source: gnome-2-14/developer-libs @ 651

Name Size Rev Age Author Last Change
../
glib-glib-2-10.bg.po 28.3 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
gnome-vfs.gnome-2-14.bg.po 51.7 KB 643   15 years Александър Шопов gnome-vfs: HEAD и стабилен клон - коригирам #239, поправки, съкращения.
gtk+-properties.gtk-2-8.bg.po 178.4 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
gtk+.gtk-2-8.bg.po 80.0 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
libbonobo.gnome-2-14.bg.po 18.4 KB 628   16 years Александър Шопов Подреждам developer-libs според съответните клонове.
libgnomeui.libgnomeui-2-14.bg.po 47.7 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.