source: gnome-2-14/desktop @ 649

Name Size Rev Age Author Last Change
../
dasher.gnome-2-14.bg.po 34.0 KB 626   17 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
deskbar-applet.gnome-2-14.bg.po 20.5 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
eog.gnome-2-14.bg.po 25.3 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
epiphany.gnome-2-14.bg.po 141.8 KB 631   17 years Александър Шопов gnome-2-14/desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
evince.gnome-2-14.bg.po 26.6 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
evolution-data-server.gnome-2-14.bg.po 188.5 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
evolution-exchange.gnome-2-14.bg.po 45.1 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
evolution.gnome-2-14.bg.po 724.9 KB 645   16 years Александър Шопов evolution: HEAD и gnome-2-14 - коригирам #333.
fast-user-switch-applet.gnome-2-14.bg.po 23.4 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gcalctool.gnome-2-14.bg.po 36.6 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gedit.gnome-2-14.bg.po 154.8 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gnome-applets-locations.gnome-2-14.bg.po 798.0 KB 649   16 years Александър Шопов gnome-applets, gnome-applets-locations, gnome-mag: поява на стабилни …
gnome-applets.gnome-2-14.bg.po 157.8 KB 649   16 years Александър Шопов gnome-applets, gnome-applets-locations, gnome-mag: поява на стабилни …
gnome-desktop.gnome-2-14.bg.po 12.0 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gnome-doc-utils.gnome-2-14.bg.po 77.1 KB 641   16 years Александър Шопов gnome-media: корекция за 100%. gnome-doc-utils: HEAD и gnome-2-14 - …
gnome-games.gnome-2-14.bg.po 161.4 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gnome-icon-theme.gnome-2-14.bg.po 6.4 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gnome-mag.gnome-2-14.bg.po 790 bytes 649   16 years Александър Шопов gnome-applets, gnome-applets-locations, gnome-mag: поява на стабилни …
gnome-nettool.gnome-2-14.bg.po 21.2 KB 631   17 years Александър Шопов gnome-2-14/desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
gnome-terminal.gnome-2-14.bg.po 110.6 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gnome-themes.gnome-2-14.bg.po 5.2 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gnome-utils.gnome-2-14.bg.po 108.4 KB 626   17 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
gnopernicus.gnome-2-14.bg.po 142.4 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gtkhtml.gnome-2-14.bg.po 63.5 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
gucharmap.gnome-2-14.bg.po 34.1 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
metacity.gnome-2-14.bg.po 163.7 KB 638   16 years Александър Шопов metacity: HEAD, gnome-2-14 - обновяване до 100%. gnome-applets: HEAD - …
pessulus.gnome-2-14.bg.po 4.4 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
vte.vte-0-12.bg.po 4.3 KB 631   17 years Александър Шопов gnome-2-14/desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
yelp.gnome-2-14.bg.po 26.5 KB 631   17 years Александър Шопов gnome-2-14/desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
zenity.gnome-2-14.bg.po 15.7 KB 630   17 years Александър Шопов Подреждам файловете според текущите клони.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.