source: gnome-2-14/desktop @ 627

Name Size Rev Age Author Last Change
../
dasher.gnome-2-14.bg.po 34.0 KB 626   15 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
evolution.gnome-2-14.bg.po 726.2 KB 627   15 years Александър Шопов Ново служебно подаване.
gnome-utils.gnome-2-14.bg.po 108.4 KB 626   15 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
metacity.gnome-2-14.bg.po 162.7 KB 626   15 years Александър Шопов Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.