source: gnome-2-14/desktop/gnome-utils.gnome-2-14.bg.po @ 626

Last change on this file since 626 was 626, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Служебно подаване свързано с преподреждането на хранилището.

File size: 108.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2006-03-07 11:06+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2006-03-07 11:04+0200\n"
16"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
24msgid "Floppy Formatter"
25msgstr "Форматиране на дискети"
26
27#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
28msgid "Format Floppy Disks"
29msgstr "Форматиране на дискети"
30
31#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
32msgid ""
33"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
34"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
35msgstr ""
36"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
37"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
38"блокове)."
39
40#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
41msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
42msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
43
44#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
45msgid "Default filesystem type"
46msgstr "Файлова система по подразбиране"
47
48#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
49msgid "Default formatting mode"
50msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
51
52#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
53msgid ""
54"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
55"mtools as the preferred FAT formatting backend."
56msgstr ""
57"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
58"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
59"форматирането."
60
61#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
62msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
63msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
64
65#: ../gfloppy/src/badblocks.c:89
66msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
67msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
68
69#: ../gfloppy/src/badblocks.c:98
70#, c-format
71msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
72msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
73
74#. while (!i)
75#. ;
76#: ../gfloppy/src/badblocks.c:256
77msgid "Checking for bad blocks..."
78msgstr "Проверка за лоши блокове..."
79
80#: ../gfloppy/src/badblocks.c:268
81#, c-format
82msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
83msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
84
85#: ../gfloppy/src/badblocks.c:288 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
86msgid "Checking for bad blocks... Done"
87msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
88
89#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
90msgid "Formatting the disk..."
91msgstr "Форматиране на диск..."
92
93#: ../gfloppy/src/fdformat.c:49
94msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
95msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
96
97#: ../gfloppy/src/fdformat.c:57 ../gfloppy/src/fdformat.c:70
98#, c-format
99msgid "Error formatting track #%d"
100msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
101
102#: ../gfloppy/src/fdformat.c:79
103msgid "Error during completion of formatting"
104msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
105
106#. XXXX - need to tell parent we're finished
107#: ../gfloppy/src/fdformat.c:83
108msgid "Formatting the disk... Done"
109msgstr "Форматиране на диск... готово"
110
111#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
112#: ../gfloppy/src/fdformat.c:99
113msgid "Verifying the format..."
114msgstr "Проверка на формата..."
115
116#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
117msgid ""
118"Unable to write to the floppy.\n"
119"\n"
120"Please confirm that it is not write-protected."
121msgstr ""
122"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
123"\n"
124"Проверете дали не е защитена от запис."
125
126#: ../gfloppy/src/fdformat.c:107 ../gfloppy/src/fdformat.c:192
127#, c-format
128msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
129msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
130
131#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
132msgid ""
133"Unable to access the floppy disk.\n"
134"\n"
135"Please confirm that it is in the drive\n"
136"with the drive door shut."
137msgstr ""
138"Нямате достъп до дискетата.\n"
139"\n"
140"Убедете се, че тя е в устройството\n"
141"и вратата му е затворена."
142
143#: ../gfloppy/src/fdformat.c:114
144#, c-format
145msgid ""
146"Generic error accessing floppy device %s.\n"
147"\n"
148"Error code %s:%d"
149msgstr ""
150"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
151"\n"
152"Код на грешка %s:%d"
153
154#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
155#, c-format
156msgid ""
157"Read Error:\n"
158"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
159msgstr ""
160"Грешка при четенето:\n"
161"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
162
163#: ../gfloppy/src/fdformat.c:140
164#, c-format
165msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
166msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
167
168#: ../gfloppy/src/fdformat.c:151
169#, c-format
170msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
171msgstr "Лоши данни в цил. %d.  Продължаване... "
172
173#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
174#, c-format
175msgid "Error closing device %s"
176msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
177
178#: ../gfloppy/src/fdformat.c:167
179msgid "Verifying the format... Done"
180msgstr "Проверка на форматирането... готово"
181
182#: ../gfloppy/src/fdformat.c:179
183#, c-format
184msgid "Unable to write to device %s"
185msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
186
187#: ../gfloppy/src/fdformat.c:199
188#, c-format
189msgid ""
190"Generic error accessing floppy device %s.\n"
191"\n"
192"Error code %s"
193msgstr ""
194"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
195"\n"
196"Код на грешка %s"
197
198#: ../gfloppy/src/fdformat.c:211
199msgid "Could not determine current floppy geometry."
200msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
201
202#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:219
203msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
204msgstr ""
205"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
206
207#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:239
208msgid "Error while filling the bad blocks list file."
209msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
210
211#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:302
212#, c-format
213msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
214msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
215
216#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
217msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
218msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
219
220#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:342
221#, c-format
222msgid ""
223"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
224"\n"
225"%s (%d)"
226msgstr ""
227"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
228"грешки:\n"
229"\n"
230"%s (%d)"
231
232#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
233msgid "Abnormal child process termination."
234msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
235
236#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:384
237#, c-format
238msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
239msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
240
241#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:396
242#, c-format
243msgid ""
244"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
245"%s."
246msgstr ""
247"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
248"грешки:\n"
249"%s."
250
251#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
252msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
253msgstr "Необикновено прекратяване на процес от mbadblocks."
254
255#. make the filesystem
256#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:465 ../gfloppy/src/gfloppy.c:505
257msgid "Making filesystem on disk..."
258msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
259
260#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:473
261msgid "Unable to create filesystem correctly."
262msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
263
264#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:478 ../gfloppy/src/gfloppy.c:517
265msgid "Making filesystem on disk... Done"
266msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
267
268#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
269msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
270msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
271
272#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:527
273msgid "Error while checking the bad blocks."
274msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
275
276#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
277#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
278msgid "    "
279msgstr "    "
280
281#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
282#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
283msgid "*"
284msgstr "*"
285
286#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
287msgid ""
288"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
289"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
290"formatting.</i></small>"
291msgstr ""
292"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
293"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
294"система DOS (fat).</i></small>"
295
296#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
297msgid "DOS (FAT)"
298msgstr "DOS (FAT)"
299
300#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
301msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
302msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720KB)"
303
304#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
305msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
306msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360KB)"
307
308#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
309msgid "File system _type:"
310msgstr "Т_ип на файлова система:"
311
312#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
313msgid "Filesystem Settings"
314msgstr "Настройки на файловата система"
315
316#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
317msgid "Floppy _density:"
318msgstr "Пл_ътност на флопи:"
319
320#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
321msgid "Floppy de_vice:"
322msgstr "Флопи _устройство:"
323
324#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
325msgid "Formatting Mode"
326msgstr "Режим на форматиране"
327
328#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
329msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
330msgstr "Висока плътност 3.5\" (1,44MB)"
331
332#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
333msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
334msgstr "Висока плътност 5.25\" (1,2MB)"
335
336#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
337msgid "Linux Native (ext2)"
338msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
339
340#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
341msgid "Physical Settings"
342msgstr "Физически настройки"
343
344#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
345msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
346msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
347
348#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
349msgid "Volume _name:"
350msgstr "Име на _дяла:"
351
352#. This is the "format" verb (not the noun).
353#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
354msgid "_Format"
355msgstr "_Форматиране"
356
357#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
358msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
359msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
360
361#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
362msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
363msgstr ""
364"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
365
366#: ../gfloppy/src/main.c:259
367msgid "Cannot Format"
368msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
369
370#: ../gfloppy/src/main.c:260
371msgid ""
372"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
373"can't format a floppy without one of them."
374msgstr ""
375"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
376"форматирате флопи диск без нито една от тях."
377
378#: ../gfloppy/src/main.c:280
379#, c-format
380msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
381msgstr ""
382"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
383
384#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:345
385#, c-format
386msgid ""
387"The device %s is disconnected.\n"
388"Please attach device to continue."
389msgstr ""
390"Устройството %s е разкачено.\n"
391"Моля, закачете устройството за да продължите."
392
393#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:348
394#, c-format
395msgid ""
396"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
397"be possible.\n"
398"Contact your system administrator about getting write permissions."
399msgstr ""
400"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
401"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
402
403#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:356
404msgid "Cannot initialize device"
405msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
406
407#: ../gfloppy/src/main.c:342
408msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
409msgstr ""
410"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
411
412#: ../gfloppy/src/main.c:345 ../gfloppy/src/main.c:348
413msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
414msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
415
416#: ../gfloppy/src/main.c:509
417msgid "Could not display help for the floppy formatter."
418msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
419
420#: ../gfloppy/src/main.c:528
421msgid "Incorrect volume name"
422msgstr "Некоректно име на носителя"
423
424#: ../gfloppy/src/main.c:529
425msgid "The volume name can't contain any blank space."
426msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
427
428#: ../gfloppy/src/main.c:576
429msgid "The device to format"
430msgstr "Устройството за форматиране"
431
432#: ../gfloppy/src/main.c:577
433msgid "DEVICE"
434msgstr "УСТРОЙСТВО"
435
436#: ../gfloppy/src/progress.c:126
437#, c-format
438msgid ""
439"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
440"found and marked."
441msgid_plural ""
442"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
443"been found and marked."
444msgstr[0] ""
445"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
446"общо %d)."
447msgstr[1] ""
448"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
449"(от общо %d)."
450
451#: ../gfloppy/src/progress.c:129
452msgid "Floppy formatted successfully."
453msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
454
455#: ../gfloppy/src/progress.c:135
456msgid "Floppy formatting cancelled."
457msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
458
459#: ../gfloppy/src/progress.c:178
460msgid "Format Progress"
461msgstr "Развитие на форматирането"
462
463#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
464msgid "Default Dictionary Server"
465msgstr "Стандартен речников сървър"
466
467#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
468msgid "Dictionary Look up"
469msgstr "Търсене в речник"
470
471#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
472msgid "Look up words in a dictionary"
473msgstr "Търсене за дума в речник"
474
475#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
476msgid "Cl_ear"
477msgstr "_Изчистване"
478
479#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
480#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:839 ../logview/logview.c:116
481msgid "_About"
482msgstr "_Относно"
483
484#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
485#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:799 ../logview/logview.c:88
486msgid "_Help"
487msgstr "_Помощ"
488
489#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:4
490msgid "_Look Up Selected Text"
491msgstr "Търс_ене в избрания текст"
492
493#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
494#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:823
495msgid "_Preferences"
496msgstr "_Настройки"
497
498#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:6
499msgid "_Print"
500msgstr "_Печат"
501
502#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:7
503msgid "_Save"
504msgstr "_Запазване"
505
506#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
507#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:98
508#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:468
509#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1207
510msgid "Dictionary"
511msgstr "Речник"
512
513#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
514msgid "Look up words in an online dictionary"
515msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
516
517#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
518msgid "Dictionary server (Deprecated)"
519msgstr "Речников сървър (да не се използва)"
520
521#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
522msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
523msgstr "Порт за свързване към сървър (да не се използва)"
524
525#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
526msgid ""
527"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
528"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
529"deprecated and no longer in use."
530msgstr ""
531"Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
532"това дали речниковия съвър поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE "
533"(истина). Този ключ е остарял и вече не се използва."
534
535#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
536msgid "The default database to use"
537msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
538
539#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
540msgid "The default height of the application window"
541msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
542
543#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
544msgid "The default search strategy to use"
545msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
546
547#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
548msgid "The default width of the application window"
549msgstr "Стандартната ширина на главния прозорец"
550
551#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
552msgid ""
553"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
554"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
555"no longer in use."
556msgstr ""
557"Речников сървър, към който да се свързва. Сървърът по подразбиране е dict."
558"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
559"сървъри. Този ключ е вече остарял и не се използва."
560
561#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
562msgid "The font to be used when printing"
563msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
564
565#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
566msgid "The font to be used when printing a definition."
567msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
568
569#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
570msgid ""
571"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
572"dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
573"present in a dictionary source should be searched"
574msgstr ""
575"Име на индивидуалната база от данни или мета-база от данни, която да се "
576"използва за източник на речник. „!“ определя, че всички бази от данни "
577"съдържащи се в източник на речник, трябва да бъдат прегледани."
578
579#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
580msgid ""
581"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
582"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
583msgstr ""
584"Името на стандартната стратегия за търсене в източника на речник. По "
585"подразбиране е „exact“ - точно и пълно съвпадение на думите."
586
587#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
588msgid "The name of the dictionary source used"
589msgstr "Името на използваният източник за речник"
590
591#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
592msgid ""
593"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
594msgstr ""
595"Името на източника на речник, който да се използва за получаване на "
596"дефинициите на думи"
597
598#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
599msgid ""
600"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
601"deprecated and no longer in use."
602msgstr ""
603"Номер на порт, към който да се свързва. Портът по подразбиране е 2628. Този "
604"ключ е остарял и вече не се използва."
605
606#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
607msgid ""
608"This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
609"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
610"window use a height based on the font size."
611msgstr ""
612"Този ключ съдържа височината на прозореца на речника и се използва за "
613"предаването й между сесиите. За да използвате стандартната височина - "
614"задайте го да е „-1“."
615
616#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
617msgid ""
618"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
619"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
620"window use a width based on the font size."
621msgstr ""
622"Този ключ съдържа широчината на прозореца на речника и се използва за "
623"предаването й между сесиите. За да използвате широчина според шрифта - "
624"задайте го да е „-1“."
625
626#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
627msgid ""
628"This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
629"remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
630"TRUE will make the window always appear as maximized."
631msgstr ""
632"Този ключ съдържа настройката на състоянието дали прозорецът на речника да е "
633"максимизиран и се използва за предаването му между сесиите. За да стартира "
634"речникът винаги като максимизиран - задайте го да е истина."
635
636#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
637msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
638msgstr "Използване на интелигентно търсене (да не се използва)"
639
640#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
641msgid "Whether the application window should be maximized"
642msgstr "Дали прозорецът на програмата да е максимизиран"
643
644#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
645msgid "Data_base:"
646msgstr "Ба_за от данни:"
647
648#. Transport methods
649#. Translators: this is the same string used in the file
650#. * gnome-dictionary-preferences.glade for the transport_combo
651#. * widget items.
652#.
653#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:3
654#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:146
655msgid "Dictionary Server"
656msgstr "Речников сървър"
657
658#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
659msgid "H_ostname:"
660msgstr "_Име на хост:"
661
662#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
663#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:231
664#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:595
665msgid "Print"
666msgstr "Печат"
667
668#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:6
669msgid "Source"
670msgstr "Източник"
671
672#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:7
673msgid "Source Name"
674msgstr "Име на източник"
675
676#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:8
677msgid "_Advanced settings"
678msgstr "_Допълнителни настройки"
679
680#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:9
681msgid "_Description:"
682msgstr "_Описание:"
683
684#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:10
685msgid "_Port:"
686msgstr "_Порт:"
687
688#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:11
689msgid "_Print font:"
690msgstr "_Шрифт за разпечатването:"
691
692#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
693msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
694msgstr "_Избор на източник на речник за търсене на думи:"
695
696#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
697msgid "_Strategy:"
698msgstr "С_тратегия:"
699
700#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:14
701msgid "_Transport:"
702msgstr "_Транспорт:"
703
704#: ../gnome-dictionary/data/french.desktop.in.h:1
705msgid "French Dictionaries from Wikipedia"
706msgstr "Френски речници от Wikipedia"
707
708#: ../gnome-dictionary/data/spanish.desktop.in.h:1
709msgid "Spanish Dictionaries"
710msgstr "Испански речници"
711
712#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:270
713msgid "Client Name"
714msgstr "Име на клиент"
715
716#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:271
717msgid "The name of the client of the context object"
718msgstr "Името на клиента на контекстния обект"
719
720#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
721msgid "Hostname"
722msgstr "Име на хост"
723
724#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:285
725msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
726msgstr "Хостът на речниковия сървър, към който да се свързва"
727
728#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
729msgid "Port"
730msgstr "Порт"
731
732#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:299
733msgid "The port of the dictionary server to connect to"
734msgstr "Портът на речниковия сървър, на който да се свързва"
735
736#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:314
737msgid "Status"
738msgstr "Състояние"
739
740#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:315
741msgid "The status code as returned by the dictionary server"
742msgstr "Кодът за статус, както е върнат от речниковия сървър"
743
744#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:763
745#, c-format
746msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
747msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при „%s:%d“"
748
749#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1025
750#, c-format
751msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
752msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: няма подходящи ресурси"
753
754#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1055
755#, c-format
756msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
757msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: %s"
758
759#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1088
760#, c-format
761msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
762msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: хостът не е открит"
763
764#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1140
765#, c-format
766msgid ""
767"Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
768"with code %d (server down)"
769msgstr ""
770"Неуспех при свързване с речниковия сървър при „%s:%d“. Сървърът върна "
771"отговор с код %d - сървърът е изключен."
772
773#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1159
774#, c-format
775msgid ""
776"Unable to parse the dictionary server reply\n"
777": '%s'"
778msgstr ""
779"Отговорът от речниковия сървър не може да бъде анализиран\n"
780": „%s“"
781
782#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1188
783#, c-format
784msgid "No definitions found for '%s'"
785msgstr "Няма открити определения за „%s“."
786
787#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1203
788#, c-format
789msgid "Invalid database '%s'"
790msgstr "Невалидна база от данни: „%s“"
791
792#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1218
793#, c-format
794msgid "Invalid strategy '%s'"
795msgstr "Невалидна стратегия „%s“"
796
797#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1233
798#, c-format
799msgid "Bad command '%s'"
800msgstr "Неправилна команда „%s“"
801
802#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1248
803#, c-format
804msgid "Bad parameters for command '%s'"
805msgstr "Невалидни параметри за командата „%s“."
806
807#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1263
808#, c-format
809msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
810msgstr "Няма открита база от данни на речниковия сървър при „%s“."
811
812#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1278
813#, c-format
814msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
815msgstr "На речниковия сървър на „%s“ не бяха открити стратегии"
816
817#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1679
818#, c-format
819msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
820msgstr "Връзката със речниковият сървър при %s:%d пропадна."
821
822#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1718
823#, c-format
824msgid ""
825"Error while reading reply from server:\n"
826"%s"
827msgstr ""
828"Грешка при получаването на отговора от сървъра:\n"
829"%s"
830
831#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1791
832msgid "No hostname defined for the dictionary server"
833msgstr "Няма хост за речниковия сървър"
834
835#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1827
836#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1842
837msgid "Unable to create socket"
838msgstr "Не може да се създаде гнездо"
839
840#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1868
841#, c-format
842msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
843msgstr "Каналът не може да се зададе да е без блокиране: %s"
844
845#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1883
846#, c-format
847msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
848msgstr "Неуспех при свързване с речниковия сървър при „%s:%d“"
849
850#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:196
851msgid "Local Only"
852msgstr "Само локални"
853
854#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:197
855msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
856msgstr "Дали контекстът ще ползва само локални речници или не"
857
858#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:352
859#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:441
860#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:469
861msgid "Not found"
862msgstr "Не са намерени съвпадения"
863
864#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:500
865msgid "F_ind:"
866msgstr "_Търсене:"
867
868#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:513
869msgid "_Previous"
870msgstr "_Предишно"
871
872#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:521
873msgid "_Next"
874msgstr "_Следващо"
875
876#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:694
877#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:104
878#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
879msgid "Context"
880msgstr "Контекст"
881
882#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:695
883msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
884msgstr ""
885"Обектът GdictContext, който се използва за получаване на дефиницията на дума"
886
887#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:709
888#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:119
889#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
890msgid "Database"
891msgstr "База от данни"
892
893#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:710
894msgid "The database used to query the GdictContext"
895msgstr "Базата от данни, която да се използва при запитвания до GdictContext"
896
897#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:724
898msgid "Font Name"
899msgstr "Име на шрифт"
900
901#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:725
902msgid "The font to be used by the defbox"
903msgstr "Шрифтът, който да се използва от полето на дефиницията"
904
905#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:731
906msgid "Emphasys Color"
907msgstr "Цвят на ударението"
908
909#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:732
910msgid "Color of emphasised text"
911msgstr "Цвят на изтъкнатия текст"
912
913#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:737
914msgid "Link Color"
915msgstr "Цвят на връзката"
916
917#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:738
918msgid "Color of hyperlinks"
919msgstr "Цвят на връзките"
920
921#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:743
922msgid "Word Color"
923msgstr "Цвят на думата"
924
925#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:744
926msgid "Color of the dictionary word"
927msgstr "Цвят на думата в речник"
928
929#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:749
930msgid "Source Color"
931msgstr "Цвят на източника"
932
933#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:750
934msgid "Color of the dictionary source"
935msgstr "Цвят на източника на речник"
936
937#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1041
938msgid "Progress"
939msgstr "Прогрес"
940
941#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1078
942#, c-format
943msgid "Definition for '%s' (%d/%d)"
944msgstr "Определение за „%s“ (%d/%d)"
945
946#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1280
947msgid "Error while looking up definition"
948msgstr "Грешка при търсене на определение"
949
950#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1324
951#, c-format
952msgid "Attempting to look up '%s' but no GdictContext defined.  Aborting."
953msgstr ""
954"Опит за намирането на „%s“, но не е дефиниран обект GdictContext. Опитът се "
955"спира."
956
957#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1332
958msgid "Another search is in progress"
959msgstr "В момента тече друго търсене."
960
961#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1333
962msgid "Please wait until the current search ends."
963msgstr "Изчакайте, докато завърши текущото търсене."
964
965#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1364
966msgid "Error while retrieving the definition"
967msgstr "Грешка при извличане на информацията"
968
969#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:105
970msgid "The GdictContext object bound to this entry"
971msgstr "Обектът GdictContext, който е свързан с този запис"
972
973#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:120
974msgid "The database to be used to generate the completion list"
975msgstr ""
976"База от данни, която да се използва за генериране на списък за довършвания"
977
978#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:134
979#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
980msgid "Strategy"
981msgstr "Стратегия"
982
983#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:135
984msgid "The matching strategy to be used to generate the completion list"
985msgstr ""
986"Стратегията за напасване, която да се използва за откриване на съвпадения"
987
988#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:218
989msgid "Filename"
990msgstr "Име на файл"
991
992#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:219
993msgid "The filename used by this dictionary source"
994msgstr "Файловото име, което да се използва от източника на речник"
995
996#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
997#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2474
998msgid "Name"
999msgstr "Име"
1000
1001#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
1002msgid "The display name of this dictonary source"
1003msgstr "Показваното име на този източник за речник"
1004
1005#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
1006msgid "Description"
1007msgstr "Описание"
1008
1009#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
1010msgid "The description of this dictionary source"
1011msgstr "Описанието на този източник на речник"
1012
1013#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
1014msgid "The default database of this dictonary source"
1015msgstr "Стандартната база от данни на този източник на речник"
1016
1017#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
1018msgid "The default strategy of this dictonary source"
1019msgstr "Стандартната стратегия на този източник на речник"
1020
1021#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
1022msgid "Transport"
1023msgstr "Транспорт"
1024
1025#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
1026msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
1027msgstr "Транспортният механизъм, който този източник на речник използва"
1028
1029#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:304
1030msgid "The GdictContext bound to this source"
1031msgstr "Обектът GdictContext, който е свързан с този ресурс"
1032
1033#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:399
1034#, c-format
1035msgid "Invalid transport type '%d'"
1036msgstr "Невалиден вид транспорт „%d“"
1037
1038#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:427
1039#, c-format
1040msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
1041msgstr "В дефиницията от речника не е открита групата „%s“"
1042
1043#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:443
1044#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:467
1045#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:491
1046#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:516
1047#, c-format
1048msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
1049msgstr "Ключът „%s“ не може да се открие в дефиницията от речника: %s"
1050
1051#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:541
1052#, c-format
1053msgid ""
1054"Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
1055msgstr ""
1056"Ключът „%s“ не може да се открие в във файла с дефиниции на източници на "
1057"речници: %s"
1058
1059#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:727
1060msgid "Dictionary source does not have name"
1061msgstr "Източникът на речник няма име."
1062
1063#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:736
1064#, c-format
1065msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
1066msgstr "Източникът на речник „%s“ използва невалиден транспорт „%s“"
1067
1068#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:162
1069msgid "Paths"
1070msgstr "Пътища"
1071
1072#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:163
1073msgid "Search paths used by this object"
1074msgstr "Пътищата за търсене използвани от този обект"
1075
1076#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:175
1077msgid "Sources"
1078msgstr "Източници"
1079
1080#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:176
1081msgid "Dictionary sources found"
1082msgstr "Открити източници за речника"
1083
1084#. Translator credits
1085#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:59 ../logview/about.c:47
1086msgid "translator-credits"
1087msgstr ""
1088"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1089"Борислав Александров\n"
1090"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
1091"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
1092"\n"
1093"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1094"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1095"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1096
1097#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:61
1098#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:610
1099msgid "Look up words in dictionaries"
1100msgstr "Търсене за думи в речници"
1101
1102#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:87
1103#, c-format
1104msgid "Unable to open the application icon: %s"
1105msgstr "Неуспех при отваряне на иконата на програмата: %s"
1106
1107#. Translators: the first is the word found, the second is the
1108#. * database name and the last is the definition's text; please
1109#. * keep the new lines.
1110#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:213
1111#, c-format
1112msgid ""
1113"Definition for '%s'\n"
1114"  From '%s':\n"
1115"\n"
1116"%s\n"
1117msgstr ""
1118"Определение за „%s“\n"
1119"  От „%s“:\n"
1120"\n"
1121"%s\n"
1122
1123#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:227
1124#, c-format
1125msgid "Error: %s\n"
1126msgstr "Грешка: %s\n"
1127
1128#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:253
1129msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
1130msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
1131
1132#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:266
1133msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
1134msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речник"
1135
1136#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:300
1137#, c-format
1138msgid ""
1139"Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
1140"%s"
1141msgstr ""
1142"Грешка при търсенето на дефиницията на „%s“:\n"
1143"%s"
1144
1145#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
1146#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1422
1147#, c-format
1148msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
1149msgstr "Неуспех при преименуване на файла „%s“ към „%s“: %s"
1150
1151#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:369
1152#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:392
1153#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1446
1154#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1469
1155#, c-format
1156msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
1157msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
1158
1159#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:427
1160msgid "Words to look up"
1161msgstr "Думи за търсене"
1162
1163#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:427
1164msgid "word"
1165msgstr "дума"
1166
1167#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:429
1168msgid "Dictionary source to use"
1169msgstr "Източник на речник, който да се използва"
1170
1171#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:429
1172msgid "source"
1173msgstr "източник"
1174
1175#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:431
1176msgid "Show available dictionary sources"
1177msgstr "Показване на наличните източници за дневници"
1178
1179#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:433
1180msgid "Print result to the console"
1181msgstr "Изписване на резултат в конзолата"
1182
1183#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:435
1184msgid "Database to use"
1185msgstr "Базата данни, която да се използва"
1186
1187#. create the new option context
1188#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:451
1189msgid " - Look up words in dictionaries"
1190msgstr " - Търсене на думи в речници"
1191
1192#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:455
1193msgid "Dictionary and spelling tool"
1194msgstr "Речник и проверка на правописа"
1195
1196#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:456
1197msgid "Show Dictionary options"
1198msgstr "Показване на опциите на речника"
1199
1200#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:245
1201#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:540
1202msgid "Save a Copy"
1203msgstr "Запазване на копие"
1204
1205#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:255
1206#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:550
1207msgid "Untitled document"
1208msgstr "Неозаглавен документ"
1209
1210#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:276
1211#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:571
1212#, c-format
1213msgid "Error while writing to '%s'"
1214msgstr "Грешка при запис към %s."
1215
1216#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:384
1217msgid "Clear the definitions found"
1218msgstr "Изчистване на откритите определения"
1219
1220#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:387
1221msgid "Clear definition"
1222msgstr "Изчистване на определението"
1223
1224#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:388
1225msgid "Clear the text of the definition"
1226msgstr "Изчистване на текста на определението"
1227
1228#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:398
1229msgid "Print the definitions found"
1230msgstr "Печат на откритите определения"
1231
1232#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:401
1233msgid "Print definition"
1234msgstr "Печат на определението"
1235
1236#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:402
1237msgid "Print the text of the definition"
1238msgstr "Печат на текста на определението"
1239
1240#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:412
1241msgid "Save the definitions found"
1242msgstr "Запазване на откритите определения"
1243
1244#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:415
1245msgid "Save definition"
1246msgstr "Запазване на определение"
1247
1248#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:416
1249msgid "Save the text of the definition to a file"
1250msgstr "Запазване на текста от дефиницията във файл"
1251
1252#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:550
1253msgid "Toggle dictionary window"
1254msgstr "Показване/скриване на речника"
1255
1256#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:551
1257msgid "Show or hide the definition window"
1258msgstr "Показване или скриване на прозореца с дефиниция"
1259
1260#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:554
1261msgid "Click to view the dictionary window"
1262msgstr "Натискане за показване на прозореца на речника"
1263
1264#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:609
1265msgid "Dictionary entry"
1266msgstr "Дума в речника"
1267
1268#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:613
1269msgid "Type the word you want to look up"
1270msgstr "Напишете думата, която търсите"
1271
1272#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:747
1273msgid "Preferences"
1274msgstr "Настройки"
1275
1276#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:779
1277#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
1278#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
1279#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:761
1280msgid "There was an error while displaying help"
1281msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
1282
1283#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:938
1284#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:270
1285#, c-format
1286msgid "No dictionary source available with name '%s'"
1287msgstr "Липсва източник на речник с име „%s“"
1288
1289#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:942
1290#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:274
1291msgid "Unable to find dictionary source"
1292msgstr "Неуспех при откриване на източник на речник"
1293
1294#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:958
1295#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:290
1296#, c-format
1297msgid "No context available for source '%s'"
1298msgstr "Липсва контекст за източника „%s“"
1299
1300#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:962
1301#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:294
1302msgid "Unable to create a context"
1303msgstr "Неуспех при създаването на контекст"
1304
1305#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1231
1306msgid "Unable to load the applet icon"
1307msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на аплета."
1308
1309#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1260
1310#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1316
1311msgid "Unable to connect to GConf"
1312msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
1313
1314#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1275
1315#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1332
1316msgid "Unable to get notification for preferences"
1317msgstr "Неуспех при получаването на уведомяване за настройките"
1318
1319#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1290
1320#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1348
1321msgid "Unable to get notification for the document font"
1322msgstr "Неуспех при получаване на уведомяване за шрифта на документа"
1323
1324#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:272
1325msgid "Add Dictionary Source"
1326msgstr "Добавяне на източник за речника"
1327
1328#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:318
1329#, c-format
1330msgid "Remove \"%s\"?"
1331msgstr "Премахване на „%s“?"
1332
1333#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:320
1334msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
1335msgstr "Това ще премахне източника на речник за постоянно от списъка."
1336
1337#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:350
1338#, c-format
1339msgid "Unable to remove source '%s'"
1340msgstr "Неуспех при премахване на източника „%s“."
1341
1342#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:638
1343msgid "Add a new dictionary source"
1344msgstr "Добавяне на нов източник за речника"
1345
1346#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:646
1347msgid "Remove the currently selected dictionary source"
1348msgstr "Премахване на текущо избрания източник за речника"
1349
1350#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:661
1351msgid "Set the font used for printing the definitions"
1352msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
1353
1354#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:187
1355#, c-format
1356msgid "%s (page %d)"
1357msgstr "%s (страница %d)"
1358
1359#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:246
1360msgid "Print Preview"
1361msgstr "Преглед преди печат"
1362
1363#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:276
1364msgid "Unable to create a source file"
1365msgstr "Неуспех при създаване на файл за източника"
1366
1367#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:295
1368msgid "Unable to save source file"
1369msgstr "Неуспех при запазване на файла за източника"
1370
1371#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:175
1372#, c-format
1373msgid "Searching for '%s'..."
1374msgstr "Търсене за %s..."
1375
1376#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:199
1377#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:221
1378msgid "No definitions found"
1379msgstr "Не са намерени определения"
1380
1381#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:201
1382#, c-format
1383msgid "A definition found"
1384msgid_plural "%d definitions found"
1385msgstr[0] "Открито е определение"
1386msgstr[1] "Открити са %d определения"
1387
1388#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:362
1389#, c-format
1390msgid "%s - Dictionary"
1391msgstr "%s - Речник"
1392
1393#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:680
1394msgid "Dictionary Preferences"
1395msgstr "Настройки на речника"
1396
1397#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:796
1398msgid "_File"
1399msgstr "_Файл"
1400
1401#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:797 ../logview/logview.c:86
1402msgid "_Edit"
1403msgstr "_Редактиране"
1404
1405#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:798
1406msgid "_Go"
1407msgstr "_Отиване"
1408
1409#. File menu
1410#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:802
1411msgid "_New"
1412msgstr "_Нов"
1413
1414#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:803
1415msgid "New look up"
1416msgstr "Ново търсене"
1417
1418#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:804
1419msgid "_Save a Copy..."
1420msgstr "_Запазване на копие..."
1421
1422#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:806
1423msgid "_Print..."
1424msgstr "_Печат..."
1425
1426#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:807
1427msgid "Print this document"
1428msgstr "Разпечатване на този документ"
1429
1430#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:814 ../logview/logview.c:99
1431msgid "Select _All"
1432msgstr "Избор на _всички"
1433
1434#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:817
1435msgid "Find a word or phrase in the document"
1436msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
1437
1438#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:819
1439msgid "Find Ne_xt"
1440msgstr "_Следващо търсене"
1441
1442#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:821
1443msgid "Find Pre_vious"
1444msgstr "Намиране на _предишно"
1445
1446#. Go menu
1447#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:827
1448msgid "_Previous Definition"
1449msgstr "П_редишно определение"
1450
1451#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:828
1452msgid "Go to the previous definition"
1453msgstr "Предишно определение"
1454
1455#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:829
1456msgid "_Next Definition"
1457msgstr "_Следващо определение"
1458
1459#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:830
1460msgid "Go to the next definition"
1461msgstr "Следващо определение"
1462
1463#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:831
1464msgid "_First Definition"
1465msgstr "_Първо определение"
1466
1467#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:832
1468msgid "Go to the first definition"
1469msgstr "Първото определение"
1470
1471#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:833
1472msgid "_Last Definition"
1473msgstr "_Последно определение"
1474
1475#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:834
1476msgid "Go to the last definition"
1477msgstr "Последното определение"
1478
1479#. Help menu
1480#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:837 ../logview/logview.c:114
1481msgid "_Contents"
1482msgstr "_Ръководство"
1483
1484#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1129
1485msgid "Look _up:"
1486msgstr "_Търсене:"
1487
1488#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1372
1489msgid "Unable to load the application icon"
1490msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на програмата"
1491
1492#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
1493msgid " (invalid Unicode)"
1494msgstr " (невалиден Уникод)"
1495
1496#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
1497#, c-format
1498msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
1499msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
1500
1501#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
1502#, c-format
1503msgid "(%d:%02d Remaining)"
1504msgstr "(Остават %d:%02d)"
1505
1506#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
1507#, c-format
1508msgid "%ld of %ld"
1509msgstr "%ld от %ld"
1510
1511#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
1512msgid "Error loading help"
1513msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
1514
1515#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
1516msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
1517msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
1518
1519#. translators: this is the name of the file that gets made up
1520#. * with the screenshot if a specific window is taken
1521#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
1522#, c-format
1523msgid "Screenshot-%s.png"
1524msgstr "Снимка-%s.png"
1525
1526#. translators: this is the name of the file that gets made up
1527#. * with the screenshot if the entire screen is taken
1528#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
1529#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:164
1530msgid "Screenshot.png"
1531msgstr "Снимка.png"
1532
1533#. translators: this is the name of the file that gets
1534#. * made up with the screenshot if a specific window is
1535#. * taken
1536#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:152
1537#, c-format
1538msgid "Screenshot-%s-%d.png"
1539msgstr "Снимка-%s-%d.png"
1540
1541#. translators: this is the name of the file that gets
1542#. * made up with the screenshot if the entire screen is
1543#. * taken
1544#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:160
1545#, c-format
1546msgid "Screenshot-%d.png"
1547msgstr "Снимка-%d.png"
1548
1549#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:337
1550msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
1551msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
1552
1553#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
1554msgid "Grab a window instead of the entire screen"
1555msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
1556
1557#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
1558msgid "Include the window border with the screenshot"
1559msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
1560
1561#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
1562msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
1563msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
1564
1565#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
1566msgid "seconds"
1567msgstr "секунди"
1568
1569#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
1570msgid "Effect to add to the border"
1571msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
1572
1573#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
1574msgid "effect"
1575msgstr "ефект"
1576
1577#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:452
1578msgid "Options for Screenshot"
1579msgstr "Настройки за снимането на екрана"
1580
1581#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:453
1582msgid "Show Screenshot options"
1583msgstr "Показване на опциите за снимане на екрана"
1584
1585#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:457
1586msgid "Take a picture of the screen"
1587msgstr "Снимане на екрана"
1588
1589#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
1590msgid "<b>Options</b>"
1591msgstr "<b>Опции</b>"
1592
1593#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
1594msgid "<b>Preview</b>"
1595msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
1596
1597#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
1598#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
1599msgid "Save Screenshot"
1600msgstr "Запазване на снимка на екрана"
1601
1602#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
1603msgid "Take Screenshot"
1604msgstr "Снимка на екрана"
1605
1606#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
1607msgid "Take a screenshot of your desktop"
1608msgstr "Създаване на снимка на текущия екран"
1609
1610#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
1611msgid "Save in _folder:"
1612msgstr "Запазване в _папка:"
1613
1614#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
1615msgid "_Name:"
1616msgstr "_Име:"
1617
1618#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
1619msgid "Border Effect"
1620msgstr "Ефект на рамката"
1621
1622#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
1623msgid ""
1624"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
1625"\"none\", and \"black-line\"."
1626msgstr ""
1627"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
1628"„none“, и „black-line“."
1629
1630#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
1631msgid "Include Border"
1632msgstr "Включване на рамка"
1633
1634#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1635msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1636msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1637
1638#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1639msgid "Screenshot directory"
1640msgstr "Папка за снимките на екрана"
1641
1642#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1643msgid "The directory the last screenshot was saved in."
1644msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
1645
1646#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:195
1647msgid ""
1648"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1649"Please check your installation of gnome-utils"
1650msgstr ""
1651"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки на екрана.\n"
1652"Проверете инсталацията на gnome-utils"
1653
1654#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:214
1655msgid "Select a directory"
1656msgstr "Избор на папка"
1657
1658#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:41
1659#, c-format
1660msgid ""
1661"Unable to clear the temporary directory:\n"
1662"%s"
1663msgstr ""
1664"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1665"%s"
1666
1667#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:79
1668msgid ""
1669"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1670"screenshot to disk."
1671msgstr ""
1672"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1673"бъде записана на диска."
1674
1675#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:191
1676msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1677msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1678
1679#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:610
1680msgid "Untitled Window"
1681msgstr "Прозорец без име"
1682
1683#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1684msgid "Preparing to copy"
1685msgstr "Подготвяне за копиране"
1686
1687#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1688msgid "File already exists"
1689msgstr "Файлът вече е съществува"
1690
1691#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1692#, c-format
1693msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1694msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
1695
1696#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1697#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1412
1698msgid "_Replace"
1699msgstr "_Замяна"
1700
1701#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1702#, c-format
1703msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1704msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1705
1706#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1707msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1708msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
1709
1710#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1711msgid "Search for Files..."
1712msgstr "Търсене за файлове..."
1713
1714#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1715msgid "Default Window Height"
1716msgstr "Стандартна височина на прозореца"
1717
1718#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1719msgid "Default Window Maximized"
1720msgstr "Максимизиране на прозореца по подразбиране"
1721
1722#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1723msgid "Default Window Width"
1724msgstr "Стандартна ширина на прозореца"
1725
1726#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1727msgid "Disable Quick Search"
1728msgstr "Спиране на бързо търсене"
1729
1730#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
1731msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1732msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1733
1734#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
1735msgid "Quick Search Excluded Paths"
1736msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1737
1738#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
1739msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1740msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1741
1742#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
1743msgid "Search Result Columns Order"
1744msgstr "Подреждане на колоната с резултатите от търсенето:"
1745
1746#. Translators: The quoted text is the label of an available
1747#. search option that is translated elsewhere.
1748#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
1749msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1750msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1751
1752#. Translators: The quoted text is the label of an available
1753#. search option that is translated elsewhere.
1754#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
1755msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1756msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1757
1758#. Translators: The quoted text is the label of an available
1759#. search option that is translated elsewhere.
1760#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
1761msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1762msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1763
1764#. Translators: The quoted text is the label of an available
1765#. search option that is translated elsewhere.
1766#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
1767msgid "Select the search option \"File is empty\""
1768msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1769
1770#. Translators: The quoted text is the label of an available
1771#. search option that is translated elsewhere.
1772#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
1773msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1774msgstr "Избор на опцията за търсене „Следват се символните връзки“"
1775
1776#. Translators: The quoted text is the label of an available
1777#. search option that is translated elsewhere.
1778#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
1779msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1780msgstr "Избор на опцията за търсене „Включени са и други файлови системи.“"
1781
1782#. Translators: The quoted text is the label of an available
1783#. search option that is translated elsewhere.
1784#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
1785msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1786msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1787
1788#. Translators: The quoted text is the label of an available
1789#. search option that is translated elsewhere.
1790#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
1791msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1792msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпада с регулярните изрази на името“"
1793
1794#. Translators: The quoted text is the label of an available
1795#. search option that is translated elsewhere.
1796#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
1797msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1798msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост е на групата“"
1799
1800#. Translators: The quoted text is the label of an available
1801#. search option that is translated elsewhere.
1802#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
1803msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1804msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост е на потребителя“"
1805
1806#. Translators: The quoted text is the label of an available
1807#. search option that is translated elsewhere.
1808#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
1809msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1810msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1811
1812#. Translators: The quoted text is the label of an available
1813#. search option that is translated elsewhere.
1814#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
1815msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1816msgstr ""
1817"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1818"и папки“"
1819
1820#. Translators: The quoted text is the label of an available
1821#. search option that is translated elsewhere.
1822#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1823msgid "Select the search option \"Size at least\""
1824msgstr "Изберете опцията за търсене „Размерът е поне“"
1825
1826#. Translators: The quoted text is the label of an available
1827#. search option that is translated elsewhere.
1828#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1829msgid "Select the search option \"Size at most\""
1830msgstr "Изберете опцията за търсене „Размерът е най-много“"
1831
1832#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1833msgid "Show Additional Options"
1834msgstr "Показване на допълнителните опции"
1835
1836#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1837msgid ""
1838"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
1839"should not be modified by the user."
1840msgstr ""
1841"Този ключ определя реда на колоните в резултатите от търсенето. Този ключ не "
1842"бива да бъде променян от потребителите."
1843
1844#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1845msgid ""
1846"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1847"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1848"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1849msgstr ""
1850"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1851"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1852"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1853
1854#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1855msgid ""
1856"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1857"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1858"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1859"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1860"is /."
1861msgstr ""
1862"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1863"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1864"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1865"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1866
1867#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1868msgid ""
1869"This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
1870"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
1871"use the default height."
1872msgstr ""
1873"Този ключ съдържа височината на прозореца на инструмента за търсене и се "
1874"използва за предаването й между сесиите. За да използвате стандартната "
1875"височина - задайте го да е „-1“."
1876
1877#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1878msgid ""
1879"This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
1880"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
1881"the default width."
1882msgstr ""
1883"Този ключ съдържа широчината на прозореца на инструмента за търсене и се "
1884"използва за предаването й между сесиите. За да използвате стандартната "
1885"широчина - задайте го да е „-1“."
1886
1887#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1888msgid ""
1889"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1890"when the search tool is started."
1891msgstr ""
1892"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1893"при стартирането на инструмента за търсене."
1894
1895#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1896msgid ""
1897"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1898"selected when the search tool is started."
1899msgstr ""
1900"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1901"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1902
1903#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1904msgid ""
1905"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1906"selected when the search tool is started."
1907msgstr ""
1908"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1909"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1910
1911#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1912msgid ""
1913"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1914"the search tool is started."
1915msgstr ""
1916"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1917"стартирането на инструмента за търсене."
1918
1919#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
1920msgid ""
1921"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1922"selected when the search tool is started."
1923msgstr ""
1924"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следват се символните връзки“ е "
1925"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1926
1927#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
1928msgid ""
1929"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1930"selected when the search tool is started."
1931msgstr ""
1932"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включени са и други файлови "
1933"системи.“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1934
1935#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
1936msgid ""
1937"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1938"selected when the search tool is started."
1939msgstr ""
1940"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1941"стартирането на инструмента за търсене."
1942
1943#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
1944msgid ""
1945"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1946"is selected when the search tool is started."
1947msgstr ""
1948"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1949"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1950
1951#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1952msgid ""
1953"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1954"the search tool is started."
1955msgstr ""
1956"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1957"при стартирането на инструмента за търсене."
1958
1959#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1960msgid ""
1961"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1962"the search tool is started."
1963msgstr ""
1964"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1965"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1966
1967#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1968msgid ""
1969"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1970"selected when the search tool is started."
1971msgstr ""
1972"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1973"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1974
1975#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1976#. options expander that is translated elsewhere.
1977#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
1978msgid ""
1979"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1980"the search tool is started."
1981msgstr ""
1982"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1983"стартирането на инструмента за търсене."
1984
1985#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:71
1986msgid ""
1987"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1988"is selected when the search tool is started."
1989msgstr ""
1990"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показват се скритите файлове и "
1991"резервните копия“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1992
1993#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
1994msgid ""
1995"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1996"the search tool is started."
1997msgstr ""
1998"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размерът е поне“ е избрана при "
1999"стартирането на инструмента за търсене."
2000
2001#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
2002msgid ""
2003"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
2004"the search tool is started."
2005msgstr ""
2006"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
2007"стартирането на инструмента за търсене."
2008
2009#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
2010msgid ""
2011"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
2012"after performing a quick search."
2013msgstr ""
2014"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
2015"след първия пас на бързото търсене"
2016
2017#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
2018msgid ""
2019"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
2020"command when performing simple file name searches."
2021msgstr ""
2022"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
2023
2024#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
2025msgid ""
2026"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
2027msgstr ""
2028"Този ключ определя дали прозореца за търсене да се стартира максимизиран."
2029
2030#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
2031msgid "Could not open help document."
2032msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
2033
2034#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:321
2035#, c-format
2036msgid "Are you sure you want to open %d document?"
2037msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
2038msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
2039msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
2040
2041#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:326
2042#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:514
2043#, c-format
2044msgid "This will open %d separate window."
2045msgid_plural "This will open %d separate windows."
2046msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
2047msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
2048
2049#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:366
2050#, c-format
2051msgid "Could not open document \"%s\"."
2052msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
2053
2054#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:395
2055#, c-format
2056msgid "Could not open folder \"%s\"."
2057msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
2058
2059#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
2060msgid "The nautilus file manager is not running."
2061msgstr "Файловият мениджър Nautilus на е стартиран."
2062
2063#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:470
2064#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:811
2065msgid "The document does not exist."
2066msgstr "Документът не съществува."
2067
2068#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:485
2069msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
2070msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
2071
2072#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:509
2073#, c-format
2074msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
2075msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
2076msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
2077msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
2078
2079#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:637
2080#, c-format
2081msgid "Could not move \"%s\" to trash."
2082msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
2083
2084#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:668
2085#, c-format
2086msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
2087msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
2088
2089#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:671
2090#, c-format
2091msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
2092msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2093
2094#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:710
2095#, c-format
2096msgid "Could not delete \"%s\"."
2097msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
2098
2099#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:832
2100#, c-format
2101msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
2102msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
2103
2104#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:866
2105#, c-format
2106msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
2107msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
2108
2109#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1297
2110msgid "Save Search Results As..."
2111msgstr "Запазване на резултата като..."
2112
2113#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1328
2114msgid "Could not save document."
2115msgstr "Документът не може да бъде запазен."
2116
2117#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1329
2118msgid "You did not select a document name."
2119msgstr "Не сте избрали име на документа."
2120
2121#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1359
2122#, c-format
2123msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
2124msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
2125
2126#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1393
2127#, c-format
2128msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
2129msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
2130
2131#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1397
2132msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
2133msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
2134
2135#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1462
2136msgid "The document name you selected is a folder."
2137msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
2138
2139#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1511
2140msgid "You may not have write permissions to the document."
2141msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
2142
2143#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
2144#, c-format
2145msgid ""
2146"GConf error:\n"
2147"  %s"
2148msgstr ""
2149"Грешка в GConf:\n"
2150"  %s"
2151
2152#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
2153#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
2154#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
2155#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
2156#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
2157#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:640
2158msgid "today at %-I:%M %p"
2159msgstr "днес в %-I:%M %p"
2160
2161#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:642
2162msgid "yesterday at %-I:%M %p"
2163msgstr "вчера в %-I:%M %p"
2164
2165#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:644
2166#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:646
2167msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
2168msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
2169
2170#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:825
2171msgid "link (broken)"
2172msgstr "връзка (прекъсната)"
2173
2174#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:829
2175#, c-format
2176msgid "link to %s"
2177msgstr "връзка до %s"
2178
2179#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:82
2180msgid "Contains the _text"
2181msgstr "Съдържа _текста"
2182
2183#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
2184msgid "_Date modified less than"
2185msgstr "_Датата на промяна е по-малко от (дни)"
2186
2187#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84 ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
2188msgid "days"
2189msgstr "дни"
2190
2191#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
2192msgid "Date modified more than"
2193msgstr "Датата на промяна е повече от (дни)"
2194
2195#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
2196msgid "S_ize at least"
2197msgstr "_Размерът е поне"
2198
2199#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87 ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
2200msgid "kilobytes"
2201msgstr "килобайта"
2202
2203#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
2204msgid "Si_ze at most"
2205msgstr "Ра_змерът е най-много"
2206
2207#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:89
2208msgid "File is empty"
2209msgstr "Файлът е празен"
2210
2211#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
2212msgid "Owned by _user"
2213msgstr "Собственост е на _потребителя"
2214
2215#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
2216msgid "Owned by _group"
2217msgstr "Собственост е на _групата"
2218
2219#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:93
2220msgid "Owner is unrecognized"
2221msgstr "Собственикът не е разпознат"
2222
2223#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
2224msgid "Na_me does not contain"
2225msgstr "И_мето не съдържа"
2226
2227#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:96
2228msgid "Name matches regular e_xpression"
2229msgstr "Съвпада с регул_ярните изрази на името"
2230
2231#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
2232msgid "Show hidden and backup files"
2233msgstr "Показват се скритите файлове и резервните копия"
2234
2235#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
2236msgid "Follow symbolic links"
2237msgstr "Следват се символните връзки"
2238
2239#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:100
2240msgid "Include other filesystems"
2241msgstr "Включени са и други файлови системи."
2242
2243#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
2244msgid "_Open"
2245msgstr "_Отваряне"
2246
2247#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
2248msgid "O_pen Folder"
2249msgstr "Отва_ряне на папка"
2250
2251#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
2252msgid "Mo_ve to Trash"
2253msgstr "П_реместване в кошчето"
2254
2255#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:184
2256msgid "_Save Results As..."
2257msgstr "Запазване на _резултата като..."
2258
2259#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:390
2260msgid "A locate database has probably not been created."
2261msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
2262
2263#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:492
2264#, c-format
2265msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
2266msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
2267
2268#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516
2269msgid "Searching..."
2270msgstr "Търсене..."
2271
2272#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1021
2273#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1299 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3155
2274msgid "Search for Files"
2275msgstr "Търсене за файлове"
2276
2277#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:967 ../gsearchtool/gsearchtool.c:996
2278msgid "No files found"
2279msgstr "Не са намерени файлове"
2280
2281#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:989
2282msgid "(stopped)"
2283msgstr "(спрян)"
2284
2285#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995
2286msgid "No Files Found"
2287msgstr "Не са намерени файлове"
2288
2289#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1000
2290#, c-format
2291msgid "%d File Found"
2292msgid_plural "%d Files Found"
2293msgstr[0] "%d файл е намерен"
2294msgstr[1] "%d файла са намерени"
2295
2296#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1004 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1042
2297#, c-format
2298msgid "%d file found"
2299msgid_plural "%d files found"
2300msgstr[0] "%d файл е намерен"
2301msgstr[1] "%d файла са намерени"
2302
2303#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1133
2304msgid "Entry changed called for a non entry option!"
2305msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
2306
2307#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1384
2308msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
2309msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
2310
2311#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1385
2312msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
2313msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
2314
2315#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1386
2316msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
2317msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
2318
2319#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1387
2320msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
2321msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
2322
2323#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1388
2324msgid "Automatically start a search"
2325msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
2326
2327#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1394
2328#, c-format
2329msgid "Select the \"%s\" search option"
2330msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
2331
2332#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1397
2333#, c-format
2334msgid "Select and set the \"%s\" search option"
2335msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
2336
2337#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1504
2338msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
2339msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
2340
2341#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1802
2342msgid ""
2343"\n"
2344"... Too many errors to display ..."
2345msgstr ""
2346"\n"
2347"... Твърде много грешки за показване ..."
2348
2349#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1816
2350msgid ""
2351"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
2352"search."
2353msgstr ""
2354"Резултатите от търсенето може да са неверни. Имаше грешки при изпълнението "
2355"на това търсене."
2356
2357#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1828 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1872
2358msgid "Show more _details"
2359msgstr "Показване на повече _подробности"
2360
2361#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1858
2362msgid ""
2363"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
2364"the quick search feature?"
2365msgstr ""
2366"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
2367"спрете възможността за бързо търсене?"
2368
2369#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1883
2370msgid "Disable _Quick Search"
2371msgstr "Спиране на _бързо търсене"
2372
2373#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
2374#, c-format
2375msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
2376msgstr ""
2377"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
2378
2379#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1935
2380msgid "Error parsing the search command."
2381msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
2382
2383#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1968
2384msgid "Error running the search command."
2385msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
2386
2387#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2083
2388#, c-format
2389msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
2390msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
2391
2392#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
2393#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
2394#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2088
2395#, c-format
2396msgid "\"%s\" in %s"
2397msgstr "„%s“ в %s"
2398
2399#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2090
2400#, c-format
2401msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
2402msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
2403
2404#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2149
2405#, c-format
2406msgid "Remove \"%s\""
2407msgstr "Премахване на „%s“"
2408
2409#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2150
2410#, c-format
2411msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
2412msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
2413
2414#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2243
2415msgid "A_vailable options:"
2416msgstr "Възмо_жни опции:"
2417
2418#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2272
2419msgid "Available options"
2420msgstr "Налични опции"
2421
2422#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2273
2423msgid "Select a search option from the drop-down list."
2424msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
2425
2426#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
2427msgid "Add search option"
2428msgstr "Добавяне на опция за търсене"
2429
2430#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2286
2431msgid "Click to add the selected available search option."
2432msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
2433
2434#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2375
2435msgid "S_earch results:"
2436msgstr "_Резултати от търсенето:"
2437
2438#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2414
2439msgid "List View"
2440msgstr "Списъчен изглед"
2441
2442#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2498
2443msgid "Folder"
2444msgstr "Папка"
2445
2446#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2510
2447msgid "Size"
2448msgstr "Размер"
2449
2450#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2521
2451msgid "Type"
2452msgstr "Тип"
2453
2454#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2532
2455msgid "Date Modified"
2456msgstr "Дата на промяна"
2457
2458#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2934
2459msgid "_Name contains:"
2460msgstr "_Името съдържа:"
2461
2462#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2948 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2949
2463msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
2464msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
2465
2466#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2949
2467msgid "Name contains"
2468msgstr "Името съдържа"
2469
2470#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2955
2471msgid "_Look in folder:"
2472msgstr "_Търсене в папка:"
2473
2474#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2961
2475msgid "Browse"
2476msgstr "Разглеждане"
2477
2478#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2966
2479msgid "Look in folder"
2480msgstr "Търсене в папка"
2481
2482#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2966
2483msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
2484msgstr ""
2485"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
2486
2487#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2977
2488msgid "Select more _options"
2489msgstr "Избор на още _опции"
2490
2491#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2986
2492msgid "Select more options"
2493msgstr "Избор на още опции"
2494
2495#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2986
2496msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
2497msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
2498
2499#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3010
2500msgid "Click to display the help manual."
2501msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
2502
2503#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3018
2504msgid "Click to close \"Search for Files\"."
2505msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
2506
2507#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3044
2508msgid "Click to perform a search."
2509msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
2510
2511#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3045
2512msgid "Click to stop a search."
2513msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
2514
2515#: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37 ../logview/main.c:54
2516msgid "System Log Viewer"
2517msgstr "Преглед на системните дневници"
2518
2519#: ../logview/about.c:54
2520msgid "A system log viewer for GNOME."
2521msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
2522
2523#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
2524msgid "System Log"
2525msgstr "Системен дневник"
2526
2527#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
2528msgid "View the system log file"
2529msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
2530
2531#: ../logview/log_repaint.c:179
2532#, c-format
2533msgid "last update : %s"
2534msgstr "Последно актуализиране: %s"
2535
2536#: ../logview/log_repaint.c:181
2537#, c-format
2538msgid "%d lines (%s) - %s"
2539msgstr "%d реда (%s) - %s"
2540
2541#: ../logview/log_repaint.c:219
2542msgid "Current"
2543msgstr "Текущ"
2544
2545#: ../logview/logrtns.c:37
2546msgid "One file or more could not be opened"
2547msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
2548
2549#: ../logview/logrtns.c:59
2550#, c-format
2551msgid ""
2552"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
2553"to change the permissions on the file.\n"
2554msgstr ""
2555"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
2556"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
2557
2558#: ../logview/logrtns.c:64
2559#, c-format
2560msgid "%s is too big."
2561msgstr "%s е твърде голям."
2562
2563#: ../logview/logrtns.c:67
2564#, c-format
2565msgid "%s could not be opened."
2566msgstr "%s не може да бъде отворен."
2567
2568#: ../logview/logrtns.c:378
2569#, c-format
2570msgid "%s is not a log file."
2571msgstr "%s не е дневник."
2572
2573#: ../logview/logrtns.c:384
2574msgid "Not enough memory."
2575msgstr "Няма достатъчно памет."
2576
2577#: ../logview/logrtns.c:398
2578#, c-format
2579msgid "%s cannot be opened."
2580msgstr "%s не може да бъде отворен."
2581
2582#: ../logview/logview-findbar.c:152
2583msgid "_Filter:"
2584msgstr "_Филтър:"
2585
2586#: ../logview/logview-findbar.c:157
2587msgid "_Clear"
2588msgstr "_Изчистване"
2589
2590#: ../logview/logview.c:85
2591msgid "_Log"
2592msgstr "_Дневник"
2593
2594#: ../logview/logview.c:87
2595msgid "_View"
2596msgstr "_Изглед"
2597
2598#: ../logview/logview.c:90
2599msgid "_Open..."
2600msgstr "_Отваряне..."
2601
2602#: ../logview/logview.c:90
2603msgid "Open a log from file"
2604msgstr "Отваряне на дневник"
2605
2606#: ../logview/logview.c:92
2607msgid "_Close"
2608msgstr "_Затваряне"
2609
2610#: ../logview/logview.c:92
2611msgid "Close this log"
2612msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
2613
2614#: ../logview/logview.c:94
2615msgid "_Quit"
2616msgstr "_Спиране на програмата"
2617
2618#: ../logview/logview.c:94
2619msgid "Quit the log viewer"
2620msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
2621
2622#: ../logview/logview.c:97
2623msgid "_Copy"
2624msgstr "_Копиране"
2625
2626#: ../logview/logview.c:97
2627msgid "Copy the selection"
2628msgstr "Копиране на избраното"
2629
2630#: ../logview/logview.c:99
2631msgid "Select the entire log"
2632msgstr "Избор на целия дневник"
2633
2634#: ../logview/logview.c:101
2635msgid "_Filter..."
2636msgstr "_Филтър..."
2637
2638#: ../logview/logview.c:101
2639msgid "Filter log"
2640msgstr "Филтър"
2641
2642#: ../logview/logview.c:104
2643msgid "Bigger text size"
2644msgstr "По-голям размер на текста"
2645
2646#: ../logview/logview.c:106
2647msgid "Smaller text size"
2648msgstr "По-малък размер на текста"
2649
2650#: ../logview/logview.c:108
2651msgid "Normal text size"
2652msgstr "Нормален размер на текста"
2653
2654#: ../logview/logview.c:111
2655msgid "Collapse _All"
2656msgstr "_Повече информация за всичко"
2657
2658#: ../logview/logview.c:111
2659msgid "Collapse all the rows"
2660msgstr "Разрушава всички редове"
2661
2662#: ../logview/logview.c:114
2663msgid "Open the help contents for the log viewer"
2664msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
2665
2666#: ../logview/logview.c:116
2667msgid "Show the about dialog for the log viewer"
2668msgstr ""
2669"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
2670"дневници"
2671
2672#: ../logview/logview.c:122
2673msgid "_Statusbar"
2674msgstr "Лента за _състоянието"
2675
2676#: ../logview/logview.c:122
2677msgid "Show Status Bar"
2678msgstr "Показване на лентата за състоянието"
2679
2680#: ../logview/logview.c:124
2681msgid "Side _Pane"
2682msgstr "Странична _лента"
2683
2684#: ../logview/logview.c:124
2685msgid "Show Side Pane"
2686msgstr "Показване на страничната лента"
2687
2688#: ../logview/logview.c:126
2689msgid "_Monitor"
2690msgstr "_Наблюдение"
2691
2692#: ../logview/logview.c:126
2693msgid "Monitor Current Log"
2694msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2695
2696#: ../logview/logview.c:128
2697msgid "Ca_lendar"
2698msgstr "Ка_лендар"
2699
2700#: ../logview/logview.c:128
2701msgid "Show Calendar Log"
2702msgstr "Показване на дневника на календара"
2703
2704#: ../logview/logview.c:308
2705#, c-format
2706msgid "%s (monitored) - %s"
2707msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2708
2709#: ../logview/logview.c:519
2710msgid "Open Log"
2711msgstr "_Отваряне на дневник"
2712
2713#: ../logview/logview.c:774
2714msgid "There was an error displaying help."
2715msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2716
2717#: ../logview/logview.c:907
2718msgid "Version: "
2719msgstr "Версия: "
2720
2721#: ../logview/logview.c:976
2722msgid "Days"
2723msgstr "Дни"
2724
2725#: ../logview/logview.c:977
2726msgid "Pointer towards a GSList of days for the current log."
2727msgstr "Указател към GSList от дни за текущия дневник."
2728
2729#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2730msgid "Height of the main window in pixels"
2731msgstr "Височината на основния прозорец в пиксели"
2732
2733#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2734msgid "Log file to open up on startup"
2735msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2736
2737#: ../logview/logview.schemas.in.h:3
2738msgid "Log files to open up on startup"
2739msgstr "Дневници, които да се отворят при стартиране"
2740
2741#: ../logview/logview.schemas.in.h:4
2742msgid "Size of the font used to display the log"
2743msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
2744
2745#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
2746msgid ""
2747"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
2748"created by reading /etc/syslog.conf."
2749msgstr ""
2750"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на програмата. При "
2751"създаването на този ключ в него по подразбиране се пренася списъка от /etc/"
2752"syslog.conf."
2753
2754#: ../logview/logview.schemas.in.h:6
2755msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
2756msgstr "Определя височината на прозореца за прегледни на дневници в пиксели."
2757
2758#: ../logview/logview.schemas.in.h:7
2759msgid ""
2760"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
2761"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2762msgstr ""
2763"Определя дневника, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2764"са /var/adm/ или /var/log/messages, в зависимост от операционната система."
2765
2766#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
2767msgid ""
2768"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
2769"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
2770msgstr ""
2771"Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основния "
2772"дървовиден изглед. По подразбиране се взема този на терминала gnome-terminal."
2773
2774#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
2775msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
2776msgstr ""
2777"Определя ширината (в пиксели) на основния прозорец на програмата за преглед "
2778"на дневници."
2779
2780#: ../logview/logview.schemas.in.h:10
2781msgid "Width of the main window in pixels"
2782msgstr "Ширината на основния прозорец в пиксели"
2783
2784#: ../logview/main.c:49
2785msgid "Show the application's version"
2786msgstr "Показване на версията на програмата"
2787
2788#: ../logview/main.c:55
2789msgid "Show System Log Viewer options"
2790msgstr "Настройки на прегледа на системни дневници"
2791
2792#: ../logview/main.c:59
2793msgid " - Browse and monitor logs"
2794msgstr " - преглед и следене на дневниците"
2795
2796#: ../logview/main.c:153
2797msgid "Log Viewer"
2798msgstr "Преглед на системните дневници"
2799
2800#: ../logview/main.c:162
2801msgid "Unable to create user interface."
2802msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
2803
2804#: ../logview/misc.c:40
2805msgid "January"
2806msgstr "Януари"
2807
2808#: ../logview/misc.c:40
2809msgid "February"
2810msgstr "Февруари"
2811
2812#: ../logview/misc.c:40
2813msgid "March"
2814msgstr "Март"
2815
2816#: ../logview/misc.c:40
2817msgid "April"
2818msgstr "Април"
2819
2820#: ../logview/misc.c:40
2821msgid "May"
2822msgstr "Май"
2823
2824#: ../logview/misc.c:41
2825msgid "June"
2826msgstr "Юни"
2827
2828#: ../logview/misc.c:41
2829msgid "July"
2830msgstr "Юли"
2831
2832#: ../logview/misc.c:41
2833msgid "August"
2834msgstr "Август"
2835
2836#: ../logview/misc.c:41
2837msgid "September"
2838msgstr "Септември"
2839
2840#: ../logview/misc.c:41
2841msgid "October"
2842msgstr "Октомври"
2843
2844#: ../logview/misc.c:42
2845msgid "November"
2846msgstr "Ноември"
2847
2848#: ../logview/misc.c:42
2849msgid "December"
2850msgstr "Декември"
2851
2852#: ../logview/misc.c:162
2853msgid "Invalid date"
2854msgstr "Датата е невалидна"
2855
2856#. Translators: Only date format, time will be bogus
2857#: ../logview/misc.c:167
2858#, c-format
2859msgid "%x"
2860msgstr "%x"
2861
2862#: ../logview/monitor.c:83
2863msgid "This file cannot be monitored."
2864msgstr "Този файл не може да бъде следен."
2865
2866#: ../logview/monitor.c:86
2867msgid "File monitoring is not supported on this file system.\n"
2868msgstr "Наблюдението на файлове не се поддържа от тази файлова система.\n"
2869
2870#: ../logview/monitor.c:88
2871msgid "Gnome-VFS Error.\n"
2872msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.