source: gnome-2-12/developer-libs @ 269

Name Size Rev Age Author Last Change
../
glib.glib-2-8.bg.po 29.3 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
gnome-vfs.gnome-2-12.bg.po 53.1 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
gtk+-properties.gtk-2-8.bg.po 182.2 KB 186   17 years Александър Шопов Един от най-отвратителните файлове за превод. Пооправил съм превода, …
gtk+.gtk-2-8.bg.po 80.6 KB 260   17 years Александър Шопов Малко низове за 100%. Пренесъл съм ги и в HEAD.
libbonobo.gnome-2-10.bg.po 19.6 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
libbonoboui.gnome-2-10.bg.po 15.6 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
libgnome.gnome-2-12.bg.po 44.2 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
libgnomecanvas.gnome-2-12.bg.po 13.5 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
libgnomeui.gnome-2-12.bg.po 48.3 KB 269   17 years Александър Шопов Това са модулите, които не са HEAD в gnome-2-12.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.