source: fifth-toe @ 653

Name Size Rev Age Author Last Change
../
balsa.HEAD.bg.po 160.3 KB 231   16 years Александър Шопов Подадени.
camorama.HEAD.bg.po 19.4 KB 324   16 years Александър Шопов Подаддени към CVS на GNOME. Микро-допълвания за 100%
galeon.HEAD.bg.po 203.7 KB 596   16 years Александър Шопов gdm2, gedit, galeon, gcompris: Корекция на #330.
gcompris.HEAD.bg.po 235.5 KB 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
gtetrinet.HEAD.bg.po 25.7 KB 283   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
gthumb.HEAD.bg.po 119.9 KB 188   16 years Александър Шопов Коригирам #82
pan.HEAD.bg.po 124.7 KB 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
seahorse.seahorse-0-8.bg.po 86.9 KB 367   16 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.