source: fifth-toe @ 539

Name Size Rev Age Author Last Change
../
balsa.HEAD.bg.po 160.3 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
camorama.HEAD.bg.po 19.4 KB 324   17 years Александър Шопов Подаддени към CVS на GNOME. Микро-допълвания за 100%
galeon.HEAD.bg.po 202.6 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
gcompris.gcompris_7_1.bg.po 201.5 KB 307   17 years Александър Шопов Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.
gcompris.HEAD.bg.po 209.8 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gtetrinet.HEAD.bg.po 25.7 KB 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
gthumb.HEAD.bg.po 119.9 KB 188   17 years Александър Шопов Коригирам #82
seahorse.seahorse-0-8.bg.po 86.9 KB 367   17 years Александър Шопов Подавам 2 100%-ови превода.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.