source: fifth-toe @ 277

Name Size Rev Age Author Last Change
../
balsa.HEAD.bg.po 160.3 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
galeon.HEAD.bg.po 202.6 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
gthumb.HEAD.bg.po 119.9 KB 188   17 years Александър Шопов Коригирам #82
seahorse.seahorse-0-8.bg.po 66.0 KB 226   17 years Александър Шопов Всички са подадени с изключение на abiword. Там съм заменил ивица с лента.
camorama.HEAD.bg.po 18.8 KB 265   17 years gerdjikov Нов превод
gtetrinet.HEAD.bg.po 25.7 KB 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.