source: fifth-toe/gtetrinet.HEAD.bg.po @ 283

Last change on this file since 283 was 283, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там имаше 3 низа, които преведох.

File size: 25.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gtetrinet.
2# Copyright (C) 2005 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gtetrinet package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gtetrinet HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-11-02 09:57+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-10-22 16:06+0300\n"
13"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../src/client.c:243
21msgid "Couldn't resolve hostname."
22msgstr "Не може да се определи името на хоста."
23
24#: ../src/commands.c:45
25msgid "_Connect to server..."
26msgstr "_Свързване със сървър..."
27
28#: ../src/commands.c:46
29msgid "_Disconnect from server"
30msgstr "_Изключване от сървър"
31
32#: ../src/commands.c:48
33msgid "Change _team..."
34msgstr "Смяна на _отбора..."
35
36#: ../src/commands.c:50
37msgid "_Start game"
38msgstr "_Начало на играта"
39
40#: ../src/commands.c:51
41msgid "_Pause game"
42msgstr "_Прекъсване на играта"
43
44#: ../src/commands.c:52
45msgid "_End game"
46msgstr "_Край на играта"
47
48#: ../src/commands.c:57
49msgid "Detac_h page..."
50msgstr "Отдел_яне на страница..."
51
52#: ../src/commands.c:82
53msgid "Connect"
54msgstr "Свързване"
55
56#: ../src/commands.c:82
57msgid "Connect to a server"
58msgstr "Свързване със сървър"
59
60#: ../src/commands.c:83
61msgid "Disconnect"
62msgstr "Изключване"
63
64#: ../src/commands.c:83
65msgid "Disconnect from the current server"
66msgstr "Изключване от текущия сървър"
67
68#: ../src/commands.c:85
69msgid "Start game"
70msgstr "Начало на играта"
71
72#: ../src/commands.c:85
73msgid "Start a new game"
74msgstr "Нова игра"
75
76#: ../src/commands.c:86
77msgid "End game"
78msgstr "Край на играта"
79
80#: ../src/commands.c:86
81msgid "End the current game"
82msgstr "Край на текущата игра"
83
84#: ../src/commands.c:87
85msgid "Pause game"
86msgstr "Прекъсване на играта"
87
88#: ../src/commands.c:87
89msgid "Pause the game"
90msgstr "Прекъсване на играта"
91
92#: ../src/commands.c:89 ../src/dialogs.c:152
93msgid "Change team"
94msgstr "Смяна на отбора"
95
96#: ../src/commands.c:89
97msgid "Change your current team name"
98msgstr "Смяна на името на текущия отбор"
99
100#: ../src/commands.c:92
101msgid "Detach page"
102msgstr "Отделяне на страница"
103
104#: ../src/commands.c:92
105msgid "Detach the current notebook page"
106msgstr "Отделяне на текущата страница"
107
108#: ../src/commands.c:258
109msgid "Game in progress"
110msgstr "Играе се"
111
112#: ../src/commands.c:261
113msgid "Connected to\n"
114msgstr "Свързан към\n"
115
116#: ../src/commands.c:265
117msgid "Not connected"
118msgstr "Изключен"
119
120#. Translators: translate as your names & emails
121#: ../src/commands.c:309
122msgid "translator-credits"
123msgstr ""
124"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
125"\n"
126"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
127"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
128"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
129
130#: ../src/commands.c:323
131msgid "A Tetrinet client for GNOME.\n"
132msgstr "Tetrinet клиент за GNOME.\n"
133
134#: ../src/config.c:140
135msgid "Warning: theme does not have a name, reverting to default."
136msgstr "Предупреждение: темата няма име, използване на стандартната."
137
138#. make dialog that asks for address/nickname
139#: ../src/dialogs.c:85 ../src/dialogs.c:324 ../src/gtetrinet.c:77
140msgid "Connect to server"
141msgstr "Свързване със сървър"
142
143#: ../src/dialogs.c:165
144msgid "Team name:"
145msgstr "Име на отбор:"
146
147#: ../src/dialogs.c:210
148msgid "You must specify a server name."
149msgstr "Трябва да се укаже име на сървъра."
150
151#: ../src/dialogs.c:227
152msgid "Please specify a password to connect as spectator."
153msgstr "Укажете парола за свързване като зрител."
154
155#: ../src/dialogs.c:248
156msgid "Please specify a valid nickname."
157msgstr "Укажете валиден псевдоним."
158
159#. game type radio buttons
160#: ../src/dialogs.c:353
161msgid "O_riginal"
162msgstr "О_ригинал"
163
164#: ../src/dialogs.c:355
165msgid "Tetri_Fast"
166msgstr "Tetri_Fast"
167
168#: ../src/dialogs.c:377
169msgid "Server address"
170msgstr "Адрес на сървъра"
171
172#: ../src/dialogs.c:386
173msgid "Connect as a _spectator"
174msgstr "Свързване като _зрител"
175
176#: ../src/dialogs.c:390
177msgid "_Password:"
178msgstr "_Парола:"
179
180#: ../src/dialogs.c:407
181msgid "Spectate game"
182msgstr "Гледане на игра"
183
184#: ../src/dialogs.c:416
185msgid "_Nick name:"
186msgstr "П_севдоним:"
187
188#: ../src/dialogs.c:430
189msgid "_Team name:"
190msgstr "_Име на отбор:"
191
192#: ../src/dialogs.c:449
193msgid "Player information"
194msgstr "Информация за играча"
195
196#: ../src/dialogs.c:490
197msgid "Change Key"
198msgstr "Смяна на клавиш"
199
200#: ../src/dialogs.c:541
201msgid "Move right"
202msgstr "Движение надясно"
203
204#: ../src/dialogs.c:542
205msgid "Move left"
206msgstr "Движение наляво"
207
208#: ../src/dialogs.c:543
209msgid "Move down"
210msgstr "Движение надолу"
211
212#: ../src/dialogs.c:544
213msgid "Rotate right"
214msgstr "Въртене надясно"
215
216#: ../src/dialogs.c:545
217msgid "Rotate left"
218msgstr "Въртене наляво"
219
220#: ../src/dialogs.c:546
221msgid "Drop piece"
222msgstr "Пускане на парчето"
223
224#: ../src/dialogs.c:547
225msgid "Discard special"
226msgstr "Отмяна на специалните"
227
228#: ../src/dialogs.c:548
229msgid "Send message"
230msgstr "Изпращане на съобщение"
231
232#: ../src/dialogs.c:549
233msgid "Special to field 1"
234msgstr "Специално парче в поле 1"
235
236#: ../src/dialogs.c:550
237msgid "Special to field 2"
238msgstr "Специално парче в поле 2"
239
240#: ../src/dialogs.c:551
241msgid "Special to field 3"
242msgstr "Специално парче в поле 3"
243
244#: ../src/dialogs.c:552
245msgid "Special to field 4"
246msgstr "Специално парче в поле 4"
247
248#: ../src/dialogs.c:553
249msgid "Special to field 5"
250msgstr "Специално парче в поле 5"
251
252#: ../src/dialogs.c:554
253msgid "Special to field 6"
254msgstr "Специално парче в поле 6"
255
256#: ../src/dialogs.c:614
257#, c-format
258msgid "Press new key for \"%s\""
259msgstr "Натиснете нов клавиш за „%s“"
260
261#: ../src/dialogs.c:831
262msgid "GTetrinet Preferences"
263msgstr "Настройки на GTetrinet"
264
265#: ../src/dialogs.c:853
266msgid ""
267"Select a theme from the list.\n"
268"Install new themes in ~/.gtetrinet/themes/"
269msgstr ""
270"Изберете тема от списъка.\n"
271"Инсталирайте нови теми в ~/.gtetrinet/themes/"
272
273#: ../src/dialogs.c:860
274msgid "Name:"
275msgstr "Име:"
276
277#: ../src/dialogs.c:863
278msgid "Author:"
279msgstr "Автор:"
280
281#: ../src/dialogs.c:866
282msgid "Description:"
283msgstr "Описание:"
284
285#: ../src/dialogs.c:879
286msgid "Selected Theme"
287msgstr "Избрана тема"
288
289#: ../src/dialogs.c:895
290msgid "Download new themes"
291msgstr "Изтегляне на нови теми"
292
293#: ../src/dialogs.c:900
294msgid "Themes"
295msgstr "Теми"
296
297#. partyline
298#: ../src/dialogs.c:905
299msgid "Enable _Timestamps"
300msgstr "Включване на ограничения по _време"
301
302#: ../src/dialogs.c:907
303msgid "Enable Channel _List"
304msgstr "Включване на на _списък с канали"
305
306#. FIXME
307#: ../src/dialogs.c:933 ../src/gtetrinet.c:281
308msgid "Partyline"
309msgstr "Компания"
310
311#: ../src/dialogs.c:944
312msgid "Action"
313msgstr "Действие"
314
315#: ../src/dialogs.c:946
316msgid "Key"
317msgstr "Клавиш"
318
319#: ../src/dialogs.c:952
320msgid ""
321"Select an action from the list and press Change Key to change the key "
322"associated with the action."
323msgstr ""
324"Изберете действие от списъка и натиснете „Смяна на клавиш“, за да смените "
325"клавиша, свързан с действието."
326
327#: ../src/dialogs.c:959
328msgid "Change _key..."
329msgstr "Смяна на _клавиш..."
330
331#: ../src/dialogs.c:964 ../src/dialogs.c:1017
332msgid "_Restore defaults"
333msgstr "_По подразбиране"
334
335#: ../src/dialogs.c:985
336msgid "Keyboard"
337msgstr "Клавиатура"
338
339#. sound
340#: ../src/dialogs.c:990
341msgid "Enable _Sound"
342msgstr "Включване на _звука"
343
344#: ../src/dialogs.c:993
345msgid "Enable _MIDI"
346msgstr "Включване на _MIDI"
347
348#: ../src/dialogs.c:1007
349msgid "Enter command to play a midi file:"
350msgstr "Въведете команда за изпълнение на midi файл:"
351
352#: ../src/dialogs.c:1010
353msgid ""
354"The above command is run when a midi file is to be played.  The name of the "
355"midi file is placed in the environment variable MIDIFILE."
356msgstr ""
357"Командата се изпълнява, когато предстои изпълнение на midi файл.  Името на "
358"файла е включено в променливата MIDIFILE."
359
360#: ../src/dialogs.c:1047
361msgid "Sound"
362msgstr "Звук"
363
364#: ../src/fields.c:76
365msgid ""
366"Error loading theme: cannot load graphics file\n"
367"Falling back to default"
368msgstr ""
369"Грешка при зареждане на темата: не може да се зареди графичен файл\n"
370"Възстановяване на стандартната тема"
371
372#. shouldnt happen
373#: ../src/fields.c:85
374#, c-format
375msgid ""
376"Error loading default theme: Aborting...\n"
377"Check for installation errors\n"
378msgstr ""
379"Грешка при зареждане на стандартната тема: Спиране на програмата...\n"
380"Проверете за грешки при инсталацията\n"
381
382#: ../src/fields.c:206
383msgid "Next piece:"
384msgstr "Следващо парче:"
385
386#: ../src/fields.c:223
387msgid "Lines:"
388msgstr "Редове:"
389
390#: ../src/fields.c:227
391msgid "Level:"
392msgstr "Ниво:"
393
394#: ../src/fields.c:229
395msgid "Active level:"
396msgstr "Активно ниво:"
397
398#: ../src/fields.c:277
399msgid "Attacks and defenses:"
400msgstr "Атаки и отстъпления:"
401
402#: ../src/fields.c:420
403msgid "Not playing"
404msgstr "Не играе"
405
406#: ../src/fields.c:447
407msgid "Specials:"
408msgstr "Специални парчета:"
409
410#: ../src/gtetrinet.c:77
411msgid "SERVER"
412msgstr "СЪРВЪР"
413
414#: ../src/gtetrinet.c:78
415msgid "Set nickname to use"
416msgstr "Задаване на псевдоним"
417
418#: ../src/gtetrinet.c:78
419msgid "NICKNAME"
420msgstr "ПСЕВДОНИМ"
421
422#: ../src/gtetrinet.c:79
423msgid "Set team name"
424msgstr "Задаване на име на отбор"
425
426#: ../src/gtetrinet.c:79
427msgid "TEAM"
428msgstr "ОТБОР"
429
430#: ../src/gtetrinet.c:80
431msgid "Connect as a spectator"
432msgstr "Свързване като зрител"
433
434#: ../src/gtetrinet.c:81
435msgid "Spectator password"
436msgstr "Парола на зрителя"
437
438#: ../src/gtetrinet.c:81
439msgid "PASSWORD"
440msgstr "ПАРОЛА"
441
442#: ../src/gtetrinet.c:120
443#, c-format
444msgid "Failed to init GConf: %s\n"
445msgstr "Не може да се инициализира GConf: %s\n"
446
447#. FIXME
448#: ../src/gtetrinet.c:270 ../src/gtetrinet.c:416 ../src/gtetrinet.c:469
449msgid "Playing Fields"
450msgstr "Игрални зони"
451
452#. FIXME
453#: ../src/gtetrinet.c:292
454msgid "Winlist"
455msgstr "Списък с победители"
456
457#: ../src/partyline.c:77 ../src/partyline.c:138 ../src/winlist.c:59
458msgid "Name"
459msgstr "Име"
460
461#: ../src/partyline.c:79
462msgid "Players"
463msgstr "Играчи"
464
465#: ../src/partyline.c:81
466msgid "State"
467msgstr "Състояние"
468
469#: ../src/partyline.c:83
470msgid "Description"
471msgstr "Описание"
472
473#: ../src/partyline.c:95
474msgid "Channel List"
475msgstr "Списък с канали"
476
477#: ../src/partyline.c:140
478msgid "Team"
479msgstr "Отбор"
480
481#: ../src/partyline.c:153
482msgid "Your name:"
483msgstr "Вашето име:"
484
485#: ../src/partyline.c:160
486msgid "Your team:"
487msgstr "Вашият отбор:"
488
489#: ../src/partyline.c:638
490msgid "Talking in channel"
491msgstr "Разговори в канала"
492
493#: ../src/partyline.c:640
494msgid "Disconnected"
495msgstr "Изключен"
496
497#: ../src/tetrinet.c:197
498msgid "Server disconnected"
499msgstr "Сървъра е изключен"
500
501#: ../src/tetrinet.c:217
502#, c-format
503msgid "%c%c*** Disconnected from server"
504msgstr "%c%c*** Изключен от сървъра"
505
506#: ../src/tetrinet.c:229
507msgid "Error connecting: "
508msgstr "Грешка при свързване: "
509
510#: ../src/tetrinet.c:263
511#, c-format
512msgid "%c%c*** Connected to server"
513msgstr "%c%c*** Свързан със сървъра"
514
515#: ../src/tetrinet.c:364
516#, c-format
517msgid "%c%c*** You have been kicked from the game"
518msgstr "%c%c*** Изритаха Ви от играта"
519
520#: ../src/tetrinet.c:368
521#, c-format
522msgid "%c*** %c%s%c%c has been kicked from the game"
523msgstr "%c*** %c%s%c%c беше изритан от играта"
524
525#: ../src/tetrinet.c:543
526#, c-format
527msgid "%c*** Team %c%s%c%c has won the game"
528msgstr "%c*** Отбор %c%s%c%c спечели играта"
529
530#: ../src/tetrinet.c:549
531#, c-format
532msgid "%c*** %c%s%c%c has won the game"
533msgstr "%c*** %c%s%c%c спечели играта"
534
535#: ../src/tetrinet.c:612
536#, c-format
537msgid "%c*** The game has %cstarted"
538msgstr "%c*** Играта е %cзапочнала"
539
540#: ../src/tetrinet.c:638
541#, c-format
542msgid "%c*** The game is %cin progress"
543msgstr "%c*** Играе %cсе"
544
545#: ../src/tetrinet.c:650
546#, c-format
547msgid "%c*** The game has %cpaused"
548msgstr "%c*** Играта е %cпрекъсната"
549
550#: ../src/tetrinet.c:652
551#, c-format
552msgid "The game has %c%cpaused"
553msgstr "Играта е %c%cпрекъсната"
554
555#: ../src/tetrinet.c:657
556#, c-format
557msgid "%c*** The game has %cresumed"
558msgstr "%c*** Играта е %cвъзстановена"
559
560#: ../src/tetrinet.c:659
561#, c-format
562msgid "The game has %c%cresumed"
563msgstr "Играта е %c%cвъзстановена"
564
565#: ../src/tetrinet.c:668
566#, c-format
567msgid "%c*** The game has %cended"
568msgstr "%c*** Играта %cсвърши"
569
570#: ../src/tetrinet.c:786
571#, c-format
572msgid "%c*** You have joined %c%s%c%c"
573msgstr "%c*** Включихте се в %c%s%c%c"
574
575#: ../src/tetrinet.c:803
576#, c-format
577msgid "%c*** %c%s%c%c has joined the spectators %c%c(%c%s%c%c%c)"
578msgstr "%c*** %c%s%c%c се присъедини към зрителите %c%c(%c%s%c%c%c)"
579
580#: ../src/tetrinet.c:824
581#, c-format
582msgid "%c*** %c%s%c%c has left the spectators %c%c(%c%s%c%c%c)"
583msgstr "%c*** %c%s%c%c напусна зрителите %c%c(%c%s%c%c%c)"
584
585#: ../src/tetrinet.c:1062
586msgid "No special blocks"
587msgstr "Няма специални"
588
589#: ../src/tetrinet.c:1221 ../src/tetrinet.c:1228
590#, c-format
591msgid " on %c%c%s%c%c"
592msgstr " на %c%c%s%c%c"
593
594#: ../src/tetrinet.c:1238
595msgid " to All"
596msgstr " към всички"
597
598#: ../src/tetrinet.c:1244 ../src/tetrinet.c:1251
599#, c-format
600msgid " by %c%c%s%c%c"
601msgstr " от %c%c%s%c%c"
602
603#: ../src/tetrinet.c:1879
604#, c-format
605msgid "%c*** %c%s%c%c is the moderator"
606msgstr "%c*** %c%s%c%c е председателя"
607
608#. remove ", " from end of string
609#: ../src/tetrinet.c:1928
610msgid " has left the game"
611msgstr " напусна играта"
612
613#: ../src/tetrinet.c:1929
614msgid " have left the game"
615msgstr " напуснаха играта"
616
617#: ../src/tetrinet.c:1942
618msgid " has joined the game"
619msgstr " се включи в играта"
620
621#: ../src/tetrinet.c:1943
622msgid " have joined the game"
623msgstr " се включиха в играта"
624
625#: ../src/tetrinet.c:1966
626#, c-format
627msgid "%s is on team %c%s"
628msgstr "%s е в отбор %c%s"
629
630#: ../src/tetrinet.c:1969
631#, c-format
632msgid "%s is alone"
633msgstr "%s е сам(а)"
634
635#: ../src/tetrinet.c:1971
636#, c-format
637msgid "%s are on team %c%s"
638msgstr "%s са в отбор %c%s"
639
640#: ../src/tetrinet.c:1974
641#, c-format
642msgid "%s are alone"
643msgstr "%s са сами"
644
645#: ../src/tetrinet.c:2015
646#, c-format
647msgid "%c*** %c%s%c%c is now on team %c%s"
648msgstr "%c*** %c%s%c%c е вече в отбор %c%s"
649
650#: ../src/tetrinet.c:2022
651#, c-format
652msgid "%c*** %c%s%c%c is now alone"
653msgstr "%c*** %c%s%c%c вече е сам(а)"
654
655#. "T" stands for "Team" here
656#: ../src/winlist.c:57
657msgid "T"
658msgstr "О"
659
660#: ../src/winlist.c:61
661msgid "Score"
662msgstr "Точки"
663
664#: ../gtetrinet.desktop.in.h:1
665msgid "GTetrinet"
666msgstr "GTetrinet"
667
668#: ../gtetrinet.desktop.in.h:2
669msgid "Tetrinet client"
670msgstr "Tetrinet клиент"
671
672#: ../gtetrinet.desktop.in.h:3
673msgid "Tetrinet client for GNOME"
674msgstr "Tetrinet клиент за GNOME"
675
676#: ../gtetrinet.schemas.in.h:1
677msgid "Command to run to play midi files"
678msgstr "Команда за изпълнение на midi файлове"
679
680#: ../gtetrinet.schemas.in.h:2
681msgid "Enable/disable channel list."
682msgstr "Включване/изключване на списъка с канали."
683
684#: ../gtetrinet.schemas.in.h:3
685msgid "Enable/disable midi music"
686msgstr "Включване/изключване на midi музика"
687
688#: ../gtetrinet.schemas.in.h:4
689msgid "Enable/disable sound"
690msgstr "Включване/изключване на звук"
691
692#: ../gtetrinet.schemas.in.h:5
693msgid "Enable/disable timestamps."
694msgstr "Включване/изключване на ограничения по време."
695
696#: ../gtetrinet.schemas.in.h:6
697msgid ""
698"Enables/Disables sound. Keep in mind that the theme that you're using must "
699"provide sounds."
700msgstr ""
701"Включва/изключва звука. Обърнете внимание, че темата, която ползвате, трябва "
702"да съдържа звук."
703
704#: ../gtetrinet.schemas.in.h:7
705msgid ""
706"Enables/disables midi music. You'll need to enable sound if you want music "
707"to work."
708msgstr ""
709"Включва/изключва midi музика. Ще трябва да включите звука, ако искате "
710"музиката да работи."
711
712#: ../gtetrinet.schemas.in.h:8
713msgid ""
714"Enables/disables the channel list. Disable it if you experience problems "
715"when connecting or while playing in your favorite tetrinet server."
716msgstr ""
717"Включва/изключва списъка с канали. Изключете го, ако има проблеми при "
718"свързването или по време на игра в любимия tetrinet сървър."
719
720#: ../gtetrinet.schemas.in.h:9
721msgid "Enables/disables timestamps in the partyline."
722msgstr "Включва/изключва ограничения по време."
723
724#: ../gtetrinet.schemas.in.h:10
725msgid "Key to discard special"
726msgstr "Клавиш за отмяна на специалните парчета"
727
728#: ../gtetrinet.schemas.in.h:11
729msgid "Key to drop piece"
730msgstr "Клавиш за пускане на парче"
731
732#: ../gtetrinet.schemas.in.h:12
733msgid "Key to move down"
734msgstr "Клавиш за движение надолу"
735
736#: ../gtetrinet.schemas.in.h:13
737msgid "Key to move left"
738msgstr "Клавиш за движение наляво"
739
740#: ../gtetrinet.schemas.in.h:14
741msgid "Key to move right"
742msgstr "Клавиш за движение надясно"
743
744#: ../gtetrinet.schemas.in.h:15
745msgid "Key to open the fields' message dialog"
746msgstr "Клавиш за отваряне на диалога със съобщения"
747
748#: ../gtetrinet.schemas.in.h:16
749msgid "Key to rotate clockwise"
750msgstr "Клавиш за въртене по посока на часовниковата стрелка"
751
752#: ../gtetrinet.schemas.in.h:17
753msgid "Key to rotate counterclockwise"
754msgstr "Клавиш за въртене обратно на часовниковата стрелка"
755
756#: ../gtetrinet.schemas.in.h:18
757msgid "Key to use the current special on field 1"
758msgstr "Клавиш за използване на текущото специално парче в поле 1"
759
760#: ../gtetrinet.schemas.in.h:19
761msgid "Key to use the current special on field 2"
762msgstr "Клавиш за използване на текущото специално парче в поле 2"
763
764#: ../gtetrinet.schemas.in.h:20
765msgid "Key to use the current special on field 3"
766msgstr "Клавиш за използване на текущото специално парче в поле 3"
767
768#: ../gtetrinet.schemas.in.h:21
769msgid "Key to use the current special on field 4"
770msgstr "Клавиш за използване на текущото специално парче в поле 4"
771
772#: ../gtetrinet.schemas.in.h:22
773msgid "Key to use the current special on field 5"
774msgstr "Клавиш за използване на текущото специално парче в поле 5"
775
776#: ../gtetrinet.schemas.in.h:23
777msgid "Key to use the current special on field 6"
778msgstr "Клавиш за използване на текущото специално парче в поле 6"
779
780#: ../gtetrinet.schemas.in.h:24
781msgid "Server where you want to play"
782msgstr "Сървър, където искате да играете"
783
784#: ../gtetrinet.schemas.in.h:25
785msgid ""
786"The current theme directory. It should contain a readable \"blocks.png\" and "
787"a \"theme.cfg\"."
788msgstr ""
789"Текущата папка с теми. Трябва да съдържа четими файлове „blocks.png“ и "
790"„theme.cfg“."
791
792#: ../gtetrinet.schemas.in.h:26
793msgid "Theme directory, should end with a '/'"
794msgstr "Папка с теми, трябва да завършва с „/“"
795
796#: ../gtetrinet.schemas.in.h:27
797msgid ""
798"This command is run when a midi file is to be played. The name of the midi "
799"file is placed in the environment variable MIDIFILE."
800msgstr ""
801"Командата се изпълнява, когато предстои изпълнение на midi файл.  Името на "
802"файла е включено в променливата MIDIFILE."
803
804#: ../gtetrinet.schemas.in.h:28
805msgid "This is the server where GTetrinet will try to connect."
806msgstr "Сървъра, с който GTetrinet ще се опита да се свърже."
807
808#: ../gtetrinet.schemas.in.h:29
809msgid "This key discards the current special. This is case insensitive."
810msgstr ""
811"Този клавиш отменя текущото специално парче. Не зависи от малки/големи букви."
812
813#: ../gtetrinet.schemas.in.h:30
814msgid "This key displays the fields' message dialog. This is case insensitive."
815msgstr ""
816"Този клавиш показва диалога със съобщения. Не зависи от малки/големи букви."
817
818#: ../gtetrinet.schemas.in.h:31
819msgid "This key drops the block to the ground. This is case insensitive."
820msgstr "Този клавиш пуска парчето на земята. Не зависи от малки/големи букви."
821
822#: ../gtetrinet.schemas.in.h:32
823msgid "This key moves the block down. This is case insensitive."
824msgstr "Този клавиш придвижва парчето надолу. Не зависи от малки/големи букви."
825
826#: ../gtetrinet.schemas.in.h:33
827msgid "This key moves the block to the left. This is case insensitive."
828msgstr "Този клавиш придвижва парчето вляво. Не зависи от малки/големи букви."
829
830#: ../gtetrinet.schemas.in.h:34
831msgid "This key moves the block to the right. This is case insensitive."
832msgstr "Този клавиш придвижва парчето вдясно. Не зависи от малки/големи букви."
833
834#: ../gtetrinet.schemas.in.h:35
835msgid "This key rotates the block clockwise. This is case insensitive."
836msgstr ""
837"Този клавиш завърта парчето по посока на часовниковата стрелка. Не зависи от "
838"малки/големи букви."
839
840#: ../gtetrinet.schemas.in.h:36
841msgid "This key rotates the block counterclockwise. This is case insensitive."
842msgstr ""
843"Този клавиш завърта парчето обратно на часовниковата стрелка. Не зависи от "
844"малки/големи букви."
845
846#: ../gtetrinet.schemas.in.h:37
847msgid "This key uses the current special on Player 1's game field."
848msgstr ""
849"Този клавиш служи за използване на специално парче в полето на Играч 1."
850
851#: ../gtetrinet.schemas.in.h:38
852msgid "This key uses the current special on Player 2's game field."
853msgstr ""
854"Този клавиш служи за използване на специално парче в полето на Играч 2."
855
856#: ../gtetrinet.schemas.in.h:39
857msgid "This key uses the current special on Player 3's game field."
858msgstr ""
859"Този клавиш служи за използване на специално парче в полето на Играч 3."
860
861#: ../gtetrinet.schemas.in.h:40
862msgid "This key uses the current special on Player 4's game field."
863msgstr ""
864"Този клавиш служи за използване на специално парче в полето на Играч 4."
865
866#: ../gtetrinet.schemas.in.h:41
867msgid "This key uses the current special on Player 5's game field."
868msgstr ""
869"Този клавиш служи за използване на специално парче в полето на Играч 5."
870
871#: ../gtetrinet.schemas.in.h:42
872msgid "This key uses the current special on Player 6's game field."
873msgstr ""
874"Този клавиш служи за използване на специално парче в полето на Играч 6."
875
876#: ../gtetrinet.schemas.in.h:43
877msgid "This will be the name of your team."
878msgstr "Това ще бъде името на отбора."
879
880#: ../gtetrinet.schemas.in.h:44
881msgid "This will be your nickname in the game."
882msgstr "Това ще бъде псевдонима в играта."
883
884#: ../gtetrinet.schemas.in.h:45
885msgid "Your nickname"
886msgstr "Вашият псевдоним"
887
888#: ../gtetrinet.schemas.in.h:46
889msgid "Your team"
890msgstr "Вашият отбор"
891
892#~ msgid "GTetrinet Home Page"
893#~ msgstr "Домашна страница на GTetrinet"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.