source: fifth-toe/gcompris.trunk.bg.po @ 1220

Last change on this file since 1220 was 1220, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1453@kochinka: ash | 2007-09-10 10:49:03 +0300
gcompris: най-накрая подадох файла на Явор. Предният път съм обновил и стария и новия превод, но съм забравил ключовия момент с подмяната на стария с новия.

File size: 251.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gcompris trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-09-10 10:37+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-09-04 19:19+0300\n"
12"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../boards/administration.xml.in.h:1
20msgid ""
21"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
22"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
23"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
24"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
25"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
26"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
27"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
28"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
29"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
30"choose a profile from the command line.\n"
31"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
32"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
33"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
34"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
35"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
36"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
37"usernames (login is configurable)."
38msgstr ""
39"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
40"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
41"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
42"цветовете.\n"
43"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
44"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
45"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
46"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
47"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
48"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
49"профил и от командния ред.\n"
50"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
51"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
52"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
53"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
54"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
55"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
56"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
57"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
58
59#: ../boards/administration.xml.in.h:4
60msgid "GCompris Administration Menu"
61msgstr "Меню за администриране на GCompris"
62
63#: ../boards/administration.xml.in.h:5
64msgid ""
65"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
66"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
67"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
68"strengths and needs of their children."
69msgstr ""
70"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
71"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
72"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
73"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
74
75#: ../boards/administration.xml.in.h:6
76msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
77msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
78
79#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
80msgid "Advanced colors"
81msgstr "Сложни цветове"
82
83#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
84msgid "Can read"
85msgstr "Можете да четете"
86
87#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
88msgid "Click on the correct color"
89msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
90
91#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
92msgid "Click on the correct colored box."
93msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
94
95#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
96msgid "Learn to recognize unusual colors."
97msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
98
99#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
100msgid "almond"
101msgstr "бадемово"
102
103#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
104msgid "chestnut"
105msgstr "кестеняво"
106
107#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
108msgid "claret"
109msgstr "бордо"
110
111#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
112msgid "cobalt"
113msgstr "кобалтово синьо"
114
115#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
116msgid "coral"
117msgstr "коралов цвят"
118
119#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
120msgid "corn"
121msgstr "царевичен цвят"
122
123#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
124msgid "cyan"
125msgstr "синьо-зелено"
126
127#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
128msgid "sienna"
129msgstr "охра"
130
131#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
132msgid "lime"
133msgstr "лимонено"
134
135#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
136msgid "sage"
137msgstr "пелинов цвят"
138
139#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
140msgid "salmon"
141msgstr "розово-оранжево"
142
143#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
144msgid "sapphire"
145msgstr "сапфирено"
146
147#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
148msgid "sepia"
149msgstr "червеникавокафяво"
150
151#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
152msgid "sulphur"
153msgstr "жълто-зелено"
154
155#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
156msgid "tea"
157msgstr "чаен цвят"
158
159#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
160msgid "turquoise"
161msgstr "тюркоазено"
162
163#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
164msgid "absinthe"
165msgstr "пелин"
166
167#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
168msgid "alabaster"
169msgstr "алабастър"
170
171#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
172msgid "amber"
173msgstr "кехлибарено"
174
175#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
176msgid "amethyst"
177msgstr "аметист"
178
179#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
180msgid "anise"
181msgstr "анасон"
182
183#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
184msgid "aquamarine"
185msgstr "зеленикаво-синьо"
186
187#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
188msgid "mahogany"
189msgstr "махагонов цвят"
190
191#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
192#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
193msgid "vermilion"
194msgstr "яркочервено"
195
196#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
197#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
198msgid "aubergine"
199msgstr "патладжан"
200
201#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
202msgid "ceruse"
203msgstr "оловно бяло"
204
205#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
206msgid "chartreuse"
207msgstr "резеда"
208
209#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
210msgid "emerald"
211msgstr "яркозелено"
212
213#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
214msgid "fawn"
215msgstr "светлобежово"
216
217#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
218msgid "fuchsia"
219msgstr "фуксия"
220
221#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
222msgid "glaucous"
223msgstr "синьозеленикаво"
224
225#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
226msgid "ruby"
227msgstr "рубинов цвят"
228
229#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
230msgid "auburn"
231msgstr "кестеняво"
232
233#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
234msgid "azure"
235msgstr "небесно синьо"
236
237#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
238msgid "bistre"
239msgstr "тъмнокафяво"
240
241#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
242msgid "celadon"
243msgstr "сивозелено"
244
245#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
246msgid "cerulean"
247msgstr "лазурно"
248
249#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
250msgid "crimson"
251msgstr "тъмночервено"
252
253#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
254msgid "greyish-brown"
255msgstr "сивкаво-кафяво"
256
257#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
258msgid "dove"
259msgstr "гълъбов цвят"
260
261#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
262msgid "garnet"
263msgstr "гранат"
264
265#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
266msgid "indigo"
267msgstr "мастилено синьо"
268
269#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
270msgid "ivory"
271msgstr "слонова кост"
272
273#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
274msgid "jade"
275msgstr "нефрит"
276
277#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
278msgid "lavender"
279msgstr "бледолилаво"
280
281#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
282msgid "lichen"
283msgstr "лишей"
284
285#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
286msgid "wine"
287msgstr "винен цвят"
288
289#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
290msgid "larch"
291msgstr "лиственица"
292
293#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
294msgid "lilac"
295msgstr "светловиолетово"
296
297#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
298msgid "magenta"
299msgstr "пурпурен цвят"
300
301#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
302msgid "malachite"
303msgstr "малахит"
304
305#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
306msgid "mimosa"
307msgstr "мимоза"
308
309#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
310msgid "navy"
311msgstr "тъмно синьо"
312
313#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
314msgid "ochre"
315msgstr "охра"
316
317#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
318msgid "olive"
319msgstr "маслиненозелено"
320
321#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
322msgid "greyish blue"
323msgstr "сивкаво-синьо"
324
325#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
326msgid "mauve"
327msgstr "бледомораво"
328
329#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
330msgid "opaline"
331msgstr "опал"
332
333#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
334msgid "pistachio"
335msgstr "фъстъчено"
336
337#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
338msgid "platinum"
339msgstr "платина"
340
341#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
342msgid "purple"
343msgstr "мораво"
344
345#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
346msgid "ultramarine"
347msgstr "ултрамарин"
348
349#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
350msgid "dark purple"
351msgstr "тъмномораво"
352
353#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
354msgid "plum"
355msgstr "тъмновиолетово"
356
357#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
358msgid "prussian blue"
359msgstr "берлинско синьо"
360
361#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
362msgid "rust"
363msgstr "ръждив цвят"
364
365#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
366msgid "saffron"
367msgstr "минзухарен цвят"
368
369#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
370msgid "vanilla"
371msgstr "ванилия"
372
373#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
374msgid "verdigris"
375msgstr "зеленикаво"
376
377#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
378msgid "veronese"
379msgstr "веронез"
380
381#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
382msgid ""
383"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
384"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
385"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
386"just try again."
387msgstr ""
388"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
389"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
390"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
391
392#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
393#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
394msgid "Answer some algebra questions"
395msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
396
397#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
398msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
399msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
400
401#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
402msgid "Multiplication table"
403msgstr "Таблица за умножение"
404
405#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
406msgid "Practice the multiplication operation"
407msgstr "Упражнения по умножение"
408
409#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
410msgid "Go to Algebra activities"
411msgstr "Задачи по алгебра"
412
413#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
414msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
415msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
416
417#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
418msgid ""
419"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
420"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
421"pictures. Thanks a lot, Ralf."
422msgstr ""
423"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
424"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
425"Ралф!"
426
427#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
428msgid ""
429"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
430"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
431"clicking on it again."
432msgstr ""
433"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
434"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
435
436#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
437msgid ""
438"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
439"value."
440msgstr ""
441"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
442"зададения резултат."
443
444#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
445msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
446msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
447
448#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
449msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
450msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
451
452#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
453msgid ""
454"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
455"value"
456msgstr ""
457"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
458"зададения резултат."
459
460#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
461msgid ""
462"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
463"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
464"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
465"right. If not, just try again."
466msgstr ""
467"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
468"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
469"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
470
471#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
472msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
473msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
474
475#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
476msgid "Practice the subtraction operation"
477msgstr "Упражнения по изваждане"
478
479#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
480msgid "Simple subtraction"
481msgstr "Просто изваждане"
482
483#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
484msgid ""
485"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
486"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
487"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
488"If not, just try again."
489msgstr ""
490"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
491"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
492"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
493
494#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
495msgid ""
496"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
497"line addition."
498msgstr ""
499"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
500
501#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
502msgid "Practice the addition operation"
503msgstr "Упражнения по събиране"
504
505#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
506msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
507msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
508
509#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
510msgid "Go to calculation activities"
511msgstr "Задачи по математика"
512
513#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
514msgid "Various calculation activities."
515msgstr "Различни задачи по математика."
516
517#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
518msgid "Complete a list of symbols"
519msgstr "Завършете списъка със символи"
520
521#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
522msgid "Find the next symbol in a list."
523msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
524
525#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
526msgid "Logic training activity"
527msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
528
529#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
530#: ../boards/melody.xml.in.h:4
531msgid "Move and click the mouse"
532msgstr "Движение и натискане с мишката"
533
534#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
535msgid "algorithm"
536msgstr "Алгоритъм"
537
538#: ../boards/anim.xml.in.h:1
539msgid "Create a drawing or an animation"
540msgstr "Създайте рисунка или анимация"
541
542#: ../boards/anim.xml.in.h:2
543msgid "Free drawing and animation tool."
544msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
545
546#: ../boards/anim.xml.in.h:3
547msgid ""
548"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
549"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
550"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
551"be used."
552msgstr ""
553"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
554"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
555"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
556
557#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
558msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
559msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
560
561#: ../boards/anim.xml.in.h:5
562msgid ""
563"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
564"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
565"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
566"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
567"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
568"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
569"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
570"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
571"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
572"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
573"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
574"'floppy disk' and 'folder' buttons."
575msgstr ""
576"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
577"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
578"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
579"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
580"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
581"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
582"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
583"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
584"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
585"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
586"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
587
588#: ../boards/awele.xml.in.h:1
589msgid ""
590"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
591"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
592"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
593"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
594"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
595"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
596"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
597"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
598"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
599"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
600"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
601"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
602"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
603"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
604"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
605"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
606"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
607"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
608"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
609"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
610"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
611"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
612msgstr ""
613"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
614"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
615"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
616"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
617"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
618"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
619"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
620"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
621"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
622"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
623"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
624"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
625"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
626"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
627"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
628"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
629"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
630"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
631"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
632"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
633"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
634"Oware&gt;)"
635
636#: ../boards/awele.xml.in.h:2
637msgid "Oware"
638msgstr "Оваре"
639
640#: ../boards/awele.xml.in.h:3
641msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
642msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
643
644#: ../boards/awele.xml.in.h:4
645msgid ""
646"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
647"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
648"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
649"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
650"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
651"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
652"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
653msgstr ""
654"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
655"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
656"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
657"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
658"семена, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
659"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
660"семената от своята страна на дъската."
661
662#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
663#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
664#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
665#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
666#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
667#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
668#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
669msgid "Drag and Drop the items to make them match"
670msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
671
672#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
673msgid ""
674"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
675"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
676"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
677"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
678"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
679"area."
680msgstr ""
681"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
682"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
683"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
684"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
685"пространство на основната дъска."
686
687#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
688msgid "Matching Items"
689msgstr "Съвпадане на обекти"
690
691#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
692msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
693msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
694
695#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
696msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
697msgstr ""
698"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
699
700#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
701msgid "Complete the puzzle"
702msgstr "Завършете пъзела"
703
704#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
705msgid ""
706"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
707"left, to the matching space in the puzzle."
708msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
709
710#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
711msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
712msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
713
714#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
715msgid "Good mouse-control"
716msgstr "Добър контрол на мишката"
717
718#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
719msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
720msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
721
722#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
723msgid "Hello ! My name is Lock."
724msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
725
726#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
727msgid "Lock on the grass."
728msgstr "Шаро на тревата."
729
730#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
731msgid "Lock with colored shapes."
732msgstr "Оцветен Шаро."
733
734#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
735msgid "Make the ball go to Tux"
736msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
737
738#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
739msgid ""
740"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
741"line."
742msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
743
744#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
745msgid "Brain"
746msgstr "Съобразителност"
747
748#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
749msgid "Don't use the last ball"
750msgstr "Не използвайте последната топка"
751
752#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
753msgid "Logic-training activity"
754msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
755
756#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
757msgid ""
758"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
759"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
760msgstr ""
761"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
762"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
763
764#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
765msgid "bar game"
766msgstr "Игра с изключване"
767
768#: ../boards/billard.xml.in.h:1
769msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
770msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
771
772#: ../boards/billard.xml.in.h:2
773msgid "Kick the ball into the goal"
774msgstr "Вкарайте топката в целта"
775
776#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
777#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
778#: ../boards/clickgame.xml.in.h:5 ../boards/connect4.xml.in.h:6
779#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:5 ../boards/erase.xml.in.h:3
780#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
781#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
782#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
783msgid "Mouse-manipulation"
784msgstr "Операции с мишката"
785
786#: ../boards/billard.xml.in.h:4
787msgid ""
788"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
789"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
790msgstr ""
791"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
792"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
793
794#: ../boards/billard.xml.in.h:5
795msgid "The football game"
796msgstr "Игра на футбол"
797
798#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
799msgid "Operate a canal lock"
800msgstr "Управление на шлюз в канал"
801
802#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
803msgid ""
804"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
805"find out how a canal lock works."
806msgstr ""
807"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
808"разберете как работи шлюза в канал."
809
810#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
811msgid ""
812"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
813"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
814msgstr ""
815"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
816"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
817
818#: ../boards/chat.xml.in.h:1
819msgid "Chat with your friends"
820msgstr "Разговаряйте с приятели"
821
822#: ../boards/chat.xml.in.h:2
823msgid "This chat activity only works on the local network"
824msgstr "Това занимание работи само за разговори в локалната мрежа"
825
826#: ../boards/chat.xml.in.h:3
827msgid ""
828"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
829"network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
830"Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris "
831"program running the chat activity on that local network will receive and "
832"display your message."
833msgstr ""
834"Това занимание за разговори ще работи само с други потребители на GCompris в "
835"локалната мрежа, а не в Интернет. За да го използвате, просто напишете "
836"съобщението си натиснете „Enter“. Съобщението ще се излъчи в локалната мрежа "
837"и всяка програма GCompris, която изпълнява това занимание на друга машина, "
838"ще получи и покаже вашето съобщение."
839
840#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
841msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
842msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
843
844#: ../boards/chess.xml.in.h:2
845msgid "Practice chess"
846msgstr "Упражнения по шах"
847
848#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
849#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
850msgid "Learning chess"
851msgstr "Изучаване на шах"
852
853#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
854#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
855msgid "The chess engine is from gnuchess."
856msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
857
858#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
859msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
860msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
861
862#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
863msgid "Play the end of the chess game against the computer"
864msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
865
866#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
867msgid "Chronos"
868msgstr "Хронос"
869
870#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
871msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
872msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
873
874#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
875msgid ""
876"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
877"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
878"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
879"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
880msgstr ""
881"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
882"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
883"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
884"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
885
886#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
887msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
888msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
889
890#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
891msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
892msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
893
894#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
895msgid "Tell a short story"
896msgstr "Разкажете кратка история"
897
898#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
899msgid "Moonwalker"
900msgstr "Човек на луната"
901
902#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1 ../src/boards/wordprocessor.c:117
903msgid "Autumn"
904msgstr "Есен"
905
906#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2 ../src/boards/wordprocessor.c:115
907msgid "Spring"
908msgstr "Пролет"
909
910#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3 ../src/boards/wordprocessor.c:116
911msgid "Summer"
912msgstr "Лято"
913
914#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
915msgid "The 4 Seasons"
916msgstr "Четирите сезона"
917
918#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5 ../src/boards/wordprocessor.c:118
919msgid "Winter"
920msgstr "Зима"
921
922#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
923msgid "Gardening"
924msgstr "Градинарство"
925
926#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
927msgid "Tux and the apple tree"
928msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
929
930#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
931#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
932msgid "1769 Cugnot's fardier"
933msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
934
935#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
936#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
937msgid ""
938"1829 Stephenson's Rocket\n"
939"Steam locomotive"
940msgstr ""
941"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
942"наречен „Ракета“ от 1829 г."
943
944#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
945msgid ""
946"Place each image in the order and\n"
947"on the date it was invented.\n"
948"If not sure, research online at wikipedia:\n"
949"http://www.wikipedia.org"
950msgstr ""
951"Поставете всяко изображение\n"
952"по реда и датата на изобретението.\n"
953"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
954"http://wikipedia.org"
955
956#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
957#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
958#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:5
959msgid "Transportation"
960msgstr "Транспорт"
961
962#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
963msgid ""
964"1783 Montgolfier brothers'\n"
965"hot air balloon"
966msgstr ""
967"Балонът със сгорещен въздух\n"
968"на братя Монголфие от 1783 г."
969
970#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
971#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
972msgid "1880 Clement Ader's Eole"
973msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
974
975#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
976msgid ""
977"1906 Paul Cornu\n"
978"First helicopter flight"
979msgstr ""
980"Първият полет с въртолет\n"
981"на Пол Корню от 1906 г."
982
983#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
984msgid ""
985"1791 Comte de Sivrac's\n"
986"Celerifere"
987msgstr ""
988"Велосипедът на Ком де\n"
989"Сиврак от 1791 г."
990
991#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
992msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
993msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
994
995#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
996msgid ""
997"1909 Louis Bleriot crosses\n"
998"the English Channel"
999msgstr ""
1000"Луи Блерио прекосява\n"
1001"Ламанша през 1909 г."
1002
1003#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
1004msgid "Aviation"
1005msgstr "Авиация"
1006
1007#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
1008msgid ""
1009"1927 Charles Lindbergh\n"
1010"crosses the Atlantic Ocean"
1011msgstr ""
1012"Чарлз Линдберг прекосява\n"
1013"Атлантическия океан през 1927 г."
1014
1015#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
1016msgid ""
1017"1934 Hélène Boucher's\n"
1018"speed record of 444km/h"
1019msgstr ""
1020"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
1021"на Елен Буше от 1934 г."
1022
1023#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
1024msgid ""
1025"1947 Chuck Yeager\n"
1026"breaks the sound-barrier"
1027msgstr ""
1028"Преминаването на звуковата\n"
1029"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
1030
1031#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
1032msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
1033msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
1034
1035#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
1036msgid ""
1037"1885 The first petrol\n"
1038"car by Benz"
1039msgstr ""
1040"Първият бензинов автомобил\n"
1041"на Бенц от 1885 г."
1042
1043#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1044msgid "The car"
1045msgstr "Автомобилът"
1046
1047#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1048msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1049msgstr "„Триколката“ на Рено от 1899 г."
1050
1051#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1052msgid "1923 Lancia Lambda"
1053msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
1054
1055#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1056msgid "1955 Citroën ds 19"
1057msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
1058
1059#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1060msgid "Cars"
1061msgstr "Автомобили"
1062
1063#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:1
1064msgid "Click and draw"
1065msgstr "Натиснете и рисувайте"
1066
1067#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:2
1068msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
1069msgstr "Нарисувайте рисунката като натискате последователно всяка синя точка."
1070
1071#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:3
1072msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
1073msgstr "Нарисувайте рисунката, натискайки сините точки."
1074
1075#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1076msgid ""
1077"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
1078"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1079msgstr ""
1080"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
1081"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
1082"хоризонтална лента долу."
1083
1084#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1085msgid "Click on a letter"
1086msgstr "Натиснете буква"
1087
1088#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1089msgid "Letter-name recognition"
1090msgstr "Разпознаване на букви"
1091
1092#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1093msgid "Listen to a letter and click on the right one"
1094msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
1095
1096#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1097msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
1098msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
1099
1100#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1101msgid "Click On Me"
1102msgstr "Натисни ме"
1103
1104#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1105msgid ""
1106"Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to "
1107"Guillaume Rousse."
1108msgstr ""
1109"Рибите са взети от програмата за „Юникс“ xfishtank. Приносът за "
1110"изображенията е на Гийом Рус."
1111
1112#: ../boards/clickgame.xml.in.h:3
1113msgid ""
1114"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1115"fishtank"
1116msgstr ""
1117"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1118"напуснали аквариума."
1119
1120#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4
1121msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1122msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1123
1124#: ../boards/clickgame.xml.in.h:6
1125msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1126msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1127
1128#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1129msgid ""
1130"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1131"time on a clock."
1132msgstr ""
1133"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настройване "
1134"на време в часовник."
1135
1136#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1137msgid "Learn how to tell the time"
1138msgstr "Научете се да казвате часа"
1139
1140#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1141msgid "Learning Clock"
1142msgstr "Научете часовника"
1143
1144#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1145msgid ""
1146"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1147"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1148"to make the numbers go up or down."
1149msgstr ""
1150"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1151"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1152"изберете и я движите с мишката."
1153
1154#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1155msgid "The concept of time. Reading the time."
1156msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1157
1158#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1159msgid "Can move the mouse."
1160msgstr "Можете да движите мишката."
1161
1162#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1163msgid "Click on the right color"
1164msgstr "Натиснете правилния цвят"
1165
1166#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1167msgid "Colors"
1168msgstr "Цветове"
1169
1170#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1171msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1172msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1173
1174#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1175msgid ""
1176"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1177"of the color, click on the duck wearing it."
1178msgstr ""
1179"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1180"патенцето, което го носи."
1181
1182#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1183msgid "Colors based activities."
1184msgstr "Занимания, базирани на цветове."
1185
1186#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1187msgid "Go to Color activities"
1188msgstr "Занимания с цветове"
1189
1190#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1191msgid "Discover the Computer"
1192msgstr "Опознаване на компютъра"
1193
1194#: ../boards/computer.xml.in.h:2
1195msgid "Play with computer peripherals."
1196msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
1197
1198#: ../boards/connect4.xml.in.h:1 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:1
1199msgid "Arrange four coins in a row"
1200msgstr "Подредете четири пула в един ред"
1201
1202#: ../boards/connect4.xml.in.h:2 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:2
1203msgid ""
1204"Click the position in the line where you want to drop a piece. You can also "
1205"use the arrow keys to move the piece left or right, and the down or space "
1206"key to drop a piece."
1207msgstr ""
1208"Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате "
1209"и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната "
1210"стрелка или интервала, за да го пуснете."
1211
1212#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1213msgid "Connect 4"
1214msgstr "Свързване на 4"
1215
1216#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1217msgid ""
1218"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down), vertically "
1219"(standing up) or diagonally."
1220msgstr ""
1221"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
1222"или диагонално."
1223
1224#: ../boards/connect4.xml.in.h:5
1225msgid ""
1226"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1227"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1228"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1229msgstr ""
1230"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1231"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1232"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1233
1234#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:3
1235msgid "Connect 4 (2 Players)"
1236msgstr "Свързване на 4 (2 играчи)"
1237
1238#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:4
1239msgid ""
1240"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
1241"(standing up) or diagonally."
1242msgstr ""
1243"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
1244"или диагонално."
1245
1246#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:6
1247msgid ""
1248"The original code was written in 2005 by Laurent Lacheny. In 2006, Miguel de "
1249"Izarra made the two players game. Images and Artificial Intelligence taken "
1250"from project 4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be "
1251"found on &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1252msgstr ""
1253"Оригиналният код е написан през 2005 г. от Лоран Лашени. През 2006 г. Мигел "
1254"де Изара направи играта за двама играчи. Изображенията и „изкуствения "
1255"интелект“ са взети от проекта 4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният "
1256"проект може да бъде намерен на &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1257
1258#: ../boards/crane.xml.in.h:1
1259msgid "Build the same model"
1260msgstr "Постройте същия модел"
1261
1262#: ../boards/crane.xml.in.h:2
1263msgid "Drive the crane and copy the model"
1264msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
1265
1266#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
1267#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1268msgid "Motor-coordination"
1269msgstr "Двигателна координация"
1270
1271#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
1272msgid "Mouse manipulation"
1273msgstr "Операции с мишката"
1274
1275#: ../boards/crane.xml.in.h:5
1276msgid ""
1277"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
1278"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
1279"move items. To select the item to move, just click on it."
1280msgstr ""
1281"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
1282"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
1283"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
1284"него."
1285
1286#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
1287msgid "Colors, sounds, memory..."
1288msgstr "Цветове, звуци, памет..."
1289
1290#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
1291msgid "Go to discovery activities"
1292msgstr "Занимания за опознаване"
1293
1294#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1295msgid "Basic counting skills"
1296msgstr "Основни умения по броене"
1297
1298#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1299msgid "Double-entry table"
1300msgstr "Таблица с двойни записи"
1301
1302#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1303msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1304msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1305
1306#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1307msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1308msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1309
1310#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1311msgid ""
1312"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1313"table."
1314msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1315
1316#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1317msgid "Click on an item and listen to its target position"
1318msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1319
1320#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1321msgid "A creative board where you can draw freely"
1322msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1323
1324#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1325msgid "A simple vector-drawing tool"
1326msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1327
1328#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1329msgid ""
1330"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1331"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1332"lines."
1333msgstr ""
1334"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1335"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1336
1337#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1338msgid ""
1339"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1340"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1341"click with the middle mouse button to delete an object."
1342msgstr ""
1343"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1344"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1345"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1346
1347#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:1
1348msgid "Can count from 1 to 50."
1349msgstr "Можете да броите от 1 до 50."
1350
1351#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:2
1352msgid "Draw Number"
1353msgstr "Рисувайте с число"
1354
1355#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:3
1356msgid "Draw the picture by clicking on each numbers in the right order."
1357msgstr "Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред."
1358
1359#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:4
1360msgid "Draw the picture by following numbers"
1361msgstr "Нарисувайте картината като следвате числата"
1362
1363#: ../boards/electric.xml.in.h:1
1364msgid "Create and simulate an electric schema"
1365msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
1366
1367#: ../boards/electric.xml.in.h:2
1368msgid ""
1369"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
1370"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
1371"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
1372"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
1373"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
1374"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
1375"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
1376"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
1377"updated in real time by any user action."
1378msgstr ""
1379"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
1380"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
1381"свързване, като провлачвате мишката до следващата точка. Може да местите "
1382"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
1383"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
1384"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
1385"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
1386"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
1387"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
1388"в реално време при всяко действие на потребителя."
1389
1390#: ../boards/electric.xml.in.h:3
1391msgid "Electricity"
1392msgstr "Електричество"
1393
1394#: ../boards/electric.xml.in.h:4
1395msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
1396msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
1397
1398#: ../boards/electric.xml.in.h:5
1399msgid ""
1400"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
1401"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1402msgstr ""
1403"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
1404"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1405
1406#: ../boards/electric.xml.in.h:6
1407msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
1408msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
1409
1410#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1411msgid "Basic enumeration"
1412msgstr "Основно пресмятане"
1413
1414#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1415msgid "Count the items"
1416msgstr "Броене на обекти"
1417
1418#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1419msgid ""
1420"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1421"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1422"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1423msgstr ""
1424"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1425"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1426"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1427
1428#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1429#: ../src/boards/enumerate.c:88
1430msgid "Numeration training"
1431msgstr "Упражнения по броене"
1432
1433#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:89
1434msgid "Place the items in the best way to count them"
1435msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1436
1437#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1438msgid ""
1439"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1440"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1441"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1442"both of you."
1443msgstr ""
1444"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (&lt;http://"
1445"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1446"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1447
1448#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:117
1449#: ../src/boards/machpuzzle.c:87
1450msgid "Move the mouse"
1451msgstr "Движете мишката"
1452
1453#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:118
1454msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1455msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1456
1457#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1458msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1459msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1460
1461#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1462msgid "Click the mouse"
1463msgstr "Натискане с мишката"
1464
1465#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1466msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1467msgstr ""
1468"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1469
1470#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1471msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1472msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1473
1474#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1475msgid "Go to experiential activities"
1476msgstr "Занимания за напреднали"
1477
1478#: ../boards/experience.xml.in.h:2
1479msgid "Various activities based on physical movement."
1480msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
1481
1482#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
1483msgid "Go to Experimental activities"
1484msgstr "Експериментални занимания"
1485
1486#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
1487msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
1488msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
1489
1490#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1491msgid ""
1492"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1493"with the empty block."
1494msgstr ""
1495"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1496"заменен с нея."
1497
1498#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1499msgid ""
1500"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1501msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1502
1503#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1504msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1505msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1506
1507#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1508msgid "The fifteen game"
1509msgstr "Игра „Петнадесет“"
1510
1511#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1512msgid "Control the hose-pipe"
1513msgstr "Контролирайте маркуча"
1514
1515#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1516msgid "Fine motor coordination"
1517msgstr "Добра двигателна координация"
1518
1519#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1520msgid ""
1521"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1522"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1523"the hose, the red part will go back down."
1524msgstr ""
1525"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1526"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1527"ще се върне обратно."
1528
1529#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1530msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1531msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1532
1533#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1534msgid "Go to Amusement activities"
1535msgstr "Развлекателни занимания"
1536
1537#: ../boards/fun.xml.in.h:2
1538msgid "Various fun activities."
1539msgstr "Развлекателни занимания"
1540
1541#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1542msgid "gcompris animation"
1543msgstr "Анимация GCompris"
1544
1545#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1546msgid "gcompris drawing"
1547msgstr "Рисунка GCompris"
1548
1549#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1550msgid "svg drawing"
1551msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1552
1553#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1554msgid "svg mozilla animation"
1555msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1556
1557#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:5
1558msgid "wordprocessor text"
1559msgstr "текст от текстообработваща програма"
1560
1561#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1562msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1563msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1564
1565#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1566msgid "Locate the countries"
1567msgstr "Посочете страните"
1568
1569#: ../boards/geography.xml.in.h:3 ../boards/geography_country.xml.in.h:3
1570msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1571msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1572
1573#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1574#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1575msgid "Africa"
1576msgstr "Африка"
1577
1578#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1579msgid "America"
1580msgstr "Америка"
1581
1582#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1583msgid "Antartica"
1584msgstr "Антарктика"
1585
1586#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1587msgid "Asia"
1588msgstr "Азия"
1589
1590#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1591msgid "Continents"
1592msgstr "Континенти"
1593
1594#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1595msgid "Europe"
1596msgstr "Европа"
1597
1598#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1599msgid "Oceania"
1600msgstr "Океания"
1601
1602#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1603msgid "Alaska"
1604msgstr "Аляска"
1605
1606#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1607msgid "Bahamas"
1608msgstr "Бахами"
1609
1610#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1611msgid "Canada"
1612msgstr "Канада"
1613
1614#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1615msgid "Cuba"
1616msgstr "Куба"
1617
1618#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1619msgid "Dominican Republic"
1620msgstr "Доминиканска република"
1621
1622#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1623msgid "Greenland"
1624msgstr "Гренландия"
1625
1626#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1627msgid "Haiti"
1628msgstr "Хаити"
1629
1630#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1631#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1632msgid "Iceland"
1633msgstr "Исландия"
1634
1635#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1636msgid "Jamaica"
1637msgstr "Ямайка"
1638
1639#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1640msgid "Mexico"
1641msgstr "Мексико"
1642
1643#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1644msgid "North America"
1645msgstr "Северна Америка"
1646
1647#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1648msgid "United States of America"
1649msgstr "Съединени американски щати"
1650
1651#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1652msgid "Argentina"
1653msgstr "Аржентина"
1654
1655#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1656msgid "Bolivia"
1657msgstr "Боливия"
1658
1659#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1660msgid "Brazil"
1661msgstr "Бразилия"
1662
1663#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1664msgid "Chile"
1665msgstr "Чили"
1666
1667#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1668msgid "Colombia"
1669msgstr "Колумбия"
1670
1671#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1672msgid "Ecuador"
1673msgstr "Еквадор"
1674
1675#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1676msgid "French Guiana"
1677msgstr "Френска Гвиана"
1678
1679#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1680msgid "Guyana"
1681msgstr "Гаяна"
1682
1683#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1684msgid "Panama"
1685msgstr "Панама"
1686
1687#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1688msgid "Paraguay"
1689msgstr "Парагвай"
1690
1691#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1692msgid "Peru"
1693msgstr "Перу"
1694
1695#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1696msgid "South America"
1697msgstr "Южна Америка"
1698
1699#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1700msgid "Suriname"
1701msgstr "Суринам"
1702
1703#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1704msgid "Uruguay"
1705msgstr "Уругвай"
1706
1707#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1708msgid "Venezuela"
1709msgstr "Венецуела"
1710
1711#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1712msgid "Austria"
1713msgstr "Австрия"
1714
1715#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1716msgid "Belgium"
1717msgstr "Белгия"
1718
1719#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1720msgid "Denmark"
1721msgstr "Дания"
1722
1723#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1724msgid "Finland"
1725msgstr "Финландия"
1726
1727#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1728msgid "France"
1729msgstr "Франция"
1730
1731#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1732msgid "Germany"
1733msgstr "Германия"
1734
1735#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1736msgid "Ireland"
1737msgstr "Ирландия"
1738
1739#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1740msgid "Italy"
1741msgstr "Италия"
1742
1743#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1744msgid "Luxembourg"
1745msgstr "Люксембург"
1746
1747#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1748msgid "Norway"
1749msgstr "Норвегия"
1750
1751#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1752msgid "Portugal"
1753msgstr "Португалия"
1754
1755#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1756msgid "Spain"
1757msgstr "Испания"
1758
1759#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1760msgid "Sweden"
1761msgstr "Швеция"
1762
1763#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1764msgid "Switzerland"
1765msgstr "Швейцария"
1766
1767#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1768msgid "The Netherlands"
1769msgstr "Холандия"
1770
1771#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1772msgid "United Kingdom"
1773msgstr "Великобритания"
1774
1775#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1776msgid "Western Europe"
1777msgstr "Западна Европа"
1778
1779#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1780msgid "Albania"
1781msgstr "Албания"
1782
1783#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1784msgid "Belarus"
1785msgstr "Беларус"
1786
1787#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1788msgid "Bosnia Herzegovina"
1789msgstr "Босна и Херцеговина"
1790
1791#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1792msgid "Bulgaria"
1793msgstr "България"
1794
1795#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1796msgid "Croatia"
1797msgstr "Хърватска"
1798
1799#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1800msgid "Cyprus"
1801msgstr "Кипър"
1802
1803#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:66
1804msgid "Czech Republic"
1805msgstr "Чехия"
1806
1807#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1808msgid "Eastern Europe"
1809msgstr "Източна Европа"
1810
1811#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1812msgid "Estonia"
1813msgstr "Естония"
1814
1815#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1816msgid "Greece"
1817msgstr "Гърция"
1818
1819#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1820msgid "Hungary"
1821msgstr "Унгария"
1822
1823#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1824msgid "Latvia"
1825msgstr "Латвия"
1826
1827#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1828msgid "Lithuania"
1829msgstr "Литва"
1830
1831#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1832msgid "Macedonia"
1833msgstr "Македония"
1834
1835#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1836msgid "Moldova"
1837msgstr "Молдова"
1838
1839#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1840msgid "Poland"
1841msgstr "Полша"
1842
1843#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1844msgid "Romania"
1845msgstr "Румъния"
1846
1847#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1848msgid "Russia"
1849msgstr "Русия"
1850
1851#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1852msgid "Serbia Montenegro"
1853msgstr "Сърбия и Черна гора"
1854
1855#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1856msgid "Slovak Republic"
1857msgstr "Словакия"
1858
1859#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1860msgid "Slovenia"
1861msgstr "Словения"
1862
1863#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1864msgid "Turkey"
1865msgstr "Турция"
1866
1867#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1868msgid "Ukraine"
1869msgstr "Украйна"
1870
1871#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1872#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1873msgid "Algeria"
1874msgstr "Алжир"
1875
1876#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1877#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1878msgid "Benin"
1879msgstr "Бенин"
1880
1881#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1882#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1883msgid "Burkina Faso"
1884msgstr "Буркина Фасо"
1885
1886#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1887#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1888msgid "Cameroon"
1889msgstr "Камерун"
1890
1891#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1892#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1893msgid "Central African Republic"
1894msgstr "Централна африканска република"
1895
1896#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1897#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1898msgid "Chad"
1899msgstr "Чад"
1900
1901#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1902msgid "Djibouti"
1903msgstr "Джибути"
1904
1905#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1906#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1907msgid "Egypt"
1908msgstr "Египет"
1909
1910#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1911#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1912msgid "Equatorial Guinea"
1913msgstr "Екваториална Гвинея"
1914
1915#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1916#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1917msgid "Eritrea"
1918msgstr "Еритрея"
1919
1920#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1921#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1922msgid "Ethiopia"
1923msgstr "Етиопия"
1924
1925#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1926#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1927#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1928msgid "Gabon"
1929msgstr "Габон"
1930
1931#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1932msgid "Gambia"
1933msgstr "Гамбия"
1934
1935#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1936#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1937msgid "Ghana"
1938msgstr "Гана"
1939
1940#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1941#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1942msgid "Guinea"
1943msgstr "Гвинея"
1944
1945#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1946msgid "Guinea Bissau"
1947msgstr "Гвинея-Бисау"
1948
1949#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1950#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1951msgid "Ivory Coast"
1952msgstr "Бряг на слоновата кост"
1953
1954#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1955#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1956msgid "Liberia"
1957msgstr "Либерия"
1958
1959#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1960#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1961msgid "Libya"
1962msgstr "Либия"
1963
1964#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1965#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1966msgid "Mali"
1967msgstr "Мали"
1968
1969#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1970#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1971msgid "Mauritania"
1972msgstr "Мавритания"
1973
1974#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1975#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1976msgid "Morocco"
1977msgstr "Мароко"
1978
1979#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1980#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1981msgid "Niger"
1982msgstr "Нигер"
1983
1984#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1985#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1986msgid "Nigeria"
1987msgstr "Нигерия"
1988
1989#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1990msgid "Northern Africa"
1991msgstr "Северна Африка"
1992
1993#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1994#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1995msgid "Rwanda"
1996msgstr "Руанда"
1997
1998#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1999#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
2000msgid "Senegal"
2001msgstr "Сенегал"
2002
2003#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
2004msgid "Sierra Leone"
2005msgstr "Сиера Леоне"
2006
2007#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
2008#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
2009msgid "Somalia"
2010msgstr "Сомалия"
2011
2012#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
2013#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
2014msgid "Sudan"
2015msgstr "Судан"
2016
2017#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
2018#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
2019msgid "Togo"
2020msgstr "Того"
2021
2022#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
2023#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
2024msgid "Tunisia"
2025msgstr "Тунис"
2026
2027#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
2028#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
2029#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
2030msgid "Uganda"
2031msgstr "Уганда"
2032
2033#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:34
2034msgid "Western Sahara"
2035msgstr "Западна Сахара"
2036
2037#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
2038#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
2039msgid "Angola"
2040msgstr "Ангола"
2041
2042#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
2043#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
2044msgid "Botswana"
2045msgstr "Ботсвана"
2046
2047#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
2048msgid "Burundi"
2049msgstr "Бурунди"
2050
2051#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
2052#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
2053msgid "Democratic Republic of Congo"
2054msgstr "Демократична република Конго"
2055
2056#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
2057#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
2058msgid "Kenya"
2059msgstr "Кения"
2060
2061#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
2062msgid "Lesotho"
2063msgstr "Лесото"
2064
2065#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
2066#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
2067msgid "Madagascar"
2068msgstr "Мадагаскар"
2069
2070#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
2071#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
2072msgid "Malawi"
2073msgstr "Малави"
2074
2075#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
2076#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
2077msgid "Mozambique"
2078msgstr "Мозамбик"
2079
2080#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
2081#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
2082msgid "Namibia"
2083msgstr "Намибия"
2084
2085#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
2086msgid "Republic of Congo"
2087msgstr "Република Конго"
2088
2089#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
2090#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
2091msgid "South Africa"
2092msgstr "Южна Африка"
2093
2094#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
2095msgid "Southern Africa"
2096msgstr "Южна Америка"
2097
2098#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
2099msgid "Swaziland"
2100msgstr "Свазиленд"
2101
2102#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
2103#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
2104msgid "Tanzania"
2105msgstr "Танзания"
2106
2107#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
2108#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
2109msgid "Zambia"
2110msgstr "Замбия"
2111
2112#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
2113#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
2114msgid "Zimbabwe"
2115msgstr "Зимбабве"
2116
2117#: ../boards/geography_country.xml.in.h:1
2118msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
2119msgstr "Влачете и пускайте областите, за да попълните цялата страна"
2120
2121#: ../boards/geography_country.xml.in.h:2
2122msgid "Locate the region"
2123msgstr "Посочете областта"
2124
2125#: ../boards/geography_country.xml.in.h:4
2126msgid ""
2127"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
2128"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
2129"Ronneberger created the German level."
2130msgstr ""
2131"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
2132"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
2133"създали немското ниво."
2134
2135#: ../boards/geography_country/board1_0.xml.in.h:1
2136msgid "Regions of France"
2137msgstr "Области във Франция"
2138
2139#: ../boards/geography_country/board2_0.xml.in.h:1
2140msgid "Deutschland Bundesländer"
2141msgstr "Области в Германия"
2142
2143#: ../boards/geography_country/board3_0.xml.in.h:1
2144msgid "Provincias Argentinas"
2145msgstr "Провинции на Аржентина"
2146
2147#: ../boards/geography_country/board4_0.xml.in.h:1
2148msgid "Polish Voivodship"
2149msgstr "Области в Полша"
2150
2151#: ../boards/geography_country/board5_0.xml.in.h:1
2152#: ../boards/geography_country/board5_2.xml.in.h:1
2153msgid "Districts of Turkey"
2154msgstr "Околии в Турция"
2155
2156#: ../boards/geography_country/board5_1.xml.in.h:1
2157msgid "Eastern Districts of Turkey"
2158msgstr "Източни околии в Турция"
2159
2160#: ../boards/geography_country/board6_0.xml.in.h:1
2161msgid "Counties of Norway"
2162msgstr "Графства в Норвегия"
2163
2164#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
2165msgid "Geometry"
2166msgstr "Геометрия"
2167
2168#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
2169msgid "Geometry activities."
2170msgstr "Занимания по геометрия."
2171
2172#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
2173msgid "Keyboard manipulation"
2174msgstr "Операции с клавиатурата"
2175
2176#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
2177msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
2178msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
2179
2180#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:133
2181msgid "Simple Letters"
2182msgstr "Прости букви"
2183
2184#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:134
2185msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
2186msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
2187
2188#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
2189msgid "Equality Number Munchers"
2190msgstr "Равенство и числояди"
2191
2192#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
2193msgid ""
2194"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
2195"of the screen."
2196msgstr ""
2197"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
2198"екрана."
2199
2200#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
2201msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
2202msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
2203
2204#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
2205msgid ""
2206"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2207"Press the spacebar to eat a number."
2208msgstr ""
2209"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2210"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2211
2212#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
2213msgid "Factor Number Munchers"
2214msgstr "Делител и числояди"
2215
2216#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
2217msgid ""
2218"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
2219"screen."
2220msgstr ""
2221"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
2222
2223#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
2224msgid "Learn about factors and multiples."
2225msgstr "Научете за делимо и делител."
2226
2227#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2228msgid ""
2229"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2230"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2231"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2232"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2233"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
2234"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
2235"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
2236"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2237msgstr ""
2238"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2239"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2240"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2241"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
2242"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 се "
2243"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
2244"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
2245"интервала, за да изядете числото."
2246
2247#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2248msgid ""
2249"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2250"number at the top of the screen."
2251msgstr ""
2252"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2253"горната част на екрана."
2254
2255#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2256msgid "Inequality Number Munchers"
2257msgstr "Неравенства и числояди"
2258
2259#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2260msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
2261msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2262
2263#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2264msgid ""
2265"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2266"the screen."
2267msgstr ""
2268"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2269
2270#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2271msgid "Learn about multiples and factors."
2272msgstr "Научете за кратно и делимо."
2273
2274#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2275msgid "Multiple Number Munchers"
2276msgstr "Кратни и числояди"
2277
2278#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2279msgid ""
2280"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2281"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2282"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2283"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2284"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
2285"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
2286"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
2287"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
2288"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
2289"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
2290"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
2291"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
2292"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2293msgstr ""
2294"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2295"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2296"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2297"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
2298"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
2299"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
2300"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
2301"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
2302"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
2303"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
2304"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
2305"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
2306"за да изядете числото."
2307
2308#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2309msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2310msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2311
2312#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2313msgid "Learn about prime numbers"
2314msgstr "Научете за простите числа"
2315
2316#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2317msgid "Prime Number Munchers"
2318msgstr "Прости числа и числояди"
2319
2320#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2321msgid ""
2322"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2323"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
2324"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
2325"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
2326"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
2327"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
2328"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
2329"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2330msgstr ""
2331"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
2332"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
2333"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
2334"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
2335"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
2336"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
2337"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
2338"Натиснете интервала, за да изядете число."
2339
2340#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2341msgid "Go to Number Munchers activities"
2342msgstr "Занимания с числояди"
2343
2344#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2345msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
2346msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
2347
2348#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2349msgid "Guess a number"
2350msgstr "Познайте число"
2351
2352#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2353msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
2354msgstr ""
2355"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2356"откриете."
2357
2358#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2359msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2360msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2361
2362#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2363msgid ""
2364"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2365"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
2366"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2367"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
2368"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
2369"under the correct number."
2370msgstr ""
2371"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2372"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2373"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2374"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2375"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2376"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2377
2378#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2379msgid "Concept taken from EPI games."
2380msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2381
2382#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
2383msgid ""
2384"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
2385"the tower on the right in the empty space on the left."
2386msgstr ""
2387"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2388"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2389
2390#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:96
2391msgid "Reproduce the given tower"
2392msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2393
2394#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2395msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2396msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2397
2398#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:95
2399msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2400msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2401
2402#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2403msgid ""
2404"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2405"tower on the right in the empty space on the left."
2406msgstr ""
2407"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2408"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2409
2410#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2411msgid "Reproduce the tower on the right side"
2412msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2413
2414#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2415msgid "The Tower of Hanoi"
2416msgstr "„Кула на Ханой“"
2417
2418#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2419msgid ""
2420"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2421"the following rules:\n"
2422"* only one disc may be moved at a time\n"
2423"* no disc may be placed atop a smaller disc"
2424msgstr ""
2425"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2426"следните правила:\n"
2427"* само един диск може да бъде местен по едно и също време\n"
2428"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2429
2430#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:8
2431msgid ""
2432"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2433"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2434"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2435"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2436"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2437"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2438"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2439"Tower_of_hanoi&gt;)"
2440msgstr ""
2441"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2442"легенда за хиндуистки храм, чиито свещеници били непрекъснато заети да "
2443"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2444"Според легендата, светът щял да свърши, ако свещениците спрели работата си. "
2445"Играта е позната и като „Кула на Брама“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2446"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2447"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2448
2449#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2450msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2451msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2452
2453#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2454msgid ""
2455"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2456"as you get closer."
2457msgstr ""
2458"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2459"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2460
2461#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2462msgid "hexagon"
2463msgstr "Шестоъгълник"
2464
2465#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2466msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2467msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2468
2469#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2470msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2471msgstr ""
2472"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2473
2474#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2475#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2476#: ../src/boards/imageid.c:102 ../src/boards/missingletter.c:100
2477msgid "Reading"
2478msgstr "Четене"
2479
2480#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2481msgid "Reading practice"
2482msgstr "Упражнения по четене"
2483
2484#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2485msgid "apple"
2486msgstr "ябълка"
2487
2488#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2489msgid "back"
2490msgstr "облегалка"
2491
2492#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2493msgid "bag"
2494msgstr "чанта"
2495
2496#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2497msgid "ball"
2498msgstr "топка"
2499
2500#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2501msgid "banana"
2502msgstr "банан"
2503
2504#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2505msgid "bed"
2506msgstr "легло"
2507
2508#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2509msgid "boat"
2510msgstr "лодка"
2511
2512#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2513msgid "book"
2514msgstr "книга"
2515
2516#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2517msgid "bottle"
2518msgstr "бутилка"
2519
2520#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2521msgid "cake"
2522msgstr "торта"
2523
2524#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2525msgid "camel"
2526msgstr "камила"
2527
2528#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2529#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2530msgid "car"
2531msgstr "автомобил"
2532
2533#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2534msgid "cat"
2535msgstr "котка"
2536
2537#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2538msgid "catch"
2539msgstr "влак"
2540
2541#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2542msgid "cheese"
2543msgstr "сирене"
2544
2545#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2546msgid "cow"
2547msgstr "крава"
2548
2549#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2550msgid "dog"
2551msgstr "куче"
2552
2553#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2554msgid "finish"
2555msgstr "финал"
2556
2557#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2558msgid "fish"
2559msgstr "риба"
2560
2561#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2562#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2563msgid "house"
2564msgstr "къща"
2565
2566#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2567msgid "pear"
2568msgstr "круша"
2569
2570#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2571msgid "plane"
2572msgstr "самолет"
2573
2574#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2575msgid "satchel"
2576msgstr "чанта"
2577
2578#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2579#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2580#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2581#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2582#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2583#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2584msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2585msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2586
2587#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2588msgid ""
2589"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2590"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2591msgstr ""
2592"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2593"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2594"отговора."
2595
2596#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2597msgid "Image Name"
2598msgstr "Име на изображението"
2599
2600#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2601msgid "Vocabulary and reading"
2602msgstr "Речник и четене"
2603
2604#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2605msgid "bulb"
2606msgstr "крушка"
2607
2608#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2609msgid "fishing boat"
2610msgstr "рибарска лодка"
2611
2612#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2613msgid "lamp"
2614msgstr "лампа"
2615
2616#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2617msgid "mail box"
2618msgstr "пощенска кутия"
2619
2620#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2621#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2622msgid "postcard"
2623msgstr "пощенска картичка"
2624
2625#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2626#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2627#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2628msgid "sailing boat"
2629msgstr "платноходка"
2630
2631#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2632msgid "egg"
2633msgstr "яйце"
2634
2635#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2636msgid "eggcup"
2637msgstr "чашка за варено яйце"
2638
2639#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2640msgid "flower"
2641msgstr "цвете"
2642
2643#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2644msgid "glass"
2645msgstr "стъкло"
2646
2647#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2648msgid "vase"
2649msgstr "ваза"
2650
2651#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2652msgid "light house"
2653msgstr "фар"
2654
2655#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2656msgid "rocket"
2657msgstr "ракета"
2658
2659#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2660msgid "sofa"
2661msgstr "диван"
2662
2663#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2664#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2665msgid "star"
2666msgstr "звезда"
2667
2668#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2669msgid "bicycle"
2670msgstr "велосипед"
2671
2672#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2673msgid "carrot"
2674msgstr "морков"
2675
2676#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2677msgid "grater"
2678msgstr "ренде"
2679
2680#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2681#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2682msgid "tree"
2683msgstr "дърво"
2684
2685#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2686msgid "pencil"
2687msgstr "молив"
2688
2689#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2690msgid "truck"
2691msgstr "камион"
2692
2693#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2694msgid "van"
2695msgstr "микробус"
2696
2697#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2698msgid "castle"
2699msgstr "замък"
2700
2701#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2702msgid "crown"
2703msgstr "корона"
2704
2705#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2706msgid "flag"
2707msgstr "флаг"
2708
2709#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2710msgid "racket"
2711msgstr "ракета"
2712
2713#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
2714msgid "Discover the keyboard."
2715msgstr "Опознаване на клавиатурата."
2716
2717#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
2718msgid "Keyboard-manipulation boards"
2719msgstr "Операции с клавиатурата"
2720
2721#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2722msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2723msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2724
2725#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2726msgid ""
2727"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2728"representation"
2729msgstr ""
2730"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2731"пространство"
2732
2733#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2734msgid "Find your left and right hands"
2735msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2736
2737#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2738msgid "None"
2739msgstr "Няма"
2740
2741#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2742msgid ""
2743"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2744"button on the left, or the green button on the right."
2745msgstr ""
2746"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2747"вляво или зеления вдясно."
2748
2749#: ../boards/login.xml.in.h:1
2750msgid ""
2751"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2752msgstr ""
2753"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2754"доклади."
2755
2756#: ../boards/login.xml.in.h:2
2757msgid "GCompris login screen"
2758msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2759
2760#: ../boards/login.xml.in.h:3
2761msgid ""
2762"In order to activate the login screen, you must \n"
2763"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2764"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
2765"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
2766"you can have a different set of users and select which activities are "
2767"available to them.\n"
2768"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
2769"'profile'\n"
2770"is the name of a profile as you created it in Administration."
2771msgstr ""
2772"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2773"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
2774"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2775"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2776"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2777"бъдат достъпни за тях.\n"
2778"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2779"profile“, където „profile“\n"
2780"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2781
2782#: ../boards/login.xml.in.h:10
2783msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
2784msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2785
2786#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
2787msgid "Addition"
2788msgstr "Събиране"
2789
2790#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
2791msgid ""
2792"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
2793"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom-right area to "
2794"input your answer."
2795msgstr ""
2796"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
2797"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
2798"отговора."
2799
2800#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
2801msgid "Count how many items are under the magic hat"
2802msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
2803
2804#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
2805msgid "Learn addition"
2806msgstr "Учене на събиране"
2807
2808#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
2809msgid "The magician hat"
2810msgstr "Шапката на магьосника"
2811
2812#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
2813msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
2814msgstr ""
2815"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
2816
2817#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
2818msgid "Learn subtraction"
2819msgstr "Учене на изваждане"
2820
2821#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
2822msgid ""
2823"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
2824"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
2825"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
2826"Click on the bottom right area to answer."
2827msgstr ""
2828"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
2829"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
2830"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
2831"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
2832
2833#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
2834#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
2835#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
2836msgid "Subtraction"
2837msgstr "Изваждане"
2838
2839#: ../boards/math.xml.in.h:1
2840msgid "Mathematical activities."
2841msgstr "Задачи по математика."
2842
2843#: ../boards/math.xml.in.h:2
2844msgid "Mathematics"
2845msgstr "Математика"
2846
2847#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2848#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2849msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2850msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2851
2852#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:128
2853msgid "Find your way out of the maze"
2854msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2855
2856#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2857#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2858msgid "Help Tux get out of this maze."
2859msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2860
2861#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2862#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:127
2863msgid "Maze"
2864msgstr "Лабиринт"
2865
2866#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2867msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2868msgstr ""
2869"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2870
2871#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2872msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2873msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2874
2875#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2876msgid ""
2877"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2878"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2879"let you turn Tux in another direction."
2880msgstr ""
2881"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2882"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2883"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2884
2885#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2886msgid "3D Maze"
2887msgstr "Триизмерен лабиринт"
2888
2889#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2890msgid "Find your way out of the 3D maze"
2891msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2892
2893#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2894msgid ""
2895"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2896"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2897"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2898msgstr ""
2899"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2900"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2901"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2902"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2903
2904#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2905msgid "Find your way out of the invisible maze"
2906msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2907
2908#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2909msgid ""
2910"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2911"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2912"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2913msgstr ""
2914"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2915"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2916"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2917"видим режим."
2918
2919#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2920msgid "Find your way out of different types of mazes"
2921msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2922
2923#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2924msgid "Go to Maze activities"
2925msgstr "Занимания с лабиринти"
2926
2927#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2928msgid "Ear-training activity"
2929msgstr "Упражнения за слух"
2930
2931#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2932msgid ""
2933"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2934"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2935msgstr ""
2936"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2937"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2938
2939#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2940msgid "Melody"
2941msgstr "Мелодия"
2942
2943#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2944msgid "Repeat a melody"
2945msgstr "Повтаряне на мелодия"
2946
2947#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2948msgid ""
2949"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2950"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2951"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2952"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2953"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2954msgstr ""
2955"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2956"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2957"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2958"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2959"карти, разкрийте и двете."
2960
2961#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2962msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2963msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2964
2965#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2966msgid "Memory Game with images"
2967msgstr "Игра на памет с изображения"
2968
2969#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2970msgid "Train your memory and remove all the cards"
2971msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2972
2973#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
2974msgid "Addition memory game"
2975msgstr "Игра на памет със събиране"
2976
2977#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
2978msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
2979msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
2980
2981#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
2982msgid ""
2983"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
2984"cards are gone."
2985msgstr ""
2986"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
2987"всички карти изчезнат."
2988
2989#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
2990msgid ""
2991"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
2992"Each card is hiding an adding-up sum, or the answer to the sum.\n"
2993"An adding-up sum looks like this: 2 + 2 = 4\n"
2994"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
2995"number on the other side. So 2 (1, 2) and 2 more (3, 4) makes 4. Count aloud "
2996"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
2997"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
2998"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
2999"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3000"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3001"at adding-up!\n"
3002"\n"
3003"In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also "
3004"called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and "
3005"bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, "
3006"then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You "
3007"can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the "
3008"numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. "
3009"You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put "
3010"them together and make a proper sum. When you do that, both those cards "
3011"disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've "
3012"won the game! :)"
3013msgstr ""
3014"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3015"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
3016"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
3017"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3018"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
3019"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3020"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3021"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3022"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3023"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
3024"\n"
3025"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
3026"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
3027"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
3028"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
3029"само по две карти на ход, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
3030"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
3031"знака за равенство и сте необходими на числата, за да ги съберете заедно и "
3032"да направите подходящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
3033"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
3034"играта! :-)"
3035
3036#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
3037msgid "Addition and subtraction memory game"
3038msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
3039
3040#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
3041#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
3042msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
3043msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
3044
3045#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
3046#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
3047msgid ""
3048"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
3049"until all the cards are gone."
3050msgstr ""
3051"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
3052"същото, докато всички карти изчезнат."
3053
3054#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
3055#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
3056#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
3057#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
3058#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
3059#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
3060#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
3061#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
3062msgid ""
3063"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3064"Each card is hiding an operation, or the answer to it.\n"
3065"\n"
3066"In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need "
3067"to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click "
3068"on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card "
3069"that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two "
3070"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3071"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3072"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3073"proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've "
3074"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
3075msgstr ""
3076"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3077"карта крие действие, или отговора му.\n"
3078"\n"
3079"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
3080"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
3081"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
3082"действие. Може да обръщате само две карти на ход, така че трябва да "
3083"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
3084"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необходими на "
3085"числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо уравнение. Когато "
3086"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
3087"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
3088
3089#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
3090#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
3091msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
3092msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
3093
3094#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
3095msgid "All operations memory game"
3096msgstr "Игра на памет с всички действия"
3097
3098#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
3099#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
3100msgid ""
3101"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
3102"cards are gone."
3103msgstr ""
3104"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
3105"свършат."
3106
3107#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
3108#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
3109#: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
3110#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
3111#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
3112#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
3113msgid ""
3114"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
3115"gone."
3116msgstr ""
3117"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
3118"изчезнат."
3119
3120#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
3121msgid "All operations memory game against Tux"
3122msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
3123
3124#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
3125msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
3126msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
3127
3128#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
3129msgid "Addition memory game against Tux"
3130msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
3131
3132#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
3133msgid "Additions"
3134msgstr "Събиране"
3135
3136#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
3137msgid "Division"
3138msgstr "Делене"
3139
3140#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
3141msgid "Division memory game"
3142msgstr "Игра на памет с делене"
3143
3144#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
3145msgid "Practise division, until all the cards are gone."
3146msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
3147
3148#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
3149msgid "Division memory game against Tux"
3150msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
3151
3152#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
3153msgid "Go to Memory activities"
3154msgstr "Занимания за развиване на паметта"
3155
3156#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
3157msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
3158msgstr ""
3159"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
3160
3161#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
3162msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
3163msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
3164
3165#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
3166msgid "Subtraction memory game"
3167msgstr "Игра на памет с изваждане"
3168
3169#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
3170msgid ""
3171"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
3172"the cards are gone."
3173msgstr ""
3174"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
3175"всички карти изчезнат."
3176
3177#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
3178msgid ""
3179"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3180"Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.\n"
3181"A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2\n"
3182"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
3183"number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud "
3184"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
3185"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3186"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3187"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3188"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3189"at adding-up!\n"
3190"\n"
3191"In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You "
3192"need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. "
3193"Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other "
3194"card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two "
3195"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3196"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3197"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3198"proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made "
3199"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
3200msgstr ""
3201"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3202"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
3203"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
3204"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3205"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
3206"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3207"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3208"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3209"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3210"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
3211"\n"
3212"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
3213"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
3214"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
3215"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на ход, така "
3216"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
3217"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
3218"необходими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо "
3219"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
3220"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
3221
3222#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
3223msgid "Subtraction memory game against Tux"
3224msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
3225
3226#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
3227msgid "Multiplication"
3228msgstr "Умножение"
3229
3230#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
3231msgid "Multiplication memory game"
3232msgstr "Игра на памет с умножение"
3233
3234#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
3235msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
3236msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3237
3238#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
3239msgid ""
3240"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
3241"the cards are gone."
3242msgstr ""
3243"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
3244"всички карти изчезнат."
3245
3246#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
3247msgid "Multiplication and division memory game"
3248msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
3249
3250#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
3251#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
3252msgid "Multiplication, division"
3253msgstr "Умножение, делене"
3254
3255#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
3256#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
3257msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
3258msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
3259
3260#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
3261msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
3262msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
3263
3264#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
3265msgid "Multiplication memory game against Tux"
3266msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
3267
3268#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
3269msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
3270msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3271
3272#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
3273msgid "Go to mathematics memory activities"
3274msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
3275
3276#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
3277#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
3278msgid "Memory activities based on operations"
3279msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
3280
3281#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
3282msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
3283msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
3284
3285#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
3286msgid ""
3287"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
3288"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
3289"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
3290"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
3291"turn over the twins, they both disappear."
3292msgstr ""
3293"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
3294"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
3295"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
3296"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
3297"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
3298
3299#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
3300msgid "Audio memory game"
3301msgstr "Игра за звукова памет"
3302
3303#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
3304msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
3305msgstr ""
3306"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
3307
3308#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
3309#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
3310msgid "Mouse manipulation, Brain."
3311msgstr "Операции с мишката, мислене."
3312
3313#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
3314msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
3315msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
3316
3317#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
3318msgid "Audio memory game against Tux"
3319msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3320
3321#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
3322msgid "Play the audio memory game against Tux"
3323msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3324
3325#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
3326msgid "Have a memory competition with Tux."
3327msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
3328
3329#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
3330msgid "Memory Game with images, against Tux"
3331msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
3332
3333#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
3334msgid ""
3335"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
3336"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
3337"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
3338"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
3339"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
3340"twins than he does."
3341msgstr ""
3342"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
3343"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
3344"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
3345"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
3346"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
3347"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
3348"намерите повече двойки близнаци от него."
3349
3350#: ../boards/menu.xml.in.h:1
3351msgid ""
3352"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3353"activities.\n"
3354"At the bottom of the screen is the GCompris control bar.\n"
3355"The following icons are displayed from right to left.\n"
3356"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3357"activity)\n"
3358"    Home - Exit an activity, go back to menu\n"
3359"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3360"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3361"    Lips - Repeat the question\n"
3362"    Question Mark - Help\n"
3363"    Tool - The configuration menu\n"
3364"    Tux Plane - About GCompris\n"
3365"    Night - Quit GCompris\n"
3366"The stars show suitable age groups for each game:\n"
3367"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
3368"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
3369msgstr ""
3370"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3371"занимания.\n"
3372"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3373"Изобразени са следните икони отдясно наляво:\n"
3374"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3375"занимание)\n"
3376"    Къща - Спиране на заниманието, връщане към менюто\n"
3377"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3378"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3379"    Устни - Повтаряне на въпроса\n"
3380"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3381"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3382"    Самолетът на Тъкс - Относно GCompris\n"
3383"    Нощ - Спиране на GCompris\n"
3384"Звездите означават нивото на трудност за всяко занимание:\n"
3385"    1, 2 или 3 обикновени звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3386"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3387
3388#: ../boards/menu.xml.in.h:16
3389msgid "GCompris Main Menu"
3390msgstr "Главно меню на GCompris"
3391
3392#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:1006
3393msgid ""
3394"GCompris is a collection of educational games that provides different "
3395"activities for children aged 2 and up."
3396msgstr ""
3397"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3398"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3399
3400#: ../boards/menu.xml.in.h:19
3401msgid ""
3402"The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
3403"edutainment software"
3404msgstr ""
3405"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
3406"собственически образователен софтуер."
3407
3408#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
3409msgid "Miscellaneous activities"
3410msgstr "Разни занимания"
3411
3412#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
3413msgid "Time, Geography, ..."
3414msgstr "Време, география, ..."
3415
3416#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
3417msgid ""
3418"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
3419"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
3420msgstr ""
3421"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
3422"липсващата буква, за да завършите думата."
3423
3424#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
3425msgid "Fill in the missing letter"
3426msgstr "Попълнете липсващата буква"
3427
3428#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
3429msgid "Missing Letter"
3430msgstr "Липсваща буква"
3431
3432#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
3433msgid "Training reading skills"
3434msgstr "Упражнения по четене"
3435
3436#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
3437msgid "Word reading"
3438msgstr "Четене на думи"
3439
3440#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
3441msgid "apple/_pple/a/i/o"
3442msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
3443
3444#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
3445msgid "apple/app_e/l/h/n"
3446msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
3447
3448#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
3449msgid "apple/appl_/e/h/a"
3450msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
3451
3452#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
3453msgid "ball/_all/b/p/d"
3454msgstr "топка/_опка/т/д/к"
3455
3456#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
3457msgid "ball/b_ll/a/u/o"
3458msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
3459
3460#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
3461msgid "ball/bal_/l/h/s"
3462msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
3463
3464#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
3465msgid "banana/_anana/b/p/d"
3466msgstr "банан/_анан/б/в/п"
3467
3468#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
3469msgid "banana/b_nana/a/o/i"
3470msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
3471
3472#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
3473msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
3474msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
3475
3476#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
3477msgid "bed/_ed/b/l/f"
3478msgstr "легло/_егло/л/к/н"
3479
3480#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
3481msgid "bed/b_d/e/a/i"
3482msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
3483
3484#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
3485msgid "bed/be_/d/p/b"
3486msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
3487
3488#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
3489msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
3490msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
3491
3492#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
3493msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
3494msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
3495
3496#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
3497msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
3498msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
3499
3500#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
3501msgid "cake/_ake/c/p/d"
3502msgstr "торта/_орта/т/д/п"
3503
3504#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
3505msgid "cake/c_ke/a/o/e"
3506msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
3507
3508#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
3509msgid "cake/ca_e/k/q/c"
3510msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
3511
3512#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
3513msgid "car/_ar/c/k/b"
3514msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
3515
3516#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
3517msgid "car/c_r/a/k/o"
3518msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
3519
3520#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
3521msgid "car/ca_/r/w/k"
3522msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
3523
3524#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
3525msgid "dog/_og/d/p/q"
3526msgstr "куче/_уче/к/г/с"
3527
3528#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
3529msgid "dog/d_g/o/g/a"
3530msgstr "куче/к_че/у/о/а"
3531
3532#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
3533msgid "dog/do_/g/p/q"
3534msgstr "куче/куч_/е/и/о"
3535
3536#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
3537msgid "fish/_ish/f/h/l"
3538msgstr "риба/_иба/р/в/н"
3539
3540#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
3541msgid "fish/f_sh/i/u/l"
3542msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
3543
3544#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
3545msgid "fish/fis_/h/o/i"
3546msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
3547
3548#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
3549msgid "house/_ouse/h/e/j"
3550msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
3551
3552#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
3553msgid "house/h_use/o/f/u"
3554msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
3555
3556#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
3557msgid "house/hous_/e/a/i"
3558msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
3559
3560#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
3561msgid "plane/_lane/p/g/d"
3562msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
3563
3564#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
3565msgid "plane/p_ane/l/j/i"
3566msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
3567
3568#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
3569msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
3570msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
3571
3572#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
3573msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
3574msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
3575
3576#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
3577msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
3578msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
3579
3580#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
3581msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
3582msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
3583
3584#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
3585msgid "Can count"
3586msgstr "Можете да броите"
3587
3588#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
3589msgid ""
3590"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
3591"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3592msgstr ""
3593"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3594"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3595"екрана."
3596
3597#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3598msgid "Money"
3599msgstr "Пари"
3600
3601#: ../boards/money.xml.in.h:4
3602msgid "Practice money usage"
3603msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3604
3605#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3606msgid ""
3607"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3608"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3609msgstr ""
3610"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3611"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3612
3613#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3614msgid "Practice money usage including cents"
3615msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3616
3617#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3618msgid "Rebuild the mosaic"
3619msgstr "Постройте наново мозайката"
3620
3621#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
3622msgid "Mouse-manipulation activities."
3623msgstr "Занимания за операции с мишка."
3624
3625#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3626msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
3627msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
3628
3629#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
3630msgid "Numeration"
3631msgstr "Броене"
3632
3633#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
3634msgid "Numeration activities."
3635msgstr "Упражнения по броене."
3636
3637#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:1
3638msgid "Improve reading skill and the ability to understand what is read."
3639msgstr ""
3640"Усъвършенстване на уменията за четене и възможността да се разбира "
3641"прочетеното."
3642
3643#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:2
3644msgid "Read and play with the story"
3645msgstr "Четете и участвайте в историята"
3646
3647#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:3
3648msgid "The story of Oscar and friend"
3649msgstr "Историята на Оскар и приятел"
3650
3651#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:4
3652msgid "reading"
3653msgstr "четене"
3654
3655#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3656msgid "Assemble the puzzle"
3657msgstr "Завършете пъзела"
3658
3659#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3660msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3661msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3662
3663#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3664msgid ""
3665"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3666"main board."
3667msgstr ""
3668"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3669"централната зона."
3670
3671#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3672msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3673msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3674
3675#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3676msgid "Spatial representation"
3677msgstr "Представа за пространство"
3678
3679#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3680msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3681msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3682
3683#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3684msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3685msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3686
3687#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3688msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3689msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3690
3691#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3692msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3693msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3694
3695#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3696msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3697msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3698
3699#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3700msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3701msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3702
3703#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3704msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3705msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3706
3707#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3708msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3709msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3710
3711#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3712msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3713msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3714
3715#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3716msgid ""
3717"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3718"on Tux to open the parachute."
3719msgstr ""
3720"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3721"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3722"Тъкс."
3723
3724#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3725msgid ""
3726"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3727"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3728msgstr ""
3729"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3730"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3731
3732#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3733msgid "Parachutist"
3734msgstr "Парашутист"
3735
3736#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3737msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3738msgstr ""
3739"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3740"играете."
3741
3742#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3743msgid ""
3744"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3745"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3746msgstr ""
3747"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3748"за управление на въртолета."
3749
3750#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3751msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3752msgstr ""
3753"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3754
3755#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3756msgid "Number"
3757msgstr "Число"
3758
3759#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:73
3760msgid "Numbers in Order"
3761msgstr "Подредени числа"
3762
3763#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
3764msgid "Puzzles"
3765msgstr "Пъзели"
3766
3767#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
3768msgid "Various puzzles."
3769msgstr "Различни пъзели."
3770
3771#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:1 ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3772msgid "Add a language-binding to GCompris."
3773msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3774
3775#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:2 ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3776msgid "Advanced Python Programmer :)"
3777msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3778
3779#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:3
3780msgid "An empty python activity to use as a starting point"
3781msgstr ""
3782"Неразработено занимание на Питон, което да се използва като отправна точка"
3783
3784#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:4
3785msgid "Python Template"
3786msgstr "Шаблон на Питон"
3787
3788#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:5 ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3789msgid ""
3790"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3791msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3792
3793#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3794msgid "Python Test"
3795msgstr "Тест по Питон"
3796
3797#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3798msgid "Test board for the python plugin"
3799msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3800
3801#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3802msgid "A memory game based on trains"
3803msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
3804
3805#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3806msgid ""
3807"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3808"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3809"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3810"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3811msgstr ""
3812"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3813"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3814"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3815"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3816
3817#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3818msgid "Memory-training"
3819msgstr "Упражнения за паметта"
3820
3821#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3822msgid "Railway"
3823msgstr "Железница"
3824
3825#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3826msgid "Click on the correct colored object."
3827msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3828
3829#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3830msgid "Click on the matching color"
3831msgstr "Натиснете правилния цвят"
3832
3833#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3834msgid "Read the names of colors"
3835msgstr "Четене на цветове"
3836
3837#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3838msgid "This board teaches basic colors."
3839msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3840
3841#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3842msgid "black"
3843msgstr "черно"
3844
3845#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3846msgid "blue"
3847msgstr "синьо"
3848
3849#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3850msgid "brown"
3851msgstr "кафяво"
3852
3853#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3854msgid "green"
3855msgstr "зелено"
3856
3857#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3858msgid "grey"
3859msgstr "сиво"
3860
3861#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3862msgid "orange"
3863msgstr "оранжево"
3864
3865#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3866msgid "pink"
3867msgstr "розово"
3868
3869#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3870msgid "red"
3871msgstr "червено"
3872
3873#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3874msgid "violet"
3875msgstr "лилаво"
3876
3877#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3878msgid "white"
3879msgstr "бяло"
3880
3881#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3882msgid "yellow"
3883msgstr "жълто"
3884
3885#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3886msgid "Go to the Reading activities"
3887msgstr "Занимания по четене"
3888
3889#: ../boards/reading.xml.in.h:2
3890msgid "Reading activities."
3891msgstr "Занимания по четене."
3892
3893#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3894msgid ""
3895"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3896"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3897msgstr ""
3898"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3899"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3900
3901#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3902msgid "Horizontal reading practice"
3903msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3904
3905#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3906msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3907msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3908
3909#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
3910msgid "Reading training in a limited time"
3911msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3912
3913#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3914msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3915msgstr ""
3916"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3917
3918#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
3919msgid "Read training in a limited time"
3920msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3921
3922#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3923msgid "Vertical-reading practice"
3924msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3925
3926#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3927msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3928msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3929
3930#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
3931msgid ""
3932"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3933"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3934"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3935"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3936msgstr ""
3937"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3938"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3939"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3940"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3941
3942#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3943msgid "Redraw the given item"
3944msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3945
3946#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3947msgid ""
3948"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3949"the left."
3950msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3951
3952#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3953msgid ""
3954"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3955"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
3956"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
3957"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
3958"objects under others."
3959msgstr ""
3960"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3961"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3962"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3963"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3964
3965#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3966msgid "Mirror the given item"
3967msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3968
3969#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3970msgid ""
3971"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
3972"first level"
3973msgstr ""
3974"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3975"ниво"
3976
3977#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3978msgid ""
3979"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3980"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3981"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3982msgstr ""
3983"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3984"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3985"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3986
3987#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3988msgid "Practice subtraction with a fun game"
3989msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3990
3991#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3992msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3993msgstr ""
3994"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3995"блок."
3996
3997#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3998msgid "Balance the scales properly"
3999msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
4000
4001#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
4002msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
4003msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
4004
4005#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
4006msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
4007msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
4008
4009#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
4010msgid ""
4011"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
4012"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
4013"released under the GPL licence."
4014msgstr ""
4015"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
4016"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
4017"издадена под лиценза GPL."
4018
4019#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
4020msgid ""
4021"To balance the scales, move the masses on the left or the right side. The "
4022"masses can be arranged in any order."
4023msgstr ""
4024"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна или дясната "
4025"страна. Те могат да се подреждат във всякакъв ред."
4026
4027#: ../boards/searace.xml.in.h:1
4028msgid "Direct your boat accurately to win the race."
4029msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
4030
4031#: ../boards/searace.xml.in.h:2
4032msgid ""
4033"In the text entry, enter one command per line, to control your boat.\n"
4034"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4035"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4036"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4037"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4038"default 1 is used.\n"
4039"For example:\n"
4040"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
4041"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
4042"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
4043"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
4044"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4045"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4046"next level will give you more complex weather conditions."
4047msgstr ""
4048"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката.\n"
4049"Поддържаните команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. "
4050"Командите „ляво“ и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. "
4051"Стойността на ъгъла се нарича „параметър“ на командата „ляво“ или „дясно“. "
4052"По подразбиране се използва ъгъл от 45 градуса. Командата „напред“ приема и "
4053"параметър за разстояние. По подразбиране се използва 1. \n"
4054"Например:\n"
4055"- ляво 90: Перпендикулярно завъртане наляво\n"
4056"- напред 10: Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията).\n"
4057"Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато сте "
4058"готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново състезание при "
4059"същите атмосферни условия, натискайки бутона „повторение“. Можете да "
4060"натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да измервате "
4061"разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-сложна "
4062"метеорологична обстановка."
4063
4064#: ../boards/searace.xml.in.h:8 ../boards/searace1player.xml.in.h:7
4065msgid ""
4066"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
4067"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
4068"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
4069"concept to children."
4070msgstr ""
4071"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
4072"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
4073"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
4074"децата в понятието програмиране."
4075
4076#: ../boards/searace.xml.in.h:9
4077msgid "Sea race (2 Players)"
4078msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
4079
4080#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
4081msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
4082msgstr ""
4083"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
4084
4085#: ../boards/searace1player.xml.in.h:2
4086msgid ""
4087"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
4088"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4089"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4090"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4091"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4092"default 1 is used.\n"
4093"For example:\n"
4094"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
4095"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
4096"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
4097"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
4098"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4099"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4100"next level will give you more complex weather conditions."
4101msgstr ""
4102"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
4103"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
4104"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
4105"се нарича „параметър“ на командата „ляво“ или „дясно“. По подразбиране се "
4106"използва ъгъл от 45 градуса. Командата „напред“ приема и параметър за "
4107"разстояние. По подразбиране се използва 1.\n"
4108"Например:\n"
4109"- ляво 90: Перпендикулярно завъртане наляво\n"
4110"- напред 10: Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията).\n"
4111"Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато сте "
4112"готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново състезание при "
4113"същите атмосферни условия, натискайки бутона „повторение“. Можете да "
4114"натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да измервате "
4115"разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-сложна "
4116"метеорологична обстановка."
4117
4118#: ../boards/searace1player.xml.in.h:8
4119msgid "Sea race (Single Player)"
4120msgstr "Морско състезание (1 играч)"
4121
4122#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
4123msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
4124msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
4125
4126#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
4127msgid "Counting skills"
4128msgstr "Умения по броене"
4129
4130#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
4131msgid "In a limited time, count the number of dots"
4132msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
4133
4134#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
4135msgid "Numbers With Dice"
4136msgstr "Числа със зар"
4137
4138#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
4139msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
4140msgstr ""
4141"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
4142"падащия зар."
4143
4144#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
4145msgid "Numbers with pairs of dice"
4146msgstr "Числа със зар"
4147
4148#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
4149msgid "Go to Sound activities"
4150msgstr "Занимания със звуци"
4151
4152#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
4153msgid "Sound based activities."
4154msgstr "Занимания със звуци."
4155
4156#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
4157msgid "Strategy games"
4158msgstr "Стратегически игри"
4159
4160#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
4161msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
4162msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
4163
4164#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
4165msgid ""
4166"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
4167"to navigate to the required depth. There is a close gate on the right. Catch "
4168"the jewel to open it, then pass through it to reach the next level."
4169msgstr ""
4170"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
4171"танкове, за да достигнете исканата дълбочина. Има изходен шлюз вдясно. "
4172"Вземете бижуто, за да го отворите и преминете през него, за да достигнете "
4173"следващото ниво."
4174
4175#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
4176msgid "Learn how a submarine works"
4177msgstr "Научете как работи подводницата"
4178
4179#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
4180msgid "Physics basics"
4181msgstr "Основи на физиката"
4182
4183#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
4184msgid "Pilot a submarine"
4185msgstr "Управление на подводница"
4186
4187#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
4188msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
4189msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
4190
4191#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
4192msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
4193msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
4194
4195#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
4196msgid ""
4197"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
4198"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
4199"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
4200"not let you enter invalid data."
4201msgstr ""
4202"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
4203"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
4204"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
4205"въвеждането на неправилни данни."
4206
4207#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
4208msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
4209msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
4210
4211#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
4212msgid ""
4213"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
4214msgstr ""
4215"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
4216"район."
4217
4218#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
4219msgid ""
4220"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
4221"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
4222"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
4223"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
4224"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
4225"Sudoku&gt;)."
4226msgstr ""
4227"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
4228"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
4229"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
4230"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
4231"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
4232"Судоку&gt;)."
4233
4234#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
4235msgid ""
4236"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
4237"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
4238"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
4239"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
4240"opposite order."
4241msgstr ""
4242"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
4243"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
4244"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
4245"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
4246"обратен ред."
4247
4248#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:105
4249msgid "Super Brain"
4250msgstr "Свръх-мозък"
4251
4252#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:106
4253msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
4254msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
4255
4256#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
4257msgid ""
4258"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
4259"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
4260"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
4261"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
4262"taking the square as the unit:\n"
4263"\t* 5 right isosceles triangles\n"
4264"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
4265"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
4266"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
4267"\t* 1 square (side of 1)\n"
4268"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
4269msgstr ""
4270"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
4271"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
4272"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
4273"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
4274"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
4275"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
4276"\t\to два малки (с катети 1)\n"
4277"\t\to един среден (с катети √2)\n"
4278"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
4279"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
4280"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
4281
4282#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
4283msgid ""
4284"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
4285"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
4286"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
4287"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
4288"the shape will be drawn."
4289msgstr ""
4290"Изберете танграм. Плочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
4291"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
4292"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
4293"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
4294"фигурата."
4295
4296#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
4297msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
4298msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
4299
4300#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
4301msgid ""
4302"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
4303"GCompris by Yves Combe in 2005."
4304msgstr ""
4305"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
4306"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
4307
4308#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
4309msgid "The tangram puzzle game"
4310msgstr "Пъзел - танграми"
4311
4312#: ../boards/target.xml.in.h:1
4313msgid ""
4314"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
4315msgstr ""
4316"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
4317
4318#: ../boards/target.xml.in.h:2
4319msgid ""
4320"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
4321"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
4322"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
4323"or the OK button."
4324msgstr ""
4325"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
4326"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
4327"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
4328"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
4329
4330#: ../boards/target.xml.in.h:3
4331msgid "Hit the target and count your points"
4332msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
4333
4334#: ../boards/target.xml.in.h:4
4335msgid "Practice addition with a target game"
4336msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
4337
4338#: ../boards/target.xml.in.h:5
4339msgid "Throw darts at a target and count your score."
4340msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
4341
4342#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
4343msgid "A sliding-block puzzle game"
4344msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
4345
4346#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
4347msgid ""
4348"Each car can only move either horizontally or vertically. You must make some "
4349"room in order to let the red car move through the gate on the right."
4350msgstr ""
4351"Всяка кола може да се движи или хоризонтално, или вертикално. Трябва да "
4352"направите малко място, за да може червената кола да мине през портата вдясно."
4353
4354#: ../boards/traffic.xml.in.h:3
4355msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the right"
4356msgstr ""
4357"Махнете червената кола от мястото за паркиране, като използвате портата "
4358"вдясно"
4359
4360#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
4361msgid "Drawing activity (pixmap)"
4362msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
4363
4364#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
4365msgid "Launch Tuxpaint"
4366msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
4367
4368#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
4369msgid "Tuxpaint"
4370msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
4371
4372#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
4373msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
4374msgstr ""
4375"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
4376"ще приключи."
4377
4378#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
4379msgid "mouse and keyboard manipulation"
4380msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
4381
4382#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
4383msgid ""
4384"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
4385"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
4386"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
4387"him."
4388msgstr ""
4389"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
4390"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
4391"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
4392
4393#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
4394msgid "Learn about the water cycle"
4395msgstr "Научете водния кръговрат"
4396
4397#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
4398msgid "Learn the water cycle"
4399msgstr "Научете водния кръговрат"
4400
4401#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
4402msgid ""
4403"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
4404"system back up so he can take a shower."
4405msgstr ""
4406"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
4407"система така, че да може да се изкъпе."
4408
4409#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:109
4410msgid "Falling Words"
4411msgstr "Падащи думи"
4412
4413#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
4414msgid "Keyboard training"
4415msgstr "Упражнения с клавиатурата"
4416
4417#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
4418msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
4419msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
4420
4421#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:110
4422msgid "Type the falling words before they reach the ground"
4423msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
4424
4425#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:1
4426msgid "A simple word processor to enter and save any text"
4427msgstr "Опростена текстообработваща програма за въвеждане и запазване на текст"
4428
4429#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:2
4430msgid ""
4431"In this wordprocessor you can type the text you want, save and get it back "
4432"later. You can add some style to your text by using the buttons on the left. "
4433"The first 4 buttons let you select the style of the line on which your "
4434"insert cursor is. The 2 others buttons with multiple choices let you select "
4435"from a predefined document and color theme."
4436msgstr ""
4437"В този текстов редактор може да пишете текст по желание, да го запазвате и "
4438"отваряте наново. Може да добавяте стил към текста, използвайки бутоните "
4439"вляво. Първите четири бутона позволяват избор на стил за реда, където се "
4440"намира курсора. Останалите два бутона с много възможности за избор ви "
4441"предоставят възможността да избирате от предварително дефиниран документ и "
4442"цветова тема."
4443
4444#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:3
4445msgid ""
4446"Learn how to enter text in a wordprocessor. This wordprocessor is special in "
4447"that it enforces the use of styles. This way, the children will understand "
4448"their benefit when moving to more feature full wordprocessor like OpenOffice."
4449"org."
4450msgstr ""
4451"Да се научи въвеждането на текст с текстообработваща програма. Тази програма "
4452"е специална, понеже налага използването на стилове. По този начин, децата ще "
4453"разберат ползата от тях, когато преминат към по-богата на функционалност "
4454"текстообработваща програма като OpenOffice.org."
4455
4456#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:4
4457msgid "The children can type their own text or copy one given by the teacher."
4458msgstr ""
4459"Децата могат да въвеждат техен собствен текст или да преписват предоставен "
4460"им от учителя."
4461
4462#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:5
4463msgid "Your word processor"
4464msgstr "Вашата текстообработваща програма"
4465
4466#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
4467msgid "Administration for gcompris"
4468msgstr "Администриране на GCompris"
4469
4470#: ../gcompris.desktop.in.h:1
4471msgid "Educational game for ages 2 to 10"
4472msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
4473
4474#: ../gcompris.desktop.in.h:2
4475msgid "Educational suite GCompris"
4476msgstr "Образователна серия GCompris"
4477
4478#: ../gcompris.desktop.in.h:3
4479msgid "Multi-activity educational game"
4480msgstr "Игра с много занимания с образователна цел"
4481
4482#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for  your language.
4483#: ../src/boards/algebra.c:181 ../src/boards/memory.c:843
4484msgid "+-×÷"
4485msgstr "+-.:"
4486
4487#: ../src/boards/awele.c:356 ../src/boards/awele.c:366
4488msgid "NORTH"
4489msgstr "СЕВЕР"
4490
4491#: ../src/boards/awele.c:378 ../src/boards/awele.c:388
4492msgid "SOUTH"
4493msgstr "ЮГ"
4494
4495#: ../src/boards/awele.c:557
4496msgid "Choose a house"
4497msgstr "Изберете къща"
4498
4499#: ../src/boards/awele.c:685
4500msgid "Your turn to play ..."
4501msgstr "Ваш ред е..."
4502
4503#: ../src/boards/awele.c:754
4504msgid "Not allowed! Try again !"
4505msgstr "Не е позволено! Опитайте отново!"
4506
4507#: ../src/boards/chess.c:178
4508msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectedly"
4509msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
4510
4511#: ../src/boards/chess.c:198
4512msgid ""
4513"Error: The external program gnuchess is required\n"
4514"to play chess in GCompris.\n"
4515"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4516"GNU/Linux distribution\n"
4517"And check it is located here: "
4518msgstr ""
4519"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4520"за да играете шах в GCompris.\n"
4521"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net\n"
4522"или във вашата дистрибуция на GNU/Линукс.\n"
4523"И проверете дали я има тук: "
4524
4525#: ../src/boards/chess.c:243
4526msgid ""
4527"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4528"to play chess in gcompris.\n"
4529"First install it, and check it is in "
4530msgstr ""
4531"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4532"за да играете шах в GCompris.\n"
4533"Първо я инсталирайте и проверете дали я има в "
4534
4535#: ../src/boards/chess.c:586
4536msgid "White's Turn"
4537msgstr "Ред на белите"
4538
4539#: ../src/boards/chess.c:586
4540msgid "Black's Turn"
4541msgstr "Ред на черните"
4542
4543#: ../src/boards/chess.c:730
4544msgid "White checks"
4545msgstr "Шах на белите"
4546
4547#: ../src/boards/chess.c:732
4548msgid "Black checks"
4549msgstr "Шах на черните"
4550
4551#: ../src/boards/chess.c:1089
4552msgid "Black mates"
4553msgstr "Мат на черните"
4554
4555#: ../src/boards/chess.c:1094
4556msgid "White mates"
4557msgstr "Мат на белите"
4558
4559#: ../src/boards/chess.c:1099 ../src/gcompris/bonus.c:362
4560#: ../src/gcompris/bonus.c:371
4561msgid "Drawn game"
4562msgstr "Равна игра"
4563
4564#: ../src/boards/chess.c:1127
4565msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectingly"
4566msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
4567
4568#: ../src/boards/click_on_letter.c:258 ../src/boards/memory.c:810
4569msgid ""
4570"Error: this activity cannot be played with the\n"
4571"sound effects disabled.\n"
4572"Go to the configuration dialog to\n"
4573"enable the sound"
4574msgstr ""
4575"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
4576"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
4577"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
4578"за да включите звука."
4579
4580#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
4581#. require by all utf8-functions
4582#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
4583#: ../src/boards/click_on_letter.c:263 ../src/boards/gletters.c:230
4584#: ../src/boards/memory.c:832
4585msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
4586msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
4587
4588#: ../src/boards/click_on_letter.c:285
4589#, c-format
4590msgid ""
4591"Error: this activity requires that you first install\n"
4592"the packages with GCompris voices for the locale '%s' or '%s'"
4593msgstr ""
4594"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4595"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“ или „%s“"
4596
4597#: ../src/boards/click_on_letter.c:293
4598#, c-format
4599msgid ""
4600"Error: this activity requires that you first install\n"
4601"the packages with GCompris voices for the locale '%s' ! Fallback to english, "
4602"sorry!"
4603msgstr ""
4604"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4605"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“! Стартиране на английски, за "
4606"съжаление."
4607
4608#. Init configuration window:
4609#. all the configuration functions will use it
4610#. all the configuration functions returns values for their key in
4611#. the dict passed to the apply_callback
4612#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
4613#. we can add what you want in it.
4614#: ../src/boards/click_on_letter.c:622 ../src/boards/colors.c:164
4615#: ../src/boards/gletters.c:856 ../src/boards/imageid.c:748
4616#: ../src/boards/missingletter.c:770
4617#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:640
4618#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:658
4619#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:49 ../src/boards/python/login.py:535
4620#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:207
4621#: ../src/boards/reading.c:832 ../src/boards/scale.c:861
4622#: ../src/boards/shapegame.c:1847 ../src/boards/smallnumbers.c:589
4623#, c-format, python-format
4624msgid ""
4625"<b>%s</b> configuration\n"
4626" for profile <b>%s</b>"
4627msgstr ""
4628"<b>%s</b> конфигурация\n"
4629" за профил <b>%s</b>"
4630
4631#. toggle box
4632#: ../src/boards/click_on_letter.c:645 ../src/boards/gletters.c:889
4633#: ../src/boards/python/login.py:540
4634msgid "Uppercase only text"
4635msgstr "Само текст с главни букви"
4636
4637#: ../src/boards/clockgame.c:549 ../src/boards/clockgame.c:559
4638msgid "Set the watch to:"
4639msgstr "Настройте часовника на:"
4640
4641#: ../src/boards/colors.c:55
4642msgid "Click on the blue duck"
4643msgstr "Натиснете синята играчка"
4644
4645#: ../src/boards/colors.c:56
4646msgid "Click on the brown duck"
4647msgstr "Натиснете кафявата играчка"
4648
4649#: ../src/boards/colors.c:57
4650msgid "Click on the green duck"
4651msgstr "Натиснете зелената играчка"
4652
4653#: ../src/boards/colors.c:58
4654msgid "Click on the grey duck"
4655msgstr "Натиснете сивата играчка"
4656
4657#: ../src/boards/colors.c:59
4658msgid "Click on the orange duck"
4659msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
4660
4661#: ../src/boards/colors.c:60
4662msgid "Click on the purple duck"
4663msgstr "Натиснете лилавата играчка"
4664
4665#: ../src/boards/colors.c:61
4666msgid "Click on the red duck"
4667msgstr "Натиснете червената играчка"
4668
4669#: ../src/boards/colors.c:62
4670msgid "Click on the yellow duck"
4671msgstr "Натиснете жълтата играчка"
4672
4673#: ../src/boards/colors.c:63
4674msgid "Click on the black duck"
4675msgstr "Натиснете черната играчка"
4676
4677#: ../src/boards/colors.c:64
4678msgid "Click on the white duck"
4679msgstr "Натиснете бялата играчка"
4680
4681#: ../src/boards/colors.c:176 ../src/boards/python/admin/board_list.py:670
4682#: ../src/boards/python/pythontest.py:473 ../src/boards/smallnumbers.c:609
4683msgid "Select sound locale"
4684msgstr "Изберете локал за звука"
4685
4686#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
4687#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:828
4688msgid "0123456789"
4689msgstr "0123456789"
4690
4691#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
4692#: ../src/boards/gletters.c:236 ../src/boards/memory.c:838
4693msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
4694msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
4695
4696#: ../src/boards/gletters.c:885 ../src/boards/smallnumbers.c:607
4697msgid "Enable sounds"
4698msgstr "Активиране на звуците"
4699
4700#: ../src/boards/hanoi.c:331 ../src/boards/hanoi.c:342
4701msgid ""
4702"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
4703"side."
4704msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
4705
4706#: ../src/boards/hanoi_real.c:71
4707msgid "Tower of Hanoi"
4708msgstr "„Кула на Ханой“"
4709
4710#: ../src/boards/hanoi_real.c:276 ../src/boards/hanoi_real.c:287
4711msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
4712msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
4713
4714#: ../src/boards/imageid.c:103 ../src/boards/missingletter.c:101
4715msgid "Learn how to read"
4716msgstr "Научете се как да четете"
4717
4718#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
4719#: ../src/boards/python/searace.py:432 ../src/boards/python/searace.py:457
4720#: ../src/boards/python/searace.py:547 ../src/boards/python/searace.py:856
4721#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:980
4722msgid "left"
4723msgstr "лява"
4724
4725#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
4726#: ../src/boards/python/searace.py:432 ../src/boards/python/searace.py:457
4727#: ../src/boards/python/searace.py:556 ../src/boards/python/searace.py:858
4728#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:974
4729msgid "right"
4730msgstr "дясна"
4731
4732#: ../src/boards/maze.c:491
4733msgid ""
4734"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
4735"moves"
4736msgstr ""
4737"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
4738"се движите"
4739
4740#: ../src/boards/maze.c:493
4741msgid ""
4742"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
4743msgstr ""
4744"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
4745"да се движите"
4746
4747#: ../src/boards/memory.c:263
4748msgid "Memory"
4749msgstr "Памет"
4750
4751#: ../src/boards/memory.c:264
4752msgid "Find the matching pair"
4753msgstr "Намерете съответстващата двойка"
4754
4755#: ../src/boards/menu2.c:132
4756msgid "Main Menu Second Version"
4757msgstr "Втора версия на главното меню"
4758
4759#: ../src/boards/menu2.c:133
4760msgid "Select a Board"
4761msgstr "Изберете игра"
4762
4763#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
4764#: ../src/boards/money.c:487
4765#, c-format
4766msgid "$ %.2f"
4767msgstr "$ %.2f"
4768
4769#: ../src/boards/money.c:500
4770#, c-format
4771msgid "$ %.0f"
4772msgstr "$ %.0f"
4773
4774#: ../src/boards/paratrooper.c:436
4775msgid "Control fall speed with up and down arrow keys."
4776msgstr "Контролирайте скоростта на падане с долната и горната стрелка."
4777
4778#: ../src/boards/planegame.c:74
4779msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
4780msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
4781
4782#: ../src/boards/python.c:62 ../src/boards/python.c:86
4783msgid "Python Board"
4784msgstr "Дъска Питон"
4785
4786#: ../src/boards/python.c:63 ../src/boards/python.c:87
4787msgid "Special board that embeds python into GCompris."
4788msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
4789
4790#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:88
4791msgid "Select a profile:"
4792msgstr "Изберете профил:"
4793
4794#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:144
4795msgid "Filter"
4796msgstr "Филтър"
4797
4798#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:149
4799msgid "Select all"
4800msgstr "Избор на всичко"
4801
4802#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:154
4803msgid "Unselect all"
4804msgstr "Премахване на избора"
4805
4806#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:159
4807msgid "Locales"
4808msgstr "Локали"
4809
4810#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:164
4811msgid "Locales sound"
4812msgstr "Локализирани звуци"
4813
4814#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:169
4815msgid "Wordlist"
4816msgstr "Списък с думи"
4817
4818#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:176
4819#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:143
4820#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:185
4821msgid "Login"
4822msgstr "Влизане"
4823
4824#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:234
4825msgid "Main menu"
4826msgstr "Главно меню"
4827
4828#. columns for Board name
4829#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
4830#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
4831#. image.show()
4832#. column_pref.set_widget(image)
4833#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:301
4834msgid "Active"
4835msgstr "Активно"
4836
4837#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:302
4838msgid "Board title"
4839msgstr "Заглавие на заниманието"
4840
4841#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:418
4842#, python-format
4843msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
4844msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
4845
4846#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:449
4847#, python-format
4848msgid ""
4849"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
4850"for profile <b>%s</b></span>"
4851msgstr ""
4852"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
4853"за профил <b>%s</b></span>"
4854
4855#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:59
4856msgid "Editing a Class"
4857msgstr "Редактиране на клас"
4858
4859#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:64
4860msgid "Editing class: "
4861msgstr "Редактиране на клас: "
4862
4863#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:67
4864msgid "Editing a new class"
4865msgstr "Редактиране на нов клас"
4866
4867#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:89
4868msgid "Class:"
4869msgstr "Клас:"
4870
4871#. FIXME: How to remove the default selection
4872#. Label and Entry for the teacher name
4873#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:102
4874msgid "Teacher:"
4875msgstr "Учител:"
4876
4877#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:112
4878msgid "Assign all the users belonging to this class"
4879msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4880
4881#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:252
4882#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:264
4883#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:153
4884#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:195
4885msgid "First Name"
4886msgstr "Име"
4887
4888#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:263
4889#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:275
4890#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:163
4891#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:205
4892msgid "Last Name"
4893msgstr "Фамилия"
4894
4895#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:340
4896msgid "You need to provide at least a name for your class"
4897msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4898
4899#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:386
4900msgid "There is already a class with this name"
4901msgstr "Вече има клас с това име"
4902
4903#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:168
4904#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:268
4905#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:143
4906msgid "Class"
4907msgstr "Клас"
4908
4909#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:178
4910msgid "Teacher"
4911msgstr "Учител"
4912
4913#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:59
4914msgid "Editing a Group"
4915msgstr "Редактиране на група"
4916
4917#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:65
4918msgid "Editing group: "
4919msgstr "Редактиране на група: "
4920
4921#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4922msgid " for class: "
4923msgstr " за клас: "
4924
4925#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:69
4926msgid "Editing a new group"
4927msgstr "Редактиране на нова група"
4928
4929#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:89
4930msgid "Group:"
4931msgstr "Група:"
4932
4933#. FIXME: How to remove the selection
4934#. Label and Entry for the first name
4935#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:101
4936#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:97
4937msgid "Description:"
4938msgstr "Описание:"
4939
4940#. Top message gives instructions
4941#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:112
4942msgid "Assign all the users belonging to this group"
4943msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4944
4945#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:358
4946msgid "You need to provide at least a name for your group"
4947msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4948
4949#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:372
4950msgid "There is already a group with this name"
4951msgstr "Вече има група с това име"
4952
4953#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:85
4954msgid "Select a class:"
4955msgstr "Изберете клас:"
4956
4957#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:213
4958#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:278
4959#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:153
4960msgid "Group"
4961msgstr "Група"
4962
4963#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:224
4964#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:288
4965#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:163
4966#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:197
4967msgid "Description"
4968msgstr "Описание"
4969
4970#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:321
4971msgid "You must first select a group in the list"
4972msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4973
4974#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:173
4975#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:215
4976msgid "Birth Date"
4977msgstr "Дата на раждане"
4978
4979#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:90
4980msgid "Select a user:"
4981msgstr "Изберете потребител:"
4982
4983#. Insert the ALL option (HACK, use the user_id -2 to indicate ALL)
4984#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:101
4985msgid "All users"
4986msgstr "Всички потребители"
4987
4988#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:107
4989#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:286
4990#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:120
4991#: ../src/gcompris/board_config.c:667 ../src/gcompris/board_config.c:925
4992msgid "Default"
4993msgstr "По подразбиране"
4994
4995#. Reset buttons
4996#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:161
4997msgid "Reset"
4998msgstr "Анулиране"
4999
5000#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:207
5001msgid "Date"
5002msgstr "Дата"
5003
5004#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:217
5005msgid "User"
5006msgstr "Потребител"
5007
5008#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:227
5009msgid "Board"
5010msgstr "Занимание"
5011
5012#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:237
5013#: ../src/boards/python/redraw.py:346 ../src/boards/python/redraw.py:356
5014msgid "Level"
5015msgstr "Ниво"
5016
5017#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:247
5018msgid "Sublevel"
5019msgstr "Под-ниво"
5020
5021#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:257
5022msgid "Duration"
5023msgstr "Времетраене"
5024
5025#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:267
5026msgid "Status"
5027msgstr "Състояние"
5028
5029#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:41
5030#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:66
5031msgid "Boards"
5032msgstr "Занимания"
5033
5034#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:39
5035#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:65
5036msgid "Groups"
5037msgstr "Групи"
5038
5039#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:39
5040#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:64
5041msgid "Profiles"
5042msgstr "Профили"
5043
5044#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:40
5045#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:66
5046msgid "Reports"
5047msgstr "Доклади"
5048
5049#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:66
5050#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:40
5051#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:66
5052msgid "Users"
5053msgstr "Потребители"
5054
5055#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:40
5056#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:66
5057msgid "Classes"
5058msgstr "Класове"
5059
5060#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:58
5061msgid "Editing a Profile"
5062msgstr "Редактиране на профил"
5063
5064#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:63
5065msgid "Editing profile: "
5066msgstr "Редактиране на профил: "
5067
5068#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:66
5069msgid "Editing a new profile"
5070msgstr "Редактиране на нов профил"
5071
5072#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:85
5073msgid "Profile:"
5074msgstr "Профил:"
5075
5076#. Top message gives instructions
5077#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:108
5078msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
5079msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
5080
5081#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:376
5082msgid "You need to provide at least a name for your profile"
5083msgstr "Трябва да укажете име на профила"
5084
5085#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:398
5086msgid "There is already a profile with this name"
5087msgstr "Вече има профил с това име"
5088
5089#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:187
5090msgid "Profile"
5091msgstr "Профил"
5092
5093#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:314
5094msgid "[Default]"
5095msgstr "[По подразбиране]"
5096
5097#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:49
5098msgid "Editing a User"
5099msgstr "Редактиране на потребител"
5100
5101#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:54
5102msgid "Editing a User "
5103msgstr "Редактиране на потребител "
5104
5105#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:60
5106msgid "Editing a new user"
5107msgstr "Редактиране на нов потребител"
5108
5109#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:77
5110msgid "Login:"
5111msgstr "Влизане:"
5112
5113#. FIXME: How to remove the selection
5114#. Label and Entry for the first name
5115#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:88
5116msgid "First name:"
5117msgstr "Име:"
5118
5119#. Label and Entry for the last name
5120#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:97
5121msgid "Last name:"
5122msgstr "Фамилия:"
5123
5124#. Label and Entry for the birth date
5125#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:106
5126msgid "Birth date:"
5127msgstr "Дата на раждане:"
5128
5129#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:158
5130msgid ""
5131"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
5132msgstr ""
5133"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
5134
5135#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:175
5136msgid "There is already a user with this login"
5137msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
5138
5139#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:290
5140msgid ""
5141"To import a user list from a file, first select a class.\n"
5142"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
5143"login;First name;Last name;Date of birth\n"
5144"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
5145msgstr ""
5146"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
5147"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
5148"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
5149"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
5150
5151#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:369
5152#, python-format
5153msgid ""
5154"One or more logins are not unique !\n"
5155"You need to change them: %s !"
5156msgstr ""
5157"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
5158"Трябва да ги промените: %s!"
5159
5160#: ../src/boards/python/anim.py:2224
5161msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
5162msgstr ""
5163"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
5164"включите."
5165
5166#: ../src/boards/python/anim.py:2380
5167msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
5168msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
5169
5170#: ../src/boards/python/anim.py:2382
5171msgid "The corresponding items have been skipped."
5172msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
5173
5174#: ../src/boards/python/chat.py:81
5175msgid "All messages will be displayed here.\n"
5176msgstr "Всички съобщения ще бъдат показвани тук.\n"
5177
5178#: ../src/boards/python/chat.py:131
5179msgid "Your Friends"
5180msgstr "Вашите приятели"
5181
5182#: ../src/boards/python/chat.py:163
5183msgid "Your Channel"
5184msgstr "Вашият канал"
5185
5186#: ../src/boards/python/chat.py:189
5187msgid ""
5188"Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
5189"network."
5190msgstr ""
5191"Въведете съобщението си тук, за да го изпратите до други потребители на "
5192"GCompris в локалната мрежа."
5193
5194#: ../src/boards/python/chat.py:324
5195msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
5196msgstr "Първо трябва да зададете канал.\n"
5197
5198#: ../src/boards/python/chat.py:325
5199msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
5200msgstr ""
5201"Приятелите ви трябва да зададат същия канал, за да могат да комуникират с вас"
5202
5203#: ../src/boards/python/electric.py:94
5204msgid ""
5205"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
5206"You can download and install it from:\n"
5207"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5208"To be detected, it must be installed in\n"
5209"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
5210"You can still use this activity to draw schematics without computer "
5211"simulation."
5212msgstr ""
5213"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
5214"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
5215"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5216"За да бъде открит, трябва да се инсталира в\n"
5217"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
5218"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
5219"компютърна симулация."
5220
5221#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
5222#, python-format
5223msgid ", %d"
5224msgstr ", %d"
5225
5226#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
5227#, python-format
5228msgid " and %d"
5229msgstr " и %d"
5230
5231#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
5232#, python-format
5233msgid "%d is divisible by %s."
5234msgstr "%d е делимо на %s."
5235
5236#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
5237msgid "1 is not a prime number."
5238msgstr "1 не е просто число"
5239
5240#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
5241#, python-format
5242msgid "Primes less than %d"
5243msgstr "Простите са по-малки от %d"
5244
5245#. Translators: You can swap %(x)y elements in the string.
5246#: ../src/boards/python/gnumch.py:152
5247#, python-format
5248msgid ""
5249"Multiples of %(d1)d include %(s)s,\n"
5250"but %(d2)d is not a multiple of %(d3)d."
5251msgstr ""
5252"Кратните на %(d1)d включват %(s)s,\n"
5253"но %(d2)d не е кратно на %(d3)d."
5254
5255#: ../src/boards/python/gnumch.py:163
5256#, python-format
5257msgid "Factors of %d"
5258msgstr "Делими на %d"
5259
5260#: ../src/boards/python/gnumch.py:196
5261#, python-format
5262msgid "%s are the factors of %d."
5263msgstr "%s са делими на %d."
5264
5265#: ../src/boards/python/gnumch.py:208
5266#, python-format
5267msgid "Multiples of %d"
5268msgstr "Кратни на %d"
5269
5270#: ../src/boards/python/gnumch.py:242
5271#, python-format
5272msgid "%s = %d"
5273msgstr "%s = %d"
5274
5275#: ../src/boards/python/gnumch.py:253
5276#, python-format
5277msgid "%d + %d"
5278msgstr "%d + %d"
5279
5280#: ../src/boards/python/gnumch.py:258
5281#, python-format
5282msgid "%d − %d"
5283msgstr "%d - %d"
5284
5285#: ../src/boards/python/gnumch.py:263
5286#, python-format
5287msgid "%d × %d"
5288msgstr "%d × %d"
5289
5290#: ../src/boards/python/gnumch.py:267
5291#, python-format
5292msgid "%d ÷ %d"
5293msgstr "%d ÷ %d"
5294
5295#: ../src/boards/python/gnumch.py:275
5296#, python-format
5297msgid "Equal to %d"
5298msgstr "Равно на %d"
5299
5300#: ../src/boards/python/gnumch.py:296
5301#, python-format
5302msgid "Not equal to %d"
5303msgstr "Не е равно на %d"
5304
5305#: ../src/boards/python/gnumch.py:440
5306msgid ""
5307"You were eaten by a Troggle.\n"
5308"Press <Return> to continue."
5309msgstr ""
5310"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
5311"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5312
5313#: ../src/boards/python/gnumch.py:489
5314msgid "You ate a wrong number.\n"
5315msgstr "Изядохте грешно число\n"
5316
5317#: ../src/boards/python/gnumch.py:490
5318msgid ""
5319"\n"
5320"Press <Return> to continue."
5321msgstr ""
5322"\n"
5323"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5324
5325#: ../src/boards/python/gnumch.py:783
5326msgid ""
5327"T\n"
5328"R\n"
5329"O\n"
5330"G\n"
5331"G\n"
5332"L\n"
5333"E"
5334msgstr ""
5335"Т\n"
5336"Р\n"
5337"О\n"
5338"Г\n"
5339"Ъ\n"
5340"Л\n"
5341" "
5342
5343#: ../src/boards/python/guessnumber.py:204
5344#, python-format
5345msgid "Guess a number between %d and %d"
5346msgstr "Познайте число между %d и %d"
5347
5348#: ../src/boards/python/guessnumber.py:317
5349#: ../src/boards/python/guessnumber.py:318
5350#, python-format
5351msgid "Please enter a number between %d and %d"
5352msgstr "Въведете число между %d и %d"
5353
5354#: ../src/boards/python/guessnumber.py:323
5355#: ../src/boards/python/guessnumber.py:324
5356msgid "Out of range"
5357msgstr "Извън диапазона"
5358
5359#: ../src/boards/python/guessnumber.py:330
5360#: ../src/boards/python/guessnumber.py:331
5361msgid "Too high"
5362msgstr "Твърде голямо"
5363
5364#: ../src/boards/python/guessnumber.py:333
5365#: ../src/boards/python/guessnumber.py:334
5366msgid "Too low"
5367msgstr "Твърде малко"
5368
5369#: ../src/boards/python/login.py:114
5370msgid "Profile: "
5371msgstr "Профил: "
5372
5373#: ../src/boards/python/login.py:268 ../src/boards/python/login.py:277
5374msgid "Login: "
5375msgstr "Потребителски име: "
5376
5377#. toggle box
5378#: ../src/boards/python/login.py:550
5379msgid "Enter login to log in"
5380msgstr "Въведете потребителско име"
5381
5382#: ../src/boards/python/mosaic.py:193
5383msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
5384msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
5385
5386#: ../src/boards/python/melody.py:119
5387msgid ""
5388"Error: this activity cannot be played with the\n"
5389"sound effects disabled.\n"
5390"Go to the configuration dialogue to\n"
5391"enable the sound"
5392msgstr ""
5393"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
5394"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
5395"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
5396"за да включите звука."
5397
5398#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:116
5399msgid ""
5400"Below the surface, Oscar the octopus and his friends sat on a rock,\n"
5401"watching the bad weather above them."
5402msgstr ""
5403"Под повърхността, октоподът Оскар и приятелите му седяха на скала и "
5404"наблюдаваха лошото време над тях."
5405
5406#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:117
5407msgid ""
5408"They were all happy that the storms never reached all the way down to them."
5409msgstr ""
5410"Всички бяха много щастливи, че бурите никога не можеха да ги застигнат там "
5411"долу."
5412
5413#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:118
5414msgid ""
5415"No matter how bad it was up there, the bottom was always calm and quiet."
5416msgstr ""
5417"Без значение колко лошо беше времето горе, на дъното винаги беше тихо и "
5418"спокойно."
5419
5420#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:119
5421msgid "Oscar's best friends were Charlie the crab and Sandy the sea-star."
5422msgstr "Най-добрите приятели на Оскар бяха рака Чарли и морската звезда Санди."
5423
5424#: ../src/boards/python/pythontest.py:148
5425msgid ""
5426"This is the first plugin in GCompris coded in the Python\n"
5427"Programming language."
5428msgstr ""
5429"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
5430"езика за програмиране Питон."
5431
5432#: ../src/boards/python/pythontest.py:157
5433msgid ""
5434"It is now possible to develop GCompris activities in C or in Python.\n"
5435"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
5436msgstr ""
5437"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на Си или "
5438"Питон.\n"
5439"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
5440
5441#: ../src/boards/python/pythontest.py:166
5442msgid "This activity is not playable, just a test"
5443msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
5444
5445#. toggle box
5446#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
5447msgid "Disable line drawing in circle"
5448msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
5449
5450#. combo box
5451#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
5452msgid "Color of the line"
5453msgstr "Цвят на линията"
5454
5455#. spin button for int
5456#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
5457msgid "Distance between circles"
5458msgstr "Разстояние между окръжностите"
5459
5460#. radio buttons for circle or rectangle
5461#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
5462msgid "Use circles"
5463msgstr "Използване на окръжности"
5464
5465#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
5466msgid "Use rectangles"
5467msgstr "Използване на правоъгълници"
5468
5469#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
5470msgid "Choice of pattern"
5471msgstr "Избор на шаблон"
5472
5473#: ../src/boards/python/redraw.py:908 ../src/boards/python/redraw.py:911
5474msgid "Coordinate"
5475msgstr "Координати"
5476
5477#: ../src/boards/python/searace.py:190
5478msgid "The race is already being run"
5479msgstr "Състезанието вече е започнало"
5480
5481#. Manage default cases (no params given)
5482#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
5483#: ../src/boards/python/searace.py:432 ../src/boards/python/searace.py:457
5484#: ../src/boards/python/searace.py:538 ../src/boards/python/searace.py:854
5485#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:972
5486#: ../src/boards/python/searace.py:978 ../src/boards/python/searace.py:986
5487msgid "forward"
5488msgstr "напред"
5489
5490#: ../src/boards/python/searace.py:529
5491msgid "COMMANDS ARE"
5492msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
5493
5494#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
5495#: ../src/boards/python/searace.py:755
5496msgid "This is a draw"
5497msgstr "Равенство"
5498
5499#: ../src/boards/python/searace.py:762
5500msgid "The Red boat has won"
5501msgstr "Победител е червената лодка"
5502
5503#: ../src/boards/python/searace.py:765
5504msgid "The Green boat has won"
5505msgstr "Победител е зелената лодка"
5506
5507#: ../src/boards/python/searace.py:783 ../src/boards/python/searace.py:1016
5508msgid "Angle:"
5509msgstr "Ъгъл:"
5510
5511#: ../src/boards/python/searace.py:783
5512msgid "Wind:"
5513msgstr "Вятър:"
5514
5515#: ../src/boards/python/searace.py:861
5516msgid "Syntax error at line"
5517msgstr "Синтактична грешка в ред"
5518
5519#: ../src/boards/python/searace.py:879
5520msgid "The command"
5521msgstr "Командата"
5522
5523#: ../src/boards/python/searace.py:898
5524msgid "Unknown command at line"
5525msgstr "Непозната команда на ред"
5526
5527#: ../src/boards/python/searace.py:1016
5528msgid "Distance:"
5529msgstr "Разстояние:"
5530
5531#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:144
5532msgid ""
5533"Cannot find Tuxpaint.\n"
5534"Install it to use this activity !"
5535msgstr ""
5536"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
5537"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
5538
5539#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:158
5540msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
5541msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
5542
5543#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:211
5544msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
5545msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
5546
5547#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:216
5548msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
5549msgstr ""
5550"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
5551"640x480)"
5552
5553#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:221
5554msgid "Disable shape rotation"
5555msgstr "Изключване на ротацията на форми"
5556
5557#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:226
5558msgid "Show Uppercase text only"
5559msgstr "Показване само на текст с главни букви"
5560
5561#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:231
5562msgid "Disable stamps"
5563msgstr "Изключване на печати"
5564
5565#: ../src/boards/railroad.c:90
5566msgid "Memory game"
5567msgstr "Игра на памет"
5568
5569#: ../src/boards/railroad.c:91
5570msgid "Build a train according to the model"
5571msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
5572
5573#: ../src/boards/reading.c:228 ../src/boards/wordsgame.c:205
5574msgid ""
5575"Error: We can't find\n"
5576"a list of words to play this game.\n"
5577msgstr ""
5578"Грешка: Неуспех при намирането\n"
5579"на списък с думи за тази игра.\n"
5580
5581#: ../src/boards/reading.c:380
5582msgid "Please, check if the word"
5583msgstr "Проверете дали думата"
5584
5585#: ../src/boards/reading.c:400
5586msgid "is being displayed"
5587msgstr "е показана"
5588
5589#: ../src/boards/reading.c:574
5590msgid "I am Ready"
5591msgstr "Готов(а) съм"
5592
5593#: ../src/boards/reading.c:614
5594msgid "Yes, I saw it"
5595msgstr "Да, видях я"
5596
5597#: ../src/boards/reading.c:644
5598msgid "No, it was not there"
5599msgstr "Не, нямаше я там"
5600
5601#. Report what was wrong in the log
5602#: ../src/boards/reading.c:682
5603#, c-format
5604msgid "The word to find was '%s'"
5605msgstr "Думата за намиране е „%s“"
5606
5607#: ../src/boards/reading.c:685
5608msgid "But it was not displayed"
5609msgstr "Но тя не беше показана"
5610
5611#: ../src/boards/reading.c:687
5612msgid "And it was displayed"
5613msgstr "И тя беше показана"
5614
5615#: ../src/boards/scale.c:264
5616#, c-format
5617msgid "Weight = %s"
5618msgstr "Тегло = %s"
5619
5620#: ../src/boards/scale.c:713
5621msgid "Take care, you can drop masses on both sides of the scale."
5622msgstr ""
5623"Обърнете внимание, че може да слагате тежести и на двете страни на кантара."
5624
5625#: ../src/boards/target.c:280 ../src/boards/target.c:545
5626#, c-format
5627msgid "Points = %s"
5628msgstr "Точки = %s"
5629
5630#: ../src/boards/target.c:402
5631#, c-format
5632msgid ""
5633"Wind speed = %d\n"
5634"kilometers/hour"
5635msgstr ""
5636"Скорост на вятъра = %d\n"
5637"километра в час"
5638
5639#: ../src/boards/target.c:469
5640#, c-format
5641msgid "Distance to target = %d meters"
5642msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
5643
5644#: ../src/boards/wordprocessor.c:54
5645msgid "Research"
5646msgstr "Изследване"
5647
5648#: ../src/boards/wordprocessor.c:65
5649msgid "Sentimental"
5650msgstr "Сантиментално"
5651
5652#: ../src/boards/wordprocessor.c:76
5653msgid "Official"
5654msgstr "Официално"
5655
5656#: ../src/boards/wordprocessor.c:87 ../src/boards/wordprocessor.c:435
5657msgid "Text"
5658msgstr "Текст"
5659
5660#: ../src/boards/wordprocessor.c:98
5661msgid "Flyer"
5662msgstr "Летящ"
5663
5664#: ../src/boards/wordprocessor.c:432
5665msgid "Title"
5666msgstr "Заглавие"
5667
5668#: ../src/boards/wordprocessor.c:433
5669msgid "Heading 1"
5670msgstr "Подзаглавие 1"
5671
5672#: ../src/boards/wordprocessor.c:434
5673msgid "Heading 2"
5674msgstr "Подзаглавие 2"
5675
5676#: ../src/gcompris/about.c:56
5677msgid ""
5678"Author: Bruno Coudoin\n"
5679"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
5680"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5681"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
5682"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
5683msgstr ""
5684"Автор: Bruno Coudoin\n"
5685"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
5686"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5687"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
5688"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
5689
5690#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
5691#: ../src/gcompris/about.c:64
5692msgid "translator_credits"
5693msgstr "Явор Доганов <yavor@gnu.org>"
5694
5695#: ../src/gcompris/about.c:95 ../src/gcompris/about.c:105
5696msgid "About GCompris"
5697msgstr "Относно GCompris"
5698
5699#: ../src/gcompris/about.c:116
5700msgid "Translators:"
5701msgstr "Преводач:"
5702
5703#: ../src/gcompris/about.c:229
5704msgid ""
5705"GCompris Home Page\n"
5706"http://gcompris.net"
5707msgstr ""
5708"Страница на GCompris\n"
5709"http://gcompris.net"
5710
5711#: ../src/gcompris/about.c:251
5712msgid ""
5713"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
5714"License"
5715msgstr ""
5716"Този софтуер е пакет на GNU и се разпространява под условията на Общия "
5717"публичен лиценз на GNU (GNU GPL)"
5718
5719#: ../src/gcompris/about.c:279 ../src/gcompris/about.c:289
5720#: ../src/gcompris/config.c:472 ../src/gcompris/config.c:482
5721#: ../src/gcompris/dialog.c:102 ../src/gcompris/help.c:381
5722#: ../src/gcompris/help.c:391 ../src/gcompris/images_selector.c:316
5723msgid "OK"
5724msgstr "Да"
5725
5726#: ../src/gcompris/bar.c:597
5727msgid "GCompris confirmation"
5728msgstr "Потвърждение на GCompris"
5729
5730#: ../src/gcompris/bar.c:598
5731msgid "Are you sure you want to quit?"
5732msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете програмата?"
5733
5734#: ../src/gcompris/bar.c:599
5735msgid "Yes, I am sure!"
5736msgstr "Да, сигурен/сигурна съм!"
5737
5738#: ../src/gcompris/bar.c:600
5739msgid "No, I want to keep going"
5740msgstr "Не, искам да продължа да се занимавам"
5741
5742#: ../src/gcompris/board.c:183
5743msgid "Dynamic module loading is not supported. GCompris cannot load.\n"
5744msgstr ""
5745"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
5746"зареди.\n"
5747
5748#: ../src/gcompris/board_config.c:699
5749msgid ""
5750"Select the language\n"
5751" to use in the board"
5752msgstr ""
5753"Изберете език\n"
5754" за заниманието"
5755
5756#: ../src/gcompris/board_config.c:762
5757msgid "Global GCompris mode"
5758msgstr "Общ режим на GCompris"
5759
5760#: ../src/gcompris/board_config.c:763
5761msgid "Normal"
5762msgstr "Нормален"
5763
5764#: ../src/gcompris/board_config.c:764
5765msgid "2 clicks"
5766msgstr "2 натискания"
5767
5768#: ../src/gcompris/board_config.c:765
5769msgid "both modes"
5770msgstr "двата режима"
5771
5772#: ../src/gcompris/board_config.c:793
5773msgid ""
5774"Select the drag and drop mode\n"
5775" to use in the board"
5776msgstr ""
5777"Изберете режим\n"
5778" за заниманието"
5779
5780#: ../src/gcompris/config.c:58
5781msgid "Your system default"
5782msgstr "По подразбиране за системата"
5783
5784#: ../src/gcompris/config.c:59
5785msgid "Afrikaans"
5786msgstr "африкаанс"
5787
5788#: ../src/gcompris/config.c:60
5789msgid "Amharic"
5790msgstr "амхарски"
5791
5792#: ../src/gcompris/config.c:61
5793msgid "Arabic"
5794msgstr "арабски"
5795
5796#: ../src/gcompris/config.c:62
5797msgid "Arabic (Tunisia)"
5798msgstr "арабски (Тунис)"
5799
5800#: ../src/gcompris/config.c:63
5801msgid "Turkish (Azerbaijan)"
5802msgstr "турски (Азербайджан)"
5803
5804#: ../src/gcompris/config.c:64
5805msgid "Bulgarian"
5806msgstr "български"
5807
5808#: ../src/gcompris/config.c:65
5809msgid "Catalan"
5810msgstr "каталунски"
5811
5812#: ../src/gcompris/config.c:67
5813msgid "Danish"
5814msgstr "датски"
5815
5816#: ../src/gcompris/config.c:68
5817msgid "German"
5818msgstr "немски"
5819
5820#: ../src/gcompris/config.c:69
5821msgid "Greek"
5822msgstr "гръцки"
5823
5824#: ../src/gcompris/config.c:70
5825msgid "English (Canada)"
5826msgstr "канадски английски"
5827
5828#: ../src/gcompris/config.c:71
5829msgid "English (Great Britain)"
5830msgstr "британски английски"
5831
5832#: ../src/gcompris/config.c:72
5833msgid "English (United States)"
5834msgstr "американски английски"
5835
5836#: ../src/gcompris/config.c:73
5837msgid "Spanish"
5838msgstr "испански"
5839
5840#: ../src/gcompris/config.c:74
5841msgid "Basque"
5842msgstr "баски"
5843
5844#: ../src/gcompris/config.c:75
5845msgid "Dzongkha"
5846msgstr "дзонгкха"
5847
5848#: ../src/gcompris/config.c:76
5849msgid "Finnish"
5850msgstr "финландски"
5851
5852#: ../src/gcompris/config.c:77
5853msgid "French"
5854msgstr "френски"
5855
5856#: ../src/gcompris/config.c:78
5857msgid "Irish (Gaelic)"
5858msgstr "ирландски (галски)"
5859
5860#: ../src/gcompris/config.c:79
5861msgid "Hebrew"
5862msgstr "иврит"
5863
5864#: ../src/gcompris/config.c:80
5865msgid "Hindi"
5866msgstr "хинди"
5867
5868#: ../src/gcompris/config.c:81
5869msgid "Indonesian"
5870msgstr "индонезийски"
5871
5872#: ../src/gcompris/config.c:82
5873msgid "Japanese"
5874msgstr "японски"
5875
5876#: ../src/gcompris/config.c:83
5877msgid "Gujarati"
5878msgstr "индийски (гуджарати)"
5879
5880#: ../src/gcompris/config.c:84
5881msgid "Punjabi"
5882msgstr "индийски (панджаби)"
5883
5884#: ../src/gcompris/config.c:85
5885msgid "Hungarian"
5886msgstr "унгарски"
5887
5888#: ../src/gcompris/config.c:86
5889msgid "Croatian"
5890msgstr "хърватски"
5891
5892#: ../src/gcompris/config.c:87
5893msgid "Italian"
5894msgstr "италиански"
5895
5896#: ../src/gcompris/config.c:88
5897msgid "Georgian"
5898msgstr "грузински"
5899
5900#: ../src/gcompris/config.c:89
5901msgid "Korean"
5902msgstr "корейски"
5903
5904#: ../src/gcompris/config.c:90
5905msgid "Lithuanian"
5906msgstr "литовски"
5907
5908#: ../src/gcompris/config.c:91
5909msgid "Macedonian"
5910msgstr "македонски"
5911
5912#: ../src/gcompris/config.c:92
5913msgid "Malayalam"
5914msgstr "малаялам"
5915
5916#: ../src/gcompris/config.c:93
5917msgid "Marathi"
5918msgstr "маратхи"
5919
5920#: ../src/gcompris/config.c:94
5921msgid "Malay"
5922msgstr "малайски"
5923
5924#: ../src/gcompris/config.c:95
5925msgid "Nepal"
5926msgstr "непалски"
5927
5928#: ../src/gcompris/config.c:96
5929msgid "Dutch"
5930msgstr "холандски"
5931
5932#: ../src/gcompris/config.c:97
5933msgid "Norwegian Bokmal"
5934msgstr "норвежки (букмол)"
5935
5936#: ../src/gcompris/config.c:98
5937msgid "Norwegian Nynorsk"
5938msgstr "норвежки (ниношк)"
5939
5940#: ../src/gcompris/config.c:99
5941msgid "Occitan (languedocien)"
5942msgstr "окситански"
5943
5944#: ../src/gcompris/config.c:100
5945msgid "Polish"
5946msgstr "полски"
5947
5948#: ../src/gcompris/config.c:101
5949msgid "Portuguese"
5950msgstr "португалски"
5951
5952#: ../src/gcompris/config.c:102
5953msgid "Portuguese (Brazil)"
5954msgstr "португалски (Бразилия)"
5955
5956#: ../src/gcompris/config.c:103
5957msgid "Romanian"
5958msgstr "румънски"
5959
5960#: ../src/gcompris/config.c:104
5961msgid "Russian"
5962msgstr "руски"
5963
5964#: ../src/gcompris/config.c:105
5965msgid "Kinyarwanda"
5966msgstr "кинярванда"
5967
5968#: ../src/gcompris/config.c:106
5969msgid "Slovak"
5970msgstr "словашки"
5971
5972#: ../src/gcompris/config.c:107
5973msgid "Slovenian"
5974msgstr "словенски"
5975
5976#: ../src/gcompris/config.c:108
5977msgid "Somali"
5978msgstr "сомалийски"
5979
5980#: ../src/gcompris/config.c:109
5981msgid "Albanian"
5982msgstr "албански"
5983
5984#: ../src/gcompris/config.c:110
5985msgid "Serbian (Latin)"
5986msgstr "сръбски (латиница)"
5987
5988#: ../src/gcompris/config.c:111
5989msgid "Serbian"
5990msgstr "сръбски"
5991
5992#: ../src/gcompris/config.c:112
5993msgid "Swedish"
5994msgstr "шведски"
5995
5996#: ../src/gcompris/config.c:113
5997msgid "Tamil"
5998msgstr "тамилски"
5999
6000#: ../src/gcompris/config.c:114
6001msgid "Thai"
6002msgstr "тайландски"
6003
6004#: ../src/gcompris/config.c:115
6005msgid "Turkish"
6006msgstr "турски"
6007
6008#: ../src/gcompris/config.c:116
6009msgid "Vietnamese"
6010msgstr "виетнамски"
6011
6012#: ../src/gcompris/config.c:117
6013msgid "Walloon"
6014msgstr "валонски"
6015
6016#: ../src/gcompris/config.c:118
6017msgid "Chinese (Simplified)"
6018msgstr "китайски (опростен)"
6019
6020#: ../src/gcompris/config.c:119
6021msgid "Chinese (Traditional)"
6022msgstr "китайски (традиционен)"
6023
6024#: ../src/gcompris/config.c:124
6025msgid "No time limit"
6026msgstr "Без ограничение за време"
6027
6028#: ../src/gcompris/config.c:125
6029msgid "Slow timer"
6030msgstr "Показване на хронометър"
6031
6032#: ../src/gcompris/config.c:126
6033msgid "Normal timer"
6034msgstr "Нормален хронометър"
6035
6036#: ../src/gcompris/config.c:127
6037msgid "Fast timer"
6038msgstr "Бърз хронометър"
6039
6040#: ../src/gcompris/config.c:132
6041msgid "800x600 (Default for GCompris)"
6042msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
6043
6044#: ../src/gcompris/config.c:137
6045msgid ""
6046"<i>Use Gcompris administration module\n"
6047"to filter boards</i>"
6048msgstr ""
6049"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
6050"за да филтрирате занимания</i>"
6051
6052#: ../src/gcompris/config.c:192 ../src/gcompris/config.c:202
6053msgid "GCompris Configuration"
6054msgstr "Настройки на GCompris"
6055
6056#: ../src/gcompris/config.c:278
6057msgid "Fullscreen"
6058msgstr "На цял екран"
6059
6060#: ../src/gcompris/config.c:321
6061msgid "Music"
6062msgstr "Музика"
6063
6064#: ../src/gcompris/config.c:349
6065msgid "Effect"
6066msgstr "Ефекти"
6067
6068#: ../src/gcompris/config.c:385
6069#, c-format
6070msgid "Couldn't open skin dir: %s"
6071msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
6072
6073#: ../src/gcompris/config.c:416 ../src/gcompris/config.c:866
6074#: ../src/gcompris/config.c:880
6075#, c-format
6076msgid "Skin : %s"
6077msgstr "Тема : %s"
6078
6079#: ../src/gcompris/config.c:418
6080msgid "SKINS NOT FOUND"
6081msgstr "ТЕМИТЕ НЕ СА ОТКРИТИ"
6082
6083#: ../src/gcompris/config.c:543
6084msgid "English (United State)"
6085msgstr "американски английски"
6086
6087#: ../src/gcompris/file_selector.c:336
6088msgid "CANCEL"
6089msgstr "ОТКАЗ"
6090
6091#: ../src/gcompris/file_selector.c:367
6092msgid "LOAD"
6093msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
6094
6095#: ../src/gcompris/file_selector.c:367
6096msgid "SAVE"
6097msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
6098
6099#: ../src/gcompris/gameutil.c:103
6100msgid "Couldn't find or load the file"
6101msgstr "Неуспех при намирането или зареждането на файла"
6102
6103#: ../src/gcompris/gameutil.c:105
6104msgid "This activity is incomplete."
6105msgstr "Това занимание не е завършено."
6106
6107#: ../src/gcompris/gameutil.c:106
6108msgid ""
6109"Exit it and report\n"
6110"the problem to the authors."
6111msgstr ""
6112"Изход и докладване на\n"
6113"проблема на авторите."
6114
6115#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
6116msgid "run GCompris in fullscreen mode."
6117msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
6118
6119#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
6120msgid "run GCompris in window mode."
6121msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
6122
6123#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
6124msgid "run GCompris with sound enabled."
6125msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
6126
6127#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
6128msgid "run GCompris without sound."
6129msgstr "стартиране на GCompris без звук."
6130
6131#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
6132msgid "run GCompris with the default gnome cursor."
6133msgstr ""
6134"стартиране на GCompris със стандартния курсор на\n"
6135"\t\t\t   GNOME."
6136
6137#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
6138msgid "display only activities with this difficulty level."
6139msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
6140
6141#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
6142msgid "display debug informations on the console."
6143msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
6144
6145#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
6146msgid "Print the version of "
6147msgstr "Отпечатване на версията на "
6148
6149#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
6150msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
6151msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
6152
6153#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
6154msgid "Disable XF86VidMode (No screen resolution change)."
6155msgstr ""
6156"Изключване на XF86VidMode (без промяна на\n"
6157"\t\t\t   разделителната способност)."
6158
6159#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
6160msgid ""
6161"Run GCompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
6162"activities in the reading directory, -l /strategy/connect4 only the connect4 "
6163"activity). Use '-l list' to list all the availaible activities and their "
6164"descriptions."
6165msgstr ""
6166"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при \n"
6167"\t\t\t   „-l /reading“ ще играете само заниманията за четене,\n"
6168"\t\t\t   при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване\n"
6169"\t\t\t   на 4“). Използвайте „-l list“, за да изведете списък\n"
6170"\t\t\t   с всички налични занимания и техните описания."
6171
6172#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
6173msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
6174msgstr ""
6175"Стартиране на GCompris с локална папка със занимания,\n"
6176"\t\t\t   добавена към менюто"
6177
6178#: ../src/gcompris/gcompris.c:174
6179msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
6180msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
6181
6182#: ../src/gcompris/gcompris.c:177
6183msgid ""
6184"Use alternate database for profiles [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite."
6185"db]"
6186msgstr ""
6187"Използване на алтернативна база от данни за профилите\n"
6188"\t\t\t   [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db]"
6189
6190#: ../src/gcompris/gcompris.c:180
6191msgid "Create the alternate database for profiles"
6192msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
6193
6194#: ../src/gcompris/gcompris.c:183
6195msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
6196msgstr ""
6197"Препрочитане на менютата в XML и запазване в базата\n"
6198"\t\t\t   от данни"
6199
6200#: ../src/gcompris/gcompris.c:186
6201msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
6202msgstr ""
6203"Задаване на профила. Използвайте „gcompris -a“,\n"
6204"\t\t\t   за да създадете профили"
6205
6206#: ../src/gcompris/gcompris.c:189
6207msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
6208msgstr ""
6209"Списък с всички налични профили. Използвайте\n"
6210"\t\t\t   „gcompris -a“, за да създадете профили"
6211
6212#: ../src/gcompris/gcompris.c:192
6213msgid ""
6214"Config directory location: [$HOME/.config/gcompris]. Alternate is to set "
6215"$XDG_CONFIG_HOME."
6216msgstr ""
6217"Директория с конфигурацията: [$HOME/.config/gcompris]\n"
6218"\t\t\t   Алтернативно може да се зададе $XDG_CONFIG_HOME."
6219
6220#: ../src/gcompris/gcompris.c:195
6221msgid "The location of user directories: [$HOME/My GCompris]"
6222msgstr ""
6223"Местоположение на потребителските директории:\n"
6224"\t\t\t   [$HOME/My GCompris]"
6225
6226#: ../src/gcompris/gcompris.c:198
6227msgid "Run the experimental activities"
6228msgstr "Експериментални занимания"
6229
6230#: ../src/gcompris/gcompris.c:201
6231msgid "Disable the quit button"
6232msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
6233
6234#: ../src/gcompris/gcompris.c:204
6235msgid "Disable the config button"
6236msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
6237
6238#: ../src/gcompris/gcompris.c:209
6239msgid "Display the resources on stdout based on the selected activities"
6240msgstr ""
6241"Показване на ресурсите на стандартния изход, базирано на избраните занимания"
6242
6243#: ../src/gcompris/gcompris.c:213
6244msgid ""
6245"GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
6246"found locally."
6247msgstr ""
6248"GCompris ще вземе изображения, звуци и данни\n"
6249"\t\t\t   за заниманията от този сървър, в случай, че не могат\n"
6250"\t\t\t   да бъдат намерени локално."
6251
6252#: ../src/gcompris/gcompris.c:216
6253msgid ""
6254"Only when --server is provided, disable check for local resource first. Data "
6255"are always taken from the web server."
6256msgstr ""
6257"Само когато е подадена опцията „--server“ се пропуска\n"
6258"\t\t\t   проверката за локални ресурси. Данните винаги се\n"
6259"\t\t\t   вземат от уеб-сървъра."
6260
6261#: ../src/gcompris/gcompris.c:220
6262msgid ""
6263"In server mode, specify the cache directory used to avoid useless downloads."
6264msgstr ""
6265"В сървърен режим, указва директорията за кеш,\n"
6266"\t\t\t   използвана за избягване на излишните изтегляния."
6267
6268#: ../src/gcompris/gcompris.c:223
6269msgid ""
6270"Global drag and drop mode: normal, 2clicks, both. Default mode is normal."
6271msgstr ""
6272"Общ режим за провлачване и пускане: нормален, две\n"
6273"\t\t\t   натискания, и двете. Стандартният режим е нормален."
6274
6275#: ../src/gcompris/gcompris.c:226
6276msgid "Do not display the background images of activities."
6277msgstr "Без фонови изображения на заниманията."
6278
6279#: ../src/gcompris/gcompris.c:229
6280msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
6281msgstr ""
6282"Да не се избягва изпълнението на множество инстанции\n"
6283"\t\t\t   на GCompris."
6284
6285#: ../src/gcompris/gcompris.c:848
6286#, c-format
6287msgid ""
6288"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
6289"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
6290"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
6291"<http://gcompris.net>\n"
6292"The GNU/Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
6293"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
6294"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
6295"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
6296"<http://www.fsf.org/philosophy>"
6297msgstr ""
6298"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
6299"подкрепите разработката му, версията за „Уиндоус“ осигурява само %d от %d-те "
6300"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
6301"<http://gcompris.net>\n"
6302"Версията за GNU/Линукс няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
6303"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
6304"софтуер. Ако вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
6305"обмислете възможността да използвате GNU/Линукс. Може да намерите повече "
6306"информация на страниците на проекта GNU:\n"
6307"<http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.bg.html>"
6308
6309#: ../src/gcompris/gcompris.c:1432
6310#, c-format
6311msgid ""
6312"GCompris won't start because the lock file is less than %d seconds old.\n"
6313msgstr ""
6314"GCompris няма да се стартира, защото заключващият файл е по-нов от %d "
6315"секунди.\n"
6316
6317#: ../src/gcompris/gcompris.c:1434
6318#, c-format
6319msgid "The lock file is: %s\n"
6320msgstr "Заключващият файл е: %s\n"
6321
6322#: ../src/gcompris/gcompris.c:1562
6323#, c-format
6324msgid ""
6325"GCompris\n"
6326"Version: %s\n"
6327"Licence: GPL\n"
6328"More info at http://gcompris.net\n"
6329msgstr ""
6330"GCompris\n"
6331"Версия: %s\n"
6332"Лиценз: GPL\n"
6333"Повече информация на http://gcompris.net\n"
6334
6335#. check the list of possible values for -l, then exit
6336#: ../src/gcompris/gcompris.c:1646
6337#, c-format
6338msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
6339msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
6340
6341#: ../src/gcompris/gcompris.c:1647
6342#, c-format
6343msgid "The list of available activities is :\n"
6344msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
6345
6346#: ../src/gcompris/gcompris.c:1834
6347#, c-format
6348msgid "The list of available profiles is:\n"
6349msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
6350
6351#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:264
6352msgid "Unaffected"
6353msgstr "Не се влияе"
6354
6355#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:265
6356msgid "Users without a class"
6357msgstr "Потребители без клас"
6358
6359#: ../src/gcompris/help.c:196
6360msgid "Prerequisite"
6361msgstr "Предпоставка"
6362
6363#: ../src/gcompris/help.c:224
6364msgid "Goal"
6365msgstr "Цел"
6366
6367#: ../src/gcompris/help.c:252
6368msgid "Manual"
6369msgstr "Ръководство"
6370
6371#: ../src/gcompris/help.c:280
6372msgid "Credit"
6373msgstr "Заслуги"
6374
6375#: ../src/gcompris/properties.c:502 ../src/gcompris/properties.c:509
6376msgid "readme"
6377msgstr "прочети_ме"
6378
6379#: ../src/gcompris/properties.c:504
6380msgid ""
6381"This directory contains the files you create with the GCompris educational "
6382"suite\n"
6383msgstr ""
6384"Тази директория съдържа файловете, които създавате с образователната серия "
6385"GCompris\n"
6386
6387#: ../src/gcompris/properties.c:511
6388msgid ""
6389"Put any number of images in this directory.\n"
6390"You can include these images in your drawings and animations.\n"
6391"The image formats supported are jpeg, png and svg.\n"
6392msgstr ""
6393"Записвайте всякакъв вид изображения в тази директория.\n"
6394"Може да ги включвате във вашите рисунки и анимации.\n"
6395"Поддържаните формати за изображения са JPEG, PNG и SVG.\n"
6396
6397#: ../src/gcompris/timer.c:249
6398msgid "Time Elapsed"
6399msgstr "Отчетено време"
6400
6401#: ../src/gcompris/timer.c:338
6402#, c-format
6403msgid "Remaining Time = %d"
6404msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.