source: fifth-toe/gcompris.trunk.bg.po @ 1215

Last change on this file since 1215 was 1215, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1441@kochinka: ash | 2007-09-05 11:10:56 +0300
gcompris: подаден.

File size: 251.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-09-05 11:03+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-04-24 18:27+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
26"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
27"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
28"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
29"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
30"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
31"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
32"choose a profile from the command line.\n"
33"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
34"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
35"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
36"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
37"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
38"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
39"usernames (login is configurable)."
40msgstr ""
41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
42"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
43"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
44"цветовете.\n"
45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
51"профил и от командния ред.\n"
52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
60
61#: ../boards/administration.xml.in.h:4
62msgid "GCompris Administration Menu"
63msgstr "Меню за администриране на GCompris"
64
65#: ../boards/administration.xml.in.h:5
66msgid ""
67"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
68"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
69"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
70"strengths and needs of their children."
71msgstr ""
72"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
73"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
74"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
75"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
76
77#: ../boards/administration.xml.in.h:6
78msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
79msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
80
81#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
82msgid "Advanced colors"
83msgstr "Сложни цветове"
84
85#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
86msgid "Can read"
87msgstr "Можете да четете"
88
89#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
90msgid "Click on the correct color"
91msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
92
93#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
94msgid "Click on the correct colored box."
95msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
96
97#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
98msgid "Learn to recognize unusual colors."
99msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
100
101#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
102msgid "almond"
103msgstr "бадемово"
104
105#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
106msgid "chestnut"
107msgstr "кестеняво"
108
109#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
110msgid "claret"
111msgstr "бордо"
112
113#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
114msgid "cobalt"
115msgstr "кобалтово синьо"
116
117#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
118msgid "coral"
119msgstr "коралов цвят"
120
121#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
122msgid "corn"
123msgstr "царевичен цвят"
124
125#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
126msgid "cyan"
127msgstr "синьо-зелено"
128
129#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
130msgid "sienna"
131msgstr "охра"
132
133#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
134msgid "lime"
135msgstr "лимонено"
136
137#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
138msgid "sage"
139msgstr "пелинов цвят"
140
141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
142msgid "salmon"
143msgstr "розово-оранжево"
144
145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
146msgid "sapphire"
147msgstr "сапфирено"
148
149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
150msgid "sepia"
151msgstr "червеникавокафяво"
152
153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
154msgid "sulphur"
155msgstr "жълто-зелено"
156
157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
158msgid "tea"
159msgstr "чаен цвят"
160
161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
162msgid "turquoise"
163msgstr "тюркоазено"
164
165#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
166msgid "absinthe"
167msgstr "пелин"
168
169#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
170msgid "alabaster"
171msgstr "алабастър"
172
173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
174msgid "amber"
175msgstr "кехлибарено"
176
177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
178msgid "amethyst"
179msgstr "аметист"
180
181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
182msgid "anise"
183msgstr "анасон"
184
185#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
186msgid "aquamarine"
187msgstr "зеленикаво-синьо"
188
189#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
190msgid "mahogany"
191msgstr "махагонов цвят"
192
193#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
194#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
195msgid "vermilion"
196msgstr "яркочервено"
197
198#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
199#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
200msgid "aubergine"
201msgstr "патладжан"
202
203#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
204msgid "ceruse"
205msgstr "оловно бяло"
206
207#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
208msgid "chartreuse"
209msgstr "резеда"
210
211#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
212msgid "emerald"
213msgstr "яркозелено"
214
215#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
216msgid "fawn"
217msgstr "светлобежово"
218
219#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
220msgid "fuchsia"
221msgstr "фуксия"
222
223#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
224msgid "glaucous"
225msgstr "синьозеленикаво"
226
227#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
228msgid "ruby"
229msgstr "рубинов цвят"
230
231#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
232msgid "auburn"
233msgstr "кестеняво"
234
235#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
236msgid "azure"
237msgstr "небесно синьо"
238
239#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
240msgid "bistre"
241msgstr "тъмнокафяво"
242
243#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
244msgid "celadon"
245msgstr "сивозелено"
246
247#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
248msgid "cerulean"
249msgstr "лазурно"
250
251#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
252msgid "crimson"
253msgstr "тъмночервено"
254
255#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
256msgid "greyish-brown"
257msgstr "сивкаво-кафяво"
258
259#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
260msgid "dove"
261msgstr "гълъбов цвят"
262
263#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
264msgid "garnet"
265msgstr "гранат"
266
267#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
268msgid "indigo"
269msgstr "мастилено синьо"
270
271#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
272msgid "ivory"
273msgstr "слонова кост"
274
275#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
276msgid "jade"
277msgstr "нефрит"
278
279#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
280msgid "lavender"
281msgstr "бледолилаво"
282
283#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
284msgid "lichen"
285msgstr "лишей"
286
287#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
288msgid "wine"
289msgstr "винен цвят"
290
291#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
292msgid "larch"
293msgstr "лиственица"
294
295#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
296msgid "lilac"
297msgstr "светловиолетово"
298
299#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
300msgid "magenta"
301msgstr "пурпурен цвят"
302
303#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
304msgid "malachite"
305msgstr "малахит"
306
307#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
308msgid "mimosa"
309msgstr "мимоза"
310
311#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
312msgid "navy"
313msgstr "тъмно синьо"
314
315#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
316msgid "ochre"
317msgstr "охра"
318
319#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
320msgid "olive"
321msgstr "маслиненозелено"
322
323#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
324msgid "greyish blue"
325msgstr "сивкаво-синьо"
326
327#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
328msgid "mauve"
329msgstr "бледомораво"
330
331#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
332msgid "opaline"
333msgstr "опал"
334
335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
336msgid "pistachio"
337msgstr "фъстъчено"
338
339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
340msgid "platinum"
341msgstr "платина"
342
343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
344msgid "purple"
345msgstr "мораво"
346
347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
348msgid "ultramarine"
349msgstr "ултрамарин"
350
351#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
352msgid "dark purple"
353msgstr "тъмномораво"
354
355#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
356msgid "plum"
357msgstr "тъмновиолетово"
358
359#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
360msgid "prussian blue"
361msgstr "берлинско синьо"
362
363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
364msgid "rust"
365msgstr "ръждив цвят"
366
367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
368msgid "saffron"
369msgstr "минзухарен цвят"
370
371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
372msgid "vanilla"
373msgstr "ванилия"
374
375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
376msgid "verdigris"
377msgstr "зеленикаво"
378
379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
380msgid "veronese"
381msgstr "веронез"
382
383#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
384msgid ""
385"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
386"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
387"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
388"just try again."
389msgstr ""
390"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
391"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
392"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
393
394#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
395#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
396msgid "Answer some algebra questions"
397msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
398
399#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
400msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
401msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
402
403#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
404msgid "Multiplication table"
405msgstr "Таблица за умножение"
406
407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
408msgid "Practice the multiplication operation"
409msgstr "Упражнения по умножение"
410
411#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
412msgid "Go to Algebra activities"
413msgstr "Задачи по алгебра"
414
415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
416msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
417msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
418
419#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
420msgid ""
421"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
422"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
423"pictures. Thanks a lot, Ralf."
424msgstr ""
425"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
426"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
427"Ралф!"
428
429#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
430msgid ""
431"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
432"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
433"clicking on it again."
434msgstr ""
435"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
436"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
437
438#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
439msgid ""
440"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
441"value."
442msgstr ""
443"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
444"зададения резултат."
445
446#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
447msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
448msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
449
450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
451msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
452msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
453
454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
455msgid ""
456"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
457"value"
458msgstr ""
459"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
460"зададения резултат."
461
462#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
463msgid ""
464"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
465"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
466"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
467"right. If not, just try again."
468msgstr ""
469"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
470"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
471"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
472
473#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
474msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
475msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
476
477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
478msgid "Practice the subtraction operation"
479msgstr "Упражнения по изваждане"
480
481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
482msgid "Simple subtraction"
483msgstr "Просто изваждане"
484
485#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
486msgid ""
487"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
488"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
489"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
490"If not, just try again."
491msgstr ""
492"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
493"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
494"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
495
496#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
497msgid ""
498"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
499"line addition."
500msgstr ""
501"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
502
503#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
504msgid "Practice the addition operation"
505msgstr "Упражнения по събиране"
506
507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
508msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
509msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
510
511#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
512msgid "Go to calculation activities"
513msgstr "Задачи по математика"
514
515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
516msgid "Various calculation activities."
517msgstr "Различни задачи по математика."
518
519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
520msgid "Complete a list of symbols"
521msgstr "Завършете списъка със символи"
522
523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
524msgid "Find the next symbol in a list."
525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
526
527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
528msgid "Logic training activity"
529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
530
531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
533msgid "Move and click the mouse"
534msgstr "Движение и натискане с мишката"
535
536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
537msgid "algorithm"
538msgstr "Алгоритъм"
539
540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
541msgid "Create a drawing or an animation"
542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
543
544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
545msgid "Free drawing and animation tool."
546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
547
548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
549msgid ""
550"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
551"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
552"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
553"be used."
554msgstr ""
555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
558
559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
562
563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
564msgid ""
565"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
566"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
567"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
568"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
569"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
570"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
571"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
572"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
573"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
574"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
575"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
577msgstr ""
578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
589
590#: ../boards/awele.xml.in.h:1
591msgid ""
592"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
593"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
594"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
595"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
596"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
597"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
598"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
599"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
600"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
601"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
602"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
603"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
604"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
605"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
606"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
607"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
608"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
609"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
610"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
611"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
612"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
613"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
614msgstr ""
615"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
616"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
617"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
618"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
619"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
620"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
621"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
622"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
623"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
624"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
625"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
626"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
627"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
628"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
629"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
630"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
631"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
632"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
633"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
634"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
635"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
636"Oware&gt;)"
637
638#: ../boards/awele.xml.in.h:2
639msgid "Oware"
640msgstr "Оваре"
641
642#: ../boards/awele.xml.in.h:3
643msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
644msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
645
646#: ../boards/awele.xml.in.h:4
647msgid ""
648"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
649"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
650"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
651"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
652"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
653"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
654"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
655msgstr ""
656"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
657"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
658"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
659"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
660"семена, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
661"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
662"семената от своята страна на дъската."
663
664#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
665#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
666#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
667#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
668#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
669#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
670#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
671msgid "Drag and Drop the items to make them match"
672msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
673
674#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
675msgid ""
676"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
677"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
678"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
679"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
680"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
681"area."
682msgstr ""
683"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
684"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
685"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
686"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
687"пространство на основната дъска."
688
689#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
690msgid "Matching Items"
691msgstr "Съвпадане на обекти"
692
693#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
694msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
695msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
696
697#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
698msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
699msgstr ""
700"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
701
702#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
703msgid "Complete the puzzle"
704msgstr "Завършете пъзела"
705
706#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
707msgid ""
708"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
709"left, to the matching space in the puzzle."
710msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
711
712#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
713msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
714msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
715
716#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
717msgid "Good mouse-control"
718msgstr "Добър контрол на мишката"
719
720#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
721msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
722msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
723
724#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
725msgid "Hello ! My name is Lock."
726msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
727
728#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
729msgid "Lock on the grass."
730msgstr "Шаро на тревата."
731
732#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
733msgid "Lock with colored shapes."
734msgstr "Оцветен Шаро."
735
736#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
737msgid "Make the ball go to Tux"
738msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
739
740#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
741msgid ""
742"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
743"line."
744msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
745
746#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
747msgid "Brain"
748msgstr "Съобразителност"
749
750#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
751msgid "Don't use the last ball"
752msgstr "Не използвайте последната топка"
753
754#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
755msgid "Logic-training activity"
756msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
757
758#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
759msgid ""
760"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
761"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
762msgstr ""
763"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
764"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
765
766#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
767msgid "bar game"
768msgstr "Игра с изключване"
769
770#: ../boards/billard.xml.in.h:1
771msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
772msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
773
774#: ../boards/billard.xml.in.h:2
775msgid "Kick the ball into the goal"
776msgstr "Вкарайте топката в целта"
777
778#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
779#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
780#: ../boards/clickgame.xml.in.h:5 ../boards/connect4.xml.in.h:6
781#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:5 ../boards/erase.xml.in.h:3
782#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
783#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
784#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
785msgid "Mouse-manipulation"
786msgstr "Операции с мишката"
787
788#: ../boards/billard.xml.in.h:4
789msgid ""
790"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
791"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
792msgstr ""
793"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
794"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
795
796#: ../boards/billard.xml.in.h:5
797msgid "The football game"
798msgstr "Игра на футбол"
799
800#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
801msgid "Operate a canal lock"
802msgstr "Управление на шлюз в канал"
803
804#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
805msgid ""
806"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
807"find out how a canal lock works."
808msgstr ""
809"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
810"разберете как работи шлюза в канал."
811
812#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
813msgid ""
814"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
815"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
816msgstr ""
817"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
818"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
819
820#: ../boards/chat.xml.in.h:1
821msgid "Chat with your friends"
822msgstr "Разговаряйте с приятели"
823
824#: ../boards/chat.xml.in.h:2
825msgid "This chat activity only works on the local network"
826msgstr "Това занимание работи само за разговори в локалната мрежа"
827
828#: ../boards/chat.xml.in.h:3
829msgid ""
830"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
831"network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
832"Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris "
833"program running the chat activity on that local network will receive and "
834"display your message."
835msgstr ""
836"Това занимание за разговори ще работи само с други потребители на GCompris в "
837"локалната мрежа, а не в Интернет. За да го използвате, просто напишете "
838"съобщението си натиснете „Enter“. Съобщението ще се излъчи в локалната мрежа "
839"и всяка програма GCompris, която изпълнява това занимание на друга машина, "
840"ще получи и покаже вашето съобщение."
841
842#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
843msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
844msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
845
846#: ../boards/chess.xml.in.h:2
847msgid "Practice chess"
848msgstr "Упражнения по шах"
849
850#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
851#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
852msgid "Learning chess"
853msgstr "Изучаване на шах"
854
855#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
856#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
857msgid "The chess engine is from gnuchess."
858msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
859
860#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
861msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
862msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
863
864#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
865msgid "Play the end of the chess game against the computer"
866msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
867
868#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
869msgid "Chronos"
870msgstr "Хронос"
871
872#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
873msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
874msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
875
876#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
877msgid ""
878"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
879"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
880"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
881"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
882msgstr ""
883"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
884"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
885"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
886"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
887
888#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
889msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
890msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
891
892#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
893msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
894msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
895
896#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
897msgid "Tell a short story"
898msgstr "Разкажете кратка история"
899
900#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
901msgid "Moonwalker"
902msgstr "Човек на луната"
903
904#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1 ../src/boards/wordprocessor.c:117
905msgid "Autumn"
906msgstr "Есен"
907
908#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2 ../src/boards/wordprocessor.c:115
909msgid "Spring"
910msgstr "Пролет"
911
912#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3 ../src/boards/wordprocessor.c:116
913msgid "Summer"
914msgstr "Лято"
915
916#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
917msgid "The 4 Seasons"
918msgstr "Четирите сезона"
919
920#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5 ../src/boards/wordprocessor.c:118
921msgid "Winter"
922msgstr "Зима"
923
924#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
925msgid "Gardening"
926msgstr "Градинарство"
927
928#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
929msgid "Tux and the apple tree"
930msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
931
932#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
933#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
934msgid "1769 Cugnot's fardier"
935msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
936
937#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
938#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
939msgid ""
940"1829 Stephenson's Rocket\n"
941"Steam locomotive"
942msgstr ""
943"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
944"наречен „Ракета“ от 1829 г."
945
946#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
947msgid ""
948"Place each image in the order and\n"
949"on the date it was invented.\n"
950"If not sure, research online at wikipedia:\n"
951"http://www.wikipedia.org"
952msgstr ""
953"Поставете всяко изображение\n"
954"по реда и датата на изобретението.\n"
955"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
956"http://wikipedia.org"
957
958#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
959#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
960#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:5
961msgid "Transportation"
962msgstr "Транспорт"
963
964#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
965msgid ""
966"1783 Montgolfier brothers'\n"
967"hot air balloon"
968msgstr ""
969"Балонът със сгорещен въздух\n"
970"на братя Монголфие от 1783 г."
971
972#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
973#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
974msgid "1880 Clement Ader's Eole"
975msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
976
977#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
978msgid ""
979"1906 Paul Cornu\n"
980"First helicopter flight"
981msgstr ""
982"Първият полет с въртолет\n"
983"на Пол Корню от 1906 г."
984
985#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
986msgid ""
987"1791 Comte de Sivrac's\n"
988"Celerifere"
989msgstr ""
990"Велосипедът на Ком де\n"
991"Сиврак от 1791 г."
992
993#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
994msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
995msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
996
997#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
998msgid ""
999"1909 Louis Bleriot crosses\n"
1000"the English Channel"
1001msgstr ""
1002"Луи Блерио прекосява\n"
1003"Ламанша през 1909 г."
1004
1005#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
1006msgid "Aviation"
1007msgstr "Авиация"
1008
1009#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
1010msgid ""
1011"1927 Charles Lindbergh\n"
1012"crosses the Atlantic Ocean"
1013msgstr ""
1014"Чарлз Линдберг прекосява\n"
1015"Атлантическия океан през 1927 г."
1016
1017#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
1018msgid ""
1019"1934 Hélène Boucher's\n"
1020"speed record of 444km/h"
1021msgstr ""
1022"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
1023"на Елен Буше от 1934 г."
1024
1025#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
1026msgid ""
1027"1947 Chuck Yeager\n"
1028"breaks the sound-barrier"
1029msgstr ""
1030"Преминаването на звуковата\n"
1031"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
1032
1033#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
1034msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
1035msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
1036
1037#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
1038msgid ""
1039"1885 The first petrol\n"
1040"car by Benz"
1041msgstr ""
1042"Първият бензинов автомобил\n"
1043"на Бенц от 1885 г."
1044
1045#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1046msgid "The car"
1047msgstr "Автомобилът"
1048
1049#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1050msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1051msgstr "„Триколката“ на Рено от 1899 г."
1052
1053#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1054msgid "1923 Lancia Lambda"
1055msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
1056
1057#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1058msgid "1955 Citroën ds 19"
1059msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
1060
1061#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1062msgid "Cars"
1063msgstr "Автомобили"
1064
1065#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:1
1066msgid "Click and draw"
1067msgstr "Натиснете и рисувайте"
1068
1069#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:2
1070msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
1071msgstr "Нарисувайте рисунката като натискате последователно всяка синя точка."
1072
1073#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:3
1074msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
1075msgstr "Нарисувайте рисунката, натискайки сините точки."
1076
1077#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1078msgid ""
1079"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
1080"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1081msgstr ""
1082"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
1083"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
1084"хоризонтална лента долу."
1085
1086#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1087msgid "Click on a letter"
1088msgstr "Натиснете буква"
1089
1090#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1091msgid "Letter-name recognition"
1092msgstr "Разпознаване на букви"
1093
1094#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1095msgid "Listen to a letter and click on the right one"
1096msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
1097
1098#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1099msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
1100msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
1101
1102#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1103msgid "Click On Me"
1104msgstr "Натисни ме"
1105
1106#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1107msgid ""
1108"Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to "
1109"Guillaume Rousse."
1110msgstr ""
1111"Рибите са взети от програмата за „Юникс“ xfishtank. Приносът за "
1112"изображенията е на Гийом Рус."
1113
1114#: ../boards/clickgame.xml.in.h:3
1115msgid ""
1116"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1117"fishtank"
1118msgstr ""
1119"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1120"напуснали аквариума."
1121
1122#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4
1123msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1124msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1125
1126#: ../boards/clickgame.xml.in.h:6
1127msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1128msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1129
1130#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1131msgid ""
1132"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1133"time on a clock."
1134msgstr ""
1135"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настройване "
1136"на време в часовник."
1137
1138#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1139msgid "Learn how to tell the time"
1140msgstr "Научете се да казвате часа"
1141
1142#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1143msgid "Learning Clock"
1144msgstr "Научете часовника"
1145
1146#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1147msgid ""
1148"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1149"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1150"to make the numbers go up or down."
1151msgstr ""
1152"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1153"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1154"изберете и я движите с мишката."
1155
1156#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1157msgid "The concept of time. Reading the time."
1158msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1159
1160#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1161msgid "Can move the mouse."
1162msgstr "Можете да движите мишката."
1163
1164#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1165msgid "Click on the right color"
1166msgstr "Натиснете правилния цвят"
1167
1168#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1169msgid "Colors"
1170msgstr "Цветове"
1171
1172#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1173msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1174msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1175
1176#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1177msgid ""
1178"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1179"of the color, click on the duck wearing it."
1180msgstr ""
1181"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1182"патенцето, което го носи."
1183
1184#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1185msgid "Colors based activities."
1186msgstr "Занимания, базирани на цветове."
1187
1188#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1189msgid "Go to Color activities"
1190msgstr "Занимания с цветове"
1191
1192#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1193msgid "Discover the Computer"
1194msgstr "Опознаване на компютъра"
1195
1196#: ../boards/computer.xml.in.h:2
1197msgid "Play with computer peripherals."
1198msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
1199
1200#: ../boards/connect4.xml.in.h:1 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:1
1201msgid "Arrange four coins in a row"
1202msgstr "Подредете четири пула в един ред"
1203
1204#: ../boards/connect4.xml.in.h:2 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:2
1205msgid ""
1206"Click the position in the line where you want to drop a piece. You can also "
1207"use the arrow keys to move the piece left or right, and the down or space "
1208"key to drop a piece."
1209msgstr ""
1210"Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате "
1211"и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната "
1212"стрелка или интервала, за да го пуснете."
1213
1214#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1215msgid "Connect 4"
1216msgstr "Свързване на 4"
1217
1218#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1219msgid ""
1220"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down), vertically "
1221"(standing up) or diagonally."
1222msgstr ""
1223"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
1224"или диагонално."
1225
1226#: ../boards/connect4.xml.in.h:5
1227msgid ""
1228"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1229"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1230"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1231msgstr ""
1232"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1233"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1234"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1235
1236#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:3
1237msgid "Connect 4 (2 Players)"
1238msgstr "Свързване на 4 (2 играчи)"
1239
1240#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:4
1241msgid ""
1242"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
1243"(standing up) or diagonally."
1244msgstr ""
1245"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
1246"или диагонално."
1247
1248#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:6
1249msgid ""
1250"The original code was written in 2005 by Laurent Lacheny. In 2006, Miguel de "
1251"Izarra made the two players game. Images and Artificial Intelligence taken "
1252"from project 4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be "
1253"found on &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1254msgstr ""
1255"Оригиналният код е написан през 2005 г. от Лоран Лашени. През 2006 г. Мигел "
1256"де Изара направи играта за двама играчи. Изображенията и „изкуствения "
1257"интелект“ са взети от проекта 4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният "
1258"проект може да бъде намерен на &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1259
1260#: ../boards/crane.xml.in.h:1
1261msgid "Build the same model"
1262msgstr "Постройте същия модел"
1263
1264#: ../boards/crane.xml.in.h:2
1265msgid "Drive the crane and copy the model"
1266msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
1267
1268#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
1269#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1270msgid "Motor-coordination"
1271msgstr "Двигателна координация"
1272
1273#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
1274msgid "Mouse manipulation"
1275msgstr "Операции с мишката"
1276
1277#: ../boards/crane.xml.in.h:5
1278msgid ""
1279"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
1280"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
1281"move items. To select the item to move, just click on it."
1282msgstr ""
1283"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
1284"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
1285"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
1286"него."
1287
1288#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
1289msgid "Colors, sounds, memory..."
1290msgstr "Цветове, звуци, памет..."
1291
1292#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
1293msgid "Go to discovery activities"
1294msgstr "Занимания за опознаване"
1295
1296#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1297msgid "Basic counting skills"
1298msgstr "Основни умения по броене"
1299
1300#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1301msgid "Double-entry table"
1302msgstr "Таблица с двойни записи"
1303
1304#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1305msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1306msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1307
1308#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1309msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1310msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1311
1312#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1313msgid ""
1314"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1315"table."
1316msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1317
1318#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1319msgid "Click on an item and listen to its target position"
1320msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1321
1322#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1323msgid "A creative board where you can draw freely"
1324msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1325
1326#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1327msgid "A simple vector-drawing tool"
1328msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1329
1330#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1331msgid ""
1332"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1333"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1334"lines."
1335msgstr ""
1336"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1337"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1338
1339#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1340msgid ""
1341"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1342"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1343"click with the middle mouse button to delete an object."
1344msgstr ""
1345"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1346"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1347"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1348
1349#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:1
1350msgid "Can count from 1 to 50."
1351msgstr "Можете да броите от 1 до 50."
1352
1353#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:2
1354msgid "Draw Number"
1355msgstr "Рисувайте с число"
1356
1357#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:3
1358msgid "Draw the picture by clicking on each numbers in the right order."
1359msgstr "Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред."
1360
1361#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:4
1362msgid "Draw the picture by following numbers"
1363msgstr "Нарисувайте картината като следвате числата"
1364
1365#: ../boards/electric.xml.in.h:1
1366msgid "Create and simulate an electric schema"
1367msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
1368
1369#: ../boards/electric.xml.in.h:2
1370msgid ""
1371"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
1372"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
1373"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
1374"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
1375"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
1376"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
1377"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
1378"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
1379"updated in real time by any user action."
1380msgstr ""
1381"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
1382"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
1383"свързване, като провлачвате мишката до следващата точка. Може да местите "
1384"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
1385"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
1386"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
1387"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
1388"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
1389"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
1390"в реално време при всяко действие на потребителя."
1391
1392#: ../boards/electric.xml.in.h:3
1393msgid "Electricity"
1394msgstr "Електричество"
1395
1396#: ../boards/electric.xml.in.h:4
1397msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
1398msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
1399
1400#: ../boards/electric.xml.in.h:5
1401msgid ""
1402"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
1403"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1404msgstr ""
1405"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
1406"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1407
1408#: ../boards/electric.xml.in.h:6
1409msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
1410msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
1411
1412#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1413msgid "Basic enumeration"
1414msgstr "Основно пресмятане"
1415
1416#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1417msgid "Count the items"
1418msgstr "Броене на обекти"
1419
1420#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1421msgid ""
1422"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1423"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1424"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1425msgstr ""
1426"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1427"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1428"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1429
1430#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1431#: ../src/boards/enumerate.c:88
1432msgid "Numeration training"
1433msgstr "Упражнения по броене"
1434
1435#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:89
1436msgid "Place the items in the best way to count them"
1437msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1438
1439#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1440msgid ""
1441"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1442"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1443"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1444"both of you."
1445msgstr ""
1446"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (&lt;http://"
1447"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1448"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1449
1450#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:117
1451#: ../src/boards/machpuzzle.c:87
1452msgid "Move the mouse"
1453msgstr "Движете мишката"
1454
1455#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:118
1456msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1457msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1458
1459#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1460msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1461msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1462
1463#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1464msgid "Click the mouse"
1465msgstr "Натискане с мишката"
1466
1467#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1468msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1469msgstr ""
1470"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1471
1472#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1473msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1474msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1475
1476#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1477msgid "Go to experiential activities"
1478msgstr "Занимания за напреднали"
1479
1480#: ../boards/experience.xml.in.h:2
1481msgid "Various activities based on physical movement."
1482msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
1483
1484#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
1485msgid "Go to Experimental activities"
1486msgstr "Експериментални занимания"
1487
1488#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
1489msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
1490msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
1491
1492#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1493msgid ""
1494"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1495"with the empty block."
1496msgstr ""
1497"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1498"заменен с нея."
1499
1500#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1501msgid ""
1502"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1503msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1504
1505#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1506msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1507msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1508
1509#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1510msgid "The fifteen game"
1511msgstr "Игра „Петнадесет“"
1512
1513#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1514msgid "Control the hose-pipe"
1515msgstr "Контролирайте маркуча"
1516
1517#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1518msgid "Fine motor coordination"
1519msgstr "Добра двигателна координация"
1520
1521#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1522msgid ""
1523"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1524"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1525"the hose, the red part will go back down."
1526msgstr ""
1527"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1528"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1529"ще се върне обратно."
1530
1531#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1532msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1533msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1534
1535#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1536msgid "Go to Amusement activities"
1537msgstr "Развлекателни занимания"
1538
1539#: ../boards/fun.xml.in.h:2
1540msgid "Various fun activities."
1541msgstr "Развлекателни занимания"
1542
1543#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1544msgid "gcompris animation"
1545msgstr "Анимация GCompris"
1546
1547#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1548msgid "gcompris drawing"
1549msgstr "Рисунка GCompris"
1550
1551#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1552msgid "svg drawing"
1553msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1554
1555#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1556msgid "svg mozilla animation"
1557msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1558
1559#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:5
1560msgid "wordprocessor text"
1561msgstr "текст от текстообработваща програма"
1562
1563#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1564msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1565msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1566
1567#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1568msgid "Locate the countries"
1569msgstr "Посочете страните"
1570
1571#: ../boards/geography.xml.in.h:3 ../boards/geography_country.xml.in.h:3
1572msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1573msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1574
1575#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1576#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1577msgid "Africa"
1578msgstr "Африка"
1579
1580#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1581msgid "America"
1582msgstr "Америка"
1583
1584#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1585msgid "Antartica"
1586msgstr "Антарктика"
1587
1588#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1589msgid "Asia"
1590msgstr "Азия"
1591
1592#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1593msgid "Continents"
1594msgstr "Континенти"
1595
1596#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1597msgid "Europe"
1598msgstr "Европа"
1599
1600#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1601msgid "Oceania"
1602msgstr "Океания"
1603
1604#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1605msgid "Alaska"
1606msgstr "Аляска"
1607
1608#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1609msgid "Bahamas"
1610msgstr "Бахами"
1611
1612#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1613msgid "Canada"
1614msgstr "Канада"
1615
1616#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1617msgid "Cuba"
1618msgstr "Куба"
1619
1620#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1621msgid "Dominican Republic"
1622msgstr "Доминиканска република"
1623
1624#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1625msgid "Greenland"
1626msgstr "Гренландия"
1627
1628#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1629msgid "Haiti"
1630msgstr "Хаити"
1631
1632#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1633#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1634msgid "Iceland"
1635msgstr "Исландия"
1636
1637#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1638msgid "Jamaica"
1639msgstr "Ямайка"
1640
1641#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1642msgid "Mexico"
1643msgstr "Мексико"
1644
1645#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1646msgid "North America"
1647msgstr "Северна Америка"
1648
1649#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1650msgid "United States of America"
1651msgstr "Съединени американски щати"
1652
1653#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1654msgid "Argentina"
1655msgstr "Аржентина"
1656
1657#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1658msgid "Bolivia"
1659msgstr "Боливия"
1660
1661#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1662msgid "Brazil"
1663msgstr "Бразилия"
1664
1665#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1666msgid "Chile"
1667msgstr "Чили"
1668
1669#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1670msgid "Colombia"
1671msgstr "Колумбия"
1672
1673#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1674msgid "Ecuador"
1675msgstr "Еквадор"
1676
1677#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1678msgid "French Guiana"
1679msgstr "Френска Гвиана"
1680
1681#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1682msgid "Guyana"
1683msgstr "Гаяна"
1684
1685#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1686msgid "Panama"
1687msgstr "Панама"
1688
1689#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1690msgid "Paraguay"
1691msgstr "Парагвай"
1692
1693#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1694msgid "Peru"
1695msgstr "Перу"
1696
1697#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1698msgid "South America"
1699msgstr "Южна Америка"
1700
1701#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1702msgid "Suriname"
1703msgstr "Суринам"
1704
1705#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1706msgid "Uruguay"
1707msgstr "Уругвай"
1708
1709#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1710msgid "Venezuela"
1711msgstr "Венецуела"
1712
1713#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1714msgid "Austria"
1715msgstr "Австрия"
1716
1717#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1718msgid "Belgium"
1719msgstr "Белгия"
1720
1721#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1722msgid "Denmark"
1723msgstr "Дания"
1724
1725#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1726msgid "Finland"
1727msgstr "Финландия"
1728
1729#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1730msgid "France"
1731msgstr "Франция"
1732
1733#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1734msgid "Germany"
1735msgstr "Германия"
1736
1737#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1738msgid "Ireland"
1739msgstr "Ирландия"
1740
1741#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1742msgid "Italy"
1743msgstr "Италия"
1744
1745#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1746msgid "Luxembourg"
1747msgstr "Люксембург"
1748
1749#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1750msgid "Norway"
1751msgstr "Норвегия"
1752
1753#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1754msgid "Portugal"
1755msgstr "Португалия"
1756
1757#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1758msgid "Spain"
1759msgstr "Испания"
1760
1761#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1762msgid "Sweden"
1763msgstr "Швеция"
1764
1765#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1766msgid "Switzerland"
1767msgstr "Швейцария"
1768
1769#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1770msgid "The Netherlands"
1771msgstr "Холандия"
1772
1773#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1774msgid "United Kingdom"
1775msgstr "Великобритания"
1776
1777#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1778msgid "Western Europe"
1779msgstr "Западна Европа"
1780
1781#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1782msgid "Albania"
1783msgstr "Албания"
1784
1785#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1786msgid "Belarus"
1787msgstr "Беларус"
1788
1789#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1790msgid "Bosnia Herzegovina"
1791msgstr "Босна и Херцеговина"
1792
1793#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1794msgid "Bulgaria"
1795msgstr "България"
1796
1797#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1798msgid "Croatia"
1799msgstr "Хърватска"
1800
1801#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1802msgid "Cyprus"
1803msgstr "Кипър"
1804
1805#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:66
1806msgid "Czech Republic"
1807msgstr "Чехия"
1808
1809#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1810msgid "Eastern Europe"
1811msgstr "Източна Европа"
1812
1813#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1814msgid "Estonia"
1815msgstr "Естония"
1816
1817#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1818msgid "Greece"
1819msgstr "Гърция"
1820
1821#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1822msgid "Hungary"
1823msgstr "Унгария"
1824
1825#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1826msgid "Latvia"
1827msgstr "Латвия"
1828
1829#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1830msgid "Lithuania"
1831msgstr "Литва"
1832
1833#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1834msgid "Macedonia"
1835msgstr "Македония"
1836
1837#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1838msgid "Moldova"
1839msgstr "Молдова"
1840
1841#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1842msgid "Poland"
1843msgstr "Полша"
1844
1845#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1846msgid "Romania"
1847msgstr "Румъния"
1848
1849#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1850msgid "Russia"
1851msgstr "Русия"
1852
1853#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1854msgid "Serbia Montenegro"
1855msgstr "Сърбия и Черна гора"
1856
1857#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1858msgid "Slovak Republic"
1859msgstr "Словакия"
1860
1861#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1862msgid "Slovenia"
1863msgstr "Словения"
1864
1865#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1866msgid "Turkey"
1867msgstr "Турция"
1868
1869#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1870msgid "Ukraine"
1871msgstr "Украйна"
1872
1873#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1874#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1875msgid "Algeria"
1876msgstr "Алжир"
1877
1878#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1879#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1880msgid "Benin"
1881msgstr "Бенин"
1882
1883#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1884#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1885msgid "Burkina Faso"
1886msgstr "Буркина Фасо"
1887
1888#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1889#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1890msgid "Cameroon"
1891msgstr "Камерун"
1892
1893#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1894#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1895msgid "Central African Republic"
1896msgstr "Централна африканска република"
1897
1898#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1899#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1900msgid "Chad"
1901msgstr "Чад"
1902
1903#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1904msgid "Djibouti"
1905msgstr "Джибути"
1906
1907#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1908#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1909msgid "Egypt"
1910msgstr "Египет"
1911
1912#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1913#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1914msgid "Equatorial Guinea"
1915msgstr "Екваториална Гвинея"
1916
1917#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1918#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1919msgid "Eritrea"
1920msgstr "Еритрея"
1921
1922#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1923#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1924msgid "Ethiopia"
1925msgstr "Етиопия"
1926
1927#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1928#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1930msgid "Gabon"
1931msgstr "Габон"
1932
1933#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1934msgid "Gambia"
1935msgstr "Гамбия"
1936
1937#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1938#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1939msgid "Ghana"
1940msgstr "Гана"
1941
1942#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1943#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1944msgid "Guinea"
1945msgstr "Гвинея"
1946
1947#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1948msgid "Guinea Bissau"
1949msgstr "Гвинея-Бисау"
1950
1951#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1952#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1953msgid "Ivory Coast"
1954msgstr "Бряг на слоновата кост"
1955
1956#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1957#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1958msgid "Liberia"
1959msgstr "Либерия"
1960
1961#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1962#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1963msgid "Libya"
1964msgstr "Либия"
1965
1966#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1967#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1968msgid "Mali"
1969msgstr "Мали"
1970
1971#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1972#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1973msgid "Mauritania"
1974msgstr "Мавритания"
1975
1976#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1977#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1978msgid "Morocco"
1979msgstr "Мароко"
1980
1981#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1982#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1983msgid "Niger"
1984msgstr "Нигер"
1985
1986#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1987#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1988msgid "Nigeria"
1989msgstr "Нигерия"
1990
1991#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1992msgid "Northern Africa"
1993msgstr "Северна Африка"
1994
1995#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1996#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1997msgid "Rwanda"
1998msgstr "Руанда"
1999
2000#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
2001#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
2002msgid "Senegal"
2003msgstr "Сенегал"
2004
2005#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
2006msgid "Sierra Leone"
2007msgstr "Сиера Леоне"
2008
2009#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
2010#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
2011msgid "Somalia"
2012msgstr "Сомалия"
2013
2014#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
2015#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
2016msgid "Sudan"
2017msgstr "Судан"
2018
2019#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
2020#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
2021msgid "Togo"
2022msgstr "Того"
2023
2024#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
2025#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
2026msgid "Tunisia"
2027msgstr "Тунис"
2028
2029#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
2030#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
2031#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
2032msgid "Uganda"
2033msgstr "Уганда"
2034
2035#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:34
2036msgid "Western Sahara"
2037msgstr "Западна Сахара"
2038
2039#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
2040#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
2041msgid "Angola"
2042msgstr "Ангола"
2043
2044#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
2045#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
2046msgid "Botswana"
2047msgstr "Ботсвана"
2048
2049#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
2050msgid "Burundi"
2051msgstr "Бурунди"
2052
2053#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
2054#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
2055msgid "Democratic Republic of Congo"
2056msgstr "Демократична република Конго"
2057
2058#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
2059#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
2060msgid "Kenya"
2061msgstr "Кения"
2062
2063#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
2064msgid "Lesotho"
2065msgstr "Лесото"
2066
2067#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
2068#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
2069msgid "Madagascar"
2070msgstr "Мадагаскар"
2071
2072#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
2073#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
2074msgid "Malawi"
2075msgstr "Малави"
2076
2077#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
2078#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
2079msgid "Mozambique"
2080msgstr "Мозамбик"
2081
2082#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
2083#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
2084msgid "Namibia"
2085msgstr "Намибия"
2086
2087#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
2088msgid "Republic of Congo"
2089msgstr "Република Конго"
2090
2091#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
2092#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
2093msgid "South Africa"
2094msgstr "Южна Африка"
2095
2096#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
2097msgid "Southern Africa"
2098msgstr "Южна Америка"
2099
2100#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
2101msgid "Swaziland"
2102msgstr "Свазиленд"
2103
2104#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
2105#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
2106msgid "Tanzania"
2107msgstr "Танзания"
2108
2109#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
2110#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
2111msgid "Zambia"
2112msgstr "Замбия"
2113
2114#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
2115#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
2116msgid "Zimbabwe"
2117msgstr "Зимбабве"
2118
2119#: ../boards/geography_country.xml.in.h:1
2120msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
2121msgstr "Влачете и пускайте областите, за да попълните цялата страна"
2122
2123#: ../boards/geography_country.xml.in.h:2
2124msgid "Locate the region"
2125msgstr "Посочете областта"
2126
2127#: ../boards/geography_country.xml.in.h:4
2128msgid ""
2129"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
2130"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
2131"Ronneberger created the German level."
2132msgstr ""
2133"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
2134"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
2135"създали немското ниво."
2136
2137#: ../boards/geography_country/board1_0.xml.in.h:1
2138msgid "Regions of France"
2139msgstr "Области във Франция"
2140
2141#: ../boards/geography_country/board2_0.xml.in.h:1
2142msgid "Deutschland Bundesländer"
2143msgstr "Области в Германия"
2144
2145#: ../boards/geography_country/board3_0.xml.in.h:1
2146msgid "Provincias Argentinas"
2147msgstr "Провинции на Аржентина"
2148
2149#: ../boards/geography_country/board4_0.xml.in.h:1
2150msgid "Polish Voivodship"
2151msgstr "Области в Полша"
2152
2153#: ../boards/geography_country/board5_0.xml.in.h:1
2154#: ../boards/geography_country/board5_2.xml.in.h:1
2155msgid "Districts of Turkey"
2156msgstr "Околии в Турция"
2157
2158#: ../boards/geography_country/board5_1.xml.in.h:1
2159msgid "Eastern Districts of Turkey"
2160msgstr "Източни околии в Турция"
2161
2162#: ../boards/geography_country/board6_0.xml.in.h:1
2163msgid "Counties of Norway"
2164msgstr "Графства в Норвегия"
2165
2166#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
2167msgid "Geometry"
2168msgstr "Геометрия"
2169
2170#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
2171msgid "Geometry activities."
2172msgstr "Занимания по геометрия."
2173
2174#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
2175msgid "Keyboard manipulation"
2176msgstr "Операции с клавиатурата"
2177
2178#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
2179msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
2180msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
2181
2182#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:133
2183msgid "Simple Letters"
2184msgstr "Прости букви"
2185
2186#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:134
2187msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
2188msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
2189
2190#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
2191msgid "Equality Number Munchers"
2192msgstr "Равенство и числояди"
2193
2194#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
2195msgid ""
2196"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
2197"of the screen."
2198msgstr ""
2199"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
2200"екрана."
2201
2202#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
2203msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
2204msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
2205
2206#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
2207msgid ""
2208"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2209"Press the spacebar to eat a number."
2210msgstr ""
2211"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2212"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2213
2214#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
2215msgid "Factor Number Munchers"
2216msgstr "Делител и числояди"
2217
2218#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
2219msgid ""
2220"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
2221"screen."
2222msgstr ""
2223"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
2224
2225#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
2226msgid "Learn about factors and multiples."
2227msgstr "Научете за делимо и делител."
2228
2229#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2230msgid ""
2231"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2232"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2233"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2234"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2235"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
2236"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
2237"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
2238"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2239msgstr ""
2240"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2241"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2242"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2243"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
2244"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 се "
2245"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
2246"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
2247"интервала, за да изядете числото."
2248
2249#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2250msgid ""
2251"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2252"number at the top of the screen."
2253msgstr ""
2254"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2255"горната част на екрана."
2256
2257#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2258msgid "Inequality Number Munchers"
2259msgstr "Неравенства и числояди"
2260
2261#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2262msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
2263msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2264
2265#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2266msgid ""
2267"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2268"the screen."
2269msgstr ""
2270"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2271
2272#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2273msgid "Learn about multiples and factors."
2274msgstr "Научете за кратно и делимо."
2275
2276#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2277msgid "Multiple Number Munchers"
2278msgstr "Кратни и числояди"
2279
2280#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2281msgid ""
2282"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2283"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2284"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2285"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2286"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
2287"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
2288"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
2289"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
2290"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
2291"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
2292"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
2293"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
2294"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2295msgstr ""
2296"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2297"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2298"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2299"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
2300"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
2301"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
2302"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
2303"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
2304"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
2305"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
2306"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
2307"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
2308"за да изядете числото."
2309
2310#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2311msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2312msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2313
2314#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2315msgid "Learn about prime numbers"
2316msgstr "Научете за простите числа"
2317
2318#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2319msgid "Prime Number Munchers"
2320msgstr "Прости числа и числояди"
2321
2322#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2323msgid ""
2324"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2325"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
2326"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
2327"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
2328"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
2329"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
2330"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
2331"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2332msgstr ""
2333"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
2334"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
2335"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
2336"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
2337"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
2338"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
2339"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
2340"Натиснете интервала, за да изядете число."
2341
2342#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2343msgid "Go to Number Munchers activities"
2344msgstr "Занимания с числояди"
2345
2346#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2347msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
2348msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
2349
2350#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2351msgid "Guess a number"
2352msgstr "Познайте число"
2353
2354#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2355msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
2356msgstr ""
2357"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2358"откриете."
2359
2360#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2361msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2362msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2363
2364#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2365msgid ""
2366"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2367"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
2368"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2369"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
2370"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
2371"under the correct number."
2372msgstr ""
2373"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2374"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2375"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2376"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2377"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2378"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2379
2380#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2381msgid "Concept taken from EPI games."
2382msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2383
2384#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
2385msgid ""
2386"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
2387"the tower on the right in the empty space on the left."
2388msgstr ""
2389"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2390"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2391
2392#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:96
2393msgid "Reproduce the given tower"
2394msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2395
2396#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2397msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2398msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2399
2400#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:95
2401msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2402msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2403
2404#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2405msgid ""
2406"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2407"tower on the right in the empty space on the left."
2408msgstr ""
2409"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2410"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2411
2412#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2413msgid "Reproduce the tower on the right side"
2414msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2415
2416#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2417msgid "The Tower of Hanoi"
2418msgstr "„Кула на Ханой“"
2419
2420#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2421msgid ""
2422"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2423"the following rules:\n"
2424"* only one disc may be moved at a time\n"
2425"* no disc may be placed atop a smaller disc"
2426msgstr ""
2427"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2428"следните правила:\n"
2429"* само един диск може да бъде местен по едно и също време\n"
2430"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2431
2432#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:8
2433msgid ""
2434"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2435"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2436"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2437"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2438"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2439"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2440"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2441"Tower_of_hanoi&gt;)"
2442msgstr ""
2443"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2444"легенда за хиндуистки храм, чиито свещеници били непрекъснато заети да "
2445"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2446"Според легендата, светът щял да свърши, ако свещениците спрели работата си. "
2447"Играта е позната и като „Кула на Брама“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2448"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2449"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2450
2451#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2452msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2453msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2454
2455#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2456msgid ""
2457"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2458"as you get closer."
2459msgstr ""
2460"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2461"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2462
2463#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2464msgid "hexagon"
2465msgstr "Шестоъгълник"
2466
2467#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2468msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2469msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2470
2471#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2472msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2473msgstr ""
2474"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2475
2476#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2477#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2478#: ../src/boards/imageid.c:102 ../src/boards/missingletter.c:100
2479msgid "Reading"
2480msgstr "Четене"
2481
2482#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2483msgid "Reading practice"
2484msgstr "Упражнения по четене"
2485
2486#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2487msgid "apple"
2488msgstr "ябълка"
2489
2490#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2491msgid "back"
2492msgstr "облегалка"
2493
2494#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2495msgid "bag"
2496msgstr "чанта"
2497
2498#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2499msgid "ball"
2500msgstr "топка"
2501
2502#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2503msgid "banana"
2504msgstr "банан"
2505
2506#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2507msgid "bed"
2508msgstr "легло"
2509
2510#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2511msgid "boat"
2512msgstr "лодка"
2513
2514#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2515msgid "book"
2516msgstr "книга"
2517
2518#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2519msgid "bottle"
2520msgstr "бутилка"
2521
2522#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2523msgid "cake"
2524msgstr "торта"
2525
2526#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2527msgid "camel"
2528msgstr "камила"
2529
2530#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2531#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2532msgid "car"
2533msgstr "автомобил"
2534
2535#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2536msgid "cat"
2537msgstr "котка"
2538
2539#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2540msgid "catch"
2541msgstr "влак"
2542
2543#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2544msgid "cheese"
2545msgstr "сирене"
2546
2547#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2548msgid "cow"
2549msgstr "крава"
2550
2551#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2552msgid "dog"
2553msgstr "куче"
2554
2555#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2556msgid "finish"
2557msgstr "финал"
2558
2559#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2560msgid "fish"
2561msgstr "риба"
2562
2563#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2564#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2565msgid "house"
2566msgstr "къща"
2567
2568#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2569msgid "pear"
2570msgstr "круша"
2571
2572#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2573msgid "plane"
2574msgstr "самолет"
2575
2576#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2577msgid "satchel"
2578msgstr "чанта"
2579
2580#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2581#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2582#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2583#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2584#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2585#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2586msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2587msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2588
2589#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2590msgid ""
2591"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2592"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2593msgstr ""
2594"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2595"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2596"отговора."
2597
2598#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2599msgid "Image Name"
2600msgstr "Име на изображението"
2601
2602#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2603msgid "Vocabulary and reading"
2604msgstr "Речник и четене"
2605
2606#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2607msgid "bulb"
2608msgstr "крушка"
2609
2610#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2611msgid "fishing boat"
2612msgstr "рибарска лодка"
2613
2614#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2615msgid "lamp"
2616msgstr "лампа"
2617
2618#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2619msgid "mail box"
2620msgstr "пощенска кутия"
2621
2622#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2623#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2624msgid "postcard"
2625msgstr "пощенска картичка"
2626
2627#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2628#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2629#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2630msgid "sailing boat"
2631msgstr "платноходка"
2632
2633#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2634msgid "egg"
2635msgstr "яйце"
2636
2637#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2638msgid "eggcup"
2639msgstr "чашка за варено яйце"
2640
2641#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2642msgid "flower"
2643msgstr "цвете"
2644
2645#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2646msgid "glass"
2647msgstr "стъкло"
2648
2649#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2650msgid "vase"
2651msgstr "ваза"
2652
2653#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2654msgid "light house"
2655msgstr "фар"
2656
2657#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2658msgid "rocket"
2659msgstr "ракета"
2660
2661#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2662msgid "sofa"
2663msgstr "диван"
2664
2665#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2666#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2667msgid "star"
2668msgstr "звезда"
2669
2670#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2671msgid "bicycle"
2672msgstr "велосипед"
2673
2674#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2675msgid "carrot"
2676msgstr "морков"
2677
2678#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2679msgid "grater"
2680msgstr "ренде"
2681
2682#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2683#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2684msgid "tree"
2685msgstr "дърво"
2686
2687#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2688msgid "pencil"
2689msgstr "молив"
2690
2691#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2692msgid "truck"
2693msgstr "камион"
2694
2695#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2696msgid "van"
2697msgstr "микробус"
2698
2699#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2700msgid "castle"
2701msgstr "замък"
2702
2703#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2704msgid "crown"
2705msgstr "корона"
2706
2707#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2708msgid "flag"
2709msgstr "флаг"
2710
2711#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2712msgid "racket"
2713msgstr "ракета"
2714
2715#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
2716msgid "Discover the keyboard."
2717msgstr "Опознаване на клавиатурата."
2718
2719#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
2720msgid "Keyboard-manipulation boards"
2721msgstr "Операции с клавиатурата"
2722
2723#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2724msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2725msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2726
2727#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2728msgid ""
2729"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2730"representation"
2731msgstr ""
2732"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2733"пространство"
2734
2735#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2736msgid "Find your left and right hands"
2737msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2738
2739#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2740msgid "None"
2741msgstr "Няма"
2742
2743#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2744msgid ""
2745"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2746"button on the left, or the green button on the right."
2747msgstr ""
2748"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2749"вляво или зеления вдясно."
2750
2751#: ../boards/login.xml.in.h:1
2752msgid ""
2753"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2754msgstr ""
2755"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2756"доклади."
2757
2758#: ../boards/login.xml.in.h:2
2759msgid "GCompris login screen"
2760msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2761
2762#: ../boards/login.xml.in.h:3
2763msgid ""
2764"In order to activate the login screen, you must \n"
2765"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2766"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
2767"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
2768"you can have a different set of users and select which activities are "
2769"available to them.\n"
2770"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
2771"'profile'\n"
2772"is the name of a profile as you created it in Administration."
2773msgstr ""
2774"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2775"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
2776"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2777"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2778"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2779"бъдат достъпни за тях.\n"
2780"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2781"profile“, където „profile“\n"
2782"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2783
2784#: ../boards/login.xml.in.h:10
2785msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
2786msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2787
2788#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
2789msgid "Addition"
2790msgstr "Събиране"
2791
2792#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
2793msgid ""
2794"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
2795"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom-right area to "
2796"input your answer."
2797msgstr ""
2798"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
2799"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
2800"отговора."
2801
2802#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
2803msgid "Count how many items are under the magic hat"
2804msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
2805
2806#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
2807msgid "Learn addition"
2808msgstr "Учене на събиране"
2809
2810#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
2811msgid "The magician hat"
2812msgstr "Шапката на магьосника"
2813
2814#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
2815msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
2816msgstr ""
2817"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
2818
2819#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
2820msgid "Learn subtraction"
2821msgstr "Учене на изваждане"
2822
2823#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
2824msgid ""
2825"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
2826"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
2827"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
2828"Click on the bottom right area to answer."
2829msgstr ""
2830"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
2831"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
2832"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
2833"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
2834
2835#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
2836#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
2837#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
2838msgid "Subtraction"
2839msgstr "Изваждане"
2840
2841#: ../boards/math.xml.in.h:1
2842msgid "Mathematical activities."
2843msgstr "Задачи по математика."
2844
2845#: ../boards/math.xml.in.h:2
2846msgid "Mathematics"
2847msgstr "Математика"
2848
2849#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2850#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2851msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2852msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2853
2854#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:128
2855msgid "Find your way out of the maze"
2856msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2857
2858#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2859#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2860msgid "Help Tux get out of this maze."
2861msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2862
2863#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2864#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:127
2865msgid "Maze"
2866msgstr "Лабиринт"
2867
2868#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2869msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2870msgstr ""
2871"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2872
2873#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2874msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2875msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2876
2877#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2878msgid ""
2879"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2880"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2881"let you turn Tux in another direction."
2882msgstr ""
2883"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2884"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2885"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2886
2887#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2888msgid "3D Maze"
2889msgstr "Триизмерен лабиринт"
2890
2891#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2892msgid "Find your way out of the 3D maze"
2893msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2894
2895#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2896msgid ""
2897"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2898"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2899"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2900msgstr ""
2901"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2902"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2903"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2904"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2905
2906#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2907msgid "Find your way out of the invisible maze"
2908msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2909
2910#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2911msgid ""
2912"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2913"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2914"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2915msgstr ""
2916"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2917"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2918"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2919"видим режим."
2920
2921#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2922msgid "Find your way out of different types of mazes"
2923msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2924
2925#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2926msgid "Go to Maze activities"
2927msgstr "Занимания с лабиринти"
2928
2929#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2930msgid "Ear-training activity"
2931msgstr "Упражнения за слух"
2932
2933#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2934msgid ""
2935"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2936"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2937msgstr ""
2938"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2939"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2940
2941#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2942msgid "Melody"
2943msgstr "Мелодия"
2944
2945#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2946msgid "Repeat a melody"
2947msgstr "Повтаряне на мелодия"
2948
2949#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2950msgid ""
2951"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2952"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2953"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2954"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2955"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2956msgstr ""
2957"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2958"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2959"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2960"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2961"карти, разкрийте и двете."
2962
2963#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2964msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2965msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2966
2967#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2968msgid "Memory Game with images"
2969msgstr "Игра на памет с изображения"
2970
2971#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2972msgid "Train your memory and remove all the cards"
2973msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2974
2975#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
2976msgid "Addition memory game"
2977msgstr "Игра на памет със събиране"
2978
2979#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
2980msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
2981msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
2982
2983#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
2984msgid ""
2985"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
2986"cards are gone."
2987msgstr ""
2988"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
2989"всички карти изчезнат."
2990
2991#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
2992msgid ""
2993"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
2994"Each card is hiding an adding-up sum, or the answer to the sum.\n"
2995"An adding-up sum looks like this: 2 + 2 = 4\n"
2996"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
2997"number on the other side. So 2 (1, 2) and 2 more (3, 4) makes 4. Count aloud "
2998"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
2999"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3000"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3001"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3002"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3003"at adding-up!\n"
3004"\n"
3005"In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also "
3006"called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and "
3007"bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, "
3008"then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You "
3009"can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the "
3010"numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. "
3011"You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put "
3012"them together and make a proper sum. When you do that, both those cards "
3013"disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've "
3014"won the game! :)"
3015msgstr ""
3016"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3017"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
3018"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
3019"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3020"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
3021"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3022"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3023"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3024"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3025"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
3026"\n"
3027"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
3028"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
3029"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
3030"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
3031"само по две карти на ход, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
3032"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
3033"знака за равенство и сте необходими на числата, за да ги съберете заедно и "
3034"да направите подходящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
3035"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
3036"играта! :-)"
3037
3038#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
3039msgid "Addition and subtraction memory game"
3040msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
3041
3042#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
3043#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
3044msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
3045msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
3046
3047#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
3048#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
3049msgid ""
3050"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
3051"until all the cards are gone."
3052msgstr ""
3053"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
3054"същото, докато всички карти изчезнат."
3055
3056#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
3057#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
3058#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
3059#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
3060#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
3061#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
3062#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
3063#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
3064msgid ""
3065"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3066"Each card is hiding an operation, or the answer to it.\n"
3067"\n"
3068"In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need "
3069"to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click "
3070"on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card "
3071"that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two "
3072"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3073"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3074"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3075"proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've "
3076"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
3077msgstr ""
3078"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3079"карта крие действие, или отговора му.\n"
3080"\n"
3081"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
3082"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
3083"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
3084"действие. Може да обръщате само две карти на ход, така че трябва да "
3085"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
3086"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необходими на "
3087"числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо уравнение. Когато "
3088"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
3089"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
3090
3091#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
3092#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
3093msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
3094msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
3095
3096#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
3097msgid "All operations memory game"
3098msgstr "Игра на памет с всички действия"
3099
3100#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
3101#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
3102msgid ""
3103"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
3104"cards are gone."
3105msgstr ""
3106"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
3107"свършат."
3108
3109#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
3110#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
3111#: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
3112#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
3113#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
3114#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
3115msgid ""
3116"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
3117"gone."
3118msgstr ""
3119"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
3120"изчезнат."
3121
3122#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
3123msgid "All operations memory game against Tux"
3124msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
3125
3126#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
3127msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
3128msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
3129
3130#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
3131msgid "Addition memory game against Tux"
3132msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
3133
3134#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
3135msgid "Additions"
3136msgstr "Събиране"
3137
3138#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
3139msgid "Division"
3140msgstr "Делене"
3141
3142#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
3143msgid "Division memory game"
3144msgstr "Игра на памет с делене"
3145
3146#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
3147msgid "Practise division, until all the cards are gone."
3148msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
3149
3150#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
3151msgid "Division memory game against Tux"
3152msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
3153
3154#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
3155msgid "Go to Memory activities"
3156msgstr "Занимания за развиване на паметта"
3157
3158#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
3159msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
3160msgstr ""
3161"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
3162
3163#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
3164msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
3165msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
3166
3167#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
3168msgid "Subtraction memory game"
3169msgstr "Игра на памет с изваждане"
3170
3171#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
3172msgid ""
3173"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
3174"the cards are gone."
3175msgstr ""
3176"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
3177"всички карти изчезнат."
3178
3179#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
3180msgid ""
3181"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3182"Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.\n"
3183"A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2\n"
3184"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
3185"number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud "
3186"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
3187"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3188"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3189"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3190"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3191"at adding-up!\n"
3192"\n"
3193"In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You "
3194"need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. "
3195"Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other "
3196"card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two "
3197"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3198"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3199"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3200"proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made "
3201"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
3202msgstr ""
3203"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3204"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
3205"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
3206"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3207"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
3208"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3209"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3210"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3211"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3212"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
3213"\n"
3214"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
3215"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
3216"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
3217"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на ход, така "
3218"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
3219"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
3220"необходими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо "
3221"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
3222"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
3223
3224#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
3225msgid "Subtraction memory game against Tux"
3226msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
3227
3228#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
3229msgid "Multiplication"
3230msgstr "Умножение"
3231
3232#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
3233msgid "Multiplication memory game"
3234msgstr "Игра на памет с умножение"
3235
3236#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
3237msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
3238msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3239
3240#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
3241msgid ""
3242"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
3243"the cards are gone."
3244msgstr ""
3245"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
3246"всички карти изчезнат."
3247
3248#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
3249msgid "Multiplication and division memory game"
3250msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
3251
3252#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
3253#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
3254msgid "Multiplication, division"
3255msgstr "Умножение, делене"
3256
3257#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
3258#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
3259msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
3260msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
3261
3262#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
3263msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
3264msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
3265
3266#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
3267msgid "Multiplication memory game against Tux"
3268msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
3269
3270#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
3271msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
3272msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3273
3274#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
3275msgid "Go to mathematics memory activities"
3276msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
3277
3278#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
3279#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
3280msgid "Memory activities based on operations"
3281msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
3282
3283#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
3284msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
3285msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
3286
3287#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
3288msgid ""
3289"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
3290"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
3291"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
3292"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
3293"turn over the twins, they both disappear."
3294msgstr ""
3295"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
3296"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
3297"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
3298"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
3299"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
3300
3301#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
3302msgid "Audio memory game"
3303msgstr "Игра за звукова памет"
3304
3305#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
3306msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
3307msgstr ""
3308"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
3309
3310#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
3311#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
3312msgid "Mouse manipulation, Brain."
3313msgstr "Операции с мишката, мислене."
3314
3315#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
3316msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
3317msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
3318
3319#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
3320msgid "Audio memory game against Tux"
3321msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3322
3323#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
3324msgid "Play the audio memory game against Tux"
3325msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3326
3327#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
3328msgid "Have a memory competition with Tux."
3329msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
3330
3331#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
3332msgid "Memory Game with images, against Tux"
3333msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
3334
3335#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
3336msgid ""
3337"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
3338"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
3339"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
3340"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
3341"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
3342"twins than he does."
3343msgstr ""
3344"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
3345"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
3346"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
3347"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
3348"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
3349"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
3350"намерите повече двойки близнаци от него."
3351
3352#: ../boards/menu.xml.in.h:1
3353#, fuzzy
3354msgid ""
3355"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3356"activities.\n"
3357"At the bottom of the screen is the GCompris control bar.\n"
3358"The following icons are displayed from right to left.\n"
3359"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3360"activity)\n"
3361"    Home - Exit an activity, go back to menu\n"
3362"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3363"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3364"    Lips - Repeat the question\n"
3365"    Question Mark - Help\n"
3366"    Tool - The configuration menu\n"
3367"    Tux Plane - About GCompris\n"
3368"    Night - Quit GCompris\n"
3369"The stars show suitable age groups for each game:\n"
3370"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
3371"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
3372msgstr ""
3373"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3374"занимания.\n"
3375"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3376"Изобразени са следните икони отдясно наляво:\n"
3377"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3378"занимание)\n"
3379"    Къща - Спиране на заниманието, връщане към менюто\n"
3380"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3381"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3382"    Устни - Повтаряне на въпроса\n"
3383"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3384"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3385"    Самолетът на Тъкс - Относно GCompris\n"
3386"Звездите означават нивото на трудност за всяко занимание:\n"
3387"    1, 2 или 3 обикновени звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3388"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3389
3390#: ../boards/menu.xml.in.h:16
3391msgid "GCompris Main Menu"
3392msgstr "Главно меню на GCompris"
3393
3394#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:1006
3395msgid ""
3396"GCompris is a collection of educational games that provides different "
3397"activities for children aged 2 and up."
3398msgstr ""
3399"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3400"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3401
3402#: ../boards/menu.xml.in.h:19
3403#, fuzzy
3404msgid ""
3405"The goal of GCompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
3406"edutainment software"
3407msgstr ""
3408"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
3409"собственически образователен софтуер."
3410
3411#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
3412msgid "Miscellaneous activities"
3413msgstr "Разни занимания"
3414
3415#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
3416msgid "Time, Geography, ..."
3417msgstr "Време, география, ..."
3418
3419#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
3420msgid ""
3421"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
3422"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
3423msgstr ""
3424"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
3425"липсващата буква, за да завършите думата."
3426
3427#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
3428msgid "Fill in the missing letter"
3429msgstr "Попълнете липсващата буква"
3430
3431#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
3432msgid "Missing Letter"
3433msgstr "Липсваща буква"
3434
3435#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
3436msgid "Training reading skills"
3437msgstr "Упражнения по четене"
3438
3439#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
3440msgid "Word reading"
3441msgstr "Четене на думи"
3442
3443#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
3444msgid "apple/_pple/a/i/o"
3445msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
3446
3447#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
3448msgid "apple/app_e/l/h/n"
3449msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
3450
3451#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
3452msgid "apple/appl_/e/h/a"
3453msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
3454
3455#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
3456msgid "ball/_all/b/p/d"
3457msgstr "топка/_опка/т/д/к"
3458
3459#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
3460msgid "ball/b_ll/a/u/o"
3461msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
3462
3463#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
3464msgid "ball/bal_/l/h/s"
3465msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
3466
3467#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
3468msgid "banana/_anana/b/p/d"
3469msgstr "банан/_анан/б/в/п"
3470
3471#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
3472msgid "banana/b_nana/a/o/i"
3473msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
3474
3475#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
3476msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
3477msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
3478
3479#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
3480msgid "bed/_ed/b/l/f"
3481msgstr "легло/_егло/л/к/н"
3482
3483#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
3484msgid "bed/b_d/e/a/i"
3485msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
3486
3487#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
3488msgid "bed/be_/d/p/b"
3489msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
3490
3491#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
3492msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
3493msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
3494
3495#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
3496msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
3497msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
3498
3499#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
3500msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
3501msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
3502
3503#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
3504msgid "cake/_ake/c/p/d"
3505msgstr "торта/_орта/т/д/п"
3506
3507#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
3508msgid "cake/c_ke/a/o/e"
3509msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
3510
3511#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
3512msgid "cake/ca_e/k/q/c"
3513msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
3514
3515#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
3516msgid "car/_ar/c/k/b"
3517msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
3518
3519#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
3520msgid "car/c_r/a/k/o"
3521msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
3522
3523#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
3524msgid "car/ca_/r/w/k"
3525msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
3526
3527#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
3528msgid "dog/_og/d/p/q"
3529msgstr "куче/_уче/к/г/с"
3530
3531#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
3532msgid "dog/d_g/o/g/a"
3533msgstr "куче/к_че/у/о/а"
3534
3535#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
3536msgid "dog/do_/g/p/q"
3537msgstr "куче/куч_/е/и/о"
3538
3539#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
3540msgid "fish/_ish/f/h/l"
3541msgstr "риба/_иба/р/в/н"
3542
3543#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
3544msgid "fish/f_sh/i/u/l"
3545msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
3546
3547#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
3548msgid "fish/fis_/h/o/i"
3549msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
3550
3551#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
3552msgid "house/_ouse/h/e/j"
3553msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
3554
3555#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
3556msgid "house/h_use/o/f/u"
3557msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
3558
3559#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
3560msgid "house/hous_/e/a/i"
3561msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
3562
3563#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
3564msgid "plane/_lane/p/g/d"
3565msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
3566
3567#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
3568msgid "plane/p_ane/l/j/i"
3569msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
3570
3571#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
3572msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
3573msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
3574
3575#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
3576msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
3577msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
3578
3579#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
3580msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
3581msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
3582
3583#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
3584msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
3585msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
3586
3587#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
3588msgid "Can count"
3589msgstr "Можете да броите"
3590
3591#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
3592msgid ""
3593"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
3594"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3595msgstr ""
3596"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3597"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3598"екрана."
3599
3600#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3601msgid "Money"
3602msgstr "Пари"
3603
3604#: ../boards/money.xml.in.h:4
3605msgid "Practice money usage"
3606msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3607
3608#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3609msgid ""
3610"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3611"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3612msgstr ""
3613"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3614"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3615
3616#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3617msgid "Practice money usage including cents"
3618msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3619
3620#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3621msgid "Rebuild the mosaic"
3622msgstr "Постройте наново мозайката"
3623
3624#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
3625msgid "Mouse-manipulation activities."
3626msgstr "Занимания за операции с мишка."
3627
3628#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3629msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
3630msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
3631
3632#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
3633msgid "Numeration"
3634msgstr "Броене"
3635
3636#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
3637msgid "Numeration activities."
3638msgstr "Упражнения по броене."
3639
3640#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:1
3641msgid "Improve reading skill and the ability to understand what is read."
3642msgstr ""
3643"Усъвършенстване на уменията за четене и възможността да се разбира "
3644"прочетеното."
3645
3646#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:2
3647msgid "Read and play with the story"
3648msgstr "Четете и участвайте в историята"
3649
3650#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:3
3651msgid "The story of Oscar and friend"
3652msgstr "Историята на Оскар и приятел"
3653
3654#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:4
3655msgid "reading"
3656msgstr "четене"
3657
3658#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3659msgid "Assemble the puzzle"
3660msgstr "Завършете пъзела"
3661
3662#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3663msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3664msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3665
3666#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3667msgid ""
3668"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3669"main board."
3670msgstr ""
3671"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3672"централната зона."
3673
3674#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3675msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3676msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3677
3678#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3679msgid "Spatial representation"
3680msgstr "Представа за пространство"
3681
3682#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3683msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3684msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3685
3686#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3687msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3688msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3689
3690#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3691msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3692msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3693
3694#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3695msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3696msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3697
3698#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3699msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3700msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3701
3702#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3703msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3704msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3705
3706#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3707msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3708msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3709
3710#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3711msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3712msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3713
3714#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3715msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3716msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3717
3718#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3719msgid ""
3720"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3721"on Tux to open the parachute."
3722msgstr ""
3723"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3724"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3725"Тъкс."
3726
3727#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3728msgid ""
3729"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3730"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3731msgstr ""
3732"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3733"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3734
3735#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3736msgid "Parachutist"
3737msgstr "Парашутист"
3738
3739#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3740msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3741msgstr ""
3742"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3743"играете."
3744
3745#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3746msgid ""
3747"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3748"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3749msgstr ""
3750"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3751"за управление на въртолета."
3752
3753#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3754msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3755msgstr ""
3756"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3757
3758#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3759msgid "Number"
3760msgstr "Число"
3761
3762#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:73
3763msgid "Numbers in Order"
3764msgstr "Подредени числа"
3765
3766#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
3767msgid "Puzzles"
3768msgstr "Пъзели"
3769
3770#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
3771msgid "Various puzzles."
3772msgstr "Различни пъзели."
3773
3774#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:1 ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3775#, fuzzy
3776msgid "Add a language-binding to GCompris."
3777msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3778
3779#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:2 ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3780msgid "Advanced Python Programmer :)"
3781msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3782
3783#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:3
3784msgid "An empty python activity to use as a starting point"
3785msgstr ""
3786
3787#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:4
3788#, fuzzy
3789msgid "Python Template"
3790msgstr "Тест по Питон"
3791
3792#: ../boards/pythontemplate.xml.in.h:5 ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3793msgid ""
3794"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3795msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3796
3797#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3798msgid "Python Test"
3799msgstr "Тест по Питон"
3800
3801#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3802msgid "Test board for the python plugin"
3803msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3804
3805#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3806msgid "A memory game based on trains"
3807msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
3808
3809#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3810msgid ""
3811"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3812"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3813"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3814"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3815msgstr ""
3816"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3817"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3818"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3819"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3820
3821#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3822msgid "Memory-training"
3823msgstr "Упражнения за паметта"
3824
3825#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3826msgid "Railway"
3827msgstr "Железница"
3828
3829#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3830msgid "Click on the correct colored object."
3831msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3832
3833#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3834msgid "Click on the matching color"
3835msgstr "Натиснете правилния цвят"
3836
3837#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3838msgid "Read the names of colors"
3839msgstr "Четене на цветове"
3840
3841#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3842msgid "This board teaches basic colors."
3843msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3844
3845#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3846msgid "black"
3847msgstr "черно"
3848
3849#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3850msgid "blue"
3851msgstr "синьо"
3852
3853#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3854msgid "brown"
3855msgstr "кафяво"
3856
3857#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3858msgid "green"
3859msgstr "зелено"
3860
3861#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3862msgid "grey"
3863msgstr "сиво"
3864
3865#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3866msgid "orange"
3867msgstr "оранжево"
3868
3869#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3870msgid "pink"
3871msgstr "розово"
3872
3873#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3874msgid "red"
3875msgstr "червено"
3876
3877#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3878msgid "violet"
3879msgstr "лилаво"
3880
3881#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3882msgid "white"
3883msgstr "бяло"
3884
3885#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3886msgid "yellow"
3887msgstr "жълто"
3888
3889#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3890msgid "Go to the Reading activities"
3891msgstr "Занимания по четене"
3892
3893#: ../boards/reading.xml.in.h:2
3894msgid "Reading activities."
3895msgstr "Занимания по четене."
3896
3897#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3898msgid ""
3899"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3900"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3901msgstr ""
3902"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3903"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3904
3905#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3906msgid "Horizontal reading practice"
3907msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3908
3909#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3910msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3911msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3912
3913#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
3914msgid "Reading training in a limited time"
3915msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3916
3917#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3918msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3919msgstr ""
3920"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3921
3922#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
3923msgid "Read training in a limited time"
3924msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3925
3926#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3927msgid "Vertical-reading practice"
3928msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3929
3930#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3931msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3932msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3933
3934#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
3935msgid ""
3936"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3937"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3938"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3939"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3940msgstr ""
3941"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3942"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3943"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3944"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3945
3946#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3947msgid "Redraw the given item"
3948msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3949
3950#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3951msgid ""
3952"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3953"the left."
3954msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3955
3956#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3957msgid ""
3958"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3959"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
3960"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
3961"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
3962"objects under others."
3963msgstr ""
3964"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3965"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3966"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3967"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3968
3969#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3970msgid "Mirror the given item"
3971msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3972
3973#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3974msgid ""
3975"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
3976"first level"
3977msgstr ""
3978"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3979"ниво"
3980
3981#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3982msgid ""
3983"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3984"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3985"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3986msgstr ""
3987"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3988"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3989"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3990
3991#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3992msgid "Practice subtraction with a fun game"
3993msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3994
3995#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3996msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3997msgstr ""
3998"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3999"блок."
4000
4001#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
4002msgid "Balance the scales properly"
4003msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
4004
4005#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
4006msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
4007msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
4008
4009#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
4010msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
4011msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
4012
4013#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
4014msgid ""
4015"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
4016"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
4017"released under the GPL licence."
4018msgstr ""
4019"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
4020"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
4021"издадена под лиценза GPL."
4022
4023#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
4024msgid ""
4025"To balance the scales, move the masses on the left or the right side. The "
4026"masses can be arranged in any order."
4027msgstr ""
4028"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна или дясната "
4029"страна. Те могат да се подреждат във всякакъв ред."
4030
4031#: ../boards/searace.xml.in.h:1
4032msgid "Direct your boat accurately to win the race."
4033msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
4034
4035#: ../boards/searace.xml.in.h:2
4036msgid ""
4037"In the text entry, enter one command per line, to control your boat.\n"
4038"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4039"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4040"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4041"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4042"default 1 is used.\n"
4043"For example:\n"
4044"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
4045"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
4046"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
4047"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
4048"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4049"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4050"next level will give you more complex weather conditions."
4051msgstr ""
4052"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката.\n"
4053"Поддържаните команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. "
4054"Командите „ляво“ и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. "
4055"Стойността на ъгъла се нарича „параметър“ на командата „ляво“ или „дясно“. "
4056"По подразбиране се използва ъгъл от 45 градуса. Командата „напред“ приема и "
4057"параметър за разстояние. По подразбиране се използва 1. \n"
4058"Например:\n"
4059"- ляво 90: Перпендикулярно завъртане наляво\n"
4060"- напред 10: Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията).\n"
4061"Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато сте "
4062"готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново състезание при "
4063"същите атмосферни условия, натискайки бутона „повторение“. Можете да "
4064"натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да измервате "
4065"разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-сложна "
4066"метеорологична обстановка."
4067
4068#: ../boards/searace.xml.in.h:8 ../boards/searace1player.xml.in.h:7
4069msgid ""
4070"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
4071"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
4072"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
4073"concept to children."
4074msgstr ""
4075"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
4076"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
4077"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
4078"децата в понятието програмиране."
4079
4080#: ../boards/searace.xml.in.h:9
4081msgid "Sea race (2 Players)"
4082msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
4083
4084#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
4085msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
4086msgstr ""
4087"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
4088
4089#: ../boards/searace1player.xml.in.h:2
4090msgid ""
4091"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
4092"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4093"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4094"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4095"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4096"default 1 is used.\n"
4097"For example:\n"
4098"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
4099"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
4100"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
4101"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
4102"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4103"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4104"next level will give you more complex weather conditions."
4105msgstr ""
4106"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
4107"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
4108"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
4109"се нарича „параметър“ на командата „ляво“ или „дясно“. По подразбиране се "
4110"използва ъгъл от 45 градуса. Командата „напред“ приема и параметър за "
4111"разстояние. По подразбиране се използва 1.\n"
4112"Например:\n"
4113"- ляво 90: Перпендикулярно завъртане наляво\n"
4114"- напред 10: Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията).\n"
4115"Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато сте "
4116"готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново състезание при "
4117"същите атмосферни условия, натискайки бутона „повторение“. Можете да "
4118"натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да измервате "
4119"разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-сложна "
4120"метеорологична обстановка."
4121
4122#: ../boards/searace1player.xml.in.h:8
4123msgid "Sea race (Single Player)"
4124msgstr "Морско състезание (1 играч)"
4125
4126#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
4127msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
4128msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
4129
4130#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
4131msgid "Counting skills"
4132msgstr "Умения по броене"
4133
4134#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
4135msgid "In a limited time, count the number of dots"
4136msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
4137
4138#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
4139msgid "Numbers With Dice"
4140msgstr "Числа със зар"
4141
4142#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
4143msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
4144msgstr ""
4145"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
4146"падащия зар."
4147
4148#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
4149msgid "Numbers with pairs of dice"
4150msgstr "Числа със зар"
4151
4152#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
4153msgid "Go to Sound activities"
4154msgstr "Занимания със звуци"
4155
4156#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
4157msgid "Sound based activities."
4158msgstr "Занимания със звуци."
4159
4160#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
4161msgid "Strategy games"
4162msgstr "Стратегически игри"
4163
4164#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
4165msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
4166msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
4167
4168#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
4169msgid ""
4170"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
4171"to navigate to the required depth. There is a close gate on the right. Catch "
4172"the jewel to open it, then pass through it to reach the next level."
4173msgstr ""
4174"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
4175"танкове, за да достигнете исканата дълбочина. Има изходен шлюз вдясно. "
4176"Вземете бижуто, за да го отворите и преминете през него, за да достигнете "
4177"следващото ниво."
4178
4179#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
4180msgid "Learn how a submarine works"
4181msgstr "Научете как работи подводницата"
4182
4183#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
4184msgid "Physics basics"
4185msgstr "Основи на физиката"
4186
4187#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
4188msgid "Pilot a submarine"
4189msgstr "Управление на подводница"
4190
4191#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
4192msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
4193msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
4194
4195#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
4196msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
4197msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
4198
4199#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
4200msgid ""
4201"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
4202"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
4203"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
4204"not let you enter invalid data."
4205msgstr ""
4206"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
4207"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
4208"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
4209"въвеждането на неправилни данни."
4210
4211#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
4212msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
4213msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
4214
4215#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
4216msgid ""
4217"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
4218msgstr ""
4219"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
4220"район."
4221
4222#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
4223msgid ""
4224"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
4225"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
4226"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
4227"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
4228"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
4229"Sudoku&gt;)."
4230msgstr ""
4231"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
4232"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
4233"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
4234"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
4235"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
4236"Судоку&gt;)."
4237
4238#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
4239msgid ""
4240"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
4241"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
4242"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
4243"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
4244"opposite order."
4245msgstr ""
4246"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
4247"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
4248"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
4249"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
4250"обратен ред."
4251
4252#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:105
4253msgid "Super Brain"
4254msgstr "Свръх-мозък"
4255
4256#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:106
4257msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
4258msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
4259
4260#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
4261msgid ""
4262"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
4263"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
4264"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
4265"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
4266"taking the square as the unit:\n"
4267"\t* 5 right isosceles triangles\n"
4268"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
4269"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
4270"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
4271"\t* 1 square (side of 1)\n"
4272"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
4273msgstr ""
4274"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
4275"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
4276"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
4277"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
4278"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
4279"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
4280"\t\to два малки (с катети 1)\n"
4281"\t\to един среден (с катети √2)\n"
4282"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
4283"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
4284"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
4285
4286#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
4287msgid ""
4288"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
4289"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
4290"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
4291"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
4292"the shape will be drawn."
4293msgstr ""
4294"Изберете танграм. Плочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
4295"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
4296"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
4297"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
4298"фигурата."
4299
4300#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
4301msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
4302msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
4303
4304#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
4305msgid ""
4306"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
4307"GCompris by Yves Combe in 2005."
4308msgstr ""
4309"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
4310"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
4311
4312#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
4313msgid "The tangram puzzle game"
4314msgstr "Пъзел - танграми"
4315
4316#: ../boards/target.xml.in.h:1
4317msgid ""
4318"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
4319msgstr ""
4320"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
4321
4322#: ../boards/target.xml.in.h:2
4323msgid ""
4324"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
4325"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
4326"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
4327"or the OK button."
4328msgstr ""
4329"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
4330"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
4331"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
4332"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
4333
4334#: ../boards/target.xml.in.h:3
4335msgid "Hit the target and count your points"
4336msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
4337
4338#: ../boards/target.xml.in.h:4
4339msgid "Practice addition with a target game"
4340msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
4341
4342#: ../boards/target.xml.in.h:5
4343msgid "Throw darts at a target and count your score."
4344msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
4345
4346#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
4347msgid "A sliding-block puzzle game"
4348msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
4349
4350#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
4351msgid ""
4352"Each car can only move either horizontally or vertically. You must make some "
4353"room in order to let the red car move through the gate on the right."
4354msgstr ""
4355"Всяка кола може да се движи или хоризонтално, или вертикално. Трябва да "
4356"направите малко място, за да може червената кола да мине през портата вдясно."
4357
4358#: ../boards/traffic.xml.in.h:3
4359msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the right"
4360msgstr ""
4361"Махнете червената кола от мястото за паркиране, като използвате портата "
4362"вдясно"
4363
4364#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
4365msgid "Drawing activity (pixmap)"
4366msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
4367
4368#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
4369msgid "Launch Tuxpaint"
4370msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
4371
4372#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
4373msgid "Tuxpaint"
4374msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
4375
4376#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
4377msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
4378msgstr ""
4379"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
4380"ще приключи."
4381
4382#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
4383msgid "mouse and keyboard manipulation"
4384msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
4385
4386#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
4387msgid ""
4388"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
4389"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
4390"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
4391"him."
4392msgstr ""
4393"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
4394"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
4395"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
4396
4397#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
4398msgid "Learn about the water cycle"
4399msgstr "Научете водния кръговрат"
4400
4401#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
4402msgid "Learn the water cycle"
4403msgstr "Научете водния кръговрат"
4404
4405#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
4406msgid ""
4407"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
4408"system back up so he can take a shower."
4409msgstr ""
4410"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
4411"система така, че да може да се изкъпе."
4412
4413#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:109
4414msgid "Falling Words"
4415msgstr "Падащи думи"
4416
4417#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
4418msgid "Keyboard training"
4419msgstr "Упражнения с клавиатурата"
4420
4421#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
4422msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
4423msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
4424
4425#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:110
4426msgid "Type the falling words before they reach the ground"
4427msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
4428
4429#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:1
4430msgid "A simple word processor to enter and save any text"
4431msgstr "Опростена текстообработваща програма за въвеждане и запазване на текст"
4432
4433#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:2
4434msgid ""
4435"In this wordprocessor you can type the text you want, save and get it back "
4436"later. You can add some style to your text by using the buttons on the left. "
4437"The first 4 buttons let you select the style of the line on which your "
4438"insert cursor is. The 2 others buttons with multiple choices let you select "
4439"from a predefined document and color theme."
4440msgstr ""
4441"В този текстов редактор може да пишете текст по желание, да го запазвате и "
4442"отваряте наново. Може да добавяте стил към текста, използвайки бутоните "
4443"вляво. Първите четири бутона позволяват избор на стил за реда, където се "
4444"намира курсора. Останалите два бутона с много възможности за избор ви "
4445"предоставят възможността да избирате от предварително дефиниран документ и "
4446"цветова тема."
4447
4448#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:3
4449msgid ""
4450"Learn how to enter text in a wordprocessor. This wordprocessor is special in "
4451"that it enforces the use of styles. This way, the children will understand "
4452"their benefit when moving to more feature full wordprocessor like OpenOffice."
4453"org."
4454msgstr ""
4455"Да се научи въвеждането на текст с текстообработваща програма. Тази програма "
4456"е специална, понеже налага използването на стилове. По този начин, децата ще "
4457"разберат ползата от тях, когато преминат към по-богата на функционалност "
4458"текстообработваща програма като OpenOffice.org."
4459
4460#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:4
4461msgid "The children can type their own text or copy one given by the teacher."
4462msgstr ""
4463"Децата могат да въвеждат техен собствен текст или да преписват предоставен "
4464"им от учителя."
4465
4466#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:5
4467msgid "Your word processor"
4468msgstr "Вашата текстообработваща програма"
4469
4470#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
4471msgid "Administration for gcompris"
4472msgstr "Администриране на GCompris"
4473
4474#: ../gcompris.desktop.in.h:1
4475msgid "Educational game for ages 2 to 10"
4476msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
4477
4478#: ../gcompris.desktop.in.h:2
4479msgid "Educational suite GCompris"
4480msgstr "Образователна серия GCompris"
4481
4482#: ../gcompris.desktop.in.h:3
4483msgid "Multi-activity educational game"
4484msgstr "Игра с много занимания с образователна цел"
4485
4486#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for  your language.
4487#: ../src/boards/algebra.c:181 ../src/boards/memory.c:845
4488msgid "+-×÷"
4489msgstr "+-.:"
4490
4491#: ../src/boards/awele.c:356 ../src/boards/awele.c:366
4492msgid "NORTH"
4493msgstr "СЕВЕР"
4494
4495#: ../src/boards/awele.c:378 ../src/boards/awele.c:388
4496msgid "SOUTH"
4497msgstr "ЮГ"
4498
4499#: ../src/boards/awele.c:557
4500msgid "Choose a house"
4501msgstr "Изберете къща"
4502
4503#: ../src/boards/awele.c:685
4504msgid "Your turn to play ..."
4505msgstr "Ваш ред е..."
4506
4507#: ../src/boards/awele.c:754
4508msgid "Not allowed! Try again !"
4509msgstr "Не е позволено! Опитайте отново!"
4510
4511#: ../src/boards/chess.c:178
4512msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectedly"
4513msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
4514
4515#: ../src/boards/chess.c:198
4516#, fuzzy
4517msgid ""
4518"Error: The external program gnuchess is required\n"
4519"to play chess in GCompris.\n"
4520"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4521"GNU/Linux distribution\n"
4522"And check it is located here: "
4523msgstr ""
4524"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4525"за да играете шах в GCompris.\n"
4526"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
4527"http://packages.debian.org или във Вашата дистрибуция на GNU/Линукс.\n"
4528"И проверете дали я има тук: "
4529
4530#: ../src/boards/chess.c:243
4531msgid ""
4532"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4533"to play chess in gcompris.\n"
4534"First install it, and check it is in "
4535msgstr ""
4536"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4537"за да играете шах в GCompris.\n"
4538"Първо я инсталирайте и проверете дали я има в "
4539
4540#: ../src/boards/chess.c:586
4541msgid "White's Turn"
4542msgstr "Ред на белите"
4543
4544#: ../src/boards/chess.c:586
4545msgid "Black's Turn"
4546msgstr "Ред на черните"
4547
4548#: ../src/boards/chess.c:730
4549msgid "White checks"
4550msgstr "Шах на белите"
4551
4552#: ../src/boards/chess.c:732
4553msgid "Black checks"
4554msgstr "Шах на черните"
4555
4556#: ../src/boards/chess.c:1089
4557msgid "Black mates"
4558msgstr "Мат на черните"
4559
4560#: ../src/boards/chess.c:1094
4561msgid "White mates"
4562msgstr "Мат на белите"
4563
4564#: ../src/boards/chess.c:1099 ../src/gcompris/bonus.c:362
4565#: ../src/gcompris/bonus.c:371
4566msgid "Drawn game"
4567msgstr "Равна игра"
4568
4569#: ../src/boards/chess.c:1127
4570msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectingly"
4571msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
4572
4573#: ../src/boards/click_on_letter.c:258 ../src/boards/memory.c:812
4574msgid ""
4575"Error: this activity cannot be played with the\n"
4576"sound effects disabled.\n"
4577"Go to the configuration dialog to\n"
4578"enable the sound"
4579msgstr ""
4580"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
4581"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
4582"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
4583"за да включите звука."
4584
4585#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
4586#. require by all utf8-functions
4587#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
4588#: ../src/boards/click_on_letter.c:263 ../src/boards/gletters.c:230
4589#: ../src/boards/memory.c:834
4590msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
4591msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
4592
4593#: ../src/boards/click_on_letter.c:285
4594#, fuzzy, c-format
4595msgid ""
4596"Error: this activity requires that you first install\n"
4597"the packages with GCompris voices for the locale '%s' or '%s'"
4598msgstr ""
4599"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4600"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“ или „%s“"
4601
4602#: ../src/boards/click_on_letter.c:293
4603#, c-format
4604msgid ""
4605"Error: this activity requires that you first install\n"
4606"the packages with GCompris voices for the locale '%s' ! Fallback to english, "
4607"sorry!"
4608msgstr ""
4609"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4610"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“! Стартиране на английски, за "
4611"съжаление."
4612
4613#. Init configuration window:
4614#. all the configuration functions will use it
4615#. all the configuration functions returns values for their key in
4616#. the dict passed to the apply_callback
4617#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
4618#. we can add what you want in it.
4619#: ../src/boards/click_on_letter.c:622 ../src/boards/colors.c:164
4620#: ../src/boards/gletters.c:856 ../src/boards/imageid.c:748
4621#: ../src/boards/missingletter.c:770
4622#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:640
4623#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:658
4624#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:49 ../src/boards/python/login.py:534
4625#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:207
4626#: ../src/boards/reading.c:832 ../src/boards/scale.c:861
4627#: ../src/boards/shapegame.c:1847 ../src/boards/smallnumbers.c:589
4628#, c-format, python-format
4629msgid ""
4630"<b>%s</b> configuration\n"
4631" for profile <b>%s</b>"
4632msgstr ""
4633"<b>%s</b> конфигурация\n"
4634" за профил <b>%s</b>"
4635
4636#. toggle box
4637#: ../src/boards/click_on_letter.c:645 ../src/boards/gletters.c:889
4638#: ../src/boards/python/login.py:539
4639msgid "Uppercase only text"
4640msgstr "Само текст с главни букви"
4641
4642#: ../src/boards/clockgame.c:549 ../src/boards/clockgame.c:559
4643msgid "Set the watch to:"
4644msgstr "Настройте часовника на:"
4645
4646#: ../src/boards/colors.c:55
4647msgid "Click on the blue duck"
4648msgstr "Натиснете синята играчка"
4649
4650#: ../src/boards/colors.c:56
4651msgid "Click on the brown duck"
4652msgstr "Натиснете кафявата играчка"
4653
4654#: ../src/boards/colors.c:57
4655msgid "Click on the green duck"
4656msgstr "Натиснете зелената играчка"
4657
4658#: ../src/boards/colors.c:58
4659msgid "Click on the grey duck"
4660msgstr "Натиснете сивата играчка"
4661
4662#: ../src/boards/colors.c:59
4663msgid "Click on the orange duck"
4664msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
4665
4666#: ../src/boards/colors.c:60
4667msgid "Click on the purple duck"
4668msgstr "Натиснете лилавата играчка"
4669
4670#: ../src/boards/colors.c:61
4671msgid "Click on the red duck"
4672msgstr "Натиснете червената играчка"
4673
4674#: ../src/boards/colors.c:62
4675msgid "Click on the yellow duck"
4676msgstr "Натиснете жълтата играчка"
4677
4678#: ../src/boards/colors.c:63
4679msgid "Click on the black duck"
4680msgstr "Натиснете черната играчка"
4681
4682#: ../src/boards/colors.c:64
4683msgid "Click on the white duck"
4684msgstr "Натиснете бялата играчка"
4685
4686#: ../src/boards/colors.c:176 ../src/boards/python/admin/board_list.py:670
4687#: ../src/boards/python/pythontest.py:473 ../src/boards/smallnumbers.c:609
4688msgid "Select sound locale"
4689msgstr "Изберете локал за звука"
4690
4691#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
4692#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:830
4693msgid "0123456789"
4694msgstr "0123456789"
4695
4696#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
4697#: ../src/boards/gletters.c:236 ../src/boards/memory.c:840
4698msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
4699msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
4700
4701#: ../src/boards/gletters.c:885 ../src/boards/smallnumbers.c:607
4702msgid "Enable sounds"
4703msgstr "Активиране на звуците"
4704
4705#: ../src/boards/hanoi.c:331 ../src/boards/hanoi.c:342
4706msgid ""
4707"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
4708"side."
4709msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
4710
4711#: ../src/boards/hanoi_real.c:71
4712msgid "Tower of Hanoi"
4713msgstr "„Кула на Ханой“"
4714
4715#: ../src/boards/hanoi_real.c:276 ../src/boards/hanoi_real.c:287
4716msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
4717msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
4718
4719#: ../src/boards/imageid.c:103 ../src/boards/missingletter.c:101
4720msgid "Learn how to read"
4721msgstr "Научете се как да четете"
4722
4723#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
4724#: ../src/boards/python/searace.py:432 ../src/boards/python/searace.py:457
4725#: ../src/boards/python/searace.py:547 ../src/boards/python/searace.py:856
4726#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:980
4727msgid "left"
4728msgstr "лява"
4729
4730#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
4731#: ../src/boards/python/searace.py:432 ../src/boards/python/searace.py:457
4732#: ../src/boards/python/searace.py:556 ../src/boards/python/searace.py:858
4733#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:974
4734msgid "right"
4735msgstr "дясна"
4736
4737#: ../src/boards/maze.c:491
4738msgid ""
4739"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
4740"moves"
4741msgstr ""
4742"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
4743"се движите"
4744
4745#: ../src/boards/maze.c:493
4746msgid ""
4747"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
4748msgstr ""
4749"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
4750"да се движите"
4751
4752#: ../src/boards/memory.c:265
4753msgid "Memory"
4754msgstr "Памет"
4755
4756#: ../src/boards/memory.c:266
4757msgid "Find the matching pair"
4758msgstr "Намерете съответстващата двойка"
4759
4760#: ../src/boards/menu2.c:132
4761msgid "Main Menu Second Version"
4762msgstr "Втора версия на главното меню"
4763
4764#: ../src/boards/menu2.c:133
4765msgid "Select a Board"
4766msgstr "Изберете игра"
4767
4768#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
4769#: ../src/boards/money.c:487
4770#, c-format
4771msgid "$ %.2f"
4772msgstr "$ %.2f"
4773
4774#: ../src/boards/money.c:500
4775#, c-format
4776msgid "$ %.0f"
4777msgstr "$ %.0f"
4778
4779#: ../src/boards/paratrooper.c:436
4780msgid "Control fall speed with up and down arrow keys."
4781msgstr "Контролирайте скоростта на падане с долната и горната стрелка."
4782
4783#: ../src/boards/planegame.c:74
4784msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
4785msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
4786
4787#: ../src/boards/python.c:62 ../src/boards/python.c:86
4788msgid "Python Board"
4789msgstr "Дъска Питон"
4790
4791#: ../src/boards/python.c:63 ../src/boards/python.c:87
4792#, fuzzy
4793msgid "Special board that embeds python into GCompris."
4794msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
4795
4796#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:88
4797msgid "Select a profile:"
4798msgstr "Изберете профил:"
4799
4800#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:144
4801msgid "Filter"
4802msgstr "Филтър"
4803
4804#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:149
4805msgid "Select all"
4806msgstr "Избор на всичко"
4807
4808#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:154
4809msgid "Unselect all"
4810msgstr "Премахване на избора"
4811
4812#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:159
4813msgid "Locales"
4814msgstr "Локали"
4815
4816#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:164
4817msgid "Locales sound"
4818msgstr "Локализирани звуци"
4819
4820#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:169
4821msgid "Wordlist"
4822msgstr "Списък с думи"
4823
4824#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:176
4825#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:143
4826#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:185
4827msgid "Login"
4828msgstr "Влизане"
4829
4830#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:234
4831msgid "Main menu"
4832msgstr "Главно меню"
4833
4834#. columns for Board name
4835#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
4836#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
4837#. image.show()
4838#. column_pref.set_widget(image)
4839#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:301
4840msgid "Active"
4841msgstr "Активно"
4842
4843#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:302
4844msgid "Board title"
4845msgstr "Заглавие на заниманието"
4846
4847#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:418
4848#, python-format
4849msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
4850msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
4851
4852#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:449
4853#, python-format
4854msgid ""
4855"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
4856"for profile <b>%s</b></span>"
4857msgstr ""
4858"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
4859"за профил <b>%s</b></span>"
4860
4861#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:59
4862msgid "Editing a Class"
4863msgstr "Редактиране на клас"
4864
4865#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:64
4866msgid "Editing class: "
4867msgstr "Редактиране на клас: "
4868
4869#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:67
4870msgid "Editing a new class"
4871msgstr "Редактиране на нов клас"
4872
4873#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:89
4874msgid "Class:"
4875msgstr "Клас:"
4876
4877#. FIXME: How to remove the default selection
4878#. Label and Entry for the teacher name
4879#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:102
4880msgid "Teacher:"
4881msgstr "Учител:"
4882
4883#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:112
4884msgid "Assign all the users belonging to this class"
4885msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4886
4887#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:252
4888#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:264
4889#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:153
4890#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:195
4891msgid "First Name"
4892msgstr "Име"
4893
4894#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:263
4895#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:275
4896#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:163
4897#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:205
4898msgid "Last Name"
4899msgstr "Фамилия"
4900
4901#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:340
4902msgid "You need to provide at least a name for your class"
4903msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4904
4905#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:386
4906msgid "There is already a class with this name"
4907msgstr "Вече има клас с това име"
4908
4909#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:168
4910#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:268
4911#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:143
4912msgid "Class"
4913msgstr "Клас"
4914
4915#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:178
4916msgid "Teacher"
4917msgstr "Учител"
4918
4919#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:59
4920msgid "Editing a Group"
4921msgstr "Редактиране на група"
4922
4923#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:65
4924msgid "Editing group: "
4925msgstr "Редактиране на група: "
4926
4927#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4928msgid " for class: "
4929msgstr " за клас: "
4930
4931#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:69
4932msgid "Editing a new group"
4933msgstr "Редактиране на нова група"
4934
4935#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:89
4936msgid "Group:"
4937msgstr "Група:"
4938
4939#. FIXME: How to remove the selection
4940#. Label and Entry for the first name
4941#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:101
4942#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:97
4943msgid "Description:"
4944msgstr "Описание:"
4945
4946#. Top message gives instructions
4947#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:112
4948msgid "Assign all the users belonging to this group"
4949msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4950
4951#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:358
4952msgid "You need to provide at least a name for your group"
4953msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4954
4955#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:372
4956msgid "There is already a group with this name"
4957msgstr "Вече има група с това име"
4958
4959#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:85
4960msgid "Select a class:"
4961msgstr "Изберете клас:"
4962
4963#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:213
4964#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:278
4965#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:153
4966msgid "Group"
4967msgstr "Група"
4968
4969#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:224
4970#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:288
4971#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:163
4972#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:197
4973msgid "Description"
4974msgstr "Описание"
4975
4976#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:321
4977msgid "You must first select a group in the list"
4978msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4979
4980#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:173
4981#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:215
4982msgid "Birth Date"
4983msgstr "Дата на раждане"
4984
4985#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:90
4986msgid "Select a user:"
4987msgstr "Изберете потребител:"
4988
4989#. Insert the ALL option (HACK, use the user_id -2 to indicate ALL)
4990#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:101
4991msgid "All users"
4992msgstr "Всички потребители"
4993
4994#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:107
4995#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:286
4996#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:120
4997#: ../src/gcompris/board_config.c:667 ../src/gcompris/board_config.c:925
4998msgid "Default"
4999msgstr "По подразбиране"
5000
5001#. Reset buttons
5002#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:161
5003msgid "Reset"
5004msgstr "Анулиране"
5005
5006#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:207
5007msgid "Date"
5008msgstr "Дата"
5009
5010#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:217
5011msgid "User"
5012msgstr "Потребител"
5013
5014#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:227
5015msgid "Board"
5016msgstr "Занимание"
5017
5018#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:237
5019#: ../src/boards/python/redraw.py:346 ../src/boards/python/redraw.py:356
5020msgid "Level"
5021msgstr "Ниво"
5022
5023#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:247
5024msgid "Sublevel"
5025msgstr "Под-ниво"
5026
5027#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:257
5028msgid "Duration"
5029msgstr "Времетраене"
5030
5031#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:267
5032msgid "Status"
5033msgstr "Състояние"
5034
5035#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:41
5036#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:66
5037msgid "Boards"
5038msgstr "Занимания"
5039
5040#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:39
5041#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:65
5042msgid "Groups"
5043msgstr "Групи"
5044
5045#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:39
5046#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:64
5047msgid "Profiles"
5048msgstr "Профили"
5049
5050#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:40
5051#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:66
5052msgid "Reports"
5053msgstr "Доклади"
5054
5055#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:66
5056#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:40
5057#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:66
5058msgid "Users"
5059msgstr "Потребители"
5060
5061#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:40
5062#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:66
5063msgid "Classes"
5064msgstr "Класове"
5065
5066#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:58
5067msgid "Editing a Profile"
5068msgstr "Редактиране на профил"
5069
5070#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:63
5071msgid "Editing profile: "
5072msgstr "Редактиране на профил: "
5073
5074#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:66
5075msgid "Editing a new profile"
5076msgstr "Редактиране на нов профил"
5077
5078#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:85
5079msgid "Profile:"
5080msgstr "Профил:"
5081
5082#. Top message gives instructions
5083#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:108
5084msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
5085msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
5086
5087#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:376
5088msgid "You need to provide at least a name for your profile"
5089msgstr "Трябва да укажете име на профила"
5090
5091#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:398
5092msgid "There is already a profile with this name"
5093msgstr "Вече има профил с това име"
5094
5095#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:187
5096msgid "Profile"
5097msgstr "Профил"
5098
5099#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:314
5100msgid "[Default]"
5101msgstr "[По подразбиране]"
5102
5103#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:49
5104msgid "Editing a User"
5105msgstr "Редактиране на потребител"
5106
5107#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:54
5108msgid "Editing a User "
5109msgstr "Редактиране на потребител "
5110
5111#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:60
5112msgid "Editing a new user"
5113msgstr "Редактиране на нов потребител"
5114
5115#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:77
5116msgid "Login:"
5117msgstr "Влизане:"
5118
5119#. FIXME: How to remove the selection
5120#. Label and Entry for the first name
5121#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:88
5122msgid "First name:"
5123msgstr "Име:"
5124
5125#. Label and Entry for the last name
5126#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:97
5127msgid "Last name:"
5128msgstr "Фамилия:"
5129
5130#. Label and Entry for the birth date
5131#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:106
5132msgid "Birth date:"
5133msgstr "Дата на раждане:"
5134
5135#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:158
5136msgid ""
5137"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
5138msgstr ""
5139"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
5140
5141#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:175
5142msgid "There is already a user with this login"
5143msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
5144
5145#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:290
5146msgid ""
5147"To import a user list from a file, first select a class.\n"
5148"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
5149"login;First name;Last name;Date of birth\n"
5150"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
5151msgstr ""
5152"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
5153"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
5154"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
5155"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
5156
5157#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:369
5158#, python-format
5159msgid ""
5160"One or more logins are not unique !\n"
5161"You need to change them: %s !"
5162msgstr ""
5163"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
5164"Трябва да ги промените: %s!"
5165
5166#: ../src/boards/python/anim.py:2224
5167msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
5168msgstr ""
5169"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
5170"включите."
5171
5172#: ../src/boards/python/anim.py:2380
5173msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
5174msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
5175
5176#: ../src/boards/python/anim.py:2382
5177msgid "The corresponding items have been skipped."
5178msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
5179
5180#: ../src/boards/python/chat.py:81
5181msgid "All messages will be displayed here.\n"
5182msgstr "Всички съобщения ще бъдат показвани тук.\n"
5183
5184#: ../src/boards/python/chat.py:131
5185msgid "Your Friends"
5186msgstr "Вашите приятели"
5187
5188#: ../src/boards/python/chat.py:163
5189msgid "Your Channel"
5190msgstr "Вашият канал"
5191
5192#: ../src/boards/python/chat.py:189
5193msgid ""
5194"Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
5195"network."
5196msgstr ""
5197"Въведете съобщението си тук, за да го изпратите до други потребители на "
5198"GCompris в локалната мрежа."
5199
5200#: ../src/boards/python/chat.py:324
5201msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
5202msgstr "Първо трябва да зададете канал.\n"
5203
5204#: ../src/boards/python/chat.py:325
5205msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
5206msgstr ""
5207"Приятелите ви трябва да зададат същия канал, за да могат да комуникират с вас"
5208
5209#: ../src/boards/python/electric.py:94
5210msgid ""
5211"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
5212"You can download and install it from:\n"
5213"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5214"To be detected, it must be installed in\n"
5215"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
5216"You can still use this activity to draw schematics without computer "
5217"simulation."
5218msgstr ""
5219"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
5220"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
5221"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5222"За да бъде открит, трябва да се инсталира в\n"
5223"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
5224"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
5225"компютърна симулация."
5226
5227#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
5228#, python-format
5229msgid ", %d"
5230msgstr ", %d"
5231
5232#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
5233#, python-format
5234msgid " and %d"
5235msgstr " и %d"
5236
5237#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
5238#, python-format
5239msgid "%d is divisible by %s."
5240msgstr "%d е делимо на %s."
5241
5242#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
5243msgid "1 is not a prime number."
5244msgstr "1 не е просто число"
5245
5246#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
5247#, python-format
5248msgid "Primes less than %d"
5249msgstr "Простите са по-малки от %d"
5250
5251#. Translators: You can swap %(x)y elements in the string.
5252#: ../src/boards/python/gnumch.py:152
5253#, python-format
5254msgid ""
5255"Multiples of %(d1)d include %(s)s,\n"
5256"but %(d2)d is not a multiple of %(d3)d."
5257msgstr ""
5258"Кратните на %(d1)d включват %(s)s,\n"
5259"но %(d2)d не е кратно на %(d3)d."
5260
5261#: ../src/boards/python/gnumch.py:163
5262#, python-format
5263msgid "Factors of %d"
5264msgstr "Делими на %d"
5265
5266#: ../src/boards/python/gnumch.py:196
5267#, python-format
5268msgid "%s are the factors of %d."
5269msgstr "%s са делими на %d."
5270
5271#: ../src/boards/python/gnumch.py:208
5272#, python-format
5273msgid "Multiples of %d"
5274msgstr "Кратни на %d"
5275
5276#: ../src/boards/python/gnumch.py:242
5277#, python-format
5278msgid "%s = %d"
5279msgstr "%s = %d"
5280
5281#: ../src/boards/python/gnumch.py:253
5282#, python-format
5283msgid "%d + %d"
5284msgstr "%d + %d"
5285
5286#: ../src/boards/python/gnumch.py:258
5287#, python-format
5288msgid "%d − %d"
5289msgstr "%d - %d"
5290
5291#: ../src/boards/python/gnumch.py:263
5292#, python-format
5293msgid "%d × %d"
5294msgstr "%d × %d"
5295
5296#: ../src/boards/python/gnumch.py:267
5297#, python-format
5298msgid "%d ÷ %d"
5299msgstr "%d ÷ %d"
5300
5301#: ../src/boards/python/gnumch.py:275
5302#, python-format
5303msgid "Equal to %d"
5304msgstr "Равно на %d"
5305
5306#: ../src/boards/python/gnumch.py:296
5307#, python-format
5308msgid "Not equal to %d"
5309msgstr "Не е равно на %d"
5310
5311#: ../src/boards/python/gnumch.py:440
5312msgid ""
5313"You were eaten by a Troggle.\n"
5314"Press <Return> to continue."
5315msgstr ""
5316"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
5317"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5318
5319#: ../src/boards/python/gnumch.py:489
5320msgid "You ate a wrong number.\n"
5321msgstr "Изядохте грешно число\n"
5322
5323#: ../src/boards/python/gnumch.py:490
5324msgid ""
5325"\n"
5326"Press <Return> to continue."
5327msgstr ""
5328"\n"
5329"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5330
5331#: ../src/boards/python/gnumch.py:783
5332msgid ""
5333"T\n"
5334"R\n"
5335"O\n"
5336"G\n"
5337"G\n"
5338"L\n"
5339"E"
5340msgstr ""
5341"Т\n"
5342"Р\n"
5343"О\n"
5344"Г\n"
5345"Ъ\n"
5346"Л\n"
5347" "
5348
5349#: ../src/boards/python/guessnumber.py:204
5350#, python-format
5351msgid "Guess a number between %d and %d"
5352msgstr "Познайте число между %d и %d"
5353
5354#: ../src/boards/python/guessnumber.py:317
5355#: ../src/boards/python/guessnumber.py:318
5356#, python-format
5357msgid "Please enter a number between %d and %d"
5358msgstr "Въведете число между %d и %d"
5359
5360#: ../src/boards/python/guessnumber.py:323
5361#: ../src/boards/python/guessnumber.py:324
5362msgid "Out of range"
5363msgstr "Извън диапазона"
5364
5365#: ../src/boards/python/guessnumber.py:330
5366#: ../src/boards/python/guessnumber.py:331
5367msgid "Too high"
5368msgstr "Твърде голямо"
5369
5370#: ../src/boards/python/guessnumber.py:333
5371#: ../src/boards/python/guessnumber.py:334
5372msgid "Too low"
5373msgstr "Твърде малко"
5374
5375#: ../src/boards/python/login.py:113
5376msgid "Profile: "
5377msgstr "Профил: "
5378
5379#: ../src/boards/python/login.py:267 ../src/boards/python/login.py:276
5380msgid "Login: "
5381msgstr "Потребителски име: "
5382
5383#. toggle box
5384#: ../src/boards/python/login.py:549
5385msgid "Enter login to log in"
5386msgstr "Въведете потребителско име"
5387
5388#: ../src/boards/python/mosaic.py:193
5389msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
5390msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
5391
5392#: ../src/boards/python/melody.py:119
5393msgid ""
5394"Error: this activity cannot be played with the\n"
5395"sound effects disabled.\n"
5396"Go to the configuration dialogue to\n"
5397"enable the sound"
5398msgstr ""
5399"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
5400"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
5401"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
5402"за да включите звука."
5403
5404#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:116
5405msgid ""
5406"Below the surface, Oscar the octopus and his friends sat on a rock,\n"
5407"watching the bad weather above them."
5408msgstr ""
5409"Под повърхността, октоподът Оскар и приятелите му седяха на скала и "
5410"наблюдаваха лошото време над тях."
5411
5412#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:117
5413msgid ""
5414"They were all happy that the storms never reached all the way down to them."
5415msgstr ""
5416"Всички бяха много щастливи, че бурите никога не можеха да ги застигнат там "
5417"долу."
5418
5419#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:118
5420msgid ""
5421"No matter how bad it was up there, the bottom was always calm and quiet."
5422msgstr ""
5423"Без значение колко лошо беше времето горе, на дъното винаги беше тихо и "
5424"спокойно."
5425
5426#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:119
5427msgid "Oscar's best friends were Charlie the crab and Sandy the sea-star."
5428msgstr "Най-добрите приятели на Оскар бяха рака Чарли и морската звезда Санди."
5429
5430#: ../src/boards/python/pythontest.py:148
5431#, fuzzy
5432msgid ""
5433"This is the first plugin in GCompris coded in the Python\n"
5434"Programming language."
5435msgstr ""
5436"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
5437"езика за програмиране Питон."
5438
5439#: ../src/boards/python/pythontest.py:157
5440#, fuzzy
5441msgid ""
5442"It is now possible to develop GCompris activities in C or in Python.\n"
5443"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
5444msgstr ""
5445"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
5446"Питон.\n"
5447"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
5448
5449#: ../src/boards/python/pythontest.py:166
5450msgid "This activity is not playable, just a test"
5451msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
5452
5453#. toggle box
5454#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
5455msgid "Disable line drawing in circle"
5456msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
5457
5458#. combo box
5459#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
5460msgid "Color of the line"
5461msgstr "Цвят на линията"
5462
5463#. spin button for int
5464#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
5465msgid "Distance between circles"
5466msgstr "Разстояние между окръжностите"
5467
5468#. radio buttons for circle or rectangle
5469#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
5470msgid "Use circles"
5471msgstr "Използване на окръжности"
5472
5473#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
5474msgid "Use rectangles"
5475msgstr "Използване на правоъгълници"
5476
5477#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
5478msgid "Choice of pattern"
5479msgstr "Избор на шаблон"
5480
5481#: ../src/boards/python/redraw.py:908 ../src/boards/python/redraw.py:911
5482msgid "Coordinate"
5483msgstr "Координати"
5484
5485#: ../src/boards/python/searace.py:190
5486msgid "The race is already being run"
5487msgstr "Състезанието вече е започнало"
5488
5489#. Manage default cases (no params given)
5490#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
5491#: ../src/boards/python/searace.py:432 ../src/boards/python/searace.py:457
5492#: ../src/boards/python/searace.py:538 ../src/boards/python/searace.py:854
5493#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:972
5494#: ../src/boards/python/searace.py:978 ../src/boards/python/searace.py:986
5495msgid "forward"
5496msgstr "напред"
5497
5498#: ../src/boards/python/searace.py:529
5499msgid "COMMANDS ARE"
5500msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
5501
5502#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
5503#: ../src/boards/python/searace.py:755
5504msgid "This is a draw"
5505msgstr "Равенство"
5506
5507#: ../src/boards/python/searace.py:762
5508msgid "The Red boat has won"
5509msgstr "Победител е червената лодка"
5510
5511#: ../src/boards/python/searace.py:765
5512msgid "The Green boat has won"
5513msgstr "Победител е зелената лодка"
5514
5515#: ../src/boards/python/searace.py:783 ../src/boards/python/searace.py:1016
5516msgid "Angle:"
5517msgstr "Ъгъл:"
5518
5519#: ../src/boards/python/searace.py:783
5520msgid "Wind:"
5521msgstr "Вятър:"
5522
5523#: ../src/boards/python/searace.py:861
5524msgid "Syntax error at line"
5525msgstr "Синтактична грешка в ред"
5526
5527#: ../src/boards/python/searace.py:879
5528msgid "The command"
5529msgstr "Командата"
5530
5531#: ../src/boards/python/searace.py:898
5532msgid "Unknown command at line"
5533msgstr "Непозната команда на ред"
5534
5535#: ../src/boards/python/searace.py:1016
5536msgid "Distance:"
5537msgstr "Разстояние:"
5538
5539#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:144
5540msgid ""
5541"Cannot find Tuxpaint.\n"
5542"Install it to use this activity !"
5543msgstr ""
5544"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
5545"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
5546
5547#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:158
5548msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
5549msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
5550
5551#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:211
5552msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
5553msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
5554
5555#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:216
5556msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
5557msgstr ""
5558"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
5559"640x480)"
5560
5561#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:221
5562msgid "Disable shape rotation"
5563msgstr "Изключване на ротацията на форми"
5564
5565#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:226
5566msgid "Show Uppercase text only"
5567msgstr "Показване само на текст с главни букви"
5568
5569#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:231
5570msgid "Disable stamps"
5571msgstr "Изключване на печати"
5572
5573#: ../src/boards/railroad.c:90
5574msgid "Memory game"
5575msgstr "Игра на памет"
5576
5577#: ../src/boards/railroad.c:91
5578msgid "Build a train according to the model"
5579msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
5580
5581#: ../src/boards/reading.c:228 ../src/boards/wordsgame.c:205
5582msgid ""
5583"Error: We can't find\n"
5584"a list of words to play this game.\n"
5585msgstr ""
5586"Грешка: Неуспех при намирането\n"
5587"на списък с думи за тази игра.\n"
5588
5589#: ../src/boards/reading.c:380
5590msgid "Please, check if the word"
5591msgstr "Проверете дали думата"
5592
5593#: ../src/boards/reading.c:400
5594msgid "is being displayed"
5595msgstr "е показана"
5596
5597#: ../src/boards/reading.c:574
5598msgid "I am Ready"
5599msgstr "Готов(а) съм"
5600
5601#: ../src/boards/reading.c:614
5602msgid "Yes, I saw it"
5603msgstr "Да, видях я"
5604
5605#: ../src/boards/reading.c:644
5606msgid "No, it was not there"
5607msgstr "Не, нямаше я там"
5608
5609#. Report what was wrong in the log
5610#: ../src/boards/reading.c:682
5611#, c-format
5612msgid "The word to find was '%s'"
5613msgstr "Думата за намиране е „%s“"
5614
5615#: ../src/boards/reading.c:685
5616msgid "But it was not displayed"
5617msgstr "Но тя не беше показана"
5618
5619#: ../src/boards/reading.c:687
5620msgid "And it was displayed"
5621msgstr "И тя беше показана"
5622
5623#: ../src/boards/scale.c:264
5624#, c-format
5625msgid "Weight = %s"
5626msgstr "Тегло = %s"
5627
5628#: ../src/boards/scale.c:713
5629msgid "Take care, you can drop masses on both sides of the scale."
5630msgstr ""
5631"Обърнете внимание, че може да слагате тежести и на двете страни на кантара."
5632
5633#: ../src/boards/target.c:280 ../src/boards/target.c:545
5634#, c-format
5635msgid "Points = %s"
5636msgstr "Точки = %s"
5637
5638#: ../src/boards/target.c:402
5639#, c-format
5640msgid ""
5641"Wind speed = %d\n"
5642"kilometers/hour"
5643msgstr ""
5644"Скорост на вятъра = %d\n"
5645"километра в час"
5646
5647#: ../src/boards/target.c:469
5648#, c-format
5649msgid "Distance to target = %d meters"
5650msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
5651
5652#: ../src/boards/wordprocessor.c:54
5653msgid "Research"
5654msgstr "Изследване"
5655
5656#: ../src/boards/wordprocessor.c:65
5657msgid "Sentimental"
5658msgstr "Сантиментално"
5659
5660#: ../src/boards/wordprocessor.c:76
5661msgid "Official"
5662msgstr "Официално"
5663
5664#: ../src/boards/wordprocessor.c:87 ../src/boards/wordprocessor.c:435
5665msgid "Text"
5666msgstr "Текст"
5667
5668#: ../src/boards/wordprocessor.c:98
5669msgid "Flyer"
5670msgstr "Летящ"
5671
5672#: ../src/boards/wordprocessor.c:432
5673msgid "Title"
5674msgstr "Заглавие"
5675
5676#: ../src/boards/wordprocessor.c:433
5677msgid "Heading 1"
5678msgstr "Подзаглавие 1"
5679
5680#: ../src/boards/wordprocessor.c:434
5681msgid "Heading 2"
5682msgstr "Подзаглавие 2"
5683
5684#: ../src/gcompris/about.c:56
5685msgid ""
5686"Author: Bruno Coudoin\n"
5687"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
5688"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5689"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
5690"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
5691msgstr ""
5692"Автор: Bruno Coudoin\n"
5693"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
5694"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5695"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
5696"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
5697
5698#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
5699#: ../src/gcompris/about.c:64
5700msgid "translator_credits"
5701msgstr "Явор Доганов <yavor@gnu.org>"
5702
5703#: ../src/gcompris/about.c:95 ../src/gcompris/about.c:105
5704msgid "About GCompris"
5705msgstr "Относно GCompris"
5706
5707#: ../src/gcompris/about.c:116
5708msgid "Translators:"
5709msgstr "Преводач:"
5710
5711#: ../src/gcompris/about.c:229
5712msgid ""
5713"GCompris Home Page\n"
5714"http://gcompris.net"
5715msgstr ""
5716"Страница на GCompris\n"
5717"http://gcompris.net"
5718
5719#: ../src/gcompris/about.c:251
5720msgid ""
5721"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
5722"License"
5723msgstr ""
5724"Този софтуер е пакет на GNU и се разпространява под условията на Общия "
5725"публичен лиценз на GNU (GNU GPL)"
5726
5727#: ../src/gcompris/about.c:279 ../src/gcompris/about.c:289
5728#: ../src/gcompris/config.c:472 ../src/gcompris/config.c:482
5729#: ../src/gcompris/dialog.c:102 ../src/gcompris/help.c:381
5730#: ../src/gcompris/help.c:391 ../src/gcompris/images_selector.c:316
5731msgid "OK"
5732msgstr "Да"
5733
5734#: ../src/gcompris/bar.c:597
5735msgid "GCompris confirmation"
5736msgstr "Потвърждение на GCompris"
5737
5738#: ../src/gcompris/bar.c:598
5739msgid "Are you sure you want to quit?"
5740msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете програмата?"
5741
5742#: ../src/gcompris/bar.c:599
5743msgid "Yes, I am sure!"
5744msgstr "Да, сигурен/сигурна съм!"
5745
5746#: ../src/gcompris/bar.c:600
5747msgid "No, I want to keep going"
5748msgstr "Не, искам да продължа да се занимавам"
5749
5750#: ../src/gcompris/board.c:183
5751#, fuzzy
5752msgid "Dynamic module loading is not supported. GCompris cannot load.\n"
5753msgstr ""
5754"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
5755"зареди.\n"
5756
5757#: ../src/gcompris/board_config.c:699
5758msgid ""
5759"Select the language\n"
5760" to use in the board"
5761msgstr ""
5762"Изберете език\n"
5763" за заниманието"
5764
5765#: ../src/gcompris/board_config.c:762
5766msgid "Global GCompris mode"
5767msgstr "Общ режим на GCompris"
5768
5769#: ../src/gcompris/board_config.c:763
5770msgid "Normal"
5771msgstr "Нормален"
5772
5773#: ../src/gcompris/board_config.c:764
5774msgid "2 clicks"
5775msgstr "2 натискания"
5776
5777#: ../src/gcompris/board_config.c:765
5778msgid "both modes"
5779msgstr "двата режима"
5780
5781#: ../src/gcompris/board_config.c:793
5782msgid ""
5783"Select the drag and drop mode\n"
5784" to use in the board"
5785msgstr ""
5786"Изберете режим\n"
5787" за заниманието"
5788
5789#: ../src/gcompris/config.c:58
5790msgid "Your system default"
5791msgstr "По подразбиране за системата"
5792
5793#: ../src/gcompris/config.c:59
5794#, fuzzy
5795msgid "Afrikaans"
5796msgstr "Африка"
5797
5798#: ../src/gcompris/config.c:60
5799msgid "Amharic"
5800msgstr "амхарски"
5801
5802#: ../src/gcompris/config.c:61
5803msgid "Arabic"
5804msgstr "арабски"
5805
5806#: ../src/gcompris/config.c:62
5807msgid "Arabic (Tunisia)"
5808msgstr "арабски (Тунис)"
5809
5810#: ../src/gcompris/config.c:63
5811msgid "Turkish (Azerbaijan)"
5812msgstr "турски (Азербайджан)"
5813
5814#: ../src/gcompris/config.c:64
5815msgid "Bulgarian"
5816msgstr "български"
5817
5818#: ../src/gcompris/config.c:65
5819msgid "Catalan"
5820msgstr "каталунски"
5821
5822#: ../src/gcompris/config.c:67
5823msgid "Danish"
5824msgstr "датски"
5825
5826#: ../src/gcompris/config.c:68
5827msgid "German"
5828msgstr "немски"
5829
5830#: ../src/gcompris/config.c:69
5831msgid "Greek"
5832msgstr "гръцки"
5833
5834#: ../src/gcompris/config.c:70
5835msgid "English (Canada)"
5836msgstr "канадски английски"
5837
5838#: ../src/gcompris/config.c:71
5839msgid "English (Great Britain)"
5840msgstr "британски английски"
5841
5842#: ../src/gcompris/config.c:72
5843msgid "English (United States)"
5844msgstr "американски английски"
5845
5846#: ../src/gcompris/config.c:73
5847msgid "Spanish"
5848msgstr "испански"
5849
5850#: ../src/gcompris/config.c:74
5851msgid "Basque"
5852msgstr "баски"
5853
5854#: ../src/gcompris/config.c:75
5855msgid "Dzongkha"
5856msgstr "дзонгкха"
5857
5858#: ../src/gcompris/config.c:76
5859msgid "Finnish"
5860msgstr "финландски"
5861
5862#: ../src/gcompris/config.c:77
5863msgid "French"
5864msgstr "френски"
5865
5866#: ../src/gcompris/config.c:78
5867msgid "Irish (Gaelic)"
5868msgstr "ирландски (галски)"
5869
5870#: ../src/gcompris/config.c:79
5871msgid "Hebrew"
5872msgstr "иврит"
5873
5874#: ../src/gcompris/config.c:80
5875msgid "Hindi"
5876msgstr "хинди"
5877
5878#: ../src/gcompris/config.c:81
5879msgid "Indonesian"
5880msgstr "индонезийски"
5881
5882#: ../src/gcompris/config.c:82
5883msgid "Japanese"
5884msgstr "японски"
5885
5886#: ../src/gcompris/config.c:83
5887msgid "Gujarati"
5888msgstr "индийски (гуджарати)"
5889
5890#: ../src/gcompris/config.c:84
5891msgid "Punjabi"
5892msgstr "индийски (панджаби)"
5893
5894#: ../src/gcompris/config.c:85
5895msgid "Hungarian"
5896msgstr "унгарски"
5897
5898#: ../src/gcompris/config.c:86
5899msgid "Croatian"
5900msgstr "хърватски"
5901
5902#: ../src/gcompris/config.c:87
5903msgid "Italian"
5904msgstr "италиански"
5905
5906#: ../src/gcompris/config.c:88
5907msgid "Georgian"
5908msgstr "грузински"
5909
5910#: ../src/gcompris/config.c:89
5911msgid "Korean"
5912msgstr "корейски"
5913
5914#: ../src/gcompris/config.c:90
5915msgid "Lithuanian"
5916msgstr "литовски"
5917
5918#: ../src/gcompris/config.c:91
5919msgid "Macedonian"
5920msgstr "македонски"
5921
5922#: ../src/gcompris/config.c:92
5923msgid "Malayalam"
5924msgstr "малаялам"
5925
5926#: ../src/gcompris/config.c:93
5927msgid "Marathi"
5928msgstr "маратхи"
5929
5930#: ../src/gcompris/config.c:94
5931msgid "Malay"
5932msgstr "малайски"
5933
5934#: ../src/gcompris/config.c:95
5935msgid "Nepal"
5936msgstr "непалски"
5937
5938#: ../src/gcompris/config.c:96
5939msgid "Dutch"
5940msgstr "холандски"
5941
5942#: ../src/gcompris/config.c:97
5943msgid "Norwegian Bokmal"
5944msgstr "норвежки (букмол)"
5945
5946#: ../src/gcompris/config.c:98
5947msgid "Norwegian Nynorsk"
5948msgstr "норвежки (ниношк)"
5949
5950#: ../src/gcompris/config.c:99
5951msgid "Occitan (languedocien)"
5952msgstr "окситански"
5953
5954#: ../src/gcompris/config.c:100
5955msgid "Polish"
5956msgstr "полски"
5957
5958#: ../src/gcompris/config.c:101
5959msgid "Portuguese"
5960msgstr "португалски"
5961
5962#: ../src/gcompris/config.c:102
5963msgid "Portuguese (Brazil)"
5964msgstr "португалски (Бразилия)"
5965
5966#: ../src/gcompris/config.c:103
5967msgid "Romanian"
5968msgstr "румънски"
5969
5970#: ../src/gcompris/config.c:104
5971msgid "Russian"
5972msgstr "руски"
5973
5974#: ../src/gcompris/config.c:105
5975msgid "Kinyarwanda"
5976msgstr "кинярванда"
5977
5978#: ../src/gcompris/config.c:106
5979msgid "Slovak"
5980msgstr "словашки"
5981
5982#: ../src/gcompris/config.c:107
5983msgid "Slovenian"
5984msgstr "словенски"
5985
5986#: ../src/gcompris/config.c:108
5987msgid "Somali"
5988msgstr "сомалийски"
5989
5990#: ../src/gcompris/config.c:109
5991msgid "Albanian"
5992msgstr "албански"
5993
5994#: ../src/gcompris/config.c:110
5995msgid "Serbian (Latin)"
5996msgstr "сръбски (латиница)"
5997
5998#: ../src/gcompris/config.c:111
5999msgid "Serbian"
6000msgstr "сръбски"
6001
6002#: ../src/gcompris/config.c:112
6003msgid "Swedish"
6004msgstr "шведски"
6005
6006#: ../src/gcompris/config.c:113
6007#, fuzzy
6008msgid "Tamil"
6009msgstr "тайландски"
6010
6011#: ../src/gcompris/config.c:114
6012msgid "Thai"
6013msgstr "тайландски"
6014
6015#: ../src/gcompris/config.c:115
6016msgid "Turkish"
6017msgstr "турски"
6018
6019#: ../src/gcompris/config.c:116
6020msgid "Vietnamese"
6021msgstr "виетнамски"
6022
6023#: ../src/gcompris/config.c:117
6024msgid "Walloon"
6025msgstr "валонски"
6026
6027#: ../src/gcompris/config.c:118
6028msgid "Chinese (Simplified)"
6029msgstr "китайски (опростен)"
6030
6031#: ../src/gcompris/config.c:119
6032msgid "Chinese (Traditional)"
6033msgstr "китайски (традиционен)"
6034
6035#: ../src/gcompris/config.c:124
6036msgid "No time limit"
6037msgstr "Без ограничение за време"
6038
6039#: ../src/gcompris/config.c:125
6040msgid "Slow timer"
6041msgstr "Показване на хронометър"
6042
6043#: ../src/gcompris/config.c:126
6044msgid "Normal timer"
6045msgstr "Нормален хронометър"
6046
6047#: ../src/gcompris/config.c:127
6048msgid "Fast timer"
6049msgstr "Бърз хронометър"
6050
6051#: ../src/gcompris/config.c:132
6052#, fuzzy
6053msgid "800x600 (Default for GCompris)"
6054msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
6055
6056#: ../src/gcompris/config.c:137
6057msgid ""
6058"<i>Use Gcompris administration module\n"
6059"to filter boards</i>"
6060msgstr ""
6061"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
6062"за да филтрирате занимания</i>"
6063
6064#: ../src/gcompris/config.c:192 ../src/gcompris/config.c:202
6065msgid "GCompris Configuration"
6066msgstr "Настройки на GCompris"
6067
6068#: ../src/gcompris/config.c:278
6069msgid "Fullscreen"
6070msgstr "На цял екран"
6071
6072#: ../src/gcompris/config.c:321
6073msgid "Music"
6074msgstr "Музика"
6075
6076#: ../src/gcompris/config.c:349
6077msgid "Effect"
6078msgstr "Ефекти"
6079
6080#: ../src/gcompris/config.c:385
6081#, c-format
6082msgid "Couldn't open skin dir: %s"
6083msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
6084
6085#: ../src/gcompris/config.c:416 ../src/gcompris/config.c:866
6086#: ../src/gcompris/config.c:880
6087#, c-format
6088msgid "Skin : %s"
6089msgstr "Тема : %s"
6090
6091#: ../src/gcompris/config.c:418
6092msgid "SKINS NOT FOUND"
6093msgstr "ТЕМИТЕ НЕ СА ОТКРИТИ"
6094
6095#: ../src/gcompris/config.c:543
6096msgid "English (United State)"
6097msgstr "американски английски"
6098
6099#: ../src/gcompris/file_selector.c:336
6100msgid "CANCEL"
6101msgstr "ОТКАЗ"
6102
6103#: ../src/gcompris/file_selector.c:367
6104msgid "LOAD"
6105msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
6106
6107#: ../src/gcompris/file_selector.c:367
6108msgid "SAVE"
6109msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
6110
6111#: ../src/gcompris/gameutil.c:103
6112msgid "Couldn't find or load the file"
6113msgstr "Неуспех при намирането или зареждането на файла"
6114
6115#: ../src/gcompris/gameutil.c:105
6116msgid "This activity is incomplete."
6117msgstr "Това занимание не е завършено."
6118
6119#: ../src/gcompris/gameutil.c:106
6120msgid ""
6121"Exit it and report\n"
6122"the problem to the authors."
6123msgstr ""
6124"Изход и докладване на\n"
6125"проблема на авторите."
6126
6127#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
6128#, fuzzy
6129msgid "run GCompris in fullscreen mode."
6130msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
6131
6132#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
6133#, fuzzy
6134msgid "run GCompris in window mode."
6135msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
6136
6137#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
6138#, fuzzy
6139msgid "run GCompris with sound enabled."
6140msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
6141
6142#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
6143#, fuzzy
6144msgid "run GCompris without sound."
6145msgstr "стартиране на GCompris без звук."
6146
6147#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
6148#, fuzzy
6149msgid "run GCompris with the default gnome cursor."
6150msgstr ""
6151"стартиране на GCompris със стандартния курсор на\n"
6152"\t\t\t   GNOME."
6153
6154#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
6155msgid "display only activities with this difficulty level."
6156msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
6157
6158#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
6159msgid "display debug informations on the console."
6160msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
6161
6162#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
6163msgid "Print the version of "
6164msgstr "Отпечатване на версията на "
6165
6166#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
6167msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
6168msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
6169
6170#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
6171msgid "Disable XF86VidMode (No screen resolution change)."
6172msgstr ""
6173"Изключване на XF86VidMode (без промяна на\n"
6174"\t\t\t   разделителната способност)."
6175
6176#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
6177#, fuzzy
6178msgid ""
6179"Run GCompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
6180"activities in the reading directory, -l /strategy/connect4 only the connect4 "
6181"activity). Use '-l list' to list all the availaible activities and their "
6182"descriptions."
6183msgstr ""
6184"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при \n"
6185"\t\t\t   „-l /reading“ ще играете само заниманията за четене,\n"
6186"\t\t\t   при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване\n"
6187"\t\t\t   на 4“)"
6188
6189#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
6190msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
6191msgstr ""
6192"Стартиране на GCompris с локална папка със занимания,\n"
6193"\t\t\t   добавена към менюто"
6194
6195#: ../src/gcompris/gcompris.c:174
6196msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
6197msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
6198
6199#: ../src/gcompris/gcompris.c:177
6200msgid ""
6201"Use alternate database for profiles [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite."
6202"db]"
6203msgstr ""
6204"Използване на алтернативна база от данни за профилите\n"
6205"\t\t\t   [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db]"
6206
6207#: ../src/gcompris/gcompris.c:180
6208msgid "Create the alternate database for profiles"
6209msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
6210
6211#: ../src/gcompris/gcompris.c:183
6212msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
6213msgstr ""
6214"Препрочитане на менютата в XML и запазване в базата\n"
6215"\t\t\t   от данни"
6216
6217#: ../src/gcompris/gcompris.c:186
6218msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
6219msgstr ""
6220"Задаване на профила. Използвайте „gcompris -a“,\n"
6221"\t\t\t   за да създадете профили"
6222
6223#: ../src/gcompris/gcompris.c:189
6224msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
6225msgstr ""
6226"Списък с всички налични профили. Използвайте\n"
6227"\t\t\t   „gcompris -a“, за да създадете профили"
6228
6229#: ../src/gcompris/gcompris.c:192
6230msgid ""
6231"Config directory location: [$HOME/.config/gcompris]. Alternate is to set "
6232"$XDG_CONFIG_HOME."
6233msgstr ""
6234"Директория с конфигурацията: [$HOME/.config/gcompris]\n"
6235"\t\t\t   Алтернативно може да се зададе $XDG_CONFIG_HOME."
6236
6237#: ../src/gcompris/gcompris.c:195
6238msgid "The location of user directories: [$HOME/My GCompris]"
6239msgstr ""
6240"Местоположение на потребителските директории:\n"
6241"\t\t\t   [$HOME/My GCompris]"
6242
6243#: ../src/gcompris/gcompris.c:198
6244msgid "Run the experimental activities"
6245msgstr "Експериментални занимания"
6246
6247#: ../src/gcompris/gcompris.c:201
6248msgid "Disable the quit button"
6249msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
6250
6251#: ../src/gcompris/gcompris.c:204
6252msgid "Disable the config button"
6253msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
6254
6255#: ../src/gcompris/gcompris.c:209
6256msgid "Display the resources on stdout based on the selected activities"
6257msgstr ""
6258"Показване на ресурсите на стандартния изход, базирано на избраните занимания"
6259
6260#: ../src/gcompris/gcompris.c:213
6261msgid ""
6262"GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
6263"found locally."
6264msgstr ""
6265"GCompris ще вземе изображения, звуци и данни\n"
6266"\t\t\t   за заниманията от този сървър, в случай, че не могат\n"
6267"\t\t\t   да бъдат намерени локално."
6268
6269#: ../src/gcompris/gcompris.c:216
6270msgid ""
6271"Only when --server is provided, disable check for local resource first. Data "
6272"are always taken from the web server."
6273msgstr ""
6274"Само когато е подадена опцията „--server“ се пропуска\n"
6275"\t\t\t   проверката за локални ресурси. Данните винаги се\n"
6276"\t\t\t   вземат от уеб-сървъра."
6277
6278#: ../src/gcompris/gcompris.c:220
6279msgid ""
6280"In server mode, specify the cache directory used to avoid useless downloads."
6281msgstr ""
6282"В сървърен режим, указва директорията за кеш,\n"
6283"\t\t\t   използвана за избягване на излишните изтегляния."
6284
6285#: ../src/gcompris/gcompris.c:223
6286msgid ""
6287"Global drag and drop mode: normal, 2clicks, both. Default mode is normal."
6288msgstr ""
6289"Общ режим за провлачване и пускане: нормален, две\n"
6290"\t\t\t   натискания, и двете. Стандартният режим е нормален."
6291
6292#: ../src/gcompris/gcompris.c:226
6293msgid "Do not display the background images of activities."
6294msgstr "Без фонови изображения на заниманията."
6295
6296#: ../src/gcompris/gcompris.c:229
6297msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
6298msgstr ""
6299"Да не се избягва изпълнението на множество инстанции\n"
6300"\t\t\t   на GCompris."
6301
6302#: ../src/gcompris/gcompris.c:848
6303#, c-format
6304msgid ""
6305"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
6306"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
6307"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
6308"<http://gcompris.net>\n"
6309"The GNU/Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
6310"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
6311"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
6312"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
6313"<http://www.fsf.org/philosophy>"
6314msgstr ""
6315"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
6316"подкрепите разработката му, версията за „Уиндоус“ осигурява само %d от %d-те "
6317"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
6318"<http://gcompris.net>\n"
6319"Версията за GNU/Линукс няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
6320"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
6321"софтуер. Ако вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
6322"обмислете възможността да използвате GNU/Линукс. Може да намерите повече "
6323"информация на страниците на проекта GNU:\n"
6324"<http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.bg.html>"
6325
6326#: ../src/gcompris/gcompris.c:1432
6327#, c-format
6328msgid ""
6329"GCompris won't start because the lock file is less than %d seconds old.\n"
6330msgstr ""
6331
6332#: ../src/gcompris/gcompris.c:1434
6333#, c-format
6334msgid "The lock file is: %s\n"
6335msgstr ""
6336
6337#: ../src/gcompris/gcompris.c:1562
6338#, c-format
6339msgid ""
6340"GCompris\n"
6341"Version: %s\n"
6342"Licence: GPL\n"
6343"More info at http://gcompris.net\n"
6344msgstr ""
6345"GCompris\n"
6346"Версия: %s\n"
6347"Лиценз: GPL\n"
6348"Повече информация на http://gcompris.net\n"
6349
6350#. check the list of possible values for -l, then exit
6351#: ../src/gcompris/gcompris.c:1646
6352#, c-format
6353msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
6354msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
6355
6356#: ../src/gcompris/gcompris.c:1647
6357#, c-format
6358msgid "The list of available activities is :\n"
6359msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
6360
6361#: ../src/gcompris/gcompris.c:1834
6362#, c-format
6363msgid "The list of available profiles is:\n"
6364msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
6365
6366#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:264
6367msgid "Unaffected"
6368msgstr "Не се влияе"
6369
6370#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:265
6371msgid "Users without a class"
6372msgstr "Потребители без клас"
6373
6374#: ../src/gcompris/help.c:196
6375msgid "Prerequisite"
6376msgstr "Предпоставка"
6377
6378#: ../src/gcompris/help.c:224
6379msgid "Goal"
6380msgstr "Цел"
6381
6382#: ../src/gcompris/help.c:252
6383msgid "Manual"
6384msgstr "Ръководство"
6385
6386#: ../src/gcompris/help.c:280
6387msgid "Credit"
6388msgstr "Заслуги"
6389
6390#: ../src/gcompris/properties.c:502 ../src/gcompris/properties.c:509
6391msgid "readme"
6392msgstr "прочети_ме"
6393
6394#: ../src/gcompris/properties.c:504
6395msgid ""
6396"This directory contains the files you create with the GCompris educational "
6397"suite\n"
6398msgstr ""
6399"Тази директория съдържа файловете, които създавате с образователната серия "
6400"GCompris\n"
6401
6402#: ../src/gcompris/properties.c:511
6403msgid ""
6404"Put any number of images in this directory.\n"
6405"You can include these images in your drawings and animations.\n"
6406"The image formats supported are jpeg, png and svg.\n"
6407msgstr ""
6408"Записвайте всякакъв вид изображения в тази директория.\n"
6409"Може да ги включвате във вашите рисунки и анимации.\n"
6410"Поддържаните формати за изображения са JPEG, PNG и SVG.\n"
6411
6412#: ../src/gcompris/timer.c:249
6413msgid "Time Elapsed"
6414msgstr "Отчетено време"
6415
6416#: ../src/gcompris/timer.c:338
6417#, c-format
6418msgid "Remaining Time = %d"
6419msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.