source: fifth-toe/gcompris.trunk.bg.po @ 1121

Last change on this file since 1121 was 1121, checked in by yavorescu, 15 years ago

[gcompris]: Подадено в bugzilla.g.o понеже Сашо го няма, а и zver-от тоже.

  • Обновяване за версия 8.3.
  • парчета, монети -> пулове (затваря: #444).
  • Български думи за заниманията по хоризонтално/вертикално четене.
File size: 250.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-04-24 18:28+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-04-24 18:27+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
26"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
27"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
28"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
29"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
30"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
31"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
32"choose a profile from the command line.\n"
33"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
34"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
35"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
36"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
37"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
38"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
39"usernames (login is configurable)."
40msgstr ""
41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
42"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
43"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
44"цветовете.\n"
45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
51"профил и от командния ред.\n"
52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
60
61#: ../boards/administration.xml.in.h:4
62msgid "GCompris Administration Menu"
63msgstr "Меню за администриране на GCompris"
64
65#: ../boards/administration.xml.in.h:5
66msgid ""
67"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
68"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
69"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
70"strengths and needs of their children."
71msgstr ""
72"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
73"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
74"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
75"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
76
77#: ../boards/administration.xml.in.h:6
78msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
79msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
80
81#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
82msgid "Advanced colors"
83msgstr "Сложни цветове"
84
85#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
86msgid "Can read"
87msgstr "Можете да четете"
88
89#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
90msgid "Click on the correct color"
91msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
92
93#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
94msgid "Click on the correct colored box."
95msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
96
97#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
98msgid "Learn to recognize unusual colors."
99msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
100
101#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
102msgid "almond"
103msgstr "бадемово"
104
105#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
106msgid "chestnut"
107msgstr "кестеняво"
108
109#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
110msgid "claret"
111msgstr "бордо"
112
113#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
114msgid "cobalt"
115msgstr "кобалтово синьо"
116
117#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
118msgid "coral"
119msgstr "коралов цвят"
120
121#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
122msgid "corn"
123msgstr "царевичен цвят"
124
125#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
126msgid "cyan"
127msgstr "синьо-зелено"
128
129#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
130msgid "sienna"
131msgstr "охра"
132
133#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
134msgid "lime"
135msgstr "лимонено"
136
137#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
138msgid "sage"
139msgstr "пелинов цвят"
140
141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
142msgid "salmon"
143msgstr "розово-оранжево"
144
145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
146msgid "sapphire"
147msgstr "сапфирено"
148
149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
150msgid "sepia"
151msgstr "червеникавокафяво"
152
153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
154msgid "sulphur"
155msgstr "жълто-зелено"
156
157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
158msgid "tea"
159msgstr "чаен цвят"
160
161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
162msgid "turquoise"
163msgstr "тюркоазено"
164
165#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
166msgid "absinthe"
167msgstr "пелин"
168
169#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
170msgid "alabaster"
171msgstr "алабастър"
172
173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
174msgid "amber"
175msgstr "кехлибарено"
176
177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
178msgid "amethyst"
179msgstr "аметист"
180
181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
182msgid "anise"
183msgstr "анасон"
184
185#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
186msgid "aquamarine"
187msgstr "зеленикаво-синьо"
188
189#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
190msgid "mahogany"
191msgstr "махагонов цвят"
192
193#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
194#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
195msgid "vermilion"
196msgstr "яркочервено"
197
198#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
199#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
200msgid "aubergine"
201msgstr "патладжан"
202
203#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
204msgid "ceruse"
205msgstr "оловно бяло"
206
207#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
208msgid "chartreuse"
209msgstr "резеда"
210
211#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
212msgid "emerald"
213msgstr "яркозелено"
214
215#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
216msgid "fawn"
217msgstr "светлобежово"
218
219#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
220msgid "fuchsia"
221msgstr "фуксия"
222
223#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
224msgid "glaucous"
225msgstr "синьозеленикаво"
226
227#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
228msgid "ruby"
229msgstr "рубинов цвят"
230
231#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
232msgid "auburn"
233msgstr "кестеняво"
234
235#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
236msgid "azure"
237msgstr "небесно синьо"
238
239#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
240msgid "bistre"
241msgstr "тъмнокафяво"
242
243#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
244msgid "celadon"
245msgstr "сивозелено"
246
247#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
248msgid "cerulean"
249msgstr "лазурно"
250
251#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
252msgid "crimson"
253msgstr "тъмночервено"
254
255#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
256msgid "greyish-brown"
257msgstr "сивкаво-кафяво"
258
259#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
260msgid "dove"
261msgstr "гълъбов цвят"
262
263#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
264msgid "garnet"
265msgstr "гранат"
266
267#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
268msgid "indigo"
269msgstr "мастилено синьо"
270
271#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
272msgid "ivory"
273msgstr "слонова кост"
274
275#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
276msgid "jade"
277msgstr "нефрит"
278
279#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
280msgid "lavender"
281msgstr "бледолилаво"
282
283#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
284msgid "lichen"
285msgstr "лишей"
286
287#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
288msgid "wine"
289msgstr "винен цвят"
290
291#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
292msgid "larch"
293msgstr "лиственица"
294
295#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
296msgid "lilac"
297msgstr "светловиолетово"
298
299#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
300msgid "magenta"
301msgstr "пурпурен цвят"
302
303#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
304msgid "malachite"
305msgstr "малахит"
306
307#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
308msgid "mimosa"
309msgstr "мимоза"
310
311#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
312msgid "navy"
313msgstr "тъмно синьо"
314
315#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
316msgid "ochre"
317msgstr "охра"
318
319#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
320msgid "olive"
321msgstr "маслиненозелено"
322
323#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
324msgid "greyish blue"
325msgstr "сивкаво-синьо"
326
327#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
328msgid "mauve"
329msgstr "бледомораво"
330
331#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
332msgid "opaline"
333msgstr "опал"
334
335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
336msgid "pistachio"
337msgstr "фъстъчено"
338
339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
340msgid "platinum"
341msgstr "платина"
342
343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
344msgid "purple"
345msgstr "мораво"
346
347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
348msgid "ultramarine"
349msgstr "ултрамарин"
350
351#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
352msgid "dark purple"
353msgstr "тъмномораво"
354
355#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
356msgid "plum"
357msgstr "тъмновиолетово"
358
359#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
360msgid "prussian blue"
361msgstr "берлинско синьо"
362
363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
364msgid "rust"
365msgstr "ръждив цвят"
366
367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
368msgid "saffron"
369msgstr "минзухарен цвят"
370
371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
372msgid "vanilla"
373msgstr "ванилия"
374
375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
376msgid "verdigris"
377msgstr "зеленикаво"
378
379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
380msgid "veronese"
381msgstr "веронез"
382
383#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
384msgid ""
385"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
386"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
387"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
388"just try again."
389msgstr ""
390"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
391"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
392"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
393
394#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
395#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
396msgid "Answer some algebra questions"
397msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
398
399#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
400msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
401msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
402
403#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
404msgid "Multiplication table"
405msgstr "Таблица за умножение"
406
407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
408msgid "Practice the multiplication operation"
409msgstr "Упражнения по умножение"
410
411#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
412msgid "Go to Algebra activities"
413msgstr "Задачи по алгебра"
414
415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:18
416msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
417msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
418
419#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
420msgid ""
421"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
422"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
423"pictures. Thanks a lot, Ralf."
424msgstr ""
425"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
426"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
427"Ралф!"
428
429#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
430msgid ""
431"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
432"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
433"clicking on it again."
434msgstr ""
435"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
436"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
437
438#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
439msgid ""
440"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
441"value."
442msgstr ""
443"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
444"зададения резултат."
445
446#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
447msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
448msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
449
450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
451msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
452msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
453
454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
455msgid ""
456"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
457"value"
458msgstr ""
459"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
460"зададения резултат."
461
462#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
463msgid ""
464"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
465"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
466"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
467"right. If not, just try again."
468msgstr ""
469"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
470"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
471"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
472
473#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
474msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
475msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
476
477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
478msgid "Practice the subtraction operation"
479msgstr "Упражнения по изваждане"
480
481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
482msgid "Simple subtraction"
483msgstr "Просто изваждане"
484
485#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
486msgid ""
487"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
488"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
489"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
490"If not, just try again."
491msgstr ""
492"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
493"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
494"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
495
496#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
497msgid ""
498"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
499"line addition."
500msgstr ""
501"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
502
503#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
504msgid "Practice the addition operation"
505msgstr "Упражнения по събиране"
506
507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
508msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
509msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
510
511#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
512msgid "Go to calculation activities"
513msgstr "Задачи по математика"
514
515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
516msgid "Various calculation activities."
517msgstr "Различни задачи по математика."
518
519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
520msgid "Complete a list of symbols"
521msgstr "Завършете списъка със символи"
522
523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
524msgid "Find the next symbol in a list."
525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
526
527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
528msgid "Logic training activity"
529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
530
531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
533msgid "Move and click the mouse"
534msgstr "Движение и натискане с мишката"
535
536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
537msgid "algorithm"
538msgstr "Алгоритъм"
539
540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
541msgid "Create a drawing or an animation"
542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
543
544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
545msgid "Free drawing and animation tool."
546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
547
548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
549msgid ""
550"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
551"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
552"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
553"be used."
554msgstr ""
555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
558
559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
562
563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
564msgid ""
565"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
566"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
567"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
568"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
569"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
570"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
571"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
572"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
573"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
574"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
575"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
577msgstr ""
578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
589
590#: ../boards/awele.xml.in.h:1
591msgid ""
592"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
593"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
594"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
595"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
596"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
597"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
598"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
599"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
600"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
601"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
602"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
603"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
604"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
605"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
606"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
607"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
608"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
609"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
610"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
611"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
612"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
613"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
614msgstr ""
615"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
616"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
617"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
618"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
619"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
620"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
621"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
622"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
623"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
624"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
625"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
626"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
627"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
628"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
629"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
630"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
631"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
632"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
633"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
634"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
635"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
636"Oware&gt;)"
637
638#: ../boards/awele.xml.in.h:2
639msgid "Oware"
640msgstr "Оваре"
641
642#: ../boards/awele.xml.in.h:3
643msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
644msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
645
646#: ../boards/awele.xml.in.h:4
647msgid ""
648"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
649"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
650"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
651"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
652"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
653"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
654"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
655msgstr ""
656"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
657"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
658"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
659"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
660"семена, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
661"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
662"семената от своята страна на дъската."
663
664#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
665#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
666#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
667#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
668#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
669#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
670#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
671msgid "Drag and Drop the items to make them match"
672msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
673
674#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
675msgid ""
676"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
677"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
678"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
679"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
680"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
681"area."
682msgstr ""
683"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
684"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
685"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
686"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
687"пространство на основната дъска."
688
689#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
690msgid "Matching Items"
691msgstr "Съвпадане на обекти"
692
693#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
694msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
695msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
696
697#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
698msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
699msgstr ""
700"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
701
702#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
703msgid "Complete the puzzle"
704msgstr "Завършете пъзела"
705
706#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
707msgid ""
708"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
709"left, to the matching space in the puzzle."
710msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
711
712#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
713msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
714msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
715
716#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
717msgid "Good mouse-control"
718msgstr "Добър контрол на мишката"
719
720#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
721msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
722msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
723
724#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
725msgid "Hello ! My name is Lock."
726msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
727
728#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
729msgid "Lock on the grass."
730msgstr "Шаро на тревата."
731
732#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
733msgid "Lock with colored shapes."
734msgstr "Оцветен Шаро."
735
736#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
737msgid "Make the ball go to Tux"
738msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
739
740#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
741msgid ""
742"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
743"line."
744msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
745
746#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
747msgid "Brain"
748msgstr "Съобразителност"
749
750#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
751msgid "Don't use the last ball"
752msgstr "Не използвайте последната топка"
753
754#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
755msgid "Logic-training activity"
756msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
757
758#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
759msgid ""
760"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
761"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
762msgstr ""
763"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
764"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
765
766#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
767msgid "bar game"
768msgstr "Игра с изключване"
769
770#: ../boards/billard.xml.in.h:1
771msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
772msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
773
774#: ../boards/billard.xml.in.h:2
775msgid "Kick the ball into the goal"
776msgstr "Вкарайте топката в целта"
777
778#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
779#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
780#: ../boards/clickgame.xml.in.h:5 ../boards/connect4.xml.in.h:6
781#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:5 ../boards/erase.xml.in.h:3
782#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
783#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
784#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
785msgid "Mouse-manipulation"
786msgstr "Операции с мишката"
787
788#: ../boards/billard.xml.in.h:4
789msgid ""
790"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
791"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
792msgstr ""
793"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
794"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
795
796#: ../boards/billard.xml.in.h:5
797msgid "The football game"
798msgstr "Игра на футбол"
799
800#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
801msgid "Operate a canal lock"
802msgstr "Управление на шлюз в канал"
803
804#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
805msgid ""
806"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
807"find out how a canal lock works."
808msgstr ""
809"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
810"разберете как работи шлюза в канал."
811
812#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
813msgid ""
814"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
815"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
816msgstr ""
817"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
818"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
819
820#: ../boards/chat.xml.in.h:1
821msgid "Chat with your friends"
822msgstr "Разговаряйте с приятели"
823
824#: ../boards/chat.xml.in.h:2
825msgid "This chat activity only works on the local network"
826msgstr "Това занимание работи само за разговори в локалната мрежа"
827
828#: ../boards/chat.xml.in.h:3
829msgid ""
830"This chat activity will only work with other GCompris users on your local "
831"network, not on the Internet. To use it, just type in your message and hit "
832"Enter. Your message is then broadcast on the local network, and any GCompris "
833"program running the chat activity on that local network will receive and "
834"display your message."
835msgstr ""
836"Това занимание за разговори ще работи само с други потребители на GCompris в "
837"локалната мрежа, а не в Интернет. За да го използвате, просто напишете "
838"съобщението си натиснете „Enter“. Съобщението ще се излъчи в локалната мрежа "
839"и всяка програма GCompris, която изпълнява това занимание на друга машина, "
840"ще получи и покаже вашето съобщение."
841
842#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
843msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
844msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
845
846#: ../boards/chess.xml.in.h:2
847msgid "Practice chess"
848msgstr "Упражнения по шах"
849
850#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
851#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
852msgid "Learning chess"
853msgstr "Изучаване на шах"
854
855#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
856#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
857msgid "The chess engine is from gnuchess."
858msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
859
860#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
861msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
862msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
863
864#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
865msgid "Play the end of the chess game against the computer"
866msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
867
868#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
869msgid "Chronos"
870msgstr "Хронос"
871
872#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
873msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
874msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
875
876#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
877msgid ""
878"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
879"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
880"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
881"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
882msgstr ""
883"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
884"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
885"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
886"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
887
888#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
889msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
890msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
891
892#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
893msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
894msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
895
896#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
897msgid "Tell a short story"
898msgstr "Разкажете кратка история"
899
900#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
901msgid "Moonwalker"
902msgstr "Човек на луната"
903
904#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1 ../src/boards/wordprocessor.c:118
905msgid "Autumn"
906msgstr "Есен"
907
908#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2 ../src/boards/wordprocessor.c:116
909msgid "Spring"
910msgstr "Пролет"
911
912#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3 ../src/boards/wordprocessor.c:117
913msgid "Summer"
914msgstr "Лято"
915
916#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
917msgid "The 4 Seasons"
918msgstr "Четирите сезона"
919
920#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5 ../src/boards/wordprocessor.c:119
921msgid "Winter"
922msgstr "Зима"
923
924#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
925msgid "Gardening"
926msgstr "Градинарство"
927
928#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
929msgid "Tux and the apple tree"
930msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
931
932#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
933#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
934msgid "1769 Cugnot's fardier"
935msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
936
937#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
938#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
939msgid ""
940"1829 Stephenson's Rocket\n"
941"Steam locomotive"
942msgstr ""
943"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
944"наречен „Ракета“ от 1829 г."
945
946#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
947msgid ""
948"Place each image in the order and\n"
949"on the date it was invented.\n"
950"If not sure, research online at wikipedia:\n"
951"http://www.wikipedia.org"
952msgstr ""
953"Поставете всяко изображение\n"
954"по реда и датата на изобретението.\n"
955"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
956"http://wikipedia.org"
957
958#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
959#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
960#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:5
961msgid "Transportation"
962msgstr "Транспорт"
963
964#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
965msgid ""
966"1783 Montgolfier brothers'\n"
967"hot air balloon"
968msgstr ""
969"Балонът със сгорещен въздух\n"
970"на братя Монголфие от 1783 г."
971
972#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
973#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
974msgid "1880 Clement Ader's Eole"
975msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
976
977#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
978msgid ""
979"1906 Paul Cornu\n"
980"First helicopter flight"
981msgstr ""
982"Първият полет с въртолет\n"
983"на Пол Корню от 1906 г."
984
985#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
986msgid ""
987"1791 Comte de Sivrac's\n"
988"Celerifere"
989msgstr ""
990"Велосипедът на Ком де\n"
991"Сиврак от 1791 г."
992
993#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
994msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
995msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
996
997#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
998msgid ""
999"1909 Louis Bleriot crosses\n"
1000"the English Channel"
1001msgstr ""
1002"Луи Блерио прекосява\n"
1003"Ламанша през 1909 г."
1004
1005#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
1006msgid "Aviation"
1007msgstr "Авиация"
1008
1009#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
1010msgid ""
1011"1927 Charles Lindbergh\n"
1012"crosses the Atlantic Ocean"
1013msgstr ""
1014"Чарлз Линдберг прекосява\n"
1015"Атлантическия океан през 1927 г."
1016
1017#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
1018msgid ""
1019"1934 Hélène Boucher's\n"
1020"speed record of 444km/h"
1021msgstr ""
1022"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
1023"на Елен Буше от 1934 г."
1024
1025#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
1026msgid ""
1027"1947 Chuck Yeager\n"
1028"breaks the sound-barrier"
1029msgstr ""
1030"Преминаването на звуковата\n"
1031"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
1032
1033#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
1034msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
1035msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
1036
1037#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
1038msgid ""
1039"1885 The first petrol\n"
1040"car by Benz"
1041msgstr ""
1042"Първият бензинов автомобил\n"
1043"на Бенц от 1885 г."
1044
1045#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1046msgid "The car"
1047msgstr "Автомобилът"
1048
1049#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1050msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1051msgstr "„Триколката“ на Рено от 1899 г."
1052
1053#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1054msgid "1923 Lancia Lambda"
1055msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
1056
1057#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1058msgid "1955 Citroën ds 19"
1059msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
1060
1061#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1062msgid "Cars"
1063msgstr "Автомобили"
1064
1065#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:1
1066msgid "Click and draw"
1067msgstr "Натиснете и рисувайте"
1068
1069#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:2
1070msgid "Draw the picture by clicking on each blue point in sequence."
1071msgstr "Нарисувайте рисунката като натискате последователно всяка синя точка."
1072
1073#: ../boards/clickanddraw.xml.in.h:3
1074msgid "Draw the picture by clicking on the blue points."
1075msgstr "Нарисувайте рисунката, натискайки сините точки."
1076
1077#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1078msgid ""
1079"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
1080"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1081msgstr ""
1082"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
1083"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
1084"хоризонтална лента долу."
1085
1086#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1087msgid "Click on a letter"
1088msgstr "Натиснете буква"
1089
1090#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1091msgid "Letter-name recognition"
1092msgstr "Разпознаване на букви"
1093
1094#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1095msgid "Listen to a letter and click on the right one"
1096msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
1097
1098#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1099msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
1100msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
1101
1102#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1103msgid "Click On Me"
1104msgstr "Натисни ме"
1105
1106#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1107msgid ""
1108"Fish are taken from the Unix utility xfishtank. All image credits belong to "
1109"Guillaume Rousse."
1110msgstr ""
1111"Рибите са взети от програмата за „Юникс“ xfishtank. Приносът за "
1112"изображенията е на Гийом Рус."
1113
1114#: ../boards/clickgame.xml.in.h:3
1115msgid ""
1116"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1117"fishtank"
1118msgstr ""
1119"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1120"напуснали аквариума."
1121
1122#: ../boards/clickgame.xml.in.h:4
1123msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1124msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1125
1126#: ../boards/clickgame.xml.in.h:6
1127msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1128msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1129
1130#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1131msgid ""
1132"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1133"time on a clock."
1134msgstr ""
1135"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настройване "
1136"на време в часовник."
1137
1138#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1139msgid "Learn how to tell the time"
1140msgstr "Научете се да казвате часа"
1141
1142#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1143msgid "Learning Clock"
1144msgstr "Научете часовника"
1145
1146#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1147msgid ""
1148"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1149"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1150"to make the numbers go up or down."
1151msgstr ""
1152"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1153"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1154"изберете и я движите с мишката."
1155
1156#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1157msgid "The concept of time. Reading the time."
1158msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1159
1160#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1161msgid "Can move the mouse."
1162msgstr "Можете да движите мишката."
1163
1164#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1165msgid "Click on the right color"
1166msgstr "Натиснете правилния цвят"
1167
1168#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1169msgid "Colors"
1170msgstr "Цветове"
1171
1172#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1173msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1174msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1175
1176#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1177msgid ""
1178"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1179"of the color, click on the duck wearing it."
1180msgstr ""
1181"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1182"патенцето, което го носи."
1183
1184#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1185msgid "Colors based activities."
1186msgstr "Занимания, базирани на цветове."
1187
1188#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1189msgid "Go to Color activities"
1190msgstr "Занимания с цветове"
1191
1192#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1193msgid "Discover the Computer"
1194msgstr "Опознаване на компютъра"
1195
1196#: ../boards/computer.xml.in.h:2
1197msgid "Play with computer peripherals."
1198msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
1199
1200#: ../boards/connect4.xml.in.h:1 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:1
1201msgid "Arrange four coins in a row"
1202msgstr "Подредете четири пула в един ред"
1203
1204#: ../boards/connect4.xml.in.h:2 ../boards/connect4-2players.xml.in.h:2
1205msgid ""
1206"Click the position in the line where you want to drop a piece. You can also "
1207"use the arrow keys to move the piece left or right, and the down or space "
1208"key to drop a piece."
1209msgstr ""
1210"Натиснете върху колоната, където искате да пуснете пула. Може да използвате "
1211"и стрелките на клавиатурата, за да го движите наляво или надясно, и долната "
1212"стрелка или интервала, за да го пуснете."
1213
1214#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1215msgid "Connect 4"
1216msgstr "Свързване на 4"
1217
1218#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1219msgid ""
1220"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down), vertically "
1221"(standing up) or diagonally."
1222msgstr ""
1223"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
1224"или диагонално."
1225
1226#: ../boards/connect4.xml.in.h:5
1227msgid ""
1228"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1229"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1230"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1231msgstr ""
1232"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1233"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1234"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1235
1236#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:3
1237msgid "Connect 4 (2 Players)"
1238msgstr "Свързване на 4 (2 играчи)"
1239
1240#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:4
1241msgid ""
1242"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down) or vertically "
1243"(standing up) or diagonally."
1244msgstr ""
1245"Създайте поредица от 4 пула по хоризонтала (легнали), вертикала (изправени) "
1246"или диагонално."
1247
1248#: ../boards/connect4-2players.xml.in.h:6
1249msgid ""
1250"The original code was written in 2005 by Laurent Lacheny. In 2006, Miguel de "
1251"Izarra made the two players game. Images and Artificial Intelligence taken "
1252"from project 4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be "
1253"found on &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1254msgstr ""
1255"Оригиналният код е написан през 2005 г. от Лоран Лашени. През 2006 г. Мигел "
1256"де Изара направи играта за двама играчи. Изображенията и „изкуствения "
1257"интелект“ са взети от проекта 4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният "
1258"проект може да бъде намерен на &lt;http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1259
1260#: ../boards/crane.xml.in.h:1
1261msgid "Build the same model"
1262msgstr "Постройте същия модел"
1263
1264#: ../boards/crane.xml.in.h:2
1265msgid "Drive the crane and copy the model"
1266msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
1267
1268#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
1269#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1270msgid "Motor-coordination"
1271msgstr "Двигателна координация"
1272
1273#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
1274msgid "Mouse manipulation"
1275msgstr "Операции с мишката"
1276
1277#: ../boards/crane.xml.in.h:5
1278msgid ""
1279"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
1280"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
1281"move items. To select the item to move, just click on it."
1282msgstr ""
1283"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
1284"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
1285"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
1286"него."
1287
1288#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
1289msgid "Colors, sounds, memory..."
1290msgstr "Цветове, звуци, памет..."
1291
1292#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
1293msgid "Go to discovery activities"
1294msgstr "Занимания за опознаване"
1295
1296#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1297msgid "Basic counting skills"
1298msgstr "Основни умения по броене"
1299
1300#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1301msgid "Double-entry table"
1302msgstr "Таблица с двойни записи"
1303
1304#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1305msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1306msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1307
1308#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1309msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1310msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1311
1312#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1313msgid ""
1314"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1315"table."
1316msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1317
1318#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1319msgid "Click on an item and listen to its target position"
1320msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1321
1322#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1323msgid "A creative board where you can draw freely"
1324msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1325
1326#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1327msgid "A simple vector-drawing tool"
1328msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1329
1330#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1331msgid ""
1332"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1333"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1334"lines."
1335msgstr ""
1336"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1337"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1338
1339#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1340msgid ""
1341"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1342"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1343"click with the middle mouse button to delete an object."
1344msgstr ""
1345"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1346"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1347"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1348
1349#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:1
1350msgid "Can count from 1 to 50."
1351msgstr "Можете да броите от 1 до 50."
1352
1353#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:2
1354msgid "Draw Number"
1355msgstr "Рисувайте с число"
1356
1357#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:3
1358msgid "Draw the picture by clicking on each numbers in the right order."
1359msgstr "Нарисувайте картината като натискате всяко от числата в правилния ред."
1360
1361#: ../boards/drawnumber.xml.in.h:4
1362msgid "Draw the picture by following numbers"
1363msgstr "Нарисувайте картината като следвате числата"
1364
1365#: ../boards/electric.xml.in.h:1
1366msgid "Create and simulate an electric schema"
1367msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
1368
1369#: ../boards/electric.xml.in.h:2
1370msgid ""
1371"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
1372"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
1373"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
1374"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
1375"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
1376"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
1377"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
1378"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
1379"updated in real time by any user action."
1380msgstr ""
1381"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
1382"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
1383"свързване, като провлачвате мишката до следващата точка. Може да местите "
1384"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
1385"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
1386"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
1387"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
1388"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
1389"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
1390"в реално време при всяко действие на потребителя."
1391
1392#: ../boards/electric.xml.in.h:3
1393msgid "Electricity"
1394msgstr "Електричество"
1395
1396#: ../boards/electric.xml.in.h:4
1397msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
1398msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
1399
1400#: ../boards/electric.xml.in.h:5
1401msgid ""
1402"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
1403"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1404msgstr ""
1405"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
1406"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1407
1408#: ../boards/electric.xml.in.h:6
1409msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
1410msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
1411
1412#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1413msgid "Basic enumeration"
1414msgstr "Основно пресмятане"
1415
1416#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1417msgid "Count the items"
1418msgstr "Броене на обекти"
1419
1420#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1421msgid ""
1422"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1423"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1424"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1425msgstr ""
1426"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1427"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1428"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1429
1430#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1431#: ../src/boards/enumerate.c:89
1432msgid "Numeration training"
1433msgstr "Упражнения по броене"
1434
1435#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:90
1436msgid "Place the items in the best way to count them"
1437msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1438
1439#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1440msgid ""
1441"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1442"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1443"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1444"both of you."
1445msgstr ""
1446"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (&lt;http://"
1447"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1448"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1449
1450#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:118
1451#: ../src/boards/machpuzzle.c:88
1452msgid "Move the mouse"
1453msgstr "Движете мишката"
1454
1455#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:119
1456msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1457msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1458
1459#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1460msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1461msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1462
1463#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1464msgid "Click the mouse"
1465msgstr "Натискане с мишката"
1466
1467#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1468msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1469msgstr ""
1470"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1471
1472#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1473msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1474msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1475
1476#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1477msgid "Go to experiential activities"
1478msgstr "Занимания за напреднали"
1479
1480#: ../boards/experience.xml.in.h:2
1481msgid "Various activities based on physical movement."
1482msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
1483
1484#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
1485msgid "Go to Experimental activities"
1486msgstr "Експериментални занимания"
1487
1488#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
1489msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
1490msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
1491
1492#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1493msgid ""
1494"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1495"with the empty block."
1496msgstr ""
1497"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1498"заменен с нея."
1499
1500#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1501msgid ""
1502"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1503msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1504
1505#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1506msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1507msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1508
1509#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1510msgid "The fifteen game"
1511msgstr "Игра „Петнадесет“"
1512
1513#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1514msgid "Control the hose-pipe"
1515msgstr "Контролирайте маркуча"
1516
1517#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1518msgid "Fine motor coordination"
1519msgstr "Добра двигателна координация"
1520
1521#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1522msgid ""
1523"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1524"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1525"the hose, the red part will go back down."
1526msgstr ""
1527"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1528"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1529"ще се върне обратно."
1530
1531#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1532msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1533msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1534
1535#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1536msgid "Go to Amusement activities"
1537msgstr "Развлекателни занимания"
1538
1539#: ../boards/fun.xml.in.h:2
1540msgid "Various fun activities."
1541msgstr "Развлекателни занимания"
1542
1543#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1544msgid "gcompris animation"
1545msgstr "Анимация GCompris"
1546
1547#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1548msgid "gcompris drawing"
1549msgstr "Рисунка GCompris"
1550
1551#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1552msgid "svg drawing"
1553msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1554
1555#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1556msgid "svg mozilla animation"
1557msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1558
1559#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:5
1560msgid "wordprocessor text"
1561msgstr "текст от текстообработваща програма"
1562
1563#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1564msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1565msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1566
1567#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1568msgid "Locate the countries"
1569msgstr "Посочете страните"
1570
1571#: ../boards/geography.xml.in.h:3 ../boards/geography_country.xml.in.h:3
1572msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1573msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1574
1575#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1576#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1577msgid "Africa"
1578msgstr "Африка"
1579
1580#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1581msgid "America"
1582msgstr "Америка"
1583
1584#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1585msgid "Antartica"
1586msgstr "Антарктика"
1587
1588#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1589msgid "Asia"
1590msgstr "Азия"
1591
1592#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1593msgid "Continents"
1594msgstr "Континенти"
1595
1596#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1597msgid "Europe"
1598msgstr "Европа"
1599
1600#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1601msgid "Oceania"
1602msgstr "Океания"
1603
1604#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1605msgid "Alaska"
1606msgstr "Аляска"
1607
1608#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1609msgid "Bahamas"
1610msgstr "Бахами"
1611
1612#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1613msgid "Canada"
1614msgstr "Канада"
1615
1616#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1617msgid "Cuba"
1618msgstr "Куба"
1619
1620#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1621msgid "Dominican Republic"
1622msgstr "Доминиканска република"
1623
1624#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1625msgid "Greenland"
1626msgstr "Гренландия"
1627
1628#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1629msgid "Haiti"
1630msgstr "Хаити"
1631
1632#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1633#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1634msgid "Iceland"
1635msgstr "Исландия"
1636
1637#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1638msgid "Jamaica"
1639msgstr "Ямайка"
1640
1641#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1642msgid "Mexico"
1643msgstr "Мексико"
1644
1645#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1646msgid "North America"
1647msgstr "Северна Америка"
1648
1649#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1650msgid "United States of America"
1651msgstr "Съединени американски щати"
1652
1653#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1654msgid "Argentina"
1655msgstr "Аржентина"
1656
1657#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1658msgid "Bolivia"
1659msgstr "Боливия"
1660
1661#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1662msgid "Brazil"
1663msgstr "Бразилия"
1664
1665#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1666msgid "Chile"
1667msgstr "Чили"
1668
1669#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1670msgid "Colombia"
1671msgstr "Колумбия"
1672
1673#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1674msgid "Ecuador"
1675msgstr "Еквадор"
1676
1677#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1678msgid "French Guiana"
1679msgstr "Френска Гвиана"
1680
1681#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1682msgid "Guyana"
1683msgstr "Гаяна"
1684
1685#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1686msgid "Panama"
1687msgstr "Панама"
1688
1689#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1690msgid "Paraguay"
1691msgstr "Парагвай"
1692
1693#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1694msgid "Peru"
1695msgstr "Перу"
1696
1697#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1698msgid "South America"
1699msgstr "Южна Америка"
1700
1701#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1702msgid "Suriname"
1703msgstr "Суринам"
1704
1705#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1706msgid "Uruguay"
1707msgstr "Уругвай"
1708
1709#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1710msgid "Venezuela"
1711msgstr "Венецуела"
1712
1713#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1714msgid "Austria"
1715msgstr "Австрия"
1716
1717#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1718msgid "Belgium"
1719msgstr "Белгия"
1720
1721#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1722msgid "Denmark"
1723msgstr "Дания"
1724
1725#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1726msgid "Finland"
1727msgstr "Финландия"
1728
1729#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1730msgid "France"
1731msgstr "Франция"
1732
1733#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1734msgid "Germany"
1735msgstr "Германия"
1736
1737#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1738msgid "Ireland"
1739msgstr "Ирландия"
1740
1741#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1742msgid "Italy"
1743msgstr "Италия"
1744
1745#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1746msgid "Luxembourg"
1747msgstr "Люксембург"
1748
1749#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1750msgid "Norway"
1751msgstr "Норвегия"
1752
1753#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1754msgid "Portugal"
1755msgstr "Португалия"
1756
1757#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1758msgid "Spain"
1759msgstr "Испания"
1760
1761#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1762msgid "Sweden"
1763msgstr "Швеция"
1764
1765#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1766msgid "Switzerland"
1767msgstr "Швейцария"
1768
1769#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1770msgid "The Netherlands"
1771msgstr "Холандия"
1772
1773#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1774msgid "United Kingdom"
1775msgstr "Великобритания"
1776
1777#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1778msgid "Western Europe"
1779msgstr "Западна Европа"
1780
1781#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1782msgid "Albania"
1783msgstr "Албания"
1784
1785#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1786msgid "Belarus"
1787msgstr "Беларус"
1788
1789#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1790msgid "Bosnia Herzegovina"
1791msgstr "Босна и Херцеговина"
1792
1793#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1794msgid "Bulgaria"
1795msgstr "България"
1796
1797#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1798msgid "Croatia"
1799msgstr "Хърватска"
1800
1801#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1802msgid "Cyprus"
1803msgstr "Кипър"
1804
1805#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:66
1806msgid "Czech Republic"
1807msgstr "Чехия"
1808
1809#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1810msgid "Eastern Europe"
1811msgstr "Източна Европа"
1812
1813#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1814msgid "Estonia"
1815msgstr "Естония"
1816
1817#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1818msgid "Greece"
1819msgstr "Гърция"
1820
1821#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1822msgid "Hungary"
1823msgstr "Унгария"
1824
1825#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1826msgid "Latvia"
1827msgstr "Латвия"
1828
1829#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1830msgid "Lithuania"
1831msgstr "Литва"
1832
1833#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1834msgid "Macedonia"
1835msgstr "Македония"
1836
1837#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1838msgid "Moldova"
1839msgstr "Молдова"
1840
1841#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1842msgid "Poland"
1843msgstr "Полша"
1844
1845#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1846msgid "Romania"
1847msgstr "Румъния"
1848
1849#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1850msgid "Russia"
1851msgstr "Русия"
1852
1853#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1854msgid "Serbia Montenegro"
1855msgstr "Сърбия и Черна гора"
1856
1857#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1858msgid "Slovak Republic"
1859msgstr "Словакия"
1860
1861#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1862msgid "Slovenia"
1863msgstr "Словения"
1864
1865#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1866msgid "Turkey"
1867msgstr "Турция"
1868
1869#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1870msgid "Ukraine"
1871msgstr "Украйна"
1872
1873#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1874#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1875msgid "Algeria"
1876msgstr "Алжир"
1877
1878#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1879#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1880msgid "Benin"
1881msgstr "Бенин"
1882
1883#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1884#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1885msgid "Burkina Faso"
1886msgstr "Буркина Фасо"
1887
1888#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1889#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1890msgid "Cameroon"
1891msgstr "Камерун"
1892
1893#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1894#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1895msgid "Central African Republic"
1896msgstr "Централна африканска република"
1897
1898#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1899#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1900msgid "Chad"
1901msgstr "Чад"
1902
1903#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1904msgid "Djibouti"
1905msgstr "Джибути"
1906
1907#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1908#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1909msgid "Egypt"
1910msgstr "Египет"
1911
1912#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1913#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1914msgid "Equatorial Guinea"
1915msgstr "Екваториална Гвинея"
1916
1917#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1918#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1919msgid "Eritrea"
1920msgstr "Еритрея"
1921
1922#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1923#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1924msgid "Ethiopia"
1925msgstr "Етиопия"
1926
1927#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1928#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1930msgid "Gabon"
1931msgstr "Габон"
1932
1933#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1934msgid "Gambia"
1935msgstr "Гамбия"
1936
1937#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1938#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1939msgid "Ghana"
1940msgstr "Гана"
1941
1942#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1943#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1944msgid "Guinea"
1945msgstr "Гвинея"
1946
1947#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1948msgid "Guinea Bissau"
1949msgstr "Гвинея-Бисау"
1950
1951#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1952#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1953msgid "Ivory Coast"
1954msgstr "Бряг на слоновата кост"
1955
1956#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1957#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1958msgid "Liberia"
1959msgstr "Либерия"
1960
1961#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1962#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1963msgid "Libya"
1964msgstr "Либия"
1965
1966#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1967#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1968msgid "Mali"
1969msgstr "Мали"
1970
1971#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1972#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1973msgid "Mauritania"
1974msgstr "Мавритания"
1975
1976#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1977#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1978msgid "Morocco"
1979msgstr "Мароко"
1980
1981#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1982#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1983msgid "Niger"
1984msgstr "Нигер"
1985
1986#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1987#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1988msgid "Nigeria"
1989msgstr "Нигерия"
1990
1991#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1992msgid "Northern Africa"
1993msgstr "Северна Африка"
1994
1995#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1996#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1997msgid "Rwanda"
1998msgstr "Руанда"
1999
2000#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
2001#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
2002msgid "Senegal"
2003msgstr "Сенегал"
2004
2005#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
2006msgid "Sierra Leone"
2007msgstr "Сиера Леоне"
2008
2009#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
2010#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
2011msgid "Somalia"
2012msgstr "Сомалия"
2013
2014#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
2015#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
2016msgid "Sudan"
2017msgstr "Судан"
2018
2019#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
2020#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
2021msgid "Togo"
2022msgstr "Того"
2023
2024#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
2025#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
2026msgid "Tunisia"
2027msgstr "Тунис"
2028
2029#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
2030#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
2031#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
2032msgid "Uganda"
2033msgstr "Уганда"
2034
2035#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:34
2036msgid "Western Sahara"
2037msgstr "Западна Сахара"
2038
2039#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
2040#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
2041msgid "Angola"
2042msgstr "Ангола"
2043
2044#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
2045#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
2046msgid "Botswana"
2047msgstr "Ботсвана"
2048
2049#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
2050msgid "Burundi"
2051msgstr "Бурунди"
2052
2053#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
2054#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
2055msgid "Democratic Republic of Congo"
2056msgstr "Демократична република Конго"
2057
2058#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
2059#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
2060msgid "Kenya"
2061msgstr "Кения"
2062
2063#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
2064msgid "Lesotho"
2065msgstr "Лесото"
2066
2067#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
2068#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
2069msgid "Madagascar"
2070msgstr "Мадагаскар"
2071
2072#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
2073#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
2074msgid "Malawi"
2075msgstr "Малави"
2076
2077#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
2078#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
2079msgid "Mozambique"
2080msgstr "Мозамбик"
2081
2082#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
2083#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
2084msgid "Namibia"
2085msgstr "Намибия"
2086
2087#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
2088msgid "Republic of Congo"
2089msgstr "Република Конго"
2090
2091#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
2092#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
2093msgid "South Africa"
2094msgstr "Южна Африка"
2095
2096#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
2097msgid "Southern Africa"
2098msgstr "Южна Америка"
2099
2100#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
2101msgid "Swaziland"
2102msgstr "Свазиленд"
2103
2104#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
2105#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
2106msgid "Tanzania"
2107msgstr "Танзания"
2108
2109#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
2110#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
2111msgid "Zambia"
2112msgstr "Замбия"
2113
2114#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
2115#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
2116msgid "Zimbabwe"
2117msgstr "Зимбабве"
2118
2119#: ../boards/geography_country.xml.in.h:1
2120msgid "Drag and Drop the regions to redraw the whole country"
2121msgstr "Влачете и пускайте областите, за да попълните цялата страна"
2122
2123#: ../boards/geography_country.xml.in.h:2
2124msgid "Locate the region"
2125msgstr "Посочете областта"
2126
2127#: ../boards/geography_country.xml.in.h:4
2128msgid ""
2129"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
2130"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
2131"Ronneberger created the German level."
2132msgstr ""
2133"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
2134"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
2135"създали немското ниво."
2136
2137#: ../boards/geography_country/board1_0.xml.in.h:1
2138msgid "Regions of France"
2139msgstr "Области във Франция"
2140
2141#: ../boards/geography_country/board2_0.xml.in.h:1
2142msgid "Deutschland Bundesländer"
2143msgstr "Области в Германия"
2144
2145#: ../boards/geography_country/board3_0.xml.in.h:1
2146msgid "Provincias Argentinas"
2147msgstr "Провинции на Аржентина"
2148
2149#: ../boards/geography_country/board4_0.xml.in.h:1
2150msgid "Polish Voivodship"
2151msgstr "Области в Полша"
2152
2153#: ../boards/geography_country/board5_0.xml.in.h:1
2154#: ../boards/geography_country/board5_2.xml.in.h:1
2155msgid "Districts of Turkey"
2156msgstr "Околии в Турция"
2157
2158#: ../boards/geography_country/board5_1.xml.in.h:1
2159msgid "Eastern Districts of Turkey"
2160msgstr "Източни околии в Турция"
2161
2162#: ../boards/geography_country/board6_0.xml.in.h:1
2163msgid "Counties of Norway"
2164msgstr "Графства в Норвегия"
2165
2166#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
2167msgid "Geometry"
2168msgstr "Геометрия"
2169
2170#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
2171msgid "Geometry activities."
2172msgstr "Занимания по геометрия."
2173
2174#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
2175msgid "Keyboard manipulation"
2176msgstr "Операции с клавиатурата"
2177
2178#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
2179msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
2180msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
2181
2182#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:134
2183msgid "Simple Letters"
2184msgstr "Прости букви"
2185
2186#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:135
2187msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
2188msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
2189
2190#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
2191msgid "Equality Number Munchers"
2192msgstr "Равенство и числояди"
2193
2194#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
2195msgid ""
2196"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
2197"of the screen."
2198msgstr ""
2199"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
2200"екрана."
2201
2202#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
2203msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
2204msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
2205
2206#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
2207msgid ""
2208"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2209"Press the spacebar to eat a number."
2210msgstr ""
2211"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2212"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2213
2214#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
2215msgid "Factor Number Munchers"
2216msgstr "Делител и числояди"
2217
2218#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
2219msgid ""
2220"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
2221"screen."
2222msgstr ""
2223"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
2224
2225#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
2226msgid "Learn about factors and multiples."
2227msgstr "Научете за делимо и делител."
2228
2229#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2230msgid ""
2231"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2232"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2233"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2234"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2235"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
2236"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
2237"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
2238"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2239msgstr ""
2240"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2241"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2242"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2243"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
2244"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 се "
2245"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
2246"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
2247"интервала, за да изядете числото."
2248
2249#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2250msgid ""
2251"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2252"number at the top of the screen."
2253msgstr ""
2254"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2255"горната част на екрана."
2256
2257#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2258msgid "Inequality Number Munchers"
2259msgstr "Неравенства и числояди"
2260
2261#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2262msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
2263msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2264
2265#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2266msgid ""
2267"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2268"the screen."
2269msgstr ""
2270"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2271
2272#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2273msgid "Learn about multiples and factors."
2274msgstr "Научете за кратно и делимо."
2275
2276#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2277msgid "Multiple Number Munchers"
2278msgstr "Кратни и числояди"
2279
2280#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2281msgid ""
2282"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2283"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2284"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2285"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2286"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
2287"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
2288"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
2289"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
2290"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
2291"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
2292"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
2293"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
2294"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2295msgstr ""
2296"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2297"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2298"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2299"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
2300"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
2301"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
2302"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
2303"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
2304"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
2305"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
2306"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
2307"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
2308"за да изядете числото."
2309
2310#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2311msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2312msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2313
2314#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2315msgid "Learn about prime numbers"
2316msgstr "Научете за простите числа"
2317
2318#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2319msgid "Prime Number Munchers"
2320msgstr "Прости числа и числояди"
2321
2322#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2323msgid ""
2324"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2325"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
2326"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
2327"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
2328"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
2329"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
2330"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
2331"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2332msgstr ""
2333"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
2334"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
2335"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
2336"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
2337"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
2338"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
2339"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
2340"Натиснете интервала, за да изядете число."
2341
2342#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2343msgid "Go to Number Munchers activities"
2344msgstr "Занимания с числояди"
2345
2346#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2347msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
2348msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
2349
2350#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2351msgid "Guess a number"
2352msgstr "Познайте число"
2353
2354#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2355msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
2356msgstr ""
2357"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2358"откриете."
2359
2360#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2361msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2362msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2363
2364#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2365msgid ""
2366"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2367"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
2368"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2369"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
2370"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
2371"under the correct number."
2372msgstr ""
2373"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2374"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2375"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2376"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2377"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2378"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2379
2380#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2381msgid "Concept taken from EPI games."
2382msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2383
2384#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
2385msgid ""
2386"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
2387"the tower on the right in the empty space on the left."
2388msgstr ""
2389"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2390"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2391
2392#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:97
2393msgid "Reproduce the given tower"
2394msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2395
2396#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2397msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2398msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2399
2400#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:96
2401msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2402msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2403
2404#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2405msgid ""
2406"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2407"tower on the right in the empty space on the left."
2408msgstr ""
2409"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2410"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2411
2412#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2413msgid "Reproduce the tower on the right side"
2414msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2415
2416#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2417msgid "The Tower of Hanoi"
2418msgstr "„Кула на Ханой“"
2419
2420#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2421msgid ""
2422"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2423"the following rules:\n"
2424"* only one disc may be moved at a time\n"
2425"* no disc may be placed atop a smaller disc"
2426msgstr ""
2427"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2428"следните правила:\n"
2429"* само един диск може да бъде местен по едно и също време\n"
2430"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2431
2432#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:8
2433msgid ""
2434"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2435"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2436"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2437"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2438"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2439"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2440"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2441"Tower_of_hanoi&gt;)"
2442msgstr ""
2443"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2444"легенда за хиндуистки храм, чиито свещеници били непрекъснато заети да "
2445"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2446"Според легендата, светът щял да свърши, ако свещениците спрели работата си. "
2447"Играта е позната и като „Кула на Брама“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2448"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2449"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2450
2451#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2452msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2453msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2454
2455#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2456msgid ""
2457"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2458"as you get closer."
2459msgstr ""
2460"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2461"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2462
2463#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2464msgid "hexagon"
2465msgstr "Шестоъгълник"
2466
2467#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2468msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2469msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2470
2471#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2472msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2473msgstr ""
2474"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2475
2476#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2477#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2478#: ../src/boards/imageid.c:103 ../src/boards/missingletter.c:101
2479msgid "Reading"
2480msgstr "Четене"
2481
2482#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2483msgid "Reading practice"
2484msgstr "Упражнения по четене"
2485
2486#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2487msgid "apple"
2488msgstr "ябълка"
2489
2490#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2491msgid "back"
2492msgstr "облегалка"
2493
2494#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2495msgid "bag"
2496msgstr "чанта"
2497
2498#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2499msgid "ball"
2500msgstr "топка"
2501
2502#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2503msgid "banana"
2504msgstr "банан"
2505
2506#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2507msgid "bed"
2508msgstr "легло"
2509
2510#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2511msgid "boat"
2512msgstr "лодка"
2513
2514#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2515msgid "book"
2516msgstr "книга"
2517
2518#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2519msgid "bottle"
2520msgstr "бутилка"
2521
2522#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2523msgid "cake"
2524msgstr "торта"
2525
2526#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2527msgid "camel"
2528msgstr "камила"
2529
2530#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2531#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2532msgid "car"
2533msgstr "автомобил"
2534
2535#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2536msgid "cat"
2537msgstr "котка"
2538
2539#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2540msgid "catch"
2541msgstr "влак"
2542
2543#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2544msgid "cheese"
2545msgstr "сирене"
2546
2547#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2548msgid "cow"
2549msgstr "крава"
2550
2551#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2552msgid "dog"
2553msgstr "куче"
2554
2555#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2556msgid "finish"
2557msgstr "финал"
2558
2559#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2560msgid "fish"
2561msgstr "риба"
2562
2563#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2564#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2565msgid "house"
2566msgstr "къща"
2567
2568#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2569msgid "pear"
2570msgstr "круша"
2571
2572#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2573msgid "plane"
2574msgstr "самолет"
2575
2576#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2577msgid "satchel"
2578msgstr "чанта"
2579
2580#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2581#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2582#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2583#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2584#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2585#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2586msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2587msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2588
2589#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2590msgid ""
2591"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2592"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2593msgstr ""
2594"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2595"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2596"отговора."
2597
2598#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2599msgid "Image Name"
2600msgstr "Име на изображението"
2601
2602#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2603msgid "Vocabulary and reading"
2604msgstr "Речник и четене"
2605
2606#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2607msgid "bulb"
2608msgstr "крушка"
2609
2610#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2611msgid "fishing boat"
2612msgstr "рибарска лодка"
2613
2614#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2615msgid "lamp"
2616msgstr "лампа"
2617
2618#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2619msgid "mail box"
2620msgstr "пощенска кутия"
2621
2622#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2623#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2624msgid "postcard"
2625msgstr "пощенска картичка"
2626
2627#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2628#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2629#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2630msgid "sailing boat"
2631msgstr "платноходка"
2632
2633#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2634msgid "egg"
2635msgstr "яйце"
2636
2637#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2638msgid "eggcup"
2639msgstr "чашка за варено яйце"
2640
2641#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2642msgid "flower"
2643msgstr "цвете"
2644
2645#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2646msgid "glass"
2647msgstr "стъкло"
2648
2649#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2650msgid "vase"
2651msgstr "ваза"
2652
2653#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2654msgid "light house"
2655msgstr "фар"
2656
2657#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2658msgid "rocket"
2659msgstr "ракета"
2660
2661#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2662msgid "sofa"
2663msgstr "диван"
2664
2665#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2666#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2667msgid "star"
2668msgstr "звезда"
2669
2670#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2671msgid "bicycle"
2672msgstr "велосипед"
2673
2674#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2675msgid "carrot"
2676msgstr "морков"
2677
2678#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2679msgid "grater"
2680msgstr "ренде"
2681
2682#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2683#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2684msgid "tree"
2685msgstr "дърво"
2686
2687#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2688msgid "pencil"
2689msgstr "молив"
2690
2691#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2692msgid "truck"
2693msgstr "камион"
2694
2695#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2696msgid "van"
2697msgstr "микробус"
2698
2699#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2700msgid "castle"
2701msgstr "замък"
2702
2703#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2704msgid "crown"
2705msgstr "корона"
2706
2707#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2708msgid "flag"
2709msgstr "флаг"
2710
2711#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2712msgid "racket"
2713msgstr "ракета"
2714
2715#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
2716msgid "Discover the keyboard."
2717msgstr "Опознаване на клавиатурата."
2718
2719#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
2720msgid "Keyboard-manipulation boards"
2721msgstr "Операции с клавиатурата"
2722
2723#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2724msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2725msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2726
2727#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2728msgid ""
2729"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2730"representation"
2731msgstr ""
2732"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2733"пространство"
2734
2735#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2736msgid "Find your left and right hands"
2737msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2738
2739#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2740msgid "None"
2741msgstr "Няма"
2742
2743#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2744msgid ""
2745"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2746"button on the left, or the green button on the right."
2747msgstr ""
2748"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2749"вляво или зеления вдясно."
2750
2751#: ../boards/login.xml.in.h:1
2752msgid ""
2753"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2754msgstr ""
2755"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2756"доклади."
2757
2758#: ../boards/login.xml.in.h:2
2759msgid "GCompris login screen"
2760msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2761
2762#: ../boards/login.xml.in.h:3
2763msgid ""
2764"In order to activate the login screen, you must \n"
2765"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2766"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
2767"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
2768"you can have a different set of users and select which activities are "
2769"available to them.\n"
2770"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
2771"'profile'\n"
2772"is the name of a profile as you created it in Administration."
2773msgstr ""
2774"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2775"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
2776"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2777"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2778"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2779"бъдат достъпни за тях.\n"
2780"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2781"profile“, където „profile“\n"
2782"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2783
2784#: ../boards/login.xml.in.h:10
2785msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
2786msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2787
2788#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
2789msgid "Addition"
2790msgstr "Събиране"
2791
2792#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
2793msgid ""
2794"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
2795"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom-right area to "
2796"input your answer."
2797msgstr ""
2798"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
2799"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
2800"отговора."
2801
2802#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
2803msgid "Count how many items are under the magic hat"
2804msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
2805
2806#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
2807msgid "Learn addition"
2808msgstr "Учене на събиране"
2809
2810#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
2811msgid "The magician hat"
2812msgstr "Шапката на магьосника"
2813
2814#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
2815msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
2816msgstr ""
2817"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
2818
2819#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
2820msgid "Learn subtraction"
2821msgstr "Учене на изваждане"
2822
2823#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
2824msgid ""
2825"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
2826"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
2827"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
2828"Click on the bottom right area to answer."
2829msgstr ""
2830"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
2831"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
2832"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
2833"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
2834
2835#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
2836#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
2837#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
2838msgid "Subtraction"
2839msgstr "Изваждане"
2840
2841#: ../boards/math.xml.in.h:1
2842msgid "Mathematical activities."
2843msgstr "Задачи по математика."
2844
2845#: ../boards/math.xml.in.h:2
2846msgid "Mathematics"
2847msgstr "Математика"
2848
2849#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2850#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2851msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2852msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2853
2854#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:129
2855msgid "Find your way out of the maze"
2856msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2857
2858#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2859#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2860msgid "Help Tux get out of this maze."
2861msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2862
2863#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2864#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:128
2865msgid "Maze"
2866msgstr "Лабиринт"
2867
2868#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2869msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2870msgstr ""
2871"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2872
2873#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2874msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2875msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2876
2877#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2878msgid ""
2879"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2880"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2881"let you turn Tux in another direction."
2882msgstr ""
2883"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2884"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2885"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2886
2887#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2888msgid "3D Maze"
2889msgstr "Триизмерен лабиринт"
2890
2891#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2892msgid "Find your way out of the 3D maze"
2893msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2894
2895#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2896msgid ""
2897"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2898"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2899"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2900msgstr ""
2901"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2902"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2903"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2904"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2905
2906#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2907msgid "Find your way out of the invisible maze"
2908msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2909
2910#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2911msgid ""
2912"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2913"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2914"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2915msgstr ""
2916"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2917"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2918"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2919"видим режим."
2920
2921#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2922msgid "Find your way out of different types of mazes"
2923msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2924
2925#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2926msgid "Go to Maze activities"
2927msgstr "Занимания с лабиринти"
2928
2929#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2930msgid "Ear-training activity"
2931msgstr "Упражнения за слух"
2932
2933#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2934msgid ""
2935"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2936"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2937msgstr ""
2938"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2939"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2940
2941#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2942msgid "Melody"
2943msgstr "Мелодия"
2944
2945#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2946msgid "Repeat a melody"
2947msgstr "Повтаряне на мелодия"
2948
2949#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2950msgid ""
2951"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2952"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2953"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2954"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2955"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2956msgstr ""
2957"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2958"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2959"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2960"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2961"карти, разкрийте и двете."
2962
2963#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2964msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2965msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2966
2967#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2968msgid "Memory Game with images"
2969msgstr "Игра на памет с изображения"
2970
2971#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2972msgid "Train your memory and remove all the cards"
2973msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2974
2975#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
2976msgid "Addition memory game"
2977msgstr "Игра на памет със събиране"
2978
2979#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
2980msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
2981msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
2982
2983#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
2984msgid ""
2985"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
2986"cards are gone."
2987msgstr ""
2988"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
2989"всички карти изчезнат."
2990
2991#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
2992msgid ""
2993"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
2994"Each card is hiding an adding-up sum, or the answer to the sum.\n"
2995"An adding-up sum looks like this: 2 + 2 = 4\n"
2996"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
2997"number on the other side. So 2 (1, 2) and 2 more (3, 4) makes 4. Count aloud "
2998"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
2999"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3000"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3001"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3002"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3003"at adding-up!\n"
3004"\n"
3005"In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also "
3006"called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and "
3007"bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, "
3008"then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You "
3009"can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the "
3010"numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. "
3011"You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put "
3012"them together and make a proper sum. When you do that, both those cards "
3013"disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've "
3014"won the game! :)"
3015msgstr ""
3016"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3017"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
3018"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
3019"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3020"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
3021"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3022"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3023"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3024"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3025"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
3026"\n"
3027"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
3028"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
3029"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
3030"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
3031"само по две карти на ход, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
3032"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
3033"знака за равенство и сте необходими на числата, за да ги съберете заедно и "
3034"да направите подходящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
3035"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
3036"играта! :-)"
3037
3038#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
3039msgid "Addition and subtraction memory game"
3040msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
3041
3042#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
3043#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
3044msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
3045msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
3046
3047#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
3048#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
3049msgid ""
3050"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
3051"until all the cards are gone."
3052msgstr ""
3053"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
3054"същото, докато всички карти изчезнат."
3055
3056#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
3057#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
3058#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
3059#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
3060#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
3061#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
3062#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
3063#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
3064msgid ""
3065"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3066"Each card is hiding an operation, or the answer to it.\n"
3067"\n"
3068"In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need "
3069"to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click "
3070"on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card "
3071"that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two "
3072"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3073"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3074"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3075"proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've "
3076"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
3077msgstr ""
3078"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3079"карта крие действие, или отговора му.\n"
3080"\n"
3081"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
3082"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
3083"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
3084"действие. Може да обръщате само две карти на ход, така че трябва да "
3085"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
3086"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необходими на "
3087"числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо уравнение. Когато "
3088"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
3089"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
3090
3091#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
3092#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
3093msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
3094msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
3095
3096#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
3097msgid "All operations memory game"
3098msgstr "Игра на памет с всички действия"
3099
3100#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
3101#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
3102msgid ""
3103"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
3104"cards are gone."
3105msgstr ""
3106"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
3107"свършат."
3108
3109#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
3110#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
3111#: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
3112#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
3113#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
3114#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
3115msgid ""
3116"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
3117"gone."
3118msgstr ""
3119"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
3120"изчезнат."
3121
3122#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
3123msgid "All operations memory game against Tux"
3124msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
3125
3126#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
3127msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
3128msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
3129
3130#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
3131msgid "Addition memory game against Tux"
3132msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
3133
3134#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
3135msgid "Additions"
3136msgstr "Събиране"
3137
3138#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
3139msgid "Division"
3140msgstr "Делене"
3141
3142#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
3143msgid "Division memory game"
3144msgstr "Игра на памет с делене"
3145
3146#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
3147msgid "Practise division, until all the cards are gone."
3148msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
3149
3150#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
3151msgid "Division memory game against Tux"
3152msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
3153
3154#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
3155msgid "Go to Memory activities"
3156msgstr "Занимания за развиване на паметта"
3157
3158#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
3159msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
3160msgstr ""
3161"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
3162
3163#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
3164msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
3165msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
3166
3167#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
3168msgid "Subtraction memory game"
3169msgstr "Игра на памет с изваждане"
3170
3171#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
3172msgid ""
3173"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
3174"the cards are gone."
3175msgstr ""
3176"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
3177"всички карти изчезнат."
3178
3179#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
3180msgid ""
3181"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3182"Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.\n"
3183"A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2\n"
3184"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
3185"number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud "
3186"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
3187"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3188"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3189"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3190"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3191"at adding-up!\n"
3192"\n"
3193"In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You "
3194"need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. "
3195"Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other "
3196"card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two "
3197"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3198"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3199"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3200"proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made "
3201"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
3202msgstr ""
3203"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3204"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
3205"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
3206"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3207"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
3208"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3209"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3210"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3211"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3212"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
3213"\n"
3214"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
3215"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
3216"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
3217"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на ход, така "
3218"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
3219"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
3220"необходими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо "
3221"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
3222"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
3223
3224#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
3225msgid "Subtraction memory game against Tux"
3226msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
3227
3228#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
3229msgid "Multiplication"
3230msgstr "Умножение"
3231
3232#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
3233msgid "Multiplication memory game"
3234msgstr "Игра на памет с умножение"
3235
3236#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
3237msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
3238msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3239
3240#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
3241msgid ""
3242"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
3243"the cards are gone."
3244msgstr ""
3245"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
3246"всички карти изчезнат."
3247
3248#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
3249msgid "Multiplication and division memory game"
3250msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
3251
3252#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
3253#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
3254msgid "Multiplication, division"
3255msgstr "Умножение, делене"
3256
3257#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
3258#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
3259msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
3260msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
3261
3262#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
3263msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
3264msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
3265
3266#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
3267msgid "Multiplication memory game against Tux"
3268msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
3269
3270#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
3271msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
3272msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3273
3274#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
3275msgid "Go to mathematics memory activities"
3276msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
3277
3278#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
3279#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
3280msgid "Memory activities based on operations"
3281msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
3282
3283#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
3284msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
3285msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
3286
3287#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
3288msgid ""
3289"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
3290"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
3291"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
3292"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
3293"turn over the twins, they both disappear."
3294msgstr ""
3295"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
3296"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
3297"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
3298"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
3299"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
3300
3301#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
3302msgid "Audio memory game"
3303msgstr "Игра за звукова памет"
3304
3305#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
3306msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
3307msgstr ""
3308"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
3309
3310#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
3311#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
3312msgid "Mouse manipulation, Brain."
3313msgstr "Операции с мишката, мислене."
3314
3315#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
3316msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
3317msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
3318
3319#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
3320msgid "Audio memory game against Tux"
3321msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3322
3323#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
3324msgid "Play the audio memory game against Tux"
3325msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3326
3327#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
3328msgid "Have a memory competition with Tux."
3329msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
3330
3331#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
3332msgid "Memory Game with images, against Tux"
3333msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
3334
3335#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
3336msgid ""
3337"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
3338"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
3339"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
3340"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
3341"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
3342"twins than he does."
3343msgstr ""
3344"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
3345"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
3346"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
3347"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
3348"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
3349"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
3350"намерите повече двойки близнаци от него."
3351
3352#: ../boards/menu.xml.in.h:1
3353msgid ""
3354"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3355"activities.\n"
3356"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
3357"The following icons are displayed from right to left.\n"
3358"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3359"activity)\n"
3360"    Home - Exit an activity, go back to menu\n"
3361"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3362"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3363"    Lips - Repeat the question\n"
3364"    Question Mark - Help\n"
3365"    Tool - The configuration menu\n"
3366"    Tux Plane - About GCompris\n"
3367"    Night - Quit GCompris\n"
3368"The stars show suitable age groups for each game:\n"
3369"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
3370"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
3371msgstr ""
3372"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3373"занимания.\n"
3374"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3375"Изобразени са следните икони отдясно наляво:\n"
3376"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3377"занимание)\n"
3378"    Къща - Спиране на заниманието, връщане към менюто\n"
3379"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3380"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3381"    Устни - Повтаряне на въпроса\n"
3382"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3383"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3384"    Самолетът на Тъкс - Относно GCompris\n"
3385"Звездите означават нивото на трудност за всяко занимание:\n"
3386"    1, 2 или 3 обикновени звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3387"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3388
3389#: ../boards/menu.xml.in.h:16
3390msgid "GCompris Main Menu"
3391msgstr "Главно меню на GCompris"
3392
3393#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../src/boards/menu2.c:1007
3394msgid ""
3395"GCompris is a collection of educational games that provides different "
3396"activities for children aged 2 and up."
3397msgstr ""
3398"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3399"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3400
3401#: ../boards/menu.xml.in.h:19
3402msgid ""
3403"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
3404"edutainment software"
3405msgstr ""
3406"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
3407"собственически образователен софтуер."
3408
3409#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
3410msgid "Miscellaneous activities"
3411msgstr "Разни занимания"
3412
3413#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
3414msgid "Time, Geography, ..."
3415msgstr "Време, география, ..."
3416
3417#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
3418msgid ""
3419"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
3420"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
3421msgstr ""
3422"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
3423"липсващата буква, за да завършите думата."
3424
3425#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
3426msgid "Fill in the missing letter"
3427msgstr "Попълнете липсващата буква"
3428
3429#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
3430msgid "Missing Letter"
3431msgstr "Липсваща буква"
3432
3433#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
3434msgid "Training reading skills"
3435msgstr "Упражнения по четене"
3436
3437#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
3438msgid "Word reading"
3439msgstr "Четене на думи"
3440
3441#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
3442msgid "apple/_pple/a/i/o"
3443msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
3444
3445#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
3446msgid "apple/app_e/l/h/n"
3447msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
3448
3449#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
3450msgid "apple/appl_/e/h/a"
3451msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
3452
3453#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
3454msgid "ball/_all/b/p/d"
3455msgstr "топка/_опка/т/д/к"
3456
3457#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
3458msgid "ball/b_ll/a/u/o"
3459msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
3460
3461#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
3462msgid "ball/bal_/l/h/s"
3463msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
3464
3465#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
3466msgid "banana/_anana/b/p/d"
3467msgstr "банан/_анан/б/в/п"
3468
3469#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
3470msgid "banana/b_nana/a/o/i"
3471msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
3472
3473#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
3474msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
3475msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
3476
3477#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
3478msgid "bed/_ed/b/l/f"
3479msgstr "легло/_егло/л/к/н"
3480
3481#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
3482msgid "bed/b_d/e/a/i"
3483msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
3484
3485#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
3486msgid "bed/be_/d/p/b"
3487msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
3488
3489#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
3490msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
3491msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
3492
3493#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
3494msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
3495msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
3496
3497#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
3498msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
3499msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
3500
3501#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
3502msgid "cake/_ake/c/p/d"
3503msgstr "торта/_орта/т/д/п"
3504
3505#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
3506msgid "cake/c_ke/a/o/e"
3507msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
3508
3509#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
3510msgid "cake/ca_e/k/q/c"
3511msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
3512
3513#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
3514msgid "car/_ar/c/k/b"
3515msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
3516
3517#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
3518msgid "car/c_r/a/k/o"
3519msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
3520
3521#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
3522msgid "car/ca_/r/w/k"
3523msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
3524
3525#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
3526msgid "dog/_og/d/p/q"
3527msgstr "куче/_уче/к/г/с"
3528
3529#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
3530msgid "dog/d_g/o/g/a"
3531msgstr "куче/к_че/у/о/а"
3532
3533#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
3534msgid "dog/do_/g/p/q"
3535msgstr "куче/куч_/е/и/о"
3536
3537#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
3538msgid "fish/_ish/f/h/l"
3539msgstr "риба/_иба/р/в/н"
3540
3541#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
3542msgid "fish/f_sh/i/u/l"
3543msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
3544
3545#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
3546msgid "fish/fis_/h/o/i"
3547msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
3548
3549#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
3550msgid "house/_ouse/h/e/j"
3551msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
3552
3553#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
3554msgid "house/h_use/o/f/u"
3555msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
3556
3557#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
3558msgid "house/hous_/e/a/i"
3559msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
3560
3561#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
3562msgid "plane/_lane/p/g/d"
3563msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
3564
3565#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
3566msgid "plane/p_ane/l/j/i"
3567msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
3568
3569#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
3570msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
3571msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
3572
3573#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
3574msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
3575msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
3576
3577#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
3578msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
3579msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
3580
3581#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
3582msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
3583msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
3584
3585#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
3586msgid "Can count"
3587msgstr "Можете да броите"
3588
3589#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
3590msgid ""
3591"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
3592"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3593msgstr ""
3594"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3595"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3596"екрана."
3597
3598#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3599msgid "Money"
3600msgstr "Пари"
3601
3602#: ../boards/money.xml.in.h:4
3603msgid "Practice money usage"
3604msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3605
3606#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3607msgid ""
3608"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3609"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3610msgstr ""
3611"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3612"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3613
3614#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3615msgid "Practice money usage including cents"
3616msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3617
3618#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3619msgid "Rebuild the mosaic"
3620msgstr "Постройте наново мозайката"
3621
3622#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
3623msgid "Mouse-manipulation activities."
3624msgstr "Занимания за операции с мишка."
3625
3626#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3627msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
3628msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
3629
3630#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
3631msgid "Numeration"
3632msgstr "Броене"
3633
3634#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
3635msgid "Numeration activities."
3636msgstr "Упражнения по броене."
3637
3638#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:1
3639msgid "Improve reading skill and the ability to understand what is read."
3640msgstr ""
3641"Усъвършенстване на уменията за четене и възможността да се разбира "
3642"прочетеното."
3643
3644#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:2
3645msgid "Read and play with the story"
3646msgstr "Четете и участвайте в историята"
3647
3648#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:3
3649msgid "The story of Oscar and friend"
3650msgstr "Историята на Оскар и приятел"
3651
3652#: ../boards/oscar_and_friends.xml.in.h:4
3653msgid "reading"
3654msgstr "четене"
3655
3656#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3657msgid "Assemble the puzzle"
3658msgstr "Завършете пъзела"
3659
3660#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3661msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3662msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3663
3664#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3665msgid ""
3666"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3667"main board."
3668msgstr ""
3669"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3670"централната зона."
3671
3672#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3673msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3674msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3675
3676#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3677msgid "Spatial representation"
3678msgstr "Представа за пространство"
3679
3680#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3681msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3682msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3683
3684#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3685msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3686msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3687
3688#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3689msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3690msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3691
3692#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3693msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3694msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3695
3696#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3697msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3698msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3699
3700#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3701msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3702msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3703
3704#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3705msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3706msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3707
3708#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3709msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3710msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3711
3712#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3713msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3714msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3715
3716#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3717msgid ""
3718"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3719"on Tux to open the parachute."
3720msgstr ""
3721"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3722"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3723"Тъкс."
3724
3725#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3726msgid ""
3727"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3728"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3729msgstr ""
3730"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3731"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3732
3733#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3734msgid "Parachutist"
3735msgstr "Парашутист"
3736
3737#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3738msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3739msgstr ""
3740"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3741"играете."
3742
3743#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3744msgid ""
3745"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3746"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3747msgstr ""
3748"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3749"за управление на въртолета."
3750
3751#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3752msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3753msgstr ""
3754"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3755
3756#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3757msgid "Number"
3758msgstr "Число"
3759
3760#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:74
3761msgid "Numbers in Order"
3762msgstr "Подредени числа"
3763
3764#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
3765msgid "Puzzles"
3766msgstr "Пъзели"
3767
3768#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
3769msgid "Various puzzles."
3770msgstr "Различни пъзели."
3771
3772#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3773msgid "Add a language-binding to gcompris."
3774msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3775
3776#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3777msgid "Advanced Python Programmer :)"
3778msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3779
3780#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3781msgid "Python Test"
3782msgstr "Тест по Питон"
3783
3784#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3785msgid "Test board for the python plugin"
3786msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3787
3788#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3789msgid ""
3790"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3791msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3792
3793#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3794msgid "A memory game based on trains"
3795msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
3796
3797#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3798msgid ""
3799"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3800"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3801"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3802"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3803msgstr ""
3804"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3805"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3806"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3807"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3808
3809#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3810msgid "Memory-training"
3811msgstr "Упражнения за паметта"
3812
3813#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3814msgid "Railway"
3815msgstr "Железница"
3816
3817#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3818msgid "Click on the correct colored object."
3819msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3820
3821#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3822msgid "Click on the matching color"
3823msgstr "Натиснете правилния цвят"
3824
3825#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3826msgid "Read the names of colors"
3827msgstr "Четене на цветове"
3828
3829#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3830msgid "This board teaches basic colors."
3831msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3832
3833#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3834msgid "black"
3835msgstr "черно"
3836
3837#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3838msgid "blue"
3839msgstr "синьо"
3840
3841#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3842msgid "brown"
3843msgstr "кафяво"
3844
3845#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3846msgid "green"
3847msgstr "зелено"
3848
3849#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3850msgid "grey"
3851msgstr "сиво"
3852
3853#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3854msgid "orange"
3855msgstr "оранжево"
3856
3857#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3858msgid "pink"
3859msgstr "розово"
3860
3861#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3862msgid "red"
3863msgstr "червено"
3864
3865#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3866msgid "violet"
3867msgstr "лилаво"
3868
3869#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3870msgid "white"
3871msgstr "бяло"
3872
3873#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3874msgid "yellow"
3875msgstr "жълто"
3876
3877#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3878msgid "Go to the Reading activities"
3879msgstr "Занимания по четене"
3880
3881#: ../boards/reading.xml.in.h:2
3882msgid "Reading activities."
3883msgstr "Занимания по четене."
3884
3885#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3886msgid ""
3887"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3888"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3889msgstr ""
3890"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3891"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3892
3893#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3894msgid "Horizontal reading practice"
3895msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3896
3897#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3898msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3899msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3900
3901#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
3902msgid "Reading training in a limited time"
3903msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3904
3905#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3906msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3907msgstr ""
3908"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3909
3910#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
3911msgid "Read training in a limited time"
3912msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3913
3914#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3915msgid "Vertical-reading practice"
3916msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3917
3918#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3919msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3920msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3921
3922#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
3923msgid ""
3924"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3925"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3926"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3927"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3928msgstr ""
3929"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3930"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3931"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3932"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3933
3934#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3935msgid "Redraw the given item"
3936msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3937
3938#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3939msgid ""
3940"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3941"the left."
3942msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3943
3944#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3945msgid ""
3946"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3947"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
3948"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
3949"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
3950"objects under others."
3951msgstr ""
3952"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3953"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3954"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3955"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3956
3957#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3958msgid "Mirror the given item"
3959msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3960
3961#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3962msgid ""
3963"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
3964"first level"
3965msgstr ""
3966"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3967"ниво"
3968
3969#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3970msgid ""
3971"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3972"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3973"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3974msgstr ""
3975"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3976"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3977"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3978
3979#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3980msgid "Practice subtraction with a fun game"
3981msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3982
3983#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3984msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3985msgstr ""
3986"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3987"блок."
3988
3989#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3990msgid "Balance the scales properly"
3991msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3992
3993#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3994msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3995msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3996
3997#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3998msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3999msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
4000
4001#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
4002msgid ""
4003"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
4004"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
4005"released under the GPL licence."
4006msgstr ""
4007"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
4008"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
4009"издадена под лиценза GPL."
4010
4011#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
4012msgid ""
4013"To balance the scales, move the masses on the left or the right side. The "
4014"masses can be arranged in any order."
4015msgstr ""
4016"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна или дясната "
4017"страна. Те могат да се подреждат във всякакъв ред."
4018
4019#: ../boards/searace.xml.in.h:1
4020msgid "Direct your boat accurately to win the race."
4021msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
4022
4023#: ../boards/searace.xml.in.h:2
4024msgid ""
4025"In the text entry, enter one command per line, to control your boat.\n"
4026"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4027"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4028"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4029"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4030"default 1 is used.\n"
4031"For example:\n"
4032"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
4033"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
4034"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
4035"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
4036"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4037"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4038"next level will give you more complex weather conditions."
4039msgstr ""
4040"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката.\n"
4041"Поддържаните команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. "
4042"Командите „ляво“ и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. "
4043"Стойността на ъгъла се нарича „параметър“ на командата „ляво“ или „дясно“. "
4044"По подразбиране се използва ъгъл от 45 градуса. Командата „напред“ приема и "
4045"параметър за разстояние. По подразбиране се използва 1. \n"
4046"Например:\n"
4047"- ляво 90: Перпендикулярно завъртане наляво\n"
4048"- напред 10: Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията).\n"
4049"Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато сте "
4050"готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново състезание при "
4051"същите атмосферни условия, натискайки бутона „повторение“. Можете да "
4052"натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да измервате "
4053"разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-сложна "
4054"метеорологична обстановка."
4055
4056#: ../boards/searace.xml.in.h:8 ../boards/searace1player.xml.in.h:7
4057msgid ""
4058"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
4059"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
4060"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
4061"concept to children."
4062msgstr ""
4063"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
4064"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
4065"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
4066"децата в понятието програмиране."
4067
4068#: ../boards/searace.xml.in.h:9
4069msgid "Sea race (2 Players)"
4070msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
4071
4072#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
4073msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
4074msgstr ""
4075"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
4076
4077#: ../boards/searace1player.xml.in.h:2
4078msgid ""
4079"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
4080"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4081"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4082"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4083"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4084"default 1 is used.\n"
4085"For example:\n"
4086"- left 90: Make a perpendicular left turn\n"
4087"- forward 10: Go forward for 10 units (as displayed on the ruler).\n"
4088"The goal is to reach the right of the screen (the red line). When done, you "
4089"can try to improve your program and start a new race with the same weather "
4090"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4091"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4092"next level will give you more complex weather conditions."
4093msgstr ""
4094"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
4095"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
4096"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
4097"се нарича „параметър“ на командата „ляво“ или „дясно“. По подразбиране се "
4098"използва ъгъл от 45 градуса. Командата „напред“ приема и параметър за "
4099"разстояние. По подразбиране се използва 1.\n"
4100"Например:\n"
4101"- ляво 90: Перпендикулярно завъртане наляво\n"
4102"- напред 10: Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията).\n"
4103"Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато сте "
4104"готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново състезание при "
4105"същите атмосферни условия, натискайки бутона „повторение“. Можете да "
4106"натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да измервате "
4107"разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-сложна "
4108"метеорологична обстановка."
4109
4110#: ../boards/searace1player.xml.in.h:8
4111msgid "Sea race (Single Player)"
4112msgstr "Морско състезание (1 играч)"
4113
4114#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
4115msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
4116msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
4117
4118#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
4119msgid "Counting skills"
4120msgstr "Умения по броене"
4121
4122#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
4123msgid "In a limited time, count the number of dots"
4124msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
4125
4126#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
4127msgid "Numbers With Dice"
4128msgstr "Числа със зар"
4129
4130#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
4131msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
4132msgstr ""
4133"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
4134"падащия зар."
4135
4136#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
4137msgid "Numbers with pairs of dice"
4138msgstr "Числа със зар"
4139
4140#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
4141msgid "Go to Sound activities"
4142msgstr "Занимания със звуци"
4143
4144#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
4145msgid "Sound based activities."
4146msgstr "Занимания със звуци."
4147
4148#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
4149msgid "Strategy games"
4150msgstr "Стратегически игри"
4151
4152#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
4153msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
4154msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
4155
4156#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
4157msgid ""
4158"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
4159"to navigate to the required depth. There is a close gate on the right. Catch "
4160"the jewel to open it, then pass through it to reach the next level."
4161msgstr ""
4162"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
4163"танкове, за да достигнете исканата дълбочина. Има изходен шлюз вдясно. "
4164"Вземете бижуто, за да го отворите и преминете през него, за да достигнете "
4165"следващото ниво."
4166
4167#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
4168msgid "Learn how a submarine works"
4169msgstr "Научете как работи подводницата"
4170
4171#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
4172msgid "Physics basics"
4173msgstr "Основи на физиката"
4174
4175#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
4176msgid "Pilot a submarine"
4177msgstr "Управление на подводница"
4178
4179#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
4180msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
4181msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
4182
4183#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
4184msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
4185msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
4186
4187#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
4188msgid ""
4189"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
4190"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
4191"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
4192"not let you enter invalid data."
4193msgstr ""
4194"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
4195"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
4196"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
4197"въвеждането на неправилни данни."
4198
4199#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
4200msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
4201msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
4202
4203#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
4204msgid ""
4205"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
4206msgstr ""
4207"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
4208"район."
4209
4210#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
4211msgid ""
4212"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
4213"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
4214"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
4215"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
4216"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
4217"Sudoku&gt;)."
4218msgstr ""
4219"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
4220"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
4221"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
4222"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
4223"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
4224"Судоку&gt;)."
4225
4226#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
4227msgid ""
4228"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
4229"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
4230"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
4231"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
4232"opposite order."
4233msgstr ""
4234"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
4235"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
4236"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
4237"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
4238"обратен ред."
4239
4240#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:106
4241msgid "Super Brain"
4242msgstr "Свръх-мозък"
4243
4244#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:107
4245msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
4246msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
4247
4248#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
4249msgid ""
4250"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
4251"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
4252"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
4253"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
4254"taking the square as the unit:\n"
4255"\t* 5 right isosceles triangles\n"
4256"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
4257"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
4258"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
4259"\t* 1 square (side of 1)\n"
4260"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
4261msgstr ""
4262"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
4263"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
4264"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
4265"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
4266"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
4267"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
4268"\t\to два малки (с катети 1)\n"
4269"\t\to един среден (с катети √2)\n"
4270"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
4271"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
4272"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
4273
4274#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
4275msgid ""
4276"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
4277"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
4278"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
4279"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
4280"the shape will be drawn."
4281msgstr ""
4282"Изберете танграм. Плочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
4283"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
4284"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
4285"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
4286"фигурата."
4287
4288#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
4289msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
4290msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
4291
4292#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
4293msgid ""
4294"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
4295"GCompris by Yves Combe in 2005."
4296msgstr ""
4297"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
4298"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
4299
4300#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
4301msgid "The tangram puzzle game"
4302msgstr "Пъзел - танграми"
4303
4304#: ../boards/target.xml.in.h:1
4305msgid ""
4306"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
4307msgstr ""
4308"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
4309
4310#: ../boards/target.xml.in.h:2
4311msgid ""
4312"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
4313"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
4314"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
4315"or the OK button."
4316msgstr ""
4317"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
4318"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
4319"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
4320"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
4321
4322#: ../boards/target.xml.in.h:3
4323msgid "Hit the target and count your points"
4324msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
4325
4326#: ../boards/target.xml.in.h:4
4327msgid "Practice addition with a target game"
4328msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
4329
4330#: ../boards/target.xml.in.h:5
4331msgid "Throw darts at a target and count your score."
4332msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
4333
4334#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
4335msgid "A sliding-block puzzle game"
4336msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
4337
4338#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
4339msgid ""
4340"Each car can only move either horizontally or vertically. You must make some "
4341"room in order to let the red car move through the gate on the right."
4342msgstr ""
4343"Всяка кола може да се движи или хоризонтално, или вертикално. Трябва да "
4344"направите малко място, за да може червената кола да мине през портата вдясно."
4345
4346#: ../boards/traffic.xml.in.h:3
4347msgid "Remove the red car from the parking lot through the gate on the right"
4348msgstr ""
4349"Махнете червената кола от мястото за паркиране, като използвате портата "
4350"вдясно"
4351
4352#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
4353msgid "Drawing activity (pixmap)"
4354msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
4355
4356#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
4357msgid "Launch Tuxpaint"
4358msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
4359
4360#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
4361msgid "Tuxpaint"
4362msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
4363
4364#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
4365msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
4366msgstr ""
4367"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
4368"ще приключи."
4369
4370#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
4371msgid "mouse and keyboard manipulation"
4372msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
4373
4374#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
4375msgid ""
4376"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
4377"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
4378"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
4379"him."
4380msgstr ""
4381"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
4382"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
4383"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
4384
4385#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
4386msgid "Learn about the water cycle"
4387msgstr "Научете водния кръговрат"
4388
4389#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
4390msgid "Learn the water cycle"
4391msgstr "Научете водния кръговрат"
4392
4393#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
4394msgid ""
4395"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
4396"system back up so he can take a shower."
4397msgstr ""
4398"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
4399"система така, че да може да се изкъпе."
4400
4401#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:110
4402msgid "Falling Words"
4403msgstr "Падащи думи"
4404
4405#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
4406msgid "Keyboard training"
4407msgstr "Упражнения с клавиатурата"
4408
4409#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
4410msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
4411msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
4412
4413#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:111
4414msgid "Type the falling words before they reach the ground"
4415msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
4416
4417#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:1
4418msgid "A simple word processor to enter and save any text"
4419msgstr "Опростена текстообработваща програма за въвеждане и запазване на текст"
4420
4421#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:2
4422msgid ""
4423"In this wordprocessor you can type the text you want, save and get it back "
4424"later. You can add some style to your text by using the buttons on the left. "
4425"The first 4 buttons let you select the style of the line on which your "
4426"insert cursor is. The 2 others buttons with multiple choices let you select "
4427"from a predefined document and color theme."
4428msgstr ""
4429"В този текстов редактор може да пишете текст по желание, да го запазвате и "
4430"отваряте наново. Може да добавяте стил към текста, използвайки бутоните "
4431"вляво. Първите четири бутона позволяват избор на стил за реда, където се "
4432"намира курсора. Останалите два бутона с много възможности за избор ви "
4433"предоставят възможността да избирате от предварително дефиниран документ и "
4434"цветова тема."
4435
4436#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:3
4437msgid ""
4438"Learn how to enter text in a wordprocessor. This wordprocessor is special in "
4439"that it enforces the use of styles. This way, the children will understand "
4440"their benefit when moving to more feature full wordprocessor like OpenOffice."
4441"org."
4442msgstr ""
4443"Да се научи въвеждането на текст с текстообработваща програма. Тази програма "
4444"е специална, понеже налага използването на стилове. По този начин, децата ще "
4445"разберат ползата от тях, когато преминат към по-богата на функционалност "
4446"текстообработваща програма като OpenOffice.org."
4447
4448#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:4
4449msgid "The children can type their own text or copy one given by the teacher."
4450msgstr ""
4451"Децата могат да въвеждат техен собствен текст или да преписват предоставен "
4452"им от учителя."
4453
4454#: ../boards/wordprocessor.xml.in.h:5
4455msgid "Your word processor"
4456msgstr "Вашата текстообработваща програма"
4457
4458#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
4459msgid "Administration for gcompris"
4460msgstr "Администриране на GCompris"
4461
4462#: ../gcompris.desktop.in.h:1
4463msgid "Educational game for ages 2 to 10"
4464msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
4465
4466#: ../gcompris.desktop.in.h:2
4467msgid "Educational suite GCompris"
4468msgstr "Образователна серия GCompris"
4469
4470#: ../gcompris.desktop.in.h:3
4471msgid "Multi-activity educational game"
4472msgstr "Игра с много занимания с образователна цел"
4473
4474#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators '+-x/' for  your language.
4475#: ../src/boards/algebra.c:182 ../src/boards/memory.c:846
4476msgid "+-×÷"
4477msgstr "+-.:"
4478
4479#: ../src/boards/awele.c:350 ../src/boards/awele.c:360
4480msgid "NORTH"
4481msgstr "СЕВЕР"
4482
4483#: ../src/boards/awele.c:372 ../src/boards/awele.c:382
4484msgid "SOUTH"
4485msgstr "ЮГ"
4486
4487#: ../src/boards/awele.c:551
4488msgid "Choose a house"
4489msgstr "Изберете къща"
4490
4491#: ../src/boards/awele.c:679
4492msgid "Your turn to play ..."
4493msgstr "Ваш ред е..."
4494
4495#: ../src/boards/awele.c:748
4496msgid "Not allowed! Try again !"
4497msgstr "Не е позволено! Опитайте отново!"
4498
4499#: ../src/boards/chess.c:179
4500msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectedly"
4501msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
4502
4503#: ../src/boards/chess.c:199
4504msgid ""
4505"Error: The external program gnuchess is required\n"
4506"to play chess in gcompris.\n"
4507"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4508"GNU/Linux distribution\n"
4509"And check it is located here: "
4510msgstr ""
4511"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4512"за да играете шах в GCompris.\n"
4513"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
4514"http://packages.debian.org или във Вашата дистрибуция на GNU/Линукс.\n"
4515"И проверете дали я има тук: "
4516
4517#: ../src/boards/chess.c:244
4518msgid ""
4519"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4520"to play chess in gcompris.\n"
4521"First install it, and check it is in "
4522msgstr ""
4523"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4524"за да играете шах в GCompris.\n"
4525"Първо я инсталирайте и проверете дали я има в "
4526
4527#: ../src/boards/chess.c:587
4528msgid "White's Turn"
4529msgstr "Ред на белите"
4530
4531#: ../src/boards/chess.c:587
4532msgid "Black's Turn"
4533msgstr "Ред на черните"
4534
4535#: ../src/boards/chess.c:731
4536msgid "White checks"
4537msgstr "Шах на белите"
4538
4539#: ../src/boards/chess.c:733
4540msgid "Black checks"
4541msgstr "Шах на черните"
4542
4543#: ../src/boards/chess.c:1090
4544msgid "Black mates"
4545msgstr "Мат на черните"
4546
4547#: ../src/boards/chess.c:1095
4548msgid "White mates"
4549msgstr "Мат на белите"
4550
4551#: ../src/boards/chess.c:1100 ../src/gcompris/bonus.c:364
4552#: ../src/gcompris/bonus.c:373
4553msgid "Drawn game"
4554msgstr "Равна игра"
4555
4556#: ../src/boards/chess.c:1128
4557msgid "Error: The external program gnuchess died unexpectingly"
4558msgstr "Грешка: Външната програма „gnuchess“ загина неочаквано"
4559
4560#: ../src/boards/click_on_letter.c:259 ../src/boards/memory.c:813
4561msgid ""
4562"Error: this activity cannot be played with the\n"
4563"sound effects disabled.\n"
4564"Go to the configuration dialog to\n"
4565"enable the sound"
4566msgstr ""
4567"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
4568"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
4569"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
4570"за да включите звука."
4571
4572#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
4573#. require by all utf8-functions
4574#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
4575#: ../src/boards/click_on_letter.c:264 ../src/boards/gletters.c:231
4576#: ../src/boards/memory.c:835
4577msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
4578msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
4579
4580#: ../src/boards/click_on_letter.c:286
4581#, c-format
4582msgid ""
4583"Error: this activity requires that you first install\n"
4584"the packages with gcompris voices for the locale '%s' or '%s'"
4585msgstr ""
4586"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4587"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“ или „%s“"
4588
4589#: ../src/boards/click_on_letter.c:294
4590#, c-format
4591msgid ""
4592"Error: this activity requires that you first install\n"
4593"the packages with GCompris voices for the locale '%s' ! Fallback to english, "
4594"sorry!"
4595msgstr ""
4596"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4597"пакетите със звук за GCompris за локала „%s“! Стартиране на английски, за "
4598"съжаление."
4599
4600#. Init configuration window:
4601#. all the configuration functions will use it
4602#. all the configuration functions returns values for their key in
4603#. the dict passed to the apply_callback
4604#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
4605#. we can add what you want in it.
4606#: ../src/boards/click_on_letter.c:623 ../src/boards/colors.c:165
4607#: ../src/boards/gletters.c:857 ../src/boards/imageid.c:749
4608#: ../src/boards/missingletter.c:772
4609#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:641
4610#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:659
4611#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:50 ../src/boards/python/login.py:535
4612#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:206
4613#: ../src/boards/reading.c:833 ../src/boards/scale.c:862
4614#: ../src/boards/shapegame.c:1863 ../src/boards/smallnumbers.c:590
4615#, c-format, python-format
4616msgid ""
4617"<b>%s</b> configuration\n"
4618" for profile <b>%s</b>"
4619msgstr ""
4620"<b>%s</b> конфигурация\n"
4621" за профил <b>%s</b>"
4622
4623#. toggle box
4624#: ../src/boards/click_on_letter.c:646 ../src/boards/gletters.c:890
4625#: ../src/boards/python/login.py:540
4626msgid "Uppercase only text"
4627msgstr "Само текст с главни букви"
4628
4629#: ../src/boards/clockgame.c:550 ../src/boards/clockgame.c:560
4630msgid "Set the watch to:"
4631msgstr "Настройте часовника на:"
4632
4633#: ../src/boards/colors.c:56
4634msgid "Click on the blue duck"
4635msgstr "Натиснете синята играчка"
4636
4637#: ../src/boards/colors.c:57
4638msgid "Click on the brown duck"
4639msgstr "Натиснете кафявата играчка"
4640
4641#: ../src/boards/colors.c:58
4642msgid "Click on the green duck"
4643msgstr "Натиснете зелената играчка"
4644
4645#: ../src/boards/colors.c:59
4646msgid "Click on the grey duck"
4647msgstr "Натиснете сивата играчка"
4648
4649#: ../src/boards/colors.c:60
4650msgid "Click on the orange duck"
4651msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
4652
4653#: ../src/boards/colors.c:61
4654msgid "Click on the purple duck"
4655msgstr "Натиснете лилавата играчка"
4656
4657#: ../src/boards/colors.c:62
4658msgid "Click on the red duck"
4659msgstr "Натиснете червената играчка"
4660
4661#: ../src/boards/colors.c:63
4662msgid "Click on the yellow duck"
4663msgstr "Натиснете жълтата играчка"
4664
4665#: ../src/boards/colors.c:64
4666msgid "Click on the black duck"
4667msgstr "Натиснете черната играчка"
4668
4669#: ../src/boards/colors.c:65
4670msgid "Click on the white duck"
4671msgstr "Натиснете бялата играчка"
4672
4673#: ../src/boards/colors.c:177 ../src/boards/python/admin/board_list.py:671
4674#: ../src/boards/python/pythontest.py:473 ../src/boards/smallnumbers.c:610
4675msgid "Select sound locale"
4676msgstr "Изберете локал за звука"
4677
4678#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
4679#: ../src/boards/gletters.c:227 ../src/boards/memory.c:831
4680msgid "0123456789"
4681msgstr "0123456789"
4682
4683#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
4684#: ../src/boards/gletters.c:237 ../src/boards/memory.c:841
4685msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
4686msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
4687
4688#: ../src/boards/gletters.c:886 ../src/boards/smallnumbers.c:608
4689msgid "Enable sounds"
4690msgstr "Активиране на звуците"
4691
4692#: ../src/boards/hanoi.c:332 ../src/boards/hanoi.c:343
4693msgid ""
4694"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
4695"side."
4696msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
4697
4698#: ../src/boards/hanoi_real.c:72
4699msgid "Tower of Hanoi"
4700msgstr "„Кула на Ханой“"
4701
4702#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
4703msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
4704msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
4705
4706#: ../src/boards/imageid.c:104 ../src/boards/missingletter.c:102
4707msgid "Learn how to read"
4708msgstr "Научете се как да четете"
4709
4710#: ../src/boards/leftright.c:277 ../src/boards/leftright.c:287
4711#: ../src/boards/python/searace.py:433 ../src/boards/python/searace.py:458
4712#: ../src/boards/python/searace.py:548 ../src/boards/python/searace.py:857
4713#: ../src/boards/python/searace.py:890 ../src/boards/python/searace.py:981
4714msgid "left"
4715msgstr "лява"
4716
4717#: ../src/boards/leftright.c:297 ../src/boards/leftright.c:307
4718#: ../src/boards/python/searace.py:433 ../src/boards/python/searace.py:458
4719#: ../src/boards/python/searace.py:557 ../src/boards/python/searace.py:859
4720#: ../src/boards/python/searace.py:892 ../src/boards/python/searace.py:975
4721msgid "right"
4722msgstr "дясна"
4723
4724#: ../src/boards/maze.c:492
4725msgid ""
4726"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
4727"moves"
4728msgstr ""
4729"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
4730"се движите"
4731
4732#: ../src/boards/maze.c:494
4733msgid ""
4734"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
4735msgstr ""
4736"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
4737"да се движите"
4738
4739#: ../src/boards/memory.c:266
4740msgid "Memory"
4741msgstr "Памет"
4742
4743#: ../src/boards/memory.c:267
4744msgid "Find the matching pair"
4745msgstr "Намерете съответстващата двойка"
4746
4747#: ../src/boards/menu2.c:133
4748msgid "Main Menu Second Version"
4749msgstr "Втора версия на главното меню"
4750
4751#: ../src/boards/menu2.c:134
4752msgid "Select a Board"
4753msgstr "Изберете игра"
4754
4755#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
4756#: ../src/boards/money.c:488
4757#, c-format
4758msgid "$ %.2f"
4759msgstr "$ %.2f"
4760
4761#: ../src/boards/money.c:501
4762#, c-format
4763msgid "$ %.0f"
4764msgstr "$ %.0f"
4765
4766#: ../src/boards/paratrooper.c:437
4767msgid "Control fall speed with up and down arrow keys."
4768msgstr "Контролирайте скоростта на падане с долната и горната стрелка."
4769
4770#: ../src/boards/planegame.c:75
4771msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
4772msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
4773
4774#: ../src/boards/python.c:63 ../src/boards/python.c:87
4775msgid "Python Board"
4776msgstr "Дъска Питон"
4777
4778#: ../src/boards/python.c:64 ../src/boards/python.c:88
4779msgid "Special board that embeds python into gcompris."
4780msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
4781
4782#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:89
4783msgid "Select a profile:"
4784msgstr "Изберете профил:"
4785
4786#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:145
4787msgid "Filter"
4788msgstr "Филтър"
4789
4790#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:150
4791msgid "Select all"
4792msgstr "Избор на всичко"
4793
4794#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:155
4795msgid "Unselect all"
4796msgstr "Премахване на избора"
4797
4798#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:160
4799msgid "Locales"
4800msgstr "Локали"
4801
4802#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:165
4803msgid "Locales sound"
4804msgstr "Локализирани звуци"
4805
4806#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:170
4807msgid "Wordlist"
4808msgstr "Списък с думи"
4809
4810#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:177
4811#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:144
4812#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:186
4813msgid "Login"
4814msgstr "Влизане"
4815
4816#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:235
4817msgid "Main menu"
4818msgstr "Главно меню"
4819
4820#. columns for Board name
4821#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
4822#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
4823#. image.show()
4824#. column_pref.set_widget(image)
4825#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:302
4826msgid "Active"
4827msgstr "Активно"
4828
4829#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:303
4830msgid "Board title"
4831msgstr "Заглавие на заниманието"
4832
4833#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:419
4834#, python-format
4835msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
4836msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
4837
4838#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:450
4839#, python-format
4840msgid ""
4841"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
4842"for profile <b>%s</b></span>"
4843msgstr ""
4844"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
4845"за профил <b>%s</b></span>"
4846
4847#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
4848msgid "Editing a Class"
4849msgstr "Редактиране на клас"
4850
4851#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
4852msgid "Editing class: "
4853msgstr "Редактиране на клас: "
4854
4855#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
4856msgid "Editing a new class"
4857msgstr "Редактиране на нов клас"
4858
4859#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
4860msgid "Class:"
4861msgstr "Клас:"
4862
4863#. FIXME: How to remove the default selection
4864#. Label and Entry for the teacher name
4865#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
4866msgid "Teacher:"
4867msgstr "Учител:"
4868
4869#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
4870msgid "Assign all the users belonging to this class"
4871msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4872
4873#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
4874#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
4875#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:154
4876#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:196
4877msgid "First Name"
4878msgstr "Име"
4879
4880#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
4881#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
4882#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:164
4883#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:206
4884msgid "Last Name"
4885msgstr "Фамилия"
4886
4887#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
4888msgid "You need to provide at least a name for your class"
4889msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4890
4891#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
4892msgid "There is already a class with this name"
4893msgstr "Вече има клас с това име"
4894
4895#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:169
4896#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
4897#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:144
4898msgid "Class"
4899msgstr "Клас"
4900
4901#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:179
4902msgid "Teacher"
4903msgstr "Учител"
4904
4905#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4906msgid "Editing a Group"
4907msgstr "Редактиране на група"
4908
4909#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4910msgid "Editing group: "
4911msgstr "Редактиране на група: "
4912
4913#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4914msgid " for class: "
4915msgstr " за клас: "
4916
4917#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4918msgid "Editing a new group"
4919msgstr "Редактиране на нова група"
4920
4921#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4922msgid "Group:"
4923msgstr "Група:"
4924
4925#. FIXME: How to remove the selection
4926#. Label and Entry for the first name
4927#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4928#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4929msgid "Description:"
4930msgstr "Описание:"
4931
4932#. Top message gives instructions
4933#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4934msgid "Assign all the users belonging to this group"
4935msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4936
4937#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4938msgid "You need to provide at least a name for your group"
4939msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4940
4941#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4942msgid "There is already a group with this name"
4943msgstr "Вече има група с това име"
4944
4945#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:86
4946msgid "Select a class:"
4947msgstr "Изберете клас:"
4948
4949#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:214
4950#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4951#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:154
4952msgid "Group"
4953msgstr "Група"
4954
4955#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:225
4956#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4957#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:164
4958#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:198
4959msgid "Description"
4960msgstr "Описание"
4961
4962#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:322
4963msgid "You must first select a group in the list"
4964msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4965
4966#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:174
4967#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:216
4968msgid "Birth Date"
4969msgstr "Дата на раждане"
4970
4971#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:91
4972msgid "Select a user:"
4973msgstr "Изберете потребител:"
4974
4975#. Insert the ALL option (HACK, use the user_id -2 to indicate ALL)
4976#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:102
4977msgid "All users"
4978msgstr "Всички потребители"
4979
4980#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:108
4981#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:287
4982#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:121
4983#: ../src/gcompris/board_config.c:667 ../src/gcompris/board_config.c:925
4984msgid "Default"
4985msgstr "По подразбиране"
4986
4987#. Reset buttons
4988#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:162
4989msgid "Reset"
4990msgstr "Анулиране"
4991
4992#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:208
4993msgid "Date"
4994msgstr "Дата"
4995
4996#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:218
4997msgid "User"
4998msgstr "Потребител"
4999
5000#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:228
5001msgid "Board"
5002msgstr "Занимание"
5003
5004#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:238
5005#: ../src/boards/python/redraw.py:347 ../src/boards/python/redraw.py:357
5006msgid "Level"
5007msgstr "Ниво"
5008
5009#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:248
5010msgid "Sublevel"
5011msgstr "Под-ниво"
5012
5013#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:258
5014msgid "Duration"
5015msgstr "Времетраене"
5016
5017#: ../src/boards/python/admin/log_list.py:268
5018msgid "Status"
5019msgstr "Състояние"
5020
5021#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
5022#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:67
5023msgid "Boards"
5024msgstr "Занимания"
5025
5026#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:40
5027#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:66
5028msgid "Groups"
5029msgstr "Групи"
5030
5031#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:40
5032#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:65
5033msgid "Profiles"
5034msgstr "Профили"
5035
5036#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:41
5037#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:67
5038msgid "Reports"
5039msgstr "Доклади"
5040
5041#: ../src/boards/python/admin/module_reports.py:67
5042#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:41
5043#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:67
5044msgid "Users"
5045msgstr "Потребители"
5046
5047#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:41
5048#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:67
5049msgid "Classes"
5050msgstr "Класове"
5051
5052#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
5053msgid "Editing a Profile"
5054msgstr "Редактиране на профил"
5055
5056#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
5057msgid "Editing profile: "
5058msgstr "Редактиране на профил: "
5059
5060#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
5061msgid "Editing a new profile"
5062msgstr "Редактиране на нов профил"
5063
5064#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
5065msgid "Profile:"
5066msgstr "Профил:"
5067
5068#. Top message gives instructions
5069#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
5070msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
5071msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
5072
5073#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
5074msgid "You need to provide at least a name for your profile"
5075msgstr "Трябва да укажете име на профила"
5076
5077#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
5078msgid "There is already a profile with this name"
5079msgstr "Вече има профил с това име"
5080
5081#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:188
5082msgid "Profile"
5083msgstr "Профил"
5084
5085#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:315
5086msgid "[Default]"
5087msgstr "[По подразбиране]"
5088
5089#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
5090msgid "Editing a User"
5091msgstr "Редактиране на потребител"
5092
5093#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
5094msgid "Editing a User "
5095msgstr "Редактиране на потребител "
5096
5097#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
5098msgid "Editing a new user"
5099msgstr "Редактиране на нов потребител"
5100
5101#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
5102msgid "Login:"
5103msgstr "Влизане:"
5104
5105#. FIXME: How to remove the selection
5106#. Label and Entry for the first name
5107#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
5108msgid "First name:"
5109msgstr "Име:"
5110
5111#. Label and Entry for the last name
5112#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
5113msgid "Last name:"
5114msgstr "Фамилия:"
5115
5116#. Label and Entry for the birth date
5117#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
5118msgid "Birth date:"
5119msgstr "Дата на раждане:"
5120
5121#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
5122msgid ""
5123"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
5124msgstr ""
5125"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
5126
5127#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
5128msgid "There is already a user with this login"
5129msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
5130
5131#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:291
5132msgid ""
5133"To import a user list from a file, first select a class.\n"
5134"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
5135"login;First name;Last name;Date of birth\n"
5136"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
5137msgstr ""
5138"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
5139"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
5140"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
5141"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
5142
5143#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:370
5144#, python-format
5145msgid ""
5146"One or more logins are not unique !\n"
5147"You need to change them: %s !"
5148msgstr ""
5149"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
5150"Трябва да ги промените: %s!"
5151
5152#: ../src/boards/python/anim.py:2226
5153msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
5154msgstr ""
5155"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
5156"включите."
5157
5158#: ../src/boards/python/anim.py:2382
5159msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
5160msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
5161
5162#: ../src/boards/python/anim.py:2384
5163msgid "The corresponding items have been skipped."
5164msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
5165
5166#: ../src/boards/python/chat.py:80
5167msgid "All messages will be displayed here.\n"
5168msgstr "Всички съобщения ще бъдат показвани тук.\n"
5169
5170#: ../src/boards/python/chat.py:130
5171msgid "Your Friends"
5172msgstr "Вашите приятели"
5173
5174#: ../src/boards/python/chat.py:162
5175msgid "Your Channel"
5176msgstr "Вашият канал"
5177
5178#: ../src/boards/python/chat.py:188
5179msgid ""
5180"Type your message here, to send to other GCompris users on your local "
5181"network."
5182msgstr ""
5183"Въведете съобщението си тук, за да го изпратите до други потребители на "
5184"GCompris в локалната мрежа."
5185
5186#: ../src/boards/python/chat.py:322
5187msgid "You must set a channel in your channel entry box first.\n"
5188msgstr "Първо трябва да зададете канал.\n"
5189
5190#: ../src/boards/python/chat.py:323
5191msgid "Your friends must set the same channel in order to communicate with you"
5192msgstr ""
5193"Приятелите ви трябва да зададат същия канал, за да могат да комуникират с вас"
5194
5195#: ../src/boards/python/electric.py:95
5196msgid ""
5197"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
5198"You can download and install it from:\n"
5199"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5200"To be detected, it must be installed in\n"
5201"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
5202"You can still use this activity to draw schematics without computer "
5203"simulation."
5204msgstr ""
5205"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
5206"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
5207"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5208"За да бъде открит, трябва да се инсталира в\n"
5209"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
5210"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
5211"компютърна симулация."
5212
5213#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
5214#, python-format
5215msgid ", %d"
5216msgstr ", %d"
5217
5218#: ../src/boards/python/gnumch.py:97
5219#, python-format
5220msgid " and %d"
5221msgstr " и %d"
5222
5223#: ../src/boards/python/gnumch.py:117
5224#, python-format
5225msgid "%d is divisible by %s."
5226msgstr "%d е делимо на %s."
5227
5228#: ../src/boards/python/gnumch.py:121
5229msgid "1 is not a prime number."
5230msgstr "1 не е просто число"
5231
5232#: ../src/boards/python/gnumch.py:131
5233#, python-format
5234msgid "Primes less than %d"
5235msgstr "Простите са по-малки от %d"
5236
5237#. Translators: You can swap %(x)y elements in the string.
5238#: ../src/boards/python/gnumch.py:153
5239#, python-format
5240msgid ""
5241"Multiples of %(d1)d include %(s)s,\n"
5242"but %(d2)d is not a multiple of %(d3)d."
5243msgstr ""
5244"Кратните на %(d1)d включват %(s)s,\n"
5245"но %(d2)d не е кратно на %(d3)d."
5246
5247#: ../src/boards/python/gnumch.py:164
5248#, python-format
5249msgid "Factors of %d"
5250msgstr "Делими на %d"
5251
5252#: ../src/boards/python/gnumch.py:197
5253#, python-format
5254msgid "%s are the factors of %d."
5255msgstr "%s са делими на %d."
5256
5257#: ../src/boards/python/gnumch.py:209
5258#, python-format
5259msgid "Multiples of %d"
5260msgstr "Кратни на %d"
5261
5262#: ../src/boards/python/gnumch.py:243
5263#, python-format
5264msgid "%s = %d"
5265msgstr "%s = %d"
5266
5267#: ../src/boards/python/gnumch.py:254
5268#, python-format
5269msgid "%d + %d"
5270msgstr "%d + %d"
5271
5272#: ../src/boards/python/gnumch.py:259
5273#, python-format
5274msgid "%d − %d"
5275msgstr "%d - %d"
5276
5277#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
5278#, python-format
5279msgid "%d × %d"
5280msgstr "%d × %d"
5281
5282#: ../src/boards/python/gnumch.py:268
5283#, python-format
5284msgid "%d ÷ %d"
5285msgstr "%d ÷ %d"
5286
5287#: ../src/boards/python/gnumch.py:276
5288#, python-format
5289msgid "Equal to %d"
5290msgstr "Равно на %d"
5291
5292#: ../src/boards/python/gnumch.py:297
5293#, python-format
5294msgid "Not equal to %d"
5295msgstr "Не е равно на %d"
5296
5297#: ../src/boards/python/gnumch.py:441
5298msgid ""
5299"You were eaten by a Troggle.\n"
5300"Press <Return> to continue."
5301msgstr ""
5302"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
5303"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5304
5305#: ../src/boards/python/gnumch.py:490
5306msgid "You ate a wrong number.\n"
5307msgstr "Изядохте грешно число\n"
5308
5309#: ../src/boards/python/gnumch.py:491
5310msgid ""
5311"\n"
5312"Press <Return> to continue."
5313msgstr ""
5314"\n"
5315"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5316
5317#: ../src/boards/python/gnumch.py:784
5318msgid ""
5319"T\n"
5320"R\n"
5321"O\n"
5322"G\n"
5323"G\n"
5324"L\n"
5325"E"
5326msgstr ""
5327"Т\n"
5328"Р\n"
5329"О\n"
5330"Г\n"
5331"Ъ\n"
5332"Л\n"
5333" "
5334
5335#: ../src/boards/python/guessnumber.py:205
5336#, python-format
5337msgid "Guess a number between %d and %d"
5338msgstr "Познайте число между %d и %d"
5339
5340#: ../src/boards/python/guessnumber.py:318
5341#: ../src/boards/python/guessnumber.py:319
5342#, python-format
5343msgid "Please enter a number between %d and %d"
5344msgstr "Въведете число между %d и %d"
5345
5346#: ../src/boards/python/guessnumber.py:324
5347#: ../src/boards/python/guessnumber.py:325
5348msgid "Out of range"
5349msgstr "Извън диапазона"
5350
5351#: ../src/boards/python/guessnumber.py:331
5352#: ../src/boards/python/guessnumber.py:332
5353msgid "Too high"
5354msgstr "Твърде голямо"
5355
5356#: ../src/boards/python/guessnumber.py:334
5357#: ../src/boards/python/guessnumber.py:335
5358msgid "Too low"
5359msgstr "Твърде малко"
5360
5361#: ../src/boards/python/login.py:114
5362msgid "Profile: "
5363msgstr "Профил: "
5364
5365#: ../src/boards/python/login.py:268 ../src/boards/python/login.py:277
5366msgid "Login: "
5367msgstr "Потребителски име: "
5368
5369#. toggle box
5370#: ../src/boards/python/login.py:550
5371msgid "Enter login to log in"
5372msgstr "Въведете потребителско име"
5373
5374#: ../src/boards/python/mosaic.py:194
5375msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
5376msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
5377
5378#: ../src/boards/python/melody.py:118
5379msgid ""
5380"Error: this activity cannot be played with the\n"
5381"sound effects disabled.\n"
5382"Go to the configuration dialogue to\n"
5383"enable the sound"
5384msgstr ""
5385"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
5386"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
5387"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
5388"за да включите звука."
5389
5390#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:116
5391msgid ""
5392"Below the surface, Oscar the octopus and his friends sat on a rock,\n"
5393"watching the bad weather above them."
5394msgstr ""
5395"Под повърхността, октоподът Оскар и приятелите му седяха на скала и "
5396"наблюдаваха лошото време над тях."
5397
5398#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:117
5399msgid ""
5400"They were all happy that the storms never reached all the way down to them."
5401msgstr ""
5402"Всички бяха много щастливи, че бурите никога не можеха да ги застигнат там "
5403"долу."
5404
5405#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:118
5406msgid ""
5407"No matter how bad it was up there, the bottom was always calm and quiet."
5408msgstr ""
5409"Без значение колко лошо беше времето горе, на дъното винаги беше тихо и "
5410"спокойно."
5411
5412#: ../src/boards/python/oscar_and_friends.py:119
5413msgid "Oscar's best friends were Charlie the crab and Sandy the sea-star."
5414msgstr "Най-добрите приятели на Оскар бяха рака Чарли и морската звезда Санди."
5415
5416#: ../src/boards/python/pythontest.py:148
5417msgid ""
5418"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
5419"Programming language."
5420msgstr ""
5421"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
5422"езика за програмиране Питон."
5423
5424#: ../src/boards/python/pythontest.py:157
5425msgid ""
5426"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
5427"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
5428msgstr ""
5429"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
5430"Питон.\n"
5431"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
5432
5433#: ../src/boards/python/pythontest.py:166
5434msgid "This activity is not playable, just a test"
5435msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
5436
5437#. toggle box
5438#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
5439msgid "Disable line drawing in circle"
5440msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
5441
5442#. combo box
5443#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
5444msgid "Color of the line"
5445msgstr "Цвят на линията"
5446
5447#. spin button for int
5448#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
5449msgid "Distance between circles"
5450msgstr "Разстояние между окръжностите"
5451
5452#. radio buttons for circle or rectangle
5453#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
5454msgid "Use circles"
5455msgstr "Използване на окръжности"
5456
5457#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
5458msgid "Use rectangles"
5459msgstr "Използване на правоъгълници"
5460
5461#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
5462msgid "Choice of pattern"
5463msgstr "Избор на шаблон"
5464
5465#: ../src/boards/python/redraw.py:909 ../src/boards/python/redraw.py:912
5466msgid "Coordinate"
5467msgstr "Координати"
5468
5469#: ../src/boards/python/searace.py:191
5470msgid "The race is already being run"
5471msgstr "Състезанието вече е започнало"
5472
5473#. Manage default cases (no params given)
5474#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
5475#: ../src/boards/python/searace.py:433 ../src/boards/python/searace.py:458
5476#: ../src/boards/python/searace.py:539 ../src/boards/python/searace.py:855
5477#: ../src/boards/python/searace.py:884 ../src/boards/python/searace.py:973
5478#: ../src/boards/python/searace.py:979 ../src/boards/python/searace.py:987
5479msgid "forward"
5480msgstr "напред"
5481
5482#: ../src/boards/python/searace.py:530
5483msgid "COMMANDS ARE"
5484msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
5485
5486#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
5487#: ../src/boards/python/searace.py:756
5488msgid "This is a draw"
5489msgstr "Равенство"
5490
5491#: ../src/boards/python/searace.py:763
5492msgid "The Red boat has won"
5493msgstr "Победител е червената лодка"
5494
5495#: ../src/boards/python/searace.py:766
5496msgid "The Green boat has won"
5497msgstr "Победител е зелената лодка"
5498
5499#: ../src/boards/python/searace.py:784 ../src/boards/python/searace.py:1017
5500msgid "Angle:"
5501msgstr "Ъгъл:"
5502
5503#: ../src/boards/python/searace.py:784
5504msgid "Wind:"
5505msgstr "Вятър:"
5506
5507#: ../src/boards/python/searace.py:862
5508msgid "Syntax error at line"
5509msgstr "Синтактична грешка в ред"
5510
5511#: ../src/boards/python/searace.py:880
5512msgid "The command"
5513msgstr "Командата"
5514
5515#: ../src/boards/python/searace.py:899
5516msgid "Unknown command at line"
5517msgstr "Непозната команда на ред"
5518
5519#: ../src/boards/python/searace.py:1017
5520msgid "Distance:"
5521msgstr "Разстояние:"
5522
5523#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:144
5524msgid ""
5525"Cannot find Tuxpaint.\n"
5526"Install it to use this activity !"
5527msgstr ""
5528"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
5529"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
5530
5531#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:157
5532msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
5533msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
5534
5535#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:210
5536msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
5537msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
5538
5539#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:214
5540msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
5541msgstr ""
5542"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
5543"640x480)"
5544
5545#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:218
5546msgid "Disable shape rotation"
5547msgstr "Изключване на ротацията на форми"
5548
5549#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:222
5550msgid "Show Uppercase text only"
5551msgstr "Показване само на текст с главни букви"
5552
5553#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:226
5554msgid "Disable stamps"
5555msgstr "Изключване на печати"
5556
5557#: ../src/boards/railroad.c:91
5558msgid "Memory game"
5559msgstr "Игра на памет"
5560
5561#: ../src/boards/railroad.c:92
5562msgid "Build a train according to the model"
5563msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
5564
5565#: ../src/boards/reading.c:229 ../src/boards/wordsgame.c:205
5566msgid ""
5567"Error: We can't find\n"
5568"a list of words to play this game.\n"
5569msgstr ""
5570"Грешка: Неуспех при намирането\n"
5571"на списък с думи за тази игра.\n"
5572
5573#: ../src/boards/reading.c:381
5574msgid "Please, check if the word"
5575msgstr "Проверете дали думата"
5576
5577#: ../src/boards/reading.c:401
5578msgid "is being displayed"
5579msgstr "е показана"
5580
5581#: ../src/boards/reading.c:575
5582msgid "I am Ready"
5583msgstr "Готов(а) съм"
5584
5585#: ../src/boards/reading.c:615
5586msgid "Yes, I saw it"
5587msgstr "Да, видях я"
5588
5589#: ../src/boards/reading.c:645
5590msgid "No, it was not there"
5591msgstr "Не, нямаше я там"
5592
5593#. Report what was wrong in the log
5594#: ../src/boards/reading.c:683
5595#, c-format
5596msgid "The word to find was '%s'"
5597msgstr "Думата за намиране е „%s“"
5598
5599#: ../src/boards/reading.c:686
5600msgid "But it was not displayed"
5601msgstr "Но тя не беше показана"
5602
5603#: ../src/boards/reading.c:688
5604msgid "And it was displayed"
5605msgstr "И тя беше показана"
5606
5607#: ../src/boards/scale.c:265
5608#, c-format
5609msgid "Weight = %s"
5610msgstr "Тегло = %s"
5611
5612#: ../src/boards/scale.c:714
5613msgid "Take care, you can drop masses on both sides of the scale."
5614msgstr ""
5615"Обърнете внимание, че може да слагате тежести и на двете страни на кантара."
5616
5617#: ../src/boards/target.c:281 ../src/boards/target.c:546
5618#, c-format
5619msgid "Points = %s"
5620msgstr "Точки = %s"
5621
5622#: ../src/boards/target.c:403
5623#, c-format
5624msgid ""
5625"Wind speed = %d\n"
5626"kilometers/hour"
5627msgstr ""
5628"Скорост на вятъра = %d\n"
5629"километра в час"
5630
5631#: ../src/boards/target.c:470
5632#, c-format
5633msgid "Distance to target = %d meters"
5634msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
5635
5636#: ../src/boards/wordprocessor.c:55
5637msgid "Research"
5638msgstr "Изследване"
5639
5640#: ../src/boards/wordprocessor.c:66
5641msgid "Sentimental"
5642msgstr "Сантиментално"
5643
5644#: ../src/boards/wordprocessor.c:77
5645msgid "Official"
5646msgstr "Официално"
5647
5648#: ../src/boards/wordprocessor.c:88 ../src/boards/wordprocessor.c:436
5649msgid "Text"
5650msgstr "Текст"
5651
5652#: ../src/boards/wordprocessor.c:99
5653msgid "Flyer"
5654msgstr "Летящ"
5655
5656#: ../src/boards/wordprocessor.c:433
5657msgid "Title"
5658msgstr "Заглавие"
5659
5660#: ../src/boards/wordprocessor.c:434
5661msgid "Heading 1"
5662msgstr "Подзаглавие 1"
5663
5664#: ../src/boards/wordprocessor.c:435
5665msgid "Heading 2"
5666msgstr "Подзаглавие 2"
5667
5668#: ../src/gcompris/about.c:57
5669msgid ""
5670"Author: Bruno Coudoin\n"
5671"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
5672"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5673"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
5674"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
5675msgstr ""
5676"Автор: Bruno Coudoin\n"
5677"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge, Yves Combe\n"
5678"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5679"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
5680"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
5681
5682#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
5683#: ../src/gcompris/about.c:65
5684msgid "translator_credits"
5685msgstr "Явор Доганов <yavor@gnu.org>"
5686
5687#: ../src/gcompris/about.c:96 ../src/gcompris/about.c:106
5688msgid "About GCompris"
5689msgstr "Относно GCompris"
5690
5691#: ../src/gcompris/about.c:117
5692msgid "Translators:"
5693msgstr "Преводач:"
5694
5695#: ../src/gcompris/about.c:193
5696msgid ""
5697"GCompris Home Page\n"
5698"http://gcompris.net"
5699msgstr ""
5700"Страница на GCompris\n"
5701"http://gcompris.net"
5702
5703#: ../src/gcompris/about.c:215
5704msgid ""
5705"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
5706"License"
5707msgstr ""
5708"Този софтуер е пакет на GNU и се разпространява под условията на Общия "
5709"публичен лиценз на GNU (GNU GPL)"
5710
5711#: ../src/gcompris/about.c:278 ../src/gcompris/about.c:288
5712#: ../src/gcompris/config.c:472 ../src/gcompris/config.c:482
5713#: ../src/gcompris/dialog.c:97 ../src/gcompris/help.c:382
5714#: ../src/gcompris/help.c:392 ../src/gcompris/images_selector.c:317
5715msgid "OK"
5716msgstr "Да"
5717
5718#: ../src/gcompris/bar.c:577
5719msgid "GCompris confirmation"
5720msgstr "Потвърждение на GCompris"
5721
5722#: ../src/gcompris/bar.c:578
5723msgid "Are you sure you want to quit?"
5724msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете програмата?"
5725
5726#: ../src/gcompris/bar.c:579
5727msgid "Yes, I am sure!"
5728msgstr "Да, сигурен/сигурна съм!"
5729
5730#: ../src/gcompris/bar.c:580
5731msgid "No, I want to keep going"
5732msgstr "Не, искам да продължа да се занимавам"
5733
5734#: ../src/gcompris/board.c:187
5735msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
5736msgstr ""
5737"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
5738"зареди.\n"
5739
5740#: ../src/gcompris/board_config.c:699
5741msgid ""
5742"Select the language\n"
5743" to use in the board"
5744msgstr ""
5745"Изберете език\n"
5746" за заниманието"
5747
5748#: ../src/gcompris/board_config.c:762
5749msgid "Global GCompris mode"
5750msgstr "Общ режим на GCompris"
5751
5752#: ../src/gcompris/board_config.c:763
5753msgid "Normal"
5754msgstr "Нормален"
5755
5756#: ../src/gcompris/board_config.c:764
5757msgid "2 clicks"
5758msgstr "2 натискания"
5759
5760#: ../src/gcompris/board_config.c:765
5761msgid "both modes"
5762msgstr "двата режима"
5763
5764#: ../src/gcompris/board_config.c:793
5765msgid ""
5766"Select the drag and drop mode\n"
5767" to use in the board"
5768msgstr ""
5769"Изберете режим\n"
5770" за заниманието"
5771
5772#: ../src/gcompris/config.c:59
5773msgid "Your system default"
5774msgstr "По подразбиране за системата"
5775
5776#: ../src/gcompris/config.c:60
5777msgid "Amharic"
5778msgstr "амхарски"
5779
5780#: ../src/gcompris/config.c:61
5781msgid "Arabic"
5782msgstr "арабски"
5783
5784#: ../src/gcompris/config.c:62
5785msgid "Arabic (Tunisia)"
5786msgstr "арабски (Тунис)"
5787
5788#: ../src/gcompris/config.c:63
5789msgid "Turkish (Azerbaijan)"
5790msgstr "турски (Азербайджан)"
5791
5792#: ../src/gcompris/config.c:64
5793msgid "Bulgarian"
5794msgstr "български"
5795
5796#: ../src/gcompris/config.c:65
5797msgid "Catalan"
5798msgstr "каталунски"
5799
5800#: ../src/gcompris/config.c:67
5801msgid "Danish"
5802msgstr "датски"
5803
5804#: ../src/gcompris/config.c:68
5805msgid "German"
5806msgstr "немски"
5807
5808#: ../src/gcompris/config.c:69
5809msgid "Greek"
5810msgstr "гръцки"
5811
5812#: ../src/gcompris/config.c:70
5813msgid "English (Canada)"
5814msgstr "канадски английски"
5815
5816#: ../src/gcompris/config.c:71
5817msgid "English (Great Britain)"
5818msgstr "британски английски"
5819
5820#: ../src/gcompris/config.c:72
5821msgid "English (United States)"
5822msgstr "американски английски"
5823
5824#: ../src/gcompris/config.c:73
5825msgid "Spanish"
5826msgstr "испански"
5827
5828#: ../src/gcompris/config.c:74
5829msgid "Basque"
5830msgstr "баски"
5831
5832#: ../src/gcompris/config.c:75
5833msgid "Dzongkha"
5834msgstr "дзонгкха"
5835
5836#: ../src/gcompris/config.c:76
5837msgid "Finnish"
5838msgstr "финландски"
5839
5840#: ../src/gcompris/config.c:77
5841msgid "French"
5842msgstr "френски"
5843
5844#: ../src/gcompris/config.c:78
5845msgid "Irish (Gaelic)"
5846msgstr "ирландски (галски)"
5847
5848#: ../src/gcompris/config.c:79
5849msgid "Hebrew"
5850msgstr "иврит"
5851
5852#: ../src/gcompris/config.c:80
5853msgid "Hindi"
5854msgstr "хинди"
5855
5856#: ../src/gcompris/config.c:81
5857msgid "Indonesian"
5858msgstr "индонезийски"
5859
5860#: ../src/gcompris/config.c:82
5861msgid "Japanese"
5862msgstr "японски"
5863
5864#: ../src/gcompris/config.c:83
5865msgid "Gujarati"
5866msgstr "индийски (гуджарати)"
5867
5868#: ../src/gcompris/config.c:84
5869msgid "Punjabi"
5870msgstr "индийски (панджаби)"
5871
5872#: ../src/gcompris/config.c:85
5873msgid "Hungarian"
5874msgstr "унгарски"
5875
5876#: ../src/gcompris/config.c:86
5877msgid "Croatian"
5878msgstr "хърватски"
5879
5880#: ../src/gcompris/config.c:87
5881msgid "Italian"
5882msgstr "италиански"
5883
5884#: ../src/gcompris/config.c:88
5885msgid "Georgian"
5886msgstr "грузински"
5887
5888#: ../src/gcompris/config.c:89
5889msgid "Korean"
5890msgstr "корейски"
5891
5892#: ../src/gcompris/config.c:90
5893msgid "Lithuanian"
5894msgstr "литовски"
5895
5896#: ../src/gcompris/config.c:91
5897msgid "Macedonian"
5898msgstr "македонски"
5899
5900#: ../src/gcompris/config.c:92
5901msgid "Malayalam"
5902msgstr "малаялам"
5903
5904#: ../src/gcompris/config.c:93
5905msgid "Marathi"
5906msgstr "маратхи"
5907
5908#: ../src/gcompris/config.c:94
5909msgid "Malay"
5910msgstr "малайски"
5911
5912#: ../src/gcompris/config.c:95
5913msgid "Nepal"
5914msgstr "непалски"
5915
5916#: ../src/gcompris/config.c:96
5917msgid "Dutch"
5918msgstr "холандски"
5919
5920#: ../src/gcompris/config.c:97
5921msgid "Norwegian Bokmal"
5922msgstr "норвежки (букмол)"
5923
5924#: ../src/gcompris/config.c:98
5925msgid "Norwegian Nynorsk"
5926msgstr "норвежки (ниношк)"
5927
5928#: ../src/gcompris/config.c:99
5929msgid "Occitan (languedocien)"
5930msgstr "окситански"
5931
5932#: ../src/gcompris/config.c:100
5933msgid "Polish"
5934msgstr "полски"
5935
5936#: ../src/gcompris/config.c:101
5937msgid "Portuguese"
5938msgstr "португалски"
5939
5940#: ../src/gcompris/config.c:102
5941msgid "Portuguese (Brazil)"
5942msgstr "португалски (Бразилия)"
5943
5944#: ../src/gcompris/config.c:103
5945msgid "Romanian"
5946msgstr "румънски"
5947
5948#: ../src/gcompris/config.c:104
5949msgid "Russian"
5950msgstr "руски"
5951
5952#: ../src/gcompris/config.c:105
5953msgid "Kinyarwanda"
5954msgstr "кинярванда"
5955
5956#: ../src/gcompris/config.c:106
5957msgid "Slovak"
5958msgstr "словашки"
5959
5960#: ../src/gcompris/config.c:107
5961msgid "Slovenian"
5962msgstr "словенски"
5963
5964#: ../src/gcompris/config.c:108
5965msgid "Somali"
5966msgstr "сомалийски"
5967
5968#: ../src/gcompris/config.c:109
5969msgid "Albanian"
5970msgstr "албански"
5971
5972#: ../src/gcompris/config.c:110
5973msgid "Serbian (Latin)"
5974msgstr "сръбски (латиница)"
5975
5976#: ../src/gcompris/config.c:111
5977msgid "Serbian"
5978msgstr "сръбски"
5979
5980#: ../src/gcompris/config.c:112
5981msgid "Swedish"
5982msgstr "шведски"
5983
5984#. "ta_IN.UTF-8",       N_("Tamil"),
5985#: ../src/gcompris/config.c:114
5986msgid "Thai"
5987msgstr "тайландски"
5988
5989#: ../src/gcompris/config.c:115
5990msgid "Turkish"
5991msgstr "турски"
5992
5993#: ../src/gcompris/config.c:116
5994msgid "Vietnamese"
5995msgstr "виетнамски"
5996
5997#: ../src/gcompris/config.c:117
5998msgid "Walloon"
5999msgstr "валонски"
6000
6001#: ../src/gcompris/config.c:118
6002msgid "Chinese (Simplified)"
6003msgstr "китайски (опростен)"
6004
6005#: ../src/gcompris/config.c:119
6006msgid "Chinese (Traditional)"
6007msgstr "китайски (традиционен)"
6008
6009#: ../src/gcompris/config.c:124
6010msgid "No time limit"
6011msgstr "Без ограничение за време"
6012
6013#: ../src/gcompris/config.c:125
6014msgid "Slow timer"
6015msgstr "Показване на хронометър"
6016
6017#: ../src/gcompris/config.c:126
6018msgid "Normal timer"
6019msgstr "Нормален хронометър"
6020
6021#: ../src/gcompris/config.c:127
6022msgid "Fast timer"
6023msgstr "Бърз хронометър"
6024
6025#: ../src/gcompris/config.c:132
6026msgid "800x600 (Default for gcompris)"
6027msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
6028
6029#: ../src/gcompris/config.c:137
6030msgid ""
6031"<i>Use Gcompris administration module\n"
6032"to filter boards</i>"
6033msgstr ""
6034"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
6035"за да филтрирате занимания</i>"
6036
6037#: ../src/gcompris/config.c:192 ../src/gcompris/config.c:202
6038msgid "GCompris Configuration"
6039msgstr "Настройки на GCompris"
6040
6041#: ../src/gcompris/config.c:278
6042msgid "Fullscreen"
6043msgstr "На цял екран"
6044
6045#: ../src/gcompris/config.c:321
6046msgid "Music"
6047msgstr "Музика"
6048
6049#: ../src/gcompris/config.c:349
6050msgid "Effect"
6051msgstr "Ефекти"
6052
6053#: ../src/gcompris/config.c:385
6054#, c-format
6055msgid "Couldn't open skin dir: %s"
6056msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
6057
6058#: ../src/gcompris/config.c:416 ../src/gcompris/config.c:867
6059#: ../src/gcompris/config.c:881
6060#, c-format
6061msgid "Skin : %s"
6062msgstr "Тема : %s"
6063
6064#: ../src/gcompris/config.c:418
6065msgid "SKINS NOT FOUND"
6066msgstr "ТЕМИТЕ НЕ СА ОТКРИТИ"
6067
6068#: ../src/gcompris/config.c:543
6069msgid "English (United State)"
6070msgstr "американски английски"
6071
6072#: ../src/gcompris/file_selector.c:337
6073msgid "CANCEL"
6074msgstr "ОТКАЗ"
6075
6076#: ../src/gcompris/file_selector.c:368
6077msgid "LOAD"
6078msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
6079
6080#: ../src/gcompris/file_selector.c:368
6081msgid "SAVE"
6082msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
6083
6084#: ../src/gcompris/gameutil.c:80
6085msgid "Couldn't find or load the file"
6086msgstr "Неуспех при намирането или зареждането на файла"
6087
6088#: ../src/gcompris/gameutil.c:82
6089msgid "This activity is incomplete."
6090msgstr "Това занимание не е завършено."
6091
6092#: ../src/gcompris/gameutil.c:83
6093msgid ""
6094"Exit it and report\n"
6095"the problem to the authors."
6096msgstr ""
6097"Изход и докладване на\n"
6098"проблема на авторите."
6099
6100#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
6101msgid "run gcompris in fullscreen mode."
6102msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
6103
6104#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
6105msgid "run gcompris in window mode."
6106msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
6107
6108#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
6109msgid "run gcompris with sound enabled."
6110msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
6111
6112#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
6113msgid "run gcompris without sound."
6114msgstr "стартиране на GCompris без звук."
6115
6116#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
6117msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
6118msgstr ""
6119"стартиране на GCompris със стандартния курсор на\n"
6120"\t\t\t   GNOME."
6121
6122#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
6123msgid "display only activities with this difficulty level."
6124msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
6125
6126#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
6127msgid "display debug informations on the console."
6128msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
6129
6130#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
6131msgid "Print the version of "
6132msgstr "Отпечатване на версията на "
6133
6134#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
6135msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
6136msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
6137
6138#: ../src/gcompris/gcompris.c:166
6139msgid "Disable XF86VidMode (No screen resolution change)."
6140msgstr ""
6141"Изключване на XF86VidMode (без промяна на\n"
6142"\t\t\t   разделителната способност)."
6143
6144#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
6145msgid ""
6146"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
6147"activities in the reading directory, -l /strategy/connect4 only the connect4 "
6148"activity)"
6149msgstr ""
6150"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при \n"
6151"\t\t\t   „-l /reading“ ще играете само заниманията за четене,\n"
6152"\t\t\t   при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване\n"
6153"\t\t\t   на 4“)"
6154
6155#: ../src/gcompris/gcompris.c:172
6156msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
6157msgstr ""
6158"Стартиране на GCompris с локална папка със занимания,\n"
6159"\t\t\t   добавена към менюто"
6160
6161#: ../src/gcompris/gcompris.c:175
6162msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
6163msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
6164
6165#: ../src/gcompris/gcompris.c:178
6166msgid ""
6167"Use alternate database for profiles [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite."
6168"db]"
6169msgstr ""
6170"Използване на алтернативна база от данни за профилите\n"
6171"\t\t\t   [$HOME/.config/gcompris/gcompris_sqlite.db]"
6172
6173#: ../src/gcompris/gcompris.c:181
6174msgid "Create the alternate database for profiles"
6175msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
6176
6177#: ../src/gcompris/gcompris.c:184
6178msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
6179msgstr ""
6180"Препрочитане на менютата в XML и запазване в базата\n"
6181"\t\t\t   от данни"
6182
6183#: ../src/gcompris/gcompris.c:187
6184msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
6185msgstr ""
6186"Задаване на профила. Използвайте „gcompris -a“,\n"
6187"\t\t\t   за да създадете профили"
6188
6189#: ../src/gcompris/gcompris.c:190
6190msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
6191msgstr ""
6192"Списък с всички налични профили. Използвайте\n"
6193"\t\t\t   „gcompris -a“, за да създадете профили"
6194
6195#: ../src/gcompris/gcompris.c:193
6196msgid ""
6197"Config directory location: [$HOME/.config/gcompris]. Alternate is to set "
6198"$XDG_CONFIG_HOME."
6199msgstr ""
6200"Директория с конфигурацията: [$HOME/.config/gcompris]\n"
6201"\t\t\t   Алтернативно може да се зададе $XDG_CONFIG_HOME."
6202
6203#: ../src/gcompris/gcompris.c:196
6204msgid "The location of user directories: [$HOME/My GCompris]"
6205msgstr ""
6206"Местоположение на потребителските директории:\n"
6207"\t\t\t   [$HOME/My GCompris]"
6208
6209#: ../src/gcompris/gcompris.c:199
6210msgid "Run the experimental activities"
6211msgstr "Експериментални занимания"
6212
6213#: ../src/gcompris/gcompris.c:202
6214msgid "Disable the quit button"
6215msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
6216
6217#: ../src/gcompris/gcompris.c:205
6218msgid "Disable the config button"
6219msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
6220
6221#: ../src/gcompris/gcompris.c:210
6222msgid "Display the resources on stdout based on the selected activities"
6223msgstr ""
6224"Показване на ресурсите на стандартния изход, базирано на избраните занимания"
6225
6226#: ../src/gcompris/gcompris.c:214
6227msgid ""
6228"GCompris will get images, sounds and activity data from this server if not "
6229"found locally."
6230msgstr ""
6231"GCompris ще вземе изображения, звуци и данни\n"
6232"\t\t\t   за заниманията от този сървър, в случай, че не могат\n"
6233"\t\t\t   да бъдат намерени локално."
6234
6235#: ../src/gcompris/gcompris.c:217
6236msgid ""
6237"Only when --server is provided, disable check for local resource first. Data "
6238"are always taken from the web server."
6239msgstr ""
6240"Само когато е подадена опцията „--server“ се пропуска\n"
6241"\t\t\t   проверката за локални ресурси. Данните винаги се\n"
6242"\t\t\t   вземат от уеб-сървъра."
6243
6244#: ../src/gcompris/gcompris.c:221
6245msgid ""
6246"In server mode, specify the cache directory used to avoid useless downloads."
6247msgstr ""
6248"В сървърен режим, указва директорията за кеш,\n"
6249"\t\t\t   използвана за избягване на излишните изтегляния."
6250
6251#: ../src/gcompris/gcompris.c:224
6252msgid ""
6253"Global drag and drop mode: normal, 2clicks, both. Default mode is normal."
6254msgstr ""
6255"Общ режим за провлачване и пускане: нормален, две\n"
6256"\t\t\t   натискания, и двете. Стандартният режим е нормален."
6257
6258#: ../src/gcompris/gcompris.c:227
6259msgid "Do not display the background images of activities."
6260msgstr "Без фонови изображения на заниманията."
6261
6262#: ../src/gcompris/gcompris.c:230
6263msgid "Do not avoid the execution of multiple instances of GCompris."
6264msgstr ""
6265"Да не се избягва изпълнението на множество инстанции\n"
6266"\t\t\t   на GCompris."
6267
6268#: ../src/gcompris/gcompris.c:844
6269#, c-format
6270msgid ""
6271"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
6272"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
6273"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
6274"<http://gcompris.net>\n"
6275"The GNU/Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
6276"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
6277"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
6278"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
6279"<http://www.fsf.org/philosophy>"
6280msgstr ""
6281"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
6282"подкрепите разработката му, версията за „Уиндоус“ осигурява само %d от %d-те "
6283"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
6284"<http://gcompris.net>\n"
6285"Версията за GNU/Линукс няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
6286"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
6287"софтуер. Ако вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
6288"обмислете възможността да използвате GNU/Линукс. Може да намерите повече "
6289"информация на страниците на проекта GNU:\n"
6290"<http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.bg.html>"
6291
6292#: ../src/gcompris/gcompris.c:1539
6293#, c-format
6294msgid ""
6295"GCompris\n"
6296"Version: %s\n"
6297"Licence: GPL\n"
6298"More info at http://gcompris.net\n"
6299msgstr ""
6300"GCompris\n"
6301"Версия: %s\n"
6302"Лиценз: GPL\n"
6303"Повече информация на http://gcompris.net\n"
6304
6305#. check the list of possible values for -l, then exit
6306#: ../src/gcompris/gcompris.c:1623
6307#, c-format
6308msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
6309msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
6310
6311#: ../src/gcompris/gcompris.c:1624
6312#, c-format
6313msgid "The list of available activities is :\n"
6314msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
6315
6316#: ../src/gcompris/gcompris.c:1811
6317#, c-format
6318msgid "The list of available profiles is:\n"
6319msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
6320
6321#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:266
6322msgid "Unaffected"
6323msgstr "Не се влияе"
6324
6325#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:267
6326msgid "Users without a class"
6327msgstr "Потребители без клас"
6328
6329#: ../src/gcompris/help.c:197
6330msgid "Prerequisite"
6331msgstr "Предпоставка"
6332
6333#: ../src/gcompris/help.c:225
6334msgid "Goal"
6335msgstr "Цел"
6336
6337#: ../src/gcompris/help.c:253
6338msgid "Manual"
6339msgstr "Ръководство"
6340
6341#: ../src/gcompris/help.c:281
6342msgid "Credit"
6343msgstr "Заслуги"
6344
6345#: ../src/gcompris/properties.c:487 ../src/gcompris/properties.c:494
6346msgid "readme"
6347msgstr "прочети_ме"
6348
6349#: ../src/gcompris/properties.c:489
6350msgid ""
6351"This directory contains the files you create with the GCompris educational "
6352"suite\n"
6353msgstr ""
6354"Тази директория съдържа файловете, които създавате с образователната серия "
6355"GCompris\n"
6356
6357#: ../src/gcompris/properties.c:496
6358msgid ""
6359"Put any number of images in this directory.\n"
6360"You can include these images in your drawings and animations.\n"
6361"The image formats supported are jpeg, png and svg.\n"
6362msgstr ""
6363"Записвайте всякакъв вид изображения в тази директория.\n"
6364"Може да ги включвате във вашите рисунки и анимации.\n"
6365"Поддържаните формати за изображения са JPEG, PNG и SVG.\n"
6366
6367#: ../src/gcompris/timer.c:250
6368msgid "Time Elapsed"
6369msgstr "Отчетено време"
6370
6371#: ../src/gcompris/timer.c:339
6372#, c-format
6373msgid "Remaining Time = %d"
6374msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.