source: fifth-toe/gcompris.gcompris_7_1.bg.po @ 307

Last change on this file since 307 was 307, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.

File size: 201.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-11-14 12:17+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-11-13 18:46+0200\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then language used for saying the name of colors. - You can "
26"save multiple configurations, and switch easily. In the 'Profile' section "
27"add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the "
28"combobox, then select the boards you want to be active. You can add lot of "
29"profiles, with different lists of boards, and different languages. You set "
30"the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you "
31"want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile "
32"from the command line. - You can add users, classes and for each class, you "
33"can create groups of users. Note that you can import users from a comma-"
34"separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those "
35"new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify "
36"individual children in GCompris means we can provide individual reports. It "
37"also recognizes the children as individuals; they can learn to type in, and "
38"recognize their own usernames (login is configurable)."
39msgstr ""
40"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
41"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
42"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
43"цветовете. - Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между "
44"тях лесно. Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила "
45"в секцията „Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. "
46"Може да добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни "
47"езици. Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като "
48"изберете необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да "
49"избирате профил и от командния ред. - Може да добавяте потребители и "
50"класове, като за всеки клас може да създавате групи от потребители. "
51"Забележете, че може да внасяте потребители от файл, разделени със запетаи. "
52"Назначете една или повече групи към даден профил и всички нови влизания ще "
53"се появят след рестартирането на GCompris. Поради факта, че в GCompris може "
54"да се идентифицират деца индивидуално, може да се осигуряват индивидуални "
55"доклади. Децата също се разпознават на индивидуален принцип, могат да се "
56"учат да пишат и да разпознават собствените си потребителски имена (влизането "
57"се конфигурира)."
58
59#: ../boards/administration.xml.in.h:2
60msgid "GCompris Administration Menu"
61msgstr "Меню за администриране на GCompris"
62
63#: ../boards/administration.xml.in.h:3
64msgid ""
65"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
66"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
67"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
68"strengths and weakenesses of their children."
69msgstr ""
70"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
71"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
72"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
73"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
74
75#: ../boards/administration.xml.in.h:4
76msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
77msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
78
79#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
80msgid "Advanced colors"
81msgstr "Сложни цветове"
82
83#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
84msgid "Can read"
85msgstr "Можете да четете"
86
87#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
88msgid "Click on the correct color"
89msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
90
91#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
92msgid "Click on the correct colored box."
93msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
94
95#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
96msgid "Learn to recognize unusual colors."
97msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
98
99#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
100msgid "almond"
101msgstr "бадемово"
102
103#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
104msgid "chestnut"
105msgstr "кестеняво"
106
107#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
108msgid "claret"
109msgstr "бордо"
110
111#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
112msgid "cobalt"
113msgstr "кобалтово синьо"
114
115#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
116msgid "coral"
117msgstr "коралов цвят"
118
119#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
120msgid "corn"
121msgstr "царевичен цвят"
122
123#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
124msgid "cyan"
125msgstr "синьо-зелено"
126
127#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
128msgid "sienna"
129msgstr "охра"
130
131#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
132msgid "lime"
133msgstr "лимонено"
134
135#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
136msgid "sage"
137msgstr "пелинов цвят"
138
139#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
140msgid "salmon"
141msgstr "розово-оранжево"
142
143#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
144msgid "sapphire"
145msgstr "сапфирено"
146
147#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
148msgid "sepia"
149msgstr "червеникавокафяво"
150
151#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
152msgid "sulphur"
153msgstr "жълто-зелено"
154
155#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
156msgid "tea"
157msgstr "чаен цвят"
158
159#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
160msgid "turquoise"
161msgstr "тюркоазено"
162
163#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
164msgid "absinthe"
165msgstr "пелин"
166
167#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
168msgid "alabaster"
169msgstr "алабастър"
170
171#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
172msgid "amber"
173msgstr "кехлибарено"
174
175#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
176msgid "amethyst"
177msgstr "аметист"
178
179#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
180msgid "anise"
181msgstr "анасон"
182
183#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
184msgid "aquamarine"
185msgstr "зеленикаво-синьо"
186
187#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
188msgid "mahogany"
189msgstr "махагонов цвят"
190
191#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
192#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
193msgid "vermilion"
194msgstr "яркочервено"
195
196#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
197#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
198msgid "aubergine"
199msgstr "патладжан"
200
201#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
202msgid "ceruse"
203msgstr "оловно бяло"
204
205#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
206msgid "chartreuse"
207msgstr "резеда"
208
209#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
210msgid "emerald"
211msgstr "яркозелено"
212
213#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
214msgid "fawn"
215msgstr "светлобежово"
216
217#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
218msgid "fuchsia"
219msgstr "фуксия"
220
221#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
222msgid "glaucous"
223msgstr "синьозеленикаво"
224
225#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
226msgid "ruby"
227msgstr "рубинов цвят"
228
229#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
230msgid "auburn"
231msgstr "кестеняво"
232
233#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
234msgid "azure"
235msgstr "небесно синьо"
236
237#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
238msgid "bistre"
239msgstr "тъмнокафяво"
240
241#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
242msgid "celadon"
243msgstr "сивозелено"
244
245#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
246msgid "cerulean"
247msgstr "лазурно"
248
249#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
250msgid "crimson"
251msgstr "тъмночервено"
252
253#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
254msgid "greyish-brown"
255msgstr "сивкаво-кафяво"
256
257#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
258msgid "dove"
259msgstr "гълъбов цвят"
260
261#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
262msgid "garnet"
263msgstr "гранат"
264
265#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
266msgid "indigo"
267msgstr "мастилено синьо"
268
269#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
270msgid "ivory"
271msgstr "слонова кост"
272
273#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
274msgid "jade"
275msgstr "нефрит"
276
277#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
278msgid "lavender"
279msgstr "бледолилаво"
280
281#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
282msgid "lichen"
283msgstr "лишей"
284
285#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
286msgid "wine"
287msgstr "винен цвят"
288
289#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
290msgid "larch"
291msgstr "лиственица"
292
293#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
294msgid "lilac"
295msgstr "светловиолетово"
296
297#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
298msgid "magenta"
299msgstr "пурпурен цвят"
300
301#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
302msgid "malachite"
303msgstr "малахит"
304
305#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
306msgid "mimosa"
307msgstr "мимоза"
308
309#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
310msgid "navy"
311msgstr "тъмно синьо"
312
313#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
314msgid "ochre"
315msgstr "охра"
316
317#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
318msgid "olive"
319msgstr "маслиненозелено"
320
321#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
322msgid "greyish blue"
323msgstr "сивкаво-синьо"
324
325#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
326msgid "mauve"
327msgstr "бледомораво"
328
329#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
330msgid "opaline"
331msgstr "опал"
332
333#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
334msgid "pistachio"
335msgstr "фъстъчено"
336
337#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
338msgid "platinum"
339msgstr "платина"
340
341#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
342msgid "purple"
343msgstr "мораво"
344
345#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
346msgid "ultramarine"
347msgstr "ултрамарин"
348
349#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
350msgid "dark purple"
351msgstr "тъмномораво"
352
353#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
354msgid "plum"
355msgstr "тъмновиолетово"
356
357#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
358msgid "prussian blue"
359msgstr "берлинско синьо"
360
361#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
362msgid "rust"
363msgstr "ръждив цвят"
364
365#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
366msgid "saffron"
367msgstr "минзухарен цвят"
368
369#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
370msgid "vanilla"
371msgstr "ванилия"
372
373#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
374msgid "verdigris"
375msgstr "зеленикаво"
376
377#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
378msgid "veronese"
379msgstr "веронез"
380
381#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
382msgid ""
383"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
384"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
385"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
386"just try again."
387msgstr ""
388"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
389"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
390"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
391
392#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
393#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
394msgid "Answer some algebra questions"
395msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
396
397#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
398msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
399msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
400
401#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
402msgid "Multiplication table"
403msgstr "Таблица за умножение"
404
405#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
406msgid "Practice the multiplication operation"
407msgstr "Упражнения по умножение"
408
409#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
410msgid "Go to Algebra activities"
411msgstr "Задачи по алгебра"
412
413#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
414#: ../boards/boards.xml.in.h:2 ../boards/colors_group.xml.in.h:2
415#: ../boards/computer.xml.in.h:2 ../boards/experience.xml.in.h:2
416#: ../boards/fun.xml.in.h:2 ../boards/memory_group.xml.in.h:2
417#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../boards/mouse.xml.in.h:1
418#: ../boards/reading.xml.in.h:2
419msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
420msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
421
422#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
423#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
424msgid ""
425"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
426"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
427"pictures. Thanks a lot, Ralf."
428msgstr ""
429"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
430"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
431"Ралф!"
432
433#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
434msgid ""
435"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
436"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
437"clicking on it again."
438msgstr ""
439"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
440"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
441
442#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
443msgid ""
444"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
445"value."
446msgstr ""
447"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
448"зададения резултат."
449
450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
451msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
452msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
453
454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
455msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
456msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
457
458#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
459msgid ""
460"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
461"value"
462msgstr ""
463"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
464"зададения резултат."
465
466#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
467msgid ""
468"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
469"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
470"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
471"right. If not, just try again."
472msgstr ""
473"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
474"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
475"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
476
477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
478msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
479msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
480
481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
482msgid "Practice the subtraction operation"
483msgstr "Упражнения по изваждане"
484
485#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
486msgid "Simple subtraction"
487msgstr "Просто изваждане"
488
489#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
490msgid ""
491"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
492"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
493"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
494"If not, just try again."
495msgstr ""
496"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
497"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
498"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
499
500#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
501msgid ""
502"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
503"line addition."
504msgstr ""
505"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
506
507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
508msgid "Practice the addition operation"
509msgstr "Упражнения по събиране"
510
511#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
512msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
513msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
514
515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
516msgid "Go to Maths activities"
517msgstr "Задачи по математика"
518
519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
520msgid "Complete a list of symbols"
521msgstr "Завършете списъка със символи"
522
523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
524msgid "Find the next symbol in a list."
525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
526
527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
528msgid "Logic training activity"
529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
530
531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
533msgid "Move and click the mouse"
534msgstr "Движение и натискане с мишката"
535
536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
537msgid "algorithm"
538msgstr "Алгоритъм"
539
540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
541msgid "Create a drawing or an animation"
542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
543
544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
545msgid "Free drawing and animation tool."
546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
547
548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
549msgid ""
550"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
551"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
552"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
553"be used."
554msgstr ""
555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
558
559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
562
563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
564msgid ""
565"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
566"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
567"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
568"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
569"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
570"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
571"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
572"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
573"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
574"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
575"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
577msgstr ""
578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
589
590#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
591#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
592#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
593#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
594#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
595#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
596#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
597msgid "Drag and Drop the items to make them match"
598msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
599
600#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
601msgid ""
602"In the main board area, a set of objects are displayed. In the vertical box "
603"(at the left of the main board) another set of objects are shown, each one "
604"matching exactly one object in the main board area. This game challenges you "
605"to fine logical link between these objects. How do they fit together? Drag "
606"each object to the correct red space in the main area."
607msgstr ""
608"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
609"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
610"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
611"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
612"пространство на основната дъска."
613
614#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
615msgid "Matching Items"
616msgstr "Съвпадане на обекти"
617
618#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
619msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
620msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
621
622#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
623msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
624msgstr ""
625"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
626
627#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
628msgid "Complete the puzzle"
629msgstr "Завършете пъзела"
630
631#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
632msgid ""
633"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
634"left, to the matching space in the puzzle."
635msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
636
637#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
638msgid "Drag and Drop the shapes on their respective target"
639msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
640
641#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
642msgid "Good mouse-control"
643msgstr "Добър контрол на мишката"
644
645#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
646msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
647msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
648
649#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
650msgid "Hello ! My name is Lock."
651msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
652
653#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
654msgid "Lock on the grass."
655msgstr "Шаро на тревата."
656
657#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
658msgid "Lock with colored shapes."
659msgstr "Оцветен Шаро."
660
661#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
662msgid "Make the ball go to Tux"
663msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
664
665#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
666msgid ""
667"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
668"line."
669msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
670
671#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
672msgid "Brain"
673msgstr "Съобразителност"
674
675#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
676msgid "Don't use the last ball"
677msgstr "Не използвайте последната топка"
678
679#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
680msgid "Logic-training activity"
681msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
682
683#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
684msgid ""
685"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
686"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
687msgstr ""
688"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
689"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
690
691#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
692msgid "bar game"
693msgstr "Игра с изключване"
694
695#: ../boards/billard.xml.in.h:1
696msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
697msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
698
699#: ../boards/billard.xml.in.h:2
700msgid "Kick the ball into the goal"
701msgstr "Вкарайте топката в целта"
702
703#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
704#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
705#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
706#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
707#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
708#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
709msgid "Mouse-manipulation"
710msgstr "Операции с мишката"
711
712#: ../boards/billard.xml.in.h:4
713msgid ""
714"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
715"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
716msgstr ""
717"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
718"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
719
720#: ../boards/billard.xml.in.h:5
721msgid "The football game"
722msgstr "Игра на футбол"
723
724#: ../boards/boards.xml.in.h:1
725msgid "Go to board-based activities"
726msgstr "Настолни игри"
727
728#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
729msgid "Operate a canal lock"
730msgstr "Управление на шлюз в канал"
731
732#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
733msgid ""
734"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
735"find out how a canal lock works."
736msgstr ""
737"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
738"разберете как работи шлюза в канал."
739
740#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
741msgid ""
742"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
743"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
744msgstr ""
745"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
746"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
747
748#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
749msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
750msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
751
752#: ../boards/chess.xml.in.h:2
753msgid "Practice chess"
754msgstr "Упражнения по шах"
755
756#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
757#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
758msgid "Learning chess"
759msgstr "Изучаване на шах"
760
761#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
762#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
763msgid "The chess engine is from gnuchess."
764msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
765
766#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
767msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
768msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
769
770#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
771msgid "Play the end of the chess game against the computer"
772msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
773
774#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
775msgid "Chronos"
776msgstr "Хронос"
777
778#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
779msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
780msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
781
782#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
783msgid ""
784"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
785"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
786"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
787"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
788msgstr ""
789"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
790"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
791"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
792"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
793
794#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
795msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
796msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
797
798#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
799msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
800msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
801
802#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
803msgid "Tell a short story"
804msgstr "Разкажете кратка история"
805
806#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
807msgid "Moonwalker"
808msgstr "Човек на луната"
809
810#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
811msgid "Autumn"
812msgstr "Есен"
813
814#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
815msgid "Spring"
816msgstr "Пролет"
817
818#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
819msgid "Summer"
820msgstr "Лято"
821
822#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
823msgid "The 4 Seasons"
824msgstr "Четирите сезона"
825
826#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
827msgid "Winter"
828msgstr "Зима"
829
830#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
831msgid "Gardening"
832msgstr "Градинарство"
833
834#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
835msgid "Tux and the apple tree"
836msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
837
838#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
839#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
840msgid "1769 Cugnot's fardier"
841msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
842
843#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
844#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
845msgid ""
846"1829 Stephenson's Rocket\n"
847"Steam locomotive"
848msgstr ""
849"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
850"наречен „Ракета“ от 1829 г."
851
852#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
853msgid ""
854"Place each image in the order and\n"
855"on the date it has been invented.\n"
856"If not sure, research online at wikipedia:\n"
857"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
858msgstr ""
859"Поставете всяко изображение\n"
860"по реда и датата на изобретението.\n"
861"Ако не сте сигурни, проверете в\n"
862"Уикипедия: &lt;http://wikipedia.org&gt;"
863
864#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
865#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
866#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
867msgid "Transportation"
868msgstr "Транспорт"
869
870#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
871msgid ""
872"1783 Montgolfier brothers'\n"
873"hot air balloon"
874msgstr ""
875"Балонът със сгорещен въздух\n"
876"на братя Монголфие от 1783 г."
877
878#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
879#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
880msgid "1880 Clement Ader's Eole"
881msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
882
883#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
884msgid ""
885"1906 Paul Cornu\n"
886"First helicopter flight"
887msgstr ""
888"Първият полет с въртолет\n"
889"на Пол Корню от 1906 г."
890
891#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
892msgid ""
893"1791 Comte de Sivrac's\n"
894"Celerifere"
895msgstr ""
896"Велосипедът на Ком де\n"
897"Сиврак от 1791 г."
898
899#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
900msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
901msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
902
903#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
904msgid ""
905"1909 Louis Bleriot crosses\n"
906"the English Channel"
907msgstr ""
908"Луи Блерио прекосява\n"
909"Ламанша през 1909 г."
910
911#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
912msgid "Aviation"
913msgstr "Авиация"
914
915#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
916msgid ""
917"1927 Charles Lindbergh\n"
918"crosses the Atlantic Ocean"
919msgstr ""
920"Чарлз Линдберг прекосява\n"
921"Атлантическия океан през 1927 г."
922
923#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
924msgid ""
925"1934 Hélène Boucher's\n"
926"speed record of 444km/h"
927msgstr ""
928"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
929"на Елен Буше от 1934 г."
930
931#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
932msgid ""
933"1947 Chuck Yeager\n"
934"breaks the sound-barrier"
935msgstr ""
936"Преминаването на звуковата\n"
937"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
938
939#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
940msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
941msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
942
943#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
944msgid ""
945"1885 The first petrol\n"
946"car by Benz"
947msgstr ""
948"Първият бензинов автомобил\n"
949"на Бенц от 1885 г."
950
951#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
952msgid "The car"
953msgstr "Автомобилът"
954
955#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
956msgid "1899 Renault \"voiturette\""
957msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
958
959#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
960msgid "1923 Lancia Lambda"
961msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
962
963#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
964msgid "1955 Citroën ds 19"
965msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
966
967#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
968msgid "Cars"
969msgstr "Автомобили"
970
971#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
972msgid ""
973"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
974"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
975msgstr ""
976"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
977"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
978"хоризонтална лента долу."
979
980#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
981msgid "Click on a letter"
982msgstr "Натиснете буква"
983
984#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
985msgid "Letter-name recognition"
986msgstr "Разпознаване на букви"
987
988#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
989msgid "Listen to a letter and click on the right one"
990msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
991
992#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
993msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
994msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
995
996#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
997msgid "Click On Me"
998msgstr "Натисни ме"
999
1000#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1001msgid ""
1002"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1003"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1004"Collection\n"
1005"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1006"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1007"(NURP),\n"
1008"except for the first image, which is property of the University of North "
1009"Carolina at Wilmington.\n"
1010"The images used in each level are:\n"
1011"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1012"Photographer: D. Kesling\n"
1013"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1014"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1015"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1016"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1017"Location: Unknown (image nur03013)"
1018msgstr ""
1019"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1020"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1021"колекцията\n"
1022"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1023"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1024"изследвания (NURP),\n"
1025"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1026"Каролина в Уилмингтън.\n"
1027"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1028"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1029"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1030"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1031"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1032"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1033"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1034"Място: неизвестно (nur03013)"
1035
1036#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1037msgid ""
1038"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1039"fishtank"
1040msgstr ""
1041"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1042"напуснали аквариума."
1043
1044#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1045msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1046msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1047
1048#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1049msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1050msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1051
1052#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1053msgid ""
1054"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1055"time on a clock."
1056msgstr ""
1057"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1058"на време в часовник."
1059
1060#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1061msgid "Learn how to tell the time"
1062msgstr "Научете се да казвате часа"
1063
1064#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1065msgid "Learning Clock"
1066msgstr "Научете часовника"
1067
1068#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1069msgid ""
1070"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1071"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1072"to make the numbers go up or down."
1073msgstr ""
1074"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1075"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1076"изберете и я движите с мишката."
1077
1078#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1079msgid "The concept of time. Reading the time."
1080msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1081
1082#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1083msgid "Can move the mouse."
1084msgstr "Можете да движите мишката."
1085
1086#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1087msgid "Click on the right color"
1088msgstr "Натиснете правилния цвят"
1089
1090#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1091msgid "Colors"
1092msgstr "Цветове"
1093
1094#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1095msgid "Listen to the color and click on the matching toon."
1096msgstr "Чуйте цвета и натиснете плочката."
1097
1098#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1099msgid ""
1100"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1101"of the color, click on the toon wearing it."
1102msgstr ""
1103"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Изберете произнесения цвят от "
1104"набора с оцветени плочки."
1105
1106#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1107msgid "Go to Color activities"
1108msgstr "Занимания с цветове"
1109
1110#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1111msgid "Discover the Computer"
1112msgstr "Опознаване на компютъра"
1113
1114#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1115msgid "Arrange four coins in a row"
1116msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1117
1118#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1119msgid "Click anywhere in the line in which you want to drop a piece"
1120msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1121
1122#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1123msgid "Connect 4"
1124msgstr "Свързване на 4"
1125
1126#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1127msgid ""
1128"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1129"or vertically (standing up)"
1130msgstr ""
1131"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1132"или вертикала"
1133
1134#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1135msgid ""
1136"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1137"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1138"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1139msgstr ""
1140"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1141"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1142"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1143
1144#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1145msgid "Basic counting skills"
1146msgstr "Основни умения по броене"
1147
1148#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1149msgid "Double-entry table"
1150msgstr "Таблица с двойни записи"
1151
1152#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1153msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1154msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1155
1156#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1157msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1158msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1159
1160#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1161msgid ""
1162"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1163"table."
1164msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1165
1166#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1167msgid "Click on an item and listen to its target position"
1168msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1169
1170#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1171msgid "A creative board where you can draw freely"
1172msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1173
1174#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1175msgid "A simple vector-drawing tool"
1176msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1177
1178#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1179msgid ""
1180"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1181"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1182"lines."
1183msgstr ""
1184"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1185"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1186
1187#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1188msgid ""
1189"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1190"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1191"click with the middle mouse button to delete an object."
1192msgstr ""
1193"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1194"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1195"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1196
1197#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1198msgid "Basic enumeration"
1199msgstr "Основно пресмятане"
1200
1201#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1202msgid "Count the items"
1203msgstr "Броене на обекти"
1204
1205#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1206msgid ""
1207"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1208"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1209"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1210msgstr ""
1211"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1212"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1213"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1214
1215#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1216#: ../src/boards/enumerate.c:92
1217msgid "Numeration training"
1218msgstr "Упражнения по броене"
1219
1220#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1221msgid "Place the items in the best way to count them"
1222msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1223
1224#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1225msgid ""
1226"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1227"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1228"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1229"both of you."
1230msgstr ""
1231"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1232"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1233"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1234
1235#: ../boards/erase.xml.in.h:2 ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1236#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1237msgid "Motor-coordination"
1238msgstr "Двигателна координация"
1239
1240#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:95
1241#: ../src/boards/machpuzzle.c:93
1242msgid "Move the mouse"
1243msgstr "Движете мишката"
1244
1245#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:96
1246msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1247msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1248
1249#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1250msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1251msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1252
1253#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1254msgid "Click the mouse"
1255msgstr "Натискане с мишката"
1256
1257#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1258msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1259msgstr ""
1260"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1261
1262#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1263msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1264msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1265
1266#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1267msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1268msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1269
1270#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1271msgid "Double-click the mouse"
1272msgstr "Двойно натискане с мишката"
1273
1274#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1275msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1276msgstr ""
1277"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1278"изчезнат."
1279
1280#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1281msgid "Go to experiential activities"
1282msgstr "Занимания за напреднали"
1283
1284#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1285msgid ""
1286"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1287"with the empty block."
1288msgstr ""
1289"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1290"заменен с нея."
1291
1292#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1293msgid ""
1294"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1295msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1296
1297#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1298msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1299msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1300
1301#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1302msgid "Samuel Loyd"
1303msgstr "Самюел Лойд"
1304
1305#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1306msgid "The fifteen game"
1307msgstr "Игра „Петнадесет“"
1308
1309#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1310msgid "anticipate"
1311msgstr "предчувствие"
1312
1313#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1314msgid "logical"
1315msgstr "логично"
1316
1317#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1318msgid "move"
1319msgstr "движениe"
1320
1321#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1322msgid "puzzle"
1323msgstr "пъзел"
1324
1325#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1326msgid "slide"
1327msgstr "плъзгане"
1328
1329#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1330msgid "taquin"
1331msgstr "taquin"
1332
1333#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1334msgid "Control the hose-pipe"
1335msgstr "Контролирайте маркуча"
1336
1337#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1338msgid "Fine motor coordination"
1339msgstr "Добра двигателна координация"
1340
1341#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1342msgid ""
1343"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1344"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1345"the hose, the red part will go back down."
1346msgstr ""
1347"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1348"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1349"ще се върне обратно."
1350
1351#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1352msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1353msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1354
1355#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1356msgid "Go to Amusement activities"
1357msgstr "Развлекателни занимания"
1358
1359#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1360msgid "gcompris animation"
1361msgstr "Анимация GCompris"
1362
1363#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1364msgid "gcompris drawing"
1365msgstr "Рисунка GCompris"
1366
1367#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1368msgid "svg drawing"
1369msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1370
1371#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1372msgid "svg mozilla animation"
1373msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1374
1375#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1376msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1377msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1378
1379#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1380msgid "Locate the countries"
1381msgstr "Посочете страните"
1382
1383#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1384msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1385msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1386
1387#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1388#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1389msgid "Africa"
1390msgstr "Африка"
1391
1392#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1393msgid "America"
1394msgstr "Америка"
1395
1396#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1397msgid "Antartica"
1398msgstr "Антарктика"
1399
1400#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1401msgid "Asia"
1402msgstr "Азия"
1403
1404#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1405msgid "Continents"
1406msgstr "Континенти"
1407
1408#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1409msgid "Europe"
1410msgstr "Европа"
1411
1412#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1413msgid "Oceania"
1414msgstr "Океания"
1415
1416#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1417msgid "Alaska"
1418msgstr "Аляска"
1419
1420#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1421msgid "Bahamas"
1422msgstr "Бахами"
1423
1424#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1425msgid "Canada"
1426msgstr "Канада"
1427
1428#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1429msgid "Cuba"
1430msgstr "Куба"
1431
1432#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1433msgid "Dominican republic"
1434msgstr "Доминиканска република"
1435
1436#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1437msgid "Greenland"
1438msgstr "Гренландия"
1439
1440#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1441msgid "Haiti"
1442msgstr "Хаити"
1443
1444#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1445#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1446msgid "Iceland"
1447msgstr "Исландия"
1448
1449#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1450msgid "Jamaica"
1451msgstr "Ямайка"
1452
1453#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1454msgid "Mexico"
1455msgstr "Мексико"
1456
1457#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1458msgid "North America"
1459msgstr "Северна Америка"
1460
1461#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1462msgid "United States of America"
1463msgstr "Съединени американски щати"
1464
1465#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1466msgid "Argentina"
1467msgstr "Аржентина"
1468
1469#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1470msgid "Bolivia"
1471msgstr "Боливия"
1472
1473#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1474msgid "Brazil"
1475msgstr "Бразилия"
1476
1477#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1478msgid "Chile"
1479msgstr "Чили"
1480
1481#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1482msgid "Colombia"
1483msgstr "Колумбия"
1484
1485#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1486msgid "Ecuador"
1487msgstr "Еквадор"
1488
1489#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1490msgid "French Guiana"
1491msgstr "Френска Гвиана"
1492
1493#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1494msgid "Guyana"
1495msgstr "Гайана"
1496
1497#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1498msgid "Panama"
1499msgstr "Панама"
1500
1501#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1502msgid "Paraguay"
1503msgstr "Парагвай"
1504
1505#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1506msgid "Peru"
1507msgstr "Перу"
1508
1509#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1510msgid "South America"
1511msgstr "Южна Америка"
1512
1513#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1514msgid "Suriname"
1515msgstr "Суринам"
1516
1517#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1518msgid "Uruguay"
1519msgstr "Уругвай"
1520
1521#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1522msgid "Venezuela"
1523msgstr "Венецуела"
1524
1525#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1526msgid "Austria"
1527msgstr "Австрия"
1528
1529#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1530msgid "Belgium"
1531msgstr "Белгия"
1532
1533#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1534msgid "Denmark"
1535msgstr "Дания"
1536
1537#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1538msgid "Finland"
1539msgstr "Финландия"
1540
1541#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1542msgid "France"
1543msgstr "Франция"
1544
1545#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1546msgid "Germany"
1547msgstr "Германия"
1548
1549#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1550msgid "Ireland"
1551msgstr "Ирландия"
1552
1553#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1554msgid "Italy"
1555msgstr "Италия"
1556
1557#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1558msgid "Luxembourg"
1559msgstr "Люксембург"
1560
1561#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1562msgid "Norway"
1563msgstr "Норвегия"
1564
1565#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1566msgid "Portugal"
1567msgstr "Португалия"
1568
1569#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1570msgid "Spain"
1571msgstr "Испания"
1572
1573#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1574msgid "Sweden"
1575msgstr "Швеция"
1576
1577#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1578msgid "Switzerland"
1579msgstr "Швейцария"
1580
1581#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1582msgid "The Netherlands"
1583msgstr "Холандия"
1584
1585#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1586msgid "United Kingdom"
1587msgstr "Великобритания"
1588
1589#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1590msgid "Western Europe"
1591msgstr "Западна Европа"
1592
1593#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1594msgid "Albania"
1595msgstr "Албания"
1596
1597#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1598msgid "Belarus"
1599msgstr "Беларус"
1600
1601#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1602msgid "Bosnia Herzegovina"
1603msgstr "Босна и Херцеговина"
1604
1605#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1606msgid "Bulgaria"
1607msgstr "България"
1608
1609#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1610msgid "Croatia"
1611msgstr "Хърватска"
1612
1613#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1614msgid "Cyprus"
1615msgstr "Кипър"
1616
1617#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1618msgid "Czech Republic"
1619msgstr "Чехия"
1620
1621#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1622msgid "Eastern Europe"
1623msgstr "Източна Европа"
1624
1625#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1626msgid "Estonia"
1627msgstr "Естония"
1628
1629#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1630msgid "Greece"
1631msgstr "Гърция"
1632
1633#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1634msgid "Hungary"
1635msgstr "Унгария"
1636
1637#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1638msgid "Latvia"
1639msgstr "Латвия"
1640
1641#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1642msgid "Lithuania"
1643msgstr "Литва"
1644
1645#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1646msgid "Macedonia"
1647msgstr "Македония"
1648
1649#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1650msgid "Moldova"
1651msgstr "Молдова"
1652
1653#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1654msgid "Poland"
1655msgstr "Полша"
1656
1657#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1658msgid "Romania"
1659msgstr "Румъния"
1660
1661#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1662msgid "Russia"
1663msgstr "Русия"
1664
1665#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1666msgid "Serbia Montenegro"
1667msgstr "Сърбия и Черна гора"
1668
1669#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1670msgid "Slovak Republic"
1671msgstr "Словакия"
1672
1673#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1674msgid "Slovenia"
1675msgstr "Словения"
1676
1677#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1678msgid "Turkey"
1679msgstr "Турция"
1680
1681#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1682msgid "Ukraine"
1683msgstr "Украйна"
1684
1685#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1686#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1687msgid "Algeria"
1688msgstr "Алжир"
1689
1690#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1691#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1692msgid "Benin"
1693msgstr "Бенин"
1694
1695#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1696#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1697msgid "Burkina Faso"
1698msgstr "Буркина Фасо"
1699
1700#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1701#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1702msgid "Cameroon"
1703msgstr "Камерун"
1704
1705#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1706#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1707msgid "Central African Republic"
1708msgstr "Централна африканска република"
1709
1710#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1711#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1712msgid "Chad"
1713msgstr "Чад"
1714
1715#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1716#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1717msgid "Djibouti"
1718msgstr "Джибути"
1719
1720#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1721#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1722msgid "Egypt"
1723msgstr "Египет"
1724
1725#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1726#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1727#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1728msgid "Equatorial Guinea"
1729msgstr "Екваториална Гвинея"
1730
1731#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1732#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1733msgid "Ethiopia"
1734msgstr "Етиопия"
1735
1736#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1737#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1738#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1739msgid "Gabon"
1740msgstr "Габон"
1741
1742#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1743#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1744msgid "Gambia"
1745msgstr "Гамбия"
1746
1747#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1748#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1749msgid "Ghana"
1750msgstr "Гана"
1751
1752#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1753#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1754msgid "Guinea"
1755msgstr "Гвинея"
1756
1757#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1758#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1759msgid "Guinea Bissau"
1760msgstr "Гвинея-Бисау"
1761
1762#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1763#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1764msgid "Ivory Coast"
1765msgstr "Бряг на слоновата кост"
1766
1767#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1768#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1769msgid "Liberia"
1770msgstr "Либерия"
1771
1772#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1773#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1774msgid "Libya"
1775msgstr "Либия"
1776
1777#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1778#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1779msgid "Mali"
1780msgstr "Мали"
1781
1782#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1783#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1784msgid "Mauritania"
1785msgstr "Мавритания"
1786
1787#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1788msgid "Moroco"
1789msgstr "Мароко"
1790
1791#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1792#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1793msgid "Niger"
1794msgstr "Нигер"
1795
1796#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1797#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1798msgid "Nigeria"
1799msgstr "Нигерия"
1800
1801#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1802msgid "Northern Africa"
1803msgstr "Северна Африка"
1804
1805#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1806#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1807#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1808msgid "Rwanda"
1809msgstr "Руанда"
1810
1811#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1812#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
1813msgid "Senegal"
1814msgstr "Сенегал"
1815
1816#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1817#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
1818msgid "Sierra Leone"
1819msgstr "Сиера Леоне"
1820
1821#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
1822#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
1823msgid "Somalia"
1824msgstr "Сомалия"
1825
1826#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
1827msgid "Sudan"
1828msgstr "Судан"
1829
1830#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
1831#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
1832msgid "Togo"
1833msgstr "Того"
1834
1835#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
1836#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
1837msgid "Tunisia"
1838msgstr "Тунис"
1839
1840#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
1841#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
1842#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
1843msgid "Uganda"
1844msgstr "Уганда"
1845
1846#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
1847msgid "Western Sahara"
1848msgstr "Западна Сахара"
1849
1850#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
1851#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
1852msgid "Angola"
1853msgstr "Ангола"
1854
1855#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
1856#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
1857msgid "Botswana"
1858msgstr "Ботсуана"
1859
1860#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
1861#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1862msgid "Burundi"
1863msgstr "Бурунди"
1864
1865#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
1866#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1867msgid "Democratic Republic of Congo"
1868msgstr "Демократична република Конго"
1869
1870#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
1871#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1872msgid "Kenya"
1873msgstr "Кения"
1874
1875#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
1876#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1877msgid "Lesotho"
1878msgstr "Лесото"
1879
1880#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
1881#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
1882msgid "Madagascar"
1883msgstr "Мадагаскар"
1884
1885#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
1886#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1887msgid "Malawi"
1888msgstr "Малави"
1889
1890#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
1891#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
1892msgid "Mozambique"
1893msgstr "Мозамбик"
1894
1895#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
1896#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
1897msgid "Namibia"
1898msgstr "Намибия"
1899
1900#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
1901msgid "Republic of Congo"
1902msgstr "Република Конго"
1903
1904#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
1905#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
1906msgid "South Africa"
1907msgstr "Южна Африка"
1908
1909#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
1910msgid "Southern Africa"
1911msgstr "Южна Америка"
1912
1913#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
1914#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
1915msgid "Swaziland"
1916msgstr "Суазиленд"
1917
1918#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
1919#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
1920msgid "Tanzania"
1921msgstr "Танзания"
1922
1923#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
1924#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
1925msgid "Zambia"
1926msgstr "Замбия"
1927
1928#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
1929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
1930msgid "Zimbabwe"
1931msgstr "Зимбабве"
1932
1933#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1934msgid "Eritrea"
1935msgstr "Еритрея"
1936
1937#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1938msgid "Morocco"
1939msgstr "Мароко"
1940
1941#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
1942msgid "Regions of France"
1943msgstr "Области във Франция"
1944
1945#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
1946msgid "Keyboard manipulation"
1947msgstr "Операции с клавиатурата"
1948
1949#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
1950msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
1951msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
1952
1953#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:132
1954msgid "Simple Letters"
1955msgstr "Прости букви"
1956
1957#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:133
1958msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
1959msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
1960
1961#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
1962msgid "Equality Number Munchers"
1963msgstr "Равенство и числояди"
1964
1965#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
1966msgid ""
1967"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
1968"of the screen."
1969msgstr ""
1970"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
1971"екрана."
1972
1973#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
1974msgid "Practice addition, multiplication, division and substraction."
1975msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
1976
1977#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
1978msgid ""
1979"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
1980"Press the spacebar to eat a number."
1981msgstr ""
1982"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
1983"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
1984
1985#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
1986msgid "Factor Number Munchers"
1987msgstr "Делител и числояди"
1988
1989#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
1990msgid ""
1991"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
1992"screen."
1993msgstr ""
1994"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
1995
1996#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
1997msgid "Learn about factors and multiples."
1998msgstr "Научете за делимо и делител."
1999
2000#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2001msgid ""
2002"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2003"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2004"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2005"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2006"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2007"Press the spacebar to eat a number."
2008msgstr ""
2009"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2010"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2011"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2012"второто число е делител на първото. Използвайте стрелките, за да се движите "
2013"по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за да изядете "
2014"числото."
2015
2016#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2017msgid ""
2018"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2019"number at the top of the screen."
2020msgstr ""
2021"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2022"горната част на екрана."
2023
2024#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2025msgid "Inequality Number Munchers"
2026msgstr "Неравенства и числояди"
2027
2028#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2029msgid "Practice addition, substraction, multiplication and division."
2030msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2031
2032#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2033msgid ""
2034"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2035"the screen."
2036msgstr ""
2037"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2038
2039#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2040msgid "Learn about multiples and factors."
2041msgstr "Научете за кратно и делимо."
2042
2043#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2044msgid "Multiple Number Munchers"
2045msgstr "Кратни и числояди"
2046
2047#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2048msgid ""
2049"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2050"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2051"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2052"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2053"second number, then the second number is a multiple of the first number. Use "
2054"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2055"the spacebar to eat a number."
2056msgstr ""
2057"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2058"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2059"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2060"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. "
2061"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2062"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2063
2064#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2065msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2066msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2067
2068#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2069msgid "Learn about prime numbers"
2070msgstr "Научете за простите числа"
2071
2072#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2073msgid "Prime Number Munchers"
2074msgstr "Прости числа и числояди"
2075
2076#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2077msgid ""
2078"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2079"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). Use "
2080"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2081"the spacebar to eat a number."
2082msgstr ""
2083"Простите числа са числа, които се делят на себе си и на 1. Например, 3 е "
2084"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Използвайте стрелките, за "
2085"да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за "
2086"да изядете числото."
2087
2088#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2089msgid "Go to Number Munchers activities"
2090msgstr "Занимания с числояди"
2091
2092#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2093msgid "Left-Click the mouse on an activity to select it."
2094msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
2095
2096#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2097msgid "Guess a number"
2098msgstr "Познайте число"
2099
2100#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2101msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number that you must discover."
2102msgstr ""
2103"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2104"откриете."
2105
2106#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2107msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2108msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2109
2110#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2111msgid ""
2112"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2113"number in the top right blue entry box. Tux tell you if your number is "
2114"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2115"escape area on the right represents how far you are from the right number. "
2116"If Tux is above or under the escape area, it means your number is higher or "
2117"under the right number."
2118msgstr ""
2119"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2120"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2121"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2122"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2123"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2124"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2125
2126#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2127msgid "Concept taken from EPI games."
2128msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2129
2130#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2131msgid ""
2132"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2133"tower on the right in the empty space on the left."
2134msgstr ""
2135"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2136"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2137
2138#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2139msgid "Reproduce the given tower"
2140msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2141
2142#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2143msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2144msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2145
2146#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2147msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2148msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2149
2150#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
2151msgid "Mouse manipulation"
2152msgstr "Операции с мишката"
2153
2154#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2155msgid "Reproduce the tower on the right side"
2156msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2157
2158#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2159msgid "The Tower of Hanoi"
2160msgstr "„Кула на Ханой“"
2161
2162#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2163msgid ""
2164"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2165"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2166"placed atop a smaller disc"
2167msgstr ""
2168"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2169"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2170"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2171
2172#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2173msgid ""
2174"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2175"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2176"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2177"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2178"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2179"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2180"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2181"Tower_of_hanoi&gt;)"
2182msgstr ""
2183"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2184"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2185"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2186"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2187"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2188"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2189"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2190
2191#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2192msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2193msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2194
2195#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2196msgid ""
2197"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2198"as you get closer."
2199msgstr ""
2200"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2201"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2202
2203#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2204msgid "hexagon"
2205msgstr "Шестоъгълник"
2206
2207#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2208msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2209msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2210
2211#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2212msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2213msgstr ""
2214"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2215
2216#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2217#: ../boards/readingh.xml.in.h:5 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2218#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2219msgid "Reading"
2220msgstr "Четене"
2221
2222#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2223msgid "Reading practice"
2224msgstr "Упражнения по четене"
2225
2226#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2227msgid "apple"
2228msgstr "ябълка"
2229
2230#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2231msgid "back"
2232msgstr "облегалка"
2233
2234#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2235msgid "bag"
2236msgstr "чанта"
2237
2238#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2239msgid "ball"
2240msgstr "топка"
2241
2242#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2243msgid "banana"
2244msgstr "банан"
2245
2246#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2247msgid "bed"
2248msgstr "легло"
2249
2250#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2251msgid "boat"
2252msgstr "лодка"
2253
2254#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2255msgid "book"
2256msgstr "книга"
2257
2258#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2259msgid "bottle"
2260msgstr "бутилка"
2261
2262#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2263msgid "cake"
2264msgstr "торта"
2265
2266#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2267msgid "camel"
2268msgstr "камила"
2269
2270#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2271#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2272msgid "car"
2273msgstr "автомобил"
2274
2275#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2276msgid "cat"
2277msgstr "котка"
2278
2279#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2280msgid "catch"
2281msgstr "влак"
2282
2283#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2284msgid "cheese"
2285msgstr "сирене"
2286
2287#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2288msgid "cow"
2289msgstr "крава"
2290
2291#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2292msgid "dog"
2293msgstr "куче"
2294
2295#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2296msgid "finish"
2297msgstr "финал"
2298
2299#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2300msgid "fish"
2301msgstr "риба"
2302
2303#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2304#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2305msgid "house"
2306msgstr "къща"
2307
2308#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2309msgid "pear"
2310msgstr "круша"
2311
2312#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2313msgid "plane"
2314msgstr "самолет"
2315
2316#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2317msgid "satchel"
2318msgstr "чанта"
2319
2320#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2321#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2322#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2323#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2324#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2325#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2326msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2327msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2328
2329#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2330msgid ""
2331"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2332"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2333msgstr ""
2334"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2335"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2336"отговора."
2337
2338#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2339msgid "Image Name"
2340msgstr "Име на изображението"
2341
2342#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2343msgid "Vocabulary and reading"
2344msgstr "Речник и четене"
2345
2346#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2347msgid "bulb"
2348msgstr "крушка"
2349
2350#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2351msgid "fishing boat"
2352msgstr "рибарска лодка"
2353
2354#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2355msgid "lamp"
2356msgstr "лампа"
2357
2358#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2359msgid "mail box"
2360msgstr "пощенска кутия"
2361
2362#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2363#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2364msgid "postcard"
2365msgstr "пощенска картичка"
2366
2367#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2368#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2369#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2370msgid "sailing boat"
2371msgstr "платноходка"
2372
2373#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2374msgid "egg"
2375msgstr "яйце"
2376
2377#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2378msgid "eggcup"
2379msgstr "чашка за варено яйце"
2380
2381#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2382msgid "flower"
2383msgstr "цвете"
2384
2385#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2386msgid "glass"
2387msgstr "стъкло"
2388
2389#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2390msgid "vase"
2391msgstr "ваза"
2392
2393#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2394msgid "light house"
2395msgstr "фар"
2396
2397#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2398msgid "rocket"
2399msgstr "ракета"
2400
2401#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2402msgid "sofa"
2403msgstr "диван"
2404
2405#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2406#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2407msgid "star"
2408msgstr "звезда"
2409
2410#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2411msgid "bicycle"
2412msgstr "велосипед"
2413
2414#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2415msgid "carrot"
2416msgstr "морков"
2417
2418#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2419msgid "grater"
2420msgstr "ренде"
2421
2422#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2423msgid "tree"
2424msgstr "дърво"
2425
2426#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2427msgid "pencil"
2428msgstr "молив"
2429
2430#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2431msgid "spruce"
2432msgstr "смърч"
2433
2434#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2435msgid "truck"
2436msgstr "камион"
2437
2438#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2439msgid "van"
2440msgstr "микробус"
2441
2442#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2443msgid "castle"
2444msgstr "замък"
2445
2446#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2447msgid "crown"
2448msgstr "корона"
2449
2450#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2451msgid "flag"
2452msgstr "флаг"
2453
2454#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2455msgid "racket"
2456msgstr "ракета"
2457
2458#: ../boards/login.xml.in.h:1
2459msgid ""
2460"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2461msgstr ""
2462"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2463"доклади."
2464
2465#: ../boards/login.xml.in.h:2
2466msgid "GCompris login screen"
2467msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2468
2469#: ../boards/login.xml.in.h:3
2470msgid ""
2471"In order to activate the login screen, you must \n"
2472"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2473"You access the administration part by running 'gcompris -a'.\n"
2474"In the administration, you can create different profiles. In each profiles\n"
2475"you can have a different set of users and select which activities are "
2476"available to them.\n"
2477"To run GCompris in a specific profile, you can run 'gcompris -p profile' "
2478"where 'profile'\n"
2479"is the name of a profile as you created it in the administration."
2480msgstr ""
2481"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2482"да добавите потребители от административния интерфейс на Gcompris.\n"
2483"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2484"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2485"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2486"бъдат достъпни за тях.\n"
2487"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2488"profile“, където „profile“\n"
2489"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2490
2491#: ../boards/login.xml.in.h:10
2492msgid "Select or enter your name to log in GCompris"
2493msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2494
2495#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2496msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2497msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2498
2499#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2500msgid ""
2501"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2502"representation"
2503msgstr ""
2504"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2505"пространство"
2506
2507#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2508msgid "Find your left and right hands"
2509msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2510
2511#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2512msgid "None"
2513msgstr "Няма"
2514
2515#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2516msgid ""
2517"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2518"button on the left, or the green button on the right."
2519msgstr ""
2520"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2521"вляво или зеления вдясно."
2522
2523#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2524#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2525msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2526msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2527
2528#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2529msgid "Find your way out of the maze"
2530msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2531
2532#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2533#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2534msgid "Help Tux get out of this maze."
2535msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2536
2537#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2538#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2539msgid "Maze"
2540msgstr "Лабиринт"
2541
2542#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2543msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2544msgstr ""
2545"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2546
2547#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2548msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2549msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2550
2551#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2552msgid ""
2553"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2554"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2555"let you turn Tux in another direction."
2556msgstr ""
2557"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2558"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2559"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2560
2561#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2562msgid "3D Maze"
2563msgstr "Триизмерен лабиринт"
2564
2565#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2566msgid "Find your way out of the 3D maze"
2567msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2568
2569#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2570msgid ""
2571"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2572"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2573"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2574msgstr ""
2575"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2576"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2577"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2578"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2579
2580#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2581msgid "Find your way out of the invisible maze"
2582msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2583
2584#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2585msgid ""
2586"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2587"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2588"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2589msgstr ""
2590"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2591"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2592"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2593"видим режим."
2594
2595#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2596msgid "Find your way out different type of mazes"
2597msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2598
2599#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2600msgid "Go to Maze activities"
2601msgstr "Занимания с лабиринти"
2602
2603#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2604msgid "Ear-training activity"
2605msgstr "Упражнения за слух"
2606
2607#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2608msgid ""
2609"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2610"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2611msgstr ""
2612"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2613"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2614
2615#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2616msgid "Melody"
2617msgstr "Мелодия"
2618
2619#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2620msgid "Repeat a melody"
2621msgstr "Повтаряне на мелодия"
2622
2623#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2624msgid ""
2625"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2626"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2627"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2628"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2629"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2630msgstr ""
2631"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2632"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2633"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2634"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2635"карти, разкрийте и двете."
2636
2637#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2638msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2639msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2640
2641#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2642msgid "Memory Game with images"
2643msgstr "Игра на памет с изображения"
2644
2645#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
2646msgid "Train your memory and remove all the cards"
2647msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2648
2649#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
2650msgid "Go to Memory activities"
2651msgstr "Занимания за развиване на паметта"
2652
2653#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
2654msgid ""
2655"A set of blank cards is shown. Each pair is associated by the same picture "
2656"in their hidden faces. Click on a card to can uncover it and see its hidden "
2657"picture. However, you can only see two hidden pictures at once. You have to "
2658"remember the position of the pictures to associate them. To remove a pair of "
2659"cards, uncover both of them. You play alternatively with Tux, and must take "
2660"more pairs of cards than him."
2661msgstr ""
2662"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2663"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2664"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2665"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2666"карти, разкрийте и двете. Играете заедно с Тъкс и трябва да вземето повече "
2667"ръце от него."
2668
2669#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
2670msgid "Memory Game with images, against Tux"
2671msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
2672
2673#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
2674msgid "Mouse manipulation, Brain."
2675msgstr "Операции с мишката, мислене."
2676
2677#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2678msgid "Play to memory against Tux."
2679msgstr "Игра на памет срещу Тъкс."
2680
2681#: ../boards/menu.xml.in.h:1
2682msgid ""
2683"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
2684"activities.\n"
2685"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
2686"The following icons are displayed from right to left.\n"
2687"(note that each icon is displayed only if available in the current "
2688"activity)\n"
2689"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
2690"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
2691"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
2692"    Music note - Repeat the question\n"
2693"    Question Mark - Help\n"
2694"    Tool - The configuration menu\n"
2695"    Tux Plane - About game\n"
2696"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
2697"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
2698"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
2699msgstr ""
2700"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
2701"занимания.\n"
2702"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
2703"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
2704"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
2705"занимание)\n"
2706"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
2707"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
2708"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
2709"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
2710"    Въпросителен знак - Помощ\n"
2711"    Инструмент - Меню за настройки\n"
2712"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
2713"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
2714"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
2715"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст"
2716
2717#: ../boards/menu.xml.in.h:15
2718msgid "GCompris Main Menu"
2719msgstr "Главно меню на GCompris"
2720
2721#: ../boards/menu.xml.in.h:16
2722msgid ""
2723"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
2724"from 2 years old with different activities."
2725msgstr ""
2726"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
2727"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
2728
2729#: ../boards/menu.xml.in.h:18
2730msgid ""
2731"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
2732"edutainment software"
2733msgstr ""
2734"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
2735"собственически образователен софтуер."
2736
2737#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
2738msgid ""
2739"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
2740"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
2741msgstr ""
2742"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
2743"липсващата буква, за да завършите думата."
2744
2745#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
2746msgid "Fill in the missing letter"
2747msgstr "Попълнете липсващата буква"
2748
2749#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
2750msgid "Missing Letter"
2751msgstr "Липсваща буква"
2752
2753#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
2754msgid "Training reading skills"
2755msgstr "Упражнения по четене"
2756
2757#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
2758msgid "Word reading"
2759msgstr "Четене на думи"
2760
2761#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
2762msgid "apple/_pple/a/i/o"
2763msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
2764
2765#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
2766msgid "apple/app_e/l/h/n"
2767msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
2768
2769#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
2770msgid "apple/appl_/e/h/a"
2771msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
2772
2773#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
2774msgid "ball/_all/b/p/d"
2775msgstr "топка/_опка/т/д/к"
2776
2777#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
2778msgid "ball/b_ll/a/u/o"
2779msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
2780
2781#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
2782msgid "ball/bal_/l/h/s"
2783msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
2784
2785#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
2786msgid "banana/_anana/b/p/d"
2787msgstr "банан/_анан/б/в/п"
2788
2789#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
2790msgid "banana/b_nana/a/o/i"
2791msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
2792
2793#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
2794msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
2795msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
2796
2797#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
2798msgid "bed/_ed/b/l/f"
2799msgstr "легло/_егло/л/к/н"
2800
2801#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
2802msgid "bed/b_d/e/a/i"
2803msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
2804
2805#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
2806msgid "bed/be_/d/p/b"
2807msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
2808
2809#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
2810msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
2811msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
2812
2813#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
2814msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
2815msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
2816
2817#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
2818msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
2819msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
2820
2821#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
2822msgid "cake/_ake/c/p/d"
2823msgstr "торта/_орта/т/д/п"
2824
2825#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
2826msgid "cake/c_ke/a/o/e"
2827msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
2828
2829#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
2830msgid "cake/ca_e/k/q/c"
2831msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
2832
2833#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
2834msgid "car/_ar/c/k/b"
2835msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
2836
2837#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
2838msgid "car/c_r/a/k/o"
2839msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
2840
2841#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
2842msgid "car/ca_/r/w/k"
2843msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
2844
2845#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
2846msgid "dog/_og/d/p/q"
2847msgstr "куче/_уче/к/г/с"
2848
2849#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
2850msgid "dog/d_g/o/g/a"
2851msgstr "куче/к_че/у/о/а"
2852
2853#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
2854msgid "dog/do_/g/p/q"
2855msgstr "куче/куч_/е/и/о"
2856
2857#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
2858msgid "fish/_ish/f/h/l"
2859msgstr "риба/_иба/р/в/н"
2860
2861#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
2862msgid "fish/f_sh/i/u/l"
2863msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
2864
2865#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
2866msgid "fish/fis_/h/o/i"
2867msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
2868
2869#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
2870msgid "house/_ouse/h/e/j"
2871msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
2872
2873#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
2874msgid "house/h_use/o/f/u"
2875msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
2876
2877#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
2878msgid "house/hous_/e/a/i"
2879msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
2880
2881#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
2882msgid "plane/_lane/p/g/d"
2883msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
2884
2885#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
2886msgid "plane/p_ane/l/j/i"
2887msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
2888
2889#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
2890msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
2891msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
2892
2893#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
2894msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
2895msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
2896
2897#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
2898msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
2899msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
2900
2901#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
2902msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
2903msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
2904
2905#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
2906msgid "Can count"
2907msgstr "Можете да броите"
2908
2909#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
2910msgid ""
2911"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
2912"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
2913msgstr ""
2914"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
2915"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
2916"екрана."
2917
2918#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
2919msgid "Money"
2920msgstr "Пари"
2921
2922#: ../boards/money.xml.in.h:4
2923msgid "Practice money usage"
2924msgstr "Упражнения за боравене с пари"
2925
2926#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
2927msgid ""
2928"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
2929"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
2930msgstr ""
2931"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
2932"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
2933
2934#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
2935msgid "Practice money usage including cents"
2936msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
2937
2938#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
2939msgid "Mouse-manipulation boards"
2940msgstr "Занимания за операции с мишка"
2941
2942#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
2943msgid "Assemble the puzzle"
2944msgstr "Завършете пъзела"
2945
2946#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
2947msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
2948msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
2949
2950#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
2951msgid ""
2952"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
2953"main board."
2954msgstr ""
2955"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
2956"централната зона."
2957
2958#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
2959msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
2960msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
2961
2962#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
2963msgid "Spatial representation"
2964msgstr "Представа за пространство"
2965
2966#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
2967msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
2968msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
2969
2970#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
2971msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
2972msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
2973
2974#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
2975msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
2976msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
2977
2978#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
2979msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
2980msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
2981
2982#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
2983msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
2984msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
2985
2986#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
2987msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
2988msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
2989
2990#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
2991msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
2992msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
2993
2994#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
2995msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
2996msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
2997
2998#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
2999msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3000msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3001
3002#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3003msgid ""
3004"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3005"on Tux to open the parachute."
3006msgstr ""
3007"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3008"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3009"Тъкс."
3010
3011#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3012msgid ""
3013"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3014"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3015msgstr ""
3016"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3017"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3018
3019#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3020msgid "Parachutist"
3021msgstr "Парашутист"
3022
3023#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3024msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3025msgstr ""
3026"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3027"играете."
3028
3029#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3030msgid ""
3031"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3032"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3033msgstr ""
3034"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3035"за управление на въртолета."
3036
3037#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3038msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3039msgstr ""
3040"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3041
3042#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3043msgid "Number"
3044msgstr "Число"
3045
3046#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3047msgid "Numbers in Order"
3048msgstr "Подредени числа"
3049
3050#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3051msgid "Add a language-binding to gcompris."
3052msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3053
3054#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3055msgid "Advanced Python Programmer :)"
3056msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3057
3058#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3059msgid "Python Test"
3060msgstr "Тест по Питон"
3061
3062#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3063msgid "Test board for the python plugin"
3064msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3065
3066#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3067msgid ""
3068"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3069msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3070
3071#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3072msgid "A memory game based on trains"
3073msgstr "Игра за памет, базирана на влакове"
3074
3075#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3076msgid ""
3077"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3078"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3079"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3080"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3081msgstr ""
3082"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3083"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3084"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3085"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3086
3087#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3088msgid "Memory-training"
3089msgstr "Упражнения за паметта"
3090
3091#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3092msgid "Railway"
3093msgstr "Железница"
3094
3095#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3096msgid "Click on the correct colored object."
3097msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3098
3099#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3100msgid "Click on the matching color"
3101msgstr "Натиснете правилния цвят"
3102
3103#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3104msgid "Read the names of colors"
3105msgstr "Четене на цветове"
3106
3107#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3108msgid "This board teaches basic colors."
3109msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3110
3111#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3112msgid "black"
3113msgstr "черно"
3114
3115#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3116msgid "blue"
3117msgstr "синьо"
3118
3119#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3120msgid "brown"
3121msgstr "кафяво"
3122
3123#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3124msgid "green"
3125msgstr "зелено"
3126
3127#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3128msgid "grey"
3129msgstr "сиво"
3130
3131#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3132msgid "orange"
3133msgstr "оранжево"
3134
3135#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3136msgid "pink"
3137msgstr "розово"
3138
3139#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3140msgid "red"
3141msgstr "червено"
3142
3143#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3144msgid "violet"
3145msgstr "лилаво"
3146
3147#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3148msgid "white"
3149msgstr "бяло"
3150
3151#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3152msgid "yellow"
3153msgstr "жълто"
3154
3155#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3156msgid "Go to the Reading activities"
3157msgstr "Занимания по четене"
3158
3159#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3160msgid ""
3161"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3162"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3163msgstr ""
3164"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3165"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3166
3167#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3168msgid "Horizontal reading practice"
3169msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3170
3171#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3172msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3173msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3174
3175#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:3
3176msgid "Read training in a limited time"
3177msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3178
3179#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3180msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3181msgstr ""
3182"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3183
3184#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3185msgid "Vertical-reading practice"
3186msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3187
3188#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3189msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3190msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3191
3192#: ../boards/redraw.xml.in.h:2 ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3193msgid ""
3194"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3195"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3196"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3197"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3198msgstr ""
3199"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3200"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3201"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3202"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3203
3204#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3205msgid "Redraw the given item"
3206msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3207
3208#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3209msgid ""
3210"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3211"the left."
3212msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3213
3214#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3215msgid "Mirror the given item"
3216msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3217
3218#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3219msgid ""
3220"Can move the mouse, can read numbers and substract numbers up to 10 for the "
3221"first level"
3222msgstr ""
3223"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3224"ниво"
3225
3226#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3227msgid ""
3228"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3229"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3230"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3231msgstr ""
3232"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3233"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3234"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3235
3236#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3237msgid "Practice subtraction with a fun game"
3238msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3239
3240#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3241msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3242msgstr ""
3243"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3244"блок."
3245
3246#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3247#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3248#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3249#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3250#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3251#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3252#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3253#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3254#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3255#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3256msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3257msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3258
3259#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3260msgid "Balance the scales properly"
3261msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3262
3263#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3264msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3265msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
3266
3267#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
3268msgid ""
3269"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
3270"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
3271"released under the GPL licence."
3272msgstr ""
3273"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
3274"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
3275"издадена под лиценза GPL."
3276
3277#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
3278msgid ""
3279"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
3280"arranged in any order."
3281msgstr ""
3282"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
3283"се подреждат във всякакъв ред."
3284
3285#: ../boards/searace.xml.in.h:1
3286msgid "Direct your boat accurately to win the race."
3287msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
3288
3289#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
3290msgid ""
3291"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
3292"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
3293"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
3294"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
3295"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
3296"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
3297"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
3298"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
3299"to improve your program and start a new race with the same weather "
3300"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
3301"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
3302"next level will give you more complex weather conditions."
3303msgstr ""
3304"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
3305"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
3306"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
3307"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
3308"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
3309"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
3310"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
3311"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
3312"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
3313"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
3314"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
3315"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
3316"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
3317
3318#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
3319msgid ""
3320"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
3321"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
3322"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
3323"concept to children."
3324msgstr ""
3325"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
3326"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
3327"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
3328"децата в понятието програмиране."
3329
3330#: ../boards/searace.xml.in.h:4
3331msgid "Sea race (2 Players)"
3332msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
3333
3334#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
3335msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
3336msgstr ""
3337"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
3338
3339#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
3340msgid "Sea race (Single Player)"
3341msgstr "Морско състезание (1 играч)"
3342
3343#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
3344msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
3345msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
3346
3347#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
3348msgid "Counting skills"
3349msgstr "Умения по броене"
3350
3351#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
3352msgid "In a limited time, count the number of dots"
3353msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
3354
3355#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
3356msgid "Numbers With Dice"
3357msgstr "Числа със зар"
3358
3359#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
3360msgid ""
3361"With the keyboard, type the number corresponding to the number of dots on "
3362"the falling dice."
3363msgstr ""
3364"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
3365"падащия зар."
3366
3367#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
3368msgid "Numbers with pairs of dice"
3369msgstr "Числа със зар"
3370
3371#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
3372msgid ""
3373"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
3374"to navigate to the required depth."
3375msgstr ""
3376"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
3377"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
3378
3379#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
3380msgid "Learn how a submarine works"
3381msgstr "Научете как работи подводницата"
3382
3383#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
3384msgid "Physics basics"
3385msgstr "Основи на физиката"
3386
3387#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
3388msgid "Pilot a submarine"
3389msgstr "Управление на подводница"
3390
3391#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
3392msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
3393msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
3394
3395#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
3396msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
3397msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
3398
3399#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
3400msgid ""
3401"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
3402"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
3403"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
3404"not let you enter invalid data."
3405msgstr ""
3406"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
3407"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
3408"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
3409"въвеждането на неправилни данни."
3410
3411#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
3412msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
3413msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
3414
3415#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
3416msgid ""
3417"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
3418msgstr ""
3419"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
3420"район."
3421
3422#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
3423msgid ""
3424"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
3425"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
3426"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
3427"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
3428"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
3429"Sudoku&gt;)."
3430msgstr ""
3431"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
3432"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
3433"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
3434"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
3435"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
3436"Судоку&gt;)."
3437
3438#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
3439msgid ""
3440"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
3441"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
3442"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
3443"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
3444"opposite order."
3445msgstr ""
3446"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
3447"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
3448"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
3449"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
3450"обратен ред."
3451
3452#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
3453msgid "Super Brain"
3454msgstr "Свръхмозък"
3455
3456#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
3457msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
3458msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
3459
3460#: ../boards/target.xml.in.h:1
3461msgid ""
3462"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
3463msgstr ""
3464"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
3465
3466#: ../boards/target.xml.in.h:2
3467msgid ""
3468"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
3469"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
3470"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
3471"or the OK button."
3472msgstr ""
3473"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
3474"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
3475"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
3476"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
3477
3478#: ../boards/target.xml.in.h:3
3479msgid "Hit the target and count your points"
3480msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
3481
3482#: ../boards/target.xml.in.h:4
3483msgid "Practice addition with a target game"
3484msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
3485
3486#: ../boards/target.xml.in.h:5
3487msgid "Throw darts at a target and count your score."
3488msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
3489
3490#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
3491msgid "Drawing activity (pixmap)"
3492msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
3493
3494#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
3495msgid "Launch Tuxpaint"
3496msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
3497
3498#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
3499msgid "Tuxpaint"
3500msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
3501
3502#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
3503msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
3504msgstr ""
3505"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
3506"ще приключи."
3507
3508#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
3509msgid "mouse and keyboard manipulation"
3510msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
3511
3512#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
3513msgid "A sliding-block puzzle game"
3514msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
3515
3516#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
3517msgid ""
3518"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
3519msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
3520
3521#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
3522msgid ""
3523"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
3524"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
3525"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
3526"him."
3527msgstr ""
3528"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
3529"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
3530"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
3531
3532#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
3533msgid "Learn about the water cycle"
3534msgstr "Научете водния кръговрат"
3535
3536#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
3537msgid "Learn the water cycle"
3538msgstr "Научете водния кръговрат"
3539
3540#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
3541msgid ""
3542"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
3543"system back up so he can take a shower."
3544msgstr ""
3545"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
3546"система така, че да може да се изкъпе."
3547
3548#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
3549msgid "Falling Words"
3550msgstr "Падащи думи"
3551
3552#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
3553msgid "Keyboard training"
3554msgstr "Упражнения с клавиатурата"
3555
3556#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
3557msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
3558msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
3559
3560#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
3561msgid "Type the falling words before they reach the ground"
3562msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
3563
3564#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
3565msgid "Administration for gcompris"
3566msgstr "Администриране на GCompris"
3567
3568#: ../gcompris.desktop.in.h:1
3569msgid "Educational game for ages 2 to 10"
3570msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
3571
3572#: ../gcompris.desktop.in.h:2
3573msgid "Educational suite gcompris"
3574msgstr "Образователна серия GCompris"
3575
3576#: ../gcompris.desktop.in.h:3
3577msgid "Multiple activities for kids"
3578msgstr "Многообразни занимания за деца"
3579
3580#: ../src/boards/advanced_colors.c:533 ../src/boards/imageid.c:642
3581#: ../src/boards/missingletter.c:655 ../src/boards/read_colors.c:491
3582#: ../src/boards/shapegame.c:1902 ../src/gcompris/file_selector.c:893
3583#: ../src/gcompris/gameutil.c:186 ../src/gcompris/gameutil.c:583
3584#: ../src/gcompris/gameutil.c:584 ../src/gcompris/gcompris.c:623
3585#: ../src/gcompris/images_selector.c:767 ../src/gcompris/skin.c:87
3586#: ../src/gcompris/skin.c:266 ../src/gcompris/wordlist.c:49
3587#, c-format
3588msgid "Couldn't find file %s !"
3589msgstr "Не може да бъде намерен файла %s!"
3590
3591#: ../src/boards/advanced_colors.c:536 ../src/boards/imageid.c:645
3592#: ../src/boards/missingletter.c:658 ../src/boards/read_colors.c:494
3593#: ../src/boards/shapegame.c:1905
3594#, c-format
3595msgid "find file %s !"
3596msgstr "намерен файла %s!"
3597
3598#: ../src/boards/chess.c:189
3599msgid ""
3600"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3601"to play chess in gcompris.\n"
3602"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3603"GNU/Linux distribution\n"
3604"And check it is located here: "
3605msgstr ""
3606"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3607"за да играете шах в GCompris\n"
3608"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3609"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3610"И проверете дали я има в "
3611
3612#: ../src/boards/chess.c:228
3613msgid ""
3614"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3615"to play chess in gcompris.\n"
3616"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3617"GNU/Linux distribution\n"
3618"And check it is in "
3619msgstr ""
3620"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3621"за да играете шах в GCompris\n"
3622"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3623"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3624"И проверете дали я има в "
3625
3626#: ../src/boards/chess.c:569
3627msgid "White's Turn"
3628msgstr "Ред на белите"
3629
3630#: ../src/boards/chess.c:569
3631msgid "Black's Turn"
3632msgstr "Ред на черните"
3633
3634#: ../src/boards/chess.c:713
3635msgid "White checks"
3636msgstr "Шах на белите"
3637
3638#: ../src/boards/chess.c:715
3639msgid "Black checks"
3640msgstr "Шах на черните"
3641
3642#: ../src/boards/chess.c:1052
3643msgid "Black mates"
3644msgstr "Мат на черните"
3645
3646#: ../src/boards/chess.c:1057
3647msgid "White mates"
3648msgstr "Мат на белите"
3649
3650#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
3651#: ../src/gcompris/bonus.c:321
3652msgid "Drawn game"
3653msgstr "Равна игра"
3654
3655#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
3656#. require by all utf8-functions
3657#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
3658#: ../src/boards/click_on_letter.c:241 ../src/boards/click_on_letter.c:258
3659#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:444
3660msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
3661msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
3662
3663#: ../src/boards/click_on_letter.c:270
3664#, c-format
3665msgid ""
3666"Error: this activity requires that you first install\n"
3667"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
3668msgstr ""
3669"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3670"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
3671
3672#: ../src/boards/click_on_letter.c:277
3673#, c-format
3674msgid ""
3675"Error: this activity requires that you first install\n"
3676"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
3677msgstr ""
3678"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3679"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
3680
3681#: ../src/boards/click_on_letter.c:285
3682msgid ""
3683"Error: this activity cannot be played with the\n"
3684"sound effects disabled.\n"
3685"Go to the configuration dialogue to\n"
3686"enable the sound"
3687msgstr ""
3688"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
3689"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
3690"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
3691"за да включите звука."
3692
3693#: ../src/boards/clickgame.c:178
3694#, c-format
3695msgid "Couldn't open dir: %s"
3696msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
3697
3698#: ../src/boards/clockgame.c:536 ../src/boards/clockgame.c:546
3699msgid "Set the watch to:"
3700msgstr "Настройте часовника на:"
3701
3702#: ../src/boards/colors.c:57
3703msgid "Click on the blue toon"
3704msgstr "Натиснете синята играчка"
3705
3706#: ../src/boards/colors.c:58
3707msgid "Click on the brown toon"
3708msgstr "Натиснете кафявата играчка"
3709
3710#: ../src/boards/colors.c:59
3711msgid "Click on the green toon"
3712msgstr "Натиснете зелената играчка"
3713
3714#: ../src/boards/colors.c:60
3715msgid "Click on the grey toon"
3716msgstr "Натиснете сивата играчка"
3717
3718#: ../src/boards/colors.c:61
3719msgid "Click on the orange toon"
3720msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
3721
3722#: ../src/boards/colors.c:62
3723msgid "Click on the purple toon"
3724msgstr "Натиснете лилавата играчка"
3725
3726#: ../src/boards/colors.c:63
3727msgid "Click on the red toon"
3728msgstr "Натиснете червената играчка"
3729
3730#: ../src/boards/colors.c:64
3731msgid "Click on the yellow toon"
3732msgstr "Натиснете жълтата играчка"
3733
3734#: ../src/boards/colors.c:65
3735msgid "Click on the black toon"
3736msgstr "Натиснете черната играчка"
3737
3738#: ../src/boards/colors.c:66
3739msgid "Click on the white toon"
3740msgstr "Натиснете бялата играчка"
3741
3742#: ../src/boards/erase.c:170
3743msgid "Couldn't get GTK settings"
3744msgstr "Не може да се заредят настройките на GTK"
3745
3746#: ../src/boards/erase.c:175
3747#, c-format
3748msgid "Double-click default value %d."
3749msgstr "Стандартна стойност за двойно натискане %d."
3750
3751#: ../src/boards/erase.c:180
3752#, c-format
3753msgid "Double-click value is now %d."
3754msgstr "Стандартната стойност за двойно натискане е вече %d."
3755
3756#: ../src/boards/erase.c:195 ../src/boards/erase.c:218
3757#: ../src/boards/erase.c:348
3758#, c-format
3759msgid "Double click value is now %d."
3760msgstr "Стандартната стойност за двойно натискане е вече %d."
3761
3762#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
3763#: ../src/boards/gletters.c:222 ../src/boards/memory.c:440
3764msgid "0123456789"
3765msgstr "0123456789"
3766
3767#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
3768#: ../src/boards/gletters.c:232 ../src/boards/memory.c:450
3769msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
3770msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
3771
3772#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
3773msgid ""
3774"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
3775"side."
3776msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
3777
3778#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
3779msgid "Tower of Hanoi"
3780msgstr "„Кула на Ханой“"
3781
3782#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
3783msgid "Move the entire stack to the right peg"
3784msgstr "Преместете целия куп на дясното колче"
3785
3786#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
3787msgid "Learn how to read"
3788msgstr "Научете се как да четете"
3789
3790#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
3791#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3792#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
3793#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
3794msgid "left"
3795msgstr "лява"
3796
3797#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
3798#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3799#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
3800#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
3801msgid "right"
3802msgstr "дясна"
3803
3804#: ../src/boards/maze.c:492
3805msgid ""
3806"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
3807"moves"
3808msgstr ""
3809"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
3810"се движите"
3811
3812#: ../src/boards/maze.c:494
3813msgid ""
3814"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
3815msgstr ""
3816"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
3817"да се движите"
3818
3819#: ../src/boards/memory.c:172
3820msgid "Memory"
3821msgstr "Памет"
3822
3823#: ../src/boards/memory.c:173
3824msgid "Find the matching pair"
3825msgstr "Намерете съответстващата двойка"
3826
3827#: ../src/boards/menu.c:79
3828msgid "Main Menu"
3829msgstr "Главно меню"
3830
3831#: ../src/boards/menu.c:80
3832msgid "Select a Board"
3833msgstr "Изберете игра"
3834
3835#: ../src/boards/money.c:488
3836#, c-format
3837msgid "$ %.2f"
3838msgstr "$ %.2f"
3839
3840#: ../src/boards/money.c:501
3841#, c-format
3842msgid "$ %.0f"
3843msgstr "$ %.0f"
3844
3845#: ../src/boards/paratrooper.c:102
3846msgid "Paratrooper"
3847msgstr "Парашутист"
3848
3849#: ../src/boards/paratrooper.c:103
3850msgid "Direct the paratrooper to help him land safely"
3851msgstr ""
3852"Насочвайте парашутиста така, че да му помогнете да се приземи безопасно"
3853
3854#: ../src/boards/planegame.c:78
3855msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
3856msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
3857
3858#: ../src/boards/python.c:62
3859msgid "Python Board"
3860msgstr "Дъска Питон"
3861
3862#: ../src/boards/python.c:63
3863msgid "Special board that embeds python into gcompris."
3864msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
3865
3866#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
3867msgid "Select a profile:"
3868msgstr "Изберете профил:"
3869
3870#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
3871msgid "Filter"
3872msgstr "Филтър"
3873
3874#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
3875msgid "Select all"
3876msgstr "Избор на всичко"
3877
3878#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
3879msgid "Unselect all"
3880msgstr "Премахване на избора"
3881
3882#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3883msgid "Main menu"
3884msgstr "Главно меню"
3885
3886#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3887msgid "/"
3888msgstr "/"
3889
3890#. columns for Board name
3891#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
3892#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
3893#. image.show()
3894#. column_pref.set_widget(image)
3895#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
3896msgid "Active"
3897msgstr "Активно"
3898
3899#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
3900msgid "Board title"
3901msgstr "Заглавие на заниманието"
3902
3903#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
3904#, python-format
3905msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
3906msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
3907
3908#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
3909#, python-format
3910msgid ""
3911"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
3912"for profile <b>%s</b></span>"
3913msgstr ""
3914"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
3915"за профил <b>%s</b></span>"
3916
3917#. Init configuration window:
3918#. all the configuration functions will use it
3919#. all the configuration functions returns values for their key in
3920#. the dict passed to the apply_callback
3921#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
3922#. we can add what you want in it.
3923#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
3924#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
3925#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
3926#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
3927#, python-format
3928msgid ""
3929"<b>%s</b> configuration\n"
3930" for profile <b>%s</b>"
3931msgstr ""
3932"<b>%s</b> конфигурация\n"
3933" за профил <b>%s</b>"
3934
3935#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
3936#: ../src/boards/python/pythontest.py:473
3937msgid "Select sound locale"
3938msgstr "Изберете локал за звука"
3939
3940#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
3941msgid "Editing a Class"
3942msgstr "Редактиране на клас"
3943
3944#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
3945msgid "Editing class: "
3946msgstr "Редактиране на клас: "
3947
3948#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
3949msgid "Editing a new class"
3950msgstr "Редактиране на нов клас"
3951
3952#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
3953msgid "Class:"
3954msgstr "Клас:"
3955
3956#. FIXME: How to remove the default selection
3957#. Label and Entry for the teacher name
3958#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
3959msgid "Teacher:"
3960msgstr "Учител:"
3961
3962#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
3963msgid "Assign all the users belonging to this class"
3964msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
3965
3966#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
3967#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
3968#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
3969#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
3970msgid "First Name"
3971msgstr "Име"
3972
3973#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
3974#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
3975#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
3976#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
3977msgid "Last Name"
3978msgstr "Фамилия"
3979
3980#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
3981msgid "You need to provide at least a name for your class"
3982msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
3983
3984#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
3985msgid "There is already a class with this name"
3986msgstr "Вече има клас с това име"
3987
3988#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
3989#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
3990#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
3991msgid "Class"
3992msgstr "Клас"
3993
3994#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
3995msgid "Teacher"
3996msgstr "Учител"
3997
3998#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
3999msgid "Editing a Group"
4000msgstr "Редактиране на група"
4001
4002#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4003msgid "Editing group: "
4004msgstr "Редактиране на група: "
4005
4006#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4007msgid " for class: "
4008msgstr " за клас: "
4009
4010#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4011msgid "Editing a new group"
4012msgstr "Редактиране на нова група"
4013
4014#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4015msgid "Group:"
4016msgstr "Група:"
4017
4018#. FIXME: How to remove the selection
4019#. Label and Entry for the first name
4020#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4021#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4022msgid "Description:"
4023msgstr "Описание:"
4024
4025#. Top message gives instructions
4026#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4027msgid "Assign all the users belonging to this group"
4028msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4029
4030#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4031msgid "You need to provide at least a name for your group"
4032msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4033
4034#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4035msgid "There is already a group with this name"
4036msgstr "Вече има група с това име"
4037
4038#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4039msgid "Select a class:"
4040msgstr "Изберете клас:"
4041
4042#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4043#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4044#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4045msgid "Group"
4046msgstr "Група"
4047
4048#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4049#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4050#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4051#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4052msgid "Description"
4053msgstr "Описание"
4054
4055#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4056msgid "You must first select a group in the list"
4057msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4058
4059#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4060#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4061msgid "Login"
4062msgstr "Влизане"
4063
4064#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4065#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4066msgid "Birth Date"
4067msgstr "Дата на раждане"
4068
4069#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4070#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4071msgid "Boards"
4072msgstr "Занимания"
4073
4074#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4075#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4076msgid "Groups"
4077msgstr "Групи"
4078
4079#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4080#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4081msgid "Profiles"
4082msgstr "Профили"
4083
4084#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4085#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4086msgid "Classes"
4087msgstr "Класове"
4088
4089#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4090#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4091msgid "Users"
4092msgstr "Потребители"
4093
4094#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4095msgid "Editing a Profile"
4096msgstr "Редактиране на профил"
4097
4098#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4099msgid "Editing profile: "
4100msgstr "Редактиране на профил: "
4101
4102#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4103msgid "Editing a new profile"
4104msgstr "Редактиране на нов профил"
4105
4106#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4107msgid "Profile:"
4108msgstr "Профил:"
4109
4110#. Top message gives instructions
4111#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4112msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4113msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4114
4115#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4116msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4117msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4118
4119#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4120msgid "There is already a profile with this name"
4121msgstr "Вече има профил с това име"
4122
4123#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4124#: ../src/gcompris/board_config.c:602 ../src/gcompris/board_config.c:727
4125msgid "Default"
4126msgstr "По подразбиране"
4127
4128#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4129msgid "Profile"
4130msgstr "Профил"
4131
4132#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4133msgid "[Default]"
4134msgstr "[По подразбиране]"
4135
4136#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4137msgid "Editing a User"
4138msgstr "Редактиране на потребител"
4139
4140#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4141msgid "Editing a User "
4142msgstr "Редактиране на потребител "
4143
4144#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4145msgid "Editing a new user"
4146msgstr "Редактиране на нов потребител"
4147
4148#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4149msgid "Login:"
4150msgstr "Влизане:"
4151
4152#. FIXME: How to remove the selection
4153#. Label and Entry for the first name
4154#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4155msgid "First name:"
4156msgstr "Име:"
4157
4158#. Label and Entry for the last name
4159#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4160msgid "Last name:"
4161msgstr "Фамилия:"
4162
4163#. Label and Entry for the birth date
4164#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4165msgid "Birth date:"
4166msgstr "Дата на раждане:"
4167
4168#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4169msgid ""
4170"You need to provide at least a login, firstname and lastname for your users"
4171msgstr ""
4172"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4173
4174#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4175msgid "There is already a user with this login"
4176msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4177
4178#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4179msgid ""
4180"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4181"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4182"login;First name;Last name;Birth date\n"
4183"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4184msgstr ""
4185"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4186"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4187"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4188"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4189
4190#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4191#, python-format
4192msgid ""
4193"One or more logins are not unique !\n"
4194"You need to change them: %s !"
4195msgstr ""
4196"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
4197"Трябва да ги промените: %s!"
4198
4199#: ../src/boards/python/anim.py:59
4200msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
4201msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
4202
4203#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
4204#: ../src/boards/python/anim.py:417
4205msgid ""
4206"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
4207"to enable SVG Save/restore."
4208msgstr ""
4209"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
4210"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
4211"четете SVG."
4212
4213#: ../src/boards/python/anim.py:2206
4214msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
4215msgstr ""
4216"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
4217"включите."
4218
4219#: ../src/boards/python/anim.py:2362
4220msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
4221msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
4222
4223#: ../src/boards/python/anim.py:2364
4224msgid "The corresponding items have been skipped."
4225msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
4226
4227#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
4228#, python-format
4229msgid ", %d"
4230msgstr ", %d"
4231
4232#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
4233#, python-format
4234msgid " and %d"
4235msgstr " и %d"
4236
4237#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
4238#, python-format
4239msgid "%d is divisible by %s."
4240msgstr "%d е делимо на %s."
4241
4242#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
4243msgid "1 is not a prime number."
4244msgstr "1 не е просто число"
4245
4246#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
4247#, python-format
4248msgid "Primes less than %d"
4249msgstr "Простите са по-малки от %d"
4250
4251#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
4252#, python-format
4253msgid ""
4254"Multiples of %d include %s,\n"
4255"but %d is not a multiple of %d."
4256msgstr ""
4257"Кратните на %d включват %s,\n"
4258"но %d не е кратно на %d."
4259
4260#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
4261#, python-format
4262msgid "Factors of %d"
4263msgstr "Делими на %d"
4264
4265#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
4266#, python-format
4267msgid "%s are the factors of %d."
4268msgstr "%s са делими на %d."
4269
4270#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
4271#, python-format
4272msgid "Multiples of %d"
4273msgstr "Кратни на %d"
4274
4275#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
4276#, python-format
4277msgid "%s = %d"
4278msgstr "%s = %d"
4279
4280#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
4281#, python-format
4282msgid "%d + %d"
4283msgstr "%d + %d"
4284
4285#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
4286#, python-format
4287msgid "%d − %d"
4288msgstr "%d - %d"
4289
4290#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
4291#, python-format
4292msgid "%d × %d"
4293msgstr "%d × %d"
4294
4295#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
4296#, python-format
4297msgid "%d ∕ %d"
4298msgstr "%d ∕ %d"
4299
4300#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
4301#, python-format
4302msgid "Equal to %d"
4303msgstr "Равно на %d"
4304
4305#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
4306#, python-format
4307msgid "Not equal to %d"
4308msgstr "Не е равно на %d"
4309
4310#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
4311msgid ""
4312"You were eaten by a Troggle.\n"
4313"Press <Return> to continue."
4314msgstr ""
4315"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
4316"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4317
4318#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
4319msgid "You ate a wrong number.\n"
4320msgstr "Изядохте грешно число\n"
4321
4322#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
4323msgid ""
4324"\n"
4325"Press <Return> to continue."
4326msgstr ""
4327"\n"
4328"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4329
4330#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
4331msgid ""
4332"T\n"
4333"R\n"
4334"O\n"
4335"G\n"
4336"G\n"
4337"L\n"
4338"E"
4339msgstr ""
4340"Т\n"
4341"Р\n"
4342"О\n"
4343"Г\n"
4344"Ъ\n"
4345"Л\n"
4346" "
4347
4348#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
4349#, python-format
4350msgid "Guess a number between %d and %d"
4351msgstr "Познайте число между %d и %d"
4352
4353#: ../src/boards/python/guessnumber.py:337
4354#: ../src/boards/python/guessnumber.py:338
4355#, python-format
4356msgid "Please enter a number between %d and %d"
4357msgstr "Въведете число между %d и %d"
4358
4359#: ../src/boards/python/guessnumber.py:343
4360#: ../src/boards/python/guessnumber.py:344
4361msgid "Out of range"
4362msgstr "Извън диапазона"
4363
4364#: ../src/boards/python/guessnumber.py:350
4365#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
4366msgid "Too high"
4367msgstr "Твърде голямо"
4368
4369#: ../src/boards/python/guessnumber.py:353
4370#: ../src/boards/python/guessnumber.py:354
4371msgid "Too low"
4372msgstr "Твърде малко"
4373
4374#: ../src/boards/python/login.py:115
4375msgid "Profile: "
4376msgstr "Профил: "
4377
4378#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
4379msgid "Login: "
4380msgstr "Потребителски име: "
4381
4382#. toggle box
4383#: ../src/boards/python/login.py:535
4384msgid "Uppercase only text"
4385msgstr "Само текст с главни букви"
4386
4387#. toggle box
4388#: ../src/boards/python/login.py:545
4389msgid "Enter login to log in"
4390msgstr "Въведете потребителско име"
4391
4392#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
4393msgid ""
4394"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
4395"Programming language."
4396msgstr ""
4397"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
4398"езика за програмиране Питон."
4399
4400#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
4401msgid ""
4402"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
4403"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
4404msgstr ""
4405"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
4406"Питон.\n"
4407"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
4408
4409#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
4410msgid "This activity is not playable, just a test"
4411msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
4412
4413#. toggle box
4414#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
4415msgid "Disable line drawing in circle"
4416msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
4417
4418#. combo box
4419#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
4420msgid "Color of the line"
4421msgstr "Цвят на линията"
4422
4423#. spin button for int
4424#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
4425msgid "Distance between circles"
4426msgstr "Разстояние между окръжностите"
4427
4428#. radio buttons for circle or rectangle
4429#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
4430msgid "Use circles"
4431msgstr "Използване на окръжности"
4432
4433#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
4434msgid "Use rectangles"
4435msgstr "Използване на правоъгълници"
4436
4437#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
4438msgid "Choice of pattern"
4439msgstr "Избор на шаблон"
4440
4441#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
4442msgid "Level"
4443msgstr "Ниво"
4444
4445#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
4446msgid "Coordinate"
4447msgstr "Координати"
4448
4449#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
4450#: ../src/boards/python/searace.py:232
4451msgid "The race is already being run"
4452msgstr "Състезанието вече е започнало"
4453
4454#. Manage default cases (no params given)
4455#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
4456#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4457#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
4458#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
4459#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
4460msgid "forward"
4461msgstr "напред"
4462
4463#: ../src/boards/python/searace.py:526
4464msgid "COMMANDS ARE"
4465msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
4466
4467#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
4468#: ../src/boards/python/searace.py:752
4469msgid "This is a draw"
4470msgstr "Равенство"
4471
4472#: ../src/boards/python/searace.py:759
4473msgid "The Red boat has won"
4474msgstr "Победител е червената лодка"
4475
4476#: ../src/boards/python/searace.py:762
4477msgid "The Green boat has won"
4478msgstr "Победител е зелената лодка"
4479
4480#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
4481msgid "Angle:"
4482msgstr "Ъгъл:"
4483
4484#: ../src/boards/python/searace.py:780
4485msgid "Wind:"
4486msgstr "Вятър:"
4487
4488#: ../src/boards/python/searace.py:861
4489msgid "Syntax error at line"
4490msgstr "Синтактична грешка в ред"
4491
4492#: ../src/boards/python/searace.py:879
4493msgid "The command"
4494msgstr "Командата"
4495
4496#: ../src/boards/python/searace.py:898
4497msgid "Unknown command at line"
4498msgstr "Непозната команда на ред"
4499
4500#: ../src/boards/python/searace.py:1022
4501msgid "Distance:"
4502msgstr "Разстояние:"
4503
4504#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
4505msgid ""
4506"Cannot find Tuxpaint. \n"
4507" Install it to use this board !"
4508msgstr ""
4509"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
4510"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
4511
4512#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
4513msgid "Waiting for Tuxpaint finishes"
4514msgstr "Изчакване завършването на Tuxpaint"
4515
4516#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
4517msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
4518msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
4519
4520#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
4521msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
4522msgstr ""
4523"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
4524"640x480)"
4525
4526#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
4527msgid "Disable shape rotation"
4528msgstr "Изключване на ротацията на форми"
4529
4530#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
4531msgid "Show Uppercase text only"
4532msgstr "Показване само на текст с главни букви"
4533
4534#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
4535msgid "Disable stamps"
4536msgstr "Изключване на печати"
4537
4538#: ../src/boards/railroad.c:95
4539msgid "Memory game"
4540msgstr "Игра за памет"
4541
4542#: ../src/boards/railroad.c:96
4543msgid "Build a train according to the model"
4544msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
4545
4546#: ../src/boards/read_colors.c:85
4547msgid "Read Colors"
4548msgstr "Четене на цветове"
4549
4550#: ../src/boards/read_colors.c:86
4551msgid "Click on the corresponding color"
4552msgstr "Натиснете съответстващия цвят"
4553
4554#: ../src/boards/reading.c:366
4555msgid "Please, check if the word"
4556msgstr "Проверете дали думата"
4557
4558#: ../src/boards/reading.c:386
4559msgid "is being displayed"
4560msgstr "е показана"
4561
4562#: ../src/boards/reading.c:557
4563msgid "I am Ready"
4564msgstr "Готов(а) съм"
4565
4566#: ../src/boards/reading.c:597
4567msgid "Yes, I saw it"
4568msgstr "Да, видях я"
4569
4570#: ../src/boards/reading.c:627
4571msgid "No, it was not there"
4572msgstr "Не, нямаше я там"
4573
4574#. Report what was wrong in the log
4575#: ../src/boards/reading.c:665
4576#, c-format
4577msgid "The word to find was '%s'"
4578msgstr "Думата за намиране е „%s“"
4579
4580#: ../src/boards/reading.c:668
4581msgid "But it was not displayed"
4582msgstr "Но тя не беше показана"
4583
4584#: ../src/boards/reading.c:670
4585msgid "And it was displayed"
4586msgstr "И тя беше показана"
4587
4588#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
4589msgid "Cannot open file of words for your locale"
4590msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
4591
4592#. Enter Edit Mode
4593#: ../src/boards/shapegame.c:425
4594msgid ""
4595"You have entered Edit mode\n"
4596"Move the puzzle items;\n"
4597"type 's' to save, and\n"
4598"'d' to display all the shapes"
4599msgstr ""
4600"Вие сте в режим на редактиране\n"
4601"Движете частите на пъзела и\n"
4602"натиснете „s“, за да запишете и\n"
4603"„d“, за да покажете всички форми."
4604
4605#: ../src/boards/shapegame.c:433
4606msgid ""
4607"The data from this activity are saved under\n"
4608"/tmp/gcompris-board.xml"
4609msgstr ""
4610"Данните за това занимание са записани\n"
4611"в /tmp/gcompris-board.xml."
4612
4613#: ../src/boards/submarine.c:201
4614msgid "Submarine"
4615msgstr "Подводница"
4616
4617#: ../src/boards/submarine.c:202
4618msgid "Control the depth of a submarine"
4619msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
4620
4621#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
4622#, c-format
4623msgid "Points = %s"
4624msgstr "Точки = %s"
4625
4626#: ../src/boards/target.c:403
4627#, c-format
4628msgid ""
4629"Wind speed = %d\n"
4630"kilometers/hour"
4631msgstr ""
4632"Скорост на вятъра = %d\n"
4633"километра в час"
4634
4635#: ../src/boards/target.c:465
4636#, c-format
4637msgid "Distance to target = %d meters"
4638msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
4639
4640#: ../src/gcompris/about.c:65
4641msgid ""
4642"Author: Bruno Coudoin\n"
4643"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4644"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4645"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
4646"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
4647msgstr ""
4648"Автор: Bruno Coudoin\n"
4649"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4650"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4651"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
4652"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
4653
4654#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4655#: ../src/gcompris/about.c:73
4656msgid "translator_credits"
4657msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
4658
4659#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
4660msgid "About GCompris"
4661msgstr "Относно GCompris"
4662
4663#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
4664msgid "Translators:"
4665msgstr "Преводач:"
4666
4667#: ../src/gcompris/about.c:256
4668msgid ""
4669"GCompris Home Page\n"
4670"http://gcompris.net"
4671msgstr ""
4672"Интернет страница на GCompris\n"
4673"http://gcompris.net"
4674
4675#: ../src/gcompris/about.c:278
4676msgid ""
4677"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
4678"License"
4679msgstr ""
4680"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
4681"лиценз на GNU"
4682
4683#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
4684#: ../src/gcompris/config.c:221 ../src/gcompris/config.c:230
4685#: ../src/gcompris/gameutil.c:1101 ../src/gcompris/help.c:362
4686#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
4687msgid "OK"
4688msgstr "Да"
4689
4690#: ../src/gcompris/board.c:173
4691msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
4692msgstr ""
4693"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
4694"зареди.\n"
4695
4696#: ../src/gcompris/board_config.c:632
4697msgid ""
4698"Select the language\n"
4699" to use in the board"
4700msgstr ""
4701"Изберете език\n"
4702" за заниманието"
4703
4704#: ../src/gcompris/config.c:63
4705msgid "Your system default"
4706msgstr "По подразбиране за системата"
4707
4708#: ../src/gcompris/config.c:64
4709msgid "Amharic"
4710msgstr "амхарски"
4711
4712#: ../src/gcompris/config.c:65
4713msgid "Arabic"
4714msgstr "арабски"
4715
4716#: ../src/gcompris/config.c:66
4717msgid "Turkish (Azerbaijan)"
4718msgstr "турски (Азербайджан)"
4719
4720#: ../src/gcompris/config.c:67
4721msgid "Bulgarian"
4722msgstr "български"
4723
4724#: ../src/gcompris/config.c:68
4725msgid "Catalan"
4726msgstr "каталунски"
4727
4728#: ../src/gcompris/config.c:70
4729msgid "Danish"
4730msgstr "датски"
4731
4732#: ../src/gcompris/config.c:71
4733msgid "German"
4734msgstr "немски"
4735
4736#: ../src/gcompris/config.c:72
4737msgid "Greek"
4738msgstr "гръцки"
4739
4740#: ../src/gcompris/config.c:73
4741msgid "English (Canada)"
4742msgstr "канадски английски"
4743
4744#: ../src/gcompris/config.c:74
4745msgid "English (Great Britain)"
4746msgstr "британски английски"
4747
4748#: ../src/gcompris/config.c:75
4749msgid "Spanish"
4750msgstr "испански"
4751
4752#: ../src/gcompris/config.c:76
4753msgid "Basque"
4754msgstr "баски"
4755
4756#: ../src/gcompris/config.c:77
4757msgid "Finnish"
4758msgstr "финландски"
4759
4760#: ../src/gcompris/config.c:78
4761msgid "French"
4762msgstr "френски"
4763
4764#: ../src/gcompris/config.c:79
4765msgid "Irish (Gaelic)"
4766msgstr "ирландски (галски)"
4767
4768#: ../src/gcompris/config.c:80
4769msgid "Hebrew"
4770msgstr "иврит"
4771
4772#: ../src/gcompris/config.c:81
4773msgid "Hindi"
4774msgstr "хинди"
4775
4776#: ../src/gcompris/config.c:82
4777msgid "Gujarati"
4778msgstr "индийски (гуджарати)"
4779
4780#: ../src/gcompris/config.c:83
4781msgid "Punjabi"
4782msgstr "индийски (панджаби)"
4783
4784#: ../src/gcompris/config.c:84
4785msgid "Hungarian"
4786msgstr "унгарски"
4787
4788#: ../src/gcompris/config.c:85
4789msgid "Croatian"
4790msgstr "хърватски"
4791
4792#: ../src/gcompris/config.c:86
4793msgid "Italian"
4794msgstr "италиански"
4795
4796#: ../src/gcompris/config.c:87
4797msgid "Georgian"
4798msgstr "грузински"
4799
4800#: ../src/gcompris/config.c:88
4801msgid "Lithuanian"
4802msgstr "литовски"
4803
4804#: ../src/gcompris/config.c:89
4805msgid "Macedonian"
4806msgstr "македонски"
4807
4808#: ../src/gcompris/config.c:90
4809msgid "Malayalam"
4810msgstr "малаялам"
4811
4812#: ../src/gcompris/config.c:91
4813msgid "Malay"
4814msgstr "малайски"
4815
4816#: ../src/gcompris/config.c:92
4817msgid "Nepal"
4818msgstr "непалски"
4819
4820#: ../src/gcompris/config.c:93
4821msgid "Dutch"
4822msgstr "холандски"
4823
4824#: ../src/gcompris/config.c:94
4825msgid "Norwegian Bokmal"
4826msgstr "норвежки (bokmal)"
4827
4828#: ../src/gcompris/config.c:95
4829msgid "Norwegian Nynorsk"
4830msgstr "норвежки (nynorsk)"
4831
4832#: ../src/gcompris/config.c:96
4833msgid "Polish"
4834msgstr "полски"
4835
4836#: ../src/gcompris/config.c:97
4837msgid "Portuguese"
4838msgstr "португалски"
4839
4840#: ../src/gcompris/config.c:98
4841msgid "Portuguese (Brazil)"
4842msgstr "португалски (Бразилия)"
4843
4844#: ../src/gcompris/config.c:99
4845msgid "Romanian"
4846msgstr "румънски"
4847
4848#: ../src/gcompris/config.c:100
4849msgid "Russian"
4850msgstr "руски"
4851
4852#: ../src/gcompris/config.c:101
4853msgid "Kinyarwanda"
4854msgstr "кинярванда"
4855
4856#: ../src/gcompris/config.c:102
4857msgid "Slovak"
4858msgstr "словашки"
4859
4860#: ../src/gcompris/config.c:103
4861msgid "Slovenian"
4862msgstr "словенски"
4863
4864#: ../src/gcompris/config.c:104
4865msgid "Albanian"
4866msgstr "албански"
4867
4868#: ../src/gcompris/config.c:105
4869msgid "Serbian (Latin)"
4870msgstr "сръбски (латиница)"
4871
4872#: ../src/gcompris/config.c:106
4873msgid "Serbian"
4874msgstr "сръбски"
4875
4876#: ../src/gcompris/config.c:107
4877msgid "Swedish"
4878msgstr "шведски"
4879
4880#: ../src/gcompris/config.c:108
4881msgid "Turkish"
4882msgstr "турски"
4883
4884#: ../src/gcompris/config.c:109
4885msgid "Vietnamese"
4886msgstr "виетнамски"
4887
4888#: ../src/gcompris/config.c:110
4889msgid "Walloon"
4890msgstr "валонски"
4891
4892#: ../src/gcompris/config.c:111
4893msgid "Chinese (Simplified)"
4894msgstr "китайски (опростен)"
4895
4896#: ../src/gcompris/config.c:116
4897msgid "No time limit"
4898msgstr "Без ограничение за време"
4899
4900#: ../src/gcompris/config.c:117
4901msgid "Slow timer"
4902msgstr "Показване на хронометър"
4903
4904#: ../src/gcompris/config.c:118
4905msgid "Normal timer"
4906msgstr "Нормален хронометър"
4907
4908#: ../src/gcompris/config.c:119
4909msgid "Fast timer"
4910msgstr "Бърз хронометър"
4911
4912#: ../src/gcompris/config.c:124
4913msgid "800x600 (Default for gcompris)"
4914msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
4915
4916#: ../src/gcompris/config.c:129
4917msgid ""
4918"<i>Use Gcompris administration module\n"
4919"to filter boards</i>"
4920msgstr ""
4921"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
4922"за да филтрирате занимания</i>"
4923
4924#: ../src/gcompris/config.c:186 ../src/gcompris/config.c:195
4925msgid "GCompris Configuration"
4926msgstr "Настройки на GCompris"
4927
4928#: ../src/gcompris/config.c:313
4929msgid "Fullscreen"
4930msgstr "На цял екран"
4931
4932#: ../src/gcompris/config.c:356
4933msgid "Music"
4934msgstr "Музика"
4935
4936#: ../src/gcompris/config.c:384
4937msgid "Effect"
4938msgstr "Ефекти"
4939
4940#: ../src/gcompris/config.c:417
4941#, c-format
4942msgid "Couldn't open skin dir: %s"
4943msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
4944
4945#: ../src/gcompris/config.c:438
4946#, c-format
4947msgid "No skin found in %s\n"
4948msgstr "Не е намерена темата в %s\n"
4949
4950#: ../src/gcompris/config.c:453 ../src/gcompris/config.c:817
4951#: ../src/gcompris/config.c:828
4952#, c-format
4953msgid "Skin : %s"
4954msgstr "Тема : %s"
4955
4956#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
4957msgid "CANCEL"
4958msgstr "ОТКАЗ"
4959
4960#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
4961msgid "LOAD"
4962msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
4963
4964#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
4965msgid "SAVE"
4966msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
4967
4968#: ../src/gcompris/gameutil.c:189
4969msgid "Couldn't find file"
4970msgstr "Не може да бъде намерен файла"
4971
4972#: ../src/gcompris/gameutil.c:191
4973msgid "This activity is incomplete."
4974msgstr "Това занимание не е завършено."
4975
4976#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
4977msgid ""
4978"Exit it and report\n"
4979"the problem to the authors."
4980msgstr ""
4981"Изход и докладване на\n"
4982"проблема на авторите."
4983
4984#: ../src/gcompris/gcompris.c:120
4985msgid "run gcompris in fullscreen mode."
4986msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
4987
4988#: ../src/gcompris/gcompris.c:122
4989msgid "run gcompris in window mode."
4990msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
4991
4992#: ../src/gcompris/gcompris.c:124
4993msgid "run gcompris with sound enabled."
4994msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
4995
4996#: ../src/gcompris/gcompris.c:126
4997msgid "run gcompris without sound."
4998msgstr "стартиране на GCompris без звук."
4999
5000#: ../src/gcompris/gcompris.c:128
5001msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
5002msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
5003
5004#: ../src/gcompris/gcompris.c:130
5005msgid "display only activities with this difficulty level."
5006msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5007
5008#: ../src/gcompris/gcompris.c:132
5009msgid "display debug informations on the console."
5010msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5011
5012#: ../src/gcompris/gcompris.c:134
5013msgid "Print the version of "
5014msgstr "Отпечатване на версията на "
5015
5016#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
5017msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5018msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5019
5020#: ../src/gcompris/gcompris.c:138
5021msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5022msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5023
5024#: ../src/gcompris/gcompris.c:140
5025msgid ""
5026"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5027"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5028"activity)"
5029msgstr ""
5030"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5031"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5032"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5033
5034#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
5035msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5036msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5037
5038#: ../src/gcompris/gcompris.c:144
5039msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5040msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5041
5042#: ../src/gcompris/gcompris.c:146
5043msgid "Use alternate database for profiles"
5044msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5045
5046#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
5047msgid "Use alternate database for logs"
5048msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5049
5050#: ../src/gcompris/gcompris.c:150
5051msgid "Create the alternate database for profiles"
5052msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5053
5054#: ../src/gcompris/gcompris.c:152
5055msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5056msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5057
5058#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
5059msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5060msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5061
5062#: ../src/gcompris/gcompris.c:156
5063msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5064msgstr ""
5065"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5066"профили"
5067
5068#: ../src/gcompris/gcompris.c:158
5069msgid ""
5070"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5071"[$HOME/.gcompris/shared]"
5072msgstr ""
5073"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5074"gcompris/shared]"
5075
5076#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
5077msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5078msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5079
5080#: ../src/gcompris/gcompris.c:773
5081#, c-format
5082msgid ""
5083"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5084"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5085"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5086"<http://gcompris.net>\n"
5087"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5088"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5089"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5090"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5091"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5092msgstr ""
5093"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5094"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5095"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5096"<http://gcompris.net>\n"
5097"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5098"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5099"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5100"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5101"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5102"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5103
5104#: ../src/gcompris/gcompris.c:1141
5105#, c-format
5106msgid ""
5107"GCompris\n"
5108"Version: %s\n"
5109"Licence: GPL\n"
5110"More info at http://gcompris.net\n"
5111msgstr ""
5112"GCompris\n"
5113"Версия: %s\n"
5114"Лиценз: GPL\n"
5115"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5116
5117#. check the list of possible values for -l, then exit
5118#: ../src/gcompris/gcompris.c:1209
5119#, c-format
5120msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5121msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5122
5123#: ../src/gcompris/gcompris.c:1210
5124#, c-format
5125msgid "List of available activity is :\n"
5126msgstr "Списъкът с наличните занимания е:\n"
5127
5128#: ../src/gcompris/gcompris.c:1353
5129#, c-format
5130msgid "The list of available profiles is:\n"
5131msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5132
5133#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:237
5134msgid "Unaffected"
5135msgstr "Не се влияе"
5136
5137#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
5138msgid "Users without class"
5139msgstr "Потребители без клас"
5140
5141#: ../src/gcompris/help.c:203
5142msgid "Prerequisite"
5143msgstr "Предпоставка"
5144
5145#: ../src/gcompris/help.c:231
5146msgid "Goal"
5147msgstr "Цел"
5148
5149#: ../src/gcompris/help.c:259
5150msgid "Manual"
5151msgstr "Ръководство"
5152
5153#: ../src/gcompris/help.c:287
5154msgid "Credit"
5155msgstr "Заслуги"
5156
5157#: ../src/gcompris/images_selector.c:293
5158#, c-format
5159msgid "dataset %s is a directory. Trying to read xml "
5160msgstr "Набора с данни %s е папка. Опит за четене на XML "
5161
5162#: ../src/gcompris/images_selector.c:632
5163#, c-format
5164msgid ""
5165"In ImageSet %s, the pathname for the home directory '%s' is not found. "
5166"Skipping the whole ImageSet.\n"
5167msgstr ""
5168"В набора с изображения %s не е намерена папката %s. Пропускане на целия "
5169"набор с изображения...\n"
5170
5171#: ../src/gcompris/images_selector.c:666
5172#, c-format
5173msgid "In ImageSet %s, an image is not found. Skipping ImageSet...\n"
5174msgstr ""
5175"В набора с изображения %s не е намерено изображение. Пропускане на набора с "
5176"изображения...\n"
5177
5178#: ../src/gcompris/images_selector.c:697
5179#, c-format
5180msgid ""
5181"In ImageSet %s, directory %s is not found. Skipping all the ImageSet...\n"
5182msgstr ""
5183"В набора с изображения %s не е намерена папката %s. Пропускане на целия "
5184"набор с изображения...\n"
5185
5186#: ../src/gcompris/soundutil.c:172
5187#, c-format
5188msgid "Couldn't open music dir: %s"
5189msgstr "Не може да бъде отворена музикална папка: %s"
5190
5191#: ../src/gcompris/soundutil.c:218
5192#, c-format
5193msgid ""
5194"The background thread music is stopped now. The files in %s are not ogg "
5195"vorbis OR the sound output failed"
5196msgstr ""
5197"Музиката за фон е спряна. Файловете в %s не са ogg vorbis ИЛИ има проблем с "
5198"възпроизвеждането на звука."
5199
5200#: ../src/gcompris/timer.c:237
5201msgid "Time Elapsed"
5202msgstr "Отчетено време"
5203
5204#: ../src/gcompris/timer.c:323
5205#, c-format
5206msgid "Remaining Time = %d"
5207msgstr "Оставащо време = %d"
5208
5209#: ../src/gcompris/wordlist.c:61
5210#, c-format
5211msgid "Couldn't parse file %s !"
5212msgstr "Неуспех при анализирането на файла %s!"
5213
5214#~ msgid ""
5215#~ "A addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
5216#~ "equal sign, give the sum. Use the left and right arrows to modify the "
5217#~ "sum, and the Enter key to check your answer. You can control the speed of "
5218#~ "the timer in the GCompris configuration dialog."
5219#~ msgstr ""
5220#~ "Показано е неправилно събиране на две числа. Напишете сбора отдясно на "
5221#~ "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го "
5222#~ "промените и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Може да "
5223#~ "контролирате скоростта на хронометъра от конфигурационния прозорец на "
5224#~ "GCompris."
5225
5226#~ msgid "The aviation"
5227#~ msgstr "Авиация"
5228
5229#~ msgid ""
5230#~ "Benz builds the first\n"
5231#~ "petrol-driven car in 1885.\n"
5232#~ "car by Benz"
5233#~ msgstr ""
5234#~ "Бенц произвежда първият\n"
5235#~ "бензинов автомобил през 1885 г.\n"
5236#~ " "
5237
5238#~ msgid "Move the items one by one to reorder them in the increasing number"
5239#~ msgstr ""
5240#~ "Преместете обектите един по един, за да ги подредите във възходящ ред"
5241
5242#~ msgid "Help the hose move up"
5243#~ msgstr "Отпушете маркуча"
5244
5245#~ msgid "Czech"
5246#~ msgstr "чешки"
5247
5248#~ msgid ""
5249#~ "Click on the coins or paper money on the botton of the screen to pay. If "
5250#~ "you want to remove a coin or note, click on it in the upper screen area."
5251#~ msgstr ""
5252#~ "Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да "
5253#~ "платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в "
5254#~ "горната част на екрана."
5255
5256#~ msgid "Make the puzzle"
5257#~ msgstr "Съставете пъзела"
5258
5259#~ msgid "Parachute jumper"
5260#~ msgstr "Скокове с парашут"
5261
5262#~ msgid ""
5263#~ "Use the up, down, right and left keyboard keys to move the helicopter to "
5264#~ "catch the numbers in increasing order."
5265#~ msgstr ""
5266#~ "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите въртолета така, "
5267#~ "че да хване числата във възходящ ред."
5268
5269#~ msgid "Railroad"
5270#~ msgstr "Влакове"
5271
5272#~ msgid ""
5273#~ "A word is shown at the top right of the board. A list of words will "
5274#~ "appear and disappear on left. Indicate whether or not the given word "
5275#~ "appeared in the list."
5276#~ msgstr ""
5277#~ "В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
5278#~ "изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в "
5279#~ "списъка."
5280
5281#~ msgid "Practice subtraction while enjoying a game."
5282#~ msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра."
5283
5284#~ msgid ""
5285#~ "In the text box, enter commands, line by line, to direct your ship. You "
5286#~ "can use any of the commands shown between the two entry areas. When you "
5287#~ "use the 'left' or 'right' commands, you have to tell the ship how far you "
5288#~ "want it to turn, in degrees (e.g. 'left 30' degrees). Giving special "
5289#~ "measurements like this is also called 'passing a parameter': this is how "
5290#~ "we tell the computer how much to do something. The 'forward' command "
5291#~ "accepts a distance parameter, so you can tell it how far you want your "
5292#~ "ship to move. The default is 1, so if you don't add that parameter, each "
5293#~ "move will be 1 unit. (Defaults are handy values that help the computer "
5294#~ "out when we don't pass any parameters.) So you could say: 'left 90' : "
5295#~ "make a perpendicular turn (a whole corner) to the left. 'forward 10' : go "
5296#~ "ahead 10 units (as shown on the ruler). The goal is to reach the right "
5297#~ "edge of the screen (the red line). When you get there, you can try to "
5298#~ "improve your program, with the same weather conditions, and try again, "
5299#~ "using the Retry button. You can click and drag your mouse anywhere on the "
5300#~ "map, to show a measurement of distance (how far) and angle (how much "
5301#~ "turn). Going to the next level will introduce more complex weather "
5302#~ "conditions: a fun challenge for a budding programmer. ;)"
5303#~ msgstr ""
5304#~ "Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
5305#~ "команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите "
5306#~ "„ляво“ и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси (т.е. „ляво "
5307#~ "30“ градуса). Стойността на ъгъла се нарича „параметър“ на командата: "
5308#~ "така казваме на компютъра „колко много“ да направи нещо. Командата "
5309#~ "\"напред\" приема и параметър за разстояние, така че може да укажете "
5310#~ "колко далеч искате да стигне лодката. По подразбиране се използва 1, т.е. "
5311#~ "ако не въведете параметър, всеки ход ще е една клетка. (Стойностите по "
5312#~ "подразбиране са удобни, когато трябва да подадем команда без параметри.) "
5313#~ "Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно завъртане наляво; напред "
5314#~ "10 => Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията). "
5315#~ "Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато "
5316#~ "сте готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново "
5317#~ "състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона \"повторение"
5318#~ "\". Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да "
5319#~ "измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-"
5320#~ "сложна метеорологична обстановка."
5321
5322#~ msgid "Practice the math operation"
5323#~ msgstr "Упражнения по математика"
5324
5325#~ msgid "Guess operations"
5326#~ msgstr "Операции по отгатване"
5327
5328#~ msgid ""
5329#~ "Tux is in trouble in his ship. He needs to take it through a lock.\n"
5330#~ "Help Tux and understand how a canal lock works."
5331#~ msgstr ""
5332#~ "Тъкс е в беда на кораба. Трябва да го преведете през канала. Помогнете на "
5333#~ "Тъкс и разберете как работи канала."
5334
5335#~ msgid "Learning Chess"
5336#~ msgstr "Учене на шах"
5337
5338#~ msgid "Play chess against tux in a learning mode"
5339#~ msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
5340
5341#~ msgid "Read a letter"
5342#~ msgstr "Четене на буква"
5343
5344#~ msgid "Learn to recognize letters"
5345#~ msgstr "Научете се да разпознавате буквите"
5346
5347#~ msgid "Move the items one by one to rearrange them in increasing order"
5348#~ msgstr "Движете обектите един по един и ги подредете във възходящ ред"
5349
5350#~ msgid "Given each picture of a hand, indentify it as either left or right"
5351#~ msgstr "Дадени са снимки на ръце, определете дали е дясна или лява"
5352
5353#~ msgid "Pratice money usage"
5354#~ msgstr "Упражнения за боравене с пари"
5355
5356#~ msgid "Read a list of words to see if the given word is there."
5357#~ msgstr "Прочетете списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
5358
5359#~ msgid "Reverse count"
5360#~ msgstr "Обратно броене"
5361
5362#~ msgid "Drag and Drop the items to rebuild the object"
5363#~ msgstr "Изтегляйте и пускайте частите, за да съставите обекта"
5364
5365#~ msgid "Type the keyboard number 1 to 9 before the dice reaches the ground"
5366#~ msgstr ""
5367#~ "Напишете числата от 1 до 9 с клавиатурата, преди зарът да достигне земята"
5368
5369#~ msgid "The game of billiards"
5370#~ msgstr "Игра на билярд"
5371
5372#~ msgid ""
5373#~ "For each printed hour (hours:minutes or hours:minutes:seconds) click the "
5374#~ "corresponding arrow to set the clock time to match the given hour. The "
5375#~ "different arrows can be turned by selecting them and moving the mouse"
5376#~ msgstr ""
5377#~ "За всяко изписано време (часове:минути или часове:минути:секунди) "
5378#~ "натиснете съответстващата стрелка и настройте часовника. Различните "
5379#~ "стрелки могат да се въртят като се изберат и се движи мишката"
5380
5381#~ msgid "Emerge the pipe"
5382#~ msgstr "Отпушете тръбата"
5383
5384#~ msgid "Place the lands"
5385#~ msgstr "Сложете земите"
5386
5387#~ msgid "Drag and Drop masses to equilibrate the scales"
5388#~ msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
5389
5390#~ msgid "Numbers With 2 Dices"
5391#~ msgstr "Числа с 2 зара"
5392
5393#~ msgid ""
5394#~ "Error: /usr/bin/gnuchessx is installed\n"
5395#~ "which means you have an old version\n"
5396#~ "of gnuchess.\n"
5397#~ "Please upgrade to gnuchess 5 or above."
5398#~ msgstr ""
5399#~ "Грешка: Инсталиран е /usr/bin/gnuchessx,\n"
5400#~ "което означава, че имате стара версия на\n"
5401#~ "gnuchess\n"
5402#~ "Инсталирайте версия gnuchess 5 или по-нова."
5403
5404#~ msgid "%d - %d"
5405#~ msgstr "%d - %d"
5406
5407#~ msgid "%d ÷ %d"
5408#~ msgstr "%d ÷ %d"
5409
5410#~ msgid "Numbers With Dices"
5411#~ msgstr "Числа със зарове"
5412
5413#~ msgid "Fully type the falling words before they reach the ground"
5414#~ msgstr "Напишете падащите думи, преди да са достигнали земята"
5415
5416#~ msgid "Help"
5417#~ msgstr "Помощ"
5418
5419#~ msgid "Azerbaijani Turkic"
5420#~ msgstr "азерски"
5421
5422#~ msgid "English (USA)"
5423#~ msgstr "американски английски"
5424
5425#~ msgid "Indian (Hindi)"
5426#~ msgstr "индийски (хинди)"
5427
5428#~ msgid "Brazil Portuguese"
5429#~ msgstr "бразилски португалски"
5430
5431#~ msgid "Only this level"
5432#~ msgstr "Само това ниво"
5433
5434#~ msgid "Up to this level"
5435#~ msgstr "До това ниво"
5436
5437#~ msgid "This level and above"
5438#~ msgstr "Това ниво и нагоре"
5439
5440#~ msgid ""
5441#~ "In ImageSet %s, home pathname %s is not found. Skipping ImageSet...\n"
5442#~ msgstr ""
5443#~ "В набора с изображения %s не е намерен пътя %s. Пропускане на набора с "
5444#~ "изображения...\n"
5445
5446#~ msgid "Gcompris Editor"
5447#~ msgstr "Редактор на GCompris"
5448
5449#~ msgid "Icon"
5450#~ msgstr "Икона"
5451
5452#~ msgid "Name"
5453#~ msgstr "Име"
5454
5455#~ msgid "Type"
5456#~ msgstr "Тип"
5457
5458#~ msgid "Difficulty"
5459#~ msgstr "Трудност"
5460
5461#~ msgid "Author"
5462#~ msgstr "Автор"
5463
5464#~ msgid "Directory"
5465#~ msgstr "Папка"
5466
5467#~ msgid "Title"
5468#~ msgstr "Заглавие"
5469
5470#~ msgid "Released under GPL"
5471#~ msgstr "Издадено под GPL"
5472
5473#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
5474#~ msgstr "Не може да бъде намерен файл с изображение: %s"
5475
5476#~ msgid "germany"
5477#~ msgstr "Германия"
5478
5479#~ msgid "switz"
5480#~ msgstr "Швейцария"
5481
5482#~ msgid "albania"
5483#~ msgstr "Албания"
5484
5485#~ msgid "croatia"
5486#~ msgstr "Хърватско"
5487
5488#~ msgid "czech"
5489#~ msgstr "Чехия"
5490
5491#~ msgid "macedonia"
5492#~ msgstr "Македония"
5493
5494#~ msgid "romania"
5495#~ msgstr "Румъния"
5496
5497#~ msgid "russia"
5498#~ msgstr "Русия"
5499
5500#~ msgid "slovenia"
5501#~ msgstr "Словения"
5502
5503#~ msgid "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
5504#~ msgstr "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.