source: fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po @ 619

Last change on this file since 619 was 619, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени

gcompris.gcompris_7_1.bg.po: Изтрит, продължаваме си с версията HEAD

bakery: Превод от нов член на екипа - Петър Тахчиев. Да му е честито и на него и на нас.

File size: 235.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, 2006, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-04-02 15:54+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-04-02 15:57+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
26"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
27"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
28"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
29"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
30"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
31"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
32"choose a profile from the command line.\n"
33"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
34"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
35"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
36"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
37"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
38"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
39"usernames (login is configurable)."
40msgstr ""
41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
42"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
43"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
44"цветовете.\n"
45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
51"профил и от командния ред.\n"
52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
60
61#: ../boards/administration.xml.in.h:4
62msgid "GCompris Administration Menu"
63msgstr "Меню за администриране на GCompris"
64
65#: ../boards/administration.xml.in.h:5
66msgid ""
67"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
68"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
69"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
70"strengths and needs of their children."
71msgstr ""
72"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
73"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
74"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
75"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
76
77#: ../boards/administration.xml.in.h:6
78msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
79msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
80
81#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
82msgid "Advanced colors"
83msgstr "Сложни цветове"
84
85#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
86msgid "Can read"
87msgstr "Можете да четете"
88
89#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
90msgid "Click on the correct color"
91msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
92
93#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
94msgid "Click on the correct colored box."
95msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
96
97#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
98msgid "Learn to recognize unusual colors."
99msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
100
101#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
102msgid "almond"
103msgstr "бадемово"
104
105#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
106msgid "chestnut"
107msgstr "кестеняво"
108
109#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
110msgid "claret"
111msgstr "бордо"
112
113#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
114msgid "cobalt"
115msgstr "кобалтово синьо"
116
117#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
118msgid "coral"
119msgstr "коралов цвят"
120
121#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
122msgid "corn"
123msgstr "царевичен цвят"
124
125#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
126msgid "cyan"
127msgstr "синьо-зелено"
128
129#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
130msgid "sienna"
131msgstr "охра"
132
133#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
134msgid "lime"
135msgstr "лимонено"
136
137#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
138msgid "sage"
139msgstr "пелинов цвят"
140
141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
142msgid "salmon"
143msgstr "розово-оранжево"
144
145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
146msgid "sapphire"
147msgstr "сапфирено"
148
149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
150msgid "sepia"
151msgstr "червеникавокафяво"
152
153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
154msgid "sulphur"
155msgstr "жълто-зелено"
156
157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
158msgid "tea"
159msgstr "чаен цвят"
160
161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
162msgid "turquoise"
163msgstr "тюркоазено"
164
165#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
166msgid "absinthe"
167msgstr "пелин"
168
169#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
170msgid "alabaster"
171msgstr "алабастър"
172
173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
174msgid "amber"
175msgstr "кехлибарено"
176
177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
178msgid "amethyst"
179msgstr "аметист"
180
181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
182msgid "anise"
183msgstr "анасон"
184
185#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
186msgid "aquamarine"
187msgstr "зеленикаво-синьо"
188
189#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
190msgid "mahogany"
191msgstr "махагонов цвят"
192
193#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
194#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
195msgid "vermilion"
196msgstr "яркочервено"
197
198#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
199#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
200msgid "aubergine"
201msgstr "патладжан"
202
203#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
204msgid "ceruse"
205msgstr "оловно бяло"
206
207#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
208msgid "chartreuse"
209msgstr "резеда"
210
211#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
212msgid "emerald"
213msgstr "яркозелено"
214
215#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
216msgid "fawn"
217msgstr "светлобежово"
218
219#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
220msgid "fuchsia"
221msgstr "фуксия"
222
223#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
224msgid "glaucous"
225msgstr "синьозеленикаво"
226
227#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
228msgid "ruby"
229msgstr "рубинов цвят"
230
231#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
232msgid "auburn"
233msgstr "кестеняво"
234
235#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
236msgid "azure"
237msgstr "небесно синьо"
238
239#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
240msgid "bistre"
241msgstr "тъмнокафяво"
242
243#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
244msgid "celadon"
245msgstr "сивозелено"
246
247#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
248msgid "cerulean"
249msgstr "лазурно"
250
251#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
252msgid "crimson"
253msgstr "тъмночервено"
254
255#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
256msgid "greyish-brown"
257msgstr "сивкаво-кафяво"
258
259#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
260msgid "dove"
261msgstr "гълъбов цвят"
262
263#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
264msgid "garnet"
265msgstr "гранат"
266
267#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
268msgid "indigo"
269msgstr "мастилено синьо"
270
271#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
272msgid "ivory"
273msgstr "слонова кост"
274
275#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
276msgid "jade"
277msgstr "нефрит"
278
279#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
280msgid "lavender"
281msgstr "бледолилаво"
282
283#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
284msgid "lichen"
285msgstr "лишей"
286
287#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
288msgid "wine"
289msgstr "винен цвят"
290
291#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
292msgid "larch"
293msgstr "лиственица"
294
295#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
296msgid "lilac"
297msgstr "светловиолетово"
298
299#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
300msgid "magenta"
301msgstr "пурпурен цвят"
302
303#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
304msgid "malachite"
305msgstr "малахит"
306
307#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
308msgid "mimosa"
309msgstr "мимоза"
310
311#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
312msgid "navy"
313msgstr "тъмно синьо"
314
315#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
316msgid "ochre"
317msgstr "охра"
318
319#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
320msgid "olive"
321msgstr "маслиненозелено"
322
323#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
324msgid "greyish blue"
325msgstr "сивкаво-синьо"
326
327#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
328msgid "mauve"
329msgstr "бледомораво"
330
331#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
332msgid "opaline"
333msgstr "опал"
334
335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
336msgid "pistachio"
337msgstr "фъстъчено"
338
339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
340msgid "platinum"
341msgstr "платина"
342
343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
344msgid "purple"
345msgstr "мораво"
346
347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
348msgid "ultramarine"
349msgstr "ултрамарин"
350
351#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
352msgid "dark purple"
353msgstr "тъмномораво"
354
355#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
356msgid "plum"
357msgstr "тъмновиолетово"
358
359#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
360msgid "prussian blue"
361msgstr "берлинско синьо"
362
363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
364msgid "rust"
365msgstr "ръждив цвят"
366
367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
368msgid "saffron"
369msgstr "минзухарен цвят"
370
371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
372msgid "vanilla"
373msgstr "ванилия"
374
375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
376msgid "verdigris"
377msgstr "зеленикаво"
378
379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
380msgid "veronese"
381msgstr "веронез"
382
383#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
384msgid ""
385"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
386"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
387"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
388"just try again."
389msgstr ""
390"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
391"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
392"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
393
394#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
395#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
396msgid "Answer some algebra questions"
397msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
398
399#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
400msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
401msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
402
403#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
404msgid "Multiplication table"
405msgstr "Таблица за умножение"
406
407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
408msgid "Practice the multiplication operation"
409msgstr "Упражнения по умножение"
410
411#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
412msgid "Go to Algebra activities"
413msgstr "Задачи по алгебра"
414
415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
416#: ../boards/menu2.xml.in.h:17
417msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
418msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
419
420#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
421#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
422msgid ""
423"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
424"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
425"pictures. Thanks a lot, Ralf."
426msgstr ""
427"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
428"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
429"Ралф!"
430
431#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
432msgid ""
433"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
434"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
435"clicking on it again."
436msgstr ""
437"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
438"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
439
440#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
441msgid ""
442"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
443"value."
444msgstr ""
445"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
446"зададения резултат."
447
448#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
449msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
450msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
451
452#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
453msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
454msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
455
456#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
457msgid ""
458"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
459"value"
460msgstr ""
461"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
462"зададения резултат."
463
464#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
465msgid ""
466"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
467"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
468"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
469"right. If not, just try again."
470msgstr ""
471"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
472"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
473"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
474
475#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
476msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
477msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
478
479#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
480msgid "Practice the subtraction operation"
481msgstr "Упражнения по изваждане"
482
483#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
484msgid "Simple subtraction"
485msgstr "Просто изваждане"
486
487#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
488msgid ""
489"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
490"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
491"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
492"If not, just try again."
493msgstr ""
494"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
495"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
496"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
497
498#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
499msgid ""
500"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
501"line addition."
502msgstr ""
503"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
504
505#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
506msgid "Practice the addition operation"
507msgstr "Упражнения по събиране"
508
509#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
510msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
511msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
512
513#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
514msgid "Go to calculation activities"
515msgstr "Задачи по математика"
516
517#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
518msgid "Various calculation activities."
519msgstr "Различни задачи по математика."
520
521#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
522msgid "Complete a list of symbols"
523msgstr "Завършете списъка със символи"
524
525#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
526msgid "Find the next symbol in a list."
527msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
528
529#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
530msgid "Logic training activity"
531msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
532
533#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
534#: ../boards/melody.xml.in.h:4
535msgid "Move and click the mouse"
536msgstr "Движение и натискане с мишката"
537
538#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
539msgid "algorithm"
540msgstr "Алгоритъм"
541
542#: ../boards/anim.xml.in.h:1
543msgid "Create a drawing or an animation"
544msgstr "Създайте рисунка или анимация"
545
546#: ../boards/anim.xml.in.h:2
547msgid "Free drawing and animation tool."
548msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
549
550#: ../boards/anim.xml.in.h:3
551msgid ""
552"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
553"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
554"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
555"be used."
556msgstr ""
557"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
558"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
559"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
560
561#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
562msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
563msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
564
565#: ../boards/anim.xml.in.h:5
566msgid ""
567"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
568"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
569"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
570"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
571"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
572"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
573"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
574"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
575"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
576"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
577"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
578"'floppy disk' and 'folder' buttons."
579msgstr ""
580"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
581"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
582"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
583"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
584"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
585"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
586"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
587"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
588"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
589"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
590"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
591
592#: ../boards/awele.xml.in.h:1
593msgid ""
594"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
595"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
596"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
597"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
598"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
599"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
600"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
601"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
602"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
603"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
604"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
605"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
606"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
607"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
608"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
609"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
610"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
611"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
612"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
613"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
614"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
615"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
616msgstr ""
617"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
618"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
619"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
620"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
621"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
622"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
623"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
624"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
625"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
626"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
627"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
628"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
629"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
630"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
631"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
632"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
633"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
634"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
635"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
636"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
637"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
638"Oware&gt;)"
639
640#: ../boards/awele.xml.in.h:2
641msgid "Oware"
642msgstr "Оваре"
643
644#: ../boards/awele.xml.in.h:3
645msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
646msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
647
648#: ../boards/awele.xml.in.h:4
649msgid ""
650"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
651"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
652"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
653"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
654"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
655"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
656"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
657msgstr ""
658"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
659"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
660"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
661"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
662"семен, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
663"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
664"семената от своята страна на дъската."
665
666#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
667#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
668#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
669#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
670#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
671#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
672#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
673msgid "Drag and Drop the items to make them match"
674msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
675
676#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
677msgid ""
678"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
679"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
680"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
681"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
682"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
683"area."
684msgstr ""
685"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
686"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
687"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
688"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
689"пространство на основната дъска."
690
691#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
692msgid "Matching Items"
693msgstr "Съвпадане на обекти"
694
695#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
696msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
697msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
698
699#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
700msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
701msgstr ""
702"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
703
704#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
705msgid "Complete the puzzle"
706msgstr "Завършете пъзела"
707
708#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
709msgid ""
710"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
711"left, to the matching space in the puzzle."
712msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
713
714#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
715msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
716msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
717
718#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
719msgid "Good mouse-control"
720msgstr "Добър контрол на мишката"
721
722#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
723msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
724msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
725
726#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
727msgid "Hello ! My name is Lock."
728msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
729
730#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
731msgid "Lock on the grass."
732msgstr "Шаро на тревата."
733
734#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
735msgid "Lock with colored shapes."
736msgstr "Оцветен Шаро."
737
738#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
739msgid "Make the ball go to Tux"
740msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
741
742#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
743msgid ""
744"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
745"line."
746msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
747
748#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
749msgid "Brain"
750msgstr "Съобразителност"
751
752#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
753msgid "Don't use the last ball"
754msgstr "Не използвайте последната топка"
755
756#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
757msgid "Logic-training activity"
758msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
759
760#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
761msgid ""
762"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
763"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
764msgstr ""
765"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
766"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
767
768#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
769msgid "bar game"
770msgstr "Игра с изключване"
771
772#: ../boards/billard.xml.in.h:1
773msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
774msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
775
776#: ../boards/billard.xml.in.h:2
777msgid "Kick the ball into the goal"
778msgstr "Вкарайте топката в целта"
779
780#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
781#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
782#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
783#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
784#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
785#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
786#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
787msgid "Mouse-manipulation"
788msgstr "Операции с мишката"
789
790#: ../boards/billard.xml.in.h:4
791msgid ""
792"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
793"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
794msgstr ""
795"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
796"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
797
798#: ../boards/billard.xml.in.h:5
799msgid "The football game"
800msgstr "Игра на футбол"
801
802#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
803msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
804msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
805
806#: ../boards/chess.xml.in.h:2
807msgid "Practice chess"
808msgstr "Упражнения по шах"
809
810#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
811#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
812msgid "Learning chess"
813msgstr "Изучаване на шах"
814
815#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
816#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
817msgid "The chess engine is from gnuchess."
818msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
819
820#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
821msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
822msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
823
824#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
825msgid "Play the end of the chess game against the computer"
826msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
827
828#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
829msgid "Chronos"
830msgstr "Хронос"
831
832#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
833msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
834msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
835
836#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
837msgid ""
838"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
839"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
840"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
841"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
842msgstr ""
843"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
844"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
845"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
846"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
847
848#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
849msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
850msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
851
852#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
853msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
854msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
855
856#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
857msgid "Tell a short story"
858msgstr "Разкажете кратка история"
859
860#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
861msgid "Moonwalker"
862msgstr "Човек на луната"
863
864#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
865msgid "Autumn"
866msgstr "Есен"
867
868#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
869msgid "Spring"
870msgstr "Пролет"
871
872#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
873msgid "Summer"
874msgstr "Лято"
875
876#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
877msgid "The 4 Seasons"
878msgstr "Четирите сезона"
879
880#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
881msgid "Winter"
882msgstr "Зима"
883
884#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
885msgid "Gardening"
886msgstr "Градинарство"
887
888#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
889msgid "Tux and the apple tree"
890msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
891
892#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
893#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
894msgid "1769 Cugnot's fardier"
895msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
896
897#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
898#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
899msgid ""
900"1829 Stephenson's Rocket\n"
901"Steam locomotive"
902msgstr ""
903"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
904"наречен „Ракета“ от 1829 г."
905
906#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
907msgid ""
908"Place each image in the order and\n"
909"on the date it was invented.\n"
910"If not sure, research online at wikipedia:\n"
911"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
912msgstr ""
913"Поставете всяко изображение\n"
914"по реда и датата на изобретението.\n"
915"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
916"&lt;http://wikipedia.org&gt;"
917
918#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
919#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
920#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
921msgid "Transportation"
922msgstr "Транспорт"
923
924#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
925msgid ""
926"1783 Montgolfier brothers'\n"
927"hot air balloon"
928msgstr ""
929"Балонът със сгорещен въздух\n"
930"на братя Монголфие от 1783 г."
931
932#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
933#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
934msgid "1880 Clement Ader's Eole"
935msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
936
937#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
938msgid ""
939"1906 Paul Cornu\n"
940"First helicopter flight"
941msgstr ""
942"Първият полет с въртолет\n"
943"на Пол Корню от 1906 г."
944
945#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
946msgid ""
947"1791 Comte de Sivrac's\n"
948"Celerifere"
949msgstr ""
950"Велосипедът на Ком де\n"
951"Сиврак от 1791 г."
952
953#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
954msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
955msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
956
957#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
958msgid ""
959"1909 Louis Bleriot crosses\n"
960"the English Channel"
961msgstr ""
962"Луи Блерио прекосява\n"
963"Ламанша през 1909 г."
964
965#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
966msgid "Aviation"
967msgstr "Авиация"
968
969#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
970msgid ""
971"1927 Charles Lindbergh\n"
972"crosses the Atlantic Ocean"
973msgstr ""
974"Чарлз Линдберг прекосява\n"
975"Атлантическия океан през 1927 г."
976
977#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
978msgid ""
979"1934 Hélène Boucher's\n"
980"speed record of 444km/h"
981msgstr ""
982"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
983"на Елен Буше от 1934 г."
984
985#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
986msgid ""
987"1947 Chuck Yeager\n"
988"breaks the sound-barrier"
989msgstr ""
990"Преминаването на звуковата\n"
991"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
992
993#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
994msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
995msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
996
997#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
998msgid ""
999"1885 The first petrol\n"
1000"car by Benz"
1001msgstr ""
1002"Първият бензинов автомобил\n"
1003"на Бенц от 1885 г."
1004
1005#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1006msgid "The car"
1007msgstr "Автомобилът"
1008
1009#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1010msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1011msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
1012
1013#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1014msgid "1923 Lancia Lambda"
1015msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
1016
1017#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1018msgid "1955 Citroën ds 19"
1019msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
1020
1021#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1022msgid "Cars"
1023msgstr "Автомобили"
1024
1025#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1026msgid ""
1027"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
1028"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1029msgstr ""
1030"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
1031"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
1032"хоризонтална лента долу."
1033
1034#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1035msgid "Click on a letter"
1036msgstr "Натиснете буква"
1037
1038#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1039msgid "Letter-name recognition"
1040msgstr "Разпознаване на букви"
1041
1042#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1043msgid "Listen to a letter and click on the right one"
1044msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
1045
1046#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1047msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
1048msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
1049
1050#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1051msgid "Click On Me"
1052msgstr "Натисни ме"
1053
1054#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1055msgid ""
1056"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1057"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1058"Collection\n"
1059"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1060"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1061"(NURP),\n"
1062"except for the first image, which is property of the University of North "
1063"Carolina at Wilmington.\n"
1064"The images used in each level are:\n"
1065"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1066"Photographer: D. Kesling\n"
1067"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1068"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1069"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1070"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1071"Location: Unknown (image nur03013)"
1072msgstr ""
1073"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1074"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1075"колекцията\n"
1076"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1077"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1078"изследвания (NURP),\n"
1079"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1080"Каролина в Уилмингтън.\n"
1081"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1082"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1083"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1084"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1085"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1086"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1087"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1088"Място: неизвестно (nur03013)"
1089
1090#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1091msgid ""
1092"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1093"fishtank"
1094msgstr ""
1095"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1096"напуснали аквариума."
1097
1098#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1099msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1100msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1101
1102#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1103msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1104msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1105
1106#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1107msgid ""
1108"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1109"time on a clock."
1110msgstr ""
1111"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1112"на време в часовник."
1113
1114#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1115msgid "Learn how to tell the time"
1116msgstr "Научете се да казвате часа"
1117
1118#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1119msgid "Learning Clock"
1120msgstr "Научете часовника"
1121
1122#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1123msgid ""
1124"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1125"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1126"to make the numbers go up or down."
1127msgstr ""
1128"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1129"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1130"изберете и я движите с мишката."
1131
1132#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1133msgid "The concept of time. Reading the time."
1134msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1135
1136#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1137msgid "Can move the mouse."
1138msgstr "Можете да движите мишката."
1139
1140#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1141msgid "Click on the right color"
1142msgstr "Натиснете правилния цвят"
1143
1144#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1145msgid "Colors"
1146msgstr "Цветове"
1147
1148#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1149msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1150msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1151
1152#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1153msgid ""
1154"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1155"of the color, click on the duck wearing it."
1156msgstr ""
1157"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1158"патенцето, което го носи."
1159
1160#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1161msgid "Colors based activities."
1162msgstr "Занимания, базирани на цветове."
1163
1164#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1165msgid "Go to Color activities"
1166msgstr "Занимания с цветове"
1167
1168#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1169msgid "Discover the Computer"
1170msgstr "Опознаване на компютъра"
1171
1172#: ../boards/computer.xml.in.h:2
1173msgid "Play with computer peripherals."
1174msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
1175
1176#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1177msgid "Arrange four coins in a row"
1178msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1179
1180#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1181msgid "Click anywhere in the line where you want to drop a piece"
1182msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1183
1184#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1185msgid "Connect 4"
1186msgstr "Свързване на 4"
1187
1188#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1189msgid ""
1190"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1191"or vertically (standing up)"
1192msgstr ""
1193"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1194"или вертикала"
1195
1196#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1197msgid ""
1198"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1199"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1200"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1201msgstr ""
1202"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1203"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1204"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1205
1206#: ../boards/crane.xml.in.h:1
1207msgid "Build the same model"
1208msgstr "Постройте същия модел"
1209
1210#: ../boards/crane.xml.in.h:2
1211msgid "Drive the crane and copy the model"
1212msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
1213
1214#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
1215#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5 ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1216msgid "Motor-coordination"
1217msgstr "Двигателна координация"
1218
1219#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
1220msgid "Mouse manipulation"
1221msgstr "Операции с мишката"
1222
1223#: ../boards/crane.xml.in.h:5
1224msgid ""
1225"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
1226"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
1227"move items. To select the item to move, just click on it."
1228msgstr ""
1229"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
1230"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
1231"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
1232"него."
1233
1234#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
1235msgid "Colors, sounds, memory..."
1236msgstr "Цветове, звуци, памет..."
1237
1238#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
1239msgid "Go to discovery activities"
1240msgstr "Занимания за опознаване"
1241
1242#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1243msgid "Basic counting skills"
1244msgstr "Основни умения по броене"
1245
1246#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1247msgid "Double-entry table"
1248msgstr "Таблица с двойни записи"
1249
1250#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1251msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1252msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1253
1254#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1255msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1256msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1257
1258#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1259msgid ""
1260"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1261"table."
1262msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1263
1264#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1265msgid "Click on an item and listen to its target position"
1266msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1267
1268#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1269msgid "A creative board where you can draw freely"
1270msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1271
1272#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1273msgid "A simple vector-drawing tool"
1274msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1275
1276#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1277msgid ""
1278"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1279"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1280"lines."
1281msgstr ""
1282"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1283"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1284
1285#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1286msgid ""
1287"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1288"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1289"click with the middle mouse button to delete an object."
1290msgstr ""
1291"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1292"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1293"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1294
1295#: ../boards/electric.xml.in.h:1
1296msgid "Create and simulate an electric schema"
1297msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
1298
1299#: ../boards/electric.xml.in.h:2
1300msgid ""
1301"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
1302"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
1303"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
1304"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
1305"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
1306"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
1307"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
1308"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
1309"updated in real time by any user action."
1310msgstr ""
1311"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
1312"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
1313"свързване, като провлачвате мишкат до следващата точка. Може да местите "
1314"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
1315"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
1316"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
1317"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
1318"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
1319"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
1320"в реално време при всяко действие на потребителя."
1321
1322#: ../boards/electric.xml.in.h:3
1323msgid "Electricity"
1324msgstr "Електричество"
1325
1326#: ../boards/electric.xml.in.h:4
1327msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
1328msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
1329
1330#: ../boards/electric.xml.in.h:5
1331msgid ""
1332"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
1333"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1334msgstr ""
1335"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
1336"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1337
1338#: ../boards/electric.xml.in.h:6
1339msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
1340msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
1341
1342#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1343msgid "Basic enumeration"
1344msgstr "Основно пресмятане"
1345
1346#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1347msgid "Count the items"
1348msgstr "Броене на обекти"
1349
1350#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1351msgid ""
1352"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1353"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1354"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1355msgstr ""
1356"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1357"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1358"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1359
1360#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1361#: ../src/boards/enumerate.c:92
1362msgid "Numeration training"
1363msgstr "Упражнения по броене"
1364
1365#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1366msgid "Place the items in the best way to count them"
1367msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1368
1369#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1370msgid ""
1371"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1372"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1373"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1374"both of you."
1375msgstr ""
1376"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1377"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1378"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1379
1380#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:112
1381#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
1382msgid "Move the mouse"
1383msgstr "Движете мишката"
1384
1385#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:113
1386msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1387msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1388
1389#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1390msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1391msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1392
1393#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1394msgid "Click the mouse"
1395msgstr "Натискане с мишката"
1396
1397#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1398msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1399msgstr ""
1400"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1401
1402#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1403msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1404msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1405
1406#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1407msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1408msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1409
1410#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1411msgid "Double-click the mouse"
1412msgstr "Двойно натискане с мишката"
1413
1414#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1415msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1416msgstr ""
1417"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1418"изчезнат."
1419
1420#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1421msgid "Go to experiential activities"
1422msgstr "Занимания за напреднали"
1423
1424#: ../boards/experience.xml.in.h:2
1425msgid "Various activities based on physical movement."
1426msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
1427
1428#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
1429msgid "Go to Experimental activities"
1430msgstr "Експериментални занимания"
1431
1432#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
1433msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
1434msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
1435
1436#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1437msgid ""
1438"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1439"with the empty block."
1440msgstr ""
1441"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1442"заменен с нея."
1443
1444#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1445msgid ""
1446"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1447msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1448
1449#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1450msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1451msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1452
1453#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1454msgid "Samuel Loyd"
1455msgstr "Самюел Лойд"
1456
1457#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1458msgid "The fifteen game"
1459msgstr "Игра „Петнадесет“"
1460
1461#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1462msgid "anticipate"
1463msgstr "предчувствие"
1464
1465#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1466msgid "logical"
1467msgstr "логично"
1468
1469#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1470msgid "move"
1471msgstr "движениe"
1472
1473#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1474msgid "puzzle"
1475msgstr "пъзел"
1476
1477#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1478msgid "slide"
1479msgstr "плъзгане"
1480
1481#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1482msgid "taquin"
1483msgstr "taquin"
1484
1485#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1486msgid "Control the hose-pipe"
1487msgstr "Контролирайте маркуча"
1488
1489#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1490msgid "Fine motor coordination"
1491msgstr "Добра двигателна координация"
1492
1493#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1494msgid ""
1495"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1496"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1497"the hose, the red part will go back down."
1498msgstr ""
1499"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1500"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1501"ще се върне обратно."
1502
1503#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1504msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1505msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1506
1507#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1508msgid "Go to Amusement activities"
1509msgstr "Развлекателни занимания"
1510
1511#: ../boards/fun.xml.in.h:2
1512msgid "Various fun activities."
1513msgstr "Развлекателни занимания"
1514
1515#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1516msgid "gcompris animation"
1517msgstr "Анимация GCompris"
1518
1519#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1520msgid "gcompris drawing"
1521msgstr "Рисунка GCompris"
1522
1523#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1524msgid "svg drawing"
1525msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1526
1527#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1528msgid "svg mozilla animation"
1529msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1530
1531#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1532msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1533msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1534
1535#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1536msgid "Locate the countries"
1537msgstr "Посочете страните"
1538
1539#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1540msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1541msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1542
1543#: ../boards/geography.xml.in.h:4
1544msgid ""
1545"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
1546"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
1547"Ronneberger created the German level."
1548msgstr ""
1549"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
1550"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
1551"създали немското ниво."
1552
1553#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1554#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1555msgid "Africa"
1556msgstr "Африка"
1557
1558#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1559msgid "America"
1560msgstr "Америка"
1561
1562#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1563msgid "Antartica"
1564msgstr "Антарктика"
1565
1566#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1567msgid "Asia"
1568msgstr "Азия"
1569
1570#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1571msgid "Continents"
1572msgstr "Континенти"
1573
1574#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1575msgid "Europe"
1576msgstr "Европа"
1577
1578#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1579msgid "Oceania"
1580msgstr "Океания"
1581
1582#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1583msgid "Alaska"
1584msgstr "Аляска"
1585
1586#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1587msgid "Bahamas"
1588msgstr "Бахами"
1589
1590#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1591msgid "Canada"
1592msgstr "Канада"
1593
1594#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1595msgid "Cuba"
1596msgstr "Куба"
1597
1598#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1599msgid "Dominican Republic"
1600msgstr "Доминиканска република"
1601
1602#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1603msgid "Greenland"
1604msgstr "Гренландия"
1605
1606#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1607msgid "Haiti"
1608msgstr "Хаити"
1609
1610#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1611#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1612msgid "Iceland"
1613msgstr "Исландия"
1614
1615#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1616msgid "Jamaica"
1617msgstr "Ямайка"
1618
1619#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1620msgid "Mexico"
1621msgstr "Мексико"
1622
1623#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1624msgid "North America"
1625msgstr "Северна Америка"
1626
1627#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1628msgid "United States of America"
1629msgstr "Съединени американски щати"
1630
1631#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1632msgid "Argentina"
1633msgstr "Аржентина"
1634
1635#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1636msgid "Bolivia"
1637msgstr "Боливия"
1638
1639#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1640msgid "Brazil"
1641msgstr "Бразилия"
1642
1643#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1644msgid "Chile"
1645msgstr "Чили"
1646
1647#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1648msgid "Colombia"
1649msgstr "Колумбия"
1650
1651#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1652msgid "Ecuador"
1653msgstr "Еквадор"
1654
1655#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1656msgid "French Guiana"
1657msgstr "Френска Гвиана"
1658
1659#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1660msgid "Guyana"
1661msgstr "Гайана"
1662
1663#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1664msgid "Panama"
1665msgstr "Панама"
1666
1667#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1668msgid "Paraguay"
1669msgstr "Парагвай"
1670
1671#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1672msgid "Peru"
1673msgstr "Перу"
1674
1675#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1676msgid "South America"
1677msgstr "Южна Америка"
1678
1679#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1680msgid "Suriname"
1681msgstr "Суринам"
1682
1683#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1684msgid "Uruguay"
1685msgstr "Уругвай"
1686
1687#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1688msgid "Venezuela"
1689msgstr "Венецуела"
1690
1691#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1692msgid "Austria"
1693msgstr "Австрия"
1694
1695#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1696msgid "Belgium"
1697msgstr "Белгия"
1698
1699#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1700msgid "Denmark"
1701msgstr "Дания"
1702
1703#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1704msgid "Finland"
1705msgstr "Финландия"
1706
1707#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1708msgid "France"
1709msgstr "Франция"
1710
1711#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1712msgid "Germany"
1713msgstr "Германия"
1714
1715#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1716msgid "Ireland"
1717msgstr "Ирландия"
1718
1719#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1720msgid "Italy"
1721msgstr "Италия"
1722
1723#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1724msgid "Luxembourg"
1725msgstr "Люксембург"
1726
1727#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1728msgid "Norway"
1729msgstr "Норвегия"
1730
1731#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1732msgid "Portugal"
1733msgstr "Португалия"
1734
1735#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1736msgid "Spain"
1737msgstr "Испания"
1738
1739#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1740msgid "Sweden"
1741msgstr "Швеция"
1742
1743#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1744msgid "Switzerland"
1745msgstr "Швейцария"
1746
1747#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1748msgid "The Netherlands"
1749msgstr "Холандия"
1750
1751#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1752msgid "United Kingdom"
1753msgstr "Великобритания"
1754
1755#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1756msgid "Western Europe"
1757msgstr "Западна Европа"
1758
1759#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1760msgid "Albania"
1761msgstr "Албания"
1762
1763#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1764msgid "Belarus"
1765msgstr "Беларус"
1766
1767#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1768msgid "Bosnia Herzegovina"
1769msgstr "Босна и Херцеговина"
1770
1771#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1772msgid "Bulgaria"
1773msgstr "България"
1774
1775#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1776msgid "Croatia"
1777msgstr "Хърватска"
1778
1779#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1780msgid "Cyprus"
1781msgstr "Кипър"
1782
1783#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1784msgid "Czech Republic"
1785msgstr "Чехия"
1786
1787#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1788msgid "Eastern Europe"
1789msgstr "Източна Европа"
1790
1791#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1792msgid "Estonia"
1793msgstr "Естония"
1794
1795#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1796msgid "Greece"
1797msgstr "Гърция"
1798
1799#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1800msgid "Hungary"
1801msgstr "Унгария"
1802
1803#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1804msgid "Latvia"
1805msgstr "Латвия"
1806
1807#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1808msgid "Lithuania"
1809msgstr "Литва"
1810
1811#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1812msgid "Macedonia"
1813msgstr "Македония"
1814
1815#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1816msgid "Moldova"
1817msgstr "Молдова"
1818
1819#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1820msgid "Poland"
1821msgstr "Полша"
1822
1823#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1824msgid "Romania"
1825msgstr "Румъния"
1826
1827#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1828msgid "Russia"
1829msgstr "Русия"
1830
1831#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1832msgid "Serbia Montenegro"
1833msgstr "Сърбия и Черна гора"
1834
1835#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1836msgid "Slovak Republic"
1837msgstr "Словакия"
1838
1839#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1840msgid "Slovenia"
1841msgstr "Словения"
1842
1843#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1844msgid "Turkey"
1845msgstr "Турция"
1846
1847#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1848msgid "Ukraine"
1849msgstr "Украйна"
1850
1851#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1852#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1853msgid "Algeria"
1854msgstr "Алжир"
1855
1856#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1857#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1858msgid "Benin"
1859msgstr "Бенин"
1860
1861#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1862#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1863msgid "Burkina Faso"
1864msgstr "Буркина Фасо"
1865
1866#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1867#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1868msgid "Cameroon"
1869msgstr "Камерун"
1870
1871#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1872#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1873msgid "Central African Republic"
1874msgstr "Централна африканска република"
1875
1876#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1877#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1878msgid "Chad"
1879msgstr "Чад"
1880
1881#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1882#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1883msgid "Djibouti"
1884msgstr "Джибути"
1885
1886#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1887#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1888msgid "Egypt"
1889msgstr "Египет"
1890
1891#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1892#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1893#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1894msgid "Equatorial Guinea"
1895msgstr "Екваториална Гвинея"
1896
1897#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1898#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1899msgid "Ethiopia"
1900msgstr "Етиопия"
1901
1902#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1903#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1904#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1905msgid "Gabon"
1906msgstr "Габон"
1907
1908#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1909#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1910msgid "Gambia"
1911msgstr "Гамбия"
1912
1913#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1914#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1915msgid "Ghana"
1916msgstr "Гана"
1917
1918#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1919#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1920msgid "Guinea"
1921msgstr "Гвинея"
1922
1923#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1924#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1925msgid "Guinea Bissau"
1926msgstr "Гвинея-Бисау"
1927
1928#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1930msgid "Ivory Coast"
1931msgstr "Бряг на слоновата кост"
1932
1933#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1934#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1935msgid "Liberia"
1936msgstr "Либерия"
1937
1938#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1939#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1940msgid "Libya"
1941msgstr "Либия"
1942
1943#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1944#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1945msgid "Mali"
1946msgstr "Мали"
1947
1948#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1949#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1950msgid "Mauritania"
1951msgstr "Мавритания"
1952
1953#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1954#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1955msgid "Morocco"
1956msgstr "Мароко"
1957
1958#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1959#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1960msgid "Niger"
1961msgstr "Нигер"
1962
1963#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1964#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1965msgid "Nigeria"
1966msgstr "Нигерия"
1967
1968#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1969msgid "Northern Africa"
1970msgstr "Северна Африка"
1971
1972#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1973#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1974#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1975msgid "Rwanda"
1976msgstr "Руанда"
1977
1978#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1979#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
1980msgid "Senegal"
1981msgstr "Сенегал"
1982
1983#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1984#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
1985msgid "Sierra Leone"
1986msgstr "Сиера Леоне"
1987
1988#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
1989#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
1990msgid "Somalia"
1991msgstr "Сомалия"
1992
1993#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
1994msgid "Sudan"
1995msgstr "Судан"
1996
1997#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
1998#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
1999msgid "Togo"
2000msgstr "Того"
2001
2002#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
2003#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
2004msgid "Tunisia"
2005msgstr "Тунис"
2006
2007#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
2008#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
2009#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
2010msgid "Uganda"
2011msgstr "Уганда"
2012
2013#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
2014msgid "Western Sahara"
2015msgstr "Западна Сахара"
2016
2017#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
2018#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
2019msgid "Angola"
2020msgstr "Ангола"
2021
2022#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
2023#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
2024msgid "Botswana"
2025msgstr "Ботсуана"
2026
2027#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
2028#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
2029msgid "Burundi"
2030msgstr "Бурунди"
2031
2032#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
2033#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
2034msgid "Democratic Republic of Congo"
2035msgstr "Демократична република Конго"
2036
2037#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
2038#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
2039msgid "Kenya"
2040msgstr "Кения"
2041
2042#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
2043#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
2044msgid "Lesotho"
2045msgstr "Лесото"
2046
2047#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
2048#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
2049msgid "Madagascar"
2050msgstr "Мадагаскар"
2051
2052#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
2053#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
2054msgid "Malawi"
2055msgstr "Малави"
2056
2057#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
2058#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
2059msgid "Mozambique"
2060msgstr "Мозамбик"
2061
2062#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
2063#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
2064msgid "Namibia"
2065msgstr "Намибия"
2066
2067#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
2068msgid "Republic of Congo"
2069msgstr "Република Конго"
2070
2071#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
2072#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
2073msgid "South Africa"
2074msgstr "Южна Африка"
2075
2076#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
2077msgid "Southern Africa"
2078msgstr "Южна Америка"
2079
2080#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
2081#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
2082msgid "Swaziland"
2083msgstr "Суазиленд"
2084
2085#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
2086#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
2087msgid "Tanzania"
2088msgstr "Танзания"
2089
2090#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
2091#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
2092msgid "Zambia"
2093msgstr "Замбия"
2094
2095#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
2096#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
2097msgid "Zimbabwe"
2098msgstr "Зимбабве"
2099
2100#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
2101msgid "Eritrea"
2102msgstr "Еритрея"
2103
2104#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
2105msgid "Regions of France"
2106msgstr "Области във Франция"
2107
2108#: ../boards/geography/board6_0.xml.in.h:1
2109msgid "Deutschland Bundesländer"
2110msgstr "Области в Германия"
2111
2112#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
2113msgid "Geometry"
2114msgstr "Геометрия"
2115
2116#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
2117msgid "Geometry activities."
2118msgstr "Занимания по геометрия."
2119
2120#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
2121msgid "Keyboard manipulation"
2122msgstr "Операции с клавиатурата"
2123
2124#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
2125msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
2126msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
2127
2128#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:134
2129msgid "Simple Letters"
2130msgstr "Прости букви"
2131
2132#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:135
2133msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
2134msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
2135
2136#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
2137msgid "Equality Number Munchers"
2138msgstr "Равенство и числояди"
2139
2140#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
2141msgid ""
2142"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
2143"of the screen."
2144msgstr ""
2145"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
2146"екрана."
2147
2148#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
2149msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
2150msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
2151
2152#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
2153msgid ""
2154"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2155"Press the spacebar to eat a number."
2156msgstr ""
2157"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2158"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2159
2160#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
2161msgid "Factor Number Munchers"
2162msgstr "Делител и числояди"
2163
2164#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
2165msgid ""
2166"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
2167"screen."
2168msgstr ""
2169"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
2170
2171#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
2172msgid "Learn about factors and multiples."
2173msgstr "Научете за делимо и делител."
2174
2175#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2176msgid ""
2177"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2178"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2179"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2180"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2181"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
2182"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
2183"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
2184"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2185msgstr ""
2186"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2187"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2188"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2189"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
2190"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 св "
2191"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
2192"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
2193"интервала, за да изядете числото."
2194
2195#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2196msgid ""
2197"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2198"number at the top of the screen."
2199msgstr ""
2200"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2201"горната част на екрана."
2202
2203#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2204msgid "Inequality Number Munchers"
2205msgstr "Неравенства и числояди"
2206
2207#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2208msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
2209msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2210
2211#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2212msgid ""
2213"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2214"the screen."
2215msgstr ""
2216"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2217
2218#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2219msgid "Learn about multiples and factors."
2220msgstr "Научете за кратно и делимо."
2221
2222#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2223msgid "Multiple Number Munchers"
2224msgstr "Кратни и числояди"
2225
2226#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2227msgid ""
2228"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2229"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2230"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2231"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2232"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
2233"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
2234"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
2235"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
2236"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
2237"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
2238"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
2239"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
2240"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2241msgstr ""
2242"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2243"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2244"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2245"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
2246"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
2247"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
2248"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
2249"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
2250"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
2251"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
2252"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
2253"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
2254"за да изядете числото."
2255
2256#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2257msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2258msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2259
2260#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2261msgid "Learn about prime numbers"
2262msgstr "Научете за простите числа"
2263
2264#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2265msgid "Prime Number Munchers"
2266msgstr "Прости числа и числояди"
2267
2268#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2269msgid ""
2270"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2271"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
2272"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
2273"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
2274"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
2275"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
2276"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
2277"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2278msgstr ""
2279"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
2280"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
2281"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
2282"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
2283"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
2284"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
2285"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
2286"Натиснете интервала, за да изядете число."
2287
2288#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2289msgid "Go to Number Munchers activities"
2290msgstr "Занимания с числояди"
2291
2292#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2293msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
2294msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
2295
2296#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2297msgid "Guess a number"
2298msgstr "Познайте число"
2299
2300#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2301msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
2302msgstr ""
2303"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2304"откриете."
2305
2306#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2307msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2308msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2309
2310#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2311msgid ""
2312"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2313"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
2314"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2315"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
2316"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
2317"under the correct number."
2318msgstr ""
2319"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2320"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2321"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2322"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2323"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2324"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2325
2326#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2327msgid "Concept taken from EPI games."
2328msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2329
2330#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
2331msgid ""
2332"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
2333"the tower on the right in the empty space on the left."
2334msgstr ""
2335"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2336"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2337
2338#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2339msgid "Reproduce the given tower"
2340msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2341
2342#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2343msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2344msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2345
2346#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2347msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2348msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2349
2350#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2351msgid ""
2352"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2353"tower on the right in the empty space on the left."
2354msgstr ""
2355"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2356"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2357
2358#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2359msgid "Reproduce the tower on the right side"
2360msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2361
2362#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2363msgid "The Tower of Hanoi"
2364msgstr "„Кула на Ханой“"
2365
2366#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2367msgid ""
2368"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2369"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2370"placed atop a smaller disc"
2371msgstr ""
2372"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2373"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2374"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2375
2376#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2377msgid ""
2378"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2379"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2380"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2381"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2382"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2383"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2384"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2385"Tower_of_hanoi&gt;)"
2386msgstr ""
2387"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2388"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2389"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2390"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2391"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2392"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2393"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2394
2395#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2396msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2397msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2398
2399#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2400msgid ""
2401"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2402"as you get closer."
2403msgstr ""
2404"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2405"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2406
2407#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2408msgid "hexagon"
2409msgstr "Шестоъгълник"
2410
2411#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2412msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2413msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2414
2415#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2416msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2417msgstr ""
2418"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2419
2420#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2421#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2422#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2423msgid "Reading"
2424msgstr "Четене"
2425
2426#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2427msgid "Reading practice"
2428msgstr "Упражнения по четене"
2429
2430#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2431msgid "apple"
2432msgstr "ябълка"
2433
2434#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2435msgid "back"
2436msgstr "облегалка"
2437
2438#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2439msgid "bag"
2440msgstr "чанта"
2441
2442#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2443msgid "ball"
2444msgstr "топка"
2445
2446#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2447msgid "banana"
2448msgstr "банан"
2449
2450#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2451msgid "bed"
2452msgstr "легло"
2453
2454#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2455msgid "boat"
2456msgstr "лодка"
2457
2458#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2459msgid "book"
2460msgstr "книга"
2461
2462#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2463msgid "bottle"
2464msgstr "бутилка"
2465
2466#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2467msgid "cake"
2468msgstr "торта"
2469
2470#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2471msgid "camel"
2472msgstr "камила"
2473
2474#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2475#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2476msgid "car"
2477msgstr "автомобил"
2478
2479#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2480msgid "cat"
2481msgstr "котка"
2482
2483#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2484msgid "catch"
2485msgstr "влак"
2486
2487#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2488msgid "cheese"
2489msgstr "сирене"
2490
2491#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2492msgid "cow"
2493msgstr "крава"
2494
2495#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2496msgid "dog"
2497msgstr "куче"
2498
2499#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2500msgid "finish"
2501msgstr "финал"
2502
2503#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2504msgid "fish"
2505msgstr "риба"
2506
2507#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2508#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2509msgid "house"
2510msgstr "къща"
2511
2512#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2513msgid "pear"
2514msgstr "круша"
2515
2516#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2517msgid "plane"
2518msgstr "самолет"
2519
2520#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2521msgid "satchel"
2522msgstr "чанта"
2523
2524#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2525#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2526#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2527#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2528#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2529#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2530msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2531msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2532
2533#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2534msgid ""
2535"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2536"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2537msgstr ""
2538"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2539"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2540"отговора."
2541
2542#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2543msgid "Image Name"
2544msgstr "Име на изображението"
2545
2546#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2547msgid "Vocabulary and reading"
2548msgstr "Речник и четене"
2549
2550#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2551msgid "bulb"
2552msgstr "крушка"
2553
2554#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2555msgid "fishing boat"
2556msgstr "рибарска лодка"
2557
2558#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2559msgid "lamp"
2560msgstr "лампа"
2561
2562#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2563msgid "mail box"
2564msgstr "пощенска кутия"
2565
2566#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2567#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2568msgid "postcard"
2569msgstr "пощенска картичка"
2570
2571#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2572#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2573#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2574msgid "sailing boat"
2575msgstr "платноходка"
2576
2577#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2578msgid "egg"
2579msgstr "яйце"
2580
2581#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2582msgid "eggcup"
2583msgstr "чашка за варено яйце"
2584
2585#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2586msgid "flower"
2587msgstr "цвете"
2588
2589#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2590msgid "glass"
2591msgstr "стъкло"
2592
2593#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2594msgid "vase"
2595msgstr "ваза"
2596
2597#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2598msgid "light house"
2599msgstr "фар"
2600
2601#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2602msgid "rocket"
2603msgstr "ракета"
2604
2605#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2606msgid "sofa"
2607msgstr "диван"
2608
2609#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2610#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2611msgid "star"
2612msgstr "звезда"
2613
2614#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2615msgid "bicycle"
2616msgstr "велосипед"
2617
2618#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2619msgid "carrot"
2620msgstr "морков"
2621
2622#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2623msgid "grater"
2624msgstr "ренде"
2625
2626#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2627msgid "tree"
2628msgstr "дърво"
2629
2630#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2631msgid "pencil"
2632msgstr "молив"
2633
2634#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2635msgid "spruce"
2636msgstr "смърч"
2637
2638#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2639msgid "truck"
2640msgstr "камион"
2641
2642#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2643msgid "van"
2644msgstr "микробус"
2645
2646#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2647msgid "castle"
2648msgstr "замък"
2649
2650#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2651msgid "crown"
2652msgstr "корона"
2653
2654#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2655msgid "flag"
2656msgstr "флаг"
2657
2658#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2659msgid "racket"
2660msgstr "ракета"
2661
2662#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
2663msgid "Discover the keyboard."
2664msgstr "Опознаване на клавиатурата."
2665
2666#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
2667msgid "Keyboard-manipulation boards"
2668msgstr "Операции с клавиатурата"
2669
2670#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2671msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2672msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2673
2674#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2675msgid ""
2676"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2677"representation"
2678msgstr ""
2679"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2680"пространство"
2681
2682#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2683msgid "Find your left and right hands"
2684msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2685
2686#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2687msgid "None"
2688msgstr "Няма"
2689
2690#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2691msgid ""
2692"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2693"button on the left, or the green button on the right."
2694msgstr ""
2695"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2696"вляво или зеления вдясно."
2697
2698#: ../boards/login.xml.in.h:1
2699msgid ""
2700"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2701msgstr ""
2702"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2703"доклади."
2704
2705#: ../boards/login.xml.in.h:2
2706msgid "GCompris login screen"
2707msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2708
2709#: ../boards/login.xml.in.h:3
2710msgid ""
2711"In order to activate the login screen, you must \n"
2712"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2713"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
2714"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
2715"you can have a different set of users and select which activities are "
2716"available to them.\n"
2717"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
2718"'profile'\n"
2719"is the name of a profile as you created it in Administration."
2720msgstr ""
2721"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2722"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
2723"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2724"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2725"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2726"бъдат достъпни за тях.\n"
2727"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2728"profile“, където „profile“\n"
2729"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2730
2731#: ../boards/login.xml.in.h:10
2732msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
2733msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2734
2735#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
2736msgid "Addition"
2737msgstr "Събиране"
2738
2739#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
2740msgid ""
2741"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
2742"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom- right area to "
2743"input your answer."
2744msgstr ""
2745"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
2746"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
2747"отговора."
2748
2749#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
2750msgid "Count how many items are under the magic hat"
2751msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
2752
2753#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
2754msgid "Learn addition"
2755msgstr "Учене на събиране"
2756
2757#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
2758msgid "The magician hat"
2759msgstr "Шапката на магьосника"
2760
2761#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
2762msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
2763msgstr ""
2764"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
2765
2766#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
2767msgid "Learn subtraction"
2768msgstr "Учене на изваждане"
2769
2770#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
2771msgid ""
2772"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
2773"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
2774"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
2775"Click on the bottom right area to answer."
2776msgstr ""
2777"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
2778"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
2779"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
2780"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
2781
2782#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
2783#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
2784#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
2785msgid "Subtraction"
2786msgstr "Изваждане"
2787
2788#: ../boards/math.xml.in.h:1
2789msgid "Mathematical activities."
2790msgstr "Задачи по математика."
2791
2792#: ../boards/math.xml.in.h:2
2793msgid "Mathematics"
2794msgstr "Математика"
2795
2796#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2797#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2798msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2799msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2800
2801#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2802msgid "Find your way out of the maze"
2803msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2804
2805#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2806#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2807msgid "Help Tux get out of this maze."
2808msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2809
2810#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2811#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2812msgid "Maze"
2813msgstr "Лабиринт"
2814
2815#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2816msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2817msgstr ""
2818"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2819
2820#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2821msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2822msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2823
2824#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2825msgid ""
2826"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2827"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2828"let you turn Tux in another direction."
2829msgstr ""
2830"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2831"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2832"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2833
2834#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2835msgid "3D Maze"
2836msgstr "Триизмерен лабиринт"
2837
2838#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2839msgid "Find your way out of the 3D maze"
2840msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2841
2842#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2843msgid ""
2844"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2845"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2846"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2847msgstr ""
2848"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2849"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2850"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2851"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2852
2853#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2854msgid "Find your way out of the invisible maze"
2855msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2856
2857#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2858msgid ""
2859"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2860"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2861"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2862msgstr ""
2863"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2864"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2865"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2866"видим режим."
2867
2868#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2869msgid "Find your way out of different types of mazes"
2870msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2871
2872#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2873msgid "Go to Maze activities"
2874msgstr "Занимания с лабиринти"
2875
2876#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2877msgid "Ear-training activity"
2878msgstr "Упражнения за слух"
2879
2880#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2881msgid ""
2882"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2883"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2884msgstr ""
2885"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2886"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2887
2888#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2889msgid "Melody"
2890msgstr "Мелодия"
2891
2892#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2893msgid "Repeat a melody"
2894msgstr "Повтаряне на мелодия"
2895
2896#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2897msgid ""
2898"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2899"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2900"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2901"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2902"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2903msgstr ""
2904"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2905"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2906"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2907"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2908"карти, разкрийте и двете."
2909
2910#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2911msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2912msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2913
2914#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2915msgid "Memory Game with images"
2916msgstr "Игра на памет с изображения"
2917
2918#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2919msgid "Train your memory and remove all the cards"
2920msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2921
2922#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
2923msgid "Addition memory game"
2924msgstr "Игра на памет със събиране"
2925
2926#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
2927msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
2928msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
2929
2930#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
2931msgid ""
2932"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
2933"cards are gone."
2934msgstr ""
2935"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
2936"всички карти изчезнат."
2937
2938#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
2939msgid ""
2940"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
2941"Each card is hiding an adding-up sum, or the answer to the sum.\n"
2942"An adding-up sum looks like this: 2 + 2 = 4\n"
2943"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
2944"number on the other side. So 2 (1, 2) and 2 more (3, 4) makes 4. Count aloud "
2945"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
2946"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
2947"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
2948"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
2949"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
2950"at adding-up!\n"
2951"\n"
2952"In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also "
2953"called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and "
2954"bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, "
2955"then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You "
2956"can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the "
2957"numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. "
2958"You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put "
2959"them together and make a proper sum. When you do that, both those cards "
2960"disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've "
2961"won the game! :)"
2962msgstr ""
2963"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
2964"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
2965"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
2966"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
2967"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
2968"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
2969"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
2970"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
2971"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
2972"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
2973"\n"
2974"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
2975"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
2976"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
2977"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
2978"само по две карти на ход, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
2979"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
2980"знака за равенство и сте необходими на числата, за да ги съберете заедно и "
2981"да направите подходящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
2982"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
2983"играта! :-)"
2984
2985#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
2986msgid "Addition and subtraction memory game"
2987msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
2988
2989#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
2990#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
2991msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
2992msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
2993
2994#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
2995#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
2996msgid ""
2997"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
2998"until all the cards are gone."
2999msgstr ""
3000"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
3001"същото, докато всички карти изчезнат."
3002
3003#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
3004#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
3005#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
3006#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
3007#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
3008#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
3009#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
3010#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
3011msgid ""
3012"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3013"Each card is hiding an operation, or the answer to it.\n"
3014"\n"
3015"In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need "
3016"to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click "
3017"on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card "
3018"that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two "
3019"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3020"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3021"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3022"proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've "
3023"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
3024msgstr ""
3025"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3026"карта крие действие, или отговора му.\n"
3027"\n"
3028"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
3029"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
3030"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
3031"действие. Може да обръщате само две карти на ход, така че трябва да "
3032"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
3033"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необходими на "
3034"числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо уравнение. Когато "
3035"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
3036"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
3037
3038#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
3039#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
3040msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
3041msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
3042
3043#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
3044msgid "All operations memory game"
3045msgstr "Игра на памет с всички действия"
3046
3047#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
3048#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
3049msgid ""
3050"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
3051"cards are gone."
3052msgstr ""
3053"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
3054"свършат."
3055
3056#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
3057#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
3058#: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
3059#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
3060#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
3061#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
3062msgid ""
3063"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
3064"gone."
3065msgstr ""
3066"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
3067"изчезнат."
3068
3069#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
3070msgid "All operations memory game against Tux"
3071msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
3072
3073#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
3074msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
3075msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
3076
3077#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
3078msgid "Addition memory game against Tux"
3079msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
3080
3081#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
3082msgid "Additions"
3083msgstr "Събиране"
3084
3085#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
3086msgid "Division"
3087msgstr "Делене"
3088
3089#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
3090msgid "Division memory game"
3091msgstr "Игра на памет с делене"
3092
3093#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
3094msgid "Practise division, until all the cards are gone."
3095msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
3096
3097#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
3098msgid "Division memory game against Tux"
3099msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
3100
3101#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
3102msgid "Go to Memory activities"
3103msgstr "Занимания за развиване на паметта"
3104
3105#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
3106msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
3107msgstr ""
3108"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
3109
3110#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
3111msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
3112msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
3113
3114#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
3115msgid "Subtraction memory game"
3116msgstr "Игра на памет с изваждане"
3117
3118#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
3119msgid ""
3120"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
3121"the cards are gone."
3122msgstr ""
3123"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
3124"всички карти изчезнат."
3125
3126#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
3127msgid ""
3128"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3129"Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.\n"
3130"A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2\n"
3131"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
3132"number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud "
3133"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
3134"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3135"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3136"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3137"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3138"at adding-up!\n"
3139"\n"
3140"In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You "
3141"need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. "
3142"Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other "
3143"card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two "
3144"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3145"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3146"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3147"proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made "
3148"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
3149msgstr ""
3150"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3151"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
3152"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
3153"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3154"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
3155"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3156"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3157"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3158"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3159"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
3160"\n"
3161"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
3162"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
3163"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
3164"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на ход, така "
3165"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
3166"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
3167"необходими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо "
3168"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
3169"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
3170
3171#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
3172msgid "Subtraction memory game against Tux"
3173msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
3174
3175#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
3176msgid "Multiplication"
3177msgstr "Умножение"
3178
3179#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
3180msgid "Multiplication memory game"
3181msgstr "Игра на памет с умножение"
3182
3183#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
3184msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
3185msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3186
3187#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
3188msgid ""
3189"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
3190"the cards are gone."
3191msgstr ""
3192"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
3193"всички карти изчезнат."
3194
3195#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
3196msgid "Multiplication and division memory game"
3197msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
3198
3199#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
3200#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
3201msgid "Multiplication, division"
3202msgstr "Умножение, делене"
3203
3204#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
3205#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
3206msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
3207msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
3208
3209#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
3210msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
3211msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
3212
3213#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
3214msgid "Multiplication memory game against Tux"
3215msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
3216
3217#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
3218msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
3219msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3220
3221#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
3222msgid "Go to mathematics memory activities"
3223msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
3224
3225#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
3226#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
3227msgid "Memory activities based on operations"
3228msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
3229
3230#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
3231msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
3232msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
3233
3234#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
3235msgid ""
3236"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
3237"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
3238"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
3239"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
3240"turn over the twins, they both disappear."
3241msgstr ""
3242"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
3243"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
3244"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
3245"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
3246"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
3247
3248#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
3249msgid "Audio memory game"
3250msgstr "Игра за звукова памет"
3251
3252#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
3253msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
3254msgstr ""
3255"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
3256
3257#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
3258#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
3259msgid "Mouse manipulation, Brain."
3260msgstr "Операции с мишката, мислене."
3261
3262#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
3263msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
3264msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
3265
3266#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
3267msgid "Audio memory game against Tux"
3268msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3269
3270#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
3271msgid "Play the audio memory game against Tux"
3272msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3273
3274#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
3275msgid "Have a memory competition with Tux."
3276msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
3277
3278#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
3279msgid "Memory Game with images, against Tux"
3280msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
3281
3282#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
3283msgid ""
3284"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
3285"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
3286"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
3287"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
3288"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
3289"twins than he does."
3290msgstr ""
3291"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
3292"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
3293"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
3294"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
3295"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
3296"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
3297"намерите повече двойки близнаци от него."
3298
3299#: ../boards/menu.xml.in.h:1
3300msgid ""
3301"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3302"activities.\n"
3303"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
3304"The following icons are displayed from right to left.\n"
3305"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3306"activity)\n"
3307"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
3308"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3309"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3310"    Music note - Repeat the question\n"
3311"    Question Mark - Help\n"
3312"    Tool - The configuration menu\n"
3313"    Tux Plane - About GCompris\n"
3314"The stars show suitable age groups for each game:\n"
3315"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
3316"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
3317msgstr ""
3318"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3319"занимания.\n"
3320"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3321"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
3322"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3323"занимание)\n"
3324"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
3325"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3326"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3327"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
3328"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3329"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3330"    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
3331"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
3332"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3333"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3334
3335#: ../boards/menu.xml.in.h:15 ../boards/menu2.xml.in.h:15
3336msgid "GCompris Main Menu"
3337msgstr "Главно меню на GCompris"
3338
3339#: ../boards/menu.xml.in.h:16 ../src/boards/menu2.c:1006
3340msgid ""
3341"GCompris is a collection of educational games that provides different "
3342"activities for children aged 2 and up."
3343msgstr ""
3344"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3345"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3346
3347#: ../boards/menu.xml.in.h:18 ../boards/menu2.xml.in.h:18
3348msgid ""
3349"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
3350"edutainment software"
3351msgstr ""
3352"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
3353"собственически образователен софтуер."
3354
3355#: ../boards/menu2.xml.in.h:1
3356msgid ""
3357"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3358"activities.\n"
3359"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
3360"The following icons are displayed from right to left.\n"
3361"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3362"activity)\n"
3363"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
3364"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3365"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3366"    Music note - Repeat the question\n"
3367"    Question Mark - Help\n"
3368"    Tool - The configuration menu\n"
3369"    Tux Plane - About game\n"
3370"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
3371"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
3372"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
3373msgstr ""
3374"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3375"занимания.\n"
3376"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3377"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
3378"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3379"занимание)\n"
3380"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
3381"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3382"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3383"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
3384"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3385"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3386"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
3387"Звездите показват подходящата възрастова група за всяка игра:\n"
3388"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3389"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3390
3391#: ../boards/menu2.xml.in.h:16
3392msgid ""
3393"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
3394"from 2 years old with different activities."
3395msgstr ""
3396"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3397"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3398
3399#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
3400msgid "Miscellaneous activities"
3401msgstr "Разни занимания"
3402
3403#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
3404msgid "Time, Geography, ..."
3405msgstr "Време, география, ..."
3406
3407#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
3408msgid ""
3409"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
3410"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
3411msgstr ""
3412"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
3413"липсващата буква, за да завършите думата."
3414
3415#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
3416msgid "Fill in the missing letter"
3417msgstr "Попълнете липсващата буква"
3418
3419#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
3420msgid "Missing Letter"
3421msgstr "Липсваща буква"
3422
3423#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
3424msgid "Training reading skills"
3425msgstr "Упражнения по четене"
3426
3427#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
3428msgid "Word reading"
3429msgstr "Четене на думи"
3430
3431#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
3432msgid "apple/_pple/a/i/o"
3433msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
3434
3435#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
3436msgid "apple/app_e/l/h/n"
3437msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
3438
3439#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
3440msgid "apple/appl_/e/h/a"
3441msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
3442
3443#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
3444msgid "ball/_all/b/p/d"
3445msgstr "топка/_опка/т/д/к"
3446
3447#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
3448msgid "ball/b_ll/a/u/o"
3449msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
3450
3451#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
3452msgid "ball/bal_/l/h/s"
3453msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
3454
3455#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
3456msgid "banana/_anana/b/p/d"
3457msgstr "банан/_анан/б/в/п"
3458
3459#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
3460msgid "banana/b_nana/a/o/i"
3461msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
3462
3463#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
3464msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
3465msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
3466
3467#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
3468msgid "bed/_ed/b/l/f"
3469msgstr "легло/_егло/л/к/н"
3470
3471#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
3472msgid "bed/b_d/e/a/i"
3473msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
3474
3475#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
3476msgid "bed/be_/d/p/b"
3477msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
3478
3479#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
3480msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
3481msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
3482
3483#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
3484msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
3485msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
3486
3487#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
3488msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
3489msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
3490
3491#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
3492msgid "cake/_ake/c/p/d"
3493msgstr "торта/_орта/т/д/п"
3494
3495#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
3496msgid "cake/c_ke/a/o/e"
3497msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
3498
3499#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
3500msgid "cake/ca_e/k/q/c"
3501msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
3502
3503#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
3504msgid "car/_ar/c/k/b"
3505msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
3506
3507#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
3508msgid "car/c_r/a/k/o"
3509msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
3510
3511#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
3512msgid "car/ca_/r/w/k"
3513msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
3514
3515#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
3516msgid "dog/_og/d/p/q"
3517msgstr "куче/_уче/к/г/с"
3518
3519#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
3520msgid "dog/d_g/o/g/a"
3521msgstr "куче/к_че/у/о/а"
3522
3523#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
3524msgid "dog/do_/g/p/q"
3525msgstr "куче/куч_/е/и/о"
3526
3527#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
3528msgid "fish/_ish/f/h/l"
3529msgstr "риба/_иба/р/в/н"
3530
3531#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
3532msgid "fish/f_sh/i/u/l"
3533msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
3534
3535#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
3536msgid "fish/fis_/h/o/i"
3537msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
3538
3539#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
3540msgid "house/_ouse/h/e/j"
3541msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
3542
3543#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
3544msgid "house/h_use/o/f/u"
3545msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
3546
3547#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
3548msgid "house/hous_/e/a/i"
3549msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
3550
3551#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
3552msgid "plane/_lane/p/g/d"
3553msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
3554
3555#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
3556msgid "plane/p_ane/l/j/i"
3557msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
3558
3559#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
3560msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
3561msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
3562
3563#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
3564msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
3565msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
3566
3567#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
3568msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
3569msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
3570
3571#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
3572msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
3573msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
3574
3575#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
3576msgid "Can count"
3577msgstr "Можете да броите"
3578
3579#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
3580msgid ""
3581"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
3582"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3583msgstr ""
3584"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3585"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3586"екрана."
3587
3588#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3589msgid "Money"
3590msgstr "Пари"
3591
3592#: ../boards/money.xml.in.h:4
3593msgid "Practice money usage"
3594msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3595
3596#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3597msgid ""
3598"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3599"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3600msgstr ""
3601"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3602"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3603
3604#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3605msgid "Practice money usage including cents"
3606msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3607
3608#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3609msgid "Rebuild the mosaic"
3610msgstr "Постройте наново мозайката"
3611
3612#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
3613msgid "Mouse-manipulation activities."
3614msgstr "Занимания за операции с мишка."
3615
3616#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3617msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
3618msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
3619
3620#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
3621msgid "Numeration"
3622msgstr "Броене"
3623
3624#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
3625msgid "Numeration activities."
3626msgstr "Упражнения по броене."
3627
3628#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3629msgid "Assemble the puzzle"
3630msgstr "Завършете пъзела"
3631
3632#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3633msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3634msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3635
3636#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3637msgid ""
3638"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3639"main board."
3640msgstr ""
3641"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3642"централната зона."
3643
3644#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3645msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3646msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3647
3648#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3649msgid "Spatial representation"
3650msgstr "Представа за пространство"
3651
3652#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3653msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3654msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3655
3656#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3657msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3658msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3659
3660#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3661msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3662msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3663
3664#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3665msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3666msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3667
3668#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3669msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3670msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3671
3672#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3673msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3674msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3675
3676#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3677msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3678msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3679
3680#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3681msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3682msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3683
3684#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3685msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3686msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3687
3688#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3689msgid ""
3690"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3691"on Tux to open the parachute."
3692msgstr ""
3693"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3694"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3695"Тъкс."
3696
3697#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3698msgid ""
3699"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3700"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3701msgstr ""
3702"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3703"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3704
3705#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3706msgid "Parachutist"
3707msgstr "Парашутист"
3708
3709#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3710msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3711msgstr ""
3712"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3713"играете."
3714
3715#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3716msgid ""
3717"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3718"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3719msgstr ""
3720"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3721"за управление на въртолета."
3722
3723#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3724msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3725msgstr ""
3726"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3727
3728#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3729msgid "Number"
3730msgstr "Число"
3731
3732#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3733msgid "Numbers in Order"
3734msgstr "Подредени числа"
3735
3736#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
3737msgid "Puzzles"
3738msgstr "Пъзели"
3739
3740#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
3741msgid "Various puzzles."
3742msgstr "Различни пъзели."
3743
3744#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3745msgid "Add a language-binding to gcompris."
3746msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3747
3748#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3749msgid "Advanced Python Programmer :)"
3750msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3751
3752#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3753msgid "Python Test"
3754msgstr "Тест по Питон"
3755
3756#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3757msgid "Test board for the python plugin"
3758msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3759
3760#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3761msgid ""
3762"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3763msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3764
3765#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3766msgid "A memory game based on trains"
3767msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
3768
3769#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3770msgid ""
3771"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3772"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3773"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3774"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3775msgstr ""
3776"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3777"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3778"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3779"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3780
3781#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3782msgid "Memory-training"
3783msgstr "Упражнения за паметта"
3784
3785#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3786msgid "Railway"
3787msgstr "Железница"
3788
3789#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3790msgid "Click on the correct colored object."
3791msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3792
3793#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3794msgid "Click on the matching color"
3795msgstr "Натиснете правилния цвят"
3796
3797#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3798msgid "Read the names of colors"
3799msgstr "Четене на цветове"
3800
3801#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3802msgid "This board teaches basic colors."
3803msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3804
3805#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3806msgid "black"
3807msgstr "черно"
3808
3809#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3810msgid "blue"
3811msgstr "синьо"
3812
3813#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3814msgid "brown"
3815msgstr "кафяво"
3816
3817#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3818msgid "green"
3819msgstr "зелено"
3820
3821#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3822msgid "grey"
3823msgstr "сиво"
3824
3825#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3826msgid "orange"
3827msgstr "оранжево"
3828
3829#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3830msgid "pink"
3831msgstr "розово"
3832
3833#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3834msgid "red"
3835msgstr "червено"
3836
3837#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3838msgid "violet"
3839msgstr "лилаво"
3840
3841#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3842msgid "white"
3843msgstr "бяло"
3844
3845#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3846msgid "yellow"
3847msgstr "жълто"
3848
3849#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3850msgid "Go to the Reading activities"
3851msgstr "Занимания по четене"
3852
3853#: ../boards/reading.xml.in.h:2
3854msgid "Reading activities."
3855msgstr "Занимания по четене."
3856
3857#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3858msgid ""
3859"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3860"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3861msgstr ""
3862"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3863"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3864
3865#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3866msgid "Horizontal reading practice"
3867msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3868
3869#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3870msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3871msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3872
3873#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
3874msgid "Reading training in a limited time"
3875msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3876
3877#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3878msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3879msgstr ""
3880"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3881
3882#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
3883msgid "Read training in a limited time"
3884msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3885
3886#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3887msgid "Vertical-reading practice"
3888msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3889
3890#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3891msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3892msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3893
3894#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
3895msgid ""
3896"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3897"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3898"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3899"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3900msgstr ""
3901"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3902"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3903"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3904"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3905
3906#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3907msgid "Redraw the given item"
3908msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3909
3910#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3911msgid ""
3912"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3913"the left."
3914msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3915
3916#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3917msgid ""
3918"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3919"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
3920"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
3921"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
3922"objects under others."
3923msgstr ""
3924"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3925"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3926"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3927"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3928
3929#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3930msgid "Mirror the given item"
3931msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3932
3933#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3934msgid ""
3935"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
3936"first level"
3937msgstr ""
3938"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3939"ниво"
3940
3941#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3942msgid ""
3943"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3944"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3945"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3946msgstr ""
3947"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3948"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3949"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3950
3951#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3952msgid "Practice subtraction with a fun game"
3953msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3954
3955#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3956msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3957msgstr ""
3958"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3959"блок."
3960
3961#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3962#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3963#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3964#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3965#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3966#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3967#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3968#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3969#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3970#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3971msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3972msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3973
3974#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3975msgid "Balance the scales properly"
3976msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3977
3978#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3979msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3980msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
3981
3982#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
3983msgid ""
3984"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
3985"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
3986"released under the GPL licence."
3987msgstr ""
3988"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
3989"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
3990"издадена под лиценза GPL."
3991
3992#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
3993msgid ""
3994"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
3995"arranged in any order."
3996msgstr ""
3997"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
3998"се подреждат във всякакъв ред."
3999
4000#: ../boards/searace.xml.in.h:1
4001msgid "Direct your boat accurately to win the race."
4002msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
4003
4004#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
4005msgid ""
4006"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
4007"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4008"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4009"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4010"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4011"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
4012"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
4013"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
4014"to improve your program and start a new race with the same weather "
4015"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4016"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4017"next level will give you more complex weather conditions."
4018msgstr ""
4019"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
4020"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
4021"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
4022"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
4023"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
4024"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
4025"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
4026"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
4027"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
4028"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
4029"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
4030"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
4031"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
4032
4033#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
4034msgid ""
4035"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
4036"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
4037"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
4038"concept to children."
4039msgstr ""
4040"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
4041"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
4042"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
4043"децата в понятието програмиране."
4044
4045#: ../boards/searace.xml.in.h:4
4046msgid "Sea race (2 Players)"
4047msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
4048
4049#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
4050msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
4051msgstr ""
4052"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
4053
4054#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
4055msgid "Sea race (Single Player)"
4056msgstr "Морско състезание (1 играч)"
4057
4058#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
4059msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
4060msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
4061
4062#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
4063msgid "Counting skills"
4064msgstr "Умения по броене"
4065
4066#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
4067msgid "In a limited time, count the number of dots"
4068msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
4069
4070#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
4071msgid "Numbers With Dice"
4072msgstr "Числа със зар"
4073
4074#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
4075msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
4076msgstr ""
4077"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
4078"падащия зар."
4079
4080#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
4081msgid "Numbers with pairs of dice"
4082msgstr "Числа със зар"
4083
4084#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
4085msgid "Go to Sound activities"
4086msgstr "Занимания със звуци"
4087
4088#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
4089msgid "Sound based activities."
4090msgstr "Занимания със звуци."
4091
4092#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
4093msgid "Strategy games"
4094msgstr "Стратегически игри"
4095
4096#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
4097msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
4098msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
4099
4100#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
4101msgid ""
4102"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
4103"to navigate to the required depth."
4104msgstr ""
4105"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
4106"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
4107
4108#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
4109msgid "Learn how a submarine works"
4110msgstr "Научете как работи подводницата"
4111
4112#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
4113msgid "Physics basics"
4114msgstr "Основи на физиката"
4115
4116#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
4117msgid "Pilot a submarine"
4118msgstr "Управление на подводница"
4119
4120#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
4121msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
4122msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
4123
4124#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
4125msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
4126msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
4127
4128#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
4129msgid ""
4130"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
4131"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
4132"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
4133"not let you enter invalid data."
4134msgstr ""
4135"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
4136"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
4137"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
4138"въвеждането на неправилни данни."
4139
4140#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
4141msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
4142msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
4143
4144#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
4145msgid ""
4146"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
4147msgstr ""
4148"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
4149"район."
4150
4151#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
4152msgid ""
4153"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
4154"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
4155"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
4156"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
4157"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
4158"Sudoku&gt;)."
4159msgstr ""
4160"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
4161"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
4162"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
4163"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
4164"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
4165"Судоку&gt;)."
4166
4167#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
4168msgid ""
4169"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
4170"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
4171"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
4172"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
4173"opposite order."
4174msgstr ""
4175"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
4176"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
4177"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
4178"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
4179"обратен ред."
4180
4181#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
4182msgid "Super Brain"
4183msgstr "Свръхмозък"
4184
4185#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
4186msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
4187msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
4188
4189#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
4190msgid ""
4191"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
4192"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
4193"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
4194"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
4195"taking the square as the unit:\n"
4196"\t* 5 right isosceles triangles\n"
4197"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
4198"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
4199"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
4200"\t* 1 square (side of 1)\n"
4201"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
4202msgstr ""
4203"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
4204"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
4205"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
4206"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
4207"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
4208"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
4209"\t\to два малки (с катети 1)\n"
4210"\t\to един среден (с катети √2)\n"
4211"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
4212"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
4213"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
4214
4215#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
4216msgid ""
4217"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
4218"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
4219"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
4220"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
4221"the shape will be drawn."
4222msgstr ""
4223"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
4224"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
4225"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
4226"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
4227"фигурата."
4228
4229#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
4230msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
4231msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
4232
4233#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
4234msgid ""
4235"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
4236"GCompris by Yves Combe in 2005."
4237msgstr ""
4238"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
4239"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
4240
4241#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
4242msgid "The tangram puzzle game"
4243msgstr "Пъзел - танграми"
4244
4245#: ../boards/target.xml.in.h:1
4246msgid ""
4247"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
4248msgstr ""
4249"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
4250
4251#: ../boards/target.xml.in.h:2
4252msgid ""
4253"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
4254"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
4255"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
4256"or the OK button."
4257msgstr ""
4258"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
4259"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
4260"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
4261"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
4262
4263#: ../boards/target.xml.in.h:3
4264msgid "Hit the target and count your points"
4265msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
4266
4267#: ../boards/target.xml.in.h:4
4268msgid "Practice addition with a target game"
4269msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
4270
4271#: ../boards/target.xml.in.h:5
4272msgid "Throw darts at a target and count your score."
4273msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
4274
4275#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
4276msgid "A sliding-block puzzle game"
4277msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
4278
4279#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
4280msgid ""
4281"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
4282msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
4283
4284#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
4285msgid "Drawing activity (pixmap)"
4286msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
4287
4288#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
4289msgid "Launch Tuxpaint"
4290msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
4291
4292#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
4293msgid "Tuxpaint"
4294msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
4295
4296#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
4297msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
4298msgstr ""
4299"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
4300"ще приключи."
4301
4302#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
4303msgid "mouse and keyboard manipulation"
4304msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
4305
4306#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
4307msgid ""
4308"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
4309"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
4310"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
4311"him."
4312msgstr ""
4313"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
4314"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
4315"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
4316
4317#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
4318msgid "Learn about the water cycle"
4319msgstr "Научете водния кръговрат"
4320
4321#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
4322msgid "Learn the water cycle"
4323msgstr "Научете водния кръговрат"
4324
4325#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
4326msgid ""
4327"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
4328"system back up so he can take a shower."
4329msgstr ""
4330"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
4331"система така, че да може да се изкъпе."
4332
4333#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
4334msgid "Falling Words"
4335msgstr "Падащи думи"
4336
4337#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
4338msgid "Keyboard training"
4339msgstr "Упражнения с клавиатурата"
4340
4341#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
4342msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
4343msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
4344
4345#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
4346msgid "Type the falling words before they reach the ground"
4347msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
4348
4349#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
4350msgid "Administration for gcompris"
4351msgstr "Администриране на GCompris"
4352
4353#: ../gcompris.desktop.in.h:1
4354msgid "Educational game for ages 2 to 10"
4355msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
4356
4357#: ../gcompris.desktop.in.h:2
4358msgid "Educational suite gcompris"
4359msgstr "Образователна серия GCompris"
4360
4361#: ../gcompris.desktop.in.h:3
4362msgid "Multiple activities for kids"
4363msgstr "Многообразни занимания за деца"
4364
4365#: ../src/boards/awele.c:349 ../src/boards/awele.c:359
4366msgid "NORTH"
4367msgstr "СЕВЕР"
4368
4369#: ../src/boards/awele.c:371 ../src/boards/awele.c:381
4370msgid "SOUTH"
4371msgstr "ЮГ"
4372
4373#: ../src/boards/awele.c:550
4374msgid "Choose a house"
4375msgstr "Изберете къща"
4376
4377#: ../src/boards/awele.c:678
4378msgid "Your turn to play ..."
4379msgstr "Ваш ред е..."
4380
4381#: ../src/boards/awele.c:747
4382msgid "Not allowed! Try again !"
4383msgstr "Не е позволено! Опитайте отново!"
4384
4385#: ../src/boards/chess.c:189
4386msgid ""
4387"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4388"to play chess in gcompris.\n"
4389"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4390"GNU/Linux distribution\n"
4391"And check it is located here: "
4392msgstr ""
4393"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4394"за да играете шах в GCompris\n"
4395"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
4396"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
4397"И проверете дали я има в "
4398
4399#: ../src/boards/chess.c:228
4400msgid ""
4401"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4402"to play chess in gcompris.\n"
4403"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4404"GNU/Linux distribution\n"
4405"And check it is in "
4406msgstr ""
4407"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4408"за да играете шах в GCompris\n"
4409"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
4410"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
4411"И проверете дали я има в "
4412
4413#: ../src/boards/chess.c:569
4414msgid "White's Turn"
4415msgstr "Ред на белите"
4416
4417#: ../src/boards/chess.c:569
4418msgid "Black's Turn"
4419msgstr "Ред на черните"
4420
4421#: ../src/boards/chess.c:713
4422msgid "White checks"
4423msgstr "Шах на белите"
4424
4425#: ../src/boards/chess.c:715
4426msgid "Black checks"
4427msgstr "Шах на черните"
4428
4429#: ../src/boards/chess.c:1052
4430msgid "Black mates"
4431msgstr "Мат на черните"
4432
4433#: ../src/boards/chess.c:1057
4434msgid "White mates"
4435msgstr "Мат на белите"
4436
4437#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
4438#: ../src/gcompris/bonus.c:321
4439msgid "Drawn game"
4440msgstr "Равна игра"
4441
4442#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
4443#. require by all utf8-functions
4444#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
4445#: ../src/boards/click_on_letter.c:252 ../src/boards/click_on_letter.c:269
4446#: ../src/boards/gletters.c:230 ../src/boards/memory.c:840
4447msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
4448msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
4449
4450#: ../src/boards/click_on_letter.c:281
4451#, c-format
4452msgid ""
4453"Error: this activity requires that you first install\n"
4454"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
4455msgstr ""
4456"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4457"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
4458
4459#: ../src/boards/click_on_letter.c:288
4460#, c-format
4461msgid ""
4462"Error: this activity requires that you first install\n"
4463"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
4464msgstr ""
4465"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4466"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
4467
4468#: ../src/boards/click_on_letter.c:296 ../src/boards/python/melody.py:116
4469msgid ""
4470"Error: this activity cannot be played with the\n"
4471"sound effects disabled.\n"
4472"Go to the configuration dialogue to\n"
4473"enable the sound"
4474msgstr ""
4475"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
4476"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
4477"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
4478"за да включите звука."
4479
4480#. toggle box
4481#: ../src/boards/click_on_letter.c:653 ../src/boards/gletters.c:882
4482#: ../src/boards/python/login.py:535
4483msgid "Uppercase only text"
4484msgstr "Само текст с главни букви"
4485
4486#: ../src/boards/clickgame.c:178
4487#, c-format
4488msgid "Couldn't open dir: %s"
4489msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
4490
4491#: ../src/boards/clockgame.c:539 ../src/boards/clockgame.c:549
4492msgid "Set the watch to:"
4493msgstr "Настройте часовника на:"
4494
4495#: ../src/boards/colors.c:57
4496msgid "Click on the blue duck"
4497msgstr "Натиснете синята играчка"
4498
4499#: ../src/boards/colors.c:58
4500msgid "Click on the brown duck"
4501msgstr "Натиснете кафявата играчка"
4502
4503#: ../src/boards/colors.c:59
4504msgid "Click on the green duck"
4505msgstr "Натиснете зелената играчка"
4506
4507#: ../src/boards/colors.c:60
4508msgid "Click on the grey duck"
4509msgstr "Натиснете сивата играчка"
4510
4511#: ../src/boards/colors.c:61
4512msgid "Click on the orange duck"
4513msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
4514
4515#: ../src/boards/colors.c:62
4516msgid "Click on the purple duck"
4517msgstr "Натиснете лилавата играчка"
4518
4519#: ../src/boards/colors.c:63
4520msgid "Click on the red duck"
4521msgstr "Натиснете червената играчка"
4522
4523#: ../src/boards/colors.c:64
4524msgid "Click on the yellow duck"
4525msgstr "Натиснете жълтата играчка"
4526
4527#: ../src/boards/colors.c:65
4528msgid "Click on the black duck"
4529msgstr "Натиснете черната играчка"
4530
4531#: ../src/boards/colors.c:66
4532msgid "Click on the white duck"
4533msgstr "Натиснете бялата играчка"
4534
4535#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
4536#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:836
4537msgid "0123456789"
4538msgstr "0123456789"
4539
4540#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
4541#: ../src/boards/gletters.c:236 ../src/boards/memory.c:846
4542msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
4543msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
4544
4545#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
4546msgid ""
4547"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
4548"side."
4549msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
4550
4551#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
4552msgid "Tower of Hanoi"
4553msgstr "„Кула на Ханой“"
4554
4555#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
4556msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
4557msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
4558
4559#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
4560msgid "Learn how to read"
4561msgstr "Научете се как да четете"
4562
4563#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
4564#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4565#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
4566#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
4567msgid "left"
4568msgstr "лява"
4569
4570#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
4571#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4572#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
4573#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
4574msgid "right"
4575msgstr "дясна"
4576
4577#: ../src/boards/maze.c:492
4578msgid ""
4579"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
4580"moves"
4581msgstr ""
4582"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
4583"се движите"
4584
4585#: ../src/boards/maze.c:494
4586msgid ""
4587"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
4588msgstr ""
4589"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
4590"да се движите"
4591
4592#: ../src/boards/memory.c:287
4593msgid "Memory"
4594msgstr "Памет"
4595
4596#: ../src/boards/memory.c:288
4597msgid "Find the matching pair"
4598msgstr "Намерете съответстващата двойка"
4599
4600#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators "+-×Â÷" for  your language.
4601#: ../src/boards/memory.c:851
4602msgid "+-×÷"
4603msgstr "+-.:"
4604
4605#: ../src/boards/menu.c:79
4606msgid "Main Menu"
4607msgstr "Главно меню"
4608
4609#: ../src/boards/menu.c:80 ../src/boards/menu2.c:129
4610msgid "Select a Board"
4611msgstr "Изберете игра"
4612
4613#: ../src/boards/menu2.c:128
4614msgid "Main Menu Second Version"
4615msgstr "Втора версия на главното меню"
4616
4617#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
4618#: ../src/boards/money.c:489
4619#, c-format
4620msgid "$ %.2f"
4621msgstr "$ %.2f"
4622
4623#: ../src/boards/money.c:502
4624#, c-format
4625msgid "$ %.0f"
4626msgstr "$ %.0f"
4627
4628#: ../src/boards/planegame.c:78
4629msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
4630msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
4631
4632#: ../src/boards/python.c:62
4633msgid "Python Board"
4634msgstr "Дъска Питон"
4635
4636#: ../src/boards/python.c:63
4637msgid "Special board that embeds python into gcompris."
4638msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
4639
4640#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
4641msgid "Select a profile:"
4642msgstr "Изберете профил:"
4643
4644#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
4645msgid "Filter"
4646msgstr "Филтър"
4647
4648#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
4649msgid "Select all"
4650msgstr "Избор на всичко"
4651
4652#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
4653msgid "Unselect all"
4654msgstr "Премахване на избора"
4655
4656#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:161
4657msgid "Locales"
4658msgstr "Локали"
4659
4660#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:166
4661msgid "Locales sound"
4662msgstr "Локализирани звуци"
4663
4664#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:171
4665msgid "Wordlist"
4666msgstr "Списък с думи"
4667
4668#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:178
4669#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4670#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4671msgid "Login"
4672msgstr "Влизане"
4673
4674#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
4675msgid "Main menu"
4676msgstr "Главно меню"
4677
4678#. columns for Board name
4679#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
4680#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
4681#. image.show()
4682#. column_pref.set_widget(image)
4683#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
4684msgid "Active"
4685msgstr "Активно"
4686
4687#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
4688msgid "Board title"
4689msgstr "Заглавие на заниманието"
4690
4691#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
4692#, python-format
4693msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
4694msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
4695
4696#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
4697#, python-format
4698msgid ""
4699"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
4700"for profile <b>%s</b></span>"
4701msgstr ""
4702"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
4703"за профил <b>%s</b></span>"
4704
4705#. Init configuration window:
4706#. all the configuration functions will use it
4707#. all the configuration functions returns values for their key in
4708#. the dict passed to the apply_callback
4709#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
4710#. we can add what you want in it.
4711#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
4712#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
4713#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
4714#: ../src/boards/python/pythontest.py:410 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
4715#, python-format
4716msgid ""
4717"<b>%s</b> configuration\n"
4718" for profile <b>%s</b>"
4719msgstr ""
4720"<b>%s</b> конфигурация\n"
4721" за профил <b>%s</b>"
4722
4723#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
4724#: ../src/boards/python/pythontest.py:474
4725msgid "Select sound locale"
4726msgstr "Изберете локал за звука"
4727
4728#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
4729msgid "Editing a Class"
4730msgstr "Редактиране на клас"
4731
4732#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
4733msgid "Editing class: "
4734msgstr "Редактиране на клас: "
4735
4736#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
4737msgid "Editing a new class"
4738msgstr "Редактиране на нов клас"
4739
4740#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
4741msgid "Class:"
4742msgstr "Клас:"
4743
4744#. FIXME: How to remove the default selection
4745#. Label and Entry for the teacher name
4746#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
4747msgid "Teacher:"
4748msgstr "Учител:"
4749
4750#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
4751msgid "Assign all the users belonging to this class"
4752msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4753
4754#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
4755#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
4756#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
4757#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
4758msgid "First Name"
4759msgstr "Име"
4760
4761#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
4762#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
4763#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
4764#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
4765msgid "Last Name"
4766msgstr "Фамилия"
4767
4768#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
4769msgid "You need to provide at least a name for your class"
4770msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4771
4772#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
4773msgid "There is already a class with this name"
4774msgstr "Вече има клас с това име"
4775
4776#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
4777#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
4778#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
4779msgid "Class"
4780msgstr "Клас"
4781
4782#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
4783msgid "Teacher"
4784msgstr "Учител"
4785
4786#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4787msgid "Editing a Group"
4788msgstr "Редактиране на група"
4789
4790#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4791msgid "Editing group: "
4792msgstr "Редактиране на група: "
4793
4794#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4795msgid " for class: "
4796msgstr " за клас: "
4797
4798#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4799msgid "Editing a new group"
4800msgstr "Редактиране на нова група"
4801
4802#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4803msgid "Group:"
4804msgstr "Група:"
4805
4806#. FIXME: How to remove the selection
4807#. Label and Entry for the first name
4808#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4809#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4810msgid "Description:"
4811msgstr "Описание:"
4812
4813#. Top message gives instructions
4814#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4815msgid "Assign all the users belonging to this group"
4816msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4817
4818#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4819msgid "You need to provide at least a name for your group"
4820msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4821
4822#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4823msgid "There is already a group with this name"
4824msgstr "Вече има група с това име"
4825
4826#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4827msgid "Select a class:"
4828msgstr "Изберете клас:"
4829
4830#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4831#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4832#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4833msgid "Group"
4834msgstr "Група"
4835
4836#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4837#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4838#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4839#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4840msgid "Description"
4841msgstr "Описание"
4842
4843#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4844msgid "You must first select a group in the list"
4845msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4846
4847#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4848#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4849msgid "Birth Date"
4850msgstr "Дата на раждане"
4851
4852#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4853#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4854msgid "Boards"
4855msgstr "Занимания"
4856
4857#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4858#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4859msgid "Groups"
4860msgstr "Групи"
4861
4862#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4863#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4864msgid "Profiles"
4865msgstr "Профили"
4866
4867#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4868#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4869msgid "Classes"
4870msgstr "Класове"
4871
4872#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4873#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4874msgid "Users"
4875msgstr "Потребители"
4876
4877#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4878msgid "Editing a Profile"
4879msgstr "Редактиране на профил"
4880
4881#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4882msgid "Editing profile: "
4883msgstr "Редактиране на профил: "
4884
4885#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4886msgid "Editing a new profile"
4887msgstr "Редактиране на нов профил"
4888
4889#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4890msgid "Profile:"
4891msgstr "Профил:"
4892
4893#. Top message gives instructions
4894#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4895msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4896msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4897
4898#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4899msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4900msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4901
4902#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4903msgid "There is already a profile with this name"
4904msgstr "Вече има профил с това име"
4905
4906#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4907#: ../src/gcompris/board_config.c:587 ../src/gcompris/board_config.c:717
4908msgid "Default"
4909msgstr "По подразбиране"
4910
4911#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4912msgid "Profile"
4913msgstr "Профил"
4914
4915#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4916msgid "[Default]"
4917msgstr "[По подразбиране]"
4918
4919#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4920msgid "Editing a User"
4921msgstr "Редактиране на потребител"
4922
4923#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4924msgid "Editing a User "
4925msgstr "Редактиране на потребител "
4926
4927#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4928msgid "Editing a new user"
4929msgstr "Редактиране на нов потребител"
4930
4931#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4932msgid "Login:"
4933msgstr "Влизане:"
4934
4935#. FIXME: How to remove the selection
4936#. Label and Entry for the first name
4937#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4938msgid "First name:"
4939msgstr "Име:"
4940
4941#. Label and Entry for the last name
4942#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4943msgid "Last name:"
4944msgstr "Фамилия:"
4945
4946#. Label and Entry for the birth date
4947#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4948msgid "Birth date:"
4949msgstr "Дата на раждане:"
4950
4951#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4952msgid ""
4953"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
4954msgstr ""
4955"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4956
4957#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4958msgid "There is already a user with this login"
4959msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4960
4961#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4962msgid ""
4963"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4964"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4965"login;First name;Last name;Date of birth\n"
4966"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4967msgstr ""
4968"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4969"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4970"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4971"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4972
4973#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4974#, python-format
4975msgid ""
4976"One or more logins are not unique !\n"
4977"You need to change them: %s !"
4978msgstr ""
4979"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
4980"Трябва да ги промените: %s!"
4981
4982#: ../src/boards/python/anim.py:59
4983msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
4984msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
4985
4986#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
4987#: ../src/boards/python/anim.py:417
4988msgid ""
4989"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
4990"to enable SVG Save/restore."
4991msgstr ""
4992"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
4993"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
4994"четете SVG."
4995
4996#: ../src/boards/python/anim.py:2206
4997msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
4998msgstr ""
4999"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
5000"включите."
5001
5002#: ../src/boards/python/anim.py:2362
5003msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
5004msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
5005
5006#: ../src/boards/python/anim.py:2364
5007msgid "The corresponding items have been skipped."
5008msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
5009
5010#: ../src/boards/python/electric.py:94
5011msgid ""
5012"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
5013"You can download and install it from:\n"
5014"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5015"To be detected, it must be installed in\n"
5016"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
5017"You can still use this activity to draw schematics without computer "
5018"simulation."
5019msgstr ""
5020"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
5021"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
5022"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5023"За да бъде открит, трябва да се инстлира в\n"
5024"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
5025"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
5026"компютърна симулация."
5027
5028#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
5029#, python-format
5030msgid ", %d"
5031msgstr ", %d"
5032
5033#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
5034#, python-format
5035msgid " and %d"
5036msgstr " и %d"
5037
5038#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
5039#, python-format
5040msgid "%d is divisible by %s."
5041msgstr "%d е делимо на %s."
5042
5043#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
5044msgid "1 is not a prime number."
5045msgstr "1 не е просто число"
5046
5047#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
5048#, python-format
5049msgid "Primes less than %d"
5050msgstr "Простите са по-малки от %d"
5051
5052#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
5053#, python-format
5054msgid ""
5055"Multiples of %d include %s,\n"
5056"but %d is not a multiple of %d."
5057msgstr ""
5058"Кратните на %d включват %s,\n"
5059"но %d не е кратно на %d."
5060
5061#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
5062#, python-format
5063msgid "Factors of %d"
5064msgstr "Делими на %d"
5065
5066#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
5067#, python-format
5068msgid "%s are the factors of %d."
5069msgstr "%s са делими на %d."
5070
5071#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
5072#, python-format
5073msgid "Multiples of %d"
5074msgstr "Кратни на %d"
5075
5076#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
5077#, python-format
5078msgid "%s = %d"
5079msgstr "%s = %d"
5080
5081#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
5082#, python-format
5083msgid "%d + %d"
5084msgstr "%d + %d"
5085
5086#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
5087#, python-format
5088msgid "%d − %d"
5089msgstr "%d - %d"
5090
5091#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
5092#, python-format
5093msgid "%d × %d"
5094msgstr "%d × %d"
5095
5096#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
5097#, python-format
5098msgid "%d ÷ %d"
5099msgstr "%d ÷ %d"
5100
5101#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
5102#, python-format
5103msgid "Equal to %d"
5104msgstr "Равно на %d"
5105
5106#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
5107#, python-format
5108msgid "Not equal to %d"
5109msgstr "Не е равно на %d"
5110
5111#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
5112msgid ""
5113"You were eaten by a Troggle.\n"
5114"Press <Return> to continue."
5115msgstr ""
5116"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
5117"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5118
5119#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
5120msgid "You ate a wrong number.\n"
5121msgstr "Изядохте грешно число\n"
5122
5123#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
5124msgid ""
5125"\n"
5126"Press <Return> to continue."
5127msgstr ""
5128"\n"
5129"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5130
5131#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
5132msgid ""
5133"T\n"
5134"R\n"
5135"O\n"
5136"G\n"
5137"G\n"
5138"L\n"
5139"E"
5140msgstr ""
5141"Т\n"
5142"Р\n"
5143"О\n"
5144"Г\n"
5145"Ъ\n"
5146"Л\n"
5147" "
5148
5149#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
5150#, python-format
5151msgid "Guess a number between %d and %d"
5152msgstr "Познайте число между %d и %d"
5153
5154#: ../src/boards/python/guessnumber.py:335
5155#: ../src/boards/python/guessnumber.py:336
5156#, python-format
5157msgid "Please enter a number between %d and %d"
5158msgstr "Въведете число между %d и %d"
5159
5160#: ../src/boards/python/guessnumber.py:341
5161#: ../src/boards/python/guessnumber.py:342
5162msgid "Out of range"
5163msgstr "Извън диапазона"
5164
5165#: ../src/boards/python/guessnumber.py:348
5166#: ../src/boards/python/guessnumber.py:349
5167msgid "Too high"
5168msgstr "Твърде голямо"
5169
5170#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
5171#: ../src/boards/python/guessnumber.py:352
5172msgid "Too low"
5173msgstr "Твърде малко"
5174
5175#: ../src/boards/python/login.py:115
5176msgid "Profile: "
5177msgstr "Профил: "
5178
5179#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
5180msgid "Login: "
5181msgstr "Потребителски име: "
5182
5183#. toggle box
5184#: ../src/boards/python/login.py:545
5185msgid "Enter login to log in"
5186msgstr "Въведете потребителско име"
5187
5188#: ../src/boards/python/mosaic.py:210
5189msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
5190msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
5191
5192#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
5193msgid ""
5194"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
5195"Programming language."
5196msgstr ""
5197"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
5198"езика за програмиране Питон."
5199
5200#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
5201msgid ""
5202"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
5203"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
5204msgstr ""
5205"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
5206"Питон.\n"
5207"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
5208
5209#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
5210msgid "This activity is not playable, just a test"
5211msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
5212
5213#. toggle box
5214#: ../src/boards/python/pythontest.py:415
5215msgid "Disable line drawing in circle"
5216msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
5217
5218#. combo box
5219#: ../src/boards/python/pythontest.py:424
5220msgid "Color of the line"
5221msgstr "Цвят на линията"
5222
5223#. spin button for int
5224#: ../src/boards/python/pythontest.py:435
5225msgid "Distance between circles"
5226msgstr "Разстояние между окръжностите"
5227
5228#. radio buttons for circle or rectangle
5229#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
5230msgid "Use circles"
5231msgstr "Използване на окръжности"
5232
5233#: ../src/boards/python/pythontest.py:447
5234msgid "Use rectangles"
5235msgstr "Използване на правоъгълници"
5236
5237#: ../src/boards/python/pythontest.py:450
5238msgid "Choice of pattern"
5239msgstr "Избор на шаблон"
5240
5241#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
5242msgid "Level"
5243msgstr "Ниво"
5244
5245#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
5246msgid "Coordinate"
5247msgstr "Координати"
5248
5249#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
5250#: ../src/boards/python/searace.py:232
5251msgid "The race is already being run"
5252msgstr "Състезанието вече е започнало"
5253
5254#. Manage default cases (no params given)
5255#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
5256#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
5257#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
5258#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
5259#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
5260msgid "forward"
5261msgstr "напред"
5262
5263#: ../src/boards/python/searace.py:526
5264msgid "COMMANDS ARE"
5265msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
5266
5267#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
5268#: ../src/boards/python/searace.py:752
5269msgid "This is a draw"
5270msgstr "Равенство"
5271
5272#: ../src/boards/python/searace.py:759
5273msgid "The Red boat has won"
5274msgstr "Победител е червената лодка"
5275
5276#: ../src/boards/python/searace.py:762
5277msgid "The Green boat has won"
5278msgstr "Победител е зелената лодка"
5279
5280#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
5281msgid "Angle:"
5282msgstr "Ъгъл:"
5283
5284#: ../src/boards/python/searace.py:780
5285msgid "Wind:"
5286msgstr "Вятър:"
5287
5288#: ../src/boards/python/searace.py:861
5289msgid "Syntax error at line"
5290msgstr "Синтактична грешка в ред"
5291
5292#: ../src/boards/python/searace.py:879
5293msgid "The command"
5294msgstr "Командата"
5295
5296#: ../src/boards/python/searace.py:898
5297msgid "Unknown command at line"
5298msgstr "Непозната команда на ред"
5299
5300#: ../src/boards/python/searace.py:1022
5301msgid "Distance:"
5302msgstr "Разстояние:"
5303
5304#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
5305msgid ""
5306"Cannot find Tuxpaint.\n"
5307"Install it to use this activity !"
5308msgstr ""
5309"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
5310"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
5311
5312#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
5313msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
5314msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
5315
5316#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
5317msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
5318msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
5319
5320#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
5321msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
5322msgstr ""
5323"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
5324"640x480)"
5325
5326#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
5327msgid "Disable shape rotation"
5328msgstr "Изключване на ротацията на форми"
5329
5330#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
5331msgid "Show Uppercase text only"
5332msgstr "Показване само на текст с главни букви"
5333
5334#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
5335msgid "Disable stamps"
5336msgstr "Изключване на печати"
5337
5338#: ../src/boards/railroad.c:95
5339msgid "Memory game"
5340msgstr "Игра на памет"
5341
5342#: ../src/boards/railroad.c:96
5343msgid "Build a train according to the model"
5344msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
5345
5346#: ../src/boards/reading.c:366
5347msgid "Please, check if the word"
5348msgstr "Проверете дали думата"
5349
5350#: ../src/boards/reading.c:386
5351msgid "is being displayed"
5352msgstr "е показана"
5353
5354#: ../src/boards/reading.c:557
5355msgid "I am Ready"
5356msgstr "Готов(а) съм"
5357
5358#: ../src/boards/reading.c:597
5359msgid "Yes, I saw it"
5360msgstr "Да, видях я"
5361
5362#: ../src/boards/reading.c:627
5363msgid "No, it was not there"
5364msgstr "Не, нямаше я там"
5365
5366#. Report what was wrong in the log
5367#: ../src/boards/reading.c:665
5368#, c-format
5369msgid "The word to find was '%s'"
5370msgstr "Думата за намиране е „%s“"
5371
5372#: ../src/boards/reading.c:668
5373msgid "But it was not displayed"
5374msgstr "Но тя не беше показана"
5375
5376#: ../src/boards/reading.c:670
5377msgid "And it was displayed"
5378msgstr "И тя беше показана"
5379
5380#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
5381msgid "Cannot open file of words for your locale"
5382msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
5383
5384#. Enter Edit Mode
5385#: ../src/boards/shapegame.c:429
5386msgid ""
5387"You have entered Edit mode\n"
5388"Move the puzzle items;\n"
5389"type 's' to save, and\n"
5390"'d' to display all the shapes"
5391msgstr ""
5392"Вие сте в режим на редактиране\n"
5393"Движете частите на пъзела и\n"
5394"натиснете „s“, за да запишете и\n"
5395"„d“, за да покажете всички форми."
5396
5397#: ../src/boards/shapegame.c:437
5398msgid ""
5399"The data from this activity are saved under\n"
5400"/tmp/gcompris-board.xml"
5401msgstr ""
5402"Данните за това занимание са записани\n"
5403"в /tmp/gcompris-board.xml."
5404
5405#: ../src/boards/submarine.c:201
5406msgid "Submarine"
5407msgstr "Подводница"
5408
5409#: ../src/boards/submarine.c:202
5410msgid "Control the depth of a submarine"
5411msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
5412
5413#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
5414#, c-format
5415msgid "Points = %s"
5416msgstr "Точки = %s"
5417
5418#: ../src/boards/target.c:403
5419#, c-format
5420msgid ""
5421"Wind speed = %d\n"
5422"kilometers/hour"
5423msgstr ""
5424"Скорост на вятъра = %d\n"
5425"километра в час"
5426
5427#: ../src/boards/target.c:465
5428#, c-format
5429msgid "Distance to target = %d meters"
5430msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
5431
5432#: ../src/gcompris/about.c:65
5433msgid ""
5434"Author: Bruno Coudoin\n"
5435"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
5436"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5437"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
5438"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
5439msgstr ""
5440"Автор: Bruno Coudoin\n"
5441"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
5442"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5443"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
5444"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
5445
5446#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
5447#: ../src/gcompris/about.c:73
5448msgid "translator_credits"
5449msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
5450
5451#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
5452msgid "About GCompris"
5453msgstr "Относно GCompris"
5454
5455#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
5456msgid "Translators:"
5457msgstr "Преводач:"
5458
5459#: ../src/gcompris/about.c:256
5460msgid ""
5461"GCompris Home Page\n"
5462"http://gcompris.net"
5463msgstr ""
5464"Интернет страница на GCompris\n"
5465"http://gcompris.net"
5466
5467#: ../src/gcompris/about.c:278
5468msgid ""
5469"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
5470"License"
5471msgstr ""
5472"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
5473"лиценз на GNU"
5474
5475#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
5476#: ../src/gcompris/config.c:222 ../src/gcompris/config.c:231
5477#: ../src/gcompris/gameutil.c:1176 ../src/gcompris/help.c:362
5478#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
5479msgid "OK"
5480msgstr "Да"
5481
5482#: ../src/gcompris/bar.c:571
5483msgid "GCompris confirmation"
5484msgstr "Потвърждение на GCompris"
5485
5486#: ../src/gcompris/bar.c:572
5487msgid "Sure you want to quit ?"
5488msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете програмата?"
5489
5490#: ../src/gcompris/bar.c:573
5491msgid "Yes, I am sure !"
5492msgstr "Да, сигурен/сигурна съм!"
5493
5494#: ../src/gcompris/bar.c:574
5495msgid "No, I want to keep going"
5496msgstr "Не, искам да продължа да се занимавам"
5497
5498#: ../src/gcompris/board.c:182
5499msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
5500msgstr ""
5501"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
5502"зареди.\n"
5503
5504#: ../src/gcompris/board_config.c:617
5505msgid ""
5506"Select the language\n"
5507" to use in the board"
5508msgstr ""
5509"Изберете език\n"
5510" за заниманието"
5511
5512#: ../src/gcompris/config.c:63
5513msgid "Your system default"
5514msgstr "По подразбиране за системата"
5515
5516#: ../src/gcompris/config.c:64
5517msgid "Amharic"
5518msgstr "амхарски"
5519
5520#: ../src/gcompris/config.c:65
5521msgid "Arabic"
5522msgstr "арабски"
5523
5524#: ../src/gcompris/config.c:66
5525msgid "Turkish (Azerbaijan)"
5526msgstr "турски (Азербайджан)"
5527
5528#: ../src/gcompris/config.c:67
5529msgid "Bulgarian"
5530msgstr "български"
5531
5532#: ../src/gcompris/config.c:68
5533msgid "Catalan"
5534msgstr "каталунски"
5535
5536#: ../src/gcompris/config.c:70
5537msgid "Danish"
5538msgstr "датски"
5539
5540#: ../src/gcompris/config.c:71
5541msgid "German"
5542msgstr "немски"
5543
5544#: ../src/gcompris/config.c:72
5545msgid "Greek"
5546msgstr "гръцки"
5547
5548#: ../src/gcompris/config.c:73
5549msgid "English (Canada)"
5550msgstr "канадски английски"
5551
5552#: ../src/gcompris/config.c:74
5553msgid "English (Great Britain)"
5554msgstr "британски английски"
5555
5556#: ../src/gcompris/config.c:75
5557msgid "Spanish"
5558msgstr "испански"
5559
5560#: ../src/gcompris/config.c:76
5561msgid "Basque"
5562msgstr "баски"
5563
5564#: ../src/gcompris/config.c:77
5565msgid "Finnish"
5566msgstr "финландски"
5567
5568#: ../src/gcompris/config.c:78
5569msgid "French"
5570msgstr "френски"
5571
5572#: ../src/gcompris/config.c:79
5573msgid "Irish (Gaelic)"
5574msgstr "ирландски (галски)"
5575
5576#: ../src/gcompris/config.c:80
5577msgid "Hebrew"
5578msgstr "иврит"
5579
5580#: ../src/gcompris/config.c:81
5581msgid "Hindi"
5582msgstr "хинди"
5583
5584#: ../src/gcompris/config.c:82
5585msgid "Gujarati"
5586msgstr "индийски (гуджарати)"
5587
5588#: ../src/gcompris/config.c:83
5589msgid "Punjabi"
5590msgstr "индийски (панджаби)"
5591
5592#: ../src/gcompris/config.c:84
5593msgid "Hungarian"
5594msgstr "унгарски"
5595
5596#: ../src/gcompris/config.c:85
5597msgid "Croatian"
5598msgstr "хърватски"
5599
5600#: ../src/gcompris/config.c:86
5601msgid "Italian"
5602msgstr "италиански"
5603
5604#: ../src/gcompris/config.c:87
5605msgid "Georgian"
5606msgstr "грузински"
5607
5608#: ../src/gcompris/config.c:88
5609msgid "Lithuanian"
5610msgstr "литовски"
5611
5612#: ../src/gcompris/config.c:89
5613msgid "Macedonian"
5614msgstr "македонски"
5615
5616#: ../src/gcompris/config.c:90
5617msgid "Malayalam"
5618msgstr "малаялам"
5619
5620#: ../src/gcompris/config.c:91
5621msgid "Malay"
5622msgstr "малайски"
5623
5624#: ../src/gcompris/config.c:92
5625msgid "Nepal"
5626msgstr "непалски"
5627
5628#: ../src/gcompris/config.c:93
5629msgid "Dutch"
5630msgstr "холандски"
5631
5632#: ../src/gcompris/config.c:94
5633msgid "Norwegian Bokmal"
5634msgstr "норвежки (букмол)"
5635
5636#: ../src/gcompris/config.c:95
5637msgid "Norwegian Nynorsk"
5638msgstr "норвежки (ниношк)"
5639
5640#: ../src/gcompris/config.c:96
5641msgid "Polish"
5642msgstr "полски"
5643
5644#: ../src/gcompris/config.c:97
5645msgid "Portuguese"
5646msgstr "португалски"
5647
5648#: ../src/gcompris/config.c:98
5649msgid "Portuguese (Brazil)"
5650msgstr "португалски (Бразилия)"
5651
5652#: ../src/gcompris/config.c:99
5653msgid "Romanian"
5654msgstr "румънски"
5655
5656#: ../src/gcompris/config.c:100
5657msgid "Russian"
5658msgstr "руски"
5659
5660#: ../src/gcompris/config.c:101
5661msgid "Kinyarwanda"
5662msgstr "кинярванда"
5663
5664#: ../src/gcompris/config.c:102
5665msgid "Slovak"
5666msgstr "словашки"
5667
5668#: ../src/gcompris/config.c:103
5669msgid "Slovenian"
5670msgstr "словенски"
5671
5672#: ../src/gcompris/config.c:104
5673msgid "Albanian"
5674msgstr "албански"
5675
5676#: ../src/gcompris/config.c:105
5677msgid "Serbian (Latin)"
5678msgstr "сръбски (латиница)"
5679
5680#: ../src/gcompris/config.c:106
5681msgid "Serbian"
5682msgstr "сръбски"
5683
5684#: ../src/gcompris/config.c:107
5685msgid "Swedish"
5686msgstr "шведски"
5687
5688#: ../src/gcompris/config.c:108
5689msgid "Turkish"
5690msgstr "турски"
5691
5692#: ../src/gcompris/config.c:109
5693msgid "Vietnamese"
5694msgstr "виетнамски"
5695
5696#: ../src/gcompris/config.c:110
5697msgid "Walloon"
5698msgstr "валонски"
5699
5700#: ../src/gcompris/config.c:111
5701msgid "Chinese (Simplified)"
5702msgstr "китайски (опростен)"
5703
5704#: ../src/gcompris/config.c:112
5705msgid "Chinese (Traditional)"
5706msgstr "китайски (традиционен)"
5707
5708#: ../src/gcompris/config.c:117
5709msgid "No time limit"
5710msgstr "Без ограничение за време"
5711
5712#: ../src/gcompris/config.c:118
5713msgid "Slow timer"
5714msgstr "Показване на хронометър"
5715
5716#: ../src/gcompris/config.c:119
5717msgid "Normal timer"
5718msgstr "Нормален хронометър"
5719
5720#: ../src/gcompris/config.c:120
5721msgid "Fast timer"
5722msgstr "Бърз хронометър"
5723
5724#: ../src/gcompris/config.c:125
5725msgid "800x600 (Default for gcompris)"
5726msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
5727
5728#: ../src/gcompris/config.c:130
5729msgid ""
5730"<i>Use Gcompris administration module\n"
5731"to filter boards</i>"
5732msgstr ""
5733"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
5734"за да филтрирате занимания</i>"
5735
5736#: ../src/gcompris/config.c:187 ../src/gcompris/config.c:196
5737msgid "GCompris Configuration"
5738msgstr "Настройки на GCompris"
5739
5740#: ../src/gcompris/config.c:314
5741msgid "Fullscreen"
5742msgstr "На цял екран"
5743
5744#: ../src/gcompris/config.c:357
5745msgid "Music"
5746msgstr "Музика"
5747
5748#: ../src/gcompris/config.c:385
5749msgid "Effect"
5750msgstr "Ефекти"
5751
5752#: ../src/gcompris/config.c:418
5753#, c-format
5754msgid "Couldn't open skin dir: %s"
5755msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
5756
5757#: ../src/gcompris/config.c:454 ../src/gcompris/config.c:818
5758#: ../src/gcompris/config.c:829
5759#, c-format
5760msgid "Skin : %s"
5761msgstr "Тема : %s"
5762
5763#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
5764msgid "CANCEL"
5765msgstr "ОТКАЗ"
5766
5767#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5768msgid "LOAD"
5769msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
5770
5771#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5772msgid "SAVE"
5773msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
5774
5775#: ../src/gcompris/gameutil.c:190
5776msgid "Couldn't find file"
5777msgstr "Не може да бъде намерен файла"
5778
5779#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
5780msgid "This activity is incomplete."
5781msgstr "Това занимание не е завършено."
5782
5783#: ../src/gcompris/gameutil.c:193
5784msgid ""
5785"Exit it and report\n"
5786"the problem to the authors."
5787msgstr ""
5788"Изход и докладване на\n"
5789"проблема на авторите."
5790
5791#: ../src/gcompris/gcompris.c:125
5792msgid "run gcompris in fullscreen mode."
5793msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
5794
5795#: ../src/gcompris/gcompris.c:127
5796msgid "run gcompris in window mode."
5797msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
5798
5799#: ../src/gcompris/gcompris.c:129
5800msgid "run gcompris with sound enabled."
5801msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
5802
5803#: ../src/gcompris/gcompris.c:131
5804msgid "run gcompris without sound."
5805msgstr "стартиране на GCompris без звук."
5806
5807#: ../src/gcompris/gcompris.c:133
5808msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
5809msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
5810
5811#: ../src/gcompris/gcompris.c:135
5812msgid "display only activities with this difficulty level."
5813msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5814
5815#: ../src/gcompris/gcompris.c:137
5816msgid "display debug informations on the console."
5817msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5818
5819#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
5820msgid "Print the version of "
5821msgstr "Отпечатване на версията на "
5822
5823#: ../src/gcompris/gcompris.c:141
5824msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5825msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5826
5827#: ../src/gcompris/gcompris.c:143
5828msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5829msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5830
5831#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
5832msgid ""
5833"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5834"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5835"activity)"
5836msgstr ""
5837"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5838"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5839"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5840
5841#: ../src/gcompris/gcompris.c:147
5842msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5843msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5844
5845#: ../src/gcompris/gcompris.c:149
5846msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5847msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5848
5849#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
5850msgid "Use alternate database for profiles"
5851msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5852
5853#: ../src/gcompris/gcompris.c:153
5854msgid "Use alternate database for logs"
5855msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5856
5857#: ../src/gcompris/gcompris.c:155
5858msgid "Create the alternate database for profiles"
5859msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5860
5861#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
5862msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5863msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5864
5865#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
5866msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5867msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5868
5869#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
5870msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5871msgstr ""
5872"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5873"профили"
5874
5875#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
5876msgid ""
5877"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5878"[$HOME/.gcompris/shared]"
5879msgstr ""
5880"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5881"gcompris/shared]"
5882
5883#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
5884msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5885msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5886
5887#: ../src/gcompris/gcompris.c:167
5888msgid "Run the experimental activities"
5889msgstr "Експериментални занимания"
5890
5891#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
5892msgid "Disable the quit button"
5893msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
5894
5895#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
5896msgid "Disable the config button"
5897msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
5898
5899#: ../src/gcompris/gcompris.c:788
5900#, c-format
5901msgid ""
5902"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5903"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5904"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5905"<http://gcompris.net>\n"
5906"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5907"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5908"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5909"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5910"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5911msgstr ""
5912"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5913"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5914"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5915"<http://gcompris.net>\n"
5916"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5917"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5918"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5919"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5920"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5921"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5922
5923#: ../src/gcompris/gcompris.c:1172
5924#, c-format
5925msgid ""
5926"GCompris\n"
5927"Version: %s\n"
5928"Licence: GPL\n"
5929"More info at http://gcompris.net\n"
5930msgstr ""
5931"GCompris\n"
5932"Версия: %s\n"
5933"Лиценз: GPL\n"
5934"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5935
5936#. check the list of possible values for -l, then exit
5937#: ../src/gcompris/gcompris.c:1258
5938#, c-format
5939msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5940msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5941
5942#: ../src/gcompris/gcompris.c:1259
5943#, c-format
5944msgid "The list of available activities is :\n"
5945msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
5946
5947#: ../src/gcompris/gcompris.c:1403
5948#, c-format
5949msgid "The list of available profiles is:\n"
5950msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5951
5952#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:253
5953msgid "Unaffected"
5954msgstr "Не се влияе"
5955
5956#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:254
5957msgid "Users without a class"
5958msgstr "Потребители без клас"
5959
5960#: ../src/gcompris/help.c:203
5961msgid "Prerequisite"
5962msgstr "Предпоставка"
5963
5964#: ../src/gcompris/help.c:231
5965msgid "Goal"
5966msgstr "Цел"
5967
5968#: ../src/gcompris/help.c:259
5969msgid "Manual"
5970msgstr "Ръководство"
5971
5972#: ../src/gcompris/help.c:287
5973msgid "Credit"
5974msgstr "Заслуги"
5975
5976#: ../src/gcompris/timer.c:235
5977msgid "Time Elapsed"
5978msgstr "Отчетено време"
5979
5980#: ../src/gcompris/timer.c:321
5981#, c-format
5982msgid "Remaining Time = %d"
5983msgstr "Оставащо време = %d"
5984
5985#~ msgid "Operate a canal lock"
5986#~ msgstr "Управление на шлюз в канал"
5987
5988#~ msgid ""
5989#~ "Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux "
5990#~ "and find out how a canal lock works."
5991#~ msgstr ""
5992#~ "Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс "
5993#~ "и разберете как работи шлюза в канал."
5994
5995#~ msgid ""
5996#~ "You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
5997#~ "right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
5998#~ msgstr ""
5999#~ "Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
6000#~ "последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
6001
6002#~ msgid "+-\\u00D7\\u00F7"
6003#~ msgstr "+-\\u00D7\\u00F7"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.