source: fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po @ 617

Last change on this file since 617 was 617, checked in by yavorescu, 16 years ago

(gcompris/fifth-toe) Актуализация за предстоящата нова версия 7.4.

File size: 235.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, 2006, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-03-29 17:55+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-03-29 17:10+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
26"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
27"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
28"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
29"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
30"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
31"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
32"choose a profile from the command line.\n"
33"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
34"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
35"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
36"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
37"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
38"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
39"usernames (login is configurable)."
40msgstr ""
41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
42"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
43"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
44"цветовете.\n"
45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
51"профил и от командния ред.\n"
52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
60
61#: ../boards/administration.xml.in.h:4
62msgid "GCompris Administration Menu"
63msgstr "Меню за администриране на GCompris"
64
65#: ../boards/administration.xml.in.h:5
66msgid ""
67"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
68"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
69"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
70"strengths and needs of their children."
71msgstr ""
72"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
73"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
74"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
75"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
76
77#: ../boards/administration.xml.in.h:6
78msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
79msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
80
81#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
82msgid "Advanced colors"
83msgstr "Сложни цветове"
84
85#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
86msgid "Can read"
87msgstr "Можете да четете"
88
89#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
90msgid "Click on the correct color"
91msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
92
93#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
94msgid "Click on the correct colored box."
95msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
96
97#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
98msgid "Learn to recognize unusual colors."
99msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
100
101#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
102msgid "almond"
103msgstr "бадемово"
104
105#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
106msgid "chestnut"
107msgstr "кестеняво"
108
109#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
110msgid "claret"
111msgstr "бордо"
112
113#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
114msgid "cobalt"
115msgstr "кобалтово синьо"
116
117#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
118msgid "coral"
119msgstr "коралов цвят"
120
121#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
122msgid "corn"
123msgstr "царевичен цвят"
124
125#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
126msgid "cyan"
127msgstr "синьо-зелено"
128
129#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
130msgid "sienna"
131msgstr "охра"
132
133#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
134msgid "lime"
135msgstr "лимонено"
136
137#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
138msgid "sage"
139msgstr "пелинов цвят"
140
141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
142msgid "salmon"
143msgstr "розово-оранжево"
144
145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
146msgid "sapphire"
147msgstr "сапфирено"
148
149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
150msgid "sepia"
151msgstr "червеникавокафяво"
152
153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
154msgid "sulphur"
155msgstr "жълто-зелено"
156
157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
158msgid "tea"
159msgstr "чаен цвят"
160
161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
162msgid "turquoise"
163msgstr "тюркоазено"
164
165#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
166msgid "absinthe"
167msgstr "пелин"
168
169#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
170msgid "alabaster"
171msgstr "алабастър"
172
173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
174msgid "amber"
175msgstr "кехлибарено"
176
177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
178msgid "amethyst"
179msgstr "аметист"
180
181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
182msgid "anise"
183msgstr "анасон"
184
185#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
186msgid "aquamarine"
187msgstr "зеленикаво-синьо"
188
189#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
190msgid "mahogany"
191msgstr "махагонов цвят"
192
193#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
194#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
195msgid "vermilion"
196msgstr "яркочервено"
197
198#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
199#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
200msgid "aubergine"
201msgstr "патладжан"
202
203#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
204msgid "ceruse"
205msgstr "оловно бяло"
206
207#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
208msgid "chartreuse"
209msgstr "резеда"
210
211#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
212msgid "emerald"
213msgstr "яркозелено"
214
215#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
216msgid "fawn"
217msgstr "светлобежово"
218
219#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
220msgid "fuchsia"
221msgstr "фуксия"
222
223#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
224msgid "glaucous"
225msgstr "синьозеленикаво"
226
227#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
228msgid "ruby"
229msgstr "рубинов цвят"
230
231#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
232msgid "auburn"
233msgstr "кестеняво"
234
235#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
236msgid "azure"
237msgstr "небесно синьо"
238
239#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
240msgid "bistre"
241msgstr "тъмнокафяво"
242
243#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
244msgid "celadon"
245msgstr "сивозелено"
246
247#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
248msgid "cerulean"
249msgstr "лазурно"
250
251#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
252msgid "crimson"
253msgstr "тъмночервено"
254
255#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
256msgid "greyish-brown"
257msgstr "сивкаво-кафяво"
258
259#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
260msgid "dove"
261msgstr "гълъбов цвят"
262
263#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
264msgid "garnet"
265msgstr "гранат"
266
267#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
268msgid "indigo"
269msgstr "мастилено синьо"
270
271#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
272msgid "ivory"
273msgstr "слонова кост"
274
275#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
276msgid "jade"
277msgstr "нефрит"
278
279#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
280msgid "lavender"
281msgstr "бледолилаво"
282
283#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
284msgid "lichen"
285msgstr "лишей"
286
287#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
288msgid "wine"
289msgstr "винен цвят"
290
291#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
292msgid "larch"
293msgstr "лиственица"
294
295#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
296msgid "lilac"
297msgstr "светловиолетово"
298
299#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
300msgid "magenta"
301msgstr "пурпурен цвят"
302
303#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
304msgid "malachite"
305msgstr "малахит"
306
307#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
308msgid "mimosa"
309msgstr "мимоза"
310
311#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
312msgid "navy"
313msgstr "тъмно синьо"
314
315#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
316msgid "ochre"
317msgstr "охра"
318
319#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
320msgid "olive"
321msgstr "маслиненозелено"
322
323#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
324msgid "greyish blue"
325msgstr "сивкаво-синьо"
326
327#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
328msgid "mauve"
329msgstr "бледомораво"
330
331#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
332msgid "opaline"
333msgstr "опал"
334
335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
336msgid "pistachio"
337msgstr "фъстъчено"
338
339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
340msgid "platinum"
341msgstr "платина"
342
343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
344msgid "purple"
345msgstr "мораво"
346
347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
348msgid "ultramarine"
349msgstr "ултрамарин"
350
351#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
352msgid "dark purple"
353msgstr "тъмномораво"
354
355#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
356msgid "plum"
357msgstr "тъмновиолетово"
358
359#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
360msgid "prussian blue"
361msgstr "берлинско синьо"
362
363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
364msgid "rust"
365msgstr "ръждив цвят"
366
367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
368msgid "saffron"
369msgstr "минзухарен цвят"
370
371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
372msgid "vanilla"
373msgstr "ванилия"
374
375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
376msgid "verdigris"
377msgstr "зеленикаво"
378
379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
380msgid "veronese"
381msgstr "веронез"
382
383#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
384msgid ""
385"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
386"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
387"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
388"just try again."
389msgstr ""
390"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
391"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
392"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
393
394#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
395#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
396msgid "Answer some algebra questions"
397msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
398
399#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
400msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
401msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
402
403#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
404msgid "Multiplication table"
405msgstr "Таблица за умножение"
406
407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
408msgid "Practice the multiplication operation"
409msgstr "Упражнения по умножение"
410
411#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
412msgid "Go to Algebra activities"
413msgstr "Задачи по алгебра"
414
415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
416#: ../boards/menu2.xml.in.h:17
417msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
418msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
419
420#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
421#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
422msgid ""
423"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
424"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
425"pictures. Thanks a lot, Ralf."
426msgstr ""
427"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
428"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
429"Ралф!"
430
431#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
432msgid ""
433"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
434"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
435"clicking on it again."
436msgstr ""
437"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
438"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
439
440#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
441msgid ""
442"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
443"value."
444msgstr ""
445"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
446"зададения резултат."
447
448#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
449msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
450msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
451
452#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
453msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
454msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
455
456#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
457msgid ""
458"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
459"value"
460msgstr ""
461"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
462"зададения резултат."
463
464#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
465msgid ""
466"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
467"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
468"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
469"right. If not, just try again."
470msgstr ""
471"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
472"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
473"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
474
475#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
476msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
477msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
478
479#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
480msgid "Practice the subtraction operation"
481msgstr "Упражнения по изваждане"
482
483#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
484msgid "Simple subtraction"
485msgstr "Просто изваждане"
486
487#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
488msgid ""
489"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
490"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
491"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
492"If not, just try again."
493msgstr ""
494"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
495"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
496"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
497
498#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
499msgid ""
500"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
501"line addition."
502msgstr ""
503"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
504
505#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
506msgid "Practice the addition operation"
507msgstr "Упражнения по събиране"
508
509#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
510msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
511msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
512
513#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
514msgid "Go to calculation activities"
515msgstr "Задачи по математика"
516
517#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
518msgid "Various calculation activities."
519msgstr "Различни задачи по математика."
520
521#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
522msgid "Complete a list of symbols"
523msgstr "Завършете списъка със символи"
524
525#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
526msgid "Find the next symbol in a list."
527msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
528
529#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
530msgid "Logic training activity"
531msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
532
533#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
534#: ../boards/melody.xml.in.h:4
535msgid "Move and click the mouse"
536msgstr "Движение и натискане с мишката"
537
538#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
539msgid "algorithm"
540msgstr "Алгоритъм"
541
542#: ../boards/anim.xml.in.h:1
543msgid "Create a drawing or an animation"
544msgstr "Създайте рисунка или анимация"
545
546#: ../boards/anim.xml.in.h:2
547msgid "Free drawing and animation tool."
548msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
549
550#: ../boards/anim.xml.in.h:3
551msgid ""
552"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
553"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
554"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
555"be used."
556msgstr ""
557"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
558"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
559"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
560
561#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
562msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
563msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
564
565#: ../boards/anim.xml.in.h:5
566msgid ""
567"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
568"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
569"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
570"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
571"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
572"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
573"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
574"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
575"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
576"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
577"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
578"'floppy disk' and 'folder' buttons."
579msgstr ""
580"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
581"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
582"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
583"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
584"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
585"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
586"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
587"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
588"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
589"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
590"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
591
592#: ../boards/awele.xml.in.h:1
593msgid ""
594"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
595"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
596"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
597"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
598"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
599"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
600"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
601"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
602"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
603"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
604"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
605"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
606"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
607"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
608"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
609"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
610"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
611"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
612"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
613"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
614"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
615"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
616msgstr ""
617"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
618"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
619"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
620"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
621"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
622"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
623"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
624"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
625"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
626"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
627"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
628"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
629"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
630"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
631"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
632"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
633"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
634"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
635"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
636"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
637"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
638"Oware&gt;)"
639
640#: ../boards/awele.xml.in.h:2
641msgid "Oware"
642msgstr "Оваре"
643
644#: ../boards/awele.xml.in.h:3
645msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
646msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
647
648#: ../boards/awele.xml.in.h:4
649msgid ""
650"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
651"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
652"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
653"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
654"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
655"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
656"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
657msgstr ""
658"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
659"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
660"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
661"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
662"семен, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
663"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
664"семената от своята страна на дъската."
665
666#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
667#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
668#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
669#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
670#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
671#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
672#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
673msgid "Drag and Drop the items to make them match"
674msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
675
676#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
677msgid ""
678"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
679"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
680"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
681"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
682"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
683"area."
684msgstr ""
685"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
686"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
687"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
688"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
689"пространство на основната дъска."
690
691#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
692msgid "Matching Items"
693msgstr "Съвпадане на обекти"
694
695#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
696msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
697msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
698
699#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
700msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
701msgstr ""
702"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
703
704#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
705msgid "Complete the puzzle"
706msgstr "Завършете пъзела"
707
708#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
709msgid ""
710"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
711"left, to the matching space in the puzzle."
712msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
713
714#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
715msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
716msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
717
718#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
719msgid "Good mouse-control"
720msgstr "Добър контрол на мишката"
721
722#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
723msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
724msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
725
726#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
727msgid "Hello ! My name is Lock."
728msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
729
730#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
731msgid "Lock on the grass."
732msgstr "Шаро на тревата."
733
734#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
735msgid "Lock with colored shapes."
736msgstr "Оцветен Шаро."
737
738#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
739msgid "Make the ball go to Tux"
740msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
741
742#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
743msgid ""
744"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
745"line."
746msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
747
748#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
749msgid "Brain"
750msgstr "Съобразителност"
751
752#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
753msgid "Don't use the last ball"
754msgstr "Не използвайте последната топка"
755
756#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
757msgid "Logic-training activity"
758msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
759
760#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
761msgid ""
762"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
763"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
764msgstr ""
765"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
766"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
767
768#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
769msgid "bar game"
770msgstr "Игра с изключване"
771
772#: ../boards/billard.xml.in.h:1
773msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
774msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
775
776#: ../boards/billard.xml.in.h:2
777msgid "Kick the ball into the goal"
778msgstr "Вкарайте топката в целта"
779
780#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
781#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
782#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
783#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
784#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
785#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
786#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
787msgid "Mouse-manipulation"
788msgstr "Операции с мишката"
789
790#: ../boards/billard.xml.in.h:4
791msgid ""
792"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
793"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
794msgstr ""
795"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
796"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
797
798#: ../boards/billard.xml.in.h:5
799msgid "The football game"
800msgstr "Игра на футбол"
801
802#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
803msgid "Operate a canal lock"
804msgstr "Управление на шлюз в канал"
805
806#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
807msgid ""
808"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
809"find out how a canal lock works."
810msgstr ""
811"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
812"разберете как работи шлюза в канал."
813
814#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
815msgid ""
816"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
817"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
818msgstr ""
819"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
820"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
821
822#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
823msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
824msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
825
826#: ../boards/chess.xml.in.h:2
827msgid "Practice chess"
828msgstr "Упражнения по шах"
829
830#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
831#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
832msgid "Learning chess"
833msgstr "Изучаване на шах"
834
835#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
836#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
837msgid "The chess engine is from gnuchess."
838msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
839
840#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
841msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
842msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
843
844#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
845msgid "Play the end of the chess game against the computer"
846msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
847
848#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
849msgid "Chronos"
850msgstr "Хронос"
851
852#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
853msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
854msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
855
856#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
857msgid ""
858"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
859"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
860"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
861"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
862msgstr ""
863"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
864"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
865"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
866"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
867
868#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
869msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
870msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
871
872#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
873msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
874msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
875
876#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
877msgid "Tell a short story"
878msgstr "Разкажете кратка история"
879
880#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
881msgid "Moonwalker"
882msgstr "Човек на луната"
883
884#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
885msgid "Autumn"
886msgstr "Есен"
887
888#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
889msgid "Spring"
890msgstr "Пролет"
891
892#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
893msgid "Summer"
894msgstr "Лято"
895
896#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
897msgid "The 4 Seasons"
898msgstr "Четирите сезона"
899
900#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
901msgid "Winter"
902msgstr "Зима"
903
904#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
905msgid "Gardening"
906msgstr "Градинарство"
907
908#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
909msgid "Tux and the apple tree"
910msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
911
912#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
913#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
914msgid "1769 Cugnot's fardier"
915msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
916
917#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
918#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
919msgid ""
920"1829 Stephenson's Rocket\n"
921"Steam locomotive"
922msgstr ""
923"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
924"наречен „Ракета“ от 1829 г."
925
926#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
927msgid ""
928"Place each image in the order and\n"
929"on the date it was invented.\n"
930"If not sure, research online at wikipedia:\n"
931"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
932msgstr ""
933"Поставете всяко изображение\n"
934"по реда и датата на изобретението.\n"
935"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
936"&lt;http://wikipedia.org&gt;"
937
938#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
939#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
940#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
941msgid "Transportation"
942msgstr "Транспорт"
943
944#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
945msgid ""
946"1783 Montgolfier brothers'\n"
947"hot air balloon"
948msgstr ""
949"Балонът със сгорещен въздух\n"
950"на братя Монголфие от 1783 г."
951
952#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
953#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
954msgid "1880 Clement Ader's Eole"
955msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
956
957#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
958msgid ""
959"1906 Paul Cornu\n"
960"First helicopter flight"
961msgstr ""
962"Първият полет с въртолет\n"
963"на Пол Корню от 1906 г."
964
965#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
966msgid ""
967"1791 Comte de Sivrac's\n"
968"Celerifere"
969msgstr ""
970"Велосипедът на Ком де\n"
971"Сиврак от 1791 г."
972
973#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
974msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
975msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
976
977#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
978msgid ""
979"1909 Louis Bleriot crosses\n"
980"the English Channel"
981msgstr ""
982"Луи Блерио прекосява\n"
983"Ламанша през 1909 г."
984
985#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
986msgid "Aviation"
987msgstr "Авиация"
988
989#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
990msgid ""
991"1927 Charles Lindbergh\n"
992"crosses the Atlantic Ocean"
993msgstr ""
994"Чарлз Линдберг прекосява\n"
995"Атлантическия океан през 1927 г."
996
997#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
998msgid ""
999"1934 Hélène Boucher's\n"
1000"speed record of 444km/h"
1001msgstr ""
1002"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
1003"на Елен Буше от 1934 г."
1004
1005#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
1006msgid ""
1007"1947 Chuck Yeager\n"
1008"breaks the sound-barrier"
1009msgstr ""
1010"Преминаването на звуковата\n"
1011"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
1012
1013#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
1014msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
1015msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
1016
1017#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
1018msgid ""
1019"1885 The first petrol\n"
1020"car by Benz"
1021msgstr ""
1022"Първият бензинов автомобил\n"
1023"на Бенц от 1885 г."
1024
1025#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1026msgid "The car"
1027msgstr "Автомобилът"
1028
1029#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1030msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1031msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
1032
1033#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1034msgid "1923 Lancia Lambda"
1035msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
1036
1037#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1038msgid "1955 Citroën ds 19"
1039msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
1040
1041#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1042msgid "Cars"
1043msgstr "Автомобили"
1044
1045#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1046msgid ""
1047"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
1048"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1049msgstr ""
1050"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
1051"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
1052"хоризонтална лента долу."
1053
1054#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1055msgid "Click on a letter"
1056msgstr "Натиснете буква"
1057
1058#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1059msgid "Letter-name recognition"
1060msgstr "Разпознаване на букви"
1061
1062#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1063msgid "Listen to a letter and click on the right one"
1064msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
1065
1066#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1067msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
1068msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
1069
1070#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1071msgid "Click On Me"
1072msgstr "Натисни ме"
1073
1074#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1075msgid ""
1076"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1077"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1078"Collection\n"
1079"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1080"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1081"(NURP),\n"
1082"except for the first image, which is property of the University of North "
1083"Carolina at Wilmington.\n"
1084"The images used in each level are:\n"
1085"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1086"Photographer: D. Kesling\n"
1087"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1088"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1089"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1090"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1091"Location: Unknown (image nur03013)"
1092msgstr ""
1093"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1094"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1095"колекцията\n"
1096"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1097"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1098"изследвания (NURP),\n"
1099"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1100"Каролина в Уилмингтън.\n"
1101"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1102"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1103"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1104"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1105"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1106"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1107"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1108"Място: неизвестно (nur03013)"
1109
1110#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1111msgid ""
1112"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1113"fishtank"
1114msgstr ""
1115"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1116"напуснали аквариума."
1117
1118#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1119msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1120msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1121
1122#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1123msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1124msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1125
1126#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1127msgid ""
1128"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1129"time on a clock."
1130msgstr ""
1131"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1132"на време в часовник."
1133
1134#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1135msgid "Learn how to tell the time"
1136msgstr "Научете се да казвате часа"
1137
1138#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1139msgid "Learning Clock"
1140msgstr "Научете часовника"
1141
1142#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1143msgid ""
1144"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1145"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1146"to make the numbers go up or down."
1147msgstr ""
1148"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1149"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1150"изберете и я движите с мишката."
1151
1152#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1153msgid "The concept of time. Reading the time."
1154msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1155
1156#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1157msgid "Can move the mouse."
1158msgstr "Можете да движите мишката."
1159
1160#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1161msgid "Click on the right color"
1162msgstr "Натиснете правилния цвят"
1163
1164#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1165msgid "Colors"
1166msgstr "Цветове"
1167
1168#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1169msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1170msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1171
1172#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1173msgid ""
1174"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1175"of the color, click on the duck wearing it."
1176msgstr ""
1177"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1178"патенцето, което го носи."
1179
1180#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1181msgid "Colors based activities."
1182msgstr "Занимания, базирани на цветове."
1183
1184#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1185msgid "Go to Color activities"
1186msgstr "Занимания с цветове"
1187
1188#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1189msgid "Discover the Computer"
1190msgstr "Опознаване на компютъра"
1191
1192#: ../boards/computer.xml.in.h:2
1193msgid "Play with computer peripherals."
1194msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
1195
1196#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1197msgid "Arrange four coins in a row"
1198msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1199
1200#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1201msgid "Click anywhere in the line where you want to drop a piece"
1202msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1203
1204#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1205msgid "Connect 4"
1206msgstr "Свързване на 4"
1207
1208#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1209msgid ""
1210"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1211"or vertically (standing up)"
1212msgstr ""
1213"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1214"или вертикала"
1215
1216#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1217msgid ""
1218"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1219"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1220"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1221msgstr ""
1222"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1223"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1224"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1225
1226#: ../boards/crane.xml.in.h:1
1227msgid "Build the same model"
1228msgstr "Постройте същия модел"
1229
1230#: ../boards/crane.xml.in.h:2
1231msgid "Drive the crane and copy the model"
1232msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
1233
1234#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
1235#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5 ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1236msgid "Motor-coordination"
1237msgstr "Двигателна координация"
1238
1239#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
1240msgid "Mouse manipulation"
1241msgstr "Операции с мишката"
1242
1243#: ../boards/crane.xml.in.h:5
1244msgid ""
1245"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
1246"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
1247"move items. To select the item to move, just click on it."
1248msgstr ""
1249"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
1250"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
1251"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
1252"него."
1253
1254#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
1255msgid "Colors, sounds, memory..."
1256msgstr "Цветове, звуци, памет..."
1257
1258#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
1259msgid "Go to discovery activities"
1260msgstr "Занимания за опознаване"
1261
1262#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1263msgid "Basic counting skills"
1264msgstr "Основни умения по броене"
1265
1266#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1267msgid "Double-entry table"
1268msgstr "Таблица с двойни записи"
1269
1270#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1271msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1272msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1273
1274#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1275msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1276msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1277
1278#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1279msgid ""
1280"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1281"table."
1282msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1283
1284#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1285msgid "Click on an item and listen to its target position"
1286msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1287
1288#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1289msgid "A creative board where you can draw freely"
1290msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1291
1292#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1293msgid "A simple vector-drawing tool"
1294msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1295
1296#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1297msgid ""
1298"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1299"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1300"lines."
1301msgstr ""
1302"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1303"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1304
1305#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1306msgid ""
1307"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1308"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1309"click with the middle mouse button to delete an object."
1310msgstr ""
1311"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1312"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1313"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1314
1315#: ../boards/electric.xml.in.h:1
1316msgid "Create and simulate an electric schema"
1317msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
1318
1319#: ../boards/electric.xml.in.h:2
1320msgid ""
1321"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
1322"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
1323"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
1324"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
1325"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
1326"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
1327"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
1328"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
1329"updated in real time by any user action."
1330msgstr ""
1331"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
1332"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
1333"свързване, като провлачвате мишкат до следващата точка. Може да местите "
1334"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
1335"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
1336"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
1337"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
1338"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
1339"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
1340"в реално време при всяко действие на потребителя."
1341
1342#: ../boards/electric.xml.in.h:3
1343msgid "Electricity"
1344msgstr "Електричество"
1345
1346#: ../boards/electric.xml.in.h:4
1347msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
1348msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
1349
1350#: ../boards/electric.xml.in.h:5
1351msgid ""
1352"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
1353"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1354msgstr ""
1355"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
1356"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1357
1358#: ../boards/electric.xml.in.h:6
1359msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
1360msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
1361
1362#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1363msgid "Basic enumeration"
1364msgstr "Основно пресмятане"
1365
1366#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1367msgid "Count the items"
1368msgstr "Броене на обекти"
1369
1370#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1371msgid ""
1372"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1373"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1374"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1375msgstr ""
1376"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1377"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1378"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1379
1380#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1381#: ../src/boards/enumerate.c:92
1382msgid "Numeration training"
1383msgstr "Упражнения по броене"
1384
1385#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1386msgid "Place the items in the best way to count them"
1387msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1388
1389#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1390msgid ""
1391"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1392"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1393"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1394"both of you."
1395msgstr ""
1396"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1397"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1398"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1399
1400#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:112
1401#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
1402msgid "Move the mouse"
1403msgstr "Движете мишката"
1404
1405#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:113
1406msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1407msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1408
1409#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1410msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1411msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1412
1413#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1414msgid "Click the mouse"
1415msgstr "Натискане с мишката"
1416
1417#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1418msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1419msgstr ""
1420"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1421
1422#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1423msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1424msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1425
1426#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1427msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1428msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1429
1430#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1431msgid "Double-click the mouse"
1432msgstr "Двойно натискане с мишката"
1433
1434#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1435msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1436msgstr ""
1437"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1438"изчезнат."
1439
1440#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1441msgid "Go to experiential activities"
1442msgstr "Занимания за напреднали"
1443
1444#: ../boards/experience.xml.in.h:2
1445msgid "Various activities based on physical movement."
1446msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
1447
1448#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
1449msgid "Go to Experimental activities"
1450msgstr "Експериментални занимания"
1451
1452#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
1453msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
1454msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
1455
1456#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1457msgid ""
1458"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1459"with the empty block."
1460msgstr ""
1461"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1462"заменен с нея."
1463
1464#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1465msgid ""
1466"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1467msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1468
1469#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1470msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1471msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1472
1473#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1474msgid "Samuel Loyd"
1475msgstr "Самюел Лойд"
1476
1477#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1478msgid "The fifteen game"
1479msgstr "Игра „Петнадесет“"
1480
1481#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1482msgid "anticipate"
1483msgstr "предчувствие"
1484
1485#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1486msgid "logical"
1487msgstr "логично"
1488
1489#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1490msgid "move"
1491msgstr "движениe"
1492
1493#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1494msgid "puzzle"
1495msgstr "пъзел"
1496
1497#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1498msgid "slide"
1499msgstr "плъзгане"
1500
1501#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1502msgid "taquin"
1503msgstr "taquin"
1504
1505#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1506msgid "Control the hose-pipe"
1507msgstr "Контролирайте маркуча"
1508
1509#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1510msgid "Fine motor coordination"
1511msgstr "Добра двигателна координация"
1512
1513#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1514msgid ""
1515"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1516"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1517"the hose, the red part will go back down."
1518msgstr ""
1519"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1520"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1521"ще се върне обратно."
1522
1523#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1524msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1525msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1526
1527#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1528msgid "Go to Amusement activities"
1529msgstr "Развлекателни занимания"
1530
1531#: ../boards/fun.xml.in.h:2
1532msgid "Various fun activities."
1533msgstr "Развлекателни занимания"
1534
1535#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1536msgid "gcompris animation"
1537msgstr "Анимация GCompris"
1538
1539#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1540msgid "gcompris drawing"
1541msgstr "Рисунка GCompris"
1542
1543#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1544msgid "svg drawing"
1545msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1546
1547#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1548msgid "svg mozilla animation"
1549msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1550
1551#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1552msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1553msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1554
1555#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1556msgid "Locate the countries"
1557msgstr "Посочете страните"
1558
1559#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1560msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1561msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1562
1563#: ../boards/geography.xml.in.h:4
1564msgid ""
1565"The map of Germany comes from Wikipedia and is released under the GNU Free "
1566"Documentation License. Olaf Ronneberger and his children Lina and Julia "
1567"Ronneberger created the German level."
1568msgstr ""
1569"Картата на Германия е от Уикипедия и е издадена под Лиценза за свободна "
1570"документация на GNU. Олаф Ронебергер и децата му Лина и Джулия Ронебергер са "
1571"създали немското ниво."
1572
1573#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1574#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1575msgid "Africa"
1576msgstr "Африка"
1577
1578#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1579msgid "America"
1580msgstr "Америка"
1581
1582#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1583msgid "Antartica"
1584msgstr "Антарктика"
1585
1586#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1587msgid "Asia"
1588msgstr "Азия"
1589
1590#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1591msgid "Continents"
1592msgstr "Континенти"
1593
1594#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1595msgid "Europe"
1596msgstr "Европа"
1597
1598#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1599msgid "Oceania"
1600msgstr "Океания"
1601
1602#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1603msgid "Alaska"
1604msgstr "Аляска"
1605
1606#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1607msgid "Bahamas"
1608msgstr "Бахами"
1609
1610#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1611msgid "Canada"
1612msgstr "Канада"
1613
1614#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1615msgid "Cuba"
1616msgstr "Куба"
1617
1618#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1619msgid "Dominican Republic"
1620msgstr "Доминиканска република"
1621
1622#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1623msgid "Greenland"
1624msgstr "Гренландия"
1625
1626#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1627msgid "Haiti"
1628msgstr "Хаити"
1629
1630#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1631#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1632msgid "Iceland"
1633msgstr "Исландия"
1634
1635#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1636msgid "Jamaica"
1637msgstr "Ямайка"
1638
1639#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1640msgid "Mexico"
1641msgstr "Мексико"
1642
1643#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1644msgid "North America"
1645msgstr "Северна Америка"
1646
1647#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1648msgid "United States of America"
1649msgstr "Съединени американски щати"
1650
1651#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1652msgid "Argentina"
1653msgstr "Аржентина"
1654
1655#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1656msgid "Bolivia"
1657msgstr "Боливия"
1658
1659#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1660msgid "Brazil"
1661msgstr "Бразилия"
1662
1663#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1664msgid "Chile"
1665msgstr "Чили"
1666
1667#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1668msgid "Colombia"
1669msgstr "Колумбия"
1670
1671#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1672msgid "Ecuador"
1673msgstr "Еквадор"
1674
1675#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1676msgid "French Guiana"
1677msgstr "Френска Гвиана"
1678
1679#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1680msgid "Guyana"
1681msgstr "Гайана"
1682
1683#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1684msgid "Panama"
1685msgstr "Панама"
1686
1687#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1688msgid "Paraguay"
1689msgstr "Парагвай"
1690
1691#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1692msgid "Peru"
1693msgstr "Перу"
1694
1695#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1696msgid "South America"
1697msgstr "Южна Америка"
1698
1699#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1700msgid "Suriname"
1701msgstr "Суринам"
1702
1703#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1704msgid "Uruguay"
1705msgstr "Уругвай"
1706
1707#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1708msgid "Venezuela"
1709msgstr "Венецуела"
1710
1711#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1712msgid "Austria"
1713msgstr "Австрия"
1714
1715#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1716msgid "Belgium"
1717msgstr "Белгия"
1718
1719#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1720msgid "Denmark"
1721msgstr "Дания"
1722
1723#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1724msgid "Finland"
1725msgstr "Финландия"
1726
1727#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1728msgid "France"
1729msgstr "Франция"
1730
1731#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1732msgid "Germany"
1733msgstr "Германия"
1734
1735#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1736msgid "Ireland"
1737msgstr "Ирландия"
1738
1739#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1740msgid "Italy"
1741msgstr "Италия"
1742
1743#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1744msgid "Luxembourg"
1745msgstr "Люксембург"
1746
1747#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1748msgid "Norway"
1749msgstr "Норвегия"
1750
1751#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1752msgid "Portugal"
1753msgstr "Португалия"
1754
1755#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1756msgid "Spain"
1757msgstr "Испания"
1758
1759#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1760msgid "Sweden"
1761msgstr "Швеция"
1762
1763#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1764msgid "Switzerland"
1765msgstr "Швейцария"
1766
1767#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1768msgid "The Netherlands"
1769msgstr "Холандия"
1770
1771#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1772msgid "United Kingdom"
1773msgstr "Великобритания"
1774
1775#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1776msgid "Western Europe"
1777msgstr "Западна Европа"
1778
1779#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1780msgid "Albania"
1781msgstr "Албания"
1782
1783#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1784msgid "Belarus"
1785msgstr "Беларус"
1786
1787#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1788msgid "Bosnia Herzegovina"
1789msgstr "Босна и Херцеговина"
1790
1791#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1792msgid "Bulgaria"
1793msgstr "България"
1794
1795#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1796msgid "Croatia"
1797msgstr "Хърватска"
1798
1799#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1800msgid "Cyprus"
1801msgstr "Кипър"
1802
1803#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1804msgid "Czech Republic"
1805msgstr "Чехия"
1806
1807#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1808msgid "Eastern Europe"
1809msgstr "Източна Европа"
1810
1811#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1812msgid "Estonia"
1813msgstr "Естония"
1814
1815#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1816msgid "Greece"
1817msgstr "Гърция"
1818
1819#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1820msgid "Hungary"
1821msgstr "Унгария"
1822
1823#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1824msgid "Latvia"
1825msgstr "Латвия"
1826
1827#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1828msgid "Lithuania"
1829msgstr "Литва"
1830
1831#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1832msgid "Macedonia"
1833msgstr "Македония"
1834
1835#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1836msgid "Moldova"
1837msgstr "Молдова"
1838
1839#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1840msgid "Poland"
1841msgstr "Полша"
1842
1843#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1844msgid "Romania"
1845msgstr "Румъния"
1846
1847#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1848msgid "Russia"
1849msgstr "Русия"
1850
1851#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1852msgid "Serbia Montenegro"
1853msgstr "Сърбия и Черна гора"
1854
1855#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1856msgid "Slovak Republic"
1857msgstr "Словакия"
1858
1859#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1860msgid "Slovenia"
1861msgstr "Словения"
1862
1863#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1864msgid "Turkey"
1865msgstr "Турция"
1866
1867#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1868msgid "Ukraine"
1869msgstr "Украйна"
1870
1871#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1872#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1873msgid "Algeria"
1874msgstr "Алжир"
1875
1876#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1877#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1878msgid "Benin"
1879msgstr "Бенин"
1880
1881#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1882#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1883msgid "Burkina Faso"
1884msgstr "Буркина Фасо"
1885
1886#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1887#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1888msgid "Cameroon"
1889msgstr "Камерун"
1890
1891#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1892#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1893msgid "Central African Republic"
1894msgstr "Централна африканска република"
1895
1896#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1897#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1898msgid "Chad"
1899msgstr "Чад"
1900
1901#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1902#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1903msgid "Djibouti"
1904msgstr "Джибути"
1905
1906#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1907#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1908msgid "Egypt"
1909msgstr "Египет"
1910
1911#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1912#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1913#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1914msgid "Equatorial Guinea"
1915msgstr "Екваториална Гвинея"
1916
1917#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1918#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1919msgid "Ethiopia"
1920msgstr "Етиопия"
1921
1922#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1923#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1924#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1925msgid "Gabon"
1926msgstr "Габон"
1927
1928#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1930msgid "Gambia"
1931msgstr "Гамбия"
1932
1933#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1934#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1935msgid "Ghana"
1936msgstr "Гана"
1937
1938#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1939#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1940msgid "Guinea"
1941msgstr "Гвинея"
1942
1943#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1944#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1945msgid "Guinea Bissau"
1946msgstr "Гвинея-Бисау"
1947
1948#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1949#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1950msgid "Ivory Coast"
1951msgstr "Бряг на слоновата кост"
1952
1953#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1954#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1955msgid "Liberia"
1956msgstr "Либерия"
1957
1958#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1959#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1960msgid "Libya"
1961msgstr "Либия"
1962
1963#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1964#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1965msgid "Mali"
1966msgstr "Мали"
1967
1968#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1969#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1970msgid "Mauritania"
1971msgstr "Мавритания"
1972
1973#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1974#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1975msgid "Morocco"
1976msgstr "Мароко"
1977
1978#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1979#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1980msgid "Niger"
1981msgstr "Нигер"
1982
1983#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1984#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1985msgid "Nigeria"
1986msgstr "Нигерия"
1987
1988#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1989msgid "Northern Africa"
1990msgstr "Северна Африка"
1991
1992#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1993#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1994#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1995msgid "Rwanda"
1996msgstr "Руанда"
1997
1998#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1999#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
2000msgid "Senegal"
2001msgstr "Сенегал"
2002
2003#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
2004#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
2005msgid "Sierra Leone"
2006msgstr "Сиера Леоне"
2007
2008#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
2009#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
2010msgid "Somalia"
2011msgstr "Сомалия"
2012
2013#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
2014msgid "Sudan"
2015msgstr "Судан"
2016
2017#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
2018#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
2019msgid "Togo"
2020msgstr "Того"
2021
2022#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
2023#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
2024msgid "Tunisia"
2025msgstr "Тунис"
2026
2027#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
2028#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
2029#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
2030msgid "Uganda"
2031msgstr "Уганда"
2032
2033#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
2034msgid "Western Sahara"
2035msgstr "Западна Сахара"
2036
2037#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
2038#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
2039msgid "Angola"
2040msgstr "Ангола"
2041
2042#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
2043#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
2044msgid "Botswana"
2045msgstr "Ботсуана"
2046
2047#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
2048#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
2049msgid "Burundi"
2050msgstr "Бурунди"
2051
2052#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
2053#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
2054msgid "Democratic Republic of Congo"
2055msgstr "Демократична република Конго"
2056
2057#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
2058#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
2059msgid "Kenya"
2060msgstr "Кения"
2061
2062#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
2063#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
2064msgid "Lesotho"
2065msgstr "Лесото"
2066
2067#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
2068#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
2069msgid "Madagascar"
2070msgstr "Мадагаскар"
2071
2072#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
2073#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
2074msgid "Malawi"
2075msgstr "Малави"
2076
2077#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
2078#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
2079msgid "Mozambique"
2080msgstr "Мозамбик"
2081
2082#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
2083#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
2084msgid "Namibia"
2085msgstr "Намибия"
2086
2087#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
2088msgid "Republic of Congo"
2089msgstr "Република Конго"
2090
2091#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
2092#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
2093msgid "South Africa"
2094msgstr "Южна Африка"
2095
2096#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
2097msgid "Southern Africa"
2098msgstr "Южна Америка"
2099
2100#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
2101#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
2102msgid "Swaziland"
2103msgstr "Суазиленд"
2104
2105#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
2106#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
2107msgid "Tanzania"
2108msgstr "Танзания"
2109
2110#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
2111#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
2112msgid "Zambia"
2113msgstr "Замбия"
2114
2115#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
2116#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
2117msgid "Zimbabwe"
2118msgstr "Зимбабве"
2119
2120#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
2121msgid "Eritrea"
2122msgstr "Еритрея"
2123
2124#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
2125msgid "Regions of France"
2126msgstr "Области във Франция"
2127
2128#: ../boards/geography/board6_0.xml.in.h:1
2129msgid "Deutschland Bundesländer"
2130msgstr "Области в Германия"
2131
2132#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
2133msgid "Geometry"
2134msgstr "Геометрия"
2135
2136#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
2137msgid "Geometry activities."
2138msgstr "Занимания по геометрия."
2139
2140#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
2141msgid "Keyboard manipulation"
2142msgstr "Операции с клавиатурата"
2143
2144#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
2145msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
2146msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
2147
2148#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:134
2149msgid "Simple Letters"
2150msgstr "Прости букви"
2151
2152#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:135
2153msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
2154msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
2155
2156#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
2157msgid "Equality Number Munchers"
2158msgstr "Равенство и числояди"
2159
2160#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
2161msgid ""
2162"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
2163"of the screen."
2164msgstr ""
2165"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
2166"екрана."
2167
2168#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
2169msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
2170msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
2171
2172#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
2173msgid ""
2174"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2175"Press the spacebar to eat a number."
2176msgstr ""
2177"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2178"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2179
2180#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
2181msgid "Factor Number Munchers"
2182msgstr "Делител и числояди"
2183
2184#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
2185msgid ""
2186"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
2187"screen."
2188msgstr ""
2189"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
2190
2191#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
2192msgid "Learn about factors and multiples."
2193msgstr "Научете за делимо и делител."
2194
2195#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2196msgid ""
2197"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2198"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2199"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2200"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2201"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
2202"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
2203"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
2204"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2205msgstr ""
2206"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2207"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2208"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2209"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
2210"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 св "
2211"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
2212"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
2213"интервала, за да изядете числото."
2214
2215#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2216msgid ""
2217"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2218"number at the top of the screen."
2219msgstr ""
2220"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2221"горната част на екрана."
2222
2223#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2224msgid "Inequality Number Munchers"
2225msgstr "Неравенства и числояди"
2226
2227#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2228msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
2229msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2230
2231#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2232msgid ""
2233"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2234"the screen."
2235msgstr ""
2236"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2237
2238#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2239msgid "Learn about multiples and factors."
2240msgstr "Научете за кратно и делимо."
2241
2242#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2243msgid "Multiple Number Munchers"
2244msgstr "Кратни и числояди"
2245
2246#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2247msgid ""
2248"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2249"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2250"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2251"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2252"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
2253"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
2254"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
2255"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
2256"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
2257"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
2258"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
2259"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
2260"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2261msgstr ""
2262"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2263"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2264"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2265"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
2266"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
2267"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
2268"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
2269"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
2270"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
2271"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
2272"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
2273"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
2274"за да изядете числото."
2275
2276#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2277msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2278msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2279
2280#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2281msgid "Learn about prime numbers"
2282msgstr "Научете за простите числа"
2283
2284#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2285msgid "Prime Number Munchers"
2286msgstr "Прости числа и числояди"
2287
2288#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2289msgid ""
2290"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2291"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
2292"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
2293"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
2294"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
2295"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
2296"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
2297"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2298msgstr ""
2299"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
2300"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
2301"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
2302"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
2303"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
2304"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
2305"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
2306"Натиснете интервала, за да изядете число."
2307
2308#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2309msgid "Go to Number Munchers activities"
2310msgstr "Занимания с числояди"
2311
2312#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2313msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
2314msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
2315
2316#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2317msgid "Guess a number"
2318msgstr "Познайте число"
2319
2320#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2321msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
2322msgstr ""
2323"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2324"откриете."
2325
2326#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2327msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2328msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2329
2330#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2331msgid ""
2332"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2333"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
2334"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2335"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
2336"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
2337"under the correct number."
2338msgstr ""
2339"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2340"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2341"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2342"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2343"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2344"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2345
2346#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2347msgid "Concept taken from EPI games."
2348msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2349
2350#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
2351msgid ""
2352"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
2353"the tower on the right in the empty space on the left."
2354msgstr ""
2355"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2356"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2357
2358#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2359msgid "Reproduce the given tower"
2360msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2361
2362#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2363msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2364msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2365
2366#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2367msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2368msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2369
2370#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2371msgid ""
2372"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2373"tower on the right in the empty space on the left."
2374msgstr ""
2375"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2376"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2377
2378#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2379msgid "Reproduce the tower on the right side"
2380msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2381
2382#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2383msgid "The Tower of Hanoi"
2384msgstr "„Кула на Ханой“"
2385
2386#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2387msgid ""
2388"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2389"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2390"placed atop a smaller disc"
2391msgstr ""
2392"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2393"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2394"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2395
2396#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2397msgid ""
2398"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2399"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2400"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2401"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2402"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2403"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2404"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2405"Tower_of_hanoi&gt;)"
2406msgstr ""
2407"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2408"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2409"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2410"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2411"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2412"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2413"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2414
2415#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2416msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2417msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2418
2419#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2420msgid ""
2421"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2422"as you get closer."
2423msgstr ""
2424"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2425"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2426
2427#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2428msgid "hexagon"
2429msgstr "Шестоъгълник"
2430
2431#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2432msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2433msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2434
2435#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2436msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2437msgstr ""
2438"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2439
2440#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2441#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2442#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2443msgid "Reading"
2444msgstr "Четене"
2445
2446#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2447msgid "Reading practice"
2448msgstr "Упражнения по четене"
2449
2450#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2451msgid "apple"
2452msgstr "ябълка"
2453
2454#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2455msgid "back"
2456msgstr "облегалка"
2457
2458#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2459msgid "bag"
2460msgstr "чанта"
2461
2462#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2463msgid "ball"
2464msgstr "топка"
2465
2466#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2467msgid "banana"
2468msgstr "банан"
2469
2470#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2471msgid "bed"
2472msgstr "легло"
2473
2474#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2475msgid "boat"
2476msgstr "лодка"
2477
2478#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2479msgid "book"
2480msgstr "книга"
2481
2482#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2483msgid "bottle"
2484msgstr "бутилка"
2485
2486#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2487msgid "cake"
2488msgstr "торта"
2489
2490#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2491msgid "camel"
2492msgstr "камила"
2493
2494#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2495#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2496msgid "car"
2497msgstr "автомобил"
2498
2499#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2500msgid "cat"
2501msgstr "котка"
2502
2503#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2504msgid "catch"
2505msgstr "влак"
2506
2507#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2508msgid "cheese"
2509msgstr "сирене"
2510
2511#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2512msgid "cow"
2513msgstr "крава"
2514
2515#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2516msgid "dog"
2517msgstr "куче"
2518
2519#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2520msgid "finish"
2521msgstr "финал"
2522
2523#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2524msgid "fish"
2525msgstr "риба"
2526
2527#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2528#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2529msgid "house"
2530msgstr "къща"
2531
2532#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2533msgid "pear"
2534msgstr "круша"
2535
2536#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2537msgid "plane"
2538msgstr "самолет"
2539
2540#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2541msgid "satchel"
2542msgstr "чанта"
2543
2544#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2545#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2546#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2547#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2548#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2549#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2550msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2551msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2552
2553#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2554msgid ""
2555"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2556"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2557msgstr ""
2558"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2559"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2560"отговора."
2561
2562#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2563msgid "Image Name"
2564msgstr "Име на изображението"
2565
2566#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2567msgid "Vocabulary and reading"
2568msgstr "Речник и четене"
2569
2570#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2571msgid "bulb"
2572msgstr "крушка"
2573
2574#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2575msgid "fishing boat"
2576msgstr "рибарска лодка"
2577
2578#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2579msgid "lamp"
2580msgstr "лампа"
2581
2582#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2583msgid "mail box"
2584msgstr "пощенска кутия"
2585
2586#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2587#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2588msgid "postcard"
2589msgstr "пощенска картичка"
2590
2591#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2592#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2593#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2594msgid "sailing boat"
2595msgstr "платноходка"
2596
2597#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2598msgid "egg"
2599msgstr "яйце"
2600
2601#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2602msgid "eggcup"
2603msgstr "чашка за варено яйце"
2604
2605#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2606msgid "flower"
2607msgstr "цвете"
2608
2609#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2610msgid "glass"
2611msgstr "стъкло"
2612
2613#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2614msgid "vase"
2615msgstr "ваза"
2616
2617#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2618msgid "light house"
2619msgstr "фар"
2620
2621#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2622msgid "rocket"
2623msgstr "ракета"
2624
2625#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2626msgid "sofa"
2627msgstr "диван"
2628
2629#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2630#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2631msgid "star"
2632msgstr "звезда"
2633
2634#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2635msgid "bicycle"
2636msgstr "велосипед"
2637
2638#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2639msgid "carrot"
2640msgstr "морков"
2641
2642#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2643msgid "grater"
2644msgstr "ренде"
2645
2646#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2647msgid "tree"
2648msgstr "дърво"
2649
2650#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2651msgid "pencil"
2652msgstr "молив"
2653
2654#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2655msgid "spruce"
2656msgstr "смърч"
2657
2658#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2659msgid "truck"
2660msgstr "камион"
2661
2662#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2663msgid "van"
2664msgstr "микробус"
2665
2666#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2667msgid "castle"
2668msgstr "замък"
2669
2670#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2671msgid "crown"
2672msgstr "корона"
2673
2674#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2675msgid "flag"
2676msgstr "флаг"
2677
2678#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2679msgid "racket"
2680msgstr "ракета"
2681
2682#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
2683msgid "Discover the keyboard."
2684msgstr "Опознаване на клавиатурата."
2685
2686#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
2687msgid "Keyboard-manipulation boards"
2688msgstr "Операции с клавиатурата"
2689
2690#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2691msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2692msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2693
2694#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2695msgid ""
2696"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2697"representation"
2698msgstr ""
2699"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2700"пространство"
2701
2702#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2703msgid "Find your left and right hands"
2704msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2705
2706#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2707msgid "None"
2708msgstr "Няма"
2709
2710#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2711msgid ""
2712"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2713"button on the left, or the green button on the right."
2714msgstr ""
2715"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2716"вляво или зеления вдясно."
2717
2718#: ../boards/login.xml.in.h:1
2719msgid ""
2720"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2721msgstr ""
2722"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2723"доклади."
2724
2725#: ../boards/login.xml.in.h:2
2726msgid "GCompris login screen"
2727msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2728
2729#: ../boards/login.xml.in.h:3
2730msgid ""
2731"In order to activate the login screen, you must \n"
2732"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2733"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
2734"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
2735"you can have a different set of users and select which activities are "
2736"available to them.\n"
2737"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
2738"'profile'\n"
2739"is the name of a profile as you created it in Administration."
2740msgstr ""
2741"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2742"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
2743"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2744"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2745"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2746"бъдат достъпни за тях.\n"
2747"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2748"profile“, където „profile“\n"
2749"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2750
2751#: ../boards/login.xml.in.h:10
2752msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
2753msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2754
2755#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:1 ../boards/memory_add.xml.in.h:1
2756msgid "Addition"
2757msgstr "Събиране"
2758
2759#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:2
2760msgid ""
2761"Click on the hat to open or close it. Under the hat, how many stars can you "
2762"see moving around? Count carefully. :) Click in the bottom- right area to "
2763"input your answer."
2764msgstr ""
2765"Натиснете шапката, за да я отворите или затворите. Колко звезди виждате под "
2766"нея? Бройте внимателно. :-) Натиснете в долния десен ъгъл, за да въведете "
2767"отговора."
2768
2769#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:3
2770msgid "Count how many items are under the magic hat"
2771msgstr "Пребройте колко обекти има под магическата шапка"
2772
2773#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:4
2774msgid "Learn addition"
2775msgstr "Учене на събиране"
2776
2777#: ../boards/magic_hat_plus.xml.in.h:5 ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:5
2778msgid "The magician hat"
2779msgstr "Шапката на магьосника"
2780
2781#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:1
2782msgid "Count how many items are under the magic hat after some have got away"
2783msgstr ""
2784"Пребройте колко обекти са под магическата шапка, след като някои изчезнат"
2785
2786#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:2
2787msgid "Learn subtraction"
2788msgstr "Учене на изваждане"
2789
2790#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:3
2791msgid ""
2792"Look at the magician, he tells the number of stars that are under his magic "
2793"hat. Then, click on the hat to open it. A few stars escape. Click again on "
2794"the hat to close it. You have to count how many are still under the hat. "
2795"Click on the bottom right area to answer."
2796msgstr ""
2797"Погледнете магьосника, той казва броя на звездите, които са под магическата "
2798"му шапка. След това натиснете шапката, за да я отворите. Няколко звезди "
2799"бягат. Натиснете отново, за да я затворите. Трябва да преброите колко са все "
2800"още под шапката. Натиснете долния десен ъгъл, за да отговорите."
2801
2802#: ../boards/magic_hat_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:3
2803#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:3 ../boards/memory_minus.xml.in.h:2
2804#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:2
2805msgid "Subtraction"
2806msgstr "Изваждане"
2807
2808#: ../boards/math.xml.in.h:1
2809msgid "Mathematical activities."
2810msgstr "Задачи по математика."
2811
2812#: ../boards/math.xml.in.h:2
2813msgid "Mathematics"
2814msgstr "Математика"
2815
2816#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2817#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2818msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2819msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2820
2821#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2822msgid "Find your way out of the maze"
2823msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2824
2825#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2826#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2827msgid "Help Tux get out of this maze."
2828msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2829
2830#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2831#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2832msgid "Maze"
2833msgstr "Лабиринт"
2834
2835#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2836msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2837msgstr ""
2838"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2839
2840#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2841msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2842msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2843
2844#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2845msgid ""
2846"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2847"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2848"let you turn Tux in another direction."
2849msgstr ""
2850"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2851"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2852"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2853
2854#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2855msgid "3D Maze"
2856msgstr "Триизмерен лабиринт"
2857
2858#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2859msgid "Find your way out of the 3D maze"
2860msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2861
2862#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2863msgid ""
2864"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2865"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2866"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2867msgstr ""
2868"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2869"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2870"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2871"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2872
2873#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2874msgid "Find your way out of the invisible maze"
2875msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2876
2877#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2878msgid ""
2879"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2880"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2881"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2882msgstr ""
2883"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2884"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2885"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2886"видим режим."
2887
2888#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2889msgid "Find your way out of different types of mazes"
2890msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2891
2892#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2893msgid "Go to Maze activities"
2894msgstr "Занимания с лабиринти"
2895
2896#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2897msgid "Ear-training activity"
2898msgstr "Упражнения за слух"
2899
2900#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2901msgid ""
2902"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2903"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2904msgstr ""
2905"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2906"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2907
2908#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2909msgid "Melody"
2910msgstr "Мелодия"
2911
2912#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2913msgid "Repeat a melody"
2914msgstr "Повтаряне на мелодия"
2915
2916#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2917msgid ""
2918"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2919"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2920"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2921"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2922"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2923msgstr ""
2924"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2925"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2926"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2927"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2928"карти, разкрийте и двете."
2929
2930#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2931msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2932msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2933
2934#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2935msgid "Memory Game with images"
2936msgstr "Игра на памет с изображения"
2937
2938#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2939msgid "Train your memory and remove all the cards"
2940msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2941
2942#: ../boards/memory_add.xml.in.h:2
2943msgid "Addition memory game"
2944msgstr "Игра на памет със събиране"
2945
2946#: ../boards/memory_add.xml.in.h:3 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:3
2947msgid "Practise adding up, until all the cards are gone."
2948msgstr "Упражнения по събиране, докато всички карти свършат."
2949
2950#: ../boards/memory_add.xml.in.h:4 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:4
2951msgid ""
2952"Turn the cards over to find two numbers which add up the same, until all the "
2953"cards are gone."
2954msgstr ""
2955"Обърнете картите, за да намерите две числа, които правят същия сбор, докато "
2956"всички карти изчезнат."
2957
2958#: ../boards/memory_add.xml.in.h:5 ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:5
2959msgid ""
2960"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
2961"Each card is hiding an adding-up sum, or the answer to the sum.\n"
2962"An adding-up sum looks like this: 2 + 2 = 4\n"
2963"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
2964"number on the other side. So 2 (1, 2) and 2 more (3, 4) makes 4. Count aloud "
2965"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
2966"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
2967"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
2968"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
2969"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
2970"at adding-up!\n"
2971"\n"
2972"In this game, these cards are hiding the two parts of an adding-up sum (also "
2973"called an addition sum). You need to find the two parts of the sum, and "
2974"bring them together again. Click on a card to see what number it's hiding, "
2975"then try to find the other card that goes with it, to make a whole sum. You "
2976"can only turn over two cards in one go, so you need to remember where the "
2977"numbers are hiding, then you can match them when you find their other half. "
2978"You're doing the job of the equals sign, and the numbers need you to put "
2979"them together and make a proper sum. When you do that, both those cards "
2980"disappear! When you've made them all disappear, found all the sums, you've "
2981"won the game! :)"
2982msgstr ""
2983"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
2984"карта крие сбор от събираеми, или отговора на сбора.\n"
2985"Сборът от събираеми изглежда така: 2 + 2 = 4\n"
2986"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
2987"като числото от другата страна. Така 2 (1, 2) и още 2 (3, 4) прави 4. Бройте "
2988"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
2989"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
2990"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
2991"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
2992"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в събирането!\n"
2993"\n"
2994"В тази игра картите крият двете части на сбора от събираеми (също наричан "
2995"сума). Трябва да намерите двете части на сбора и да ги съберете заедно "
2996"отново. Натиснете карта, за да видите какво число крие, след това се "
2997"опитайте да намерите другата карта, която допълва сбора. Може да обръщате "
2998"само по две карти на ход, така че трябва да запомняте къде се крият числата "
2999"и да ги избирате, когато намерите другата им половина. Вършите работата на "
3000"знака за равенство и сте необходими на числата, за да ги съберете заедно и "
3001"да направите подходящ сбор. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато "
3002"направите така, че всички да изчезнат и намерите всички сборове, печелите "
3003"играта! :-)"
3004
3005#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:1
3006msgid "Addition and subtraction memory game"
3007msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане"
3008
3009#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:2
3010#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:2
3011msgid "Practise addition, subtraction, until all the cards are gone."
3012msgstr "Упражнения по събиране и изваждане, докато всички карти свършат."
3013
3014#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:4
3015#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:4
3016msgid ""
3017"Turn the cards over to find two numbers which add or subtract the same, "
3018"until all the cards are gone."
3019msgstr ""
3020"Обърнете картите, за да намерите две числа, които добавят или изваждат "
3021"същото, докато всички карти изчезнат."
3022
3023#: ../boards/memory_add_minus.xml.in.h:5
3024#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:5
3025#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:5
3026#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_div.xml.in.h:5
3027#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:5 ../boards/memory_mult.xml.in.h:5
3028#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:5
3029#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:5
3030#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:5
3031msgid ""
3032"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3033"Each card is hiding an operation, or the answer to it.\n"
3034"\n"
3035"In this game, these cards are hiding the two parts of an operation. You need "
3036"to find the two parts of the operation, and bring them together again. Click "
3037"on a card to see what number it's hiding, then try to find the other card "
3038"that goes with it, to make a whole operation. You can only turn over two "
3039"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3040"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3041"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3042"proper equality. When you do that, both those cards disappear! When you've "
3043"made them all disappear, found all the operations, you've won the game! :)"
3044msgstr ""
3045"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3046"карта крие действие, или отговора му.\n"
3047"\n"
3048"В тази игра, картите крият двете части на действието. Трябва да откриете "
3049"двете части и да ги съберете отново. Натиснете карта, за да видите какво "
3050"число крие, и се опитайте да намерите другата карта, за да съставите цялото "
3051"действие. Може да обръщате само две карти на ход, така че трябва да "
3052"запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато намерите другата "
3053"половина. Вършите работата на знака за равенство и сте необходими на "
3054"числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо уравнение. Когато "
3055"успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че всички да изчезнат "
3056"и намерите всички действия, печелите играта! :-)"
3057
3058#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:1
3059#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:1
3060msgid "Addition, subtraction, multiplication, division"
3061msgstr "Събиране, изваждане, умножение и делене."
3062
3063#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:2
3064msgid "All operations memory game"
3065msgstr "Игра на памет с всички действия"
3066
3067#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:3
3068#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:3
3069msgid ""
3070"Practise addition, subtraction, multiplication, division, until all the "
3071"cards are gone."
3072msgstr ""
3073"Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене, докато всички карти "
3074"свършат."
3075
3076#: ../boards/memory_add_minus_mult_div.xml.in.h:4
3077#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:4
3078#: ../boards/memory_div.xml.in.h:4 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:4
3079#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:4
3080#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:4
3081#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:4
3082msgid ""
3083"Turn the cards over to find a matching operation, until all the cards are "
3084"gone."
3085msgstr ""
3086"Обърнете картите, за да откриете съвпадащо действие, докато всички карти "
3087"изчезнат."
3088
3089#: ../boards/memory_add_minus_mult_div_tux.xml.in.h:2
3090msgid "All operations memory game against Tux"
3091msgstr "Игра на памет с всички действия срещу Тъкс"
3092
3093#: ../boards/memory_add_minus_tux.xml.in.h:1
3094msgid "Addition and subtraction memory game against Tux"
3095msgstr "Игра на памет със събиране и изваждане срещу Тъкс"
3096
3097#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:1
3098msgid "Addition memory game against Tux"
3099msgstr "Игра на памет със събиране срещу Тъкс"
3100
3101#: ../boards/memory_add_tux.xml.in.h:2 ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:1
3102msgid "Additions"
3103msgstr "Събиране"
3104
3105#: ../boards/memory_div.xml.in.h:1 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:1
3106msgid "Division"
3107msgstr "Делене"
3108
3109#: ../boards/memory_div.xml.in.h:2
3110msgid "Division memory game"
3111msgstr "Игра на памет с делене"
3112
3113#: ../boards/memory_div.xml.in.h:3 ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:3
3114msgid "Practise division, until all the cards are gone."
3115msgstr "Упражнения по делене, докато всички карти свършат."
3116
3117#: ../boards/memory_div_tux.xml.in.h:2
3118msgid "Division memory game against Tux"
3119msgstr "Игра на памет с делене срещу Тъкс"
3120
3121#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
3122msgid "Go to Memory activities"
3123msgstr "Занимания за развиване на паметта"
3124
3125#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
3126msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
3127msgstr ""
3128"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
3129
3130#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:1 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:1
3131msgid "Practise subtraction, until all the cards are gone."
3132msgstr "Упражнения по изваждане, докато всички карти свършат."
3133
3134#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:3
3135msgid "Subtraction memory game"
3136msgstr "Игра на памет с изваждане"
3137
3138#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:4 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:4
3139msgid ""
3140"Turn the cards over to find two numbers which subtract the same, until all "
3141"the cards are gone."
3142msgstr ""
3143"Обърнете картите, за да намерите две числа, които изваждат същото, докато "
3144"всички карти изчезнат."
3145
3146#: ../boards/memory_minus.xml.in.h:5 ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:5
3147msgid ""
3148"You can see some cards, but you can't see what's on the other side of them. "
3149"Each card is hiding a subtraction, or the answer to it.\n"
3150"A subtraction looks like this: 3 - 1 = 2\n"
3151"The numbers on one side of the equals sign (=) have to be the same as the "
3152"number on the other side. So 3 (1, 2, 3) less 1 (1) makes 2. Count aloud "
3153"when you work this out, and count on your fingers, because the more ways you "
3154"do something, the better you remember it. You can also use blocks, or "
3155"buttons, or anything you can count. If you have lots of brothers and "
3156"sisters, you can count them! Or the kids in your class at school. Sing "
3157"counting songs. Count lots of things, for practice, and you'll be very good "
3158"at adding-up!\n"
3159"\n"
3160"In this game, these cards are hiding the two parts of a subtraction. You "
3161"need to find the two parts of the subraction, and bring them together again. "
3162"Click on a card to see what number it's hiding, then try to find the other "
3163"card that goes with it, to make a whole sum. You can only turn over two "
3164"cards in one go, so you need to remember where the numbers are hiding, then "
3165"you can match them when you find their other half. You're doing the job of "
3166"the equals sign, and the numbers need you to put them together and make a "
3167"proper sum. When you do that, both those cards disappear! When you've made "
3168"them all disappear, found all the subtracts, you've won the game! :)"
3169msgstr ""
3170"Може да виждате някои карти, но не и какво има на обратната им страна. Всяка "
3171"карта крие изваждане, или отговора му.\n"
3172"Изваждането изглежда така: 3 - 1 = 2\n"
3173"Числата от едната страна на знака за равенство (=) трябва да бъдат същите "
3174"като числото от другата страна. Така 3 (1, 2, 3) без 1 (1) прави 2. Бройте "
3175"на глас и на пръсти, защото по колкото повече начини правите нещо, толкова "
3176"по-добре го запомняте. Може да използвате кубчета или копчета, или каквото и "
3177"да е, стига да става за броене. Ако имате много братя и сестри, може да "
3178"броите тях! Или децата от училищния ви клас. Пейте песнички за броене. "
3179"Бройте много неща, за упражнение, и ще станете много добри в изваждането!\n"
3180"\n"
3181"В тази игра картите крият двете части на уравнение с изваждане. Трябва да "
3182"намерите двете части и да ги съберете заедно отново. Натиснете карта, за да "
3183"видите какво число крие, след това се опитайте да намерите другата карта, "
3184"която допълва уравнението. Може да обръщате само по две карти на ход, така "
3185"че трябва да запомняте къде се крият числата и да ги избирате, когато "
3186"намерите другата им половина. Вършите работата на знака за равенство и сте "
3187"необходими на числата, за да ги съберете заедно и да направите подходящо "
3188"уравнение. Когато успеете, двете карти изчезват! Когато направите така, че "
3189"всички да изчезнат и намерите всички уравнения, печелите играта! :-)"
3190
3191#: ../boards/memory_minus_tux.xml.in.h:3
3192msgid "Subtraction memory game against Tux"
3193msgstr "Игра на памет с изваждане срещу Тъкс"
3194
3195#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:1
3196msgid "Multiplication"
3197msgstr "Умножение"
3198
3199#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:2
3200msgid "Multiplication memory game"
3201msgstr "Игра на памет с умножение"
3202
3203#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:3
3204msgid "Practise multiplication, until all the cards are gone."
3205msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3206
3207#: ../boards/memory_mult.xml.in.h:4
3208msgid ""
3209"Turn the cards over to find two numbers which multiply the same, until all "
3210"the cards are gone."
3211msgstr ""
3212"Обърнете картите, за да намерите две числа, които са множители, докато "
3213"всички карти изчезнат."
3214
3215#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:1
3216msgid "Multiplication and division memory game"
3217msgstr "Игра на памет с умножение и делене"
3218
3219#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:2
3220#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:2
3221msgid "Multiplication, division"
3222msgstr "Умножение, делене"
3223
3224#: ../boards/memory_mult_div.xml.in.h:3
3225#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:3
3226msgid "Practise multiplication, division, until all the cards are gone."
3227msgstr "Упражнения по умножение и делене, докато всички карти свършат."
3228
3229#: ../boards/memory_mult_div_tux.xml.in.h:1
3230msgid "Multiplication and division memory game against Tux"
3231msgstr "Игра на памет с умножение и делене срещу Тъкс"
3232
3233#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:2
3234msgid "Multiplication memory game against Tux"
3235msgstr "Игра на памет с умножение срещу Тъкс"
3236
3237#: ../boards/memory_mult_tux.xml.in.h:3
3238msgid "Practise multiplication until all the cards are gone."
3239msgstr "Упражнения по умножение, докато всички карти свършат."
3240
3241#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:1
3242msgid "Go to mathematics memory activities"
3243msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта"
3244
3245#: ../boards/memory_op_group.xml.in.h:2
3246#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:2
3247msgid "Memory activities based on operations"
3248msgstr "Игри на памет, базирани на математически действия"
3249
3250#: ../boards/memory_op_group_tux.xml.in.h:1
3251msgid "Go to mathematics memory activities against Tux"
3252msgstr "Занимания по математика за развиване на паметта срещу Тъкс"
3253
3254#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
3255msgid ""
3256"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
3257"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
3258"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
3259"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
3260"turn over the twins, they both disappear."
3261msgstr ""
3262"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
3263"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
3264"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
3265"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
3266"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
3267
3268#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
3269msgid "Audio memory game"
3270msgstr "Игра за звукова памет"
3271
3272#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
3273msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
3274msgstr ""
3275"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
3276
3277#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
3278#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
3279msgid "Mouse manipulation, Brain."
3280msgstr "Операции с мишката, мислене."
3281
3282#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
3283msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
3284msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
3285
3286#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
3287msgid "Audio memory game against Tux"
3288msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3289
3290#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
3291msgid "Play the audio memory game against Tux"
3292msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
3293
3294#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
3295msgid "Have a memory competition with Tux."
3296msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
3297
3298#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
3299msgid "Memory Game with images, against Tux"
3300msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
3301
3302#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
3303msgid ""
3304"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
3305"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
3306"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
3307"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
3308"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
3309"twins than he does."
3310msgstr ""
3311"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
3312"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
3313"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
3314"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
3315"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
3316"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
3317"намерите повече двойки близнаци от него."
3318
3319#: ../boards/menu.xml.in.h:1
3320msgid ""
3321"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3322"activities.\n"
3323"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
3324"The following icons are displayed from right to left.\n"
3325"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3326"activity)\n"
3327"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
3328"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3329"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3330"    Music note - Repeat the question\n"
3331"    Question Mark - Help\n"
3332"    Tool - The configuration menu\n"
3333"    Tux Plane - About GCompris\n"
3334"The stars show suitable age groups for each game:\n"
3335"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
3336"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
3337msgstr ""
3338"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3339"занимания.\n"
3340"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3341"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
3342"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3343"занимание)\n"
3344"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
3345"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3346"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3347"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
3348"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3349"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3350"    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
3351"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
3352"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3353"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3354
3355#: ../boards/menu.xml.in.h:15 ../boards/menu2.xml.in.h:15
3356msgid "GCompris Main Menu"
3357msgstr "Главно меню на GCompris"
3358
3359#: ../boards/menu.xml.in.h:16 ../src/boards/menu2.c:1003
3360msgid ""
3361"GCompris is a collection of educational games that provides different "
3362"activities for children aged 2 and up."
3363msgstr ""
3364"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3365"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3366
3367#: ../boards/menu.xml.in.h:18 ../boards/menu2.xml.in.h:18
3368msgid ""
3369"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
3370"edutainment software"
3371msgstr ""
3372"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
3373"собственически образователен софтуер."
3374
3375#: ../boards/menu2.xml.in.h:1
3376msgid ""
3377"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
3378"activities.\n"
3379"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
3380"The following icons are displayed from right to left.\n"
3381"(note that each icon is displayed only if available in the current "
3382"activity)\n"
3383"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
3384"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
3385"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
3386"    Music note - Repeat the question\n"
3387"    Question Mark - Help\n"
3388"    Tool - The configuration menu\n"
3389"    Tux Plane - About game\n"
3390"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
3391"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
3392"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
3393msgstr ""
3394"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
3395"занимания.\n"
3396"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
3397"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
3398"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
3399"занимание)\n"
3400"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
3401"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
3402"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
3403"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
3404"    Въпросителен знак - Помощ\n"
3405"    Инструмент - Меню за настройки\n"
3406"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
3407"Звездите показват подходящата възрастова група за всяка игра:\n"
3408"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
3409"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
3410
3411#: ../boards/menu2.xml.in.h:16
3412msgid ""
3413"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
3414"from 2 years old with different activities."
3415msgstr ""
3416"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
3417"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
3418
3419#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
3420msgid "Miscellaneous activities"
3421msgstr "Разни занимания"
3422
3423#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
3424msgid "Time, Geography, ..."
3425msgstr "Време, география, ..."
3426
3427#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
3428msgid ""
3429"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
3430"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
3431msgstr ""
3432"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
3433"липсващата буква, за да завършите думата."
3434
3435#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
3436msgid "Fill in the missing letter"
3437msgstr "Попълнете липсващата буква"
3438
3439#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
3440msgid "Missing Letter"
3441msgstr "Липсваща буква"
3442
3443#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
3444msgid "Training reading skills"
3445msgstr "Упражнения по четене"
3446
3447#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
3448msgid "Word reading"
3449msgstr "Четене на думи"
3450
3451#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
3452msgid "apple/_pple/a/i/o"
3453msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
3454
3455#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
3456msgid "apple/app_e/l/h/n"
3457msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
3458
3459#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
3460msgid "apple/appl_/e/h/a"
3461msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
3462
3463#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
3464msgid "ball/_all/b/p/d"
3465msgstr "топка/_опка/т/д/к"
3466
3467#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
3468msgid "ball/b_ll/a/u/o"
3469msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
3470
3471#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
3472msgid "ball/bal_/l/h/s"
3473msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
3474
3475#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
3476msgid "banana/_anana/b/p/d"
3477msgstr "банан/_анан/б/в/п"
3478
3479#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
3480msgid "banana/b_nana/a/o/i"
3481msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
3482
3483#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
3484msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
3485msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
3486
3487#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
3488msgid "bed/_ed/b/l/f"
3489msgstr "легло/_егло/л/к/н"
3490
3491#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
3492msgid "bed/b_d/e/a/i"
3493msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
3494
3495#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
3496msgid "bed/be_/d/p/b"
3497msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
3498
3499#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
3500msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
3501msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
3502
3503#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
3504msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
3505msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
3506
3507#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
3508msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
3509msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
3510
3511#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
3512msgid "cake/_ake/c/p/d"
3513msgstr "торта/_орта/т/д/п"
3514
3515#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
3516msgid "cake/c_ke/a/o/e"
3517msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
3518
3519#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
3520msgid "cake/ca_e/k/q/c"
3521msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
3522
3523#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
3524msgid "car/_ar/c/k/b"
3525msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
3526
3527#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
3528msgid "car/c_r/a/k/o"
3529msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
3530
3531#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
3532msgid "car/ca_/r/w/k"
3533msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
3534
3535#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
3536msgid "dog/_og/d/p/q"
3537msgstr "куче/_уче/к/г/с"
3538
3539#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
3540msgid "dog/d_g/o/g/a"
3541msgstr "куче/к_че/у/о/а"
3542
3543#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
3544msgid "dog/do_/g/p/q"
3545msgstr "куче/куч_/е/и/о"
3546
3547#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
3548msgid "fish/_ish/f/h/l"
3549msgstr "риба/_иба/р/в/н"
3550
3551#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
3552msgid "fish/f_sh/i/u/l"
3553msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
3554
3555#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
3556msgid "fish/fis_/h/o/i"
3557msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
3558
3559#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
3560msgid "house/_ouse/h/e/j"
3561msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
3562
3563#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
3564msgid "house/h_use/o/f/u"
3565msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
3566
3567#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
3568msgid "house/hous_/e/a/i"
3569msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
3570
3571#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
3572msgid "plane/_lane/p/g/d"
3573msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
3574
3575#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
3576msgid "plane/p_ane/l/j/i"
3577msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
3578
3579#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
3580msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
3581msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
3582
3583#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
3584msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
3585msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
3586
3587#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
3588msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
3589msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
3590
3591#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
3592msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
3593msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
3594
3595#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
3596msgid "Can count"
3597msgstr "Можете да броите"
3598
3599#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
3600msgid ""
3601"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
3602"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3603msgstr ""
3604"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3605"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3606"екрана."
3607
3608#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3609msgid "Money"
3610msgstr "Пари"
3611
3612#: ../boards/money.xml.in.h:4
3613msgid "Practice money usage"
3614msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3615
3616#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3617msgid ""
3618"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3619"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3620msgstr ""
3621"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3622"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3623
3624#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3625msgid "Practice money usage including cents"
3626msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3627
3628#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3629msgid "Rebuild the mosaic"
3630msgstr "Постройте наново мозайката"
3631
3632#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
3633msgid "Mouse-manipulation activities."
3634msgstr "Занимания за операции с мишка."
3635
3636#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3637msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
3638msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
3639
3640#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
3641msgid "Numeration"
3642msgstr "Броене"
3643
3644#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
3645msgid "Numeration activities."
3646msgstr "Упражнения по броене."
3647
3648#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3649msgid "Assemble the puzzle"
3650msgstr "Завършете пъзела"
3651
3652#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3653msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3654msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3655
3656#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3657msgid ""
3658"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3659"main board."
3660msgstr ""
3661"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3662"централната зона."
3663
3664#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3665msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3666msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3667
3668#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3669msgid "Spatial representation"
3670msgstr "Представа за пространство"
3671
3672#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3673msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3674msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3675
3676#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3677msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3678msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3679
3680#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3681msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3682msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3683
3684#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3685msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3686msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3687
3688#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3689msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3690msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3691
3692#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3693msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3694msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3695
3696#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3697msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3698msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3699
3700#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3701msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3702msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3703
3704#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3705msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3706msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3707
3708#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3709msgid ""
3710"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3711"on Tux to open the parachute."
3712msgstr ""
3713"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3714"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3715"Тъкс."
3716
3717#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3718msgid ""
3719"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3720"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3721msgstr ""
3722"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3723"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3724
3725#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3726msgid "Parachutist"
3727msgstr "Парашутист"
3728
3729#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3730msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3731msgstr ""
3732"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3733"играете."
3734
3735#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3736msgid ""
3737"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3738"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3739msgstr ""
3740"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3741"за управление на въртолета."
3742
3743#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3744msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3745msgstr ""
3746"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3747
3748#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3749msgid "Number"
3750msgstr "Число"
3751
3752#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3753msgid "Numbers in Order"
3754msgstr "Подредени числа"
3755
3756#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
3757msgid "Puzzles"
3758msgstr "Пъзели"
3759
3760#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
3761msgid "Various puzzles."
3762msgstr "Различни пъзели."
3763
3764#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3765msgid "Add a language-binding to gcompris."
3766msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3767
3768#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3769msgid "Advanced Python Programmer :)"
3770msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3771
3772#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3773msgid "Python Test"
3774msgstr "Тест по Питон"
3775
3776#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3777msgid "Test board for the python plugin"
3778msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3779
3780#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3781msgid ""
3782"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3783msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3784
3785#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3786msgid "A memory game based on trains"
3787msgstr "Игра на памет, базирана на влакове"
3788
3789#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3790msgid ""
3791"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3792"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3793"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3794"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3795msgstr ""
3796"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3797"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3798"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3799"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3800
3801#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3802msgid "Memory-training"
3803msgstr "Упражнения за паметта"
3804
3805#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3806msgid "Railway"
3807msgstr "Железница"
3808
3809#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3810msgid "Click on the correct colored object."
3811msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3812
3813#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3814msgid "Click on the matching color"
3815msgstr "Натиснете правилния цвят"
3816
3817#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3818msgid "Read the names of colors"
3819msgstr "Четене на цветове"
3820
3821#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3822msgid "This board teaches basic colors."
3823msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3824
3825#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3826msgid "black"
3827msgstr "черно"
3828
3829#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3830msgid "blue"
3831msgstr "синьо"
3832
3833#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3834msgid "brown"
3835msgstr "кафяво"
3836
3837#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3838msgid "green"
3839msgstr "зелено"
3840
3841#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3842msgid "grey"
3843msgstr "сиво"
3844
3845#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3846msgid "orange"
3847msgstr "оранжево"
3848
3849#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3850msgid "pink"
3851msgstr "розово"
3852
3853#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3854msgid "red"
3855msgstr "червено"
3856
3857#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3858msgid "violet"
3859msgstr "лилаво"
3860
3861#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3862msgid "white"
3863msgstr "бяло"
3864
3865#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3866msgid "yellow"
3867msgstr "жълто"
3868
3869#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3870msgid "Go to the Reading activities"
3871msgstr "Занимания по четене"
3872
3873#: ../boards/reading.xml.in.h:2
3874msgid "Reading activities."
3875msgstr "Занимания по четене."
3876
3877#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3878msgid ""
3879"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3880"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3881msgstr ""
3882"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3883"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3884
3885#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3886msgid "Horizontal reading practice"
3887msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3888
3889#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3890msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3891msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3892
3893#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
3894msgid "Reading training in a limited time"
3895msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3896
3897#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3898msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3899msgstr ""
3900"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3901
3902#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
3903msgid "Read training in a limited time"
3904msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3905
3906#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3907msgid "Vertical-reading practice"
3908msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3909
3910#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3911msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3912msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3913
3914#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
3915msgid ""
3916"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3917"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3918"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3919"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3920msgstr ""
3921"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3922"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3923"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3924"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3925
3926#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3927msgid "Redraw the given item"
3928msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3929
3930#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3931msgid ""
3932"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3933"the left."
3934msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3935
3936#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3937msgid ""
3938"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3939"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
3940"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
3941"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
3942"objects under others."
3943msgstr ""
3944"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3945"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3946"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3947"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3948
3949#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3950msgid "Mirror the given item"
3951msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3952
3953#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3954msgid ""
3955"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
3956"first level"
3957msgstr ""
3958"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3959"ниво"
3960
3961#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3962msgid ""
3963"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3964"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3965"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3966msgstr ""
3967"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3968"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3969"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3970
3971#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3972msgid "Practice subtraction with a fun game"
3973msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3974
3975#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3976msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3977msgstr ""
3978"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3979"блок."
3980
3981#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3982#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3983#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3984#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3985#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3986#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3987#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3988#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3989#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3990#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3991msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3992msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3993
3994#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3995msgid "Balance the scales properly"
3996msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3997
3998#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3999msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
4000msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
4001
4002#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
4003msgid ""
4004"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
4005"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
4006"released under the GPL licence."
4007msgstr ""
4008"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
4009"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
4010"издадена под лиценза GPL."
4011
4012#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
4013msgid ""
4014"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
4015"arranged in any order."
4016msgstr ""
4017"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
4018"се подреждат във всякакъв ред."
4019
4020#: ../boards/searace.xml.in.h:1
4021msgid "Direct your boat accurately to win the race."
4022msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
4023
4024#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
4025msgid ""
4026"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
4027"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
4028"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
4029"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
4030"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
4031"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
4032"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
4033"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
4034"to improve your program and start a new race with the same weather "
4035"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
4036"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
4037"next level will give you more complex weather conditions."
4038msgstr ""
4039"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
4040"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
4041"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
4042"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
4043"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
4044"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
4045"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
4046"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
4047"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
4048"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
4049"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
4050"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
4051"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
4052
4053#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
4054msgid ""
4055"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
4056"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
4057"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
4058"concept to children."
4059msgstr ""
4060"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
4061"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
4062"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
4063"децата в понятието програмиране."
4064
4065#: ../boards/searace.xml.in.h:4
4066msgid "Sea race (2 Players)"
4067msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
4068
4069#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
4070msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
4071msgstr ""
4072"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
4073
4074#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
4075msgid "Sea race (Single Player)"
4076msgstr "Морско състезание (1 играч)"
4077
4078#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
4079msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
4080msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
4081
4082#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
4083msgid "Counting skills"
4084msgstr "Умения по броене"
4085
4086#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
4087msgid "In a limited time, count the number of dots"
4088msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
4089
4090#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
4091msgid "Numbers With Dice"
4092msgstr "Числа със зар"
4093
4094#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
4095msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
4096msgstr ""
4097"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
4098"падащия зар."
4099
4100#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
4101msgid "Numbers with pairs of dice"
4102msgstr "Числа със зар"
4103
4104#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
4105msgid "Go to Sound activities"
4106msgstr "Занимания със звуци"
4107
4108#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
4109msgid "Sound based activities."
4110msgstr "Занимания със звуци."
4111
4112#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
4113msgid "Strategy games"
4114msgstr "Стратегически игри"
4115
4116#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
4117msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
4118msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
4119
4120#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
4121msgid ""
4122"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
4123"to navigate to the required depth."
4124msgstr ""
4125"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
4126"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
4127
4128#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
4129msgid "Learn how a submarine works"
4130msgstr "Научете как работи подводницата"
4131
4132#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
4133msgid "Physics basics"
4134msgstr "Основи на физиката"
4135
4136#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
4137msgid "Pilot a submarine"
4138msgstr "Управление на подводница"
4139
4140#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
4141msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
4142msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
4143
4144#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
4145msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
4146msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
4147
4148#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
4149msgid ""
4150"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
4151"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
4152"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
4153"not let you enter invalid data."
4154msgstr ""
4155"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
4156"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
4157"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
4158"въвеждането на неправилни данни."
4159
4160#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
4161msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
4162msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
4163
4164#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
4165msgid ""
4166"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
4167msgstr ""
4168"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
4169"район."
4170
4171#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
4172msgid ""
4173"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
4174"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
4175"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
4176"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
4177"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
4178"Sudoku&gt;)."
4179msgstr ""
4180"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
4181"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
4182"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
4183"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
4184"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
4185"Судоку&gt;)."
4186
4187#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
4188msgid ""
4189"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
4190"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
4191"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
4192"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
4193"opposite order."
4194msgstr ""
4195"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
4196"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
4197"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
4198"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
4199"обратен ред."
4200
4201#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
4202msgid "Super Brain"
4203msgstr "Свръхмозък"
4204
4205#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
4206msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
4207msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
4208
4209#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
4210msgid ""
4211"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
4212"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
4213"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
4214"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
4215"taking the square as the unit:\n"
4216"\t* 5 right isosceles triangles\n"
4217"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
4218"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
4219"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
4220"\t* 1 square (side of 1)\n"
4221"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
4222msgstr ""
4223"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
4224"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
4225"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
4226"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
4227"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
4228"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
4229"\t\to два малки (с катети 1)\n"
4230"\t\to един среден (с катети √2)\n"
4231"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
4232"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
4233"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
4234
4235#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
4236msgid ""
4237"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
4238"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
4239"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
4240"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
4241"the shape will be drawn."
4242msgstr ""
4243"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
4244"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
4245"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
4246"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
4247"фигурата."
4248
4249#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
4250msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
4251msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
4252
4253#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
4254msgid ""
4255"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
4256"GCompris by Yves Combe in 2005."
4257msgstr ""
4258"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
4259"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
4260
4261#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
4262msgid "The tangram puzzle game"
4263msgstr "Пъзел - танграми"
4264
4265#: ../boards/target.xml.in.h:1
4266msgid ""
4267"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
4268msgstr ""
4269"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
4270
4271#: ../boards/target.xml.in.h:2
4272msgid ""
4273"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
4274"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
4275"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
4276"or the OK button."
4277msgstr ""
4278"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
4279"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
4280"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
4281"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
4282
4283#: ../boards/target.xml.in.h:3
4284msgid "Hit the target and count your points"
4285msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
4286
4287#: ../boards/target.xml.in.h:4
4288msgid "Practice addition with a target game"
4289msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
4290
4291#: ../boards/target.xml.in.h:5
4292msgid "Throw darts at a target and count your score."
4293msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
4294
4295#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
4296msgid "A sliding-block puzzle game"
4297msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
4298
4299#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
4300msgid ""
4301"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
4302msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
4303
4304#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
4305msgid "Drawing activity (pixmap)"
4306msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
4307
4308#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
4309msgid "Launch Tuxpaint"
4310msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
4311
4312#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
4313msgid "Tuxpaint"
4314msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
4315
4316#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
4317msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
4318msgstr ""
4319"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
4320"ще приключи."
4321
4322#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
4323msgid "mouse and keyboard manipulation"
4324msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
4325
4326#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
4327msgid ""
4328"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
4329"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
4330"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
4331"him."
4332msgstr ""
4333"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
4334"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
4335"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
4336
4337#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
4338msgid "Learn about the water cycle"
4339msgstr "Научете водния кръговрат"
4340
4341#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
4342msgid "Learn the water cycle"
4343msgstr "Научете водния кръговрат"
4344
4345#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
4346msgid ""
4347"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
4348"system back up so he can take a shower."
4349msgstr ""
4350"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
4351"система така, че да може да се изкъпе."
4352
4353#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
4354msgid "Falling Words"
4355msgstr "Падащи думи"
4356
4357#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
4358msgid "Keyboard training"
4359msgstr "Упражнения с клавиатурата"
4360
4361#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
4362msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
4363msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
4364
4365#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
4366msgid "Type the falling words before they reach the ground"
4367msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
4368
4369#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
4370msgid "Administration for gcompris"
4371msgstr "Администриране на GCompris"
4372
4373#: ../gcompris.desktop.in.h:1
4374msgid "Educational game for ages 2 to 10"
4375msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
4376
4377#: ../gcompris.desktop.in.h:2
4378msgid "Educational suite gcompris"
4379msgstr "Образователна серия GCompris"
4380
4381#: ../gcompris.desktop.in.h:3
4382msgid "Multiple activities for kids"
4383msgstr "Многообразни занимания за деца"
4384
4385#: ../src/boards/awele.c:333 ../src/boards/awele.c:343
4386msgid "NORTH"
4387msgstr "СЕВЕР"
4388
4389#: ../src/boards/awele.c:355 ../src/boards/awele.c:365
4390msgid "SOUTH"
4391msgstr "ЮГ"
4392
4393#: ../src/boards/awele.c:534
4394msgid "Choose a house"
4395msgstr "Изберете къща"
4396
4397#: ../src/boards/awele.c:662
4398msgid "Your turn to play ..."
4399msgstr "Ваш ред е..."
4400
4401#: ../src/boards/awele.c:731
4402msgid "Not allowed! Try again !"
4403msgstr "Не е позволено! Опитайте отново!"
4404
4405#: ../src/boards/chess.c:189
4406msgid ""
4407"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4408"to play chess in gcompris.\n"
4409"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4410"GNU/Linux distribution\n"
4411"And check it is located here: "
4412msgstr ""
4413"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4414"за да играете шах в GCompris\n"
4415"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
4416"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
4417"И проверете дали я има в "
4418
4419#: ../src/boards/chess.c:228
4420msgid ""
4421"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
4422"to play chess in gcompris.\n"
4423"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
4424"GNU/Linux distribution\n"
4425"And check it is in "
4426msgstr ""
4427"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
4428"за да играете шах в GCompris\n"
4429"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
4430"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
4431"И проверете дали я има в "
4432
4433#: ../src/boards/chess.c:569
4434msgid "White's Turn"
4435msgstr "Ред на белите"
4436
4437#: ../src/boards/chess.c:569
4438msgid "Black's Turn"
4439msgstr "Ред на черните"
4440
4441#: ../src/boards/chess.c:713
4442msgid "White checks"
4443msgstr "Шах на белите"
4444
4445#: ../src/boards/chess.c:715
4446msgid "Black checks"
4447msgstr "Шах на черните"
4448
4449#: ../src/boards/chess.c:1052
4450msgid "Black mates"
4451msgstr "Мат на черните"
4452
4453#: ../src/boards/chess.c:1057
4454msgid "White mates"
4455msgstr "Мат на белите"
4456
4457#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
4458#: ../src/gcompris/bonus.c:321
4459msgid "Drawn game"
4460msgstr "Равна игра"
4461
4462#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
4463#. require by all utf8-functions
4464#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
4465#: ../src/boards/click_on_letter.c:252 ../src/boards/click_on_letter.c:269
4466#: ../src/boards/gletters.c:230 ../src/boards/memory.c:839
4467msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
4468msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
4469
4470#: ../src/boards/click_on_letter.c:281
4471#, c-format
4472msgid ""
4473"Error: this activity requires that you first install\n"
4474"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
4475msgstr ""
4476"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4477"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
4478
4479#: ../src/boards/click_on_letter.c:288
4480#, c-format
4481msgid ""
4482"Error: this activity requires that you first install\n"
4483"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
4484msgstr ""
4485"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4486"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
4487
4488#: ../src/boards/click_on_letter.c:296 ../src/boards/python/melody.py:116
4489msgid ""
4490"Error: this activity cannot be played with the\n"
4491"sound effects disabled.\n"
4492"Go to the configuration dialogue to\n"
4493"enable the sound"
4494msgstr ""
4495"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
4496"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
4497"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
4498"за да включите звука."
4499
4500#. toggle box
4501#: ../src/boards/click_on_letter.c:653 ../src/boards/gletters.c:882
4502#: ../src/boards/python/login.py:535
4503msgid "Uppercase only text"
4504msgstr "Само текст с главни букви"
4505
4506#: ../src/boards/clickgame.c:178
4507#, c-format
4508msgid "Couldn't open dir: %s"
4509msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
4510
4511#: ../src/boards/clockgame.c:539 ../src/boards/clockgame.c:549
4512msgid "Set the watch to:"
4513msgstr "Настройте часовника на:"
4514
4515#: ../src/boards/colors.c:57
4516msgid "Click on the blue duck"
4517msgstr "Натиснете синята играчка"
4518
4519#: ../src/boards/colors.c:58
4520msgid "Click on the brown duck"
4521msgstr "Натиснете кафявата играчка"
4522
4523#: ../src/boards/colors.c:59
4524msgid "Click on the green duck"
4525msgstr "Натиснете зелената играчка"
4526
4527#: ../src/boards/colors.c:60
4528msgid "Click on the grey duck"
4529msgstr "Натиснете сивата играчка"
4530
4531#: ../src/boards/colors.c:61
4532msgid "Click on the orange duck"
4533msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
4534
4535#: ../src/boards/colors.c:62
4536msgid "Click on the purple duck"
4537msgstr "Натиснете лилавата играчка"
4538
4539#: ../src/boards/colors.c:63
4540msgid "Click on the red duck"
4541msgstr "Натиснете червената играчка"
4542
4543#: ../src/boards/colors.c:64
4544msgid "Click on the yellow duck"
4545msgstr "Натиснете жълтата играчка"
4546
4547#: ../src/boards/colors.c:65
4548msgid "Click on the black duck"
4549msgstr "Натиснете черната играчка"
4550
4551#: ../src/boards/colors.c:66
4552msgid "Click on the white duck"
4553msgstr "Натиснете бялата играчка"
4554
4555#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
4556#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:835
4557msgid "0123456789"
4558msgstr "0123456789"
4559
4560#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
4561#: ../src/boards/gletters.c:236 ../src/boards/memory.c:845
4562msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
4563msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
4564
4565#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
4566msgid ""
4567"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
4568"side."
4569msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
4570
4571#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
4572msgid "Tower of Hanoi"
4573msgstr "„Кула на Ханой“"
4574
4575#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
4576msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
4577msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
4578
4579#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
4580msgid "Learn how to read"
4581msgstr "Научете се как да четете"
4582
4583#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
4584#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4585#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
4586#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
4587msgid "left"
4588msgstr "лява"
4589
4590#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
4591#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4592#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
4593#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
4594msgid "right"
4595msgstr "дясна"
4596
4597#: ../src/boards/maze.c:492
4598msgid ""
4599"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
4600"moves"
4601msgstr ""
4602"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
4603"се движите"
4604
4605#: ../src/boards/maze.c:494
4606msgid ""
4607"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
4608msgstr ""
4609"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
4610"да се движите"
4611
4612#: ../src/boards/memory.c:287
4613msgid "Memory"
4614msgstr "Памет"
4615
4616#: ../src/boards/memory.c:288
4617msgid "Find the matching pair"
4618msgstr "Намерете съответстващата двойка"
4619
4620#. TRANSLATORS: Put here the mathematical operators "+-x÷" for  your language. \u00D7 is mult and \u00F7 ÷
4621#: ../src/boards/memory.c:850
4622msgid "+-\\u00D7\\u00F7"
4623msgstr "+-\\u00D7\\u00F7"
4624
4625#: ../src/boards/menu.c:79
4626msgid "Main Menu"
4627msgstr "Главно меню"
4628
4629#: ../src/boards/menu.c:80 ../src/boards/menu2.c:129
4630msgid "Select a Board"
4631msgstr "Изберете игра"
4632
4633#: ../src/boards/menu2.c:128
4634msgid "Main Menu Second Version"
4635msgstr "Втора версия на главното меню"
4636
4637#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
4638#: ../src/boards/money.c:489
4639#, c-format
4640msgid "$ %.2f"
4641msgstr "$ %.2f"
4642
4643#: ../src/boards/money.c:502
4644#, c-format
4645msgid "$ %.0f"
4646msgstr "$ %.0f"
4647
4648#: ../src/boards/planegame.c:78
4649msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
4650msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
4651
4652#: ../src/boards/python.c:62
4653msgid "Python Board"
4654msgstr "Дъска Питон"
4655
4656#: ../src/boards/python.c:63
4657msgid "Special board that embeds python into gcompris."
4658msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
4659
4660#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
4661msgid "Select a profile:"
4662msgstr "Изберете профил:"
4663
4664#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
4665msgid "Filter"
4666msgstr "Филтър"
4667
4668#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
4669msgid "Select all"
4670msgstr "Избор на всичко"
4671
4672#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
4673msgid "Unselect all"
4674msgstr "Премахване на избора"
4675
4676#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:161
4677msgid "Locales"
4678msgstr "Локали"
4679
4680#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:166
4681msgid "Locales sound"
4682msgstr "Локализирани звуци"
4683
4684#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:171
4685msgid "Wordlist"
4686msgstr "Списък с думи"
4687
4688#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:178
4689#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4690#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4691msgid "Login"
4692msgstr "Влизане"
4693
4694#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
4695msgid "Main menu"
4696msgstr "Главно меню"
4697
4698#. columns for Board name
4699#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
4700#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
4701#. image.show()
4702#. column_pref.set_widget(image)
4703#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
4704msgid "Active"
4705msgstr "Активно"
4706
4707#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
4708msgid "Board title"
4709msgstr "Заглавие на заниманието"
4710
4711#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
4712#, python-format
4713msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
4714msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
4715
4716#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
4717#, python-format
4718msgid ""
4719"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
4720"for profile <b>%s</b></span>"
4721msgstr ""
4722"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
4723"за профил <b>%s</b></span>"
4724
4725#. Init configuration window:
4726#. all the configuration functions will use it
4727#. all the configuration functions returns values for their key in
4728#. the dict passed to the apply_callback
4729#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
4730#. we can add what you want in it.
4731#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
4732#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
4733#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
4734#: ../src/boards/python/pythontest.py:410 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
4735#, python-format
4736msgid ""
4737"<b>%s</b> configuration\n"
4738" for profile <b>%s</b>"
4739msgstr ""
4740"<b>%s</b> конфигурация\n"
4741" за профил <b>%s</b>"
4742
4743#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
4744#: ../src/boards/python/pythontest.py:474
4745msgid "Select sound locale"
4746msgstr "Изберете локал за звука"
4747
4748#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
4749msgid "Editing a Class"
4750msgstr "Редактиране на клас"
4751
4752#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
4753msgid "Editing class: "
4754msgstr "Редактиране на клас: "
4755
4756#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
4757msgid "Editing a new class"
4758msgstr "Редактиране на нов клас"
4759
4760#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
4761msgid "Class:"
4762msgstr "Клас:"
4763
4764#. FIXME: How to remove the default selection
4765#. Label and Entry for the teacher name
4766#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
4767msgid "Teacher:"
4768msgstr "Учител:"
4769
4770#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
4771msgid "Assign all the users belonging to this class"
4772msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4773
4774#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
4775#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
4776#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
4777#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
4778msgid "First Name"
4779msgstr "Име"
4780
4781#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
4782#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
4783#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
4784#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
4785msgid "Last Name"
4786msgstr "Фамилия"
4787
4788#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
4789msgid "You need to provide at least a name for your class"
4790msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4791
4792#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
4793msgid "There is already a class with this name"
4794msgstr "Вече има клас с това име"
4795
4796#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
4797#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
4798#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
4799msgid "Class"
4800msgstr "Клас"
4801
4802#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
4803msgid "Teacher"
4804msgstr "Учител"
4805
4806#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4807msgid "Editing a Group"
4808msgstr "Редактиране на група"
4809
4810#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4811msgid "Editing group: "
4812msgstr "Редактиране на група: "
4813
4814#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4815msgid " for class: "
4816msgstr " за клас: "
4817
4818#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4819msgid "Editing a new group"
4820msgstr "Редактиране на нова група"
4821
4822#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4823msgid "Group:"
4824msgstr "Група:"
4825
4826#. FIXME: How to remove the selection
4827#. Label and Entry for the first name
4828#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4829#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4830msgid "Description:"
4831msgstr "Описание:"
4832
4833#. Top message gives instructions
4834#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4835msgid "Assign all the users belonging to this group"
4836msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4837
4838#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4839msgid "You need to provide at least a name for your group"
4840msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4841
4842#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4843msgid "There is already a group with this name"
4844msgstr "Вече има група с това име"
4845
4846#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4847msgid "Select a class:"
4848msgstr "Изберете клас:"
4849
4850#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4851#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4852#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4853msgid "Group"
4854msgstr "Група"
4855
4856#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4857#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4858#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4859#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4860msgid "Description"
4861msgstr "Описание"
4862
4863#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4864msgid "You must first select a group in the list"
4865msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4866
4867#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4868#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4869msgid "Birth Date"
4870msgstr "Дата на раждане"
4871
4872#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4873#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4874msgid "Boards"
4875msgstr "Занимания"
4876
4877#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4878#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4879msgid "Groups"
4880msgstr "Групи"
4881
4882#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4883#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4884msgid "Profiles"
4885msgstr "Профили"
4886
4887#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4888#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4889msgid "Classes"
4890msgstr "Класове"
4891
4892#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4893#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4894msgid "Users"
4895msgstr "Потребители"
4896
4897#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4898msgid "Editing a Profile"
4899msgstr "Редактиране на профил"
4900
4901#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4902msgid "Editing profile: "
4903msgstr "Редактиране на профил: "
4904
4905#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4906msgid "Editing a new profile"
4907msgstr "Редактиране на нов профил"
4908
4909#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4910msgid "Profile:"
4911msgstr "Профил:"
4912
4913#. Top message gives instructions
4914#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4915msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4916msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4917
4918#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4919msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4920msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4921
4922#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4923msgid "There is already a profile with this name"
4924msgstr "Вече има профил с това име"
4925
4926#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4927#: ../src/gcompris/board_config.c:587 ../src/gcompris/board_config.c:717
4928msgid "Default"
4929msgstr "По подразбиране"
4930
4931#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4932msgid "Profile"
4933msgstr "Профил"
4934
4935#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4936msgid "[Default]"
4937msgstr "[По подразбиране]"
4938
4939#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4940msgid "Editing a User"
4941msgstr "Редактиране на потребител"
4942
4943#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4944msgid "Editing a User "
4945msgstr "Редактиране на потребител "
4946
4947#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4948msgid "Editing a new user"
4949msgstr "Редактиране на нов потребител"
4950
4951#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4952msgid "Login:"
4953msgstr "Влизане:"
4954
4955#. FIXME: How to remove the selection
4956#. Label and Entry for the first name
4957#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4958msgid "First name:"
4959msgstr "Име:"
4960
4961#. Label and Entry for the last name
4962#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4963msgid "Last name:"
4964msgstr "Фамилия:"
4965
4966#. Label and Entry for the birth date
4967#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4968msgid "Birth date:"
4969msgstr "Дата на раждане:"
4970
4971#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4972msgid ""
4973"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
4974msgstr ""
4975"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4976
4977#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4978msgid "There is already a user with this login"
4979msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4980
4981#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4982msgid ""
4983"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4984"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4985"login;First name;Last name;Date of birth\n"
4986"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4987msgstr ""
4988"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4989"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4990"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4991"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4992
4993#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4994#, python-format
4995msgid ""
4996"One or more logins are not unique !\n"
4997"You need to change them: %s !"
4998msgstr ""
4999"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
5000"Трябва да ги промените: %s!"
5001
5002#: ../src/boards/python/anim.py:59
5003msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
5004msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
5005
5006#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
5007#: ../src/boards/python/anim.py:417
5008msgid ""
5009"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
5010"to enable SVG Save/restore."
5011msgstr ""
5012"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
5013"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
5014"четете SVG."
5015
5016#: ../src/boards/python/anim.py:2206
5017msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
5018msgstr ""
5019"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
5020"включите."
5021
5022#: ../src/boards/python/anim.py:2362
5023msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
5024msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
5025
5026#: ../src/boards/python/anim.py:2364
5027msgid "The corresponding items have been skipped."
5028msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
5029
5030#: ../src/boards/python/electric.py:94
5031msgid ""
5032"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
5033"You can download and install it from:\n"
5034"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5035"To be detected, it must be installed in\n"
5036"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
5037"You can still use this activity to draw schematics without computer "
5038"simulation."
5039msgstr ""
5040"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
5041"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
5042"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
5043"За да бъде открит, трябва да се инстлира в\n"
5044"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
5045"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
5046"компютърна симулация."
5047
5048#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
5049#, python-format
5050msgid ", %d"
5051msgstr ", %d"
5052
5053#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
5054#, python-format
5055msgid " and %d"
5056msgstr " и %d"
5057
5058#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
5059#, python-format
5060msgid "%d is divisible by %s."
5061msgstr "%d е делимо на %s."
5062
5063#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
5064msgid "1 is not a prime number."
5065msgstr "1 не е просто число"
5066
5067#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
5068#, python-format
5069msgid "Primes less than %d"
5070msgstr "Простите са по-малки от %d"
5071
5072#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
5073#, python-format
5074msgid ""
5075"Multiples of %d include %s,\n"
5076"but %d is not a multiple of %d."
5077msgstr ""
5078"Кратните на %d включват %s,\n"
5079"но %d не е кратно на %d."
5080
5081#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
5082#, python-format
5083msgid "Factors of %d"
5084msgstr "Делими на %d"
5085
5086#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
5087#, python-format
5088msgid "%s are the factors of %d."
5089msgstr "%s са делими на %d."
5090
5091#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
5092#, python-format
5093msgid "Multiples of %d"
5094msgstr "Кратни на %d"
5095
5096#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
5097#, python-format
5098msgid "%s = %d"
5099msgstr "%s = %d"
5100
5101#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
5102#, python-format
5103msgid "%d + %d"
5104msgstr "%d + %d"
5105
5106#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
5107#, python-format
5108msgid "%d − %d"
5109msgstr "%d - %d"
5110
5111#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
5112#, python-format
5113msgid "%d × %d"
5114msgstr "%d × %d"
5115
5116#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
5117#, python-format
5118msgid "%d ÷ %d"
5119msgstr "%d ÷ %d"
5120
5121#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
5122#, python-format
5123msgid "Equal to %d"
5124msgstr "Равно на %d"
5125
5126#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
5127#, python-format
5128msgid "Not equal to %d"
5129msgstr "Не е равно на %d"
5130
5131#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
5132msgid ""
5133"You were eaten by a Troggle.\n"
5134"Press <Return> to continue."
5135msgstr ""
5136"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
5137"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5138
5139#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
5140msgid "You ate a wrong number.\n"
5141msgstr "Изядохте грешно число\n"
5142
5143#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
5144msgid ""
5145"\n"
5146"Press <Return> to continue."
5147msgstr ""
5148"\n"
5149"Натиснете „Enter“, за да продължите."
5150
5151#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
5152msgid ""
5153"T\n"
5154"R\n"
5155"O\n"
5156"G\n"
5157"G\n"
5158"L\n"
5159"E"
5160msgstr ""
5161"Т\n"
5162"Р\n"
5163"О\n"
5164"Г\n"
5165"Ъ\n"
5166"Л\n"
5167" "
5168
5169#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
5170#, python-format
5171msgid "Guess a number between %d and %d"
5172msgstr "Познайте число между %d и %d"
5173
5174#: ../src/boards/python/guessnumber.py:335
5175#: ../src/boards/python/guessnumber.py:336
5176#, python-format
5177msgid "Please enter a number between %d and %d"
5178msgstr "Въведете число между %d и %d"
5179
5180#: ../src/boards/python/guessnumber.py:341
5181#: ../src/boards/python/guessnumber.py:342
5182msgid "Out of range"
5183msgstr "Извън диапазона"
5184
5185#: ../src/boards/python/guessnumber.py:348
5186#: ../src/boards/python/guessnumber.py:349
5187msgid "Too high"
5188msgstr "Твърде голямо"
5189
5190#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
5191#: ../src/boards/python/guessnumber.py:352
5192msgid "Too low"
5193msgstr "Твърде малко"
5194
5195#: ../src/boards/python/login.py:115
5196msgid "Profile: "
5197msgstr "Профил: "
5198
5199#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
5200msgid "Login: "
5201msgstr "Потребителски име: "
5202
5203#. toggle box
5204#: ../src/boards/python/login.py:545
5205msgid "Enter login to log in"
5206msgstr "Въведете потребителско име"
5207
5208#: ../src/boards/python/mosaic.py:210
5209msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
5210msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
5211
5212#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
5213msgid ""
5214"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
5215"Programming language."
5216msgstr ""
5217"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
5218"езика за програмиране Питон."
5219
5220#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
5221msgid ""
5222"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
5223"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
5224msgstr ""
5225"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
5226"Питон.\n"
5227"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
5228
5229#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
5230msgid "This activity is not playable, just a test"
5231msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
5232
5233#. toggle box
5234#: ../src/boards/python/pythontest.py:415
5235msgid "Disable line drawing in circle"
5236msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
5237
5238#. combo box
5239#: ../src/boards/python/pythontest.py:424
5240msgid "Color of the line"
5241msgstr "Цвят на линията"
5242
5243#. spin button for int
5244#: ../src/boards/python/pythontest.py:435
5245msgid "Distance between circles"
5246msgstr "Разстояние между окръжностите"
5247
5248#. radio buttons for circle or rectangle
5249#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
5250msgid "Use circles"
5251msgstr "Използване на окръжности"
5252
5253#: ../src/boards/python/pythontest.py:447
5254msgid "Use rectangles"
5255msgstr "Използване на правоъгълници"
5256
5257#: ../src/boards/python/pythontest.py:450
5258msgid "Choice of pattern"
5259msgstr "Избор на шаблон"
5260
5261#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
5262msgid "Level"
5263msgstr "Ниво"
5264
5265#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
5266msgid "Coordinate"
5267msgstr "Координати"
5268
5269#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
5270#: ../src/boards/python/searace.py:232
5271msgid "The race is already being run"
5272msgstr "Състезанието вече е започнало"
5273
5274#. Manage default cases (no params given)
5275#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
5276#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
5277#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
5278#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
5279#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
5280msgid "forward"
5281msgstr "напред"
5282
5283#: ../src/boards/python/searace.py:526
5284msgid "COMMANDS ARE"
5285msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
5286
5287#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
5288#: ../src/boards/python/searace.py:752
5289msgid "This is a draw"
5290msgstr "Равенство"
5291
5292#: ../src/boards/python/searace.py:759
5293msgid "The Red boat has won"
5294msgstr "Победител е червената лодка"
5295
5296#: ../src/boards/python/searace.py:762
5297msgid "The Green boat has won"
5298msgstr "Победител е зелената лодка"
5299
5300#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
5301msgid "Angle:"
5302msgstr "Ъгъл:"
5303
5304#: ../src/boards/python/searace.py:780
5305msgid "Wind:"
5306msgstr "Вятър:"
5307
5308#: ../src/boards/python/searace.py:861
5309msgid "Syntax error at line"
5310msgstr "Синтактична грешка в ред"
5311
5312#: ../src/boards/python/searace.py:879
5313msgid "The command"
5314msgstr "Командата"
5315
5316#: ../src/boards/python/searace.py:898
5317msgid "Unknown command at line"
5318msgstr "Непозната команда на ред"
5319
5320#: ../src/boards/python/searace.py:1022
5321msgid "Distance:"
5322msgstr "Разстояние:"
5323
5324#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
5325msgid ""
5326"Cannot find Tuxpaint.\n"
5327"Install it to use this activity !"
5328msgstr ""
5329"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
5330"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
5331
5332#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
5333msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
5334msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
5335
5336#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
5337msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
5338msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
5339
5340#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
5341msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
5342msgstr ""
5343"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
5344"640x480)"
5345
5346#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
5347msgid "Disable shape rotation"
5348msgstr "Изключване на ротацията на форми"
5349
5350#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
5351msgid "Show Uppercase text only"
5352msgstr "Показване само на текст с главни букви"
5353
5354#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
5355msgid "Disable stamps"
5356msgstr "Изключване на печати"
5357
5358#: ../src/boards/railroad.c:95
5359msgid "Memory game"
5360msgstr "Игра на памет"
5361
5362#: ../src/boards/railroad.c:96
5363msgid "Build a train according to the model"
5364msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
5365
5366#: ../src/boards/reading.c:366
5367msgid "Please, check if the word"
5368msgstr "Проверете дали думата"
5369
5370#: ../src/boards/reading.c:386
5371msgid "is being displayed"
5372msgstr "е показана"
5373
5374#: ../src/boards/reading.c:557
5375msgid "I am Ready"
5376msgstr "Готов(а) съм"
5377
5378#: ../src/boards/reading.c:597
5379msgid "Yes, I saw it"
5380msgstr "Да, видях я"
5381
5382#: ../src/boards/reading.c:627
5383msgid "No, it was not there"
5384msgstr "Не, нямаше я там"
5385
5386#. Report what was wrong in the log
5387#: ../src/boards/reading.c:665
5388#, c-format
5389msgid "The word to find was '%s'"
5390msgstr "Думата за намиране е „%s“"
5391
5392#: ../src/boards/reading.c:668
5393msgid "But it was not displayed"
5394msgstr "Но тя не беше показана"
5395
5396#: ../src/boards/reading.c:670
5397msgid "And it was displayed"
5398msgstr "И тя беше показана"
5399
5400#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
5401msgid "Cannot open file of words for your locale"
5402msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
5403
5404#. Enter Edit Mode
5405#: ../src/boards/shapegame.c:429
5406msgid ""
5407"You have entered Edit mode\n"
5408"Move the puzzle items;\n"
5409"type 's' to save, and\n"
5410"'d' to display all the shapes"
5411msgstr ""
5412"Вие сте в режим на редактиране\n"
5413"Движете частите на пъзела и\n"
5414"натиснете „s“, за да запишете и\n"
5415"„d“, за да покажете всички форми."
5416
5417#: ../src/boards/shapegame.c:437
5418msgid ""
5419"The data from this activity are saved under\n"
5420"/tmp/gcompris-board.xml"
5421msgstr ""
5422"Данните за това занимание са записани\n"
5423"в /tmp/gcompris-board.xml."
5424
5425#: ../src/boards/submarine.c:201
5426msgid "Submarine"
5427msgstr "Подводница"
5428
5429#: ../src/boards/submarine.c:202
5430msgid "Control the depth of a submarine"
5431msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
5432
5433#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
5434#, c-format
5435msgid "Points = %s"
5436msgstr "Точки = %s"
5437
5438#: ../src/boards/target.c:403
5439#, c-format
5440msgid ""
5441"Wind speed = %d\n"
5442"kilometers/hour"
5443msgstr ""
5444"Скорост на вятъра = %d\n"
5445"километра в час"
5446
5447#: ../src/boards/target.c:465
5448#, c-format
5449msgid "Distance to target = %d meters"
5450msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
5451
5452#: ../src/gcompris/about.c:65
5453msgid ""
5454"Author: Bruno Coudoin\n"
5455"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
5456"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5457"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
5458"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
5459msgstr ""
5460"Автор: Bruno Coudoin\n"
5461"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
5462"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5463"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
5464"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
5465
5466#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
5467#: ../src/gcompris/about.c:73
5468msgid "translator_credits"
5469msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
5470
5471#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
5472msgid "About GCompris"
5473msgstr "Относно GCompris"
5474
5475#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
5476msgid "Translators:"
5477msgstr "Преводач:"
5478
5479#: ../src/gcompris/about.c:256
5480msgid ""
5481"GCompris Home Page\n"
5482"http://gcompris.net"
5483msgstr ""
5484"Интернет страница на GCompris\n"
5485"http://gcompris.net"
5486
5487#: ../src/gcompris/about.c:278
5488msgid ""
5489"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
5490"License"
5491msgstr ""
5492"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
5493"лиценз на GNU"
5494
5495#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
5496#: ../src/gcompris/config.c:222 ../src/gcompris/config.c:231
5497#: ../src/gcompris/gameutil.c:1167 ../src/gcompris/help.c:362
5498#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
5499msgid "OK"
5500msgstr "Да"
5501
5502#: ../src/gcompris/bar.c:571
5503msgid "GCompris confirmation"
5504msgstr "Потвърждение на GCompris"
5505
5506#: ../src/gcompris/bar.c:572
5507msgid "Sure you want to quit ?"
5508msgstr "Сигурни ли сте, че искате да спрете програмата?"
5509
5510#: ../src/gcompris/bar.c:573
5511msgid "Yes, I am sure !"
5512msgstr "Да, сигурен/сигурна съм!"
5513
5514#: ../src/gcompris/bar.c:574
5515msgid "No, I want to keep going"
5516msgstr "Не, искам да продължа да се занимавам"
5517
5518#: ../src/gcompris/board.c:180
5519msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
5520msgstr ""
5521"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
5522"зареди.\n"
5523
5524#: ../src/gcompris/board_config.c:617
5525msgid ""
5526"Select the language\n"
5527" to use in the board"
5528msgstr ""
5529"Изберете език\n"
5530" за заниманието"
5531
5532#: ../src/gcompris/config.c:63
5533msgid "Your system default"
5534msgstr "По подразбиране за системата"
5535
5536#: ../src/gcompris/config.c:64
5537msgid "Amharic"
5538msgstr "амхарски"
5539
5540#: ../src/gcompris/config.c:65
5541msgid "Arabic"
5542msgstr "арабски"
5543
5544#: ../src/gcompris/config.c:66
5545msgid "Turkish (Azerbaijan)"
5546msgstr "турски (Азербайджан)"
5547
5548#: ../src/gcompris/config.c:67
5549msgid "Bulgarian"
5550msgstr "български"
5551
5552#: ../src/gcompris/config.c:68
5553msgid "Catalan"
5554msgstr "каталунски"
5555
5556#: ../src/gcompris/config.c:70
5557msgid "Danish"
5558msgstr "датски"
5559
5560#: ../src/gcompris/config.c:71
5561msgid "German"
5562msgstr "немски"
5563
5564#: ../src/gcompris/config.c:72
5565msgid "Greek"
5566msgstr "гръцки"
5567
5568#: ../src/gcompris/config.c:73
5569msgid "English (Canada)"
5570msgstr "канадски английски"
5571
5572#: ../src/gcompris/config.c:74
5573msgid "English (Great Britain)"
5574msgstr "британски английски"
5575
5576#: ../src/gcompris/config.c:75
5577msgid "Spanish"
5578msgstr "испански"
5579
5580#: ../src/gcompris/config.c:76
5581msgid "Basque"
5582msgstr "баски"
5583
5584#: ../src/gcompris/config.c:77
5585msgid "Finnish"
5586msgstr "финландски"
5587
5588#: ../src/gcompris/config.c:78
5589msgid "French"
5590msgstr "френски"
5591
5592#: ../src/gcompris/config.c:79
5593msgid "Irish (Gaelic)"
5594msgstr "ирландски (галски)"
5595
5596#: ../src/gcompris/config.c:80
5597msgid "Hebrew"
5598msgstr "иврит"
5599
5600#: ../src/gcompris/config.c:81
5601msgid "Hindi"
5602msgstr "хинди"
5603
5604#: ../src/gcompris/config.c:82
5605msgid "Gujarati"
5606msgstr "индийски (гуджарати)"
5607
5608#: ../src/gcompris/config.c:83
5609msgid "Punjabi"
5610msgstr "индийски (панджаби)"
5611
5612#: ../src/gcompris/config.c:84
5613msgid "Hungarian"
5614msgstr "унгарски"
5615
5616#: ../src/gcompris/config.c:85
5617msgid "Croatian"
5618msgstr "хърватски"
5619
5620#: ../src/gcompris/config.c:86
5621msgid "Italian"
5622msgstr "италиански"
5623
5624#: ../src/gcompris/config.c:87
5625msgid "Georgian"
5626msgstr "грузински"
5627
5628#: ../src/gcompris/config.c:88
5629msgid "Lithuanian"
5630msgstr "литовски"
5631
5632#: ../src/gcompris/config.c:89
5633msgid "Macedonian"
5634msgstr "македонски"
5635
5636#: ../src/gcompris/config.c:90
5637msgid "Malayalam"
5638msgstr "малаялам"
5639
5640#: ../src/gcompris/config.c:91
5641msgid "Malay"
5642msgstr "малайски"
5643
5644#: ../src/gcompris/config.c:92
5645msgid "Nepal"
5646msgstr "непалски"
5647
5648#: ../src/gcompris/config.c:93
5649msgid "Dutch"
5650msgstr "холандски"
5651
5652#: ../src/gcompris/config.c:94
5653msgid "Norwegian Bokmal"
5654msgstr "норвежки (букмол)"
5655
5656#: ../src/gcompris/config.c:95
5657msgid "Norwegian Nynorsk"
5658msgstr "норвежки (ниношк)"
5659
5660#: ../src/gcompris/config.c:96
5661msgid "Polish"
5662msgstr "полски"
5663
5664#: ../src/gcompris/config.c:97
5665msgid "Portuguese"
5666msgstr "португалски"
5667
5668#: ../src/gcompris/config.c:98
5669msgid "Portuguese (Brazil)"
5670msgstr "португалски (Бразилия)"
5671
5672#: ../src/gcompris/config.c:99
5673msgid "Romanian"
5674msgstr "румънски"
5675
5676#: ../src/gcompris/config.c:100
5677msgid "Russian"
5678msgstr "руски"
5679
5680#: ../src/gcompris/config.c:101
5681msgid "Kinyarwanda"
5682msgstr "кинярванда"
5683
5684#: ../src/gcompris/config.c:102
5685msgid "Slovak"
5686msgstr "словашки"
5687
5688#: ../src/gcompris/config.c:103
5689msgid "Slovenian"
5690msgstr "словенски"
5691
5692#: ../src/gcompris/config.c:104
5693msgid "Albanian"
5694msgstr "албански"
5695
5696#: ../src/gcompris/config.c:105
5697msgid "Serbian (Latin)"
5698msgstr "сръбски (латиница)"
5699
5700#: ../src/gcompris/config.c:106
5701msgid "Serbian"
5702msgstr "сръбски"
5703
5704#: ../src/gcompris/config.c:107
5705msgid "Swedish"
5706msgstr "шведски"
5707
5708#: ../src/gcompris/config.c:108
5709msgid "Turkish"
5710msgstr "турски"
5711
5712#: ../src/gcompris/config.c:109
5713msgid "Vietnamese"
5714msgstr "виетнамски"
5715
5716#: ../src/gcompris/config.c:110
5717msgid "Walloon"
5718msgstr "валонски"
5719
5720#: ../src/gcompris/config.c:111
5721msgid "Chinese (Simplified)"
5722msgstr "китайски (опростен)"
5723
5724#: ../src/gcompris/config.c:112
5725msgid "Chinese (Traditional)"
5726msgstr "китайски (традиционен)"
5727
5728#: ../src/gcompris/config.c:117
5729msgid "No time limit"
5730msgstr "Без ограничение за време"
5731
5732#: ../src/gcompris/config.c:118
5733msgid "Slow timer"
5734msgstr "Показване на хронометър"
5735
5736#: ../src/gcompris/config.c:119
5737msgid "Normal timer"
5738msgstr "Нормален хронометър"
5739
5740#: ../src/gcompris/config.c:120
5741msgid "Fast timer"
5742msgstr "Бърз хронометър"
5743
5744#: ../src/gcompris/config.c:125
5745msgid "800x600 (Default for gcompris)"
5746msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
5747
5748#: ../src/gcompris/config.c:130
5749msgid ""
5750"<i>Use Gcompris administration module\n"
5751"to filter boards</i>"
5752msgstr ""
5753"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
5754"за да филтрирате занимания</i>"
5755
5756#: ../src/gcompris/config.c:187 ../src/gcompris/config.c:196
5757msgid "GCompris Configuration"
5758msgstr "Настройки на GCompris"
5759
5760#: ../src/gcompris/config.c:314
5761msgid "Fullscreen"
5762msgstr "На цял екран"
5763
5764#: ../src/gcompris/config.c:357
5765msgid "Music"
5766msgstr "Музика"
5767
5768#: ../src/gcompris/config.c:385
5769msgid "Effect"
5770msgstr "Ефекти"
5771
5772#: ../src/gcompris/config.c:418
5773#, c-format
5774msgid "Couldn't open skin dir: %s"
5775msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
5776
5777#: ../src/gcompris/config.c:454 ../src/gcompris/config.c:818
5778#: ../src/gcompris/config.c:829
5779#, c-format
5780msgid "Skin : %s"
5781msgstr "Тема : %s"
5782
5783#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
5784msgid "CANCEL"
5785msgstr "ОТКАЗ"
5786
5787#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5788msgid "LOAD"
5789msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
5790
5791#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5792msgid "SAVE"
5793msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
5794
5795#: ../src/gcompris/gameutil.c:190
5796msgid "Couldn't find file"
5797msgstr "Не може да бъде намерен файла"
5798
5799#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
5800msgid "This activity is incomplete."
5801msgstr "Това занимание не е завършено."
5802
5803#: ../src/gcompris/gameutil.c:193
5804msgid ""
5805"Exit it and report\n"
5806"the problem to the authors."
5807msgstr ""
5808"Изход и докладване на\n"
5809"проблема на авторите."
5810
5811#: ../src/gcompris/gcompris.c:125
5812msgid "run gcompris in fullscreen mode."
5813msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
5814
5815#: ../src/gcompris/gcompris.c:127
5816msgid "run gcompris in window mode."
5817msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
5818
5819#: ../src/gcompris/gcompris.c:129
5820msgid "run gcompris with sound enabled."
5821msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
5822
5823#: ../src/gcompris/gcompris.c:131
5824msgid "run gcompris without sound."
5825msgstr "стартиране на GCompris без звук."
5826
5827#: ../src/gcompris/gcompris.c:133
5828msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
5829msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
5830
5831#: ../src/gcompris/gcompris.c:135
5832msgid "display only activities with this difficulty level."
5833msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5834
5835#: ../src/gcompris/gcompris.c:137
5836msgid "display debug informations on the console."
5837msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5838
5839#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
5840msgid "Print the version of "
5841msgstr "Отпечатване на версията на "
5842
5843#: ../src/gcompris/gcompris.c:141
5844msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5845msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5846
5847#: ../src/gcompris/gcompris.c:143
5848msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5849msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5850
5851#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
5852msgid ""
5853"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5854"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5855"activity)"
5856msgstr ""
5857"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5858"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5859"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5860
5861#: ../src/gcompris/gcompris.c:147
5862msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5863msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5864
5865#: ../src/gcompris/gcompris.c:149
5866msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5867msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5868
5869#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
5870msgid "Use alternate database for profiles"
5871msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5872
5873#: ../src/gcompris/gcompris.c:153
5874msgid "Use alternate database for logs"
5875msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5876
5877#: ../src/gcompris/gcompris.c:155
5878msgid "Create the alternate database for profiles"
5879msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5880
5881#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
5882msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5883msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5884
5885#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
5886msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5887msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5888
5889#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
5890msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5891msgstr ""
5892"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5893"профили"
5894
5895#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
5896msgid ""
5897"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5898"[$HOME/.gcompris/shared]"
5899msgstr ""
5900"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5901"gcompris/shared]"
5902
5903#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
5904msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5905msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5906
5907#: ../src/gcompris/gcompris.c:167
5908msgid "Run the experimental activities"
5909msgstr "Експериментални занимания"
5910
5911#: ../src/gcompris/gcompris.c:169
5912msgid "Disable the quit button"
5913msgstr "Изключване на бутона за спиране на програмата"
5914
5915#: ../src/gcompris/gcompris.c:171
5916msgid "Disable the config button"
5917msgstr "Изключване на бутона за настройване на програмата"
5918
5919#: ../src/gcompris/gcompris.c:788
5920#, c-format
5921msgid ""
5922"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5923"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5924"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5925"<http://gcompris.net>\n"
5926"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5927"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5928"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5929"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5930"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5931msgstr ""
5932"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5933"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5934"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5935"<http://gcompris.net>\n"
5936"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5937"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5938"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5939"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5940"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5941"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5942
5943#: ../src/gcompris/gcompris.c:1172
5944#, c-format
5945msgid ""
5946"GCompris\n"
5947"Version: %s\n"
5948"Licence: GPL\n"
5949"More info at http://gcompris.net\n"
5950msgstr ""
5951"GCompris\n"
5952"Версия: %s\n"
5953"Лиценз: GPL\n"
5954"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5955
5956#. check the list of possible values for -l, then exit
5957#: ../src/gcompris/gcompris.c:1258
5958#, c-format
5959msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5960msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5961
5962#: ../src/gcompris/gcompris.c:1259
5963#, c-format
5964msgid "The list of available activities is :\n"
5965msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
5966
5967#: ../src/gcompris/gcompris.c:1403
5968#, c-format
5969msgid "The list of available profiles is:\n"
5970msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5971
5972#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:253
5973msgid "Unaffected"
5974msgstr "Не се влияе"
5975
5976#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:254
5977msgid "Users without a class"
5978msgstr "Потребители без клас"
5979
5980#: ../src/gcompris/help.c:203
5981msgid "Prerequisite"
5982msgstr "Предпоставка"
5983
5984#: ../src/gcompris/help.c:231
5985msgid "Goal"
5986msgstr "Цел"
5987
5988#: ../src/gcompris/help.c:259
5989msgid "Manual"
5990msgstr "Ръководство"
5991
5992#: ../src/gcompris/help.c:287
5993msgid "Credit"
5994msgstr "Заслуги"
5995
5996#: ../src/gcompris/timer.c:235
5997msgid "Time Elapsed"
5998msgstr "Отчетено време"
5999
6000#: ../src/gcompris/timer.c:321
6001#, c-format
6002msgid "Remaining Time = %d"
6003msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.