source: fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po @ 516

Last change on this file since 516 was 516, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gcompris/fifth-toe) Обновяване за предстоящата версия 7.3.

File size: 209.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, 2006, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-02-02 21:52+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-02-02 21:48+0200\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then the language used for saying the names of colors.\n"
26"- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In "
27"the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the "
28"profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You "
29"can add multiple profiles, with different lists of boards, and different "
30"languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing "
31"the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also "
32"choose a profile from the command line.\n"
33"- You can add users, classes and for each class, you can create groups of "
34"users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign "
35"one or more groups to a profile, after which those new logins will appear "
36"after restarting GCompris. Being able to identify individual children in "
37"GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the "
38"children as individuals; they can learn to type in and recognize their own "
39"usernames (login is configurable)."
40msgstr ""
41"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
42"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
43"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
44"цветовете.\n"
45"- Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между тях лесно. "
46"Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила в секцията "
47"„Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. Може да "
48"добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни езици. "
49"Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като изберете "
50"необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да избирате "
51"профил и от командния ред.\n"
52"- Може да добавяте потребители и класове, като за всеки клас може да "
53"създавате групи от потребители. Забележете, че може да внасяте потребители "
54"от файл, разделени със запетаи. Назначете една или повече групи към даден "
55"профил и всички нови влизания ще се появят след рестартирането на GCompris. "
56"Поради факта, че в GCompris може да се идентифицират деца индивидуално, може "
57"да се осигуряват индивидуални доклади. Децата също се разпознават на "
58"индивидуален принцип, могат да се учат да пишат и да разпознават собствените "
59"си потребителски имена (влизането се конфигурира)."
60
61#: ../boards/administration.xml.in.h:4
62msgid "GCompris Administration Menu"
63msgstr "Меню за администриране на GCompris"
64
65#: ../boards/administration.xml.in.h:5
66msgid ""
67"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
68"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
69"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
70"strengths and needs of their children."
71msgstr ""
72"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
73"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
74"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
75"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
76
77#: ../boards/administration.xml.in.h:6
78msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
79msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
80
81#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
82msgid "Advanced colors"
83msgstr "Сложни цветове"
84
85#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
86msgid "Can read"
87msgstr "Можете да четете"
88
89#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
90msgid "Click on the correct color"
91msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
92
93#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
94msgid "Click on the correct colored box."
95msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
96
97#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
98msgid "Learn to recognize unusual colors."
99msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
100
101#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
102msgid "almond"
103msgstr "бадемово"
104
105#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
106msgid "chestnut"
107msgstr "кестеняво"
108
109#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
110msgid "claret"
111msgstr "бордо"
112
113#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
114msgid "cobalt"
115msgstr "кобалтово синьо"
116
117#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
118msgid "coral"
119msgstr "коралов цвят"
120
121#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
122msgid "corn"
123msgstr "царевичен цвят"
124
125#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
126msgid "cyan"
127msgstr "синьо-зелено"
128
129#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
130msgid "sienna"
131msgstr "охра"
132
133#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
134msgid "lime"
135msgstr "лимонено"
136
137#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
138msgid "sage"
139msgstr "пелинов цвят"
140
141#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
142msgid "salmon"
143msgstr "розово-оранжево"
144
145#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
146msgid "sapphire"
147msgstr "сапфирено"
148
149#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
150msgid "sepia"
151msgstr "червеникавокафяво"
152
153#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
154msgid "sulphur"
155msgstr "жълто-зелено"
156
157#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
158msgid "tea"
159msgstr "чаен цвят"
160
161#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
162msgid "turquoise"
163msgstr "тюркоазено"
164
165#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
166msgid "absinthe"
167msgstr "пелин"
168
169#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
170msgid "alabaster"
171msgstr "алабастър"
172
173#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
174msgid "amber"
175msgstr "кехлибарено"
176
177#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
178msgid "amethyst"
179msgstr "аметист"
180
181#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
182msgid "anise"
183msgstr "анасон"
184
185#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
186msgid "aquamarine"
187msgstr "зеленикаво-синьо"
188
189#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
190msgid "mahogany"
191msgstr "махагонов цвят"
192
193#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
194#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
195msgid "vermilion"
196msgstr "яркочервено"
197
198#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
199#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
200msgid "aubergine"
201msgstr "патладжан"
202
203#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
204msgid "ceruse"
205msgstr "оловно бяло"
206
207#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
208msgid "chartreuse"
209msgstr "резеда"
210
211#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
212msgid "emerald"
213msgstr "яркозелено"
214
215#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
216msgid "fawn"
217msgstr "светлобежово"
218
219#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
220msgid "fuchsia"
221msgstr "фуксия"
222
223#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
224msgid "glaucous"
225msgstr "синьозеленикаво"
226
227#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
228msgid "ruby"
229msgstr "рубинов цвят"
230
231#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
232msgid "auburn"
233msgstr "кестеняво"
234
235#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
236msgid "azure"
237msgstr "небесно синьо"
238
239#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
240msgid "bistre"
241msgstr "тъмнокафяво"
242
243#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
244msgid "celadon"
245msgstr "сивозелено"
246
247#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
248msgid "cerulean"
249msgstr "лазурно"
250
251#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
252msgid "crimson"
253msgstr "тъмночервено"
254
255#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
256msgid "greyish-brown"
257msgstr "сивкаво-кафяво"
258
259#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
260msgid "dove"
261msgstr "гълъбов цвят"
262
263#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
264msgid "garnet"
265msgstr "гранат"
266
267#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
268msgid "indigo"
269msgstr "мастилено синьо"
270
271#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
272msgid "ivory"
273msgstr "слонова кост"
274
275#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
276msgid "jade"
277msgstr "нефрит"
278
279#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
280msgid "lavender"
281msgstr "бледолилаво"
282
283#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
284msgid "lichen"
285msgstr "лишей"
286
287#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
288msgid "wine"
289msgstr "винен цвят"
290
291#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
292msgid "larch"
293msgstr "лиственица"
294
295#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
296msgid "lilac"
297msgstr "светловиолетово"
298
299#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
300msgid "magenta"
301msgstr "пурпурен цвят"
302
303#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
304msgid "malachite"
305msgstr "малахит"
306
307#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
308msgid "mimosa"
309msgstr "мимоза"
310
311#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
312msgid "navy"
313msgstr "тъмно синьо"
314
315#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
316msgid "ochre"
317msgstr "охра"
318
319#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
320msgid "olive"
321msgstr "маслиненозелено"
322
323#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
324msgid "greyish blue"
325msgstr "сивкаво-синьо"
326
327#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
328msgid "mauve"
329msgstr "бледомораво"
330
331#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
332msgid "opaline"
333msgstr "опал"
334
335#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
336msgid "pistachio"
337msgstr "фъстъчено"
338
339#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
340msgid "platinum"
341msgstr "платина"
342
343#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
344msgid "purple"
345msgstr "мораво"
346
347#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
348msgid "ultramarine"
349msgstr "ултрамарин"
350
351#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
352msgid "dark purple"
353msgstr "тъмномораво"
354
355#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
356msgid "plum"
357msgstr "тъмновиолетово"
358
359#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
360msgid "prussian blue"
361msgstr "берлинско синьо"
362
363#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
364msgid "rust"
365msgstr "ръждив цвят"
366
367#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
368msgid "saffron"
369msgstr "минзухарен цвят"
370
371#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
372msgid "vanilla"
373msgstr "ванилия"
374
375#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
376msgid "verdigris"
377msgstr "зеленикаво"
378
379#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
380msgid "veronese"
381msgstr "веронез"
382
383#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
384msgid ""
385"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
386"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
387"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
388"just try again."
389msgstr ""
390"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
391"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
392"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
393
394#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
395#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
396msgid "Answer some algebra questions"
397msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
398
399#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
400msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
401msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
402
403#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
404msgid "Multiplication table"
405msgstr "Таблица за умножение"
406
407#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
408msgid "Practice the multiplication operation"
409msgstr "Упражнения по умножение"
410
411#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
412msgid "Go to Algebra activities"
413msgstr "Задачи по алгебра"
414
415#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/menu.xml.in.h:17
416msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
417msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
418
419#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
420#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
421msgid ""
422"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
423"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
424"pictures. Thanks a lot, Ralf."
425msgstr ""
426"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
427"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
428"Ралф!"
429
430#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
431msgid ""
432"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
433"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
434"clicking on it again."
435msgstr ""
436"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
437"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
438
439#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
440msgid ""
441"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
442"value."
443msgstr ""
444"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
445"зададения резултат."
446
447#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
448msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
449msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
450
451#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
452msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
453msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
454
455#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
456msgid ""
457"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
458"value"
459msgstr ""
460"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
461"зададения резултат."
462
463#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
464msgid ""
465"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
466"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
467"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
468"right. If not, just try again."
469msgstr ""
470"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
471"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
472"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
473
474#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
475msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
476msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
477
478#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
479msgid "Practice the subtraction operation"
480msgstr "Упражнения по изваждане"
481
482#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
483msgid "Simple subtraction"
484msgstr "Просто изваждане"
485
486#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
487msgid ""
488"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
489"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
490"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
491"If not, just try again."
492msgstr ""
493"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
494"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
495"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
496
497#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
498msgid ""
499"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
500"line addition."
501msgstr ""
502"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
503
504#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
505msgid "Practice the addition operation"
506msgstr "Упражнения по събиране"
507
508#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
509msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
510msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
511
512#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
513msgid "Go to calculation activities"
514msgstr "Задачи по математика"
515
516#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
517msgid "Various calculation activities."
518msgstr "Различни задачи по математика."
519
520#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
521msgid "Complete a list of symbols"
522msgstr "Завършете списъка със символи"
523
524#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
525msgid "Find the next symbol in a list."
526msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
527
528#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
529msgid "Logic training activity"
530msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
531
532#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
533#: ../boards/melody.xml.in.h:4
534msgid "Move and click the mouse"
535msgstr "Движение и натискане с мишката"
536
537#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
538msgid "algorithm"
539msgstr "Алгоритъм"
540
541#: ../boards/anim.xml.in.h:1
542msgid "Create a drawing or an animation"
543msgstr "Създайте рисунка или анимация"
544
545#: ../boards/anim.xml.in.h:2
546msgid "Free drawing and animation tool."
547msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
548
549#: ../boards/anim.xml.in.h:3
550msgid ""
551"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
552"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
553"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
554"be used."
555msgstr ""
556"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
557"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
558"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
559
560#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
561msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
562msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
563
564#: ../boards/anim.xml.in.h:5
565msgid ""
566"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
567"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
568"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
569"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
570"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
571"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
572"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
573"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
574"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
575"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
576"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
577"'floppy disk' and 'folder' buttons."
578msgstr ""
579"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
580"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
581"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
582"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
583"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
584"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
585"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
586"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
587"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
588"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
589"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
590
591#: ../boards/awele.xml.in.h:1
592msgid ""
593"At the beginning of the game four seeds are placed in each house. Players "
594"take turns moving the seeds. In each turn, a player chooses one of the six "
595"houses under his or her control. The player removes all seeds from this "
596"house, and distributes them, dropping one in each house counter-clockwise "
597"from the original house, in a process called sowing. Seeds are not "
598"distributed into the end scoring houses, nor into the house drawn from. That "
599"is, the starting house is left empty; if it contained 12 seeds, it is "
600"skipped, and the twelfth seed is placed in the next house. After a turn, if "
601"the last seed was placed into an opponent's house and brought its total to "
602"two or three, all the seeds in that house are captured and placed in the "
603"player's scoring house (or set aside if the board has no scoring houses). If "
604"the previous-to-last seed also brought the total seeds in an opponent's "
605"house to two or three, these are captured as well, and so on. However, if a "
606"move would capture all an opponent's seeds, the capture is forfeited, and "
607"the seeds are instead left on the board, since this would prevent the "
608"opponent from continuing the game. The proscription against capturing all an "
609"opponent's seeds is related to a more general idea, that one ought to make a "
610"move that allows the opponent to continue playing. If an opponent's houses "
611"are all empty, the current player must make a move that gives the opponent "
612"seeds. If no such move is possible, the current player captures all seeds in "
613"his/her own territory, ending the game. (Source Wikipedia &lt;http://en."
614"wikipedia.org/wiki/Oware&gt;)"
615msgstr ""
616"В началото на играта семената ви са поставени във всяка къща. Играчите "
617"местят семената с ходове. При всеки ход, даден играч избира една от всички "
618"шест къщи под негов или неин контрол. Играчът премахва всички семена от тази "
619"къща и ги разпределя, като пуска едно във всяка къща обратно на "
620"часовниковата стрелка. Този процес се нарича „сеене“. Семената не се "
621"разпределят в къщите с крайни точки, нито в къщата, от която са извадени. "
622"Тоест, първоначалната къща е оставена празна; ако съдържа 12 семена, се "
623"пропуска и дванадесетото семе се поставя в следващата къща. След един ход, "
624"ако последното семе е било поставено в къща на съперника и общия му брой "
625"става две или три, всички семена в тази къща се изземват и поставят в къщата "
626"за точки на играча (или настрани в случай, че играта няма къщи за точки). "
627"Ако предпоследното семе също прави сбора от семена в къщата на съперника две "
628"или три, те също се изземват, и така нататък. Ако обаче даден ход би пленил "
629"всички семена на съперника, те се конфискуват и се поставят на дъската, "
630"иначе противника не би могъл да продължи играта. Забраната за изземване на "
631"всички семена на съперника е свързана с една по-обща идея, че даден играч би "
632"трябвало да направи ход, който да позволи на съперника да продължи да играе. "
633"Ако всички къщи на съперника са празни, текущият играч трябва да направи "
634"ход, който да даде на противника семена. Ако такъв ход не е възможен, "
635"текущият играч изземва всички семена в неговата/нейната територия, "
636"приключвайки играта. (Източник: Уикипедия &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
637"Oware&gt;)"
638
639#: ../boards/awele.xml.in.h:2
640msgid "Oware"
641msgstr "Оваре"
642
643#: ../boards/awele.xml.in.h:3
644msgid "Play the Oware strategy game against Tux"
645msgstr "Стратегическа игра „Оваре“ срещу Тъкс"
646
647#: ../boards/awele.xml.in.h:4
648msgid ""
649"The object of the game is to capture more seeds than one's opponent. Since "
650"the game has only 48 seeds, capturing 25 is sufficient to accomplish this. "
651"Since there are an even number of seeds, it is possible for the game to end "
652"in a draw, where each player has captured 24. The game is over when one "
653"player has captured 25 or more stones, or both players have taken 24 stones "
654"each (draw). If both players agree that the game has been reduced to an "
655"endless cycle, each player captures the stones on their side of the board."
656msgstr ""
657"Целта на играта е да се изземат повече семена от съперника. Тъй като се "
658"играе с 48 семена, вземането на 25 е достатъчно, за да се спечели. Понеже "
659"семената са четен брой, възможно е играта да завърши наравно, ако всеки "
660"играч вземе по 24. Играта свършва, когато някой играч изземе 25 или повече "
661"семен, или двамата играчи вземат по 24 (наравно). Ако двамата играчи са "
662"съгласни, че играта се превръща в безкраен цикъл, всеки играч изземва "
663"семената от своята страна на дъската."
664
665#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
666#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
667#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
668#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
669#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
670#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
671#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
672msgid "Drag and Drop the items to make them match"
673msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
674
675#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
676msgid ""
677"In the main board area, a set of objects is displayed. In the vertical box "
678"(at the left of the main board) another set of objects is shown, each object "
679"in the group on the left matching exactly one object in the main board area. "
680"This game challenges you to find the logical link between these objects. How "
681"do they fit together? Drag each object to the correct red space in the main "
682"area."
683msgstr ""
684"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
685"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
686"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
687"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
688"пространство на основната дъска."
689
690#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
691msgid "Matching Items"
692msgstr "Съвпадане на обекти"
693
694#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
695msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
696msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
697
698#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
699msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
700msgstr ""
701"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
702
703#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
704msgid "Complete the puzzle"
705msgstr "Завършете пъзела"
706
707#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
708msgid ""
709"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
710"left, to the matching space in the puzzle."
711msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
712
713#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
714msgid "Drag and Drop the shapes on their respective targets"
715msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
716
717#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
718msgid "Good mouse-control"
719msgstr "Добър контрол на мишката"
720
721#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
722msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
723msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
724
725#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
726msgid "Hello ! My name is Lock."
727msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
728
729#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
730msgid "Lock on the grass."
731msgstr "Шаро на тревата."
732
733#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
734msgid "Lock with colored shapes."
735msgstr "Оцветен Шаро."
736
737#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
738msgid "Make the ball go to Tux"
739msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
740
741#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
742msgid ""
743"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
744"line."
745msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
746
747#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
748msgid "Brain"
749msgstr "Съобразителност"
750
751#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
752msgid "Don't use the last ball"
753msgstr "Не използвайте последната топка"
754
755#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
756msgid "Logic-training activity"
757msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
758
759#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
760msgid ""
761"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
762"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
763msgstr ""
764"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
765"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
766
767#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
768msgid "bar game"
769msgstr "Игра с изключване"
770
771#: ../boards/billard.xml.in.h:1
772msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
773msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
774
775#: ../boards/billard.xml.in.h:2
776msgid "Kick the ball into the goal"
777msgstr "Вкарайте топката в целта"
778
779#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
780#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
781#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
782#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
783#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
784#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
785#: ../boards/tangram.xml.in.h:8
786msgid "Mouse-manipulation"
787msgstr "Операции с мишката"
788
789#: ../boards/billard.xml.in.h:4
790msgid ""
791"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
792"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
793msgstr ""
794"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
795"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
796
797#: ../boards/billard.xml.in.h:5
798msgid "The football game"
799msgstr "Игра на футбол"
800
801#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
802msgid "Operate a canal lock"
803msgstr "Управление на шлюз в канал"
804
805#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
806msgid ""
807"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
808"find out how a canal lock works."
809msgstr ""
810"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
811"разберете как работи шлюза в канал."
812
813#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
814msgid ""
815"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
816"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
817msgstr ""
818"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
819"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
820
821#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
822msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
823msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
824
825#: ../boards/chess.xml.in.h:2
826msgid "Practice chess"
827msgstr "Упражнения по шах"
828
829#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
830#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
831msgid "Learning chess"
832msgstr "Изучаване на шах"
833
834#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
835#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
836msgid "The chess engine is from gnuchess."
837msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
838
839#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
840msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
841msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
842
843#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
844msgid "Play the end of the chess game against the computer"
845msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
846
847#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
848msgid "Chronos"
849msgstr "Хронос"
850
851#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
852msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
853msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
854
855#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
856msgid ""
857"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
858"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
859"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
860"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
861msgstr ""
862"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
863"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
864"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
865"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
866
867#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
868msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
869msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
870
871#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
872msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
873msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
874
875#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
876msgid "Tell a short story"
877msgstr "Разкажете кратка история"
878
879#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
880msgid "Moonwalker"
881msgstr "Човек на луната"
882
883#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
884msgid "Autumn"
885msgstr "Есен"
886
887#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
888msgid "Spring"
889msgstr "Пролет"
890
891#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
892msgid "Summer"
893msgstr "Лято"
894
895#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
896msgid "The 4 Seasons"
897msgstr "Четирите сезона"
898
899#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
900msgid "Winter"
901msgstr "Зима"
902
903#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
904msgid "Gardening"
905msgstr "Градинарство"
906
907#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
908msgid "Tux and the apple tree"
909msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
910
911#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
912#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
913msgid "1769 Cugnot's fardier"
914msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
915
916#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
917#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
918msgid ""
919"1829 Stephenson's Rocket\n"
920"Steam locomotive"
921msgstr ""
922"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
923"наречен „Ракета“ от 1829 г."
924
925#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
926msgid ""
927"Place each image in the order and\n"
928"on the date it was invented.\n"
929"If not sure, research online at wikipedia:\n"
930"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
931msgstr ""
932"Поставете всяко изображение\n"
933"по реда и датата на изобретението.\n"
934"Ако не сте сигурни, проверете в Уикипедия:\n"
935"&lt;http://wikipedia.org&gt;"
936
937#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
938#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
939#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
940msgid "Transportation"
941msgstr "Транспорт"
942
943#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
944msgid ""
945"1783 Montgolfier brothers'\n"
946"hot air balloon"
947msgstr ""
948"Балонът със сгорещен въздух\n"
949"на братя Монголфие от 1783 г."
950
951#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
952#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
953msgid "1880 Clement Ader's Eole"
954msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
955
956#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
957msgid ""
958"1906 Paul Cornu\n"
959"First helicopter flight"
960msgstr ""
961"Първият полет с въртолет\n"
962"на Пол Корню от 1906 г."
963
964#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
965msgid ""
966"1791 Comte de Sivrac's\n"
967"Celerifere"
968msgstr ""
969"Велосипедът на Ком де\n"
970"Сиврак от 1791 г."
971
972#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
973msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
974msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
975
976#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
977msgid ""
978"1909 Louis Bleriot crosses\n"
979"the English Channel"
980msgstr ""
981"Луи Блерио прекосява\n"
982"Ламанша през 1909 г."
983
984#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
985msgid "Aviation"
986msgstr "Авиация"
987
988#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
989msgid ""
990"1927 Charles Lindbergh\n"
991"crosses the Atlantic Ocean"
992msgstr ""
993"Чарлз Линдберг прекосява\n"
994"Атлантическия океан през 1927 г."
995
996#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
997msgid ""
998"1934 Hélène Boucher's\n"
999"speed record of 444km/h"
1000msgstr ""
1001"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
1002"на Елен Буше от 1934 г."
1003
1004#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
1005msgid ""
1006"1947 Chuck Yeager\n"
1007"breaks the sound-barrier"
1008msgstr ""
1009"Преминаването на звуковата\n"
1010"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
1011
1012#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
1013msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
1014msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
1015
1016#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
1017msgid ""
1018"1885 The first petrol\n"
1019"car by Benz"
1020msgstr ""
1021"Първият бензинов автомобил\n"
1022"на Бенц от 1885 г."
1023
1024#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
1025msgid "The car"
1026msgstr "Автомобилът"
1027
1028#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
1029msgid "1899 Renault \"voiturette\""
1030msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
1031
1032#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
1033msgid "1923 Lancia Lambda"
1034msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
1035
1036#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
1037msgid "1955 Citroën ds 19"
1038msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
1039
1040#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
1041msgid "Cars"
1042msgstr "Автомобили"
1043
1044#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
1045msgid ""
1046"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
1047"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
1048msgstr ""
1049"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
1050"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
1051"хоризонтална лента долу."
1052
1053#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
1054msgid "Click on a letter"
1055msgstr "Натиснете буква"
1056
1057#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
1058msgid "Letter-name recognition"
1059msgstr "Разпознаване на букви"
1060
1061#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
1062msgid "Listen to a letter and click on the right one"
1063msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
1064
1065#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
1066msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
1067msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
1068
1069#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
1070msgid "Click On Me"
1071msgstr "Натисни ме"
1072
1073#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1074msgid ""
1075"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1076"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1077"Collection\n"
1078"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1079"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1080"(NURP),\n"
1081"except for the first image, which is property of the University of North "
1082"Carolina at Wilmington.\n"
1083"The images used in each level are:\n"
1084"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1085"Photographer: D. Kesling\n"
1086"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1087"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1088"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1089"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1090"Location: Unknown (image nur03013)"
1091msgstr ""
1092"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1093"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1094"колекцията\n"
1095"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1096"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1097"изследвания (NURP),\n"
1098"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1099"Каролина в Уилмингтън.\n"
1100"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1101"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1102"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1103"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1104"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1105"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1106"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1107"Място: неизвестно (nur03013)"
1108
1109#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1110msgid ""
1111"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1112"fishtank"
1113msgstr ""
1114"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1115"напуснали аквариума."
1116
1117#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1118msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1119msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1120
1121#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1122msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1123msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1124
1125#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1126msgid ""
1127"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1128"time on a clock."
1129msgstr ""
1130"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1131"на време в часовник."
1132
1133#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1134msgid "Learn how to tell the time"
1135msgstr "Научете се да казвате часа"
1136
1137#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1138msgid "Learning Clock"
1139msgstr "Научете часовника"
1140
1141#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1142msgid ""
1143"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1144"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1145"to make the numbers go up or down."
1146msgstr ""
1147"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1148"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1149"изберете и я движите с мишката."
1150
1151#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1152msgid "The concept of time. Reading the time."
1153msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1154
1155#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1156msgid "Can move the mouse."
1157msgstr "Можете да движите мишката."
1158
1159#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1160msgid "Click on the right color"
1161msgstr "Натиснете правилния цвят"
1162
1163#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1164msgid "Colors"
1165msgstr "Цветове"
1166
1167#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1168msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1169msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1170
1171#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1172msgid ""
1173"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1174"of the color, click on the duck wearing it."
1175msgstr ""
1176"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1177"патенцето, което го носи."
1178
1179#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1180msgid "Colors based activities."
1181msgstr "Занимания, базирани на цветове."
1182
1183#: ../boards/colors_group.xml.in.h:2
1184msgid "Go to Color activities"
1185msgstr "Занимания с цветове"
1186
1187#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1188msgid "Discover the Computer"
1189msgstr "Опознаване на компютъра"
1190
1191#: ../boards/computer.xml.in.h:2
1192msgid "Play with computer peripherals."
1193msgstr "Игра с периферните устройства на компютъра."
1194
1195#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1196msgid "Arrange four coins in a row"
1197msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1198
1199#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1200msgid "Click anywhere in the line where you want to drop a piece"
1201msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1202
1203#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1204msgid "Connect 4"
1205msgstr "Свързване на 4"
1206
1207#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1208msgid ""
1209"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1210"or vertically (standing up)"
1211msgstr ""
1212"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1213"или вертикала"
1214
1215#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1216msgid ""
1217"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1218"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1219"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1220msgstr ""
1221"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1222"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1223"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1224
1225#: ../boards/crane.xml.in.h:1
1226msgid "Build the same model"
1227msgstr "Постройте същия модел"
1228
1229#: ../boards/crane.xml.in.h:2
1230msgid "Drive the crane and copy the model"
1231msgstr "Карайте крана и копирайте образеца"
1232
1233#: ../boards/crane.xml.in.h:3 ../boards/erase.xml.in.h:2
1234#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:5 ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1235msgid "Motor-coordination"
1236msgstr "Двигателна координация"
1237
1238#: ../boards/crane.xml.in.h:4 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
1239msgid "Mouse manipulation"
1240msgstr "Операции с мишката"
1241
1242#: ../boards/crane.xml.in.h:5
1243msgid ""
1244"Move the items in the bottom left frame to copy their position in the top "
1245"right model. Below the crane itself, you will find four arrows that let you "
1246"move items. To select the item to move, just click on it."
1247msgstr ""
1248"Движете обектите в долната лява част, за да копирате тяхната позиция в "
1249"образеца горе вдясно. Под самия кран ще намерите стрелки, които позволяват "
1250"движението на обектите. За да изберете обект за преместване, натиснете върху "
1251"него."
1252
1253#: ../boards/discovery.xml.in.h:1
1254msgid "Colors, sounds, memory..."
1255msgstr "Цветове, звуци, памет..."
1256
1257#: ../boards/discovery.xml.in.h:2
1258msgid "Go to discovery activities"
1259msgstr "Занимания за опознаване"
1260
1261#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1262msgid "Basic counting skills"
1263msgstr "Основни умения по броене"
1264
1265#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1266msgid "Double-entry table"
1267msgstr "Таблица с двойни записи"
1268
1269#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1270msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1271msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1272
1273#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1274msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1275msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1276
1277#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1278msgid ""
1279"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1280"table."
1281msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1282
1283#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1284msgid "Click on an item and listen to its target position"
1285msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1286
1287#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1288msgid "A creative board where you can draw freely"
1289msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1290
1291#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1292msgid "A simple vector-drawing tool"
1293msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1294
1295#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1296msgid ""
1297"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1298"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1299"lines."
1300msgstr ""
1301"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1302"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1303
1304#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1305msgid ""
1306"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1307"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1308"click with the middle mouse button to delete an object."
1309msgstr ""
1310"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1311"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1312"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1313
1314#: ../boards/electric.xml.in.h:1
1315msgid "Create and simulate an electric schema"
1316msgstr "Създаване и симулация на електрическа схема"
1317
1318#: ../boards/electric.xml.in.h:2
1319msgid ""
1320"Drag electrical components from the selector and drop them in the working "
1321"area. Create wires by clicking on a connection spot, dragging the mouse to "
1322"the next connection spot, and letting go. You can also move components by "
1323"dragging them. You can delete wires by clicking on them. To delete a "
1324"component, select the deletion tool on top of the component selector. You "
1325"can click on the switch to open and close it. You can change the rheostat "
1326"value by dragging its wiper. In order to simulate what happens when a bulb "
1327"is blown, you can blown it by right-clicking on it. The simulation is "
1328"updated in real time by any user action."
1329msgstr ""
1330"Изтегляйте електрическите компоненти от полето за избор и ги пускайте в "
1331"работната зона. Създавайте проводници чрез натискане на точката на "
1332"свързване, като провлачвате мишкат до следващата точка. Може да местите "
1333"компоненти чрез провлачване. Може да изтривате проводници, като натискате "
1334"върху тях. За да изтриете компонент, изберете инструмента за изтриване в "
1335"горната част на полето за избор. Може да натиснете ключа, за да го включите "
1336"или изключите. Може да променяте стойността на реостата чрез провлачване. За "
1337"да симулирате какво става при гръмването на крушката, може да я гръмнете, "
1338"като натиснете върху нея с десния бутон на мишката. Симулацията се обновява "
1339"в реално време при всяко действие на потребителя."
1340
1341#: ../boards/electric.xml.in.h:3
1342msgid "Electricity"
1343msgstr "Електричество"
1344
1345#: ../boards/electric.xml.in.h:4
1346msgid "Freely create an electric schema with a real time simulation of it."
1347msgstr "Свободно създаване на електрическа схема със симулация в реално време."
1348
1349#: ../boards/electric.xml.in.h:5
1350msgid ""
1351"GCompris uses the Gnucap electric simulator as a backend. You can get more "
1352"information on gnucap at &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1353msgstr ""
1354"GCompris използва електрическия симулатор Gnucap. Може да научите повече "
1355"информация за gnucap на &lt;http://geda.seul.org/tools/gnucap/&gt;."
1356
1357#: ../boards/electric.xml.in.h:6
1358msgid "Requires some basic understanding of the concept of electricity."
1359msgstr "Изисква първоначално разбиране на понятието за електричество."
1360
1361#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1362msgid "Basic enumeration"
1363msgstr "Основно пресмятане"
1364
1365#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1366msgid "Count the items"
1367msgstr "Броене на обекти"
1368
1369#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1370msgid ""
1371"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1372"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1373"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1374msgstr ""
1375"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1376"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1377"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1378
1379#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1380#: ../src/boards/enumerate.c:92
1381msgid "Numeration training"
1382msgstr "Упражнения по броене"
1383
1384#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1385msgid "Place the items in the best way to count them"
1386msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1387
1388#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1389msgid ""
1390"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1391"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1392"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1393"both of you."
1394msgstr ""
1395"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1396"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1397"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1398
1399#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:110
1400#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
1401msgid "Move the mouse"
1402msgstr "Движете мишката"
1403
1404#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:111
1405msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1406msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1407
1408#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1409msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1410msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1411
1412#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1413msgid "Click the mouse"
1414msgstr "Натискане с мишката"
1415
1416#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1417msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1418msgstr ""
1419"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1420
1421#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1422msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1423msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1424
1425#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1426msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1427msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1428
1429#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1430msgid "Double-click the mouse"
1431msgstr "Двойно натискане с мишката"
1432
1433#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1434msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1435msgstr ""
1436"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1437"изчезнат."
1438
1439#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1440msgid "Go to experiential activities"
1441msgstr "Занимания за напреднали"
1442
1443#: ../boards/experience.xml.in.h:2
1444msgid "Various activities based on physical movement."
1445msgstr "Различни занимания, базирани на физическо движение."
1446
1447#: ../boards/experimental.xml.in.h:1
1448msgid "Go to Experimental activities"
1449msgstr "Експериментални занимания"
1450
1451#: ../boards/experimental.xml.in.h:2
1452msgid "Run gcompris --experimental to see this menu."
1453msgstr "Изпълнете „gcompris --experimental“, за да видите това меню."
1454
1455#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1456msgid ""
1457"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1458"with the empty block."
1459msgstr ""
1460"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1461"заменен с нея."
1462
1463#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1464msgid ""
1465"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1466msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1467
1468#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1469msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1470msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1471
1472#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1473msgid "Samuel Loyd"
1474msgstr "Самюел Лойд"
1475
1476#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1477msgid "The fifteen game"
1478msgstr "Игра „Петнадесет“"
1479
1480#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1481msgid "anticipate"
1482msgstr "предчувствие"
1483
1484#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1485msgid "logical"
1486msgstr "логично"
1487
1488#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1489msgid "move"
1490msgstr "движениe"
1491
1492#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1493msgid "puzzle"
1494msgstr "пъзел"
1495
1496#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1497msgid "slide"
1498msgstr "плъзгане"
1499
1500#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1501msgid "taquin"
1502msgstr "taquin"
1503
1504#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1505msgid "Control the hose-pipe"
1506msgstr "Контролирайте маркуча"
1507
1508#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1509msgid "Fine motor coordination"
1510msgstr "Добра двигателна координация"
1511
1512#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1513msgid ""
1514"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1515"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1516"the hose, the red part will go back down."
1517msgstr ""
1518"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1519"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1520"ще се върне обратно."
1521
1522#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1523msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1524msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1525
1526#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1527msgid "Go to Amusement activities"
1528msgstr "Развлекателни занимания"
1529
1530#: ../boards/fun.xml.in.h:2
1531msgid "Various fun activities."
1532msgstr "Развлекателни занимания"
1533
1534#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1535msgid "gcompris animation"
1536msgstr "Анимация GCompris"
1537
1538#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1539msgid "gcompris drawing"
1540msgstr "Рисунка GCompris"
1541
1542#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1543msgid "svg drawing"
1544msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1545
1546#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1547msgid "svg mozilla animation"
1548msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1549
1550#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1551msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1552msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1553
1554#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1555msgid "Locate the countries"
1556msgstr "Посочете страните"
1557
1558#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1559msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1560msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1561
1562#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1563#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1564msgid "Africa"
1565msgstr "Африка"
1566
1567#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1568msgid "America"
1569msgstr "Америка"
1570
1571#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1572msgid "Antartica"
1573msgstr "Антарктика"
1574
1575#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1576msgid "Asia"
1577msgstr "Азия"
1578
1579#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1580msgid "Continents"
1581msgstr "Континенти"
1582
1583#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1584msgid "Europe"
1585msgstr "Европа"
1586
1587#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1588msgid "Oceania"
1589msgstr "Океания"
1590
1591#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1592msgid "Alaska"
1593msgstr "Аляска"
1594
1595#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1596msgid "Bahamas"
1597msgstr "Бахами"
1598
1599#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1600msgid "Canada"
1601msgstr "Канада"
1602
1603#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1604msgid "Cuba"
1605msgstr "Куба"
1606
1607#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1608msgid "Dominican Republic"
1609msgstr "Доминиканска република"
1610
1611#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1612msgid "Greenland"
1613msgstr "Гренландия"
1614
1615#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1616msgid "Haiti"
1617msgstr "Хаити"
1618
1619#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1620#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1621msgid "Iceland"
1622msgstr "Исландия"
1623
1624#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1625msgid "Jamaica"
1626msgstr "Ямайка"
1627
1628#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1629msgid "Mexico"
1630msgstr "Мексико"
1631
1632#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1633msgid "North America"
1634msgstr "Северна Америка"
1635
1636#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1637msgid "United States of America"
1638msgstr "Съединени американски щати"
1639
1640#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1641msgid "Argentina"
1642msgstr "Аржентина"
1643
1644#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1645msgid "Bolivia"
1646msgstr "Боливия"
1647
1648#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1649msgid "Brazil"
1650msgstr "Бразилия"
1651
1652#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1653msgid "Chile"
1654msgstr "Чили"
1655
1656#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1657msgid "Colombia"
1658msgstr "Колумбия"
1659
1660#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1661msgid "Ecuador"
1662msgstr "Еквадор"
1663
1664#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1665msgid "French Guiana"
1666msgstr "Френска Гвиана"
1667
1668#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1669msgid "Guyana"
1670msgstr "Гайана"
1671
1672#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1673msgid "Panama"
1674msgstr "Панама"
1675
1676#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1677msgid "Paraguay"
1678msgstr "Парагвай"
1679
1680#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1681msgid "Peru"
1682msgstr "Перу"
1683
1684#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1685msgid "South America"
1686msgstr "Южна Америка"
1687
1688#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1689msgid "Suriname"
1690msgstr "Суринам"
1691
1692#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1693msgid "Uruguay"
1694msgstr "Уругвай"
1695
1696#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1697msgid "Venezuela"
1698msgstr "Венецуела"
1699
1700#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1701msgid "Austria"
1702msgstr "Австрия"
1703
1704#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1705msgid "Belgium"
1706msgstr "Белгия"
1707
1708#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1709msgid "Denmark"
1710msgstr "Дания"
1711
1712#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1713msgid "Finland"
1714msgstr "Финландия"
1715
1716#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1717msgid "France"
1718msgstr "Франция"
1719
1720#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1721msgid "Germany"
1722msgstr "Германия"
1723
1724#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1725msgid "Ireland"
1726msgstr "Ирландия"
1727
1728#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1729msgid "Italy"
1730msgstr "Италия"
1731
1732#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1733msgid "Luxembourg"
1734msgstr "Люксембург"
1735
1736#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1737msgid "Norway"
1738msgstr "Норвегия"
1739
1740#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1741msgid "Portugal"
1742msgstr "Португалия"
1743
1744#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1745msgid "Spain"
1746msgstr "Испания"
1747
1748#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1749msgid "Sweden"
1750msgstr "Швеция"
1751
1752#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1753msgid "Switzerland"
1754msgstr "Швейцария"
1755
1756#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1757msgid "The Netherlands"
1758msgstr "Холандия"
1759
1760#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1761msgid "United Kingdom"
1762msgstr "Великобритания"
1763
1764#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1765msgid "Western Europe"
1766msgstr "Западна Европа"
1767
1768#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1769msgid "Albania"
1770msgstr "Албания"
1771
1772#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1773msgid "Belarus"
1774msgstr "Беларус"
1775
1776#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1777msgid "Bosnia Herzegovina"
1778msgstr "Босна и Херцеговина"
1779
1780#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1781msgid "Bulgaria"
1782msgstr "България"
1783
1784#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1785msgid "Croatia"
1786msgstr "Хърватска"
1787
1788#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1789msgid "Cyprus"
1790msgstr "Кипър"
1791
1792#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1793msgid "Czech Republic"
1794msgstr "Чехия"
1795
1796#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1797msgid "Eastern Europe"
1798msgstr "Източна Европа"
1799
1800#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1801msgid "Estonia"
1802msgstr "Естония"
1803
1804#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1805msgid "Greece"
1806msgstr "Гърция"
1807
1808#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1809msgid "Hungary"
1810msgstr "Унгария"
1811
1812#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1813msgid "Latvia"
1814msgstr "Латвия"
1815
1816#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1817msgid "Lithuania"
1818msgstr "Литва"
1819
1820#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1821msgid "Macedonia"
1822msgstr "Македония"
1823
1824#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1825msgid "Moldova"
1826msgstr "Молдова"
1827
1828#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1829msgid "Poland"
1830msgstr "Полша"
1831
1832#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1833msgid "Romania"
1834msgstr "Румъния"
1835
1836#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1837msgid "Russia"
1838msgstr "Русия"
1839
1840#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1841msgid "Serbia Montenegro"
1842msgstr "Сърбия и Черна гора"
1843
1844#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1845msgid "Slovak Republic"
1846msgstr "Словакия"
1847
1848#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1849msgid "Slovenia"
1850msgstr "Словения"
1851
1852#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1853msgid "Turkey"
1854msgstr "Турция"
1855
1856#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1857msgid "Ukraine"
1858msgstr "Украйна"
1859
1860#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1861#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1862msgid "Algeria"
1863msgstr "Алжир"
1864
1865#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1866#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1867msgid "Benin"
1868msgstr "Бенин"
1869
1870#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1871#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1872msgid "Burkina Faso"
1873msgstr "Буркина Фасо"
1874
1875#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1876#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1877msgid "Cameroon"
1878msgstr "Камерун"
1879
1880#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1881#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1882msgid "Central African Republic"
1883msgstr "Централна африканска република"
1884
1885#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1886#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1887msgid "Chad"
1888msgstr "Чад"
1889
1890#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1891#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1892msgid "Djibouti"
1893msgstr "Джибути"
1894
1895#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1896#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1897msgid "Egypt"
1898msgstr "Египет"
1899
1900#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1901#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1902#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1903msgid "Equatorial Guinea"
1904msgstr "Екваториална Гвинея"
1905
1906#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1907#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1908msgid "Ethiopia"
1909msgstr "Етиопия"
1910
1911#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1912#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1913#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1914msgid "Gabon"
1915msgstr "Габон"
1916
1917#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1918#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1919msgid "Gambia"
1920msgstr "Гамбия"
1921
1922#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1923#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1924msgid "Ghana"
1925msgstr "Гана"
1926
1927#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1928#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1929msgid "Guinea"
1930msgstr "Гвинея"
1931
1932#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1933#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1934msgid "Guinea Bissau"
1935msgstr "Гвинея-Бисау"
1936
1937#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1938#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1939msgid "Ivory Coast"
1940msgstr "Бряг на слоновата кост"
1941
1942#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1943#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1944msgid "Liberia"
1945msgstr "Либерия"
1946
1947#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1948#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1949msgid "Libya"
1950msgstr "Либия"
1951
1952#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1953#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1954msgid "Mali"
1955msgstr "Мали"
1956
1957#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1958#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1959msgid "Mauritania"
1960msgstr "Мавритания"
1961
1962#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1963#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1964msgid "Morocco"
1965msgstr "Мароко"
1966
1967#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1968#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1969msgid "Niger"
1970msgstr "Нигер"
1971
1972#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1973#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1974msgid "Nigeria"
1975msgstr "Нигерия"
1976
1977#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1978msgid "Northern Africa"
1979msgstr "Северна Африка"
1980
1981#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1982#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1983#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1984msgid "Rwanda"
1985msgstr "Руанда"
1986
1987#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1988#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
1989msgid "Senegal"
1990msgstr "Сенегал"
1991
1992#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1993#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
1994msgid "Sierra Leone"
1995msgstr "Сиера Леоне"
1996
1997#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
1998#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
1999msgid "Somalia"
2000msgstr "Сомалия"
2001
2002#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
2003msgid "Sudan"
2004msgstr "Судан"
2005
2006#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
2007#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
2008msgid "Togo"
2009msgstr "Того"
2010
2011#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
2012#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
2013msgid "Tunisia"
2014msgstr "Тунис"
2015
2016#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
2017#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
2018#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
2019msgid "Uganda"
2020msgstr "Уганда"
2021
2022#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
2023msgid "Western Sahara"
2024msgstr "Западна Сахара"
2025
2026#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
2027#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
2028msgid "Angola"
2029msgstr "Ангола"
2030
2031#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
2032#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
2033msgid "Botswana"
2034msgstr "Ботсуана"
2035
2036#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
2037#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
2038msgid "Burundi"
2039msgstr "Бурунди"
2040
2041#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
2042#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
2043msgid "Democratic Republic of Congo"
2044msgstr "Демократична република Конго"
2045
2046#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
2047#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
2048msgid "Kenya"
2049msgstr "Кения"
2050
2051#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
2052#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
2053msgid "Lesotho"
2054msgstr "Лесото"
2055
2056#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
2057#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
2058msgid "Madagascar"
2059msgstr "Мадагаскар"
2060
2061#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
2062#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
2063msgid "Malawi"
2064msgstr "Малави"
2065
2066#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
2067#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
2068msgid "Mozambique"
2069msgstr "Мозамбик"
2070
2071#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
2072#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
2073msgid "Namibia"
2074msgstr "Намибия"
2075
2076#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
2077msgid "Republic of Congo"
2078msgstr "Република Конго"
2079
2080#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
2081#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
2082msgid "South Africa"
2083msgstr "Южна Африка"
2084
2085#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
2086msgid "Southern Africa"
2087msgstr "Южна Америка"
2088
2089#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
2090#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
2091msgid "Swaziland"
2092msgstr "Суазиленд"
2093
2094#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
2095#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
2096msgid "Tanzania"
2097msgstr "Танзания"
2098
2099#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
2100#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
2101msgid "Zambia"
2102msgstr "Замбия"
2103
2104#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
2105#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
2106msgid "Zimbabwe"
2107msgstr "Зимбабве"
2108
2109#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
2110msgid "Eritrea"
2111msgstr "Еритрея"
2112
2113#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
2114msgid "Regions of France"
2115msgstr "Области във Франция"
2116
2117#: ../boards/geometry.xml.in.h:1
2118msgid "Geometry"
2119msgstr "Геометрия"
2120
2121#: ../boards/geometry.xml.in.h:2
2122msgid "Geometry activities."
2123msgstr "Занимания по геометрия."
2124
2125#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
2126msgid "Keyboard manipulation"
2127msgstr "Операции с клавиатурата"
2128
2129#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
2130msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
2131msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
2132
2133#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:132
2134msgid "Simple Letters"
2135msgstr "Прости букви"
2136
2137#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:133
2138msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
2139msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
2140
2141#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
2142msgid "Equality Number Munchers"
2143msgstr "Равенство и числояди"
2144
2145#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
2146msgid ""
2147"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
2148"of the screen."
2149msgstr ""
2150"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
2151"екрана."
2152
2153#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
2154msgid "Practice addition, multiplication, division and subtraction."
2155msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
2156
2157#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
2158msgid ""
2159"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2160"Press the spacebar to eat a number."
2161msgstr ""
2162"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2163"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2164
2165#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
2166msgid "Factor Number Munchers"
2167msgstr "Делител и числояди"
2168
2169#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
2170msgid ""
2171"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
2172"screen."
2173msgstr ""
2174"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
2175
2176#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
2177msgid "Learn about factors and multiples."
2178msgstr "Научете за делимо и делител."
2179
2180#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2181msgid ""
2182"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2183"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2184"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2185"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2186"You can think of multiples as families, and factors are the people in those "
2187"families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to "
2188"another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid "
2189"the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2190msgstr ""
2191"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2192"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2193"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2194"второто число е делител на първото. Може да мислите за кратните като "
2195"семейства, а за делителите като хора в тези семейства. Така 1, 2, 3 и 6 св "
2196"включват в семейството 6, но 4 принадлежи на друго семейство. Използвайте "
2197"стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете "
2198"интервала, за да изядете числото."
2199
2200#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2201msgid ""
2202"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2203"number at the top of the screen."
2204msgstr ""
2205"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2206"горната част на екрана."
2207
2208#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2209msgid "Inequality Number Munchers"
2210msgstr "Неравенства и числояди"
2211
2212#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2213msgid "Practice addition, subtraction, multiplication and division."
2214msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2215
2216#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2217msgid ""
2218"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2219"the screen."
2220msgstr ""
2221"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2222
2223#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2224msgid "Learn about multiples and factors."
2225msgstr "Научете за кратно и делимо."
2226
2227#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2228msgid "Multiple Number Munchers"
2229msgstr "Кратни и числояди"
2230
2231#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2232msgid ""
2233"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2234"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2235"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2236"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2237"second number, then the second number is a multiple of the first number. "
2238"Again, you can think of multiples as families, and factors are the people "
2239"who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, "
2240"great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of "
2241"5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or "
2242"23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left "
2243"over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are "
2244"multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around "
2245"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2246msgstr ""
2247"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2248"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2249"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2250"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. Отново "
2251"може да мислите за кратните като семейства, а за делимите като хора, "
2252"принадлежащи към тези семейства. Делимото 5 има родители 10, баби и дядовци "
2253"15, прабаби и прадядовци 20, пра-прабаби и пра-прадядовци 25 и всяка "
2254"допълнителна стъпка добавя още едно пра- отпред! Но числото 5 не принадлежи "
2255"на семействата 8 или 23. Не може да вместите кратен брой 5-ици в 8 или 23, "
2256"без да остане нещо. Така 8 не е кратно на 5, нито пък 23. Само 5, 10, 15, "
2257"20, 25... са кратни (или семейства от стъпки) на 5. Използвайте стрелките, "
2258"за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, "
2259"за да изядете числото."
2260
2261#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2262msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2263msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2264
2265#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2266msgid "Learn about prime numbers"
2267msgstr "Научете за простите числа"
2268
2269#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2270msgid "Prime Number Munchers"
2271msgstr "Прости числа и числояди"
2272
2273#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2274msgid ""
2275"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2276"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You "
2277"can think of prime numbers as very small families: they only ever have two "
2278"people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into "
2279"them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = "
2280"5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × "
2281"3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around "
2282"the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number."
2283msgstr ""
2284"Простите числа са числа, които са делими на себе си и на 1. Например, 3 е "
2285"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Може да мислите за простите "
2286"числа като за много малки семейства: те имат най-много по двама члена! Само "
2287"те самите и 1. Не може да вместите никакви числа, без да остане нещо. 5 е "
2288"едно от тези самотни числа (само 5 x 1 = 5), но както виждате 6 има 2 и 3 в "
2289"семейството си (6 x 1 = 6, 2 x 3 = 6). Така че 6 не е просто число. "
2290"Използвайте стрелките, за да се придвижвате и избягвайте Трогъл-четата. "
2291"Натиснете интервала, за да изядете число."
2292
2293#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2294msgid "Go to Number Munchers activities"
2295msgstr "Занимания с числояди"
2296
2297#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2298msgid "Number Munchers are games to play with arithmetic."
2299msgstr "Числоядите са игри по аритметика."
2300
2301#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2302msgid "Guess a number"
2303msgstr "Познайте число"
2304
2305#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2306msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number for you to find."
2307msgstr ""
2308"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2309"откриете."
2310
2311#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2312msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2313msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2314
2315#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2316msgid ""
2317"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2318"number in the top right blue entry box. Tux will tell you if your number is "
2319"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2320"escape area on the right represents how far you are from the correct number. "
2321"If Tux is over or under the escape area, it means your number is over or "
2322"under the correct number."
2323msgstr ""
2324"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2325"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2326"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2327"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2328"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2329"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2330
2331#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2332msgid "Concept taken from EPI games."
2333msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2334
2335#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2
2336msgid ""
2337"Drag and Drop one top piece at a time, from one peg to another, to reproduce "
2338"the tower on the right in the empty space on the left."
2339msgstr ""
2340"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2341"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2342
2343#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2344msgid "Reproduce the given tower"
2345msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2346
2347#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2348msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2349msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2350
2351#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2352msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2353msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2354
2355#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2356msgid ""
2357"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2358"tower on the right in the empty space on the left."
2359msgstr ""
2360"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2361"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2362
2363#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2364msgid "Reproduce the tower on the right side"
2365msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2366
2367#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2368msgid "The Tower of Hanoi"
2369msgstr "„Кула на Ханой“"
2370
2371#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2372msgid ""
2373"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2374"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2375"placed atop a smaller disc"
2376msgstr ""
2377"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2378"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2379"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2380
2381#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2382msgid ""
2383"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2384"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2385"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2386"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2387"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2388"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2389"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2390"Tower_of_hanoi&gt;)"
2391msgstr ""
2392"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2393"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2394"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2395"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2396"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2397"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2398"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2399
2400#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2401msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2402msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2403
2404#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2405msgid ""
2406"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2407"as you get closer."
2408msgstr ""
2409"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2410"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2411
2412#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2413msgid "hexagon"
2414msgstr "Шестоъгълник"
2415
2416#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2417msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2418msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2419
2420#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2421msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2422msgstr ""
2423"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2424
2425#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2426#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2427#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2428msgid "Reading"
2429msgstr "Четене"
2430
2431#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2432msgid "Reading practice"
2433msgstr "Упражнения по четене"
2434
2435#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2436msgid "apple"
2437msgstr "ябълка"
2438
2439#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2440msgid "back"
2441msgstr "облегалка"
2442
2443#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2444msgid "bag"
2445msgstr "чанта"
2446
2447#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2448msgid "ball"
2449msgstr "топка"
2450
2451#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2452msgid "banana"
2453msgstr "банан"
2454
2455#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2456msgid "bed"
2457msgstr "легло"
2458
2459#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2460msgid "boat"
2461msgstr "лодка"
2462
2463#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2464msgid "book"
2465msgstr "книга"
2466
2467#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2468msgid "bottle"
2469msgstr "бутилка"
2470
2471#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2472msgid "cake"
2473msgstr "торта"
2474
2475#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2476msgid "camel"
2477msgstr "камила"
2478
2479#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2480#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2481msgid "car"
2482msgstr "автомобил"
2483
2484#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2485msgid "cat"
2486msgstr "котка"
2487
2488#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2489msgid "catch"
2490msgstr "влак"
2491
2492#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2493msgid "cheese"
2494msgstr "сирене"
2495
2496#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2497msgid "cow"
2498msgstr "крава"
2499
2500#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2501msgid "dog"
2502msgstr "куче"
2503
2504#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2505msgid "finish"
2506msgstr "финал"
2507
2508#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2509msgid "fish"
2510msgstr "риба"
2511
2512#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2513#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2514msgid "house"
2515msgstr "къща"
2516
2517#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2518msgid "pear"
2519msgstr "круша"
2520
2521#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2522msgid "plane"
2523msgstr "самолет"
2524
2525#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2526msgid "satchel"
2527msgstr "чанта"
2528
2529#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2530#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2531#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2532#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2533#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2534#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2535msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2536msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2537
2538#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2539msgid ""
2540"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2541"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2542msgstr ""
2543"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2544"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2545"отговора."
2546
2547#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2548msgid "Image Name"
2549msgstr "Име на изображението"
2550
2551#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2552msgid "Vocabulary and reading"
2553msgstr "Речник и четене"
2554
2555#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2556msgid "bulb"
2557msgstr "крушка"
2558
2559#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2560msgid "fishing boat"
2561msgstr "рибарска лодка"
2562
2563#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2564msgid "lamp"
2565msgstr "лампа"
2566
2567#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2568msgid "mail box"
2569msgstr "пощенска кутия"
2570
2571#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2572#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2573msgid "postcard"
2574msgstr "пощенска картичка"
2575
2576#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2577#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2578#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2579msgid "sailing boat"
2580msgstr "платноходка"
2581
2582#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2583msgid "egg"
2584msgstr "яйце"
2585
2586#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2587msgid "eggcup"
2588msgstr "чашка за варено яйце"
2589
2590#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2591msgid "flower"
2592msgstr "цвете"
2593
2594#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2595msgid "glass"
2596msgstr "стъкло"
2597
2598#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2599msgid "vase"
2600msgstr "ваза"
2601
2602#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2603msgid "light house"
2604msgstr "фар"
2605
2606#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2607msgid "rocket"
2608msgstr "ракета"
2609
2610#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2611msgid "sofa"
2612msgstr "диван"
2613
2614#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2615#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2616msgid "star"
2617msgstr "звезда"
2618
2619#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2620msgid "bicycle"
2621msgstr "велосипед"
2622
2623#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2624msgid "carrot"
2625msgstr "морков"
2626
2627#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2628msgid "grater"
2629msgstr "ренде"
2630
2631#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2632msgid "tree"
2633msgstr "дърво"
2634
2635#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2636msgid "pencil"
2637msgstr "молив"
2638
2639#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2640msgid "spruce"
2641msgstr "смърч"
2642
2643#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2644msgid "truck"
2645msgstr "камион"
2646
2647#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2648msgid "van"
2649msgstr "микробус"
2650
2651#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2652msgid "castle"
2653msgstr "замък"
2654
2655#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2656msgid "crown"
2657msgstr "корона"
2658
2659#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2660msgid "flag"
2661msgstr "флаг"
2662
2663#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2664msgid "racket"
2665msgstr "ракета"
2666
2667#: ../boards/keyboard.xml.in.h:1
2668msgid "Discover the keyboard."
2669msgstr "Опознаване на клавиатурата."
2670
2671#: ../boards/keyboard.xml.in.h:2
2672msgid "Keyboard-manipulation boards"
2673msgstr "Операции с клавиатурата"
2674
2675#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2676msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2677msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2678
2679#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2680msgid ""
2681"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2682"representation"
2683msgstr ""
2684"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2685"пространство"
2686
2687#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2688msgid "Find your left and right hands"
2689msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2690
2691#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2692msgid "None"
2693msgstr "Няма"
2694
2695#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2696msgid ""
2697"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2698"button on the left, or the green button on the right."
2699msgstr ""
2700"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2701"вляво или зеления вдясно."
2702
2703#: ../boards/login.xml.in.h:1
2704msgid ""
2705"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2706msgstr ""
2707"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2708"доклади."
2709
2710#: ../boards/login.xml.in.h:2
2711msgid "GCompris login screen"
2712msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2713
2714#: ../boards/login.xml.in.h:3
2715msgid ""
2716"In order to activate the login screen, you must \n"
2717"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2718"You access Administration by running 'gcompris -a'.\n"
2719"In Administration, you can create different profiles. In each profile,\n"
2720"you can have a different set of users and select which activities are "
2721"available to them.\n"
2722"To run GCompris for a specific profile, you use 'gcompris -p profile' where "
2723"'profile'\n"
2724"is the name of a profile as you created it in Administration."
2725msgstr ""
2726"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2727"първо да добавите потребители от административния интерфейс на GCompris.\n"
2728"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2729"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2730"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2731"бъдат достъпни за тях.\n"
2732"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2733"profile“, където „profile“\n"
2734"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2735
2736#: ../boards/login.xml.in.h:10
2737msgid "Select or enter your name to log in to GCompris"
2738msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2739
2740#: ../boards/math.xml.in.h:1
2741msgid "Mathematical activities."
2742msgstr "Задачи по математика."
2743
2744#: ../boards/math.xml.in.h:2
2745msgid "Mathematics"
2746msgstr "Математика"
2747
2748#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2749#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2750msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2751msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2752
2753#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2754msgid "Find your way out of the maze"
2755msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2756
2757#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2758#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2759msgid "Help Tux get out of this maze."
2760msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2761
2762#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2763#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2764msgid "Maze"
2765msgstr "Лабиринт"
2766
2767#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2768msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2769msgstr ""
2770"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2771
2772#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2773msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2774msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2775
2776#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2777msgid ""
2778"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2779"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2780"let you turn Tux in another direction."
2781msgstr ""
2782"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2783"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2784"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2785
2786#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2787msgid "3D Maze"
2788msgstr "Триизмерен лабиринт"
2789
2790#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2791msgid "Find your way out of the 3D maze"
2792msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2793
2794#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2795msgid ""
2796"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2797"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2798"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2799msgstr ""
2800"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2801"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2802"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2803"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2804
2805#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2806msgid "Find your way out of the invisible maze"
2807msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2808
2809#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2810msgid ""
2811"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2812"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2813"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2814msgstr ""
2815"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2816"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2817"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2818"видим режим."
2819
2820#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2821msgid "Find your way out of different types of mazes"
2822msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2823
2824#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2825msgid "Go to Maze activities"
2826msgstr "Занимания с лабиринти"
2827
2828#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2829msgid "Ear-training activity"
2830msgstr "Упражнения за слух"
2831
2832#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2833msgid ""
2834"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2835"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2836msgstr ""
2837"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2838"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2839
2840#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2841msgid "Melody"
2842msgstr "Мелодия"
2843
2844#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2845msgid "Repeat a melody"
2846msgstr "Повтаряне на мелодия"
2847
2848#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2849msgid ""
2850"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2851"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2852"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2853"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2854"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2855msgstr ""
2856"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2857"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2858"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2859"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2860"карти, разкрийте и двете."
2861
2862#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2863msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2864msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2865
2866#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2867msgid "Memory Game with images"
2868msgstr "Игра на памет с изображения"
2869
2870#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2871msgid "Train your memory and remove all the cards"
2872msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2873
2874#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
2875msgid "Go to Memory activities"
2876msgstr "Занимания за развиване на паметта"
2877
2878#: ../boards/memory_group.xml.in.h:2
2879msgid "Various memory activities (images, letters, sounds)."
2880msgstr ""
2881"Различни занимания за развиване на паметта (изображения, букви, звуци)."
2882
2883#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
2884msgid ""
2885"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
2886"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
2887"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
2888"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
2889"turn over the twins, they both disappear."
2890msgstr ""
2891"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
2892"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
2893"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
2894"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
2895"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
2896
2897#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
2898msgid "Audio memory game"
2899msgstr "Игра за звукова памет"
2900
2901#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
2902msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
2903msgstr ""
2904"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
2905
2906#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
2907#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
2908msgid "Mouse manipulation, Brain."
2909msgstr "Операции с мишката, мислене."
2910
2911#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
2912msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
2913msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
2914
2915#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
2916msgid "Audio memory game against Tux"
2917msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2918
2919#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
2920msgid "Play the audio memory game against Tux"
2921msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс"
2922
2923#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
2924msgid "Have a memory competition with Tux."
2925msgstr "Състезание по памет с Тъкс."
2926
2927#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
2928msgid "Memory Game with images, against Tux"
2929msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
2930
2931#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
2932msgid ""
2933"You can see a set of cards that all look the same. Each card has a picture "
2934"on the other side, and each picture has a twin somewhere in the set. You can "
2935"only turn over two cards at once, so you need to remember where the pictures "
2936"are until you can find the twin. When you turn over twins, they disappear! "
2937"You take turns with Tux, and to win the game, you have to find more pairs of "
2938"twins than he does."
2939msgstr ""
2940"Показан е набор карти, които изглеждат еднакво. Всяка карта има картинка от "
2941"едната страна, а всяка картинка има близнак някъде в набора с карти. "
2942"Натискайки една карта може да видите скритата картинка, но може да го "
2943"направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2944"местоположението на картинките и да ги свържете. Когато разкриете две "
2945"еднакви картинки, те изчезват! Играете с Тъкс и за да спечелите, трябва да "
2946"намерите повече двойки близнаци от него."
2947
2948#: ../boards/menu.xml.in.h:1
2949msgid ""
2950"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
2951"activities.\n"
2952"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
2953"The following icons are displayed from right to left.\n"
2954"(note that each icon is displayed only if available in the current "
2955"activity)\n"
2956"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
2957"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
2958"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
2959"    Music note - Repeat the question\n"
2960"    Question Mark - Help\n"
2961"    Tool - The configuration menu\n"
2962"    Tux Plane - About GCompris\n"
2963"The stars show suitable age groups for each game:\n"
2964"    1, 2 or 3 simple stars  - from 2 to 6 years old\n"
2965"    1, 2 or 3 complex stars - 7 years and up"
2966msgstr ""
2967"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
2968"занимания.\n"
2969"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
2970"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
2971"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
2972"занимание)\n"
2973"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
2974"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
2975"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
2976"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
2977"    Въпросителен знак - Помощ\n"
2978"    Инструмент - Меню за настройки\n"
2979"    Самолета на Тъкс - Относно GCompris\n"
2980"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
2981"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
2982"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст и по-големи"
2983
2984#: ../boards/menu.xml.in.h:15
2985msgid "GCompris Main Menu"
2986msgstr "Главно меню на GCompris"
2987
2988#: ../boards/menu.xml.in.h:16
2989msgid ""
2990"GCompris is a collection of educational games that provides different "
2991"activities for children aged 2 and up."
2992msgstr ""
2993"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
2994"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
2995
2996#: ../boards/menu.xml.in.h:18
2997msgid ""
2998"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
2999"edutainment software"
3000msgstr ""
3001"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
3002"собственически образователен софтуер."
3003
3004#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:1
3005msgid "Miscellaneous activities"
3006msgstr "Разни занимания"
3007
3008#: ../boards/miscelaneous.xml.in.h:2
3009msgid "Time, Geography, ..."
3010msgstr "Време, география, ..."
3011
3012#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
3013msgid ""
3014"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
3015"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
3016msgstr ""
3017"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
3018"липсващата буква, за да завършите думата."
3019
3020#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
3021msgid "Fill in the missing letter"
3022msgstr "Попълнете липсващата буква"
3023
3024#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
3025msgid "Missing Letter"
3026msgstr "Липсваща буква"
3027
3028#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
3029msgid "Training reading skills"
3030msgstr "Упражнения по четене"
3031
3032#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
3033msgid "Word reading"
3034msgstr "Четене на думи"
3035
3036#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
3037msgid "apple/_pple/a/i/o"
3038msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
3039
3040#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
3041msgid "apple/app_e/l/h/n"
3042msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
3043
3044#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
3045msgid "apple/appl_/e/h/a"
3046msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
3047
3048#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
3049msgid "ball/_all/b/p/d"
3050msgstr "топка/_опка/т/д/к"
3051
3052#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
3053msgid "ball/b_ll/a/u/o"
3054msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
3055
3056#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
3057msgid "ball/bal_/l/h/s"
3058msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
3059
3060#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
3061msgid "banana/_anana/b/p/d"
3062msgstr "банан/_анан/б/в/п"
3063
3064#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
3065msgid "banana/b_nana/a/o/i"
3066msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
3067
3068#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
3069msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
3070msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
3071
3072#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
3073msgid "bed/_ed/b/l/f"
3074msgstr "легло/_егло/л/к/н"
3075
3076#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
3077msgid "bed/b_d/e/a/i"
3078msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
3079
3080#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
3081msgid "bed/be_/d/p/b"
3082msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
3083
3084#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
3085msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
3086msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
3087
3088#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
3089msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
3090msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
3091
3092#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
3093msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
3094msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
3095
3096#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
3097msgid "cake/_ake/c/p/d"
3098msgstr "торта/_орта/т/д/п"
3099
3100#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
3101msgid "cake/c_ke/a/o/e"
3102msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
3103
3104#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
3105msgid "cake/ca_e/k/q/c"
3106msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
3107
3108#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
3109msgid "car/_ar/c/k/b"
3110msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
3111
3112#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
3113msgid "car/c_r/a/k/o"
3114msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
3115
3116#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
3117msgid "car/ca_/r/w/k"
3118msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
3119
3120#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
3121msgid "dog/_og/d/p/q"
3122msgstr "куче/_уче/к/г/с"
3123
3124#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
3125msgid "dog/d_g/o/g/a"
3126msgstr "куче/к_че/у/о/а"
3127
3128#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
3129msgid "dog/do_/g/p/q"
3130msgstr "куче/куч_/е/и/о"
3131
3132#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
3133msgid "fish/_ish/f/h/l"
3134msgstr "риба/_иба/р/в/н"
3135
3136#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
3137msgid "fish/f_sh/i/u/l"
3138msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
3139
3140#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
3141msgid "fish/fis_/h/o/i"
3142msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
3143
3144#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
3145msgid "house/_ouse/h/e/j"
3146msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
3147
3148#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
3149msgid "house/h_use/o/f/u"
3150msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
3151
3152#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
3153msgid "house/hous_/e/a/i"
3154msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
3155
3156#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
3157msgid "plane/_lane/p/g/d"
3158msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
3159
3160#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
3161msgid "plane/p_ane/l/j/i"
3162msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
3163
3164#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
3165msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
3166msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
3167
3168#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
3169msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
3170msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
3171
3172#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
3173msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
3174msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
3175
3176#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
3177msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
3178msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
3179
3180#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
3181msgid "Can count"
3182msgstr "Можете да броите"
3183
3184#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
3185msgid ""
3186"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
3187"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3188msgstr ""
3189"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3190"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3191"екрана."
3192
3193#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3194msgid "Money"
3195msgstr "Пари"
3196
3197#: ../boards/money.xml.in.h:4
3198msgid "Practice money usage"
3199msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3200
3201#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3202msgid ""
3203"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3204"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3205msgstr ""
3206"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3207"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3208
3209#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3210msgid "Practice money usage including cents"
3211msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3212
3213#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3214msgid "Rebuild the mosaic"
3215msgstr "Постройте наново мозайката"
3216
3217#: ../boards/mouse.xml.in.h:1
3218msgid "Mouse-manipulation activities."
3219msgstr "Занимания за операции с мишка."
3220
3221#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3222msgid "Various mouse-based activities (clicking, moving)"
3223msgstr "Различни операции с мишка (натискане, движение)"
3224
3225#: ../boards/numeration.xml.in.h:1
3226msgid "Numeration"
3227msgstr "Броене"
3228
3229#: ../boards/numeration.xml.in.h:2
3230msgid "Numeration activities."
3231msgstr "Упражнения по броене."
3232
3233#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3234msgid "Assemble the puzzle"
3235msgstr "Завършете пъзела"
3236
3237#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3238msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3239msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3240
3241#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3242msgid ""
3243"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3244"main board."
3245msgstr ""
3246"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3247"централната зона."
3248
3249#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3250msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3251msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3252
3253#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3254msgid "Spatial representation"
3255msgstr "Представа за пространство"
3256
3257#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3258msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3259msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3260
3261#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3262msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3263msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3264
3265#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3266msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3267msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3268
3269#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3270msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3271msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3272
3273#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3274msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3275msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3276
3277#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3278msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3279msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3280
3281#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3282msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3283msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3284
3285#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3286msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3287msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3288
3289#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3290msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3291msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3292
3293#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3294msgid ""
3295"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3296"on Tux to open the parachute."
3297msgstr ""
3298"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3299"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3300"Тъкс."
3301
3302#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3303msgid ""
3304"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3305"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3306msgstr ""
3307"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3308"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3309
3310#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3311msgid "Parachutist"
3312msgstr "Парашутист"
3313
3314#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3315msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3316msgstr ""
3317"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3318"играете."
3319
3320#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3321msgid ""
3322"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3323"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3324msgstr ""
3325"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3326"за управление на въртолета."
3327
3328#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3329msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3330msgstr ""
3331"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3332
3333#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3334msgid "Number"
3335msgstr "Число"
3336
3337#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3338msgid "Numbers in Order"
3339msgstr "Подредени числа"
3340
3341#: ../boards/puzzle.xml.in.h:1
3342msgid "Puzzles"
3343msgstr "Пъзели"
3344
3345#: ../boards/puzzle.xml.in.h:2
3346msgid "Various puzzles."
3347msgstr "Различни пъзели."
3348
3349#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3350msgid "Add a language-binding to gcompris."
3351msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3352
3353#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3354msgid "Advanced Python Programmer :)"
3355msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3356
3357#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3358msgid "Python Test"
3359msgstr "Тест по Питон"
3360
3361#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3362msgid "Test board for the python plugin"
3363msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3364
3365#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3366msgid ""
3367"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3368msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3369
3370#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3371msgid "A memory game based on trains"
3372msgstr "Игра за памет, базирана на влакове"
3373
3374#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3375msgid ""
3376"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3377"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3378"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3379"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3380msgstr ""
3381"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3382"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3383"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3384"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3385
3386#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3387msgid "Memory-training"
3388msgstr "Упражнения за паметта"
3389
3390#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3391msgid "Railway"
3392msgstr "Железница"
3393
3394#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3395msgid "Click on the correct colored object."
3396msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3397
3398#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3399msgid "Click on the matching color"
3400msgstr "Натиснете правилния цвят"
3401
3402#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3403msgid "Read the names of colors"
3404msgstr "Четене на цветове"
3405
3406#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3407msgid "This board teaches basic colors."
3408msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3409
3410#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3411msgid "black"
3412msgstr "черно"
3413
3414#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3415msgid "blue"
3416msgstr "синьо"
3417
3418#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3419msgid "brown"
3420msgstr "кафяво"
3421
3422#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3423msgid "green"
3424msgstr "зелено"
3425
3426#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3427msgid "grey"
3428msgstr "сиво"
3429
3430#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3431msgid "orange"
3432msgstr "оранжево"
3433
3434#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3435msgid "pink"
3436msgstr "розово"
3437
3438#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3439msgid "red"
3440msgstr "червено"
3441
3442#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3443msgid "violet"
3444msgstr "лилаво"
3445
3446#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3447msgid "white"
3448msgstr "бяло"
3449
3450#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3451msgid "yellow"
3452msgstr "жълто"
3453
3454#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3455msgid "Go to the Reading activities"
3456msgstr "Занимания по четене"
3457
3458#: ../boards/reading.xml.in.h:2
3459msgid "Reading activities."
3460msgstr "Занимания по четене."
3461
3462#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3463msgid ""
3464"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3465"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3466msgstr ""
3467"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3468"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3469
3470#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3471msgid "Horizontal reading practice"
3472msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3473
3474#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3475msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3476msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3477
3478#: ../boards/readingh.xml.in.h:5
3479msgid "Reading training in a limited time"
3480msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3481
3482#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3483msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3484msgstr ""
3485"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3486
3487#: ../boards/readingv.xml.in.h:3
3488msgid "Read training in a limited time"
3489msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3490
3491#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3492msgid "Vertical-reading practice"
3493msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3494
3495#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3496msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3497msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3498
3499#: ../boards/redraw.xml.in.h:2
3500msgid ""
3501"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3502"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3503"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3504"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3505msgstr ""
3506"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3507"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3508"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3509"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3510
3511#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3512msgid "Redraw the given item"
3513msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3514
3515#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3516msgid ""
3517"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3518"the left."
3519msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3520
3521#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3522msgid ""
3523"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3524"create objects. When you are done, click on the OK button. A little red "
3525"cross will show you where something isn't right yet. The order of objects "
3526"(above/under) is not important but be careful not to end up with unwanted "
3527"objects under others."
3528msgstr ""
3529"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3530"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3531"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3532"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3533
3534#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3535msgid "Mirror the given item"
3536msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3537
3538#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3539msgid ""
3540"Can move the mouse, can read numbers and subtract numbers up to 10 for the "
3541"first level"
3542msgstr ""
3543"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3544"ниво"
3545
3546#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3547msgid ""
3548"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3549"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3550"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3551msgstr ""
3552"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3553"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3554"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3555
3556#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3557msgid "Practice subtraction with a fun game"
3558msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3559
3560#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3561msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3562msgstr ""
3563"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3564"блок."
3565
3566#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3567#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3568#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3569#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3570#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3571#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3572#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3573#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3574#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3575#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3576msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3577msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3578
3579#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3580msgid "Balance the scales properly"
3581msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3582
3583#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3584msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3585msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
3586
3587#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
3588msgid ""
3589"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
3590"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
3591"released under the GPL licence."
3592msgstr ""
3593"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
3594"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
3595"издадена под лиценза GPL."
3596
3597#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
3598msgid ""
3599"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
3600"arranged in any order."
3601msgstr ""
3602"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
3603"се подреждат във всякакъв ред."
3604
3605#: ../boards/searace.xml.in.h:1
3606msgid "Direct your boat accurately to win the race."
3607msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
3608
3609#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
3610msgid ""
3611"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
3612"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
3613"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
3614"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
3615"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
3616"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
3617"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
3618"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
3619"to improve your program and start a new race with the same weather "
3620"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
3621"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
3622"next level will give you more complex weather conditions."
3623msgstr ""
3624"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
3625"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
3626"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
3627"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
3628"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
3629"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
3630"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
3631"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
3632"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
3633"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
3634"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
3635"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
3636"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
3637
3638#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
3639msgid ""
3640"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
3641"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
3642"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
3643"concept to children."
3644msgstr ""
3645"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
3646"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
3647"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
3648"децата в понятието програмиране."
3649
3650#: ../boards/searace.xml.in.h:4
3651msgid "Sea race (2 Players)"
3652msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
3653
3654#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
3655msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
3656msgstr ""
3657"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
3658
3659#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
3660msgid "Sea race (Single Player)"
3661msgstr "Морско състезание (1 играч)"
3662
3663#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
3664msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
3665msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
3666
3667#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
3668msgid "Counting skills"
3669msgstr "Умения по броене"
3670
3671#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
3672msgid "In a limited time, count the number of dots"
3673msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
3674
3675#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
3676msgid "Numbers With Dice"
3677msgstr "Числа със зар"
3678
3679#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
3680msgid "With the keyboard, type the number of dots you see on the falling dice."
3681msgstr ""
3682"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
3683"падащия зар."
3684
3685#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
3686msgid "Numbers with pairs of dice"
3687msgstr "Числа със зар"
3688
3689#: ../boards/sound_group.xml.in.h:1
3690msgid "Go to Sound activities"
3691msgstr "Занимания със звуци"
3692
3693#: ../boards/sound_group.xml.in.h:2
3694msgid "Sound based activities."
3695msgstr "Занимания със звуци."
3696
3697#: ../boards/strategy.xml.in.h:1
3698msgid "Strategy games"
3699msgstr "Стратегически игри"
3700
3701#: ../boards/strategy.xml.in.h:2
3702msgid "Strategy games like chess, connect4, ..."
3703msgstr "Стратегически игри като шах, „Свързване на 4“, ..."
3704
3705#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
3706msgid ""
3707"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
3708"to navigate to the required depth."
3709msgstr ""
3710"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
3711"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
3712
3713#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
3714msgid "Learn how a submarine works"
3715msgstr "Научете как работи подводницата"
3716
3717#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
3718msgid "Physics basics"
3719msgstr "Основи на физиката"
3720
3721#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
3722msgid "Pilot a submarine"
3723msgstr "Управление на подводница"
3724
3725#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
3726msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
3727msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
3728
3729#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
3730msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
3731msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
3732
3733#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
3734msgid ""
3735"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
3736"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
3737"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
3738"not let you enter invalid data."
3739msgstr ""
3740"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
3741"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
3742"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
3743"въвеждането на неправилни данни."
3744
3745#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
3746msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
3747msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
3748
3749#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
3750msgid ""
3751"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
3752msgstr ""
3753"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
3754"район."
3755
3756#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
3757msgid ""
3758"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
3759"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
3760"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
3761"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
3762"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
3763"Sudoku&gt;)."
3764msgstr ""
3765"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
3766"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
3767"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
3768"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
3769"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
3770"Судоку&gt;)."
3771
3772#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
3773msgid ""
3774"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
3775"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
3776"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
3777"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
3778"opposite order."
3779msgstr ""
3780"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
3781"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
3782"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
3783"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
3784"обратен ред."
3785
3786#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
3787msgid "Super Brain"
3788msgstr "Свръхмозък"
3789
3790#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
3791msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
3792msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
3793
3794#: ../boards/tangram.xml.in.h:1
3795msgid ""
3796"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
3797"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
3798"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
3799"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
3800"taking the square as the unit:\n"
3801"\t* 5 right isosceles triangles\n"
3802"\t\to 2 small (legs of 1)\n"
3803"\t\to 1 medium size (legs of square root of 2)\n"
3804"\t\to 2 large size (legs of 2)\n"
3805"\t* 1 square (side of 1)\n"
3806"\t* 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
3807msgstr ""
3808"От Уикипедия,свободната енциклопедия. Танграм (от китайски: буквално „седем "
3809"блокчета на хитростта“) е китайска загадка. Често се твърди, че това е "
3810"древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800 г. Тя се "
3811"състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят във "
3812"формата на квадрат; като приемем страната на квадрата за условна единица:\n"
3813"\t* 5 правоъгълни равнобедрени триъгълници\n"
3814"\t\to два малки (с катети 1)\n"
3815"\t\to един среден (с катети √2)\n"
3816"\t\tо два големи (с катети 2)\n"
3817"\t* един квадрат (със страна 1)\n"
3818"\t* един успоредник (със страни 1 и √2)"
3819
3820#: ../boards/tangram.xml.in.h:9
3821msgid ""
3822"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right-click on it "
3823"to create a symmetrical item. Select an item and drag around it to show the "
3824"rotation you want. Once you've shown what shape you want, the computer will "
3825"create it. If you need help, click on the shape button, and the border of "
3826"the shape will be drawn."
3827msgstr ""
3828"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
3829"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
3830"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
3831"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
3832"фигурата."
3833
3834#: ../boards/tangram.xml.in.h:10
3835msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
3836msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
3837
3838#: ../boards/tangram.xml.in.h:11
3839msgid ""
3840"The original code was written by Philippe Banwarth in 1999. It was ported to "
3841"GCompris by Yves Combe in 2005."
3842msgstr ""
3843"Първоначалният код бе написан от Филип Бануарт през 1999 г. Кодът бе "
3844"пригоден за GCompris от Ив Комб през 2005 г."
3845
3846#: ../boards/tangram.xml.in.h:12
3847msgid "The tangram puzzle game"
3848msgstr "Пъзел - танграми"
3849
3850#: ../boards/target.xml.in.h:1
3851msgid ""
3852"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
3853msgstr ""
3854"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
3855
3856#: ../boards/target.xml.in.h:2
3857msgid ""
3858"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
3859"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
3860"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
3861"or the OK button."
3862msgstr ""
3863"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
3864"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
3865"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
3866"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
3867
3868#: ../boards/target.xml.in.h:3
3869msgid "Hit the target and count your points"
3870msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
3871
3872#: ../boards/target.xml.in.h:4
3873msgid "Practice addition with a target game"
3874msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
3875
3876#: ../boards/target.xml.in.h:5
3877msgid "Throw darts at a target and count your score."
3878msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
3879
3880#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
3881msgid "A sliding-block puzzle game"
3882msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
3883
3884#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
3885msgid ""
3886"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
3887msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
3888
3889#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
3890msgid "Drawing activity (pixmap)"
3891msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
3892
3893#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
3894msgid "Launch Tuxpaint"
3895msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
3896
3897#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
3898msgid "Tuxpaint"
3899msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
3900
3901#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
3902msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
3903msgstr ""
3904"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
3905"ще приключи."
3906
3907#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
3908msgid "mouse and keyboard manipulation"
3909msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
3910
3911#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
3912msgid ""
3913"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
3914"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
3915"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
3916"him."
3917msgstr ""
3918"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
3919"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
3920"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
3921
3922#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
3923msgid "Learn about the water cycle"
3924msgstr "Научете водния кръговрат"
3925
3926#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
3927msgid "Learn the water cycle"
3928msgstr "Научете водния кръговрат"
3929
3930#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
3931msgid ""
3932"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
3933"system back up so he can take a shower."
3934msgstr ""
3935"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
3936"система така, че да може да се изкъпе."
3937
3938#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
3939msgid "Falling Words"
3940msgstr "Падащи думи"
3941
3942#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
3943msgid "Keyboard training"
3944msgstr "Упражнения с клавиатурата"
3945
3946#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
3947msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
3948msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
3949
3950#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
3951msgid "Type the falling words before they reach the ground"
3952msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
3953
3954#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
3955msgid "Administration for gcompris"
3956msgstr "Администриране на GCompris"
3957
3958#: ../gcompris.desktop.in.h:1
3959msgid "Educational game for ages 2 to 10"
3960msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
3961
3962#: ../gcompris.desktop.in.h:2
3963msgid "Educational suite gcompris"
3964msgstr "Образователна серия GCompris"
3965
3966#: ../gcompris.desktop.in.h:3
3967msgid "Multiple activities for kids"
3968msgstr "Многообразни занимания за деца"
3969
3970#: ../src/boards/chess.c:189
3971msgid ""
3972"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3973"to play chess in gcompris.\n"
3974"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3975"GNU/Linux distribution\n"
3976"And check it is located here: "
3977msgstr ""
3978"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3979"за да играете шах в GCompris\n"
3980"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3981"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3982"И проверете дали я има в "
3983
3984#: ../src/boards/chess.c:228
3985msgid ""
3986"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3987"to play chess in gcompris.\n"
3988"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3989"GNU/Linux distribution\n"
3990"And check it is in "
3991msgstr ""
3992"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3993"за да играете шах в GCompris\n"
3994"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3995"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3996"И проверете дали я има в "
3997
3998#: ../src/boards/chess.c:569
3999msgid "White's Turn"
4000msgstr "Ред на белите"
4001
4002#: ../src/boards/chess.c:569
4003msgid "Black's Turn"
4004msgstr "Ред на черните"
4005
4006#: ../src/boards/chess.c:713
4007msgid "White checks"
4008msgstr "Шах на белите"
4009
4010#: ../src/boards/chess.c:715
4011msgid "Black checks"
4012msgstr "Шах на черните"
4013
4014#: ../src/boards/chess.c:1052
4015msgid "Black mates"
4016msgstr "Мат на черните"
4017
4018#: ../src/boards/chess.c:1057
4019msgid "White mates"
4020msgstr "Мат на белите"
4021
4022#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
4023#: ../src/gcompris/bonus.c:321
4024msgid "Drawn game"
4025msgstr "Равна игра"
4026
4027#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
4028#. require by all utf8-functions
4029#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
4030#: ../src/boards/click_on_letter.c:258 ../src/boards/click_on_letter.c:275
4031#: ../src/boards/gletters.c:228 ../src/boards/memory.c:565
4032msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
4033msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
4034
4035#: ../src/boards/click_on_letter.c:287
4036#, c-format
4037msgid ""
4038"Error: this activity requires that you first install\n"
4039"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
4040msgstr ""
4041"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4042"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
4043
4044#: ../src/boards/click_on_letter.c:294
4045#, c-format
4046msgid ""
4047"Error: this activity requires that you first install\n"
4048"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
4049msgstr ""
4050"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
4051"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
4052
4053#: ../src/boards/click_on_letter.c:302
4054msgid ""
4055"Error: this activity cannot be played with the\n"
4056"sound effects disabled.\n"
4057"Go to the configuration dialogue to\n"
4058"enable the sound"
4059msgstr ""
4060"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
4061"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
4062"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
4063"за да включите звука."
4064
4065#. toggle box
4066#: ../src/boards/click_on_letter.c:611 ../src/boards/gletters.c:813
4067#: ../src/boards/python/login.py:535
4068msgid "Uppercase only text"
4069msgstr "Само текст с главни букви"
4070
4071#: ../src/boards/clickgame.c:178
4072#, c-format
4073msgid "Couldn't open dir: %s"
4074msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
4075
4076#: ../src/boards/clockgame.c:536 ../src/boards/clockgame.c:546
4077msgid "Set the watch to:"
4078msgstr "Настройте часовника на:"
4079
4080#: ../src/boards/colors.c:57
4081msgid "Click on the blue duck"
4082msgstr "Натиснете синята играчка"
4083
4084#: ../src/boards/colors.c:58
4085msgid "Click on the brown duck"
4086msgstr "Натиснете кафявата играчка"
4087
4088#: ../src/boards/colors.c:59
4089msgid "Click on the green duck"
4090msgstr "Натиснете зелената играчка"
4091
4092#: ../src/boards/colors.c:60
4093msgid "Click on the grey duck"
4094msgstr "Натиснете сивата играчка"
4095
4096#: ../src/boards/colors.c:61
4097msgid "Click on the orange duck"
4098msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
4099
4100#: ../src/boards/colors.c:62
4101msgid "Click on the purple duck"
4102msgstr "Натиснете лилавата играчка"
4103
4104#: ../src/boards/colors.c:63
4105msgid "Click on the red duck"
4106msgstr "Натиснете червената играчка"
4107
4108#: ../src/boards/colors.c:64
4109msgid "Click on the yellow duck"
4110msgstr "Натиснете жълтата играчка"
4111
4112#: ../src/boards/colors.c:65
4113msgid "Click on the black duck"
4114msgstr "Натиснете черната играчка"
4115
4116#: ../src/boards/colors.c:66
4117msgid "Click on the white duck"
4118msgstr "Натиснете бялата играчка"
4119
4120#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
4121#: ../src/boards/gletters.c:224 ../src/boards/memory.c:561
4122msgid "0123456789"
4123msgstr "0123456789"
4124
4125#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
4126#: ../src/boards/gletters.c:234 ../src/boards/memory.c:571
4127msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
4128msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
4129
4130#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
4131msgid ""
4132"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
4133"side."
4134msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
4135
4136#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
4137msgid "Tower of Hanoi"
4138msgstr "„Кула на Ханой“"
4139
4140#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
4141msgid "Move the entire stack to the right peg, one disc at a time"
4142msgstr "Преместете целия куп на дясното колче, диск по диск"
4143
4144#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
4145msgid "Learn how to read"
4146msgstr "Научете се как да четете"
4147
4148#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
4149#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4150#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
4151#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
4152msgid "left"
4153msgstr "лява"
4154
4155#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
4156#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4157#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
4158#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
4159msgid "right"
4160msgstr "дясна"
4161
4162#: ../src/boards/maze.c:492
4163msgid ""
4164"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
4165"moves"
4166msgstr ""
4167"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
4168"се движите"
4169
4170#: ../src/boards/maze.c:494
4171msgid ""
4172"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
4173msgstr ""
4174"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
4175"да се движите"
4176
4177#: ../src/boards/memory.c:250
4178msgid "Memory"
4179msgstr "Памет"
4180
4181#: ../src/boards/memory.c:251
4182msgid "Find the matching pair"
4183msgstr "Намерете съответстващата двойка"
4184
4185#: ../src/boards/menu.c:79
4186msgid "Main Menu"
4187msgstr "Главно меню"
4188
4189#: ../src/boards/menu.c:80
4190msgid "Select a Board"
4191msgstr "Изберете игра"
4192
4193#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
4194#: ../src/boards/money.c:489
4195#, c-format
4196msgid "$ %.2f"
4197msgstr "$ %.2f"
4198
4199#: ../src/boards/money.c:502
4200#, c-format
4201msgid "$ %.0f"
4202msgstr "$ %.0f"
4203
4204#: ../src/boards/planegame.c:78
4205msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
4206msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
4207
4208#: ../src/boards/python.c:62
4209msgid "Python Board"
4210msgstr "Дъска Питон"
4211
4212#: ../src/boards/python.c:63
4213msgid "Special board that embeds python into gcompris."
4214msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
4215
4216#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
4217msgid "Select a profile:"
4218msgstr "Изберете профил:"
4219
4220#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
4221msgid "Filter"
4222msgstr "Филтър"
4223
4224#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
4225msgid "Select all"
4226msgstr "Избор на всичко"
4227
4228#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
4229msgid "Unselect all"
4230msgstr "Премахване на избора"
4231
4232#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
4233msgid "Main menu"
4234msgstr "Главно меню"
4235
4236#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
4237msgid "/"
4238msgstr "/"
4239
4240#. columns for Board name
4241#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
4242#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
4243#. image.show()
4244#. column_pref.set_widget(image)
4245#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
4246msgid "Active"
4247msgstr "Активно"
4248
4249#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
4250msgid "Board title"
4251msgstr "Заглавие на заниманието"
4252
4253#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
4254#, python-format
4255msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
4256msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
4257
4258#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
4259#, python-format
4260msgid ""
4261"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
4262"for profile <b>%s</b></span>"
4263msgstr ""
4264"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
4265"за профил <b>%s</b></span>"
4266
4267#. Init configuration window:
4268#. all the configuration functions will use it
4269#. all the configuration functions returns values for their key in
4270#. the dict passed to the apply_callback
4271#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
4272#. we can add what you want in it.
4273#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
4274#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
4275#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
4276#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
4277#, python-format
4278msgid ""
4279"<b>%s</b> configuration\n"
4280" for profile <b>%s</b>"
4281msgstr ""
4282"<b>%s</b> конфигурация\n"
4283" за профил <b>%s</b>"
4284
4285#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
4286#: ../src/boards/python/pythontest.py:473
4287msgid "Select sound locale"
4288msgstr "Изберете локал за звука"
4289
4290#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
4291msgid "Editing a Class"
4292msgstr "Редактиране на клас"
4293
4294#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
4295msgid "Editing class: "
4296msgstr "Редактиране на клас: "
4297
4298#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
4299msgid "Editing a new class"
4300msgstr "Редактиране на нов клас"
4301
4302#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
4303msgid "Class:"
4304msgstr "Клас:"
4305
4306#. FIXME: How to remove the default selection
4307#. Label and Entry for the teacher name
4308#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
4309msgid "Teacher:"
4310msgstr "Учител:"
4311
4312#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
4313msgid "Assign all the users belonging to this class"
4314msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4315
4316#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
4317#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
4318#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
4319#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
4320msgid "First Name"
4321msgstr "Име"
4322
4323#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
4324#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
4325#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
4326#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
4327msgid "Last Name"
4328msgstr "Фамилия"
4329
4330#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
4331msgid "You need to provide at least a name for your class"
4332msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4333
4334#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
4335msgid "There is already a class with this name"
4336msgstr "Вече има клас с това име"
4337
4338#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
4339#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
4340#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
4341msgid "Class"
4342msgstr "Клас"
4343
4344#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
4345msgid "Teacher"
4346msgstr "Учител"
4347
4348#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4349msgid "Editing a Group"
4350msgstr "Редактиране на група"
4351
4352#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4353msgid "Editing group: "
4354msgstr "Редактиране на група: "
4355
4356#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4357msgid " for class: "
4358msgstr " за клас: "
4359
4360#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4361msgid "Editing a new group"
4362msgstr "Редактиране на нова група"
4363
4364#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4365msgid "Group:"
4366msgstr "Група:"
4367
4368#. FIXME: How to remove the selection
4369#. Label and Entry for the first name
4370#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4371#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4372msgid "Description:"
4373msgstr "Описание:"
4374
4375#. Top message gives instructions
4376#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4377msgid "Assign all the users belonging to this group"
4378msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4379
4380#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4381msgid "You need to provide at least a name for your group"
4382msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4383
4384#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4385msgid "There is already a group with this name"
4386msgstr "Вече има група с това име"
4387
4388#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4389msgid "Select a class:"
4390msgstr "Изберете клас:"
4391
4392#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4393#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4394#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4395msgid "Group"
4396msgstr "Група"
4397
4398#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4399#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4400#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4401#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4402msgid "Description"
4403msgstr "Описание"
4404
4405#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4406msgid "You must first select a group in the list"
4407msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4408
4409#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4410#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4411msgid "Login"
4412msgstr "Влизане"
4413
4414#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4415#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4416msgid "Birth Date"
4417msgstr "Дата на раждане"
4418
4419#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4420#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4421msgid "Boards"
4422msgstr "Занимания"
4423
4424#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4425#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4426msgid "Groups"
4427msgstr "Групи"
4428
4429#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4430#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4431msgid "Profiles"
4432msgstr "Профили"
4433
4434#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4435#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4436msgid "Classes"
4437msgstr "Класове"
4438
4439#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4440#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4441msgid "Users"
4442msgstr "Потребители"
4443
4444#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4445msgid "Editing a Profile"
4446msgstr "Редактиране на профил"
4447
4448#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4449msgid "Editing profile: "
4450msgstr "Редактиране на профил: "
4451
4452#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4453msgid "Editing a new profile"
4454msgstr "Редактиране на нов профил"
4455
4456#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4457msgid "Profile:"
4458msgstr "Профил:"
4459
4460#. Top message gives instructions
4461#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4462msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4463msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4464
4465#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4466msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4467msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4468
4469#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4470msgid "There is already a profile with this name"
4471msgstr "Вече има профил с това име"
4472
4473#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4474#: ../src/gcompris/board_config.c:602 ../src/gcompris/board_config.c:727
4475msgid "Default"
4476msgstr "По подразбиране"
4477
4478#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4479msgid "Profile"
4480msgstr "Профил"
4481
4482#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4483msgid "[Default]"
4484msgstr "[По подразбиране]"
4485
4486#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4487msgid "Editing a User"
4488msgstr "Редактиране на потребител"
4489
4490#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4491msgid "Editing a User "
4492msgstr "Редактиране на потребител "
4493
4494#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4495msgid "Editing a new user"
4496msgstr "Редактиране на нов потребител"
4497
4498#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4499msgid "Login:"
4500msgstr "Влизане:"
4501
4502#. FIXME: How to remove the selection
4503#. Label and Entry for the first name
4504#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4505msgid "First name:"
4506msgstr "Име:"
4507
4508#. Label and Entry for the last name
4509#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4510msgid "Last name:"
4511msgstr "Фамилия:"
4512
4513#. Label and Entry for the birth date
4514#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4515msgid "Birth date:"
4516msgstr "Дата на раждане:"
4517
4518#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4519msgid ""
4520"You need to provide at least a login, first name and last name for your users"
4521msgstr ""
4522"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4523
4524#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4525msgid "There is already a user with this login"
4526msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4527
4528#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4529msgid ""
4530"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4531"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4532"login;First name;Last name;Date of birth\n"
4533"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4534msgstr ""
4535"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4536"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4537"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4538"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4539
4540#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4541#, python-format
4542msgid ""
4543"One or more logins are not unique !\n"
4544"You need to change them: %s !"
4545msgstr ""
4546"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
4547"Трябва да ги промените: %s!"
4548
4549#: ../src/boards/python/anim.py:59
4550msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
4551msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
4552
4553#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
4554#: ../src/boards/python/anim.py:417
4555msgid ""
4556"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
4557"to enable SVG Save/restore."
4558msgstr ""
4559"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
4560"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
4561"четете SVG."
4562
4563#: ../src/boards/python/anim.py:2206
4564msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
4565msgstr ""
4566"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
4567"включите."
4568
4569#: ../src/boards/python/anim.py:2362
4570msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
4571msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
4572
4573#: ../src/boards/python/anim.py:2364
4574msgid "The corresponding items have been skipped."
4575msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
4576
4577#: ../src/boards/python/electric.py:92
4578msgid ""
4579"Cannot find the 'gnucap' electric simulator.\n"
4580"You can download and install it from:\n"
4581"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
4582"To be detected, it must be installed in\n"
4583"/usr/bin/gnucap or /usr/local/bin/gnucap.\n"
4584"You can still use this activity to draw schematics without computer "
4585"simulation."
4586msgstr ""
4587"Неуспех при намирането на електрическия симулатор „gnucap“.\n"
4588"Може да го изтеглите и инсталирате от:\n"
4589"<http://geda.seul.org/tools/gnucap/>\n"
4590"За да бъде открит, трябва да се инстлира в\n"
4591"/usr/bin/gnucap или /usr/local/bin/gnucap.\n"
4592"Все пак може да ползвате това занимание, за да съставяте схеми, но без "
4593"компютърна симулация."
4594
4595#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
4596#, python-format
4597msgid ", %d"
4598msgstr ", %d"
4599
4600#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
4601#, python-format
4602msgid " and %d"
4603msgstr " и %d"
4604
4605#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
4606#, python-format
4607msgid "%d is divisible by %s."
4608msgstr "%d е делимо на %s."
4609
4610#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
4611msgid "1 is not a prime number."
4612msgstr "1 не е просто число"
4613
4614#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
4615#, python-format
4616msgid "Primes less than %d"
4617msgstr "Простите са по-малки от %d"
4618
4619#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
4620#, python-format
4621msgid ""
4622"Multiples of %d include %s,\n"
4623"but %d is not a multiple of %d."
4624msgstr ""
4625"Кратните на %d включват %s,\n"
4626"но %d не е кратно на %d."
4627
4628#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
4629#, python-format
4630msgid "Factors of %d"
4631msgstr "Делими на %d"
4632
4633#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
4634#, python-format
4635msgid "%s are the factors of %d."
4636msgstr "%s са делими на %d."
4637
4638#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
4639#, python-format
4640msgid "Multiples of %d"
4641msgstr "Кратни на %d"
4642
4643#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
4644#, python-format
4645msgid "%s = %d"
4646msgstr "%s = %d"
4647
4648#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
4649#, python-format
4650msgid "%d + %d"
4651msgstr "%d + %d"
4652
4653#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
4654#, python-format
4655msgid "%d − %d"
4656msgstr "%d - %d"
4657
4658#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
4659#, python-format
4660msgid "%d × %d"
4661msgstr "%d × %d"
4662
4663#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
4664#, python-format
4665msgid "%d ÷ %d"
4666msgstr "%d ÷ %d"
4667
4668#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
4669#, python-format
4670msgid "Equal to %d"
4671msgstr "Равно на %d"
4672
4673#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
4674#, python-format
4675msgid "Not equal to %d"
4676msgstr "Не е равно на %d"
4677
4678#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
4679msgid ""
4680"You were eaten by a Troggle.\n"
4681"Press <Return> to continue."
4682msgstr ""
4683"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
4684"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4685
4686#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
4687msgid "You ate a wrong number.\n"
4688msgstr "Изядохте грешно число\n"
4689
4690#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
4691msgid ""
4692"\n"
4693"Press <Return> to continue."
4694msgstr ""
4695"\n"
4696"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4697
4698#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
4699msgid ""
4700"T\n"
4701"R\n"
4702"O\n"
4703"G\n"
4704"G\n"
4705"L\n"
4706"E"
4707msgstr ""
4708"Т\n"
4709"Р\n"
4710"О\n"
4711"Г\n"
4712"Ъ\n"
4713"Л\n"
4714" "
4715
4716#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
4717#, python-format
4718msgid "Guess a number between %d and %d"
4719msgstr "Познайте число между %d и %d"
4720
4721#: ../src/boards/python/guessnumber.py:337
4722#: ../src/boards/python/guessnumber.py:338
4723#, python-format
4724msgid "Please enter a number between %d and %d"
4725msgstr "Въведете число между %d и %d"
4726
4727#: ../src/boards/python/guessnumber.py:343
4728#: ../src/boards/python/guessnumber.py:344
4729msgid "Out of range"
4730msgstr "Извън диапазона"
4731
4732#: ../src/boards/python/guessnumber.py:350
4733#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
4734msgid "Too high"
4735msgstr "Твърде голямо"
4736
4737#: ../src/boards/python/guessnumber.py:353
4738#: ../src/boards/python/guessnumber.py:354
4739msgid "Too low"
4740msgstr "Твърде малко"
4741
4742#: ../src/boards/python/login.py:115
4743msgid "Profile: "
4744msgstr "Профил: "
4745
4746#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
4747msgid "Login: "
4748msgstr "Потребителски име: "
4749
4750#. toggle box
4751#: ../src/boards/python/login.py:545
4752msgid "Enter login to log in"
4753msgstr "Въведете потребителско име"
4754
4755#: ../src/boards/python/mosaic.py:210
4756msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
4757msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
4758
4759#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
4760msgid ""
4761"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
4762"Programming language."
4763msgstr ""
4764"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
4765"езика за програмиране Питон."
4766
4767#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
4768msgid ""
4769"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
4770"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
4771msgstr ""
4772"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
4773"Питон.\n"
4774"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
4775
4776#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
4777msgid "This activity is not playable, just a test"
4778msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
4779
4780#. toggle box
4781#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
4782msgid "Disable line drawing in circle"
4783msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
4784
4785#. combo box
4786#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
4787msgid "Color of the line"
4788msgstr "Цвят на линията"
4789
4790#. spin button for int
4791#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
4792msgid "Distance between circles"
4793msgstr "Разстояние между окръжностите"
4794
4795#. radio buttons for circle or rectangle
4796#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
4797msgid "Use circles"
4798msgstr "Използване на окръжности"
4799
4800#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
4801msgid "Use rectangles"
4802msgstr "Използване на правоъгълници"
4803
4804#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
4805msgid "Choice of pattern"
4806msgstr "Избор на шаблон"
4807
4808#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
4809msgid "Level"
4810msgstr "Ниво"
4811
4812#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
4813msgid "Coordinate"
4814msgstr "Координати"
4815
4816#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
4817#: ../src/boards/python/searace.py:232
4818msgid "The race is already being run"
4819msgstr "Състезанието вече е започнало"
4820
4821#. Manage default cases (no params given)
4822#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
4823#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4824#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
4825#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
4826#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
4827msgid "forward"
4828msgstr "напред"
4829
4830#: ../src/boards/python/searace.py:526
4831msgid "COMMANDS ARE"
4832msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
4833
4834#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
4835#: ../src/boards/python/searace.py:752
4836msgid "This is a draw"
4837msgstr "Равенство"
4838
4839#: ../src/boards/python/searace.py:759
4840msgid "The Red boat has won"
4841msgstr "Победител е червената лодка"
4842
4843#: ../src/boards/python/searace.py:762
4844msgid "The Green boat has won"
4845msgstr "Победител е зелената лодка"
4846
4847#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
4848msgid "Angle:"
4849msgstr "Ъгъл:"
4850
4851#: ../src/boards/python/searace.py:780
4852msgid "Wind:"
4853msgstr "Вятър:"
4854
4855#: ../src/boards/python/searace.py:861
4856msgid "Syntax error at line"
4857msgstr "Синтактична грешка в ред"
4858
4859#: ../src/boards/python/searace.py:879
4860msgid "The command"
4861msgstr "Командата"
4862
4863#: ../src/boards/python/searace.py:898
4864msgid "Unknown command at line"
4865msgstr "Непозната команда на ред"
4866
4867#: ../src/boards/python/searace.py:1022
4868msgid "Distance:"
4869msgstr "Разстояние:"
4870
4871#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
4872msgid ""
4873"Cannot find Tuxpaint.\n"
4874"Install it to use this activity !"
4875msgstr ""
4876"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
4877"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
4878
4879#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
4880msgid "Waiting for Tuxpaint to finish"
4881msgstr "Изчакване спирането на Tuxpaint"
4882
4883#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
4884msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
4885msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
4886
4887#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
4888msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
4889msgstr ""
4890"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
4891"640x480)"
4892
4893#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
4894msgid "Disable shape rotation"
4895msgstr "Изключване на ротацията на форми"
4896
4897#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
4898msgid "Show Uppercase text only"
4899msgstr "Показване само на текст с главни букви"
4900
4901#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
4902msgid "Disable stamps"
4903msgstr "Изключване на печати"
4904
4905#: ../src/boards/railroad.c:95
4906msgid "Memory game"
4907msgstr "Игра за памет"
4908
4909#: ../src/boards/railroad.c:96
4910msgid "Build a train according to the model"
4911msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
4912
4913#: ../src/boards/reading.c:366
4914msgid "Please, check if the word"
4915msgstr "Проверете дали думата"
4916
4917#: ../src/boards/reading.c:386
4918msgid "is being displayed"
4919msgstr "е показана"
4920
4921#: ../src/boards/reading.c:557
4922msgid "I am Ready"
4923msgstr "Готов(а) съм"
4924
4925#: ../src/boards/reading.c:597
4926msgid "Yes, I saw it"
4927msgstr "Да, видях я"
4928
4929#: ../src/boards/reading.c:627
4930msgid "No, it was not there"
4931msgstr "Не, нямаше я там"
4932
4933#. Report what was wrong in the log
4934#: ../src/boards/reading.c:665
4935#, c-format
4936msgid "The word to find was '%s'"
4937msgstr "Думата за намиране е „%s“"
4938
4939#: ../src/boards/reading.c:668
4940msgid "But it was not displayed"
4941msgstr "Но тя не беше показана"
4942
4943#: ../src/boards/reading.c:670
4944msgid "And it was displayed"
4945msgstr "И тя беше показана"
4946
4947#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
4948msgid "Cannot open file of words for your locale"
4949msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
4950
4951#. Enter Edit Mode
4952#: ../src/boards/shapegame.c:425
4953msgid ""
4954"You have entered Edit mode\n"
4955"Move the puzzle items;\n"
4956"type 's' to save, and\n"
4957"'d' to display all the shapes"
4958msgstr ""
4959"Вие сте в режим на редактиране\n"
4960"Движете частите на пъзела и\n"
4961"натиснете „s“, за да запишете и\n"
4962"„d“, за да покажете всички форми."
4963
4964#: ../src/boards/shapegame.c:433
4965msgid ""
4966"The data from this activity are saved under\n"
4967"/tmp/gcompris-board.xml"
4968msgstr ""
4969"Данните за това занимание са записани\n"
4970"в /tmp/gcompris-board.xml."
4971
4972#: ../src/boards/submarine.c:201
4973msgid "Submarine"
4974msgstr "Подводница"
4975
4976#: ../src/boards/submarine.c:202
4977msgid "Control the depth of a submarine"
4978msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
4979
4980#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
4981#, c-format
4982msgid "Points = %s"
4983msgstr "Точки = %s"
4984
4985#: ../src/boards/target.c:403
4986#, c-format
4987msgid ""
4988"Wind speed = %d\n"
4989"kilometers/hour"
4990msgstr ""
4991"Скорост на вятъра = %d\n"
4992"километра в час"
4993
4994#: ../src/boards/target.c:465
4995#, c-format
4996msgid "Distance to target = %d meters"
4997msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
4998
4999#: ../src/gcompris/about.c:65
5000msgid ""
5001"Author: Bruno Coudoin\n"
5002"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
5003"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5004"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
5005"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
5006msgstr ""
5007"Автор: Bruno Coudoin\n"
5008"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
5009"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
5010"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
5011"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
5012
5013#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
5014#: ../src/gcompris/about.c:73
5015msgid "translator_credits"
5016msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
5017
5018#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
5019msgid "About GCompris"
5020msgstr "Относно GCompris"
5021
5022#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
5023msgid "Translators:"
5024msgstr "Преводач:"
5025
5026#: ../src/gcompris/about.c:256
5027msgid ""
5028"GCompris Home Page\n"
5029"http://gcompris.net"
5030msgstr ""
5031"Интернет страница на GCompris\n"
5032"http://gcompris.net"
5033
5034#: ../src/gcompris/about.c:278
5035msgid ""
5036"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
5037"License"
5038msgstr ""
5039"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
5040"лиценз на GNU"
5041
5042#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
5043#: ../src/gcompris/config.c:222 ../src/gcompris/config.c:231
5044#: ../src/gcompris/gameutil.c:1113 ../src/gcompris/help.c:362
5045#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
5046msgid "OK"
5047msgstr "Да"
5048
5049#: ../src/gcompris/board.c:176
5050msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
5051msgstr ""
5052"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
5053"зареди.\n"
5054
5055#: ../src/gcompris/board_config.c:632
5056msgid ""
5057"Select the language\n"
5058" to use in the board"
5059msgstr ""
5060"Изберете език\n"
5061" за заниманието"
5062
5063#: ../src/gcompris/config.c:63
5064msgid "Your system default"
5065msgstr "По подразбиране за системата"
5066
5067#: ../src/gcompris/config.c:64
5068msgid "Amharic"
5069msgstr "амхарски"
5070
5071#: ../src/gcompris/config.c:65
5072msgid "Arabic"
5073msgstr "арабски"
5074
5075#: ../src/gcompris/config.c:66
5076msgid "Turkish (Azerbaijan)"
5077msgstr "турски (Азербайджан)"
5078
5079#: ../src/gcompris/config.c:67
5080msgid "Bulgarian"
5081msgstr "български"
5082
5083#: ../src/gcompris/config.c:68
5084msgid "Catalan"
5085msgstr "каталунски"
5086
5087#: ../src/gcompris/config.c:70
5088msgid "Danish"
5089msgstr "датски"
5090
5091#: ../src/gcompris/config.c:71
5092msgid "German"
5093msgstr "немски"
5094
5095#: ../src/gcompris/config.c:72
5096msgid "Greek"
5097msgstr "гръцки"
5098
5099#: ../src/gcompris/config.c:73
5100msgid "English (Canada)"
5101msgstr "канадски английски"
5102
5103#: ../src/gcompris/config.c:74
5104msgid "English (Great Britain)"
5105msgstr "британски английски"
5106
5107#: ../src/gcompris/config.c:75
5108msgid "Spanish"
5109msgstr "испански"
5110
5111#: ../src/gcompris/config.c:76
5112msgid "Basque"
5113msgstr "баски"
5114
5115#: ../src/gcompris/config.c:77
5116msgid "Finnish"
5117msgstr "финландски"
5118
5119#: ../src/gcompris/config.c:78
5120msgid "French"
5121msgstr "френски"
5122
5123#: ../src/gcompris/config.c:79
5124msgid "Irish (Gaelic)"
5125msgstr "ирландски (галски)"
5126
5127#: ../src/gcompris/config.c:80
5128msgid "Hebrew"
5129msgstr "иврит"
5130
5131#: ../src/gcompris/config.c:81
5132msgid "Hindi"
5133msgstr "хинди"
5134
5135#: ../src/gcompris/config.c:82
5136msgid "Gujarati"
5137msgstr "индийски (гуджарати)"
5138
5139#: ../src/gcompris/config.c:83
5140msgid "Punjabi"
5141msgstr "индийски (панджаби)"
5142
5143#: ../src/gcompris/config.c:84
5144msgid "Hungarian"
5145msgstr "унгарски"
5146
5147#: ../src/gcompris/config.c:85
5148msgid "Croatian"
5149msgstr "хърватски"
5150
5151#: ../src/gcompris/config.c:86
5152msgid "Italian"
5153msgstr "италиански"
5154
5155#: ../src/gcompris/config.c:87
5156msgid "Georgian"
5157msgstr "грузински"
5158
5159#: ../src/gcompris/config.c:88
5160msgid "Lithuanian"
5161msgstr "литовски"
5162
5163#: ../src/gcompris/config.c:89
5164msgid "Macedonian"
5165msgstr "македонски"
5166
5167#: ../src/gcompris/config.c:90
5168msgid "Malayalam"
5169msgstr "малаялам"
5170
5171#: ../src/gcompris/config.c:91
5172msgid "Malay"
5173msgstr "малайски"
5174
5175#: ../src/gcompris/config.c:92
5176msgid "Nepal"
5177msgstr "непалски"
5178
5179#: ../src/gcompris/config.c:93
5180msgid "Dutch"
5181msgstr "холандски"
5182
5183#: ../src/gcompris/config.c:94
5184msgid "Norwegian Bokmal"
5185msgstr "норвежки (bokmal)"
5186
5187#: ../src/gcompris/config.c:95
5188msgid "Norwegian Nynorsk"
5189msgstr "норвежки (nynorsk)"
5190
5191#: ../src/gcompris/config.c:96
5192msgid "Polish"
5193msgstr "полски"
5194
5195#: ../src/gcompris/config.c:97
5196msgid "Portuguese"
5197msgstr "португалски"
5198
5199#: ../src/gcompris/config.c:98
5200msgid "Portuguese (Brazil)"
5201msgstr "португалски (Бразилия)"
5202
5203#: ../src/gcompris/config.c:99
5204msgid "Romanian"
5205msgstr "румънски"
5206
5207#: ../src/gcompris/config.c:100
5208msgid "Russian"
5209msgstr "руски"
5210
5211#: ../src/gcompris/config.c:101
5212msgid "Kinyarwanda"
5213msgstr "кинярванда"
5214
5215#: ../src/gcompris/config.c:102
5216msgid "Slovak"
5217msgstr "словашки"
5218
5219#: ../src/gcompris/config.c:103
5220msgid "Slovenian"
5221msgstr "словенски"
5222
5223#: ../src/gcompris/config.c:104
5224msgid "Albanian"
5225msgstr "албански"
5226
5227#: ../src/gcompris/config.c:105
5228msgid "Serbian (Latin)"
5229msgstr "сръбски (латиница)"
5230
5231#: ../src/gcompris/config.c:106
5232msgid "Serbian"
5233msgstr "сръбски"
5234
5235#: ../src/gcompris/config.c:107
5236msgid "Swedish"
5237msgstr "шведски"
5238
5239#: ../src/gcompris/config.c:108
5240msgid "Turkish"
5241msgstr "турски"
5242
5243#: ../src/gcompris/config.c:109
5244msgid "Vietnamese"
5245msgstr "виетнамски"
5246
5247#: ../src/gcompris/config.c:110
5248msgid "Walloon"
5249msgstr "валонски"
5250
5251#: ../src/gcompris/config.c:111
5252msgid "Chinese (Simplified)"
5253msgstr "китайски (опростен)"
5254
5255#: ../src/gcompris/config.c:112
5256msgid "Chinese (Traditional)"
5257msgstr "китайски (традиционен)"
5258
5259#: ../src/gcompris/config.c:117
5260msgid "No time limit"
5261msgstr "Без ограничение за време"
5262
5263#: ../src/gcompris/config.c:118
5264msgid "Slow timer"
5265msgstr "Показване на хронометър"
5266
5267#: ../src/gcompris/config.c:119
5268msgid "Normal timer"
5269msgstr "Нормален хронометър"
5270
5271#: ../src/gcompris/config.c:120
5272msgid "Fast timer"
5273msgstr "Бърз хронометър"
5274
5275#: ../src/gcompris/config.c:125
5276msgid "800x600 (Default for gcompris)"
5277msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
5278
5279#: ../src/gcompris/config.c:130
5280msgid ""
5281"<i>Use Gcompris administration module\n"
5282"to filter boards</i>"
5283msgstr ""
5284"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
5285"за да филтрирате занимания</i>"
5286
5287#: ../src/gcompris/config.c:187 ../src/gcompris/config.c:196
5288msgid "GCompris Configuration"
5289msgstr "Настройки на GCompris"
5290
5291#: ../src/gcompris/config.c:314
5292msgid "Fullscreen"
5293msgstr "На цял екран"
5294
5295#: ../src/gcompris/config.c:357
5296msgid "Music"
5297msgstr "Музика"
5298
5299#: ../src/gcompris/config.c:385
5300msgid "Effect"
5301msgstr "Ефекти"
5302
5303#: ../src/gcompris/config.c:418
5304#, c-format
5305msgid "Couldn't open skin dir: %s"
5306msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
5307
5308#: ../src/gcompris/config.c:454 ../src/gcompris/config.c:818
5309#: ../src/gcompris/config.c:829
5310#, c-format
5311msgid "Skin : %s"
5312msgstr "Тема : %s"
5313
5314#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
5315msgid "CANCEL"
5316msgstr "ОТКАЗ"
5317
5318#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5319msgid "LOAD"
5320msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
5321
5322#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5323msgid "SAVE"
5324msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
5325
5326#: ../src/gcompris/gameutil.c:190
5327msgid "Couldn't find file"
5328msgstr "Не може да бъде намерен файла"
5329
5330#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
5331msgid "This activity is incomplete."
5332msgstr "Това занимание не е завършено."
5333
5334#: ../src/gcompris/gameutil.c:193
5335msgid ""
5336"Exit it and report\n"
5337"the problem to the authors."
5338msgstr ""
5339"Изход и докладване на\n"
5340"проблема на авторите."
5341
5342#: ../src/gcompris/gcompris.c:123
5343msgid "run gcompris in fullscreen mode."
5344msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
5345
5346#: ../src/gcompris/gcompris.c:125
5347msgid "run gcompris in window mode."
5348msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
5349
5350#: ../src/gcompris/gcompris.c:127
5351msgid "run gcompris with sound enabled."
5352msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
5353
5354#: ../src/gcompris/gcompris.c:129
5355msgid "run gcompris without sound."
5356msgstr "стартиране на GCompris без звук."
5357
5358#: ../src/gcompris/gcompris.c:131
5359msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
5360msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
5361
5362#: ../src/gcompris/gcompris.c:133
5363msgid "display only activities with this difficulty level."
5364msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5365
5366#: ../src/gcompris/gcompris.c:135
5367msgid "display debug informations on the console."
5368msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5369
5370#: ../src/gcompris/gcompris.c:137
5371msgid "Print the version of "
5372msgstr "Отпечатване на версията на "
5373
5374#: ../src/gcompris/gcompris.c:139
5375msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5376msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5377
5378#: ../src/gcompris/gcompris.c:141
5379msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5380msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5381
5382#: ../src/gcompris/gcompris.c:143
5383msgid ""
5384"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5385"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5386"activity)"
5387msgstr ""
5388"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5389"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5390"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5391
5392#: ../src/gcompris/gcompris.c:145
5393msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5394msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5395
5396#: ../src/gcompris/gcompris.c:147
5397msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5398msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5399
5400#: ../src/gcompris/gcompris.c:149
5401msgid "Use alternate database for profiles"
5402msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5403
5404#: ../src/gcompris/gcompris.c:151
5405msgid "Use alternate database for logs"
5406msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5407
5408#: ../src/gcompris/gcompris.c:153
5409msgid "Create the alternate database for profiles"
5410msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5411
5412#: ../src/gcompris/gcompris.c:155
5413msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5414msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5415
5416#: ../src/gcompris/gcompris.c:157
5417msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5418msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5419
5420#: ../src/gcompris/gcompris.c:159
5421msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5422msgstr ""
5423"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5424"профили"
5425
5426#: ../src/gcompris/gcompris.c:161
5427msgid ""
5428"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5429"[$HOME/.gcompris/shared]"
5430msgstr ""
5431"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5432"gcompris/shared]"
5433
5434#: ../src/gcompris/gcompris.c:163
5435msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5436msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5437
5438#: ../src/gcompris/gcompris.c:165
5439msgid "Run the experimental activities"
5440msgstr "Експериментални занимания"
5441
5442#: ../src/gcompris/gcompris.c:782
5443#, c-format
5444msgid ""
5445"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5446"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5447"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5448"<http://gcompris.net>\n"
5449"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5450"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5451"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5452"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5453"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5454msgstr ""
5455"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5456"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5457"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5458"<http://gcompris.net>\n"
5459"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5460"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5461"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5462"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5463"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5464"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5465
5466#: ../src/gcompris/gcompris.c:1170
5467#, c-format
5468msgid ""
5469"GCompris\n"
5470"Version: %s\n"
5471"Licence: GPL\n"
5472"More info at http://gcompris.net\n"
5473msgstr ""
5474"GCompris\n"
5475"Версия: %s\n"
5476"Лиценз: GPL\n"
5477"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5478
5479#. check the list of possible values for -l, then exit
5480#: ../src/gcompris/gcompris.c:1244
5481#, c-format
5482msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5483msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5484
5485#: ../src/gcompris/gcompris.c:1245
5486#, c-format
5487msgid "The list of available activities is :\n"
5488msgstr "Списъкът с наличните занимания е :\n"
5489
5490#: ../src/gcompris/gcompris.c:1388
5491#, c-format
5492msgid "The list of available profiles is:\n"
5493msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5494
5495#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:237
5496msgid "Unaffected"
5497msgstr "Не се влияе"
5498
5499#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
5500msgid "Users without a class"
5501msgstr "Потребители без клас"
5502
5503#: ../src/gcompris/help.c:203
5504msgid "Prerequisite"
5505msgstr "Предпоставка"
5506
5507#: ../src/gcompris/help.c:231
5508msgid "Goal"
5509msgstr "Цел"
5510
5511#: ../src/gcompris/help.c:259
5512msgid "Manual"
5513msgstr "Ръководство"
5514
5515#: ../src/gcompris/help.c:287
5516msgid "Credit"
5517msgstr "Заслуги"
5518
5519#: ../src/gcompris/timer.c:235
5520msgid "Time Elapsed"
5521msgstr "Отчетено време"
5522
5523#: ../src/gcompris/timer.c:321
5524#, c-format
5525msgid "Remaining Time = %d"
5526msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.