source: fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po @ 367

Last change on this file since 367 was 367, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подавам 2 100%-ови превода.

File size: 191.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-11-30 10:22+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-11-29 18:40+0200\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then language used for saying the name of colors. - You can "
26"save multiple configurations, and switch easily. In the 'Profile' section "
27"add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the "
28"combobox, then select the boards you want to be active. You can add lot of "
29"profiles, with different lists of boards, and different languages. You set "
30"the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you "
31"want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile "
32"from the command line. - You can add users, classes and for each class, you "
33"can create groups of users. Note that you can import users from a comma-"
34"separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those "
35"new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify "
36"individual children in GCompris means we can provide individual reports. It "
37"also recognizes the children as individuals; they can learn to type in, and "
38"recognize their own usernames (login is configurable)."
39msgstr ""
40"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
41"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
42"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
43"цветовете. - Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между "
44"тях лесно. Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила "
45"в секцията „Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. "
46"Може да добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни "
47"езици. Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като "
48"изберете необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да "
49"избирате профил и от командния ред. - Може да добавяте потребители и "
50"класове, като за всеки клас може да създавате групи от потребители. "
51"Забележете, че може да внасяте потребители от файл, разделени със запетаи. "
52"Назначете една или повече групи към даден профил и всички нови влизания ще "
53"се появят след рестартирането на GCompris. Поради факта, че в GCompris може "
54"да се идентифицират деца индивидуално, може да се осигуряват индивидуални "
55"доклади. Децата също се разпознават на индивидуален принцип, могат да се "
56"учат да пишат и да разпознават собствените си потребителски имена (влизането "
57"се конфигурира)."
58
59#: ../boards/administration.xml.in.h:2
60msgid "GCompris Administration Menu"
61msgstr "Меню за администриране на GCompris"
62
63#: ../boards/administration.xml.in.h:3
64msgid ""
65"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
66"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
67"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
68"strengths and weakenesses of their children."
69msgstr ""
70"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
71"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
72"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
73"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
74
75#: ../boards/administration.xml.in.h:4
76msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
77msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
78
79#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
80msgid "Advanced colors"
81msgstr "Сложни цветове"
82
83#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
84msgid "Can read"
85msgstr "Можете да четете"
86
87#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
88msgid "Click on the correct color"
89msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
90
91#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
92msgid "Click on the correct colored box."
93msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
94
95#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
96msgid "Learn to recognize unusual colors."
97msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
98
99#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
100msgid "almond"
101msgstr "бадемово"
102
103#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
104msgid "chestnut"
105msgstr "кестеняво"
106
107#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
108msgid "claret"
109msgstr "бордо"
110
111#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
112msgid "cobalt"
113msgstr "кобалтово синьо"
114
115#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
116msgid "coral"
117msgstr "коралов цвят"
118
119#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
120msgid "corn"
121msgstr "царевичен цвят"
122
123#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
124msgid "cyan"
125msgstr "синьо-зелено"
126
127#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
128msgid "sienna"
129msgstr "охра"
130
131#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
132msgid "lime"
133msgstr "лимонено"
134
135#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
136msgid "sage"
137msgstr "пелинов цвят"
138
139#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
140msgid "salmon"
141msgstr "розово-оранжево"
142
143#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
144msgid "sapphire"
145msgstr "сапфирено"
146
147#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
148msgid "sepia"
149msgstr "червеникавокафяво"
150
151#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
152msgid "sulphur"
153msgstr "жълто-зелено"
154
155#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
156msgid "tea"
157msgstr "чаен цвят"
158
159#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
160msgid "turquoise"
161msgstr "тюркоазено"
162
163#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
164msgid "absinthe"
165msgstr "пелин"
166
167#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
168msgid "alabaster"
169msgstr "алабастър"
170
171#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
172msgid "amber"
173msgstr "кехлибарено"
174
175#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
176msgid "amethyst"
177msgstr "аметист"
178
179#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
180msgid "anise"
181msgstr "анасон"
182
183#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
184msgid "aquamarine"
185msgstr "зеленикаво-синьо"
186
187#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
188msgid "mahogany"
189msgstr "махагонов цвят"
190
191#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
192#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
193msgid "vermilion"
194msgstr "яркочервено"
195
196#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
197#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
198msgid "aubergine"
199msgstr "патладжан"
200
201#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
202msgid "ceruse"
203msgstr "оловно бяло"
204
205#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
206msgid "chartreuse"
207msgstr "резеда"
208
209#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
210msgid "emerald"
211msgstr "яркозелено"
212
213#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
214msgid "fawn"
215msgstr "светлобежово"
216
217#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
218msgid "fuchsia"
219msgstr "фуксия"
220
221#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
222msgid "glaucous"
223msgstr "синьозеленикаво"
224
225#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
226msgid "ruby"
227msgstr "рубинов цвят"
228
229#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
230msgid "auburn"
231msgstr "кестеняво"
232
233#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
234msgid "azure"
235msgstr "небесно синьо"
236
237#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
238msgid "bistre"
239msgstr "тъмнокафяво"
240
241#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
242msgid "celadon"
243msgstr "сивозелено"
244
245#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
246msgid "cerulean"
247msgstr "лазурно"
248
249#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
250msgid "crimson"
251msgstr "тъмночервено"
252
253#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
254msgid "greyish-brown"
255msgstr "сивкаво-кафяво"
256
257#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
258msgid "dove"
259msgstr "гълъбов цвят"
260
261#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
262msgid "garnet"
263msgstr "гранат"
264
265#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
266msgid "indigo"
267msgstr "мастилено синьо"
268
269#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
270msgid "ivory"
271msgstr "слонова кост"
272
273#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
274msgid "jade"
275msgstr "нефрит"
276
277#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
278msgid "lavender"
279msgstr "бледолилаво"
280
281#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
282msgid "lichen"
283msgstr "лишей"
284
285#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
286msgid "wine"
287msgstr "винен цвят"
288
289#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
290msgid "larch"
291msgstr "лиственица"
292
293#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
294msgid "lilac"
295msgstr "светловиолетово"
296
297#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
298msgid "magenta"
299msgstr "пурпурен цвят"
300
301#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
302msgid "malachite"
303msgstr "малахит"
304
305#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
306msgid "mimosa"
307msgstr "мимоза"
308
309#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
310msgid "navy"
311msgstr "тъмно синьо"
312
313#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
314msgid "ochre"
315msgstr "охра"
316
317#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
318msgid "olive"
319msgstr "маслиненозелено"
320
321#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
322msgid "greyish blue"
323msgstr "сивкаво-синьо"
324
325#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
326msgid "mauve"
327msgstr "бледомораво"
328
329#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
330msgid "opaline"
331msgstr "опал"
332
333#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
334msgid "pistachio"
335msgstr "фъстъчено"
336
337#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
338msgid "platinum"
339msgstr "платина"
340
341#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
342msgid "purple"
343msgstr "мораво"
344
345#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
346msgid "ultramarine"
347msgstr "ултрамарин"
348
349#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
350msgid "dark purple"
351msgstr "тъмномораво"
352
353#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
354msgid "plum"
355msgstr "тъмновиолетово"
356
357#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
358msgid "prussian blue"
359msgstr "берлинско синьо"
360
361#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
362msgid "rust"
363msgstr "ръждив цвят"
364
365#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
366msgid "saffron"
367msgstr "минзухарен цвят"
368
369#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
370msgid "vanilla"
371msgstr "ванилия"
372
373#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
374msgid "verdigris"
375msgstr "зеленикаво"
376
377#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
378msgid "veronese"
379msgstr "веронез"
380
381#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
382msgid ""
383"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
384"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
385"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
386"just try again."
387msgstr ""
388"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
389"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
390"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
391
392#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
393#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
394msgid "Answer some algebra questions"
395msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
396
397#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
398msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
399msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
400
401#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
402msgid "Multiplication table"
403msgstr "Таблица за умножение"
404
405#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
406msgid "Practice the multiplication operation"
407msgstr "Упражнения по умножение"
408
409#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
410msgid "Go to Algebra activities"
411msgstr "Задачи по алгебра"
412
413#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
414#: ../boards/boards.xml.in.h:2 ../boards/colors_group.xml.in.h:2
415#: ../boards/computer.xml.in.h:2 ../boards/experience.xml.in.h:2
416#: ../boards/fun.xml.in.h:2 ../boards/memory_group.xml.in.h:2
417#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../boards/mouse.xml.in.h:1
418#: ../boards/reading.xml.in.h:2
419msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
420msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
421
422#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
423#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
424msgid ""
425"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
426"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
427"pictures. Thanks a lot, Ralf."
428msgstr ""
429"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
430"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
431"Ралф!"
432
433#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
434msgid ""
435"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
436"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
437"clicking on it again."
438msgstr ""
439"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
440"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
441
442#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
443msgid ""
444"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
445"value."
446msgstr ""
447"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
448"зададения резултат."
449
450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
451msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
452msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
453
454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
455msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
456msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
457
458#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
459msgid ""
460"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
461"value"
462msgstr ""
463"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
464"зададения резултат."
465
466#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
467msgid ""
468"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
469"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
470"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
471"right. If not, just try again."
472msgstr ""
473"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
474"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
475"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
476
477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
478msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
479msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
480
481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
482msgid "Practice the subtraction operation"
483msgstr "Упражнения по изваждане"
484
485#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
486msgid "Simple subtraction"
487msgstr "Просто изваждане"
488
489#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
490msgid ""
491"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
492"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
493"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
494"If not, just try again."
495msgstr ""
496"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
497"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
498"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
499
500#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
501msgid ""
502"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
503"line addition."
504msgstr ""
505"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
506
507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
508msgid "Practice the addition operation"
509msgstr "Упражнения по събиране"
510
511#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
512msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
513msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
514
515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
516msgid "Go to Math activities"
517msgstr "Задачи по математика"
518
519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
520msgid "Complete a list of symbols"
521msgstr "Завършете списъка със символи"
522
523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
524msgid "Find the next symbol in a list."
525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
526
527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
528msgid "Logic training activity"
529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
530
531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
533msgid "Move and click the mouse"
534msgstr "Движение и натискане с мишката"
535
536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
537msgid "algorithm"
538msgstr "Алгоритъм"
539
540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
541msgid "Create a drawing or an animation"
542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
543
544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
545msgid "Free drawing and animation tool."
546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
547
548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
549msgid ""
550"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
551"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
552"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
553"be used."
554msgstr ""
555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
558
559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
562
563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
564msgid ""
565"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
566"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
567"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
568"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
569"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
570"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
571"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
572"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
573"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
574"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
575"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
577msgstr ""
578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
589
590#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
591#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
592#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
593#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
594#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
595#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
596#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
597msgid "Drag and Drop the items to make them match"
598msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
599
600#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
601msgid ""
602"In the main board area, a set of objects are displayed. In the vertical box "
603"(at the left of the main board) another set of objects are shown, each one "
604"matching exactly one object in the main board area. This game challenges you "
605"to fine logical link between these objects. How do they fit together? Drag "
606"each object to the correct red space in the main area."
607msgstr ""
608"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
609"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
610"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
611"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
612"пространство на основната дъска."
613
614#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
615msgid "Matching Items"
616msgstr "Съвпадане на обекти"
617
618#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
619msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
620msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
621
622#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
623msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
624msgstr ""
625"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
626
627#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
628msgid "Complete the puzzle"
629msgstr "Завършете пъзела"
630
631#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
632msgid ""
633"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
634"left, to the matching space in the puzzle."
635msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
636
637#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
638msgid "Drag and Drop the shapes on their respective target"
639msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
640
641#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
642msgid "Good mouse-control"
643msgstr "Добър контрол на мишката"
644
645#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
646msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
647msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
648
649#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
650msgid "Hello ! My name is Lock."
651msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
652
653#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
654msgid "Lock on the grass."
655msgstr "Шаро на тревата."
656
657#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
658msgid "Lock with colored shapes."
659msgstr "Оцветен Шаро."
660
661#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
662msgid "Make the ball go to Tux"
663msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
664
665#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
666msgid ""
667"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
668"line."
669msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
670
671#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
672msgid "Brain"
673msgstr "Съобразителност"
674
675#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
676msgid "Don't use the last ball"
677msgstr "Не използвайте последната топка"
678
679#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
680msgid "Logic-training activity"
681msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
682
683#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
684msgid ""
685"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
686"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
687msgstr ""
688"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
689"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
690
691#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
692msgid "bar game"
693msgstr "Игра с изключване"
694
695#: ../boards/billard.xml.in.h:1
696msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
697msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
698
699#: ../boards/billard.xml.in.h:2
700msgid "Kick the ball into the goal"
701msgstr "Вкарайте топката в целта"
702
703#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
704#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
705#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
706#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
707#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
708#: ../boards/gtans.xml.in.h:2 ../boards/hanoi.xml.in.h:3
709#: ../boards/memory.xml.in.h:4
710msgid "Mouse-manipulation"
711msgstr "Операции с мишката"
712
713#: ../boards/billard.xml.in.h:4
714msgid ""
715"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
716"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
717msgstr ""
718"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
719"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
720
721#: ../boards/billard.xml.in.h:5
722msgid "The football game"
723msgstr "Игра на футбол"
724
725#: ../boards/boards.xml.in.h:1
726msgid "Go to board-based activities"
727msgstr "Настолни игри"
728
729#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
730msgid "Operate a canal lock"
731msgstr "Управление на шлюз в канал"
732
733#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
734msgid ""
735"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
736"find out how a canal lock works."
737msgstr ""
738"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
739"разберете как работи шлюза в канал."
740
741#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
742msgid ""
743"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
744"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
745msgstr ""
746"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
747"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
748
749#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
750msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
751msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
752
753#: ../boards/chess.xml.in.h:2
754msgid "Practice chess"
755msgstr "Упражнения по шах"
756
757#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
758#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
759msgid "Learning chess"
760msgstr "Изучаване на шах"
761
762#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
763#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
764msgid "The chess engine is from gnuchess."
765msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
766
767#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
768msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
769msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
770
771#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
772msgid "Play the end of the chess game against the computer"
773msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
774
775#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
776msgid "Chronos"
777msgstr "Хронос"
778
779#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
780msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
781msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
782
783#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
784msgid ""
785"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
786"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
787"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
788"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
789msgstr ""
790"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
791"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
792"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
793"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
794
795#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
796msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
797msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
798
799#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
800msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
801msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
802
803#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
804msgid "Tell a short story"
805msgstr "Разкажете кратка история"
806
807#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
808msgid "Moonwalker"
809msgstr "Човек на луната"
810
811#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
812msgid "Autumn"
813msgstr "Есен"
814
815#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
816msgid "Spring"
817msgstr "Пролет"
818
819#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
820msgid "Summer"
821msgstr "Лято"
822
823#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
824msgid "The 4 Seasons"
825msgstr "Четирите сезона"
826
827#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
828msgid "Winter"
829msgstr "Зима"
830
831#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
832msgid "Gardening"
833msgstr "Градинарство"
834
835#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
836msgid "Tux and the apple tree"
837msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
838
839#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
840#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
841msgid "1769 Cugnot's fardier"
842msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
843
844#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
845#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
846msgid ""
847"1829 Stephenson's Rocket\n"
848"Steam locomotive"
849msgstr ""
850"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
851"наречен „Ракета“ от 1829 г."
852
853#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
854msgid ""
855"Place each image in the order and\n"
856"on the date it has been invented.\n"
857"If not sure, research online at wikipedia:\n"
858"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
859msgstr ""
860"Поставете всяко изображение\n"
861"по реда и датата на изобретението.\n"
862"Ако не сте сигурни, проверете в\n"
863"Уикипедия: &lt;http://wikipedia.org&gt;"
864
865#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
866#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
867#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
868msgid "Transportation"
869msgstr "Транспорт"
870
871#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
872msgid ""
873"1783 Montgolfier brothers'\n"
874"hot air balloon"
875msgstr ""
876"Балонът със сгорещен въздух\n"
877"на братя Монголфие от 1783 г."
878
879#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
880#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
881msgid "1880 Clement Ader's Eole"
882msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
883
884#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
885msgid ""
886"1906 Paul Cornu\n"
887"First helicopter flight"
888msgstr ""
889"Първият полет с въртолет\n"
890"на Пол Корню от 1906 г."
891
892#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
893msgid ""
894"1791 Comte de Sivrac's\n"
895"Celerifere"
896msgstr ""
897"Велосипедът на Ком де\n"
898"Сиврак от 1791 г."
899
900#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
901msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
902msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
903
904#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
905msgid ""
906"1909 Louis Bleriot crosses\n"
907"the English Channel"
908msgstr ""
909"Луи Блерио прекосява\n"
910"Ламанша през 1909 г."
911
912#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
913msgid "Aviation"
914msgstr "Авиация"
915
916#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
917msgid ""
918"1927 Charles Lindbergh\n"
919"crosses the Atlantic Ocean"
920msgstr ""
921"Чарлз Линдберг прекосява\n"
922"Атлантическия океан през 1927 г."
923
924#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
925msgid ""
926"1934 Hélène Boucher's\n"
927"speed record of 444km/h"
928msgstr ""
929"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
930"на Елен Буше от 1934 г."
931
932#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
933msgid ""
934"1947 Chuck Yeager\n"
935"breaks the sound-barrier"
936msgstr ""
937"Преминаването на звуковата\n"
938"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
939
940#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
941msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
942msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
943
944#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
945msgid ""
946"1885 The first petrol\n"
947"car by Benz"
948msgstr ""
949"Първият бензинов автомобил\n"
950"на Бенц от 1885 г."
951
952#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
953msgid "The car"
954msgstr "Автомобилът"
955
956#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
957msgid "1899 Renault \"voiturette\""
958msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
959
960#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
961msgid "1923 Lancia Lambda"
962msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
963
964#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
965msgid "1955 Citroën ds 19"
966msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
967
968#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
969msgid "Cars"
970msgstr "Автомобили"
971
972#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
973msgid ""
974"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
975"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
976msgstr ""
977"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
978"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
979"хоризонтална лента долу."
980
981#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
982msgid "Click on a letter"
983msgstr "Натиснете буква"
984
985#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
986msgid "Letter-name recognition"
987msgstr "Разпознаване на букви"
988
989#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
990msgid "Listen to a letter and click on the right one"
991msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
992
993#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
994msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
995msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
996
997#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
998msgid "Click On Me"
999msgstr "Натисни ме"
1000
1001#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1002msgid ""
1003"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1004"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1005"Collection\n"
1006"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1007"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1008"(NURP),\n"
1009"except for the first image, which is property of the University of North "
1010"Carolina at Wilmington.\n"
1011"The images used in each level are:\n"
1012"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1013"Photographer: D. Kesling\n"
1014"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1015"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1016"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1017"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1018"Location: Unknown (image nur03013)"
1019msgstr ""
1020"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1021"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1022"колекцията\n"
1023"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1024"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1025"изследвания (NURP),\n"
1026"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1027"Каролина в Уилмингтън.\n"
1028"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1029"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1030"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1031"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1032"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1033"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1034"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1035"Място: неизвестно (nur03013)"
1036
1037#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1038msgid ""
1039"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1040"fishtank"
1041msgstr ""
1042"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1043"напуснали аквариума."
1044
1045#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1046msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1047msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1048
1049#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1050msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1051msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1052
1053#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1054msgid ""
1055"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1056"time on a clock."
1057msgstr ""
1058"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1059"на време в часовник."
1060
1061#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1062msgid "Learn how to tell the time"
1063msgstr "Научете се да казвате часа"
1064
1065#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1066msgid "Learning Clock"
1067msgstr "Научете часовника"
1068
1069#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1070msgid ""
1071"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1072"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1073"to make the numbers go up or down."
1074msgstr ""
1075"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1076"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1077"изберете и я движите с мишката."
1078
1079#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1080msgid "The concept of time. Reading the time."
1081msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1082
1083#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1084msgid "Can move the mouse."
1085msgstr "Можете да движите мишката."
1086
1087#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1088msgid "Click on the right color"
1089msgstr "Натиснете правилния цвят"
1090
1091#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1092msgid "Colors"
1093msgstr "Цветове"
1094
1095#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1096msgid "Listen to the color and click on the matching duck."
1097msgstr "Чуйте цвета и натиснете съответстващото патенце."
1098
1099#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1100msgid ""
1101"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1102"of the color, click on the duck wearing it."
1103msgstr ""
1104"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Като чуете цвета, натиснете "
1105"патенцето, което го носи."
1106
1107#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1108msgid "Go to Color activities"
1109msgstr "Занимания с цветове"
1110
1111#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1112msgid "Discover the Computer"
1113msgstr "Опознаване на компютъра"
1114
1115#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1116msgid "Arrange four coins in a row"
1117msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1118
1119#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1120msgid "Click anywhere in the line in which you want to drop a piece"
1121msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1122
1123#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1124msgid "Connect 4"
1125msgstr "Свързване на 4"
1126
1127#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1128msgid ""
1129"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1130"or vertically (standing up)"
1131msgstr ""
1132"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1133"или вертикала"
1134
1135#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1136msgid ""
1137"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1138"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1139"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1140msgstr ""
1141"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1142"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1143"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1144
1145#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1146msgid "Basic counting skills"
1147msgstr "Основни умения по броене"
1148
1149#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1150msgid "Double-entry table"
1151msgstr "Таблица с двойни записи"
1152
1153#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1154msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1155msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1156
1157#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1158msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1159msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1160
1161#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1162msgid ""
1163"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1164"table."
1165msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1166
1167#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1168msgid "Click on an item and listen to its target position"
1169msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1170
1171#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1172msgid "A creative board where you can draw freely"
1173msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1174
1175#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1176msgid "A simple vector-drawing tool"
1177msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1178
1179#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1180msgid ""
1181"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1182"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1183"lines."
1184msgstr ""
1185"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1186"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1187
1188#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1189msgid ""
1190"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1191"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1192"click with the middle mouse button to delete an object."
1193msgstr ""
1194"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1195"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1196"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1197
1198#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1199msgid "Basic enumeration"
1200msgstr "Основно пресмятане"
1201
1202#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1203msgid "Count the items"
1204msgstr "Броене на обекти"
1205
1206#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1207msgid ""
1208"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1209"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1210"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1211msgstr ""
1212"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1213"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1214"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1215
1216#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1217#: ../src/boards/enumerate.c:92
1218msgid "Numeration training"
1219msgstr "Упражнения по броене"
1220
1221#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1222msgid "Place the items in the best way to count them"
1223msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1224
1225#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1226msgid ""
1227"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1228"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1229"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1230"both of you."
1231msgstr ""
1232"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1233"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1234"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1235
1236#: ../boards/erase.xml.in.h:2 ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1237#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1238msgid "Motor-coordination"
1239msgstr "Двигателна координация"
1240
1241#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:110
1242#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
1243msgid "Move the mouse"
1244msgstr "Движете мишката"
1245
1246#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:111
1247msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1248msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1249
1250#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1251msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1252msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1253
1254#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1255msgid "Click the mouse"
1256msgstr "Натискане с мишката"
1257
1258#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1259msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1260msgstr ""
1261"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1262
1263#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1264msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1265msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1266
1267#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1268msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1269msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1270
1271#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1272msgid "Double-click the mouse"
1273msgstr "Двойно натискане с мишката"
1274
1275#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1276msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1277msgstr ""
1278"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1279"изчезнат."
1280
1281#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1282msgid "Go to experiential activities"
1283msgstr "Занимания за напреднали"
1284
1285#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1286msgid ""
1287"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1288"with the empty block."
1289msgstr ""
1290"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1291"заменен с нея."
1292
1293#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1294msgid ""
1295"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1296msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1297
1298#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1299msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1300msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1301
1302#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1303msgid "Samuel Loyd"
1304msgstr "Самюел Лойд"
1305
1306#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1307msgid "The fifteen game"
1308msgstr "Игра „Петнадесет“"
1309
1310#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1311msgid "anticipate"
1312msgstr "предчувствие"
1313
1314#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1315msgid "logical"
1316msgstr "логично"
1317
1318#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1319msgid "move"
1320msgstr "движениe"
1321
1322#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1323msgid "puzzle"
1324msgstr "пъзел"
1325
1326#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1327msgid "slide"
1328msgstr "плъзгане"
1329
1330#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1331msgid "taquin"
1332msgstr "taquin"
1333
1334#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1335msgid "Control the hose-pipe"
1336msgstr "Контролирайте маркуча"
1337
1338#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1339msgid "Fine motor coordination"
1340msgstr "Добра двигателна координация"
1341
1342#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1343msgid ""
1344"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1345"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1346"the hose, the red part will go back down."
1347msgstr ""
1348"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1349"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1350"ще се върне обратно."
1351
1352#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1353msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1354msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1355
1356#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1357msgid "Go to Amusement activities"
1358msgstr "Развлекателни занимания"
1359
1360#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1361msgid "gcompris animation"
1362msgstr "Анимация GCompris"
1363
1364#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1365msgid "gcompris drawing"
1366msgstr "Рисунка GCompris"
1367
1368#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1369msgid "svg drawing"
1370msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1371
1372#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1373msgid "svg mozilla animation"
1374msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1375
1376#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1377msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1378msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1379
1380#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1381msgid "Locate the countries"
1382msgstr "Посочете страните"
1383
1384#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1385msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1386msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1387
1388#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1389#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1390msgid "Africa"
1391msgstr "Африка"
1392
1393#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1394msgid "America"
1395msgstr "Америка"
1396
1397#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1398msgid "Antartica"
1399msgstr "Антарктика"
1400
1401#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1402msgid "Asia"
1403msgstr "Азия"
1404
1405#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1406msgid "Continents"
1407msgstr "Континенти"
1408
1409#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1410msgid "Europe"
1411msgstr "Европа"
1412
1413#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1414msgid "Oceania"
1415msgstr "Океания"
1416
1417#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1418msgid "Alaska"
1419msgstr "Аляска"
1420
1421#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1422msgid "Bahamas"
1423msgstr "Бахами"
1424
1425#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1426msgid "Canada"
1427msgstr "Канада"
1428
1429#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1430msgid "Cuba"
1431msgstr "Куба"
1432
1433#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1434msgid "Dominican republic"
1435msgstr "Доминиканска република"
1436
1437#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1438msgid "Greenland"
1439msgstr "Гренландия"
1440
1441#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1442msgid "Haiti"
1443msgstr "Хаити"
1444
1445#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1446#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1447msgid "Iceland"
1448msgstr "Исландия"
1449
1450#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1451msgid "Jamaica"
1452msgstr "Ямайка"
1453
1454#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1455msgid "Mexico"
1456msgstr "Мексико"
1457
1458#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1459msgid "North America"
1460msgstr "Северна Америка"
1461
1462#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1463msgid "United States of America"
1464msgstr "Съединени американски щати"
1465
1466#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1467msgid "Argentina"
1468msgstr "Аржентина"
1469
1470#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1471msgid "Bolivia"
1472msgstr "Боливия"
1473
1474#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1475msgid "Brazil"
1476msgstr "Бразилия"
1477
1478#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1479msgid "Chile"
1480msgstr "Чили"
1481
1482#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1483msgid "Colombia"
1484msgstr "Колумбия"
1485
1486#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1487msgid "Ecuador"
1488msgstr "Еквадор"
1489
1490#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1491msgid "French Guiana"
1492msgstr "Френска Гвиана"
1493
1494#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1495msgid "Guyana"
1496msgstr "Гайана"
1497
1498#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1499msgid "Panama"
1500msgstr "Панама"
1501
1502#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1503msgid "Paraguay"
1504msgstr "Парагвай"
1505
1506#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1507msgid "Peru"
1508msgstr "Перу"
1509
1510#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1511msgid "South America"
1512msgstr "Южна Америка"
1513
1514#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1515msgid "Suriname"
1516msgstr "Суринам"
1517
1518#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1519msgid "Uruguay"
1520msgstr "Уругвай"
1521
1522#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1523msgid "Venezuela"
1524msgstr "Венецуела"
1525
1526#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1527msgid "Austria"
1528msgstr "Австрия"
1529
1530#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1531msgid "Belgium"
1532msgstr "Белгия"
1533
1534#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1535msgid "Denmark"
1536msgstr "Дания"
1537
1538#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1539msgid "Finland"
1540msgstr "Финландия"
1541
1542#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1543msgid "France"
1544msgstr "Франция"
1545
1546#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1547msgid "Germany"
1548msgstr "Германия"
1549
1550#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1551msgid "Ireland"
1552msgstr "Ирландия"
1553
1554#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1555msgid "Italy"
1556msgstr "Италия"
1557
1558#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1559msgid "Luxembourg"
1560msgstr "Люксембург"
1561
1562#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1563msgid "Norway"
1564msgstr "Норвегия"
1565
1566#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1567msgid "Portugal"
1568msgstr "Португалия"
1569
1570#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1571msgid "Spain"
1572msgstr "Испания"
1573
1574#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1575msgid "Sweden"
1576msgstr "Швеция"
1577
1578#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1579msgid "Switzerland"
1580msgstr "Швейцария"
1581
1582#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1583msgid "The Netherlands"
1584msgstr "Холандия"
1585
1586#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1587msgid "United Kingdom"
1588msgstr "Великобритания"
1589
1590#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1591msgid "Western Europe"
1592msgstr "Западна Европа"
1593
1594#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1595msgid "Albania"
1596msgstr "Албания"
1597
1598#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1599msgid "Belarus"
1600msgstr "Беларус"
1601
1602#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1603msgid "Bosnia Herzegovina"
1604msgstr "Босна и Херцеговина"
1605
1606#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1607msgid "Bulgaria"
1608msgstr "България"
1609
1610#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1611msgid "Croatia"
1612msgstr "Хърватска"
1613
1614#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1615msgid "Cyprus"
1616msgstr "Кипър"
1617
1618#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1619msgid "Czech Republic"
1620msgstr "Чехия"
1621
1622#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1623msgid "Eastern Europe"
1624msgstr "Източна Европа"
1625
1626#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1627msgid "Estonia"
1628msgstr "Естония"
1629
1630#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1631msgid "Greece"
1632msgstr "Гърция"
1633
1634#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1635msgid "Hungary"
1636msgstr "Унгария"
1637
1638#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1639msgid "Latvia"
1640msgstr "Латвия"
1641
1642#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1643msgid "Lithuania"
1644msgstr "Литва"
1645
1646#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1647msgid "Macedonia"
1648msgstr "Македония"
1649
1650#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1651msgid "Moldova"
1652msgstr "Молдова"
1653
1654#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1655msgid "Poland"
1656msgstr "Полша"
1657
1658#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1659msgid "Romania"
1660msgstr "Румъния"
1661
1662#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1663msgid "Russia"
1664msgstr "Русия"
1665
1666#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1667msgid "Serbia Montenegro"
1668msgstr "Сърбия и Черна гора"
1669
1670#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1671msgid "Slovak Republic"
1672msgstr "Словакия"
1673
1674#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1675msgid "Slovenia"
1676msgstr "Словения"
1677
1678#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1679msgid "Turkey"
1680msgstr "Турция"
1681
1682#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1683msgid "Ukraine"
1684msgstr "Украйна"
1685
1686#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1687#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1688msgid "Algeria"
1689msgstr "Алжир"
1690
1691#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1692#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1693msgid "Benin"
1694msgstr "Бенин"
1695
1696#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1697#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1698msgid "Burkina Faso"
1699msgstr "Буркина Фасо"
1700
1701#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1702#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1703msgid "Cameroon"
1704msgstr "Камерун"
1705
1706#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1707#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1708msgid "Central African Republic"
1709msgstr "Централна африканска република"
1710
1711#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1712#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1713msgid "Chad"
1714msgstr "Чад"
1715
1716#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1717#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1718msgid "Djibouti"
1719msgstr "Джибути"
1720
1721#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1722#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1723msgid "Egypt"
1724msgstr "Египет"
1725
1726#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1727#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1728#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1729msgid "Equatorial Guinea"
1730msgstr "Екваториална Гвинея"
1731
1732#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1733#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1734msgid "Ethiopia"
1735msgstr "Етиопия"
1736
1737#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1738#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1739#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1740msgid "Gabon"
1741msgstr "Габон"
1742
1743#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1744#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1745msgid "Gambia"
1746msgstr "Гамбия"
1747
1748#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1749#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1750msgid "Ghana"
1751msgstr "Гана"
1752
1753#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1754#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1755msgid "Guinea"
1756msgstr "Гвинея"
1757
1758#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1759#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1760msgid "Guinea Bissau"
1761msgstr "Гвинея-Бисау"
1762
1763#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1764#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1765msgid "Ivory Coast"
1766msgstr "Бряг на слоновата кост"
1767
1768#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1769#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1770msgid "Liberia"
1771msgstr "Либерия"
1772
1773#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1774#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1775msgid "Libya"
1776msgstr "Либия"
1777
1778#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1779#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1780msgid "Mali"
1781msgstr "Мали"
1782
1783#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1784#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1785msgid "Mauritania"
1786msgstr "Мавритания"
1787
1788#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1789msgid "Moroco"
1790msgstr "Мароко"
1791
1792#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1793#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1794msgid "Niger"
1795msgstr "Нигер"
1796
1797#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1798#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1799msgid "Nigeria"
1800msgstr "Нигерия"
1801
1802#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1803msgid "Northern Africa"
1804msgstr "Северна Африка"
1805
1806#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1807#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1808#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1809msgid "Rwanda"
1810msgstr "Руанда"
1811
1812#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1813#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
1814msgid "Senegal"
1815msgstr "Сенегал"
1816
1817#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1818#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
1819msgid "Sierra Leone"
1820msgstr "Сиера Леоне"
1821
1822#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
1823#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
1824msgid "Somalia"
1825msgstr "Сомалия"
1826
1827#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
1828msgid "Sudan"
1829msgstr "Судан"
1830
1831#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
1832#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
1833msgid "Togo"
1834msgstr "Того"
1835
1836#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
1837#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
1838msgid "Tunisia"
1839msgstr "Тунис"
1840
1841#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
1842#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
1843#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
1844msgid "Uganda"
1845msgstr "Уганда"
1846
1847#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
1848msgid "Western Sahara"
1849msgstr "Западна Сахара"
1850
1851#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
1852#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
1853msgid "Angola"
1854msgstr "Ангола"
1855
1856#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
1857#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
1858msgid "Botswana"
1859msgstr "Ботсуана"
1860
1861#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
1862#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1863msgid "Burundi"
1864msgstr "Бурунди"
1865
1866#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
1867#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1868msgid "Democratic Republic of Congo"
1869msgstr "Демократична република Конго"
1870
1871#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
1872#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1873msgid "Kenya"
1874msgstr "Кения"
1875
1876#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
1877#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1878msgid "Lesotho"
1879msgstr "Лесото"
1880
1881#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
1882#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
1883msgid "Madagascar"
1884msgstr "Мадагаскар"
1885
1886#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
1887#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1888msgid "Malawi"
1889msgstr "Малави"
1890
1891#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
1892#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
1893msgid "Mozambique"
1894msgstr "Мозамбик"
1895
1896#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
1897#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
1898msgid "Namibia"
1899msgstr "Намибия"
1900
1901#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
1902msgid "Republic of Congo"
1903msgstr "Република Конго"
1904
1905#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
1906#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
1907msgid "South Africa"
1908msgstr "Южна Африка"
1909
1910#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
1911msgid "Southern Africa"
1912msgstr "Южна Америка"
1913
1914#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
1915#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
1916msgid "Swaziland"
1917msgstr "Суазиленд"
1918
1919#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
1920#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
1921msgid "Tanzania"
1922msgstr "Танзания"
1923
1924#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
1925#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
1926msgid "Zambia"
1927msgstr "Замбия"
1928
1929#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
1930#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
1931msgid "Zimbabwe"
1932msgstr "Зимбабве"
1933
1934#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1935msgid "Eritrea"
1936msgstr "Еритрея"
1937
1938#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1939msgid "Morocco"
1940msgstr "Мароко"
1941
1942#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
1943msgid "Regions of France"
1944msgstr "Области във Франция"
1945
1946#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
1947msgid "Keyboard manipulation"
1948msgstr "Операции с клавиатурата"
1949
1950#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
1951msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
1952msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
1953
1954#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:132
1955msgid "Simple Letters"
1956msgstr "Прости букви"
1957
1958#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:133
1959msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
1960msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
1961
1962#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
1963msgid "Equality Number Munchers"
1964msgstr "Равенство и числояди"
1965
1966#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
1967msgid ""
1968"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
1969"of the screen."
1970msgstr ""
1971"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
1972"екрана."
1973
1974#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
1975msgid "Practice addition, multiplication, division and substraction."
1976msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
1977
1978#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
1979msgid ""
1980"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
1981"Press the spacebar to eat a number."
1982msgstr ""
1983"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
1984"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
1985
1986#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
1987msgid "Factor Number Munchers"
1988msgstr "Делител и числояди"
1989
1990#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
1991msgid ""
1992"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
1993"screen."
1994msgstr ""
1995"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
1996
1997#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
1998msgid "Learn about factors and multiples."
1999msgstr "Научете за делимо и делител."
2000
2001#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2002msgid ""
2003"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2004"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2005"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2006"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2007"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2008"Press the spacebar to eat a number."
2009msgstr ""
2010"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2011"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2012"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2013"второто число е делител на първото. Използвайте стрелките, за да се движите "
2014"по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за да изядете "
2015"числото."
2016
2017#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2018msgid ""
2019"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2020"number at the top of the screen."
2021msgstr ""
2022"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2023"горната част на екрана."
2024
2025#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2026msgid "Inequality Number Munchers"
2027msgstr "Неравенства и числояди"
2028
2029#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2030msgid "Practice addition, substraction, multiplication and division."
2031msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2032
2033#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2034msgid ""
2035"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2036"the screen."
2037msgstr ""
2038"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2039
2040#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2041msgid "Learn about multiples and factors."
2042msgstr "Научете за кратно и делимо."
2043
2044#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2045msgid "Multiple Number Munchers"
2046msgstr "Кратни и числояди"
2047
2048#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2049msgid ""
2050"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2051"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2052"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2053"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2054"second number, then the second number is a multiple of the first number. Use "
2055"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2056"the spacebar to eat a number."
2057msgstr ""
2058"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2059"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2060"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2061"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. "
2062"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2063"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2064
2065#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2066msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2067msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2068
2069#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2070msgid "Learn about prime numbers"
2071msgstr "Научете за простите числа"
2072
2073#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2074msgid "Prime Number Munchers"
2075msgstr "Прости числа и числояди"
2076
2077#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2078msgid ""
2079"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2080"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). Use "
2081"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2082"the spacebar to eat a number."
2083msgstr ""
2084"Простите числа са числа, които се делят на себе си и на 1. Например, 3 е "
2085"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Използвайте стрелките, за "
2086"да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за "
2087"да изядете числото."
2088
2089#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2090msgid "Go to Number Munchers activities"
2091msgstr "Занимания с числояди"
2092
2093#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2094msgid "Left-Click the mouse on an activity to select it."
2095msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
2096
2097#: ../boards/gtans.xml.in.h:1
2098msgid ""
2099"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
2100"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
2101"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
2102"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
2103"taking the square as the unit: * 5 right isosceles triangles o 2 small (legs "
2104"of 1) o 1 medium size (legs of square root of 2) o 2 large size (legs of 2) "
2105"* 1 square (side of 1) * 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
2106msgstr ""
2107"От Уикипедия - свободната енциклопедия: Танграм е китайска загадка. На "
2108"китайски името означава „седем блокчета на хитростта“. Често се твърди, че "
2109"това е древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800г. "
2110"Тя се състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят "
2111"във формата на квадрат. Ако приемем страната на малкото квадратче за условна "
2112"единица, можем да опишем тановете така - 5 правоъгълни равнобедрени "
2113"триъгълници - два малки с катети 1, един среден с катети √2 и два големи с "
2114"катети 2; един квадрат със страна 1; и един успоредник със страни 1 и √2, с "
2115"остър ъгъл от 45°."
2116
2117#: ../boards/gtans.xml.in.h:3
2118msgid ""
2119"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right click on it "
2120"to create a symetrical item. Select an item and drag around it for the "
2121"rotation Once the requested shape is created, it will be recognized by the "
2122"computer If you need help, click on the shape button, the border of the "
2123"shape will be drawn."
2124msgstr ""
2125"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
2126"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
2127"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
2128"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
2129"фигурата."
2130
2131#: ../boards/gtans.xml.in.h:4
2132msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
2133msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
2134
2135#: ../boards/gtans.xml.in.h:5
2136msgid ""
2137"The original code has been written by Philippe Banwarth in 1999. It has been "
2138"ported to GCompris by Yves Combe in 2005."
2139msgstr ""
2140"Първоначалният код бе написан от Philippe Banwarth през 1999. Кодът бе "
2141"пригоден за GCompris от през 2005."
2142
2143#: ../boards/gtans.xml.in.h:6
2144msgid "The tangram puzzle game"
2145msgstr "Пъзел - танграми"
2146
2147#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2148msgid "Guess a number"
2149msgstr "Познайте число"
2150
2151#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2152msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number that you must discover."
2153msgstr ""
2154"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2155"откриете."
2156
2157#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2158msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2159msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2160
2161#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2162msgid ""
2163"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2164"number in the top right blue entry box. Tux tell you if your number is "
2165"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2166"escape area on the right represents how far you are from the right number. "
2167"If Tux is above or under the escape area, it means your number is higher or "
2168"under the right number."
2169msgstr ""
2170"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2171"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2172"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2173"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2174"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2175"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2176
2177#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2178msgid "Concept taken from EPI games."
2179msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2180
2181#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2182msgid ""
2183"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2184"tower on the right in the empty space on the left."
2185msgstr ""
2186"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2187"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2188
2189#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2190msgid "Reproduce the given tower"
2191msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2192
2193#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2194msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2195msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2196
2197#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2198msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2199msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2200
2201#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
2202msgid "Mouse manipulation"
2203msgstr "Операции с мишката"
2204
2205#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2206msgid "Reproduce the tower on the right side"
2207msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2208
2209#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2210msgid "The Tower of Hanoi"
2211msgstr "„Кула на Ханой“"
2212
2213#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2214msgid ""
2215"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2216"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2217"placed atop a smaller disc"
2218msgstr ""
2219"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2220"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2221"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2222
2223#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2224msgid ""
2225"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2226"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2227"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2228"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2229"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2230"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2231"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2232"Tower_of_hanoi&gt;)"
2233msgstr ""
2234"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2235"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2236"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2237"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2238"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2239"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2240"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2241
2242#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2243msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2244msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2245
2246#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2247msgid ""
2248"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2249"as you get closer."
2250msgstr ""
2251"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2252"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2253
2254#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2255msgid "hexagon"
2256msgstr "Шестоъгълник"
2257
2258#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2259msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2260msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2261
2262#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2263msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2264msgstr ""
2265"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2266
2267#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2268#: ../boards/readingh.xml.in.h:5 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2269#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2270msgid "Reading"
2271msgstr "Четене"
2272
2273#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2274msgid "Reading practice"
2275msgstr "Упражнения по четене"
2276
2277#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2278msgid "apple"
2279msgstr "ябълка"
2280
2281#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2282msgid "back"
2283msgstr "облегалка"
2284
2285#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2286msgid "bag"
2287msgstr "чанта"
2288
2289#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2290msgid "ball"
2291msgstr "топка"
2292
2293#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2294msgid "banana"
2295msgstr "банан"
2296
2297#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2298msgid "bed"
2299msgstr "легло"
2300
2301#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2302msgid "boat"
2303msgstr "лодка"
2304
2305#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2306msgid "book"
2307msgstr "книга"
2308
2309#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2310msgid "bottle"
2311msgstr "бутилка"
2312
2313#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2314msgid "cake"
2315msgstr "торта"
2316
2317#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2318msgid "camel"
2319msgstr "камила"
2320
2321#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2322#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2323msgid "car"
2324msgstr "автомобил"
2325
2326#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2327msgid "cat"
2328msgstr "котка"
2329
2330#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2331msgid "catch"
2332msgstr "влак"
2333
2334#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2335msgid "cheese"
2336msgstr "сирене"
2337
2338#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2339msgid "cow"
2340msgstr "крава"
2341
2342#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2343msgid "dog"
2344msgstr "куче"
2345
2346#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2347msgid "finish"
2348msgstr "финал"
2349
2350#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2351msgid "fish"
2352msgstr "риба"
2353
2354#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2355#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2356msgid "house"
2357msgstr "къща"
2358
2359#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2360msgid "pear"
2361msgstr "круша"
2362
2363#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2364msgid "plane"
2365msgstr "самолет"
2366
2367#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2368msgid "satchel"
2369msgstr "чанта"
2370
2371#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2372#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2373#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2374#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2375#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2376#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2377msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2378msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2379
2380#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2381msgid ""
2382"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2383"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2384msgstr ""
2385"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2386"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2387"отговора."
2388
2389#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2390msgid "Image Name"
2391msgstr "Име на изображението"
2392
2393#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2394msgid "Vocabulary and reading"
2395msgstr "Речник и четене"
2396
2397#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2398msgid "bulb"
2399msgstr "крушка"
2400
2401#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2402msgid "fishing boat"
2403msgstr "рибарска лодка"
2404
2405#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2406msgid "lamp"
2407msgstr "лампа"
2408
2409#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2410msgid "mail box"
2411msgstr "пощенска кутия"
2412
2413#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2414#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2415msgid "postcard"
2416msgstr "пощенска картичка"
2417
2418#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2419#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2420#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2421msgid "sailing boat"
2422msgstr "платноходка"
2423
2424#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2425msgid "egg"
2426msgstr "яйце"
2427
2428#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2429msgid "eggcup"
2430msgstr "чашка за варено яйце"
2431
2432#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2433msgid "flower"
2434msgstr "цвете"
2435
2436#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2437msgid "glass"
2438msgstr "стъкло"
2439
2440#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2441msgid "vase"
2442msgstr "ваза"
2443
2444#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2445msgid "light house"
2446msgstr "фар"
2447
2448#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2449msgid "rocket"
2450msgstr "ракета"
2451
2452#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2453msgid "sofa"
2454msgstr "диван"
2455
2456#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2457#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2458msgid "star"
2459msgstr "звезда"
2460
2461#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2462msgid "bicycle"
2463msgstr "велосипед"
2464
2465#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2466msgid "carrot"
2467msgstr "морков"
2468
2469#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2470msgid "grater"
2471msgstr "ренде"
2472
2473#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2474msgid "tree"
2475msgstr "дърво"
2476
2477#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2478msgid "pencil"
2479msgstr "молив"
2480
2481#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2482msgid "spruce"
2483msgstr "смърч"
2484
2485#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2486msgid "truck"
2487msgstr "камион"
2488
2489#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2490msgid "van"
2491msgstr "микробус"
2492
2493#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2494msgid "castle"
2495msgstr "замък"
2496
2497#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2498msgid "crown"
2499msgstr "корона"
2500
2501#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2502msgid "flag"
2503msgstr "флаг"
2504
2505#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2506msgid "racket"
2507msgstr "ракета"
2508
2509#: ../boards/login.xml.in.h:1
2510msgid ""
2511"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2512msgstr ""
2513"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2514"доклади."
2515
2516#: ../boards/login.xml.in.h:2
2517msgid "GCompris login screen"
2518msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2519
2520#: ../boards/login.xml.in.h:3
2521msgid ""
2522"In order to activate the login screen, you must \n"
2523"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2524"You access the administration part by running 'gcompris -a'.\n"
2525"In the administration, you can create different profiles. In each profiles\n"
2526"you can have a different set of users and select which activities are "
2527"available to them.\n"
2528"To run GCompris in a specific profile, you can run 'gcompris -p profile' "
2529"where 'profile'\n"
2530"is the name of a profile as you created it in the administration."
2531msgstr ""
2532"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2533"да добавите потребители от административния интерфейс на Gcompris.\n"
2534"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2535"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2536"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2537"бъдат достъпни за тях.\n"
2538"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2539"profile“, където „profile“\n"
2540"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2541
2542#: ../boards/login.xml.in.h:10
2543msgid "Select or enter your name to log in GCompris"
2544msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2545
2546#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2547msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2548msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2549
2550#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2551msgid ""
2552"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2553"representation"
2554msgstr ""
2555"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2556"пространство"
2557
2558#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2559msgid "Find your left and right hands"
2560msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2561
2562#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2563msgid "None"
2564msgstr "Няма"
2565
2566#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2567msgid ""
2568"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2569"button on the left, or the green button on the right."
2570msgstr ""
2571"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2572"вляво или зеления вдясно."
2573
2574#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2575#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2576msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2577msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2578
2579#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2580msgid "Find your way out of the maze"
2581msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2582
2583#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2584#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2585msgid "Help Tux get out of this maze."
2586msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2587
2588#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2589#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2590msgid "Maze"
2591msgstr "Лабиринт"
2592
2593#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2594msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2595msgstr ""
2596"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2597
2598#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2599msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2600msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2601
2602#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2603msgid ""
2604"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2605"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2606"let you turn Tux in another direction."
2607msgstr ""
2608"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2609"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2610"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2611
2612#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2613msgid "3D Maze"
2614msgstr "Триизмерен лабиринт"
2615
2616#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2617msgid "Find your way out of the 3D maze"
2618msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2619
2620#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2621msgid ""
2622"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2623"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2624"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2625msgstr ""
2626"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2627"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2628"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2629"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2630
2631#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2632msgid "Find your way out of the invisible maze"
2633msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2634
2635#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2636msgid ""
2637"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2638"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2639"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2640msgstr ""
2641"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2642"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2643"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2644"видим режим."
2645
2646#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2647msgid "Find your way out different type of mazes"
2648msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2649
2650#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2651msgid "Go to Maze activities"
2652msgstr "Занимания с лабиринти"
2653
2654#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2655msgid "Ear-training activity"
2656msgstr "Упражнения за слух"
2657
2658#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2659msgid ""
2660"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2661"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2662msgstr ""
2663"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2664"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2665
2666#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2667msgid "Melody"
2668msgstr "Мелодия"
2669
2670#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2671msgid "Repeat a melody"
2672msgstr "Повтаряне на мелодия"
2673
2674#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2675msgid ""
2676"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2677"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2678"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2679"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2680"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2681msgstr ""
2682"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2683"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2684"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2685"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2686"карти, разкрийте и двете."
2687
2688#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2689msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2690msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2691
2692#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2693msgid "Memory Game with images"
2694msgstr "Игра на памет с изображения"
2695
2696#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
2697msgid "Train your memory and remove all the cards"
2698msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2699
2700#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
2701msgid "Go to Memory activities"
2702msgstr "Занимания за развиване на паметта"
2703
2704#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
2705msgid ""
2706"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
2707"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
2708"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
2709"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
2710"turn over the twins, they both disappear."
2711msgstr ""
2712"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
2713"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
2714"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
2715"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
2716"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
2717
2718#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
2719msgid "Audio memory game"
2720msgstr "Игра за звукова памет"
2721
2722#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
2723msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
2724msgstr ""
2725"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
2726
2727#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
2728#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
2729msgid "Mouse manipulation, Brain."
2730msgstr "Операции с мишката, мислене."
2731
2732#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
2733msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
2734msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
2735
2736#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
2737msgid "Audio memory game against Tux"
2738msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2739
2740#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
2741msgid "Play the audio memory against Tux"
2742msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2743
2744#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
2745msgid ""
2746"A set of blank cards is shown. Each pair is associated by the same picture "
2747"in their hidden faces. Click on a card to can uncover it and see its hidden "
2748"picture. However, you can only see two hidden pictures at once. You have to "
2749"remember the position of the pictures to associate them. To remove a pair of "
2750"cards, uncover both of them. You play alternatively with Tux, and must take "
2751"more pairs of cards than him."
2752msgstr ""
2753"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2754"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2755"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2756"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2757"карти, разкрийте и двете. Играете заедно с Тъкс и трябва да вземето повече "
2758"ръце от него."
2759
2760#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
2761msgid "Memory Game with images, against Tux"
2762msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
2763
2764#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2765msgid "Play to memory against Tux."
2766msgstr "Игра на памет срещу Тъкс."
2767
2768#: ../boards/menu.xml.in.h:1
2769msgid ""
2770"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
2771"activities.\n"
2772"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
2773"The following icons are displayed from right to left.\n"
2774"(note that each icon is displayed only if available in the current "
2775"activity)\n"
2776"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
2777"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
2778"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
2779"    Music note - Repeat the question\n"
2780"    Question Mark - Help\n"
2781"    Tool - The configuration menu\n"
2782"    Tux Plane - About game\n"
2783"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
2784"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
2785"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
2786msgstr ""
2787"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
2788"занимания.\n"
2789"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
2790"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
2791"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
2792"занимание)\n"
2793"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
2794"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
2795"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
2796"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
2797"    Въпросителен знак - Помощ\n"
2798"    Инструмент - Меню за настройки\n"
2799"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
2800"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
2801"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
2802"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст"
2803
2804#: ../boards/menu.xml.in.h:15
2805msgid "GCompris Main Menu"
2806msgstr "Главно меню на GCompris"
2807
2808#: ../boards/menu.xml.in.h:16
2809msgid ""
2810"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
2811"from 2 years old with different activities."
2812msgstr ""
2813"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
2814"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
2815
2816#: ../boards/menu.xml.in.h:18
2817msgid ""
2818"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
2819"edutainment software"
2820msgstr ""
2821"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
2822"собственически образователен софтуер."
2823
2824#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
2825msgid ""
2826"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
2827"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
2828msgstr ""
2829"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
2830"липсващата буква, за да завършите думата."
2831
2832#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
2833msgid "Fill in the missing letter"
2834msgstr "Попълнете липсващата буква"
2835
2836#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
2837msgid "Missing Letter"
2838msgstr "Липсваща буква"
2839
2840#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
2841msgid "Training reading skills"
2842msgstr "Упражнения по четене"
2843
2844#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
2845msgid "Word reading"
2846msgstr "Четене на думи"
2847
2848#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
2849msgid "apple/_pple/a/i/o"
2850msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
2851
2852#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
2853msgid "apple/app_e/l/h/n"
2854msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
2855
2856#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
2857msgid "apple/appl_/e/h/a"
2858msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
2859
2860#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
2861msgid "ball/_all/b/p/d"
2862msgstr "топка/_опка/т/д/к"
2863
2864#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
2865msgid "ball/b_ll/a/u/o"
2866msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
2867
2868#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
2869msgid "ball/bal_/l/h/s"
2870msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
2871
2872#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
2873msgid "banana/_anana/b/p/d"
2874msgstr "банан/_анан/б/в/п"
2875
2876#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
2877msgid "banana/b_nana/a/o/i"
2878msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
2879
2880#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
2881msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
2882msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
2883
2884#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
2885msgid "bed/_ed/b/l/f"
2886msgstr "легло/_егло/л/к/н"
2887
2888#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
2889msgid "bed/b_d/e/a/i"
2890msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
2891
2892#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
2893msgid "bed/be_/d/p/b"
2894msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
2895
2896#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
2897msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
2898msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
2899
2900#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
2901msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
2902msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
2903
2904#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
2905msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
2906msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
2907
2908#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
2909msgid "cake/_ake/c/p/d"
2910msgstr "торта/_орта/т/д/п"
2911
2912#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
2913msgid "cake/c_ke/a/o/e"
2914msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
2915
2916#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
2917msgid "cake/ca_e/k/q/c"
2918msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
2919
2920#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
2921msgid "car/_ar/c/k/b"
2922msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
2923
2924#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
2925msgid "car/c_r/a/k/o"
2926msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
2927
2928#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
2929msgid "car/ca_/r/w/k"
2930msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
2931
2932#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
2933msgid "dog/_og/d/p/q"
2934msgstr "куче/_уче/к/г/с"
2935
2936#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
2937msgid "dog/d_g/o/g/a"
2938msgstr "куче/к_че/у/о/а"
2939
2940#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
2941msgid "dog/do_/g/p/q"
2942msgstr "куче/куч_/е/и/о"
2943
2944#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
2945msgid "fish/_ish/f/h/l"
2946msgstr "риба/_иба/р/в/н"
2947
2948#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
2949msgid "fish/f_sh/i/u/l"
2950msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
2951
2952#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
2953msgid "fish/fis_/h/o/i"
2954msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
2955
2956#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
2957msgid "house/_ouse/h/e/j"
2958msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
2959
2960#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
2961msgid "house/h_use/o/f/u"
2962msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
2963
2964#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
2965msgid "house/hous_/e/a/i"
2966msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
2967
2968#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
2969msgid "plane/_lane/p/g/d"
2970msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
2971
2972#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
2973msgid "plane/p_ane/l/j/i"
2974msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
2975
2976#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
2977msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
2978msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
2979
2980#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
2981msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
2982msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
2983
2984#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
2985msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
2986msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
2987
2988#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
2989msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
2990msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
2991
2992#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
2993msgid "Can count"
2994msgstr "Можете да броите"
2995
2996#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
2997msgid ""
2998"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
2999"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3000msgstr ""
3001"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3002"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3003"екрана."
3004
3005#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3006msgid "Money"
3007msgstr "Пари"
3008
3009#: ../boards/money.xml.in.h:4
3010msgid "Practice money usage"
3011msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3012
3013#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3014msgid ""
3015"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3016"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3017msgstr ""
3018"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3019"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3020
3021#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3022msgid "Practice money usage including cents"
3023msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3024
3025#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3026msgid "Rebuild the mosaic"
3027msgstr "Постройте наново мозайката"
3028
3029#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3030msgid "Mouse-manipulation boards"
3031msgstr "Занимания за операции с мишка"
3032
3033#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3034msgid "Assemble the puzzle"
3035msgstr "Завършете пъзела"
3036
3037#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3038msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3039msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3040
3041#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3042msgid ""
3043"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3044"main board."
3045msgstr ""
3046"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3047"централната зона."
3048
3049#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3050msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3051msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3052
3053#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3054msgid "Spatial representation"
3055msgstr "Представа за пространство"
3056
3057#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3058msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3059msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3060
3061#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3062msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3063msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3064
3065#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3066msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3067msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3068
3069#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3070msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3071msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3072
3073#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3074msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3075msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3076
3077#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3078msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3079msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3080
3081#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3082msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3083msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3084
3085#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3086msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3087msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3088
3089#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3090msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3091msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3092
3093#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3094msgid ""
3095"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3096"on Tux to open the parachute."
3097msgstr ""
3098"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3099"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3100"Тъкс."
3101
3102#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3103msgid ""
3104"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3105"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3106msgstr ""
3107"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3108"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3109
3110#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3111msgid "Parachutist"
3112msgstr "Парашутист"
3113
3114#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3115msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3116msgstr ""
3117"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3118"играете."
3119
3120#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3121msgid ""
3122"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3123"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3124msgstr ""
3125"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3126"за управление на въртолета."
3127
3128#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3129msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3130msgstr ""
3131"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3132
3133#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3134msgid "Number"
3135msgstr "Число"
3136
3137#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3138msgid "Numbers in Order"
3139msgstr "Подредени числа"
3140
3141#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3142msgid "Add a language-binding to gcompris."
3143msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3144
3145#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3146msgid "Advanced Python Programmer :)"
3147msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3148
3149#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3150msgid "Python Test"
3151msgstr "Тест по Питон"
3152
3153#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3154msgid "Test board for the python plugin"
3155msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3156
3157#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3158msgid ""
3159"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3160msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3161
3162#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3163msgid "A memory game based on trains"
3164msgstr "Игра за памет, базирана на влакове"
3165
3166#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3167msgid ""
3168"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3169"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3170"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3171"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3172msgstr ""
3173"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3174"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3175"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3176"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3177
3178#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3179msgid "Memory-training"
3180msgstr "Упражнения за паметта"
3181
3182#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3183msgid "Railway"
3184msgstr "Железница"
3185
3186#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3187msgid "Click on the correct colored object."
3188msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3189
3190#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3191msgid "Click on the matching color"
3192msgstr "Натиснете правилния цвят"
3193
3194#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3195msgid "Read the names of colors"
3196msgstr "Четене на цветове"
3197
3198#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3199msgid "This board teaches basic colors."
3200msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3201
3202#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3203msgid "black"
3204msgstr "черно"
3205
3206#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3207msgid "blue"
3208msgstr "синьо"
3209
3210#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3211msgid "brown"
3212msgstr "кафяво"
3213
3214#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3215msgid "green"
3216msgstr "зелено"
3217
3218#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3219msgid "grey"
3220msgstr "сиво"
3221
3222#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3223msgid "orange"
3224msgstr "оранжево"
3225
3226#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3227msgid "pink"
3228msgstr "розово"
3229
3230#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3231msgid "red"
3232msgstr "червено"
3233
3234#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3235msgid "violet"
3236msgstr "лилаво"
3237
3238#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3239msgid "white"
3240msgstr "бяло"
3241
3242#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3243msgid "yellow"
3244msgstr "жълто"
3245
3246#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3247msgid "Go to the Reading activities"
3248msgstr "Занимания по четене"
3249
3250#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3251msgid ""
3252"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3253"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3254msgstr ""
3255"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3256"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3257
3258#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3259msgid "Horizontal reading practice"
3260msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3261
3262#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3263msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3264msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3265
3266#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:3
3267msgid "Read training in a limited time"
3268msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3269
3270#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3271msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3272msgstr ""
3273"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3274
3275#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3276msgid "Vertical-reading practice"
3277msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3278
3279#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3280msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3281msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3282
3283#: ../boards/redraw.xml.in.h:2 ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3284msgid ""
3285"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3286"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3287"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3288"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3289msgstr ""
3290"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3291"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3292"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3293"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3294
3295#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3296msgid "Redraw the given item"
3297msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3298
3299#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3300msgid ""
3301"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3302"the left."
3303msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3304
3305#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3306msgid "Mirror the given item"
3307msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3308
3309#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3310msgid ""
3311"Can move the mouse, can read numbers and substract numbers up to 10 for the "
3312"first level"
3313msgstr ""
3314"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3315"ниво"
3316
3317#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3318msgid ""
3319"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3320"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3321"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3322msgstr ""
3323"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3324"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3325"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3326
3327#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3328msgid "Practice subtraction with a fun game"
3329msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3330
3331#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3332msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3333msgstr ""
3334"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3335"блок."
3336
3337#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3338#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3339#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3340#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3341#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3342#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3343#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3344#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3345#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3346#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3347msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3348msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3349
3350#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3351msgid "Balance the scales properly"
3352msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3353
3354#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3355msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3356msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
3357
3358#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
3359msgid ""
3360"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
3361"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
3362"released under the GPL licence."
3363msgstr ""
3364"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
3365"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
3366"издадена под лиценза GPL."
3367
3368#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
3369msgid ""
3370"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
3371"arranged in any order."
3372msgstr ""
3373"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
3374"се подреждат във всякакъв ред."
3375
3376#: ../boards/searace.xml.in.h:1
3377msgid "Direct your boat accurately to win the race."
3378msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
3379
3380#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
3381msgid ""
3382"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
3383"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
3384"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
3385"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
3386"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
3387"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
3388"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
3389"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
3390"to improve your program and start a new race with the same weather "
3391"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
3392"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
3393"next level will give you more complex weather conditions."
3394msgstr ""
3395"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
3396"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
3397"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
3398"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
3399"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
3400"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
3401"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
3402"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
3403"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
3404"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
3405"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
3406"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
3407"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
3408
3409#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
3410msgid ""
3411"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
3412"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
3413"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
3414"concept to children."
3415msgstr ""
3416"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
3417"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
3418"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
3419"децата в понятието програмиране."
3420
3421#: ../boards/searace.xml.in.h:4
3422msgid "Sea race (2 Players)"
3423msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
3424
3425#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
3426msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
3427msgstr ""
3428"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
3429
3430#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
3431msgid "Sea race (Single Player)"
3432msgstr "Морско състезание (1 играч)"
3433
3434#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
3435msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
3436msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
3437
3438#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
3439msgid "Counting skills"
3440msgstr "Умения по броене"
3441
3442#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
3443msgid "In a limited time, count the number of dots"
3444msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
3445
3446#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
3447msgid "Numbers With Dice"
3448msgstr "Числа със зар"
3449
3450#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
3451msgid ""
3452"With the keyboard, type the number corresponding to the number of dots on "
3453"the falling dice."
3454msgstr ""
3455"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
3456"падащия зар."
3457
3458#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
3459msgid "Numbers with pairs of dice"
3460msgstr "Числа със зар"
3461
3462#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
3463msgid ""
3464"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
3465"to navigate to the required depth."
3466msgstr ""
3467"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
3468"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
3469
3470#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
3471msgid "Learn how a submarine works"
3472msgstr "Научете как работи подводницата"
3473
3474#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
3475msgid "Physics basics"
3476msgstr "Основи на физиката"
3477
3478#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
3479msgid "Pilot a submarine"
3480msgstr "Управление на подводница"
3481
3482#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
3483msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
3484msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
3485
3486#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
3487msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
3488msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
3489
3490#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
3491msgid ""
3492"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
3493"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
3494"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
3495"not let you enter invalid data."
3496msgstr ""
3497"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
3498"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
3499"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
3500"въвеждането на неправилни данни."
3501
3502#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
3503msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
3504msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
3505
3506#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
3507msgid ""
3508"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
3509msgstr ""
3510"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
3511"район."
3512
3513#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
3514msgid ""
3515"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
3516"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
3517"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
3518"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
3519"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
3520"Sudoku&gt;)."
3521msgstr ""
3522"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
3523"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
3524"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
3525"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
3526"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
3527"Судоку&gt;)."
3528
3529#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
3530msgid ""
3531"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
3532"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
3533"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
3534"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
3535"opposite order."
3536msgstr ""
3537"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
3538"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
3539"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
3540"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
3541"обратен ред."
3542
3543#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
3544msgid "Super Brain"
3545msgstr "Свръхмозък"
3546
3547#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
3548msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
3549msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
3550
3551#: ../boards/target.xml.in.h:1
3552msgid ""
3553"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
3554msgstr ""
3555"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
3556
3557#: ../boards/target.xml.in.h:2
3558msgid ""
3559"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
3560"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
3561"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
3562"or the OK button."
3563msgstr ""
3564"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
3565"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
3566"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
3567"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
3568
3569#: ../boards/target.xml.in.h:3
3570msgid "Hit the target and count your points"
3571msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
3572
3573#: ../boards/target.xml.in.h:4
3574msgid "Practice addition with a target game"
3575msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
3576
3577#: ../boards/target.xml.in.h:5
3578msgid "Throw darts at a target and count your score."
3579msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
3580
3581#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
3582msgid "Drawing activity (pixmap)"
3583msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
3584
3585#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
3586msgid "Launch Tuxpaint"
3587msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
3588
3589#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
3590msgid "Tuxpaint"
3591msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
3592
3593#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
3594msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
3595msgstr ""
3596"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
3597"ще приключи."
3598
3599#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
3600msgid "mouse and keyboard manipulation"
3601msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
3602
3603#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
3604msgid "A sliding-block puzzle game"
3605msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
3606
3607#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
3608msgid ""
3609"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
3610msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
3611
3612#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
3613msgid ""
3614"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
3615"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
3616"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
3617"him."
3618msgstr ""
3619"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
3620"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
3621"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
3622
3623#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
3624msgid "Learn about the water cycle"
3625msgstr "Научете водния кръговрат"
3626
3627#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
3628msgid "Learn the water cycle"
3629msgstr "Научете водния кръговрат"
3630
3631#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
3632msgid ""
3633"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
3634"system back up so he can take a shower."
3635msgstr ""
3636"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
3637"система така, че да може да се изкъпе."
3638
3639#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
3640msgid "Falling Words"
3641msgstr "Падащи думи"
3642
3643#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
3644msgid "Keyboard training"
3645msgstr "Упражнения с клавиатурата"
3646
3647#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
3648msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
3649msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
3650
3651#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
3652msgid "Type the falling words before they reach the ground"
3653msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
3654
3655#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
3656msgid "Administration for gcompris"
3657msgstr "Администриране на GCompris"
3658
3659#: ../gcompris.desktop.in.h:1
3660msgid "Educational game for ages 2 to 10"
3661msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
3662
3663#: ../gcompris.desktop.in.h:2
3664msgid "Educational suite gcompris"
3665msgstr "Образователна серия GCompris"
3666
3667#: ../gcompris.desktop.in.h:3
3668msgid "Multiple activities for kids"
3669msgstr "Многообразни занимания за деца"
3670
3671#: ../src/boards/chess.c:189
3672msgid ""
3673"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3674"to play chess in gcompris.\n"
3675"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3676"GNU/Linux distribution\n"
3677"And check it is located here: "
3678msgstr ""
3679"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3680"за да играете шах в GCompris\n"
3681"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3682"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3683"И проверете дали я има в "
3684
3685#: ../src/boards/chess.c:228
3686msgid ""
3687"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3688"to play chess in gcompris.\n"
3689"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3690"GNU/Linux distribution\n"
3691"And check it is in "
3692msgstr ""
3693"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3694"за да играете шах в GCompris\n"
3695"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3696"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3697"И проверете дали я има в "
3698
3699#: ../src/boards/chess.c:569
3700msgid "White's Turn"
3701msgstr "Ред на белите"
3702
3703#: ../src/boards/chess.c:569
3704msgid "Black's Turn"
3705msgstr "Ред на черните"
3706
3707#: ../src/boards/chess.c:713
3708msgid "White checks"
3709msgstr "Шах на белите"
3710
3711#: ../src/boards/chess.c:715
3712msgid "Black checks"
3713msgstr "Шах на черните"
3714
3715#: ../src/boards/chess.c:1052
3716msgid "Black mates"
3717msgstr "Мат на черните"
3718
3719#: ../src/boards/chess.c:1057
3720msgid "White mates"
3721msgstr "Мат на белите"
3722
3723#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
3724#: ../src/gcompris/bonus.c:321
3725msgid "Drawn game"
3726msgstr "Равна игра"
3727
3728#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
3729#. require by all utf8-functions
3730#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
3731#: ../src/boards/click_on_letter.c:258 ../src/boards/click_on_letter.c:275
3732#: ../src/boards/gletters.c:228 ../src/boards/memory.c:565
3733msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
3734msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
3735
3736#: ../src/boards/click_on_letter.c:287
3737#, c-format
3738msgid ""
3739"Error: this activity requires that you first install\n"
3740"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
3741msgstr ""
3742"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3743"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
3744
3745#: ../src/boards/click_on_letter.c:294
3746#, c-format
3747msgid ""
3748"Error: this activity requires that you first install\n"
3749"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
3750msgstr ""
3751"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3752"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
3753
3754#: ../src/boards/click_on_letter.c:302
3755msgid ""
3756"Error: this activity cannot be played with the\n"
3757"sound effects disabled.\n"
3758"Go to the configuration dialogue to\n"
3759"enable the sound"
3760msgstr ""
3761"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
3762"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
3763"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
3764"за да включите звука."
3765
3766#. toggle box
3767#: ../src/boards/click_on_letter.c:611 ../src/boards/gletters.c:813
3768#: ../src/boards/python/login.py:535
3769msgid "Uppercase only text"
3770msgstr "Само текст с главни букви"
3771
3772#: ../src/boards/clickgame.c:178
3773#, c-format
3774msgid "Couldn't open dir: %s"
3775msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
3776
3777#: ../src/boards/clockgame.c:536 ../src/boards/clockgame.c:546
3778msgid "Set the watch to:"
3779msgstr "Настройте часовника на:"
3780
3781#: ../src/boards/colors.c:57
3782msgid "Click on the blue duck"
3783msgstr "Натиснете синята играчка"
3784
3785#: ../src/boards/colors.c:58
3786msgid "Click on the brown duck"
3787msgstr "Натиснете кафявата играчка"
3788
3789#: ../src/boards/colors.c:59
3790msgid "Click on the green duck"
3791msgstr "Натиснете зелената играчка"
3792
3793#: ../src/boards/colors.c:60
3794msgid "Click on the grey duck"
3795msgstr "Натиснете сивата играчка"
3796
3797#: ../src/boards/colors.c:61
3798msgid "Click on the orange duck"
3799msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
3800
3801#: ../src/boards/colors.c:62
3802msgid "Click on the purple duck"
3803msgstr "Натиснете лилавата играчка"
3804
3805#: ../src/boards/colors.c:63
3806msgid "Click on the red duck"
3807msgstr "Натиснете червената играчка"
3808
3809#: ../src/boards/colors.c:64
3810msgid "Click on the yellow duck"
3811msgstr "Натиснете жълтата играчка"
3812
3813#: ../src/boards/colors.c:65
3814msgid "Click on the black duck"
3815msgstr "Натиснете черната играчка"
3816
3817#: ../src/boards/colors.c:66
3818msgid "Click on the white duck"
3819msgstr "Натиснете бялата играчка"
3820
3821#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
3822#: ../src/boards/gletters.c:224 ../src/boards/memory.c:561
3823msgid "0123456789"
3824msgstr "0123456789"
3825
3826#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
3827#: ../src/boards/gletters.c:234 ../src/boards/memory.c:571
3828msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
3829msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
3830
3831#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
3832msgid ""
3833"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
3834"side."
3835msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
3836
3837#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
3838msgid "Tower of Hanoi"
3839msgstr "„Кула на Ханой“"
3840
3841#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
3842msgid "Move the entire stack to the right peg"
3843msgstr "Преместете целия куп на дясното колче"
3844
3845#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
3846msgid "Learn how to read"
3847msgstr "Научете се как да четете"
3848
3849#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
3850#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3851#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
3852#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
3853msgid "left"
3854msgstr "лява"
3855
3856#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
3857#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3858#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
3859#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
3860msgid "right"
3861msgstr "дясна"
3862
3863#: ../src/boards/maze.c:492
3864msgid ""
3865"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
3866"moves"
3867msgstr ""
3868"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
3869"се движите"
3870
3871#: ../src/boards/maze.c:494
3872msgid ""
3873"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
3874msgstr ""
3875"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
3876"да се движите"
3877
3878#: ../src/boards/memory.c:250
3879msgid "Memory"
3880msgstr "Памет"
3881
3882#: ../src/boards/memory.c:251
3883msgid "Find the matching pair"
3884msgstr "Намерете съответстващата двойка"
3885
3886#: ../src/boards/menu.c:79
3887msgid "Main Menu"
3888msgstr "Главно меню"
3889
3890#: ../src/boards/menu.c:80
3891msgid "Select a Board"
3892msgstr "Изберете игра"
3893
3894#. Set here the way to display money. Change only the money sign, and it's place, always keep %.2f, it will be replaced by 0,34 if decimal is ',' in your locale
3895#: ../src/boards/money.c:489
3896#, c-format
3897msgid "$ %.2f"
3898msgstr "$ %.2f"
3899
3900#: ../src/boards/money.c:502
3901#, c-format
3902msgid "$ %.0f"
3903msgstr "$ %.0f"
3904
3905#: ../src/boards/paratrooper.c:102
3906msgid "Paratrooper"
3907msgstr "Парашутист"
3908
3909#: ../src/boards/paratrooper.c:103
3910msgid "Direct the paratrooper to help him land safely"
3911msgstr ""
3912"Насочвайте парашутиста така, че да му помогнете да се приземи безопасно"
3913
3914#: ../src/boards/planegame.c:78
3915msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
3916msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
3917
3918#: ../src/boards/python.c:62
3919msgid "Python Board"
3920msgstr "Дъска Питон"
3921
3922#: ../src/boards/python.c:63
3923msgid "Special board that embeds python into gcompris."
3924msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
3925
3926#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
3927msgid "Select a profile:"
3928msgstr "Изберете профил:"
3929
3930#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
3931msgid "Filter"
3932msgstr "Филтър"
3933
3934#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
3935msgid "Select all"
3936msgstr "Избор на всичко"
3937
3938#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
3939msgid "Unselect all"
3940msgstr "Премахване на избора"
3941
3942#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3943msgid "Main menu"
3944msgstr "Главно меню"
3945
3946#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3947msgid "/"
3948msgstr "/"
3949
3950#. columns for Board name
3951#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
3952#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
3953#. image.show()
3954#. column_pref.set_widget(image)
3955#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
3956msgid "Active"
3957msgstr "Активно"
3958
3959#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
3960msgid "Board title"
3961msgstr "Заглавие на заниманието"
3962
3963#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
3964#, python-format
3965msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
3966msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
3967
3968#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
3969#, python-format
3970msgid ""
3971"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
3972"for profile <b>%s</b></span>"
3973msgstr ""
3974"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
3975"за профил <b>%s</b></span>"
3976
3977#. Init configuration window:
3978#. all the configuration functions will use it
3979#. all the configuration functions returns values for their key in
3980#. the dict passed to the apply_callback
3981#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
3982#. we can add what you want in it.
3983#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
3984#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
3985#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
3986#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
3987#, python-format
3988msgid ""
3989"<b>%s</b> configuration\n"
3990" for profile <b>%s</b>"
3991msgstr ""
3992"<b>%s</b> конфигурация\n"
3993" за профил <b>%s</b>"
3994
3995#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
3996#: ../src/boards/python/pythontest.py:473
3997msgid "Select sound locale"
3998msgstr "Изберете локал за звука"
3999
4000#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
4001msgid "Editing a Class"
4002msgstr "Редактиране на клас"
4003
4004#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
4005msgid "Editing class: "
4006msgstr "Редактиране на клас: "
4007
4008#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
4009msgid "Editing a new class"
4010msgstr "Редактиране на нов клас"
4011
4012#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
4013msgid "Class:"
4014msgstr "Клас:"
4015
4016#. FIXME: How to remove the default selection
4017#. Label and Entry for the teacher name
4018#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
4019msgid "Teacher:"
4020msgstr "Учител:"
4021
4022#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
4023msgid "Assign all the users belonging to this class"
4024msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4025
4026#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
4027#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
4028#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
4029#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
4030msgid "First Name"
4031msgstr "Име"
4032
4033#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
4034#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
4035#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
4036#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
4037msgid "Last Name"
4038msgstr "Фамилия"
4039
4040#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
4041msgid "You need to provide at least a name for your class"
4042msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4043
4044#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
4045msgid "There is already a class with this name"
4046msgstr "Вече има клас с това име"
4047
4048#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
4049#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
4050#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
4051msgid "Class"
4052msgstr "Клас"
4053
4054#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
4055msgid "Teacher"
4056msgstr "Учител"
4057
4058#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4059msgid "Editing a Group"
4060msgstr "Редактиране на група"
4061
4062#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4063msgid "Editing group: "
4064msgstr "Редактиране на група: "
4065
4066#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4067msgid " for class: "
4068msgstr " за клас: "
4069
4070#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4071msgid "Editing a new group"
4072msgstr "Редактиране на нова група"
4073
4074#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4075msgid "Group:"
4076msgstr "Група:"
4077
4078#. FIXME: How to remove the selection
4079#. Label and Entry for the first name
4080#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4081#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4082msgid "Description:"
4083msgstr "Описание:"
4084
4085#. Top message gives instructions
4086#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4087msgid "Assign all the users belonging to this group"
4088msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4089
4090#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4091msgid "You need to provide at least a name for your group"
4092msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4093
4094#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4095msgid "There is already a group with this name"
4096msgstr "Вече има група с това име"
4097
4098#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4099msgid "Select a class:"
4100msgstr "Изберете клас:"
4101
4102#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4103#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4104#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4105msgid "Group"
4106msgstr "Група"
4107
4108#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4109#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4110#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4111#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4112msgid "Description"
4113msgstr "Описание"
4114
4115#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4116msgid "You must first select a group in the list"
4117msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4118
4119#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4120#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4121msgid "Login"
4122msgstr "Влизане"
4123
4124#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4125#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4126msgid "Birth Date"
4127msgstr "Дата на раждане"
4128
4129#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4130#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4131msgid "Boards"
4132msgstr "Занимания"
4133
4134#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4135#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4136msgid "Groups"
4137msgstr "Групи"
4138
4139#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4140#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4141msgid "Profiles"
4142msgstr "Профили"
4143
4144#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4145#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4146msgid "Classes"
4147msgstr "Класове"
4148
4149#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4150#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4151msgid "Users"
4152msgstr "Потребители"
4153
4154#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4155msgid "Editing a Profile"
4156msgstr "Редактиране на профил"
4157
4158#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4159msgid "Editing profile: "
4160msgstr "Редактиране на профил: "
4161
4162#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4163msgid "Editing a new profile"
4164msgstr "Редактиране на нов профил"
4165
4166#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4167msgid "Profile:"
4168msgstr "Профил:"
4169
4170#. Top message gives instructions
4171#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4172msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4173msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4174
4175#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4176msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4177msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4178
4179#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4180msgid "There is already a profile with this name"
4181msgstr "Вече има профил с това име"
4182
4183#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4184#: ../src/gcompris/board_config.c:602 ../src/gcompris/board_config.c:727
4185msgid "Default"
4186msgstr "По подразбиране"
4187
4188#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4189msgid "Profile"
4190msgstr "Профил"
4191
4192#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4193msgid "[Default]"
4194msgstr "[По подразбиране]"
4195
4196#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4197msgid "Editing a User"
4198msgstr "Редактиране на потребител"
4199
4200#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4201msgid "Editing a User "
4202msgstr "Редактиране на потребител "
4203
4204#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4205msgid "Editing a new user"
4206msgstr "Редактиране на нов потребител"
4207
4208#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4209msgid "Login:"
4210msgstr "Влизане:"
4211
4212#. FIXME: How to remove the selection
4213#. Label and Entry for the first name
4214#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4215msgid "First name:"
4216msgstr "Име:"
4217
4218#. Label and Entry for the last name
4219#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4220msgid "Last name:"
4221msgstr "Фамилия:"
4222
4223#. Label and Entry for the birth date
4224#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4225msgid "Birth date:"
4226msgstr "Дата на раждане:"
4227
4228#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4229msgid ""
4230"You need to provide at least a login, firstname and lastname for your users"
4231msgstr ""
4232"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4233
4234#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4235msgid "There is already a user with this login"
4236msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4237
4238#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4239msgid ""
4240"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4241"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4242"login;First name;Last name;Birth date\n"
4243"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4244msgstr ""
4245"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4246"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4247"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4248"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4249
4250#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4251#, python-format
4252msgid ""
4253"One or more logins are not unique !\n"
4254"You need to change them: %s !"
4255msgstr ""
4256"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
4257"Трябва да ги промените: %s!"
4258
4259#: ../src/boards/python/anim.py:59
4260msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
4261msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
4262
4263#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
4264#: ../src/boards/python/anim.py:417
4265msgid ""
4266"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
4267"to enable SVG Save/restore."
4268msgstr ""
4269"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
4270"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
4271"четете SVG."
4272
4273#: ../src/boards/python/anim.py:2206
4274msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
4275msgstr ""
4276"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
4277"включите."
4278
4279#: ../src/boards/python/anim.py:2362
4280msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
4281msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
4282
4283#: ../src/boards/python/anim.py:2364
4284msgid "The corresponding items have been skipped."
4285msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
4286
4287#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
4288#, python-format
4289msgid ", %d"
4290msgstr ", %d"
4291
4292#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
4293#, python-format
4294msgid " and %d"
4295msgstr " и %d"
4296
4297#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
4298#, python-format
4299msgid "%d is divisible by %s."
4300msgstr "%d е делимо на %s."
4301
4302#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
4303msgid "1 is not a prime number."
4304msgstr "1 не е просто число"
4305
4306#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
4307#, python-format
4308msgid "Primes less than %d"
4309msgstr "Простите са по-малки от %d"
4310
4311#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
4312#, python-format
4313msgid ""
4314"Multiples of %d include %s,\n"
4315"but %d is not a multiple of %d."
4316msgstr ""
4317"Кратните на %d включват %s,\n"
4318"но %d не е кратно на %d."
4319
4320#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
4321#, python-format
4322msgid "Factors of %d"
4323msgstr "Делими на %d"
4324
4325#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
4326#, python-format
4327msgid "%s are the factors of %d."
4328msgstr "%s са делими на %d."
4329
4330#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
4331#, python-format
4332msgid "Multiples of %d"
4333msgstr "Кратни на %d"
4334
4335#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
4336#, python-format
4337msgid "%s = %d"
4338msgstr "%s = %d"
4339
4340#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
4341#, python-format
4342msgid "%d + %d"
4343msgstr "%d + %d"
4344
4345#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
4346#, python-format
4347msgid "%d − %d"
4348msgstr "%d - %d"
4349
4350#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
4351#, python-format
4352msgid "%d × %d"
4353msgstr "%d × %d"
4354
4355#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
4356#, python-format
4357msgid "%d ∕ %d"
4358msgstr "%d ∕ %d"
4359
4360#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
4361#, python-format
4362msgid "Equal to %d"
4363msgstr "Равно на %d"
4364
4365#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
4366#, python-format
4367msgid "Not equal to %d"
4368msgstr "Не е равно на %d"
4369
4370#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
4371msgid ""
4372"You were eaten by a Troggle.\n"
4373"Press <Return> to continue."
4374msgstr ""
4375"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
4376"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4377
4378#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
4379msgid "You ate a wrong number.\n"
4380msgstr "Изядохте грешно число\n"
4381
4382#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
4383msgid ""
4384"\n"
4385"Press <Return> to continue."
4386msgstr ""
4387"\n"
4388"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4389
4390#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
4391msgid ""
4392"T\n"
4393"R\n"
4394"O\n"
4395"G\n"
4396"G\n"
4397"L\n"
4398"E"
4399msgstr ""
4400"Т\n"
4401"Р\n"
4402"О\n"
4403"Г\n"
4404"Ъ\n"
4405"Л\n"
4406" "
4407
4408#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
4409#, python-format
4410msgid "Guess a number between %d and %d"
4411msgstr "Познайте число между %d и %d"
4412
4413#: ../src/boards/python/guessnumber.py:337
4414#: ../src/boards/python/guessnumber.py:338
4415#, python-format
4416msgid "Please enter a number between %d and %d"
4417msgstr "Въведете число между %d и %d"
4418
4419#: ../src/boards/python/guessnumber.py:343
4420#: ../src/boards/python/guessnumber.py:344
4421msgid "Out of range"
4422msgstr "Извън диапазона"
4423
4424#: ../src/boards/python/guessnumber.py:350
4425#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
4426msgid "Too high"
4427msgstr "Твърде голямо"
4428
4429#: ../src/boards/python/guessnumber.py:353
4430#: ../src/boards/python/guessnumber.py:354
4431msgid "Too low"
4432msgstr "Твърде малко"
4433
4434#: ../src/boards/python/login.py:115
4435msgid "Profile: "
4436msgstr "Профил: "
4437
4438#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
4439msgid "Login: "
4440msgstr "Потребителски име: "
4441
4442#. toggle box
4443#: ../src/boards/python/login.py:545
4444msgid "Enter login to log in"
4445msgstr "Въведете потребителско име"
4446
4447#: ../src/boards/python/mosaic.py:210
4448msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
4449msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
4450
4451#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
4452msgid ""
4453"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
4454"Programming language."
4455msgstr ""
4456"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
4457"езика за програмиране Питон."
4458
4459#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
4460msgid ""
4461"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
4462"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
4463msgstr ""
4464"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
4465"Питон.\n"
4466"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
4467
4468#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
4469msgid "This activity is not playable, just a test"
4470msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
4471
4472#. toggle box
4473#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
4474msgid "Disable line drawing in circle"
4475msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
4476
4477#. combo box
4478#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
4479msgid "Color of the line"
4480msgstr "Цвят на линията"
4481
4482#. spin button for int
4483#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
4484msgid "Distance between circles"
4485msgstr "Разстояние между окръжностите"
4486
4487#. radio buttons for circle or rectangle
4488#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
4489msgid "Use circles"
4490msgstr "Използване на окръжности"
4491
4492#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
4493msgid "Use rectangles"
4494msgstr "Използване на правоъгълници"
4495
4496#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
4497msgid "Choice of pattern"
4498msgstr "Избор на шаблон"
4499
4500#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
4501msgid "Level"
4502msgstr "Ниво"
4503
4504#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
4505msgid "Coordinate"
4506msgstr "Координати"
4507
4508#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
4509#: ../src/boards/python/searace.py:232
4510msgid "The race is already being run"
4511msgstr "Състезанието вече е започнало"
4512
4513#. Manage default cases (no params given)
4514#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
4515#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4516#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
4517#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
4518#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
4519msgid "forward"
4520msgstr "напред"
4521
4522#: ../src/boards/python/searace.py:526
4523msgid "COMMANDS ARE"
4524msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
4525
4526#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
4527#: ../src/boards/python/searace.py:752
4528msgid "This is a draw"
4529msgstr "Равенство"
4530
4531#: ../src/boards/python/searace.py:759
4532msgid "The Red boat has won"
4533msgstr "Победител е червената лодка"
4534
4535#: ../src/boards/python/searace.py:762
4536msgid "The Green boat has won"
4537msgstr "Победител е зелената лодка"
4538
4539#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
4540msgid "Angle:"
4541msgstr "Ъгъл:"
4542
4543#: ../src/boards/python/searace.py:780
4544msgid "Wind:"
4545msgstr "Вятър:"
4546
4547#: ../src/boards/python/searace.py:861
4548msgid "Syntax error at line"
4549msgstr "Синтактична грешка в ред"
4550
4551#: ../src/boards/python/searace.py:879
4552msgid "The command"
4553msgstr "Командата"
4554
4555#: ../src/boards/python/searace.py:898
4556msgid "Unknown command at line"
4557msgstr "Непозната команда на ред"
4558
4559#: ../src/boards/python/searace.py:1022
4560msgid "Distance:"
4561msgstr "Разстояние:"
4562
4563#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
4564msgid ""
4565"Cannot find Tuxpaint. \n"
4566" Install it to use this board !"
4567msgstr ""
4568"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
4569"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
4570
4571#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
4572msgid "Waiting for Tuxpaint finishes"
4573msgstr "Изчакване завършването на Tuxpaint"
4574
4575#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
4576msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
4577msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
4578
4579#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
4580msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
4581msgstr ""
4582"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
4583"640x480)"
4584
4585#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
4586msgid "Disable shape rotation"
4587msgstr "Изключване на ротацията на форми"
4588
4589#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
4590msgid "Show Uppercase text only"
4591msgstr "Показване само на текст с главни букви"
4592
4593#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
4594msgid "Disable stamps"
4595msgstr "Изключване на печати"
4596
4597#: ../src/boards/railroad.c:95
4598msgid "Memory game"
4599msgstr "Игра за памет"
4600
4601#: ../src/boards/railroad.c:96
4602msgid "Build a train according to the model"
4603msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
4604
4605#: ../src/boards/reading.c:366
4606msgid "Please, check if the word"
4607msgstr "Проверете дали думата"
4608
4609#: ../src/boards/reading.c:386
4610msgid "is being displayed"
4611msgstr "е показана"
4612
4613#: ../src/boards/reading.c:557
4614msgid "I am Ready"
4615msgstr "Готов(а) съм"
4616
4617#: ../src/boards/reading.c:597
4618msgid "Yes, I saw it"
4619msgstr "Да, видях я"
4620
4621#: ../src/boards/reading.c:627
4622msgid "No, it was not there"
4623msgstr "Не, нямаше я там"
4624
4625#. Report what was wrong in the log
4626#: ../src/boards/reading.c:665
4627#, c-format
4628msgid "The word to find was '%s'"
4629msgstr "Думата за намиране е „%s“"
4630
4631#: ../src/boards/reading.c:668
4632msgid "But it was not displayed"
4633msgstr "Но тя не беше показана"
4634
4635#: ../src/boards/reading.c:670
4636msgid "And it was displayed"
4637msgstr "И тя беше показана"
4638
4639#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
4640msgid "Cannot open file of words for your locale"
4641msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
4642
4643#. Enter Edit Mode
4644#: ../src/boards/shapegame.c:425
4645msgid ""
4646"You have entered Edit mode\n"
4647"Move the puzzle items;\n"
4648"type 's' to save, and\n"
4649"'d' to display all the shapes"
4650msgstr ""
4651"Вие сте в режим на редактиране\n"
4652"Движете частите на пъзела и\n"
4653"натиснете „s“, за да запишете и\n"
4654"„d“, за да покажете всички форми."
4655
4656#: ../src/boards/shapegame.c:433
4657msgid ""
4658"The data from this activity are saved under\n"
4659"/tmp/gcompris-board.xml"
4660msgstr ""
4661"Данните за това занимание са записани\n"
4662"в /tmp/gcompris-board.xml."
4663
4664#: ../src/boards/submarine.c:201
4665msgid "Submarine"
4666msgstr "Подводница"
4667
4668#: ../src/boards/submarine.c:202
4669msgid "Control the depth of a submarine"
4670msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
4671
4672#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
4673#, c-format
4674msgid "Points = %s"
4675msgstr "Точки = %s"
4676
4677#: ../src/boards/target.c:403
4678#, c-format
4679msgid ""
4680"Wind speed = %d\n"
4681"kilometers/hour"
4682msgstr ""
4683"Скорост на вятъра = %d\n"
4684"километра в час"
4685
4686#: ../src/boards/target.c:465
4687#, c-format
4688msgid "Distance to target = %d meters"
4689msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
4690
4691#: ../src/gcompris/about.c:65
4692msgid ""
4693"Author: Bruno Coudoin\n"
4694"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4695"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4696"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
4697"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
4698msgstr ""
4699"Автор: Bruno Coudoin\n"
4700"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4701"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4702"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
4703"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
4704
4705#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4706#: ../src/gcompris/about.c:73
4707msgid "translator_credits"
4708msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
4709
4710#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
4711msgid "About GCompris"
4712msgstr "Относно GCompris"
4713
4714#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
4715msgid "Translators:"
4716msgstr "Преводач:"
4717
4718#: ../src/gcompris/about.c:256
4719msgid ""
4720"GCompris Home Page\n"
4721"http://gcompris.net"
4722msgstr ""
4723"Интернет страница на GCompris\n"
4724"http://gcompris.net"
4725
4726#: ../src/gcompris/about.c:278
4727msgid ""
4728"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
4729"License"
4730msgstr ""
4731"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
4732"лиценз на GNU"
4733
4734#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
4735#: ../src/gcompris/config.c:221 ../src/gcompris/config.c:230
4736#: ../src/gcompris/gameutil.c:1113 ../src/gcompris/help.c:362
4737#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
4738msgid "OK"
4739msgstr "Да"
4740
4741#: ../src/gcompris/board.c:173
4742msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
4743msgstr ""
4744"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
4745"зареди.\n"
4746
4747#: ../src/gcompris/board_config.c:632
4748msgid ""
4749"Select the language\n"
4750" to use in the board"
4751msgstr ""
4752"Изберете език\n"
4753" за заниманието"
4754
4755#: ../src/gcompris/config.c:63
4756msgid "Your system default"
4757msgstr "По подразбиране за системата"
4758
4759#: ../src/gcompris/config.c:64
4760msgid "Amharic"
4761msgstr "амхарски"
4762
4763#: ../src/gcompris/config.c:65
4764msgid "Arabic"
4765msgstr "арабски"
4766
4767#: ../src/gcompris/config.c:66
4768msgid "Turkish (Azerbaijan)"
4769msgstr "турски (Азербайджан)"
4770
4771#: ../src/gcompris/config.c:67
4772msgid "Bulgarian"
4773msgstr "български"
4774
4775#: ../src/gcompris/config.c:68
4776msgid "Catalan"
4777msgstr "каталунски"
4778
4779#: ../src/gcompris/config.c:70
4780msgid "Danish"
4781msgstr "датски"
4782
4783#: ../src/gcompris/config.c:71
4784msgid "German"
4785msgstr "немски"
4786
4787#: ../src/gcompris/config.c:72
4788msgid "Greek"
4789msgstr "гръцки"
4790
4791#: ../src/gcompris/config.c:73
4792msgid "English (Canada)"
4793msgstr "канадски английски"
4794
4795#: ../src/gcompris/config.c:74
4796msgid "English (Great Britain)"
4797msgstr "британски английски"
4798
4799#: ../src/gcompris/config.c:75
4800msgid "Spanish"
4801msgstr "испански"
4802
4803#: ../src/gcompris/config.c:76
4804msgid "Basque"
4805msgstr "баски"
4806
4807#: ../src/gcompris/config.c:77
4808msgid "Finnish"
4809msgstr "финландски"
4810
4811#: ../src/gcompris/config.c:78
4812msgid "French"
4813msgstr "френски"
4814
4815#: ../src/gcompris/config.c:79
4816msgid "Irish (Gaelic)"
4817msgstr "ирландски (галски)"
4818
4819#: ../src/gcompris/config.c:80
4820msgid "Hebrew"
4821msgstr "иврит"
4822
4823#: ../src/gcompris/config.c:81
4824msgid "Hindi"
4825msgstr "хинди"
4826
4827#: ../src/gcompris/config.c:82
4828msgid "Gujarati"
4829msgstr "индийски (гуджарати)"
4830
4831#: ../src/gcompris/config.c:83
4832msgid "Punjabi"
4833msgstr "индийски (панджаби)"
4834
4835#: ../src/gcompris/config.c:84
4836msgid "Hungarian"
4837msgstr "унгарски"
4838
4839#: ../src/gcompris/config.c:85
4840msgid "Croatian"
4841msgstr "хърватски"
4842
4843#: ../src/gcompris/config.c:86
4844msgid "Italian"
4845msgstr "италиански"
4846
4847#: ../src/gcompris/config.c:87
4848msgid "Georgian"
4849msgstr "грузински"
4850
4851#: ../src/gcompris/config.c:88
4852msgid "Lithuanian"
4853msgstr "литовски"
4854
4855#: ../src/gcompris/config.c:89
4856msgid "Macedonian"
4857msgstr "македонски"
4858
4859#: ../src/gcompris/config.c:90
4860msgid "Malayalam"
4861msgstr "малаялам"
4862
4863#: ../src/gcompris/config.c:91
4864msgid "Malay"
4865msgstr "малайски"
4866
4867#: ../src/gcompris/config.c:92
4868msgid "Nepal"
4869msgstr "непалски"
4870
4871#: ../src/gcompris/config.c:93
4872msgid "Dutch"
4873msgstr "холандски"
4874
4875#: ../src/gcompris/config.c:94
4876msgid "Norwegian Bokmal"
4877msgstr "норвежки (bokmal)"
4878
4879#: ../src/gcompris/config.c:95
4880msgid "Norwegian Nynorsk"
4881msgstr "норвежки (nynorsk)"
4882
4883#: ../src/gcompris/config.c:96
4884msgid "Polish"
4885msgstr "полски"
4886
4887#: ../src/gcompris/config.c:97
4888msgid "Portuguese"
4889msgstr "португалски"
4890
4891#: ../src/gcompris/config.c:98
4892msgid "Portuguese (Brazil)"
4893msgstr "португалски (Бразилия)"
4894
4895#: ../src/gcompris/config.c:99
4896msgid "Romanian"
4897msgstr "румънски"
4898
4899#: ../src/gcompris/config.c:100
4900msgid "Russian"
4901msgstr "руски"
4902
4903#: ../src/gcompris/config.c:101
4904msgid "Kinyarwanda"
4905msgstr "кинярванда"
4906
4907#: ../src/gcompris/config.c:102
4908msgid "Slovak"
4909msgstr "словашки"
4910
4911#: ../src/gcompris/config.c:103
4912msgid "Slovenian"
4913msgstr "словенски"
4914
4915#: ../src/gcompris/config.c:104
4916msgid "Albanian"
4917msgstr "албански"
4918
4919#: ../src/gcompris/config.c:105
4920msgid "Serbian (Latin)"
4921msgstr "сръбски (латиница)"
4922
4923#: ../src/gcompris/config.c:106
4924msgid "Serbian"
4925msgstr "сръбски"
4926
4927#: ../src/gcompris/config.c:107
4928msgid "Swedish"
4929msgstr "шведски"
4930
4931#: ../src/gcompris/config.c:108
4932msgid "Turkish"
4933msgstr "турски"
4934
4935#: ../src/gcompris/config.c:109
4936msgid "Vietnamese"
4937msgstr "виетнамски"
4938
4939#: ../src/gcompris/config.c:110
4940msgid "Walloon"
4941msgstr "валонски"
4942
4943#: ../src/gcompris/config.c:111
4944msgid "Chinese (Simplified)"
4945msgstr "китайски (опростен)"
4946
4947#: ../src/gcompris/config.c:116
4948msgid "No time limit"
4949msgstr "Без ограничение за време"
4950
4951#: ../src/gcompris/config.c:117
4952msgid "Slow timer"
4953msgstr "Показване на хронометър"
4954
4955#: ../src/gcompris/config.c:118
4956msgid "Normal timer"
4957msgstr "Нормален хронометър"
4958
4959#: ../src/gcompris/config.c:119
4960msgid "Fast timer"
4961msgstr "Бърз хронометър"
4962
4963#: ../src/gcompris/config.c:124
4964msgid "800x600 (Default for gcompris)"
4965msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
4966
4967#: ../src/gcompris/config.c:129
4968msgid ""
4969"<i>Use Gcompris administration module\n"
4970"to filter boards</i>"
4971msgstr ""
4972"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
4973"за да филтрирате занимания</i>"
4974
4975#: ../src/gcompris/config.c:186 ../src/gcompris/config.c:195
4976msgid "GCompris Configuration"
4977msgstr "Настройки на GCompris"
4978
4979#: ../src/gcompris/config.c:313
4980msgid "Fullscreen"
4981msgstr "На цял екран"
4982
4983#: ../src/gcompris/config.c:356
4984msgid "Music"
4985msgstr "Музика"
4986
4987#: ../src/gcompris/config.c:384
4988msgid "Effect"
4989msgstr "Ефекти"
4990
4991#: ../src/gcompris/config.c:417
4992#, c-format
4993msgid "Couldn't open skin dir: %s"
4994msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
4995
4996#: ../src/gcompris/config.c:453 ../src/gcompris/config.c:817
4997#: ../src/gcompris/config.c:828
4998#, c-format
4999msgid "Skin : %s"
5000msgstr "Тема : %s"
5001
5002#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
5003msgid "CANCEL"
5004msgstr "ОТКАЗ"
5005
5006#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5007msgid "LOAD"
5008msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
5009
5010#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5011msgid "SAVE"
5012msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
5013
5014#: ../src/gcompris/gameutil.c:190
5015msgid "Couldn't find file"
5016msgstr "Не може да бъде намерен файла"
5017
5018#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
5019msgid "This activity is incomplete."
5020msgstr "Това занимание не е завършено."
5021
5022#: ../src/gcompris/gameutil.c:193
5023msgid ""
5024"Exit it and report\n"
5025"the problem to the authors."
5026msgstr ""
5027"Изход и докладване на\n"
5028"проблема на авторите."
5029
5030#: ../src/gcompris/gcompris.c:120
5031msgid "run gcompris in fullscreen mode."
5032msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
5033
5034#: ../src/gcompris/gcompris.c:122
5035msgid "run gcompris in window mode."
5036msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
5037
5038#: ../src/gcompris/gcompris.c:124
5039msgid "run gcompris with sound enabled."
5040msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
5041
5042#: ../src/gcompris/gcompris.c:126
5043msgid "run gcompris without sound."
5044msgstr "стартиране на GCompris без звук."
5045
5046#: ../src/gcompris/gcompris.c:128
5047msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
5048msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
5049
5050#: ../src/gcompris/gcompris.c:130
5051msgid "display only activities with this difficulty level."
5052msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5053
5054#: ../src/gcompris/gcompris.c:132
5055msgid "display debug informations on the console."
5056msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5057
5058#: ../src/gcompris/gcompris.c:134
5059msgid "Print the version of "
5060msgstr "Отпечатване на версията на "
5061
5062#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
5063msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5064msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5065
5066#: ../src/gcompris/gcompris.c:138
5067msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5068msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5069
5070#: ../src/gcompris/gcompris.c:140
5071msgid ""
5072"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5073"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5074"activity)"
5075msgstr ""
5076"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5077"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5078"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5079
5080#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
5081msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5082msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5083
5084#: ../src/gcompris/gcompris.c:144
5085msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5086msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5087
5088#: ../src/gcompris/gcompris.c:146
5089msgid "Use alternate database for profiles"
5090msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5091
5092#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
5093msgid "Use alternate database for logs"
5094msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5095
5096#: ../src/gcompris/gcompris.c:150
5097msgid "Create the alternate database for profiles"
5098msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5099
5100#: ../src/gcompris/gcompris.c:152
5101msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5102msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5103
5104#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
5105msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5106msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5107
5108#: ../src/gcompris/gcompris.c:156
5109msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5110msgstr ""
5111"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5112"профили"
5113
5114#: ../src/gcompris/gcompris.c:158
5115msgid ""
5116"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5117"[$HOME/.gcompris/shared]"
5118msgstr ""
5119"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5120"gcompris/shared]"
5121
5122#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
5123msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5124msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5125
5126#: ../src/gcompris/gcompris.c:774
5127#, c-format
5128msgid ""
5129"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5130"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5131"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5132"<http://gcompris.net>\n"
5133"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5134"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5135"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5136"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5137"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5138msgstr ""
5139"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5140"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5141"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5142"<http://gcompris.net>\n"
5143"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5144"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5145"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5146"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5147"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5148"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5149
5150#: ../src/gcompris/gcompris.c:1142
5151#, c-format
5152msgid ""
5153"GCompris\n"
5154"Version: %s\n"
5155"Licence: GPL\n"
5156"More info at http://gcompris.net\n"
5157msgstr ""
5158"GCompris\n"
5159"Версия: %s\n"
5160"Лиценз: GPL\n"
5161"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5162
5163#. check the list of possible values for -l, then exit
5164#: ../src/gcompris/gcompris.c:1210
5165#, c-format
5166msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5167msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5168
5169#: ../src/gcompris/gcompris.c:1211
5170#, c-format
5171msgid "List of available activity is :\n"
5172msgstr "Списъкът с наличните занимания е:\n"
5173
5174#: ../src/gcompris/gcompris.c:1354
5175#, c-format
5176msgid "The list of available profiles is:\n"
5177msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5178
5179#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:237
5180msgid "Unaffected"
5181msgstr "Не се влияе"
5182
5183#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
5184msgid "Users without class"
5185msgstr "Потребители без клас"
5186
5187#: ../src/gcompris/help.c:203
5188msgid "Prerequisite"
5189msgstr "Предпоставка"
5190
5191#: ../src/gcompris/help.c:231
5192msgid "Goal"
5193msgstr "Цел"
5194
5195#: ../src/gcompris/help.c:259
5196msgid "Manual"
5197msgstr "Ръководство"
5198
5199#: ../src/gcompris/help.c:287
5200msgid "Credit"
5201msgstr "Заслуги"
5202
5203#: ../src/gcompris/timer.c:235
5204msgid "Time Elapsed"
5205msgstr "Отчетено време"
5206
5207#: ../src/gcompris/timer.c:321
5208#, c-format
5209msgid "Remaining Time = %d"
5210msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.