source: fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po @ 307

Last change on this file since 307 was 307, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Благодарение на Явор май опаткахме и петото пръсче.

File size: 191.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-11-14 12:14+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-11-14 12:14+0200\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then language used for saying the name of colors. - You can "
26"save multiple configurations, and switch easily. In the 'Profile' section "
27"add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the "
28"combobox, then select the boards you want to be active. You can add lot of "
29"profiles, with different lists of boards, and different languages. You set "
30"the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you "
31"want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile "
32"from the command line. - You can add users, classes and for each class, you "
33"can create groups of users. Note that you can import users from a comma-"
34"separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those "
35"new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify "
36"individual children in GCompris means we can provide individual reports. It "
37"also recognizes the children as individuals; they can learn to type in, and "
38"recognize their own usernames (login is configurable)."
39msgstr ""
40"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
41"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
42"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
43"цветовете. - Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между "
44"тях лесно. Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила "
45"в секцията „Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. "
46"Може да добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни "
47"езици. Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като "
48"изберете необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да "
49"избирате профил и от командния ред. - Може да добавяте потребители и "
50"класове, като за всеки клас може да създавате групи от потребители. "
51"Забележете, че може да внасяте потребители от файл, разделени със запетаи. "
52"Назначете една или повече групи към даден профил и всички нови влизания ще "
53"се появят след рестартирането на GCompris. Поради факта, че в GCompris може "
54"да се идентифицират деца индивидуално, може да се осигуряват индивидуални "
55"доклади. Децата също се разпознават на индивидуален принцип, могат да се "
56"учат да пишат и да разпознават собствените си потребителски имена (влизането "
57"се конфигурира)."
58
59#: ../boards/administration.xml.in.h:2
60msgid "GCompris Administration Menu"
61msgstr "Меню за администриране на GCompris"
62
63#: ../boards/administration.xml.in.h:3
64msgid ""
65"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
66"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
67"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
68"strengths and weakenesses of their children."
69msgstr ""
70"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
71"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
72"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
73"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
74
75#: ../boards/administration.xml.in.h:4
76msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
77msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
78
79#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
80msgid "Advanced colors"
81msgstr "Сложни цветове"
82
83#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
84msgid "Can read"
85msgstr "Можете да четете"
86
87#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
88msgid "Click on the correct color"
89msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
90
91#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
92msgid "Click on the correct colored box."
93msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
94
95#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
96msgid "Learn to recognize unusual colors."
97msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
98
99#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
100msgid "almond"
101msgstr "бадемово"
102
103#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
104msgid "chestnut"
105msgstr "кестеняво"
106
107#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
108msgid "claret"
109msgstr "бордо"
110
111#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
112msgid "cobalt"
113msgstr "кобалтово синьо"
114
115#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
116msgid "coral"
117msgstr "коралов цвят"
118
119#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
120msgid "corn"
121msgstr "царевичен цвят"
122
123#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
124msgid "cyan"
125msgstr "синьо-зелено"
126
127#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
128msgid "sienna"
129msgstr "охра"
130
131#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
132msgid "lime"
133msgstr "лимонено"
134
135#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
136msgid "sage"
137msgstr "пелинов цвят"
138
139#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
140msgid "salmon"
141msgstr "розово-оранжево"
142
143#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
144msgid "sapphire"
145msgstr "сапфирено"
146
147#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
148msgid "sepia"
149msgstr "червеникавокафяво"
150
151#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
152msgid "sulphur"
153msgstr "жълто-зелено"
154
155#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
156msgid "tea"
157msgstr "чаен цвят"
158
159#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
160msgid "turquoise"
161msgstr "тюркоазено"
162
163#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
164msgid "absinthe"
165msgstr "пелин"
166
167#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
168msgid "alabaster"
169msgstr "алабастър"
170
171#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
172msgid "amber"
173msgstr "кехлибарено"
174
175#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
176msgid "amethyst"
177msgstr "аметист"
178
179#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
180msgid "anise"
181msgstr "анасон"
182
183#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
184msgid "aquamarine"
185msgstr "зеленикаво-синьо"
186
187#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
188msgid "mahogany"
189msgstr "махагонов цвят"
190
191#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
192#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
193msgid "vermilion"
194msgstr "яркочервено"
195
196#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
197#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
198msgid "aubergine"
199msgstr "патладжан"
200
201#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
202msgid "ceruse"
203msgstr "оловно бяло"
204
205#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
206msgid "chartreuse"
207msgstr "резеда"
208
209#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
210msgid "emerald"
211msgstr "яркозелено"
212
213#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
214msgid "fawn"
215msgstr "светлобежово"
216
217#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
218msgid "fuchsia"
219msgstr "фуксия"
220
221#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
222msgid "glaucous"
223msgstr "синьозеленикаво"
224
225#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
226msgid "ruby"
227msgstr "рубинов цвят"
228
229#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
230msgid "auburn"
231msgstr "кестеняво"
232
233#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
234msgid "azure"
235msgstr "небесно синьо"
236
237#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
238msgid "bistre"
239msgstr "тъмнокафяво"
240
241#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
242msgid "celadon"
243msgstr "сивозелено"
244
245#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
246msgid "cerulean"
247msgstr "лазурно"
248
249#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
250msgid "crimson"
251msgstr "тъмночервено"
252
253#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
254msgid "greyish-brown"
255msgstr "сивкаво-кафяво"
256
257#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
258msgid "dove"
259msgstr "гълъбов цвят"
260
261#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
262msgid "garnet"
263msgstr "гранат"
264
265#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
266msgid "indigo"
267msgstr "мастилено синьо"
268
269#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
270msgid "ivory"
271msgstr "слонова кост"
272
273#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
274msgid "jade"
275msgstr "нефрит"
276
277#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
278msgid "lavender"
279msgstr "бледолилаво"
280
281#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
282msgid "lichen"
283msgstr "лишей"
284
285#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
286msgid "wine"
287msgstr "винен цвят"
288
289#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
290msgid "larch"
291msgstr "лиственица"
292
293#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
294msgid "lilac"
295msgstr "светловиолетово"
296
297#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
298msgid "magenta"
299msgstr "пурпурен цвят"
300
301#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
302msgid "malachite"
303msgstr "малахит"
304
305#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
306msgid "mimosa"
307msgstr "мимоза"
308
309#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
310msgid "navy"
311msgstr "тъмно синьо"
312
313#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
314msgid "ochre"
315msgstr "охра"
316
317#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
318msgid "olive"
319msgstr "маслиненозелено"
320
321#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
322msgid "greyish blue"
323msgstr "сивкаво-синьо"
324
325#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
326msgid "mauve"
327msgstr "бледомораво"
328
329#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
330msgid "opaline"
331msgstr "опал"
332
333#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
334msgid "pistachio"
335msgstr "фъстъчено"
336
337#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
338msgid "platinum"
339msgstr "платина"
340
341#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
342msgid "purple"
343msgstr "мораво"
344
345#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
346msgid "ultramarine"
347msgstr "ултрамарин"
348
349#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
350msgid "dark purple"
351msgstr "тъмномораво"
352
353#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
354msgid "plum"
355msgstr "тъмновиолетово"
356
357#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
358msgid "prussian blue"
359msgstr "берлинско синьо"
360
361#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
362msgid "rust"
363msgstr "ръждив цвят"
364
365#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
366msgid "saffron"
367msgstr "минзухарен цвят"
368
369#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
370msgid "vanilla"
371msgstr "ванилия"
372
373#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
374msgid "verdigris"
375msgstr "зеленикаво"
376
377#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
378msgid "veronese"
379msgstr "веронез"
380
381#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
382msgid ""
383"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
384"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
385"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
386"just try again."
387msgstr ""
388"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
389"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
390"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
391
392#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
393#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
394msgid "Answer some algebra questions"
395msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
396
397#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
398msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
399msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
400
401#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
402msgid "Multiplication table"
403msgstr "Таблица за умножение"
404
405#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
406msgid "Practice the multiplication operation"
407msgstr "Упражнения по умножение"
408
409#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
410msgid "Go to Algebra activities"
411msgstr "Задачи по алгебра"
412
413#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
414#: ../boards/boards.xml.in.h:2 ../boards/colors_group.xml.in.h:2
415#: ../boards/computer.xml.in.h:2 ../boards/experience.xml.in.h:2
416#: ../boards/fun.xml.in.h:2 ../boards/memory_group.xml.in.h:2
417#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../boards/mouse.xml.in.h:1
418#: ../boards/reading.xml.in.h:2
419msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
420msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
421
422#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
423#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
424msgid ""
425"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
426"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
427"pictures. Thanks a lot, Ralf."
428msgstr ""
429"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
430"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
431"Ралф!"
432
433#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
434msgid ""
435"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
436"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
437"clicking on it again."
438msgstr ""
439"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
440"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
441
442#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
443msgid ""
444"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
445"value."
446msgstr ""
447"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
448"зададения резултат."
449
450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
451msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
452msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
453
454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
455msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
456msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
457
458#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
459msgid ""
460"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
461"value"
462msgstr ""
463"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
464"зададения резултат."
465
466#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
467msgid ""
468"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
469"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
470"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
471"right. If not, just try again."
472msgstr ""
473"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
474"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
475"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
476
477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
478msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
479msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
480
481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
482msgid "Practice the subtraction operation"
483msgstr "Упражнения по изваждане"
484
485#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
486msgid "Simple subtraction"
487msgstr "Просто изваждане"
488
489#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
490msgid ""
491"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
492"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
493"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
494"If not, just try again."
495msgstr ""
496"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
497"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
498"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
499
500#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
501msgid ""
502"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
503"line addition."
504msgstr ""
505"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
506
507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
508msgid "Practice the addition operation"
509msgstr "Упражнения по събиране"
510
511#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
512msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
513msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
514
515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
516msgid "Go to Math activities"
517msgstr "Задачи по математика"
518
519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
520msgid "Complete a list of symbols"
521msgstr "Завършете списъка със символи"
522
523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
524msgid "Find the next symbol in a list."
525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
526
527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
528msgid "Logic training activity"
529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
530
531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
533msgid "Move and click the mouse"
534msgstr "Движение и натискане с мишката"
535
536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
537msgid "algorithm"
538msgstr "Алгоритъм"
539
540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
541msgid "Create a drawing or an animation"
542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
543
544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
545msgid "Free drawing and animation tool."
546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
547
548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
549msgid ""
550"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
551"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
552"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
553"be used."
554msgstr ""
555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
558
559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
562
563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
564msgid ""
565"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
566"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
567"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
568"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
569"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
570"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
571"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
572"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
573"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
574"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
575"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
577msgstr ""
578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
589
590#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
591#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
592#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
593#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
594#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
595#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
596#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
597msgid "Drag and Drop the items to make them match"
598msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
599
600#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
601msgid ""
602"In the main board area, a set of objects are displayed. In the vertical box "
603"(at the left of the main board) another set of objects are shown, each one "
604"matching exactly one object in the main board area. This game challenges you "
605"to fine logical link between these objects. How do they fit together? Drag "
606"each object to the correct red space in the main area."
607msgstr ""
608"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
609"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
610"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
611"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
612"пространство на основната дъска."
613
614#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
615msgid "Matching Items"
616msgstr "Съвпадане на обекти"
617
618#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
619msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
620msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
621
622#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
623msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
624msgstr ""
625"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
626
627#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
628msgid "Complete the puzzle"
629msgstr "Завършете пъзела"
630
631#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
632msgid ""
633"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
634"left, to the matching space in the puzzle."
635msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
636
637#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
638msgid "Drag and Drop the shapes on their respective target"
639msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
640
641#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
642msgid "Good mouse-control"
643msgstr "Добър контрол на мишката"
644
645#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
646msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
647msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
648
649#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
650msgid "Hello ! My name is Lock."
651msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
652
653#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
654msgid "Lock on the grass."
655msgstr "Шаро на тревата."
656
657#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
658msgid "Lock with colored shapes."
659msgstr "Оцветен Шаро."
660
661#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
662msgid "Make the ball go to Tux"
663msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
664
665#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
666msgid ""
667"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
668"line."
669msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
670
671#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
672msgid "Brain"
673msgstr "Съобразителност"
674
675#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
676msgid "Don't use the last ball"
677msgstr "Не използвайте последната топка"
678
679#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
680msgid "Logic-training activity"
681msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
682
683#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
684msgid ""
685"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
686"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
687msgstr ""
688"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
689"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
690
691#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
692msgid "bar game"
693msgstr "Игра с изключване"
694
695#: ../boards/billard.xml.in.h:1
696msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
697msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
698
699#: ../boards/billard.xml.in.h:2
700msgid "Kick the ball into the goal"
701msgstr "Вкарайте топката в целта"
702
703#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
704#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
705#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
706#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
707#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
708#: ../boards/gtans.xml.in.h:2 ../boards/hanoi.xml.in.h:3
709#: ../boards/memory.xml.in.h:4
710msgid "Mouse-manipulation"
711msgstr "Операции с мишката"
712
713#: ../boards/billard.xml.in.h:4
714msgid ""
715"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
716"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
717msgstr ""
718"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
719"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
720
721#: ../boards/billard.xml.in.h:5
722msgid "The football game"
723msgstr "Игра на футбол"
724
725#: ../boards/boards.xml.in.h:1
726msgid "Go to board-based activities"
727msgstr "Настолни игри"
728
729#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
730msgid "Operate a canal lock"
731msgstr "Управление на шлюз в канал"
732
733#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
734msgid ""
735"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
736"find out how a canal lock works."
737msgstr ""
738"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
739"разберете как работи шлюза в канал."
740
741#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
742msgid ""
743"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
744"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
745msgstr ""
746"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
747"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
748
749#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
750msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
751msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
752
753#: ../boards/chess.xml.in.h:2
754msgid "Practice chess"
755msgstr "Упражнения по шах"
756
757#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
758#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
759msgid "Learning chess"
760msgstr "Изучаване на шах"
761
762#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
763#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
764msgid "The chess engine is from gnuchess."
765msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
766
767#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
768msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
769msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
770
771#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
772msgid "Play the end of the chess game against the computer"
773msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
774
775#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
776msgid "Chronos"
777msgstr "Хронос"
778
779#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
780msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
781msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
782
783#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
784msgid ""
785"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
786"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
787"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
788"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
789msgstr ""
790"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
791"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
792"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
793"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
794
795#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
796msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
797msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
798
799#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
800msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
801msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
802
803#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
804msgid "Tell a short story"
805msgstr "Разкажете кратка история"
806
807#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
808msgid "Moonwalker"
809msgstr "Човек на луната"
810
811#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
812msgid "Autumn"
813msgstr "Есен"
814
815#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
816msgid "Spring"
817msgstr "Пролет"
818
819#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
820msgid "Summer"
821msgstr "Лято"
822
823#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
824msgid "The 4 Seasons"
825msgstr "Четирите сезона"
826
827#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
828msgid "Winter"
829msgstr "Зима"
830
831#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
832msgid "Gardening"
833msgstr "Градинарство"
834
835#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
836msgid "Tux and the apple tree"
837msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
838
839#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
840#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
841msgid "1769 Cugnot's fardier"
842msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
843
844#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
845#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
846msgid ""
847"1829 Stephenson's Rocket\n"
848"Steam locomotive"
849msgstr ""
850"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
851"наречен „Ракета“ от 1829 г."
852
853#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
854msgid ""
855"Place each image in the order and\n"
856"on the date it has been invented.\n"
857"If not sure, research online at wikipedia:\n"
858"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
859msgstr ""
860"Поставете всяко изображение\n"
861"по реда и датата на изобретението.\n"
862"Ако не сте сигурни, проверете в\n"
863"Уикипедия: &lt;http://wikipedia.org&gt;"
864
865#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
866#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
867#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
868msgid "Transportation"
869msgstr "Транспорт"
870
871#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
872msgid ""
873"1783 Montgolfier brothers'\n"
874"hot air balloon"
875msgstr ""
876"Балонът със сгорещен въздух\n"
877"на братя Монголфие от 1783 г."
878
879#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
880#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
881msgid "1880 Clement Ader's Eole"
882msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
883
884#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
885msgid ""
886"1906 Paul Cornu\n"
887"First helicopter flight"
888msgstr ""
889"Първият полет с въртолет\n"
890"на Пол Корню от 1906 г."
891
892#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
893msgid ""
894"1791 Comte de Sivrac's\n"
895"Celerifere"
896msgstr ""
897"Велосипедът на Ком де\n"
898"Сиврак от 1791 г."
899
900#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
901msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
902msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
903
904#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
905msgid ""
906"1909 Louis Bleriot crosses\n"
907"the English Channel"
908msgstr ""
909"Луи Блерио прекосява\n"
910"Ламанша през 1909 г."
911
912#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
913msgid "Aviation"
914msgstr "Авиация"
915
916#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
917msgid ""
918"1927 Charles Lindbergh\n"
919"crosses the Atlantic Ocean"
920msgstr ""
921"Чарлз Линдберг прекосява\n"
922"Атлантическия океан през 1927 г."
923
924#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
925msgid ""
926"1934 Hélène Boucher's\n"
927"speed record of 444km/h"
928msgstr ""
929"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
930"на Елен Буше от 1934 г."
931
932#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
933msgid ""
934"1947 Chuck Yeager\n"
935"breaks the sound-barrier"
936msgstr ""
937"Преминаването на звуковата\n"
938"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
939
940#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
941msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
942msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
943
944#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
945msgid ""
946"1885 The first petrol\n"
947"car by Benz"
948msgstr ""
949"Първият бензинов автомобил\n"
950"на Бенц от 1885 г."
951
952#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
953msgid "The car"
954msgstr "Автомобилът"
955
956#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
957msgid "1899 Renault \"voiturette\""
958msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
959
960#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
961msgid "1923 Lancia Lambda"
962msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
963
964#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
965msgid "1955 Citroën ds 19"
966msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
967
968#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
969msgid "Cars"
970msgstr "Автомобили"
971
972#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
973msgid ""
974"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
975"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
976msgstr ""
977"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
978"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
979"хоризонтална лента долу."
980
981#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
982msgid "Click on a letter"
983msgstr "Натиснете буква"
984
985#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
986msgid "Letter-name recognition"
987msgstr "Разпознаване на букви"
988
989#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
990msgid "Listen to a letter and click on the right one"
991msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
992
993#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
994msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
995msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
996
997#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
998msgid "Click On Me"
999msgstr "Натисни ме"
1000
1001#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1002msgid ""
1003"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1004"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1005"Collection\n"
1006"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1007"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1008"(NURP),\n"
1009"except for the first image, which is property of the University of North "
1010"Carolina at Wilmington.\n"
1011"The images used in each level are:\n"
1012"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1013"Photographer: D. Kesling\n"
1014"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1015"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1016"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1017"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1018"Location: Unknown (image nur03013)"
1019msgstr ""
1020"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1021"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1022"колекцията\n"
1023"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1024"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1025"изследвания (NURP),\n"
1026"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1027"Каролина в Уилмингтън.\n"
1028"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1029"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1030"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1031"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1032"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1033"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1034"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1035"Място: неизвестно (nur03013)"
1036
1037#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1038msgid ""
1039"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1040"fishtank"
1041msgstr ""
1042"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1043"напуснали аквариума."
1044
1045#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1046msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1047msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1048
1049#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1050msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1051msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1052
1053#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1054msgid ""
1055"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1056"time on a clock."
1057msgstr ""
1058"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1059"на време в часовник."
1060
1061#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1062msgid "Learn how to tell the time"
1063msgstr "Научете се да казвате часа"
1064
1065#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1066msgid "Learning Clock"
1067msgstr "Научете часовника"
1068
1069#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1070msgid ""
1071"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1072"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1073"to make the numbers go up or down."
1074msgstr ""
1075"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1076"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1077"изберете и я движите с мишката."
1078
1079#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1080msgid "The concept of time. Reading the time."
1081msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1082
1083#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1084msgid "Can move the mouse."
1085msgstr "Можете да движите мишката."
1086
1087#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1088msgid "Click on the right color"
1089msgstr "Натиснете правилния цвят"
1090
1091#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1092msgid "Colors"
1093msgstr "Цветове"
1094
1095#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1096msgid "Listen to the color and click on the matching toon."
1097msgstr "Чуйте цвета и натиснете плочката."
1098
1099#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1100msgid ""
1101"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1102"of the color, click on the toon wearing it."
1103msgstr ""
1104"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Изберете произнесения цвят от "
1105"набора с оцветени плочки."
1106
1107#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1108msgid "Go to Color activities"
1109msgstr "Занимания с цветове"
1110
1111#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1112msgid "Discover the Computer"
1113msgstr "Опознаване на компютъра"
1114
1115#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1116msgid "Arrange four coins in a row"
1117msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1118
1119#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1120msgid "Click anywhere in the line in which you want to drop a piece"
1121msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1122
1123#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1124msgid "Connect 4"
1125msgstr "Свързване на 4"
1126
1127#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1128msgid ""
1129"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1130"or vertically (standing up)"
1131msgstr ""
1132"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1133"или вертикала"
1134
1135#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1136msgid ""
1137"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1138"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1139"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1140msgstr ""
1141"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1142"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1143"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1144
1145#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1146msgid "Basic counting skills"
1147msgstr "Основни умения по броене"
1148
1149#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1150msgid "Double-entry table"
1151msgstr "Таблица с двойни записи"
1152
1153#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1154msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1155msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1156
1157#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1158msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1159msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1160
1161#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1162msgid ""
1163"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1164"table."
1165msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1166
1167#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1168msgid "Click on an item and listen to its target position"
1169msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1170
1171#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1172msgid "A creative board where you can draw freely"
1173msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1174
1175#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1176msgid "A simple vector-drawing tool"
1177msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1178
1179#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1180msgid ""
1181"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1182"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1183"lines."
1184msgstr ""
1185"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1186"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1187
1188#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1189msgid ""
1190"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1191"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1192"click with the middle mouse button to delete an object."
1193msgstr ""
1194"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1195"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1196"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1197
1198#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1199msgid "Basic enumeration"
1200msgstr "Основно пресмятане"
1201
1202#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1203msgid "Count the items"
1204msgstr "Броене на обекти"
1205
1206#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1207msgid ""
1208"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1209"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1210"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1211msgstr ""
1212"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1213"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1214"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1215
1216#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1217#: ../src/boards/enumerate.c:92
1218msgid "Numeration training"
1219msgstr "Упражнения по броене"
1220
1221#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1222msgid "Place the items in the best way to count them"
1223msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1224
1225#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1226msgid ""
1227"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1228"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1229"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1230"both of you."
1231msgstr ""
1232"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1233"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1234"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1235
1236#: ../boards/erase.xml.in.h:2 ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1237#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1238msgid "Motor-coordination"
1239msgstr "Двигателна координация"
1240
1241#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:110
1242#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
1243msgid "Move the mouse"
1244msgstr "Движете мишката"
1245
1246#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:111
1247msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1248msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1249
1250#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1251msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1252msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1253
1254#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1255msgid "Click the mouse"
1256msgstr "Натискане с мишката"
1257
1258#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1259msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1260msgstr ""
1261"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1262
1263#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1264msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1265msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1266
1267#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1268msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1269msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1270
1271#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1272msgid "Double-click the mouse"
1273msgstr "Двойно натискане с мишката"
1274
1275#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1276msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1277msgstr ""
1278"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1279"изчезнат."
1280
1281#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1282msgid "Go to experiential activities"
1283msgstr "Занимания за напреднали"
1284
1285#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1286msgid ""
1287"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1288"with the empty block."
1289msgstr ""
1290"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1291"заменен с нея."
1292
1293#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1294msgid ""
1295"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1296msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1297
1298#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1299msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1300msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1301
1302#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1303msgid "Samuel Loyd"
1304msgstr "Самюел Лойд"
1305
1306#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1307msgid "The fifteen game"
1308msgstr "Игра „Петнадесет“"
1309
1310#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1311msgid "anticipate"
1312msgstr "предчувствие"
1313
1314#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1315msgid "logical"
1316msgstr "логично"
1317
1318#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1319msgid "move"
1320msgstr "движениe"
1321
1322#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1323msgid "puzzle"
1324msgstr "пъзел"
1325
1326#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1327msgid "slide"
1328msgstr "плъзгане"
1329
1330#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1331msgid "taquin"
1332msgstr "taquin"
1333
1334#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1335msgid "Control the hose-pipe"
1336msgstr "Контролирайте маркуча"
1337
1338#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1339msgid "Fine motor coordination"
1340msgstr "Добра двигателна координация"
1341
1342#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1343msgid ""
1344"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1345"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1346"the hose, the red part will go back down."
1347msgstr ""
1348"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1349"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1350"ще се върне обратно."
1351
1352#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1353msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1354msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1355
1356#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1357msgid "Go to Amusement activities"
1358msgstr "Развлекателни занимания"
1359
1360#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1361msgid "gcompris animation"
1362msgstr "Анимация GCompris"
1363
1364#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1365msgid "gcompris drawing"
1366msgstr "Рисунка GCompris"
1367
1368#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1369msgid "svg drawing"
1370msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1371
1372#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1373msgid "svg mozilla animation"
1374msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1375
1376#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1377msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1378msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1379
1380#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1381msgid "Locate the countries"
1382msgstr "Посочете страните"
1383
1384#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1385msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1386msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1387
1388#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1389#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1390msgid "Africa"
1391msgstr "Африка"
1392
1393#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1394msgid "America"
1395msgstr "Америка"
1396
1397#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1398msgid "Antartica"
1399msgstr "Антарктика"
1400
1401#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1402msgid "Asia"
1403msgstr "Азия"
1404
1405#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1406msgid "Continents"
1407msgstr "Континенти"
1408
1409#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1410msgid "Europe"
1411msgstr "Европа"
1412
1413#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1414msgid "Oceania"
1415msgstr "Океания"
1416
1417#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1418msgid "Alaska"
1419msgstr "Аляска"
1420
1421#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1422msgid "Bahamas"
1423msgstr "Бахами"
1424
1425#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1426msgid "Canada"
1427msgstr "Канада"
1428
1429#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1430msgid "Cuba"
1431msgstr "Куба"
1432
1433#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1434msgid "Dominican republic"
1435msgstr "Доминиканска република"
1436
1437#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1438msgid "Greenland"
1439msgstr "Гренландия"
1440
1441#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1442msgid "Haiti"
1443msgstr "Хаити"
1444
1445#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1446#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1447msgid "Iceland"
1448msgstr "Исландия"
1449
1450#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1451msgid "Jamaica"
1452msgstr "Ямайка"
1453
1454#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1455msgid "Mexico"
1456msgstr "Мексико"
1457
1458#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1459msgid "North America"
1460msgstr "Северна Америка"
1461
1462#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1463msgid "United States of America"
1464msgstr "Съединени американски щати"
1465
1466#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1467msgid "Argentina"
1468msgstr "Аржентина"
1469
1470#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1471msgid "Bolivia"
1472msgstr "Боливия"
1473
1474#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1475msgid "Brazil"
1476msgstr "Бразилия"
1477
1478#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1479msgid "Chile"
1480msgstr "Чили"
1481
1482#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1483msgid "Colombia"
1484msgstr "Колумбия"
1485
1486#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1487msgid "Ecuador"
1488msgstr "Еквадор"
1489
1490#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1491msgid "French Guiana"
1492msgstr "Френска Гвиана"
1493
1494#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1495msgid "Guyana"
1496msgstr "Гайана"
1497
1498#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1499msgid "Panama"
1500msgstr "Панама"
1501
1502#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1503msgid "Paraguay"
1504msgstr "Парагвай"
1505
1506#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1507msgid "Peru"
1508msgstr "Перу"
1509
1510#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1511msgid "South America"
1512msgstr "Южна Америка"
1513
1514#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1515msgid "Suriname"
1516msgstr "Суринам"
1517
1518#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1519msgid "Uruguay"
1520msgstr "Уругвай"
1521
1522#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1523msgid "Venezuela"
1524msgstr "Венецуела"
1525
1526#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1527msgid "Austria"
1528msgstr "Австрия"
1529
1530#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1531msgid "Belgium"
1532msgstr "Белгия"
1533
1534#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1535msgid "Denmark"
1536msgstr "Дания"
1537
1538#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1539msgid "Finland"
1540msgstr "Финландия"
1541
1542#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1543msgid "France"
1544msgstr "Франция"
1545
1546#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1547msgid "Germany"
1548msgstr "Германия"
1549
1550#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1551msgid "Ireland"
1552msgstr "Ирландия"
1553
1554#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1555msgid "Italy"
1556msgstr "Италия"
1557
1558#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1559msgid "Luxembourg"
1560msgstr "Люксембург"
1561
1562#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1563msgid "Norway"
1564msgstr "Норвегия"
1565
1566#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1567msgid "Portugal"
1568msgstr "Португалия"
1569
1570#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1571msgid "Spain"
1572msgstr "Испания"
1573
1574#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1575msgid "Sweden"
1576msgstr "Швеция"
1577
1578#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1579msgid "Switzerland"
1580msgstr "Швейцария"
1581
1582#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1583msgid "The Netherlands"
1584msgstr "Холандия"
1585
1586#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1587msgid "United Kingdom"
1588msgstr "Великобритания"
1589
1590#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1591msgid "Western Europe"
1592msgstr "Западна Европа"
1593
1594#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1595msgid "Albania"
1596msgstr "Албания"
1597
1598#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1599msgid "Belarus"
1600msgstr "Беларус"
1601
1602#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1603msgid "Bosnia Herzegovina"
1604msgstr "Босна и Херцеговина"
1605
1606#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1607msgid "Bulgaria"
1608msgstr "България"
1609
1610#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1611msgid "Croatia"
1612msgstr "Хърватска"
1613
1614#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1615msgid "Cyprus"
1616msgstr "Кипър"
1617
1618#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1619msgid "Czech Republic"
1620msgstr "Чехия"
1621
1622#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1623msgid "Eastern Europe"
1624msgstr "Източна Европа"
1625
1626#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1627msgid "Estonia"
1628msgstr "Естония"
1629
1630#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1631msgid "Greece"
1632msgstr "Гърция"
1633
1634#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1635msgid "Hungary"
1636msgstr "Унгария"
1637
1638#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1639msgid "Latvia"
1640msgstr "Латвия"
1641
1642#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1643msgid "Lithuania"
1644msgstr "Литва"
1645
1646#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1647msgid "Macedonia"
1648msgstr "Македония"
1649
1650#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1651msgid "Moldova"
1652msgstr "Молдова"
1653
1654#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1655msgid "Poland"
1656msgstr "Полша"
1657
1658#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1659msgid "Romania"
1660msgstr "Румъния"
1661
1662#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1663msgid "Russia"
1664msgstr "Русия"
1665
1666#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1667msgid "Serbia Montenegro"
1668msgstr "Сърбия и Черна гора"
1669
1670#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1671msgid "Slovak Republic"
1672msgstr "Словакия"
1673
1674#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1675msgid "Slovenia"
1676msgstr "Словения"
1677
1678#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1679msgid "Turkey"
1680msgstr "Турция"
1681
1682#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1683msgid "Ukraine"
1684msgstr "Украйна"
1685
1686#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1687#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1688msgid "Algeria"
1689msgstr "Алжир"
1690
1691#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1692#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1693msgid "Benin"
1694msgstr "Бенин"
1695
1696#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1697#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1698msgid "Burkina Faso"
1699msgstr "Буркина Фасо"
1700
1701#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1702#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1703msgid "Cameroon"
1704msgstr "Камерун"
1705
1706#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1707#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1708msgid "Central African Republic"
1709msgstr "Централна африканска република"
1710
1711#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1712#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1713msgid "Chad"
1714msgstr "Чад"
1715
1716#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1717#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1718msgid "Djibouti"
1719msgstr "Джибути"
1720
1721#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1722#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1723msgid "Egypt"
1724msgstr "Египет"
1725
1726#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1727#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1728#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1729msgid "Equatorial Guinea"
1730msgstr "Екваториална Гвинея"
1731
1732#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1733#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1734msgid "Ethiopia"
1735msgstr "Етиопия"
1736
1737#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1738#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1739#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1740msgid "Gabon"
1741msgstr "Габон"
1742
1743#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1744#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1745msgid "Gambia"
1746msgstr "Гамбия"
1747
1748#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1749#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1750msgid "Ghana"
1751msgstr "Гана"
1752
1753#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1754#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1755msgid "Guinea"
1756msgstr "Гвинея"
1757
1758#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1759#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1760msgid "Guinea Bissau"
1761msgstr "Гвинея-Бисау"
1762
1763#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1764#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1765msgid "Ivory Coast"
1766msgstr "Бряг на слоновата кост"
1767
1768#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1769#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1770msgid "Liberia"
1771msgstr "Либерия"
1772
1773#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1774#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1775msgid "Libya"
1776msgstr "Либия"
1777
1778#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1779#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1780msgid "Mali"
1781msgstr "Мали"
1782
1783#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1784#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1785msgid "Mauritania"
1786msgstr "Мавритания"
1787
1788#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1789msgid "Moroco"
1790msgstr "Мароко"
1791
1792#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1793#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1794msgid "Niger"
1795msgstr "Нигер"
1796
1797#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1798#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1799msgid "Nigeria"
1800msgstr "Нигерия"
1801
1802#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1803msgid "Northern Africa"
1804msgstr "Северна Африка"
1805
1806#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1807#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1808#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1809msgid "Rwanda"
1810msgstr "Руанда"
1811
1812#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1813#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
1814msgid "Senegal"
1815msgstr "Сенегал"
1816
1817#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1818#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
1819msgid "Sierra Leone"
1820msgstr "Сиера Леоне"
1821
1822#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
1823#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
1824msgid "Somalia"
1825msgstr "Сомалия"
1826
1827#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
1828msgid "Sudan"
1829msgstr "Судан"
1830
1831#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
1832#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
1833msgid "Togo"
1834msgstr "Того"
1835
1836#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
1837#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
1838msgid "Tunisia"
1839msgstr "Тунис"
1840
1841#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
1842#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
1843#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
1844msgid "Uganda"
1845msgstr "Уганда"
1846
1847#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
1848msgid "Western Sahara"
1849msgstr "Западна Сахара"
1850
1851#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
1852#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
1853msgid "Angola"
1854msgstr "Ангола"
1855
1856#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
1857#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
1858msgid "Botswana"
1859msgstr "Ботсуана"
1860
1861#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
1862#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1863msgid "Burundi"
1864msgstr "Бурунди"
1865
1866#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
1867#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1868msgid "Democratic Republic of Congo"
1869msgstr "Демократична република Конго"
1870
1871#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
1872#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1873msgid "Kenya"
1874msgstr "Кения"
1875
1876#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
1877#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1878msgid "Lesotho"
1879msgstr "Лесото"
1880
1881#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
1882#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
1883msgid "Madagascar"
1884msgstr "Мадагаскар"
1885
1886#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
1887#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1888msgid "Malawi"
1889msgstr "Малави"
1890
1891#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
1892#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
1893msgid "Mozambique"
1894msgstr "Мозамбик"
1895
1896#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
1897#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
1898msgid "Namibia"
1899msgstr "Намибия"
1900
1901#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
1902msgid "Republic of Congo"
1903msgstr "Република Конго"
1904
1905#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
1906#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
1907msgid "South Africa"
1908msgstr "Южна Африка"
1909
1910#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
1911msgid "Southern Africa"
1912msgstr "Южна Америка"
1913
1914#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
1915#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
1916msgid "Swaziland"
1917msgstr "Суазиленд"
1918
1919#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
1920#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
1921msgid "Tanzania"
1922msgstr "Танзания"
1923
1924#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
1925#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
1926msgid "Zambia"
1927msgstr "Замбия"
1928
1929#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
1930#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
1931msgid "Zimbabwe"
1932msgstr "Зимбабве"
1933
1934#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1935msgid "Eritrea"
1936msgstr "Еритрея"
1937
1938#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1939msgid "Morocco"
1940msgstr "Мароко"
1941
1942#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
1943msgid "Regions of France"
1944msgstr "Области във Франция"
1945
1946#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
1947msgid "Keyboard manipulation"
1948msgstr "Операции с клавиатурата"
1949
1950#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
1951msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
1952msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
1953
1954#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:132
1955msgid "Simple Letters"
1956msgstr "Прости букви"
1957
1958#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:133
1959msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
1960msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
1961
1962#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
1963msgid "Equality Number Munchers"
1964msgstr "Равенство и числояди"
1965
1966#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
1967msgid ""
1968"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
1969"of the screen."
1970msgstr ""
1971"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
1972"екрана."
1973
1974#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
1975msgid "Practice addition, multiplication, division and substraction."
1976msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
1977
1978#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
1979msgid ""
1980"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
1981"Press the spacebar to eat a number."
1982msgstr ""
1983"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
1984"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
1985
1986#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
1987msgid "Factor Number Munchers"
1988msgstr "Делител и числояди"
1989
1990#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
1991msgid ""
1992"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
1993"screen."
1994msgstr ""
1995"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
1996
1997#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
1998msgid "Learn about factors and multiples."
1999msgstr "Научете за делимо и делител."
2000
2001#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2002msgid ""
2003"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2004"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2005"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2006"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2007"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2008"Press the spacebar to eat a number."
2009msgstr ""
2010"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2011"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2012"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2013"второто число е делител на първото. Използвайте стрелките, за да се движите "
2014"по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за да изядете "
2015"числото."
2016
2017#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2018msgid ""
2019"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2020"number at the top of the screen."
2021msgstr ""
2022"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2023"горната част на екрана."
2024
2025#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2026msgid "Inequality Number Munchers"
2027msgstr "Неравенства и числояди"
2028
2029#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2030msgid "Practice addition, substraction, multiplication and division."
2031msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2032
2033#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2034msgid ""
2035"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2036"the screen."
2037msgstr ""
2038"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2039
2040#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2041msgid "Learn about multiples and factors."
2042msgstr "Научете за кратно и делимо."
2043
2044#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2045msgid "Multiple Number Munchers"
2046msgstr "Кратни и числояди"
2047
2048#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2049msgid ""
2050"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2051"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2052"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2053"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2054"second number, then the second number is a multiple of the first number. Use "
2055"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2056"the spacebar to eat a number."
2057msgstr ""
2058"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2059"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2060"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2061"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. "
2062"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2063"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2064
2065#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2066msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2067msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2068
2069#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2070msgid "Learn about prime numbers"
2071msgstr "Научете за простите числа"
2072
2073#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2074msgid "Prime Number Munchers"
2075msgstr "Прости числа и числояди"
2076
2077#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2078msgid ""
2079"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2080"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). Use "
2081"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2082"the spacebar to eat a number."
2083msgstr ""
2084"Простите числа са числа, които се делят на себе си и на 1. Например, 3 е "
2085"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Използвайте стрелките, за "
2086"да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за "
2087"да изядете числото."
2088
2089#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2090msgid "Go to Number Munchers activities"
2091msgstr "Занимания с числояди"
2092
2093#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2094msgid "Left-Click the mouse on an activity to select it."
2095msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
2096
2097#: ../boards/gtans.xml.in.h:1
2098msgid ""
2099"From Wikipedia, the free encyclopedia. Tangram (Chinese: literally \"seven "
2100"boards of cunning\") is a Chinese puzzle. While the tangram is often said to "
2101"be ancient, its existence has only been verified as far back as 1800. It "
2102"consists of 7 pieces, called tans, which fit together to form a square; "
2103"taking the square as the unit: * 5 right isosceles triangles o 2 small (legs "
2104"of 1) o 1 medium size (legs of square root of 2) o 2 large size (legs of 2) "
2105"* 1 square (side of 1) * 1 parallelogram (sides of 1 and square root of 2)"
2106msgstr ""
2107"От Уикипедия - свободната енциклопедия: Танграм е китайска загадка. На "
2108"китайски името означава „седем блокчета на хитростта“. Често се твърди, че "
2109"това е древна игра, но има доказателства за съществуването й едва от 1800г. "
2110"Тя се състои от 7 плочки, които се наричат танове. Те могат да се подредят "
2111"във формата на квадрат. Ако приемем страната на малкото квадратче за условна "
2112"единица, можем да опишем тановете така - 5 правоъгълни равнобедрени "
2113"триъгълници - два малки с катети 1, един среден с катети √2 и два големи с "
2114"катети 2; един квадрат със страна 1; и един успоредник със страни 1 и √2, с "
2115"остър ъгъл от 45°."
2116
2117#: ../boards/gtans.xml.in.h:3
2118msgid ""
2119"Select the tangram to form. Move a piece by dragging it. Right click on it "
2120"to create a symetrical item. Select an item and drag around it for the "
2121"rotation Once the requested shape is created, it will be recognized by the "
2122"computer If you need help, click on the shape button, the border of the "
2123"shape will be drawn."
2124msgstr ""
2125"Изберете танграм. Пплочките се местят с влачене. С натискане на десния бутон "
2126"на мишката се създава симетрична плочка. Ако провлачите плочка около някой "
2127"от ъглите й, тя се завърта. Компютърът автоматично разпознава, кога фигурата "
2128"е наредена. За помощ натиснете бутона за фигурата - ще се покаже контура на "
2129"фигурата."
2130
2131#: ../boards/gtans.xml.in.h:4
2132msgid "The objective is to form a given shape with seven pieces"
2133msgstr "Целта е да се направи зададена фигура чрез седемте плочки"
2134
2135#: ../boards/gtans.xml.in.h:5
2136msgid ""
2137"The original code has been written by Philippe Banwarth in 1999. It has been "
2138"ported to GCompris by Yves Combe in 2005."
2139msgstr ""
2140"Първоначалният код бе написан от Philippe Banwarth през 1999. Кодът бе "
2141"пригоден за GCompris от през 2005."
2142
2143#: ../boards/gtans.xml.in.h:6
2144msgid "The tangram puzzle game"
2145msgstr "Пъзел - танграми"
2146
2147#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2148msgid "Guess a number"
2149msgstr "Познайте число"
2150
2151#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2152msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number that you must discover."
2153msgstr ""
2154"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2155"откриете."
2156
2157#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2158msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2159msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2160
2161#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2162msgid ""
2163"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2164"number in the top right blue entry box. Tux tell you if your number is "
2165"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2166"escape area on the right represents how far you are from the right number. "
2167"If Tux is above or under the escape area, it means your number is higher or "
2168"under the right number."
2169msgstr ""
2170"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2171"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2172"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2173"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2174"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2175"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2176
2177#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2178msgid "Concept taken from EPI games."
2179msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2180
2181#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2182msgid ""
2183"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2184"tower on the right in the empty space on the left."
2185msgstr ""
2186"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2187"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2188
2189#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2190msgid "Reproduce the given tower"
2191msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2192
2193#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2194msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2195msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2196
2197#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2198msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2199msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2200
2201#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
2202msgid "Mouse manipulation"
2203msgstr "Операции с мишката"
2204
2205#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2206msgid "Reproduce the tower on the right side"
2207msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2208
2209#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2210msgid "The Tower of Hanoi"
2211msgstr "„Кула на Ханой“"
2212
2213#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2214msgid ""
2215"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2216"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2217"placed atop a smaller disc"
2218msgstr ""
2219"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2220"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2221"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2222
2223#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2224msgid ""
2225"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2226"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2227"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2228"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2229"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2230"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2231"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2232"Tower_of_hanoi&gt;)"
2233msgstr ""
2234"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2235"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2236"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2237"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2238"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2239"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2240"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2241
2242#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2243msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2244msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2245
2246#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2247msgid ""
2248"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2249"as you get closer."
2250msgstr ""
2251"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2252"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2253
2254#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2255msgid "hexagon"
2256msgstr "Шестоъгълник"
2257
2258#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2259msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2260msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2261
2262#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2263msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2264msgstr ""
2265"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2266
2267#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2268#: ../boards/readingh.xml.in.h:5 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2269#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2270msgid "Reading"
2271msgstr "Четене"
2272
2273#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2274msgid "Reading practice"
2275msgstr "Упражнения по четене"
2276
2277#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2278msgid "apple"
2279msgstr "ябълка"
2280
2281#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2282msgid "back"
2283msgstr "облегалка"
2284
2285#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2286msgid "bag"
2287msgstr "чанта"
2288
2289#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2290msgid "ball"
2291msgstr "топка"
2292
2293#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2294msgid "banana"
2295msgstr "банан"
2296
2297#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2298msgid "bed"
2299msgstr "легло"
2300
2301#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2302msgid "boat"
2303msgstr "лодка"
2304
2305#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2306msgid "book"
2307msgstr "книга"
2308
2309#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2310msgid "bottle"
2311msgstr "бутилка"
2312
2313#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2314msgid "cake"
2315msgstr "торта"
2316
2317#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2318msgid "camel"
2319msgstr "камила"
2320
2321#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2322#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2323msgid "car"
2324msgstr "автомобил"
2325
2326#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2327msgid "cat"
2328msgstr "котка"
2329
2330#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2331msgid "catch"
2332msgstr "влак"
2333
2334#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2335msgid "cheese"
2336msgstr "сирене"
2337
2338#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2339msgid "cow"
2340msgstr "крава"
2341
2342#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2343msgid "dog"
2344msgstr "куче"
2345
2346#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2347msgid "finish"
2348msgstr "финал"
2349
2350#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2351msgid "fish"
2352msgstr "риба"
2353
2354#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2355#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2356msgid "house"
2357msgstr "къща"
2358
2359#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2360msgid "pear"
2361msgstr "круша"
2362
2363#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2364msgid "plane"
2365msgstr "самолет"
2366
2367#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2368msgid "satchel"
2369msgstr "чанта"
2370
2371#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2372#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2373#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2374#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2375#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2376#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2377msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2378msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2379
2380#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2381msgid ""
2382"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2383"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2384msgstr ""
2385"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2386"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2387"отговора."
2388
2389#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2390msgid "Image Name"
2391msgstr "Име на изображението"
2392
2393#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2394msgid "Vocabulary and reading"
2395msgstr "Речник и четене"
2396
2397#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2398msgid "bulb"
2399msgstr "крушка"
2400
2401#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2402msgid "fishing boat"
2403msgstr "рибарска лодка"
2404
2405#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2406msgid "lamp"
2407msgstr "лампа"
2408
2409#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2410msgid "mail box"
2411msgstr "пощенска кутия"
2412
2413#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2414#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2415msgid "postcard"
2416msgstr "пощенска картичка"
2417
2418#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2419#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2420#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2421msgid "sailing boat"
2422msgstr "платноходка"
2423
2424#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2425msgid "egg"
2426msgstr "яйце"
2427
2428#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2429msgid "eggcup"
2430msgstr "чашка за варено яйце"
2431
2432#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2433msgid "flower"
2434msgstr "цвете"
2435
2436#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2437msgid "glass"
2438msgstr "стъкло"
2439
2440#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2441msgid "vase"
2442msgstr "ваза"
2443
2444#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2445msgid "light house"
2446msgstr "фар"
2447
2448#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2449msgid "rocket"
2450msgstr "ракета"
2451
2452#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2453msgid "sofa"
2454msgstr "диван"
2455
2456#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2457#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2458msgid "star"
2459msgstr "звезда"
2460
2461#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2462msgid "bicycle"
2463msgstr "велосипед"
2464
2465#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2466msgid "carrot"
2467msgstr "морков"
2468
2469#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2470msgid "grater"
2471msgstr "ренде"
2472
2473#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2474msgid "tree"
2475msgstr "дърво"
2476
2477#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2478msgid "pencil"
2479msgstr "молив"
2480
2481#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2482msgid "spruce"
2483msgstr "смърч"
2484
2485#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2486msgid "truck"
2487msgstr "камион"
2488
2489#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2490msgid "van"
2491msgstr "микробус"
2492
2493#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2494msgid "castle"
2495msgstr "замък"
2496
2497#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2498msgid "crown"
2499msgstr "корона"
2500
2501#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2502msgid "flag"
2503msgstr "флаг"
2504
2505#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2506msgid "racket"
2507msgstr "ракета"
2508
2509#: ../boards/login.xml.in.h:1
2510msgid ""
2511"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2512msgstr ""
2513"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2514"доклади."
2515
2516#: ../boards/login.xml.in.h:2
2517msgid "GCompris login screen"
2518msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2519
2520#: ../boards/login.xml.in.h:3
2521msgid ""
2522"In order to activate the login screen, you must \n"
2523"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2524"You access the administration part by running 'gcompris -a'.\n"
2525"In the administration, you can create different profiles. In each profiles\n"
2526"you can have a different set of users and select which activities are "
2527"available to them.\n"
2528"To run GCompris in a specific profile, you can run 'gcompris -p profile' "
2529"where 'profile'\n"
2530"is the name of a profile as you created it in the administration."
2531msgstr ""
2532"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2533"да добавите потребители от административния интерфейс на Gcompris.\n"
2534"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2535"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2536"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2537"бъдат достъпни за тях.\n"
2538"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2539"profile“, където „profile“\n"
2540"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2541
2542#: ../boards/login.xml.in.h:10
2543msgid "Select or enter your name to log in GCompris"
2544msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2545
2546#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2547msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2548msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2549
2550#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2551msgid ""
2552"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2553"representation"
2554msgstr ""
2555"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2556"пространство"
2557
2558#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2559msgid "Find your left and right hands"
2560msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2561
2562#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2563msgid "None"
2564msgstr "Няма"
2565
2566#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2567msgid ""
2568"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2569"button on the left, or the green button on the right."
2570msgstr ""
2571"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2572"вляво или зеления вдясно."
2573
2574#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2575#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2576msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2577msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2578
2579#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2580msgid "Find your way out of the maze"
2581msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2582
2583#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2584#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2585msgid "Help Tux get out of this maze."
2586msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2587
2588#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2589#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2590msgid "Maze"
2591msgstr "Лабиринт"
2592
2593#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2594msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2595msgstr ""
2596"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2597
2598#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2599msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2600msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2601
2602#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2603msgid ""
2604"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2605"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2606"let you turn Tux in another direction."
2607msgstr ""
2608"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2609"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2610"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2611
2612#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2613msgid "3D Maze"
2614msgstr "Триизмерен лабиринт"
2615
2616#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2617msgid "Find your way out of the 3D maze"
2618msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2619
2620#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2621msgid ""
2622"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2623"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2624"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2625msgstr ""
2626"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2627"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2628"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2629"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2630
2631#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2632msgid "Find your way out of the invisible maze"
2633msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2634
2635#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2636msgid ""
2637"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2638"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2639"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2640msgstr ""
2641"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2642"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2643"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2644"видим режим."
2645
2646#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2647msgid "Find your way out different type of mazes"
2648msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2649
2650#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2651msgid "Go to Maze activities"
2652msgstr "Занимания с лабиринти"
2653
2654#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2655msgid "Ear-training activity"
2656msgstr "Упражнения за слух"
2657
2658#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2659msgid ""
2660"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2661"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2662msgstr ""
2663"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2664"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2665
2666#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2667msgid "Melody"
2668msgstr "Мелодия"
2669
2670#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2671msgid "Repeat a melody"
2672msgstr "Повтаряне на мелодия"
2673
2674#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2675msgid ""
2676"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2677"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2678"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2679"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2680"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2681msgstr ""
2682"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2683"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2684"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2685"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2686"карти, разкрийте и двете."
2687
2688#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2689msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2690msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2691
2692#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2693msgid "Memory Game with images"
2694msgstr "Игра на памет с изображения"
2695
2696#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
2697msgid "Train your memory and remove all the cards"
2698msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2699
2700#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
2701msgid "Go to Memory activities"
2702msgstr "Занимания за развиване на паметта"
2703
2704#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
2705msgid ""
2706"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
2707"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
2708"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
2709"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
2710"turn over the twins, they both disappear."
2711msgstr ""
2712"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
2713"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
2714"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
2715"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
2716"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
2717
2718#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
2719msgid "Audio memory game"
2720msgstr "Игра за звукова памет"
2721
2722#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
2723msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
2724msgstr ""
2725"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
2726
2727#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
2728#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
2729msgid "Mouse manipulation, Brain."
2730msgstr "Операции с мишката, мислене."
2731
2732#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
2733msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
2734msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
2735
2736#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
2737msgid "Audio memory game against Tux"
2738msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2739
2740#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
2741msgid "Play the audio memory against Tux"
2742msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2743
2744#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
2745msgid ""
2746"A set of blank cards is shown. Each pair is associated by the same picture "
2747"in their hidden faces. Click on a card to can uncover it and see its hidden "
2748"picture. However, you can only see two hidden pictures at once. You have to "
2749"remember the position of the pictures to associate them. To remove a pair of "
2750"cards, uncover both of them. You play alternatively with Tux, and must take "
2751"more pairs of cards than him."
2752msgstr ""
2753"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2754"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2755"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2756"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2757"карти, разкрийте и двете. Играете заедно с Тъкс и трябва да вземето повече "
2758"ръце от него."
2759
2760#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
2761msgid "Memory Game with images, against Tux"
2762msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
2763
2764#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2765msgid "Play to memory against Tux."
2766msgstr "Игра на памет срещу Тъкс."
2767
2768#: ../boards/menu.xml.in.h:1
2769msgid ""
2770"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
2771"activities.\n"
2772"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
2773"The following icons are displayed from right to left.\n"
2774"(note that each icon is displayed only if available in the current "
2775"activity)\n"
2776"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
2777"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
2778"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
2779"    Music note - Repeat the question\n"
2780"    Question Mark - Help\n"
2781"    Tool - The configuration menu\n"
2782"    Tux Plane - About game\n"
2783"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
2784"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
2785"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
2786msgstr ""
2787"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
2788"занимания.\n"
2789"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
2790"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
2791"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
2792"занимание)\n"
2793"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
2794"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
2795"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
2796"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
2797"    Въпросителен знак - Помощ\n"
2798"    Инструмент - Меню за настройки\n"
2799"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
2800"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
2801"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
2802"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст"
2803
2804#: ../boards/menu.xml.in.h:15
2805msgid "GCompris Main Menu"
2806msgstr "Главно меню на GCompris"
2807
2808#: ../boards/menu.xml.in.h:16
2809msgid ""
2810"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
2811"from 2 years old with different activities."
2812msgstr ""
2813"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
2814"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
2815
2816#: ../boards/menu.xml.in.h:18
2817msgid ""
2818"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
2819"edutainment software"
2820msgstr ""
2821"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
2822"собственически образователен софтуер."
2823
2824#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
2825msgid ""
2826"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
2827"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
2828msgstr ""
2829"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
2830"липсващата буква, за да завършите думата."
2831
2832#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
2833msgid "Fill in the missing letter"
2834msgstr "Попълнете липсващата буква"
2835
2836#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
2837msgid "Missing Letter"
2838msgstr "Липсваща буква"
2839
2840#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
2841msgid "Training reading skills"
2842msgstr "Упражнения по четене"
2843
2844#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
2845msgid "Word reading"
2846msgstr "Четене на думи"
2847
2848#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
2849msgid "apple/_pple/a/i/o"
2850msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
2851
2852#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
2853msgid "apple/app_e/l/h/n"
2854msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
2855
2856#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
2857msgid "apple/appl_/e/h/a"
2858msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
2859
2860#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
2861msgid "ball/_all/b/p/d"
2862msgstr "топка/_опка/т/д/к"
2863
2864#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
2865msgid "ball/b_ll/a/u/o"
2866msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
2867
2868#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
2869msgid "ball/bal_/l/h/s"
2870msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
2871
2872#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
2873msgid "banana/_anana/b/p/d"
2874msgstr "банан/_анан/б/в/п"
2875
2876#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
2877msgid "banana/b_nana/a/o/i"
2878msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
2879
2880#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
2881msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
2882msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
2883
2884#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
2885msgid "bed/_ed/b/l/f"
2886msgstr "легло/_егло/л/к/н"
2887
2888#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
2889msgid "bed/b_d/e/a/i"
2890msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
2891
2892#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
2893msgid "bed/be_/d/p/b"
2894msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
2895
2896#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
2897msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
2898msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
2899
2900#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
2901msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
2902msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
2903
2904#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
2905msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
2906msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
2907
2908#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
2909msgid "cake/_ake/c/p/d"
2910msgstr "торта/_орта/т/д/п"
2911
2912#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
2913msgid "cake/c_ke/a/o/e"
2914msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
2915
2916#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
2917msgid "cake/ca_e/k/q/c"
2918msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
2919
2920#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
2921msgid "car/_ar/c/k/b"
2922msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
2923
2924#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
2925msgid "car/c_r/a/k/o"
2926msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
2927
2928#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
2929msgid "car/ca_/r/w/k"
2930msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
2931
2932#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
2933msgid "dog/_og/d/p/q"
2934msgstr "куче/_уче/к/г/с"
2935
2936#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
2937msgid "dog/d_g/o/g/a"
2938msgstr "куче/к_че/у/о/а"
2939
2940#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
2941msgid "dog/do_/g/p/q"
2942msgstr "куче/куч_/е/и/о"
2943
2944#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
2945msgid "fish/_ish/f/h/l"
2946msgstr "риба/_иба/р/в/н"
2947
2948#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
2949msgid "fish/f_sh/i/u/l"
2950msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
2951
2952#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
2953msgid "fish/fis_/h/o/i"
2954msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
2955
2956#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
2957msgid "house/_ouse/h/e/j"
2958msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
2959
2960#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
2961msgid "house/h_use/o/f/u"
2962msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
2963
2964#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
2965msgid "house/hous_/e/a/i"
2966msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
2967
2968#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
2969msgid "plane/_lane/p/g/d"
2970msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
2971
2972#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
2973msgid "plane/p_ane/l/j/i"
2974msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
2975
2976#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
2977msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
2978msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
2979
2980#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
2981msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
2982msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
2983
2984#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
2985msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
2986msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
2987
2988#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
2989msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
2990msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
2991
2992#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
2993msgid "Can count"
2994msgstr "Можете да броите"
2995
2996#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
2997msgid ""
2998"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
2999"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
3000msgstr ""
3001"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
3002"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
3003"екрана."
3004
3005#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
3006msgid "Money"
3007msgstr "Пари"
3008
3009#: ../boards/money.xml.in.h:4
3010msgid "Practice money usage"
3011msgstr "Упражнения за боравене с пари"
3012
3013#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
3014msgid ""
3015"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
3016"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
3017msgstr ""
3018"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
3019"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
3020
3021#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
3022msgid "Practice money usage including cents"
3023msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
3024
3025#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
3026msgid "Rebuild the mosaic"
3027msgstr "Постройте наново мозайката"
3028
3029#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
3030msgid "Mouse-manipulation boards"
3031msgstr "Занимания за операции с мишка"
3032
3033#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
3034msgid "Assemble the puzzle"
3035msgstr "Завършете пъзела"
3036
3037#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
3038msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
3039msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
3040
3041#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
3042msgid ""
3043"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
3044"main board."
3045msgstr ""
3046"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
3047"централната зона."
3048
3049#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
3050msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3051msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3052
3053#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3054msgid "Spatial representation"
3055msgstr "Представа за пространство"
3056
3057#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3058msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3059msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3060
3061#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3062msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3063msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3064
3065#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3066msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3067msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3068
3069#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3070msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3071msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3072
3073#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3074msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3075msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3076
3077#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3078msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3079msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3080
3081#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3082msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3083msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3084
3085#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3086msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3087msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3088
3089#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3090msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3091msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3092
3093#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3094msgid ""
3095"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3096"on Tux to open the parachute."
3097msgstr ""
3098"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3099"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3100"Тъкс."
3101
3102#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3103msgid ""
3104"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3105"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3106msgstr ""
3107"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3108"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3109
3110#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3111msgid "Parachutist"
3112msgstr "Парашутист"
3113
3114#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3115msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3116msgstr ""
3117"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3118"играете."
3119
3120#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3121msgid ""
3122"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3123"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3124msgstr ""
3125"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3126"за управление на въртолета."
3127
3128#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3129msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3130msgstr ""
3131"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3132
3133#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3134msgid "Number"
3135msgstr "Число"
3136
3137#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3138msgid "Numbers in Order"
3139msgstr "Подредени числа"
3140
3141#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3142msgid "Add a language-binding to gcompris."
3143msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3144
3145#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3146msgid "Advanced Python Programmer :)"
3147msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3148
3149#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3150msgid "Python Test"
3151msgstr "Тест по Питон"
3152
3153#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3154msgid "Test board for the python plugin"
3155msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3156
3157#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3158msgid ""
3159"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3160msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3161
3162#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3163msgid "A memory game based on trains"
3164msgstr "Игра за памет, базирана на влакове"
3165
3166#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3167msgid ""
3168"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3169"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3170"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3171"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3172msgstr ""
3173"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3174"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3175"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3176"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3177
3178#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3179msgid "Memory-training"
3180msgstr "Упражнения за паметта"
3181
3182#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3183msgid "Railway"
3184msgstr "Железница"
3185
3186#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3187msgid "Click on the correct colored object."
3188msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3189
3190#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3191msgid "Click on the matching color"
3192msgstr "Натиснете правилния цвят"
3193
3194#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3195msgid "Read the names of colors"
3196msgstr "Четене на цветове"
3197
3198#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3199msgid "This board teaches basic colors."
3200msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3201
3202#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3203msgid "black"
3204msgstr "черно"
3205
3206#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3207msgid "blue"
3208msgstr "синьо"
3209
3210#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3211msgid "brown"
3212msgstr "кафяво"
3213
3214#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3215msgid "green"
3216msgstr "зелено"
3217
3218#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3219msgid "grey"
3220msgstr "сиво"
3221
3222#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3223msgid "orange"
3224msgstr "оранжево"
3225
3226#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3227msgid "pink"
3228msgstr "розово"
3229
3230#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3231msgid "red"
3232msgstr "червено"
3233
3234#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3235msgid "violet"
3236msgstr "лилаво"
3237
3238#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3239msgid "white"
3240msgstr "бяло"
3241
3242#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3243msgid "yellow"
3244msgstr "жълто"
3245
3246#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3247msgid "Go to the Reading activities"
3248msgstr "Занимания по четене"
3249
3250#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3251msgid ""
3252"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3253"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3254msgstr ""
3255"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3256"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3257
3258#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3259msgid "Horizontal reading practice"
3260msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3261
3262#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3263msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3264msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3265
3266#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:3
3267msgid "Read training in a limited time"
3268msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3269
3270#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3271msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3272msgstr ""
3273"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3274
3275#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3276msgid "Vertical-reading practice"
3277msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3278
3279#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3280msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3281msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3282
3283#: ../boards/redraw.xml.in.h:2 ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3284msgid ""
3285"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3286"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3287"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3288"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3289msgstr ""
3290"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3291"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3292"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3293"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3294
3295#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3296msgid "Redraw the given item"
3297msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3298
3299#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3300msgid ""
3301"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3302"the left."
3303msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3304
3305#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3306msgid "Mirror the given item"
3307msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3308
3309#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3310msgid ""
3311"Can move the mouse, can read numbers and substract numbers up to 10 for the "
3312"first level"
3313msgstr ""
3314"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3315"ниво"
3316
3317#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3318msgid ""
3319"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3320"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3321"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3322msgstr ""
3323"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3324"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3325"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3326
3327#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3328msgid "Practice subtraction with a fun game"
3329msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3330
3331#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3332msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3333msgstr ""
3334"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3335"блок."
3336
3337#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3338#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3339#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3340#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3341#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3342#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3343#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3344#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3345#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3346#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3347msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3348msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3349
3350#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3351msgid "Balance the scales properly"
3352msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3353
3354#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3355msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3356msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
3357
3358#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
3359msgid ""
3360"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
3361"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
3362"released under the GPL licence."
3363msgstr ""
3364"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
3365"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
3366"издадена под лиценза GPL."
3367
3368#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
3369msgid ""
3370"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
3371"arranged in any order."
3372msgstr ""
3373"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
3374"се подреждат във всякакъв ред."
3375
3376#: ../boards/searace.xml.in.h:1
3377msgid "Direct your boat accurately to win the race."
3378msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
3379
3380#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
3381msgid ""
3382"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
3383"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
3384"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
3385"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
3386"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
3387"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
3388"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
3389"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
3390"to improve your program and start a new race with the same weather "
3391"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
3392"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
3393"next level will give you more complex weather conditions."
3394msgstr ""
3395"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
3396"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
3397"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
3398"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
3399"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
3400"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
3401"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
3402"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
3403"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
3404"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
3405"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
3406"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
3407"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
3408
3409#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
3410msgid ""
3411"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
3412"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
3413"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
3414"concept to children."
3415msgstr ""
3416"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
3417"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
3418"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
3419"децата в понятието програмиране."
3420
3421#: ../boards/searace.xml.in.h:4
3422msgid "Sea race (2 Players)"
3423msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
3424
3425#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
3426msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
3427msgstr ""
3428"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
3429
3430#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
3431msgid "Sea race (Single Player)"
3432msgstr "Морско състезание (1 играч)"
3433
3434#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
3435msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
3436msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
3437
3438#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
3439msgid "Counting skills"
3440msgstr "Умения по броене"
3441
3442#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
3443msgid "In a limited time, count the number of dots"
3444msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
3445
3446#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
3447msgid "Numbers With Dice"
3448msgstr "Числа със зар"
3449
3450#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
3451msgid ""
3452"With the keyboard, type the number corresponding to the number of dots on "
3453"the falling dice."
3454msgstr ""
3455"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
3456"падащия зар."
3457
3458#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
3459msgid "Numbers with pairs of dice"
3460msgstr "Числа със зар"
3461
3462#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
3463msgid ""
3464"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
3465"to navigate to the required depth."
3466msgstr ""
3467"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
3468"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
3469
3470#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
3471msgid "Learn how a submarine works"
3472msgstr "Научете как работи подводницата"
3473
3474#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
3475msgid "Physics basics"
3476msgstr "Основи на физиката"
3477
3478#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
3479msgid "Pilot a submarine"
3480msgstr "Управление на подводница"
3481
3482#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
3483msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
3484msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
3485
3486#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
3487msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
3488msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
3489
3490#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
3491msgid ""
3492"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
3493"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
3494"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
3495"not let you enter invalid data."
3496msgstr ""
3497"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
3498"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
3499"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
3500"въвеждането на неправилни данни."
3501
3502#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
3503msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
3504msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
3505
3506#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
3507msgid ""
3508"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
3509msgstr ""
3510"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
3511"район."
3512
3513#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
3514msgid ""
3515"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
3516"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
3517"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
3518"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
3519"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
3520"Sudoku&gt;)."
3521msgstr ""
3522"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
3523"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
3524"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
3525"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
3526"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
3527"Судоку&gt;)."
3528
3529#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
3530msgid ""
3531"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
3532"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
3533"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
3534"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
3535"opposite order."
3536msgstr ""
3537"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
3538"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
3539"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
3540"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
3541"обратен ред."
3542
3543#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
3544msgid "Super Brain"
3545msgstr "Свръхмозък"
3546
3547#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
3548msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
3549msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
3550
3551#: ../boards/target.xml.in.h:1
3552msgid ""
3553"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
3554msgstr ""
3555"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
3556
3557#: ../boards/target.xml.in.h:2
3558msgid ""
3559"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
3560"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
3561"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
3562"or the OK button."
3563msgstr ""
3564"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
3565"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
3566"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
3567"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
3568
3569#: ../boards/target.xml.in.h:3
3570msgid "Hit the target and count your points"
3571msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
3572
3573#: ../boards/target.xml.in.h:4
3574msgid "Practice addition with a target game"
3575msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
3576
3577#: ../boards/target.xml.in.h:5
3578msgid "Throw darts at a target and count your score."
3579msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
3580
3581#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
3582msgid "Drawing activity (pixmap)"
3583msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
3584
3585#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
3586msgid "Launch Tuxpaint"
3587msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
3588
3589#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
3590msgid "Tuxpaint"
3591msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
3592
3593#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
3594msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
3595msgstr ""
3596"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
3597"ще приключи."
3598
3599#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
3600msgid "mouse and keyboard manipulation"
3601msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
3602
3603#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
3604msgid "A sliding-block puzzle game"
3605msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
3606
3607#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
3608msgid ""
3609"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
3610msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
3611
3612#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
3613msgid ""
3614"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
3615"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
3616"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
3617"him."
3618msgstr ""
3619"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
3620"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
3621"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
3622
3623#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
3624msgid "Learn about the water cycle"
3625msgstr "Научете водния кръговрат"
3626
3627#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
3628msgid "Learn the water cycle"
3629msgstr "Научете водния кръговрат"
3630
3631#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
3632msgid ""
3633"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
3634"system back up so he can take a shower."
3635msgstr ""
3636"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
3637"система така, че да може да се изкъпе."
3638
3639#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
3640msgid "Falling Words"
3641msgstr "Падащи думи"
3642
3643#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
3644msgid "Keyboard training"
3645msgstr "Упражнения с клавиатурата"
3646
3647#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
3648msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
3649msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
3650
3651#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
3652msgid "Type the falling words before they reach the ground"
3653msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
3654
3655#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
3656msgid "Administration for gcompris"
3657msgstr "Администриране на GCompris"
3658
3659#: ../gcompris.desktop.in.h:1
3660msgid "Educational game for ages 2 to 10"
3661msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
3662
3663#: ../gcompris.desktop.in.h:2
3664msgid "Educational suite gcompris"
3665msgstr "Образователна серия GCompris"
3666
3667#: ../gcompris.desktop.in.h:3
3668msgid "Multiple activities for kids"
3669msgstr "Многообразни занимания за деца"
3670
3671#: ../src/boards/chess.c:189
3672msgid ""
3673"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3674"to play chess in gcompris.\n"
3675"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3676"GNU/Linux distribution\n"
3677"And check it is located here: "
3678msgstr ""
3679"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3680"за да играете шах в GCompris\n"
3681"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3682"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3683"И проверете дали я има в "
3684
3685#: ../src/boards/chess.c:228
3686msgid ""
3687"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3688"to play chess in gcompris.\n"
3689"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3690"GNU/Linux distribution\n"
3691"And check it is in "
3692msgstr ""
3693"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3694"за да играете шах в GCompris\n"
3695"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3696"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3697"И проверете дали я има в "
3698
3699#: ../src/boards/chess.c:569
3700msgid "White's Turn"
3701msgstr "Ред на белите"
3702
3703#: ../src/boards/chess.c:569
3704msgid "Black's Turn"
3705msgstr "Ред на черните"
3706
3707#: ../src/boards/chess.c:713
3708msgid "White checks"
3709msgstr "Шах на белите"
3710
3711#: ../src/boards/chess.c:715
3712msgid "Black checks"
3713msgstr "Шах на черните"
3714
3715#: ../src/boards/chess.c:1052
3716msgid "Black mates"
3717msgstr "Мат на черните"
3718
3719#: ../src/boards/chess.c:1057
3720msgid "White mates"
3721msgstr "Мат на белите"
3722
3723#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
3724#: ../src/gcompris/bonus.c:321
3725msgid "Drawn game"
3726msgstr "Равна игра"
3727
3728#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
3729#. require by all utf8-functions
3730#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
3731#: ../src/boards/click_on_letter.c:243 ../src/boards/click_on_letter.c:260
3732#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:564
3733msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
3734msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
3735
3736#: ../src/boards/click_on_letter.c:272
3737#, c-format
3738msgid ""
3739"Error: this activity requires that you first install\n"
3740"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
3741msgstr ""
3742"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3743"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
3744
3745#: ../src/boards/click_on_letter.c:279
3746#, c-format
3747msgid ""
3748"Error: this activity requires that you first install\n"
3749"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
3750msgstr ""
3751"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3752"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
3753
3754#: ../src/boards/click_on_letter.c:287
3755msgid ""
3756"Error: this activity cannot be played with the\n"
3757"sound effects disabled.\n"
3758"Go to the configuration dialogue to\n"
3759"enable the sound"
3760msgstr ""
3761"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
3762"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
3763"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
3764"за да включите звука."
3765
3766#: ../src/boards/clickgame.c:178
3767#, c-format
3768msgid "Couldn't open dir: %s"
3769msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
3770
3771#: ../src/boards/clockgame.c:536 ../src/boards/clockgame.c:546
3772msgid "Set the watch to:"
3773msgstr "Настройте часовника на:"
3774
3775#: ../src/boards/colors.c:57
3776msgid "Click on the blue duck"
3777msgstr "Натиснете синята играчка"
3778
3779#: ../src/boards/colors.c:58
3780msgid "Click on the brown duck"
3781msgstr "Натиснете кафявата играчка"
3782
3783#: ../src/boards/colors.c:59
3784msgid "Click on the green duck"
3785msgstr "Натиснете зелената играчка"
3786
3787#: ../src/boards/colors.c:60
3788msgid "Click on the grey duck"
3789msgstr "Натиснете сивата играчка"
3790
3791#: ../src/boards/colors.c:61
3792msgid "Click on the orange duck"
3793msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
3794
3795#: ../src/boards/colors.c:62
3796msgid "Click on the purple duck"
3797msgstr "Натиснете лилавата играчка"
3798
3799#: ../src/boards/colors.c:63
3800msgid "Click on the red duck"
3801msgstr "Натиснете червената играчка"
3802
3803#: ../src/boards/colors.c:64
3804msgid "Click on the yellow duck"
3805msgstr "Натиснете жълтата играчка"
3806
3807#: ../src/boards/colors.c:65
3808msgid "Click on the black duck"
3809msgstr "Натиснете черната играчка"
3810
3811#: ../src/boards/colors.c:66
3812msgid "Click on the white duck"
3813msgstr "Натиснете бялата играчка"
3814
3815#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
3816#: ../src/boards/gletters.c:222 ../src/boards/memory.c:560
3817msgid "0123456789"
3818msgstr "0123456789"
3819
3820#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
3821#: ../src/boards/gletters.c:232 ../src/boards/memory.c:570
3822msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
3823msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
3824
3825#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
3826msgid ""
3827"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
3828"side."
3829msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
3830
3831#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
3832msgid "Tower of Hanoi"
3833msgstr "„Кула на Ханой“"
3834
3835#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
3836msgid "Move the entire stack to the right peg"
3837msgstr "Преместете целия куп на дясното колче"
3838
3839#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
3840msgid "Learn how to read"
3841msgstr "Научете се как да четете"
3842
3843#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
3844#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3845#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
3846#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
3847msgid "left"
3848msgstr "лява"
3849
3850#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
3851#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3852#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
3853#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
3854msgid "right"
3855msgstr "дясна"
3856
3857#: ../src/boards/maze.c:492
3858msgid ""
3859"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
3860"moves"
3861msgstr ""
3862"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
3863"се движите"
3864
3865#: ../src/boards/maze.c:494
3866msgid ""
3867"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
3868msgstr ""
3869"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
3870"да се движите"
3871
3872#: ../src/boards/memory.c:250
3873msgid "Memory"
3874msgstr "Памет"
3875
3876#: ../src/boards/memory.c:251
3877msgid "Find the matching pair"
3878msgstr "Намерете съответстващата двойка"
3879
3880#: ../src/boards/menu.c:79
3881msgid "Main Menu"
3882msgstr "Главно меню"
3883
3884#: ../src/boards/menu.c:80
3885msgid "Select a Board"
3886msgstr "Изберете игра"
3887
3888#: ../src/boards/money.c:488
3889#, c-format
3890msgid "$ %.2f"
3891msgstr "$ %.2f"
3892
3893#: ../src/boards/money.c:501
3894#, c-format
3895msgid "$ %.0f"
3896msgstr "$ %.0f"
3897
3898#: ../src/boards/paratrooper.c:102
3899msgid "Paratrooper"
3900msgstr "Парашутист"
3901
3902#: ../src/boards/paratrooper.c:103
3903msgid "Direct the paratrooper to help him land safely"
3904msgstr ""
3905"Насочвайте парашутиста така, че да му помогнете да се приземи безопасно"
3906
3907#: ../src/boards/planegame.c:78
3908msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
3909msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
3910
3911#: ../src/boards/python.c:62
3912msgid "Python Board"
3913msgstr "Дъска Питон"
3914
3915#: ../src/boards/python.c:63
3916msgid "Special board that embeds python into gcompris."
3917msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
3918
3919#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
3920msgid "Select a profile:"
3921msgstr "Изберете профил:"
3922
3923#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
3924msgid "Filter"
3925msgstr "Филтър"
3926
3927#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
3928msgid "Select all"
3929msgstr "Избор на всичко"
3930
3931#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
3932msgid "Unselect all"
3933msgstr "Премахване на избора"
3934
3935#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3936msgid "Main menu"
3937msgstr "Главно меню"
3938
3939#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3940msgid "/"
3941msgstr "/"
3942
3943#. columns for Board name
3944#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
3945#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
3946#. image.show()
3947#. column_pref.set_widget(image)
3948#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
3949msgid "Active"
3950msgstr "Активно"
3951
3952#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
3953msgid "Board title"
3954msgstr "Заглавие на заниманието"
3955
3956#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
3957#, python-format
3958msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
3959msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
3960
3961#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
3962#, python-format
3963msgid ""
3964"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
3965"for profile <b>%s</b></span>"
3966msgstr ""
3967"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
3968"за профил <b>%s</b></span>"
3969
3970#. Init configuration window:
3971#. all the configuration functions will use it
3972#. all the configuration functions returns values for their key in
3973#. the dict passed to the apply_callback
3974#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
3975#. we can add what you want in it.
3976#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
3977#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
3978#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
3979#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
3980#, python-format
3981msgid ""
3982"<b>%s</b> configuration\n"
3983" for profile <b>%s</b>"
3984msgstr ""
3985"<b>%s</b> конфигурация\n"
3986" за профил <b>%s</b>"
3987
3988#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
3989#: ../src/boards/python/pythontest.py:473
3990msgid "Select sound locale"
3991msgstr "Изберете локал за звука"
3992
3993#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
3994msgid "Editing a Class"
3995msgstr "Редактиране на клас"
3996
3997#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
3998msgid "Editing class: "
3999msgstr "Редактиране на клас: "
4000
4001#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
4002msgid "Editing a new class"
4003msgstr "Редактиране на нов клас"
4004
4005#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
4006msgid "Class:"
4007msgstr "Клас:"
4008
4009#. FIXME: How to remove the default selection
4010#. Label and Entry for the teacher name
4011#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
4012msgid "Teacher:"
4013msgstr "Учител:"
4014
4015#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
4016msgid "Assign all the users belonging to this class"
4017msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
4018
4019#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
4020#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
4021#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
4022#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
4023msgid "First Name"
4024msgstr "Име"
4025
4026#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
4027#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
4028#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
4029#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
4030msgid "Last Name"
4031msgstr "Фамилия"
4032
4033#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
4034msgid "You need to provide at least a name for your class"
4035msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
4036
4037#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
4038msgid "There is already a class with this name"
4039msgstr "Вече има клас с това име"
4040
4041#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
4042#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
4043#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
4044msgid "Class"
4045msgstr "Клас"
4046
4047#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
4048msgid "Teacher"
4049msgstr "Учител"
4050
4051#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4052msgid "Editing a Group"
4053msgstr "Редактиране на група"
4054
4055#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4056msgid "Editing group: "
4057msgstr "Редактиране на група: "
4058
4059#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4060msgid " for class: "
4061msgstr " за клас: "
4062
4063#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4064msgid "Editing a new group"
4065msgstr "Редактиране на нова група"
4066
4067#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4068msgid "Group:"
4069msgstr "Група:"
4070
4071#. FIXME: How to remove the selection
4072#. Label and Entry for the first name
4073#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4074#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4075msgid "Description:"
4076msgstr "Описание:"
4077
4078#. Top message gives instructions
4079#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4080msgid "Assign all the users belonging to this group"
4081msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4082
4083#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4084msgid "You need to provide at least a name for your group"
4085msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4086
4087#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4088msgid "There is already a group with this name"
4089msgstr "Вече има група с това име"
4090
4091#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4092msgid "Select a class:"
4093msgstr "Изберете клас:"
4094
4095#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4096#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4097#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4098msgid "Group"
4099msgstr "Група"
4100
4101#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4102#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4103#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4104#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4105msgid "Description"
4106msgstr "Описание"
4107
4108#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4109msgid "You must first select a group in the list"
4110msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4111
4112#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4113#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4114msgid "Login"
4115msgstr "Влизане"
4116
4117#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4118#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4119msgid "Birth Date"
4120msgstr "Дата на раждане"
4121
4122#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4123#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4124msgid "Boards"
4125msgstr "Занимания"
4126
4127#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4128#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4129msgid "Groups"
4130msgstr "Групи"
4131
4132#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4133#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4134msgid "Profiles"
4135msgstr "Профили"
4136
4137#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4138#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4139msgid "Classes"
4140msgstr "Класове"
4141
4142#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4143#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4144msgid "Users"
4145msgstr "Потребители"
4146
4147#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4148msgid "Editing a Profile"
4149msgstr "Редактиране на профил"
4150
4151#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4152msgid "Editing profile: "
4153msgstr "Редактиране на профил: "
4154
4155#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4156msgid "Editing a new profile"
4157msgstr "Редактиране на нов профил"
4158
4159#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4160msgid "Profile:"
4161msgstr "Профил:"
4162
4163#. Top message gives instructions
4164#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4165msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4166msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4167
4168#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4169msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4170msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4171
4172#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4173msgid "There is already a profile with this name"
4174msgstr "Вече има профил с това име"
4175
4176#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4177#: ../src/gcompris/board_config.c:602 ../src/gcompris/board_config.c:727
4178msgid "Default"
4179msgstr "По подразбиране"
4180
4181#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4182msgid "Profile"
4183msgstr "Профил"
4184
4185#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4186msgid "[Default]"
4187msgstr "[По подразбиране]"
4188
4189#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4190msgid "Editing a User"
4191msgstr "Редактиране на потребител"
4192
4193#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4194msgid "Editing a User "
4195msgstr "Редактиране на потребител "
4196
4197#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4198msgid "Editing a new user"
4199msgstr "Редактиране на нов потребител"
4200
4201#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4202msgid "Login:"
4203msgstr "Влизане:"
4204
4205#. FIXME: How to remove the selection
4206#. Label and Entry for the first name
4207#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4208msgid "First name:"
4209msgstr "Име:"
4210
4211#. Label and Entry for the last name
4212#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4213msgid "Last name:"
4214msgstr "Фамилия:"
4215
4216#. Label and Entry for the birth date
4217#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4218msgid "Birth date:"
4219msgstr "Дата на раждане:"
4220
4221#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4222msgid ""
4223"You need to provide at least a login, firstname and lastname for your users"
4224msgstr ""
4225"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4226
4227#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4228msgid "There is already a user with this login"
4229msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4230
4231#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4232msgid ""
4233"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4234"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4235"login;First name;Last name;Birth date\n"
4236"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4237msgstr ""
4238"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4239"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4240"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4241"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4242
4243#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4244#, python-format
4245msgid ""
4246"One or more logins are not unique !\n"
4247"You need to change them: %s !"
4248msgstr ""
4249"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
4250"Трябва да ги промените: %s!"
4251
4252#: ../src/boards/python/anim.py:59
4253msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
4254msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
4255
4256#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
4257#: ../src/boards/python/anim.py:417
4258msgid ""
4259"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
4260"to enable SVG Save/restore."
4261msgstr ""
4262"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
4263"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
4264"четете SVG."
4265
4266#: ../src/boards/python/anim.py:2206
4267msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
4268msgstr ""
4269"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
4270"включите."
4271
4272#: ../src/boards/python/anim.py:2362
4273msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
4274msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
4275
4276#: ../src/boards/python/anim.py:2364
4277msgid "The corresponding items have been skipped."
4278msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
4279
4280#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
4281#, python-format
4282msgid ", %d"
4283msgstr ", %d"
4284
4285#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
4286#, python-format
4287msgid " and %d"
4288msgstr " и %d"
4289
4290#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
4291#, python-format
4292msgid "%d is divisible by %s."
4293msgstr "%d е делимо на %s."
4294
4295#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
4296msgid "1 is not a prime number."
4297msgstr "1 не е просто число"
4298
4299#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
4300#, python-format
4301msgid "Primes less than %d"
4302msgstr "Простите са по-малки от %d"
4303
4304#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
4305#, python-format
4306msgid ""
4307"Multiples of %d include %s,\n"
4308"but %d is not a multiple of %d."
4309msgstr ""
4310"Кратните на %d включват %s,\n"
4311"но %d не е кратно на %d."
4312
4313#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
4314#, python-format
4315msgid "Factors of %d"
4316msgstr "Делими на %d"
4317
4318#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
4319#, python-format
4320msgid "%s are the factors of %d."
4321msgstr "%s са делими на %d."
4322
4323#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
4324#, python-format
4325msgid "Multiples of %d"
4326msgstr "Кратни на %d"
4327
4328#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
4329#, python-format
4330msgid "%s = %d"
4331msgstr "%s = %d"
4332
4333#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
4334#, python-format
4335msgid "%d + %d"
4336msgstr "%d + %d"
4337
4338#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
4339#, python-format
4340msgid "%d − %d"
4341msgstr "%d - %d"
4342
4343#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
4344#, python-format
4345msgid "%d × %d"
4346msgstr "%d × %d"
4347
4348#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
4349#, python-format
4350msgid "%d ∕ %d"
4351msgstr "%d ∕ %d"
4352
4353#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
4354#, python-format
4355msgid "Equal to %d"
4356msgstr "Равно на %d"
4357
4358#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
4359#, python-format
4360msgid "Not equal to %d"
4361msgstr "Не е равно на %d"
4362
4363#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
4364msgid ""
4365"You were eaten by a Troggle.\n"
4366"Press <Return> to continue."
4367msgstr ""
4368"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
4369"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4370
4371#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
4372msgid "You ate a wrong number.\n"
4373msgstr "Изядохте грешно число\n"
4374
4375#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
4376msgid ""
4377"\n"
4378"Press <Return> to continue."
4379msgstr ""
4380"\n"
4381"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4382
4383#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
4384msgid ""
4385"T\n"
4386"R\n"
4387"O\n"
4388"G\n"
4389"G\n"
4390"L\n"
4391"E"
4392msgstr ""
4393"Т\n"
4394"Р\n"
4395"О\n"
4396"Г\n"
4397"Ъ\n"
4398"Л\n"
4399" "
4400
4401#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
4402#, python-format
4403msgid "Guess a number between %d and %d"
4404msgstr "Познайте число между %d и %d"
4405
4406#: ../src/boards/python/guessnumber.py:337
4407#: ../src/boards/python/guessnumber.py:338
4408#, python-format
4409msgid "Please enter a number between %d and %d"
4410msgstr "Въведете число между %d и %d"
4411
4412#: ../src/boards/python/guessnumber.py:343
4413#: ../src/boards/python/guessnumber.py:344
4414msgid "Out of range"
4415msgstr "Извън диапазона"
4416
4417#: ../src/boards/python/guessnumber.py:350
4418#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
4419msgid "Too high"
4420msgstr "Твърде голямо"
4421
4422#: ../src/boards/python/guessnumber.py:353
4423#: ../src/boards/python/guessnumber.py:354
4424msgid "Too low"
4425msgstr "Твърде малко"
4426
4427#: ../src/boards/python/login.py:115
4428msgid "Profile: "
4429msgstr "Профил: "
4430
4431#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
4432msgid "Login: "
4433msgstr "Потребителски име: "
4434
4435#. toggle box
4436#: ../src/boards/python/login.py:535
4437msgid "Uppercase only text"
4438msgstr "Само текст с главни букви"
4439
4440#. toggle box
4441#: ../src/boards/python/login.py:545
4442msgid "Enter login to log in"
4443msgstr "Въведете потребителско име"
4444
4445#: ../src/boards/python/mosaic.py:210
4446msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
4447msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
4448
4449#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
4450msgid ""
4451"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
4452"Programming language."
4453msgstr ""
4454"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
4455"езика за програмиране Питон."
4456
4457#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
4458msgid ""
4459"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
4460"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
4461msgstr ""
4462"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
4463"Питон.\n"
4464"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
4465
4466#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
4467msgid "This activity is not playable, just a test"
4468msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
4469
4470#. toggle box
4471#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
4472msgid "Disable line drawing in circle"
4473msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
4474
4475#. combo box
4476#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
4477msgid "Color of the line"
4478msgstr "Цвят на линията"
4479
4480#. spin button for int
4481#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
4482msgid "Distance between circles"
4483msgstr "Разстояние между окръжностите"
4484
4485#. radio buttons for circle or rectangle
4486#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
4487msgid "Use circles"
4488msgstr "Използване на окръжности"
4489
4490#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
4491msgid "Use rectangles"
4492msgstr "Използване на правоъгълници"
4493
4494#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
4495msgid "Choice of pattern"
4496msgstr "Избор на шаблон"
4497
4498#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
4499msgid "Level"
4500msgstr "Ниво"
4501
4502#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
4503msgid "Coordinate"
4504msgstr "Координати"
4505
4506#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
4507#: ../src/boards/python/searace.py:232
4508msgid "The race is already being run"
4509msgstr "Състезанието вече е започнало"
4510
4511#. Manage default cases (no params given)
4512#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
4513#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4514#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
4515#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
4516#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
4517msgid "forward"
4518msgstr "напред"
4519
4520#: ../src/boards/python/searace.py:526
4521msgid "COMMANDS ARE"
4522msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
4523
4524#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
4525#: ../src/boards/python/searace.py:752
4526msgid "This is a draw"
4527msgstr "Равенство"
4528
4529#: ../src/boards/python/searace.py:759
4530msgid "The Red boat has won"
4531msgstr "Победител е червената лодка"
4532
4533#: ../src/boards/python/searace.py:762
4534msgid "The Green boat has won"
4535msgstr "Победител е зелената лодка"
4536
4537#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
4538msgid "Angle:"
4539msgstr "Ъгъл:"
4540
4541#: ../src/boards/python/searace.py:780
4542msgid "Wind:"
4543msgstr "Вятър:"
4544
4545#: ../src/boards/python/searace.py:861
4546msgid "Syntax error at line"
4547msgstr "Синтактична грешка в ред"
4548
4549#: ../src/boards/python/searace.py:879
4550msgid "The command"
4551msgstr "Командата"
4552
4553#: ../src/boards/python/searace.py:898
4554msgid "Unknown command at line"
4555msgstr "Непозната команда на ред"
4556
4557#: ../src/boards/python/searace.py:1022
4558msgid "Distance:"
4559msgstr "Разстояние:"
4560
4561#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
4562msgid ""
4563"Cannot find Tuxpaint. \n"
4564" Install it to use this board !"
4565msgstr ""
4566"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
4567"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
4568
4569#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
4570msgid "Waiting for Tuxpaint finishes"
4571msgstr "Изчакване завършването на Tuxpaint"
4572
4573#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
4574msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
4575msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
4576
4577#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
4578msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
4579msgstr ""
4580"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
4581"640x480)"
4582
4583#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
4584msgid "Disable shape rotation"
4585msgstr "Изключване на ротацията на форми"
4586
4587#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
4588msgid "Show Uppercase text only"
4589msgstr "Показване само на текст с главни букви"
4590
4591#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
4592msgid "Disable stamps"
4593msgstr "Изключване на печати"
4594
4595#: ../src/boards/railroad.c:95
4596msgid "Memory game"
4597msgstr "Игра за памет"
4598
4599#: ../src/boards/railroad.c:96
4600msgid "Build a train according to the model"
4601msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
4602
4603#: ../src/boards/reading.c:366
4604msgid "Please, check if the word"
4605msgstr "Проверете дали думата"
4606
4607#: ../src/boards/reading.c:386
4608msgid "is being displayed"
4609msgstr "е показана"
4610
4611#: ../src/boards/reading.c:557
4612msgid "I am Ready"
4613msgstr "Готов(а) съм"
4614
4615#: ../src/boards/reading.c:597
4616msgid "Yes, I saw it"
4617msgstr "Да, видях я"
4618
4619#: ../src/boards/reading.c:627
4620msgid "No, it was not there"
4621msgstr "Не, нямаше я там"
4622
4623#. Report what was wrong in the log
4624#: ../src/boards/reading.c:665
4625#, c-format
4626msgid "The word to find was '%s'"
4627msgstr "Думата за намиране е „%s“"
4628
4629#: ../src/boards/reading.c:668
4630msgid "But it was not displayed"
4631msgstr "Но тя не беше показана"
4632
4633#: ../src/boards/reading.c:670
4634msgid "And it was displayed"
4635msgstr "И тя беше показана"
4636
4637#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
4638msgid "Cannot open file of words for your locale"
4639msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
4640
4641#. Enter Edit Mode
4642#: ../src/boards/shapegame.c:425
4643msgid ""
4644"You have entered Edit mode\n"
4645"Move the puzzle items;\n"
4646"type 's' to save, and\n"
4647"'d' to display all the shapes"
4648msgstr ""
4649"Вие сте в режим на редактиране\n"
4650"Движете частите на пъзела и\n"
4651"натиснете „s“, за да запишете и\n"
4652"„d“, за да покажете всички форми."
4653
4654#: ../src/boards/shapegame.c:433
4655msgid ""
4656"The data from this activity are saved under\n"
4657"/tmp/gcompris-board.xml"
4658msgstr ""
4659"Данните за това занимание са записани\n"
4660"в /tmp/gcompris-board.xml."
4661
4662#: ../src/boards/submarine.c:201
4663msgid "Submarine"
4664msgstr "Подводница"
4665
4666#: ../src/boards/submarine.c:202
4667msgid "Control the depth of a submarine"
4668msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
4669
4670#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
4671#, c-format
4672msgid "Points = %s"
4673msgstr "Точки = %s"
4674
4675#: ../src/boards/target.c:403
4676#, c-format
4677msgid ""
4678"Wind speed = %d\n"
4679"kilometers/hour"
4680msgstr ""
4681"Скорост на вятъра = %d\n"
4682"километра в час"
4683
4684#: ../src/boards/target.c:465
4685#, c-format
4686msgid "Distance to target = %d meters"
4687msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
4688
4689#: ../src/gcompris/about.c:65
4690msgid ""
4691"Author: Bruno Coudoin\n"
4692"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4693"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4694"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
4695"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
4696msgstr ""
4697"Автор: Bruno Coudoin\n"
4698"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4699"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4700"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
4701"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
4702
4703#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4704#: ../src/gcompris/about.c:73
4705msgid "translator_credits"
4706msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
4707
4708#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
4709msgid "About GCompris"
4710msgstr "Относно GCompris"
4711
4712#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
4713msgid "Translators:"
4714msgstr "Преводач:"
4715
4716#: ../src/gcompris/about.c:256
4717msgid ""
4718"GCompris Home Page\n"
4719"http://gcompris.net"
4720msgstr ""
4721"Интернет страница на GCompris\n"
4722"http://gcompris.net"
4723
4724#: ../src/gcompris/about.c:278
4725msgid ""
4726"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
4727"License"
4728msgstr ""
4729"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
4730"лиценз на GNU"
4731
4732#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
4733#: ../src/gcompris/config.c:221 ../src/gcompris/config.c:230
4734#: ../src/gcompris/gameutil.c:1101 ../src/gcompris/help.c:362
4735#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
4736msgid "OK"
4737msgstr "Да"
4738
4739#: ../src/gcompris/board.c:173
4740msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
4741msgstr ""
4742"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
4743"зареди.\n"
4744
4745#: ../src/gcompris/board_config.c:632
4746msgid ""
4747"Select the language\n"
4748" to use in the board"
4749msgstr ""
4750"Изберете език\n"
4751" за заниманието"
4752
4753#: ../src/gcompris/config.c:63
4754msgid "Your system default"
4755msgstr "По подразбиране за системата"
4756
4757#: ../src/gcompris/config.c:64
4758msgid "Amharic"
4759msgstr "амхарски"
4760
4761#: ../src/gcompris/config.c:65
4762msgid "Arabic"
4763msgstr "арабски"
4764
4765#: ../src/gcompris/config.c:66
4766msgid "Turkish (Azerbaijan)"
4767msgstr "турски (Азербайджан)"
4768
4769#: ../src/gcompris/config.c:67
4770msgid "Bulgarian"
4771msgstr "български"
4772
4773#: ../src/gcompris/config.c:68
4774msgid "Catalan"
4775msgstr "каталунски"
4776
4777#: ../src/gcompris/config.c:70
4778msgid "Danish"
4779msgstr "датски"
4780
4781#: ../src/gcompris/config.c:71
4782msgid "German"
4783msgstr "немски"
4784
4785#: ../src/gcompris/config.c:72
4786msgid "Greek"
4787msgstr "гръцки"
4788
4789#: ../src/gcompris/config.c:73
4790msgid "English (Canada)"
4791msgstr "канадски английски"
4792
4793#: ../src/gcompris/config.c:74
4794msgid "English (Great Britain)"
4795msgstr "британски английски"
4796
4797#: ../src/gcompris/config.c:75
4798msgid "Spanish"
4799msgstr "испански"
4800
4801#: ../src/gcompris/config.c:76
4802msgid "Basque"
4803msgstr "баски"
4804
4805#: ../src/gcompris/config.c:77
4806msgid "Finnish"
4807msgstr "финландски"
4808
4809#: ../src/gcompris/config.c:78
4810msgid "French"
4811msgstr "френски"
4812
4813#: ../src/gcompris/config.c:79
4814msgid "Irish (Gaelic)"
4815msgstr "ирландски (галски)"
4816
4817#: ../src/gcompris/config.c:80
4818msgid "Hebrew"
4819msgstr "иврит"
4820
4821#: ../src/gcompris/config.c:81
4822msgid "Hindi"
4823msgstr "хинди"
4824
4825#: ../src/gcompris/config.c:82
4826msgid "Gujarati"
4827msgstr "индийски (гуджарати)"
4828
4829#: ../src/gcompris/config.c:83
4830msgid "Punjabi"
4831msgstr "индийски (панджаби)"
4832
4833#: ../src/gcompris/config.c:84
4834msgid "Hungarian"
4835msgstr "унгарски"
4836
4837#: ../src/gcompris/config.c:85
4838msgid "Croatian"
4839msgstr "хърватски"
4840
4841#: ../src/gcompris/config.c:86
4842msgid "Italian"
4843msgstr "италиански"
4844
4845#: ../src/gcompris/config.c:87
4846msgid "Georgian"
4847msgstr "грузински"
4848
4849#: ../src/gcompris/config.c:88
4850msgid "Lithuanian"
4851msgstr "литовски"
4852
4853#: ../src/gcompris/config.c:89
4854msgid "Macedonian"
4855msgstr "македонски"
4856
4857#: ../src/gcompris/config.c:90
4858msgid "Malayalam"
4859msgstr "малаялам"
4860
4861#: ../src/gcompris/config.c:91
4862msgid "Malay"
4863msgstr "малайски"
4864
4865#: ../src/gcompris/config.c:92
4866msgid "Nepal"
4867msgstr "непалски"
4868
4869#: ../src/gcompris/config.c:93
4870msgid "Dutch"
4871msgstr "холандски"
4872
4873#: ../src/gcompris/config.c:94
4874msgid "Norwegian Bokmal"
4875msgstr "норвежки (bokmal)"
4876
4877#: ../src/gcompris/config.c:95
4878msgid "Norwegian Nynorsk"
4879msgstr "норвежки (nynorsk)"
4880
4881#: ../src/gcompris/config.c:96
4882msgid "Polish"
4883msgstr "полски"
4884
4885#: ../src/gcompris/config.c:97
4886msgid "Portuguese"
4887msgstr "португалски"
4888
4889#: ../src/gcompris/config.c:98
4890msgid "Portuguese (Brazil)"
4891msgstr "португалски (Бразилия)"
4892
4893#: ../src/gcompris/config.c:99
4894msgid "Romanian"
4895msgstr "румънски"
4896
4897#: ../src/gcompris/config.c:100
4898msgid "Russian"
4899msgstr "руски"
4900
4901#: ../src/gcompris/config.c:101
4902msgid "Kinyarwanda"
4903msgstr "кинярванда"
4904
4905#: ../src/gcompris/config.c:102
4906msgid "Slovak"
4907msgstr "словашки"
4908
4909#: ../src/gcompris/config.c:103
4910msgid "Slovenian"
4911msgstr "словенски"
4912
4913#: ../src/gcompris/config.c:104
4914msgid "Albanian"
4915msgstr "албански"
4916
4917#: ../src/gcompris/config.c:105
4918msgid "Serbian (Latin)"
4919msgstr "сръбски (латиница)"
4920
4921#: ../src/gcompris/config.c:106
4922msgid "Serbian"
4923msgstr "сръбски"
4924
4925#: ../src/gcompris/config.c:107
4926msgid "Swedish"
4927msgstr "шведски"
4928
4929#: ../src/gcompris/config.c:108
4930msgid "Turkish"
4931msgstr "турски"
4932
4933#: ../src/gcompris/config.c:109
4934msgid "Vietnamese"
4935msgstr "виетнамски"
4936
4937#: ../src/gcompris/config.c:110
4938msgid "Walloon"
4939msgstr "валонски"
4940
4941#: ../src/gcompris/config.c:111
4942msgid "Chinese (Simplified)"
4943msgstr "китайски (опростен)"
4944
4945#: ../src/gcompris/config.c:116
4946msgid "No time limit"
4947msgstr "Без ограничение за време"
4948
4949#: ../src/gcompris/config.c:117
4950msgid "Slow timer"
4951msgstr "Показване на хронометър"
4952
4953#: ../src/gcompris/config.c:118
4954msgid "Normal timer"
4955msgstr "Нормален хронометър"
4956
4957#: ../src/gcompris/config.c:119
4958msgid "Fast timer"
4959msgstr "Бърз хронометър"
4960
4961#: ../src/gcompris/config.c:124
4962msgid "800x600 (Default for gcompris)"
4963msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
4964
4965#: ../src/gcompris/config.c:129
4966msgid ""
4967"<i>Use Gcompris administration module\n"
4968"to filter boards</i>"
4969msgstr ""
4970"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
4971"за да филтрирате занимания</i>"
4972
4973#: ../src/gcompris/config.c:186 ../src/gcompris/config.c:195
4974msgid "GCompris Configuration"
4975msgstr "Настройки на GCompris"
4976
4977#: ../src/gcompris/config.c:313
4978msgid "Fullscreen"
4979msgstr "На цял екран"
4980
4981#: ../src/gcompris/config.c:356
4982msgid "Music"
4983msgstr "Музика"
4984
4985#: ../src/gcompris/config.c:384
4986msgid "Effect"
4987msgstr "Ефекти"
4988
4989#: ../src/gcompris/config.c:417
4990#, c-format
4991msgid "Couldn't open skin dir: %s"
4992msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
4993
4994#: ../src/gcompris/config.c:453 ../src/gcompris/config.c:817
4995#: ../src/gcompris/config.c:828
4996#, c-format
4997msgid "Skin : %s"
4998msgstr "Тема : %s"
4999
5000#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
5001msgid "CANCEL"
5002msgstr "ОТКАЗ"
5003
5004#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5005msgid "LOAD"
5006msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
5007
5008#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
5009msgid "SAVE"
5010msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
5011
5012#: ../src/gcompris/gameutil.c:189
5013msgid "Couldn't find file"
5014msgstr "Не може да бъде намерен файла"
5015
5016#: ../src/gcompris/gameutil.c:191
5017msgid "This activity is incomplete."
5018msgstr "Това занимание не е завършено."
5019
5020#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
5021msgid ""
5022"Exit it and report\n"
5023"the problem to the authors."
5024msgstr ""
5025"Изход и докладване на\n"
5026"проблема на авторите."
5027
5028#: ../src/gcompris/gcompris.c:120
5029msgid "run gcompris in fullscreen mode."
5030msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
5031
5032#: ../src/gcompris/gcompris.c:122
5033msgid "run gcompris in window mode."
5034msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
5035
5036#: ../src/gcompris/gcompris.c:124
5037msgid "run gcompris with sound enabled."
5038msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
5039
5040#: ../src/gcompris/gcompris.c:126
5041msgid "run gcompris without sound."
5042msgstr "стартиране на GCompris без звук."
5043
5044#: ../src/gcompris/gcompris.c:128
5045msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
5046msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
5047
5048#: ../src/gcompris/gcompris.c:130
5049msgid "display only activities with this difficulty level."
5050msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5051
5052#: ../src/gcompris/gcompris.c:132
5053msgid "display debug informations on the console."
5054msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5055
5056#: ../src/gcompris/gcompris.c:134
5057msgid "Print the version of "
5058msgstr "Отпечатване на версията на "
5059
5060#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
5061msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5062msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5063
5064#: ../src/gcompris/gcompris.c:138
5065msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5066msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5067
5068#: ../src/gcompris/gcompris.c:140
5069msgid ""
5070"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5071"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5072"activity)"
5073msgstr ""
5074"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5075"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5076"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5077
5078#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
5079msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5080msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5081
5082#: ../src/gcompris/gcompris.c:144
5083msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5084msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5085
5086#: ../src/gcompris/gcompris.c:146
5087msgid "Use alternate database for profiles"
5088msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5089
5090#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
5091msgid "Use alternate database for logs"
5092msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5093
5094#: ../src/gcompris/gcompris.c:150
5095msgid "Create the alternate database for profiles"
5096msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5097
5098#: ../src/gcompris/gcompris.c:152
5099msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5100msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5101
5102#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
5103msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5104msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5105
5106#: ../src/gcompris/gcompris.c:156
5107msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5108msgstr ""
5109"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5110"профили"
5111
5112#: ../src/gcompris/gcompris.c:158
5113msgid ""
5114"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5115"[$HOME/.gcompris/shared]"
5116msgstr ""
5117"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5118"gcompris/shared]"
5119
5120#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
5121msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5122msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5123
5124#: ../src/gcompris/gcompris.c:773
5125#, c-format
5126msgid ""
5127"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5128"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5129"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5130"<http://gcompris.net>\n"
5131"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5132"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5133"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5134"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5135"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5136msgstr ""
5137"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5138"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5139"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5140"<http://gcompris.net>\n"
5141"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5142"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5143"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5144"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5145"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5146"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5147
5148#: ../src/gcompris/gcompris.c:1141
5149#, c-format
5150msgid ""
5151"GCompris\n"
5152"Version: %s\n"
5153"Licence: GPL\n"
5154"More info at http://gcompris.net\n"
5155msgstr ""
5156"GCompris\n"
5157"Версия: %s\n"
5158"Лиценз: GPL\n"
5159"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5160
5161#. check the list of possible values for -l, then exit
5162#: ../src/gcompris/gcompris.c:1209
5163#, c-format
5164msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5165msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5166
5167#: ../src/gcompris/gcompris.c:1210
5168#, c-format
5169msgid "List of available activity is :\n"
5170msgstr "Списъкът с наличните занимания е:\n"
5171
5172#: ../src/gcompris/gcompris.c:1353
5173#, c-format
5174msgid "The list of available profiles is:\n"
5175msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5176
5177#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:237
5178msgid "Unaffected"
5179msgstr "Не се влияе"
5180
5181#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
5182msgid "Users without class"
5183msgstr "Потребители без клас"
5184
5185#: ../src/gcompris/help.c:203
5186msgid "Prerequisite"
5187msgstr "Предпоставка"
5188
5189#: ../src/gcompris/help.c:231
5190msgid "Goal"
5191msgstr "Цел"
5192
5193#: ../src/gcompris/help.c:259
5194msgid "Manual"
5195msgstr "Ръководство"
5196
5197#: ../src/gcompris/help.c:287
5198msgid "Credit"
5199msgstr "Заслуги"
5200
5201#: ../src/gcompris/timer.c:237
5202msgid "Time Elapsed"
5203msgstr "Отчетено време"
5204
5205#: ../src/gcompris/timer.c:323
5206#, c-format
5207msgid "Remaining Time = %d"
5208msgstr "Оставащо време = %d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.