source: fifth-toe/gcompris.HEAD.bg.po @ 306

Last change on this file since 306 was 306, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gcompris/fifth-toe) Актуализиран превод, българизирани кавички, оправени много неясни низове (затваря: #43). Малката виетнамка Клити си я представям като дръпната спаружена печена ябълчица, разпльоскана върху лъскавата пуцалка Apple, с която си мисли, че превежда.

File size: 202.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcompris.
2# Copyright (C) 2005, Free Software Foundation, Inc
3# This file is distributed under the same license as the gcompris package.
4# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gcompris HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-11-13 18:58+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-11-13 18:58+0200\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../boards/administration.xml.in.h:1
22msgid ""
23"- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just "
24"untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, "
25"for example, then language used for saying the name of colors. - You can "
26"save multiple configurations, and switch easily. In the 'Profile' section "
27"add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the "
28"combobox, then select the boards you want to be active. You can add lot of "
29"profiles, with different lists of boards, and different languages. You set "
30"the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you "
31"want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile "
32"from the command line. - You can add users, classes and for each class, you "
33"can create groups of users. Note that you can import users from a comma-"
34"separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those "
35"new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify "
36"individual children in GCompris means we can provide individual reports. It "
37"also recognizes the children as individuals; they can learn to type in, and "
38"recognize their own usernames (login is configurable)."
39msgstr ""
40"- В секцията „Занимания“ може да сменяте списъка със занимания. Просто "
41"премахнете маркировката на някои от тях в дървовидния списък. Например може "
42"да променяте езика за четене и след това езика за изговаряне на имената на "
43"цветовете. - Може да запазвате много конфигурации и да превключвате между "
44"тях лесно. Добавете профил в секцията „Профили“, след това изберете профила "
45"в секцията „Занимания“ и изберете заниманията, които искате да са активни. "
46"Може да добавяте много профили, с различни списъци от занимания и различни "
47"езици. Профилът по подразбиране се настройва в секцията „Профили“, като "
48"изберете необходимия профил и натиснете бутона „По подразбиране“. Може да "
49"избирате профил и от командния ред. - Може да добавяте потребители и "
50"класове, като за всеки клас може да създавате групи от потребители. "
51"Забележете, че може да внасяте потребители от файл, разделени със запетаи. "
52"Назначете една или повече групи към даден профил и всички нови влизания ще "
53"се появят след рестартирането на GCompris. Поради факта, че в GCompris може "
54"да се идентифицират деца индивидуално, може да се осигуряват индивидуални "
55"доклади. Децата също се разпознават на индивидуален принцип, могат да се "
56"учат да пишат и да разпознават собствените си потребителски имена (влизането "
57"се конфигурира)."
58
59#: ../boards/administration.xml.in.h:2
60msgid "GCompris Administration Menu"
61msgstr "Меню за администриране на GCompris"
62
63#: ../boards/administration.xml.in.h:3
64msgid ""
65"If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the "
66"administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific "
67"reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, "
68"strengths and weakenesses of their children."
69msgstr ""
70"Ако искате да пригодите GCompris точно към вашите нужди, тук може да "
71"използвате административния модул. Основната цел е да се осигурят специфични "
72"за дадено дете доклади за родители и учители, които искат да следят "
73"развитието, слабостите и силните страни на техните деца."
74
75#: ../boards/administration.xml.in.h:4
76msgid "Left-Click with the mouse to select an activity"
77msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
78
79#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:1
80msgid "Advanced colors"
81msgstr "Сложни цветове"
82
83#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:2 ../boards/read_colors.xml.in.h:1
84msgid "Can read"
85msgstr "Можете да четете"
86
87#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:3
88msgid "Click on the correct color"
89msgstr "Натиснете върху правилния цвят"
90
91#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:4
92msgid "Click on the correct colored box."
93msgstr "Натиснете върху правилно оцветената кутийка."
94
95#: ../boards/advanced_colors.xml.in.h:5
96msgid "Learn to recognize unusual colors."
97msgstr "Научете се да разпознавате необичайни цветове."
98
99#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
100msgid "almond"
101msgstr "бадемово"
102
103#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:2
104msgid "chestnut"
105msgstr "кестеняво"
106
107#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:3
108msgid "claret"
109msgstr "бордо"
110
111#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:4
112msgid "cobalt"
113msgstr "кобалтово синьо"
114
115#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:5
116msgid "coral"
117msgstr "коралов цвят"
118
119#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:6
120msgid "corn"
121msgstr "царевичен цвят"
122
123#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:7
124msgid "cyan"
125msgstr "синьо-зелено"
126
127#: ../boards/advanced_colors/board1.xml.in.h:8
128msgid "sienna"
129msgstr "охра"
130
131#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:1
132msgid "lime"
133msgstr "лимонено"
134
135#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:2
136msgid "sage"
137msgstr "пелинов цвят"
138
139#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:3
140msgid "salmon"
141msgstr "розово-оранжево"
142
143#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:4
144msgid "sapphire"
145msgstr "сапфирено"
146
147#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:5
148msgid "sepia"
149msgstr "червеникавокафяво"
150
151#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:6
152msgid "sulphur"
153msgstr "жълто-зелено"
154
155#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:7
156msgid "tea"
157msgstr "чаен цвят"
158
159#: ../boards/advanced_colors/board2.xml.in.h:8
160msgid "turquoise"
161msgstr "тюркоазено"
162
163#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:1
164msgid "absinthe"
165msgstr "пелин"
166
167#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:2
168msgid "alabaster"
169msgstr "алабастър"
170
171#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:3
172msgid "amber"
173msgstr "кехлибарено"
174
175#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:4
176msgid "amethyst"
177msgstr "аметист"
178
179#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:5
180msgid "anise"
181msgstr "анасон"
182
183#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:6
184msgid "aquamarine"
185msgstr "зеленикаво-синьо"
186
187#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:7
188msgid "mahogany"
189msgstr "махагонов цвят"
190
191#: ../boards/advanced_colors/board3.xml.in.h:8
192#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:8
193msgid "vermilion"
194msgstr "яркочервено"
195
196#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:1
197#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:1
198msgid "aubergine"
199msgstr "патладжан"
200
201#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:2
202msgid "ceruse"
203msgstr "оловно бяло"
204
205#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:3
206msgid "chartreuse"
207msgstr "резеда"
208
209#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:4
210msgid "emerald"
211msgstr "яркозелено"
212
213#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:5
214msgid "fawn"
215msgstr "светлобежово"
216
217#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:6
218msgid "fuchsia"
219msgstr "фуксия"
220
221#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:7
222msgid "glaucous"
223msgstr "синьозеленикаво"
224
225#: ../boards/advanced_colors/board4.xml.in.h:8
226msgid "ruby"
227msgstr "рубинов цвят"
228
229#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:2
230msgid "auburn"
231msgstr "кестеняво"
232
233#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:3
234msgid "azure"
235msgstr "небесно синьо"
236
237#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:4
238msgid "bistre"
239msgstr "тъмнокафяво"
240
241#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:5
242msgid "celadon"
243msgstr "сивозелено"
244
245#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:6
246msgid "cerulean"
247msgstr "лазурно"
248
249#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:7
250msgid "crimson"
251msgstr "тъмночервено"
252
253#: ../boards/advanced_colors/board5.xml.in.h:8
254msgid "greyish-brown"
255msgstr "сивкаво-кафяво"
256
257#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:1
258msgid "dove"
259msgstr "гълъбов цвят"
260
261#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:2
262msgid "garnet"
263msgstr "гранат"
264
265#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:3
266msgid "indigo"
267msgstr "мастилено синьо"
268
269#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:4
270msgid "ivory"
271msgstr "слонова кост"
272
273#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:5
274msgid "jade"
275msgstr "нефрит"
276
277#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:6
278msgid "lavender"
279msgstr "бледолилаво"
280
281#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:7
282msgid "lichen"
283msgstr "лишей"
284
285#: ../boards/advanced_colors/board6.xml.in.h:8
286msgid "wine"
287msgstr "винен цвят"
288
289#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:1
290msgid "larch"
291msgstr "лиственица"
292
293#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:2
294msgid "lilac"
295msgstr "светловиолетово"
296
297#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:3
298msgid "magenta"
299msgstr "пурпурен цвят"
300
301#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:4
302msgid "malachite"
303msgstr "малахит"
304
305#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:5
306msgid "mimosa"
307msgstr "мимоза"
308
309#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:6
310msgid "navy"
311msgstr "тъмно синьо"
312
313#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:7
314msgid "ochre"
315msgstr "охра"
316
317#: ../boards/advanced_colors/board7.xml.in.h:8
318msgid "olive"
319msgstr "маслиненозелено"
320
321#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:1
322msgid "greyish blue"
323msgstr "сивкаво-синьо"
324
325#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:2
326msgid "mauve"
327msgstr "бледомораво"
328
329#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:3
330msgid "opaline"
331msgstr "опал"
332
333#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:4
334msgid "pistachio"
335msgstr "фъстъчено"
336
337#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:5
338msgid "platinum"
339msgstr "платина"
340
341#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:6
342msgid "purple"
343msgstr "мораво"
344
345#: ../boards/advanced_colors/board8.xml.in.h:7
346msgid "ultramarine"
347msgstr "ултрамарин"
348
349#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:1
350msgid "dark purple"
351msgstr "тъмномораво"
352
353#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:2
354msgid "plum"
355msgstr "тъмновиолетово"
356
357#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:3
358msgid "prussian blue"
359msgstr "берлинско синьо"
360
361#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:4
362msgid "rust"
363msgstr "ръждив цвят"
364
365#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:5
366msgid "saffron"
367msgstr "минзухарен цвят"
368
369#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:6
370msgid "vanilla"
371msgstr "ванилия"
372
373#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:7
374msgid "verdigris"
375msgstr "зеленикаво"
376
377#: ../boards/advanced_colors/board9.xml.in.h:8
378msgid "veronese"
379msgstr "веронез"
380
381#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:1
382msgid ""
383"A multiplication of two numbers is displayed. At the right of the equals "
384"sign, give the answer, the product. Use the left and right arrows to modify "
385"your answer and press the Enter key to check if you've got it right. If not, "
386"just try again."
387msgstr ""
388"Показано е умножение на две числа. Напишете резултата отдясно на знака за "
389"равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените и "
390"натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
391
392#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:2 ../boards/algebra_minus.xml.in.h:2
393#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:2
394msgid "Answer some algebra questions"
395msgstr "Отговаряне на въпроси по алгебра"
396
397#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:3
398msgid "In a limited time, give the product of two numbers"
399msgstr "Намерете произведението от двете числа в кратко време."
400
401#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:4
402msgid "Multiplication table"
403msgstr "Таблица за умножение"
404
405#: ../boards/algebra_by.xml.in.h:5
406msgid "Practice the multiplication operation"
407msgstr "Упражнения по умножение"
408
409#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:1
410msgid "Go to Algebra activities"
411msgstr "Задачи по алгебра"
412
413#: ../boards/algebra_group.xml.in.h:2 ../boards/algebramenu.xml.in.h:2
414#: ../boards/boards.xml.in.h:2 ../boards/colors_group.xml.in.h:2
415#: ../boards/computer.xml.in.h:2 ../boards/experience.xml.in.h:2
416#: ../boards/fun.xml.in.h:2 ../boards/memory_group.xml.in.h:2
417#: ../boards/menu.xml.in.h:17 ../boards/mouse.xml.in.h:1
418#: ../boards/reading.xml.in.h:2
419msgid "Left-click the mouse on an activity to select it."
420msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
421
422#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:1 ../boards/erase_clic.xml.in.h:1
423#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:1
424msgid ""
425"Animal pictures come from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
426"(http://schmode.net/). Ralf has kindly permitted Gcompris to include his "
427"pictures. Thanks a lot, Ralf."
428msgstr ""
429"Снимките на животните са взети от страницата на Ралф Шмоде (http://schmode."
430"net/). Ралф е дал разрешение да се използват в GCompris. Благодаря много, "
431"Ралф!"
432
433#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:2
434msgid ""
435"At the top of the board area, choose the numbers and arithmetic operators "
436"that give the specified result. You can deselect a number or operator by "
437"clicking on it again."
438msgstr ""
439"За да получите зададения резултат, използвайте числата и аритметичните "
440"операции в горната част. Те могат да се отменят, като ги натиснете с мишката."
441
442#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:3
443msgid ""
444"Deploy a strategy to arrange a set of arithmetic operations to match a given "
445"value."
446msgstr ""
447"Разположете правилно числата и аритметичните операции, за да се получи "
448"зададения резултат."
449
450#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:4
451msgid "Find the series of correct operations that matches the given answer"
452msgstr "Намерете правилните действия, за да се получи резултата."
453
454#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:5
455msgid "The four arithmetic operations. Combine several arithmetic operations."
456msgstr "Четирите аритметични операции. Комбинирайте по няколко от тях."
457
458#: ../boards/algebra_guesscount.xml.in.h:6
459msgid ""
460"Work out the right combination of numbers and operations to match the given "
461"value"
462msgstr ""
463"Намерете правилната комбинация от числа и операции, за да се получи "
464"зададения резултат."
465
466#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:1
467msgid ""
468"A subtraction problem with two numbers is displayed. At the right of the "
469"equals sign, give the answer, the difference. Use the left and right arrows "
470"to modify your answer and press the Enter key to check if you've got it "
471"right. If not, just try again."
472msgstr ""
473"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
474"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
475"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
476
477#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:3
478msgid "In a limited time, find the difference between two numbers"
479msgstr "Намерете разликата от двете числа в кратко време"
480
481#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:4
482msgid "Practice the subtraction operation"
483msgstr "Упражнения по изваждане"
484
485#: ../boards/algebra_minus.xml.in.h:5
486msgid "Simple subtraction"
487msgstr "Просто изваждане"
488
489#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:1
490msgid ""
491"An addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
492"equals sign, give the answer, the sum. Use the left and right arrows to "
493"modify your answer and press the Enter key to check if you've got it right. "
494"If not, just try again."
495msgstr ""
496"Показано е неправилно изваждане на две числа. Напишете резултата отдясно на "
497"знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го промените "
498"и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Ако сгрешите, опитайте отново."
499
500#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:3
501msgid ""
502"In a limited time, find the sum of of two numbers. Introduction to simple in-"
503"line addition."
504msgstr ""
505"Намерете сбора на двете числа в кратко време. Въведение в простото събиране."
506
507#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:4
508msgid "Practice the addition operation"
509msgstr "Упражнения по събиране"
510
511#: ../boards/algebra_plus.xml.in.h:5
512msgid "Simple addition. Can recognize written numbers"
513msgstr "Просто събиране. Умение да се разпознават числа."
514
515#: ../boards/algebramenu.xml.in.h:1
516msgid "Go to Math activities"
517msgstr "Задачи по математика"
518
519#: ../boards/algorithm.xml.in.h:1
520msgid "Complete a list of symbols"
521msgstr "Завършете списъка със символи"
522
523#: ../boards/algorithm.xml.in.h:2
524msgid "Find the next symbol in a list."
525msgstr "Намерете следващия символ в списъка."
526
527#: ../boards/algorithm.xml.in.h:3
528msgid "Logic training activity"
529msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
530
531#: ../boards/algorithm.xml.in.h:4 ../boards/hexagon.xml.in.h:3
532#: ../boards/melody.xml.in.h:4
533msgid "Move and click the mouse"
534msgstr "Движение и натискане с мишката"
535
536#: ../boards/algorithm.xml.in.h:5
537msgid "algorithm"
538msgstr "Алгоритъм"
539
540#: ../boards/anim.xml.in.h:1
541msgid "Create a drawing or an animation"
542msgstr "Създайте рисунка или анимация"
543
544#: ../boards/anim.xml.in.h:2
545msgid "Free drawing and animation tool."
546msgstr "Свободен инструмент за рисуване и анимация."
547
548#: ../boards/anim.xml.in.h:3
549msgid ""
550"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
551"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
552"lines. To give children a wider range of choices, a set of images can also "
553"be used."
554msgstr ""
555"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научат как да "
556"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии. За "
557"да е още по-забавно за децата, може да се използва и набор от изображения."
558
559#: ../boards/anim.xml.in.h:4 ../boards/draw.xml.in.h:4
560msgid "Needs to be capable of moving and clicking the mouse easily"
561msgstr "Навици за лесно владеене на мишката."
562
563#: ../boards/anim.xml.in.h:5
564msgid ""
565"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom. Then click "
566"and drag in the white area to create a new shape. Once you've completed a "
567"drawing, you can take a snapshot of it with the 'camera' button. This "
568"creates a new image with the same content, a copy of your image. You can "
569"then edit it by moving objects a little bit or adding/deleting objects. When "
570"you create several drawings and then click on the 'film' button, you will "
571"see all your images in a continuous slide-show (an infinite loop pattern). "
572"You can also change the viewing speed in this mode. In viewing mode, click "
573"on the 'drawing' button to return to drawing mode. You can then edit each "
574"image in your animation, by using the image selector in the bottom-left "
575"corner of the screen. You can also save and reload your animations with the "
576"'floppy disk' and 'folder' buttons."
577msgstr ""
578"Изберете инструмент за рисуване вляво и цвят от долната част. След това "
579"натискайте и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. Когато "
580"рисунката е готова, можете да я снимате с бутона „камера“, като така се "
581"създава ново изображение със същото съдържание. После можете да местите "
582"обекти по малко или да ги добавяте/изтривате. Направете няколко рисунки и "
583"натиснете бутона „филм“. Ще видите всичките си изображения в безкраен "
584"кръговрат. Можете да променяте скоростта на преглед на този режим. В режим "
585"на преглед, натиснете бутона „рисунка“, за да се върнете към рисунката. След "
586"това можете да редактирате всяко от изображенията на анимацията, използвайки "
587"избора в долната лява част на екрана. Можете да запазвате и отваряте наново "
588"анимации с бутоните „дискета“ и „папка“."
589
590#: ../boards/babymatch.xml.in.h:1 ../boards/babymatch/board1_0.xml.in.h:1
591#: ../boards/babymatch/board2_0.xml.in.h:1
592#: ../boards/babymatch/board3_0.xml.in.h:1
593#: ../boards/babymatch/board4_0.xml.in.h:1
594#: ../boards/babymatch/board5_0.xml.in.h:1
595#: ../boards/babymatch/board6_0.xml.in.h:1
596#: ../boards/babymatch/board7_0.xml.in.h:1
597msgid "Drag and Drop the items to make them match"
598msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съвпаднат"
599
600#: ../boards/babymatch.xml.in.h:2
601msgid ""
602"In the main board area, a set of objects are displayed. In the vertical box "
603"(at the left of the main board) another set of objects are shown, each one "
604"matching exactly one object in the main board area. This game challenges you "
605"to fine logical link between these objects. How do they fit together? Drag "
606"each object to the correct red space in the main area."
607msgstr ""
608"Показани са група обекти. Вертикалната кутия (в лявата част на екрана) "
609"съдържа друг набор от обекти, всеки от които пасва точно на определен такъв "
610"от основната дъска. Трябва да се открие логическата връзка между тези "
611"обекти. Какво ги свързва? Изтегляйте и пускайте обекти в правилното червено "
612"пространство на основната дъска."
613
614#: ../boards/babymatch.xml.in.h:3
615msgid "Matching Items"
616msgstr "Съвпадане на обекти"
617
618#: ../boards/babymatch.xml.in.h:4
619msgid "Motor coordination. Conceptual matching."
620msgstr "Двигателна координация. Идея за асоциации."
621
622#: ../boards/babymatch.xml.in.h:5
623msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop. Cultural references."
624msgstr ""
625"Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане. Обработване на връзки."
626
627#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:1
628msgid "Complete the puzzle"
629msgstr "Завършете пъзела"
630
631#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:2
632msgid ""
633"Complete the puzzle by dragging each piece from the set of pieces on the "
634"left, to the matching space in the puzzle."
635msgstr "Завършете пъзела, като изтегляте парченцата, подредени отляво."
636
637#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:3
638msgid "Drag and Drop the shapes on their respective target"
639msgstr "Изтегляйте и пускайте формите в съответните места"
640
641#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:4
642msgid "Good mouse-control"
643msgstr "Добър контрол на мишката"
644
645#: ../boards/babyshapes.xml.in.h:5
646msgid "The dog is provided by Andre Connes and released under the GPL"
647msgstr "Кучето е осигурено от Андре Кон и е издадено под GPL"
648
649#: ../boards/babyshapes/board5_0.xml.in.h:1
650msgid "Hello ! My name is Lock."
651msgstr "Здравейте! Казвам се Шаро."
652
653#: ../boards/babyshapes/board6_0.xml.in.h:1
654msgid "Lock on the grass."
655msgstr "Шаро на тревата."
656
657#: ../boards/babyshapes/board7_0.xml.in.h:1
658msgid "Lock with colored shapes."
659msgstr "Оцветен Шаро."
660
661#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:1
662msgid "Make the ball go to Tux"
663msgstr "Ритнете топката към Тъкс"
664
665#: ../boards/ballcatch.xml.in.h:2
666msgid ""
667"Press the two shift keys at the same time, to make the ball go in a straight "
668"line."
669msgstr "За да хвърлите топката, натиснете заедно двата клавиша „Shift“."
670
671#: ../boards/bargame.xml.in.h:1
672msgid "Brain"
673msgstr "Съобразителност"
674
675#: ../boards/bargame.xml.in.h:2
676msgid "Don't use the last ball"
677msgstr "Не използвайте последната топка"
678
679#: ../boards/bargame.xml.in.h:3 ../boards/hexagon.xml.in.h:2
680msgid "Logic-training activity"
681msgstr "Упражнения за развиване на логиката"
682
683#: ../boards/bargame.xml.in.h:4
684msgid ""
685"Place balls in the holes. You win if the computer has to place the last "
686"ball. If you want Tux to begin, just click on him."
687msgstr ""
688"Сложете топките в дупките. Печелите, ако компютъра изиграе последната. Ако "
689"искате Тъкс да започне пръв, просто натиснете върху него."
690
691#: ../boards/bargame.xml.in.h:5
692msgid "bar game"
693msgstr "Игра с изключване"
694
695#: ../boards/billard.xml.in.h:1
696msgid "Kick the ball into the black hole on the right"
697msgstr "Ритнете топката към черната дупка вдясно"
698
699#: ../boards/billard.xml.in.h:2
700msgid "Kick the ball into the goal"
701msgstr "Вкарайте топката в целта"
702
703#: ../boards/billard.xml.in.h:3 ../boards/chess_computer.xml.in.h:2
704#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:3 ../boards/chess_partyend.xml.in.h:2
705#: ../boards/clickgame.xml.in.h:16 ../boards/connect4.xml.in.h:7
706#: ../boards/erase.xml.in.h:3 ../boards/erase_clic.xml.in.h:6
707#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:6 ../boards/fifteen.xml.in.h:2
708#: ../boards/hanoi.xml.in.h:3 ../boards/memory.xml.in.h:4
709msgid "Mouse-manipulation"
710msgstr "Операции с мишката"
711
712#: ../boards/billard.xml.in.h:4
713msgid ""
714"Point the mouse and click on the ball, to set the speed and direction of the "
715"ball. The closer you click to the centre, the slower the ball moves."
716msgstr ""
717"Посочете и натиснете топката, за да настроите скоростта и посоката. Колкото "
718"по-близо до центъра натиснете, толкова по-бавно ще се движи топката."
719
720#: ../boards/billard.xml.in.h:5
721msgid "The football game"
722msgstr "Игра на футбол"
723
724#: ../boards/boards.xml.in.h:1
725msgid "Go to board-based activities"
726msgstr "Настолни игри"
727
728#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:1
729msgid "Operate a canal lock"
730msgstr "Управление на шлюз в канал"
731
732#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:2
733msgid ""
734"Tux is in trouble, and needs to take his boat through a lock. Help Tux and "
735"find out how a canal lock works."
736msgstr ""
737"Тъкс е в беда и иска да преведете кораба му през шлюза. Помогнете на Тъкс и "
738"разберете как работи шлюза в канал."
739
740#: ../boards/canal_lock.xml.in.h:3
741msgid ""
742"You are in charge of the canal lock. Open the gates and the locks in the "
743"right order, so Tux can travel through the gates in both directions."
744msgstr ""
745"Отговаряте за шлюз в канал. Отворете вратите и камерите в правилна "
746"последователност, така че Тъкс да може да се движи и в двете посоки."
747
748#: ../boards/chess.xml.in.h:1 ../boards/chess_computer.xml.in.h:3
749msgid "Play chess against the computer in a learning mode"
750msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
751
752#: ../boards/chess.xml.in.h:2
753msgid "Practice chess"
754msgstr "Упражнения по шах"
755
756#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:1 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:2
757#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:1
758msgid "Learning chess"
759msgstr "Изучаване на шах"
760
761#: ../boards/chess_computer.xml.in.h:4 ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:4
762#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:4
763msgid "The chess engine is from gnuchess."
764msgstr "Машината за шах е от gnuchess."
765
766#: ../boards/chess_movelearn.xml.in.h:1
767msgid "Chess training. Catch the computer's pawns."
768msgstr "Упражнения по шах. Хванете пешките на компютъра."
769
770#: ../boards/chess_partyend.xml.in.h:3
771msgid "Play the end of the chess game against the computer"
772msgstr "Игра „Край на шах“ срещу компютъра"
773
774#: ../boards/chronos.xml.in.h:1
775msgid "Chronos"
776msgstr "Хронос"
777
778#: ../boards/chronos.xml.in.h:2
779msgid "Drag and Drop the items to organize the story"
780msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да съставите историята."
781
782#: ../boards/chronos.xml.in.h:3
783msgid ""
784"Moon photo is copyright NASA. The space sounds come from Tuxpaint and "
785"Vegastrike which are released under the GPL license. The transportation "
786"images are copyright Franck Doucet. Dates of Transportation are based on "
787"those found in &lt;http://www.wikipedia.org&gt;."
788msgstr ""
789"Снимките на луната са от NASA. Космическите звуци са от Tuxpaint и "
790"Vegastrike и са издадени под лиценза GPL. Изображенията на транспортни "
791"средства са с авторски права на Франк Дусе. Датите на експедициите са "
792"базирани на &lt;http://wikipedia.org&gt;."
793
794#: ../boards/chronos.xml.in.h:4
795msgid "Pick from the pictures on the left and put them on the red dots"
796msgstr "Изберете от рисунките вляво и ги поставете върху червените точки"
797
798#: ../boards/chronos.xml.in.h:5
799msgid "Sort the pictures into the order that tells the story"
800msgstr "Подредете рисунките, за да съставите история"
801
802#: ../boards/chronos.xml.in.h:6
803msgid "Tell a short story"
804msgstr "Разкажете кратка история"
805
806#: ../boards/chronos/board1_0.xml.in.h:1
807msgid "Moonwalker"
808msgstr "Човек на луната"
809
810#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:1
811msgid "Autumn"
812msgstr "Есен"
813
814#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:2
815msgid "Spring"
816msgstr "Пролет"
817
818#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:3
819msgid "Summer"
820msgstr "Лято"
821
822#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:4
823msgid "The 4 Seasons"
824msgstr "Четирите сезона"
825
826#: ../boards/chronos/board1_1.xml.in.h:5
827msgid "Winter"
828msgstr "Зима"
829
830#: ../boards/chronos/board1_2.xml.in.h:1
831msgid "Gardening"
832msgstr "Градинарство"
833
834#: ../boards/chronos/board2_0.xml.in.h:1
835msgid "Tux and the apple tree"
836msgstr "Тъкс и ябълковото дърво"
837
838#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:1
839#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:1
840msgid "1769 Cugnot's fardier"
841msgstr "Парният вагон на Куньо от 1769 г."
842
843#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:5
844#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:2
845msgid ""
846"1829 Stephenson's Rocket\n"
847"Steam locomotive"
848msgstr ""
849"Парният локомотив на Стивънсън,\n"
850"наречен „Ракета“ от 1829 г."
851
852#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:4
853msgid ""
854"Place each image in the order and\n"
855"on the date it has been invented.\n"
856"If not sure, research online at wikipedia:\n"
857"&lt;http://www.wikipedia.org&gt;"
858msgstr ""
859"Поставете всяко изображение\n"
860"по реда и датата на изобретението.\n"
861"Ако не сте сигурни, проверете в\n"
862"Уикипедия: &lt;http://wikipedia.org&gt;"
863
864#: ../boards/chronos/board3_0.xml.in.h:8 ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:6
865#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:7
866#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:4
867msgid "Transportation"
868msgstr "Транспорт"
869
870#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:1 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:1
871msgid ""
872"1783 Montgolfier brothers'\n"
873"hot air balloon"
874msgstr ""
875"Балонът със сгорещен въздух\n"
876"на братя Монголфие от 1783 г."
877
878#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:4
879#: ../boards/chronos/board3_4.xml.in.h:3 ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:1
880msgid "1880 Clement Ader's Eole"
881msgstr "Еолът на Клемент Адер от 1880 г."
882
883#: ../boards/chronos/board3_1.xml.in.h:4
884msgid ""
885"1906 Paul Cornu\n"
886"First helicopter flight"
887msgstr ""
888"Първият полет с въртолет\n"
889"на Пол Корню от 1906 г."
890
891#: ../boards/chronos/board3_2.xml.in.h:2 ../boards/chronos/board3_3.xml.in.h:3
892msgid ""
893"1791 Comte de Sivrac's\n"
894"Celerifere"
895msgstr ""
896"Велосипедът на Ком де\n"
897"Сиврак от 1791 г."
898
899#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:2
900msgid "1903 The Wright brothers' Flyer III"
901msgstr "„Летец III“ на братя Райт от 1903 г."
902
903#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:3
904msgid ""
905"1909 Louis Bleriot crosses\n"
906"the English Channel"
907msgstr ""
908"Луи Блерио прекосява\n"
909"Ламанша през 1909 г."
910
911#: ../boards/chronos/board4_0.xml.in.h:5 ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:7
912msgid "Aviation"
913msgstr "Авиация"
914
915#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:1
916msgid ""
917"1927 Charles Lindbergh\n"
918"crosses the Atlantic Ocean"
919msgstr ""
920"Чарлз Линдберг прекосява\n"
921"Атлантическия океан през 1927 г."
922
923#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:3
924msgid ""
925"1934 Hélène Boucher's\n"
926"speed record of 444km/h"
927msgstr ""
928"Рекордът за скорост от 444 км/ч\n"
929"на Елен Буше от 1934 г."
930
931#: ../boards/chronos/board4_1.xml.in.h:5
932msgid ""
933"1947 Chuck Yeager\n"
934"breaks the sound-barrier"
935msgstr ""
936"Преминаването на звуковата\n"
937"бариера от Чък Йегър през 1947 г."
938
939#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:2
940msgid "1878 Léon Bollé's \"La Mancelle\""
941msgstr "„Манчелата“ на Леон Боле от 1878 г."
942
943#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:3
944msgid ""
945"1885 The first petrol\n"
946"car by Benz"
947msgstr ""
948"Първият бензинов автомобил\n"
949"на Бенц от 1885 г."
950
951#: ../boards/chronos/board4_2.xml.in.h:5
952msgid "The car"
953msgstr "Автомобилът"
954
955#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:1
956msgid "1899 Renault \"voiturette\""
957msgstr "„Трикоклата“ на Рено от 1899 г."
958
959#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:2
960msgid "1923 Lancia Lambda"
961msgstr "Ланча „Ламбда“ от 1923 г."
962
963#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:3
964msgid "1955 Citroën ds 19"
965msgstr "Ситроен „ds 19“ от 1955 г."
966
967#: ../boards/chronos/board4_3.xml.in.h:4
968msgid "Cars"
969msgstr "Автомобили"
970
971#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:1
972msgid ""
973"A letter is spoken. Click on the matching letter in the main area. You can "
974"listen to the letter again, by clicking on the mouth icon in the bottom box."
975msgstr ""
976"Произнесена е буква. Натиснете съответстващата буква в основната зона. "
977"Можете да чуете буквата отново, ако натиснете иконата с устата в "
978"хоризонтална лента долу."
979
980#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:2
981msgid "Click on a letter"
982msgstr "Натиснете буква"
983
984#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:3
985msgid "Letter-name recognition"
986msgstr "Разпознаване на букви"
987
988#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:4
989msgid "Listen to a letter and click on the right one"
990msgstr "Чуйте буква и натиснете правилната"
991
992#: ../boards/click_on_letter.xml.in.h:5
993msgid "Visual letter-recognition. Can move the mouse."
994msgstr "Зрително разпознаване на букви. Можете да движите мишката."
995
996#: ../boards/clickgame.xml.in.h:1
997msgid "Click On Me"
998msgstr "Натисни ме"
999
1000#: ../boards/clickgame.xml.in.h:2
1001msgid ""
1002"Fish are taken from the Unix utility xfishtank.\n"
1003"Images are taken from the National Undersea Research Program (NURP) "
1004"Collection\n"
1005"at &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;\n"
1006"All image credits belong to the OAR/National Undersea Research Program "
1007"(NURP),\n"
1008"except for the first image, which is property of the University of North "
1009"Carolina at Wilmington.\n"
1010"The images used in each level are:\n"
1011"Location: Tropical Atlantic Ocean, Florida Keys (image nur00523) "
1012"Photographer: D. Kesling\n"
1013"Location: Florida Keys (image nur03006)\n"
1014"Location: Unknown (image nur03505)\n"
1015"Location: Unknown (image nur03010)\n"
1016"Location: Unknown (image nur03011)\n"
1017"Location: Unknown (image nur03013)"
1018msgstr ""
1019"Рибите са взети от програмата за Unix xfishtank.\n"
1020"Снимките са взети от Националната програма за подводни изследвания (NURP), "
1021"колекцията\n"
1022"се намира на &lt;http://www.photolib.noaa.gov&gt;.\n"
1023"Всички заслуги за снимките са на OAR/Националната програма за подводни "
1024"изследвания (NURP),\n"
1025"освен първата снимка, която е собственост на Университета на Северна "
1026"Каролина в Уилмингтън.\n"
1027"Снимките, използвани за всяко ниво, са: \n"
1028"Място: Тропически Атлантически океан, архипелаг „Флорида кийз“ (nur00523) "
1029"Фотограф: Д. Кеслинг\n"
1030"Място: архипелаг „Флорида кийз“ (nur03006)\n"
1031"Място: неизвестно (nur03505)\n"
1032"Място: неизвестно (nur03010)\n"
1033"Място: неизвестно (nur03011)\n"
1034"Място: неизвестно (nur03013)"
1035
1036#: ../boards/clickgame.xml.in.h:14
1037msgid ""
1038"Left-Click with the mouse on all the swimming fish before they leave the "
1039"fishtank"
1040msgstr ""
1041"Натиснете с левия бутон на мишката всички плуващи риби, преди да са "
1042"напуснали аквариума."
1043
1044#: ../boards/clickgame.xml.in.h:15
1045msgid "Motor coordination: moving and clicking the mouse."
1046msgstr "Двигателна координация: движение на мишката и натискане."
1047
1048#: ../boards/clickgame.xml.in.h:17
1049msgid "Use the left mouse button to click on the moving fish."
1050msgstr "Натиснете движещата се риба с левия бутон на мишката."
1051
1052#: ../boards/clockgame.xml.in.h:1
1053msgid ""
1054"Distinguish between time-units (hour, minute and second). Set and display "
1055"time on a clock."
1056msgstr ""
1057"Осъзнаване на разликите между час, минута и секунда. Показване и настроване "
1058"на време в часовник."
1059
1060#: ../boards/clockgame.xml.in.h:2
1061msgid "Learn how to tell the time"
1062msgstr "Научете се да казвате часа"
1063
1064#: ../boards/clockgame.xml.in.h:3
1065msgid "Learning Clock"
1066msgstr "Научете часовника"
1067
1068#: ../boards/clockgame.xml.in.h:4
1069msgid ""
1070"Set the clock to the time given, in the time-units shown (hours:minutes or "
1071"hours:minutes:seconds). Click on the different arrows, and move the mouse, "
1072"to make the numbers go up or down."
1073msgstr ""
1074"Настройте стрелките така, че да показват даденото време (часове:минути или "
1075"часове:минути:секунди). Може да променяте посоката на стрелката, като я "
1076"изберете и я движите с мишката."
1077
1078#: ../boards/clockgame.xml.in.h:5
1079msgid "The concept of time. Reading the time."
1080msgstr "Понятие за време. Четене на времето."
1081
1082#: ../boards/colors.xml.in.h:1
1083msgid "Can move the mouse."
1084msgstr "Можете да движите мишката."
1085
1086#: ../boards/colors.xml.in.h:2
1087msgid "Click on the right color"
1088msgstr "Натиснете правилния цвят"
1089
1090#: ../boards/colors.xml.in.h:3
1091msgid "Colors"
1092msgstr "Цветове"
1093
1094#: ../boards/colors.xml.in.h:4
1095msgid "Listen to the color and click on the matching toon."
1096msgstr "Чуйте цвета и натиснете плочката."
1097
1098#: ../boards/colors.xml.in.h:5
1099msgid ""
1100"This board teaches you to recognize different colors. When you hear the name "
1101"of the color, click on the toon wearing it."
1102msgstr ""
1103"Тази дъска учи да се разпознават цветове. Изберете произнесения цвят от "
1104"набора с оцветени плочки."
1105
1106#: ../boards/colors_group.xml.in.h:1
1107msgid "Go to Color activities"
1108msgstr "Занимания с цветове"
1109
1110#: ../boards/computer.xml.in.h:1
1111msgid "Discover the Computer"
1112msgstr "Опознаване на компютъра"
1113
1114#: ../boards/connect4.xml.in.h:1
1115msgid "Arrange four coins in a row"
1116msgstr "Подредете четири монети в един ред"
1117
1118#: ../boards/connect4.xml.in.h:2
1119msgid "Click anywhere in the line in which you want to drop a piece"
1120msgstr "Натиснете където и да е в реда, в който искате да пуснете парче"
1121
1122#: ../boards/connect4.xml.in.h:3
1123msgid "Connect 4"
1124msgstr "Свързване на 4"
1125
1126#: ../boards/connect4.xml.in.h:4
1127msgid ""
1128"Create a line of 4 pieces either horizontally (lying down)\n"
1129"or vertically (standing up)"
1130msgstr ""
1131"Създайте поредица от 4 парчета по хоризонтала\n"
1132"или вертикала"
1133
1134#: ../boards/connect4.xml.in.h:6
1135msgid ""
1136"Laurent Lacheny. Images and Artificial Intelligence taken from project "
1137"4stattack by Jeroen Vloothuis. The original project can be found on &lt;"
1138"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1139msgstr ""
1140"Лоран Лашени. Изображенията и „изкуствения интелект“ са взети от проекта "
1141"4stattack от Жерон Вльотюи. Оригиналният проект може да бъде намерен на &lt;"
1142"http://forcedattack.sourceforge.net&gt;"
1143
1144#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:1
1145msgid "Basic counting skills"
1146msgstr "Основни умения по броене"
1147
1148#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:2
1149msgid "Double-entry table"
1150msgstr "Таблица с двойни записи"
1151
1152#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:3
1153msgid "Drag and Drop each proposed item on its destination"
1154msgstr "Изтегляйте и пускайте предложените обекти на правилните им места"
1155
1156#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:4
1157msgid "Drag and Drop the items in the double-entry table"
1158msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите в таблицата"
1159
1160#: ../boards/doubleentry.xml.in.h:5
1161msgid ""
1162"Move the items on the left to their proper position in the double-entry "
1163"table."
1164msgstr "Местете обектите отляво в правилната клетка от таблицата."
1165
1166#: ../boards/doubleentry/board3_0.xml.in.h:1
1167msgid "Click on an item and listen to its target position"
1168msgstr "Натиснете върху обект и чуйте позицията му"
1169
1170#: ../boards/draw.xml.in.h:1
1171msgid "A creative board where you can draw freely"
1172msgstr "Дъска за чертане, на която може да рисувате свободно"
1173
1174#: ../boards/draw.xml.in.h:2
1175msgid "A simple vector-drawing tool"
1176msgstr "Опростен инструмент за векторна графика"
1177
1178#: ../boards/draw.xml.in.h:3
1179msgid ""
1180"In this game, children can draw freely. The goal is to discover how to "
1181"create attractive drawings based on basic shapes: rectangles, ellipses and "
1182"lines."
1183msgstr ""
1184"В тази игра децата могат да рисуват свободно. Целта е да се научи как да се "
1185"създават красиви рисунки с прости форми: правоъгълници, елипси и линии."
1186
1187#: ../boards/draw.xml.in.h:5
1188msgid ""
1189"Select a drawing tool on the left, and a color down the bottom, then click "
1190"and drag in the white area to create a new shape. To save time, you can "
1191"click with the middle mouse button to delete an object."
1192msgstr ""
1193"Изберете инструмент за рисуване и цвят от долната част. След това натискайте "
1194"и местете в бялата зона, за да създадете нова форма. За да спестите време, "
1195"може да използвате средния бутон на мишката за изтриване на обекти."
1196
1197#: ../boards/enumerate.xml.in.h:1
1198msgid "Basic enumeration"
1199msgstr "Основно пресмятане"
1200
1201#: ../boards/enumerate.xml.in.h:2
1202msgid "Count the items"
1203msgstr "Броене на обекти"
1204
1205#: ../boards/enumerate.xml.in.h:3
1206msgid ""
1207"First, properly organize the items so that you can count them. Then, select "
1208"the item you want to answer in the bottom right area. Enter the answer with "
1209"the keyboard and press the OK button or the 'Enter' key."
1210msgstr ""
1211"Подредете правилно обектите, за да може да ги преброите. После изберете "
1212"обекта, за който искате да отговорите, в долната дясна зона. Въведете "
1213"отговора с клавиатурата и натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
1214
1215#: ../boards/enumerate.xml.in.h:4 ../boards/planegame.xml.in.h:5
1216#: ../src/boards/enumerate.c:92
1217msgid "Numeration training"
1218msgstr "Упражнения по броене"
1219
1220#: ../boards/enumerate.xml.in.h:5 ../src/boards/enumerate.c:93
1221msgid "Place the items in the best way to count them"
1222msgstr "Подредете обектите по възможно най-добрия начин, за да ги преброите"
1223
1224#: ../boards/erase.xml.in.h:1
1225msgid ""
1226"Animal pictures are taken from the Animal Photography Page of Ralf Schmode "
1227"(&lt;http://schmode.net/&gt;) and from LE BERRE Daniel. These people kindly "
1228"gave GCompris the authorization to include their pictures. Thanks a lot, "
1229"both of you."
1230msgstr ""
1231"Снимките на животните са взети от страницата на Рал Шмоде (&lt;http://"
1232"schmode.net&g;) и от Даниел Льо Бер. Те са дали разрешение да се използват в "
1233"GCompris. Благодарим много и на двамата."
1234
1235#: ../boards/erase.xml.in.h:2 ../boards/erase_clic.xml.in.h:5
1236#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:5
1237msgid "Motor-coordination"
1238msgstr "Двигателна координация"
1239
1240#: ../boards/erase.xml.in.h:4 ../src/boards/erase.c:110
1241#: ../src/boards/machpuzzle.c:92
1242msgid "Move the mouse"
1243msgstr "Движете мишката"
1244
1245#: ../boards/erase.xml.in.h:5 ../src/boards/erase.c:111
1246msgid "Move the mouse to erase the area and discover the background"
1247msgstr "Движете мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1248
1249#: ../boards/erase.xml.in.h:6
1250msgid "Move the mouse until all the blocks disappear."
1251msgstr "Движете мишката, докато всички плочки изчезнат."
1252
1253#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:2
1254msgid "Click the mouse"
1255msgstr "Натискане с мишката"
1256
1257#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:3
1258msgid "Click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1259msgstr ""
1260"Натискайте по правоъгълниците с мишката, докато всички плочки изчезнат."
1261
1262#: ../boards/erase_clic.xml.in.h:4
1263msgid "Click the mouse to erase the area and discover the background"
1264msgstr "Натиснете с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1265
1266#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:2
1267msgid "Double-Click the mouse to erase the area and discover the background"
1268msgstr "Натискайте два пъти с мишката, за да изтриете зоната и разкриете фона"
1269
1270#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:3
1271msgid "Double-click the mouse"
1272msgstr "Двойно натискане с мишката"
1273
1274#: ../boards/erase_double_clic.xml.in.h:4
1275msgid "Double-click the mouse on rectangles until all the blocks disappear."
1276msgstr ""
1277"Натискайте два пъти с мишката по правоъгълниците, докато всички плочки "
1278"изчезнат."
1279
1280#: ../boards/experience.xml.in.h:1
1281msgid "Go to experiential activities"
1282msgstr "Занимания за напреднали"
1283
1284#: ../boards/fifteen.xml.in.h:1
1285msgid ""
1286"Click on any item that has a free block beside it, and it will be swapped "
1287"with the empty block."
1288msgstr ""
1289"Натиснете който и да обект, имащ празна клетка до себе си. Той ще бъде "
1290"заменен с нея."
1291
1292#: ../boards/fifteen.xml.in.h:3
1293msgid ""
1294"Move each item to make an increasing series: from the smallest to the largest"
1295msgstr "Местете всеки обект по възходящ начин: от най-малкия към най-големия"
1296
1297#: ../boards/fifteen.xml.in.h:4
1298msgid "Original code taken from the libgnomecanvas demo"
1299msgstr "Оригиналният код е взет от демонстрацията на libgnomecanvas"
1300
1301#: ../boards/fifteen.xml.in.h:5
1302msgid "Samuel Loyd"
1303msgstr "Самюел Лойд"
1304
1305#: ../boards/fifteen.xml.in.h:6
1306msgid "The fifteen game"
1307msgstr "Игра „Петнадесет“"
1308
1309#: ../boards/fifteen.xml.in.h:7
1310msgid "anticipate"
1311msgstr "предчувствие"
1312
1313#: ../boards/fifteen.xml.in.h:8
1314msgid "logical"
1315msgstr "логично"
1316
1317#: ../boards/fifteen.xml.in.h:9
1318msgid "move"
1319msgstr "движениe"
1320
1321#: ../boards/fifteen.xml.in.h:10
1322msgid "puzzle"
1323msgstr "пъзел"
1324
1325#: ../boards/fifteen.xml.in.h:11
1326msgid "slide"
1327msgstr "плъзгане"
1328
1329#: ../boards/fifteen.xml.in.h:12
1330msgid "taquin"
1331msgstr "taquin"
1332
1333#: ../boards/followline.xml.in.h:1
1334msgid "Control the hose-pipe"
1335msgstr "Контролирайте маркуча"
1336
1337#: ../boards/followline.xml.in.h:2
1338msgid "Fine motor coordination"
1339msgstr "Добра двигателна координация"
1340
1341#: ../boards/followline.xml.in.h:3
1342msgid ""
1343"Move the mouse over the red part of the hose-pipe. This will move it, "
1344"bringing it, part by part, up to the flowers. Be careful, if you move off "
1345"the hose, the red part will go back down."
1346msgstr ""
1347"Движете мишката по червената част на маркуча. Това ще го отпуши постепенно "
1348"чак до цветята. Внимавайте, ако махнете курсора от маркуча, червената част "
1349"ще се върне обратно."
1350
1351#: ../boards/followline.xml.in.h:4
1352msgid "Tux needs to water the flowers, but the hose is blocked."
1353msgstr "Тъкс трябва да полее цветята, но маркуча е запушен"
1354
1355#: ../boards/fun.xml.in.h:1
1356msgid "Go to Amusement activities"
1357msgstr "Развлекателни занимания"
1358
1359#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:1
1360msgid "gcompris animation"
1361msgstr "Анимация GCompris"
1362
1363#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:2
1364msgid "gcompris drawing"
1365msgstr "Рисунка GCompris"
1366
1367#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:3
1368msgid "svg drawing"
1369msgstr "рисунка, формат „SVG“"
1370
1371#: ../boards/gcompris/mimetypes/mime_type.xml.in.h:4
1372msgid "svg mozilla animation"
1373msgstr "анимация на Mozilla, формат „SVG“"
1374
1375#: ../boards/geography.xml.in.h:1
1376msgid "Drag and Drop the items to redraw the whole map"
1377msgstr "Влачете и пускайте обекти, за да попълните цялата карта"
1378
1379#: ../boards/geography.xml.in.h:2
1380msgid "Locate the countries"
1381msgstr "Посочете страните"
1382
1383#: ../boards/geography.xml.in.h:3
1384msgid "Mouse manipulation: movement, drag and drop"
1385msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
1386
1387#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:1
1388#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:1
1389msgid "Africa"
1390msgstr "Африка"
1391
1392#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:2
1393msgid "America"
1394msgstr "Америка"
1395
1396#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:3
1397msgid "Antartica"
1398msgstr "Антарктика"
1399
1400#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:4
1401msgid "Asia"
1402msgstr "Азия"
1403
1404#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:5
1405msgid "Continents"
1406msgstr "Континенти"
1407
1408#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:6
1409msgid "Europe"
1410msgstr "Европа"
1411
1412#: ../boards/geography/board1_0.xml.in.h:7
1413msgid "Oceania"
1414msgstr "Океания"
1415
1416#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:1
1417msgid "Alaska"
1418msgstr "Аляска"
1419
1420#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:2
1421msgid "Bahamas"
1422msgstr "Бахами"
1423
1424#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:3
1425msgid "Canada"
1426msgstr "Канада"
1427
1428#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:4
1429msgid "Cuba"
1430msgstr "Куба"
1431
1432#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:5
1433msgid "Dominican republic"
1434msgstr "Доминиканска република"
1435
1436#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:6
1437msgid "Greenland"
1438msgstr "Гренландия"
1439
1440#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:7
1441msgid "Haiti"
1442msgstr "Хаити"
1443
1444#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:8
1445#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:7
1446msgid "Iceland"
1447msgstr "Исландия"
1448
1449#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:9
1450msgid "Jamaica"
1451msgstr "Ямайка"
1452
1453#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:10
1454msgid "Mexico"
1455msgstr "Мексико"
1456
1457#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:11
1458msgid "North America"
1459msgstr "Северна Америка"
1460
1461#: ../boards/geography/board2_0.xml.in.h:12
1462msgid "United States of America"
1463msgstr "Съединени американски щати"
1464
1465#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:1
1466msgid "Argentina"
1467msgstr "Аржентина"
1468
1469#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:2
1470msgid "Bolivia"
1471msgstr "Боливия"
1472
1473#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:3
1474msgid "Brazil"
1475msgstr "Бразилия"
1476
1477#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:4
1478msgid "Chile"
1479msgstr "Чили"
1480
1481#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:5
1482msgid "Colombia"
1483msgstr "Колумбия"
1484
1485#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:6
1486msgid "Ecuador"
1487msgstr "Еквадор"
1488
1489#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:7
1490msgid "French Guiana"
1491msgstr "Френска Гвиана"
1492
1493#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:8
1494msgid "Guyana"
1495msgstr "Гайана"
1496
1497#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:9
1498msgid "Panama"
1499msgstr "Панама"
1500
1501#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:10
1502msgid "Paraguay"
1503msgstr "Парагвай"
1504
1505#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:11
1506msgid "Peru"
1507msgstr "Перу"
1508
1509#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:12
1510msgid "South America"
1511msgstr "Южна Америка"
1512
1513#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:13
1514msgid "Suriname"
1515msgstr "Суринам"
1516
1517#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:14
1518msgid "Uruguay"
1519msgstr "Уругвай"
1520
1521#: ../boards/geography/board2_1.xml.in.h:15
1522msgid "Venezuela"
1523msgstr "Венецуела"
1524
1525#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:1
1526msgid "Austria"
1527msgstr "Австрия"
1528
1529#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:2
1530msgid "Belgium"
1531msgstr "Белгия"
1532
1533#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:3
1534msgid "Denmark"
1535msgstr "Дания"
1536
1537#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:4
1538msgid "Finland"
1539msgstr "Финландия"
1540
1541#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:5
1542msgid "France"
1543msgstr "Франция"
1544
1545#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:6
1546msgid "Germany"
1547msgstr "Германия"
1548
1549#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:8
1550msgid "Ireland"
1551msgstr "Ирландия"
1552
1553#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:9
1554msgid "Italy"
1555msgstr "Италия"
1556
1557#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:10
1558msgid "Luxembourg"
1559msgstr "Люксембург"
1560
1561#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:11
1562msgid "Norway"
1563msgstr "Норвегия"
1564
1565#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:12
1566msgid "Portugal"
1567msgstr "Португалия"
1568
1569#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:13
1570msgid "Spain"
1571msgstr "Испания"
1572
1573#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:14
1574msgid "Sweden"
1575msgstr "Швеция"
1576
1577#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:15
1578msgid "Switzerland"
1579msgstr "Швейцария"
1580
1581#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:16
1582msgid "The Netherlands"
1583msgstr "Холандия"
1584
1585#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:17
1586msgid "United Kingdom"
1587msgstr "Великобритания"
1588
1589#: ../boards/geography/board3_0.xml.in.h:18
1590msgid "Western Europe"
1591msgstr "Западна Европа"
1592
1593#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:1
1594msgid "Albania"
1595msgstr "Албания"
1596
1597#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:2
1598msgid "Belarus"
1599msgstr "Беларус"
1600
1601#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:3
1602msgid "Bosnia Herzegovina"
1603msgstr "Босна и Херцеговина"
1604
1605#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:4
1606msgid "Bulgaria"
1607msgstr "България"
1608
1609#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:5
1610msgid "Croatia"
1611msgstr "Хърватска"
1612
1613#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:6
1614msgid "Cyprus"
1615msgstr "Кипър"
1616
1617#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:7 ../src/gcompris/config.c:69
1618msgid "Czech Republic"
1619msgstr "Чехия"
1620
1621#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:8
1622msgid "Eastern Europe"
1623msgstr "Източна Европа"
1624
1625#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:9
1626msgid "Estonia"
1627msgstr "Естония"
1628
1629#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:10
1630msgid "Greece"
1631msgstr "Гърция"
1632
1633#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:11
1634msgid "Hungary"
1635msgstr "Унгария"
1636
1637#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:12
1638msgid "Latvia"
1639msgstr "Латвия"
1640
1641#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:13
1642msgid "Lithuania"
1643msgstr "Литва"
1644
1645#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:14
1646msgid "Macedonia"
1647msgstr "Македония"
1648
1649#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:15
1650msgid "Moldova"
1651msgstr "Молдова"
1652
1653#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:16
1654msgid "Poland"
1655msgstr "Полша"
1656
1657#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:17
1658msgid "Romania"
1659msgstr "Румъния"
1660
1661#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:18
1662msgid "Russia"
1663msgstr "Русия"
1664
1665#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:19
1666msgid "Serbia Montenegro"
1667msgstr "Сърбия и Черна гора"
1668
1669#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:20
1670msgid "Slovak Republic"
1671msgstr "Словакия"
1672
1673#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:21
1674msgid "Slovenia"
1675msgstr "Словения"
1676
1677#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:22
1678msgid "Turkey"
1679msgstr "Турция"
1680
1681#: ../boards/geography/board3_1.xml.in.h:23
1682msgid "Ukraine"
1683msgstr "Украйна"
1684
1685#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:1
1686#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:2
1687msgid "Algeria"
1688msgstr "Алжир"
1689
1690#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:2
1691#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:4
1692msgid "Benin"
1693msgstr "Бенин"
1694
1695#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:3
1696#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:6
1697msgid "Burkina Faso"
1698msgstr "Буркина Фасо"
1699
1700#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:4
1701#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:8
1702msgid "Cameroon"
1703msgstr "Камерун"
1704
1705#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:5
1706#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:9
1707msgid "Central African Republic"
1708msgstr "Централна африканска република"
1709
1710#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:6
1711#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:10
1712msgid "Chad"
1713msgstr "Чад"
1714
1715#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:7
1716#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:12
1717msgid "Djibouti"
1718msgstr "Джибути"
1719
1720#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:8
1721#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:13
1722msgid "Egypt"
1723msgstr "Египет"
1724
1725#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:9
1726#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:5
1727#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:14
1728msgid "Equatorial Guinea"
1729msgstr "Екваториална Гвинея"
1730
1731#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:10
1732#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:16
1733msgid "Ethiopia"
1734msgstr "Етиопия"
1735
1736#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:11
1737#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:6
1738#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:17
1739msgid "Gabon"
1740msgstr "Габон"
1741
1742#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:12
1743#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:18
1744msgid "Gambia"
1745msgstr "Гамбия"
1746
1747#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:13
1748#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:19
1749msgid "Ghana"
1750msgstr "Гана"
1751
1752#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:14
1753#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:20
1754msgid "Guinea"
1755msgstr "Гвинея"
1756
1757#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:15
1758#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:21
1759msgid "Guinea Bissau"
1760msgstr "Гвинея-Бисау"
1761
1762#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:16
1763#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:22
1764msgid "Ivory Coast"
1765msgstr "Бряг на слоновата кост"
1766
1767#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:17
1768#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:25
1769msgid "Liberia"
1770msgstr "Либерия"
1771
1772#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:18
1773#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:26
1774msgid "Libya"
1775msgstr "Либия"
1776
1777#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:19
1778#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:29
1779msgid "Mali"
1780msgstr "Мали"
1781
1782#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:20
1783#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:30
1784msgid "Mauritania"
1785msgstr "Мавритания"
1786
1787#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:21
1788msgid "Moroco"
1789msgstr "Мароко"
1790
1791#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:22
1792#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:34
1793msgid "Niger"
1794msgstr "Нигер"
1795
1796#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:23
1797#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:35
1798msgid "Nigeria"
1799msgstr "Нигерия"
1800
1801#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:24
1802msgid "Northern Africa"
1803msgstr "Северна Африка"
1804
1805#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:25
1806#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:14
1807#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:36
1808msgid "Rwanda"
1809msgstr "Руанда"
1810
1811#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:26
1812#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:37
1813msgid "Senegal"
1814msgstr "Сенегал"
1815
1816#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:27
1817#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:38
1818msgid "Sierra Leone"
1819msgstr "Сиера Леоне"
1820
1821#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:28
1822#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:39
1823msgid "Somalia"
1824msgstr "Сомалия"
1825
1826#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:29
1827msgid "Sudan"
1828msgstr "Судан"
1829
1830#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:30
1831#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:43
1832msgid "Togo"
1833msgstr "Того"
1834
1835#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:31
1836#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:44
1837msgid "Tunisia"
1838msgstr "Тунис"
1839
1840#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:32
1841#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:19
1842#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:45
1843msgid "Uganda"
1844msgstr "Уганда"
1845
1846#: ../boards/geography/board4_0.xml.in.h:33
1847msgid "Western Sahara"
1848msgstr "Западна Сахара"
1849
1850#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:1
1851#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:3
1852msgid "Angola"
1853msgstr "Ангола"
1854
1855#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:2
1856#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:5
1857msgid "Botswana"
1858msgstr "Ботсуана"
1859
1860#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:3
1861#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:7
1862msgid "Burundi"
1863msgstr "Бурунди"
1864
1865#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:4
1866#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:11
1867msgid "Democratic Republic of Congo"
1868msgstr "Демократична република Конго"
1869
1870#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:7
1871#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:23
1872msgid "Kenya"
1873msgstr "Кения"
1874
1875#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:8
1876#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:24
1877msgid "Lesotho"
1878msgstr "Лесото"
1879
1880#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:9
1881#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:27
1882msgid "Madagascar"
1883msgstr "Мадагаскар"
1884
1885#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:10
1886#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:28
1887msgid "Malawi"
1888msgstr "Малави"
1889
1890#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:11
1891#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:32
1892msgid "Mozambique"
1893msgstr "Мозамбик"
1894
1895#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:12
1896#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:33
1897msgid "Namibia"
1898msgstr "Намибия"
1899
1900#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:13
1901msgid "Republic of Congo"
1902msgstr "Република Конго"
1903
1904#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:15
1905#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:40
1906msgid "South Africa"
1907msgstr "Южна Африка"
1908
1909#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:16
1910msgid "Southern Africa"
1911msgstr "Южна Америка"
1912
1913#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:17
1914#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:41
1915msgid "Swaziland"
1916msgstr "Суазиленд"
1917
1918#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:18
1919#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:42
1920msgid "Tanzania"
1921msgstr "Танзания"
1922
1923#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:20
1924#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:46
1925msgid "Zambia"
1926msgstr "Замбия"
1927
1928#: ../boards/geography/board4_1.xml.in.h:21
1929#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:47
1930msgid "Zimbabwe"
1931msgstr "Зимбабве"
1932
1933#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:15
1934msgid "Eritrea"
1935msgstr "Еритрея"
1936
1937#: ../boards/geography/board4_2.xml.in.h:31
1938msgid "Morocco"
1939msgstr "Мароко"
1940
1941#: ../boards/geography/board5_0.xml.in.h:1
1942msgid "Regions of France"
1943msgstr "Области във Франция"
1944
1945#: ../boards/gletters.xml.in.h:1 ../boards/wordsgame.xml.in.h:2
1946msgid "Keyboard manipulation"
1947msgstr "Операции с клавиатурата"
1948
1949#: ../boards/gletters.xml.in.h:2
1950msgid "Letter association between the screen and the keyboard"
1951msgstr "Разпознаване на букви на екрана и клавиатурата"
1952
1953#: ../boards/gletters.xml.in.h:3 ../src/boards/gletters.c:132
1954msgid "Simple Letters"
1955msgstr "Прости букви"
1956
1957#: ../boards/gletters.xml.in.h:4 ../src/boards/gletters.c:133
1958msgid "Type the falling letters before they reach the ground"
1959msgstr "Напишете падащите букви, преди да са достигнали земята"
1960
1961#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:1
1962msgid "Equality Number Munchers"
1963msgstr "Равенство и числояди"
1964
1965#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:2
1966msgid ""
1967"Guide the Number Muncher to the expressions that equal the number at the top "
1968"of the screen."
1969msgstr ""
1970"Насочвайте числояда към изрази, чието равенство е числото в горната част на "
1971"екрана."
1972
1973#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:3
1974msgid "Practice addition, multiplication, division and substraction."
1975msgstr "Упражнения по събиране, умножение, делене и изваждане."
1976
1977#: ../boards/gnumch-equality.xml.in.h:4 ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:4
1978msgid ""
1979"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
1980"Press the spacebar to eat a number."
1981msgstr ""
1982"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
1983"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
1984
1985#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:1
1986msgid "Factor Number Munchers"
1987msgstr "Делител и числояди"
1988
1989#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:2
1990msgid ""
1991"Guide the Number Muncher to all the factors of the number at the top of the "
1992"screen."
1993msgstr ""
1994"Насочвайте числояда към всички делители на числото в горната част на екрана."
1995
1996#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:3
1997msgid "Learn about factors and multiples."
1998msgstr "Научете за делимо и делител."
1999
2000#: ../boards/gnumch-factors.xml.in.h:4
2001msgid ""
2002"The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. "
2003"For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 "
2004"because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple "
2005"of a second number, then the second number is a factor of the first number. "
2006"Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. "
2007"Press the spacebar to eat a number."
2008msgstr ""
2009"Делителите на дадено число са всички числа, на които то се дели. Например, "
2010"делителите на 6 са 1, 2, 3 и 6. 4 не е делител на 6, защото 6 не може да "
2011"бъде разделено на 4 равни части. Ако едно число е кратно на второ число, то "
2012"второто число е делител на първото. Използвайте стрелките, за да се движите "
2013"по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за да изядете "
2014"числото."
2015
2016#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:1
2017msgid ""
2018"Guide the Number Muncher to the all the expressions that do not equal the "
2019"number at the top of the screen."
2020msgstr ""
2021"Насочвайте числояда към всички изрази, които не са равни на числото в "
2022"горната част на екрана."
2023
2024#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:2
2025msgid "Inequality Number Munchers"
2026msgstr "Неравенства и числояди"
2027
2028#: ../boards/gnumch-inequality.xml.in.h:3
2029msgid "Practice addition, substraction, multiplication and division."
2030msgstr "Упражнения по събиране, изваждане, умножение и делене."
2031
2032#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:1
2033msgid ""
2034"Guide the Number Muncher to all the multiples of the number at the top of "
2035"the screen."
2036msgstr ""
2037"Насочвайте числояда към всички кратни на числото в горната част на екрана."
2038
2039#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:2
2040msgid "Learn about multiples and factors."
2041msgstr "Научете за кратно и делимо."
2042
2043#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:3
2044msgid "Multiple Number Munchers"
2045msgstr "Кратни и числояди"
2046
2047#: ../boards/gnumch-multiples.xml.in.h:4
2048msgid ""
2049"The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original "
2050"number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all "
2051"multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number "
2052"that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a "
2053"second number, then the second number is a multiple of the first number. Use "
2054"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2055"the spacebar to eat a number."
2056msgstr ""
2057"Кратните на дадено число са всички числа, които са равни на оригиналното в "
2058"пъти. Например, 24, 36, 48 и 60 са кратни на 12. 25 не е кратно на 12, "
2059"защото няма число, по което да бъде умножено 12 и да се получи 25. Ако "
2060"дадено число е делимо на второ, то второто число е кратно на първото. "
2061"Използвайте стрелките, за да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-"
2062"четата. Натиснете интервала, за да изядете числото."
2063
2064#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:1
2065msgid "Guide the Number Muncher to all the prime numbers."
2066msgstr "Насочвайте числояда към всички прости числа."
2067
2068#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:2
2069msgid "Learn about prime numbers"
2070msgstr "Научете за простите числа"
2071
2072#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:3
2073msgid "Prime Number Munchers"
2074msgstr "Прости числа и числояди"
2075
2076#: ../boards/gnumch-primes.xml.in.h:4
2077msgid ""
2078"Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For "
2079"example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). Use "
2080"the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press "
2081"the spacebar to eat a number."
2082msgstr ""
2083"Простите числа са числа, които се делят на себе си и на 1. Например, 3 е "
2084"просто число, но 4 не е (понеже 4 се дели на 2). Използвайте стрелките, за "
2085"да се движите по дъската и избягвайте Трогъл-четата. Натиснете интервала, за "
2086"да изядете числото."
2087
2088#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:1
2089msgid "Go to Number Munchers activities"
2090msgstr "Занимания с числояди"
2091
2092#: ../boards/gnumchmenu.xml.in.h:2
2093msgid "Left-Click the mouse on an activity to select it."
2094msgstr "Натиснете с левия бутон на мишката, за да изберете задача."
2095
2096#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:1
2097msgid "Guess a number"
2098msgstr "Познайте число"
2099
2100#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:2
2101msgid "Help Tux escape the cave. Tux hides a number that you must discover."
2102msgstr ""
2103"Помогнете на Тъкс да избяга от пещерата. Тъкс е скрил число, което трябва да "
2104"откриете."
2105
2106#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:3
2107msgid "Numbers from 1 to 1000 for the last level."
2108msgstr "Числа от 1 до 1000 за последното ниво."
2109
2110#: ../boards/guessnumber.xml.in.h:4
2111msgid ""
2112"Read the instructions that give you the range of the number to find. Enter a "
2113"number in the top right blue entry box. Tux tell you if your number is "
2114"higher or lower. Then enter another number. The distance between Tux and the "
2115"escape area on the right represents how far you are from the right number. "
2116"If Tux is above or under the escape area, it means your number is higher or "
2117"under the right number."
2118msgstr ""
2119"Прочетете инструкциите, които ви дават диапазона на търсеното число. "
2120"Въведете число в синята кутийка в горния десен ъгъл. Тъкс ще ви каже дали "
2121"числото е по-голямо или по-малко. След това въведете друго число. "
2122"Разстоянието между Тъкс и спасителния изход показва колко далече сте от "
2123"правилното число. Ако Тъкс е над или под спасителния изход, това означава, "
2124"че числото ви е по-голямо или по-малко от правилното."
2125
2126#: ../boards/hanoi.xml.in.h:1
2127msgid "Concept taken from EPI games."
2128msgstr "Идеята е взета от игрите „EPI“."
2129
2130#: ../boards/hanoi.xml.in.h:2 ../boards/hanoi_real.xml.in.h:1
2131msgid ""
2132"Drag and Drop the top pieces only from one peg to another, to reproduce the "
2133"tower on the right in the empty space on the left."
2134msgstr ""
2135"Изтегляйте и пускайте горните кръгчета само от едно колче на друго така, че "
2136"да възпроизведете кулата вдясно в празното поле отляво."
2137
2138#: ../boards/hanoi.xml.in.h:4 ../src/boards/hanoi.c:101
2139msgid "Reproduce the given tower"
2140msgstr "Възпроизвеждане на зададената кула"
2141
2142#: ../boards/hanoi.xml.in.h:5
2143msgid "Reproduce the tower on the right in the empty space on the left"
2144msgstr "Възпроизведете кулата вдясно в празното пространство отляво"
2145
2146#: ../boards/hanoi.xml.in.h:6 ../src/boards/hanoi.c:100
2147msgid "Simplified Tower of Hanoi"
2148msgstr "Опростена „Кула на Ханой“"
2149
2150#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:2
2151msgid "Mouse manipulation"
2152msgstr "Операции с мишката"
2153
2154#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:3
2155msgid "Reproduce the tower on the right side"
2156msgstr "Възпроизведете кулата вдясно"
2157
2158#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:4
2159msgid "The Tower of Hanoi"
2160msgstr "„Кула на Ханой“"
2161
2162#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:5
2163msgid ""
2164"The object of the game is to move the entire stack to another peg, obeying "
2165"the following rules: * only one disc may be moved at a time * no disc may be "
2166"placed atop a smaller disc"
2167msgstr ""
2168"Целта на играта е да преместите целия куп на друго колче, като спазвате "
2169"следните правила: * само един диск може да бъде местен по едно и също време "
2170"* не може да слагате по-голям диск върху по-малък"
2171
2172#: ../boards/hanoi_real.xml.in.h:6
2173msgid ""
2174"The puzzle was invented by the French mathematician Edouard Lucas in 1883. "
2175"There is a legend about a Hindu temple whose priests were constantly engaged "
2176"in moving a set of 64 discs according to the rules of the Tower of Hanoi "
2177"puzzle. According to the legend, the world would end when the priests "
2178"finished their work. The puzzle is therefore also known as the Tower of "
2179"Brahma puzzle. It is not clear whether Lucas invented this legend or was "
2180"inspired by it. (source Wikipedia &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
2181"Tower_of_hanoi&gt;)"
2182msgstr ""
2183"Тази игра е изобретена от френския математик Едуард Лукас през 1883 г. Има "
2184"легенда за хиндуистки храм, чиито свещенници били непрекъснато заети да "
2185"преместват набор от 64 диска съгласно правилата на играта „Кула на Ханой“. "
2186"Според легендата, светът щял да свърши ако свещенниците спрели работата си. "
2187"Играта е позната и като „Кула на Брахма“. Не е ясно дали Лукас е измислил "
2188"легендата, или е бил вдъхновен от нея. (източник: Уикипедия &lt;http://en."
2189"wikipedia.org/wiki/Tower_of_Hanoi&gt;)"
2190
2191#: ../boards/hexagon.xml.in.h:1
2192msgid "Find the strawberry by clicking on the blue fields"
2193msgstr "Открийте ягодката, натискайки по сините полета"
2194
2195#: ../boards/hexagon.xml.in.h:4
2196msgid ""
2197"Try to find the strawberry under the blue fields. The fields become redder "
2198"as you get closer."
2199msgstr ""
2200"Опитайте се да намерите ягодката по сините полета. Колкото повече се "
2201"доближавате, толкова по-червени стават полетата."
2202
2203#: ../boards/hexagon.xml.in.h:5
2204msgid "hexagon"
2205msgstr "Шестоъгълник"
2206
2207#: ../boards/imageid.xml.in.h:1
2208msgid "Click on the word corresponding to the printed image."
2209msgstr "Натиснете думата, която съответства на показаното изображение."
2210
2211#: ../boards/imageid.xml.in.h:2
2212msgid "Practice reading by finding the word matching an image"
2213msgstr ""
2214"Упражнение по четене чрез откриване на дума, съответстваща на изображение"
2215
2216#: ../boards/imageid.xml.in.h:3 ../boards/imagename.xml.in.h:4
2217#: ../boards/readingh.xml.in.h:5 ../boards/readingv.xml.in.h:4
2218#: ../src/boards/imageid.c:112 ../src/boards/missingletter.c:104
2219msgid "Reading"
2220msgstr "Четене"
2221
2222#: ../boards/imageid.xml.in.h:4
2223msgid "Reading practice"
2224msgstr "Упражнения по четене"
2225
2226#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:2
2227msgid "apple"
2228msgstr "ябълка"
2229
2230#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:2
2231msgid "back"
2232msgstr "облегалка"
2233
2234#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:3
2235msgid "bag"
2236msgstr "чанта"
2237
2238#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:4 ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:2
2239msgid "ball"
2240msgstr "топка"
2241
2242#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:5
2243msgid "banana"
2244msgstr "банан"
2245
2246#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:6
2247msgid "bed"
2248msgstr "легло"
2249
2250#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:7
2251msgid "boat"
2252msgstr "лодка"
2253
2254#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:8
2255msgid "book"
2256msgstr "книга"
2257
2258#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:9 ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:2
2259msgid "bottle"
2260msgstr "бутилка"
2261
2262#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:10
2263msgid "cake"
2264msgstr "торта"
2265
2266#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:11
2267msgid "camel"
2268msgstr "камила"
2269
2270#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:12
2271#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:4
2272msgid "car"
2273msgstr "автомобил"
2274
2275#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:13
2276msgid "cat"
2277msgstr "котка"
2278
2279#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:14
2280msgid "catch"
2281msgstr "влак"
2282
2283#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:15
2284msgid "cheese"
2285msgstr "сирене"
2286
2287#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:16
2288msgid "cow"
2289msgstr "крава"
2290
2291#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:17
2292msgid "dog"
2293msgstr "куче"
2294
2295#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:18
2296msgid "finish"
2297msgstr "финал"
2298
2299#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:19
2300msgid "fish"
2301msgstr "риба"
2302
2303#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:20
2304#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:2
2305msgid "house"
2306msgstr "къща"
2307
2308#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:21
2309msgid "pear"
2310msgstr "круша"
2311
2312#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:22
2313msgid "plane"
2314msgstr "самолет"
2315
2316#: ../boards/imageid/board1.xml.in.h:23
2317msgid "satchel"
2318msgstr "чанта"
2319
2320#: ../boards/imagename.xml.in.h:1 ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:1
2321#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:1
2322#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:1
2323#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:1
2324#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:1
2325#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:1
2326msgid "Drag and Drop each item onto its name"
2327msgstr "Изтегляйте и пускайте обектите над написаните им имена"
2328
2329#: ../boards/imagename.xml.in.h:2
2330msgid ""
2331"Drag each image from the (vertical) box on the left to its (corresponding) "
2332"name on the right. Click the OK button to check your answer."
2333msgstr ""
2334"Изтегляйте изображенията от вертикалната кутия вляво и ги пускайте върху "
2335"съответстващите им имена вдясно. Натиснете бутона „Да“, за да проверите "
2336"отговора."
2337
2338#: ../boards/imagename.xml.in.h:3
2339msgid "Image Name"
2340msgstr "Име на изображението"
2341
2342#: ../boards/imagename.xml.in.h:5
2343msgid "Vocabulary and reading"
2344msgstr "Речник и четене"
2345
2346#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:2
2347msgid "bulb"
2348msgstr "крушка"
2349
2350#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:3
2351msgid "fishing boat"
2352msgstr "рибарска лодка"
2353
2354#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:4
2355msgid "lamp"
2356msgstr "лампа"
2357
2358#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:5
2359msgid "mail box"
2360msgstr "пощенска кутия"
2361
2362#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:6
2363#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:3
2364msgid "postcard"
2365msgstr "пощенска картичка"
2366
2367#: ../boards/imagename/board1_0.xml.in.h:7
2368#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:5
2369#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:7
2370msgid "sailing boat"
2371msgstr "платноходка"
2372
2373#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:3
2374msgid "egg"
2375msgstr "яйце"
2376
2377#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:4
2378msgid "eggcup"
2379msgstr "чашка за варено яйце"
2380
2381#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:5
2382msgid "flower"
2383msgstr "цвете"
2384
2385#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:6
2386msgid "glass"
2387msgstr "стъкло"
2388
2389#: ../boards/imagename/board2_0.xml.in.h:7
2390msgid "vase"
2391msgstr "ваза"
2392
2393#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:3
2394msgid "light house"
2395msgstr "фар"
2396
2397#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:4
2398msgid "rocket"
2399msgstr "ракета"
2400
2401#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:6
2402msgid "sofa"
2403msgstr "диван"
2404
2405#: ../boards/imagename/board3_0.xml.in.h:7
2406#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:5
2407msgid "star"
2408msgstr "звезда"
2409
2410#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:3
2411msgid "bicycle"
2412msgstr "велосипед"
2413
2414#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:5
2415msgid "carrot"
2416msgstr "морков"
2417
2418#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:6
2419msgid "grater"
2420msgstr "ренде"
2421
2422#: ../boards/imagename/board4_0.xml.in.h:7
2423msgid "tree"
2424msgstr "дърво"
2425
2426#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:2
2427msgid "pencil"
2428msgstr "молив"
2429
2430#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:4
2431msgid "spruce"
2432msgstr "смърч"
2433
2434#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:6
2435msgid "truck"
2436msgstr "камион"
2437
2438#: ../boards/imagename/board5_0.xml.in.h:7
2439msgid "van"
2440msgstr "микробус"
2441
2442#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:3
2443msgid "castle"
2444msgstr "замък"
2445
2446#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:4
2447msgid "crown"
2448msgstr "корона"
2449
2450#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:5
2451msgid "flag"
2452msgstr "флаг"
2453
2454#: ../boards/imagename/board6_0.xml.in.h:6
2455msgid "racket"
2456msgstr "ракета"
2457
2458#: ../boards/login.xml.in.h:1
2459msgid ""
2460"GCompris identifies each child, so we can provide child-specific reports."
2461msgstr ""
2462"GCompris разпознава всяко дете, така че могат да бъдат правени индивидуални "
2463"доклади."
2464
2465#: ../boards/login.xml.in.h:2
2466msgid "GCompris login screen"
2467msgstr "Екран за влизане в GCompris"
2468
2469#: ../boards/login.xml.in.h:3
2470msgid ""
2471"In order to activate the login screen, you must \n"
2472"first add users in the administration part of GCompris. \n"
2473"You access the administration part by running 'gcompris -a'.\n"
2474"In the administration, you can create different profiles. In each profiles\n"
2475"you can have a different set of users and select which activities are "
2476"available to them.\n"
2477"To run GCompris in a specific profile, you can run 'gcompris -p profile' "
2478"where 'profile'\n"
2479"is the name of a profile as you created it in the administration."
2480msgstr ""
2481"За да активирате екрана за първоначално влизане, трябва\n"
2482"да добавите потребители от административния интерфейс на Gcompris.\n"
2483"Може да пуснете административния интерфейс с „gcompris -a“.\n"
2484"С него може да създавате различни профили. Във всеки профил\n"
2485"може да имате различен набор потребители и да избирате заниманията, които да "
2486"бъдат достъпни за тях.\n"
2487"За да стартирате GCompris със съответен профил, напишете „gcompris -p "
2488"profile“, където „profile“\n"
2489"е името на профила, който сте създали чрез административния интерфейс."
2490
2491#: ../boards/login.xml.in.h:10
2492msgid "Select or enter your name to log in GCompris"
2493msgstr "Изберете или напишете името си, за да влезете в GCompris"
2494
2495#: ../boards/leftright.xml.in.h:1
2496msgid "Determine if a hand is a right or a left hand"
2497msgstr "Определете дали ръката е лява или дясна"
2498
2499#: ../boards/leftright.xml.in.h:2
2500msgid ""
2501"Distinguish right and left hands from different points of view. Spatial "
2502"representation"
2503msgstr ""
2504"Различаване на леви и десни ръце от различни гледни точки. Представа за "
2505"пространство"
2506
2507#: ../boards/leftright.xml.in.h:3
2508msgid "Find your left and right hands"
2509msgstr "Открийте левите и десните ръце"
2510
2511#: ../boards/leftright.xml.in.h:4 ../boards/railroad.xml.in.h:4
2512msgid "None"
2513msgstr "Няма"
2514
2515#: ../boards/leftright.xml.in.h:5
2516msgid ""
2517"You can see a hand: is it a left hand or a right hand? Click on the red "
2518"button on the left, or the green button on the right."
2519msgstr ""
2520"Показана е ръка. Определете дали е дясна или лява. Натиснете червения бутон "
2521"вляво или зеления вдясно."
2522
2523#: ../boards/maze.xml.in.h:1 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:1
2524#: ../boards/maze3D.xml.in.h:2 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:1
2525msgid "Can use the keyboard arrow to move an object."
2526msgstr "Можете да използвате клавиатурата, за да движите обект."
2527
2528#: ../boards/maze.xml.in.h:2 ../src/boards/maze.c:133
2529msgid "Find your way out of the maze"
2530msgstr "Намерете изхода от лабиринта"
2531
2532#: ../boards/maze.xml.in.h:3 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:3
2533#: ../boards/maze3D.xml.in.h:4 ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:3
2534msgid "Help Tux get out of this maze."
2535msgstr "Помогнете на Тъкс да излезе от този лабиринт."
2536
2537#: ../boards/maze.xml.in.h:4 ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:4
2538#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:4 ../src/boards/maze.c:132
2539msgid "Maze"
2540msgstr "Лабиринт"
2541
2542#: ../boards/maze.xml.in.h:5
2543msgid "Use the keyboard arrows to move Tux up to the door."
2544msgstr ""
2545"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата."
2546
2547#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:2
2548msgid "Find your way out of the maze (Move is relative)"
2549msgstr "Намерете изход от лабиринта (движението е относително)"
2550
2551#: ../boards/maze2DRelative.xml.in.h:5
2552msgid ""
2553"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. In this maze, the move "
2554"is relative (first person). Use the up arrow to go forward. The other arrow "
2555"let you turn Tux in another direction."
2556msgstr ""
2557"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. В "
2558"този лабиринт движението е относително. Използвайте горната стрелка за "
2559"движение напред. Останалите стрелки обръщат Тъкс в друга посока."
2560
2561#: ../boards/maze3D.xml.in.h:1
2562msgid "3D Maze"
2563msgstr "Триизмерен лабиринт"
2564
2565#: ../boards/maze3D.xml.in.h:3
2566msgid "Find your way out of the 3D maze"
2567msgstr "Намерете изхода от триизмерния лабиринт"
2568
2569#: ../boards/maze3D.xml.in.h:5
2570msgid ""
2571"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2572"switch between 2D and 3D modes. 2D mode just gives you an indication of your "
2573"position, like a map. You cannot move Tux in 2D mode."
2574msgstr ""
2575"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2576"клавиша „Интервал“ превключвате между двуизмерен и триизмерен режим. "
2577"Двуизмерният режим показва текущата позиция като на карта. Не можете да "
2578"движите Тъкс в двуизмерен режим."
2579
2580#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:2
2581msgid "Find your way out of the invisible maze"
2582msgstr "Намерете изхода от невидимия лабиринт"
2583
2584#: ../boards/mazeInvisible.xml.in.h:5
2585msgid ""
2586"Use the keyboard arrows to move Tux up to the door. Use the spacebar to "
2587"switch between invisible and visible modes. Visible mode just gives you an "
2588"indication of your position, like a map. You cannot move Tux in visible mode."
2589msgstr ""
2590"Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите Тъкс към вратата. С "
2591"клавиша „Интервал“ превключвате между видим и невидим режим. Видимият режим "
2592"само показва местоположението като на карта. Не можете да движите Тъкс във "
2593"видим режим."
2594
2595#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:1
2596msgid "Find your way out different type of mazes"
2597msgstr "Намерете изхода от различните лабиринти"
2598
2599#: ../boards/mazeMenu.xml.in.h:2
2600msgid "Go to Maze activities"
2601msgstr "Занимания с лабиринти"
2602
2603#: ../boards/melody.xml.in.h:1
2604msgid "Ear-training activity"
2605msgstr "Упражнения за слух"
2606
2607#: ../boards/melody.xml.in.h:2
2608msgid ""
2609"Listen to the sound sequence played, and repeat it by clicking on the "
2610"elements. You can listen again by clicking on the repeat button."
2611msgstr ""
2612"Чуйте последователността от звуци и ги повторете, натискайки по елементите. "
2613"Може да чуете звука отново, като натиснете бутона за повтаряне."
2614
2615#: ../boards/melody.xml.in.h:3
2616msgid "Melody"
2617msgstr "Мелодия"
2618
2619#: ../boards/melody.xml.in.h:5
2620msgid "Repeat a melody"
2621msgstr "Повтаряне на мелодия"
2622
2623#: ../boards/memory.xml.in.h:1
2624msgid ""
2625"A set of blank cards is shown. Each card has a picture on the other side, "
2626"and each picture card has a twin exactly the same. Click on a card to see "
2627"its hidden picture, and try to match the twins. You can only turn over two "
2628"cards at once, so you need to remember where a picture is, while you look "
2629"for its twin. When you turn over the twins, they both disappear."
2630msgstr ""
2631"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2632"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2633"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2634"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2635"карти, разкрийте и двете."
2636
2637#: ../boards/memory.xml.in.h:2
2638msgid "Flip the cards to find the matching pairs"
2639msgstr "Разкрийте картите и намерете съответстващите двойки"
2640
2641#: ../boards/memory.xml.in.h:3
2642msgid "Memory Game with images"
2643msgstr "Игра на памет с изображения"
2644
2645#: ../boards/memory.xml.in.h:5 ../boards/memory_tux.xml.in.h:5
2646msgid "Train your memory and remove all the cards"
2647msgstr "Упражнявайте паметта си и премахнете всички карти"
2648
2649#: ../boards/memory_group.xml.in.h:1
2650msgid "Go to Memory activities"
2651msgstr "Занимания за развиване на паметта"
2652
2653#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:1 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:1
2654msgid ""
2655"A set of violinist Tux is shown. Each Tux has an associated sound, and each "
2656"sound has a twin exactly the same. Click on a Tux to see its hidden sound, "
2657"and try to match the twins. You can only activate two Tux at once, so you "
2658"need to remember where a sound is, while you listen to its twin. When you "
2659"turn over the twins, they both disappear."
2660msgstr ""
2661"Показан е набор от Тъкс-цигулари. Всеки Тъкс има определен звук, и всеки "
2662"звук има свой абсолютен близнак. Натиснете по Тъкс, за да чуете скрития звук "
2663"и се опитайте да го намерите. Може да активирате само два цигуларя "
2664"едновременно, така че трябва да запомните къде се намира звука, докато "
2665"слушате неговия близнак. Когато обърнете близнаците, те изчезват."
2666
2667#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:2
2668msgid "Audio memory game"
2669msgstr "Игра за звукова памет"
2670
2671#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:3
2672msgid "Click on Tux the violinist and listen to find the matching sounds"
2673msgstr ""
2674"Натиснете върху Тъкс-цигуларя и слушайте, за да откриете съвпадащите звуци"
2675
2676#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:4 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:3
2677#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:3
2678msgid "Mouse manipulation, Brain."
2679msgstr "Операции с мишката, мислене."
2680
2681#: ../boards/memory_sound.xml.in.h:5 ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:5
2682msgid "Train your audio memory and remove all the violonists Tux."
2683msgstr "Упражнявайте звуковата си памет и премахнете всички цигулари Тъкс."
2684
2685#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:2
2686msgid "Audio memory game against Tux"
2687msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2688
2689#: ../boards/memory_sound_tux.xml.in.h:4
2690msgid "Play the audio memory against Tux"
2691msgstr "Игра на звукова памет срещу Тъкс."
2692
2693#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:1
2694msgid ""
2695"A set of blank cards is shown. Each pair is associated by the same picture "
2696"in their hidden faces. Click on a card to can uncover it and see its hidden "
2697"picture. However, you can only see two hidden pictures at once. You have to "
2698"remember the position of the pictures to associate them. To remove a pair of "
2699"cards, uncover both of them. You play alternatively with Tux, and must take "
2700"more pairs of cards than him."
2701msgstr ""
2702"Показан е набор празни карти. Всяка двойка е свързана със същата картинка, "
2703"но обърната наопаки. Натискайки една карта може да видите скритата картинка, "
2704"но може да го направите само с две карти едновременно. Трябва да запомните "
2705"местоположението на картинките и да ги свържете. За да премахнете двойка "
2706"карти, разкрийте и двете. Играете заедно с Тъкс и трябва да вземето повече "
2707"ръце от него."
2708
2709#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:2
2710msgid "Memory Game with images, against Tux"
2711msgstr "Игра на памет с изображения, срещу Тъкс"
2712
2713#: ../boards/memory_tux.xml.in.h:4
2714msgid "Play to memory against Tux."
2715msgstr "Игра на памет срещу Тъкс."
2716
2717#: ../boards/menu.xml.in.h:1
2718msgid ""
2719"A simple click on an icon brings you to an activity or a menu of "
2720"activities.\n"
2721"At the bottom of the screen is the gcompris control bar.\n"
2722"The following icons are displayed from right to left.\n"
2723"(note that each icon is displayed only if available in the current "
2724"activity)\n"
2725"    Home - Back to previous menu or exit gcompris if at the top\n"
2726"    Thumb - OK. Confirm your answer\n"
2727"    Dice - Display the current level. Click to select another level\n"
2728"    Music note - Repeat the question\n"
2729"    Question Mark - Help\n"
2730"    Tool - The configuration menu\n"
2731"    Tux Plane - About game\n"
2732"The stars, show suitable age groups for each game:\n"
2733"    1, 2 or 3 simple stars  - 2 to 6 years old\n"
2734"    1, 2 or 3 complex stars - From 7 years old"
2735msgstr ""
2736"Натискането върху някоя от иконите води към занимание или меню от "
2737"занимания.\n"
2738"В долната част на екрана е лентата за управление на GCompris.\n"
2739"Изобразени са следните икони отляво надясно:\n"
2740"(Забележете, че всяка от иконите се показва само ако е налична в текущото "
2741"занимание)\n"
2742"    Къща - Връщане към предното меню или изход от GCompris\n"
2743"    Палец - Да. Потвърждаване на отговора\n"
2744"    Зар - Показване на текущото ниво. Натиснете, за да изберете друго ниво\n"
2745"    Музикална нота - Повтаряне на въпроса\n"
2746"    Въпросителен знак - Помощ\n"
2747"    Инструмент - Меню за настройки\n"
2748"    Самолета на Тъкс - Относно играта\n"
2749"Звездите край иконата на заниманието означават нивото на трудност:\n"
2750"    1, 2 или 3 обикновени  звезди - за деца от 2 до 6 годишна възраст\n"
2751"    1, 2 или 3 сложни звезди - за деца от 7 годишна възраст"
2752
2753#: ../boards/menu.xml.in.h:15
2754msgid "GCompris Main Menu"
2755msgstr "Главно меню на GCompris"
2756
2757#: ../boards/menu.xml.in.h:16
2758msgid ""
2759"GCompris is a collection of educational games that provides for children "
2760"from 2 years old with different activities."
2761msgstr ""
2762"GCompris е колекция от образователни игри, които предоставят различни "
2763"занимания за деца от 2 годишна възраст нагоре."
2764
2765#: ../boards/menu.xml.in.h:18
2766msgid ""
2767"The goal of gcompris is to provide a free alternative to popular proprietary "
2768"edutainment software"
2769msgstr ""
2770"Целта на GCompris е да предостави свободна алтернатива на разпространения "
2771"собственически образователен софтуер."
2772
2773#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:1
2774msgid ""
2775"An object is displayed in the main area, and an incomplete word is printed "
2776"under the picture. Select the missing letter to complete the word."
2777msgstr ""
2778"В главната зона е изобразен обект с незавършена дума под рисунката. Изберете "
2779"липсващата буква, за да завършите думата."
2780
2781#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:2
2782msgid "Fill in the missing letter"
2783msgstr "Попълнете липсващата буква"
2784
2785#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:3
2786msgid "Missing Letter"
2787msgstr "Липсваща буква"
2788
2789#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:4
2790msgid "Training reading skills"
2791msgstr "Упражнения по четене"
2792
2793#: ../boards/missing_letter.xml.in.h:5
2794msgid "Word reading"
2795msgstr "Четене на думи"
2796
2797#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:1
2798msgid "apple/_pple/a/i/o"
2799msgstr "ябълка/_бълка/я/а/е"
2800
2801#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:2
2802msgid "apple/app_e/l/h/n"
2803msgstr "ябълка/яб_лка/ъ/а/о"
2804
2805#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:3
2806msgid "apple/appl_/e/h/a"
2807msgstr "ябълка/ябълк_/а/ъ/я"
2808
2809#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:4
2810msgid "ball/_all/b/p/d"
2811msgstr "топка/_опка/т/д/к"
2812
2813#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:5
2814msgid "ball/b_ll/a/u/o"
2815msgstr "топка/т_пка/о/у/ю"
2816
2817#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:6
2818msgid "ball/bal_/l/h/s"
2819msgstr "топка/топк_/а/ъ/я"
2820
2821#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:7
2822msgid "banana/_anana/b/p/d"
2823msgstr "банан/_анан/б/в/п"
2824
2825#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:8
2826msgid "banana/b_nana/a/o/i"
2827msgstr "банан/б_нан/а/е/о"
2828
2829#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:9
2830msgid "banana/ba_ana/n/m/b"
2831msgstr "банан/ба_ан/н/м/л"
2832
2833#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:10
2834msgid "bed/_ed/b/l/f"
2835msgstr "легло/_егло/л/к/н"
2836
2837#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:11
2838msgid "bed/b_d/e/a/i"
2839msgstr "легло/л_гло/е/и/ъ"
2840
2841#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:12
2842msgid "bed/be_/d/p/b"
2843msgstr "легло/ле_ло/г/к/в"
2844
2845#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:13
2846msgid "bottle/_ottle/b/t/p"
2847msgstr "бутилка/_утилка/б/в/п"
2848
2849#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:14
2850msgid "bottle/b_ttle/o/u/d"
2851msgstr "бутилка/б_тилка/у/о/а"
2852
2853#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:15
2854msgid "bottle/bott_e/l/y/r"
2855msgstr "бутилка/бутилк_/а/ъ/я"
2856
2857#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:16
2858msgid "cake/_ake/c/p/d"
2859msgstr "торта/_орта/т/д/п"
2860
2861#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:17
2862msgid "cake/c_ke/a/o/e"
2863msgstr "торта/т_рта/о/у/а"
2864
2865#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:18
2866msgid "cake/ca_e/k/q/c"
2867msgstr "торта/тор_а/т/д/п"
2868
2869#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:19
2870msgid "car/_ar/c/k/b"
2871msgstr "автомобил/а_томобил/в/ф/ш"
2872
2873#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:20
2874msgid "car/c_r/a/k/o"
2875msgstr "автомобил/авт_мобил/о/у/а"
2876
2877#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:21
2878msgid "car/ca_/r/w/k"
2879msgstr "автомобил/автом_бил/о/а/у"
2880
2881#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:22
2882msgid "dog/_og/d/p/q"
2883msgstr "куче/_уче/к/г/с"
2884
2885#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:23
2886msgid "dog/d_g/o/g/a"
2887msgstr "куче/к_че/у/о/а"
2888
2889#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:24
2890msgid "dog/do_/g/p/q"
2891msgstr "куче/куч_/е/и/о"
2892
2893#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:25
2894msgid "fish/_ish/f/h/l"
2895msgstr "риба/_иба/р/в/н"
2896
2897#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:26
2898msgid "fish/f_sh/i/u/l"
2899msgstr "риба/р_ба/и/а/е"
2900
2901#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:27
2902msgid "fish/fis_/h/o/i"
2903msgstr "риба/риб_/а/ъ/я"
2904
2905#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:28
2906msgid "house/_ouse/h/e/j"
2907msgstr "къща/_ъща/к/г/т"
2908
2909#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:29
2910msgid "house/h_use/o/f/u"
2911msgstr "къща/к_ща/ъ/а/у"
2912
2913#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:30
2914msgid "house/hous_/e/a/i"
2915msgstr "къща/къ_а/щ/ш/т"
2916
2917#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:31
2918msgid "plane/_lane/p/g/d"
2919msgstr "самолет/_амолет/с/з/ж"
2920
2921#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:32
2922msgid "plane/p_ane/l/j/i"
2923msgstr "самолет/сам_лет/о/у/а"
2924
2925#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:33
2926msgid "plane/pl_ne/a/o/s"
2927msgstr "самолет/самоле_/т/д/ш"
2928
2929#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:34
2930msgid "satchel/_atchel/s/c/l"
2931msgstr "чанта/_анта/ч/ш/щ"
2932
2933#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:35
2934msgid "satchel/s_tchel/a/o/i"
2935msgstr "чанта/чан_а/т/д/ж"
2936
2937#: ../boards/missing_letter/board1.xml.in.h:36
2938msgid "satchel/sa_chel/t/p/c"
2939msgstr "чанта/чант_/а/ъ/я"
2940
2941#: ../boards/money.xml.in.h:1 ../boards/money_cents.xml.in.h:1
2942msgid "Can count"
2943msgstr "Можете да броите"
2944
2945#: ../boards/money.xml.in.h:2 ../boards/money_cents.xml.in.h:2
2946msgid ""
2947"Click on the coins or paper money at the bottom of the screen to pay. If you "
2948"want to remove a coin or note, click on it on the upper screen area."
2949msgstr ""
2950"Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да платите. "
2951"Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в горната част на "
2952"екрана."
2953
2954#: ../boards/money.xml.in.h:3 ../boards/money_cents.xml.in.h:3
2955msgid "Money"
2956msgstr "Пари"
2957
2958#: ../boards/money.xml.in.h:4
2959msgid "Practice money usage"
2960msgstr "Упражнения за боравене с пари"
2961
2962#: ../boards/money.xml.in.h:5 ../boards/money_cents.xml.in.h:5
2963msgid ""
2964"You must buy the different items and give the exact price. At higher levels, "
2965"several items are displayed, and you must first calculate the total price."
2966msgstr ""
2967"Трябва да купите различни обекти и да платите точната цена. В по-горните "
2968"нива са изобразени няколко обекта и първо трябва да я сметнете."
2969
2970#: ../boards/money_cents.xml.in.h:4
2971msgid "Practice money usage including cents"
2972msgstr "Упражнения за боравене с пари, включително стотинки"
2973
2974#: ../boards/mosaic.xml.in.h:1
2975msgid "Rebuild the mosaic"
2976msgstr "Постройте наново мозайката"
2977
2978#: ../boards/mouse.xml.in.h:2
2979msgid "Mouse-manipulation boards"
2980msgstr "Занимания за операции с мишка"
2981
2982#: ../boards/paintings.xml.in.h:1
2983msgid "Assemble the puzzle"
2984msgstr "Завършете пъзела"
2985
2986#: ../boards/paintings.xml.in.h:2
2987msgid "Drag and Drop the items to rebuild the original paintings"
2988msgstr "Изтегляйте и пускайте обекти, за да възстановите оригиналните рисунки"
2989
2990#: ../boards/paintings.xml.in.h:3
2991msgid ""
2992"Drag the image parts from the box on the left to create a painting on the "
2993"main board."
2994msgstr ""
2995"Изтегляйте парченцата от рисунки от кутията вляво, за да създадете рисунка в "
2996"централната зона."
2997
2998#: ../boards/paintings.xml.in.h:4
2999msgid "Mouse-manipulation: movement, drag and drop"
3000msgstr "Управление на мишката: движение, изтегляне и пускане"
3001
3002#: ../boards/paintings.xml.in.h:5
3003msgid "Spatial representation"
3004msgstr "Представа за пространство"
3005
3006#: ../boards/paintings/board1_0.xml.in.h:1
3007msgid "Edgar Degas, The Dancing Class - 1873-75"
3008msgstr "Едгар Дега, „Училище по балет“ - 1873-75 г."
3009
3010#: ../boards/paintings/board2_0.xml.in.h:1
3011msgid "Pierre-Auguste Renoir, Le Moulin de la Galette - 1876"
3012msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Бал в мелницата Ла Гает“ - 1876 г."
3013
3014#: ../boards/paintings/board3_0.xml.in.h:1
3015msgid "Pierre-Auguste Renoir, Girls At The Piano - 1892"
3016msgstr "Пиер-Огюст Реноар, „Момичета на пиано“ - 1892"
3017
3018#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:1
3019msgid "Kandinsky, Wassily, Composition VIII - 1923"
3020msgstr "Василий Кандински, „Композиция VIII“ - 1923"
3021
3022#: ../boards/paintings/board3_1.xml.in.h:2
3023msgid "Oil on canvas, 140 x 201 cm; Solomon R. Guggenheim Museum, New York"
3024msgstr "Маслено платно, 140 x 201 см, Соломон Р. - Музея „Гугенхайм“, Ню Йорк"
3025
3026#: ../boards/paintings/board4_0.xml.in.h:1
3027msgid "Bazille, The Ramparts at Aigues-Mortes - 1867"
3028msgstr "Базил, „Крепостните стени на Огюс-Морт“ - 1867 г."
3029
3030#: ../boards/paintings/board5_0.xml.in.h:1
3031msgid "Cassatt, Mary - Summertime - 1894"
3032msgstr "Мари Касат - „Лято“ - 1894 г."
3033
3034#: ../boards/paintings/board6_0.xml.in.h:1
3035msgid "Vincent Van Gogh, Village Street in Auvers - 1890"
3036msgstr "Винсент Ван Гог, „Селска улица в Овер“ - 1890 г."
3037
3038#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:1
3039msgid "Help Tux the parachutist land safely"
3040msgstr "Помогнете на парашутиста Тъкс да се приземи безопасно"
3041
3042#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:2
3043msgid ""
3044"Hit any key or click on the plane to make Tux jump. Hit another key or click "
3045"on Tux to open the parachute."
3046msgstr ""
3047"За да накарате Тъкс да скочи, натиснете произволен клавиш или с мишката по "
3048"самолета. За да отворите парашута, натиснете друг клавиш или с мишката по "
3049"Тъкс."
3050
3051#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:3
3052msgid ""
3053"In this game, Tux the parachutist needs help to land safely on the fishing "
3054"boat. He needs to allow for the wind direction and speed."
3055msgstr ""
3056"В тази игра парашутистът Тъкс има нужда от помощ, за да се приземи безопасно "
3057"в рибарската лодка. Трябва да внимава и за силата и посоката на вятъра."
3058
3059#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:4
3060msgid "Parachutist"
3061msgstr "Парашутист"
3062
3063#: ../boards/paratrooper.xml.in.h:5
3064msgid "This board is game-oriented. No specific skills are needed to play."
3065msgstr ""
3066"Това занимание е направено като игра. Няма нужда от специални умения, за да "
3067"играете."
3068
3069#: ../boards/planegame.xml.in.h:1
3070msgid ""
3071"Catch the numbers in increasing order, using the up, down, right and left "
3072"arrows on the keyboard to move the helicopter."
3073msgstr ""
3074"Хващайте числата във възходящ ред, като използвате стрелките на клавиатурата "
3075"за управление на въртолета."
3076
3077#: ../boards/planegame.xml.in.h:2
3078msgid "Move the helicopter to catch the clouds in the correct order"
3079msgstr ""
3080"Преместете въртолета, за да хванете облаците в правилна последователност."
3081
3082#: ../boards/planegame.xml.in.h:3
3083msgid "Number"
3084msgstr "Число"
3085
3086#: ../boards/planegame.xml.in.h:4 ../src/boards/planegame.c:77
3087msgid "Numbers in Order"
3088msgstr "Подредени числа"
3089
3090#: ../boards/pythontest.xml.in.h:1
3091msgid "Add a language-binding to gcompris."
3092msgstr "Добавяне на езикова поддръжка към GCompris."
3093
3094#: ../boards/pythontest.xml.in.h:2
3095msgid "Advanced Python Programmer :)"
3096msgstr "Напреднал програмист на Питон :)"
3097
3098#: ../boards/pythontest.xml.in.h:3
3099msgid "Python Test"
3100msgstr "Тест по Питон"
3101
3102#: ../boards/pythontest.xml.in.h:4
3103msgid "Test board for the python plugin"
3104msgstr "Тестване на заниманието за модул на Питон"
3105
3106#: ../boards/pythontest.xml.in.h:5
3107msgid ""
3108"Thanks to Guido van Rossum and the python team for this powerful language!"
3109msgstr "Благодарности на Гуидо ван Росум и екипа на Питон за този мощен език!"
3110
3111#: ../boards/railroad.xml.in.h:1
3112msgid "A memory game based on trains"
3113msgstr "Игра за памет, базирана на влакове"
3114
3115#: ../boards/railroad.xml.in.h:2
3116msgid ""
3117"A train - a locomotive and carriage(s) - is displayed at the top of the main "
3118"area for a few seconds. Rebuild it at the top of the screen by selecting the "
3119"appropriate carriages and locomotive. Deselect an item by clicking on it "
3120"again. Check your construction by clicking on the hand at the bottom."
3121msgstr ""
3122"В горната част на главната зона е показан влак - локомотив и вагон(и) - за "
3123"няколко секунди. Съставете го наново там, като използвате съответните вагони "
3124"и локомотив. За да отмените избран обект, натиснете върху него отново. "
3125"Проверете композицията си, като натиснете ръката в долната част на екрана."
3126
3127#: ../boards/railroad.xml.in.h:3
3128msgid "Memory-training"
3129msgstr "Упражнения за паметта"
3130
3131#: ../boards/railroad.xml.in.h:5
3132msgid "Railway"
3133msgstr "Железница"
3134
3135#: ../boards/read_colors.xml.in.h:2
3136msgid "Click on the correct colored object."
3137msgstr "Натиснете върху правилно оцветения обект."
3138
3139#: ../boards/read_colors.xml.in.h:3
3140msgid "Click on the matching color"
3141msgstr "Натиснете правилния цвят"
3142
3143#: ../boards/read_colors.xml.in.h:4
3144msgid "Read the names of colors"
3145msgstr "Четене на цветове"
3146
3147#: ../boards/read_colors.xml.in.h:5
3148msgid "This board teaches basic colors."
3149msgstr "Това занимание учи на основните цветове."
3150
3151#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:1
3152msgid "black"
3153msgstr "черно"
3154
3155#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:2
3156msgid "blue"
3157msgstr "синьо"
3158
3159#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:3
3160msgid "brown"
3161msgstr "кафяво"
3162
3163#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:4
3164msgid "green"
3165msgstr "зелено"
3166
3167#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:5
3168msgid "grey"
3169msgstr "сиво"
3170
3171#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:6
3172msgid "orange"
3173msgstr "оранжево"
3174
3175#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:7
3176msgid "pink"
3177msgstr "розово"
3178
3179#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:8
3180msgid "red"
3181msgstr "червено"
3182
3183#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:9
3184msgid "violet"
3185msgstr "лилаво"
3186
3187#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:10
3188msgid "white"
3189msgstr "бяло"
3190
3191#: ../boards/read_colors/board1.xml.in.h:11
3192msgid "yellow"
3193msgstr "жълто"
3194
3195#: ../boards/reading.xml.in.h:1
3196msgid "Go to the Reading activities"
3197msgstr "Занимания по четене"
3198
3199#: ../boards/readingh.xml.in.h:1 ../boards/readingv.xml.in.h:1
3200msgid ""
3201"A word is shown at the top right of the board. A list of words will appear "
3202"and disappear on the left. Does the given word belong to the list?"
3203msgstr ""
3204"В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
3205"изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в списъка."
3206
3207#: ../boards/readingh.xml.in.h:2
3208msgid "Horizontal reading practice"
3209msgstr "Упражнения по хоризонтално четене"
3210
3211#: ../boards/readingh.xml.in.h:3
3212msgid "Read a list of words and work out if a given word is in it"
3213msgstr "Прочетете списък от думи и кажете дали дадената дума е в него"
3214
3215#: ../boards/readingh.xml.in.h:4 ../boards/readingv.xml.in.h:3
3216msgid "Read training in a limited time"
3217msgstr "Упражнения по четене в ограничено време"
3218
3219#: ../boards/readingv.xml.in.h:2
3220msgid "Read a vertical list of words and work out if a given word is in it"
3221msgstr ""
3222"Прочетете вертикалния списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
3223
3224#: ../boards/readingv.xml.in.h:5
3225msgid "Vertical-reading practice"
3226msgstr "Упражнения по вертикално четене"
3227
3228#: ../boards/redraw.xml.in.h:1
3229msgid "Copy a drawing from the box on the right into the box on the left."
3230msgstr "Копирайте рисунка от кутията вдясно в тази отляво."
3231
3232#: ../boards/redraw.xml.in.h:2 ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:2
3233msgid ""
3234"First, select the proper tool from the toolbar. Then drag the mouse to "
3235"create objects. When you are done, click on the OK button. Errors will be "
3236"marked with a little red cross. The order of objects (above/under) is not "
3237"important but be careful not to end up with unwanted objects under others."
3238msgstr ""
3239"Изберете подходящия инструмент от лентата с инструменти. После влачете с "
3240"мишката, за да създавате обекти. Натиснете бутона „Да“, когато сте готови. "
3241"Грешките ще бъдат показани с малко червено кръстче. Редът на обектите (над/"
3242"под) не е важен, но обърнете внимание да нямате нежелани обекти под други."
3243
3244#: ../boards/redraw.xml.in.h:3
3245msgid "Redraw the given item"
3246msgstr "Нарисувайте отново дадения обект"
3247
3248#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:1
3249msgid ""
3250"Copy the mirror image of an object from the box on the right into the box on "
3251"the left."
3252msgstr "Копирайте огледалното изображение от кутията вдясно в тази отляво."
3253
3254#: ../boards/redraw_symmetrical.xml.in.h:3
3255msgid "Mirror the given item"
3256msgstr "Направете огледало на дадения обект"
3257
3258#: ../boards/reversecount.xml.in.h:1
3259msgid ""
3260"Can move the mouse, can read numbers and substract numbers up to 10 for the "
3261"first level"
3262msgstr ""
3263"Можете да движите мишката, да четете числа и да ги изваждате до 10 в първото "
3264"ниво"
3265
3266#: ../boards/reversecount.xml.in.h:2
3267msgid ""
3268"Click on the dice to show how many ice spots there are between Tux and the "
3269"fish. Click the dice with the right mouse button to count backwards. When "
3270"done, click on the OK button or hit the Enter key."
3271msgstr ""
3272"Натиснете зара, за да видите колко ледени блока има между Тъкс и рибата. "
3273"Натиснете зара с десния бутон на мишката, за да броите обратно. Когато сте "
3274"готови, натиснете бутона „Да“ или клавиша „Enter“."
3275
3276#: ../boards/reversecount.xml.in.h:3
3277msgid "Practice subtraction with a fun game"
3278msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра"
3279
3280#: ../boards/reversecount.xml.in.h:4
3281msgid "Tux is hungry. Help him find fish by counting to the correct ice spot."
3282msgstr ""
3283"Тъкс е гладен. Помогнете му да намери рибата, като броите до правилния леден "
3284"блок."
3285
3286#: ../boards/scales/board1_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_1.xml.in.h:1
3287#: ../boards/scales/board1_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_3.xml.in.h:1
3288#: ../boards/scales/board1_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board1_5.xml.in.h:1
3289#: ../boards/scales/board2_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_1.xml.in.h:1
3290#: ../boards/scales/board2_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_3.xml.in.h:1
3291#: ../boards/scales/board2_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board2_5.xml.in.h:1
3292#: ../boards/scales/board3_0.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_1.xml.in.h:1
3293#: ../boards/scales/board3_2.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_3.xml.in.h:1
3294#: ../boards/scales/board3_4.xml.in.h:1 ../boards/scales/board3_5.xml.in.h:1
3295#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:2
3296msgid "Drag and Drop masses to balance the scales"
3297msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
3298
3299#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:1
3300msgid "Balance the scales properly"
3301msgstr "Добро уравновесяване на кантара"
3302
3303#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:3
3304msgid "Mental calculation, arithmetic equality"
3305msgstr "Смятане наум, аритметично равенство"
3306
3307#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:4
3308msgid ""
3309"The painting is an original painting created by Virginie MOREAU (virginie."
3310"moreau@free.fr) in 2001. Its name is 'Spices Seller in Egypt'. It is "
3311"released under the GPL licence."
3312msgstr ""
3313"Рисунката е автентична и е дело на Виржин Моро (virginie.moreau@free.fr) "
3314"през 2001 г. Името на рисунката е „Продавач на подправки в Египет“ и е "
3315"издадена под лиценза GPL."
3316
3317#: ../boards/scalesboard.xml.in.h:5
3318msgid ""
3319"To balance the scales, move the masses on the left side. The masses can be "
3320"arranged in any order."
3321msgstr ""
3322"За да уравновесите кантара, движете тежестите от лявата страна. Те могат да "
3323"се подреждат във всякакъв ред."
3324
3325#: ../boards/searace.xml.in.h:1
3326msgid "Direct your boat accurately to win the race."
3327msgstr "Насочвайте лодката внимателно за да спечелите играта."
3328
3329#: ../boards/searace.xml.in.h:2 ../boards/searace1player.xml.in.h:2
3330msgid ""
3331"In the text entry, enter one command per line, to control your boat. "
3332"Commands supported are displayed between the two entry areas. The 'left' and "
3333"'right' commands must be followed by an angle in degrees. The angle value is "
3334"also called a 'parameter' to the left or right command. By default 45 "
3335"degrees is used. The 'forward' command accepts a distance parameter. By "
3336"default 1 is used. For example: left 90 => Make a perpendicular left turn "
3337"forward 10 => Go forward for 10 units (as displayed on the ruler). The goal "
3338"is to reach the right of the screen (the red line). When done, you can try "
3339"to improve your program and start a new race with the same weather "
3340"conditions by using the retry button. You can click and drag your mouse "
3341"anywhere on the map to get a measurement in distance and angle. Going to the "
3342"next level will give you more complex weather conditions."
3343msgstr ""
3344"Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
3345"команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите „ляво“ "
3346"и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси. Стойността на ъгъла "
3347"се нарича „параметър“ на командата. По подразбиране се използва ъгъл от 45 "
3348"градуса. Командата „напред“ приема и параметър за разстояние. По "
3349"подразбиране се използва 1. Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно "
3350"завъртане наляво; напред 10 => Придвижване напред с 10 единици (както е "
3351"показано на линията). Целта е да се достигне дясната част на екрана "
3352"(червената линия). Когато сте готови, можете да подобрите програмата си и да "
3353"започнете ново състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона "
3354"„повторение“. Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по "
3355"картата, за да измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо "
3356"ниво дава по-сложна метеорологична обстановка."
3357
3358#: ../boards/searace.xml.in.h:3 ../boards/searace1player.xml.in.h:3
3359msgid ""
3360"In this activity, you will learn how to enter commands into a computer. Even "
3361"if the language is extremely basic, you learn here how to think ahead and "
3362"construct a program. This activity can be used to introduce the programming "
3363"concept to children."
3364msgstr ""
3365"В това занимание ще се научите как да въвеждате команди на компютъра. "
3366"Въпреки, че езикът е изключително лесен, се учите как да мислите напред и да "
3367"съставяте програма. Това занимание може да се използва за въвеждане на "
3368"децата в понятието програмиране."
3369
3370#: ../boards/searace.xml.in.h:4
3371msgid "Sea race (2 Players)"
3372msgstr "Морско състезание (2 играчи)"
3373
3374#: ../boards/searace1player.xml.in.h:1
3375msgid "Give good instructions to your ship in order to be first in the race."
3376msgstr ""
3377"Дайте правилни инструкции на кораба, така че да бъде първи в състезанието."
3378
3379#: ../boards/searace1player.xml.in.h:4
3380msgid "Sea race (Single Player)"
3381msgstr "Морско състезание (1 играч)"
3382
3383#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:1 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:1
3384msgid "Count the number of dots on dice before they reach the ground"
3385msgstr "Пребройте колко точки има на зара преди да стигне земята."
3386
3387#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:2 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:2
3388msgid "Counting skills"
3389msgstr "Умения по броене"
3390
3391#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:3 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:3
3392msgid "In a limited time, count the number of dots"
3393msgstr "Пребройте точките в ограничено време"
3394
3395#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:4
3396msgid "Numbers With Dice"
3397msgstr "Числа със зар"
3398
3399#: ../boards/smallnumbers.xml.in.h:5 ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:5
3400msgid ""
3401"With the keyboard, type the number corresponding to the number of dots on "
3402"the falling dice."
3403msgstr ""
3404"Напишете числото с клавиатурата, което съответства на броя на точките на "
3405"падащия зар."
3406
3407#: ../boards/smallnumbers2.xml.in.h:4
3408msgid "Numbers with pairs of dice"
3409msgstr "Числа със зар"
3410
3411#: ../boards/submarine.xml.in.h:1
3412msgid ""
3413"Click on different active elements : engine, rudders and air tanks, in order "
3414"to navigate to the required depth."
3415msgstr ""
3416"Натискайте по различните активни елементи: двигател, рулове и въздушни "
3417"танкове, за да достигнете исканата дълбочина."
3418
3419#: ../boards/submarine.xml.in.h:2
3420msgid "Learn how a submarine works"
3421msgstr "Научете как работи подводницата"
3422
3423#: ../boards/submarine.xml.in.h:3
3424msgid "Physics basics"
3425msgstr "Основи на физиката"
3426
3427#: ../boards/submarine.xml.in.h:4
3428msgid "Pilot a submarine"
3429msgstr "Управление на подводница"
3430
3431#: ../boards/submarine.xml.in.h:5
3432msgid "Pilot a submarine using air tanks and dive rudders"
3433msgstr "Управление на подводница посредством въздушни танкове и рулове"
3434
3435#: ../boards/sudoku.xml.in.h:1
3436msgid "Completing the puzzle requires patience and logical ability"
3437msgstr "Завършването на играта изисква търпение и логическа мисъл"
3438
3439#: ../boards/sudoku.xml.in.h:2
3440msgid ""
3441"For the first level with colored symbols, drag symbols on the left to their "
3442"target position. For the higher levels, click on an empty square to give it "
3443"the keyboard focus. Then enter a possible letter or number. GCompris will "
3444"not let you enter invalid data."
3445msgstr ""
3446"За първото ниво с цветни символи, провлачвайте ги отляво към тяхната крайна "
3447"позиция. За по-горните нива, натиснете празно квадратче, за да бъде на "
3448"фокус. След това въведете буква или цифра. Играта няма да ви позволи "
3449"въвеждането на неправилни данни."
3450
3451#: ../boards/sudoku.xml.in.h:3
3452msgid "Sudoku, place unique symbols in a square."
3453msgstr "Судоку, поставяне на уникални символи в квадратче."
3454
3455#: ../boards/sudoku.xml.in.h:4
3456msgid ""
3457"Symbols must be unique in a row, in a column, and (if defined) each region."
3458msgstr ""
3459"Символите трябва да са уникални във всеки ред, колона и (ако е определен) "
3460"район."
3461
3462#: ../boards/sudoku.xml.in.h:5
3463msgid ""
3464"The aim of the puzzle is to enter a symbol or numeral from 1 through 9 in "
3465"each cell of a grid, most frequently a 9x9 grid made up of 3x3 subgrids "
3466"(called 'regions'), starting with various symbols or numerals given in some "
3467"cells (the 'givens'). Each row, column and region must contain only one "
3468"instance of each symbol or numeral (Source &lt;http://en.wikipedia.org/wiki/"
3469"Sudoku&gt;)."
3470msgstr ""
3471"Целта на тази игра е да се въвеждат символ или число от 1 до 9 във всяка "
3472"клетка от полета, най-често 9x9, направено от по-малки полета от 3x3 "
3473"(наречени „райони“), започвайки с поставени различни символи или числа в "
3474"дадени клетки („дадени“). Всеки ред, колона и район трябва да съдържа само "
3475"един от всеки символ или число (източник: &lt;http://bg.wikipedia.org/wiki/"
3476"Судоку&gt;)."
3477
3478#: ../boards/superbrain.xml.in.h:1
3479msgid ""
3480"Click on the items until you find what you think is the correct answer. "
3481"Then, click on the OK button in the control bar. In the lower levels, Tux "
3482"gives you an indication if you found a hiding place by marking the item with "
3483"a black box. You can use the right mouse button to flip the colors in the "
3484"opposite order."
3485msgstr ""
3486"Натискайте по обектите, докато разберете кое мислите за правилен отговор. "
3487"След това натиснете бутона „Да“ в лентата за управление. В долните нива, "
3488"Тъкс Ви подсказва, когато намерите скрито място, маркирайки обекта с черна "
3489"кутия. Може да използвате десния бутон на мишката, за да местите цветовете в "
3490"обратен ред."
3491
3492#: ../boards/superbrain.xml.in.h:2 ../src/boards/superbrain.c:110
3493msgid "Super Brain"
3494msgstr "Свръхмозък"
3495
3496#: ../boards/superbrain.xml.in.h:3 ../src/boards/superbrain.c:111
3497msgid "Tux has hidden several items. Find them again in the correct order"
3498msgstr "Тъкс е скрил някои обекти. Намерете ги в правилна последователност."
3499
3500#: ../boards/target.xml.in.h:1
3501msgid ""
3502"Can move the mouse, can read numbers and count up to 15 for the first level"
3503msgstr ""
3504"Може да движите мишката, да четете числа и да броите до 15 на първото ниво."
3505
3506#: ../boards/target.xml.in.h:2
3507msgid ""
3508"Check the wind speed and direction, and then click on the target to launch a "
3509"dart. When you all your darts are thrown, a window appears asking you to "
3510"count your score. Enter the score with the keyboard then press the Enter key "
3511"or the OK button."
3512msgstr ""
3513"Проверете скоростта и посоката на вятъра, след което натиснете мишената, за "
3514"да хвърлите стреличка. Когато хвърлите всички стрелички се показва прозорец, "
3515"приканвайки Ви да преброите точките. Въведете точките с клавиатурата и "
3516"натиснете клавиша „Enter“ или бутона „Да“."
3517
3518#: ../boards/target.xml.in.h:3
3519msgid "Hit the target and count your points"
3520msgstr "Докоснете мишената и пресметнете точките"
3521
3522#: ../boards/target.xml.in.h:4
3523msgid "Practice addition with a target game"
3524msgstr "Упражнения по събиране с игра на стрелички"
3525
3526#: ../boards/target.xml.in.h:5
3527msgid "Throw darts at a target and count your score."
3528msgstr "Хвърляйте стрелички по мишената и смятайте точките си"
3529
3530#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:1
3531msgid "Drawing activity (pixmap)"
3532msgstr "Упражнения по рисуване (растерно)"
3533
3534#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:2
3535msgid "Launch Tuxpaint"
3536msgstr "Стартиране на Tuxpaint"
3537
3538#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:3
3539msgid "Tuxpaint"
3540msgstr "„Рисуване с Тъкс“"
3541
3542#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:4
3543msgid "Use Tuxpaint to draw. When Tuxpaint is finished this board will end."
3544msgstr ""
3545"Използвайте Tuxpaint за рисуване. Когато излезете от Tuxpaint, заниманието "
3546"ще приключи."
3547
3548#: ../boards/tuxpaint.xml.in.h:5
3549msgid "mouse and keyboard manipulation"
3550msgstr "Операции с клавиатура и мишка"
3551
3552#: ../boards/traffic.xml.in.h:1
3553msgid "A sliding-block puzzle game"
3554msgstr "Пъзел с плъзгащи се блокове"
3555
3556#: ../boards/traffic.xml.in.h:2
3557msgid ""
3558"Remove all the red cars from the parking lot through the gate on the right"
3559msgstr "Премахнете всички червени коли от таблото, използвайки извода отдясно"
3560
3561#: ../boards/watercycle.xml.in.h:1
3562msgid ""
3563"Click on different active elements : sun, cloud, water pump station, and "
3564"water cleanup station, in order to reactivate the entire water system. When "
3565"the system is back up and Tux is in the shower, push the shower button for "
3566"him."
3567msgstr ""
3568"Натискайте по различните активни елементи: слънце, облак, помпена и "
3569"пречиствателна станция така, че да задействате цялата водна система. Когато "
3570"тя е активирана и Тъкс е в банята, натиснете бутона за душа."
3571
3572#: ../boards/watercycle.xml.in.h:2
3573msgid "Learn about the water cycle"
3574msgstr "Научете водния кръговрат"
3575
3576#: ../boards/watercycle.xml.in.h:3
3577msgid "Learn the water cycle"
3578msgstr "Научете водния кръговрат"
3579
3580#: ../boards/watercycle.xml.in.h:4
3581msgid ""
3582"Tux has come back from a long fishing party on his boat. Bring the water "
3583"system back up so he can take a shower."
3584msgstr ""
3585"Тъкс се е върнал от продължителен риболов с лодката си. Задействайте водната "
3586"система така, че да може да се изкъпе."
3587
3588#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:1 ../src/boards/wordsgame.c:113
3589msgid "Falling Words"
3590msgstr "Падащи думи"
3591
3592#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:3
3593msgid "Keyboard training"
3594msgstr "Упражнения с клавиатурата"
3595
3596#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:4
3597msgid "Type the complete word as it falls, before it reachs the ground"
3598msgstr "Напишете пълната дума докато пада, преди да е достигнала земята"
3599
3600#: ../boards/wordsgame.xml.in.h:5 ../src/boards/wordsgame.c:114
3601msgid "Type the falling words before they reach the ground"
3602msgstr "Напишете падащите думи преди да достигнат земята"
3603
3604#: ../gcompris-edit.desktop.in.h:1
3605msgid "Administration for gcompris"
3606msgstr "Администриране на GCompris"
3607
3608#: ../gcompris.desktop.in.h:1
3609msgid "Educational game for ages 2 to 10"
3610msgstr "Образователна игра за деца от 2 до 10 годишна възраст"
3611
3612#: ../gcompris.desktop.in.h:2
3613msgid "Educational suite gcompris"
3614msgstr "Образователна серия GCompris"
3615
3616#: ../gcompris.desktop.in.h:3
3617msgid "Multiple activities for kids"
3618msgstr "Многообразни занимания за деца"
3619
3620#: ../src/boards/chess.c:189
3621msgid ""
3622"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3623"to play chess in gcompris.\n"
3624"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3625"GNU/Linux distribution\n"
3626"And check it is located here: "
3627msgstr ""
3628"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3629"за да играете шах в GCompris\n"
3630"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3631"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3632"И проверете дали я има в "
3633
3634#: ../src/boards/chess.c:228
3635msgid ""
3636"Error: The external program gnuchess is mandatory\n"
3637"to play chess in gcompris.\n"
3638"Find this program on http://www.rpmfind.net or in your\n"
3639"GNU/Linux distribution\n"
3640"And check it is in "
3641msgstr ""
3642"Грешка: Външната програма gnuchess е задължителна,\n"
3643"за да играете шах в GCompris\n"
3644"Можете да намерите програмата на http://www.rpmfind.net,\n"
3645"http://packages.debian.org или във Вашата GNU/Linux дистрибуция.\n"
3646"И проверете дали я има в "
3647
3648#: ../src/boards/chess.c:569
3649msgid "White's Turn"
3650msgstr "Ред на белите"
3651
3652#: ../src/boards/chess.c:569
3653msgid "Black's Turn"
3654msgstr "Ред на черните"
3655
3656#: ../src/boards/chess.c:713
3657msgid "White checks"
3658msgstr "Шах на белите"
3659
3660#: ../src/boards/chess.c:715
3661msgid "Black checks"
3662msgstr "Шах на черните"
3663
3664#: ../src/boards/chess.c:1052
3665msgid "Black mates"
3666msgstr "Мат на черните"
3667
3668#: ../src/boards/chess.c:1057
3669msgid "White mates"
3670msgstr "Мат на белите"
3671
3672#: ../src/boards/chess.c:1062 ../src/gcompris/bonus.c:312
3673#: ../src/gcompris/bonus.c:321
3674msgid "Drawn game"
3675msgstr "Равна игра"
3676
3677#. TRANSLATORS: Put here the alphabet in your language
3678#. require by all utf8-functions
3679#. TRANSLATORS: Put here the alphabet lowercase in your language
3680#: ../src/boards/click_on_letter.c:243 ../src/boards/click_on_letter.c:260
3681#: ../src/boards/gletters.c:226 ../src/boards/memory.c:564
3682msgid "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
3683msgstr "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъьюя"
3684
3685#: ../src/boards/click_on_letter.c:272
3686#, c-format
3687msgid ""
3688"Error: this activity requires that you first install\n"
3689"the packages assetml-voices-alphabet-%s or %s"
3690msgstr ""
3691"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3692"пакетите assetml-voices-alphabet-%s или %s"
3693
3694#: ../src/boards/click_on_letter.c:279
3695#, c-format
3696msgid ""
3697"Error: this activity requires that you first install\n"
3698"the packages assetml-voices-alphabet-%s ! Fallback to english, sorry!"
3699msgstr ""
3700"Грешка: Това занимание изисква първо да инсталирате\n"
3701"пакета assetml-voices-alphabet-%s! Стартиране на английски, за съжаление."
3702
3703#: ../src/boards/click_on_letter.c:287
3704msgid ""
3705"Error: this activity cannot be played with the\n"
3706"sound effects disabled.\n"
3707"Go to the configuration dialogue to\n"
3708"enable the sound"
3709msgstr ""
3710"Грешка: Това занимание не може да се играе,\n"
3711"когато звуковите ефекти са изключени.\n"
3712"Отидете в менюто за конфигурация,\n"
3713"за да включите звука."
3714
3715#: ../src/boards/clickgame.c:178
3716#, c-format
3717msgid "Couldn't open dir: %s"
3718msgstr "Не може да се отвори папка: %s"
3719
3720#: ../src/boards/clockgame.c:536 ../src/boards/clockgame.c:546
3721msgid "Set the watch to:"
3722msgstr "Настройте часовника на:"
3723
3724#: ../src/boards/colors.c:57
3725msgid "Click on the blue duck"
3726msgstr "Натиснете синята играчка"
3727
3728#: ../src/boards/colors.c:58
3729msgid "Click on the brown duck"
3730msgstr "Натиснете кафявата играчка"
3731
3732#: ../src/boards/colors.c:59
3733msgid "Click on the green duck"
3734msgstr "Натиснете зелената играчка"
3735
3736#: ../src/boards/colors.c:60
3737msgid "Click on the grey duck"
3738msgstr "Натиснете сивата играчка"
3739
3740#: ../src/boards/colors.c:61
3741msgid "Click on the orange duck"
3742msgstr "Натиснете оранжевата играчка"
3743
3744#: ../src/boards/colors.c:62
3745msgid "Click on the purple duck"
3746msgstr "Натиснете лилавата играчка"
3747
3748#: ../src/boards/colors.c:63
3749msgid "Click on the red duck"
3750msgstr "Натиснете червената играчка"
3751
3752#: ../src/boards/colors.c:64
3753msgid "Click on the yellow duck"
3754msgstr "Натиснете жълтата играчка"
3755
3756#: ../src/boards/colors.c:65
3757msgid "Click on the black duck"
3758msgstr "Натиснете черната играчка"
3759
3760#: ../src/boards/colors.c:66
3761msgid "Click on the white duck"
3762msgstr "Натиснете бялата играчка"
3763
3764#. TRANSLATORS: Put here the numbers in your language
3765#: ../src/boards/gletters.c:222 ../src/boards/memory.c:560
3766msgid "0123456789"
3767msgstr "0123456789"
3768
3769#. TRANSLATORS: Put here the alphabet uppercase in your language
3770#: ../src/boards/gletters.c:232 ../src/boards/memory.c:570
3771msgid "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
3772msgstr "АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЬЮЯ"
3773
3774#: ../src/boards/hanoi.c:335 ../src/boards/hanoi.c:346
3775msgid ""
3776"Build the same tower in the empty area as the one you see on the right-hand "
3777"side."
3778msgstr "Възпроизведете в празното пространство същата кула като тази вдясно"
3779
3780#: ../src/boards/hanoi_real.c:76
3781msgid "Tower of Hanoi"
3782msgstr "„Кула на Ханой“"
3783
3784#: ../src/boards/hanoi_real.c:277 ../src/boards/hanoi_real.c:288
3785msgid "Move the entire stack to the right peg"
3786msgstr "Преместете целия куп на дясното колче"
3787
3788#: ../src/boards/imageid.c:113 ../src/boards/missingletter.c:105
3789msgid "Learn how to read"
3790msgstr "Научете се как да четете"
3791
3792#: ../src/boards/leftright.c:276 ../src/boards/leftright.c:286
3793#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3794#: ../src/boards/python/searace.py:544 ../src/boards/python/searace.py:856
3795#: ../src/boards/python/searace.py:889 ../src/boards/python/searace.py:986
3796msgid "left"
3797msgstr "лява"
3798
3799#: ../src/boards/leftright.c:296 ../src/boards/leftright.c:306
3800#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
3801#: ../src/boards/python/searace.py:553 ../src/boards/python/searace.py:858
3802#: ../src/boards/python/searace.py:891 ../src/boards/python/searace.py:980
3803msgid "right"
3804msgstr "дясна"
3805
3806#: ../src/boards/maze.c:492
3807msgid ""
3808"Look at your position, then switch back to invisible mode to continue your "
3809"moves"
3810msgstr ""
3811"Погледнете местоположението си и превключете обратно в невидим режим, за да "
3812"се движите"
3813
3814#: ../src/boards/maze.c:494
3815msgid ""
3816"Look at your position, then switch back to 3D mode to continue your moves"
3817msgstr ""
3818"Погледнете местоположението си и превключете обратно в триизмерен режим, за "
3819"да се движите"
3820
3821#: ../src/boards/memory.c:250
3822msgid "Memory"
3823msgstr "Памет"
3824
3825#: ../src/boards/memory.c:251
3826msgid "Find the matching pair"
3827msgstr "Намерете съответстващата двойка"
3828
3829#: ../src/boards/menu.c:79
3830msgid "Main Menu"
3831msgstr "Главно меню"
3832
3833#: ../src/boards/menu.c:80
3834msgid "Select a Board"
3835msgstr "Изберете игра"
3836
3837#: ../src/boards/money.c:488
3838#, c-format
3839msgid "$ %.2f"
3840msgstr "$ %.2f"
3841
3842#: ../src/boards/money.c:501
3843#, c-format
3844msgid "$ %.0f"
3845msgstr "$ %.0f"
3846
3847#: ../src/boards/paratrooper.c:102
3848msgid "Paratrooper"
3849msgstr "Парашутист"
3850
3851#: ../src/boards/paratrooper.c:103
3852msgid "Direct the paratrooper to help him land safely"
3853msgstr ""
3854"Насочвайте парашутиста така, че да му помогнете да се приземи безопасно"
3855
3856#: ../src/boards/planegame.c:78
3857msgid "Move the plane to catch the clouds in the correct order"
3858msgstr "Движете самолета, за да хващате облаците в правилна последователност"
3859
3860#: ../src/boards/python.c:62
3861msgid "Python Board"
3862msgstr "Дъска Питон"
3863
3864#: ../src/boards/python.c:63
3865msgid "Special board that embeds python into gcompris."
3866msgstr "Специална дъска, която включва Питон в GCompris."
3867
3868#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:90
3869msgid "Select a profile:"
3870msgstr "Изберете профил:"
3871
3872#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:146
3873msgid "Filter"
3874msgstr "Филтър"
3875
3876#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:151
3877msgid "Select all"
3878msgstr "Избор на всичко"
3879
3880#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:156
3881msgid "Unselect all"
3882msgstr "Премахване на избора"
3883
3884#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3885msgid "Main menu"
3886msgstr "Главно меню"
3887
3888#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:236
3889msgid "/"
3890msgstr "/"
3891
3892#. columns for Board name
3893#. column_pref = gtk.TreeViewColumn(_('Conf'))
3894#. image = gtk.image_new_from_stock(gtk.STOCK_PREFERENCES, gtk.ICON_SIZE_MENU)
3895#. image.show()
3896#. column_pref.set_widget(image)
3897#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:293
3898msgid "Active"
3899msgstr "Активно"
3900
3901#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:294
3902msgid "Board title"
3903msgstr "Заглавие на заниманието"
3904
3905#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:410
3906#, python-format
3907msgid "Filter Boards difficulty for profile %s"
3908msgstr "Филтриране на нива на трудност на заниманията за профил „%s“"
3909
3910#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:441
3911#, python-format
3912msgid ""
3913"<span size='x-large'> Select the difficulty range \n"
3914"for profile <b>%s</b></span>"
3915msgstr ""
3916"<span size='x-large'> Изберете ниво на трудност\n"
3917"за профил <b>%s</b></span>"
3918
3919#. Init configuration window:
3920#. all the configuration functions will use it
3921#. all the configuration functions returns values for their key in
3922#. the dict passed to the apply_callback
3923#. the returned value is the main GtkVBox of the window,
3924#. we can add what you want in it.
3925#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:632
3926#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:650
3927#: ../src/boards/python/admin/wordlist.py:51 ../src/boards/python/login.py:530
3928#: ../src/boards/python/pythontest.py:409 ../src/boards/python/tuxpaint.py:179
3929#, python-format
3930msgid ""
3931"<b>%s</b> configuration\n"
3932" for profile <b>%s</b>"
3933msgstr ""
3934"<b>%s</b> конфигурация\n"
3935" за профил <b>%s</b>"
3936
3937#: ../src/boards/python/admin/board_list.py:662
3938#: ../src/boards/python/pythontest.py:473
3939msgid "Select sound locale"
3940msgstr "Изберете локал за звука"
3941
3942#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:60
3943msgid "Editing a Class"
3944msgstr "Редактиране на клас"
3945
3946#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:65
3947msgid "Editing class: "
3948msgstr "Редактиране на клас: "
3949
3950#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:68
3951msgid "Editing a new class"
3952msgstr "Редактиране на нов клас"
3953
3954#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:90
3955msgid "Class:"
3956msgstr "Клас:"
3957
3958#. FIXME: How to remove the default selection
3959#. Label and Entry for the teacher name
3960#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:103
3961msgid "Teacher:"
3962msgstr "Учител:"
3963
3964#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:113
3965msgid "Assign all the users belonging to this class"
3966msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към този клас"
3967
3968#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:253
3969#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:265
3970#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:155
3971#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:197
3972msgid "First Name"
3973msgstr "Име"
3974
3975#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:264
3976#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:276
3977#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:165
3978#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:207
3979msgid "Last Name"
3980msgstr "Фамилия"
3981
3982#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:341
3983msgid "You need to provide at least a name for your class"
3984msgstr "Необходимо е поне едно име на класа"
3985
3986#: ../src/boards/python/admin/class_edit.py:387
3987msgid "There is already a class with this name"
3988msgstr "Вече има клас с това име"
3989
3990#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:170
3991#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:269
3992#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:145
3993msgid "Class"
3994msgstr "Клас"
3995
3996#: ../src/boards/python/admin/class_list.py:180
3997msgid "Teacher"
3998msgstr "Учител"
3999
4000#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:60
4001msgid "Editing a Group"
4002msgstr "Редактиране на група"
4003
4004#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:66
4005msgid "Editing group: "
4006msgstr "Редактиране на група: "
4007
4008#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:67
4009msgid " for class: "
4010msgstr " за клас: "
4011
4012#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:70
4013msgid "Editing a new group"
4014msgstr "Редактиране на нова група"
4015
4016#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:90
4017msgid "Group:"
4018msgstr "Група:"
4019
4020#. FIXME: How to remove the selection
4021#. Label and Entry for the first name
4022#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:102
4023#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:98
4024msgid "Description:"
4025msgstr "Описание:"
4026
4027#. Top message gives instructions
4028#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:113
4029msgid "Assign all the users belonging to this group"
4030msgstr "Избиране на всички потребители, принадлежащи към тази група"
4031
4032#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:359
4033msgid "You need to provide at least a name for your group"
4034msgstr "Необходимо е поне едно име на групата"
4035
4036#: ../src/boards/python/admin/group_edit.py:373
4037msgid "There is already a group with this name"
4038msgstr "Вече има група с това име"
4039
4040#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:87
4041msgid "Select a class:"
4042msgstr "Изберете клас:"
4043
4044#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:215
4045#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:279
4046#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:155
4047msgid "Group"
4048msgstr "Група"
4049
4050#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:226
4051#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:289
4052#: ../src/boards/python/admin/profile_group_list.py:165
4053#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:199
4054msgid "Description"
4055msgstr "Описание"
4056
4057#: ../src/boards/python/admin/group_list.py:323
4058msgid "You must first select a group in the list"
4059msgstr "Трябва да изберете група от списъка"
4060
4061#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:145
4062#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:187
4063msgid "Login"
4064msgstr "Влизане"
4065
4066#: ../src/boards/python/admin/group_user_list.py:175
4067#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:217
4068msgid "Birth Date"
4069msgstr "Дата на раждане"
4070
4071#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:42
4072#: ../src/boards/python/admin/module_boards.py:62
4073msgid "Boards"
4074msgstr "Занимания"
4075
4076#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:41
4077#: ../src/boards/python/admin/module_groups.py:67
4078msgid "Groups"
4079msgstr "Групи"
4080
4081#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:41
4082#: ../src/boards/python/admin/module_profiles.py:66
4083msgid "Profiles"
4084msgstr "Профили"
4085
4086#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4087#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4088msgid "Classes"
4089msgstr "Класове"
4090
4091#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:42
4092#: ../src/boards/python/admin/module_users.py:68
4093msgid "Users"
4094msgstr "Потребители"
4095
4096#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:59
4097msgid "Editing a Profile"
4098msgstr "Редактиране на профил"
4099
4100#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:64
4101msgid "Editing profile: "
4102msgstr "Редактиране на профил: "
4103
4104#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:67
4105msgid "Editing a new profile"
4106msgstr "Редактиране на нов профил"
4107
4108#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:86
4109msgid "Profile:"
4110msgstr "Профил:"
4111
4112#. Top message gives instructions
4113#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:109
4114msgid "Assign all the groups belonging to this profile"
4115msgstr "Избиране на всички групи, принадлежащи към този профил"
4116
4117#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:377
4118msgid "You need to provide at least a name for your profile"
4119msgstr "Трябва да укажете име на профила"
4120
4121#: ../src/boards/python/admin/profile_edit.py:399
4122msgid "There is already a profile with this name"
4123msgstr "Вече има профил с това име"
4124
4125#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:122
4126#: ../src/gcompris/board_config.c:602 ../src/gcompris/board_config.c:727
4127msgid "Default"
4128msgstr "По подразбиране"
4129
4130#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:189
4131msgid "Profile"
4132msgstr "Профил"
4133
4134#: ../src/boards/python/admin/profile_list.py:316
4135msgid "[Default]"
4136msgstr "[По подразбиране]"
4137
4138#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:50
4139msgid "Editing a User"
4140msgstr "Редактиране на потребител"
4141
4142#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:55
4143msgid "Editing a User "
4144msgstr "Редактиране на потребител "
4145
4146#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:61
4147msgid "Editing a new user"
4148msgstr "Редактиране на нов потребител"
4149
4150#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:78
4151msgid "Login:"
4152msgstr "Влизане:"
4153
4154#. FIXME: How to remove the selection
4155#. Label and Entry for the first name
4156#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:89
4157msgid "First name:"
4158msgstr "Име:"
4159
4160#. Label and Entry for the last name
4161#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:98
4162msgid "Last name:"
4163msgstr "Фамилия:"
4164
4165#. Label and Entry for the birth date
4166#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:107
4167msgid "Birth date:"
4168msgstr "Дата на раждане:"
4169
4170#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:159
4171msgid ""
4172"You need to provide at least a login, firstname and lastname for your users"
4173msgstr ""
4174"Трябва да укажете поне едно потребителско име, име и фамилия за потребителите"
4175
4176#: ../src/boards/python/admin/user_edit.py:176
4177msgid "There is already a user with this login"
4178msgstr "Вече има потребител с такова потребителско име"
4179
4180#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:292
4181msgid ""
4182"To import a user list from a file, first select a class.\n"
4183"FILE FORMAT: Your file must be formatted like this:\n"
4184"login;First name;Last name;Birth date\n"
4185"The separator is autodetected and can be one of ',', ';' or ':'"
4186msgstr ""
4187"За да внесете списък с потребители от файл, първо изберете клас.\n"
4188"ФАЙЛОВ ФОРМАТ: Файлът трябва да бъде форматиран така:\n"
4189"Потребителско име;Име;Фамилия;Дата на раждане\n"
4190"Сепараторът се открива автоматично и трябва да е „,“, „;“ или „:“"
4191
4192#: ../src/boards/python/admin/user_list.py:371
4193#, python-format
4194msgid ""
4195"One or more logins are not unique !\n"
4196"You need to change them: %s !"
4197msgstr ""
4198"Едно или повече потребителски имена съвпадат!\n"
4199"Трябва да ги промените: %s!"
4200
4201#: ../src/boards/python/anim.py:59
4202msgid "You need the python xml module. Disabling SVG."
4203msgstr "Необходим е модула на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена."
4204
4205#. gcompris.utils.dialog(_('Python xml module bot found. SVG is disabled. Install the python xml module to enable SVG Save/restore.'), None)
4206#: ../src/boards/python/anim.py:417
4207msgid ""
4208"Python xml module not found. SVG is disabled. Install the python xml module "
4209"to enable SVG Save/restore."
4210msgstr ""
4211"Не е открит модулът на Питон за XML. Поддръжката на SVG е изключена. "
4212"Инсталирайте модула на Питон за XML, за да имате възможност да записвате и "
4213"четете SVG."
4214
4215#: ../src/boards/python/anim.py:2206
4216msgid "SVG is disabled. Install python xml module to enable it"
4217msgstr ""
4218"Поддръжката на SVG е изключена. Инсталирайте модула на Питон за XML, за да я "
4219"включите."
4220
4221#: ../src/boards/python/anim.py:2362
4222msgid "Warning: the following images cannot be accessed on your system.\n"
4223msgstr "Предупреждение: следните изображения не са достъпни в системата.\n"
4224
4225#: ../src/boards/python/anim.py:2364
4226msgid "The corresponding items have been skipped."
4227msgstr "Съответстващите елементи се пропускат."
4228
4229#: ../src/boards/python/gnumch.py:95
4230#, python-format
4231msgid ", %d"
4232msgstr ", %d"
4233
4234#: ../src/boards/python/gnumch.py:96
4235#, python-format
4236msgid " and %d"
4237msgstr " и %d"
4238
4239#: ../src/boards/python/gnumch.py:116
4240#, python-format
4241msgid "%d is divisible by %s."
4242msgstr "%d е делимо на %s."
4243
4244#: ../src/boards/python/gnumch.py:120
4245msgid "1 is not a prime number."
4246msgstr "1 не е просто число"
4247
4248#: ../src/boards/python/gnumch.py:130
4249#, python-format
4250msgid "Primes less than %d"
4251msgstr "Простите са по-малки от %d"
4252
4253#: ../src/boards/python/gnumch.py:151
4254#, python-format
4255msgid ""
4256"Multiples of %d include %s,\n"
4257"but %d is not a multiple of %d."
4258msgstr ""
4259"Кратните на %d включват %s,\n"
4260"но %d не е кратно на %d."
4261
4262#: ../src/boards/python/gnumch.py:160
4263#, python-format
4264msgid "Factors of %d"
4265msgstr "Делими на %d"
4266
4267#: ../src/boards/python/gnumch.py:193
4268#, python-format
4269msgid "%s are the factors of %d."
4270msgstr "%s са делими на %d."
4271
4272#: ../src/boards/python/gnumch.py:205
4273#, python-format
4274msgid "Multiples of %d"
4275msgstr "Кратни на %d"
4276
4277#: ../src/boards/python/gnumch.py:239
4278#, python-format
4279msgid "%s = %d"
4280msgstr "%s = %d"
4281
4282#: ../src/boards/python/gnumch.py:250
4283#, python-format
4284msgid "%d + %d"
4285msgstr "%d + %d"
4286
4287#: ../src/boards/python/gnumch.py:255
4288#, python-format
4289msgid "%d − %d"
4290msgstr "%d - %d"
4291
4292#: ../src/boards/python/gnumch.py:260
4293#, python-format
4294msgid "%d × %d"
4295msgstr "%d × %d"
4296
4297#: ../src/boards/python/gnumch.py:264
4298#, python-format
4299msgid "%d ∕ %d"
4300msgstr "%d ∕ %d"
4301
4302#: ../src/boards/python/gnumch.py:272
4303#, python-format
4304msgid "Equal to %d"
4305msgstr "Равно на %d"
4306
4307#: ../src/boards/python/gnumch.py:293
4308#, python-format
4309msgid "Not equal to %d"
4310msgstr "Не е равно на %d"
4311
4312#: ../src/boards/python/gnumch.py:435
4313msgid ""
4314"You were eaten by a Troggle.\n"
4315"Press <Return> to continue."
4316msgstr ""
4317"Бяхте изядени от Трогъл.\n"
4318"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4319
4320#: ../src/boards/python/gnumch.py:484
4321msgid "You ate a wrong number.\n"
4322msgstr "Изядохте грешно число\n"
4323
4324#: ../src/boards/python/gnumch.py:485
4325msgid ""
4326"\n"
4327"Press <Return> to continue."
4328msgstr ""
4329"\n"
4330"Натиснете „Enter“, за да продължите."
4331
4332#: ../src/boards/python/gnumch.py:778
4333msgid ""
4334"T\n"
4335"R\n"
4336"O\n"
4337"G\n"
4338"G\n"
4339"L\n"
4340"E"
4341msgstr ""
4342"Т\n"
4343"Р\n"
4344"О\n"
4345"Г\n"
4346"Ъ\n"
4347"Л\n"
4348" "
4349
4350#: ../src/boards/python/guessnumber.py:222
4351#, python-format
4352msgid "Guess a number between %d and %d"
4353msgstr "Познайте число между %d и %d"
4354
4355#: ../src/boards/python/guessnumber.py:337
4356#: ../src/boards/python/guessnumber.py:338
4357#, python-format
4358msgid "Please enter a number between %d and %d"
4359msgstr "Въведете число между %d и %d"
4360
4361#: ../src/boards/python/guessnumber.py:343
4362#: ../src/boards/python/guessnumber.py:344
4363msgid "Out of range"
4364msgstr "Извън диапазона"
4365
4366#: ../src/boards/python/guessnumber.py:350
4367#: ../src/boards/python/guessnumber.py:351
4368msgid "Too high"
4369msgstr "Твърде голямо"
4370
4371#: ../src/boards/python/guessnumber.py:353
4372#: ../src/boards/python/guessnumber.py:354
4373msgid "Too low"
4374msgstr "Твърде малко"
4375
4376#: ../src/boards/python/login.py:115
4377msgid "Profile: "
4378msgstr "Профил: "
4379
4380#: ../src/boards/python/login.py:263 ../src/boards/python/login.py:272
4381msgid "Login: "
4382msgstr "Потребителски име: "
4383
4384#. toggle box
4385#: ../src/boards/python/login.py:535
4386msgid "Uppercase only text"
4387msgstr "Само текст с главни букви"
4388
4389#. toggle box
4390#: ../src/boards/python/login.py:545
4391msgid "Enter login to log in"
4392msgstr "Въведете потребителско име"
4393
4394#: ../src/boards/python/mosaic.py:217
4395msgid "Rebuild the same mosaic on the right area"
4396msgstr "Постройте наново цялата мозайка в дясната част"
4397
4398#: ../src/boards/python/pythontest.py:149
4399msgid ""
4400"This is the first plugin in gcompris coded in the Python\n"
4401"Programming language."
4402msgstr ""
4403"Това е първият модул на GCompris, писан на\n"
4404"езика за програмиране Питон."
4405
4406#: ../src/boards/python/pythontest.py:158
4407msgid ""
4408"It is now possible to develop gcompris activities in C or in Python.\n"
4409"Thanks to Olivier Samys who makes this possible."
4410msgstr ""
4411"Сега е възможно да се усъвършенстват заниманията на GCompris на C или "
4412"Питон.\n"
4413"Благодарности на Оливие Самис, който направи това възможно."
4414
4415#: ../src/boards/python/pythontest.py:167
4416msgid "This activity is not playable, just a test"
4417msgstr "Това занимание не може да се играе все още, то е само за тест"
4418
4419#. toggle box
4420#: ../src/boards/python/pythontest.py:414
4421msgid "Disable line drawing in circle"
4422msgstr "Изключване на рисуването на линия в окръжност"
4423
4424#. combo box
4425#: ../src/boards/python/pythontest.py:423
4426msgid "Color of the line"
4427msgstr "Цвят на линията"
4428
4429#. spin button for int
4430#: ../src/boards/python/pythontest.py:434
4431msgid "Distance between circles"
4432msgstr "Разстояние между окръжностите"
4433
4434#. radio buttons for circle or rectangle
4435#: ../src/boards/python/pythontest.py:445
4436msgid "Use circles"
4437msgstr "Използване на окръжности"
4438
4439#: ../src/boards/python/pythontest.py:446
4440msgid "Use rectangles"
4441msgstr "Използване на правоъгълници"
4442
4443#: ../src/boards/python/pythontest.py:449
4444msgid "Choice of pattern"
4445msgstr "Избор на шаблон"
4446
4447#: ../src/boards/python/redraw.py:348 ../src/boards/python/redraw.py:358
4448msgid "Level"
4449msgstr "Ниво"
4450
4451#: ../src/boards/python/redraw.py:902 ../src/boards/python/redraw.py:905
4452msgid "Coordinate"
4453msgstr "Координати"
4454
4455#: ../src/boards/python/searace.py:201 ../src/boards/python/searace.py:206
4456#: ../src/boards/python/searace.py:232
4457msgid "The race is already being run"
4458msgstr "Състезанието вече е започнало"
4459
4460#. Manage default cases (no params given)
4461#. Final move, add an ofset because we loose space in abs()
4462#: ../src/boards/python/searace.py:429 ../src/boards/python/searace.py:454
4463#: ../src/boards/python/searace.py:535 ../src/boards/python/searace.py:854
4464#: ../src/boards/python/searace.py:883 ../src/boards/python/searace.py:978
4465#: ../src/boards/python/searace.py:984 ../src/boards/python/searace.py:992
4466msgid "forward"
4467msgstr "напред"
4468
4469#: ../src/boards/python/searace.py:526
4470msgid "COMMANDS ARE"
4471msgstr "КОМАНДИТЕ СА"
4472
4473#. The two boat arrived in a close time frame (1s), it's a draw
4474#: ../src/boards/python/searace.py:752
4475msgid "This is a draw"
4476msgstr "Равенство"
4477
4478#: ../src/boards/python/searace.py:759
4479msgid "The Red boat has won"
4480msgstr "Победител е червената лодка"
4481
4482#: ../src/boards/python/searace.py:762
4483msgid "The Green boat has won"
4484msgstr "Победител е зелената лодка"
4485
4486#: ../src/boards/python/searace.py:780 ../src/boards/python/searace.py:1022
4487msgid "Angle:"
4488msgstr "Ъгъл:"
4489
4490#: ../src/boards/python/searace.py:780
4491msgid "Wind:"
4492msgstr "Вятър:"
4493
4494#: ../src/boards/python/searace.py:861
4495msgid "Syntax error at line"
4496msgstr "Синтактична грешка в ред"
4497
4498#: ../src/boards/python/searace.py:879
4499msgid "The command"
4500msgstr "Командата"
4501
4502#: ../src/boards/python/searace.py:898
4503msgid "Unknown command at line"
4504msgstr "Непозната команда на ред"
4505
4506#: ../src/boards/python/searace.py:1022
4507msgid "Distance:"
4508msgstr "Разстояние:"
4509
4510#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:115
4511msgid ""
4512"Cannot find Tuxpaint. \n"
4513" Install it to use this board !"
4514msgstr ""
4515"Неуспех при намирането на Tuxpaint.\n"
4516"Инсталирайте го, за да използвате това занимание!"
4517
4518#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:128
4519msgid "Waiting for Tuxpaint finishes"
4520msgstr "Изчакване завършването на Tuxpaint"
4521
4522#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:183
4523msgid "Inherit fullscreen setting from GCompris"
4524msgstr "Наследяване на настройките за пълен екран от GCompris"
4525
4526#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:187
4527msgid "Inherit size setting from GCompris (800x600, 640x480)"
4528msgstr ""
4529"Наследяване на настройките за разделителна способност от GCompris (800x600, "
4530"640x480)"
4531
4532#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:191
4533msgid "Disable shape rotation"
4534msgstr "Изключване на ротацията на форми"
4535
4536#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:195
4537msgid "Show Uppercase text only"
4538msgstr "Показване само на текст с главни букви"
4539
4540#: ../src/boards/python/tuxpaint.py:199
4541msgid "Disable stamps"
4542msgstr "Изключване на печати"
4543
4544#: ../src/boards/railroad.c:95
4545msgid "Memory game"
4546msgstr "Игра за памет"
4547
4548#: ../src/boards/railroad.c:96
4549msgid "Build a train according to the model"
4550msgstr "Композирайте влак съгласно образеца"
4551
4552#: ../src/boards/reading.c:366
4553msgid "Please, check if the word"
4554msgstr "Проверете дали думата"
4555
4556#: ../src/boards/reading.c:386
4557msgid "is being displayed"
4558msgstr "е показана"
4559
4560#: ../src/boards/reading.c:557
4561msgid "I am Ready"
4562msgstr "Готов(а) съм"
4563
4564#: ../src/boards/reading.c:597
4565msgid "Yes, I saw it"
4566msgstr "Да, видях я"
4567
4568#: ../src/boards/reading.c:627
4569msgid "No, it was not there"
4570msgstr "Не, нямаше я там"
4571
4572#. Report what was wrong in the log
4573#: ../src/boards/reading.c:665
4574#, c-format
4575msgid "The word to find was '%s'"
4576msgstr "Думата за намиране е „%s“"
4577
4578#: ../src/boards/reading.c:668
4579msgid "But it was not displayed"
4580msgstr "Но тя не беше показана"
4581
4582#: ../src/boards/reading.c:670
4583msgid "And it was displayed"
4584msgstr "И тя беше показана"
4585
4586#: ../src/boards/reading.c:773 ../src/boards/wordsgame.c:776
4587msgid "Cannot open file of words for your locale"
4588msgstr "Не може да се отвори файла с думи за локала"
4589
4590#. Enter Edit Mode
4591#: ../src/boards/shapegame.c:425
4592msgid ""
4593"You have entered Edit mode\n"
4594"Move the puzzle items;\n"
4595"type 's' to save, and\n"
4596"'d' to display all the shapes"
4597msgstr ""
4598"Вие сте в режим на редактиране\n"
4599"Движете частите на пъзела и\n"
4600"натиснете „s“, за да запишете и\n"
4601"„d“, за да покажете всички форми."
4602
4603#: ../src/boards/shapegame.c:433
4604msgid ""
4605"The data from this activity are saved under\n"
4606"/tmp/gcompris-board.xml"
4607msgstr ""
4608"Данните за това занимание са записани\n"
4609"в /tmp/gcompris-board.xml."
4610
4611#: ../src/boards/submarine.c:201
4612msgid "Submarine"
4613msgstr "Подводница"
4614
4615#: ../src/boards/submarine.c:202
4616msgid "Control the depth of a submarine"
4617msgstr "Контролирайте дълбочината на подводницата"
4618
4619#: ../src/boards/target.c:285 ../src/boards/target.c:538
4620#, c-format
4621msgid "Points = %s"
4622msgstr "Точки = %s"
4623
4624#: ../src/boards/target.c:403
4625#, c-format
4626msgid ""
4627"Wind speed = %d\n"
4628"kilometers/hour"
4629msgstr ""
4630"Скорост на вятъра = %d\n"
4631"километра в час"
4632
4633#: ../src/boards/target.c:465
4634#, c-format
4635msgid "Distance to target = %d meters"
4636msgstr "Разстояние до целта = %d метра"
4637
4638#: ../src/gcompris/about.c:65
4639msgid ""
4640"Author: Bruno Coudoin\n"
4641"Contribution: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4642"Graphics: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4643"Intro Music: Djilali Sebihi\n"
4644"Background Music: Rico Da Halvarez\n"
4645msgstr ""
4646"Автор: Bruno Coudoin\n"
4647"Принос: Pascal Georges, Jose Jorge\n"
4648"Графика: Renaud Blanchard, Franck Doucet\n"
4649"Начална музика: Djilali Sebihi\n"
4650"Музика за фон: Rico Da Halvarez\n"
4651
4652#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4653#: ../src/gcompris/about.c:73
4654msgid "translator_credits"
4655msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>"
4656
4657#: ../src/gcompris/about.c:105 ../src/gcompris/about.c:114
4658msgid "About GCompris"
4659msgstr "Относно GCompris"
4660
4661#: ../src/gcompris/about.c:124 ../src/gcompris/about.c:133
4662msgid "Translators:"
4663msgstr "Преводач:"
4664
4665#: ../src/gcompris/about.c:256
4666msgid ""
4667"GCompris Home Page\n"
4668"http://gcompris.net"
4669msgstr ""
4670"Интернет страница на GCompris\n"
4671"http://gcompris.net"
4672
4673#: ../src/gcompris/about.c:278
4674msgid ""
4675"This software is a GNU Package and is released under the GNU General Public "
4676"License"
4677msgstr ""
4678"Този софтуер е GNU пакет и се разпространява под условията на публичния "
4679"лиценз на GNU"
4680
4681#: ../src/gcompris/about.c:341 ../src/gcompris/about.c:350
4682#: ../src/gcompris/config.c:221 ../src/gcompris/config.c:230
4683#: ../src/gcompris/gameutil.c:1101 ../src/gcompris/help.c:362
4684#: ../src/gcompris/help.c:371 ../src/gcompris/images_selector.c:263
4685msgid "OK"
4686msgstr "Да"
4687
4688#: ../src/gcompris/board.c:173
4689msgid "Dynamic module loading is not supported. gcompris cannot load.\n"
4690msgstr ""
4691"Не се поддържа динамично зареждане на модули, GCompris не може да се "
4692"зареди.\n"
4693
4694#: ../src/gcompris/board_config.c:632
4695msgid ""
4696"Select the language\n"
4697" to use in the board"
4698msgstr ""
4699"Изберете език\n"
4700" за заниманието"
4701
4702#: ../src/gcompris/config.c:63
4703msgid "Your system default"
4704msgstr "По подразбиране за системата"
4705
4706#: ../src/gcompris/config.c:64
4707msgid "Amharic"
4708msgstr "амхарски"
4709
4710#: ../src/gcompris/config.c:65
4711msgid "Arabic"
4712msgstr "арабски"
4713
4714#: ../src/gcompris/config.c:66
4715msgid "Turkish (Azerbaijan)"
4716msgstr "турски (Азербайджан)"
4717
4718#: ../src/gcompris/config.c:67
4719msgid "Bulgarian"
4720msgstr "български"
4721
4722#: ../src/gcompris/config.c:68
4723msgid "Catalan"
4724msgstr "каталунски"
4725
4726#: ../src/gcompris/config.c:70
4727msgid "Danish"
4728msgstr "датски"
4729
4730#: ../src/gcompris/config.c:71
4731msgid "German"
4732msgstr "немски"
4733
4734#: ../src/gcompris/config.c:72
4735msgid "Greek"
4736msgstr "гръцки"
4737
4738#: ../src/gcompris/config.c:73
4739msgid "English (Canada)"
4740msgstr "канадски английски"
4741
4742#: ../src/gcompris/config.c:74
4743msgid "English (Great Britain)"
4744msgstr "британски английски"
4745
4746#: ../src/gcompris/config.c:75
4747msgid "Spanish"
4748msgstr "испански"
4749
4750#: ../src/gcompris/config.c:76
4751msgid "Basque"
4752msgstr "баски"
4753
4754#: ../src/gcompris/config.c:77
4755msgid "Finnish"
4756msgstr "финландски"
4757
4758#: ../src/gcompris/config.c:78
4759msgid "French"
4760msgstr "френски"
4761
4762#: ../src/gcompris/config.c:79
4763msgid "Irish (Gaelic)"
4764msgstr "ирландски (галски)"
4765
4766#: ../src/gcompris/config.c:80
4767msgid "Hebrew"
4768msgstr "иврит"
4769
4770#: ../src/gcompris/config.c:81
4771msgid "Hindi"
4772msgstr "хинди"
4773
4774#: ../src/gcompris/config.c:82
4775msgid "Gujarati"
4776msgstr "индийски (гуджарати)"
4777
4778#: ../src/gcompris/config.c:83
4779msgid "Punjabi"
4780msgstr "индийски (панджаби)"
4781
4782#: ../src/gcompris/config.c:84
4783msgid "Hungarian"
4784msgstr "унгарски"
4785
4786#: ../src/gcompris/config.c:85
4787msgid "Croatian"
4788msgstr "хърватски"
4789
4790#: ../src/gcompris/config.c:86
4791msgid "Italian"
4792msgstr "италиански"
4793
4794#: ../src/gcompris/config.c:87
4795msgid "Georgian"
4796msgstr "грузински"
4797
4798#: ../src/gcompris/config.c:88
4799msgid "Lithuanian"
4800msgstr "литовски"
4801
4802#: ../src/gcompris/config.c:89
4803msgid "Macedonian"
4804msgstr "македонски"
4805
4806#: ../src/gcompris/config.c:90
4807msgid "Malayalam"
4808msgstr "малаялам"
4809
4810#: ../src/gcompris/config.c:91
4811msgid "Malay"
4812msgstr "малайски"
4813
4814#: ../src/gcompris/config.c:92
4815msgid "Nepal"
4816msgstr "непалски"
4817
4818#: ../src/gcompris/config.c:93
4819msgid "Dutch"
4820msgstr "холандски"
4821
4822#: ../src/gcompris/config.c:94
4823msgid "Norwegian Bokmal"
4824msgstr "норвежки (bokmal)"
4825
4826#: ../src/gcompris/config.c:95
4827msgid "Norwegian Nynorsk"
4828msgstr "норвежки (nynorsk)"
4829
4830#: ../src/gcompris/config.c:96
4831msgid "Polish"
4832msgstr "полски"
4833
4834#: ../src/gcompris/config.c:97
4835msgid "Portuguese"
4836msgstr "португалски"
4837
4838#: ../src/gcompris/config.c:98
4839msgid "Portuguese (Brazil)"
4840msgstr "португалски (Бразилия)"
4841
4842#: ../src/gcompris/config.c:99
4843msgid "Romanian"
4844msgstr "румънски"
4845
4846#: ../src/gcompris/config.c:100
4847msgid "Russian"
4848msgstr "руски"
4849
4850#: ../src/gcompris/config.c:101
4851msgid "Kinyarwanda"
4852msgstr "кинярванда"
4853
4854#: ../src/gcompris/config.c:102
4855msgid "Slovak"
4856msgstr "словашки"
4857
4858#: ../src/gcompris/config.c:103
4859msgid "Slovenian"
4860msgstr "словенски"
4861
4862#: ../src/gcompris/config.c:104
4863msgid "Albanian"
4864msgstr "албански"
4865
4866#: ../src/gcompris/config.c:105
4867msgid "Serbian (Latin)"
4868msgstr "сръбски (латиница)"
4869
4870#: ../src/gcompris/config.c:106
4871msgid "Serbian"
4872msgstr "сръбски"
4873
4874#: ../src/gcompris/config.c:107
4875msgid "Swedish"
4876msgstr "шведски"
4877
4878#: ../src/gcompris/config.c:108
4879msgid "Turkish"
4880msgstr "турски"
4881
4882#: ../src/gcompris/config.c:109
4883msgid "Vietnamese"
4884msgstr "виетнамски"
4885
4886#: ../src/gcompris/config.c:110
4887msgid "Walloon"
4888msgstr "валонски"
4889
4890#: ../src/gcompris/config.c:111
4891msgid "Chinese (Simplified)"
4892msgstr "китайски (опростен)"
4893
4894#: ../src/gcompris/config.c:116
4895msgid "No time limit"
4896msgstr "Без ограничение за време"
4897
4898#: ../src/gcompris/config.c:117
4899msgid "Slow timer"
4900msgstr "Показване на хронометър"
4901
4902#: ../src/gcompris/config.c:118
4903msgid "Normal timer"
4904msgstr "Нормален хронометър"
4905
4906#: ../src/gcompris/config.c:119
4907msgid "Fast timer"
4908msgstr "Бърз хронометър"
4909
4910#: ../src/gcompris/config.c:124
4911msgid "800x600 (Default for gcompris)"
4912msgstr "800x600 (стандартно за GCompris)"
4913
4914#: ../src/gcompris/config.c:129
4915msgid ""
4916"<i>Use Gcompris administration module\n"
4917"to filter boards</i>"
4918msgstr ""
4919"<i>Използвайте административния модул на GCompris\n"
4920"за да филтрирате занимания</i>"
4921
4922#: ../src/gcompris/config.c:186 ../src/gcompris/config.c:195
4923msgid "GCompris Configuration"
4924msgstr "Настройки на GCompris"
4925
4926#: ../src/gcompris/config.c:313
4927msgid "Fullscreen"
4928msgstr "На цял екран"
4929
4930#: ../src/gcompris/config.c:356
4931msgid "Music"
4932msgstr "Музика"
4933
4934#: ../src/gcompris/config.c:384
4935msgid "Effect"
4936msgstr "Ефекти"
4937
4938#: ../src/gcompris/config.c:417
4939#, c-format
4940msgid "Couldn't open skin dir: %s"
4941msgstr "Не може да бъде отворена папка с тема: %s"
4942
4943#: ../src/gcompris/config.c:453 ../src/gcompris/config.c:817
4944#: ../src/gcompris/config.c:828
4945#, c-format
4946msgid "Skin : %s"
4947msgstr "Тема : %s"
4948
4949#: ../src/gcompris/file_selector.c:341
4950msgid "CANCEL"
4951msgstr "ОТКАЗ"
4952
4953#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
4954msgid "LOAD"
4955msgstr "ЗАРЕЖДАНЕ"
4956
4957#: ../src/gcompris/file_selector.c:372
4958msgid "SAVE"
4959msgstr "ЗАПАЗВАНЕ"
4960
4961#: ../src/gcompris/gameutil.c:189
4962msgid "Couldn't find file"
4963msgstr "Не може да бъде намерен файла"
4964
4965#: ../src/gcompris/gameutil.c:191
4966msgid "This activity is incomplete."
4967msgstr "Това занимание не е завършено."
4968
4969#: ../src/gcompris/gameutil.c:192
4970msgid ""
4971"Exit it and report\n"
4972"the problem to the authors."
4973msgstr ""
4974"Изход и докладване на\n"
4975"проблема на авторите."
4976
4977#: ../src/gcompris/gcompris.c:120
4978msgid "run gcompris in fullscreen mode."
4979msgstr "стартиране на GCompris на цял екран."
4980
4981#: ../src/gcompris/gcompris.c:122
4982msgid "run gcompris in window mode."
4983msgstr "стартиране на GCompris в прозорец."
4984
4985#: ../src/gcompris/gcompris.c:124
4986msgid "run gcompris with sound enabled."
4987msgstr "стартиране на GCompris с включен звук."
4988
4989#: ../src/gcompris/gcompris.c:126
4990msgid "run gcompris without sound."
4991msgstr "стартиране на GCompris без звук."
4992
4993#: ../src/gcompris/gcompris.c:128
4994msgid "run gcompris with the default gnome cursor."
4995msgstr "стартиране на Gcompris със стандартния курсор на GNOME."
4996
4997#: ../src/gcompris/gcompris.c:130
4998msgid "display only activities with this difficulty level."
4999msgstr "показване на занимания само от това ниво на трудност."
5000
5001#: ../src/gcompris/gcompris.c:132
5002msgid "display debug informations on the console."
5003msgstr "показване на информация за грешки в конзолата."
5004
5005#: ../src/gcompris/gcompris.c:134
5006msgid "Print the version of "
5007msgstr "Отпечатване на версията на "
5008
5009#: ../src/gcompris/gcompris.c:136
5010msgid "Use the antialiased canvas (slower)."
5011msgstr "Използване на платно със заглаждане (по-бавно)."
5012
5013#: ../src/gcompris/gcompris.c:138
5014msgid "Disable XRANDR (No screen resolution change)."
5015msgstr "Изключване на XRANDR (без промяна на разделителната способност)."
5016
5017#: ../src/gcompris/gcompris.c:140
5018msgid ""
5019"Run gcompris with local menu (e.g -l /reading will let you play only "
5020"activities in the reading directory, -l /boards/connect4 only the connect4 "
5021"activity)"
5022msgstr ""
5023"Стартиране на GCompris с локално меню (т.е. при „-l /reading“ ще играете "
5024"само заниманията за четене, при „-l /boards/connect4“ само играта „Свързване "
5025"на 4“), „-l list“ показва списък с менюта и занимания"
5026
5027#: ../src/gcompris/gcompris.c:142
5028msgid "Run GCompris with local activity directory added to menu"
5029msgstr "Стартиране на GCompris с локална папка, добавена към менюто"
5030
5031#: ../src/gcompris/gcompris.c:144
5032msgid "Run GCompris in administration and user-management mode"
5033msgstr "Стартиране на GCompris в административен режим"
5034
5035#: ../src/gcompris/gcompris.c:146
5036msgid "Use alternate database for profiles"
5037msgstr "Използване на алтернативна база от данни за профилите"
5038
5039#: ../src/gcompris/gcompris.c:148
5040msgid "Use alternate database for logs"
5041msgstr "Използване на алтернативна база от данни за дневниците"
5042
5043#: ../src/gcompris/gcompris.c:150
5044msgid "Create the alternate database for profiles"
5045msgstr "Създаване на алтернативна база от данни за профили"
5046
5047#: ../src/gcompris/gcompris.c:152
5048msgid "Re-read XML Menus and store them in the database"
5049msgstr "Препрочитане на XML менютата и запазване в базата от данни"
5050
5051#: ../src/gcompris/gcompris.c:154
5052msgid "Set the profile to use. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5053msgstr "Настройте профила. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете профили"
5054
5055#: ../src/gcompris/gcompris.c:156
5056msgid "List all available profiles. Use 'gcompris -a' to create profiles"
5057msgstr ""
5058"Списък с всички налични профили. Използвайте „gcompris -a“, за да създадете "
5059"профили"
5060
5061#: ../src/gcompris/gcompris.c:158
5062msgid ""
5063"Shared directory location, for profiles and board-configuration data: "
5064"[$HOME/.gcompris/shared]"
5065msgstr ""
5066"Споделена папка, за профили и конфигурационни данни за заниманията: [$HOME/."
5067"gcompris/shared]"
5068
5069#: ../src/gcompris/gcompris.c:160
5070msgid "The location of user directories: [$HOME/.gcompris/users]"
5071msgstr "Местоположение на потребителските директории: [$HOME/.gcompris/users]"
5072
5073#: ../src/gcompris/gcompris.c:773
5074#, c-format
5075msgid ""
5076"GCompris is free software released under the GPL License. In order to "
5077"support its development, the Windows version provides only %d of the %d "
5078"activities. You can get the full version for a small fee at\n"
5079"<http://gcompris.net>\n"
5080"The Linux version does not have this restriction. Note that GCompris is "
5081"being developed to free schools from monopolistic software vendors. If you "
5082"also believe that we should teach freedom to children, please consider using "
5083"GNU/Linux. Get more information at FSF:\n"
5084"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5085msgstr ""
5086"GCompris е свободен софтуер, разпространяван под лиценза GPL. За да "
5087"подкрепите разработката му, версията за Windows осигурява само %d от %d-те "
5088"занимания. Може да се сдобиете с пълната версия срещу малка такса на\n"
5089"<http://gcompris.net>\n"
5090"Версията за GNU/Linux няма такива ограничения. Забележете, че GCompris е "
5091"разработен, за да освободи училищата от монополистични производители на "
5092"софтуер. Ако Вие също вярвате, че трябва да учим децата на свобода, "
5093"обмислете възможността да използвате GNU/Linux. Повече информация можете да "
5094"намерите на страницата на Фондация „Свободен софтуер“:\n"
5095"<http://www.fsf.org/philosophy>"
5096
5097#: ../src/gcompris/gcompris.c:1141
5098#, c-format
5099msgid ""
5100"GCompris\n"
5101"Version: %s\n"
5102"Licence: GPL\n"
5103"More info at http://gcompris.net\n"
5104msgstr ""
5105"GCompris\n"
5106"Версия: %s\n"
5107"Лиценз: GPL\n"
5108"Повече информация на http://gcompris.net\n"
5109
5110#. check the list of possible values for -l, then exit
5111#: ../src/gcompris/gcompris.c:1209
5112#, c-format
5113msgid "Use -l to access an activity directly.\n"
5114msgstr "Използвайте „-l“ за директен достъп до заниманието.\n"
5115
5116#: ../src/gcompris/gcompris.c:1210
5117#, c-format
5118msgid "List of available activity is :\n"
5119msgstr "Списъкът с наличните занимания е:\n"
5120
5121#: ../src/gcompris/gcompris.c:1353
5122#, c-format
5123msgid "The list of available profiles is:\n"
5124msgstr "Списъкът с наличните профили е:\n"
5125
5126#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:237
5127msgid "Unaffected"
5128msgstr "Не се влияе"
5129
5130#: ../src/gcompris/gcompris_db.c:238
5131msgid "Users without class"
5132msgstr "Потребители без клас"
5133
5134#: ../src/gcompris/help.c:203
5135msgid "Prerequisite"
5136msgstr "Предпоставка"
5137
5138#: ../src/gcompris/help.c:231
5139msgid "Goal"
5140msgstr "Цел"
5141
5142#: ../src/gcompris/help.c:259
5143msgid "Manual"
5144msgstr "Ръководство"
5145
5146#: ../src/gcompris/help.c:287
5147msgid "Credit"
5148msgstr "Заслуги"
5149
5150#: ../src/gcompris/timer.c:237
5151msgid "Time Elapsed"
5152msgstr "Отчетено време"
5153
5154#: ../src/gcompris/timer.c:323
5155#, c-format
5156msgid "Remaining Time = %d"
5157msgstr "Оставащо време = %d"
5158
5159#~ msgid "Couldn't find file %s !"
5160#~ msgstr "Не може да бъде намерен файла %s!"
5161
5162#~ msgid "find file %s !"
5163#~ msgstr "намерен файла %s!"
5164
5165#~ msgid "Couldn't get GTK settings"
5166#~ msgstr "Не може да се заредят настройките на GTK"
5167
5168#~ msgid "Double-click default value %d."
5169#~ msgstr "Стандартна стойност за двойно натискане %d."
5170
5171#~ msgid "Double-click value is now %d."
5172#~ msgstr "Стандартната стойност за двойно натискане е вече %d."
5173
5174#~ msgid "Double click value is now %d."
5175#~ msgstr "Стандартната стойност за двойно натискане е вече %d."
5176
5177#~ msgid "Read Colors"
5178#~ msgstr "Четене на цветове"
5179
5180#~ msgid "Click on the corresponding color"
5181#~ msgstr "Натиснете съответстващия цвят"
5182
5183#~ msgid "No skin found in %s\n"
5184#~ msgstr "Не е намерена темата в %s\n"
5185
5186#~ msgid "dataset %s is a directory. Trying to read xml "
5187#~ msgstr "Набора с данни %s е папка. Опит за четене на XML "
5188
5189#~ msgid ""
5190#~ "In ImageSet %s, the pathname for the home directory '%s' is not found. "
5191#~ "Skipping the whole ImageSet.\n"
5192#~ msgstr ""
5193#~ "В набора с изображения %s не е намерена папката %s. Пропускане на целия "
5194#~ "набор с изображения...\n"
5195
5196#~ msgid "In ImageSet %s, an image is not found. Skipping ImageSet...\n"
5197#~ msgstr ""
5198#~ "В набора с изображения %s не е намерено изображение. Пропускане на набора "
5199#~ "с изображения...\n"
5200
5201#~ msgid ""
5202#~ "In ImageSet %s, directory %s is not found. Skipping all the ImageSet...\n"
5203#~ msgstr ""
5204#~ "В набора с изображения %s не е намерена папката %s. Пропускане на целия "
5205#~ "набор с изображения...\n"
5206
5207#~ msgid "Couldn't open music dir: %s"
5208#~ msgstr "Не може да бъде отворена музикална папка: %s"
5209
5210#~ msgid ""
5211#~ "The background thread music is stopped now. The files in %s are not ogg "
5212#~ "vorbis OR the sound output failed"
5213#~ msgstr ""
5214#~ "Музиката за фон е спряна. Файловете в %s не са ogg vorbis ИЛИ има проблем "
5215#~ "с възпроизвеждането на звука."
5216
5217#~ msgid "Couldn't parse file %s !"
5218#~ msgstr "Неуспех при анализирането на файла %s!"
5219
5220#~ msgid ""
5221#~ "A addition problem with two numbers is displayed. At the right of the "
5222#~ "equal sign, give the sum. Use the left and right arrows to modify the "
5223#~ "sum, and the Enter key to check your answer. You can control the speed of "
5224#~ "the timer in the GCompris configuration dialog."
5225#~ msgstr ""
5226#~ "Показано е неправилно събиране на две числа. Напишете сбора отдясно на "
5227#~ "знака за равенство. Използвайте лявата и дясната стрелка, за да го "
5228#~ "промените и натиснете „Enter“, за да проверите отговора. Може да "
5229#~ "контролирате скоростта на хронометъра от конфигурационния прозорец на "
5230#~ "GCompris."
5231
5232#~ msgid "The aviation"
5233#~ msgstr "Авиация"
5234
5235#~ msgid ""
5236#~ "Benz builds the first\n"
5237#~ "petrol-driven car in 1885.\n"
5238#~ "car by Benz"
5239#~ msgstr ""
5240#~ "Бенц произвежда първият\n"
5241#~ "бензинов автомобил през 1885 г.\n"
5242#~ " "
5243
5244#~ msgid "Move the items one by one to reorder them in the increasing number"
5245#~ msgstr ""
5246#~ "Преместете обектите един по един, за да ги подредите във възходящ ред"
5247
5248#~ msgid "Help the hose move up"
5249#~ msgstr "Отпушете маркуча"
5250
5251#~ msgid "Czech"
5252#~ msgstr "чешки"
5253
5254#~ msgid ""
5255#~ "Click on the coins or paper money on the botton of the screen to pay. If "
5256#~ "you want to remove a coin or note, click on it in the upper screen area."
5257#~ msgstr ""
5258#~ "Натиснете монетите или банкнотите в долната част на екрана, за да "
5259#~ "платите. Ако искате да премахнете монета или банкнота, натиснете я в "
5260#~ "горната част на екрана."
5261
5262#~ msgid "Make the puzzle"
5263#~ msgstr "Съставете пъзела"
5264
5265#~ msgid "Parachute jumper"
5266#~ msgstr "Скокове с парашут"
5267
5268#~ msgid ""
5269#~ "Use the up, down, right and left keyboard keys to move the helicopter to "
5270#~ "catch the numbers in increasing order."
5271#~ msgstr ""
5272#~ "Използвайте стрелките на клавиатурата, за да придвижите въртолета така, "
5273#~ "че да хване числата във възходящ ред."
5274
5275#~ msgid "Railroad"
5276#~ msgstr "Влакове"
5277
5278#~ msgid ""
5279#~ "A word is shown at the top right of the board. A list of words will "
5280#~ "appear and disappear on left. Indicate whether or not the given word "
5281#~ "appeared in the list."
5282#~ msgstr ""
5283#~ "В горната дясна част на екрана е показана дума. Отляво ще се появява и "
5284#~ "изчезва списък от думи. Посочете дали дадената дума се е появила в "
5285#~ "списъка."
5286
5287#~ msgid "Practice subtraction while enjoying a game."
5288#~ msgstr "Упражнения по изваждане със забавна игра."
5289
5290#~ msgid ""
5291#~ "In the text box, enter commands, line by line, to direct your ship. You "
5292#~ "can use any of the commands shown between the two entry areas. When you "
5293#~ "use the 'left' or 'right' commands, you have to tell the ship how far you "
5294#~ "want it to turn, in degrees (e.g. 'left 30' degrees). Giving special "
5295#~ "measurements like this is also called 'passing a parameter': this is how "
5296#~ "we tell the computer how much to do something. The 'forward' command "
5297#~ "accepts a distance parameter, so you can tell it how far you want your "
5298#~ "ship to move. The default is 1, so if you don't add that parameter, each "
5299#~ "move will be 1 unit. (Defaults are handy values that help the computer "
5300#~ "out when we don't pass any parameters.) So you could say: 'left 90' : "
5301#~ "make a perpendicular turn (a whole corner) to the left. 'forward 10' : go "
5302#~ "ahead 10 units (as shown on the ruler). The goal is to reach the right "
5303#~ "edge of the screen (the red line). When you get there, you can try to "
5304#~ "improve your program, with the same weather conditions, and try again, "
5305#~ "using the Retry button. You can click and drag your mouse anywhere on the "
5306#~ "map, to show a measurement of distance (how far) and angle (how much "
5307#~ "turn). Going to the next level will introduce more complex weather "
5308#~ "conditions: a fun challenge for a budding programmer. ;)"
5309#~ msgstr ""
5310#~ "Въведете ред по ред командите, които да управляват лодката. Поддържаните "
5311#~ "команди са показани между двете зони за въвеждане на текст. Командите "
5312#~ "„ляво“ и „дясно“ трябва да бъдат последвани от ъгъл в градуси (т.е. „ляво "
5313#~ "30“ градуса). Стойността на ъгъла се нарича „параметър“ на командата: "
5314#~ "така казваме на компютъра „колко много“ да направи нещо. Командата "
5315#~ "\"напред\" приема и параметър за разстояние, така че може да укажете "
5316#~ "колко далеч искате да стигне лодката. По подразбиране се използва 1, т.е. "
5317#~ "ако не въведете параметър, всеки ход ще е една клетка. (Стойностите по "
5318#~ "подразбиране са удобни, когато трябва да подадем команда без параметри.) "
5319#~ "Например: ляво 90 => Правене на перпендикулярно завъртане наляво; напред "
5320#~ "10 => Придвижване напред с 10 единици (както е показано на линията). "
5321#~ "Целта е да се достигне дясната част на екрана (червената линия). Когато "
5322#~ "сте готови, можете да подобрите програмата си и да започнете ново "
5323#~ "състезание при същите атмосферни условия, натискайки бутона \"повторение"
5324#~ "\". Можете да натискате и изтегляте с мишката навсякъде по картата, за да "
5325#~ "измервате разстоянието и ъгъла. Придвижването към следващо ниво дава по-"
5326#~ "сложна метеорологична обстановка."
5327
5328#~ msgid "Practice the math operation"
5329#~ msgstr "Упражнения по математика"
5330
5331#~ msgid "Guess operations"
5332#~ msgstr "Операции по отгатване"
5333
5334#~ msgid ""
5335#~ "Tux is in trouble in his ship. He needs to take it through a lock.\n"
5336#~ "Help Tux and understand how a canal lock works."
5337#~ msgstr ""
5338#~ "Тъкс е в беда на кораба. Трябва да го преведете през канала. Помогнете на "
5339#~ "Тъкс и разберете как работи канала."
5340
5341#~ msgid "Learning Chess"
5342#~ msgstr "Учене на шах"
5343
5344#~ msgid "Play chess against tux in a learning mode"
5345#~ msgstr "Игра на шах срещу компютъра в режим на обучение"
5346
5347#~ msgid "Read a letter"
5348#~ msgstr "Четене на буква"
5349
5350#~ msgid "Learn to recognize letters"
5351#~ msgstr "Научете се да разпознавате буквите"
5352
5353#~ msgid "Move the items one by one to rearrange them in increasing order"
5354#~ msgstr "Движете обектите един по един и ги подредете във възходящ ред"
5355
5356#~ msgid "Given each picture of a hand, indentify it as either left or right"
5357#~ msgstr "Дадени са снимки на ръце, определете дали е дясна или лява"
5358
5359#~ msgid "Pratice money usage"
5360#~ msgstr "Упражнения за боравене с пари"
5361
5362#~ msgid "Read a list of words to see if the given word is there."
5363#~ msgstr "Прочетете списък с думи и кажете дали дадената дума е в него"
5364
5365#~ msgid "Reverse count"
5366#~ msgstr "Обратно броене"
5367
5368#~ msgid "Drag and Drop the items to rebuild the object"
5369#~ msgstr "Изтегляйте и пускайте частите, за да съставите обекта"
5370
5371#~ msgid "Type the keyboard number 1 to 9 before the dice reaches the ground"
5372#~ msgstr ""
5373#~ "Напишете числата от 1 до 9 с клавиатурата, преди зарът да достигне земята"
5374
5375#~ msgid "The game of billiards"
5376#~ msgstr "Игра на билярд"
5377
5378#~ msgid ""
5379#~ "For each printed hour (hours:minutes or hours:minutes:seconds) click the "
5380#~ "corresponding arrow to set the clock time to match the given hour. The "
5381#~ "different arrows can be turned by selecting them and moving the mouse"
5382#~ msgstr ""
5383#~ "За всяко изписано време (часове:минути или часове:минути:секунди) "
5384#~ "натиснете съответстващата стрелка и настройте часовника. Различните "
5385#~ "стрелки могат да се въртят като се изберат и се движи мишката"
5386
5387#~ msgid "Emerge the pipe"
5388#~ msgstr "Отпушете тръбата"
5389
5390#~ msgid "Place the lands"
5391#~ msgstr "Сложете земите"
5392
5393#~ msgid "Drag and Drop masses to equilibrate the scales"
5394#~ msgstr "Влачете тежестите, за да уравновесите кантара"
5395
5396#~ msgid "Numbers With 2 Dices"
5397#~ msgstr "Числа с 2 зара"
5398
5399#~ msgid ""
5400#~ "Error: /usr/bin/gnuchessx is installed\n"
5401#~ "which means you have an old version\n"
5402#~ "of gnuchess.\n"
5403#~ "Please upgrade to gnuchess 5 or above."
5404#~ msgstr ""
5405#~ "Грешка: Инсталиран е /usr/bin/gnuchessx,\n"
5406#~ "което означава, че имате стара версия на\n"
5407#~ "gnuchess\n"
5408#~ "Инсталирайте версия gnuchess 5 или по-нова."
5409
5410#~ msgid "%d - %d"
5411#~ msgstr "%d - %d"
5412
5413#~ msgid "%d ÷ %d"
5414#~ msgstr "%d ÷ %d"
5415
5416#~ msgid "Numbers With Dices"
5417#~ msgstr "Числа със зарове"
5418
5419#~ msgid "Fully type the falling words before they reach the ground"
5420#~ msgstr "Напишете падащите думи, преди да са достигнали земята"
5421
5422#~ msgid "Help"
5423#~ msgstr "Помощ"
5424
5425#~ msgid "Azerbaijani Turkic"
5426#~ msgstr "азерски"
5427
5428#~ msgid "English (USA)"
5429#~ msgstr "американски английски"
5430
5431#~ msgid "Indian (Hindi)"
5432#~ msgstr "индийски (хинди)"
5433
5434#~ msgid "Brazil Portuguese"
5435#~ msgstr "бразилски португалски"
5436
5437#~ msgid "Only this level"
5438#~ msgstr "Само това ниво"
5439
5440#~ msgid "Up to this level"
5441#~ msgstr "До това ниво"
5442
5443#~ msgid "This level and above"
5444#~ msgstr "Това ниво и нагоре"
5445
5446#~ msgid ""
5447#~ "In ImageSet %s, home pathname %s is not found. Skipping ImageSet...\n"
5448#~ msgstr ""
5449#~ "В набора с изображения %s не е намерен пътя %s. Пропускане на набора с "
5450#~ "изображения...\n"
5451
5452#~ msgid "Gcompris Editor"
5453#~ msgstr "Редактор на GCompris"
5454
5455#~ msgid "Icon"
5456#~ msgstr "Икона"
5457
5458#~ msgid "Name"
5459#~ msgstr "Име"
5460
5461#~ msgid "Type"
5462#~ msgstr "Тип"
5463
5464#~ msgid "Difficulty"
5465#~ msgstr "Трудност"
5466
5467#~ msgid "Author"
5468#~ msgstr "Автор"
5469
5470#~ msgid "Directory"
5471#~ msgstr "Папка"
5472
5473#~ msgid "Title"
5474#~ msgstr "Заглавие"
5475
5476#~ msgid "Released under GPL"
5477#~ msgstr "Издадено под GPL"
5478
5479#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
5480#~ msgstr "Не може да бъде намерен файл с изображение: %s"
5481
5482#~ msgid "germany"
5483#~ msgstr "Германия"
5484
5485#~ msgid "switz"
5486#~ msgstr "Швейцария"
5487
5488#~ msgid "albania"
5489#~ msgstr "Албания"
5490
5491#~ msgid "croatia"
5492#~ msgstr "Хърватско"
5493
5494#~ msgid "czech"
5495#~ msgstr "Чехия"
5496
5497#~ msgid "macedonia"
5498#~ msgstr "Македония"
5499
5500#~ msgid "romania"
5501#~ msgstr "Румъния"
5502
5503#~ msgid "russia"
5504#~ msgstr "Русия"
5505
5506#~ msgid "slovenia"
5507#~ msgstr "Словения"
5508
5509#~ msgid "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
5510#~ msgstr "%a %b %d %H:%M:%S %Z %Y"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.