source: extras @ 79

Name Size Rev Age Author Last Change
../
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 8.9 KB 12   17 years yavorescu (contact-lookup-applet/extras) Осъвременен превод * Стандартизиран …
eggcups.HEAD.po 11.6 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
f-spot.HEAD.bg.po 41.0 KB 47   17 years Александър Шопов Това са реално подадените версии към CVS-а
gftp.HEAD.bg.po 93.7 KB 26   17 years zbrox gftp (extras) some fixes needed edition - поправена е грешка #73
gimp.HEAD.bg.po 360.0 KB 79   17 years kaladan gimp (head) dont phunk with my heart - поправени са кавичките - …
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
goobox.HEAD.bg.po 19.8 KB 17   17 years zbrox goobox (extras) bugfix1 edition -поправена е грешка #35 -поправена е …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
meld.branch-0_9.bg.po 32.2 KB 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
muine.HEAD.bg.po 17.0 KB 47   17 years Александър Шопов Това са реално подадените версии към CVS-а
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
tomboy.HEAD.bg.po 26.3 KB 47   17 years Александър Шопов Това са реално подадените версии към CVS-а
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.