source: extras @ 688

Name Size Rev Age Author Last Change
../
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   16 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
atomix.HEAD.bg.po 6.9 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
bakery.HEAD.bg.po 3.6 KB 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
banshee.HEAD.bg.po 73.3 KB 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
beagle.HEAD.bg.po 28.9 KB 608   16 years Александър Шопов beagle: подаден liferea: синхронизиран с trunk, изпратен на разработчика.
blam.HEAD.bg.po 11.3 KB 372   16 years Александър Шопов Обновявам до 100%. Коригирам #77
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
conglomerate.HEAD.bg.po 195.9 KB 487   16 years Александър Шопов 100% превод.
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 9.0 KB 373   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   16 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 283   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
eggcups.HEAD.bg.po 12.1 KB 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 32.7 KB 314   16 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
epiphany-extensions.HEAD.bg.po 36.2 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   16 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
firestarter.HEAD.bg.po 41.4 KB 408   16 years Александър Шопов Подадено, но не съм го обновил.
gdesklets-extras.HEAD.bg.po 14.2 KB 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gdesklets.HEAD.bg.po 36.5 KB 400   16 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
gedit-plugins.HEAD.bg.po 925 bytes 374   16 years Александър Шопов 100%. Махнах огромния багаж от остарели съобщения.
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp-freetype.HEAD.po 3.6 KB 521   16 years kaladan GIMP - пълен и стандартизиран превод на програмата. Превод от Виктор …
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 45.0 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-plug-ins.HEAD.bg.po 352.2 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 73.3 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-tiny-fu.HEAD.po 7.3 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp.HEAD.bg.po 358.5 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   16 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.9 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   16 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   16 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   16 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-pilot-conduits.HEAD.bg.po 8.3 KB 427   16 years Александър Шопов Нов малък превод.
gnome-power-manager.HEAD.bg.po 19.6 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
gnome-torrent.HEAD.bg.po 3.6 KB 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.5 KB 389   16 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   16 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gparted.HEAD.bg.po 28.6 KB 506   16 years Александър Шопов Подадени.
gtranslator.HEAD.bg.po 41.9 KB 593   16 years Александър Шопов gtranslator: Обновяване, корекция на #330. gkrellm: Подадено към …
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   16 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   16 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.HEAD.bg.po 31.1 KB 370   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   16 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
nautilus-actions.HEAD.bg.po 38.0 KB 648   16 years Александър Шопов nautilus-actions: обновяване до 100% за предстоящата версия.
nautilus-rc.HEAD.bg.po 3.1 KB 400   16 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
nautilus-sendto.HEAD.bg.po 3.2 KB 375   16 years Александър Шопов 100% превод
NetworkManager.HEAD.bg.po 27.7 KB 424   16 years Александър Шопов Нов 100% превод
notifier.HEAD.bg.po 890 bytes 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   16 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
optimystic.HEAD.bg.po 9.7 KB 443   16 years Александър Шопов Обновени до 100%. Уеднаквени. Нов превод на Optimistyc.
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   16 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 74.9 KB 320   16 years Александър Шопов Подадени.
straw.HEAD.bg.po 23.5 KB 619   16 years Александър Шопов pan, gcompris, straw, banshee, bakery: Подадени …
tomboy.HEAD.bg.po 27.5 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
uf-view.HEAD.bg.po 4.7 KB 418   16 years Александър Шопов Нови преводи.
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   16 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
webeyes.HEAD.bg.po 6.5 KB 418   16 years Александър Шопов Нови преводи.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.