source: extras @ 539

Name Size Rev Age Author Last Change
../
webeyes.HEAD.bg.po 6.5 KB 418   17 years Александър Шопов Нови преводи.
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
uf-view.HEAD.bg.po 4.7 KB 418   17 years Александър Шопов Нови преводи.
tomboy.HEAD.bg.po 27.5 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
rhythmbox.HEAD.bg.po 74.9 KB 320   17 years Александър Шопов Подадени.
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
optimystic.HEAD.bg.po 9.7 KB 443   17 years Александър Шопов Обновени до 100%. Уеднаквени. Нов превод на Optimistyc.
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
notifier.HEAD.bg.po 890 bytes 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
NetworkManager.HEAD.bg.po 27.7 KB 424   17 years Александър Шопов Нов 100% превод
nautilus-sendto.HEAD.bg.po 3.2 KB 375   17 years Александър Шопов 100% превод
nautilus-rc.HEAD.bg.po 3.1 KB 400   17 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.HEAD.bg.po 31.1 KB 370   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gtranslator.HEAD.bg.po 39.9 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
gparted.HEAD.bg.po 28.6 KB 506   17 years Александър Шопов Подадени.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   17 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.5 KB 389   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%.
gnome-torrent.HEAD.bg.po 3.6 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gnome-pilot-conduits.HEAD.bg.po 8.3 KB 427   17 years Александър Шопов Нов малък превод.
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   17 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.9 KB 488   17 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp.HEAD.bg.po 358.5 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-tiny-fu.HEAD.po 7.3 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 73.3 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-plug-ins.HEAD.bg.po 352.2 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 45.0 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-freetype.HEAD.po 3.6 KB 521   17 years kaladan GIMP - пълен и стандартизиран превод на програмата. Превод от Виктор …
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gedit-plugins.HEAD.bg.po 925 bytes 374   17 years Александър Шопов 100%. Махнах огромния багаж от остарели съобщения.
gdesklets.HEAD.bg.po 36.5 KB 400   17 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
gdesklets-extras.HEAD.bg.po 14.2 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
firestarter.HEAD.bg.po 41.4 KB 408   17 years Александър Шопов Подадено, но не съм го обновил.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
epiphany-extensions.HEAD.bg.po 36.2 KB 488   17 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 32.7 KB 314   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
eggcups.HEAD.bg.po 12.1 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   17 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 9.0 KB 373   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
conglomerate.HEAD.bg.po 195.9 KB 487   17 years Александър Шопов 100% превод.
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
blam.HEAD.bg.po 11.3 KB 372   17 years Александър Шопов Обновявам до 100%. Коригирам #77
beagle.HEAD.bg.po 29.9 KB 538   17 years Александър Шопов Подадени.
banshee.HEAD.bg.po 64.4 KB 515   17 years Александър Шопов Подадено
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.