source: extras @ 539

Name Size Rev Age Author Last Change
../
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
banshee.HEAD.bg.po 64.4 KB 515   17 years Александър Шопов Подадено
beagle.HEAD.bg.po 29.9 KB 538   17 years Александър Шопов Подадени.
blam.HEAD.bg.po 11.3 KB 372   17 years Александър Шопов Обновявам до 100%. Коригирам #77
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
conglomerate.HEAD.bg.po 195.9 KB 487   17 years Александър Шопов 100% превод.
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 9.0 KB 373   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   17 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
eggcups.HEAD.bg.po 12.1 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 32.7 KB 314   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
epiphany-extensions.HEAD.bg.po 36.2 KB 488   17 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
firestarter.HEAD.bg.po 41.4 KB 408   17 years Александър Шопов Подадено, но не съм го обновил.
gdesklets-extras.HEAD.bg.po 14.2 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gdesklets.HEAD.bg.po 36.5 KB 400   17 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
gedit-plugins.HEAD.bg.po 925 bytes 374   17 years Александър Шопов 100%. Махнах огромния багаж от остарели съобщения.
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp-freetype.HEAD.po 3.6 KB 521   17 years kaladan GIMP - пълен и стандартизиран превод на програмата. Превод от Виктор …
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 45.0 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-plug-ins.HEAD.bg.po 352.2 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 73.3 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-tiny-fu.HEAD.po 7.3 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gimp.HEAD.bg.po 358.5 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.9 KB 488   17 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   17 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-pilot-conduits.HEAD.bg.po 8.3 KB 427   17 years Александър Шопов Нов малък превод.
gnome-torrent.HEAD.bg.po 3.6 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.5 KB 389   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   17 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gparted.HEAD.bg.po 28.6 KB 506   17 years Александър Шопов Подадени.
gtranslator.HEAD.bg.po 39.9 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.HEAD.bg.po 31.1 KB 370   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
nautilus-rc.HEAD.bg.po 3.1 KB 400   17 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
nautilus-sendto.HEAD.bg.po 3.2 KB 375   17 years Александър Шопов 100% превод
NetworkManager.HEAD.bg.po 27.7 KB 424   17 years Александър Шопов Нов 100% превод
notifier.HEAD.bg.po 890 bytes 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
optimystic.HEAD.bg.po 9.7 KB 443   17 years Александър Шопов Обновени до 100%. Уеднаквени. Нов превод на Optimistyc.
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 74.9 KB 320   17 years Александър Шопов Подадени.
tomboy.HEAD.bg.po 27.5 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
uf-view.HEAD.bg.po 4.7 KB 418   17 years Александър Шопов Нови преводи.
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
webeyes.HEAD.bg.po 6.5 KB 418   17 years Александър Шопов Нови преводи.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.