source: extras @ 505

Name Size Rev Age Author Last Change
../
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   16 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
banshee.HEAD.bg.po 60.4 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
beagle.HEAD.bg.po 24.8 KB 286   16 years Александър Шопов Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.
blam.HEAD.bg.po 11.3 KB 372   16 years Александър Шопов Обновявам до 100%. Коригирам #77
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
conglomerate.HEAD.bg.po 195.9 KB 487   16 years Александър Шопов 100% превод.
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 9.0 KB 373   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   16 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 283   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
eggcups.HEAD.bg.po 12.1 KB 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 32.7 KB 314   16 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
epiphany-extensions.HEAD.bg.po 36.2 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   16 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
firestarter.HEAD.bg.po 41.4 KB 408   16 years Александър Шопов Подадено, но не съм го обновил.
gdesklets-extras.HEAD.bg.po 14.2 KB 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gdesklets.HEAD.bg.po 36.5 KB 400   16 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
gedit-plugins.HEAD.bg.po 925 bytes 374   16 years Александър Шопов 100%. Махнах огромния багаж от остарели съобщения.
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 39.0 KB 280   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp-plug-ins.HEAD.bg.po 316.5 KB 463   16 years Александър Шопов Подадено. При gimp съм обновил и приставките на стабилния клон, в …
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 72.1 KB 280   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 280   16 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp.HEAD.bg.po 357.0 KB 463   16 years Александър Шопов Подадено. При gimp съм обновил и приставките на стабилния клон, в …
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   16 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.9 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   16 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   16 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-pilot-conduits.HEAD.bg.po 8.3 KB 427   16 years Александър Шопов Нов малък превод.
gnome-torrent.HEAD.bg.po 3.6 KB 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.5 KB 389   16 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   16 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gparted.HEAD.bg.po 30.5 KB 501   16 years zbrox gparted (extras) systemly edition - обновен превод
gtranslator.HEAD.bg.po 39.9 KB 246   16 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   16 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.HEAD.bg.po 31.1 KB 370   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   16 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   16 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
nautilus-rc.HEAD.bg.po 3.1 KB 400   16 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
nautilus-sendto.HEAD.bg.po 3.2 KB 375   16 years Александър Шопов 100% превод
NetworkManager.HEAD.bg.po 27.7 KB 424   16 years Александър Шопов Нов 100% превод
notifier.HEAD.bg.po 890 bytes 411   16 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   16 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
optimystic.HEAD.bg.po 9.7 KB 443   16 years Александър Шопов Обновени до 100%. Уеднаквени. Нов превод на Optimistyc.
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 74.9 KB 320   16 years Александър Шопов Подадени.
tomboy.HEAD.bg.po 27.4 KB 216   16 years Александър Шопов Подаден. Добавил съм Владо и към служебната информация за преводачите …
uf-view.HEAD.bg.po 4.7 KB 418   16 years Александър Шопов Нови преводи.
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
webeyes.HEAD.bg.po 6.5 KB 418   16 years Александър Шопов Нови преводи.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.