source: extras @ 418

Name Size Rev Age Author Last Change
../
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
banshee.HEAD.bg.po 51.9 KB 398   17 years Александър Шопов Подадено, коригирани множествени. Остават 70 съобщения.
beagle.HEAD.bg.po 24.8 KB 286   17 years Александър Шопов Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.
blam.HEAD.bg.po 11.3 KB 372   17 years Александър Шопов Обновявам до 100%. Коригирам #77
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 9.0 KB 373   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   17 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
eggcups.HEAD.bg.po 12.1 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 32.7 KB 314   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
epiphany-extensions.HEAD.bg.po 34.9 KB 314   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
firestarter.HEAD.bg.po 41.4 KB 408   17 years Александър Шопов Подадено, но не съм го обновил.
gdesklets-extras.HEAD.bg.po 14.2 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gdesklets.HEAD.bg.po 36.5 KB 400   17 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
gedit-plugins.HEAD.bg.po 925 bytes 374   17 years Александър Шопов 100%. Махнах огромния багаж от остарели съобщения.
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 39.0 KB 280   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp-plug-ins.HEAD.bg.po 265.2 KB 286   17 years Александър Шопов Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 72.1 KB 280   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 280   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp.HEAD.bg.po 362.0 KB 328   17 years Александър Шопов Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия …
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.2 KB 240   17 years Александър Шопов gnome-cups-manager.HEAD.bg.po - Подадено. Малки корекции по атрибуивни …
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   17 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-torrent.HEAD.bg.po 3.6 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.5 KB 389   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   17 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gparted.HEAD.bg.po 25.0 KB 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
gtranslator.HEAD.bg.po 39.9 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.HEAD.bg.po 31.1 KB 370   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
nautilus-rc.HEAD.bg.po 3.1 KB 400   17 years Александър Шопов Обновени преводи. Превеждам desklet като "плотама".
nautilus-sendto.HEAD.bg.po 3.2 KB 375   17 years Александър Шопов 100% превод
notifier.HEAD.bg.po 890 bytes 411   17 years Александър Шопов Обновено до 100%. Стандартизация. Корегирани волните съчинения в …
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 74.9 KB 320   17 years Александър Шопов Подадени.
tomboy.HEAD.bg.po 27.4 KB 216   17 years Александър Шопов Подаден. Добавил съм Владо и към служебната информация за преводачите …
uf-view.HEAD.bg.po 4.7 KB 418   17 years Александър Шопов Нови преводи.
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
webeyes.HEAD.bg.po 6.5 KB 418   17 years Александър Шопов Нови преводи.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.