source: extras @ 348

Name Size Rev Age Author Last Change
../
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
banshee.HEAD.bg.po 39.8 KB 315   17 years Александър Шопов Връщам файла. Изтрит файл се възстановява със svn cp. Макар в текущата …
beagle.HEAD.bg.po 24.8 KB 286   17 years Александър Шопов Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 8.9 KB 12   17 years yavorescu (contact-lookup-applet/extras) Осъвременен превод * Стандартизиран …
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   17 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 283   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Явор. drivel съм го подал както и за HEAD. Там …
eggcups.HEAD.po 11.6 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 32.7 KB 314   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
epiphany-extensions.HEAD.bg.po 34.9 KB 314   17 years Александър Шопов Подадено и пренесено към gnome-2-12.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 39.0 KB 280   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp-plug-ins.HEAD.bg.po 265.2 KB 286   17 years Александър Шопов Подадени. Приставките на gimp са в HEAD и в gimp-2-2. Тествайте с HEAD.
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 72.1 KB 280   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 280   17 years Александър Шопов Подал съм преводите на Виктор както в основния клон, така и за …
gimp.HEAD.bg.po 362.0 KB 328   17 years Александър Шопов Коригирам #299. GnomeBaker? трябва да се обнови. Излязла е нова версия …
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.2 KB 240   17 years Александър Шопов gnome-cups-manager.HEAD.bg.po - Подадено. Малки корекции по атрибуивни …
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   17 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.2 KB 257   17 years Александър Шопов Подадени.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   17 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gtranslator.HEAD.bg.po 39.9 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.HEAD.bg.po 31.6 KB 294   17 years Александър Шопов Малко обновяване до 100%
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 74.9 KB 320   17 years Александър Шопов Подадени.
tomboy.HEAD.bg.po 27.4 KB 216   17 years Александър Шопов Подаден. Добавил съм Владо и към служебната информация за преводачите …
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.