source: extras @ 277

Name Size Rev Age Author Last Change
../
anjuta.HEAD.bg.po 278.1 KB 213   17 years Александър Шопов Подадени са и двата превода. По anjuta има още работа, но Атанас ще …
banshee.HEAD.bg.po 39.8 KB 257   17 years Александър Шопов Подадени.
beagle.HEAD.bg.po 24.9 KB 215   17 years Александър Шопов Подаден към CVS
bookmark-applet.HEAD.bg.po 1.6 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
contact-lookup-applet.HEAD.bg.po 8.9 KB 12   17 years yavorescu (contact-lookup-applet/extras) Осъвременен превод * Стандартизиран …
dia.HEAD.bg.po 254.9 KB 198   17 years Александър Шопов Вложени всички поправки от Сава Чанков. Коригирани кавички. Малко …
drivel.drivel-2-0.bg.po 39.1 KB 262   17 years yavorescu (gtetrinet/fifth-toe) Леки корекции: * Стандартизация на „Заслуги“ …
eggcups.HEAD.po 11.6 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
epiphany-extensions.gnome-2-12.bg.po 33.9 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
f-spot.HEAD.bg.po 49.7 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 22.8 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gftp.HEAD.bg.po 100.9 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gimp-libgimp.HEAD.bg.po 38.9 KB 263   17 years kaladan gimp galore - още поправки и допълнения по превода на GIMP, …
gimp-script-fu.HEAD.bg.po 72.4 KB 263   17 years kaladan gimp galore - още поправки и допълнения по превода на GIMP, …
gimp-tips.HEAD.bg.po 21.3 KB 264   17 years kaladan gimp-tips - превод от Виктор, проверка на правописа от мен.
gimp.HEAD.bg.po 357.7 KB 263   17 years kaladan gimp galore - още поправки и допълнения по превода на GIMP, …
gnome-app-install.HEAD.bg.po 2.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
gnome-bluetooth.HEAD.bg.po 14.6 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
gnome-cups-manager.HEAD.bg.po 19.2 KB 240   17 years Александър Шопов gnome-cups-manager.HEAD.bg.po - Подадено. Малки корекции по атрибуивни …
gnome-hello.HEAD.bg.po 4.5 KB 160   17 years Александър Шопов Това са последните промени подадени към GNOME
gnome-menu-editor.HEAD.po 4.1 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
gnome-office.HEAD.po 4.2 KB 253   17 years Александър Шопов Подадени в CVS-а. "Преподреждам" е една дума. Assembly го папагалчат …
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 28.4 KB 257   17 years Александър Шопов Подадени.
gnome-user-share.HEAD.bg.po 3.2 KB 257   17 years Александър Шопов Подадени.
goobox.HEAD.bg.po 19.9 KB 90   17 years Александър Шопов Тези съм подал днес към GNOME CVS.
gtranslator.HEAD.bg.po 39.9 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
gwget.HEAD.bg.po 21.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
libgnomecups.HEAD.po 1.8 KB 66   17 years yavorescu Преместени са принтерските истории там, където им е мястото. За тази, …
libgnomesu.HEAD.bg.po 4.8 KB 4   17 years yavorescu (libgnomesu/extras) Добавен е превода на zbrox, затваряме #16.
mcatalog.HEAD.bg.po 14.4 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
meld.branch-0_9.bg.po 32.2 KB 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
monkey-bubble.HEAD.bg.po 12.2 KB 132   17 years Александър Шопов Това успях за днес. Оставащите са за утре, понеже трябва да ги …
muine.HEAD.bg.po 17.2 KB 246   17 years Александър Шопов Новите преводи са подадени.
ontv.HEAD.bg.po 7.5 KB 237   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а. Допълвал съм до 100%, където мога. Зброкс, „Ви“, …
quick-lounge-applet.HEAD.bg.po 6.6 KB 11   17 years yavorescu (quick-lounge-applet/extras) Актуализирани "Заслуги" и оправено едно …
rhythmbox.HEAD.bg.po 58.2 KB 101   17 years Александър Шопов Това е, което съм подал към GNOME. Беше изключително трудно да се …
tomboy.HEAD.bg.po 27.4 KB 216   17 years Александър Шопов Подаден. Добавил съм Владо и към служебната информация за преводачите …
update-manager.HEAD.bg.po 21.7 KB 55   17 years Александър Шопов Това е резултатът от подаването към CVS-а. На печелившите - честито!
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.