source: extras/goobox.HEAD.bg.po @ 87

Last change on this file since 87 was 87, checked in by zbrox, 16 years ago

f-spot (extras) slight edition

  • поправени една-две правописни грешки
  • обновен превод

muine (extras) beautify edition

  • поправена е грешката #129
  • поправени са и подобните на #129 грешки
  • навсякъде "изпълнение" е заменено със "слушане"
  • поправено е записа, който е за менюто на "Програма за слушане на музика (Muine)"

goobox (extras) aguuu edition

  • поправена е грешката #148
File size: 19.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of goobox.
2# Copyright (C) 2005 THE goobox'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the goobox package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: goobox\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-01 04:07+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-01 12:14+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/GNOME_Goobox.server.in.in.h:1
22msgid "Goobox Application"
23msgstr "Програмата Goobox"
24
25#: ../data/GNOME_Goobox.server.in.in.h:2
26msgid "Goobox Application Factory"
27msgstr "Фабрика за приложението Goobox"
28
29#: ../data/glade/goo_cover_chooser.glade.h:1
30msgid "Choose a CD Cover"
31msgstr "Избор на обложка"
32
33#: ../data/glade/goo_cover_chooser.glade.h:2
34msgid "Found images:"
35msgstr "Открити изображения:"
36
37#: ../data/glade/goobox.glade.h:1
38msgid "    "
39msgstr "    "
40
41#: ../data/glade/goobox.glade.h:2
42msgid "<b>CD Drive</b>"
43msgstr "<b>CD устройство</b>"
44
45#: ../data/glade/goobox.glade.h:3
46msgid "<b>Destination folder</b>"
47msgstr "<b>Папка, в която да се записва</b>"
48
49#: ../data/glade/goobox.glade.h:4
50msgid "<b>Extract</b>"
51msgstr "<b>Извличане</b>"
52
53#: ../data/glade/goobox.glade.h:5
54msgid "<b>FLAC</b>"
55msgstr "<b>FLAC</b>"
56
57#: ../data/glade/goobox.glade.h:6
58msgid "<b>File type</b>"
59msgstr "<b>Тип файл</b>"
60
61#: ../data/glade/goobox.glade.h:7
62msgid "<b>MP3</b>"
63msgstr "<b>MP3</b>"
64
65#: ../data/glade/goobox.glade.h:8
66msgid "<b>Ogg Vorbis</b>"
67msgstr "<b>Ogg Vorbis</b>"
68
69#: ../data/glade/goobox.glade.h:9
70msgid "Advanced _Options"
71msgstr "_Допълнителни настройки"
72
73#: ../data/glade/goobox.glade.h:10 ../src/dlg-extract.c:263
74msgid "Choose destination folder"
75msgstr "Избор на папка за запис"
76
77#: ../data/glade/goobox.glade.h:11
78msgid "Encoding"
79msgstr "Кодиране"
80
81#: ../data/glade/goobox.glade.h:12
82msgid "Excellent quality lossless compression"
83msgstr "Отлично качество, компресия без загуби"
84
85#: ../data/glade/goobox.glade.h:13
86msgid "Extract Tracks"
87msgstr "Извличане на песни"
88
89#: ../data/glade/goobox.glade.h:14
90msgid "Extracting Tracks"
91msgstr "Извличане на песни"
92
93#: ../data/glade/goobox.glade.h:15
94msgid "General"
95msgstr "Общи"
96
97#: ../data/glade/goobox.glade.h:16
98msgid "Good quality lossy compression"
99msgstr "Добро качество, компресия със загуби"
100
101#: ../data/glade/goobox.glade.h:17
102msgid "High quality lossy compression"
103msgstr "Високо качество, компресия със загуби"
104
105#: ../data/glade/goobox.glade.h:18
106msgid "Preferences"
107msgstr "Настройки"
108
109#: ../data/glade/goobox.glade.h:19
110msgid "Raw audio"
111msgstr "Некомпресиран звук"
112
113#: ../data/glade/goobox.glade.h:20
114msgid "_All tracks"
115msgstr "Всички песни"
116
117#: ../data/glade/goobox.glade.h:21
118msgid "_FLAC"
119msgstr "_FLAC"
120
121#: ../data/glade/goobox.glade.h:22
122msgid "_MP3"
123msgstr "_MP3"
124
125#: ../data/glade/goobox.glade.h:23
126msgid "_Ogg Vorbis"
127msgstr "_Ogg Vorbis"
128
129#: ../data/glade/goobox.glade.h:24
130msgid "_Save playlist"
131msgstr "Запазване на _списъка с песни"
132
133#: ../data/glade/goobox.glade.h:25
134msgid "_Selected tracks"
135msgstr "Избрани песни"
136
137#: ../data/glade/goobox.glade.h:26
138msgid "_Wave"
139msgstr "_Wave"
140
141#: ../data/goobox.desktop.in.h:1 ../src/goo-window.c:2518
142#: ../src/goo-window.c:2526
143msgid "CD Player"
144msgstr "Слушане на аудио дискове"
145
146#: ../data/goobox.desktop.in.h:2
147msgid "Play and extract CDs"
148msgstr "Слушане и извличане на песни от CD-та"
149
150#: ../data/goobox.schemas.in.h:1
151msgid "Possible values are: ogg, flac, mp3, wave."
152msgstr "Възможни стойности са: ogg, flac, mp3, wave"
153
154#: ../data/goobox.schemas.in.h:2
155msgid ""
156"Possible values are: system, text_below, text_beside, text_only, icons_only."
157msgstr ""
158"Възможни стойности са: system(системни), text_below(текст отдолу), "
159"text_beside(текст отстрани), text_only(само текст), icons_only(само икони)."
160
161#: ../src/actions.c:139
162msgid "Could not display help"
163msgstr "Не може да се покаже помощта"
164
165#.
166#. const char       *documenters [] = {
167#. NULL
168#. };
169#: ../src/actions.c:192
170msgid "translator_credits"
171msgstr ""
172"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
173"\n"
174"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
175"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
176"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
177
178#: ../src/actions.c:203 ../src/actions.c:218
179msgid "Goobox"
180msgstr "Goobox"
181
182#: ../src/actions.c:206 ../src/actions.c:221 ../src/main.c:122
183msgid "CD player and ripper"
184msgstr "Слушане и извличане на песни от аудио дискове"
185
186#: ../src/actions.c:350 ../src/gtk-utils.c:797
187msgid "Could not execute command"
188msgstr "Не може да се изпълни командата"
189
190#: ../src/bacon-cd-selection.c:200
191msgid "Unnamed CDROM"
192msgstr "Неименуван CDROM"
193
194#: ../src/cd-drive.c:835
195#, c-format
196msgid "Unnamed SCSI Drive (%s)"
197msgstr "Неименувано SCSI устройство (%s)"
198
199#: ../src/cd-drive.c:1395
200msgid "File image"
201msgstr "Файл с изображение"
202
203#: ../src/dlg-cover-chooser.c:274
204#, c-format
205msgid "%u, loading image: %u"
206msgstr "%u, зареждане на изображение: %u"
207
208#: ../src/dlg-cover-chooser.c:312
209msgid "Loading images"
210msgstr "Зареждане на изображения"
211
212#: ../src/dlg-cover-chooser.c:424 ../src/goo-window.c:3175
213msgid "Could not search a cover on Internet"
214msgstr "Не може да се потърси обложка в интернет"
215
216#: ../src/dlg-cover-chooser.c:431
217msgid "No image found"
218msgstr "Не е открито изображението"
219
220#: ../src/dlg-cover-chooser.c:493 ../src/dlg-extract.c:219
221#: ../src/dlg-preferences.c:146
222#, c-format
223msgid "Could not display help: %s"
224msgstr "Не може да се покаже помощта: %s"
225
226#: ../src/dlg-cover-chooser.c:697
227msgid "Searching images..."
228msgstr "Търсене на изображения..."
229
230#: ../src/dlg-extract.c:420
231#, c-format
232msgid ""
233"You need at least one of the following GStreamer plugins in order to extract "
234"CD tracks:\n"
235"\n"
236"• %s → Ogg Vorbis\n"
237"• %s → FLAC\n"
238"• %s → Mp3\n"
239"• %s → Wave"
240msgstr ""
241"Имате нужда от поне един от следните GStreamer плъгини, за да извличате "
242"песни от аудио дискове:\n"
243"\n"
244"* %s → Ogg Vorbis\n"
245"* %s → FLAC\n"
246"* %s → Mp3\n"
247"* %s → Wave"
248
249#: ../src/dlg-extract.c:433
250msgid "No encoder available."
251msgstr "Няма налична кодираща програма."
252
253#: ../src/dlg-preferences.c:167
254#, c-format
255msgid "Nominal bitrate: %d Kbps"
256msgstr "Номинален битрейт: %d Kbps"
257
258#: ../src/dlg-preferences.c:171
259#, c-format
260msgid "Compression level: %d"
261msgstr "Ниво на компресия: %d"
262
263#: ../src/dlg-preferences.c:175
264#, c-format
265msgid "Quality: %d"
266msgstr "Качество: %d"
267
268#: ../src/dlg-preferences.c:357 ../src/dlg-preferences.c:365
269msgid "Smaller size"
270msgstr "По-малък размер"
271
272#: ../src/dlg-preferences.c:361 ../src/dlg-preferences.c:369
273msgid "Higher quality"
274msgstr "По-добро качество"
275
276#: ../src/dlg-preferences.c:373
277msgid "Faster compression"
278msgstr "По-бърза компресия"
279
280#: ../src/dlg-preferences.c:377
281msgid "Higher compression"
282msgstr "По-добра компресия"
283
284#: ../src/dlg-ripper.c:215
285#, c-format
286msgid "Elapsed: %s / Remaining: %s"
287msgstr "Изминало: %s / Оставащо: %s"
288
289#: ../src/dlg-ripper.c:382
290msgid "Could not display the destination folder"
291msgstr "Не може да се покаже папката за запис"
292
293#: ../src/dlg-ripper.c:524
294msgid "Tracks extracted successfully"
295msgstr "Песните извлечени успешно!"
296
297#: ../src/dlg-ripper.c:526
298msgid "_View destination folder"
299msgstr "Преглед на папката за запис"
300
301#: ../src/dlg-ripper.c:539
302#, c-format
303msgid "Extracting track %d of %d: %s"
304msgstr "Извличане на %d песен от общо %d: %s"
305
306#: ../src/dlg-ripper.c:592
307msgid "Ripped with Goobox"
308msgstr "Извлечено с Goobox"
309
310#: ../src/eggtrayicon.c:118
311msgid "Orientation"
312msgstr "Ориентация"
313
314#: ../src/eggtrayicon.c:119
315msgid "The orientation of the tray."
316msgstr "Ориентацията на тавата."
317
318#: ../src/file-utils.c:643
319msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
320msgstr ""
321"Не може да се намери терминал, ще се използва xterm, дори ако не проработи"
322
323#: ../src/goo-cdrom-bsd.c:140 ../src/goo-cdrom-linux.c:121
324#: ../src/goo-cdrom-solaris.c:123
325msgid "Error reading CD"
326msgstr "Грешка при разчитане на диска"
327
328#: ../src/goo-cdrom.c:323
329msgid "The specified device is not valid"
330msgstr "Избраното устройство не е валидно"
331
332#: ../src/goo-player-cd.c:795
333msgid "Drive not ready"
334msgstr "Устройството не е готово"
335
336#: ../src/goo-player-cd.c:799
337msgid "Tray open"
338msgstr "Устройството е отворено"
339
340#: ../src/goo-player-cd.c:800 ../src/goo-player-cd.c:804
341msgid "No disc"
342msgstr "Няма диск"
343
344#: ../src/goo-player-cd.c:808
345msgid "Data CD"
346msgstr "Диск със данни"
347
348#: ../src/goo-player-info.c:236 ../src/goo-player-info.c:261
349#: ../src/goo-player-info.c:758
350#, c-format
351msgid "%s / %s"
352msgstr "%s / %s"
353
354#: ../src/goo-player-info.c:499
355msgid "Click here to choose a cover for this CD"
356msgstr "Натиснете тук, за да изберете обложка за този диск"
357
358#: ../src/goo-player-info.c:686 ../src/goo-window.c:1445
359msgid "Paused"
360msgstr "Паузирано"
361
362#: ../src/goo-player-info.c:697
363msgid "Ejecting CD"
364msgstr "Изкарване на диска"
365
366#: ../src/goo-player-info.c:701
367msgid "Checking CD drive"
368msgstr "Проверяване на устройството"
369
370#: ../src/goo-player-info.c:705 ../src/goo-player-info.c:709
371msgid "Reading CD"
372msgstr "Прочитане на диска"
373
374#: ../src/goo-player-info.c:722 ../src/goo-window.c:1459
375msgid "Audio CD"
376msgstr "Аудио CD"
377
378#: ../src/goo-stock.c:53
379msgid "_Extract"
380msgstr "Извличане"
381
382#: ../src/goo-stock.c:54
383msgid "_Reset"
384msgstr "Зануляване"
385
386#: ../src/goo-stock.c:55 ../src/goo-stock.c:56 ../src/goo-stock.c:57
387#: ../src/goo-stock.c:58
388msgid "V_olume"
389msgstr "Ниво на звука"
390
391#: ../src/goo-volume-button.c:147 ../src/goo-volume-tool-button.c:284
392#, c-format
393msgid "Volume level: %3.0f%%"
394msgstr "Ниво на силата на звука: %3.0f%%"
395
396#: ../src/goo-volume-button.c:328 ../src/goo-volume-tool-button.c:494
397msgid "+"
398msgstr "+"
399
400#: ../src/goo-volume-button.c:344 ../src/goo-volume-tool-button.c:510
401msgid "-"
402msgstr "-"
403
404#: ../src/goo-volume-tool-button.c:538
405msgid "Change the volume level"
406msgstr "Променяне нивото на звука"
407
408#: ../src/goo-volume-tool-button.c:605
409msgid "Volume"
410msgstr "Ниво на звука"
411
412#: ../src/goo-window.c:65
413msgid "Hide _tracks"
414msgstr "_Скриване на песните"
415
416#: ../src/goo-window.c:66
417msgid "Show _tracks"
418msgstr "_Показване на песните"
419
420#: ../src/goo-window.c:193
421#, c-format
422msgid "%d track"
423msgid_plural "%d tracks"
424msgstr[0] "%d песен"
425msgstr[1] "%d песни"
426
427#: ../src/goo-window.c:197
428#, c-format
429msgid "year %d"
430msgstr "година %d"
431
432#: ../src/goo-window.c:636
433msgid "Length"
434msgstr "Продължителност"
435
436#: ../src/goo-window.c:637
437msgid "Title"
438msgstr "Заглавие"
439
440#: ../src/goo-window.c:638
441msgid "Artist"
442msgstr "Изпълнител"
443
444#: ../src/goo-window.c:646
445msgid "#"
446msgstr "#"
447
448#: ../src/goo-window.c:1340 ../src/ui.h:65
449msgid "_Pause"
450msgstr "Пауза"
451
452#: ../src/goo-window.c:1341
453msgid "Pause playing"
454msgstr "Паузиране на изпълнението"
455
456#: ../src/goo-window.c:1723 ../src/goo-window.c:1740 ../src/ui.h:53
457#: ../src/ui.h:57 ../src/ui.h:61
458msgid "_Play"
459msgstr "_Слушане"
460
461#: ../src/goo-window.c:1724 ../src/goo-window.c:1741
462msgid "Play CD"
463msgstr "Слушане на CD"
464
465#: ../src/goo-window.c:2834
466msgid "Could not eject the CD"
467msgstr "Не може да се изкара диска"
468
469#: ../src/goo-window.c:2846
470msgid "Could not read drive"
471msgstr "Не може да се разчете устройството"
472
473#: ../src/goo-window.c:3039
474msgid "Could not save cover image"
475msgstr "Не може да се запази изображението на обложката"
476
477#: ../src/goo-window.c:3049
478msgid "Could not load image"
479msgstr "Не може да се зареди изображението"
480
481#: ../src/goo-window.c:3110
482msgid "Choose CD Cover Image"
483msgstr "Избор на изображение за обложка"
484
485#: ../src/goo-window.c:3129
486msgid "Images"
487msgstr "Изображения"
488
489#: ../src/goo-window.c:3137
490msgid "All files"
491msgstr "Всички файлове"
492
493#: ../src/goo-window.c:3176
494msgid ""
495"You have to enter the artist and album names in order to find the album "
496"cover."
497msgstr ""
498"Трябва да въведете името на изпълнителя и албума, за да се намери обложката "
499"на албума."
500
501#: ../src/goo-window.c:3215
502msgid "_Show Window"
503msgstr "Показване на прозореца"
504
505#: ../src/goo-window.c:3216
506msgid "Show the main window"
507msgstr "Показване на главния прозорец"
508
509#: ../src/goo-window.c:3229 ../src/ui.h:117
510msgid "_Hide Window"
511msgstr "Скриване на прозореца"
512
513#. "H"
514#: ../src/goo-window.c:3230 ../src/ui.h:118
515msgid "Hide the main window"
516msgstr "Скриване на главния прозорец"
517
518#: ../src/gth-image-list.c:3520
519msgid "No image"
520msgstr "Няма изображение"
521
522#: ../src/gtk-file-chooser-preview.c:203
523msgid "Preview"
524msgstr "Предварителен преглед"
525
526#: ../src/gtk-file-chooser-preview.c:328
527msgid "pixels"
528msgstr "пиксели"
529
530#: ../src/main.c:73
531msgid "CD device to be used"
532msgstr "CD устройството, което да се използва"
533
534#: ../src/main.c:74
535msgid "DEVICE_PATH"
536msgstr "DEVICE_PATH"
537
538#: ../src/main.c:76
539msgid "Play the CD on startup"
540msgstr "Изпълнение на диска при стартиране"
541
542#: ../src/main.c:79 ../src/ui.h:54
543msgid "Play/Pause"
544msgstr "Слушане/Пауза"
545
546#: ../src/main.c:82 ../src/ui.h:74
547msgid "Play the next track"
548msgstr "Слушане на следващата песен"
549
550#: ../src/main.c:85 ../src/ui.h:78
551msgid "Play the previous track"
552msgstr "Слушане на предишната песен"
553
554#: ../src/main.c:88 ../src/ui.h:82
555msgid "Eject the CD"
556msgstr "Изкарване на диска"
557
558#: ../src/main.c:91
559msgid "Hide/Show the main window"
560msgstr "Скриване/Показване на главния прозорец"
561
562#: ../src/main.c:94
563msgid "Volume Up"
564msgstr "Увеличаване силата на звука"
565
566#: ../src/main.c:97
567msgid "Volume Down"
568msgstr "Намаляване силата на звука"
569
570#: ../src/main.c:100 ../src/ui.h:102
571msgid "Quit the application"
572msgstr "Изход от програмата"
573
574#: ../src/main.c:254
575msgid "Cannot start the CD player"
576msgstr "Не може да се пусне изпълнението на диска"
577
578#: ../src/main.c:255
579msgid ""
580"In order to read CDs you have to install the cdparanoia gstreamer plugin"
581msgstr ""
582"За да можете да четете дискове, трябва да инсталирате cdparanoia gstreamer "
583"плъгина."
584
585#: ../src/track-info.c:118
586#, c-format
587msgid "Track %u"
588msgstr "Песен %u"
589
590#: ../src/ui.h:34
591msgid "_CD"
592msgstr "_CD"
593
594#: ../src/ui.h:35
595msgid "_Edit"
596msgstr "Редактиране"
597
598#: ../src/ui.h:36
599msgid "_View"
600msgstr "Преглед"
601
602#: ../src/ui.h:37
603msgid "_Help"
604msgstr "Помощ"
605
606#: ../src/ui.h:38
607msgid "CD C_over"
608msgstr "CD обложка"
609
610#: ../src/ui.h:41
611msgid "_About"
612msgstr "Относно"
613
614#: ../src/ui.h:42
615msgid "Information about the program"
616msgstr "Информация относно програмата"
617
618#: ../src/ui.h:45
619msgid "_Contents"
620msgstr "Ръководство"
621
622#: ../src/ui.h:46
623msgid "Display the manual"
624msgstr "Показване на ръководството"
625
626#: ../src/ui.h:49
627msgid "_Keyboard shortcuts"
628msgstr "Бързи клавиши на клавиатурата"
629
630#: ../src/ui.h:58
631msgid "Play"
632msgstr "Слушане"
633
634#: ../src/ui.h:62
635msgid "Play this track"
636msgstr "Слушане на тази песен"
637
638#: ../src/ui.h:66
639msgid "Pause"
640msgstr "Пауза"
641
642#: ../src/ui.h:69
643msgid "_Stop"
644msgstr "_Спиране"
645
646#: ../src/ui.h:70
647msgid "Stop playing"
648msgstr "Спиране на изпълнението"
649
650#: ../src/ui.h:73
651msgid "_Next"
652msgstr "_Следваща песен"
653
654#: ../src/ui.h:77
655msgid "Pre_v"
656msgstr "_Предишна песен"
657
658#: ../src/ui.h:81
659msgid "_Eject"
660msgstr "Изкарване"
661
662#: ../src/ui.h:85
663msgid "_Reload"
664msgstr "Презареждане"
665
666#: ../src/ui.h:86
667msgid "Reload the CD"
668msgstr "Презареждане на диска"
669
670#: ../src/ui.h:89
671msgid "_Preferences"
672msgstr "Настройки"
673
674#: ../src/ui.h:90
675msgid "Edit various preferences"
676msgstr "Редакция на различни настройки"
677
678#: ../src/ui.h:93
679msgid "E_xtract Tracks"
680msgstr "Извличане на песни"
681
682#: ../src/ui.h:94
683msgid "Save the tracks to disk as files"
684msgstr "Запазване на песните като файлове"
685
686#: ../src/ui.h:97
687msgid "_CD Properties"
688msgstr "CD настройки"
689
690#: ../src/ui.h:98
691msgid "Edit the CD artist, album and tracks titles"
692msgstr "Редакция на изпълнителя, албума и имената на песните за този диск"
693
694#: ../src/ui.h:101
695msgid "_Quit"
696msgstr "_Затваряне на програмата"
697
698#: ../src/ui.h:105
699msgid "_Choose from Disk"
700msgstr "Избор от диска"
701
702#: ../src/ui.h:106
703msgid "Choose a CD cover from the local disk"
704msgstr "Избор на обложка за диска от локалния диск"
705
706#: ../src/ui.h:109
707msgid "_Search on Internet"
708msgstr "Търсене в интернет"
709
710#: ../src/ui.h:110
711msgid "Search a CD cover on Internet"
712msgstr "Търсене на обложка в интернет"
713
714#: ../src/ui.h:113
715msgid "_Remove Cover"
716msgstr "Премахване на обложката"
717
718#: ../src/ui.h:114
719msgid "Remove current CD cover"
720msgstr "Премахване на текущата обложка на диск"
721
722#: ../src/ui.h:126
723msgid "_Toolbar"
724msgstr "Лента с инструменти"
725
726#: ../src/ui.h:127
727msgid "View the main toolbar"
728msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
729
730#: ../src/ui.h:131
731msgid "Stat_usbar"
732msgstr "Лента за състоянието"
733
734#: ../src/ui.h:132
735msgid "View the statusbar"
736msgstr "Показване на лентата за състоянието"
737
738#: ../src/ui.h:136
739msgid "Play _All"
740msgstr "Слушане на всички"
741
742#: ../src/ui.h:137
743msgid "Play all tracks"
744msgstr "Слушане на всички песни"
745
746#: ../src/ui.h:141
747msgid "_Repeat"
748msgstr "Повтаряне"
749
750#: ../src/ui.h:142
751msgid "Restart playing when finished"
752msgstr "Рестартиране на изпълнението при приключване"
753
754#: ../src/ui.h:146
755msgid "S_huffle"
756msgstr "В разбъркан ред"
757
758#: ../src/ui.h:147
759msgid "Play tracks in a random order"
760msgstr "Слушане на песни в разбъркан ред"
761
762#~ msgid "Bitrate: %d Kbps"
763#~ msgstr "Битрейт: %d Kbps"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.