source: extras/goobox.HEAD.bg.po @ 17

Last change on this file since 17 was 17, checked in by zbrox, 17 years ago

goobox (extras) bugfix1 edition

-поправена е грешка #35
-поправена е грешка #36
-поправена е грешка #37
-осъвремена е информацията в прозореца "относно" съгласно формата

File size: 19.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of goobox.
2# Copyright (C) 2005 THE goobox'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the goobox package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: goobox\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-06-21 04:14+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-06-21 12:39+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../data/GNOME_Goobox.server.in.in.h:1
22msgid "Goobox Application"
23msgstr "Програмата Goobox"
24
25#: ../data/GNOME_Goobox.server.in.in.h:2
26msgid "Goobox Application Factory"
27msgstr "Фабрика за приложението Goobox"
28
29#: ../data/glade/goo_cover_chooser.glade.h:1
30msgid "Choose a CD Cover"
31msgstr "Избор на обложка"
32
33#: ../data/glade/goo_cover_chooser.glade.h:2
34msgid "Found images:"
35msgstr "Открити изображения:"
36
37#: ../data/glade/goobox.glade.h:1
38msgid "    "
39msgstr "    "
40
41#: ../data/glade/goobox.glade.h:2
42msgid "<b>CD Drive</b>"
43msgstr "<b>CD устройство</b>"
44
45#: ../data/glade/goobox.glade.h:3
46msgid "<b>Destination folder</b>"
47msgstr "<b>Папка, в която да се записва</b>"
48
49#: ../data/glade/goobox.glade.h:4
50msgid "<b>Extract</b>"
51msgstr "<b>Извличане</b>"
52
53#: ../data/glade/goobox.glade.h:5
54msgid "<b>FLAC</b>"
55msgstr "<b>FLAC</b>"
56
57#: ../data/glade/goobox.glade.h:6
58msgid "<b>File type</b>"
59msgstr "<b>Тип файл</b>"
60
61#: ../data/glade/goobox.glade.h:7
62msgid "<b>MP3</b>"
63msgstr "<b>MP3</b>"
64
65#: ../data/glade/goobox.glade.h:8
66msgid "<b>Ogg Vorbis</b>"
67msgstr "<b>Ogg Vorbis</b>"
68
69#: ../data/glade/goobox.glade.h:9
70msgid "Advanced _Options"
71msgstr "_Допълнителни настройки"
72
73#: ../data/glade/goobox.glade.h:10 ../src/dlg-extract.c:263
74msgid "Choose destination folder"
75msgstr "Избор на папка за запис"
76
77#: ../data/glade/goobox.glade.h:11
78msgid "Encoding"
79msgstr "Кодиране"
80
81#: ../data/glade/goobox.glade.h:12
82msgid "Excellent quality lossless compression"
83msgstr "Отлично качество, компресия без загуби"
84
85#: ../data/glade/goobox.glade.h:13
86msgid "Extract Tracks"
87msgstr "Извличане на песни"
88
89#: ../data/glade/goobox.glade.h:14
90msgid "Extracting Tracks"
91msgstr "Извличане на песни"
92
93#: ../data/glade/goobox.glade.h:15
94msgid "General"
95msgstr "Общи"
96
97#: ../data/glade/goobox.glade.h:16
98msgid "Good quality lossy compression"
99msgstr "Добро качество, компресия със загуби"
100
101#: ../data/glade/goobox.glade.h:17
102msgid "High quality lossy compression"
103msgstr "Високо качество, компресия със загуби"
104
105#: ../data/glade/goobox.glade.h:18
106msgid "Preferences"
107msgstr "Настройки"
108
109#: ../data/glade/goobox.glade.h:19
110msgid "Raw audio"
111msgstr "Некомпресиран звук"
112
113#: ../data/glade/goobox.glade.h:20
114msgid "_All tracks"
115msgstr "Всички песни"
116
117#: ../data/glade/goobox.glade.h:21
118msgid "_FLAC"
119msgstr "_FLAC"
120
121#: ../data/glade/goobox.glade.h:22
122msgid "_MP3"
123msgstr "_MP3"
124
125#: ../data/glade/goobox.glade.h:23
126msgid "_Ogg Vorbis"
127msgstr "_Ogg Vorbis"
128
129#: ../data/glade/goobox.glade.h:24
130msgid "_Save playlist"
131msgstr "Запазване на плейлистaта"
132
133#: ../data/glade/goobox.glade.h:25
134msgid "_Selected tracks"
135msgstr "Избрани песни"
136
137#: ../data/glade/goobox.glade.h:26
138msgid "_Wave"
139msgstr "_Wave"
140
141#: ../data/goobox.desktop.in.h:1 ../src/goo-window.c:2357
142#: ../src/goo-window.c:2365
143msgid "CD Player"
144msgstr "Слушане на аудио дискове"
145
146#: ../data/goobox.desktop.in.h:2
147msgid "Play and extract CDs"
148msgstr "Слушане и извличане на песни от CD-та"
149
150#: ../data/goobox.schemas.in.h:1
151msgid "Possible values are: ogg, flac, mp3, wave."
152msgstr "Възможни стойности са: ogg, flac, mp3, wave"
153
154#: ../data/goobox.schemas.in.h:2
155msgid ""
156"Possible values are: system, text_below, text_beside, text_only, icons_only."
157msgstr ""
158"Възможни стойности са: system(системни), text_below(текст отдолу), "
159"text_beside(текст отстрани), text_only(само текст), icons_only(само икони)."
160
161#: ../src/actions.c:139
162msgid "Could not display help"
163msgstr "Не може да се покаже помощта"
164
165#.
166#. const char       *documenters [] = {
167#. NULL
168#. };
169#: ../src/actions.c:192
170msgid "translator_credits"
171msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
172"\n"
173"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
174"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
175"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs\n"
176
177#: ../src/actions.c:203 ../src/actions.c:218
178msgid "Goobox"
179msgstr "Goobox"
180
181#: ../src/actions.c:206 ../src/actions.c:221 ../src/main.c:122
182msgid "CD player and ripper"
183msgstr "Слушане и извличане на песни от аудио дискове"
184
185#: ../src/actions.c:350 ../src/gtk-utils.c:797
186msgid "Could not execute command"
187msgstr "Не може да се изпълни командата"
188
189#: ../src/bacon-cd-selection.c:200
190msgid "Unnamed CDROM"
191msgstr "Неименуван CDROM"
192
193#: ../src/cd-drive.c:835
194#, c-format
195msgid "Unnamed SCSI Drive (%s)"
196msgstr "Неименувано SCSI устройство (%s)"
197
198#: ../src/cd-drive.c:1395
199msgid "File image"
200msgstr "Файл с изображение"
201
202#: ../src/dlg-cover-chooser.c:271
203#, c-format
204msgid "%u, loading image: %u"
205msgstr "%u, зареждане на изображение: %u"
206
207#: ../src/dlg-cover-chooser.c:309
208msgid "Loading images"
209msgstr "Зареждане на изображения"
210
211#: ../src/dlg-cover-chooser.c:330 ../src/goo-window.c:3009
212msgid "Could not search a cover on Internet"
213msgstr "Не може да се потърси обложка в интернет"
214
215#: ../src/dlg-cover-chooser.c:338 ../src/dlg-cover-chooser.c:422
216msgid "No image found"
217msgstr "Не е открито изображението"
218
219#: ../src/dlg-cover-chooser.c:482 ../src/dlg-extract.c:219
220#: ../src/dlg-preferences.c:147
221#, c-format
222msgid "Could not display help: %s"
223msgstr "Не може да се покаже помощта: %s"
224
225#: ../src/dlg-cover-chooser.c:682
226msgid "Searching images..."
227msgstr "Търсене на изображения..."
228
229#: ../src/dlg-extract.c:420
230#, c-format
231msgid ""
232"You need at least one of the following GStreamer plugins in order to extract "
233"CD tracks:\n"
234"\n"
235"• %s → Ogg Vorbis\n"
236"• %s → FLAC\n"
237"• %s → Mp3\n"
238"• %s → Wave"
239msgstr ""
240"Имате нужда от поне един от следните GStreamer плъгини, за да извличате "
241"песни от аудио дискове:\n"
242"\n"
243"* %s → Ogg Vorbis\n"
244"* %s → FLAC\n"
245"* %s → Mp3\n"
246"* %s → Wave"
247
248#: ../src/dlg-extract.c:433
249msgid "No encoder available."
250msgstr "Няма налична кодираща програма."
251
252#: ../src/dlg-preferences.c:168
253#, c-format
254msgid "Nominal bitrate: %d Kbps"
255msgstr "Номинален битрейт: %d Kbps"
256
257#: ../src/dlg-preferences.c:172
258#, c-format
259msgid "Compression level: %d"
260msgstr "Ниво на компресия: %d"
261
262#: ../src/dlg-preferences.c:176
263#, c-format
264msgid "Bitrate: %d Kbps"
265msgstr "Битрейт: %d Kbps"
266
267#: ../src/dlg-preferences.c:351 ../src/dlg-preferences.c:359
268msgid "Smaller size"
269msgstr "По-малък размер"
270
271#: ../src/dlg-preferences.c:355 ../src/dlg-preferences.c:363
272msgid "Higher quality"
273msgstr "По-добро качество"
274
275#: ../src/dlg-preferences.c:367
276msgid "Faster compression"
277msgstr "По-бърза компресия"
278
279#: ../src/dlg-preferences.c:371
280msgid "Higher compression"
281msgstr "По-добра компресия"
282
283#: ../src/dlg-ripper.c:320
284msgid "Could not display the destination folder"
285msgstr "Не може да се покаже папката за запис"
286
287#: ../src/dlg-ripper.c:462
288msgid "Tracks extracted successfully"
289msgstr "Песните извлечени успешно!"
290
291#: ../src/dlg-ripper.c:464
292msgid "_View destination folder"
293msgstr "Преглед на папката за запис"
294
295#: ../src/dlg-ripper.c:477
296#, c-format
297msgid "Extracting track %d of %d: %s"
298msgstr "Извличане на %d песен от общо %d: %s"
299
300#: ../src/dlg-ripper.c:530
301msgid "Ripped with Goobox"
302msgstr "Извлечено с Goobox"
303
304#: ../src/eggtrayicon.c:118
305msgid "Orientation"
306msgstr "Ориентация"
307
308#: ../src/eggtrayicon.c:119
309msgid "The orientation of the tray."
310msgstr "Ориентацията на тавата."
311
312#: ../src/file-utils.c:643
313msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
314msgstr ""
315"Не може да се намери терминал, ще се използва xterm, дори ако не проработи"
316
317#: ../src/goo-cdrom-bsd.c:140 ../src/goo-cdrom-linux.c:121
318#: ../src/goo-cdrom-solaris.c:123
319msgid "Error reading CD"
320msgstr "Грешка при разчитане на диска"
321
322#: ../src/goo-cdrom.c:323
323msgid "The specified device is not valid"
324msgstr "Избраното устройство не е валидно"
325
326#: ../src/goo-player-cd.c:795
327msgid "Drive not ready"
328msgstr "Устройството не е готово"
329
330#: ../src/goo-player-cd.c:799
331msgid "Tray open"
332msgstr "Устройството е отворено"
333
334#: ../src/goo-player-cd.c:800 ../src/goo-player-cd.c:804
335msgid "No disc"
336msgstr "Няма диск"
337
338#: ../src/goo-player-cd.c:808
339msgid "Data CD"
340msgstr "Диск със данни"
341
342#: ../src/goo-player-info.c:236 ../src/goo-player-info.c:261
343#: ../src/goo-player-info.c:758
344#, c-format
345msgid "%s / %s"
346msgstr "%s / %s"
347
348#: ../src/goo-player-info.c:499
349msgid "Click here to choose a cover for this CD"
350msgstr "Натиснете тук, за да изберете обложка за този диск"
351
352#: ../src/goo-player-info.c:686 ../src/goo-window.c:1433
353msgid "Paused"
354msgstr "Паузирано"
355
356#: ../src/goo-player-info.c:697
357msgid "Ejecting CD"
358msgstr "Изкарване на диска"
359
360#: ../src/goo-player-info.c:701
361msgid "Checking CD drive"
362msgstr "Проверяване на устройството"
363
364#: ../src/goo-player-info.c:705 ../src/goo-player-info.c:709
365msgid "Reading CD"
366msgstr "Прочитане на диска"
367
368#: ../src/goo-player-info.c:722 ../src/goo-window.c:1457
369msgid "Audio CD"
370msgstr "Аудио CD"
371
372#: ../src/goo-stock.c:53
373msgid "_Extract"
374msgstr "Извличане"
375
376#: ../src/goo-stock.c:54
377msgid "_Reset"
378msgstr "Зануляване"
379
380#: ../src/goo-stock.c:55 ../src/goo-stock.c:56 ../src/goo-stock.c:57
381#: ../src/goo-stock.c:58
382msgid "V_olume"
383msgstr "Ниво на звука"
384
385#: ../src/goo-volume-button.c:147 ../src/goo-volume-tool-button.c:284
386#, c-format
387msgid "Volume level: %3.0f%%"
388msgstr "Ниво на силата на звука: %3.0f%%"
389
390#: ../src/goo-volume-button.c:328 ../src/goo-volume-tool-button.c:494
391msgid "+"
392msgstr "+"
393
394#: ../src/goo-volume-button.c:344 ../src/goo-volume-tool-button.c:510
395msgid "-"
396msgstr "-"
397
398#: ../src/goo-volume-tool-button.c:538
399msgid "Change the volume level"
400msgstr "Променяне нивото на звука"
401
402#: ../src/goo-volume-tool-button.c:605
403msgid "Volume"
404msgstr "Ниво на звука"
405
406#: ../src/goo-window.c:65
407msgid "Hide _tracks"
408msgstr "_Скриване на песните"
409
410#: ../src/goo-window.c:66
411msgid "Show _tracks"
412msgstr "_Показване на песните"
413
414#: ../src/goo-window.c:192
415#, c-format
416msgid "%d track"
417msgid_plural "%d tracks"
418msgstr[0] "%d песен"
419msgstr[1] "%d песни"
420
421#: ../src/goo-window.c:196
422#, c-format
423msgid "year %d"
424msgstr "година %d"
425
426#: ../src/goo-window.c:635
427msgid "Length"
428msgstr "Продължителност"
429
430#: ../src/goo-window.c:636
431msgid "Title"
432msgstr "Заглавие"
433
434#: ../src/goo-window.c:637
435msgid "Artist"
436msgstr "Изпълнител"
437
438#: ../src/goo-window.c:645
439msgid "#"
440msgstr "#"
441
442#: ../src/goo-window.c:1339 ../src/ui.h:65
443msgid "_Pause"
444msgstr "Пауза"
445
446#: ../src/goo-window.c:1340
447msgid "Pause playing"
448msgstr "Паузиране на изпълнението"
449
450#: ../src/goo-window.c:1565 ../src/goo-window.c:1582 ../src/ui.h:53
451#: ../src/ui.h:57 ../src/ui.h:61
452msgid "_Play"
453msgstr "_Слушане"
454
455#: ../src/goo-window.c:1566 ../src/goo-window.c:1583
456msgid "Play CD"
457msgstr "Слушане на CD"
458
459#: ../src/goo-window.c:2673
460msgid "Could not eject the CD"
461msgstr "Не може да се изкара диска"
462
463#: ../src/goo-window.c:2685
464msgid "Could not read drive"
465msgstr "Не може да се разчете устройството"
466
467#: ../src/goo-window.c:2877
468msgid "Could not save cover image"
469msgstr "Не може да се запази изображението на обложката"
470
471#: ../src/goo-window.c:2887
472msgid "Could not load image"
473msgstr "Не може да се зареди изображението"
474
475#: ../src/goo-window.c:2946
476msgid "Choose CD Cover Image"
477msgstr "Избор на изображение за обложка"
478
479#: ../src/goo-window.c:2965
480msgid "Images"
481msgstr "Изображения"
482
483#: ../src/goo-window.c:2973
484msgid "All files"
485msgstr "Всички файлове"
486
487#: ../src/goo-window.c:3010
488msgid ""
489"You have to enter the artist and album names in order to find the album "
490"cover."
491msgstr ""
492"Трябва да въведете името на изпълнителя и албума, за да се намери обложката "
493"на албума."
494
495#: ../src/goo-window.c:3047
496msgid "_Show Window"
497msgstr "Показване на прозореца"
498
499#: ../src/goo-window.c:3048
500msgid "Show the main window"
501msgstr "Показване на главния прозорец"
502
503#: ../src/goo-window.c:3061 ../src/ui.h:117
504msgid "_Hide Window"
505msgstr "Скриване на прозореца"
506
507#. "H"
508#: ../src/goo-window.c:3062 ../src/ui.h:118
509msgid "Hide the main window"
510msgstr "Скриване на главния прозорец"
511
512#: ../src/gth-image-list.c:3520
513msgid "No image"
514msgstr "Няма изображение"
515
516#: ../src/gtk-file-chooser-preview.c:203
517msgid "Preview"
518msgstr "Предварителен преглед"
519
520#: ../src/gtk-file-chooser-preview.c:328
521msgid "pixels"
522msgstr "пиксели"
523
524#: ../src/main.c:73
525msgid "CD device to be used"
526msgstr "CD устройството, което да се използва"
527
528#: ../src/main.c:74
529msgid "DEVICE_PATH"
530msgstr "DEVICE_PATH"
531
532#: ../src/main.c:76
533msgid "Play the CD on startup"
534msgstr "Изпълнение на диска при стартиране"
535
536#: ../src/main.c:79 ../src/ui.h:54
537msgid "Play/Pause"
538msgstr "Слушане/Пауза"
539
540#: ../src/main.c:82 ../src/ui.h:74
541msgid "Play the next track"
542msgstr "Слушане на следващата песен"
543
544#: ../src/main.c:85 ../src/ui.h:78
545msgid "Play the previous track"
546msgstr "Слушане на предишната песен"
547
548#: ../src/main.c:88 ../src/ui.h:82
549msgid "Eject the CD"
550msgstr "Изкарване на диска"
551
552#: ../src/main.c:91
553msgid "Hide/Show the main window"
554msgstr "Скриване/Показване на главния прозорец"
555
556#: ../src/main.c:94
557msgid "Volume Up"
558msgstr "Увеличаване силата на звука"
559
560#: ../src/main.c:97
561msgid "Volume Down"
562msgstr "Намаляване силата на звука"
563
564#: ../src/main.c:100 ../src/ui.h:102
565msgid "Quit the application"
566msgstr "Изход от програмата"
567
568#: ../src/main.c:254
569msgid "Cannot start the CD player"
570msgstr "Не може да се пусне изпълнението на диска"
571
572#: ../src/main.c:255
573msgid ""
574"In order to read CDs you have to install the cdparanoia gstreamer plugin"
575msgstr ""
576"За да можете да четете дискове, трябва да инсталирате cdparanoia gstreamer "
577"плъгина."
578
579#: ../src/track-info.c:118
580#, c-format
581msgid "Track %u"
582msgstr "Песен %u"
583
584#: ../src/ui.h:34
585msgid "_CD"
586msgstr "_CD"
587
588#: ../src/ui.h:35
589msgid "_Edit"
590msgstr "Редактиране"
591
592#: ../src/ui.h:36
593msgid "_View"
594msgstr "Преглед"
595
596#: ../src/ui.h:37
597msgid "_Help"
598msgstr "Помощ"
599
600#: ../src/ui.h:38
601msgid "CD C_over"
602msgstr "CD обложка"
603
604#: ../src/ui.h:41
605msgid "_About"
606msgstr "Относно"
607
608#: ../src/ui.h:42
609msgid "Information about the program"
610msgstr "Информация относно програмата"
611
612#: ../src/ui.h:45
613msgid "_Contents"
614msgstr "Ръководство"
615
616#: ../src/ui.h:46
617msgid "Display the manual"
618msgstr "Показване на ръководството"
619
620#: ../src/ui.h:49
621msgid "_Keyboard shortcuts"
622msgstr "Бързи клавиши на клавиатурата"
623
624#: ../src/ui.h:58
625msgid "Play"
626msgstr "Слушане"
627
628#: ../src/ui.h:62
629msgid "Play this track"
630msgstr "Слушане на тази песен"
631
632#: ../src/ui.h:66
633msgid "Pause"
634msgstr "Пауза"
635
636#: ../src/ui.h:69
637msgid "_Stop"
638msgstr "_Спиране"
639
640#: ../src/ui.h:70
641msgid "Stop playing"
642msgstr "Спиране на изпълнението"
643
644#: ../src/ui.h:73
645msgid "_Next"
646msgstr "_Следваща песен"
647
648#: ../src/ui.h:77
649msgid "Pre_v"
650msgstr "_Предишна песен"
651
652#: ../src/ui.h:81
653msgid "_Eject"
654msgstr "Изкарване"
655
656#: ../src/ui.h:85
657msgid "_Reload"
658msgstr "Презареждане"
659
660#: ../src/ui.h:86
661msgid "Reload the CD"
662msgstr "Презареждане на диска"
663
664#: ../src/ui.h:89
665msgid "_Preferences"
666msgstr "Настройки"
667
668#: ../src/ui.h:90
669msgid "Edit various preferences"
670msgstr "Редакция на различни настройки"
671
672#: ../src/ui.h:93
673msgid "E_xtract Tracks"
674msgstr "Извличане на песни"
675
676#: ../src/ui.h:94
677msgid "Save the tracks to disk as files"
678msgstr "Запазване на песните като файлове"
679
680#: ../src/ui.h:97
681msgid "_CD Properties"
682msgstr "CD настройки"
683
684#: ../src/ui.h:98
685msgid "Edit the CD artist, album and tracks titles"
686msgstr "Редакция на изпълнителя, албума и имената на песните за този диск"
687
688#: ../src/ui.h:101
689msgid "_Quit"
690msgstr "_Затваряне на програмата"
691
692#: ../src/ui.h:105
693msgid "_Choose from Disk"
694msgstr "Избор от диска"
695
696#: ../src/ui.h:106
697msgid "Choose a CD cover from the local disk"
698msgstr "Избор на обложка за диска от локалния диск"
699
700#: ../src/ui.h:109
701msgid "_Search on Internet"
702msgstr "Търсене в интернет"
703
704#: ../src/ui.h:110
705msgid "Search a CD cover on Internet"
706msgstr "Търсене на обложка в интернет"
707
708#: ../src/ui.h:113
709msgid "_Remove Cover"
710msgstr "Премахване на обложката"
711
712#: ../src/ui.h:114
713msgid "Remove current CD cover"
714msgstr "Премахване на текущата обложка на диск"
715
716#: ../src/ui.h:126
717msgid "_Toolbar"
718msgstr "Лента с инструменти"
719
720#: ../src/ui.h:127
721msgid "View the main toolbar"
722msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
723
724#: ../src/ui.h:131
725msgid "Stat_usbar"
726msgstr "Лента за състоянието"
727
728#: ../src/ui.h:132
729msgid "View the statusbar"
730msgstr "Показване на лентата за състоянието"
731
732#: ../src/ui.h:136
733msgid "Play _All"
734msgstr "Слушане на всички"
735
736#: ../src/ui.h:137
737msgid "Play all tracks"
738msgstr "Слушане на всички песни"
739
740#: ../src/ui.h:141
741msgid "_Repeat"
742msgstr "Повтаряне"
743
744#: ../src/ui.h:142
745msgid "Restart playing when finished"
746msgstr "Рестартиране на изпълнението при приключване"
747
748#: ../src/ui.h:146
749msgid "S_huffle"
750msgstr "В разбъркан ред"
751
752#: ../src/ui.h:147
753msgid "Play tracks in a random order"
754msgstr "Слушане на песни в разбъркан ред"
755
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.