source: extras/gimp-script-fu.trunk.bg.po @ 1178

Last change on this file since 1178 was 1178, checked in by Ясен Праматаров, 15 years ago

Нова версия на превода от Виктор Дачев. 0 непреведени, 0 неясни.

File size: 107.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gimp script-fu
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 THE GIMP'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the GIMP package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
5# Victor Dachev <vdachev@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gimp-script-fu.HEAD\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-06-02 03:39+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-06-20 12:39+0300\n"
13"Last-Translator: Victor Dachev <vdachev@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:144
21#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:213
22msgid "Script-Fu Console"
23msgstr "Конзола на Script-Fu"
24
25#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:209
26msgid "Welcome to TinyScheme"
27msgstr "Добре дошли в TinyScheme"
28
29#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:215
30msgid "Interactive Scheme Development"
31msgstr "Създаване на интерактивна схема"
32
33#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:251
34msgid "_Browse..."
35msgstr "_Отваряне..."
36
37#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:313
38msgid "Save Script-Fu Console Output"
39msgstr "Запазване полученото от Python-Fu конзолата"
40
41#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:360
42#, c-format
43msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
44msgstr "Не може да бъде отворено '%s' за запис: %s"
45
46#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:389
47msgid "Script-Fu Procedure Browser"
48msgstr "Script-Fu процедурен четец"
49
50#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-console.c:723
51msgid "Script-Fu evaluation mode only allows non-interactive invocation"
52msgstr "Script-Fu в текстов режим позволява неинтерактивнo включване"
53
54#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:191
55msgid "Script-Fu cannot process two scripts at the same time."
56msgstr "Script-Fu не може да пусне два скрипта едновременно."
57
58#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:193
59#, c-format
60msgid "You are already running the \"%s\" script."
61msgstr "Вече е пуснат скрипта „%s“."
62
63#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:238
64#, c-format
65msgid "Script-Fu: %s"
66msgstr "Script-Fu: %s"
67
68#. we add a colon after the label;
69#. some languages want an extra space here
70#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:300
71#, c-format
72msgid "%s:"
73msgstr "%s:"
74
75#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:348
76msgid "Script-Fu Color Selection"
77msgstr "Script-Fu избор на цвят"
78
79#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:460
80msgid "Script-Fu File Selection"
81msgstr "Script-Fu избор на файл"
82
83#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:463
84msgid "Script-Fu Folder Selection"
85msgstr "Script-Fu избор на папка"
86
87#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:475
88msgid "Script-Fu Font Selection"
89msgstr "Script-Fu избор на шрифт"
90
91#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:483
92msgid "Script-Fu Palette Selection"
93msgstr "Script-Fu избор на палитра"
94
95#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:492
96msgid "Script-Fu Pattern Selection"
97msgstr "Script-Fu избор на шарка"
98
99#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:501
100msgid "Script-Fu Gradient Selection"
101msgstr "Script-Fu избор на преливка"
102
103#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-interface.c:510
104msgid "Script-Fu Brush Selection"
105msgstr "Script-Fu избор на четка"
106
107#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-scripts.c:664
108#, c-format
109msgid ""
110"Error while executing\n"
111"%s\n"
112"\n"
113"%s"
114msgstr ""
115"Грешка при изпълнение\n"
116"%s\n"
117"\n"
118"%s"
119
120#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:711
121msgid "Script-Fu Server Options"
122msgstr "Script-Fu настройки на сървъра"
123
124#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:716
125msgid "_Start Server"
126msgstr "_Включване на сървъра"
127
128#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:744
129msgid "Server port:"
130msgstr "Порт на сървъра:"
131
132#: ../plug-ins/script-fu/script-fu-server.c:750
133msgid "Server logfile:"
134msgstr "Журнал на сървъра:"
135
136#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:110
137msgid "Interactive console for Script-Fu development"
138msgstr "Интерактивна конзола за създаване на Script-Fu"
139
140#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:116
141msgid "Script-Fu _Console"
142msgstr "_Конзола на Script-Fu"
143
144#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:140
145msgid "Server for remote Script-Fu operation"
146msgstr "Сървър за отдалечена Script-Fu операция"
147
148#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:145
149msgid "_Start Server..."
150msgstr "_Включване на сървъра..."
151
152#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:301
153msgid "_GIMP Online"
154msgstr "_GIMP онлайн"
155
156#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:302
157msgid "_User Manual"
158msgstr "_Ръководство"
159
160#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:305
161msgid "_Script-Fu"
162msgstr "_Script-Fu"
163
164#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:307
165msgid "_Buttons"
166msgstr "_Бутони"
167
168#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:309
169msgid "_Logos"
170msgstr "_Лога"
171
172#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:311
173msgid "_Misc"
174msgstr "_Други"
175
176#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:313
177msgid "_Patterns"
178msgstr "_Шарки"
179
180#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:315
181msgid "_Test"
182msgstr "_Проба"
183
184#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:317
185msgid "_Utilities"
186msgstr "_Инструменти"
187
188#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:319
189msgid "_Web Page Themes"
190msgstr "_Теми за уеб сайтове"
191
192#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:321
193msgid "_Alien Glow"
194msgstr "_Извънземно сияние"
195
196#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:323
197msgid "_Beveled Pattern"
198msgstr "_Заоблена шарка"
199
200#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:325
201msgid "_Classic.Gimp.Org"
202msgstr "_Classic.Gimp.Org"
203
204#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:328
205msgid "Alpha to _Logo"
206msgstr "Прозрачност в _Лого"
207
208#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:330
209msgid "An_imation"
210msgstr "Ан_имация"
211
212#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:332
213msgid "_Animators"
214msgstr "_Аниматори"
215
216#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:334
217msgid "_Artistic"
218msgstr "_Артистични"
219
220#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:336
221msgid "_Blur"
222msgstr "_Замъгляване"
223
224#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:338
225msgid "_Decor"
226msgstr "_Декор"
227
228#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:340
229msgid "_Effects"
230msgstr "_Ефекти"
231
232#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:342
233msgid "En_hance"
234msgstr "По_добряване"
235
236#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:344
237msgid "_Light and Shadow"
238msgstr "_Светлина и сянка"
239
240#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:346
241msgid "S_hadow"
242msgstr "_Сянка"
243
244#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:348
245msgid "_Render"
246msgstr "_Генериране"
247
248#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:350
249msgid "_Alchemy"
250msgstr "_Алхимия"
251
252#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:353
253msgid "Re-read all available Script-Fu scripts"
254msgstr "Препорочитане на всички достъпни Script-Fu скриптове"
255
256#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:358
257msgid "_Refresh Scripts"
258msgstr "_Обновяване на скриптовете"
259
260#: ../plug-ins/script-fu/script-fu.c:381
261msgid ""
262"You can not use \"Refresh Scripts\" while a Script-Fu dialog box is open.  "
263"Please close all Script-Fu windows and try again."
264msgstr ""
265"Не можете да използвате „Обновяване на скриптовете“ докато е отворена "
266"диалогова кутия на Script-Fu.  Моля, затворете всички прозорци на Script-Fu "
267"и опитайте отново."
268
269#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:1
270msgid "3D _Outline..."
271msgstr "3D _Очертание..."
272
273#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:2
274msgid "Bumpmap (alpha layer) blur radius"
275msgstr "Радиус на замъгляване за картата на релефа (слой с прозрачност)"
276
277#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:3
278msgid "Create a logo with outlined text and a drop shadow"
279msgstr "Създаване на лого с очертан текст и хвърлена сянка"
280
281#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:4
282#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:6
283msgid "Default bumpmap settings"
284msgstr "Стойности по подразбиране за картата на релефа"
285
286#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:5
287#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:5
288#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:4
289#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:6
290#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:4
291#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:5
292#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:3
293#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:3
294#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:2
295#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:11
296#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:6
297#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:5
298#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:5
299#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:8
300#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:6
301#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:5
302#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:6
303#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:6
304#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:5
305#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:5
306#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:6
307#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:7
308#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:5
309#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:7
310#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:2
311#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:6
312#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:7
313#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:3
314#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:2
315#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:7
316#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:5
317#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:6
318#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:4
319#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:8
320#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:4
321#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:6
322#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:2
323msgid "Font"
324msgstr "Шрифт"
325
326#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:6
327#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:6
328#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:5
329#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:7
330#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:5
331#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:6
332#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:4
333#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:4
334#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:3
335#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:12
336#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:7
337#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:6
338#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:6
339#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:9
340#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:7
341#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:6
342#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:7
343#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:7
344#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:6
345#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:6
346#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:7
347#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:8
348#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:6
349#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:8
350#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:3
351#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:7
352#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:8
353#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:4
354#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:8
355#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:6
356#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:7
357#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:5
358#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:9
359#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:5
360#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:7
361#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:3
362msgid "Font size (pixels)"
363msgstr "Размер на шрифта (в пиксели)"
364
365#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:7
366msgid "Outline blur radius"
367msgstr "Радиус на замъгляване за очертанието"
368
369#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:8
370msgid ""
371"Outline the selected region (or alpha) with a pattern and add a drop shadow"
372msgstr ""
373"Очертаване на избраната област (или прозрачност) с шарка и добавяне на "
374"хвърлена сянка"
375
376#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:9
377#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:5
378#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:3
379#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:5
380#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:5
381#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:3
382#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:13
383#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:11
384msgid "Pattern"
385msgstr "Шарка"
386
387#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:10
388#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:16
389#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:6
390msgid "Shadow X offset"
391msgstr "Изместване по хоризонтал на сянката"
392
393#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:11
394#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:17
395#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:7
396msgid "Shadow Y offset"
397msgstr "Изместване по вертикал на сянката"
398
399#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:12
400msgid "Shadow blur radius"
401msgstr "Радиус на замъгляване за сянката"
402
403#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3d-outline.scm.h:13
404#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:10
405#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:8
406#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:10
407#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:6
408#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:7
409#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:9
410#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:7
411#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:6
412#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:17
413#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:10
414#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:8
415#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:7
416#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:14
417#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:9
418#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:11
419#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:10
420#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:8
421#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:7
422#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:13
423#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:17
424#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:18
425#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:8
426#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:10
427#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:7
428#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:10
429#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:10
430#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:13
431#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:5
432#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:11
433#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:8
434#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:9
435#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:8
436#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:11
437#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:8
438#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:14
439#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:5
440msgid "Text"
441msgstr "Текст"
442
443#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:1
444msgid "3_D Truchet..."
445msgstr "3_D Truchet..."
446
447#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:2
448#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:1
449#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:1
450#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:1
451#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:2
452#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:3
453#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:2
454#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:3
455#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:2
456#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:3
457#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:1
458#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:3
459#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:2
460#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:2
461#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:2
462#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:1
463#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:2
464#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:2
465#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:2
466#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:1
467#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:1
468#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:1
469#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:1
470#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:1
471#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:2
472#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:2
473#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:1
474#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:1
475msgid "Background color"
476msgstr "Фонов цвят"
477
478#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:3
479#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:2
480msgid "Block size"
481msgstr "Размер на блока"
482
483#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:4
484msgid "Create an image filled with a 3D Truchet pattern"
485msgstr "Създаване на изображение, запълнено с 3D·Truchet шарка"
486
487#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:5
488#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:7
489msgid "End blend"
490msgstr "Край на преливането"
491
492#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:6
493#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:5
494msgid "Number of X tiles"
495msgstr "Брой на плочките по хоризонтал"
496
497#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:7
498#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:6
499msgid "Number of Y tiles"
500msgstr "Брой на плочките по вертикал"
501
502#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:8
503#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:16
504msgid "Start blend"
505msgstr "Начало на преливката"
506
507#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:9
508msgid "Supersample"
509msgstr "Суперсемплиране"
510
511#: ../plug-ins/script-fu/scripts/3dTruchet.scm.h:10
512#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:4
513#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:8
514msgid "Thickness"
515msgstr "Вариации"
516
517#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:1
518msgid "Add B_evel..."
519msgstr "Добавяне на за_обленост"
520
521#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:2
522msgid "Add a beveled border to an image"
523msgstr "Добавяне на изпъкнала граница на изображение"
524
525#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:3
526#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:12
527msgid "Keep bump layer"
528msgstr "Запазване слоя на релефа"
529
530#: ../plug-ins/script-fu/scripts/add-bevel.scm.h:5
531#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:10
532#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:6
533#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:8
534#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:6
535#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:6
536msgid "Work on copy"
537msgstr "Работа върху копие"
538
539#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:1
540msgid "Add _Border..."
541msgstr "Добавяне на _рамка..."
542
543#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:2
544msgid "Add a border around an image"
545msgstr "Добавяне на граница около изображение"
546
547#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:3
548msgid "Border X size"
549msgstr "Размер на рамката по хоризонтал"
550
551#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:4
552msgid "Border Y size"
553msgstr "Размер на рамката по вертикал"
554
555#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:5
556msgid "Border color"
557msgstr "Цвят на рамката"
558
559#: ../plug-ins/script-fu/scripts/addborder.scm.h:6
560msgid "Delta value on color"
561msgstr "Делта стойност на цвета"
562
563#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:2
564msgid "Create an arrow graphic with an eerie glow for web pages"
565msgstr "Създаване на стрелка със призрачно сияние за уеб страници"
566
567#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:3
568#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:2
569msgid "Down"
570msgstr "Надолу"
571
572#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:4
573#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:5
574#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:3
575#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:4
576#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:5
577#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:6
578msgid "Flatten image"
579msgstr "Изравняване на изображението"
580
581#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:5
582#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:6
583#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:4
584#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:7
585#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:6
586#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:8
587#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:9
588#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:8
589#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:6
590msgid "Glow color"
591msgstr "Цвят на сиянието"
592
593#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:6
594#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:3
595msgid "Left"
596msgstr "Наляво"
597
598#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:7
599#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:4
600msgid "Orientation"
601msgstr "Ориентация"
602
603#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:8
604#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:6
605msgid "Right"
606msgstr "Надясно"
607
608#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:9
609#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:7
610#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:7
611msgid "Size"
612msgstr "Размер"
613
614#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:10
615#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:8
616msgid "Up"
617msgstr "Нагоре"
618
619#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-arrow.scm.h:11
620#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:9
621msgid "_Arrow..."
622msgstr "_Стрелка..."
623
624#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:2
625msgid "Bar height"
626msgstr "Височина на лентата"
627
628#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:3
629msgid "Bar length"
630msgstr "Дължина на лентата"
631
632#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:4
633msgid "Create an Hrule graphic with an eerie glow for web pages"
634msgstr "Създаване на Hrule картинка с призрачно сияние за уеб страници"
635
636#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bar.scm.h:7
637#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:5
638msgid "_Hrule..."
639msgstr "_Хоризонтална лента..."
640
641#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:2
642msgid "Create a bullet graphic with an eerie glow for web pages"
643msgstr "Създаване на списъчна картинка с·призрачно·сияние·за·уеб·страници"
644
645#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:5
646#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:6
647#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:7
648msgid "Radius"
649msgstr "Радиус"
650
651#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-bullet.scm.h:6
652#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:5
653msgid "_Bullet..."
654msgstr "_Булет..."
655
656#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:1
657#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:1
658msgid "B_utton..."
659msgstr "_Бутон..."
660
661#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:3
662msgid "Create a button graphic with an eerie glow for web pages"
663msgstr "Създаване на картинка за бутон с·призрачно·сияние·за·уеб·страници"
664
665#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:8
666msgid "Glow radius"
667msgstr "Радиус на сиянието"
668
669#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:9
670#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:6
671msgid "Padding"
672msgstr "Подложка"
673
674#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-button.scm.h:11
675#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:7
676#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:8
677#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:10
678#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:8
679#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:18
680#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:14
681#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:18
682#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:8
683#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:11
684#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:14
685#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:9
686msgid "Text color"
687msgstr "Цвят на текста"
688
689#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:1
690msgid "Add an eerie glow around the selected region (or alpha)"
691msgstr "Добавяне на призрачно сияние около избраната област (или прозрачност)"
692
693#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:2
694msgid "Alien _Glow..."
695msgstr "Извънземно _сияние..."
696
697#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:3
698msgid "Create a logo with an alien glow around the text"
699msgstr "Създаване на лого с призрачно сияние около текста"
700
701#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-glow-logo.scm.h:7
702msgid "Glow size (pixels * 4)"
703msgstr "Размер на сиянието (в пиксели * 4)"
704
705#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:1
706msgid "Add psychedelic outlines to the selected region (or alpha)"
707msgstr ""
708"Добавяне на психоделични очертания около избраната област (или прозрачност)"
709
710#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:2
711msgid "Alien _Neon..."
712msgstr "Извънземен _неон..."
713
714#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:4
715msgid "Create a logo with psychedelic outlines around the text"
716msgstr "Създаване на лого с психоделични очертания около текста"
717
718#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:5
719msgid "Fade away"
720msgstr "Постепенно избледняване"
721
722#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:9
723msgid "Number of bands"
724msgstr "Брой ленти"
725
726#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:11
727msgid "Width of bands"
728msgstr "Ширина на лентите"
729
730#: ../plug-ins/script-fu/scripts/alien-neon-logo.scm.h:12
731msgid "Width of gaps"
732msgstr "Ширина на пространството"
733
734#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:1
735msgid ""
736"Add a gradient effect, a drop shadow, and a background to the selected "
737"region (or alpha)"
738msgstr ""
739"Добавяне ефект на преливка, хвърлена сянка и фон към избраната област (или "
740"прозрачност)"
741
742#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:3
743msgid ""
744"Create a plain text logo with a gradient effect, a drop shadow, and a "
745"background"
746msgstr "Създаване на текстово лого с ефект на преливка, хвърлена сянка и фон"
747
748#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic1-logo.scm.h:8
749msgid "_Basic I..."
750msgstr "_Основен I..."
751
752#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:1
753msgid "Add a shadow and a highlight to the selected region (or alpha)"
754msgstr ""
755"Добавяне на сянка и светло петно към избраната област (или прозрачност)"
756
757#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:2
758msgid "B_asic II..."
759msgstr "О_сновен II..."
760
761#: ../plug-ins/script-fu/scripts/basic2-logo.scm.h:4
762msgid "Create a simple logo with a shadow and a highlight"
763msgstr "Създаване на просто лого със сянка и светло петно"
764
765#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:1
766#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:4
767#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:1
768msgid "Bevel width"
769msgstr "Ширина на заоблянето"
770
771#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:2
772msgid "Create a simple, beveled button graphic for webpages"
773msgstr "Създаване на проста, заоблена графика на бутон за уеб страници"
774
775#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:5
776msgid "Lower-right color"
777msgstr "Долен десен цвят"
778
779#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:7
780#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:6
781#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:11
782msgid "Pressed"
783msgstr "Натиснато"
784
785#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:8
786msgid "Simple _Beveled Button..."
787msgstr "Прост _заоблен бутон..."
788
789#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-button.scm.h:11
790msgid "Upper-left color"
791msgstr "Горен ляв цвят"
792
793#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-arrow.scm.h:1
794msgid "Create a beveled pattern arrow for webpages"
795msgstr "Създаване на заоблена стрелка с шарка за уеб страници"
796
797#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:1
798msgid "Create a beveled pattern bullet for webpages"
799msgstr "Създаване на заоблен булет с шарка за уеб страници"
800
801#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:2
802msgid "Diameter"
803msgstr "Диаметър"
804
805#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-bullet.scm.h:4
806#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:7
807#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:4
808msgid "Transparent background"
809msgstr "Прозрачен фон"
810
811#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-button.scm.h:2
812msgid "Create a beveled pattern button for webpages"
813msgstr "Създаване·на·заоблен·бутон·с·шарка·за·уеб·страници"
814
815#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:1
816msgid "Create a beveled pattern heading for webpages"
817msgstr "Създаване·на·заоблена·заглавка·с·шарка·за·уеб·страници"
818
819#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-heading.scm.h:4
820msgid "H_eading..."
821msgstr "_Заглавие..."
822
823#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:1
824msgid "Create a beveled pattern hrule for webpages"
825msgstr "Създаване·на·заоблена хоризонтална лента·с·шарка·за·уеб·страници"
826
827#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:2
828#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:8
829#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:4
830#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:7
831#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:7
832msgid "Height"
833msgstr "Височина"
834
835#: ../plug-ins/script-fu/scripts/beveled-pattern-hrule.scm.h:4
836#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:5
837#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:11
838#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:11
839msgid "Width"
840msgstr "Ширина"
841
842#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:1
843msgid "Blend Animation needs at least three source layers"
844msgstr "Преливащата анимация се нуждае от поне три изходни слоя"
845
846#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:2
847msgid ""
848"Create intermediate layers to blend two or more layers over a background as "
849"an animation"
850msgstr ""
851"Създаване на междинни слоеве за преливането на два или повече слоя във фона "
852"като анимация"
853
854#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:3
855msgid "Intermediate frames"
856msgstr "Междинни кадри"
857
858#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:4
859msgid "Looped"
860msgstr "Цикличност"
861
862#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:5
863msgid "Max. blur radius"
864msgstr "Максимален радиус на замъгляването"
865
866#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blend-anim.scm.h:6
867msgid "_Blend..."
868msgstr "_Преливка..."
869
870#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:1
871msgid ""
872"Add blended backgrounds, highlights, and shadows to the selected region (or "
873"alpha)"
874msgstr ""
875"Добавяне на прелети фонове, светли петна и сенки към избраната област (или "
876"прозрачност)"
877
878#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:3
879msgid "Blen_ded..."
880msgstr "С пре_ливка..."
881
882#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:4
883msgid "Blend mode"
884msgstr "Тип на преливката"
885
886#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:5
887msgid "Create a logo with blended backgrounds, highlights, and shadows"
888msgstr "Създаване на лого с прелети слоеве, светли петна и сенки"
889
890#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:6
891msgid "Custom Gradient"
892msgstr "Потребителска преливка"
893
894#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:8
895msgid "FG-BG-HSV"
896msgstr "ЦР-ЦФ-HSV"
897
898#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:9
899msgid "FG-BG-RGB"
900msgstr "ЦР-ЦФ-ЧЗС"
901
902#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:10
903msgid "FG-Transparent"
904msgstr "Прозрачен цвят за рисуване"
905
906#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:13
907#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:7
908#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:8
909#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:3
910#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:2
911#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:4
912#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:9
913msgid "Gradient"
914msgstr "Преливка"
915
916#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:14
917#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:8
918#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:9
919#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:3
920#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:5
921#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:4
922msgid "Gradient reverse"
923msgstr "Обърната преливка"
924
925#: ../plug-ins/script-fu/scripts/blended-logo.scm.h:15
926msgid "Offset (pixels)"
927msgstr "Отстъп (в пиксели)"
928
929#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:1
930msgid "Add 'cow spots' to the selected region (or alpha)"
931msgstr "Добавяне на 'кравешки петна' към избраната област (или прозрачност)"
932
933#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:2
934#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:2
935msgid "Background Color"
936msgstr "Цвят на фона"
937
938#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:4
939msgid "Bo_vination..."
940msgstr "_Забавяне..."
941
942#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:5
943msgid "Create a logo with text in the style of 'cow spots'"
944msgstr "Създаване на лого с текст и стил на 'кравешки петна'"
945
946#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:8
947msgid "Spots density X"
948msgstr "Гъстота на петната по хоризонтал"
949
950#: ../plug-ins/script-fu/scripts/bovinated-logo.scm.h:9
951msgid "Spots density Y"
952msgstr "Гъстота на петнатапо вертикал"
953
954#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:1
955msgid "Add glowing"
956msgstr "Добавяне на сияние"
957
958#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:2
959msgid "After glow"
960msgstr "След сияние"
961
962#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:3
963msgid "B_urn-In..."
964msgstr "_Изгаряне навътре..."
965
966#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:4
967msgid ""
968"Burn-In: Needs two layers in total!\n"
969"A foreground text layer with transparency and a background layer."
970msgstr ""
971"Изгаряне: Трябват общо два слоя!\n"
972"Преден текстови слой с прозрачност и фонов слой."
973
974#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:5
975msgid "Corona width"
976msgstr "Ширина на короната"
977
978#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:6
979msgid ""
980"Create intermediate layers to produce an animated 'burn-in' transition "
981"between two layers"
982msgstr ""
983"Създава междинни слоеве, за да се получи анимирано 'изгаряне' между два слоя"
984
985#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:7
986msgid "Fadeout"
987msgstr "Избледняване"
988
989#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:8
990msgid "Fadeout width"
991msgstr "Ширина на избледняването"
992
993#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:10
994msgid "Prepare for GIF"
995msgstr "Подготвяне за GIF"
996
997#: ../plug-ins/script-fu/scripts/burn-in-anim.scm.h:11
998msgid "Speed (pixels/frame)"
999msgstr "Скорост (пиксели/кадър)"
1000
1001#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:1
1002msgid "Color 1"
1003msgstr "Цвят 1"
1004
1005#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:2
1006msgid "Color 2"
1007msgstr "Цвят 2"
1008
1009#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:3
1010msgid "Color 3"
1011msgstr "Свят 3"
1012
1013#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:4
1014msgid "Create an image filled with a camouflage pattern"
1015msgstr "Създаване на изображение, запълнено с камуфлажна шарка"
1016
1017#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:6
1018#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:6
1019msgid "Granularity"
1020msgstr "Зърнистост"
1021
1022#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:7
1023#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:7
1024msgid "Image size"
1025msgstr "Размер на изображението"
1026
1027#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:8
1028#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:3
1029msgid "Smooth"
1030msgstr "Гладко"
1031
1032#: ../plug-ins/script-fu/scripts/camo.scm.h:9
1033msgid "_Camouflage..."
1034msgstr "_Камуфлаж..."
1035
1036#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:1
1037msgid "Carve white areas"
1038msgstr "Издълбаване на белите полета"
1039
1040#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:2
1041msgid "Image to carve"
1042msgstr "Изображение за издълбаване"
1043
1044#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carve-it.scm.h:3
1045msgid "Stencil C_arve..."
1046msgstr "_Шаблони за издълбаване..."
1047
1048#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:1
1049msgid "Background Image"
1050msgstr "Фоново изобр."
1051
1052#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:2
1053msgid "Carve raised text"
1054msgstr "Издълбаване на повдигнатия текст"
1055
1056#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:3
1057msgid "Carved..."
1058msgstr "Издълбано..."
1059
1060#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:4
1061msgid ""
1062"Create a logo with text raised above or carved in to the specified "
1063"background image"
1064msgstr ""
1065"Създаване на лого с текст, повдигнат и заоблен в посочено фоново изображение"
1066
1067#: ../plug-ins/script-fu/scripts/carved-logo.scm.h:7
1068msgid "Padding around text"
1069msgstr "Подложка около текст"
1070
1071#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:2
1072msgid "Chalk color"
1073msgstr "Цвят на тебешира"
1074
1075#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:3
1076msgid "Create a chalk drawing effect for the selected region (or alpha)"
1077msgstr ""
1078"Създаване на ефект от рисуване с тебешир за избраната област (или "
1079"прозрачност)"
1080
1081#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:4
1082msgid "Create a logo resembling chalk scribbled on a blackboard"
1083msgstr "Създаване на лого, приличащо на рисуване с тебешир по фон"
1084
1085#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chalk.scm.h:8
1086msgid "_Chalk..."
1087msgstr "_Тебешир..."
1088
1089#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:1
1090msgid "Add a chipped woodcarving effect to the selected region (or alpha)"
1091msgstr ""
1092"Добавяне на отрязан ефект на дърворезба към избраната област (или "
1093"прозрачност)"
1094
1095#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:2
1096msgid "Blur amount"
1097msgstr "Сила на замъгляването"
1098
1099#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:3
1100msgid "Chip Awa_y..."
1101msgstr "Изд_ялване..."
1102
1103#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:4
1104msgid "Chip amount"
1105msgstr "Размер на орязването"
1106
1107#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:5
1108msgid "Create a logo resembling a chipped wood carving"
1109msgstr "Създаване на лого, напомнящо груба дърворезба"
1110
1111#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:6
1112msgid "Drop shadow"
1113msgstr "Сянка"
1114
1115#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:7
1116msgid "Fill BG with pattern"
1117msgstr "Запълване на фона с шарка"
1118
1119#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:10
1120msgid "Invert"
1121msgstr "Обръщане"
1122
1123#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chip-away.scm.h:11
1124msgid "Keep background"
1125msgstr "Запазване на фона"
1126
1127#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:1
1128msgid ""
1129"Add a chrome effect to the selected region (or alpha) using a specified "
1130"(grayscale) stencil"
1131msgstr ""
1132"Добавяне на хромож ефект към избраната област (или прозрачност) чрез посочен "
1133"шаблон (в степени на сивото)"
1134
1135#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:2
1136#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:1
1137msgid "Chrome balance"
1138msgstr "Баланс на хрома"
1139
1140#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:3
1141#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:2
1142#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:2
1143msgid "Chrome factor"
1144msgstr "Фактор на хрома"
1145
1146#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:4
1147#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:3
1148msgid "Chrome lightness"
1149msgstr "Светлина на хрома"
1150
1151#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:5
1152#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:4
1153msgid "Chrome saturation"
1154msgstr "Насищане на хрома"
1155
1156#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:6
1157msgid "Chrome white areas"
1158msgstr "Хромиране на белите зони"
1159
1160#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:7
1161#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:5
1162#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:6
1163msgid "Environment map"
1164msgstr "Карта на обкръжение"
1165
1166#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:8
1167#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:9
1168msgid "Highlight balance"
1169msgstr "Баланс на светлите области"
1170
1171#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-it.scm.h:9
1172msgid "Stencil C_hrome..."
1173msgstr "_Шаблони за хром..."
1174
1175#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:1
1176msgid "Add a simple chrome effect to the selected region (or alpha)"
1177msgstr ""
1178"Добавяне на прост хромиран ефект към избраната област (или прозрачност)"
1179
1180#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:4
1181msgid "C_hrome..."
1182msgstr "_Хром..."
1183
1184#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:5
1185msgid "Create a simplistic, but cool, chromed logo"
1186msgstr "Създаване на просто, но готино, хромирано лого"
1187
1188#: ../plug-ins/script-fu/scripts/chrome-logo.scm.h:8
1189msgid "Offsets (pixels * 2)"
1190msgstr "Отместване (в пиксели *2)"
1191
1192#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:1
1193msgid "Circuit seed"
1194msgstr "Разпръскване на окръжностите"
1195
1196#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:2
1197msgid ""
1198"Fill the selected region (or alpha) with traces like those on a circuit board"
1199msgstr ""
1200"Запълване на избраната област (или прозрачност) с очертания като тези на "
1201"кръгла дъска"
1202
1203#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:3
1204#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:3
1205#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:3
1206#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:11
1207msgid "Keep selection"
1208msgstr "Запазване на селекцията"
1209
1210#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:4
1211msgid "No background (only for separate layer)"
1212msgstr "Без фон (само за отделен слой)"
1213
1214#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:5
1215msgid "Oilify mask size"
1216msgstr "Размер на маската за омазняване"
1217
1218#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:6
1219#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:6
1220#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:6
1221msgid "Separate layer"
1222msgstr "Отделен слой"
1223
1224#: ../plug-ins/script-fu/scripts/circuit.scm.h:7
1225msgid "_Circuit..."
1226msgstr "_Окръжност"
1227
1228#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:1
1229msgid "Add a cloth-like texture to the selected region (or alpha)"
1230msgstr ""
1231"Добавяне на текстура подобна на плат към избраната област (или прозрачност)"
1232
1233#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:2
1234#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:1
1235msgid "Azimuth"
1236msgstr "Азимут"
1237
1238#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:3
1239msgid "Blur X"
1240msgstr "Хоризонтално замъгляване"
1241
1242#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:4
1243msgid "Blur Y"
1244msgstr "Вертикално замъгляване"
1245
1246#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:5
1247#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:5
1248msgid "Depth"
1249msgstr "Дълбочина"
1250
1251#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:6
1252#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:6
1253msgid "Elevation"
1254msgstr "Издигане"
1255
1256#: ../plug-ins/script-fu/scripts/clothify.scm.h:7
1257msgid "_Clothify..."
1258msgstr "_Тъкан..."
1259
1260#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:1
1261msgid "Add realistic looking coffee stains to the image"
1262msgstr "Добавяне на реалистично изглеждащи петна от кафе към изображението"
1263
1264#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:2
1265msgid ""
1266"Darken only\n"
1267"(Better, but only for images with a lot of white)"
1268msgstr ""
1269"Само по-тъмните\n"
1270"(По-добро, но само за изображения с много бяло)"
1271
1272#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:3
1273msgid "Stains"
1274msgstr "Петна"
1275
1276#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coffee.scm.h:4
1277msgid "_Coffee Stain..."
1278msgstr "_Петна от кафе..."
1279
1280#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:1
1281msgid ""
1282"Add a comic-book effect to the selected region (or alpha) by outlining and "
1283"filling with a gradient"
1284msgstr ""
1285"Добавяне на комиксов ефект към избраната област (или прозрачност) чрез "
1286"очертаване и запълване с преливка"
1287
1288#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:3
1289msgid "Comic Boo_k..."
1290msgstr "_Комикс..."
1291
1292#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:4
1293msgid "Create a comic-book style logo by outlining and filling with a gradient"
1294msgstr "Създаване на лого в комикс стил чрез очертаване и запълване с преливка"
1295
1296#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:9
1297msgid "Outline color"
1298msgstr "Цвят на очертание"
1299
1300#: ../plug-ins/script-fu/scripts/comic-logo.scm.h:10
1301#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:11
1302msgid "Outline size"
1303msgstr "Размер на очертание"
1304
1305#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:1
1306msgid ""
1307"Add a metallic effect to the selected region (or alpha) with reflections and "
1308"perspective shadows"
1309msgstr ""
1310"Добавяне на металически ефект към избраната област (или прозрачност) с "
1311"отражения и перспективни сенки"
1312
1313#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:3
1314msgid "Cool _Metal..."
1315msgstr "Хладен _метал..."
1316
1317#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:4
1318msgid "Create a metallic logo with reflections and perspective shadows"
1319msgstr "Създаване на металическо лого с отражения и перспективни сенки"
1320
1321#: ../plug-ins/script-fu/scripts/coolmetal-logo.scm.h:5
1322#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:4
1323msgid "Effect size (pixels)"
1324msgstr "Размер на ефекта (в пиксели)"
1325
1326#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:1
1327msgid "Background image"
1328msgstr "Изображение за фон"
1329
1330#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:3
1331msgid "Create a logo with a crystal/gel effect displacing the image underneath"
1332msgstr ""
1333"Създаване на лого с кристален/гелов ефект, размествайки изображението отдолу"
1334
1335#: ../plug-ins/script-fu/scripts/crystal-logo.scm.h:4
1336msgid "Crystal..."
1337msgstr "Кристал..."
1338
1339#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm.h:1
1340msgid "Difference Clouds..."
1341msgstr "Разнообразни облаци..."
1342
1343#: ../plug-ins/script-fu/scripts/difference-clouds.scm.h:2
1344msgid "Solid noise applied with Difference layer mode"
1345msgstr "Приложен е плътен шум с режим на слоя Разлика"
1346
1347#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:1
1348msgid "Distress the selection"
1349msgstr "Свиване на селекцията"
1350
1351#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:2
1352msgid "Granularity (1 is low)"
1353msgstr "Зърнистост (1 е ниска)"
1354
1355#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:4
1356msgid "Smooth horizontally"
1357msgstr "Хоризонтално заглаждане"
1358
1359#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:5
1360msgid "Smooth vertically"
1361msgstr "Вертикално заглаждане"
1362
1363#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:6
1364msgid "Spread"
1365msgstr "Разпръскване"
1366
1367#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:7
1368msgid "Threshold (bigger 1<-->255 smaller)"
1369msgstr "Праг (по-голям 1<-->255 по-малък)"
1370
1371#: ../plug-ins/script-fu/scripts/distress-selection.scm.h:8
1372msgid "_Distort..."
1373msgstr "_Деформиране..."
1374
1375#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:1
1376msgid "Add a drop shadow to the selected region (or alpha)"
1377msgstr "Добавяне на хвърлена сянка към избраната област (или прозрачност)"
1378
1379#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:2
1380#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:2
1381msgid "Allow resizing"
1382msgstr "Позволяване на преоразмеряването"
1383
1384#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:3
1385#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:2
1386#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:4
1387#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:3
1388#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:3
1389msgid "Blur radius"
1390msgstr "Радиус на замъгляването"
1391
1392#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:4
1393#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:5
1394#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:5
1395#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:5
1396msgid "Color"
1397msgstr "Цвят"
1398
1399#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:5
1400#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:11
1401msgid "Offset X"
1402msgstr "Отместване по хоризонтал"
1403
1404#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:6
1405#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:12
1406msgid "Offset Y"
1407msgstr "Отместване по вертикал"
1408
1409#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:7
1410#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:7
1411msgid "Opacity"
1412msgstr "Плътност"
1413
1414#: ../plug-ins/script-fu/scripts/drop-shadow.scm.h:8
1415msgid "_Drop Shadow..."
1416msgstr "_Хвърлена сянка..."
1417
1418#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:1
1419msgid "Columns"
1420msgstr "Колони"
1421
1422#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:2
1423msgid "Erase"
1424msgstr "Изтриване"
1425
1426#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:3
1427msgid "Erase every other row or column"
1428msgstr "Изтриване на всеки втори ред или колона"
1429
1430#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:4
1431msgid "Erase/fill"
1432msgstr "Изтриване/запълване"
1433
1434#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:5
1435msgid "Even"
1436msgstr "Гладко"
1437
1438#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:6
1439msgid "Even/odd"
1440msgstr "Гладко/начупено"
1441
1442#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:7
1443msgid "Fill with BG"
1444msgstr "Запълване с фонов цвят"
1445
1446#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:8
1447msgid "Odd"
1448msgstr "Начупено"
1449
1450#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:9
1451msgid "Rows"
1452msgstr "Редове"
1453
1454#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:10
1455msgid "Rows/cols"
1456msgstr "Редове/колони"
1457
1458#: ../plug-ins/script-fu/scripts/erase-rows.scm.h:11
1459msgid "_Erase Every Other Row..."
1460msgstr "_Изтриване на всеки втори ред..."
1461
1462#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:1
1463msgid "Apply generated layermask"
1464msgstr "Прилагане на генерираната маска на слоя"
1465
1466#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:2
1467#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:4
1468#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:1
1469msgid "Border size"
1470msgstr "Размер на границата"
1471
1472#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:3
1473msgid "Clear unselected maskarea"
1474msgstr "Изчистване на неизбраната част от маската"
1475
1476#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:4
1477msgid ""
1478"Create a layermask that fades the edges of the selected region (or alpha)"
1479msgstr ""
1480"Създаване на слоева маска, преливаща с границите на избраната област (или "
1481"прозрачност)"
1482
1483#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:6
1484#, no-c-format
1485msgid "Fade from %"
1486msgstr "Избледняване от %"
1487
1488#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:8
1489#, no-c-format
1490msgid "Fade to %"
1491msgstr "Избледняване до %"
1492
1493#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:9
1494msgid "Use growing selection"
1495msgstr "Използване на нарастваща селекция"
1496
1497#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fade-outline.scm.h:10
1498msgid "_Fade to Layer Mask..."
1499msgstr "_Преливане до слоева маска..."
1500
1501#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:1
1502msgid "Create an image filled with a Land Pattern"
1503msgstr "Създаване на изображение, запълнено с земна шарка"
1504
1505#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:2
1506#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:2
1507msgid "Detail level"
1508msgstr "Ниво на детайлност"
1509
1510#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:3
1511#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:4
1512msgid "Image height"
1513msgstr "Височина на изображението"
1514
1515#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:4
1516#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:5
1517msgid "Image width"
1518msgstr "Ширина на изображението"
1519
1520#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:5
1521#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:7
1522msgid "Random seed"
1523msgstr "Произволно разпръскване"
1524
1525#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:6
1526#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:8
1527msgid "Scale X"
1528msgstr "Мащабиране по хоризонтал"
1529
1530#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:7
1531#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:9
1532msgid "Scale Y"
1533msgstr "Мащабиране по вертикал"
1534
1535#: ../plug-ins/script-fu/scripts/flatland.scm.h:8
1536msgid "_Flatland..."
1537msgstr "_Плоскост..."
1538
1539#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:1
1540msgid "Active colors"
1541msgstr "Активни цветове"
1542
1543#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:2
1544msgid "Black on white"
1545msgstr "Черно на бяло"
1546
1547#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:3
1548msgid ""
1549"Create an image filled with previews of fonts matching a fontname filter"
1550msgstr ""
1551"Създаване на изображение, запълнено с прегледи на шрифтове, чиито имена "
1552"съвпадат с филтъра"
1553
1554#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:4
1555msgid "Font _size (pixels)"
1556msgstr "Размер на _шрифта (в пиксели)"
1557
1558#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:5
1559msgid "Render _Font Map..."
1560msgstr "Генерирана _карта на шрифта..."
1561
1562#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:6
1563msgid "Use font _name as text"
1564msgstr "Използване _името на шрифта като текст"
1565
1566#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:7
1567msgid "_Border (pixels)"
1568msgstr "_Граница (в пиксели)"
1569
1570#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:8
1571msgid "_Color scheme"
1572msgstr "_Цветова схема"
1573
1574#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:9
1575msgid "_Filter (regexp)"
1576msgstr "_Филтър (regexp)"
1577
1578#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:10
1579msgid "_Labels"
1580msgstr "_Етикети"
1581
1582#: ../plug-ins/script-fu/scripts/font-map.scm.h:11
1583msgid "_Text"
1584msgstr "_Текст"
1585
1586#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:1
1587msgid ""
1588"Add a frost effect to the selected region (or alpha) with an added drop "
1589"shadow"
1590msgstr ""
1591"Добавяне ефект на замръзване към избраната област (или прозрачност) с "
1592"добавена сянка"
1593
1594#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:3
1595msgid "Create frozen logo with an added drop shadow"
1596msgstr "Създаване на замръзнало лого с хвърлена сянка"
1597
1598#: ../plug-ins/script-fu/scripts/frosty-logo.scm.h:8
1599msgid "_Frosty..."
1600msgstr "_Замразяване..."
1601
1602#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:1
1603msgid "Add a jagged, fuzzy border to an image"
1604msgstr "Добавяне на назъбена, влакнеста рамка към изображението"
1605
1606#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:2
1607msgid "Add shadow"
1608msgstr "Добавяне на сянка"
1609
1610#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:3
1611msgid "Blur border"
1612msgstr "Граница на замъгляване"
1613
1614#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:7
1615msgid "Granularity (1 is Low)"
1616msgstr "Зърнистост (1 е ниска)"
1617
1618#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:9
1619#, no-c-format
1620msgid "Shadow weight (%)"
1621msgstr "Височина на сянката (%)"
1622
1623#: ../plug-ins/script-fu/scripts/fuzzyborder.scm.h:11
1624msgid "_Fuzzy Border..."
1625msgstr "_Размита граница..."
1626
1627#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:1
1628msgid "Autocrop"
1629msgstr "Автоматично отрязване"
1630
1631#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:2
1632msgid "Create an image of a large header using the gimp.org webpage theme"
1633msgstr ""
1634"Създаване на изображение на голяма заглавка, използвайки темата на сайта "
1635"gimp.org"
1636
1637#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:3
1638msgid "Create an image of a small header using the gimp.org webpage theme"
1639msgstr ""
1640"Създаване на изображение на малка заглавка, използвайки темата на сайта gimp."
1641"org"
1642
1643#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:4
1644msgid "Dark color"
1645msgstr "Тъмен цвят"
1646
1647#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:7
1648#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:9
1649msgid "Highlight color"
1650msgstr "Светъл цвят"
1651
1652#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:8
1653#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:9
1654msgid "Index image"
1655msgstr "Индексиране на цветовете"
1656
1657#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:9
1658#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:10
1659msgid "Number of colors"
1660msgstr "Брой цветове"
1661
1662#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:10
1663#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:13
1664msgid "Remove background"
1665msgstr "Премахване на фона"
1666
1667#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:11
1668#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:14
1669msgid "Select-by-color threshold"
1670msgstr "Чувствителност на избора по цвят"
1671
1672#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:12
1673#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:15
1674msgid "Shadow color"
1675msgstr "Цвят на сянката"
1676
1677#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:15
1678msgid "_Big Header..."
1679msgstr "_Голямо заглавие..."
1680
1681#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-headers.scm.h:16
1682msgid "_Small Header..."
1683msgstr "_Малко заглавие..."
1684
1685#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:2
1686msgid ""
1687"Create an image of a Tube Button Label Header using the gimp.org webpage "
1688"theme"
1689msgstr ""
1690"Създаване изображение на заоблен бутон, използвайки темата на сайта gimp.org"
1691
1692#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:3
1693msgid "Create an image of a Tube Button Label using the gimp.org webpage theme"
1694msgstr ""
1695"Създаване на изображение на заоблен бутон, използвайки темата на сайта gimp."
1696"org"
1697
1698#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:4
1699msgid ""
1700"Create an image of a second level Tube Button Label using the gimp.org "
1701"webpage theme"
1702msgstr ""
1703"Създаване на изображение на заоблен бутон от второ ниво, използвайки темата "
1704"на сайта gimp.org"
1705
1706#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:5
1707msgid ""
1708"Create an image of a third level Tube Button Label using the gimp.org "
1709"webpage theme"
1710msgstr ""
1711"Създаване на изображение на заоблен бутон от трето ниво, използвайки темата "
1712"на сайта gimp.org"
1713
1714#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:16
1715msgid "T_ube Sub-Button Label..."
1716msgstr "_Преглед на под долния етикет..."
1717
1718#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:19
1719msgid "Tub_e Sub-Sub-Button Label..."
1720msgstr "Преглед на под _долния етикет..."
1721
1722#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:20
1723msgid "_General Tube Labels..."
1724msgstr "_Общи етикети на прегледа..."
1725
1726#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gimp-labels.scm.h:21
1727msgid "_Tube Button Label..."
1728msgstr "Преглед на долния етикет..."
1729
1730#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:1
1731msgid ""
1732"Add gradients, patterns, shadows, and bump maps to the selected region (or "
1733"alpha)"
1734msgstr ""
1735"Добавяне на преливки, сенки и релеф към избраната област (или прозрачност)"
1736
1737#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:3
1738msgid "Blend gradient (outline)"
1739msgstr "Преливка (очертание)"
1740
1741#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:4
1742msgid "Blend gradient (text)"
1743msgstr "Преливка (текст)"
1744
1745#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:5
1746msgid "Create a logo with gradients, patterns, shadows, and bump maps"
1747msgstr "Създаване на лого с преливки, шарки, сенки и релеф"
1748
1749#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:9
1750msgid "Glo_ssy..."
1751msgstr "_Лъскаво..."
1752
1753#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:10
1754msgid "Outline gradient reverse"
1755msgstr "Обръщане преливката на очертанията"
1756
1757#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:12
1758msgid "Pattern (outline)"
1759msgstr "Шарка (очертание)"
1760
1761#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:13
1762msgid "Pattern (overlay)"
1763msgstr "Шарка (подложка)"
1764
1765#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:14
1766msgid "Pattern (text)"
1767msgstr "Шарка (текст)"
1768
1769#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:15
1770#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:5
1771msgid "Shadow"
1772msgstr "Сянка"
1773
1774#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:19
1775msgid "Text gradient reverse"
1776msgstr "Обръщане преливката на текста"
1777
1778#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:20
1779msgid "Use pattern for outline instead of gradient"
1780msgstr "Използване на шарка за очертание, вместо преливка"
1781
1782#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:21
1783msgid "Use pattern for text instead of gradient"
1784msgstr "Използване на шарка за текст, вместо преливка"
1785
1786#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glossy.scm.h:22
1787msgid "Use pattern overlay"
1788msgstr "Използване на шарка за покритие"
1789
1790#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:1
1791msgid "Add a glowing hot metal effect to the selected region (or alpha)"
1792msgstr ""
1793"Добавяне на светещ ефект на горещ метал към избраната област (или "
1794"прозрачност)"
1795
1796#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:3
1797msgid "Create a logo that looks like glowing hot metal"
1798msgstr "Създаване на лого, изглеждащо като светещ горещ метал"
1799
1800#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:4
1801msgid "Effect size (pixels * 3)"
1802msgstr "Размер на ефекта (в пиксели * 3)"
1803
1804#: ../plug-ins/script-fu/scripts/glowing-logo.scm.h:7
1805msgid "Glo_wing Hot..."
1806msgstr "_Горещо сияние..."
1807
1808#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:1
1809msgid "Add a shiny look and bevel effect to the selected region (or alpha)"
1810msgstr ""
1811"Добавяне на бляскав вид и заоблен ефект към избраната област (или "
1812"прозрачност)"
1813
1814#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:3
1815msgid "Bevel height (sharpness)"
1816msgstr "Височина на заоблянето (острота)"
1817
1818#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:5
1819#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:4
1820#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:2
1821msgid "Border size (pixels)"
1822msgstr "Размер на границата (в пиксели)"
1823
1824#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:6
1825msgid "Create a logo with a shiny look and beveled edges"
1826msgstr "Създаване на лого с бляскав вид и заоблени ръбове"
1827
1828#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-bevel-logo.scm.h:9
1829msgid "Gradient Beve_l..."
1830msgstr "Заобляне с _преливка..."
1831
1832#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:1
1833msgid "Create an image filled with an example of the current gradient"
1834msgstr "Създаване на изображение, запълнено с пример на текущата преливка"
1835
1836#: ../plug-ins/script-fu/scripts/gradient-example.scm.h:2
1837msgid "Custom _Gradient..."
1838msgstr "Собствена _Преливка..."
1839
1840#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:1
1841#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:1
1842msgid ""
1843"Draw a grid as specified by the lists of X and Y locations using the current "
1844"brush"
1845msgstr ""
1846"Рисуване на мрежа, както е посочено в списъците на X и Y координати с "
1847"текущата четка"
1848
1849#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:2
1850msgid "X divisions"
1851msgstr "Разделяне по хоризонтал"
1852
1853#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:3
1854msgid "Y divisions"
1855msgstr "Разделяне по вертикал"
1856
1857#: ../plug-ins/script-fu/scripts/grid-system.scm.h:4
1858msgid "_Grid..."
1859msgstr "_Мрежа..."
1860
1861#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-from-selection.scm.h:2
1862msgid "New Guides from _Selection"
1863msgstr "Нови водачи от _селекцията"
1864
1865#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:1
1866msgid "Add a guide at the position specified as a percentage of the image size"
1867msgstr ""
1868"Добавяне на водач на мястото, зададено като процент от размера на "
1869"изображението"
1870
1871#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:2
1872#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:2
1873msgid "Direction"
1874msgstr "Посока"
1875
1876#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:3
1877#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:3
1878msgid "Horizontal"
1879msgstr "Хоризонтално"
1880
1881#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:4
1882msgid "New Guide (by _Percent)..."
1883msgstr "Нов водач (от _Процент)..."
1884
1885#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:6
1886#, no-c-format
1887msgid "Position (in %)"
1888msgstr "Позиция (в %)"
1889
1890#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new-percent.scm.h:7
1891#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:6
1892msgid "Vertical"
1893msgstr "Вертикално"
1894
1895#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:1
1896msgid "Add a guide at the orientation and position specified (in pixels)"
1897msgstr "Добавяне на водач със зададените ориентация и положение (в пиксели)"
1898
1899#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:4
1900msgid "New _Guide..."
1901msgstr "Нов _водач..."
1902
1903#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-new.scm.h:5
1904msgid "Position"
1905msgstr "Положение"
1906
1907#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm.h:1
1908msgid "Remove all horizontal and vertical guides"
1909msgstr "Премахване на всички хоризонтални и вертикални водачи"
1910
1911#: ../plug-ins/script-fu/scripts/guides-remove-all.scm.h:2
1912msgid "_Remove all Guides"
1913msgstr "_Изчистване на всички водачи"
1914
1915#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:1
1916msgid "BG opacity"
1917msgstr "Плътност на фона"
1918
1919#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:2
1920msgid "Create a graph of the Hue, Saturation, and Value distributions"
1921msgstr "Създаване графика на разпределението на Цвета, Насищането и Стойността"
1922
1923#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:3
1924msgid "Draw _HSV Graph..."
1925msgstr "Рисуване на _HSV графика..."
1926
1927#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:4
1928msgid "End X"
1929msgstr "Край по хоризонтал"
1930
1931#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:5
1932msgid "End Y"
1933msgstr "Край по вертикал"
1934
1935#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:6
1936msgid "From top-left to bottom-right"
1937msgstr "От горе-ляво към долу-дясно"
1938
1939#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:7
1940msgid "Graph scale"
1941msgstr "Мащабиране на графиката"
1942
1943#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:8
1944msgid "Start X"
1945msgstr "Начало по хоризонтал"
1946
1947#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:9
1948msgid "Start Y"
1949msgstr "Начало по вертикал"
1950
1951#: ../plug-ins/script-fu/scripts/hsv-graph.scm.h:10
1952msgid "Use selection bounds instead of values below"
1953msgstr "Използване границите на селекцията, вместо долните стойности"
1954
1955#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:1
1956msgid "Create a logo in a two-color, scribbled text style"
1957msgstr "Създаване на лого с двуцветен, надраскан текст"
1958
1959#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:4
1960msgid "Frame color"
1961msgstr "Цвят на рамката"
1962
1963#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:5
1964msgid "Frame size"
1965msgstr "Размер на рамката"
1966
1967#: ../plug-ins/script-fu/scripts/i26-gunya2.scm.h:6
1968msgid "Imigre-_26..."
1969msgstr "Преместване-_26..."
1970
1971#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:1
1972msgid "Create an image filled with a topographic map pattern"
1973msgstr "Създаване на изображение, запълнено с шарка ма топографска карта"
1974
1975#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:6
1976msgid "Land height"
1977msgstr "Височина на земята"
1978
1979#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:10
1980msgid "Sea depth"
1981msgstr "Дълбочина на морето"
1982
1983#: ../plug-ins/script-fu/scripts/land.scm.h:11
1984msgid "_Land..."
1985msgstr "_Земя..."
1986
1987#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:1
1988msgid "Fill the current selection with lava"
1989msgstr "Запълване на текущата селекция с лава"
1990
1991#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:4
1992#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:8
1993msgid "Roughness"
1994msgstr "Грубост"
1995
1996#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:5
1997msgid "Seed"
1998msgstr "Разпръскване"
1999
2000#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:8
2001msgid "Use current gradient"
2002msgstr "Използване на текущата преливка"
2003
2004#: ../plug-ins/script-fu/scripts/lava.scm.h:9
2005msgid "_Lava..."
2006msgstr "_Лава..."
2007
2008#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:1
2009msgid ""
2010"Fill a layer with rays emanating outward from its center using the FG color"
2011msgstr "Запълване на слоя с лъчи, излизащи от центъра и с цвета за рисуване"
2012
2013#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:2
2014msgid "Line _Nova..."
2015msgstr "_Свръхнова..."
2016
2017#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:3
2018msgid "Number of lines"
2019msgstr "Брой линии"
2020
2021#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:4
2022msgid "Offset radius"
2023msgstr "Радиус на отместване"
2024
2025#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:5
2026msgid "Randomness"
2027msgstr "Произволност"
2028
2029#: ../plug-ins/script-fu/scripts/line-nova.scm.h:6
2030msgid "Sharpness (degrees)"
2031msgstr "Острота (в градуси)"
2032
2033#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:1
2034msgid "Create a rectangular brush"
2035msgstr "Създаване на правоъгълна четка"
2036
2037#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:2
2038msgid "Create a rectangular brush with feathered edges"
2039msgstr "Създаване на правоъгълна четка със заоблени краища"
2040
2041#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:3
2042msgid "Create an elliptical brush"
2043msgstr "Създаване на елипсовидна четка"
2044
2045#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:4
2046msgid "Create an elliptical brush with feathered edges"
2047msgstr "Създаване на елипсовидна четка със заоблени краища"
2048
2049#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:5
2050msgid "Elli_ptical, Feathered..."
2051msgstr "_Елипсовидна, _мека..."
2052
2053#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:6
2054msgid "Feathering"
2055msgstr "Избледняващо"
2056
2057#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:8
2058msgid "Name"
2059msgstr "Име"
2060
2061#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:9
2062msgid "Re_ctangular, Feathered..."
2063msgstr "_Правоъгълна, мека..."
2064
2065#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:10
2066#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:5
2067#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:4
2068msgid "Spacing"
2069msgstr "Разстояние"
2070
2071#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:12
2072msgid "_Elliptical..."
2073msgstr "Е_липсовидна..."
2074
2075#: ../plug-ins/script-fu/scripts/mkbrush.scm.h:13
2076msgid "_Rectangular..."
2077msgstr "П_равоъгълна..."
2078
2079#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:2
2080msgid "Convert the selected region (or alpha) into a neon-sign like object"
2081msgstr ""
2082"Превръщане на избраната област (или прозрачност) в обект, приличащ на неонов "
2083"знак"
2084
2085#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:3
2086msgid "Create a logo in the style of a neon sign"
2087msgstr "Създаване на лого със стил на неонов знак"
2088
2089#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:4
2090msgid "Create shadow"
2091msgstr "Създаване на сянка"
2092
2093#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:5
2094msgid "Effect size (pixels * 5)"
2095msgstr "Размер на ефекта (пиксели * 5)"
2096
2097#: ../plug-ins/script-fu/scripts/neon-logo.scm.h:9
2098msgid "N_eon..."
2099msgstr "_Неон..."
2100
2101#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:3
2102msgid "Cell size (pixels)"
2103msgstr "Размер на клетката (в пиксели)"
2104
2105#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:4
2106msgid "Create a logo in the style of newspaper printing"
2107msgstr "Създаване на лого със стил на вестник"
2108
2109#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:6
2110#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:4
2111#, no-c-format
2112msgid "Density (%)"
2113msgstr "Гъстота (%)"
2114
2115#: ../plug-ins/script-fu/scripts/news-text.scm.h:9
2116msgid "Newsprint Te_xt..."
2117msgstr "Печатен _текст..."
2118
2119#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:2
2120msgid "Defocus"
2121msgstr "Дефокусиране"
2122
2123#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:3
2124msgid "Make an image look like an old photo"
2125msgstr "Прави изображението да изглежда като стара снимка"
2126
2127#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:4
2128msgid "Mottle"
2129msgstr "Петно"
2130
2131#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:5
2132msgid "Sepia"
2133msgstr "Сепия"
2134
2135#: ../plug-ins/script-fu/scripts/old-photo.scm.h:7
2136msgid "_Old Photo..."
2137msgstr "_Стара фотография..."
2138
2139#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:1
2140#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:1
2141msgid "Brush name"
2142msgstr "Име на четката"
2143
2144#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:2
2145#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:1
2146#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:3
2147#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:2
2148msgid "File name"
2149msgstr "Име на файла"
2150
2151#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:3
2152msgid "New _Brush..."
2153msgstr "Нова _четка..."
2154
2155#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:4
2156msgid "Paste the clipboard contents into a new brush"
2157msgstr "Вмъква съдържанието на буфера в нова четка"
2158
2159#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-brush.scm.h:6
2160#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:5
2161msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
2162msgstr "Няма данни в буфера за вмъкване."
2163
2164#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:2
2165msgid "New _Pattern..."
2166msgstr "Нова _шарка..."
2167
2168#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:3
2169msgid "Paste the clipboard contents into a new pattern"
2170msgstr "Вмъква съдържанието на буфера в нова шарка"
2171
2172#: ../plug-ins/script-fu/scripts/paste-as-pattern.scm.h:4
2173#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:3
2174msgid "Pattern name"
2175msgstr "Име на шарката"
2176
2177#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:1
2178msgid "Add a perspective shadow to the selected region (or alpha)"
2179msgstr "Добавяне на перспективна сянка към избраната област (или прозрачност)"
2180
2181#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:3
2182msgid "Angle"
2183msgstr "Ъгъл"
2184
2185#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:6
2186msgid "Interpolation"
2187msgstr "Интерполация"
2188
2189#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:8
2190msgid "Relative distance of horizon"
2191msgstr "Относително разстояние на хоризонта"
2192
2193#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:9
2194msgid "Relative length of shadow"
2195msgstr "Относителна дължина на сянката"
2196
2197#: ../plug-ins/script-fu/scripts/perspective-shadow.scm.h:10
2198msgid "_Perspective..."
2199msgstr "_Перспектива..."
2200
2201#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:1
2202msgid "Add a 'Predator' effect to the selected region (or alpha)"
2203msgstr "Добавяне на ефект 'хищник' избраната област (или прозрачност)"
2204
2205#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:2
2206msgid "Edge amount"
2207msgstr "Размер на ръба"
2208
2209#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:4
2210msgid "Pixel amount"
2211msgstr "Общо пиксели"
2212
2213#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:5
2214msgid "Pixelize"
2215msgstr "Пикселизиране"
2216
2217#: ../plug-ins/script-fu/scripts/predator.scm.h:7
2218msgid "_Predator..."
2219msgstr "_Хищник..."
2220
2221#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:2
2222msgid "Create images, each containing an oval button graphic"
2223msgstr "Създава изображения, всяко от които съдържа овална графика на бутон"
2224
2225#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:5
2226msgid "Lower color"
2227msgstr "Долен цвят"
2228
2229#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:6
2230msgid "Lower color (active)"
2231msgstr "Долен цвят (активен)"
2232
2233#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:7
2234msgid "Not pressed"
2235msgstr "Ненатиснат"
2236
2237#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:8
2238msgid "Not pressed (active)"
2239msgstr "Ненатиснат (активен)"
2240
2241#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:9
2242msgid "Padding X"
2243msgstr "Подложка хоризонтал"
2244
2245#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:10
2246msgid "Padding Y"
2247msgstr "Подложка вертикал"
2248
2249#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:12
2250msgid "Round ratio"
2251msgstr "Заобленост"
2252
2253#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:15
2254msgid "Text color (active)"
2255msgstr "Цвят на текста (активен)"
2256
2257#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:16
2258msgid "Upper color"
2259msgstr "Горен цвят"
2260
2261#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:17
2262msgid "Upper color (active)"
2263msgstr "Горен цвят (активен)"
2264
2265#: ../plug-ins/script-fu/scripts/pupi-button.scm.h:18
2266msgid "_Round Button..."
2267msgstr "_Заоблен бутон..."
2268
2269#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:1
2270msgid "Behavior"
2271msgstr "Поведение"
2272
2273#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:2
2274msgid "Create an image filled with an Earth-like map pattern"
2275msgstr "Създава изображение, запълнено с шарка, приличаща на Земята"
2276
2277#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:3
2278msgid "Detail in Middle"
2279msgstr "Детайли в средата"
2280
2281#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:8
2282msgid "Render _Map..."
2283msgstr "Генерирана _карта..."
2284
2285#: ../plug-ins/script-fu/scripts/rendermap.scm.h:9
2286msgid "Tile"
2287msgstr "Плочки"
2288
2289#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm.h:1
2290msgid "Reverse Layer Order"
2291msgstr "Обръщане подредбата на слоевете"
2292
2293#: ../plug-ins/script-fu/scripts/reverse-layers.scm.h:2
2294msgid "Reverse the order of layers in the image"
2295msgstr "Обръща реда на слоевете в изображението"
2296
2297#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:1
2298msgid "Black"
2299msgstr "Черно"
2300
2301#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:2
2302msgid ""
2303"Create a multi-layer image by adding a ripple effect to the current image"
2304msgstr "Създава многослойно изображение, добавяйки вълнист ефект към текущото"
2305
2306#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:3
2307msgid "Edge behavior"
2308msgstr "Ръбове"
2309
2310#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:4
2311#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:4
2312msgid "Number of frames"
2313msgstr "Брой рамки"
2314
2315#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:5
2316msgid "Rippling strength"
2317msgstr "Сила на вълничките"
2318
2319#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:6
2320msgid "Smear"
2321msgstr "Замазване"
2322
2323#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:7
2324msgid "Wrap"
2325msgstr "Изкривяване"
2326
2327#: ../plug-ins/script-fu/scripts/ripply-anim.scm.h:8
2328msgid "_Rippling..."
2329msgstr "_Вълнички..."
2330
2331#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:1
2332msgid "Add background"
2333msgstr "Добавяне на фон"
2334
2335#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:2
2336msgid "Add drop-shadow"
2337msgstr "Добавяне на сянка"
2338
2339#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:4
2340msgid "Edge radius"
2341msgstr "Радиус на ръбовете"
2342
2343#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:5
2344msgid ""
2345"Round the corners of an image and optionally add a drop-shadow and background"
2346msgstr "Заобля ъглите на изображението и по желание добавя падаща сянка и фон"
2347
2348#: ../plug-ins/script-fu/scripts/round-corners.scm.h:9
2349msgid "_Round Corners..."
2350msgstr "_Заоблени ръбове..."
2351
2352#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:1
2353msgid "Change the colormap of an image to the colors in a specified palette."
2354msgstr "Промяна цветовата карта на изображение към цветовете в зададена палитра."
2355
2356#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:2
2357msgid "Palette"
2358msgstr "Палитра"
2359
2360#: ../plug-ins/script-fu/scripts/script-fu-set-cmap.scm.h:3
2361msgid "Se_t Colormap..."
2362msgstr "_Задаване на цветова карта..."
2363
2364#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:2
2365msgid "Convert a selection to a brush"
2366msgstr "Превръщане на избраното в четка"
2367
2368#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-brush.scm.h:5
2369msgid "To _Brush..."
2370msgstr "В _четка..."
2371
2372#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm.h:1
2373msgid "Convert a selection to an image"
2374msgstr "Превръщане на избраното в изображение"
2375
2376#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-image.scm.h:2
2377msgid "To _Image"
2378msgstr "В _изображение"
2379
2380#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:1
2381msgid "Convert a selection to a pattern"
2382msgstr "Превръщане на избраното в шарка"
2383
2384#: ../plug-ins/script-fu/scripts/select-to-pattern.scm.h:4
2385msgid "To _Pattern..."
2386msgstr "В _шарка..."
2387
2388#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:1
2389msgid "Concave"
2390msgstr "Вдлъбнатина"
2391
2392#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:3
2393#, no-c-format
2394msgid "Radius (%)"
2395msgstr "Радиус (%)"
2396
2397#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:4
2398msgid "Round the corners of the current selection"
2399msgstr "Заобляне ъглите на текущата селекция"
2400
2401#: ../plug-ins/script-fu/scripts/selection-round.scm.h:5
2402msgid "Rounded R_ectangle..."
2403msgstr "Заоблен _правоъгълник..."
2404
2405#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:1
2406msgid "Add a slide-film like frame, sprocket holes, and labels to an image"
2407msgstr "Добавяне на рамка като на филм, перфорация и етикети на изображението"
2408
2409#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:3
2410msgid "Font color"
2411msgstr "Цвят на шрифта"
2412
2413#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:4
2414msgid "Number"
2415msgstr "Брой"
2416
2417#: ../plug-ins/script-fu/scripts/slide.scm.h:7
2418msgid "_Slide..."
2419msgstr "_Плъзгане..."
2420
2421#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:5
2422msgid "Create a State Of The Art chromed logo"
2423msgstr "Създаване на артистично хромирано лого"
2424
2425#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sota-chrome-logo.scm.h:10
2426msgid "SOTA Chrome..."
2427msgstr "СОТА хром..."
2428
2429#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:2
2430msgid "Create a logo with a speedy text effect"
2431msgstr "Създаване на лого с ефект на бърз текст"
2432
2433#: ../plug-ins/script-fu/scripts/speed-text.scm.h:7
2434msgid "Speed Text..."
2435msgstr "Бърз текст..."
2436
2437#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:2
2438msgid "Create a simple sphere with a drop shadow"
2439msgstr "Създаване на проста сфера с хвърлена сянка"
2440
2441#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:3
2442msgid "Lighting (degrees)"
2443msgstr "Светлина (в градуси)"
2444
2445#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:4
2446msgid "Radius (pixels)"
2447msgstr "Радиус (в пиксели)"
2448
2449#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:6
2450msgid "Sphere color"
2451msgstr "Цвят на сферата"
2452
2453#: ../plug-ins/script-fu/scripts/sphere.scm.h:7
2454msgid "_Sphere..."
2455msgstr "_Сфера..."
2456
2457#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:1
2458msgid "Create an animation by mapping the current image onto a spinning sphere"
2459msgstr ""
2460"Създаване на анимация чрез обвиване на въртяща се сфера с изображението"
2461
2462#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:2
2463msgid "Frames"
2464msgstr "Рамки"
2465
2466#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:3
2467msgid "Index to n colors (0 = remain RGB)"
2468msgstr "Индексиране до n цвята (при 0 остава в ЧЗС)"
2469
2470#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:5
2471msgid "Turn from left to right"
2472msgstr "Обръщане от ляво на дясно"
2473
2474#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spinning-globe.scm.h:7
2475msgid "_Spinning Globe..."
2476msgstr "_Въртящ се глобус"
2477
2478#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:1
2479msgid ""
2480"Add Spirographs, Epitrochoids, and Lissajous Curves to the current layer"
2481msgstr "Рисува спирографики, епитрохоиди и криви на Лисажу към текущия слой"
2482
2483#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:2
2484msgid "Airbrush"
2485msgstr "Спрей"
2486
2487#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:3
2488msgid "Brush"
2489msgstr "Четка"
2490
2491#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:4
2492msgid "Circle"
2493msgstr "Кръг"
2494
2495#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:6
2496msgid "Color method"
2497msgstr "Цветови метод"
2498
2499#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:7
2500msgid "Epitrochoid"
2501msgstr "Епитрохоида"
2502
2503#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:8
2504msgid "Frame"
2505msgstr "Рамка"
2506
2507#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:10
2508msgid "Gradient: Loop Sawtooth"
2509msgstr "Преливка: превъртане Sawtooth"
2510
2511#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:11
2512msgid "Gradient: Loop Triangle"
2513msgstr "Преливка:·превъртащ се·триъгълник"
2514
2515#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:12
2516msgid "Hexagon"
2517msgstr "Шестоъгълник"
2518
2519#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:13
2520msgid "Hole ratio"
2521msgstr "Размер на дупките"
2522
2523#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:14
2524msgid "Inner teeth"
2525msgstr "Вътрешни зъби"
2526
2527#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:15
2528msgid "Lissajous"
2529msgstr "Лисажу"
2530
2531#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:16
2532msgid "Margin (pixels)"
2533msgstr "Ръб (пиксели)"
2534
2535#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:17
2536msgid "Outer teeth"
2537msgstr "Външни зъби"
2538
2539#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:18
2540msgid "Pencil"
2541msgstr "Молив"
2542
2543#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:19
2544msgid "Pentagon"
2545msgstr "Петоъгълник"
2546
2547#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:20
2548msgid "Polygon: 10 sides"
2549msgstr "Десетоъгълник"
2550
2551#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:21
2552msgid "Polygon: 7 sides"
2553msgstr "Седмоъгълник"
2554
2555#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:22
2556msgid "Polygon: 8 sides"
2557msgstr "Осмоъкълник"
2558
2559#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:23
2560msgid "Polygon: 9 sides"
2561msgstr "Деветоъгълник"
2562
2563#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:24
2564msgid "Rendering Spyro"
2565msgstr "Генериране на Спиро..."
2566
2567#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:25
2568msgid "Shape"
2569msgstr "Форма"
2570
2571#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:26
2572msgid "Solid Color"
2573msgstr "Плътен цвят"
2574
2575#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:27
2576msgid "Spyrograph"
2577msgstr "Спирографика"
2578
2579#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:28
2580msgid "Square"
2581msgstr "Квадрат"
2582
2583#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:29
2584#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:7
2585msgid "Start angle"
2586msgstr "Начален ъгъл"
2587
2588#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:30
2589msgid "Tool"
2590msgstr "Инструмент"
2591
2592#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:31
2593msgid "Triangle"
2594msgstr "Триъгълник"
2595
2596#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:32
2597msgid "Type"
2598msgstr "Тип"
2599
2600#: ../plug-ins/script-fu/scripts/spyrogimp.scm.h:33
2601msgid "_Spyrogimp..."
2602msgstr "_Спирогимп..."
2603
2604#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:2
2605msgid "Burst color"
2606msgstr "Цвят на пръскане"
2607
2608#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:3
2609msgid "Create a logo using a starburst gradient"
2610msgstr "Създаване на лого със звездна преливка"
2611
2612#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:4
2613msgid "Effect size (pixels * 30)"
2614msgstr "Размер на ефекта (в пиксели * 30)"
2615
2616#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:5
2617msgid ""
2618"Fill the selected region (or alpha) with a starburst gradient and add a "
2619"shadow"
2620msgstr ""
2621"Запълване на избраната област (или прозрачност) със звездна преливка и "
2622"добавяне на сянка"
2623
2624#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starburst-logo.scm.h:8
2625msgid "Starb_urst..."
2626msgstr "Разпръскване на _звезди..."
2627
2628#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:1
2629msgid "Create a logo using a rock-like texture, a nova glow, and shadow"
2630msgstr "Създаване на лого с текстура, приличаща на скала, сияние и сянка"
2631
2632#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:2
2633msgid "Effect size (pixels * 4)"
2634msgstr "Размер на афекта (в пиксели * 4)"
2635
2636#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:3
2637msgid ""
2638"Fill the selected region (or alpha) with a rock-like texture, a nova glow, "
2639"and shadow"
2640msgstr ""
2641"Запълване на избраната област (или прозрачност) с текстура, приличаща на "
2642"скала, сияние и сянка"
2643
2644#: ../plug-ins/script-fu/scripts/starscape-logo.scm.h:7
2645msgid "Sta_rscape..."
2646msgstr "Звезден _пейзаж..."
2647
2648#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:4
2649msgid "Create an image filled with a swirled tile effect"
2650msgstr "Създаване на изображение, запълнено с ефект на усукано повторение"
2651
2652#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:9
2653msgid "Swirl-_Tile..."
2654msgstr "Завихряне-_редуване..."
2655
2656#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirltile.scm.h:10
2657msgid "Whirl amount"
2658msgstr "Сила на завихряне"
2659
2660#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:1
2661msgid "Create an image filled with a swirly pattern"
2662msgstr "Създаване на изображение, запълнено с завихрена шарка"
2663
2664#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:2
2665msgid "Number of times to whirl"
2666msgstr "Брой на усукванията"
2667
2668#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:3
2669msgid "Quarter size"
2670msgstr "Четвъртина"
2671
2672#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:4
2673msgid "Whirl angle"
2674msgstr "Ъгъл на завихряне"
2675
2676#: ../plug-ins/script-fu/scripts/swirly-pattern.scm.h:5
2677msgid "_Swirly..."
2678msgstr "_Завихряне..."
2679
2680#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:1
2681msgid "Add a Trace of Particles effect to the selected region (or alpha)"
2682msgstr ""
2683"Добавяне на ефект на проследяване на частици към избраната област (или "
2684"прозрачност)"
2685
2686#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:3
2687msgid "Base color"
2688msgstr "Основен цвят"
2689
2690#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:5
2691msgid "Create a logo using a Trace Of Particles effect"
2692msgstr "Създаване на лого, използвайки ефекта на очертаване с частици"
2693
2694#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:6
2695msgid "Edge only"
2696msgstr "Само ръбове"
2697
2698#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:7
2699msgid "Edge width"
2700msgstr "Ширина на ръбовете"
2701
2702#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:10
2703msgid "Hit rate"
2704msgstr "Честота на попаденията"
2705
2706#: ../plug-ins/script-fu/scripts/t-o-p-logo.scm.h:12
2707msgid "_Particle Trace..."
2708msgstr "_Проследяване на частици..."
2709
2710#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:1
2711msgid "Antialias"
2712msgstr "Заглаждане"
2713
2714#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:2
2715msgid ""
2716"Create a logo by rendering the specified text along the perimeter of a circle"
2717msgstr ""
2718"Създаване на лого с генериране на посочения текст по периметъра на окръжност"
2719
2720#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:3
2721msgid "Fill angle"
2722msgstr "Запълване на ъгъла"
2723
2724#: ../plug-ins/script-fu/scripts/text-circle.scm.h:9
2725msgid "Text C_ircle..."
2726msgstr "_Кръг от текст..."
2727
2728#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:3
2729msgid ""
2730"Create a textured logo with highlights, shadows, and a mosaic background"
2731msgstr "Създаване на текстурирано лого, светли петна, сенки и мозаечен фон"
2732
2733#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:4
2734msgid "Ending blend"
2735msgstr "Крайна преливка"
2736
2737#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:5
2738msgid ""
2739"Fill the selected region (or alpha) with a texture and add highlights, "
2740"shadows, and a mosaic background"
2741msgstr ""
2742"Запълване на избраната област (или прозрачност) с текстура и добавяне на "
2743"светли петна, сенки и мозаечен фон"
2744
2745#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:8
2746msgid "Hexagons"
2747msgstr "Шестоъгълници"
2748
2749#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:9
2750msgid "Mosaic tile type"
2751msgstr "Тип на мозайката"
2752
2753#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:10
2754msgid "Octagons"
2755msgstr "Осмоъгълници"
2756
2757#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:12
2758msgid "Squares"
2759msgstr "Квадрати"
2760
2761#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:13
2762msgid "Starting blend"
2763msgstr "Начало на преливката"
2764
2765#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:15
2766msgid "Text pattern"
2767msgstr "Текстова шарка"
2768
2769#: ../plug-ins/script-fu/scripts/textured-logo.scm.h:16
2770msgid "_Textured..."
2771msgstr "_Текстуриран..."
2772
2773#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:1
2774msgid "Blur horizontally"
2775msgstr "Хоризонтално замъгляване"
2776
2777#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:2
2778msgid "Blur the edges of an image so the result tiles seamlessly"
2779msgstr ""
2780"Замъгляване краищата на изображение, така че резултата да се размножава "
2781"плавно"
2782
2783#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:3
2784msgid "Blur type"
2785msgstr "Вид на замъгляването"
2786
2787#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:4
2788msgid "Blur vertically"
2789msgstr "Вертикално замъгляване"
2790
2791#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:5
2792msgid "IIR"
2793msgstr "ИИР"
2794
2795#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:6
2796msgid "RLE"
2797msgstr "РЛЕ"
2798
2799#: ../plug-ins/script-fu/scripts/tileblur.scm.h:8
2800msgid "_Tileable Blur..."
2801msgstr "_Повтаряемо замъгляване..."
2802
2803#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:1
2804msgid "Create a decorative web title header"
2805msgstr "Създаване на декоративна заглавка за уебстраница"
2806
2807#: ../plug-ins/script-fu/scripts/title-header.scm.h:6
2808msgid "Web Title Header..."
2809msgstr "Уеб заглавие..."
2810
2811#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:3
2812msgid "Create an image filled with a Truchet pattern"
2813msgstr "Създаване на изображение, запълнено с Truchet шарка"
2814
2815#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:4
2816msgid "Foreground color"
2817msgstr "Цвят на рисуване"
2818
2819#: ../plug-ins/script-fu/scripts/truchet.scm.h:7
2820msgid "T_ruchet..."
2821msgstr "T_ruchet..."
2822
2823#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm.h:1
2824msgid "Mask opacity"
2825msgstr "Плътност на маската"
2826
2827#: ../plug-ins/script-fu/scripts/unsharp-mask.scm.h:2
2828msgid "Mask size"
2829msgstr "Размер на маската"
2830
2831#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:1
2832msgid "Amplitude"
2833msgstr "Амплитуда"
2834
2835#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:2
2836msgid ""
2837"Create a multi-layer image with an effect like a stone was thrown into the "
2838"current image"
2839msgstr ""
2840"Създаване на многослойно изображение с ефект като да е хвърлен камък в "
2841"текущото"
2842
2843#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:3
2844msgid "Invert direction"
2845msgstr "Обръщане на посоката"
2846
2847#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:5
2848msgid "Wavelength"
2849msgstr "Дължина на вълната"
2850
2851#: ../plug-ins/script-fu/scripts/waves-anim.scm.h:6
2852msgid "_Waves..."
2853msgstr "_Вълни..."
2854
2855#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:1
2856msgid ""
2857"Create a new layer filled with a weave effect to be used as an overlay or "
2858"bump map"
2859msgstr ""
2860"Създаване на нов слой, запълнен с ефект на вълнички, за да бъде използван "
2861"като покритие или карта на релефа"
2862
2863#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:2
2864msgid "Ribbon spacing"
2865msgstr "Разстояние между лентичките"
2866
2867#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:3
2868msgid "Ribbon width"
2869msgstr "Ширина на лентичката"
2870
2871#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:4
2872msgid "Shadow darkness"
2873msgstr "Тъмнина на сянката"
2874
2875#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:5
2876msgid "Shadow depth"
2877msgstr "Дълбочина на сянката"
2878
2879#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:6
2880msgid "Thread density"
2881msgstr "Гъстота на нишките"
2882
2883#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:7
2884msgid "Thread intensity"
2885msgstr "Интензитет на нишките"
2886
2887#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:8
2888msgid "Thread length"
2889msgstr "Дължина на нишките"
2890
2891#: ../plug-ins/script-fu/scripts/weave.scm.h:9
2892msgid "_Weave..."
2893msgstr "_Вълна..."
2894
2895#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:1
2896msgid "Bookmark to the GIMP web site"
2897msgstr "Отметка към сайта на GIMP"
2898
2899#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:2
2900msgid "Bookmark to the user manual"
2901msgstr "Препратка към ръководството"
2902
2903#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:3
2904msgid "Create and Use _Selections"
2905msgstr "Създаване и използва на _селекции"
2906
2907#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:4
2908msgid "Create, Open and Save _Files"
2909msgstr "Създаване, отваряне и запазване на _файлове"
2910
2911#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:5
2912msgid "Drawing _Simple Objects"
2913msgstr "Изчертаване на _прости обекти"
2914
2915#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:6
2916msgid "How to Use _Dialogs"
2917msgstr "Как да се ползват _диалогови кутии"
2918
2919#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:7
2920msgid "Plug-in _Registry"
2921msgstr "Регистрация на разширенията"
2922
2923#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:8
2924msgid "Using _Paths"
2925msgstr "Използване на _пътища"
2926
2927#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:9
2928msgid "_Basic Concepts"
2929msgstr "_Основни положения"
2930
2931#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:10
2932msgid "_Developer Web Site"
2933msgstr "_Сайт на създателя"
2934
2935#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:11
2936msgid "_Main Web Site"
2937msgstr "_Главен сайт"
2938
2939#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:12
2940msgid "_Preparing your Images for the Web"
2941msgstr "_Подготвяне на изображенията за Интернет"
2942
2943#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:13
2944msgid "_User Manual Web Site"
2945msgstr "Сайт с _ръководство"
2946
2947#: ../plug-ins/script-fu/scripts/web-browser.scm.h:14
2948msgid "_Working with Digital Camera Photos"
2949msgstr "_Работа с цифрови фотографии"
2950
2951#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:1
2952msgid "Add a subtle translucent 3D effect to the selected region (or alpha)"
2953msgstr ""
2954"Добавяне на лек, прозрачен 3Д ефект към избраната област (или прозрачност)"
2955
2956#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:2
2957msgid "Drop shadow X offset"
2958msgstr "Отместване по хоризонтал на сянката"
2959
2960#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:3
2961msgid "Drop shadow Y offset"
2962msgstr "Отместване по вертикал на сянката"
2963
2964#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:4
2965msgid "Drop shadow blur radius"
2966msgstr "Замъгляване на сянката"
2967
2968#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:5
2969msgid "Drop shadow color"
2970msgstr "Цвят на сянката"
2971
2972#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:6
2973msgid "Drop shadow opacity"
2974msgstr "Плътност на сянката"
2975
2976#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:7
2977msgid "Highlight X offset"
2978msgstr "Отместване по хоризонтал на светлата част"
2979
2980#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:8
2981msgid "Highlight Y offset"
2982msgstr "Отместване по вертикал на светлата част"
2983
2984#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:10
2985msgid "Highlight opacity"
2986msgstr "Плътност на светлата част"
2987
2988#: ../plug-ins/script-fu/scripts/xach-effect.scm.h:12
2989msgid "_Xach-Effect..."
2990msgstr "_Кръстосване..."
2991
2992#~ msgid "/Script-Fu/"
2993#~ msgstr "/Script-Fu/"
2994
2995#~ msgid "This procedure is deprecated! use 'gimp-edit-copy-visible' instead."
2996#~ msgstr ""
2997#~ "Тази процедура не е одобрена! вместо това използвайте 'Редактиране - "
2998#~ "Копиране на видимите'."
2999
3000#~ msgid ""
3001#~ "Round the corners of the current selection (deprecated, use Rounded "
3002#~ "Rectangle)"
3003#~ msgstr ""
3004#~ "Заобля краищата на текущата селекция (неодобрено, използвайте заоблен "
3005#~ "правоъгълник)"
3006
3007#~ msgid "<Toolbox>/Xtns/Languages/Script-Fu"
3008#~ msgstr "<Toolbox>/Разширения/Eзици/Script-Fu"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.