source: extras/f-spot.HEAD.bg.po @ 87

Last change on this file since 87 was 87, checked in by zbrox, 16 years ago

f-spot (extras) slight edition

  • поправени една-две правописни грешки
  • обновен превод

muine (extras) beautify edition

  • поправена е грешката #129
  • поправени са и подобните на #129 грешки
  • навсякъде "изпълнение" е заменено със "слушане"
  • поправено е записа, който е за менюто на "Програма за слушане на музика (Muine)"

goobox (extras) aguuu edition

  • поправена е грешката #148
File size: 41.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of f-spot.
2# Copyright (C) 2005 THE f-spot'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the f-spot package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: f-spot\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-08-01 02:57+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-08-01 12:13+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../f-spot.desktop.in.in.h:1 ../src/f-spot.glade.h:68
22msgid "F-Spot Photo Album"
23msgstr "F-Spot фото албум"
24
25#: ../f-spot.desktop.in.in.h:2
26msgid "Photo Album"
27msgstr "Фото албум"
28
29#: ../libeog/eog-file-selection.c:29 ../libeog/eog-file-selection.c:46
30msgid "By Extension"
31msgstr "По разширение"
32
33#: ../libeog/eog-file-selection.c:30
34msgid "BMP"
35msgstr "BMP"
36
37#: ../libeog/eog-file-selection.c:31
38msgid "GIF"
39msgstr "GIF"
40
41#: ../libeog/eog-file-selection.c:32
42msgid "ICO"
43msgstr "ICO"
44
45#: ../libeog/eog-file-selection.c:33 ../libeog/eog-file-selection.c:48
46msgid "JPEG"
47msgstr "JPEG"
48
49#: ../libeog/eog-file-selection.c:34 ../libeog/eog-file-selection.c:51
50msgid "PNG"
51msgstr "PNG"
52
53#: ../libeog/eog-file-selection.c:35
54msgid "PNM"
55msgstr "PNM"
56
57#: ../libeog/eog-file-selection.c:36
58msgid "RAS"
59msgstr "RAS"
60
61#: ../libeog/eog-file-selection.c:37
62msgid "SVG"
63msgstr "SVG"
64
65#: ../libeog/eog-file-selection.c:38
66msgid "TGA"
67msgstr "TGA"
68
69#: ../libeog/eog-file-selection.c:39
70msgid "TIFF"
71msgstr "TIFF"
72
73#: ../libeog/eog-file-selection.c:40
74msgid "XBM"
75msgstr "XBM"
76
77#: ../libeog/eog-file-selection.c:41 ../libeog/eog-file-selection.c:54
78msgid "XPM"
79msgstr "XPM"
80
81#: ../libeog/eog-file-selection.c:207
82msgid "Unsupported file format."
83msgstr "Неподдържан файлов формат."
84
85#: ../libeog/eog-file-selection.c:225
86msgid "Determine File Type:"
87msgstr "Определяне вида на файла:"
88
89#: ../libeog/eog-file-selection.c:268
90msgid "Load Image"
91msgstr "Зареждане на изображение"
92
93#: ../libeog/eog-file-selection.c:274
94msgid "Save Image"
95msgstr "Запазване на изображение"
96
97#: ../libeog/eog-image.c:773
98msgid "No image loaded."
99msgstr "Няма заредено изображение."
100
101#: ../libeog/eog-image.c:780
102msgid "Can't save non local files."
103msgstr "Не може да се запазват не-локални файлове."
104
105#: ../libeog/eog-image.c:803
106msgid "Unsupported image type for saving."
107msgstr "Неподдържан за запис вид изображение"
108
109#: ../libeog/image-view.c:2110
110msgid "interpolation type"
111msgstr "вид на интерполацията"
112
113#: ../libeog/image-view.c:2111
114msgid "the type of interpolation to use"
115msgstr "вида на интерполацията, която да се използва"
116
117#: ../libeog/image-view.c:2117 ../libeog/image-view.c:2124
118msgid "check type"
119msgstr "вид проверка"
120
121#: ../libeog/image-view.c:2118
122msgid "the type of chequering to use"
123msgstr "вида на шахматния шаблон"
124
125#: ../libeog/image-view.c:2125
126msgid "the size of chequers to use"
127msgstr "размера на шахматния шаблон, който да се използва"
128
129#: ../libeog/image-view.c:2131
130msgid "dither"
131msgstr "дифузия"
132
133#: ../libeog/image-view.c:2132
134msgid "dither type"
135msgstr "вид дифузия"
136
137#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:445
138msgid "File not found"
139msgstr "Файлът не е открит"
140
141#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:468
142#, c-format
143msgid "Unknown transform type %d"
144msgstr "Непознат вид трансформация - %d"
145
146#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:476
147msgid "Operation failed"
148msgstr "Операцията пропадна"
149
150#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:65
151msgid "Preview"
152msgstr "Преглед"
153
154#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:67
155msgid "Path"
156msgstr "Път"
157
158#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:69 ../src/f-spot.glade.h:71
159msgid "File"
160msgstr "Файл"
161
162#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:71 ../src/FolderExport.cs:638
163msgid "Index"
164msgstr "Индекс"
165
166#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:87
167msgid "Downloading Previews"
168msgstr "Сваляне на прегледи"
169
170#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:95
171#, csharp-format
172msgid "Downloading Preview of {0}"
173msgstr "Сваляне на преглед на {0}"
174
175#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:147
176msgid "Unknown destination."
177msgstr "Непозната целева папка"
178
179#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:148
180msgid ""
181"When copying files from a camera you must select a valid destination on the "
182"local filesystem"
183msgstr ""
184"Когато копирате файлове от фотоапарат, трябва да изберете валидна дестинация "
185"на локалната файлова система."
186
187#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:166
188msgid "Unable to create directory."
189msgstr "Неуспех при създаването на папка."
190
191#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:167
192#, csharp-format
193msgid ""
194"Error \"{0}\" while creating directory \"{1}\".  Check that the path and "
195"permissions are correct and try again"
196msgstr ""
197"Грешка „{0}“ при създаване на папката „{1}“.  Проверете пътя и правата и "
198"опитайте отново."
199
200#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:188 ../src/CDExport.cs:139
201#: ../src/VfsExport.cs:196
202msgid "Transferring Pictures"
203msgstr "Прехвърляне на снимки"
204
205#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:211
206#, csharp-format
207msgid "Copying file {0} of {1}"
208msgstr "Копиране на файл {0} от общо {1}"
209
210#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:221
211msgid "Done Copying Files"
212msgstr "Копирането на файловете приключи"
213
214#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:223
215msgid "Download Complete"
216msgstr "Свалянето на файловете приключи"
217
218#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:228
219msgid "Error transferring file"
220msgstr "Грешка при пренасянето на файла"
221
222#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:249
223#, csharp-format
224msgid "Transferring \"{0}\" from camera"
225msgstr "Пренасяне на снимка „{0}“ от камера"
226
227#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:270
228msgid "Select Destination"
229msgstr "Избор на целева папка"
230
231#: ../src/CameraSelectionDialog.cs:27 ../src/StockIcons.cs:27
232msgid "Camera"
233msgstr "Фотоапарат"
234
235#: ../src/CameraSelectionDialog.cs:28
236msgid "Port"
237msgstr "Порт"
238
239#: ../src/CDExport.cs:57
240#, csharp-format
241msgid "Transferring picture \"{0}\" To CD"
242msgstr "Пренасяне на снимка „{0}“ на CD"
243
244#: ../src/CDExport.cs:59 ../src/FlickrExport.cs:96 ../src/GalleryExport.cs:421
245#: ../src/ProgressDialog.cs:75 ../src/VfsExport.cs:88
246#, csharp-format
247msgid "{0} of {1}"
248msgstr "{0} от общо {1}"
249
250#: ../src/CDExport.cs:71 ../src/FlickrExport.cs:101 ../src/FolderExport.cs:167
251#: ../src/GalleryExport.cs:436 ../src/VfsExport.cs:115
252msgid "Done Sending Photos"
253msgstr "Изпращането приключено"
254
255#: ../src/CDExport.cs:73 ../src/FolderExport.cs:169 ../src/VfsExport.cs:117
256msgid "Transfer Complete"
257msgstr "Прехвърлянето е завършено"
258
259#: ../src/CDExport.cs:79 ../src/FolderExport.cs:174 ../src/VfsExport.cs:122
260msgid "Error While Transferring"
261msgstr "Грешка при прехвърлянето"
262
263#: ../src/CDExport.cs:84 ../src/FolderExport.cs:182 ../src/VfsExport.cs:130
264msgid "Error Transferring"
265msgstr "Грешка при пренасянето"
266
267#: ../src/CDExport.cs:99 ../src/VfsExport.cs:144
268msgid "Error: Error while transferring; Aborting"
269msgstr "Грешка при трансфера - спиране."
270
271#: ../src/CDExport.cs:102 ../src/VfsExport.cs:147
272msgid "Error: File Already Exists; Aborting"
273msgstr "Грешка: Файлът вече съществува - прекъсване"
274
275#: ../src/ColorDialog.cs:145
276msgid "Error saving adjusted photo"
277msgstr "Грешка при запазване ан променената снимка"
278
279#: ../src/ColorDialog.cs:146 ../src/MainWindow.cs:1286 ../src/PhotoView.cs:278
280#, csharp-format
281msgid "Received exception \"{0}\". Unable to save image {1}"
282msgstr "Получи се изключение „{0}“. Не може да се запази изображението {1}"
283
284#: ../src/Exif.cs:226
285msgid "Image Directory"
286msgstr "Папка с изображения"
287
288#: ../src/Exif.cs:228
289msgid "Thumbnail Directory"
290msgstr "Папка за малките изображения за преглед"
291
292#: ../src/Exif.cs:230
293msgid "Exif Directory"
294msgstr "Exif папка"
295
296#: ../src/Exif.cs:232
297msgid "GPS Directory"
298msgstr "GPS папка"
299
300#: ../src/Exif.cs:234
301msgid "InterOperability Directory"
302msgstr "Директория за съвместимост"
303
304#: ../src/Exif.cs:236
305msgid "Unknown Directory"
306msgstr "Непозната папка"
307
308#: ../src/FlickrExport.cs:49
309msgid "Enter Password"
310msgstr "Въведете парола"
311
312#: ../src/FlickrExport.cs:58
313msgid "Enter Password for "
314msgstr "Въведете парола за "
315
316#: ../src/FlickrExport.cs:91 ../src/GalleryExport.cs:417
317#, csharp-format
318msgid "Uploading picture \"{0}\""
319msgstr "Качване на снимка „{0}“"
320
321#: ../src/FlickrExport.cs:103 ../src/GalleryExport.cs:438
322msgid "Upload Complete"
323msgstr "Качването е завършено"
324
325#: ../src/FlickrExport.cs:108
326msgid "Error Uploading To Flickr"
327msgstr "Грешка при качването на Flickr"
328
329#: ../src/FlickrExport.cs:138 ../src/GalleryExport.cs:387
330msgid "Uploading Pictures"
331msgstr "Качване на изображения"
332
333#: ../src/FlickrExport.cs:148
334msgid "Unable to log on."
335msgstr "Не може да се влезне"
336
337#: ../src/FlickrExport.cs:149
338msgid ""
339"F-Spot was unable to log on to Flickr.  Make sure the settings you supplied "
340"are correct."
341msgstr ""
342"F-Spot не успя да влезне във Flickr.  Уверете се, че настройките, който сте "
343"предложили са правилни."
344
345#: ../src/FolderExport.cs:129
346msgid "Building Gallery"
347msgstr "Създаване на галерия"
348
349#: ../src/FolderExport.cs:201
350msgid "Error: Error while transferring, Aborting"
351msgstr "Грешка при трансфера - спиране."
352
353#: ../src/FolderExport.cs:204
354msgid "Error: File Already Exists, Aborting"
355msgstr "Грешка: Файлът вече съществува - прекъсване"
356
357#: ../src/FolderExport.cs:250
358msgid "Transfering Pictures"
359msgstr "Прехвърляне на изображения"
360
361#: ../src/FolderExport.cs:636
362msgid "Prev"
363msgstr "Предишна"
364
365#: ../src/FolderExport.cs:641 ../src/f-spot.glade.h:95
366msgid "Next"
367msgstr "Следващо"
368
369#: ../src/FolderExport.cs:704
370msgid "Gallery generated by "
371msgstr "Галерията е генерирана от "
372
373#: ../src/FolderExport.cs:736
374msgid "Pages:"
375msgstr "Страници:"
376
377#: ../src/FullScreenView.cs:100
378msgid "Exit fullscreen"
379msgstr "Изход от пълен екран"
380
381#: ../src/f-spot.glade.h:1
382msgid "\n"
383msgstr "\n"
384
385#: ../src/f-spot.glade.h:3
386msgid " "
387msgstr " "
388
389#: ../src/f-spot.glade.h:4
390msgid "..."
391msgstr "..."
392
393#: ../src/f-spot.glade.h:5
394msgid "<b></b>"
395msgstr "<b></b>"
396
397#: ../src/f-spot.glade.h:6
398msgid "<b>Account</b>"
399msgstr "<b>Абонамент</b>"
400
401#: ../src/f-spot.glade.h:7
402msgid "<b>Album</b>"
403msgstr "<b>Албум</b>"
404
405#: ../src/f-spot.glade.h:8
406msgid "<b>Color Temperature</b>"
407msgstr "<b>Температура на цвета</b>"
408
409#: ../src/f-spot.glade.h:9
410msgid "<b>Destination</b>"
411msgstr "<b>Местонахождение</b>"
412
413#: ../src/f-spot.glade.h:10
414msgid "<b>End Date</b>"
415msgstr "<b>Крайна дата</b>"
416
417#: ../src/f-spot.glade.h:11
418msgid "<b>Export Method</b>"
419msgstr "<b>Метод на изнасяне</b>"
420
421#: ../src/f-spot.glade.h:12
422msgid "<b>Exposure</b>"
423msgstr "<b>Експонация</b>"
424
425#: ../src/f-spot.glade.h:13
426msgid "<b>From Image</b>"
427msgstr "<b>От изображение</b>"
428
429#: ../src/f-spot.glade.h:14
430msgid "<b>Gallery</b>"
431msgstr "<b>Галерия</b>"
432
433#: ../src/f-spot.glade.h:15
434msgid "<b>Histogram</b>"
435msgstr "<b>Хистограма</b>"
436
437#: ../src/f-spot.glade.h:16
438msgid "<b>Items to Burn</b>"
439msgstr "<b>Изображения за запис</b>"
440
441#: ../src/f-spot.glade.h:17
442msgid "<b>Photograph Layout</b>"
443msgstr "<b>Изглед на фотографията</b>"
444
445#: ../src/f-spot.glade.h:18
446msgid "<b>Photos</b>"
447msgstr "<b>Снимки</b>"
448
449#: ../src/f-spot.glade.h:19
450msgid "<b>Predefined</b>"
451msgstr "<b>Предварителн определено</b>"
452
453#: ../src/f-spot.glade.h:20
454msgid "<b>Preview</b>"
455msgstr "<b>Преглед</b>"
456
457#: ../src/f-spot.glade.h:21
458msgid "<b>Printer Details</b>"
459msgstr "<b>Информация за принтера</b>"
460
461#: ../src/f-spot.glade.h:22
462msgid "<b>Start Date</b>"
463msgstr "<b>Начална дата</b>"
464
465#: ../src/f-spot.glade.h:23
466msgid "<b>Style</b>"
467msgstr "<b>Стил</b>"
468
469#: ../src/f-spot.glade.h:24
470msgid "<small> </small>"
471msgstr "<small> </small>"
472
473#: ../src/f-spot.glade.h:25
474msgid "<small></small>"
475msgstr "<small></small>"
476
477#: ../src/f-spot.glade.h:26
478msgid "<span weight='bold' size='larger'>Error Connecting to Gallery</span>\n"
479msgstr ""
480"<span weight='bold' size='larger'>Грешка при свързване с галерията</span>\n"
481
482#: ../src/f-spot.glade.h:28
483msgid "Ad_just Color..."
484msgstr "Настройване на цвета..."
485
486#: ../src/f-spot.glade.h:29
487msgid "Adjust Color"
488msgstr "Настройване на цвета"
489
490#: ../src/f-spot.glade.h:30
491msgid "Arranged _By"
492msgstr "Подредени по"
493
494#: ../src/f-spot.glade.h:31
495msgid "Attach Tag:"
496msgstr "Прикачане на етикет:"
497
498#: ../src/f-spot.glade.h:32
499msgid "Border:"
500msgstr "Граница:"
501
502#: ../src/f-spot.glade.h:33
503msgid "Brightness:"
504msgstr "Яркост:"
505
506#: ../src/f-spot.glade.h:34 ../src/StockIcons.cs:26
507msgid "Browse"
508msgstr "Разглеждане"
509
510#: ../src/f-spot.glade.h:35
511msgid "Browse Previously Scheduled Files"
512msgstr "Разглеждане на предишно насрочени файлове"
513
514#: ../src/f-spot.glade.h:36
515msgid "CD"
516msgstr "Диск"
517
518#: ../src/f-spot.glade.h:37
519msgid "Camera Selection"
520msgstr "Избор на фотоапарат"
521
522#: ../src/f-spot.glade.h:38
523msgid "Caption:"
524msgstr "Текст:"
525
526#: ../src/f-spot.glade.h:39
527msgid "Category:"
528msgstr "Категория:"
529
530#: ../src/f-spot.glade.h:40
531msgid "Co_nfigure"
532msgstr "Настройки"
533
534#: ../src/f-spot.glade.h:41
535msgid "Contrast:"
536msgstr "Контраст:"
537
538#: ../src/f-spot.glade.h:42
539msgid "Copy Files To: "
540msgstr "Копиране на файлове в:"
541
542#: ../src/f-spot.glade.h:43
543msgid "Create CD"
544msgstr "Създаване на CD"
545
546#: ../src/f-spot.glade.h:44
547msgid "Create New _Category..."
548msgstr "Създаване на нова категория..."
549
550#: ../src/f-spot.glade.h:45
551msgid "Create New _Tag..."
552msgstr "Създаване на нов етикет..."
553
554#: ../src/f-spot.glade.h:46
555msgid "Create _new version..."
556msgstr "Създаване на нова версия..."
557
558#: ../src/f-spot.glade.h:47
559msgid "Crop Photo to Fit"
560msgstr ""
561"Изрязване на част от\n"
562"снимката, за да пасне"
563
564#: ../src/f-spot.glade.h:48
565msgid "Description:"
566msgstr "Описание:"
567
568#: ../src/f-spot.glade.h:49
569msgid "Destination Temp"
570msgstr "Временна целева директория"
571
572#: ../src/f-spot.glade.h:50
573msgid "Directory"
574msgstr "Папка"
575
576#: ../src/f-spot.glade.h:51
577msgid "Display Side_bar"
578msgstr "Показване на страничния панел"
579
580#: ../src/f-spot.glade.h:52
581msgid "Display T_ags"
582msgstr "Показване на етикетите"
583
584#: ../src/f-spot.glade.h:53
585msgid "Display _Dates"
586msgstr "Показване на датите"
587
588#: ../src/f-spot.glade.h:54
589msgid "Display _Timeline"
590msgstr "Показване на времевата линия"
591
592#: ../src/f-spot.glade.h:55
593msgid "E-Mail:"
594msgstr "Адрес на ел. поща:"
595
596#: ../src/f-spot.glade.h:56
597msgid "E_xport To CD..."
598msgstr "Изнасяне на CD..."
599
600#: ../src/f-spot.glade.h:57
601msgid "Edit Tag Icon"
602msgstr "Редакция на иконата за етикет"
603
604#: ../src/f-spot.glade.h:58
605msgid "Export"
606msgstr "Изнасяне"
607
608#: ../src/f-spot.glade.h:59
609msgid "Export Tags and Categories"
610msgstr "Изнасяне на етикети и категории"
611
612#: ../src/f-spot.glade.h:60
613msgid "Export tags and categories"
614msgstr "Изнасяне на етикети и категории"
615
616#: ../src/f-spot.glade.h:61
617msgid "Export titles and comments"
618msgstr "Изнасяне на заглавията и коментарите"
619
620#: ../src/f-spot.glade.h:62
621msgid "Export to Album:"
622msgstr "Изнасяне към албум:"
623
624#: ../src/f-spot.glade.h:63
625msgid "Export to Original"
626msgstr "Изнасяне към оригинала"
627
628#: ../src/f-spot.glade.h:64
629msgid "Export to _Flickr..."
630msgstr "Изнасяне към _Flickr..."
631
632#: ../src/f-spot.glade.h:65
633msgid "Export to _Folder..."
634msgstr "Изнасяне към _папка..."
635
636#: ../src/f-spot.glade.h:66
637msgid "Export to _Web Gallery..."
638msgstr "Изнасяне към галерия в интернет"
639
640#: ../src/f-spot.glade.h:67
641msgid "F-Spot"
642msgstr "F-Spot"
643
644#: ../src/f-spot.glade.h:69
645msgid "F-Spot Photo Viewer"
646msgstr "Преглед на снимки F-Spot"
647
648#: ../src/f-spot.glade.h:70
649msgid "F-Spot View"
650msgstr "F-Spot преглед"
651
652#: ../src/f-spot.glade.h:72
653msgid "Fin_d"
654msgstr "Търсене"
655
656#: ../src/f-spot.glade.h:73
657msgid "Find by _Tag"
658msgstr "Търсене по етикет"
659
660#: ../src/f-spot.glade.h:74
661msgid "Flikr"
662msgstr "Flikr"
663
664#: ../src/f-spot.glade.h:75
665msgid "Folder Export"
666msgstr "Изнасяне на папка"
667
668#: ../src/f-spot.glade.h:76
669msgid "Folder URI:"
670msgstr "URI на папка:"
671
672#: ../src/f-spot.glade.h:77
673msgid ""
674"Full Page\n"
675"Standard - 4x6"
676msgstr ""
677"Пълна страница\n"
678"Стандартна - 4x6"
679
680#: ../src/f-spot.glade.h:79 ../src/StockIcons.cs:30
681msgid "Fullscreen"
682msgstr "Пълен екран"
683
684#: ../src/f-spot.glade.h:80
685msgid "Gallery"
686msgstr "Галерия"
687
688#: ../src/f-spot.glade.h:81
689msgid "Gallery Name:"
690msgstr "Име на галерията:"
691
692#: ../src/f-spot.glade.h:82
693msgid "Gallery:"
694msgstr "Галерия:"
695
696#: ../src/f-spot.glade.h:83
697msgid ""
698"Hairline\n"
699"0.25\"\n"
700"0.5\"\n"
701"1\"\n"
702msgstr ""
703"Косъм\n"
704"0.25 инча\n"
705"0.5 инча\n"
706"1 инча\n"
707
708#: ../src/f-spot.glade.h:88
709msgid "Hue:"
710msgstr "Отенък:"
711
712#: ../src/f-spot.glade.h:89
713msgid "Icon:"
714msgstr "Икона:"
715
716#: ../src/f-spot.glade.h:90
717msgid "Import"
718msgstr "Внасяне"
719
720#: ../src/f-spot.glade.h:91
721msgid "Import Source:"
722msgstr "Внасяне на източник:"
723
724#: ../src/f-spot.glade.h:92
725msgid "Import files after copy."
726msgstr "Внасяне на файловете след копиране"
727
728#: ../src/f-spot.glade.h:93
729msgid "Import from C_amera..."
730msgstr "Внасяне от _фотоапарат"
731
732#: ../src/f-spot.glade.h:94
733msgid "Include subdirectories."
734msgstr "Включително и подпапките"
735
736#: ../src/f-spot.glade.h:96
737msgid ""
738"None\n"
739"Title\n"
740"Filename\n"
741"Date\n"
742"Photo Details"
743msgstr ""
744"Няма\n"
745"Заглавие\n"
746"Име на файла\n"
747"Дата\n"
748"Информация за снимката"
749
750#: ../src/f-spot.glade.h:101
751msgid "Number of Copies:"
752msgstr "Брой на копията:"
753
754#: ../src/f-spot.glade.h:102
755msgid "Open album in browser when done uploading"
756msgstr "Отваряне на албума в браузъра при приключване на качването"
757
758#: ../src/f-spot.glade.h:103
759msgid "Open destination when done exporting."
760msgstr "Отваряне на папката при приключване на изнасянето"
761
762#: ../src/f-spot.glade.h:104
763msgid "Page 1 of 3"
764msgstr "Страница 1 от 3"
765
766#: ../src/f-spot.glade.h:105
767msgid "Password:"
768msgstr "Парола:"
769
770#: ../src/f-spot.glade.h:106
771msgid "Pause"
772msgstr "Пауза"
773
774#: ../src/f-spot.glade.h:107
775msgid "Photo 0 of 0"
776msgstr "Снимка 0 от 0"
777
778#: ../src/f-spot.glade.h:108
779msgid "Photo Source:"
780msgstr "Източник на фотография:"
781
782#: ../src/f-spot.glade.h:109
783msgid "PhotoSize:"
784msgstr "Размер на снимката:"
785
786#: ../src/f-spot.glade.h:110
787msgid "Plain Files."
788msgstr "Обикновени файлове"
789
790#: ../src/f-spot.glade.h:111
791msgid "Please verify that the settings for this gallery are correct."
792msgstr "Уверете се, че настройките за тази галерия са правилни."
793
794#: ../src/f-spot.glade.h:112
795msgid "Prefix: "
796msgstr "Префикс:"
797
798#: ../src/f-spot.glade.h:113
799msgid "Previous"
800msgstr "Предишно"
801
802#: ../src/f-spot.glade.h:114
803msgid "Print Crop Marks"
804msgstr "Отпечатване на маркетите подрязване"
805
806#: ../src/f-spot.glade.h:115
807msgid "Rem_ove Tag"
808msgstr "Премахване на етикет"
809
810#: ../src/f-spot.glade.h:116
811msgid "Resize to: "
812msgstr "Преоразмеряване към: "
813
814#: ../src/f-spot.glade.h:117 ../src/StockIcons.cs:35
815msgid "Rotate _Left"
816msgstr "Завъртане на ляво"
817
818#: ../src/f-spot.glade.h:118 ../src/StockIcons.cs:36
819msgid "Rotate _Right"
820msgstr "Завъртане на дясно"
821
822#: ../src/f-spot.glade.h:119
823msgid "Saturation:"
824msgstr "Наситеност:"
825
826#: ../src/f-spot.glade.h:120
827msgid "Scale images to no larger than: "
828msgstr ""
829"Скалиране на изображенията\n"
830"да са не по-големи от:"
831
832#: ../src/f-spot.glade.h:121
833msgid "Select Files To Copy From Camera..."
834msgstr "Избор на файлове, които да се копират от фотоапарата..."
835
836#: ../src/f-spot.glade.h:122
837msgid "Select Tags..."
838msgstr "Избор на етикети..."
839
840#: ../src/f-spot.glade.h:123
841msgid "Select _All"
842msgstr "Избор на всичко"
843
844#: ../src/f-spot.glade.h:124
845msgid "Select _None"
846msgstr "Отизбиране на всичко"
847
848#: ../src/f-spot.glade.h:125
849msgid "Select a tag..."
850msgstr "Избор на етикет..."
851
852#: ../src/f-spot.glade.h:126
853msgid "Select the camera you want to transfer files from."
854msgstr "Изберете камерата, от която искате да копирате файлове."
855
856#: ../src/f-spot.glade.h:127
857msgid "Selected Camera: "
858msgstr "Избран фотоапарат: "
859
860#: ../src/f-spot.glade.h:128
861msgid ""
862"Selection\n"
863"Gallery\n"
864"Viewport"
865msgstr ""
866"Избор\n"
867"Галерия\n"
868"Изглед"
869
870#: ../src/f-spot.glade.h:131
871msgid "Send _Mail..."
872msgstr "Изпращане на поща..."
873
874#: ../src/f-spot.glade.h:132
875msgid "Set _Date Range..."
876msgstr "Поставяне на времевия обхват"
877
878#: ../src/f-spot.glade.h:133
879msgid "Set as _Background"
880msgstr "Поставяне за фон"
881
882#: ../src/f-spot.glade.h:134
883msgid "Show or hide the side pane"
884msgstr "Показване или скриване на страничния панел"
885
886#: ../src/f-spot.glade.h:135
887msgid "Show or hide the toolbar"
888msgstr "Показване или скриване на лентата с инструментите"
889
890#: ../src/f-spot.glade.h:136
891msgid "Side _pane"
892msgstr "Страничен _панел"
893
894#: ../src/f-spot.glade.h:137 ../src/StockIcons.cs:31
895msgid "Slideshow"
896msgstr "Прожекция"
897
898#: ../src/f-spot.glade.h:138
899msgid "Source Temp"
900msgstr "Временна директория източник"
901
902#: ../src/f-spot.glade.h:139
903msgid "Strip Image Metadata"
904msgstr "Махане на метаинформацията на изображението"
905
906#: ../src/f-spot.glade.h:140
907msgid "Strip metadata"
908msgstr "Махане на метаинформацията"
909
910#: ../src/f-spot.glade.h:141 ../src/TagCommands.cs:295
911msgid "Tag name:"
912msgstr "Име на етикет:"
913
914#: ../src/f-spot.glade.h:142
915msgid "Toolbar"
916msgstr "Лента с инструменти"
917
918#: ../src/f-spot.glade.h:143
919msgid "URI:"
920msgstr "URI:"
921
922#: ../src/f-spot.glade.h:144
923msgid "URL:"
924msgstr "URL:"
925
926#: ../src/f-spot.glade.h:145
927msgid "Use Original."
928msgstr "Използване на оригинала"
929
930#: ../src/f-spot.glade.h:146
931msgid "Use static HTML."
932msgstr "Използване на статичен HTML код"
933
934#: ../src/f-spot.glade.h:147
935msgid "Username:"
936msgstr "Потребителско име:"
937
938#: ../src/f-spot.glade.h:148
939msgid "View"
940msgstr "Преглед"
941
942#: ../src/f-spot.glade.h:149
943msgid "View photos in browser when done uploading"
944msgstr "Показване на снимките в браузъра при приключване на качването"
945
946#: ../src/f-spot.glade.h:150
947msgid "Virtual Filesystem"
948msgstr "Виртуална файлова система"
949
950#: ../src/f-spot.glade.h:151
951msgid "Will print Using: US Letter size on Generic Postscript"
952msgstr "Ще се отпечата на: размер US писмо с Generic Postscript"
953
954#: ../src/f-spot.glade.h:152
955msgid "Write only these Items to CD"
956msgstr "Записване само на тези обекти на диска"
957
958#: ../src/f-spot.glade.h:153
959msgid "Zoom _In"
960msgstr "Увеличаване"
961
962#: ../src/f-spot.glade.h:154
963msgid "Zoom _Out"
964msgstr "Намаляне"
965
966#: ../src/f-spot.glade.h:155
967msgid "_Attach Tag"
968msgstr "Прикачване на етикет"
969
970#: ../src/f-spot.glade.h:156
971msgid "_Attach Tag To Selection"
972msgstr "Прикачване на етикет към избраното"
973
974#: ../src/f-spot.glade.h:157
975msgid "_Clear Date Range"
976msgstr "Изчистване на времевия обхват"
977
978#: ../src/f-spot.glade.h:158
979msgid "_Close"
980msgstr "Затваряне"
981
982#: ../src/f-spot.glade.h:159
983msgid "_Delete Selected Tag"
984msgstr "Изтриване на избрания етикет"
985
986#: ../src/f-spot.glade.h:160
987msgid "_Delete Version"
988msgstr "Изтриване на версията"
989
990#: ../src/f-spot.glade.h:161
991msgid "_Delete from Drive"
992msgstr "Изтриване от диска"
993
994#: ../src/f-spot.glade.h:162
995msgid "_Directory"
996msgstr "Папка"
997
998#: ../src/f-spot.glade.h:163
999msgid "_EXIF Data"
1000msgstr "_EXIF информация"
1001
1002#: ../src/f-spot.glade.h:164
1003msgid "_Edit Selected Tag..."
1004msgstr "Редакция на избрания етикет..."
1005
1006#: ../src/f-spot.glade.h:165
1007msgid "_Export"
1008msgstr "Изнасяне"
1009
1010#: ../src/f-spot.glade.h:166
1011msgid "_Fullscreen"
1012msgstr "Пълен екран"
1013
1014#: ../src/f-spot.glade.h:167
1015msgid "_Import..."
1016msgstr "Внасяне..."
1017
1018#: ../src/f-spot.glade.h:168
1019msgid "_Large"
1020msgstr "Голямо"
1021
1022#: ../src/f-spot.glade.h:169
1023msgid "_Medium"
1024msgstr "Средно"
1025
1026#: ../src/f-spot.glade.h:170
1027msgid "_Month"
1028msgstr "Месец"
1029
1030#: ../src/f-spot.glade.h:171
1031msgid "_Print..."
1032msgstr "Принтиране"
1033
1034#: ../src/f-spot.glade.h:172
1035msgid "_Remove From Catalog"
1036msgstr "Премахване от каталога"
1037
1038#: ../src/f-spot.glade.h:173
1039msgid "_Remove Tag From Selection"
1040msgstr "Премахване на етикет от избраното"
1041
1042#: ../src/f-spot.glade.h:174
1043msgid "_Rename Version"
1044msgstr "Преименуване на версията"
1045
1046#: ../src/f-spot.glade.h:175
1047msgid "_Sharpen..."
1048msgstr "Изостряне на изображението"
1049
1050#: ../src/f-spot.glade.h:176
1051msgid "_Size"
1052msgstr "Размер"
1053
1054#: ../src/f-spot.glade.h:177
1055msgid "_Slideshow"
1056msgstr "Прожекция"
1057
1058#: ../src/f-spot.glade.h:178
1059msgid "_Small"
1060msgstr "Малки"
1061
1062#: ../src/f-spot.glade.h:179
1063msgid "_Tags"
1064msgstr "Етикети"
1065
1066#: ../src/f-spot.glade.h:180
1067msgid "_Update Thumbnail"
1068msgstr "Обновяване на малкото изображение"
1069
1070#: ../src/f-spot.glade.h:181
1071msgid "_Version"
1072msgstr "Версия"
1073
1074#: ../src/f-spot.glade.h:182
1075msgid "_View"
1076msgstr "Преглед"
1077
1078#: ../src/f-spot.glade.h:183
1079msgid "dialog1"
1080msgstr "прозорец1"
1081
1082#: ../src/f-spot.glade.h:184
1083msgid "pixels"
1084msgstr "пиксела"
1085
1086#: ../src/f-spot.glade.h:185
1087msgid "x"
1088msgstr "x"
1089
1090#: ../src/GalleryExport.cs:442
1091msgid "Error Uploading To Gallery"
1092msgstr "Грешка при качване в галерията"
1093
1094#: ../src/GalleryExport.cs:474
1095msgid "(No Gallery)"
1096msgstr "(няма галерия)"
1097
1098#: ../src/GalleryExport.cs:531
1099msgid "(Not Connected)"
1100msgstr "(Няма осъществена връзка)"
1101
1102#: ../src/GalleryExport.cs:532
1103msgid "(No Albums)"
1104msgstr "(няма албуми)"
1105
1106#: ../src/ImportCommand.cs:27
1107msgid "Select Folder"
1108msgstr "Избор на папка"
1109
1110#: ../src/ImportCommand.cs:203
1111msgid "(No Cameras Detected)"
1112msgstr "Няма засечени фотоапарати."
1113
1114#. Gtk.Menu menu = new Gtk.Menu();
1115#: ../src/ImportCommand.cs:583
1116msgid "Select Tag"
1117msgstr "Избор на етикет"
1118
1119#: ../src/ImportCommand.cs:648
1120msgid "Directory does not exist."
1121msgstr "Папката не съществува."
1122
1123#: ../src/ImportCommand.cs:649
1124#, csharp-format
1125msgid ""
1126"The directory you selected \"{0}\" does not exist.  Please choose a "
1127"different directory"
1128msgstr "Папката, която сте избрали „{0}“ не съществува.  Изберете друга папка."
1129
1130#: ../src/InfoBox.cs:70 ../src/PhotoVersionCommands.cs:55
1131msgid "Name:"
1132msgstr "Име:"
1133
1134#: ../src/InfoBox.cs:72
1135msgid "Version:"
1136msgstr "Версия:"
1137
1138#: ../src/InfoBox.cs:74
1139msgid "Date:"
1140msgstr "Дата:"
1141
1142#: ../src/InfoBox.cs:76
1143msgid "Size:"
1144msgstr "Размер:"
1145
1146#: ../src/InfoBox.cs:78
1147msgid "Exposure:"
1148msgstr "Експонация:"
1149
1150#: ../src/InfoBox.cs:156
1151msgid "(None)"
1152msgstr "(няма)"
1153
1154#: ../src/InfoDisplay.cs:110
1155msgid "No EXIF info available"
1156msgstr "Няма налични EXIF данни"
1157
1158#: ../src/MainWindow.cs:939
1159msgid "No cameras detected."
1160msgstr "Няма засечени фотоапарати."
1161
1162#: ../src/MainWindow.cs:940
1163msgid ""
1164"F-Spot was unable to find any cameras attached to this system.  Double check "
1165"that the camera is connected and has power"
1166msgstr ""
1167"F-Spot не успя да намери фотоапарати включени към компютъра.  Уверете се, че "
1168"фотоапарата е свързан към компютъра и че е включен."
1169
1170#: ../src/MainWindow.cs:967
1171msgid "Error connecting to camera"
1172msgstr "Грешка при свързване с фотоапарата"
1173
1174#: ../src/MainWindow.cs:968
1175#, csharp-format
1176msgid "Received error \"{0}\" while connecting to camera"
1177msgstr "Получи се грешка „{0}“ при свързването с фотоапарата"
1178
1179#. Translators should localize the following string
1180#. * which will give them credit in the About box.
1181#. * E.g. "Martin Willemoes Hansen"
1182#: ../src/MainWindow.cs:1098
1183msgid "translator-credits"
1184msgstr ""
1185"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1186"\n"
1187"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1188"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1189"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1190
1191#: ../src/MainWindow.cs:1232
1192msgid "Unsharp Mask"
1193msgstr "Нерязко маркиране"
1194
1195#: ../src/MainWindow.cs:1241
1196msgid "Amount:"
1197msgstr "Количество:"
1198
1199#: ../src/MainWindow.cs:1242
1200msgid "Radius:"
1201msgstr "Радиус:"
1202
1203#: ../src/MainWindow.cs:1243
1204msgid "Threshold:"
1205msgstr "Праг:"
1206
1207#: ../src/MainWindow.cs:1285
1208msgid "Error saving sharpened photo"
1209msgstr "Грешка при запазване на изостреното изображение."
1210
1211#: ../src/MainWindow.cs:1504
1212#, csharp-format
1213msgid "Delete the selected photo permanently?"
1214msgid_plural "Delete the {0} selected photos permanently?"
1215msgstr[0] "Изтриване на избраната снимка за постоянно?"
1216msgstr[1] "Изтриване на {0}те избрани снимки за постоянно?"
1217
1218#: ../src/MainWindow.cs:1508
1219msgid "This deletes all versions of the selected photo from your drive."
1220"This deletes all versions of the selected photos from your drive."
1221msgstr "Това изтрива всички версии на избраната снимка от диска Ви."
1222
1223#: ../src/MainWindow.cs:1511
1224msgid "_Delete photo"
1225msgid_plural "_Delete photos"
1226msgstr[0] "Изтриване на снимката"
1227msgstr[1] "Изтриване на снимките"
1228
1229#: ../src/MainWindow.cs:1529
1230#, csharp-format
1231msgid "Remove the selected photo from F-Spot?"
1232msgid_plural "Remove the {0} selected photos from F-Spot?"
1233msgstr[0] "Премахване на избраната снимка от каталога?"
1234msgstr[1] "Премахване на {0}те избрани снимки от каталога?"
1235
1236#: ../src/MainWindow.cs:1534
1237msgid ""
1238"If you remove photos from the F-Spot catalog all tag information will be "
1239"lost. The photos remain on your computer and can be imported into F-Spot "
1240"again."
1241msgstr ""
1242"Ако премахнете снимки от каталога всичките етикети ще бъдат загубени. Самите "
1243"снимки остават на вашия компютър и могат по-късно да се внесат във F-Spot "
1244"отново."
1245
1246#: ../src/MainWindow.cs:1535
1247msgid "_Remove from Catalog"
1248msgstr "Премахване от каталога"
1249
1250#: ../src/MainWindow.cs:1559
1251#, csharp-format
1252msgid "Delete the selected tag?"
1253msgid_plural "Delete the {0} selected tags?"
1254msgstr[0] "Изтриване на избрания етикет?"
1255msgstr[1] "Изтриване на избраните {0} етикети?"
1256
1257#: ../src/MainWindow.cs:1564
1258msgid "If you delete a tag, all associations with photos are lost."
1259msgstr "Ако изтриете етикет, всички връзки със снимките ще се загубят."
1260
1261#: ../src/MainWindow.cs:1565
1262msgid "_Delete tag"
1263msgid_plural "_Delete tags"
1264msgstr[0] "Изтриване на етикет"
1265msgstr[1] "Изтриване на етикети"
1266
1267#: ../src/PhotoPopup.cs:30
1268msgid "Copy Image Location"
1269msgstr "Копиране местоположението на снимката"
1270
1271#: ../src/PhotoPopup.cs:42
1272msgid "Remove From Catalog"
1273msgstr "Премахване от каталога"
1274
1275#: ../src/PhotoPopup.cs:44
1276msgid "Delete From Drive"
1277msgstr "Изтриване от хард диска"
1278
1279#.
1280#. FIXME TagMenu is ugly.
1281#.
1282#: ../src/PhotoPopup.cs:52
1283msgid "Attach Tag"
1284msgstr "Прикачане на етикет"
1285
1286#.
1287#. FIXME finish the IPhotoSelection stuff and move the activate handler into the class
1288#. this current method is way too complicated.
1289#.
1290#: ../src/PhotoPopup.cs:62
1291msgid "Remove Tag"
1292msgstr "Премахване на етикет"
1293
1294#: ../src/PhotoStore.cs:287
1295#, csharp-format
1296msgid "Modified"
1297msgid_plural "Modified ({0})"
1298msgstr[0] "Променена"
1299msgstr[1] "Променена"
1300
1301#. Note that the original version is never stored in the photo_versions table in the
1302#. database.
1303#: ../src/PhotoStore.cs:384
1304msgid "Original"
1305msgstr "Оригинал"
1306
1307#. Fixme this should really set parent menu
1308#. items insensitve
1309#: ../src/PhotoTagMenu.cs:72
1310msgid "(No Tags)"
1311msgstr "(няма етикет)"
1312
1313#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:54
1314msgid "Create New Version"
1315msgstr "Създаване на нова версия"
1316
1317#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:59
1318msgid "Rename Version"
1319msgstr "Преименуване на версията"
1320
1321#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:60
1322msgid "New name:"
1323msgstr "Ново име:"
1324
1325#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:126
1326msgid "Really Delete?"
1327msgstr "Наистина ли да се изтрие?"
1328
1329#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:132
1330#, csharp-format
1331msgid "Really delete version \"{0}\"?"
1332msgstr "Наистина ли да се изтрие версията „{0}“?"
1333
1334#: ../src/PhotoVersionMenu.cs:84
1335msgid "(No Edits)"
1336msgstr "(няма редакции)"
1337
1338#: ../src/PhotoView.cs:94
1339msgid "No Constraint"
1340msgstr "Няма ограничители"
1341
1342#: ../src/PhotoView.cs:95
1343msgid "4 x 3 (Book)"
1344msgstr "4 x 3 (Книга)"
1345
1346#: ../src/PhotoView.cs:96
1347msgid "4 x 6 (Postcard)"
1348msgstr "4 x 6 (Картичка)"
1349
1350#: ../src/PhotoView.cs:97
1351msgid "5 x 7 (L, 2L)"
1352msgstr "5 x 7 (L, 2L)"
1353
1354#: ../src/PhotoView.cs:98
1355msgid "8 x 10"
1356msgstr "8 x 10"
1357
1358#: ../src/PhotoView.cs:99
1359msgid "4 x 3 Portrait (Book)"
1360msgstr "4 x 3 Портрет (Книга)"
1361
1362#: ../src/PhotoView.cs:100
1363msgid "4 x 6 Portrait (Postcard)"
1364msgstr "4 x 6 Портрет (Картичка)"
1365
1366#: ../src/PhotoView.cs:101
1367msgid "5 x 7 Portrait (L, 2L)"
1368msgstr "5 x 7 Портрет (L, 2L)"
1369
1370#: ../src/PhotoView.cs:102
1371msgid "8 x 10 Portrait"
1372msgstr "8 x 10 Портрет"
1373
1374#: ../src/PhotoView.cs:103
1375msgid "Square"
1376msgstr "Квадрат"
1377
1378#: ../src/PhotoView.cs:277
1379msgid "Error editing photo"
1380msgstr "Грешка при редактиране на изображението"
1381
1382#: ../src/PhotoView.cs:471
1383msgid "Crop image to selected area"
1384msgstr "Изрязване на изображението до избрания регион"
1385
1386#: ../src/PhotoView.cs:472
1387msgid "Remove redeye from selected area"
1388msgstr "Премахване на ефекта „червени очи“ от избрания регион"
1389
1390#: ../src/PhotoView.cs:473
1391msgid "Adjust the image colors"
1392msgstr "Настройване на цвета"
1393
1394#: ../src/RotateCommand.cs:56
1395#, csharp-format
1396msgid "Received exception \"{0}\" while rotating image {1}"
1397msgstr "Получи се грешка „{0}“ при завъртане на изображението {1}."
1398
1399#: ../src/RotateCommand.cs:61
1400msgid "Unknown Error while Rotating Image."
1401msgstr "Непозната грешка при завъртане на изображението."
1402
1403#: ../src/RotateCommand.cs:74
1404msgid "Rotating pictures"
1405msgstr "Завъртане на изображения"
1406
1407#: ../src/RotateCommand.cs:84
1408#, csharp-format
1409msgid "Rotating picture \"{0}\""
1410msgstr "Завъртане на сникмата „{0}“"
1411
1412#: ../src/RotateCommand.cs:115
1413#, csharp-format
1414msgid "Unable to rotate image"
1415msgid_plural "Unable to rotate {0} images"
1416msgstr[0] "Не може да се завърти изображението"
1417msgstr[1] "Не може да се завъртят {0} изображения."
1418
1419#: ../src/RotateCommand.cs:119
1420#, csharp-format
1421msgid ""
1422"The image could not be rotated because it is on a read only file system or "
1423"media such as a CDROM.  Please check the permissions and try again"
1424"{0} images could not be rotated because they are on a read only file system "
1425"or media such as a CDROM.  Please check the permissions and try again"
1426msgstr ""
1427"Изображението не може да бъде завъртяно, защото се намира на файлова система "
1428"с права само за четене или на носител като CDROM. Проверете привилегиите и "
1429"опитайте пак."
1430"{0} изображения не може да бъдат завъртени, защото се намират на файлова "
1431"система с права само за четене или на носител като CDROM. Проверете "
1432"привилегиите и опитайте пак."
1433
1434#: ../src/StockIcons.cs:28
1435msgid "Crop"
1436msgstr "Изрязване"
1437
1438#: ../src/StockIcons.cs:29
1439msgid "Edit Image"
1440msgstr "Редакция на изображението"
1441
1442#: ../src/StockIcons.cs:32
1443msgid "Logo"
1444msgstr "Лого"
1445
1446#: ../src/StockIcons.cs:33
1447msgid "Question"
1448msgstr "Въпрос"
1449
1450#: ../src/StockIcons.cs:34
1451msgid "Reduce Red-Eye"
1452msgstr "Премахване на ефекта „Червени очи“"
1453
1454#: ../src/StockIcons.cs:37
1455msgid "Loading"
1456msgstr "Зареждане"
1457
1458#: ../src/StockIcons.cs:38
1459msgid "Near"
1460msgstr "Близо"
1461
1462#: ../src/StockIcons.cs:39
1463msgid "Far"
1464msgstr "Далече"
1465
1466#: ../src/TagCommands.cs:46
1467msgid "(No categories)"
1468msgstr "(няма категории)"
1469
1470#: ../src/TagCommands.cs:80 ../src/TagCommands.cs:217
1471msgid "This name is already in use"
1472msgstr "Това име е вече заето"
1473
1474#: ../src/TagCommands.cs:129 ../src/TagPopup.cs:20
1475msgid "Create New Tag"
1476msgstr "Създаване на нов етикет"
1477
1478#: ../src/TagCommands.cs:130
1479msgid "Name of new tag:"
1480msgstr "Име за новия етикет:"
1481
1482#: ../src/TagCommands.cs:133 ../src/TagPopup.cs:22
1483msgid "Create New Category"
1484msgstr "Създаване на нова категория"
1485
1486#: ../src/TagCommands.cs:134
1487msgid "Name of new category:"
1488msgstr "Име на новата категория:"
1489
1490#: ../src/TagCommands.cs:291
1491msgid "Edit Category"
1492msgstr "Редакция на категорията"
1493
1494#: ../src/TagCommands.cs:292
1495msgid "Category name:"
1496msgstr "Име на категорията:"
1497
1498#: ../src/TagCommands.cs:294 ../src/TagPopup.cs:27
1499msgid "Edit Tag"
1500msgstr "Редакция на етикет"
1501
1502#: ../src/TagCommands.cs:382
1503#, csharp-format
1504msgid "Photo {0} of {1}"
1505msgstr "Снимка {0} от общо {1}"
1506
1507#: ../src/TagCommands.cs:409
1508#, csharp-format
1509msgid "Edit icon For category {0}"
1510msgstr "Редактиране на икона за категорията {0}"
1511
1512#: ../src/TagCommands.cs:411
1513#, csharp-format
1514msgid "Edit icon for tag {0}"
1515msgstr "Редакция на иконата за етикет {0}"
1516
1517#: ../src/TagPopup.cs:30
1518msgid "Delete Tag"
1519msgstr "Изтриване на етикет"
1520
1521#: ../src/TagPopup.cs:35
1522msgid "Attach Tag To Selection"
1523msgstr "Прикачване на етикет към избраното"
1524
1525#: ../src/TagPopup.cs:38
1526msgid "Remove Tag From Selection"
1527msgstr "Премахване на етикет от избраните"
1528
1529#: ../src/Util.cs:270
1530msgid "There was an error invoking the external handler"
1531msgstr "Грешка при стартирането на външна програма за обработка"
1532
1533#: ../src/Util.cs:271
1534#, csharp-format
1535msgid ""
1536"Received error:\n"
1537"\"{0}\"\n"
1538msgstr ""
1539"Получена е грешка:\n"
1540"„{0}“\n"
1541
1542#: ../src/QueryDisplay.cs:29
1543msgid "Find: "
1544msgstr "Търсене:"
1545
1546#: ../src/QueryDisplay.cs:44
1547msgid "No matching images found "
1548msgstr "Няма открити съвпадения "
1549
1550#: ../src/VfsExport.cs:77
1551#, csharp-format
1552msgid "Scaling picture \"{0}\""
1553msgstr "Скалиране на снимката „{0}“"
1554
1555#: ../src/VfsExport.cs:84
1556#, csharp-format
1557msgid "Transferring picture \"{0}\""
1558msgstr "Пренасяне на снимка „{0}“"
1559
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.