source: extras/f-spot.HEAD.bg.po @ 46

Last change on this file since 46 was 46, checked in by zbrox, 16 years ago

f-spot (extras) fotki edition

  • обновен е превода
  • поправена е секцията "относно" по приетата спецификация
File size: 41.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of f-spot.
2# Copyright (C) 2005 THE f-spot'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the f-spot package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: f-spot\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2005-07-21 02:58+0000\n"
13"PO-Revision-Date: 2005-07-21 10:47+0300\n"
14"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
20
21#: ../f-spot.desktop.in.in.h:1 ../src/f-spot.glade.h:68
22msgid "F-Spot Photo Album"
23msgstr "F-Spot фото албум"
24
25#: ../f-spot.desktop.in.in.h:2
26msgid "Photo Album"
27msgstr "Фото албум"
28
29#: ../libeog/eog-file-selection.c:29 ../libeog/eog-file-selection.c:46
30msgid "By Extension"
31msgstr "По разширение"
32
33#: ../libeog/eog-file-selection.c:30
34msgid "BMP"
35msgstr "BMP"
36
37#: ../libeog/eog-file-selection.c:31
38msgid "GIF"
39msgstr "GIF"
40
41#: ../libeog/eog-file-selection.c:32
42msgid "ICO"
43msgstr "ICO"
44
45#: ../libeog/eog-file-selection.c:33 ../libeog/eog-file-selection.c:48
46msgid "JPEG"
47msgstr "JPEG"
48
49#: ../libeog/eog-file-selection.c:34 ../libeog/eog-file-selection.c:51
50msgid "PNG"
51msgstr "PNG"
52
53#: ../libeog/eog-file-selection.c:35
54msgid "PNM"
55msgstr "PNM"
56
57#: ../libeog/eog-file-selection.c:36
58msgid "RAS"
59msgstr "RAS"
60
61#: ../libeog/eog-file-selection.c:37
62msgid "SVG"
63msgstr "SVG"
64
65#: ../libeog/eog-file-selection.c:38
66msgid "TGA"
67msgstr "TGA"
68
69#: ../libeog/eog-file-selection.c:39
70msgid "TIFF"
71msgstr "TIFF"
72
73#: ../libeog/eog-file-selection.c:40
74msgid "XBM"
75msgstr "XBM"
76
77#: ../libeog/eog-file-selection.c:41 ../libeog/eog-file-selection.c:54
78msgid "XPM"
79msgstr "XPM"
80
81#: ../libeog/eog-file-selection.c:207
82msgid "Unsupported file format."
83msgstr "Неподдържан файлов формат."
84
85#: ../libeog/eog-file-selection.c:225
86msgid "Determine File Type:"
87msgstr "Определяне вида на файла:"
88
89#: ../libeog/eog-file-selection.c:268
90msgid "Load Image"
91msgstr "Зареждане на изображение"
92
93#: ../libeog/eog-file-selection.c:274
94msgid "Save Image"
95msgstr "Запазване на изображение"
96
97#: ../libeog/eog-image.c:773
98msgid "No image loaded."
99msgstr "Няма заредено изображение."
100
101#: ../libeog/eog-image.c:780
102msgid "Can't save non local files."
103msgstr "Не може да се запазват не-локални файлове."
104
105#: ../libeog/eog-image.c:803
106msgid "Unsupported image type for saving."
107msgstr "Неподдържан за запис вид изображение"
108
109#: ../libeog/image-view.c:2110
110msgid "interpolation type"
111msgstr "вид на интерполацията"
112
113#: ../libeog/image-view.c:2111
114msgid "the type of interpolation to use"
115msgstr "вида на интерполацията, която да се използва"
116
117#: ../libeog/image-view.c:2117 ../libeog/image-view.c:2124
118msgid "check type"
119msgstr "вид проверка"
120
121#: ../libeog/image-view.c:2118
122msgid "the type of chequering to use"
123msgstr "вида на шахматния шаблон"
124
125#: ../libeog/image-view.c:2125
126msgid "the size of chequers to use"
127msgstr "размера на шахматния шаблон, който да се използва"
128
129#: ../libeog/image-view.c:2131
130msgid "dither"
131msgstr "дифузия"
132
133#: ../libeog/image-view.c:2132
134msgid "dither type"
135msgstr "вид дифузия"
136
137#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:445
138msgid "File not found"
139msgstr "Файлът не е открит"
140
141#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:468
142#, c-format
143msgid "Unknown transform type %d"
144msgstr "Непознат вид трансформация - %d"
145
146#: ../libfspot/f-jpeg-utils.c:476
147msgid "Operation failed"
148msgstr "Операцията пропадна"
149
150#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:65
151msgid "Preview"
152msgstr "Преглед"
153
154#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:67
155msgid "Path"
156msgstr "Път"
157
158#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:69 ../src/f-spot.glade.h:71
159msgid "File"
160msgstr "Файл"
161
162#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:71 ../src/FolderExport.cs:635
163msgid "Index"
164msgstr "Индекс"
165
166#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:87
167msgid "Downloading Previews"
168msgstr "Сваляне на прегледи"
169
170#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:95
171#, csharp-format
172msgid "Downloading Preview of {0}"
173msgstr "Сваляне на преглед на {0}"
174
175#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:147
176msgid "Unknown destination."
177msgstr "Непозната целева папка"
178
179#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:148
180msgid ""
181"When copying files from a camera you must select a valid destination on the "
182"local filesystem"
183msgstr ""
184"Когато копирате файлове от фотоапарат, трябва да изберете валидна дестинация "
185"на локалната файлова система."
186
187#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:166
188msgid "Unable to create directory."
189msgstr "Неуспех при създаването на папка."
190
191#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:167
192#, csharp-format
193msgid ""
194"Error \"{0}\" while creating directory \"{1}\".  Check that the path and "
195"permissions are correct and try again"
196msgstr ""
197"Грешка \"{0}\" при създаване на папката \"{1}\".  Проверете пътя и "
198"правата и опитайте отново."
199
200#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:188 ../src/CDExport.cs:139
201msgid "Transferring Pictures"
202msgstr "Прехвърляне на снимки"
203
204#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:211
205#, csharp-format
206msgid "Copying file {0} of {1}"
207msgstr "Копиране на файл {0} от общо {1}"
208
209#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:221
210msgid "Done Copying Files"
211msgstr "Копирането на файловете приключи"
212
213#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:223
214msgid "Download Complete"
215msgstr "Свалянето на файловете приключи"
216
217#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:228
218msgid "Error transferring file"
219msgstr "Грешка при пренасянето на файла"
220
221#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:249
222#, csharp-format
223msgid "Transferring \"{0}\" from camera"
224msgstr "Пренасяне на снимка \"{0}\" от камера"
225
226#: ../src/CameraFileSelectionDialog.cs:270
227msgid "Select Destination"
228msgstr "Избор на целева папка"
229
230#: ../src/CameraSelectionDialog.cs:27 ../src/StockIcons.cs:27
231msgid "Camera"
232msgstr "Фотоапарат"
233
234#: ../src/CameraSelectionDialog.cs:28
235msgid "Port"
236msgstr "Порт"
237
238#: ../src/CDExport.cs:57
239#, csharp-format
240msgid "Transferring picture \"{0}\" To CD"
241msgstr "Пренасяне на снимка \"{0}\" на CD"
242
243#: ../src/CDExport.cs:59 ../src/FlickrExport.cs:96 ../src/GalleryExport.cs:421
244#: ../src/ProgressDialog.cs:75
245#, csharp-format
246msgid "{0} of {1}"
247msgstr "{0} от общо {1}"
248
249#: ../src/CDExport.cs:71 ../src/FlickrExport.cs:101 ../src/FolderExport.cs:167
250#: ../src/GalleryExport.cs:436
251msgid "Done Sending Photos"
252msgstr "Изпращането приключено"
253
254#: ../src/CDExport.cs:73 ../src/FolderExport.cs:169
255msgid "Transfer Complete"
256msgstr "Прехвърлянето е завършено"
257
258#: ../src/CDExport.cs:79 ../src/FolderExport.cs:174
259msgid "Error While Transferring"
260msgstr "Грешка при прехвърлянето"
261
262#: ../src/CDExport.cs:84 ../src/FolderExport.cs:182
263msgid "Error Transferring"
264msgstr "Грешка при пренасянето"
265
266#: ../src/CDExport.cs:99
267msgid "Error: Error while transferring; Aborting"
268msgstr "Грешка при трансфера - спиране."
269
270#: ../src/CDExport.cs:102
271msgid "Error: File Already Exists; Aborting"
272msgstr "Грешка: Файлът вече съществува - прекъсване"
273
274#: ../src/ColorDialog.cs:145
275msgid "Error saving adjusted photo"
276msgstr "Грешка при запазване ан променената снимка"
277
278#: ../src/ColorDialog.cs:146 ../src/MainWindow.cs:1281 ../src/PhotoView.cs:278
279#, csharp-format
280msgid "Received exception \"{0}\". Unable to save image {1}"
281msgstr "Получи се изключение \"{0}\". Не може да се запази изображението {1}"
282
283#: ../src/Exif.cs:226
284msgid "Image Directory"
285msgstr "Папка с изображения"
286
287#: ../src/Exif.cs:228
288msgid "Thumbnail Directory"
289msgstr "Папка за малките изображения за преглед"
290
291#: ../src/Exif.cs:230
292msgid "Exif Directory"
293msgstr "Exif папка"
294
295#: ../src/Exif.cs:232
296msgid "GPS Directory"
297msgstr "GPS папка"
298
299#: ../src/Exif.cs:234
300msgid "InterOperability Directory"
301msgstr ""
302
303#: ../src/Exif.cs:236
304msgid "Unknown Directory"
305msgstr "Непозната папка"
306
307#: ../src/FlickrExport.cs:49
308msgid "Enter Password"
309msgstr "Въведете парола"
310
311#: ../src/FlickrExport.cs:58
312msgid "Enter Password for "
313msgstr "Въведете парола за "
314
315#: ../src/FlickrExport.cs:91 ../src/GalleryExport.cs:417
316#, csharp-format
317msgid "Uploading picture \"{0}\""
318msgstr "Качване на снимка \"{0}\""
319
320#: ../src/FlickrExport.cs:103 ../src/GalleryExport.cs:438
321msgid "Upload Complete"
322msgstr "Качването е завършено"
323
324#: ../src/FlickrExport.cs:108
325msgid "Error Uploading To Flickr"
326msgstr "Грешка при качването на Flickr"
327
328#: ../src/FlickrExport.cs:138 ../src/GalleryExport.cs:387
329msgid "Uploading Pictures"
330msgstr "Качване на изображения"
331
332#: ../src/FlickrExport.cs:148
333msgid "Unable to log on."
334msgstr "Не може да се влезне"
335
336#: ../src/FlickrExport.cs:149
337msgid ""
338"F-Spot was unable to log on to Flickr.  Make sure the settings you supplied "
339"are correct."
340msgstr ""
341"F-Spot не успя да влезне във Flickr.  Уверете се, че настройките, който сте "
342"предложили са правилни."
343
344#: ../src/FolderExport.cs:129
345msgid "Building Gallery"
346msgstr "Създаване на галерия"
347
348#: ../src/FolderExport.cs:201
349msgid "Error: Error while transferring, Aborting"
350msgstr "Грешка при трансфера - спиране."
351
352#: ../src/FolderExport.cs:204
353msgid "Error: File Already Exists, Aborting"
354msgstr "Грешка: Файлът вече съществува - прекъсване"
355
356#: ../src/FolderExport.cs:250
357msgid "Transfering Pictures"
358msgstr "Прехвърляне на изображения"
359
360#: ../src/FolderExport.cs:633
361msgid "Prev"
362msgstr "Предишна"
363
364#: ../src/FolderExport.cs:638 ../src/f-spot.glade.h:95
365msgid "Next"
366msgstr "Следващо"
367
368#: ../src/FolderExport.cs:701
369msgid "Gallery generated by "
370msgstr "Галерията е генерирана от "
371
372#: ../src/FolderExport.cs:733
373msgid "Pages:"
374msgstr "Страници:"
375
376#: ../src/FullScreenView.cs:100
377msgid "Exit fullscreen"
378msgstr "Изход от пълен екран"
379
380#: ../src/f-spot.glade.h:1
381msgid "\n"
382msgstr "\n"
383
384#: ../src/f-spot.glade.h:3
385msgid " "
386msgstr " "
387
388#: ../src/f-spot.glade.h:4
389msgid "..."
390msgstr "..."
391
392#: ../src/f-spot.glade.h:5
393msgid "<b></b>"
394msgstr "<b></b>"
395
396#: ../src/f-spot.glade.h:6
397msgid "<b>Account</b>"
398msgstr "<b>Абонамент</b>"
399
400#: ../src/f-spot.glade.h:7
401msgid "<b>Album</b>"
402msgstr "<b>Албум</b>"
403
404#: ../src/f-spot.glade.h:8
405msgid "<b>Color Temperature</b>"
406msgstr "<b>Температура на цвета</b>"
407
408#: ../src/f-spot.glade.h:9
409msgid "<b>Destination</b>"
410msgstr "<b>Местонахождение</b>"
411
412#: ../src/f-spot.glade.h:10
413msgid "<b>End Date</b>"
414msgstr "<b>Крайна дата</b>"
415
416#: ../src/f-spot.glade.h:11
417msgid "<b>Export Method</b>"
418msgstr "<b>Метод на изнасяне</b>"
419
420#: ../src/f-spot.glade.h:12
421msgid "<b>Exposure</b>"
422msgstr "<b>Експонация</b>"
423
424#: ../src/f-spot.glade.h:13
425msgid "<b>From Image</b>"
426msgstr "<b>От изображение</b>"
427
428#: ../src/f-spot.glade.h:14
429msgid "<b>Gallery</b>"
430msgstr "<b>Галерия</b>"
431
432#: ../src/f-spot.glade.h:15
433msgid "<b>Histogram</b>"
434msgstr "<b>Хистограма</b>"
435
436#: ../src/f-spot.glade.h:16
437msgid "<b>Items to Burn</b>"
438msgstr "<b>Изображения за запис</b>"
439
440#: ../src/f-spot.glade.h:17
441msgid "<b>Photograph Layout</b>"
442msgstr "<b>Изглед на фотографията</b>"
443
444#: ../src/f-spot.glade.h:18
445msgid "<b>Photos</b>"
446msgstr "<b>Снимки</b>"
447
448#: ../src/f-spot.glade.h:19
449msgid "<b>Predefined</b>"
450msgstr "<b>Предварителн определено</b>"
451
452#: ../src/f-spot.glade.h:20
453msgid "<b>Preview</b>"
454msgstr "<b>Преглед</b>"
455
456#: ../src/f-spot.glade.h:21
457msgid "<b>Printer Details</b>"
458msgstr "<b>Информация за принтера</b>"
459
460#: ../src/f-spot.glade.h:22
461msgid "<b>Start Date</b>"
462msgstr "<b>Начална дата</b>"
463
464#: ../src/f-spot.glade.h:23
465msgid "<b>Style</b>"
466msgstr "<b>Стил</b>"
467
468#: ../src/f-spot.glade.h:24
469msgid "<small> </small>"
470msgstr "<small> </small>"
471
472#: ../src/f-spot.glade.h:25
473msgid "<small></small>"
474msgstr "<small></small>"
475
476#: ../src/f-spot.glade.h:26
477msgid "<span weight='bold' size='larger'>Error Connecting to Gallery</span>\n"
478msgstr "<span weight='bold' size='larger'>Грешка при свързване с галерията</span>\n"
479
480#: ../src/f-spot.glade.h:28
481msgid "Ad_just Color..."
482msgstr "Настройване на цвета..."
483
484#: ../src/f-spot.glade.h:29
485msgid "Adjust Color"
486msgstr "Настройване на цвета"
487
488#: ../src/f-spot.glade.h:30
489msgid "Arranged _By"
490msgstr "Подредени по"
491
492#: ../src/f-spot.glade.h:31
493msgid "Attach Tag:"
494msgstr "Прикачане на етикет:"
495
496#: ../src/f-spot.glade.h:32
497msgid "Border:"
498msgstr "Граница:"
499
500#: ../src/f-spot.glade.h:33
501msgid "Brightness:"
502msgstr "Яркост:"
503
504#: ../src/f-spot.glade.h:34 ../src/StockIcons.cs:26
505msgid "Browse"
506msgstr "Разглеждане"
507
508#: ../src/f-spot.glade.h:35
509msgid "Browse Previously Scheduled Files"
510msgstr "Разглеждане на предишно насрочени файлове"
511
512#: ../src/f-spot.glade.h:36
513msgid "CD"
514msgstr "Диск"
515
516#: ../src/f-spot.glade.h:37
517msgid "Camera Selection"
518msgstr "Избор на фотоапарат"
519
520#: ../src/f-spot.glade.h:38
521msgid "Caption:"
522msgstr "Текст:"
523
524#: ../src/f-spot.glade.h:39
525msgid "Category:"
526msgstr "Категория:"
527
528#: ../src/f-spot.glade.h:40
529msgid "Co_nfigure"
530msgstr "Настройки"
531
532#: ../src/f-spot.glade.h:41
533msgid "Contrast:"
534msgstr "Контраст:"
535
536#: ../src/f-spot.glade.h:42
537msgid "Copy Files To: "
538msgstr "Копиране на файлове в:"
539
540#: ../src/f-spot.glade.h:43
541msgid "Create CD"
542msgstr "Създаване на CD"
543
544#: ../src/f-spot.glade.h:44
545msgid "Create New _Category..."
546msgstr "Създаване на нова категория..."
547
548#: ../src/f-spot.glade.h:45
549msgid "Create New _Tag..."
550msgstr "Създаване на нов етикет..."
551
552#: ../src/f-spot.glade.h:46
553msgid "Create _new version..."
554msgstr "Създаване на нова версия..."
555
556#: ../src/f-spot.glade.h:47
557msgid "Crop Photo to Fit"
558msgstr ""
559"Изрязване на част от\n"
560"снимката, за да пасне"
561
562#: ../src/f-spot.glade.h:48
563msgid "Description:"
564msgstr "Описание:"
565
566#: ../src/f-spot.glade.h:49
567msgid "Destination Temp"
568msgstr "Временна целева директория"
569
570#: ../src/f-spot.glade.h:50
571msgid "Directory"
572msgstr "Папка"
573
574#: ../src/f-spot.glade.h:51
575msgid "Display Side_bar"
576msgstr "Показване на страничния панел"
577
578#: ../src/f-spot.glade.h:52
579msgid "Display T_ags"
580msgstr "Показване на етикетите"
581
582#: ../src/f-spot.glade.h:53
583msgid "Display _Dates"
584msgstr "Показване на датите"
585
586#: ../src/f-spot.glade.h:54
587msgid "Display _Timeline"
588msgstr "Показване на времевата линия"
589
590#: ../src/f-spot.glade.h:55
591msgid "E-Mail:"
592msgstr "Адрес на ел. поща:"
593
594#: ../src/f-spot.glade.h:56
595msgid "E_xport To CD..."
596msgstr "Изнасяне на CD..."
597
598#: ../src/f-spot.glade.h:57
599msgid "Edit Tag Icon"
600msgstr "Редакция на иконата за етикет"
601
602#: ../src/f-spot.glade.h:58
603msgid "Export"
604msgstr "Изнасяне"
605
606#: ../src/f-spot.glade.h:59
607msgid "Export Tags and Categories"
608msgstr "Изнасяне на етикети и категории"
609
610#: ../src/f-spot.glade.h:60
611msgid "Export tags and categories"
612msgstr "Изнасяне на етикети и категории"
613
614#: ../src/f-spot.glade.h:61
615msgid "Export titles and comments"
616msgstr "Изнасяне на заглавията и коментарите"
617
618#: ../src/f-spot.glade.h:62
619msgid "Export to Album:"
620msgstr "Изнасяне към албум:"
621
622#: ../src/f-spot.glade.h:63
623msgid "Export to Original"
624msgstr "Изнасяне към оригинала"
625
626#: ../src/f-spot.glade.h:64
627msgid "Export to _Flickr..."
628msgstr "Изнасяне към _Flickr..."
629
630#: ../src/f-spot.glade.h:65
631msgid "Export to _Folder..."
632msgstr "Изнасяне към _папка..."
633
634#: ../src/f-spot.glade.h:66
635msgid "Export to _Web Gallery..."
636msgstr "Изнасяне към галерия в интернет"
637
638#: ../src/f-spot.glade.h:67
639msgid "F-Spot"
640msgstr "F-Spot"
641
642#: ../src/f-spot.glade.h:69
643msgid "F-Spot Photo Viewer"
644msgstr "Преглед на снимки F-Spot"
645
646#: ../src/f-spot.glade.h:70
647msgid "F-Spot View"
648msgstr "F-Spot преглед"
649
650#: ../src/f-spot.glade.h:72
651msgid "Fin_d"
652msgstr "Търсене"
653
654#: ../src/f-spot.glade.h:73
655msgid "Find by _Tag"
656msgstr "Търсене по етикет"
657
658#: ../src/f-spot.glade.h:74
659msgid "Flikr"
660msgstr "Flikr"
661
662#: ../src/f-spot.glade.h:75
663msgid "Folder Export"
664msgstr "Изнасяне на папка"
665
666#: ../src/f-spot.glade.h:76
667msgid "Folder URI:"
668msgstr "URI на папка:"
669
670#: ../src/f-spot.glade.h:77
671msgid ""
672"Full Page\n"
673"Standard - 4x6"
674msgstr ""
675"Пълна страница\n"
676"Стандартна - 4x6"
677
678#: ../src/f-spot.glade.h:79 ../src/StockIcons.cs:30
679msgid "Fullscreen"
680msgstr "Пълен екран"
681
682#: ../src/f-spot.glade.h:80
683msgid "Gallery"
684msgstr "Галерия"
685
686#: ../src/f-spot.glade.h:81
687msgid "Gallery Name:"
688msgstr "Име на галерията:"
689
690#: ../src/f-spot.glade.h:82
691msgid "Gallery:"
692msgstr "Галерия:"
693
694#: ../src/f-spot.glade.h:83
695msgid ""
696"Hairline\n"
697"0.25\"\n"
698"0.5\"\n"
699"1\"\n"
700msgstr ""
701"Косъм\n"
702"0.25 инча\n"
703"0.5 инча\n"
704"1 инча\n"
705
706#: ../src/f-spot.glade.h:88
707msgid "Hue:"
708msgstr "Отенък:"
709
710#: ../src/f-spot.glade.h:89
711msgid "Icon:"
712msgstr "Икона:"
713
714#: ../src/f-spot.glade.h:90
715msgid "Import"
716msgstr "Внасяне"
717
718#: ../src/f-spot.glade.h:91
719msgid "Import Source:"
720msgstr "Внасяне на източник:"
721
722#: ../src/f-spot.glade.h:92
723msgid "Import files after copy."
724msgstr "Внасяне на файловете след копиране"
725
726#: ../src/f-spot.glade.h:93
727msgid "Import from C_amera..."
728msgstr "Внасяне от _фотоапарат"
729
730#: ../src/f-spot.glade.h:94
731msgid "Include subdirectories."
732msgstr "Включително и подпапките"
733
734#: ../src/f-spot.glade.h:96
735msgid ""
736"None\n"
737"Title\n"
738"Filename\n"
739"Date\n"
740"Photo Details"
741msgstr ""
742"Няма\n"
743"Заглавие\n"
744"Име на файла\n"
745"Дата\n"
746"Информация за снимката"
747
748#: ../src/f-spot.glade.h:101
749msgid "Number of Copies:"
750msgstr "Брой на копията:"
751
752#: ../src/f-spot.glade.h:102
753msgid "Open album in browser when done uploading"
754msgstr "Отваряне на албума в браузъра при приключване на качването"
755
756#: ../src/f-spot.glade.h:103
757msgid "Open destination when done exporting."
758msgstr "Отваряне на папката при приключване на изнасянето"
759
760#: ../src/f-spot.glade.h:104
761msgid "Page 1 of 3"
762msgstr "Страница 1 от 3"
763
764#: ../src/f-spot.glade.h:105
765msgid "Password:"
766msgstr "Парола:"
767
768#: ../src/f-spot.glade.h:106
769msgid "Pause"
770msgstr "Пауза"
771
772#: ../src/f-spot.glade.h:107
773msgid "Photo 0 of 0"
774msgstr "Снимка 0 от 0"
775
776#: ../src/f-spot.glade.h:108
777msgid "Photo Source:"
778msgstr "Източник на фотография:"
779
780#: ../src/f-spot.glade.h:109
781msgid "PhotoSize:"
782msgstr "Размер на снимката:"
783
784#: ../src/f-spot.glade.h:110
785msgid "Plain Files."
786msgstr "Обикновени файлове"
787
788#: ../src/f-spot.glade.h:111
789msgid "Please verify that the settings for this gallery are correct."
790msgstr "Уверете се, че настройките за тази галерия са правилни."
791
792#: ../src/f-spot.glade.h:112
793msgid "Prefix: "
794msgstr "Префикс:"
795
796#: ../src/f-spot.glade.h:113
797msgid "Previous"
798msgstr "Предишно"
799
800#: ../src/f-spot.glade.h:114
801msgid "Print Crop Marks"
802msgstr "Отпечатване на маркетите подрязване"
803
804#: ../src/f-spot.glade.h:115
805msgid "Rem_ove Tag"
806msgstr "Премахване на етикет"
807
808#: ../src/f-spot.glade.h:116
809msgid "Resize to: "
810msgstr "Преоразмеряване към: "
811
812#: ../src/f-spot.glade.h:117 ../src/StockIcons.cs:35
813msgid "Rotate _Left"
814msgstr "Завъртане на ляво"
815
816#: ../src/f-spot.glade.h:118 ../src/StockIcons.cs:36
817msgid "Rotate _Right"
818msgstr "Завъртане на дясно"
819
820#: ../src/f-spot.glade.h:119
821msgid "Saturation:"
822msgstr "Наситеност:"
823
824#: ../src/f-spot.glade.h:120
825msgid "Scale images to no larger than: "
826msgstr ""
827"Скалиране на изображенията\n"
828"да са не по-големи от:"
829
830#: ../src/f-spot.glade.h:121
831msgid "Select Files To Copy From Camera..."
832msgstr "Избор на файлове, които да се копират от фотоапарата..."
833
834#: ../src/f-spot.glade.h:122
835msgid "Select Tags..."
836msgstr "Избор на етикети..."
837
838#: ../src/f-spot.glade.h:123
839msgid "Select _All"
840msgstr "Избор на всичко"
841
842#: ../src/f-spot.glade.h:124
843msgid "Select _None"
844msgstr "Отизбиране на всичко"
845
846#: ../src/f-spot.glade.h:125
847msgid "Select a tag..."
848msgstr "Избор на етикет..."
849
850#: ../src/f-spot.glade.h:126
851msgid "Select the camera you want to transfer files from."
852msgstr "Изберете камерата, от която искате да копирате файлове."
853
854#: ../src/f-spot.glade.h:127
855msgid "Selected Camera: "
856msgstr "Избран фотоапарат: "
857
858#: ../src/f-spot.glade.h:128
859msgid ""
860"Selection\n"
861"Gallery\n"
862"Viewport"
863msgstr ""
864"Избор\n"
865"Галерия\n"
866"Изглед"
867
868#: ../src/f-spot.glade.h:131
869msgid "Send _Mail..."
870msgstr "Изпращане на поща..."
871
872#: ../src/f-spot.glade.h:132
873msgid "Set _Date Range..."
874msgstr "Поставяне на времевия обхват"
875
876#: ../src/f-spot.glade.h:133
877msgid "Set as _Background"
878msgstr "Поставяне за фон"
879
880#: ../src/f-spot.glade.h:134
881msgid "Show or hide the side pane"
882msgstr "Показване или скриване на страничния панел"
883
884#: ../src/f-spot.glade.h:135
885msgid "Show or hide the toolbar"
886msgstr "Показване или скриване на лентата с инструментите"
887
888#: ../src/f-spot.glade.h:136
889msgid "Side _pane"
890msgstr "Страничен _панел"
891
892#: ../src/f-spot.glade.h:137 ../src/StockIcons.cs:31
893msgid "Slideshow"
894msgstr "Прожекция"
895
896#: ../src/f-spot.glade.h:138
897msgid "Source Temp"
898msgstr "Временна директория източник"
899
900#: ../src/f-spot.glade.h:139
901msgid "Strip Image Metadata"
902msgstr "Махане на метаинформацията на изображението"
903
904#: ../src/f-spot.glade.h:140
905msgid "Strip metadata"
906msgstr "Махане на метаинформацията"
907
908#: ../src/f-spot.glade.h:141 ../src/TagCommands.cs:295
909msgid "Tag name:"
910msgstr "Име на етикет:"
911
912#: ../src/f-spot.glade.h:142
913msgid "Toolbar"
914msgstr "Лента с инструменти"
915
916#: ../src/f-spot.glade.h:143
917msgid "URI:"
918msgstr "URI:"
919
920#: ../src/f-spot.glade.h:144
921msgid "URL:"
922msgstr "URL:"
923
924#: ../src/f-spot.glade.h:145
925msgid "Use Original."
926msgstr "Използване на оригинала"
927
928#: ../src/f-spot.glade.h:146
929msgid "Use static HTML."
930msgstr "Използване на статичен HTML код"
931
932#: ../src/f-spot.glade.h:147
933msgid "Username:"
934msgstr "Потребителско име:"
935
936#: ../src/f-spot.glade.h:148
937msgid "View"
938msgstr "Преглед"
939
940#: ../src/f-spot.glade.h:149
941msgid "View photos in browser when done uploading"
942msgstr "Показване на снимките в браузъра при приключване на качването"
943
944#: ../src/f-spot.glade.h:150
945msgid "Virtual Filesystem"
946msgstr "Виртуална файлова система"
947
948#: ../src/f-spot.glade.h:151
949msgid "Will print Using: US Letter size on Generic Postscript"
950msgstr "Ще се отпечата на: размер US писмо с Generic Postscript"
951
952#: ../src/f-spot.glade.h:152
953msgid "Write only these Items to CD"
954msgstr "Записване само на тези обекти на диска"
955
956#: ../src/f-spot.glade.h:153
957msgid "Zoom _In"
958msgstr "Увеличаване"
959
960#: ../src/f-spot.glade.h:154
961msgid "Zoom _Out"
962msgstr "Намаляне"
963
964#: ../src/f-spot.glade.h:155
965msgid "_Attach Tag"
966msgstr "Прикачване на етикет"
967
968#: ../src/f-spot.glade.h:156
969msgid "_Attach Tag To Selection"
970msgstr "Прикачване на етикет към избраното"
971
972#: ../src/f-spot.glade.h:157
973msgid "_Clear Date Range"
974msgstr "Изчистване на времевия обхват"
975
976#: ../src/f-spot.glade.h:158
977msgid "_Close"
978msgstr "Затваряне"
979
980#: ../src/f-spot.glade.h:159
981msgid "_Delete Selected Tag"
982msgstr "Изтриване на избрания етикет"
983
984#: ../src/f-spot.glade.h:160
985msgid "_Delete Version"
986msgstr "Изтриване на версията"
987
988#: ../src/f-spot.glade.h:161
989msgid "_Delete from Drive"
990msgstr "Изтриване от диска"
991
992#: ../src/f-spot.glade.h:162
993msgid "_Directory"
994msgstr "Папка"
995
996#: ../src/f-spot.glade.h:163
997msgid "_EXIF Data"
998msgstr "_EXIF информация"
999
1000#: ../src/f-spot.glade.h:164
1001msgid "_Edit Selected Tag..."
1002msgstr "Редакция на избрания етикет..."
1003
1004#: ../src/f-spot.glade.h:165
1005msgid "_Export"
1006msgstr "Изнасяне"
1007
1008#: ../src/f-spot.glade.h:166
1009msgid "_Fullscreen"
1010msgstr "Пълен екран"
1011
1012#: ../src/f-spot.glade.h:167
1013msgid "_Import..."
1014msgstr "Внасяне..."
1015
1016#: ../src/f-spot.glade.h:168
1017msgid "_Large"
1018msgstr "Голямо"
1019
1020#: ../src/f-spot.glade.h:169
1021msgid "_Medium"
1022msgstr "Средно"
1023
1024#: ../src/f-spot.glade.h:170
1025msgid "_Month"
1026msgstr "Месец"
1027
1028#: ../src/f-spot.glade.h:171
1029msgid "_Print..."
1030msgstr "Принтиране"
1031
1032#: ../src/f-spot.glade.h:172
1033msgid "_Remove From Catalog"
1034msgstr "Премахване от каталога"
1035
1036#: ../src/f-spot.glade.h:173
1037msgid "_Remove Tag From Selection"
1038msgstr "Премахване на етикет от избраното"
1039
1040#: ../src/f-spot.glade.h:174
1041msgid "_Rename Version"
1042msgstr "Преименуване на версията"
1043
1044#: ../src/f-spot.glade.h:175
1045msgid "_Sharpen..."
1046msgstr "Изостряне на изображението"
1047
1048#: ../src/f-spot.glade.h:176
1049msgid "_Size"
1050msgstr "Размер"
1051
1052#: ../src/f-spot.glade.h:177
1053msgid "_Slideshow"
1054msgstr "Прожекция"
1055
1056#: ../src/f-spot.glade.h:178
1057msgid "_Small"
1058msgstr "Малки"
1059
1060#: ../src/f-spot.glade.h:179
1061msgid "_Tags"
1062msgstr "Етикети"
1063
1064#: ../src/f-spot.glade.h:180
1065msgid "_Update Thumbnail"
1066msgstr "Обновяване на малкото изображение"
1067
1068#: ../src/f-spot.glade.h:181
1069msgid "_Version"
1070msgstr "Версия"
1071
1072#: ../src/f-spot.glade.h:182
1073msgid "_View"
1074msgstr "Преглед"
1075
1076#: ../src/f-spot.glade.h:183
1077msgid "dialog1"
1078msgstr "прозорец1"
1079
1080#: ../src/f-spot.glade.h:184
1081msgid "pixels"
1082msgstr "пиксела"
1083
1084#: ../src/f-spot.glade.h:185
1085msgid "x"
1086msgstr "x"
1087
1088#: ../src/GalleryExport.cs:442
1089msgid "Error Uploading To Gallery"
1090msgstr "Грешка при качване в галерията"
1091
1092#: ../src/GalleryExport.cs:474
1093msgid "(No Gallery)"
1094msgstr "(няма галерия)"
1095
1096#: ../src/GalleryExport.cs:531
1097msgid "(Not Connected)"
1098msgstr "(Няма осъществена връзка)"
1099
1100#: ../src/GalleryExport.cs:532
1101msgid "(No Albums)"
1102msgstr "(няма албуми)"
1103
1104#: ../src/ImportCommand.cs:27
1105msgid "Select Folder"
1106msgstr "Избор на папка"
1107
1108#: ../src/ImportCommand.cs:203
1109msgid "(No Cameras Detected)"
1110msgstr "Няма засечени фотоапарати."
1111
1112#. Gtk.Menu menu = new Gtk.Menu();
1113#: ../src/ImportCommand.cs:583
1114msgid "Select Tag"
1115msgstr "Избор на етикет"
1116
1117#: ../src/ImportCommand.cs:648
1118msgid "Directory does not exist."
1119msgstr "Папката не съществува."
1120
1121#: ../src/ImportCommand.cs:649
1122#, csharp-format
1123msgid ""
1124"The directory you selected \"{0}\" does not exist.  Please choose a "
1125"different directory"
1126msgstr ""
1127"Папката, която сте избрали \"{0}\" не съществува.  Изберете друга папка."
1128
1129#: ../src/InfoBox.cs:70 ../src/PhotoVersionCommands.cs:55
1130msgid "Name:"
1131msgstr "Име:"
1132
1133#: ../src/InfoBox.cs:72
1134msgid "Version:"
1135msgstr "Версия:"
1136
1137#: ../src/InfoBox.cs:74
1138msgid "Date:"
1139msgstr "Дата:"
1140
1141#: ../src/InfoBox.cs:76
1142msgid "Size:"
1143msgstr "Размер:"
1144
1145#: ../src/InfoBox.cs:78
1146msgid "Exposure:"
1147msgstr "Експонация:"
1148
1149#: ../src/InfoBox.cs:156
1150msgid "(None)"
1151msgstr "(няма)"
1152
1153#: ../src/InfoDisplay.cs:110
1154msgid "No EXIF info available"
1155msgstr "Няма налични EXIF данни"
1156
1157#: ../src/MainWindow.cs:934
1158msgid "No cameras detected."
1159msgstr "Няма засечени фотоапарати."
1160
1161#: ../src/MainWindow.cs:935
1162msgid ""
1163"F-Spot was unable to find any cameras attached to this system.  Double check "
1164"that the camera is connected and has power"
1165msgstr ""
1166"F-Spot не успя да намери фотоапарати включени към компютъра.  Уверете се, че "
1167"фотоапарата е свързан към компютъра и че е включен."
1168
1169#: ../src/MainWindow.cs:962
1170msgid "Error connecting to camera"
1171msgstr "Грешка при свързване с фотоапарата"
1172
1173#: ../src/MainWindow.cs:963
1174#, csharp-format
1175msgid "Received error \"{0}\" while connecting to camera"
1176msgstr "Получи се грешка \"{0}\" при свързването с фотоапарата"
1177
1178#. Translators should localize the following string
1179#. * which will give them credit in the About box.
1180#. * E.g. "Martin Willemoes Hansen"
1181#: ../src/MainWindow.cs:1093
1182msgid "translator-credits"
1183msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
1184""
1185"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа."
1186"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg"
1187"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1188
1189#: ../src/MainWindow.cs:1227
1190msgid "Unsharp Mask"
1191msgstr "Нерязко маркиране"
1192
1193#: ../src/MainWindow.cs:1236
1194msgid "Amount:"
1195msgstr "Количество:"
1196
1197#: ../src/MainWindow.cs:1237
1198msgid "Radius:"
1199msgstr "Радиус:"
1200
1201#: ../src/MainWindow.cs:1238
1202msgid "Threshold:"
1203msgstr "Праг:"
1204
1205#: ../src/MainWindow.cs:1280
1206msgid "Error saving sharpened photo"
1207msgstr "Грешка при запазване на изостреното изображение."
1208
1209#: ../src/MainWindow.cs:1499
1210#, csharp-format
1211msgid "Delete the selected photo permanently?"
1212msgid_plural "Delete the {0} selected photos permanently?"
1213msgstr[0] "Изтриване на избраната снимка за постоянно?"
1214msgstr[1] "Изтриване на {0}те избрани снимки за постоянно?"
1215
1216#: ../src/MainWindow.cs:1503
1217msgid "This deletes all versions of the selected photo from your drive."
1218"This deletes all versions of the selected photos from your drive."
1219msgstr "Това изтрива всички версии на избраната снимка от диска Ви."
1220
1221#: ../src/MainWindow.cs:1506
1222msgid "_Delete photo"
1223msgid_plural "_Delete photos"
1224msgstr[0] "Изтриване на снимката"
1225msgstr[1] "Изтриване на снимките"
1226
1227#: ../src/MainWindow.cs:1524
1228#, csharp-format
1229msgid "Remove the selected photo from F-Spot?"
1230msgid_plural "Remove the {0} selected photos from F-Spot?"
1231msgstr[0] "Премахване на избраната снимка от каталога?"
1232msgstr[1] "Премахване на {0}те избрани снимки от каталога?"
1233
1234#: ../src/MainWindow.cs:1529
1235msgid ""
1236"If you remove photos from the F-Spot catalog all tag information will be "
1237"lost. The photos remain on your computer and can be imported into F-Spot "
1238"again."
1239msgstr ""
1240"Ако премахнете снимки от каталога всичките етикети ще бъдат загубени. Самите "
1241"снимки остават на вашия компютър и могат по-късно да се внесат във F-Spot "
1242"отново."
1243
1244#: ../src/MainWindow.cs:1530
1245msgid "_Remove from Catalog"
1246msgstr "Премахване от каталога"
1247
1248#: ../src/MainWindow.cs:1554
1249#, csharp-format
1250msgid "Delete the selected tag?"
1251msgid_plural "Delete the {0} selected tags?"
1252msgstr[0] "Изтриване на избрания етикет?"
1253msgstr[1] "Изтриване на избраните {0} етикети?"
1254
1255#: ../src/MainWindow.cs:1559
1256msgid "If you delete a tag, all associations with photos are lost."
1257msgstr "Ако изтриете етикет, всички връзки със снимките ще се загубят."
1258
1259#: ../src/MainWindow.cs:1560
1260msgid "_Delete tag"
1261msgid_plural "_Delete tags"
1262msgstr[0] "Изтриване на етикет"
1263msgstr[1] "Изтриване на етикети"
1264
1265#: ../src/PhotoPopup.cs:30
1266msgid "Copy Image Location"
1267msgstr "Копиране местоположението на снимката"
1268
1269#: ../src/PhotoPopup.cs:42
1270msgid "Remove From Catalog"
1271msgstr "Премахване от каталога"
1272
1273#: ../src/PhotoPopup.cs:44
1274msgid "Delete From Drive"
1275msgstr "Изтриване от хард диска"
1276
1277#.
1278#. FIXME TagMenu is ugly.
1279#.
1280#: ../src/PhotoPopup.cs:52
1281msgid "Attach Tag"
1282msgstr "Прикачане на етикет"
1283
1284#.
1285#. FIXME finish the IPhotoSelection stuff and move the activate handler into the class
1286#. this current method is way too complicated.
1287#.
1288#: ../src/PhotoPopup.cs:62
1289msgid "Remove Tag"
1290msgstr "Премахване на етикет"
1291
1292#. Fixme this should really set parent menu
1293#. items insensitve
1294#: ../src/PhotoTagMenu.cs:72
1295msgid "(No Tags)"
1296msgstr "(няма етикет)"
1297
1298#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:54
1299msgid "Create New Version"
1300msgstr "Създаване на нова версия"
1301
1302#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:59
1303msgid "Rename Version"
1304msgstr "Преименуване на версията"
1305
1306#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:60
1307msgid "New name:"
1308msgstr "Ново име:"
1309
1310#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:126
1311msgid "Really Delete?"
1312msgstr "Наистина ли да се изтрие?"
1313
1314#: ../src/PhotoVersionCommands.cs:132
1315#, csharp-format
1316msgid "Really delete version \"{0}\"?"
1317msgstr "Наистина ли да се изтрие версията \"{0}\"?"
1318
1319#: ../src/PhotoView.cs:94
1320msgid "No Constraint"
1321msgstr "Няма ограничители"
1322
1323#: ../src/PhotoView.cs:95
1324msgid "4 x 3 (Book)"
1325msgstr "4 x 3 (Книга)"
1326
1327#: ../src/PhotoView.cs:96
1328msgid "4 x 6 (Postcard)"
1329msgstr "4 x 6 (Картичка)"
1330
1331#: ../src/PhotoView.cs:97
1332msgid "5 x 7 (L, 2L)"
1333msgstr "5 x 7 (L, 2L)"
1334
1335#: ../src/PhotoView.cs:98
1336msgid "8 x 10"
1337msgstr "8 x 10"
1338
1339#: ../src/PhotoView.cs:99
1340msgid "4 x 3 Portrait (Book)"
1341msgstr "4 x 3 Портрет (Книга)"
1342
1343#: ../src/PhotoView.cs:100
1344msgid "4 x 6 Portrait (Postcard)"
1345msgstr "4 x 6 Портрет (Картичка)"
1346
1347#: ../src/PhotoView.cs:101
1348msgid "5 x 7 Portrait (L, 2L)"
1349msgstr "5 x 7 Портрет (L, 2L)"
1350
1351#: ../src/PhotoView.cs:102
1352msgid "8 x 10 Portrait"
1353msgstr "8 x 10 Портрет"
1354
1355#: ../src/PhotoView.cs:103
1356msgid "Square"
1357msgstr "Квадрат"
1358
1359#: ../src/PhotoView.cs:277
1360msgid "Error editing photo"
1361msgstr "Грешка при редактиране на изображението"
1362
1363#: ../src/PhotoView.cs:471
1364msgid "Crop image to selected area"
1365msgstr "Изрязване на изображението до избрания регион"
1366
1367#: ../src/PhotoView.cs:472
1368msgid "Remove redeye from selected area"
1369msgstr "Премахване на ефекта \"червени очи\" от избрания регион"
1370
1371#: ../src/PhotoView.cs:473
1372msgid "Adjust the image colors"
1373msgstr "Настройване на цвета"
1374
1375#: ../src/RotateCommand.cs:56
1376#, csharp-format
1377msgid "Received exception \"{0}\" while rotating image {1}"
1378msgstr "Получи се грешка \"{0}\" при завъртане на изображението {1}."
1379
1380#: ../src/RotateCommand.cs:61
1381msgid "Unknown Error while Rotating Image."
1382msgstr "Непозната грешка при завъртане на изображението."
1383
1384#: ../src/RotateCommand.cs:74
1385msgid "Rotating pictures"
1386msgstr "Завъртане на изображения"
1387
1388#: ../src/RotateCommand.cs:84
1389#, csharp-format
1390msgid "Rotating picture \"{0}\""
1391msgstr "Завъртане на сникмата \"{0}\""
1392
1393#: ../src/RotateCommand.cs:115
1394#, csharp-format
1395msgid "Unable to rotate image"
1396msgid_plural "Unable to rotate {0} images"
1397msgstr[0] "Не може да се завърти изображението"
1398msgstr[1] "Не може да се завъртят {0} изображения."
1399
1400#: ../src/RotateCommand.cs:119
1401#, csharp-format
1402msgid ""
1403"The image could not be rotated because it is on a read only file system or "
1404"media such as a CDROM.  Please check the permissions and try again"
1405"{0} images could not be rotated because they are on a read only file system "
1406"or media such as a CDROM.  Please check the permissions and try again"
1407msgstr ""
1408"Изображението не може да бъде завъртяно, защото се намира на файлова система "
1409"с права само за четене или на носител като CDROM. Проверете привилегиите и "
1410"опитайте пак."
1411"{0} Изображения не може да бъдат завъртени, защото се намират на файлова "
1412"система с права само за четене или на носител като CDROM. Проверете "
1413"привилегиите и опитайте пак."
1414
1415#: ../src/StockIcons.cs:28
1416msgid "Crop"
1417msgstr "Изрязване"
1418
1419#: ../src/StockIcons.cs:29
1420msgid "Edit Image"
1421msgstr "Редакция на изображението"
1422
1423#: ../src/StockIcons.cs:32
1424msgid "Logo"
1425msgstr "Лого"
1426
1427#: ../src/StockIcons.cs:33
1428msgid "Question"
1429msgstr "Въпрос"
1430
1431#: ../src/StockIcons.cs:34
1432msgid "Reduce Red-Eye"
1433msgstr "Премахване на ефекта \"Червени очи\""
1434
1435#: ../src/StockIcons.cs:37
1436msgid "Loading"
1437msgstr "Зареждане"
1438
1439#: ../src/StockIcons.cs:38
1440msgid "Near"
1441msgstr "Близо"
1442
1443#: ../src/StockIcons.cs:39
1444msgid "Far"
1445msgstr "Далече"
1446
1447#: ../src/TagCommands.cs:46
1448msgid "(No categories)"
1449msgstr "(няма категории)"
1450
1451#: ../src/TagCommands.cs:80 ../src/TagCommands.cs:217
1452msgid "This name is already in use"
1453msgstr "Това име е вече заето"
1454
1455#: ../src/TagCommands.cs:129 ../src/TagPopup.cs:20
1456msgid "Create New Tag"
1457msgstr "Създаване на нов етикет"
1458
1459#: ../src/TagCommands.cs:130
1460msgid "Name of new tag:"
1461msgstr "Име за новия етикет:"
1462
1463#: ../src/TagCommands.cs:133 ../src/TagPopup.cs:22
1464msgid "Create New Category"
1465msgstr "Създаване на нова категория"
1466
1467#: ../src/TagCommands.cs:134
1468msgid "Name of new category:"
1469msgstr "Име на новата категория:"
1470
1471#: ../src/TagCommands.cs:291
1472msgid "Edit Category"
1473msgstr "Редакция на категорията"
1474
1475#: ../src/TagCommands.cs:292
1476msgid "Category name:"
1477msgstr "Име на категорията:"
1478
1479#: ../src/TagCommands.cs:294 ../src/TagPopup.cs:27
1480msgid "Edit Tag"
1481msgstr "Редакция на етикет"
1482
1483#: ../src/TagCommands.cs:382
1484#, csharp-format
1485msgid "Photo {0} of {1}"
1486msgstr "Снимка {0} от общо {1}"
1487
1488#: ../src/TagCommands.cs:409
1489#, csharp-format
1490msgid "Edit icon For category {0}"
1491msgstr "Редактиране на икона за категорията {0}"
1492
1493#: ../src/TagCommands.cs:411
1494#, csharp-format
1495msgid "Edit icon for tag {0}"
1496msgstr "Редакция на иконата за етикет {0}"
1497
1498#: ../src/TagPopup.cs:30
1499msgid "Delete Tag"
1500msgstr "Изтриване на етикет"
1501
1502#: ../src/TagPopup.cs:35
1503msgid "Attach Tag To Selection"
1504msgstr "Прикачване на етикет към избраното"
1505
1506#: ../src/TagPopup.cs:38
1507msgid "Remove Tag From Selection"
1508msgstr "Премахване на етикет от избраните"
1509
1510#: ../src/Util.cs:270
1511msgid "There was an error invoking the external handler"
1512msgstr ""
1513
1514#: ../src/Util.cs:271
1515#, csharp-format
1516msgid ""
1517"Received error:\n"
1518"\"{0}\"\n"
1519msgstr ""
1520"Получена е грешка:\n"
1521"\"{0}\"\n"
1522
1523#~ msgid "Error: Error while transfering, Aborting"
1524#~ msgstr "Грешка: Грешка при пренасянето. Прекратява се"
1525
1526#~ msgid "Add Gallery"
1527#~ msgstr "Добавяне на галерия"
1528
1529#~ msgid "Album:"
1530#~ msgstr "Албум:"
1531
1532#~ msgid "Export to _Original..."
1533#~ msgstr "Изнасяне към оригинала..."
1534
1535#~ msgid "Export to _VFS..."
1536#~ msgstr "Изнасяне към VFS..."
1537
1538#~ msgid "Gallery Settings"
1539#~ msgstr "Настройка на галерията"
1540
1541#~ msgid "Import From:"
1542#~ msgstr "Внасяне от:"
1543
1544#~ msgid "No Formatting"
1545#~ msgstr "Без форматиране"
1546
1547#~ msgid "Uri:"
1548#~ msgstr "Адрес:"
1549
1550#~ msgid "Url:"
1551#~ msgstr "Url:"
1552
1553#~ msgid "User_name:"
1554#~ msgstr "Потребителско име:"
1555
1556#~ msgid "_Gallery Name:"
1557#~ msgstr "Име на галерията:"
1558
1559#~ msgid "_Password:"
1560#~ msgstr "Парола:"
1561
1562#~ msgid "_Url:"
1563#~ msgstr "_Url:"
1564
1565#~ msgid "Scaling picture \"{0}\""
1566#~ msgstr "Мащабиране на сникмата \"{0}\""
1567
1568#~ msgid "Transferring picture \"{0}\""
1569#~ msgstr "Прехвърляне на снимка \"{0}\""
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.