source: extras/beagle.HEAD.bg.po @ 522

Last change on this file since 522 was 522, checked in by kaladan, 17 years ago

beagle - пълен превод на програмата + поправки. @Рос, понеже програмата заема сравнително малка площ от екрана на потребителя е добре да се цени всеки пиксел. Тоест може да си поиграем още как да опростим част от првода на низове. Другото, което мисля, е че е добре да правим нейния превод по-забавен. Търсенето е едно от най-плашещите неща за потребителите и е хубаво да ги предразполагаме с по-забавни съобщения за грешка. Ти си почнал добре като си превел хитрините (така попавих подсказките).

File size: 29.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of beagle.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE beagle'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the beagle package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005, 2006.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: beagle\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-02-04 10:09+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-02-04 16:54+0200\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../glue/eggtrayicon.c:127
21msgid "Orientation"
22msgstr "Ориентация"
23
24#: ../glue/eggtrayicon.c:128
25msgid "The orientation of the tray."
26msgstr "Ориентация на тавата."
27
28#: ../ImLogViewer/ImLogViewer.glade.h:1
29msgid "<b>Conversations History</b>"
30msgstr "<b>История на разговорите</b>"
31
32#: ../ImLogViewer/ImLogViewer.glade.h:2
33msgid "IM Viewer"
34msgstr "Преглед на разговори"
35
36#: ../ImLogViewer/ImLogWindow.cs:102
37#, csharp-format
38msgid "Conversations in {0}"
39msgstr "Разговор в {0}"
40
41#: ../ImLogViewer/ImLogWindow.cs:109
42#, csharp-format
43msgid "Conversations with {0}"
44msgstr "Разговори с {0}"
45
46#: ../search/beagle-search.desktop.in.h:1 ../tools/settings.glade.h:28
47msgid "Search"
48msgstr "Търсене"
49
50#: ../search/beagle-search.desktop.in.h:2
51msgid "Search for data on your desktop"
52msgstr "Търсене за данни в работния плот"
53
54#: ../search/Category.cs:87
55#, csharp-format
56msgid "Top {0} Result"
57msgid_plural "Top {0} Results"
58msgstr[0] "Първият {0} резултат"
59msgstr[1] "Първите {0} резултата"
60
61#: ../search/Category.cs:88
62#, csharp-format
63msgid "Previous {0}"
64msgid_plural "Previous {0}"
65msgstr[0] "Предишният {0}"
66msgstr[1] "Предишниите {0}"
67
68#: ../search/Category.cs:89
69#, csharp-format
70msgid "Next {0}"
71msgid_plural "Next {0}"
72msgstr[0] "Следващият {0}"
73msgstr[1] "Следващите {0}"
74
75#: ../search/Pages/NoMatch.cs:19
76msgid "No results were found."
77msgstr "Няма открити съвпадения."
78
79#: ../search/Pages/NoMatch.cs:20
80#, csharp-format
81msgid "Your search for \"{0}\" did not match any files on your computer."
82msgstr "При търсенето за „{0}“, нямаше съвпадения с никои файлове на компютъра Ви."
83
84#: ../search/Pages/NoMatch.cs:24
85msgid ""
86"You can change the scope of your search using the \"Search\" menu. A broader "
87"search scope might produce more results."
88msgstr ""
89"Може да променяте обхвата на търсенето, използвайки менюто „Търсене“. По-"
90"широк обхват на търсенето може да върне повече резултати."
91
92#: ../search/Pages/NoMatch.cs:26
93msgid ""
94"You should check the spelling of your search words to see if you "
95"accidentally misspelled any words."
96msgstr ""
97"Трябва да проверите правописа на въведеното търсене, за да се уверите, че "
98"случайно не сте допуснали грешки."
99
100#: ../search/Pages/QuickTips.cs:10
101msgid "You can use upper and lower case; search is case-insensitive."
102msgstr "Може да използвате големи и малки букви. Големината на буквите няма значение за търсенето."
103
104#: ../search/Pages/QuickTips.cs:11
105msgid "To search for optional terms, use OR.  ex: <b>George OR Ringo</b>"
106msgstr "За да търсите с незадължителни термини, използвайте OR (или). Пример: <b>Иван OR Драган</b>"
107
108#: ../search/Pages/QuickTips.cs:12
109msgid ""
110"To exclude search terms, use the minus symbol in front, such as <b>-cats</b>"
111msgstr "За да изключите от търсеното определени думи, използвайте символа „минус“ "
112"пред думите. Пример: <b>-котки</b>."
113
114#: ../search/Pages/QuickTips.cs:13
115msgid ""
116"When searching for a phrase, add quotes. ex: <b>\"There be dragons\"</b>"
117msgstr "Ако търсите цяла фраза, я ограждайте с кавички. Пример: <b>\"Бургас и "
118"неговите трудови хора\"</b>."
119
120#: ../search/Pages/QuickTips.cs:19 ../search/UIManager.cs:62
121msgid "Quick Tips"
122msgstr "Хитрини"
123
124#: ../search/Pages/StartDaemon.cs:19
125msgid "Daemon not running"
126msgstr "Услугата (daemon) не е стартирана"
127
128#: ../search/Pages/StartDaemon.cs:21
129msgid "Start the daemon"
130msgstr "Стартиране на услугата (daemon)"
131
132#: ../search/Search.cs:134
133msgid "_Find:"
134msgstr "_Търсене"
135
136#: ../search/Search.cs:148
137msgid "Find Now"
138msgstr "Търсене"
139
140#: ../search/Search.cs:188
141msgid "Type in search terms"
142msgstr "Въведете какво да се търси"
143
144#: ../search/Search.cs:189
145msgid "Start searching"
146msgstr "Начало на търсенето"
147
148#: ../search/Tiles/Application.cs:90
149msgid "Move to trash"
150msgstr "Преместване в кошчето"
151
152#: ../search/Tiles/Audio.cs:37 ../search/Tiles/Image.cs:39
153msgid "Add to Library"
154msgstr "Добавяне към библиотека"
155
156#: ../search/Tiles/Contact.cs:60
157msgid "E-Mail:"
158msgstr "Е-поща:"
159
160#: ../search/Tiles/Contact.cs:66
161msgid "Mobile Phone:"
162msgstr "Мобилен телефон:"
163
164#: ../search/Tiles/Contact.cs:73
165msgid "Work Phone:"
166msgstr "Служебен телефон:"
167
168#: ../search/Tiles/Contact.cs:78
169msgid "Home Phone:"
170msgstr "Домашен телефон:"
171
172#: ../search/Tiles/File.cs:37 ../search/Tiles/Folder.cs:35
173msgid "Open With"
174msgstr "Отваряне с"
175
176#: ../search/Tiles/File.cs:38
177msgid "Reveal in Folder"
178msgstr "Показване в папка"
179
180#: ../search/Tiles/File.cs:39
181msgid "E-Mail"
182msgstr "Е-поща"
183
184#: ../search/Tiles/File.cs:40
185msgid "Instant-Message"
186msgstr "Бързо съобщение"
187
188#: ../search/Tiles/File.cs:41 ../search/Tiles/Folder.cs:38
189msgid "Move to Trash"
190msgstr "Преместване в кошчето"
191
192#: ../search/Tiles/File.cs:139 ../search/Tiles/RSSFeed.cs:50
193msgid "Title:"
194msgstr "Заглавие:"
195
196#: ../search/Tiles/File.cs:145
197msgid "Last Edited:"
198msgstr "Последна редакция:"
199
200#: ../search/Tiles/File.cs:152
201msgid "Author:"
202msgstr "Автор:"
203
204#: ../search/Tiles/File.cs:159
205msgid "Full Path:"
206msgstr "Пълен адрес:"
207
208#: ../search/Tiles/Folder.cs:31
209msgid "Empty"
210msgstr "Празно"
211
212#: ../search/Tiles/Folder.cs:33
213#, csharp-format
214msgid "Contains {0} Item"
215msgid_plural "Contains {0} Items"
216msgstr[0] "Съдържа {0} елемент"
217msgstr[1] "Съдържа {0} елемента"
218
219#. FIXME: s/"gtk-info"/Gtk.Stock.Info/ when we can depend on gtk# 2.8
220#: ../search/Tiles/Folder.cs:37
221msgid "Show Information"
222msgstr "Показване на информация"
223
224#: ../search/Tiles/Folder.cs:62
225msgid "Edited:"
226msgstr "Редактирано:"
227
228#: ../search/Tiles/Image.cs:40
229msgid "Set as Wallpaper"
230msgstr "Задаване като фон"
231
232#: ../search/Tiles/Image.cs:80
233msgid "Modified:"
234msgstr "Променено:"
235
236#: ../search/Tiles/IMLog.cs:92
237msgid "Name:"
238msgstr "Име:"
239
240#: ../search/Tiles/IMLog.cs:97 ../search/Tiles/MailMessage.cs:113
241msgid "Date Received:"
242msgstr "Дата на получаване:"
243
244#: ../search/Tiles/MailAttachment.cs:46
245msgid "Mail attachment"
246msgstr "Прикачен файл към е-писмо"
247
248#: ../search/Tiles/MailMessage.cs:48
249msgid "Send in Mail"
250msgstr "Изпращане на поща"
251
252#: ../search/Tiles/MailMessage.cs:103
253msgid "Subject:"
254msgstr "Тема:"
255
256#: ../search/Tiles/MailMessage.cs:108
257msgid "From:"
258msgstr "От:"
259
260#: ../search/Tiles/Presentation.cs:33
261#, csharp-format
262msgid "{0} slide"
263msgid_plural "{0} slides"
264msgstr[0] "{0} кадър"
265msgstr[1] "{0} кадъра"
266
267#: ../search/Tiles/RSSFeed.cs:55
268msgid "Site:"
269msgstr "Сайт:"
270
271#: ../search/Tiles/RSSFeed.cs:60
272msgid "Date Viewed:"
273msgstr "Дата на преглед:"
274
275#: ../search/Tiles/TextDocument.cs:37
276#, csharp-format
277msgid "{0} page"
278msgid_plural "{0} pages"
279msgstr[0] "{0} страница"
280msgstr[1] "{0} страници"
281
282#: ../search/Tiles/Tile.cs:177
283msgid "Open"
284msgstr "Отваряне"
285
286#: ../search/Tiles/Utils.cs:25
287msgid "Application"
288msgstr "Програма"
289
290#: ../search/Tiles/Utils.cs:26
291msgid "More application results..."
292msgstr "Още резултати с програми..."
293
294#: ../search/Tiles/Utils.cs:29
295msgid "Contact"
296msgstr "Контакт"
297
298#: ../search/Tiles/Utils.cs:30
299msgid "More contact results..."
300msgstr "Още резултати с контакти..."
301
302#: ../search/Tiles/Utils.cs:33
303msgid "Folder"
304msgstr "Папка"
305
306#: ../search/Tiles/Utils.cs:34
307msgid "More folder results..."
308msgstr "Още резултати с папки..."
309
310#: ../search/Tiles/Utils.cs:37
311msgid "Image"
312msgstr "Изображение"
313
314#: ../search/Tiles/Utils.cs:38
315msgid "More image results..."
316msgstr "Още резултати с изображения..."
317
318#: ../search/Tiles/Utils.cs:41
319msgid "Audio"
320msgstr "Аудио"
321
322#: ../search/Tiles/Utils.cs:42
323msgid "More audio results..."
324msgstr "Още резултати с аудио..."
325
326#: ../search/Tiles/Utils.cs:45
327msgid "Video"
328msgstr "Видео"
329
330#: ../search/Tiles/Utils.cs:46
331msgid "More video results..."
332msgstr "Още резултати с видео..."
333
334#: ../search/Tiles/Utils.cs:49
335msgid "Documents"
336msgstr "Документи"
337
338#: ../search/Tiles/Utils.cs:50
339msgid "More document results..."
340msgstr "Още резултати с документи..."
341
342#: ../search/Tiles/Utils.cs:53
343msgid "Conversations"
344msgstr "Разговори"
345
346#: ../search/Tiles/Utils.cs:54
347msgid "More conversation results..."
348msgstr "Още резултати с разговори..."
349
350#: ../search/Tiles/Utils.cs:57
351msgid "Website"
352msgstr "Интернет сайт"
353
354#: ../search/Tiles/Utils.cs:58
355msgid "More website results..."
356msgstr "Още резултати с Интернет сайтове..."
357
358#: ../search/Tiles/Utils.cs:61
359msgid "News Feed"
360msgstr "Емисия с новини"
361
362#: ../search/Tiles/Utils.cs:62
363msgid "More news feed results..."
364msgstr "Още резултати с емисии..."
365
366#: ../search/Tiles/Utils.cs:65
367msgid "Archive"
368msgstr "Архив"
369
370#: ../search/Tiles/Utils.cs:66
371msgid "More archive results..."
372msgstr "Още резултати с архиви..."
373
374#: ../search/Tiles/Utils.cs:170
375#, csharp-format
376msgid "{0} week ago"
377msgid_plural "{0} weeks ago"
378msgstr[0] "Преди {0} седмица"
379msgstr[1] "Преди {0} седмици"
380
381#. Lets say a year and a half to stop saying months
382#: ../search/Tiles/Utils.cs:172
383#, csharp-format
384msgid "{0} month ago"
385msgid_plural "{0} months ago"
386msgstr[0] "Преди {0} месец"
387msgstr[1] "Преди {0} месеца"
388
389#: ../search/Tiles/Utils.cs:174
390#, csharp-format
391msgid "{0} year ago"
392msgid_plural "{0} years ago"
393msgstr[0] "Преди {0} година"
394msgstr[1] "Преди {0} години"
395
396#. FIXME: We need filters for video in Beagle.
397#. They should land soon when entagged-sharp gets video support.
398#: ../search/Tiles/Video.cs:27
399msgid "Unknown duration"
400msgstr "Неизвестна продължителност"
401
402#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:32
403msgid "Desktop Search"
404msgstr "Търсене за работната среда"
405
406#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:57
407msgid "No Recent Searches"
408msgstr "Няма скорошни търсения"
409
410#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:62
411msgid "Recent Searches"
412msgstr "Скорошни търсения"
413
414#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:78
415msgid "Clear"
416msgstr "Изчистване"
417
418#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:86
419msgid "Quit"
420msgstr "Спиране на програмата"
421
422#. Translators: the strings in TypeFilter.cs are for when the user
423#. * wants to limit search results to a specific type. You don't need
424#. * to give an exact translation of the exact same set of English
425#. * words. Just provide a list of likely words the user might use
426#. * after the "type:" keyword to refer to each type of match.
427#.
428#: ../search/TypeFilter.cs:36
429msgid ""
430"file\n"
431"files"
432msgstr ""
433"файл\n"
434"файла\n"
435"файлове"
436
437#: ../search/TypeFilter.cs:37
438msgid ""
439"mail\n"
440"email\n"
441"e-mail"
442msgstr ""
443"поща\n"
444"е-писмо\n"
445"е-писма\n"
446"е-поща"
447
448#: ../search/TypeFilter.cs:38
449msgid ""
450"im\n"
451"ims\n"
452"instant message\n"
453"instant messages\n"
454"instant-message\n"
455"instant-messages\n"
456"chat\n"
457"chats"
458msgstr ""
459"чат\n"
460"мигновено съобщение\n"
461"мигновени съобщения\n"
462"разговор\n"
463"разговори"
464
465#: ../search/TypeFilter.cs:39
466msgid ""
467"presentation\n"
468"presentations\n"
469"slideshow\n"
470"slideshows\n"
471"slide\n"
472"slides"
473msgstr ""
474"презентация\n"
475"презентации\n"
476"прожекция\n"
477"прожекции\n"
478"кадър\n"
479"кадри"
480
481#: ../search/TypeFilter.cs:41
482msgid ""
483"application\n"
484"applications\n"
485"app\n"
486"apps"
487msgstr ""
488"програма\n"
489"програми"
490
491#: ../search/TypeFilter.cs:42
492msgid ""
493"contact\n"
494"contacts\n"
495"vcard\n"
496"vcards"
497msgstr ""
498"контакт\n"
499"контакти\n"
500"vcard\n"
501"картичка\n"
502"картички"
503
504#: ../search/TypeFilter.cs:43
505msgid ""
506"folder\n"
507"folders"
508msgstr ""
509"папка\n"
510"папки"
511
512#: ../search/TypeFilter.cs:44
513msgid ""
514"image\n"
515"images\n"
516"img"
517msgstr ""
518"изображение\n"
519"изображения"
520
521#: ../search/TypeFilter.cs:45
522msgid "audio"
523msgstr "аудио"
524
525#: ../search/TypeFilter.cs:46
526msgid "video"
527msgstr "видео"
528
529#: ../search/TypeFilter.cs:47
530msgid "media"
531msgstr "медия"
532
533#: ../search/TypeFilter.cs:48
534msgid ""
535"document\n"
536"documents\n"
537"office document\n"
538"office documents"
539msgstr ""
540"документ\n"
541"документи\n"
542"офис документ\n"
543"офис документи"
544
545#: ../search/TypeFilter.cs:49
546msgid ""
547"conversation\n"
548"conversations"
549msgstr ""
550"разговор\n"
551"разговори"
552
553#: ../search/TypeFilter.cs:50
554msgid ""
555"web\n"
556"www\n"
557"website\n"
558"websites"
559msgstr ""
560"web\n"
561"www\n"
562"уебсайт\n"
563"сайтове"
564
565#: ../search/TypeFilter.cs:51
566msgid ""
567"feed\n"
568"news\n"
569"blog\n"
570"rss"
571msgstr ""
572"емисия\n"
573"новини\n"
574"блог\n"
575"rss"
576
577#: ../search/TypeFilter.cs:52
578msgid ""
579"archive\n"
580"archives"
581msgstr ""
582"архив\n"
583"архиви"
584
585#: ../search/TypeFilter.cs:53
586msgid ""
587"person\n"
588"people"
589msgstr ""
590"човек\n"
591"хора"
592
593#: ../search/UIManager.cs:32
594msgid "_Search"
595msgstr "_Търсене"
596
597#: ../search/UIManager.cs:35
598msgid "_Actions"
599msgstr "_Действия"
600
601#: ../search/UIManager.cs:38
602msgid "Sor_t"
603msgstr "Под_реждане"
604
605#: ../search/UIManager.cs:41
606msgid "_Help"
607msgstr "_Помощ"
608
609#: ../search/UIManager.cs:46 ../search/UIManager.cs:50
610msgid "Exit Desktop Search"
611msgstr "Затваряне"
612
613#: ../search/UIManager.cs:53
614msgid "_Contents"
615msgstr "_Ръководство"
616
617#: ../search/UIManager.cs:55
618msgid "Help - Table of Contents"
619msgstr "Помощ - Съдържание"
620
621#: ../search/UIManager.cs:59
622msgid "About Desktop Search"
623msgstr "Относно"
624
625#: ../search/UIManager.cs:72
626msgid "_Everywhere"
627msgstr "Н_авсякъде"
628
629#: ../search/UIManager.cs:74
630msgid "Search everywhere"
631msgstr "Търсене на всичко"
632
633#: ../search/UIManager.cs:77
634msgid "_Applications"
635msgstr "_Програми"
636
637#: ../search/UIManager.cs:79
638msgid "Search applications"
639msgstr "Търсене на програми"
640
641#: ../search/UIManager.cs:82
642msgid "_Contacts"
643msgstr "_Контакти"
644
645#: ../search/UIManager.cs:84
646msgid "Search contacts"
647msgstr "Търсене на контакти"
648
649#: ../search/UIManager.cs:87
650msgid "_Documents"
651msgstr "_Документи"
652
653#: ../search/UIManager.cs:89
654msgid "Search documents"
655msgstr "Търсене на документи"
656
657#: ../search/UIManager.cs:92
658msgid "Conve_rsations"
659msgstr "Раз_говори"
660
661#: ../search/UIManager.cs:94
662msgid "Search E-Mail and Instant Messaging logs"
663msgstr "Търсене из е-пощата и записите на мигновени съобщения"
664
665#: ../search/UIManager.cs:97
666msgid "Images"
667msgstr "Изображения"
668
669#: ../search/UIManager.cs:99
670msgid "Search images"
671msgstr "Търсене на изображения"
672
673#: ../search/UIManager.cs:102
674msgid "Media"
675msgstr "Медия"
676
677#: ../search/UIManager.cs:104
678msgid "Search sound and video files"
679msgstr "Търсене за аудио и видео файлове"
680
681#: ../search/UIManager.cs:111
682msgid "Date _Modified"
683msgstr "Дата на пр_омяна"
684
685#: ../search/UIManager.cs:112
686msgid "Sort the most-recently-modified matches first"
687msgstr "Подреждане по дата на промяна"
688
689#: ../search/UIManager.cs:115
690msgid "_Name"
691msgstr "_Име"
692
693#: ../search/UIManager.cs:116
694msgid "Sort matches by name"
695msgstr "Подреждане по име"
696
697#: ../search/UIManager.cs:119
698msgid "_Relevance"
699msgstr "_Относителност"
700
701#: ../search/UIManager.cs:120
702msgid "Sort the best matches first"
703msgstr "Подреждане по относителност"
704
705#: ../tools/Settings.cs:216
706msgid "Reload configuration"
707msgstr "Презареждане на конфигурацията"
708
709#: ../tools/Settings.cs:217
710msgid ""
711"The configuration file has been modified by another application. Do you wish "
712"to discard the currently displayed values and reload configuration from disk?"
713msgstr ""
714"Файлът с настройките е бил променен от друга програма. Искате ли да "
715"стойностите, които са показани в момента, да се заменят с тези от диска?"
716
717#: ../tools/Settings.cs:255
718msgid "Select Path"
719msgstr "Избор на път"
720
721#: ../tools/Settings.cs:274
722msgid "The selected path is already selected for indexing and wasn't added."
723msgstr "Избраният път е вече въведен за индексиране и не беше добавен."
724
725#: ../tools/Settings.cs:277
726msgid ""
727"The selected path wasn't added. The list contains items that supercedes it "
728"and the data is already being indexed."
729msgstr ""
730"Избраният път не бе добавен. Списъкът вече съдържа елементи, които обхващат "
731"посочения път, а данните вече са индексирани."
732
733#: ../tools/Settings.cs:288 ../tools/Settings.cs:480
734msgid "Path not added"
735msgstr "Пътят не е добавен"
736
737#: ../tools/Settings.cs:297
738msgid "Remove obsolete paths"
739msgstr "Премахване на излишни пътища"
740
741#: ../tools/Settings.cs:298
742msgid ""
743"Adding this path will obsolete some of the existing include paths. This will "
744"result in the removal of the old obsolete paths. Do you still wish to add it?"
745msgstr ""
746"Добавянето на този път ще направи част от вече наличните - излишни. Поради "
747"тази причина те ще бъдат премахнати. Искате ли да го добавите?"
748
749#: ../tools/Settings.cs:324
750msgid "Remove path"
751msgstr "Премахване на пътя"
752
753#: ../tools/Settings.cs:325
754msgid ""
755"Are you sure you wish to remove this path from the list of directories to be "
756"included for indexing?"
757msgstr ""
758"Сигурни ли сте, че искате да махнете този път от списъка с папки, които се "
759"индексират?"
760
761#: ../tools/Settings.cs:354
762msgid "Remove item"
763msgstr "Премахване на елемента"
764
765#: ../tools/Settings.cs:355
766msgid ""
767"Are you sure you wish to remove this item from the list of data to be "
768"excluded from indexing?"
769msgstr ""
770"Сигурни ли сте, че искате да махнете елемент път от списъка с папки, които "
771"се индексират?"
772
773#: ../tools/Settings.cs:398
774msgid "Invalid host entry"
775msgstr "Невалиден запис за хост"
776
777#: ../tools/Settings.cs:405
778msgid "Remote host already present in the list."
779msgstr "Отдалеченият хост вече присъства в списъка"
780
781#: ../tools/Settings.cs:414
782msgid "Netbeagle Node not added"
783msgstr "Не е добавен възел на Netbeagle"
784
785#: ../tools/Settings.cs:430
786msgid "Remove host"
787msgstr "Премахване на хост"
788
789#: ../tools/Settings.cs:431
790msgid "Are you sure you wish to remove this host from the list?"
791msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете този хост от списъка?"
792
793#: ../tools/Settings.cs:452
794msgid "Select path"
795msgstr "Избор на път"
796
797#: ../tools/Settings.cs:471
798msgid "The selected path is already configured for external access."
799msgstr "Избраният път е вече конфигуриран за външен достъп."
800
801#: ../tools/Settings.cs:495
802msgid "Remove public path"
803msgstr "Премахване на публичния път"
804
805#: ../tools/Settings.cs:496
806msgid ""
807"Are you sure you wish to remove this entry from the list of public paths?"
808msgstr ""
809"Сигурни ли сте, че искате да махнете този запис от списъка с публични пътища?"
810
811#: ../tools/Settings.cs:541 ../tools/Settings.cs:630 ../tools/Settings.cs:708
812#: ../tools/Settings.cs:784 ../tools/Settings.cs:1123
813msgid "Name"
814msgstr "Име"
815
816#: ../tools/Settings.cs:624 ../tools/settings.glade.h:33
817msgid "Type"
818msgstr "Вид"
819
820#: ../tools/Settings.cs:677 ../tools/Settings.cs:1057
821#: ../tools/settings.glade.h:25
822msgid "Path"
823msgstr "Път"
824
825#: ../tools/Settings.cs:680 ../tools/Settings.cs:1067
826msgid "Pattern"
827msgstr "Шаблон"
828
829#: ../tools/Settings.cs:683 ../tools/Settings.cs:1062
830#: ../tools/settings.glade.h:22
831msgid "Mail Folder"
832msgstr "Папка за пощата"
833
834#: ../tools/Settings.cs:1031
835msgid "Select Folder"
836msgstr "Избор на папка"
837
838#: ../tools/Settings.cs:1091
839msgid "Error adding path"
840msgstr "Грешка при добавянето на пътя"
841
842#: ../tools/Settings.cs:1092
843msgid ""
844"The specified path could not be found and therefore it could not be added to "
845"the list of resources excluded for indexing."
846msgstr ""
847"Указаният път не бе открит и затова няма да бъде включен в списъка на "
848"ресурси, които се индексират."
849
850#: ../tools/Settings.cs:1122
851msgid "Show"
852msgstr "Показване"
853
854#: ../tools/settings.glade.h:1
855msgid "<b>Add remote host</b>"
856msgstr "<b>Добавяне на отдалечен хост</b>"
857
858#: ../tools/settings.glade.h:2
859msgid "<b>Add resource</b>"
860msgstr "<b>Добавяне на ресурс</b>"
861
862#: ../tools/settings.glade.h:3
863msgid "<b>Display</b>"
864msgstr "<b>Показване</b>"
865
866#: ../tools/settings.glade.h:4
867msgid "<b>General</b>"
868msgstr "<b>Общи</b>"
869
870#: ../tools/settings.glade.h:5
871msgid "<b>Networking</b>"
872msgstr "<b>Мрежа</b>"
873
874#: ../tools/settings.glade.h:6
875msgid "<b>Privacy</b>"
876msgstr "<b>Лични данни</b>"
877
878#: ../tools/settings.glade.h:7
879msgid "<b>Select mail folder</b>"
880msgstr "<b>Избор на папка за пощата</b>"
881
882#: ../tools/settings.glade.h:8
883msgid ""
884"Add a remote search-enabled host you wish \n"
885"to network with."
886msgstr ""
887"Добавяне, на който и да е с възможност за търсене\n"
888"хост, с който искате да сте в мрежа."
889
890#: ../tools/settings.glade.h:10
891msgid "Add any additional paths to be included for indexing."
892msgstr "Добавете допълнителни пътища, които да се индексират."
893
894#: ../tools/settings.glade.h:11
895msgid "Add any remote search-enabled hosts you wish to network with"
896msgstr "Добавяне, на който и да е с възможност за търсене хост, с който искате да сте в мрежа"
897
898#: ../tools/settings.glade.h:12
899msgid "Address"
900msgstr "Адрес"
901
902#: ../tools/settings.glade.h:13
903msgid ""
904"Adjust which types of results should be visible, and in what order they "
905"should be presented when grouped by type."
906msgstr ""
907"Конфигуриране на видовете резултати, които да бъдат видими, както и на реда "
908"им, по който ще се подреждат при групиране по тип."
909
910#: ../tools/settings.glade.h:14
911msgid "Allow external access to local search services"
912msgstr "Позволяване на външен достъп до локални услуги за търсене"
913
914#: ../tools/settings.glade.h:15
915msgid "Alt"
916msgstr "Alt"
917
918#: ../tools/settings.glade.h:16
919msgid "Ctrl"
920msgstr "Ctrl"
921
922#: ../tools/settings.glade.h:17
923msgid "Directory Path"
924msgstr "Път до папката"
925
926#: ../tools/settings.glade.h:18
927msgid "Display the search window by pressing"
928msgstr "Показване на прозореца за търсене чрез натискане на"
929
930#: ../tools/settings.glade.h:19
931msgid "Filename Pattern"
932msgstr "Шаблон на файловото име"
933
934#: ../tools/settings.glade.h:20
935msgid "Index my home directory"
936msgstr "Индексиране на домашната папка"
937
938#: ../tools/settings.glade.h:21
939msgid "Indexing"
940msgstr "Индексиране"
941
942#: ../tools/settings.glade.h:23
943msgid "Maximum number of results displayed "
944msgstr "Максимален брой показани резултати "
945
946#: ../tools/settings.glade.h:24
947msgid "Networking"
948msgstr "Мрежови"
949
950#: ../tools/settings.glade.h:26
951msgid "Please select a resource you wish to exclude from indexing."
952msgstr "Изберете ресурс, които да не се индексира."
953
954#: ../tools/settings.glade.h:27
955msgid "Please select the mail folder you wish to exclude from indexing. "
956msgstr "Изберете папка с поща, която да не се индексира."
957
958#: ../tools/settings.glade.h:29
959msgid "Search Preferences"
960msgstr "Настройки на търсенето"
961
962#: ../tools/settings.glade.h:30
963msgid ""
964"Specify any resources, such as paths, patterns, mail folders or type of "
965"objects you wish to exclude from indexing."
966msgstr ""
967"Укажете ресурси като папки, шаблони, папки с поща или видове обекти, които "
968"да не се индексират."
969
970#: ../tools/settings.glade.h:31
971msgid "Specify paths that should be available for external access"
972msgstr "Укажете пътища, които да са достъпни за достъп отвън"
973
974#: ../tools/settings.glade.h:32
975msgid "Start search & indexing services automatically "
976msgstr "Автоматично стартиране на услугите по търсенето и индексирането "
977
978#: ../tools/beagle-settings.desktop.in.h:1
979msgid "Configure Desktop Search & Indexing"
980msgstr "Настройки на търсенето и индексирането"
981
982#: ../tools/beagle-settings.desktop.in.h:2
983msgid "Configure search & indexing properties"
984msgstr "Конфигуриране на информацията за търсене и индексиране"
985
986#: ../tools/beagle-settings.desktop.in.h:3
987msgid "Search & Indexing"
988msgstr "Търсене и индексиране"
989
990#: ../Util/Evolution.cs:45 ../Util/Evolution.cs:163
991msgid "On This Computer"
992msgstr "На този компютър"
993
994#: ../Util/ExifData.cs:226
995msgid "Image Directory"
996msgstr "Папка за изображения"
997
998#: ../Util/ExifData.cs:228
999msgid "Thumbnail Directory"
1000msgstr "Папка с миниизображения"
1001
1002#: ../Util/ExifData.cs:230
1003msgid "Exif Directory"
1004msgstr "Папка за Exif"
1005
1006#: ../Util/ExifData.cs:232
1007msgid "GPS Directory"
1008msgstr "Папка за GPS"
1009
1010#: ../Util/ExifData.cs:234
1011msgid "InterOperability Directory"
1012msgstr "Папка за съвместимост"
1013
1014#: ../Util/ExifData.cs:236
1015msgid "Unknown Directory"
1016msgstr "Непозната папка"
1017
1018#: ../Util/StringFu.cs:77
1019msgid "Today"
1020msgstr "Днес"
1021
1022#: ../Util/StringFu.cs:79
1023msgid "Yesterday"
1024msgstr "Вчера"
1025
1026#. Translators: Example output: Aug 9
1027#: ../Util/StringFu.cs:82
1028msgid "MMM d"
1029msgstr "d MMM"
1030
1031#. Translators: Example output: Aug 9, 2000
1032#: ../Util/StringFu.cs:85
1033msgid "MMM d, yyyy"
1034msgstr "d MMM yyyy"
1035
1036#. Translators: Example output: 11:05 AM  (note h = 12-hour time)
1037#: ../Util/StringFu.cs:88
1038msgid "h:mm tt"
1039msgstr "H:mm"
1040
1041#. Translators: {0} is a date (e.g. 'Today' or 'Apr 23'), {1} is the time
1042#: ../Util/StringFu.cs:94
1043#, csharp-format
1044msgid "{0}, {1}"
1045msgstr "{0}, {1}"
1046
1047#. To translators: {0} is the time of the day, eg. 13:45
1048#: ../Util/StringFu.cs:111
1049#, csharp-format
1050msgid "Today, {0}"
1051msgstr "Днес, {0}"
1052
1053#. To translators: {0} is the time of the day, eg. 13:45
1054#: ../Util/StringFu.cs:114
1055#, csharp-format
1056msgid "Yesterday, {0}"
1057msgstr "Вчера, {0}"
1058
1059#. To translators: {0} is the number of days that have passed, {1} is the time of the day, eg. 13:45
1060#: ../Util/StringFu.cs:117
1061#, csharp-format
1062msgid "{0} days ago, {1}"
1063msgstr "Преди {0} дни, {1}"
1064
1065#. Translators: Example output: January 3, 3:45 PM
1066#: ../Util/StringFu.cs:122
1067msgid "MMMM d, h:mm tt"
1068msgstr "d MMMM, H:mm"
1069
1070#. Translators: Example output: March 23 2001, 10:04 AM
1071#: ../Util/StringFu.cs:127
1072msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
1073msgstr "d MMMM yyyy, H:mm"
1074
1075#: ../Util/StringFu.cs:137
1076#, csharp-format
1077msgid "{0} hour"
1078msgid_plural "{0} hours"
1079msgstr[0] "{0} час"
1080msgstr[1] "{0} часа"
1081
1082#: ../Util/StringFu.cs:144
1083#, csharp-format
1084msgid "{0} minute"
1085msgid_plural "{0} minutes"
1086msgstr[0] "{0} минута"
1087msgstr[1] "{0} минути"
1088
1089#. Translators: {0} is a file size in bytes
1090#: ../Util/StringFu.cs:160
1091#, csharp-format
1092msgid "{0} bytes"
1093msgstr "{0} байта"
1094
1095#. Translators: {0} is a file size in kilobytes
1096#: ../Util/StringFu.cs:164
1097#, csharp-format
1098msgid "{0:0.0} KB"
1099msgstr "{0:0.0} KB"
1100
1101#. Translators: {0} is a file size in megabytes
1102#: ../Util/StringFu.cs:167
1103#, csharp-format
1104msgid "{0:0.0} MB"
1105msgstr "{0:0.0} MB"
1106
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.