source: extras/beagle.HEAD.bg.po @ 509

Last change on this file since 509 was 509, checked in by zbrox, 16 years ago

beagle (extras) ultimate search edition

  • обновен превод. останаха само 3 низа, които не съм сигурен как да преведа, а тук сега не мога да инсталирам beagle. оставям за по-късно.

banshee (extras) ultimate music edition

  • обновен превод. все още към 60 низа, обаче остават. защото все още не сме решили много неща как да се превеждат. примери: encoder, transcoder, bitrate, playback engine, burn proof, disk at once, pipeline и т.н.
File size: 31.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of beagle.
2# Copyright (C) 2005 THE beagle'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the beagle package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: beagle\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-01-31 10:08+0100\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-01-31 13:38+0200\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
19
20#: ../glue/eggtrayicon.c:127
21msgid "Orientation"
22msgstr "Ориентация"
23
24#: ../glue/eggtrayicon.c:128
25msgid "The orientation of the tray."
26msgstr "Ориентация на тавата."
27
28#: ../ImLogViewer/ImLogViewer.glade.h:1
29msgid "<b>Conversations History</b>"
30msgstr "<b>История на разговорите</b>"
31
32#: ../ImLogViewer/ImLogViewer.glade.h:2
33msgid "IM Viewer"
34msgstr "Преглед на разговори"
35
36#: ../ImLogViewer/ImLogWindow.cs:102
37#, csharp-format
38msgid "Conversations in {0}"
39msgstr "Разговор в {0}"
40
41#: ../ImLogViewer/ImLogWindow.cs:109
42#, csharp-format
43msgid "Conversations with {0}"
44msgstr "Разговори с {0}"
45
46#: ../search/Category.cs:85
47#, csharp-format
48msgid "Top {0} Result"
49msgstr ""
50
51#: ../search/Category.cs:86
52#, csharp-format
53msgid "Previous {0}"
54msgstr ""
55
56#: ../search/Category.cs:87
57#, csharp-format
58msgid "Next {0}"
59msgstr ""
60
61#: ../search/Pages/NoMatch.cs:19
62msgid "No results were found."
63msgstr "Няма открити съвпадения."
64
65#: ../search/Pages/NoMatch.cs:20
66#, csharp-format
67msgid "Your search for \"{0}\" did not match any files on your computer."
68msgstr "При търсенето Ви за \"{0}\", нямаше съвпадения с никои файлове на компютъра Ви."
69
70#: ../search/Pages/NoMatch.cs:24
71msgid ""
72"You can change the scope of your search using the \"Search\" menu. A broader "
73"search scope might produce more results."
74msgstr ""
75"Може да променяте обхвата на търсенето, използвайки менюто \"Търсене\". По-широк "
76"обхват на търсенето може да върне повече резултати."
77
78#: ../search/Pages/NoMatch.cs:26
79msgid ""
80"You should check the spelling of your search words to see if you "
81"accidentally misspelled any words."
82msgstr ""
83"Трябва да проверите правописа на въведеното търсене, за да се уверите, "
84"че случайно не сте допуснали грешки."
85
86#: ../search/Pages/QuickTips.cs:10
87msgid "You can use upper and lower case; search is case-insensitive."
88msgstr "Може да използвате горен или долен регистър. Търсенето не е чувствително към регистъра."
89
90#: ../search/Pages/QuickTips.cs:11
91msgid "To search for optional terms, use OR.  ex: <b>George OR Ringo</b>"
92msgstr "За да търсите с незадължителни термини, използвайте OR (или). Пример: <b>Иван OR Драган</b>"
93
94#: ../search/Pages/QuickTips.cs:12
95msgid ""
96"To exclude search terms, use the minus symbol in front, such as <b>-cats</b>"
97msgstr ""
98"За да изключите от търсеното определени думи, използвайте символа \"минус\" пред думите. Пример: <b>-котки</b>."
99
100#: ../search/Pages/QuickTips.cs:13
101msgid ""
102"When searching for a phrase, add quotes. ex: <b>\"There be dragons\"</b>"
103msgstr ""
104"Когато търсите цяла фраза я ограждайте с кавички. Пример: <b>\"Бургас и неговите трудови хора\"</b>."
105
106#: ../search/Pages/QuickTips.cs:19 ../search/UIManager.cs:62
107msgid "Quick Tips"
108msgstr "Подсказки"
109
110#: ../search/Pages/StartDaemon.cs:19
111msgid "Daemon not running"
112msgstr "Услугата (daemon) не е стартирана"
113
114#: ../search/Pages/StartDaemon.cs:21
115msgid "Start the daemon"
116msgstr "Стартиране на услугата (daemon)"
117
118#: ../search/Search.cs:148
119msgid "Find Now"
120msgstr "Търсене"
121
122#: ../search/Search.cs:188
123msgid "Type in search terms"
124msgstr "Въведете какво да се търси"
125
126#: ../search/Search.cs:189
127msgid "Start searching"
128msgstr "Начало на търсенето"
129
130#: ../search/Tiles/Application.cs:55
131msgid "Move to trash"
132msgstr "Преместване в кошчето"
133
134#: ../search/Tiles/Audio.cs:37 ../search/Tiles/Image.cs:39
135msgid "Add to Library"
136msgstr "Добавяне към библиотека"
137
138#: ../search/Tiles/Contact.cs:60
139msgid "E-Mail:"
140msgstr "Е-поща:"
141
142#: ../search/Tiles/Contact.cs:66
143msgid "Mobile Phone:"
144msgstr "Мобилен телефон:"
145
146#: ../search/Tiles/Contact.cs:73
147msgid "Work Phone:"
148msgstr "Служебен телефон:"
149
150#: ../search/Tiles/Contact.cs:78
151msgid "Home Phone:"
152msgstr "Домашен телефон:"
153
154#: ../search/Tiles/File.cs:35 ../search/Tiles/Folder.cs:35
155msgid "Open With"
156msgstr "Отваряне с"
157
158#: ../search/Tiles/File.cs:36
159msgid "Reveal in Folder"
160msgstr "Показване в папка"
161
162#: ../search/Tiles/File.cs:37
163msgid "E-Mail"
164msgstr "Е-поща"
165
166#: ../search/Tiles/File.cs:38
167msgid "Instant-Message"
168msgstr "Мигновено съобщение"
169
170#: ../search/Tiles/File.cs:39 ../search/Tiles/Folder.cs:38
171msgid "Move to Trash"
172msgstr "Преместване в кошчето"
173
174#: ../search/Tiles/File.cs:137 ../search/Tiles/RSSFeed.cs:50
175msgid "Title:"
176msgstr "Заглавие:"
177
178#: ../search/Tiles/File.cs:143
179msgid "Last Edited:"
180msgstr "Последно редактирано:"
181
182#: ../search/Tiles/File.cs:150
183msgid "Author:"
184msgstr "Автор:"
185
186#: ../search/Tiles/File.cs:157
187msgid "Full Path:"
188msgstr "Пълен адрес:"
189
190#: ../search/Tiles/Folder.cs:31
191msgid "Empty"
192msgstr "Празно"
193
194#: ../search/Tiles/Folder.cs:33
195#, csharp-format
196msgid "Contains {0} Item"
197msgid_plural "Contains {0} Items"
198msgstr[0] "Съдържа {0} елемент"
199msgstr[1] "Съдържа {0} елемента"
200
201#. FIXME: s/"gtk-info"/Gtk.Stock.Info/ when we can depend on gtk# 2.8
202#: ../search/Tiles/Folder.cs:37
203msgid "Show Information"
204msgstr "Показване на информация"
205
206#: ../search/Tiles/Folder.cs:62
207msgid "Edited:"
208msgstr "Редактирано:"
209
210#: ../search/Tiles/Image.cs:40
211msgid "Set as Wallpaper"
212msgstr "Поставяне като тапет"
213
214#: ../search/Tiles/Image.cs:80
215msgid "Modified:"
216msgstr "Променено:"
217
218#: ../search/Tiles/IMLog.cs:89
219msgid "Name:"
220msgstr "Име:"
221
222#: ../search/Tiles/IMLog.cs:94 ../search/Tiles/MailMessage.cs:110
223msgid "Date Received:"
224msgstr "Дата на получаване:"
225
226#: ../search/Tiles/MailAttachment.cs:48
227msgid "Mail attachment"
228msgstr "Прикачен файл към е-поща"
229
230#: ../search/Tiles/MailMessage.cs:45
231msgid "Send in Mail"
232msgstr "Изпращане на поща"
233
234#: ../search/Tiles/MailMessage.cs:100
235msgid "Subject:"
236msgstr "Тема:"
237
238#: ../search/Tiles/MailMessage.cs:105
239msgid "From:"
240msgstr "От:"
241
242#: ../search/Tiles/Presentation.cs:33
243#, csharp-format
244msgid "{0} slide"
245msgid_plural "{0} slides"
246msgstr[0] "{0} кадър"
247msgstr[1] "{0} кадри"
248
249#: ../search/Tiles/RSSFeed.cs:55
250msgid "Site:"
251msgstr "Сайт:"
252
253#: ../search/Tiles/RSSFeed.cs:60
254msgid "Date Viewed:"
255msgstr "Датра на преглед:"
256
257#: ../search/Tiles/TextDocument.cs:37
258#, csharp-format
259msgid "{0} page"
260msgid_plural "{0} pages"
261msgstr[0] "{0} страница"
262msgstr[1] "{0} страници"
263
264#: ../search/Tiles/Tile.cs:157
265msgid "Open"
266msgstr "Отваряне"
267
268#: ../search/Tiles/Utils.cs:25
269msgid "Application"
270msgstr "Програма"
271
272#: ../search/Tiles/Utils.cs:26
273msgid "More application results..."
274msgstr "Още резултати с програми..."
275
276#: ../search/Tiles/Utils.cs:29
277msgid "Contact"
278msgstr "Контакт"
279
280#: ../search/Tiles/Utils.cs:30
281msgid "More contact results..."
282msgstr "Още резултати с контакти..."
283
284#: ../search/Tiles/Utils.cs:33
285msgid "Folder"
286msgstr "Папка"
287
288#: ../search/Tiles/Utils.cs:34
289msgid "More folder results..."
290msgstr "Още резултати с папки..."
291
292#: ../search/Tiles/Utils.cs:37
293msgid "Image"
294msgstr "Изображение"
295
296#: ../search/Tiles/Utils.cs:38
297msgid "More image results..."
298msgstr "Още резултати с изображения..."
299
300#: ../search/Tiles/Utils.cs:41
301msgid "Audio"
302msgstr "Аудио"
303
304#: ../search/Tiles/Utils.cs:42
305msgid "More audio results..."
306msgstr "Още резултати с аудио..."
307
308#: ../search/Tiles/Utils.cs:45
309msgid "Video"
310msgstr "Видео"
311
312#: ../search/Tiles/Utils.cs:46
313msgid "More video results..."
314msgstr "Още резултати с видео..."
315
316#: ../search/Tiles/Utils.cs:49
317msgid "Documents"
318msgstr "Документи"
319
320#: ../search/Tiles/Utils.cs:50
321msgid "More document results..."
322msgstr "Още резултати с документи..."
323
324#: ../search/Tiles/Utils.cs:53
325msgid "Conversations"
326msgstr "Разговори"
327
328#: ../search/Tiles/Utils.cs:54
329msgid "More conversation results..."
330msgstr "Още резултати с разговори..."
331
332#: ../search/Tiles/Utils.cs:57
333msgid "Website"
334msgstr "Интернет сайт"
335
336#: ../search/Tiles/Utils.cs:58
337msgid "More website results..."
338msgstr "Още резултати с интернет сайтове..."
339
340#: ../search/Tiles/Utils.cs:61
341msgid "News Feed"
342msgstr "Емисия с новини"
343
344#: ../search/Tiles/Utils.cs:62
345msgid "More news feed results..."
346msgstr "Още резултати с емисии..."
347
348#: ../search/Tiles/Utils.cs:65
349msgid "Archive"
350msgstr "Архив"
351
352#: ../search/Tiles/Utils.cs:66
353msgid "More archive results..."
354msgstr "Още резултати с архиви..."
355
356#: ../search/Tiles/Utils.cs:170
357#, csharp-format
358msgid "{0} week ago"
359msgid_plural "{0} weeks ago"
360msgstr[0] "Преди {0} седмица"
361msgstr[1] "Преди {0} седмици"
362
363#. Lets say a year and a half to stop saying months
364#: ../search/Tiles/Utils.cs:172
365#, csharp-format
366msgid "{0} month ago"
367msgid_plural "{0} months ago"
368msgstr[0] "Преди {0} месец"
369msgstr[1] "Преди {0} месеца"
370
371#: ../search/Tiles/Utils.cs:174
372#, csharp-format
373msgid "{0} year ago"
374msgid_plural "{0} years ago"
375msgstr[0] "Преди {0} година"
376msgstr[1] "Преди {0} години"
377
378#: ../search/Tiles/Video.cs:33
379msgid "Unknown duration"
380msgstr ""
381
382#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:32
383msgid "Desktop Search"
384msgstr "Търсене за работната среда"
385
386#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:57
387msgid "No Recent Searches"
388msgstr "Няма скорошни търсения"
389
390#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:62
391msgid "Recent Searches"
392msgstr "Скорошния търсения"
393
394#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:78
395msgid "Clear"
396msgstr "Изчистване"
397
398#: ../search/Tray/TrayIcon.cs:86
399msgid "Quit"
400msgstr "Спиране на програмата"
401
402#. Translators: the strings in TypeFilter.cs are for when the user
403#. * wants to limit search results to a specific type. You don't need
404#. * to give an exact translation of the exact same set of English
405#. * words. Just provide a list of likely words the user might use
406#. * after the "type:" keyword to refer to each type of match.
407#.
408#: ../search/TypeFilter.cs:36
409msgid ""
410"file\n"
411"files"
412msgstr ""
413"файл\n"
414"файлове"
415
416#: ../search/TypeFilter.cs:37
417msgid ""
418"mail\n"
419"email\n"
420"e-mail"
421msgstr ""
422"поща\n"
423"е-писмо\n"
424"е-поща"
425
426#: ../search/TypeFilter.cs:38
427msgid ""
428"im\n"
429"ims\n"
430"instant message\n"
431"instant messages\n"
432"instant-message\n"
433"instant-messages\n"
434"chat\n"
435"chats"
436msgstr ""
437"чат\n"
438"мигновено съобщение\n"
439"мигновени съобщения\n"
440"разговор\n"
441"разговори"
442
443#: ../search/TypeFilter.cs:39
444msgid ""
445"presentation\n"
446"presentations\n"
447"slideshow\n"
448"slideshows\n"
449"slide\n"
450"slides"
451msgstr ""
452"презентация\n"
453"презентации\n"
454"прожекция\n"
455"прожекции\n"
456"кадър\n"
457"кадри"
458
459#: ../search/TypeFilter.cs:41
460msgid ""
461"application\n"
462"applications\n"
463"app\n"
464"apps"
465msgstr ""
466"програма\n"
467"програми"
468
469#: ../search/TypeFilter.cs:42
470msgid ""
471"contact\n"
472"contacts\n"
473"vcard\n"
474"vcards"
475msgstr ""
476"контакт\n"
477"контакти\n"
478"vcard"
479
480#: ../search/TypeFilter.cs:43
481msgid ""
482"folder\n"
483"folders"
484msgstr ""
485"папка\n"
486"папки"
487
488#: ../search/TypeFilter.cs:44
489msgid ""
490"image\n"
491"images\n"
492"img"
493msgstr ""
494"изображение\n"
495"изображения"
496
497#: ../search/TypeFilter.cs:45
498msgid "audio"
499msgstr "аудио"
500
501#: ../search/TypeFilter.cs:46
502msgid "video"
503msgstr "видео"
504
505#: ../search/TypeFilter.cs:47
506msgid "media"
507msgstr "медия"
508
509#: ../search/TypeFilter.cs:48
510msgid ""
511"document\n"
512"documents\n"
513"office document\n"
514"office documents"
515msgstr ""
516"документ\n"
517"документи\n"
518"офис документ\n"
519"офис документи"
520
521#: ../search/TypeFilter.cs:49
522msgid ""
523"conversation\n"
524"conversations"
525msgstr ""
526"разговор\n"
527"разговори"
528
529#: ../search/TypeFilter.cs:50
530msgid ""
531"web\n"
532"www\n"
533"website\n"
534"websites"
535msgstr ""
536"web\n"
537"www\n"
538"уебсайт\n"
539"сайтове"
540
541#: ../search/TypeFilter.cs:51
542msgid ""
543"feed\n"
544"news\n"
545"blog\n"
546"rss"
547msgstr ""
548"емисия\n"
549"новини\n"
550"блог\n"
551"rss"
552
553#: ../search/TypeFilter.cs:52
554msgid ""
555"archive\n"
556"archives"
557msgstr ""
558"архив\n"
559"архиви"
560
561#: ../search/TypeFilter.cs:53
562msgid ""
563"person\n"
564"people"
565msgstr ""
566"човек\n"
567"хора"
568
569#: ../search/UIManager.cs:32
570msgid "_Search"
571msgstr "_Търсене"
572
573#: ../search/UIManager.cs:35
574msgid "_Actions"
575msgstr "_Действия"
576
577#: ../search/UIManager.cs:38
578msgid "Sor_t"
579msgstr "Сорт_иране"
580
581#: ../search/UIManager.cs:41
582msgid "_Help"
583msgstr "_Помощ"
584
585#: ../search/UIManager.cs:46 ../search/UIManager.cs:50
586msgid "Exit Desktop Search"
587msgstr "Затваряне"
588
589#: ../search/UIManager.cs:53
590msgid "_Contents"
591msgstr "_Ръководство"
592
593#: ../search/UIManager.cs:55
594msgid "Help - Table of Contents"
595msgstr "Помощ - Съдържание"
596
597#: ../search/UIManager.cs:59
598msgid "About Desktop Search"
599msgstr "Относно"
600
601#: ../search/UIManager.cs:72
602msgid "_Everywhere"
603msgstr "Н_авсякъде"
604
605#: ../search/UIManager.cs:74
606msgid "Search everywhere"
607msgstr "Търсене на всичко"
608
609#: ../search/UIManager.cs:77
610msgid "_Applications"
611msgstr "_Програми"
612
613#: ../search/UIManager.cs:79
614msgid "Search applications"
615msgstr "Търсене на програми"
616
617#: ../search/UIManager.cs:82
618msgid "_Contacts"
619msgstr "_Контакти"
620
621#: ../search/UIManager.cs:84
622msgid "Search contacts"
623msgstr "Търсене на контакти"
624
625#: ../search/UIManager.cs:87
626msgid "_Documents"
627msgstr "_Документи"
628
629#: ../search/UIManager.cs:89
630msgid "Search documents"
631msgstr "Търсене на документи"
632
633#: ../search/UIManager.cs:92
634msgid "Conve_rsations"
635msgstr "Раз_говори"
636
637#: ../search/UIManager.cs:94
638msgid "Search E-Mail and Instant Messaging logs"
639msgstr "Търсене из е-пощата и записите на мигновени съобщения"
640
641#: ../search/UIManager.cs:97
642msgid "Images"
643msgstr "Изображения"
644
645#: ../search/UIManager.cs:99
646msgid "Search images"
647msgstr "Търсене на изображения"
648
649#: ../search/UIManager.cs:102
650msgid "Media"
651msgstr "Медия"
652
653#: ../search/UIManager.cs:104
654msgid "Search sound and video files"
655msgstr "Търсене за аудио и видео файлове"
656
657#: ../search/UIManager.cs:111
658msgid "Date _Modified"
659msgstr "Дата на пр_омяна"
660
661#: ../search/UIManager.cs:112
662msgid "Sort the most-recently-modified matches first"
663msgstr "Сортиране по дата на промяна"
664
665#: ../search/UIManager.cs:115
666msgid "_Name"
667msgstr "_Име"
668
669#: ../search/UIManager.cs:116
670msgid "Sort matches by name"
671msgstr "Сортиране по име"
672
673#: ../search/UIManager.cs:119
674msgid "_Relevance"
675msgstr "_Относителност"
676
677#: ../search/UIManager.cs:120
678msgid "Sort the best matches first"
679msgstr "Сортиране по относителност"
680
681#: ../tools/Settings.cs:216
682msgid "Reload configuration"
683msgstr "Презареждане на конфигурацията"
684
685#: ../tools/Settings.cs:217
686msgid ""
687"The configuration file has been modified by another application. Do you wish "
688"to discard the currently displayed values and reload configuration from disk?"
689msgstr ""
690"Файлът с настройките е бил променен от друга програма. Искате ли да "
691"стойностите, които са показани в момента, да се заменят с тези от диска?"
692
693#: ../tools/Settings.cs:255
694msgid "Select Path"
695msgstr "Избор на път"
696
697#: ../tools/Settings.cs:274
698msgid "The selected path is already selected for indexing and wasn't added."
699msgstr "Избраният път е вече въведен за индексиране и не беше добавен."
700
701#: ../tools/Settings.cs:277
702msgid ""
703"The selected path wasn't added. The list contains items that supercedes it "
704"and the data is already being indexed."
705msgstr ""
706"Избраният път не бе добавен. Списъкът вече съдържа елементи, които обхващат "
707"посочения път, а данните вече са индексирани."
708
709#: ../tools/Settings.cs:288 ../tools/Settings.cs:480
710msgid "Path not added"
711msgstr "Пътят не е добавен"
712
713#: ../tools/Settings.cs:297
714msgid "Remove obsolete paths"
715msgstr "Премахване на излишни пътища"
716
717#: ../tools/Settings.cs:298
718msgid ""
719"Adding this path will obsolete some of the existing include paths. This will "
720"result in the removal of the old obsolete paths. Do you still wish to add it?"
721msgstr ""
722"Добавянето на този път ще направи част от вече наличните - излишни. Поради "
723"тази причина те ще бъдат премахнати. Искате ли да го добавите?"
724
725#: ../tools/Settings.cs:324
726msgid "Remove path"
727msgstr "Премахване на пътя"
728
729#: ../tools/Settings.cs:325
730msgid ""
731"Are you sure you wish to remove this path from the list of directories to be "
732"included for indexing?"
733msgstr ""
734"Сигурни ли сте, че искате да махнете този път от списъка с папки, които се "
735"индексират?"
736
737#: ../tools/Settings.cs:354
738msgid "Remove item"
739msgstr "Премахване на елемента"
740
741#: ../tools/Settings.cs:355
742msgid ""
743"Are you sure you wish to remove this item from the list of data to be "
744"excluded from indexing?"
745msgstr ""
746"Сигурни ли сте, че искате да махнете елемент път от списъка с папки, които "
747"се индексират?"
748
749#: ../tools/Settings.cs:398
750msgid "Invalid host entry"
751msgstr "Невалиден запис за хост"
752
753#: ../tools/Settings.cs:405
754msgid "Remote host already present in the list."
755msgstr "Отдалеченият хост вече присъства в списъка"
756
757#: ../tools/Settings.cs:414
758msgid "Netbeagle Node not added"
759msgstr "Не е добавен възел на Netbeagle"
760
761#: ../tools/Settings.cs:430
762msgid "Remove host"
763msgstr "Премахване на хост"
764
765#: ../tools/Settings.cs:431
766msgid "Are you sure you wish to remove this host from the list?"
767msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете този хост от списъка?"
768
769#: ../tools/Settings.cs:452
770msgid "Select path"
771msgstr "Избор на път"
772
773#: ../tools/Settings.cs:471
774msgid "The selected path is already configured for external access."
775msgstr "Избрания път е вече конфигуриран за външен достъп."
776
777#: ../tools/Settings.cs:495
778msgid "Remove public path"
779msgstr "Премахване на публичния път"
780
781#: ../tools/Settings.cs:496
782msgid ""
783"Are you sure you wish to remove this entry from the list of public paths?"
784msgstr ""
785"Сигурни ли сте, че искате да махнете този запис от списъка с публични пътища?"
786
787#: ../tools/Settings.cs:541 ../tools/Settings.cs:630 ../tools/Settings.cs:708
788#: ../tools/Settings.cs:784 ../tools/Settings.cs:1123
789msgid "Name"
790msgstr "Име"
791
792#: ../tools/Settings.cs:624 ../tools/settings.glade.h:33
793msgid "Type"
794msgstr "Вид"
795
796#: ../tools/Settings.cs:677 ../tools/Settings.cs:1057
797#: ../tools/settings.glade.h:25
798msgid "Path"
799msgstr "Път"
800
801#: ../tools/Settings.cs:680 ../tools/Settings.cs:1067
802msgid "Pattern"
803msgstr "Шаблон"
804
805#: ../tools/Settings.cs:683 ../tools/Settings.cs:1062
806#: ../tools/settings.glade.h:22
807msgid "Mail Folder"
808msgstr "Папка за пощата"
809
810#: ../tools/Settings.cs:1031
811msgid "Select Folder"
812msgstr "Избор на папка"
813
814#: ../tools/Settings.cs:1091
815msgid "Error adding path"
816msgstr "Грешка при добавянето на пътя"
817
818#: ../tools/Settings.cs:1092
819msgid ""
820"The specified path could not be found and therefore it could not be added to "
821"the list of resources excluded for indexing."
822msgstr ""
823"Указаният път не бе открит и затова няма да бъде включен в списъка на "
824"ресурси, които се индексират."
825
826#: ../tools/Settings.cs:1122
827msgid "Show"
828msgstr "Показване"
829
830#: ../tools/settings.glade.h:1
831msgid "<b>Add remote host</b>"
832msgstr "<b>Добавяне на отдалечен хост</b>"
833
834#: ../tools/settings.glade.h:2
835msgid "<b>Add resource</b>"
836msgstr "<b>Добавяне на ресурс</b>"
837
838#: ../tools/settings.glade.h:3
839msgid "<b>Display</b>"
840msgstr "<b>Показване</b>"
841
842#: ../tools/settings.glade.h:4
843msgid "<b>General</b>"
844msgstr "<b>Общи</b>"
845
846#: ../tools/settings.glade.h:5
847msgid "<b>Networking</b>"
848msgstr "<b>Мрежа</b>"
849
850#: ../tools/settings.glade.h:6
851msgid "<b>Privacy</b>"
852msgstr "<b>Лични данни</b>"
853
854#: ../tools/settings.glade.h:7
855msgid "<b>Select mail folder</b>"
856msgstr "<b>Избор на папка за пощата</b>"
857
858#: ../tools/settings.glade.h:8
859msgid ""
860"Add a remote search-enabled host you wish \n"
861"to network with."
862msgstr ""
863"Добавяне, на който и да е с възможност за търсене\n"
864"хост, с който искате да сте в мрежа."
865
866#: ../tools/settings.glade.h:10
867msgid "Add any additional paths to be included for indexing."
868msgstr "Добавете допълнителни пътища, които да се индексират."
869
870#: ../tools/settings.glade.h:11
871msgid "Add any remote search-enabled hosts you wish to network with"
872msgstr ""
873"Добавяне, на който и да е с възможност за търсене хост, с който искате да "
874"сте в мрежа"
875
876#: ../tools/settings.glade.h:12
877msgid "Address"
878msgstr "Адрес"
879
880#: ../tools/settings.glade.h:13
881msgid ""
882"Adjust which types of results should be visible, and in what order they "
883"should be presented when grouped by type."
884msgstr ""
885"Конфигуриране на видовете резултати, които да бъдат видими, както и на реда "
886"им, по който ще се подреждат при групиране по тип."
887
888#: ../tools/settings.glade.h:14
889msgid "Allow external access to local search services"
890msgstr "Позволяване на външен достъп до локални услуги за търсене"
891
892#: ../tools/settings.glade.h:15
893msgid "Alt"
894msgstr "Alt"
895
896#: ../tools/settings.glade.h:16
897msgid "Ctrl"
898msgstr "Ctrl"
899
900#: ../tools/settings.glade.h:17
901msgid "Directory Path"
902msgstr "Път до папката"
903
904#: ../tools/settings.glade.h:18
905msgid "Display the search window by pressing"
906msgstr "Показване на прозореца за търсене чрез натискане на"
907
908#: ../tools/settings.glade.h:19
909msgid "Filename Pattern"
910msgstr "Шаблон на файловото име"
911
912#: ../tools/settings.glade.h:20
913msgid "Index my home directory"
914msgstr "Индексиране на домашната папка"
915
916#: ../tools/settings.glade.h:21
917msgid "Indexing"
918msgstr "Индексиране"
919
920#: ../tools/settings.glade.h:23
921msgid "Maximum number of results displayed "
922msgstr "Максимален брой показани резултати "
923
924#: ../tools/settings.glade.h:24
925msgid "Networking"
926msgstr "Мрежови"
927
928#: ../tools/settings.glade.h:26
929msgid "Please select a resource you wish to exclude from indexing."
930msgstr "Изберете ресурс, които да не се индексира."
931
932#: ../tools/settings.glade.h:27
933msgid "Please select the mail folder you wish to exclude from indexing. "
934msgstr "Изберете папка с поща, която да не се индексира."
935
936#: ../tools/settings.glade.h:28
937msgid "Search"
938msgstr "Търсене"
939
940#: ../tools/settings.glade.h:29
941msgid "Search Preferences"
942msgstr "Настройки на търсенето"
943
944#: ../tools/settings.glade.h:30
945msgid ""
946"Specify any resources, such as paths, patterns, mail folders or type of "
947"objects you wish to exclude from indexing."
948msgstr ""
949"Укажете ресурси като папки, шаблони, папки с поща или видове обекти, които "
950"да не се индексират."
951
952#: ../tools/settings.glade.h:31
953msgid "Specify paths that should be available for external access"
954msgstr "Укажете пътища, които да са достъпни за достъп отвън"
955
956#: ../tools/settings.glade.h:32
957msgid "Start search & indexing services automatically "
958msgstr "Автоматично стартиране на услугите по търсенето и индексирането "
959
960#: ../tools/beagle-settings.desktop.in.h:1
961msgid "Configure Desktop Search & Indexing"
962msgstr "Настройки на търсенето и индексирането"
963
964#: ../tools/beagle-settings.desktop.in.h:2
965msgid "Configure search & indexing properties"
966msgstr "Конфигуриране на информацията за търсене и индексиране"
967
968#: ../tools/beagle-settings.desktop.in.h:3
969msgid "Search & Indexing"
970msgstr "Търсене и индексиране"
971
972#: ../Util/Evolution.cs:45 ../Util/Evolution.cs:163
973msgid "On This Computer"
974msgstr "На този компютър"
975
976#: ../Util/ExifData.cs:226
977msgid "Image Directory"
978msgstr "Папка за изображения"
979
980#: ../Util/ExifData.cs:228
981msgid "Thumbnail Directory"
982msgstr "Папка с миниизображения"
983
984#: ../Util/ExifData.cs:230
985msgid "Exif Directory"
986msgstr "Exif папка"
987
988#: ../Util/ExifData.cs:232
989msgid "GPS Directory"
990msgstr "GPS папка"
991
992#: ../Util/ExifData.cs:234
993msgid "InterOperability Directory"
994msgstr "Папка за съвместимост"
995
996#: ../Util/ExifData.cs:236
997msgid "Unknown Directory"
998msgstr "Непозната папка"
999
1000#: ../Util/StringFu.cs:77
1001msgid "Today"
1002msgstr "Днес"
1003
1004#: ../Util/StringFu.cs:79
1005msgid "Yesterday"
1006msgstr "Вчера"
1007
1008#. Translators: Example output: Aug 9
1009#: ../Util/StringFu.cs:82
1010msgid "MMM d"
1011msgstr "MMM d"
1012
1013#. Translators: Example output: Aug 9, 2000
1014#: ../Util/StringFu.cs:85
1015msgid "MMM d, yyyy"
1016msgstr "MMM d, yyyy"
1017
1018#. Translators: Example output: 11:05 AM  (note h = 12-hour time)
1019#: ../Util/StringFu.cs:88
1020msgid "h:mm tt"
1021msgstr "h:mm tt"
1022
1023#. Translators: {0} is a date (e.g. 'Today' or 'Apr 23'), {1} is the time
1024#: ../Util/StringFu.cs:94
1025#, csharp-format
1026msgid "{0}, {1}"
1027msgstr "{0}, {1}"
1028
1029#. To translators: {0} is the time of the day, eg. 13:45
1030#: ../Util/StringFu.cs:111
1031#, csharp-format
1032msgid "Today, {0}"
1033msgstr "Днес, {0}"
1034
1035#. To translators: {0} is the time of the day, eg. 13:45
1036#: ../Util/StringFu.cs:114
1037#, csharp-format
1038msgid "Yesterday, {0}"
1039msgstr "Вчера, {0}"
1040
1041#. To translators: {0} is the number of days that have passed, {1} is the time of the day, eg. 13:45
1042#: ../Util/StringFu.cs:117
1043#, csharp-format
1044msgid "{0} days ago, {1}"
1045msgstr "Преди {0} дни, {1}"
1046
1047#. Translators: Example output: January 3, 3:45 PM
1048#: ../Util/StringFu.cs:122
1049msgid "MMMM d, h:mm tt"
1050msgstr "MMMM d, h:mm tt"
1051
1052#. Translators: Example output: March 23 2001, 10:04 AM
1053#: ../Util/StringFu.cs:127
1054msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
1055msgstr "MMMM d yyyy, h:mm tt"
1056
1057#: ../Util/StringFu.cs:137
1058#, csharp-format
1059msgid "{0} hour"
1060msgid_plural "{0} hours"
1061msgstr[0] "{0} час"
1062msgstr[1] "{0} часа"
1063
1064#: ../Util/StringFu.cs:144
1065#, csharp-format
1066msgid "{0} minute"
1067msgid_plural "{0} minutes"
1068msgstr[0] "{0} минута"
1069msgstr[1] "{0} минути"
1070
1071#. Translators: {0} is a file size in bytes
1072#: ../Util/StringFu.cs:160
1073#, csharp-format
1074msgid "{0} bytes"
1075msgstr "{0} байта"
1076
1077#. Translators: {0} is a file size in kilobytes
1078#: ../Util/StringFu.cs:164
1079#, csharp-format
1080msgid "{0:0.0} KB"
1081msgstr "{0:0.0} KB"
1082
1083#. Translators: {0} is a file size in megabytes
1084#: ../Util/StringFu.cs:167
1085#, csharp-format
1086msgid "{0:0.0} MB"
1087msgstr "{0:0.0} MB"
1088
1089#~ msgid ""
1090#~ "If you're wondering whether Best is working check your notification area "
1091#~ "(system tray)"
1092#~ msgstr "Ако се чудите дали Best върви, проверете зоната за уведомяване."
1093
1094#~ msgid ""
1095#~ "You are about to close the search tray. The search tray is automatically "
1096#~ "started at login-time. Would you like to disable it for future sessions?"
1097#~ msgstr ""
1098#~ "Ще затворите информационната икона. Тя ще се стартира автоматично при "
1099#~ "следващо влизане. Искате ли да не се стартира автоматично в бъдещите "
1100#~ "сесии?"
1101
1102#~ msgid "in Files"
1103#~ msgstr "във файлове"
1104
1105#~ msgid "in Addressbook"
1106#~ msgstr "в адресника"
1107
1108#~ msgid "in Web Pages"
1109#~ msgstr "в Интернет"
1110
1111#~ msgid "in Chats"
1112#~ msgstr "в разговорите"
1113
1114#~ msgid "Show More Results"
1115#~ msgstr "Следващи резултати"
1116
1117#~ msgid "Show Previous Results"
1118#~ msgstr "Предишни резултати"
1119
1120#~ msgid "Best <b>{0} results of {1}</b> are shown."
1121#~ msgstr "Показани са най-добрите <b>{0} от {1}</b> резултата."
1122
1123#~ msgid "Results <b>{0} through {1} of {2}</b> are shown."
1124#~ msgstr "Показани са резултати <b>от {0} до {1} от общо {2}</b>"
1125
1126#~ msgid ""
1127#~ "The query for <i>{0}</i> failed.<br>The likely cause is that the beagle "
1128#~ "daemon isn't running."
1129#~ msgstr ""
1130#~ "Търсенето за <i>{0}</i> пропадна. <br> Вероятната причина е, че beagle "
1131#~ "демона не върви."
1132
1133#~ msgid "The query for <i>{0}</i> failed with error:<br>{1}<br>"
1134#~ msgstr "Търсенето за <i>{0}</i> пропадна с грешка: <br>{1}<br>"
1135
1136#~ msgid "Words:"
1137#~ msgstr "Думи:"
1138
1139#~ msgid "Send IM"
1140#~ msgstr "Изпращане на съобщение"
1141
1142#~ msgid "Conversation in {0}"
1143#~ msgstr "Разговор в {0}"
1144
1145#~ msgid "Conversation with {0}"
1146#~ msgstr "Разговор с {0}"
1147
1148#~ msgid "To"
1149#~ msgstr "До"
1150
1151#~ msgid "Sent"
1152#~ msgstr "Изпратено"
1153
1154#~ msgid "Weblog:"
1155#~ msgstr "Дневник:"
1156
1157#~ msgid "by"
1158#~ msgstr "от"
1159
1160#~ msgid "Published:"
1161#~ msgstr "Публикувано:"
1162
1163#~ msgid "in folder"
1164#~ msgstr "в папка"
1165
1166#~ msgid "Last modified"
1167#~ msgstr "Последна промяна"
1168
1169#~ msgid "Send to..."
1170#~ msgstr "Изпращане до..."
1171
1172#~ msgid "Email subject:"
1173#~ msgstr "Тема на писмото:"
1174
1175#~ msgid "Track"
1176#~ msgstr "Песен"
1177
1178#~ msgid "from"
1179#~ msgstr "от"
1180
1181#~ msgid "Enqueue"
1182#~ msgstr "Поставяне на опашката"
1183
1184#~ msgid "Tags:"
1185#~ msgstr "Етикети:"
1186
1187#~ msgid "Description:"
1188#~ msgstr "Описание:"
1189
1190#~ msgid "Slides:"
1191#~ msgstr "Кадри:"
1192
1193#~ msgid "from Networked Beagle on host"
1194#~ msgstr "от мрежовото търсене на хост"
1195
1196#~ msgid "Search Networked Beagle"
1197#~ msgstr "Мрежово търсене"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.