source: developer-libs @ 811

Name Size Rev Age Author Last Change
../
atk.HEAD.bg.po 14.2 KB 705   15 years Александър Шопов atk, glib, libgnome, libgnomeui: обновени до 100% и подаддени.
gail.HEAD.bg.po 8.5 KB 797   15 years Александър Шопов developer-libs: отразява точно състоянието на CVS. Промените по gail и …
gconf.HEAD.bg.po 103.4 KB 668   15 years Александър Шопов gconf, evolution: обновяване до 100% в HEAD и gnome-2-14
glib.HEAD.bg.po 32.3 KB 752   15 years Александър Шопов glib, gtk+, libbonoboui: обновени до 100%
gnome-vfs.HEAD.bg.po 52.6 KB 731   15 years Александър Шопов bug-buddy, gnome-vfs: обновени и подадени.
gtk+-properties.HEAD.bg.po 219.8 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gtk+.HEAD.bg.po 129.0 KB 806   15 years Александър Шопов metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: …
libbonobo.HEAD.bg.po 19.1 KB 689   15 years Александър Шопов glib, gnome-vfs, libbonobo, libgnomeui: обновяване до 100%.
libbonoboui.HEAD.bg.po 16.0 KB 752   15 years Александър Шопов glib, gtk+, libbonoboui: обновени до 100%
libgnome.HEAD.bg.po 46.7 KB 705   15 years Александър Шопов atk, glib, libgnome, libgnomeui: обновени до 100% и подаддени.
libgnomecanvas.HEAD.bg.po 13.2 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
libgnomeui.HEAD.bg.po 46.1 KB 785   15 years Александър Шопов libgnomeui: обновяване до 100% и корекции.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.