source: developer-libs @ 653

Name Size Rev Age Author Last Change
../
at-spi.HEAD.bg.po 919 bytes 42   16 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
gail.HEAD.bg.po 8.5 KB 272   16 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
libgnomecanvas.HEAD.bg.po 13.2 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
atk.HEAD.bg.po 14.1 KB 333   16 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
libbonoboui.HEAD.bg.po 15.6 KB 272   16 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
libbonobo.HEAD.bg.po 18.4 KB 333   16 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
glib.HEAD.bg.po 29.1 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
libgnome.HEAD.bg.po 46.7 KB 552   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%
libgnomeui.HEAD.bg.po 47.7 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
gnome-vfs.HEAD.bg.po 51.7 KB 643   16 years Александър Шопов gnome-vfs: HEAD и стабилен клон - коригирам #239, поправки, съкращения.
gtk+.HEAD.bg.po 83.6 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
gconf.HEAD.bg.po 100.9 KB 646   16 years Александър Шопов gconf: Корекция на #341.
gtk+-properties.HEAD.bg.po 183.4 KB 629   16 years Александър Шопов Завърших developer-libs. Вече отразяват текущото състояние на CVS-а.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.