source: developer-libs @ 539

Name Size Rev Age Author Last Change
../
at-spi.HEAD.bg.po 919 bytes 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
atk.HEAD.bg.po 14.1 KB 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
gail.HEAD.bg.po 8.5 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
gconf.HEAD.bg.po 101.0 KB 437   17 years Александър Шопов Малко обновления.
glib.HEAD.bg.po 28.6 KB 455   17 years Александър Шопов Малко поправки и допълване до 100%.
gnome-vfs.HEAD.bg.po 56.0 KB 393   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. evolution-data-server - стандартизиране към е-поща.
gtk+-properties.HEAD.bg.po 182.5 KB 489   17 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Изглежда, че едновременно са правили промените в …
gtk+.HEAD.bg.po 82.2 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
libbonobo.HEAD.bg.po 18.4 KB 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
libbonoboui.HEAD.bg.po 15.6 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
libgnome.HEAD.bg.po 46.5 KB 437   17 years Александър Шопов Малко обновления.
libgnomecanvas.HEAD.bg.po 13.5 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
libgnomeui.HEAD.bg.po 48.9 KB 333   17 years Александър Шопов Корекции за 100%, тук таме поправки с атрибутивни употреби.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.