source: developer-libs @ 277

Name Size Rev Age Author Last Change
../
at-spi.HEAD.bg.po 919 bytes 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
atk.HEAD.bg.po 13.5 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
libbonobo.HEAD.bg.po 19.6 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
libgnomecanvas.HEAD.bg.po 13.5 KB 42   17 years Александър Шопов Добавям версиите на преводите на библиотеките за разработчици, които …
libgnome.HEAD.bg.po 44.2 KB 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
libgnomeui.HEAD.bg.po 48.3 KB 57   17 years Александър Шопов Подавам понеделнишки нови преводи. Трябва още да се работи по gtk+*, …
gnome-vfs.HEAD.bg.po 53.1 KB 203   17 years Александър Шопов Подавам файловете към cvs на gnome. gnome-vfs коригирам нарушенията в …
gconf.HEAD.bg.po 100.8 KB 258   17 years Александър Шопов Обновявам един низ за 100%
gail.HEAD.bg.po 8.5 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
glib.HEAD.bg.po 28.7 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
gtk+-properties.HEAD.bg.po 183.4 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
gtk+.HEAD.bg.po 82.2 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
libbonoboui.HEAD.bg.po 15.6 KB 272   17 years Александър Шопов Всички файлове отразяват текущото състояние в съответния клон.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.