source: desktop @ 811

Name Size Rev Age Author Last Change
../
alacarte.HEAD.bg.po 4.3 KB 799   15 years Александър Шопов alacarte: подавам превода на Владо, за да мога да подредя хранилището …
bug-buddy.HEAD.bg.po 19.7 KB 800   15 years Александър Шопов bug-buddy: подавам версията на Владо, за да мога да подредя хранилището.
dasher.HEAD.bg.po 17.3 KB 776   15 years Александър Шопов dasher: обновен до 100% и подаден за HEAD и gnome-2.16
deskbar-applet.HEAD.bg.po 25.4 KB 761   15 years Александър Шопов gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%
eel.HEAD.bg.po 8.1 KB 708   15 years Александър Шопов eel, fast-user-switch-applet, nautilus, gtk+-properties: обновени.
ekiga.HEAD.bg.po 138.9 KB 707   15 years Александър Шопов gnome-themes, ekiga: обновяване до 100%.
eog.HEAD.bg.po 27.3 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
epiphany.HEAD.bg.po 147.4 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evince.HEAD.bg.po 31.5 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evolution-data-server.HEAD.bg.po 191.1 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evolution-exchange.HEAD.bg.po 37.8 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evolution-webcal.HEAD.bg.po 5.4 KB 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
evolution.HEAD.bg.po 745.6 KB 807   15 years Александър Шопов evolution: обновяване до 100%.
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 25.4 KB 708   15 years Александър Шопов eel, fast-user-switch-applet, nautilus, gtk+-properties: обновени.
file-roller.HEAD.bg.po 30.6 KB 777   15 years Александър Шопов gnome-applets, bug-buddy, gnome-volume-manager, file-roller, …
gcalctool.HEAD.bg.po 39.2 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gconf-editor.HEAD.bg.po 14.5 KB 671   15 years Александър Шопов gconf-editor: поява на стабилен клон и обновяване на HEAD
gdm2.HEAD.bg.po 158.6 KB 690   15 years Александър Шопов gdm2, gedit: обновяване до 100%.
gedit.HEAD.bg.po 175.0 KB 764   15 years Александър Шопов gedit: обновяване до 100%. Корекция на много грешки и много …
gnome-applets-locations.HEAD.bg.po 798.2 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-applets.HEAD.bg.po 153.2 KB 789   15 years Александър Шопов gnome-applets: корекция на някои грешки.
gnome-backgrounds.HEAD.bg.po 3.2 KB 510   16 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-control-center.HEAD.bg.po 135.1 KB 788   15 years Александър Шопов gnome-control-center: обновяване на HEAD и gnome-2-16.
gnome-desktop.HEAD.bg.po 12.1 KB 728   15 years Александър Шопов gnome-desktop: подадено в HEAD и gnome-2-14.
gnome-doc-utils.HEAD.bg.po 77.1 KB 641   16 years Александър Шопов gnome-media: корекция за 100%. gnome-doc-utils: HEAD и gnome-2-14 - …
gnome-games.HEAD.bg.po 165.5 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-icon-theme.HEAD.bg.po 6.4 KB 231   16 years Александър Шопов Подадени.
gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po 18.1 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gnome-keyring.HEAD.bg.po 15.5 KB 722   15 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
gnome-mag.HEAD.bg.po 790 bytes 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-media.HEAD.bg.po 67.8 KB 641   16 years Александър Шопов gnome-media: корекция за 100%. gnome-doc-utils: HEAD и gnome-2-14 - …
gnome-menus.HEAD.bg.po 7.5 KB 397   16 years Александър Шопов Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.
gnome-netstatus.HEAD.bg.po 14.7 KB 106   16 years Александър Шопов Още едно малко и деликатно преводче.
gnome-nettool.HEAD.bg.po 21.6 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-panel.HEAD.bg.po 114.6 KB 806   15 years Александър Шопов metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: …
gnome-power-manager.HEAD.bg.po 68.3 KB 781   15 years Александър Шопов gnome-power-manager: HEAD допълнен до 100%, HEAD & gnome-2-16 - …
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 38.1 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-session.HEAD.bg.po 18.4 KB 805   15 years Александър Шопов gnome-session: малко обновяване и поправки.
gnome-system-monitor.HEAD.bg.po 31.0 KB 761   15 years Александър Шопов gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%
gnome-system-tools.HEAD.bg.po 67.1 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gnome-terminal.HEAD.bg.po 110.6 KB 543   16 years Александър Шопов Подадено 100%. Когато заменяш "страница" с "подпрозорец" - заменяй …
gnome-themes.HEAD.bg.po 3.9 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-utils.HEAD.bg.po 129.7 KB 770   15 years Александър Шопов gnome-utils: обновени до 100%
gnome-volume-manager.HEAD.bg.po 35.0 KB 777   15 years Александър Шопов gnome-applets, bug-buddy, gnome-volume-manager, file-roller, …
gnopernicus.HEAD.bg.po 146.6 KB 775   15 years Александър Шопов dasher: поява на нов стабилен клон.
gok.HEAD.bg.po 68.5 KB 674   15 years Александър Шопов gok: HEAD и gnome-2-14 обновени
gtkhtml.HEAD.bg.po 63.6 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gtksourceview.HEAD.bg.po 56.3 KB 758   15 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gucharmap.HEAD.bg.po 35.7 KB 777   15 years Александър Шопов gnome-applets, bug-buddy, gnome-volume-manager, file-roller, …
libgnomeprint.HEAD.bg.po 8.7 KB 497   16 years Александър Шопов Коригирам #256 и #268.
libgnomeprintui.HEAD.bg.po 21.6 KB 581   16 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
libgtop.HEAD.bg.po 6.2 KB 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
libwnck.HEAD.bg.po 4.5 KB 806   15 years Александър Шопов metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: …
metacity.HEAD.bg.po 165.3 KB 806   15 years Александър Шопов metacity, libwnck, gnome-panel: подобряване на бързите клавиши. gtk+: …
nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po 33.2 KB 722   15 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
nautilus.HEAD.bg.po 220.7 KB 750   15 years Александър Шопов gnome-panel, nautilus: поправки, обновяване, корекция на #421.
orca.HEAD.bg.po 58.9 KB 774   15 years Александър Шопов orca: превод до 100%. Подадено.
pessulus.HEAD.bg.po 4.4 KB 609   16 years Александър Шопов pessulus, nautilus: малко обновяване за 100%.
sabayon.HEAD.bg.po 28.0 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
sound-juicer.HEAD.bg.po 26.4 KB 722   15 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
tomboy.HEAD.bg.po 31.2 KB 810   15 years Александър Шопов tomboy: поравки и допълване до 100% в HEAD.
totem.HEAD.bg.po 62.6 KB 696   15 years Александър Шопов totem, yelp: Новите версии са подадени.
vino.HEAD.bg.po 15.5 KB 515   16 years Александър Шопов Подадено
vte.HEAD.bg.po 4.3 KB 632   16 years Александър Шопов desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
yelp.HEAD.bg.po 33.8 KB 757   15 years Александър Шопов metacity, yelp: обновени до 100%.
zenity.HEAD.bg.po 17.8 KB 722   15 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.