source: desktop @ 769

Name Size Rev Age Author Last Change
../
alacarte.HEAD.bg.po 4.1 KB 756   16 years Александър Шопов alacarte, orca, gnome-power-manager: преместени в desktop.
bug-buddy.HEAD.bg.po 19.6 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
dasher.HEAD.bg.po 29.6 KB 632   17 years Александър Шопов desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
deskbar-applet.HEAD.bg.po 25.4 KB 761   16 years Александър Шопов gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%
eel.HEAD.bg.po 8.1 KB 708   16 years Александър Шопов eel, fast-user-switch-applet, nautilus, gtk+-properties: обновени.
ekiga.HEAD.bg.po 138.9 KB 707   16 years Александър Шопов gnome-themes, ekiga: обновяване до 100%.
eog.HEAD.bg.po 27.3 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
epiphany.HEAD.bg.po 147.4 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evince.HEAD.bg.po 31.5 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evolution-data-server.HEAD.bg.po 191.1 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evolution-exchange.HEAD.bg.po 37.8 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
evolution-webcal.HEAD.bg.po 5.4 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
evolution.HEAD.bg.po 744.9 KB 763   16 years Александър Шопов evolution, tomboy: обновяване до 100%
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 25.4 KB 708   16 years Александър Шопов eel, fast-user-switch-applet, nautilus, gtk+-properties: обновени.
file-roller.HEAD.bg.po 30.9 KB 456   17 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gcalctool.HEAD.bg.po 39.2 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gconf-editor.HEAD.bg.po 14.5 KB 671   17 years Александър Шопов gconf-editor: поява на стабилен клон и обновяване на HEAD
gdm2.HEAD.bg.po 158.6 KB 690   17 years Александър Шопов gdm2, gedit: обновяване до 100%.
gedit.HEAD.bg.po 175.0 KB 764   16 years Александър Шопов gedit: обновяване до 100%. Корекция на много грешки и много …
gnome-applets-locations.HEAD.bg.po 798.2 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-applets.HEAD.bg.po 152.6 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-backgrounds.HEAD.bg.po 3.2 KB 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-control-center.HEAD.bg.po 135.1 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-desktop.HEAD.bg.po 12.1 KB 728   16 years Александър Шопов gnome-desktop: подадено в HEAD и gnome-2-14.
gnome-doc-utils.HEAD.bg.po 77.1 KB 641   17 years Александър Шопов gnome-media: корекция за 100%. gnome-doc-utils: HEAD и gnome-2-14 - …
gnome-games.HEAD.bg.po 165.5 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-icon-theme.HEAD.bg.po 6.4 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po 18.1 KB 456   17 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gnome-keyring.HEAD.bg.po 15.5 KB 722   16 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
gnome-mag.HEAD.bg.po 790 bytes 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-media.HEAD.bg.po 67.8 KB 641   17 years Александър Шопов gnome-media: корекция за 100%. gnome-doc-utils: HEAD и gnome-2-14 - …
gnome-menus.HEAD.bg.po 7.5 KB 397   17 years Александър Шопов Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.
gnome-netstatus.HEAD.bg.po 14.7 KB 106   17 years Александър Шопов Още едно малко и деликатно преводче.
gnome-nettool.HEAD.bg.po 21.6 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-panel.HEAD.bg.po 115.7 KB 768   16 years kaladan gnome-panel - пълен и стандартизиран превод.
gnome-power-manager.gnome-2-16.bg.po 61.0 KB 769   16 years Александър Шопов gnome-power-managaer: Обновен на 100% в gnome-2-16. Синхронизиране на …
gnome-power-manager.HEAD.bg.po 66.2 KB 769   16 years Александър Шопов gnome-power-managaer: Обновен на 100% в gnome-2-16. Синхронизиране на …
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 38.1 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-session.HEAD.bg.po 18.3 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-system-monitor.HEAD.bg.po 31.0 KB 761   16 years Александър Шопов gnome-system-monitor, deskbar-applet: обновени на 100%
gnome-system-tools.HEAD.bg.po 67.1 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gnome-terminal.HEAD.bg.po 110.6 KB 543   17 years Александър Шопов Подадено 100%. Когато заменяш "страница" с "подпрозорец" - заменяй …
gnome-themes.HEAD.bg.po 3.9 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gnome-utils.HEAD.bg.po 108.4 KB 632   17 years Александър Шопов desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
gnome-volume-manager.HEAD.bg.po 34.9 KB 733   16 years Александър Шопов gnome-volume-manager: подадено.
gnopernicus.HEAD.bg.po 142.6 KB 693   17 years Александър Шопов gnome-applets, gnopernicus: обновен в HEAD и gnome-2-14. gimp-gap: …
gok.HEAD.bg.po 68.5 KB 674   17 years Александър Шопов gok: HEAD и gnome-2-14 обновени
gtkhtml.HEAD.bg.po 63.6 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gtksourceview.HEAD.bg.po 56.3 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
gucharmap.HEAD.bg.po 35.4 KB 758   16 years Александър Шопов gnome-session, gnome-nettool, gnome-themes, gnome-applets-locations, …
libgnomeprint.HEAD.bg.po 8.7 KB 497   17 years Александър Шопов Коригирам #256 и #268.
libgnomeprintui.HEAD.bg.po 21.6 KB 581   17 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
libgtop.HEAD.bg.po 6.2 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
libwnck.HEAD.bg.po 4.5 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
metacity.HEAD.bg.po 165.2 KB 757   16 years Александър Шопов metacity, yelp: обновени до 100%.
nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po 33.2 KB 722   16 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
nautilus.HEAD.bg.po 220.7 KB 750   16 years Александър Шопов gnome-panel, nautilus: поправки, обновяване, корекция на #421.
orca.HEAD.bg.po 38.8 KB 756   16 years Александър Шопов alacarte, orca, gnome-power-manager: преместени в desktop.
pessulus.HEAD.bg.po 4.4 KB 609   17 years Александър Шопов pessulus, nautilus: малко обновяване за 100%.
sabayon.HEAD.bg.po 28.0 KB 553   17 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
sound-juicer.HEAD.bg.po 26.4 KB 722   16 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
totem.HEAD.bg.po 62.6 KB 696   16 years Александър Шопов totem, yelp: Новите версии са подадени.
vino.HEAD.bg.po 15.5 KB 515   17 years Александър Шопов Подадено
vte.HEAD.bg.po 4.3 KB 632   17 years Александър Шопов desktop вече отговаря на актуалното състояние в CVS-а на GNOME.
yelp.HEAD.bg.po 33.8 KB 757   16 years Александър Шопов metacity, yelp: обновени до 100%.
zenity.HEAD.bg.po 17.8 KB 722   16 years Александър Шопов beagle gnome-applets zenity nautilus-cd-burner gnome-games …
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.