source: desktop @ 603

Name Size Rev Age Author Last Change
../
bug-buddy.HEAD.bg.po 31.9 KB 457   16 years Александър Шопов Малко грешки с учтивата форма да оправим.
dasher.gnome-2-14.bg.po 34.0 KB 584   16 years Александър Шопов Подадени, както и в HEAD.
deskbar-applet.HEAD.bg.po 20.5 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
eel.HEAD.bg.po 8.2 KB 595   16 years Александър Шопов eel: корекция на #280.
ekiga.HEAD.bg.po 142.5 KB 576   16 years Александър Шопов Малки корекции.
eog.HEAD.bg.po 25.3 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
epiphany.HEAD.bg.po 141.8 KB 599   16 years Александър Шопов epiphany и metacity: микрообновяване, за да стигнем пак 100%.
evince.HEAD.bg.po 26.6 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evolution-data-server.HEAD.bg.po 188.5 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evolution-exchange.HEAD.bg.po 45.1 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evolution-webcal.HEAD.bg.po 5.4 KB 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
evolution.gnome-2-14.bg.po 726.2 KB 591   16 years Александър Шопов evolution: Подадено. Обновено и в HEAD.
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 23.4 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
file-roller.HEAD.bg.po 30.9 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gcalctool.HEAD.bg.po 36.6 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gconf-editor.HEAD.bg.po 14.6 KB 570   16 years Александър Шопов Леки корекции.
gdm2.HEAD.bg.po 155.8 KB 600   16 years Александър Шопов gdm2, metacity: малко обновяване, че пак е нарушено замразяването на …
gedit.HEAD.bg.po 154.8 KB 596   16 years Александър Шопов gdm2, gedit, galeon, gcompris: Корекция на #330.
gnome-applets-locations.HEAD.bg.po 798.0 KB 603   16 years Александър Шопов gnome-applets-locations: Подадено. Явор е положил титанични усилия.
gnome-applets.HEAD.bg.po 153.8 KB 568   16 years Александър Шопов Подадена помощта. Коригирани проблеми в gnome-applets.HEAD.bg.po. …
gnome-backgrounds.HEAD.bg.po 3.2 KB 510   16 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-control-center.HEAD.bg.po 132.3 KB 583   16 years Александър Шопов Поправка на една дразнеща ме грешка.
gnome-desktop.HEAD.bg.po 12.0 KB 164   16 years Александър Шопов По-големите промени бяха свързани с intltool. Има разлика между …
gnome-doc-utils.HEAD.bg.po 77.1 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gnome-games.HEAD.bg.po 161.4 KB 582   16 years Александър Шопов Малка корекция.
gnome-icon-theme.HEAD.bg.po 6.4 KB 231   16 years Александър Шопов Подадени.
gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po 18.1 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gnome-keyring.HEAD.bg.po 12.0 KB 266   16 years Александър Шопов Корекция до 100%
gnome-mag.HEAD.bg.po 790 bytes 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-media.HEAD.bg.po 67.9 KB 537   16 years kaladan gnome-media - актуализиран превод.
gnome-menus.HEAD.bg.po 7.5 KB 397   16 years Александър Шопов Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.
gnome-netstatus.HEAD.bg.po 14.7 KB 106   16 years Александър Шопов Още едно малко и деликатно преводче.
gnome-nettool.HEAD.bg.po 21.2 KB 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-panel.HEAD.bg.po 114.2 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 32.5 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
gnome-session.HEAD.bg.po 18.2 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-system-tools.HEAD.bg.po 67.1 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gnome-terminal.HEAD.bg.po 110.6 KB 543   16 years Александър Шопов Подадено 100%. Когато заменяш "страница" с "подпрозорец" - заменяй …
gnome-themes.HEAD.bg.po 5.2 KB 174   16 years Александър Шопов И в последния момент се сетиха да добавят новата тема по подразбиране.…
gnome-utils.gnome-2-14.bg.po 108.4 KB 584   16 years Александър Шопов Подадени, както и в HEAD.
gnome-volume-manager.HEAD.bg.po 34.2 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gnopernicus.HEAD.bg.po 142.4 KB 206   16 years Александър Шопов Бърза корекция на 20 fuzzy-та, защото са поправяли правописни грешки в …
gok.HEAD.bg.po 68.4 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gtkhtml.HEAD.bg.po 63.5 KB 581   16 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
gtksourceview.HEAD.bg.po 54.4 KB 495   16 years Александър Шопов Още едно подаване.
gucharmap.HEAD.bg.po 34.1 KB 579   16 years Александър Шопов Леки обновявания.
libgnomeprint.HEAD.bg.po 8.7 KB 497   16 years Александър Шопов Коригирам #256 и #268.
libgnomeprintui.HEAD.bg.po 21.6 KB 581   16 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
libgtop.HEAD.bg.po 6.2 KB 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
libwnck.HEAD.bg.po 4.5 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
metacity.gnome-2-14.bg.po 162.7 KB 600   16 years Александър Шопов gdm2, metacity: малко обновяване, че пак е нарушено замразяването на …
nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po 32.0 KB 507   16 years Александър Шопов Коригирам #174.
nautilus.HEAD.bg.po 214.7 KB 526   16 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
pessulus.HEAD.bg.po 4.2 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
procman.HEAD.bg.po 23.5 KB 576   16 years Александър Шопов Малки корекции.
sabayon.HEAD.bg.po 28.0 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
sound-juicer.HEAD.bg.po 23.0 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
totem.HEAD.bg.po 56.9 KB 538   16 years Александър Шопов Подадени.
vino.HEAD.bg.po 15.5 KB 515   16 years Александър Шопов Подадено
vte.HEAD.bg.po 4.3 KB 277   16 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
yelp.HEAD.bg.po 26.2 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
zenity.HEAD.bg.po 15.7 KB 454   16 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.