source: desktop @ 584

Name Size Rev Age Author Last Change
../
bug-buddy.HEAD.bg.po 31.9 KB 457   17 years Александър Шопов Малко грешки с учтивата форма да оправим.
dasher.gnome-2-14.bg.po 34.0 KB 584   16 years Александър Шопов Подадени, както и в HEAD.
deskbar-applet.HEAD.bg.po 20.5 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
eel.HEAD.bg.po 8.2 KB 454   17 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
ekiga.HEAD.bg.po 142.5 KB 576   16 years Александър Шопов Малки корекции.
eog.HEAD.bg.po 25.3 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
epiphany.HEAD.bg.po 141.8 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evince.HEAD.bg.po 26.6 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evolution-data-server.HEAD.bg.po 188.5 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evolution-exchange.HEAD.bg.po 45.1 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
evolution-webcal.HEAD.bg.po 5.4 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
evolution.HEAD.bg.po 722.4 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
fast-user-switch-applet.HEAD.bg.po 23.4 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
file-roller.HEAD.bg.po 30.9 KB 456   17 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gcalctool.HEAD.bg.po 36.6 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gconf-editor.HEAD.bg.po 14.6 KB 570   16 years Александър Шопов Леки корекции.
gdm2.HEAD.bg.po 155.7 KB 564   16 years Александър Шопов Обновено и подадено.
gedit.HEAD.bg.po 154.8 KB 581   16 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
gnome-applets-locations.HEAD.bg.po 759.8 KB 488   17 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-applets.HEAD.bg.po 153.8 KB 568   16 years Александър Шопов Подадена помощта. Коригирани проблеми в gnome-applets.HEAD.bg.po. …
gnome-backgrounds.HEAD.bg.po 3.2 KB 510   17 years Александър Шопов 100% за поредното счупване в GNOME 2-12
gnome-control-center.HEAD.bg.po 132.3 KB 583   16 years Александър Шопов Поправка на една дразнеща ме грешка.
gnome-desktop.HEAD.bg.po 12.0 KB 164   17 years Александър Шопов По-големите промени бяха свързани с intltool. Има разлика между …
gnome-doc-utils.HEAD.bg.po 77.1 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gnome-games.HEAD.bg.po 161.4 KB 582   16 years Александър Шопов Малка корекция.
gnome-icon-theme.HEAD.bg.po 6.4 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po 18.1 KB 456   17 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gnome-keyring.HEAD.bg.po 12.0 KB 266   17 years Александър Шопов Корекция до 100%
gnome-mag.HEAD.bg.po 790 bytes 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-media.HEAD.bg.po 67.9 KB 537   17 years kaladan gnome-media - актуализиран превод.
gnome-menus.HEAD.bg.po 7.5 KB 397   17 years Александър Шопов Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.
gnome-netstatus.HEAD.bg.po 14.7 KB 106   17 years Александър Шопов Още едно малко и деликатно преводче.
gnome-nettool.HEAD.bg.po 21.2 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-panel.HEAD.bg.po 114.2 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
gnome-screensaver.HEAD.bg.po 32.5 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
gnome-session.HEAD.bg.po 18.2 KB 488   17 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-system-tools.HEAD.bg.po 67.1 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
gnome-terminal.HEAD.bg.po 110.6 KB 543   16 years Александър Шопов Подадено 100%. Когато заменяш "страница" с "подпрозорец" - заменяй …
gnome-themes.HEAD.bg.po 5.2 KB 174   17 years Александър Шопов И в последния момент се сетиха да добавят новата тема по подразбиране.…
gnome-utils.gnome-2-14.bg.po 108.4 KB 584   16 years Александър Шопов Подадени, както и в HEAD.
gnome-volume-manager.HEAD.bg.po 34.2 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gnopernicus.HEAD.bg.po 142.4 KB 206   17 years Александър Шопов Бърза корекция на 20 fuzzy-та, защото са поправяли правописни грешки в …
gok.HEAD.bg.po 68.4 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
gtkhtml.HEAD.bg.po 63.5 KB 581   16 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
gtksourceview.HEAD.bg.po 54.4 KB 495   17 years Александър Шопов Още едно подаване.
gucharmap.HEAD.bg.po 34.1 KB 579   16 years Александър Шопов Леки обновявания.
libgnomeprint.HEAD.bg.po 8.7 KB 497   17 years Александър Шопов Коригирам #256 и #268.
libgnomeprintui.HEAD.bg.po 21.6 KB 581   16 years Александър Шопов Корекция на #323 и #324, както и на подобен в gedit
libgtop.HEAD.bg.po 6.2 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
libwnck.HEAD.bg.po 4.5 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
metacity.HEAD.bg.po 162.9 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po 32.0 KB 507   17 years Александър Шопов Коригирам #174.
nautilus.HEAD.bg.po 214.7 KB 526   17 years Александър Шопов Обновил съм до 100%. Подал съм.
pessulus.HEAD.bg.po 4.2 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
procman.HEAD.bg.po 23.5 KB 576   16 years Александър Шопов Малки корекции.
sabayon.HEAD.bg.po 28.0 KB 553   16 years Александър Шопов Пренареждам преводите според текущото положение в GNOME.
sound-juicer.HEAD.bg.po 23.0 KB 580   16 years Александър Шопов Подадено. Dasher е подаден и в HEAD.
totem.HEAD.bg.po 56.9 KB 538   17 years Александър Шопов Подадени.
vino.HEAD.bg.po 15.5 KB 515   17 years Александър Шопов Подадено
vte.HEAD.bg.po 4.3 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
yelp.HEAD.bg.po 26.2 KB 563   16 years Александър Шопов Подадено.
zenity.HEAD.bg.po 15.7 KB 454   17 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.