source: desktop @ 490

Name Size Rev Age Author Last Change
../
bug-buddy.HEAD.bg.po 31.9 KB 457   16 years Александър Шопов Малко грешки с учтивата форма да оправим.
dasher.HEAD.bg.po 32.2 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
eel.HEAD.bg.po 8.2 KB 454   16 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
eog.HEAD.bg.po 25.1 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
epiphany.HEAD.bg.po 136.2 KB 469   16 years Александър Шопов Коригирам #273, #274, #307 и каквото е дадено конкретно в #228.
evince.HEAD.bg.po 26.4 KB 454   16 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
evolution-data-server.HEAD.bg.po 188.3 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
evolution-exchange.HEAD.bg.po 61.1 KB 338   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%
evolution-webcal.HEAD.bg.po 5.4 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
evolution.HEAD.bg.po 719.0 KB 489   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Изглежда, че едновременно са правили промените в …
file-roller.HEAD.bg.po 30.9 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gcalctool.HEAD.bg.po 39.2 KB 166   17 years Александър Шопов Малко корекции. Понеже преводът е наистина ужасен се добавих към …
gconf-editor.HEAD.bg.po 14.6 KB 490   16 years Александър Шопов Малки поправки.
gdm2.HEAD.bg.po 156.3 KB 489   16 years Александър Шопов Обновяване до 100%. Изглежда, че едновременно са правили промените в …
gedit.HEAD.bg.po 154.3 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-applets-locations.HEAD.bg.po 759.8 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-applets.HEAD.bg.po 152.7 KB 436   17 years Александър Шопов Обновявам до 100% и коригирам бъг - виж: …
gnome-backgrounds.HEAD.bg.po 3.4 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-control-center.HEAD.bg.po 128.6 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-desktop.HEAD.bg.po 12.0 KB 164   17 years Александър Шопов По-големите промени бяха свързани с intltool. Има разлика между …
gnome-doc-utils.HEAD.bg.po 77.0 KB 455   16 years Александър Шопов Малко поправки и допълване до 100%.
gnome-games.HEAD.bg.po 159.0 KB 388   17 years Александър Шопов Подадени към CVS на GNOME
gnome-icon-theme.HEAD.bg.po 6.4 KB 231   17 years Александър Шопов Подадени.
gnome-keyring-manager.HEAD.bg.po 18.1 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gnome-keyring.HEAD.bg.po 12.0 KB 266   17 years Александър Шопов Корекция до 100%
gnome-mag.HEAD.bg.po 790 bytes 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-media.HEAD.bg.po 67.4 KB 435   17 years Александър Шопов 100%, корекция на #301 (тръбопроводи)
gnome-menus.HEAD.bg.po 7.5 KB 397   17 years Александър Шопов Обновяване, стандартизиране, корекции и съкращаване.
gnome-netstatus.HEAD.bg.po 14.7 KB 106   17 years Александър Шопов Още едно малко и деликатно преводче.
gnome-nettool.HEAD.bg.po 21.2 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
gnome-panel.HEAD.bg.po 114.4 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-session.HEAD.bg.po 18.2 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gnome-system-tools.HEAD.bg.po 67.1 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gnome-terminal.HEAD.bg.po 110.2 KB 490   16 years Александър Шопов Малки поправки.
gnome-themes.HEAD.bg.po 5.2 KB 174   17 years Александър Шопов И в последния момент се сетиха да добавят новата тема по подразбиране.…
gnome-utils.HEAD.bg.po 97.7 KB 454   16 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
gnome-volume-manager.HEAD.bg.po 31.7 KB 470   16 years Александър Шопов Подадено в CVS-а
gnomemeeting.HEAD.bg.po 139.4 KB 463   16 years Александър Шопов Подадено. При gimp съм обновил и приставките на стабилния клон, в …
gnopernicus.HEAD.bg.po 142.4 KB 206   17 years Александър Шопов Бърза корекция на 20 fuzzy-та, защото са поправяли правописни грешки в …
gok.HEAD.bg.po 67.5 KB 167   17 years Александър Шопов Корекции за 100-те %-та
gtkhtml.HEAD.bg.po 63.4 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
gtksourceview.HEAD.bg.po 50.7 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
gucharmap.HEAD.bg.po 30.1 KB 454   16 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
libgnomeprint.HEAD.bg.po 8.7 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
libgnomeprintui.HEAD.bg.po 21.7 KB 437   17 years Александър Шопов Малко обновления.
libgtop.HEAD.bg.po 6.2 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
libwnck.HEAD.bg.po 3.9 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
metacity.HEAD.bg.po 159.6 KB 338   17 years Александър Шопов Мъничко, но за 100%
nautilus-cd-burner.HEAD.bg.po 31.6 KB 433   17 years Александър Шопов Подадени. В eel нарочно съм задал 3 низа да са fuzzy, защото нямах …
nautilus.HEAD.bg.po 214.4 KB 490   16 years Александър Шопов Малки поправки.
procman.HEAD.bg.po 24.0 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
sound-juicer.HEAD.bg.po 22.0 KB 456   16 years Александър Шопов Допълване до 100% и поправки.
totem.HEAD.bg.po 56.4 KB 384   17 years Александър Шопов Подадени към CVS-а на GNOME.
vino.HEAD.bg.po 15.1 KB 312   17 years Александър Шопов Подадено.
vte.HEAD.bg.po 4.3 KB 277   17 years Александър Шопов Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME
yelp.HEAD.bg.po 26.1 KB 488   16 years Александър Шопов Обновявам, коригирам.
zenity.HEAD.bg.po 15.7 KB 454   16 years Александър Шопов Подадени и коригирани до 100%. Начало на нов превод - conglomerate.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.