source: desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po @ 93

Last change on this file since 93 was 93, checked in by zbrox, 16 years ago

sound juicer (gnome 2.12) juicy2 edition

  • обновен превод
File size: 25.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of sound juicer.
2# Copyright (C) 2004 THE sound juicer'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the sound juicer package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: sound juicer\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-08-02 06:56+0000\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-08-02 11:30+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
21
22#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:1
23msgid "Extract music from your CDs"
24msgstr "Извличане на музика от Вашите аудио дискове в mp3 или ogg"
25
26#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
27msgid "Sound Juicer CD Ripper"
28msgstr "Sound Juicer"
29
30#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
31msgid "<b>Artist:</b>"
32msgstr "<b>Изпълнител:</b>"
33
34#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
35msgid "<b>Device</b>"
36msgstr "<b>Устройство</b>"
37
38#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
39msgid "<b>Duration:</b>"
40msgstr "<b>Продължителност:</b>"
41
42#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
43msgid "<b>Format</b>"
44msgstr "<b>Формат</b>"
45
46#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
47msgid "<b>Genre:</b>"
48msgstr "<b>Жанр:</b>"
49
50#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
51msgid "<b>Music Folder</b>"
52msgstr "<b>Папка за запазване на извлечените файлове</b>"
53
54#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
55msgid "<b>Title:</b>"
56msgstr "<b>Заглавие:</b>"
57
58#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
59msgid "<b>Track Names</b>"
60msgstr "<b>Имена на песните</b>"
61
62#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
63msgid "<i>path_example_label</i>"
64msgstr "<i>path_example_label</i>"
65
66#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
67msgid "CD _drive:"
68msgstr "CD _устройство:"
69
70#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
71msgid "E_ject"
72msgstr "Из_важдане"
73
74#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
75msgid "Edit _Profiles"
76msgstr "Редактиране на _профилите"
77
78#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
79msgid "Example Path:"
80msgstr "Примерен път:"
81
82#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
83msgid "File _name:"
84msgstr "Файлово _име:"
85
86#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
87msgid "Folder hie_rarchy:"
88msgstr "Йе_рархия на папките:"
89
90#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
91msgid "Multiple Albums Found"
92msgstr "Открити множество албуми"
93
94#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
95msgid "O_utput:"
96msgstr "_Изход:"
97
98#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
99msgid "Pre_vious Track"
100msgstr "_Предишна песен"
101
102#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
103msgid "Preferences"
104msgstr "Настройки"
105
106#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
107msgid "Select A Folder"
108msgstr "Избор на папка"
109
110#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
111msgid "Skip to the next track"
112msgstr "Прескачане към следващата песен"
113
114#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
115msgid "Skip to the previous track"
116msgstr "Прескачане към предишната песен"
117
118#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-about.c:52
119#: ../src/sj-extractor.c:489 ../src/sj-main.c:159 ../src/sj-main.c:161
120#: ../src/sj-main.c:1103
121msgid "Sound Juicer"
122msgstr "Sound Juicer"
123
124#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
125msgid ""
126"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
127"and press <i>Continue</i>."
128msgstr ""
129"Това CD може да е с повече от един албум. Моля, изберете кой е албума и "
130"натиснете <i>Продължаване</i>."
131
132#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
133msgid "_Contents"
134msgstr "_Ръководство"
135
136#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:240
137msgid "_Continue"
138msgstr "Про_дължаване"
139
140#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
141msgid "_Deselect All"
142msgstr "Пре_махване на избора от всички"
143
144#: ../data/sound-juicer.glade.h:28
145msgid "_Disc"
146msgstr "_Диск"
147
148#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
149msgid "_Edit"
150msgstr "_Редактиране"
151
152#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
153msgid "_Eject when finished"
154msgstr "_Изваждане на CD-то, след приключване"
155
156#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
157msgid "_Folder:"
158msgstr "_Папка:"
159
160#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
161msgid "_Help"
162msgstr "_Помощ"
163
164#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
165msgid "_Next Track"
166msgstr "_Следваща песен"
167
168#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
169msgid "_Play / Pause"
170msgstr "С_лушане / Пауза"
171
172#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
173msgid "_Re-read"
174msgstr "Четене _отново"
175
176#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
177msgid "_Select All"
178msgstr "_Избиране на всичко"
179
180#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
181msgid "_Strip special characters"
182msgstr "_Премахване на специалните символи"
183
184#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
185msgid "label"
186msgstr "етикет"
187
188#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
189#, no-c-format
190msgid ""
191"%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA -- "
192"album artist (lowercase) %tt -- track title %tT -- track title (lowercase) %"
193"ta -- track artist %tA -- track artist (lowercase)"
194msgstr ""
195"%at -- заглавие на албума %aT -- заглавие на албума (само с малки букви) %aa "
196"-- изпълнител на албума %aA -- изпълнител на албума (само с малки букви) %tt "
197"-- име на песента %tT -- име на песента (само с малки букви) %ta -- "
198"изпълнител на песента %tA -- изпълнител на песента (само с малки букви)"
199
200#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:3
201msgid "Audio Profile with which to encode"
202msgstr "Аудио профил, с който да се кодира"
203
204#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:5
205#, no-c-format
206msgid ""
207"Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
208"(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %tn -- track "
209"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
210"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
211"(lowercase)"
212msgstr ""
213"Без определяне на файлово разширение. %at -- заглавие на албума %aT -- "
214"заглавие на албума (само с малки букви) %aa -- изпълнител на албума %aA -- "
215"изпълнител на албума (само с малки букви) %tn -- номер на песента ·(примерно "
216"8) %tN -- номер на песента, с нула (примерно 08) %tt -- име на песента %tT "
217"-- име на песента (само с малки букви) %ta --  изпълнител на песента %tA -- "
218"изпълнител на песента (само с малки букви)"
219
220#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
221msgid ""
222"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
223"be removed from the output filename."
224msgstr ""
225"Ако е включено, специалните символи като празно място, звездички, "
226"въпросителни и наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на "
227"файловете."
228
229#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
230msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
231msgstr ""
232"Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния MusicBrainz сървър."
233
234#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
235msgid "If to strip special characters from filenames"
236msgstr "Дали да се махат специалните символи от файловите·имена"
237
238#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
239msgid ""
240"Paranoia mode, 3 settings: 0 (no paranoia), 4 (cdda2wav-style overlap "
241"checking) and 255 (full paranoia)"
242msgstr ""
243"Режим paranoia, 3 опции: 0 (изключен), 4 (cdda2wav-стил проверка за "
244"застъпване) и 255 (пълен режим)"
245
246#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
247msgid "The GNOME Audio Profile with which to encode."
248msgstr "Аудио профилът към GNOME, чрез който да бъде кодиран звук"
249
250#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
251msgid "The MusicBrainz server to use"
252msgstr "Сървър MusicBrainz в употреба"
253
254#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
255msgid "The directory structure for the files"
256msgstr "Структурата на папките за файловете"
257
258#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
259msgid "The name pattern for files"
260msgstr "Шаблон за имената на файловете"
261
262#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:14
263msgid "The paranoia mode to use"
264msgstr "Режима на Paranoia, който да се използва"
265
266#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
267msgid "Whether to eject the CD when finished extracting."
268msgstr "Дали диска да бъде изваден, когато завърши извличането."
269
270#: ../src/sj-about.c:53
271msgid "An Audio CD Extractor"
272msgstr "Програма за извличане на музика от музикални дискове"
273
274#.
275#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
276#. * up in the "about" box
277#.
278#: ../src/sj-about.c:62
279msgid "translator-credits"
280msgstr ""
281"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
282"\n"
283"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
284"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
285"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
286
287#: ../src/sj-extracting.c:207
288#, c-format
289msgid ""
290"A file called '%s' exists, size %s.\n"
291"Do you want to skip this track or overwrite it?"
292msgstr ""
293"Файл с име \"%s\" съществува, размер %s.\n"
294"Искате ли да пропуснете тази песен или да я презапишете?"
295
296#: ../src/sj-extracting.c:211
297msgid "_Skip"
298msgstr "Проп_ускане"
299
300#: ../src/sj-extracting.c:212
301msgid "_Overwrite"
302msgstr "П_резаписване"
303
304#. Display a nice dialog
305#: ../src/sj-extracting.c:274 ../src/sj-extracting.c:309
306#: ../src/sj-extracting.c:519
307#, c-format
308msgid ""
309"Sound Juicer could not extract this CD.\n"
310"Reason: %s"
311msgstr ""
312"Sound Juicer не може да извлече това CD.\n"
313"Причина: %s"
314
315#: ../src/sj-extracting.c:359
316#, c-format
317msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fx)"
318msgstr "Оставащо време: %d:%02d (%0.1fx)"
319
320#: ../src/sj-extracting.c:361
321msgid "Estimated time left: unknown"
322msgstr "Оставащо време: неизвестно"
323
324#. TODO: need to have a better message here
325#: ../src/sj-extracting.c:457
326msgid "The tracks have been copied successfully."
327msgstr "Песните бяха копирани успешно."
328
329#: ../src/sj-extracting.c:462
330msgid "_Eject"
331msgstr "_Изваждане"
332
333#: ../src/sj-extractor.c:105
334msgid "GNOME Audio Profile"
335msgstr "Аудио профил към GNOME"
336
337#: ../src/sj-extractor.c:105
338msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
339msgstr "Аудио профилът към GNOME, използван при кодиране на звук"
340
341#: ../src/sj-extractor.c:305
342msgid "Could not create GStreamer cdparanoia reader"
343msgstr "Не може да се създаде GStreamer cdparanoia четец"
344
345#: ../src/sj-extractor.c:330
346#, c-format
347msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
348msgstr "Не може да се създаде кодер на GStreamer за %s"
349
350#: ../src/sj-extractor.c:341
351msgid "Could not create GStreamer file output"
352msgstr "Не може да се създаде файлов изход на GStreamer "
353
354#: ../src/sj-extractor.c:379
355msgid "Could not get current track position"
356msgstr "Не може да се вземе текущата позиция на песента"
357
358#: ../src/sj-extractor.c:411
359msgid ""
360"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
361msgstr ""
362"Обект от програмата за извличане не е валиден. Това е много лощо, проверете "
363"си конзолата за грешки."
364
365#: ../src/sj-extractor.c:525
366msgid "Could not seek to track"
367msgstr "Не може да мине към песента"
368
369#: ../src/sj-extractor.c:530
370msgid "Could not get track start position"
371msgstr "Не може да се вземе стартовата позиция на песента"
372
373#: ../src/sj-extractor.c:560
374msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
375msgstr "Плъгинът, нужен за достъп до CD-то не беше·открит"
376
377#: ../src/sj-extractor.c:568
378msgid "The plugin necessary for file access was not found"
379msgstr "Плъгинът, нужен за достъп до файловете не беше намерен."
380
381#: ../src/sj-main.c:174
382msgid "Could not start Sound Juicer"
383msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
384
385#: ../src/sj-main.c:175 ../src/sj-main.c:590 ../src/sj-main.c:679
386#: ../src/sj-main.c:740
387msgid "Reason"
388msgstr "Причина"
389
390#: ../src/sj-main.c:177
391msgid "Please consult the documentation for assistance."
392msgstr "Моля, консултирайте се с документацията за помощ."
393
394#: ../src/sj-main.c:238
395msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
396msgstr ""
397"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
398
399#: ../src/sj-main.c:301 ../src/sj-main.c:399
400msgid "(unknown)"
401msgstr "(непознат)"
402
403#: ../src/sj-main.c:441 ../src/sj-main.c:1219
404msgid "Title"
405msgstr "Заглавие"
406
407#: ../src/sj-main.c:447 ../src/sj-main.c:1228
408msgid "Artist"
409msgstr "Изпълнител"
410
411#: ../src/sj-main.c:588 ../src/sj-main.c:677 ../src/sj-main.c:738
412msgid "Could not read the CD"
413msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
414
415#: ../src/sj-main.c:589 ../src/sj-main.c:678
416msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
417msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
418
419#. Set statusbar message
420#: ../src/sj-main.c:662
421msgid "Retrieving track listing...please wait."
422msgstr "Получаване на списъка с песните... моля,·изчакайте."
423
424#: ../src/sj-main.c:718
425msgid "No CD-ROM drives found"
426msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
427
428#: ../src/sj-main.c:719
429msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
430msgstr ""
431"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
432
433#: ../src/sj-main.c:732
434#, c-format
435msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
436msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството \"%s\""
437
438#: ../src/sj-main.c:779
439msgid ""
440"The currently selected audio profile is not available on your installation."
441msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
442
443#: ../src/sj-main.c:781
444msgid "_Change Profile"
445msgstr "_Промяна на профил"
446
447#: ../src/sj-main.c:943
448#, c-format
449msgid "Unknown column %d was edited"
450msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
451
452#: ../src/sj-main.c:998 ../src/sj-prefs.c:141
453#, c-format
454msgid ""
455"Could not display help for Sound Juicer\n"
456"%s"
457msgstr ""
458"Не може да бъде показана помощ за Sound Juicer\n"
459"%s"
460
461#: ../src/sj-main.c:1126
462msgid "Could not create GConf client.\n"
463msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
464
465#: ../src/sj-main.c:1156
466msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
467msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
468
469#: ../src/sj-main.c:1204
470msgid "Track"
471msgstr "Песен"
472
473#: ../src/sj-main.c:1239
474msgid "Duration"
475msgstr "Продължителност"
476
477#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:89
478msgid "Cannot create MusicBrainz client"
479msgstr "Не може да се създаде MusicBrainz клиента"
480
481#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:194 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:316
482#, c-format
483msgid "Cannot read CD: %s"
484msgstr "Не може да чете CD: %s"
485
486#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:201 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:361
487msgid "Unknown Artist"
488msgstr "Непознат изпълнител"
489
490#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:202 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:369
491msgid "Unknown Title"
492msgstr "Непознато заглавие"
493
494#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:208
495#, c-format
496msgid "Track %d"
497msgstr "Песен %d"
498
499#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:236
500msgid ""
501"MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
502"for errors."
503msgstr ""
504"MusicBrainz мета информацията не е валидна. Това е много лошо, проверете "
505"конзолата си загрешки."
506
507#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:310
508#, c-format
509msgid "Device '%s' does not contain any media"
510msgstr "Устройството \"%s\" не съдържа носител"
511
512#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:313
513#, c-format
514msgid ""
515"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
516msgstr ""
517"Устройството \"%s\" не може да бъде отворено. Проверете разрешенията за "
518"устройството."
519
520#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:326
521#, c-format
522msgid "This CD could not be queried: %s\n"
523msgstr "Това CD не може да бъде заявено %s\n"
524
525#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:334
526msgid "This CD was not found.\n"
527msgstr "Това CD не беше открито.\n"
528
529#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:356
530msgid "Various"
531msgstr "Различни изпълнители"
532
533#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:393
534msgid "Incomplete metadata for this CD.\n"
535msgstr "Мета данните за това CD са незавършени.\n"
536
537#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:471
538msgid "Could not create CD lookup thread"
539msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
540
541#: ../src/sj-play.c:199 ../src/sj-play.c:451 ../src/sj-play.c:498
542#, c-format
543msgid ""
544"Error playing CD.\n"
545"\n"
546"Reason: %s"
547msgstr ""
548"Грешка при пускането на CD.\n"
549"\n"
550"Причина: %s"
551
552#: ../src/sj-play.c:367
553msgid "Failed to create CD source element"
554msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
555
556#: ../src/sj-play.c:393
557msgid "Failed to create audio output"
558msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
559
560#: ../src/sj-play.c:609
561#, c-format
562msgid "Seeking to %s"
563msgstr "Прескачане към %s"
564
565#: ../src/sj-prefs.c:52
566msgid "Album Artist, Album Title"
567msgstr "Изпълнител на албум, заглавие на албум"
568
569#: ../src/sj-prefs.c:53
570msgid "Track Artist, Album Title"
571msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
572
573#: ../src/sj-prefs.c:54 ../src/sj-prefs.c:288
574msgid "Album Title"
575msgstr "Заглавие на албума"
576
577#. title
578#: ../src/sj-prefs.c:55 ../src/sj-prefs.c:289
579msgid "Album Artist"
580msgstr "Изпълнител на албума"
581
582#: ../src/sj-prefs.c:56
583msgid "Album Artist - Album Title"
584msgstr "Изпълнител на албума - заглавие на албума"
585
586#: ../src/sj-prefs.c:57
587msgid "[none]"
588msgstr "[няма]"
589
590#: ../src/sj-prefs.c:62
591msgid "Number - Title"
592msgstr "Номер - заглавие"
593
594#. album
595#. track number
596#: ../src/sj-prefs.c:63 ../src/sj-prefs.c:300
597msgid "Track Title"
598msgstr "Заглавие на песен"
599
600#: ../src/sj-prefs.c:64
601msgid "Track Artist - Track Title"
602msgstr "Изпълнител на песента - заглавие на песента"
603
604#: ../src/sj-prefs.c:65
605msgid "Number. Track Artist - Track Title"
606msgstr "Номер. Изпълнител на песента - заглавие на песента"
607
608#: ../src/sj-prefs.c:66
609msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
610msgstr "Номер - Изпълнител на песента - заглавие на песента(само малки букви)"
611
612#. title
613#: ../src/sj-prefs.c:301
614msgid "Track Artist"
615msgstr "Изпълнител на песен"
616
617#. +
618#: ../src/sj-volume.c:185
619msgid "+"
620msgstr "+"
621
622#. -
623#: ../src/sj-volume.c:201
624msgid "-"
625msgstr "-"
626
627#~ msgid "Extract"
628#~ msgstr "Извличане"
629
630#~ msgid "<b>Album Progress</b>"
631#~ msgstr "<b>Прогрес на албума</b>"
632
633#~ msgid "<b>Track Progress</b>"
634#~ msgstr "<b>Прогрес на песента</b>"
635
636#~ msgid "Progress"
637#~ msgstr "Прогрес"
638
639#~ msgid "Unknown"
640#~ msgstr "Непознат"
641
642#~ msgid "Extracting '%s'"
643#~ msgstr "Извличане на \"%s\""
644
645#~ msgid "%d:%02d (at %0.1fx)"
646#~ msgstr "%d:%02d (при %0.1fx)"
647
648#~ msgid "Unknown (at 0.0x)"
649#~ msgstr "Непознат (при 0.0х)"
650
651#~ msgid "E_xtract"
652#~ msgstr "_Извличане"
653
654#~ msgid "_CD"
655#~ msgstr "_CD"
656
657#~ msgid "Blues"
658#~ msgstr "Блус"
659
660#~ msgid "Classic Rock"
661#~ msgstr "Класически рок"
662
663#~ msgid "Country"
664#~ msgstr "Кънтри"
665
666#~ msgid "Dance"
667#~ msgstr "Денс"
668
669#~ msgid "Funk"
670#~ msgstr "Фънк"
671
672#~ msgid "Grunge"
673#~ msgstr "Гръндж"
674
675#~ msgid "Hip-Hop"
676#~ msgstr "Хип-хоп"
677
678#~ msgid "Jazz"
679#~ msgstr "Джаз"
680
681#~ msgid "Metal"
682#~ msgstr "Метал"
683
684#~ msgid "New Age"
685#~ msgstr "Ню ейдж"
686
687#~ msgid "Oldies"
688#~ msgstr "Шлагери"
689
690#~ msgid "Other"
691#~ msgstr "Други"
692
693#~ msgid "Pop"
694#~ msgstr "Поп"
695
696#~ msgid "R&B"
697#~ msgstr "Ритъм и блус"
698
699#~ msgid "Rap"
700#~ msgstr "Рап"
701
702#~ msgid "Reggae"
703#~ msgstr "Реге"
704
705#~ msgid "Rock"
706#~ msgstr "Рок"
707
708#~ msgid "Techno"
709#~ msgstr "Техно"
710
711#~ msgid "Industrial"
712#~ msgstr "Индъстриал"
713
714#~ msgid "Alternative"
715#~ msgstr "Алтърнатив"
716
717#~ msgid "Ska"
718#~ msgstr "Ска"
719
720#~ msgid "Death Metal"
721#~ msgstr "Дет метъл"
722
723#~ msgid "Pranks"
724#~ msgstr "Пранкс"
725
726#~ msgid "Soundtrack"
727#~ msgstr "Музика към филм"
728
729#~ msgid "Euro-Techno"
730#~ msgstr "Евро-техно"
731
732#~ msgid "Ambient"
733#~ msgstr "Ембиънт"
734
735#~ msgid "Trip-Hop"
736#~ msgstr "Трип-хоп"
737
738#~ msgid "Vocal"
739#~ msgstr "Вокални"
740
741#~ msgid "Jazz+Funk"
742#~ msgstr "Джаз+Фънк"
743
744#~ msgid "Fusion"
745#~ msgstr "Фюжън"
746
747#~ msgid "Trance"
748#~ msgstr "Транс"
749
750#~ msgid "Classical"
751#~ msgstr "Класически"
752
753#~ msgid "Instrumental"
754#~ msgstr "Инструментал"
755
756#~ msgid "Acid"
757#~ msgstr "Ейсид"
758
759#~ msgid "House"
760#~ msgstr "Хауз"
761
762#~ msgid "Game"
763#~ msgstr "От игра"
764
765#~ msgid "Sound Clip"
766#~ msgstr "Звуков клип"
767
768#~ msgid "Gospel"
769#~ msgstr "Госпел"
770
771#~ msgid "Noise"
772#~ msgstr "Ноиз"
773
774#~ msgid "AlternRock"
775#~ msgstr "Алтернативен рок"
776
777#~ msgid "Bass"
778#~ msgstr "Бас"
779
780#~ msgid "Soul"
781#~ msgstr "Соул"
782
783#~ msgid "Punk"
784#~ msgstr "Пънк"
785
786#~ msgid "Space"
787#~ msgstr "Спейс"
788
789#~ msgid "Meditative"
790#~ msgstr "Медитатив"
791
792#~ msgid "Instrumental Pop"
793#~ msgstr "Инструментален поп"
794
795#~ msgid "Instrumental Rock"
796#~ msgstr "Инструментален рок"
797
798#~ msgid "Ethnic"
799#~ msgstr "Етнически"
800
801#~ msgid "Gothic"
802#~ msgstr "Готически"
803
804#~ msgid "Darkwave"
805#~ msgstr "Даркуейв"
806
807#~ msgid "Techno-Industrial"
808#~ msgstr "Техно-индъстриъл"
809
810#~ msgid "Electronic"
811#~ msgstr "Електроника"
812
813#~ msgid "Pop-Folk"
814#~ msgstr "Поп-фолк"
815
816#~ msgid "Eurodance"
817#~ msgstr "Евроденс"
818
819#~ msgid "Dream"
820#~ msgstr "Дрийм"
821
822#~ msgid "Southern Rock"
823#~ msgstr "Южен рок"
824
825#~ msgid "Comedy"
826#~ msgstr "Комедия"
827
828#~ msgid "Cult"
829#~ msgstr "Култ"
830
831#~ msgid "Gangsta"
832#~ msgstr "Гангстерски"
833
834#~ msgid "Top 40"
835#~ msgstr "Топ 40"
836
837#~ msgid "Christian Rap"
838#~ msgstr "Християнски рап"
839
840#~ msgid "Pop/Funk"
841#~ msgstr "Поп/фънк"
842
843#~ msgid "Jungle"
844#~ msgstr "Джънгъл"
845
846#~ msgid "Native American"
847#~ msgstr "Нейтив американ"
848
849#~ msgid "Cabaret"
850#~ msgstr "Кабаре"
851
852#~ msgid "New Wave"
853#~ msgstr "Ню Уейв"
854
855#~ msgid "Psychadelic"
856#~ msgstr "Сакъделик"
857
858#~ msgid "Rave"
859#~ msgstr "Рейв"
860
861#~ msgid "Showtunes"
862#~ msgstr "Шоутюнз"
863
864#~ msgid "Trailer"
865#~ msgstr "Трейлър"
866
867#~ msgid "Lo-Fi"
868#~ msgstr "Лоу-фай"
869
870#~ msgid "Tribal"
871#~ msgstr "Трайбал"
872
873#~ msgid "Acid Punk"
874#~ msgstr "Ейсид пънк"
875
876#~ msgid "Acid Jazz"
877#~ msgstr "Ейсид джаз"
878
879#~ msgid "Polka"
880#~ msgstr "Полка"
881
882#~ msgid "Retro"
883#~ msgstr "Ретро"
884
885#~ msgid "Musical"
886#~ msgstr "Музикъл"
887
888#~ msgid "Rock & Roll"
889#~ msgstr "Рок & Рол"
890
891#~ msgid "Hard Rock"
892#~ msgstr "Хард рок"
893
894#~ msgid "[unknown genre]"
895#~ msgstr "[неизвестен жанр]"
896
897#~ msgid "Could not create directory %s: %s"
898#~ msgstr "Директорията %s не може да бъде създадена: %s"
899
900#~ msgid "Could not eject the CD"
901#~ msgstr "CD-то не може да бъде извадено"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.