source: desktop/sound-juicer.HEAD.bg.po @ 47

Last change on this file since 47 was 47, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Това са реално подадените версии към CVS-а

File size: 24.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of sound juicer.
2# Copyright (C) 2004 THE sound juicer'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the sound juicer package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004;
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: sound juicer\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-07-21 18:30+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-07-21 18:30+0300\n"
13"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:1
21msgid "Extract music from your CDs"
22msgstr "Извличане на музика от Вашите аудио дискове в mp3 или ogg"
23
24#: ../data/sound-juicer.desktop.in.h:2
25msgid "Sound Juicer CD Ripper"
26msgstr "Sound Juicer"
27
28#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
29msgid "<b>Artist:</b>"
30msgstr "<b>Изпълнител:</b>"
31
32#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
33msgid "<b>Device</b>"
34msgstr "<b>Устройство</b>"
35
36#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
37msgid "<b>Duration:</b>"
38msgstr "<b>Продължителност:</b>"
39
40#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
41msgid "<b>Format</b>"
42msgstr "<b>Формат</b>"
43
44#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
45msgid "<b>Genre:</b>"
46msgstr "<b>Жанр:</b>"
47
48#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
49msgid "<b>Music Folder</b>"
50msgstr "<b>Папка за запазване на извлечените файлове</b>"
51
52#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
53msgid "<b>Title:</b>"
54msgstr "<b>Заглавие:</b>"
55
56#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
57msgid "<b>Track Names</b>"
58msgstr "<b>Имена на песните</b>"
59
60#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
61msgid "<i>path_example_label</i>"
62msgstr "<i>path_example_label</i>"
63
64#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
65msgid "CD _drive:"
66msgstr "CD _устройство:"
67
68#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
69msgid "E_ject"
70msgstr "Из_важдане"
71
72#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
73msgid "Edit _Profiles"
74msgstr "Редактиране на _профилите"
75
76#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
77msgid "Example Path:"
78msgstr "Примерен път:"
79
80#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
81msgid "File _name:"
82msgstr "Файлово _име:"
83
84#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
85msgid "Folder hie_rarchy:"
86msgstr "Йе_рархия на папките:"
87
88#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
89msgid "Multiple Albums Found"
90msgstr "Открити множество албуми"
91
92#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
93msgid "O_utput:"
94msgstr "_Изход:"
95
96#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
97msgid "Play / Pause"
98msgstr "Слушане / Пауза"
99
100#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
101msgid "Preferences"
102msgstr "Настройки"
103
104#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
105msgid "Select A Folder"
106msgstr "Избор на папка"
107
108#: ../data/sound-juicer.glade.h:21 ../src/sj-about.c:52
109#: ../src/sj-extractor.c:489 ../src/sj-main.c:159 ../src/sj-main.c:161
110#: ../src/sj-main.c:1102
111msgid "Sound Juicer"
112msgstr "Sound Juicer"
113
114#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
115msgid ""
116"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
117"and press <i>Continue</i>."
118msgstr ""
119"Това CD може да е с повече от един албум. Моля, изберете кой е албума и "
120"натиснете <i>Продължаване</i>."
121
122#: ../data/sound-juicer.glade.h:23
123msgid "_Contents"
124msgstr "_Ръководство"
125
126#: ../data/sound-juicer.glade.h:24 ../src/sj-main.c:240
127msgid "_Continue"
128msgstr "Про_дължаване"
129
130#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
131msgid "_Deselect All"
132msgstr "Пре_махване на избора от всички"
133
134#: ../data/sound-juicer.glade.h:26
135msgid "_Disc"
136msgstr "_Диск"
137
138#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
139msgid "_Edit"
140msgstr "_Редактиране"
141
142#: ../data/sound-juicer.glade.h:28
143msgid "_Eject when finished"
144msgstr "_Изваждане на CD-то, след приключване"
145
146#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
147msgid "_Folder:"
148msgstr "_Папка:"
149
150#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
151msgid "_Help"
152msgstr "_Помощ"
153
154#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
155msgid "_Re-read"
156msgstr "Четене _отново"
157
158#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
159msgid "_Select All"
160msgstr "_Избиране на всичко"
161
162#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
163msgid "_Strip special characters"
164msgstr "_Премахване на специалните символи"
165
166#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
167msgid "label"
168msgstr "етикет"
169
170#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
171#, no-c-format
172msgid ""
173"%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA -- "
174"album artist (lowercase) %tt -- track title %tT -- track title (lowercase) %"
175"ta -- track artist %tA -- track artist (lowercase)"
176msgstr ""
177"%at -- заглавие на албума %aT -- заглавие на албума (само с малки букви) %aa "
178"-- изпълнител на албума %aA -- изпълнител на албума (само с малки букви) %tt "
179"-- име на песента %tT -- име на песента (само с малки букви) %ta -- "
180"изпълнител на песента %tA -- изпълнител на песента (само с малки букви)"
181
182#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:3
183msgid "Audio Profile to encode with"
184msgstr "Аудио профил, с който да се кодира"
185
186#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:5
187#, no-c-format
188msgid ""
189"Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
190"(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %tn -- track "
191"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
192"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
193"(lowercase)"
194msgstr ""
195"Без определяне на файлово разширение. %at -- заглавие на албума %aT -- "
196"заглавие на албума (само с малки букви) %aa -- изпълнител на албума %aA -- "
197"изпълнител на албума (само с малки букви) %tn -- номер на песента ·(примерно "
198"8) %tN -- номер на песента, с нула (примерно 08) %tt -- име на песента %tT "
199"-- име на песента (само с малки букви) %ta --  изпълнител на песента %tA -- "
200"изпълнител на песента (само с малки букви)"
201
202#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
203msgid ""
204"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
205"be removed from the output filename."
206msgstr ""
207"Ако е включено, специалните символи като празно място, звездички, "
208"въпросителни и наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на "
209"файловете."
210
211#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
212msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
213msgstr ""
214"Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния MusicBrainz сървър."
215
216#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
217msgid "If to strip special characters from filenames"
218msgstr "Дали да се махат специалните символи от файловите·имена"
219
220#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
221msgid ""
222"Paranoia mode, 3 settings: 0 (no paranoia), 4 (cdda2wav-style overlap "
223"checking) and 255 (full paranoia)"
224msgstr ""
225"Режим paranoia, 3 опции: 0 (изключен), 4 (cdda2wav-стил проверка за "
226"застъпване) и 255 (пълен режим)"
227
228#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
229msgid "The GNOME Audio Profile to encode the audio with."
230msgstr "Аудио профилът към GNOME, чрез който да бъде кодиран звук"
231
232#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
233msgid "The MusicBrainz server to use"
234msgstr "Сървър MusicBrainz в употреба"
235
236#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
237msgid "The directory structure for the files"
238msgstr "Структурата на папките за файловете"
239
240#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
241msgid "The name pattern for files"
242msgstr "Шаблон за имената на файловете"
243
244#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:14
245msgid "The paranoia mode to use"
246msgstr "Режима на Paranoia, който да се използва"
247
248#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
249msgid "Whether to eject the CD when finished extracting."
250msgstr "Дали диска да бъде изваден, когато завърши извличането."
251
252#: ../src/sj-about.c:53
253msgid "An Audio CD Extractor"
254msgstr "Програма за извличане на музика от музикални дискове"
255
256#.
257#. * Note to translators: put here your name and email so it will show
258#. * up in the "about" box
259#.
260#: ../src/sj-about.c:62
261msgid "translator-credits"
262msgstr ""
263"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
264"\n"
265"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
266"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
267"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
268
269#: ../src/sj-extracting.c:207
270#, c-format
271msgid ""
272"A file called '%s' exists, size %s.\n"
273"Do you want to skip this track or overwrite it?"
274msgstr ""
275"Файл с име \"%s\" съществува, размер %s.\n"
276"Искате ли да пропуснете тази песен или да я презапишете?"
277
278#: ../src/sj-extracting.c:211
279msgid "_Skip"
280msgstr "Проп_ускане"
281
282#: ../src/sj-extracting.c:212
283msgid "_Overwrite"
284msgstr "П_резаписване"
285
286#. Display a nice dialog
287#: ../src/sj-extracting.c:274 ../src/sj-extracting.c:309
288#: ../src/sj-extracting.c:519
289#, c-format
290msgid ""
291"Sound Juicer could not extract this CD.\n"
292"Reason: %s"
293msgstr ""
294"Sound Juicer не може да извлече това CD.\n"
295"Причина: %s"
296
297#: ../src/sj-extracting.c:359
298#, c-format
299msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1fx)"
300msgstr "Оставащо време: %d:%02d (%0.1fx)"
301
302#: ../src/sj-extracting.c:361
303msgid "Estimated time left: unknown"
304msgstr "Оставащо време: неизвестно"
305
306#. TODO: need to have a better message here
307#: ../src/sj-extracting.c:457
308msgid "The tracks have been copied successfully."
309msgstr "Песните бяха копирани успешно."
310
311#: ../src/sj-extracting.c:462
312msgid "_Eject"
313msgstr "_Изваждане"
314
315#: ../src/sj-extractor.c:105
316msgid "GNOME Audio Profile"
317msgstr "Аудио профил към GNOME"
318
319#: ../src/sj-extractor.c:105
320msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
321msgstr "Аудио профилът към GNOME, използван при кодиране на звук"
322
323#: ../src/sj-extractor.c:305
324msgid "Could not create GStreamer cdparanoia reader"
325msgstr "Не може да се създаде GStreamer cdparanoia четец"
326
327#: ../src/sj-extractor.c:330
328#, c-format
329msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
330msgstr "Не може да се създаде кодер на GStreamer за %s"
331
332#: ../src/sj-extractor.c:341
333msgid "Could not create GStreamer file output"
334msgstr "Не може да се създаде файлов изход на GStreamer "
335
336#: ../src/sj-extractor.c:379
337msgid "Could not get current track position"
338msgstr "Не може да се вземе текущата позиция на песента"
339
340#: ../src/sj-extractor.c:411
341msgid ""
342"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
343msgstr ""
344"Обект от програмата за извличане не е валиден. Това е много лощо, проверете "
345"си конзолата за грешки."
346
347#: ../src/sj-extractor.c:525
348msgid "Could not seek to track"
349msgstr "Не може да мине към песента"
350
351#: ../src/sj-extractor.c:530
352msgid "Could not get track start position"
353msgstr "Не може да се вземе стартовата позиция на песента"
354
355#: ../src/sj-extractor.c:560
356msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
357msgstr "Плъгинът, нужен за достъп до CD-то не беше·открит"
358
359#: ../src/sj-extractor.c:568
360msgid "The plugin necessary for file access was not found"
361msgstr "Плъгинът, нужен за достъп до файловете не беше намерен."
362
363#: ../src/sj-main.c:174
364msgid "Could not start Sound Juicer"
365msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
366
367#: ../src/sj-main.c:175 ../src/sj-main.c:590 ../src/sj-main.c:679
368#: ../src/sj-main.c:740
369msgid "Reason"
370msgstr "Причина"
371
372#: ../src/sj-main.c:177
373msgid "Please consult the documentation for assistance."
374msgstr "Моля, консултирайте се с документацията за помощ."
375
376#: ../src/sj-main.c:238
377msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
378msgstr ""
379"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
380
381#: ../src/sj-main.c:301 ../src/sj-main.c:399
382msgid "(unknown)"
383msgstr "(непознат)"
384
385#: ../src/sj-main.c:441 ../src/sj-main.c:1218
386msgid "Title"
387msgstr "Заглавие"
388
389#: ../src/sj-main.c:447 ../src/sj-main.c:1227
390msgid "Artist"
391msgstr "Изпълнител"
392
393#: ../src/sj-main.c:588 ../src/sj-main.c:677 ../src/sj-main.c:738
394msgid "Could not read the CD"
395msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
396
397#: ../src/sj-main.c:589 ../src/sj-main.c:678
398msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
399msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
400
401#. Set statusbar message
402#: ../src/sj-main.c:662
403msgid "Retrieving track listing...please wait."
404msgstr "Получаване на списъка с песните... моля,·изчакайте."
405
406#: ../src/sj-main.c:718
407msgid "No CD-ROM drives found"
408msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
409
410#: ../src/sj-main.c:719
411msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
412msgstr ""
413"Sound Juicer не може да открие никакви CD-ROM устройства, от които да чете."
414
415#: ../src/sj-main.c:732
416#, c-format
417msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
418msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството \"%s\""
419
420#: ../src/sj-main.c:779
421msgid ""
422"The currently selected audio profile is not available on your installation."
423msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
424
425#: ../src/sj-main.c:781
426msgid "_Change Profile"
427msgstr "_Промяна на профил"
428
429#: ../src/sj-main.c:943
430#, c-format
431msgid "Unknown column %d was edited"
432msgstr "Непозната колонa %d беше редактирана"
433
434#: ../src/sj-main.c:998 ../src/sj-prefs.c:141
435#, c-format
436msgid ""
437"Could not display help for Sound Juicer\n"
438"%s"
439msgstr ""
440"Не може да бъде показана помощ за Sound Juicer\n"
441"%s"
442
443#: ../src/sj-main.c:1125
444msgid "Could not create GConf client.\n"
445msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
446
447#: ../src/sj-main.c:1155
448msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
449msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
450
451#: ../src/sj-main.c:1195
452msgid "Extract"
453msgstr "Извличане"
454
455#: ../src/sj-main.c:1203
456msgid "Track"
457msgstr "Песен"
458
459#: ../src/sj-main.c:1238
460msgid "Duration"
461msgstr "Продължителност"
462
463#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:89
464msgid "Cannot create MusicBrainz client"
465msgstr "Не може да се създаде MusicBrainz клиента"
466
467#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:194 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:316
468#, c-format
469msgid "Cannot read CD: %s"
470msgstr "Не може да чете CD: %s"
471
472#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:201 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:361
473msgid "Unknown Artist"
474msgstr "Непознат изпълнител"
475
476#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:202 ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:369
477msgid "Unknown Title"
478msgstr "Непознато заглавие"
479
480#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:208
481#, c-format
482msgid "Track %d"
483msgstr "Песен %d"
484
485#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:236
486msgid ""
487"MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
488"for errors."
489msgstr ""
490"MusicBrainz мета информацията не е валидна. Това е много лошо, проверете "
491"конзолата си загрешки."
492
493#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:310
494#, c-format
495msgid "Device '%s' does not contain a media"
496msgstr "Устройството \"%s\" не съдържа носител"
497
498#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:313
499#, c-format
500msgid ""
501"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
502msgstr ""
503"Устройството \"%s\" не може да бъде отворено. Проверете разрешенията за "
504"устройството."
505
506#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:326
507#, c-format
508msgid "This CD could not be queried: %s\n"
509msgstr "Това CD не може да бъде заявено %s\n"
510
511#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:334
512msgid "This CD was not found.\n"
513msgstr "Това CD не беше открито.\n"
514
515#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:356
516msgid "Various"
517msgstr "Различни изпълнители"
518
519#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:393
520msgid "Incomplete metadata for this CD.\n"
521msgstr "Мета данните за това CD са незавършени.\n"
522
523#: ../src/sj-metadata-musicbrainz.c:471
524msgid "Could not create CD lookup thread"
525msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
526
527#: ../src/sj-play.c:166 ../src/sj-play.c:371 ../src/sj-play.c:413
528#, c-format
529msgid ""
530"Error playing CD.\n"
531"\n"
532"Reason: %s"
533msgstr ""
534"Грешка при пускането на CD.\n"
535"\n"
536"Причина: %s"
537
538#: ../src/sj-play.c:304
539msgid "Failed to create CD source element"
540msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
541
542#: ../src/sj-play.c:330
543msgid "Failed to create audio output"
544msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
545
546#: ../src/sj-play.c:460
547#, c-format
548msgid "Seeking to %s"
549msgstr "Прескачане към %s"
550
551#: ../src/sj-prefs.c:52
552msgid "Album Artist, Album Title"
553msgstr "Изпълнител на албум, заглавие на албум"
554
555#: ../src/sj-prefs.c:53
556msgid "Track Artist, Album Title"
557msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
558
559#: ../src/sj-prefs.c:54 ../src/sj-prefs.c:288
560msgid "Album Title"
561msgstr "Заглавие на албума"
562
563#. title
564#: ../src/sj-prefs.c:55 ../src/sj-prefs.c:289
565msgid "Album Artist"
566msgstr "Изпълнител на албума"
567
568#: ../src/sj-prefs.c:56
569msgid "Album Artist - Album Title"
570msgstr "Изпълнител на албума - заглавие на албума"
571
572#: ../src/sj-prefs.c:57
573msgid "[none]"
574msgstr "[няма]"
575
576#: ../src/sj-prefs.c:62
577msgid "Number - Title"
578msgstr "Номер - заглавие"
579
580#. album
581#. track number
582#: ../src/sj-prefs.c:63 ../src/sj-prefs.c:300
583msgid "Track Title"
584msgstr "Заглавие на песен"
585
586#: ../src/sj-prefs.c:64
587msgid "Track Artist - Track Title"
588msgstr "Изпълнител на песента - заглавие на песента"
589
590#: ../src/sj-prefs.c:65
591msgid "Number. Track Artist - Track Title"
592msgstr "Номер. Изпълнител на песента - заглавие на песента"
593
594#: ../src/sj-prefs.c:66
595msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
596msgstr "Номер - Изпълнител на песента - заглавие на песента(само малки букви)"
597
598#. title
599#: ../src/sj-prefs.c:301
600msgid "Track Artist"
601msgstr "Изпълнител на песен"
602
603#~ msgid "<b>Album Progress</b>"
604#~ msgstr "<b>Прогрес на албума</b>"
605
606#~ msgid "<b>Track Progress</b>"
607#~ msgstr "<b>Прогрес на песента</b>"
608
609#~ msgid "Progress"
610#~ msgstr "Прогрес"
611
612#~ msgid "Unknown"
613#~ msgstr "Непознат"
614
615#~ msgid "Extracting '%s'"
616#~ msgstr "Извличане на \"%s\""
617
618#~ msgid "%d:%02d (at %0.1fx)"
619#~ msgstr "%d:%02d (при %0.1fx)"
620
621#~ msgid "Unknown (at 0.0x)"
622#~ msgstr "Непознат (при 0.0х)"
623
624#~ msgid "E_xtract"
625#~ msgstr "_Извличане"
626
627#~ msgid "_CD"
628#~ msgstr "_CD"
629
630#~ msgid "_Extract"
631#~ msgstr "Из_вличане"
632
633#~ msgid "Blues"
634#~ msgstr "Блус"
635
636#~ msgid "Classic Rock"
637#~ msgstr "Класически рок"
638
639#~ msgid "Country"
640#~ msgstr "Кънтри"
641
642#~ msgid "Dance"
643#~ msgstr "Денс"
644
645#~ msgid "Funk"
646#~ msgstr "Фънк"
647
648#~ msgid "Grunge"
649#~ msgstr "Гръндж"
650
651#~ msgid "Hip-Hop"
652#~ msgstr "Хип-хоп"
653
654#~ msgid "Jazz"
655#~ msgstr "Джаз"
656
657#~ msgid "Metal"
658#~ msgstr "Метал"
659
660#~ msgid "New Age"
661#~ msgstr "Ню ейдж"
662
663#~ msgid "Oldies"
664#~ msgstr "Шлагери"
665
666#~ msgid "Other"
667#~ msgstr "Други"
668
669#~ msgid "Pop"
670#~ msgstr "Поп"
671
672#~ msgid "R&B"
673#~ msgstr "Ритъм и блус"
674
675#~ msgid "Rap"
676#~ msgstr "Рап"
677
678#~ msgid "Reggae"
679#~ msgstr "Реге"
680
681#~ msgid "Rock"
682#~ msgstr "Рок"
683
684#~ msgid "Techno"
685#~ msgstr "Техно"
686
687#~ msgid "Industrial"
688#~ msgstr "Индъстриал"
689
690#~ msgid "Alternative"
691#~ msgstr "Алтърнатив"
692
693#~ msgid "Ska"
694#~ msgstr "Ска"
695
696#~ msgid "Death Metal"
697#~ msgstr "Дет метъл"
698
699#~ msgid "Pranks"
700#~ msgstr "Пранкс"
701
702#~ msgid "Soundtrack"
703#~ msgstr "Музика към филм"
704
705#~ msgid "Euro-Techno"
706#~ msgstr "Евро-техно"
707
708#~ msgid "Ambient"
709#~ msgstr "Ембиънт"
710
711#~ msgid "Trip-Hop"
712#~ msgstr "Трип-хоп"
713
714#~ msgid "Vocal"
715#~ msgstr "Вокални"
716
717#~ msgid "Jazz+Funk"
718#~ msgstr "Джаз+Фънк"
719
720#~ msgid "Fusion"
721#~ msgstr "Фюжън"
722
723#~ msgid "Trance"
724#~ msgstr "Транс"
725
726#~ msgid "Classical"
727#~ msgstr "Класически"
728
729#~ msgid "Instrumental"
730#~ msgstr "Инструментал"
731
732#~ msgid "Acid"
733#~ msgstr "Ейсид"
734
735#~ msgid "House"
736#~ msgstr "Хауз"
737
738#~ msgid "Game"
739#~ msgstr "От игра"
740
741#~ msgid "Sound Clip"
742#~ msgstr "Звуков клип"
743
744#~ msgid "Gospel"
745#~ msgstr "Госпел"
746
747#~ msgid "Noise"
748#~ msgstr "Ноиз"
749
750#~ msgid "AlternRock"
751#~ msgstr "Алтернативен рок"
752
753#~ msgid "Bass"
754#~ msgstr "Бас"
755
756#~ msgid "Soul"
757#~ msgstr "Соул"
758
759#~ msgid "Punk"
760#~ msgstr "Пънк"
761
762#~ msgid "Space"
763#~ msgstr "Спейс"
764
765#~ msgid "Meditative"
766#~ msgstr "Медитатив"
767
768#~ msgid "Instrumental Pop"
769#~ msgstr "Инструментален поп"
770
771#~ msgid "Instrumental Rock"
772#~ msgstr "Инструментален рок"
773
774#~ msgid "Ethnic"
775#~ msgstr "Етнически"
776
777#~ msgid "Gothic"
778#~ msgstr "Готически"
779
780#~ msgid "Darkwave"
781#~ msgstr "Даркуейв"
782
783#~ msgid "Techno-Industrial"
784#~ msgstr "Техно-индъстриъл"
785
786#~ msgid "Electronic"
787#~ msgstr "Електроника"
788
789#~ msgid "Pop-Folk"
790#~ msgstr "Поп-фолк"
791
792#~ msgid "Eurodance"
793#~ msgstr "Евроденс"
794
795#~ msgid "Dream"
796#~ msgstr "Дрийм"
797
798#~ msgid "Southern Rock"
799#~ msgstr "Южен рок"
800
801#~ msgid "Comedy"
802#~ msgstr "Комедия"
803
804#~ msgid "Cult"
805#~ msgstr "Култ"
806
807#~ msgid "Gangsta"
808#~ msgstr "Гангстерски"
809
810#~ msgid "Top 40"
811#~ msgstr "Топ 40"
812
813#~ msgid "Christian Rap"
814#~ msgstr "Християнски рап"
815
816#~ msgid "Pop/Funk"
817#~ msgstr "Поп/фънк"
818
819#~ msgid "Jungle"
820#~ msgstr "Джънгъл"
821
822#~ msgid "Native American"
823#~ msgstr "Нейтив американ"
824
825#~ msgid "Cabaret"
826#~ msgstr "Кабаре"
827
828#~ msgid "New Wave"
829#~ msgstr "Ню Уейв"
830
831#~ msgid "Psychadelic"
832#~ msgstr "Сакъделик"
833
834#~ msgid "Rave"
835#~ msgstr "Рейв"
836
837#~ msgid "Showtunes"
838#~ msgstr "Шоутюнз"
839
840#~ msgid "Trailer"
841#~ msgstr "Трейлър"
842
843#~ msgid "Lo-Fi"
844#~ msgstr "Лоу-фай"
845
846#~ msgid "Tribal"
847#~ msgstr "Трайбал"
848
849#~ msgid "Acid Punk"
850#~ msgstr "Ейсид пънк"
851
852#~ msgid "Acid Jazz"
853#~ msgstr "Ейсид джаз"
854
855#~ msgid "Polka"
856#~ msgstr "Полка"
857
858#~ msgid "Retro"
859#~ msgstr "Ретро"
860
861#~ msgid "Musical"
862#~ msgstr "Музикъл"
863
864#~ msgid "Rock & Roll"
865#~ msgstr "Рок & Рол"
866
867#~ msgid "Hard Rock"
868#~ msgstr "Хард рок"
869
870#~ msgid "[unknown genre]"
871#~ msgstr "[неизвестен жанр]"
872
873#~ msgid "Could not create directory %s: %s"
874#~ msgstr "Директорията %s не може да бъде създадена: %s"
875
876#~ msgid "Could not eject the CD"
877#~ msgstr "CD-то не може да бъде извадено"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.