source: desktop/procman.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 277, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Всички файлове отговарят на актуалното си състояние в CVS-а на GNOME

File size: 24.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for procman.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: procman\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2005-09-04 16:29+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2005-09-04 16:30+0300\n"
13"Last-Translator: Vladimir \"Kaladan\" Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../src/callbacks.c:164
21#: ../src/interface.c:671
22msgid "System Monitor"
23msgstr "Наблюдение на системата"
24
25#: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2 ../src/callbacks.c:165
26msgid "View current processes and monitor system state"
27msgstr "Показване на текущите процеси и следене на системното състояние"
28
29#: ../src/callbacks.c:173
30msgid "translator-credits"
31msgstr ""
32"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
33"Борислав Александров\n"
34"\n"
35"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
36"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
37"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
38
39#: ../src/disks.c:186 ../src/memmaps.c:301
40msgid "Device"
41msgstr "Устройство"
42
43#: ../src/disks.c:187
44msgid "Directory"
45msgstr "Папка"
46
47#: ../src/disks.c:188 ../src/openfiles.c:230
48msgid "Type"
49msgstr "Тип"
50
51#: ../src/disks.c:189
52msgid "Total"
53msgstr "Общо"
54
55#: ../src/disks.c:190
56msgid "Free"
57msgstr "Свободно"
58
59#: ../src/disks.c:191
60msgid "Used"
61msgstr "Използвано"
62
63#: ../src/disks.c:198 ../src/interface.c:750 ../src/procdialogs.c:743
64#: ../src/procdialogs.c:747
65msgid "Devices"
66msgstr "Устройства"
67
68#. translators: primary alert message
69#: ../src/favorites.c:348
70msgid "No hidden processes"
71msgstr "Няма скрити процеси"
72
73#. translators: secondary alert message
74#: ../src/favorites.c:355
75msgid ""
76"There are no hidden processes in the list. To show all running processes, "
77"select the \"All processes\" option in the main window."
78msgstr ""
79"В списъка няма скрити процеси. За да покажете всички стартирани процеси, "
80"изберете „Всички процеси“."
81
82#: ../src/favorites.c:375
83msgid "Hidden Processes"
84msgstr "Скрити процеси"
85
86#: ../src/favorites.c:399
87msgid "Currently _hidden processes:"
88msgstr "_Скрити процеси:"
89
90#: ../src/favorites.c:421
91msgid "_Remove From List"
92msgstr "_Премахване от списъка"
93
94#: ../src/favorites.c:430 ../src/procdialogs.c:282
95msgid "Note:"
96msgstr "Бележка:"
97
98#: ../src/favorites.c:431
99msgid ""
100"These are the processes you have chosen to hide. You can reshow a process by "
101"removing it from this list."
102msgstr ""
103"Това са процесите, които сте решили да скриете. Може да ги покажете отново "
104"ако ги премахнете от този списък."
105
106#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:1
107msgid "Column zero saved width"
108msgstr "Запазената ширина на нулевата колона"
109
110#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:2
111msgid "Default graph background color"
112msgstr "Стандартен фонов цвят на диаграмата"
113
114#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:3
115msgid "Default graph cpu color"
116msgstr "Стандартен цвят на графиката за процесора"
117
118#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:4
119msgid "Default graph frame color"
120msgstr "Цвят по подразбиране на рамката на графиката"
121
122#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:5
123msgid "Default graph mem color"
124msgstr "Стандартен цвят на графиката за паметта"
125
126#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:6
127msgid "Default graph net in color"
128msgstr "Стандартен цвят на графиката за входящия трафик"
129
130#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:7
131msgid "Default graph net out color"
132msgstr "Стандартен цвят на графиката за изходящия трафик"
133
134#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:8
135msgid "Default graph swap color"
136msgstr "Стандартен цвят на графиката за суапа"
137
138#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:9
139msgid ""
140"Determines which processes to show by default. 0 is All, 1 is user, and 2 is "
141"active"
142msgstr ""
143"Определяне на кои процеси да се показват по подразбиране. 0 е за всички, 1 е "
144"за потребителските и 2 е за активните"
145
146#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:10
147msgid "Main Window height"
148msgstr "Височина на основния прозорец"
149
150#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:11
151msgid "Main Window width"
152msgstr "Ширина на основния прозорец"
153
154#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:12
155msgid "Process view columns order"
156msgstr "Ред на процесите в колоната"
157
158#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:13
159msgid "Process view sort column"
160msgstr "Колона за сортиране на процеси"
161
162#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:14
163msgid "Process view sort order"
164msgstr "Ред за подреждане на процесите"
165
166#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:15
167msgid "Saves the currently viewed tab"
168msgstr "Запазване на текущия таб"
169
170#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:16
171msgid "Show column zero on startup"
172msgstr "Показване на нулевата колона при стартиране"
173
174#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:17
175msgid "Show process dependencies in tree form"
176msgstr "Показване на зависимостите на процес чрез дървовидна форма"
177
178#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:18
179msgid "Show process threads"
180msgstr "Показване на нишките на процесите"
181
182#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:19
183msgid "Show warning dialog when hiding processes"
184msgstr "Показване на диалог за предупреждение, при скриване на процес"
185
186#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:20
187msgid "Show warning dialog when killing processes"
188msgstr "Показване на предупреждение при убиване на процес"
189
190#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:21
191msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
192msgstr ""
193"Време, в милисекунди, между интервалите за актуализация на списъка с "
194"устройства"
195
196#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:22
197msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
198msgstr "Време, в милисекунди, между интервалите за актуализиране на графиките"
199
200#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:23
201msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
202msgstr ""
203"Време, в милисекунди, между интервалите за актуализиране на списъка с процеси"
204
205#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:24
206msgid "Whether information about all filesystems should be displayed"
207msgstr "Дали да се показва информация за всички файлови системи."
208
209#: ../src/gnome-system-monitor.schemas.in.h:25
210msgid ""
211"Whether information about all filesystems should be displayed: this will "
212"include filesystem types like 'autofs' and 'procfs'. It can be usefull to "
213"get a list of all currently mounted filesystems."
214msgstr ""
215"Дали да се показва информация за всички и всякакви файлови системи - това "
216"включва и служебните „autofs“ и „procfs“. Тази настройка е полезна, ако "
217"искате да получите списък с всички монтирани файлови системи."
218
219#: ../src/interface.c:47
220msgid "_File"
221msgstr "_Файл"
222
223#: ../src/interface.c:48
224msgid "_Edit"
225msgstr "_Редактиране"
226
227#: ../src/interface.c:49
228msgid "_View"
229msgstr "_Изглед"
230
231#: ../src/interface.c:50
232msgid "_Help"
233msgstr "_Помощ"
234
235#: ../src/interface.c:52
236msgid "_Quit"
237msgstr "_Спиране на програмата"
238
239#: ../src/interface.c:53
240msgid "Quit the program"
241msgstr "Спиране на програмата"
242
243#: ../src/interface.c:56
244msgid "_Stop Process"
245msgstr "_Спиране на процес"
246
247#: ../src/interface.c:57
248msgid "Stop process"
249msgstr "Спиране на процес"
250
251#: ../src/interface.c:58
252msgid "_Continue Process"
253msgstr "_Продължаване на процес"
254
255#: ../src/interface.c:59
256msgid "Continue process if stopped"
257msgstr "Продължаване на процес, ако е спрян"
258
259#: ../src/interface.c:61 ../src/interface.c:193
260msgid "End _Process"
261msgstr "Завършване на _процес"
262
263#: ../src/interface.c:62
264msgid "Force process to finish normally"
265msgstr "Принуждаване на процеса да завърши нормално"
266
267#: ../src/interface.c:63 ../src/procdialogs.c:126
268msgid "_Kill Process"
269msgstr "_Убиване на процес"
270
271#: ../src/interface.c:64
272msgid "Force process to finish immediately"
273msgstr "Принуждаване на процеса да завърши моментално"
274
275#: ../src/interface.c:65
276msgid "_Change Priority..."
277msgstr "_Промяна на приоритет..."
278
279#: ../src/interface.c:66
280msgid "Change the order of priority of process"
281msgstr "Промяна на приоритета на процес"
282
283#: ../src/interface.c:67
284msgid "Prefere_nces"
285msgstr "_Настройки"
286
287#: ../src/interface.c:68
288msgid "Configure the application"
289msgstr "Настройки на програмата"
290
291#: ../src/interface.c:70 ../src/procdialogs.c:82
292msgid "_Hide Process"
293msgstr "_Скриване на процес"
294
295#: ../src/interface.c:71
296msgid "Hide process from list"
297msgstr "Скриване на процес от списък"
298
299#: ../src/interface.c:72
300msgid "_Hidden Processes"
301msgstr "_Скрити процеси"
302
303#: ../src/interface.c:73
304msgid "Open the list of currently hidden processes"
305msgstr "Отваряне на списък от текущите скрити процеси"
306
307#: ../src/interface.c:74
308msgid "_Memory Maps"
309msgstr "_Карти на паметта"
310
311#: ../src/interface.c:75
312msgid "Open the memory maps associated with a process"
313msgstr "Отваряне на картите на паметта свързани с процеса"
314
315#: ../src/interface.c:76
316msgid "Open _Files"
317msgstr "Отваряне на _файлове"
318
319#: ../src/interface.c:77
320msgid "View the files opened by a process"
321msgstr "Показване на файловете отворени от процес"
322
323#: ../src/interface.c:79
324msgid "_Contents"
325msgstr "_Ръководство"
326
327#: ../src/interface.c:80
328msgid "Open the manual"
329msgstr "Отваряне на ръководството"
330
331#: ../src/interface.c:81
332msgid "_About"
333msgstr "_Относно"
334
335#: ../src/interface.c:82
336msgid "About this application"
337msgstr "Относно тази програма"
338
339#: ../src/interface.c:87
340msgid "_Dependencies"
341msgstr "_Зависимости"
342
343#: ../src/interface.c:88
344msgid "Show parent/child relationship between processes"
345msgstr "Показване на отношенията родител/дете между процесите"
346
347#: ../src/interface.c:90
348msgid "_Threads"
349msgstr "_Нишки"
350
351#: ../src/interface.c:91
352msgid "Show each thread as a separate process"
353msgstr "Показване на всяка нишка в отделен процес"
354
355#: ../src/interface.c:98
356msgid "_Active Processes"
357msgstr "_Активни процеси"
358
359#: ../src/interface.c:99
360msgid "Show active processes"
361msgstr "Показване на активните процеси"
362
363#: ../src/interface.c:100
364msgid "A_ll Processes"
365msgstr "В_сички процеси"
366
367#: ../src/interface.c:101
368msgid "Show all processes"
369msgstr "Показване на всички процеси"
370
371#: ../src/interface.c:102
372msgid "M_y Processes"
373msgstr "М_ои процеси"
374
375#: ../src/interface.c:103
376msgid "Show user own process"
377msgstr "Показване на процесите на потребителя"
378
379#: ../src/interface.c:265
380msgid "CPU History"
381msgstr "История на използването на процесора"
382
383#: ../src/interface.c:308
384msgid "CPU:"
385msgstr "CPU:"
386
387#: ../src/interface.c:311
388#, c-format
389msgid "CPU%d:"
390msgstr "CPU%d:"
391
392#: ../src/interface.c:331
393msgid "Memory and Swap History"
394msgstr "История на използването на паметта/страницирането"
395
396#: ../src/interface.c:364
397msgid "User memory:"
398msgstr "Потребителска памет:"
399
400#: ../src/interface.c:382 ../src/interface.c:442
401msgid "of"
402msgstr "от"
403
404#: ../src/interface.c:423
405msgid "Used swap:"
406msgstr "Използвано място за странициране:"
407
408#: ../src/interface.c:482
409msgid "Network History"
410msgstr "История на мрежата"
411
412#: ../src/interface.c:514
413msgid "Receive:"
414msgstr "Получаване:"
415
416#: ../src/interface.c:534 ../src/interface.c:577
417msgid "Total:"
418msgstr "Общо:"
419
420#: ../src/interface.c:558
421msgid "Send:"
422msgstr "Изпращане:"
423
424#: ../src/interface.c:738 ../src/procdialogs.c:560
425msgid "Processes"
426msgstr "Процеси"
427
428#: ../src/interface.c:744 ../src/procdialogs.c:652
429msgid "Resources"
430msgstr "Ресурси"
431
432#: ../src/load-graph.c:377 ../src/load-graph.c:387
433#, c-format
434msgid "%s/s"
435msgstr "%s/s"
436
437#: ../src/memmaps.c:295
438msgid "Filename"
439msgstr "Име на файл"
440
441#: ../src/memmaps.c:296
442msgid "VM Start"
443msgstr "VM старт"
444
445#: ../src/memmaps.c:297
446msgid "VM End"
447msgstr "Край на ВП"
448
449#: ../src/memmaps.c:298
450msgid "VM Size"
451msgstr "Размер на ВП"
452
453#: ../src/memmaps.c:299
454msgid "Flags"
455msgstr "Флагове"
456
457#: ../src/memmaps.c:300
458msgid "VM Offset"
459msgstr "Отместване на ВП"
460
461#: ../src/memmaps.c:302
462msgid "Inode"
463msgstr "Inode"
464
465#: ../src/memmaps.c:402
466msgid "Memory Maps"
467msgstr "Карти на паметта"
468
469#: ../src/memmaps.c:422
470#, c-format
471msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
472msgstr "Карти на паметта за процеса „%s“ (PID %u):"
473
474#: ../src/openfiles.c:31
475msgid "file"
476msgstr "файл"
477
478#: ../src/openfiles.c:33
479msgid "pipe"
480msgstr "тръба"
481
482#: ../src/openfiles.c:35
483msgid "network connection"
484msgstr "мрежова свързаност"
485
486#: ../src/openfiles.c:37
487msgid "local socket"
488msgstr "локално гнездо"
489
490#: ../src/openfiles.c:39
491msgid "unknown type"
492msgstr "неизвестен тип"
493
494#. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
495#. a very short translation if possible, and at most
496#. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
497#: ../src/openfiles.c:229
498msgid "FD"
499msgstr "УкФ"
500
501#: ../src/openfiles.c:231
502msgid "Object"
503msgstr "Обект"
504
505#: ../src/openfiles.c:308
506msgid "Open Files"
507msgstr "Отваряне на файлове"
508
509#: ../src/openfiles.c:330
510#, c-format
511msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
512msgstr "Отворени файлове от процес „%s“ (PID %u):"
513
514#: ../src/procactions.c:73
515#, c-format
516msgid ""
517"Cannot change the priority of process with pid %d to %d.\n"
518"%s"
519msgstr ""
520"Невъзможно е да се промени приоритета на процес с pid %d на %d.\n"
521"%s"
522
523#: ../src/procactions.c:140
524#, c-format
525msgid ""
526"Cannot kill process with pid %d with signal %d.\n"
527"%s"
528msgstr ""
529"Процес с pid %d не може да бъде убит със сигнал %d.\n"
530"%s"
531
532#. translators: primary alert message
533#: ../src/procdialogs.c:62
534msgid "Hide the selected process?"
535msgstr "Скриване на избрания процес?"
536
537#. FIXME: View menu -> Edit menu
538#. translators: secondary alert messagex
539#: ../src/procdialogs.c:72
540msgid ""
541"Hidden processes are no longer visible in the process list. You can re-"
542"enable them by selecting the \"Hidden Processes\" entry in the View menu."
543msgstr ""
544"Скритите процеси вече не са видими в списъкът с процеси. Можете да разрешите "
545"показването им чрез избирането на „Скрити процеси“ в менюто „Изглед“."
546
547#. translators: primary alert message
548#: ../src/procdialogs.c:121
549msgid "Kill the selected process?"
550msgstr "Спиране на избрания процес?"
551
552#. translators: secondary alert message
553#: ../src/procdialogs.c:123
554msgid ""
555"Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
556"security risk. Only unresponding processes should be killed."
557msgstr ""
558"Ако убиете процес, можете да загубите данни, развалите текущата си сесия или "
559"да създадете риск за сигурността на системата. Желателно е да убивате само "
560"процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
561
562#. translators: primary alert message
563#: ../src/procdialogs.c:130
564msgid "End the selected process?"
565msgstr "Прекратяване на избрания процес?"
566
567#. translators: secondary alert message
568#: ../src/procdialogs.c:132
569msgid ""
570"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
571"risk. Only unresponding processes should be ended."
572msgstr ""
573"Ако прекратите на процес, можете да загубите данни, да развалите текущата "
574"сесия или да създадете риск за сигурността на системата. Добре е да "
575"прекратявате само процеси, които не отговарят на потребителските заявки."
576
577#: ../src/procdialogs.c:135
578msgid "_End Process"
579msgstr "_Завършване на процес"
580
581#: ../src/procdialogs.c:164
582msgid "(Very High Priority)"
583msgstr "(Много висок приоритет)"
584
585#: ../src/procdialogs.c:166
586msgid "(High Priority)"
587msgstr "(Висок приоритет)"
588
589#: ../src/procdialogs.c:168
590msgid "(Normal Priority)"
591msgstr "(Нормален приоритет)"
592
593#: ../src/procdialogs.c:170
594msgid "(Low Priority)"
595msgstr "(Нисък приоритет)"
596
597#: ../src/procdialogs.c:172
598msgid "(Very Low Priority)"
599msgstr "(Много нисък приоритет)"
600
601#: ../src/procdialogs.c:224
602msgid "Change Priority"
603msgstr "Промяна на приоритет"
604
605#: ../src/procdialogs.c:245
606msgid "Change _Priority"
607msgstr "Промяна на _приоритет"
608
609#: ../src/procdialogs.c:266
610msgid "_Nice value:"
611msgstr "_Стойност на nice:"
612
613#: ../src/procdialogs.c:283
614msgid ""
615"The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
616"corresponds to a higher priority."
617msgstr ""
618"Приоритета на процеса се задава с неговата стойност в nice. Ниска стойност "
619"на nice съответства на висок приоритет."
620
621#: ../src/procdialogs.c:446
622msgid "Processes i_nfo showed in list:"
623msgstr "И_нформация за процесите в списъка:"
624
625#: ../src/procdialogs.c:498
626msgid "Icon"
627msgstr "Икона"
628
629#: ../src/procdialogs.c:537
630msgid "System Monitor Preferences"
631msgstr "Настройки на наблюдението на системата"
632
633#: ../src/procdialogs.c:567
634msgid "Behavior"
635msgstr "Поведение"
636
637#: ../src/procdialogs.c:586 ../src/procdialogs.c:678
638msgid "_Update interval:"
639msgstr "_Интервал на обновяване:"
640
641#: ../src/procdialogs.c:607 ../src/procdialogs.c:695 ../src/procdialogs.c:782
642msgid "seconds"
643msgstr "секунди"
644
645#: ../src/procdialogs.c:614
646msgid "Alert before ending or _killing processes"
647msgstr "Показване на предупредителен диалог, когато _спирате процес"
648
649#: ../src/procdialogs.c:624
650msgid "Alert before _hiding processes"
651msgstr "Показване на диалог за предупреждение, когато _скривате процес"
652
653#: ../src/procdialogs.c:634
654msgid "Process Fields"
655msgstr "Полета на процеси"
656
657#: ../src/procdialogs.c:659
658msgid "Graphs"
659msgstr "Графики"
660
661#: ../src/procdialogs.c:702
662msgid "_Background color:"
663msgstr "_Фонов цвят:"
664
665#: ../src/procdialogs.c:721
666msgid "_Grid color:"
667msgstr "Цвят на _мрежа:"
668
669#: ../src/procdialogs.c:766
670msgid "Update _interval:"
671msgstr "Интервал на _обновяване:"
672
673#: ../src/procdialogs.c:789
674msgid "Show _all filesystems"
675msgstr "Показване на _всички файлови системи"
676
677#: ../src/proctable.c:235
678msgid "Process Name"
679msgstr "Име на процес"
680
681#: ../src/proctable.c:236
682msgid "User"
683msgstr "Потребител"
684
685#: ../src/proctable.c:237
686msgid "Status"
687msgstr "Състояние"
688
689#: ../src/proctable.c:238
690msgid "Virtual Memory"
691msgstr "Виртуална памет"
692
693#: ../src/proctable.c:239
694msgid "Resident Memory"
695msgstr "Постоянна памет"
696
697#: ../src/proctable.c:240
698msgid "Shared Memory"
699msgstr "Споделена памет"
700
701#: ../src/proctable.c:241
702msgid "X Server Memory"
703msgstr "Памет за X сървъра"
704
705#: ../src/proctable.c:242
706#, no-c-format
707msgid "% CPU"
708msgstr "% CPU"
709
710#: ../src/proctable.c:243
711msgid "CPU time"
712msgstr "Време на процесора"
713
714#: ../src/proctable.c:244
715msgid "Nice"
716msgstr "Nice"
717
718#: ../src/proctable.c:245
719msgid "ID"
720msgstr "ID"
721
722#: ../src/proctable.c:246
723msgid "Security Context"
724msgstr "Контекст на сигурността"
725
726#: ../src/proctable.c:247
727msgid "Arguments"
728msgstr "Аргументи"
729
730#: ../src/proctable.c:415
731msgid "Running"
732msgstr "Стартирани"
733
734#: ../src/proctable.c:420
735msgid "Stopped"
736msgstr "Спрян"
737
738#: ../src/proctable.c:425
739msgid "Zombie"
740msgstr "Зомби"
741
742#: ../src/proctable.c:430
743msgid "Uninterruptible"
744msgstr "Непрекъсваем"
745
746#: ../src/proctable.c:435
747msgid "Sleeping"
748msgstr "Заспал"
749
750#: ../src/proctable.c:611
751#, c-format
752msgid "%s (thread)"
753msgstr "%s (нишка)"
754
755#: ../src/proctable.c:996
756#, c-format
757msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
758msgstr "Средно натоварване за последните 1, 5, 15 минути: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
759
760#: ../src/util.c:87
761#, c-format
762msgid "%u byte"
763msgid_plural "%u bytes"
764msgstr[0] "%u байт"
765msgstr[1] "%u байта"
766
767#: ../src/util.c:93
768#, c-format
769msgid "%.1f KiB"
770msgstr "%.1f KiB"
771
772#: ../src/util.c:97
773#, c-format
774msgid "%.1f MiB"
775msgstr "%.1f MiB"
776
777#: ../src/util.c:101
778#, c-format
779msgid "%.1f GiB"
780msgstr "%.1f GiB"
781
782#~ msgid "Jorgen Scheibengruber - nicer devices treeview"
783#~ msgstr "Jorgen Scheibengrube - по-добър дървовиден преглед на устройствата"
784
785#~ msgid "Benoît Dejean - maintainer"
786#~ msgstr "Benoît Dejean - отговорник"
787
788#~ msgid "Show advanced info tab on startup"
789#~ msgstr "Показване на таба за допълнителна информация при стартиране"
790
791#~ msgid "Less _info"
792#~ msgstr "По-малко _информация"
793
794#~ msgid "More _info"
795#~ msgstr "Повече _информация"
796
797#~ msgid "Process Info"
798#~ msgstr "Информация за процес"
799
800#~ msgid "Command:"
801#~ msgstr "Команда:"
802
803#~ msgid "Status:"
804#~ msgstr "Състояние:"
805
806#~ msgid "Priority:"
807#~ msgstr "Приоритет:"
808
809#~ msgid "Memory Usage"
810#~ msgstr "Използвана памет"
811
812#~ msgid "RSS:"
813#~ msgstr "RSS:"
814
815#~ msgid "Shared:"
816#~ msgstr "Споделени:"
817
818#~ msgid "Very high - nice %d"
819#~ msgstr "Много висок - nice %d"
820
821#~ msgid "High - nice %d"
822#~ msgstr "Висок - nice %d"
823
824#~ msgid "Normal - nice %d"
825#~ msgstr "Нормален - nice %d"
826
827#~ msgid "Low - nice %d"
828#~ msgstr "Нисък nice %d"
829
830#~ msgid "Very low - nice %d"
831#~ msgstr "Много нисък - nice %d"
832
833#~ msgid "Memory"
834#~ msgstr "Памет"
835
836#~ msgid "RSS Memory"
837#~ msgstr "RSS памет"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.