source: desktop/gnome-utils.gnome-2-14.bg.po @ 538

Last change on this file since 538 was 538, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Подадени.

File size: 103.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2006-02-12 19:19+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2006-02-12 19:21+0200\n"
16"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
24msgid "Floppy Formatter"
25msgstr "Форматиране на дискети"
26
27#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
28msgid "Format Floppy Disks"
29msgstr "Форматиране на дискети"
30
31#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
32msgid ""
33"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
34"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
35msgstr ""
36"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
37"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
38"блокове)."
39
40#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
41msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
42msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
43
44#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
45msgid "Default filesystem type"
46msgstr "Файлова система по подразбиране"
47
48#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
49msgid "Default formatting mode"
50msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
51
52#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
53msgid ""
54"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
55"mtools as the preferred FAT formatting backend."
56msgstr ""
57"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
58"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
59"форматирането."
60
61#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
62msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
63msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
64
65#: ../gfloppy/src/badblocks.c:89
66msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
67msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
68
69#: ../gfloppy/src/badblocks.c:98
70#, c-format
71msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
72msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
73
74#. while (!i)
75#. ;
76#: ../gfloppy/src/badblocks.c:256
77msgid "Checking for bad blocks..."
78msgstr "Проверка за лоши блокове..."
79
80#: ../gfloppy/src/badblocks.c:268
81#, c-format
82msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
83msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
84
85#: ../gfloppy/src/badblocks.c:288 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
86msgid "Checking for bad blocks... Done"
87msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
88
89#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
90msgid "Formatting the disk..."
91msgstr "Форматиране на диск..."
92
93#: ../gfloppy/src/fdformat.c:49
94msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
95msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
96
97#: ../gfloppy/src/fdformat.c:57 ../gfloppy/src/fdformat.c:70
98#, c-format
99msgid "Error formatting track #%d"
100msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
101
102#: ../gfloppy/src/fdformat.c:79
103msgid "Error during completion of formatting"
104msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
105
106#. XXXX - need to tell parent we're finished
107#: ../gfloppy/src/fdformat.c:83
108msgid "Formatting the disk... Done"
109msgstr "Форматиране на диск... готово"
110
111#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
112#: ../gfloppy/src/fdformat.c:99
113msgid "Verifying the format..."
114msgstr "Проверка на формата..."
115
116#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
117msgid ""
118"Unable to write to the floppy.\n"
119"\n"
120"Please confirm that it is not write-protected."
121msgstr ""
122"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
123"\n"
124"Проверете дали не е защитена от запис."
125
126#: ../gfloppy/src/fdformat.c:107 ../gfloppy/src/fdformat.c:192
127#, c-format
128msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
129msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
130
131#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
132msgid ""
133"Unable to access the floppy disk.\n"
134"\n"
135"Please confirm that it is in the drive\n"
136"with the drive door shut."
137msgstr ""
138"Нямате достъп до дискетата.\n"
139"\n"
140"Убедете се, че тя е в устройството\n"
141"и вратата му е затворена."
142
143#: ../gfloppy/src/fdformat.c:114
144#, c-format
145msgid ""
146"Generic error accessing floppy device %s.\n"
147"\n"
148"Error code %s:%d"
149msgstr ""
150"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
151"\n"
152"Код на грешка %s:%d"
153
154#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
155#, c-format
156msgid ""
157"Read Error:\n"
158"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
159msgstr ""
160"Грешка при четенето:\n"
161"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
162
163#: ../gfloppy/src/fdformat.c:140
164#, c-format
165msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
166msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
167
168#: ../gfloppy/src/fdformat.c:151
169#, c-format
170msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
171msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
172
173#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
174#, c-format
175msgid "Error closing device %s"
176msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
177
178#: ../gfloppy/src/fdformat.c:167
179msgid "Verifying the format... Done"
180msgstr "Проверка на форматирането... готово"
181
182#: ../gfloppy/src/fdformat.c:179
183#, c-format
184msgid "Unable to write to device %s"
185msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
186
187#: ../gfloppy/src/fdformat.c:199
188#, c-format
189msgid ""
190"Generic error accessing floppy device %s.\n"
191"\n"
192"Error code %s"
193msgstr ""
194"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
195"\n"
196"Код на грешка %s"
197
198#: ../gfloppy/src/fdformat.c:211
199msgid "Could not determine current floppy geometry."
200msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
201
202#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:219
203msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
204msgstr ""
205"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
206
207#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:239
208msgid "Error while filling the bad blocks list file."
209msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
210
211#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:302
212#, c-format
213msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
214msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
215
216#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
217msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
218msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
219
220#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:342
221#, c-format
222msgid ""
223"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
224"\n"
225"%s (%d)"
226msgstr ""
227"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
228"грешки:\n"
229"\n"
230"%s (%d)"
231
232#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
233msgid "Abnormal child process termination."
234msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
235
236#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:384
237#, c-format
238msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
239msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
240
241#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:396
242#, c-format
243msgid ""
244"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
245"%s."
246msgstr ""
247"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
248"грешки:\n"
249"%s."
250
251#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
252msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
253msgstr "Необикновено прекратяване на процес от mbadblocks."
254
255#. make the filesystem
256#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:465 ../gfloppy/src/gfloppy.c:505
257msgid "Making filesystem on disk..."
258msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
259
260#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:473
261msgid "Unable to create filesystem correctly."
262msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
263
264#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:478 ../gfloppy/src/gfloppy.c:517
265msgid "Making filesystem on disk... Done"
266msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
267
268#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
269msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
270msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
271
272#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:527
273msgid "Error while checking the bad blocks."
274msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
275
276#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
277#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
278msgid "    "
279msgstr "    "
280
281#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
282#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
283msgid "*"
284msgstr "*"
285
286#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
287msgid ""
288"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
289"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
290"formatting.</i></small>"
291msgstr ""
292"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
293"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
294"система DOS (fat).</i></small>"
295
296#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
297msgid "DOS (FAT)"
298msgstr "DOS (FAT)"
299
300#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
301msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
302msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
303
304#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
305msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
306msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
307
308#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
309msgid "File system _type:"
310msgstr "Т_ип на файлова система:"
311
312#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
313msgid "Filesystem Settings"
314msgstr "Настройки на файловата система"
315
316#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
317msgid "Floppy _density:"
318msgstr "Пл_ътност на флопи:"
319
320#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
321msgid "Floppy de_vice:"
322msgstr "Флопи _устройство:"
323
324#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
325msgid "Formatting Mode"
326msgstr "Режим на форматиране"
327
328#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
329msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
330msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
331
332#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
333msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
334msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
335
336#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
337msgid "Linux Native (ext2)"
338msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
339
340#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
341msgid "Physical Settings"
342msgstr "Физически настройки"
343
344#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
345msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
346msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
347
348#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
349msgid "Volume _name:"
350msgstr "Име на _дяла:"
351
352#. This is the "format" verb (not the noun).
353#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
354msgid "_Format"
355msgstr "_Форматиране"
356
357#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
358msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
359msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
360
361#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
362msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
363msgstr ""
364"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
365
366#: ../gfloppy/src/main.c:259
367msgid "Cannot Format"
368msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
369
370#: ../gfloppy/src/main.c:260
371msgid ""
372"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
373"can't format a floppy without one of them."
374msgstr ""
375"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
376"форматирате флопи диск без нито една от тях."
377
378#: ../gfloppy/src/main.c:280
379#, c-format
380msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
381msgstr ""
382"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
383
384#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:345
385#, c-format
386msgid ""
387"The device %s is disconnected.\n"
388"Please attach device to continue."
389msgstr ""
390"Устройството %s е разкачено.\n"
391"Моля, закачете устройството за да продължите."
392
393#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:348
394#, c-format
395msgid ""
396"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
397"be possible.\n"
398"Contact your system administrator about getting write permissions."
399msgstr ""
400"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
401"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
402
403#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:356
404msgid "Cannot initialize device"
405msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
406
407#: ../gfloppy/src/main.c:342
408msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
409msgstr ""
410"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
411
412#: ../gfloppy/src/main.c:345 ../gfloppy/src/main.c:348
413msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
414msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
415
416#: ../gfloppy/src/main.c:509
417msgid "Could not display help for the floppy formatter."
418msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
419
420#: ../gfloppy/src/main.c:528
421msgid "Incorrect volume name"
422msgstr "Некоректно име на носителя"
423
424#: ../gfloppy/src/main.c:529
425msgid "The volume name can't contain any blank space."
426msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
427
428#: ../gfloppy/src/main.c:576
429msgid "The device to format"
430msgstr "Устройството за форматиране"
431
432#: ../gfloppy/src/main.c:577
433msgid "DEVICE"
434msgstr "УСТРОЙСТВО"
435
436#: ../gfloppy/src/progress.c:126
437#, c-format
438msgid ""
439"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
440"found and marked."
441msgid_plural ""
442"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
443"been found and marked."
444msgstr[0] ""
445"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
446"общо %d)."
447msgstr[1] ""
448"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
449"(от общо %d)."
450
451#: ../gfloppy/src/progress.c:129
452msgid "Floppy formatted successfully."
453msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
454
455#: ../gfloppy/src/progress.c:135
456msgid "Floppy formatting cancelled."
457msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
458
459#: ../gfloppy/src/progress.c:178
460msgid "Format Progress"
461msgstr "Развитие на форматирането"
462
463#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
464msgid "Default Dictionary Server"
465msgstr "Стандартен сървър за речника"
466
467#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
468msgid "Dictionary Look up"
469msgstr "Търсене в речник"
470
471#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
472msgid "Look up words in a dictionary"
473msgstr "Търсене за дума в речник"
474
475#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
476msgid "Cl_ear"
477msgstr "_Изчистване"
478
479#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
480#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:838 ../logview/logview.c:116
481msgid "_About"
482msgstr "_Относно"
483
484#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
485#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:798 ../logview/logview.c:88
486msgid "_Help"
487msgstr "_Помощ"
488
489#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:4
490msgid "_Look Up Selected Text"
491msgstr "Търс_ене в избрания текст"
492
493#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
494#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:822
495msgid "_Preferences"
496msgstr "_Настройки"
497
498#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:6
499msgid "_Print"
500msgstr "_Печат"
501
502#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:7
503msgid "_Save"
504msgstr "_Запазване"
505
506#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
507#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:98
508#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:409
509#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1203
510msgid "Dictionary"
511msgstr "Речник"
512
513#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
514msgid "Look up words in an online dictionary"
515msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
516
517#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
518msgid "Dictionary server (Deprecated)"
519msgstr "Сървър на речник"
520
521#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
522msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
523msgstr "Порт за свързване към сървър"
524
525#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
526msgid ""
527"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
528"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
529"deprecated and no longer in use."
530msgstr ""
531"Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
532"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE "
533"(Вярно). Този ключ е остарял и вече не се използва."
534
535#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
536msgid "The default database to use"
537msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
538
539#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
540msgid "The default height of the application window"
541msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
542
543#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
544msgid "The default search strategy to use"
545msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
546
547#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
548msgid "The default width of the application window"
549msgstr "Стандартната ширина на главния прозорец"
550
551#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
552msgid ""
553"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
554"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
555"no longer in use."
556msgstr ""
557"Сървър за речника, към който да се свързва. Сървърът по подразбиране е dict."
558"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
559"сървъри. Този ключ е вече остарял и не се използва."
560
561#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
562msgid "The font to be used when printing"
563msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
564
565#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
566msgid "The font to be used when printing a definition."
567msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
568
569#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
570msgid ""
571"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
572"dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
573"present in a dictionary source should be searched"
574msgstr ""
575"Име на индивидуалната база от данни или мета-база от данни, която да се "
576"използва за източник на речник. „!“ определя, че всички бази от данни "
577"съдържащи се в източник на речник, трябва да бъдат прегледани."
578
579#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
580msgid ""
581"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
582"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
583msgstr ""
584
585#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
586msgid "The name of the dictionary source used"
587msgstr "Името на използваният източник за речник"
588
589#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
590msgid ""
591"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
592msgstr ""
593
594#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
595msgid ""
596"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
597"deprecated and no longer in use."
598msgstr ""
599"Номер на порт, към който да се свързва. Портът по подразбиране е 2628. Този "
600"ключ е остарял и вече не се използва."
601
602#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
603msgid ""
604"This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
605"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
606"window use a height based on the font size."
607msgstr ""
608
609#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
610msgid ""
611"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
612"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
613"window use a width based on the font size."
614msgstr ""
615
616#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
617msgid ""
618"This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
619"remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
620"TRUE will make the window always appear as maximized."
621msgstr ""
622
623#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
624msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
625msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
626
627#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
628msgid "Whether the application window should be maximized"
629msgstr ""
630
631#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
632msgid "Data_base:"
633msgstr "Баз_за от данни:"
634
635#. Transport methods
636#. Translators: this is the same string used in the file
637#. * gnome-dictionary-preferences.glade for the transport_combo
638#. * widget items.
639#.
640#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:3
641#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:146
642msgid "Dictionary Server"
643msgstr "Сървър на речника"
644
645#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
646msgid "H_ostname:"
647msgstr "_Име на хост:"
648
649#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
650#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:230
651#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:594
652msgid "Print"
653msgstr "Печат"
654
655#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:6
656msgid "Source"
657msgstr "Източник"
658
659#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:7
660msgid "Source Name"
661msgstr "Име на източник"
662
663#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:8
664msgid "_Advanced settings"
665msgstr "_Допълнителни настройки"
666
667#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:9
668msgid "_Description:"
669msgstr "_Описание:"
670
671#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:10
672msgid "_Port:"
673msgstr "_Порт:"
674
675#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:11
676msgid "_Print font:"
677msgstr "_Шрифт за разпечатването:"
678
679#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
680msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
681msgstr "_Избор на източник на речник за търсене на думи:"
682
683#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
684msgid "_Strategy:"
685msgstr "С_тратегия:"
686
687#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:14
688msgid "_Transport:"
689msgstr "_Транспорт:"
690
691#: ../gnome-dictionary/data/french.desktop.in.h:1
692msgid "French Dictionaries from Wikipedia"
693msgstr "Френски речници от Wikipedia"
694
695#: ../gnome-dictionary/data/spanish.desktop.in.h:1
696msgid "Spanish Dictionaries"
697msgstr "Испански речници"
698
699#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:270
700msgid "Client Name"
701msgstr "Име на клиент"
702
703#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:271
704msgid "The name of the client of the context object"
705msgstr ""
706
707#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
708msgid "Hostname"
709msgstr "Име на хост"
710
711#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:285
712msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
713msgstr "Хостът на речниковия сървър, към който да се свързва"
714
715#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
716msgid "Port"
717msgstr "Порт"
718
719#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:299
720msgid "The port of the dictionary server to connect to"
721msgstr "Портът на речниковия сървър, на който да се свързва"
722
723#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:314
724msgid "Status"
725msgstr "Състояние"
726
727#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:315
728msgid "The status code as returned by the dictionary server"
729msgstr "Кодът за статус, както е върнат от речниковия сървър"
730
731#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:763
732#, c-format
733msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
734msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при „%s:%d“"
735
736#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1025
737#, c-format
738msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
739msgstr ""
740
741#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1055
742#, c-format
743msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
744msgstr ""
745
746#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1088
747#, c-format
748msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
749msgstr ""
750
751#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1140
752#, c-format
753msgid ""
754"Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
755"with code %d (server down)"
756msgstr ""
757
758#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1159
759#, c-format
760msgid ""
761"Unable to parse the dictionary server reply\n"
762": '%s'"
763msgstr ""
764
765#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1188
766#, c-format
767msgid "No definitions found for '%s'"
768msgstr "Няма открити определения за „%s“."
769
770#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1203
771#, c-format
772msgid "Invalid database '%s'"
773msgstr "Невалидна база от данни: „%s“"
774
775#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1218
776#, c-format
777msgid "Invalid strategy '%s'"
778msgstr "Невалидна стратегия „%s“"
779
780#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1233
781#, c-format
782msgid "Bad command '%s'"
783msgstr "Неправилна команда „%s“"
784
785#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1248
786#, c-format
787msgid "Bad parameters for command '%s'"
788msgstr "Невалидни параметри за командата „%s“."
789
790#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1263
791#, c-format
792msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
793msgstr "Няма открита база от данни на сървъра за речник при „%s“."
794
795#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1278
796#, c-format
797msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
798msgstr ""
799
800#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1679
801#, c-format
802msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
803msgstr "Връзката със речниковият сървър при %s:%d пропадна."
804
805#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1718
806#, c-format
807msgid ""
808"Error while reading reply from server:\n"
809"%s"
810msgstr ""
811
812#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1791
813msgid "No hostname defined for the dictionary server"
814msgstr "Няма хост за сървъра за речник"
815
816#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1827
817#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1842
818msgid "Unable to create socket"
819msgstr ""
820
821#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1868
822#, c-format
823msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
824msgstr ""
825
826#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1883
827#, c-format
828msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
829msgstr "Неуспех при свързване със сървъра за речник при '%s:%d'"
830
831#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:196
832msgid "Local Only"
833msgstr "Само локални"
834
835#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:197
836msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
837msgstr ""
838
839#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:352
840#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:441
841#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:469
842msgid "Not found"
843msgstr "Не са намерени съвпадения"
844
845#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:500
846msgid "F_ind:"
847msgstr "_Търсене:"
848
849#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:513
850msgid "_Previous"
851msgstr "_Предишно"
852
853#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:521
854msgid "_Next"
855msgstr "_Следващо"
856
857#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:694
858#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:104
859#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
860msgid "Context"
861msgstr "Контекст"
862
863#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:695
864msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
865msgstr ""
866
867#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:709
868#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:119
869#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
870msgid "Database"
871msgstr "База от данни"
872
873#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:710
874msgid "The database used to query the GdictContext"
875msgstr "Базата от данни, която да се използва при запитвания до GdictContext"
876
877#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:724
878msgid "Font Name"
879msgstr "Име на шрифт"
880
881#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:725
882msgid "The font to be used by the defbox"
883msgstr "Шрифтът, който да се използва от полето на дефиницията"
884
885#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:731
886msgid "Emphasys Color"
887msgstr "Цвят на ударението"
888
889#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:732
890msgid "Color of emphasised text"
891msgstr "Цвят на изтъкнатия текст"
892
893#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:737
894msgid "Link Color"
895msgstr "Цвят на връзката"
896
897#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:738
898msgid "Color of hyperlinks"
899msgstr "Цвят на връзките"
900
901#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:743
902msgid "Word Color"
903msgstr "Цвят на думата"
904
905#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:744
906msgid "Color of the dictionary word"
907msgstr "Цвят на думата в речник"
908
909#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:749
910msgid "Source Color"
911msgstr "Цвят на източника"
912
913#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:750
914msgid "Color of the dictionary source"
915msgstr "Цвят на източника на речник"
916
917#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1041
918msgid "Progress"
919msgstr "Прогрес"
920
921#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1078
922#, c-format
923msgid "Definition for '%s' (%d/%d)"
924msgstr "Определение за „%s“ (%d/%d)"
925
926#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1280
927msgid "Error while looking up definition"
928msgstr "Грешка при търсене на определение"
929
930#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1324
931#, c-format
932msgid "Attempting to look up '%s' but no GdictContext defined.  Aborting."
933msgstr ""
934
935#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1332
936msgid "Another search is in progress"
937msgstr "В момента тече друго търсене."
938
939#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1333
940msgid "Please wait until the current search ends."
941msgstr "Изчакайте, докато завърши текущото търсене."
942
943#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1364
944msgid "Error while retrieving the definition"
945msgstr "Грешка при извличане на информацията"
946
947#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:105
948msgid "The GdictContext object bound to this entry"
949msgstr ""
950
951#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:120
952msgid "The database to be used to generate the completion list"
953msgstr ""
954"База от данни, която да се използва за генериране на списък за довършвания"
955
956#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:134
957#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
958msgid "Strategy"
959msgstr "Стратегия"
960
961#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:135
962msgid "The matching strategy to be used to generate the completion list"
963msgstr ""
964
965#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:218
966msgid "Filename"
967msgstr "Име на файл"
968
969#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:219
970msgid "The filename used by this dictionary source"
971msgstr "Файловото име, което да се използва от източника на речник"
972
973#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
974#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2355
975msgid "Name"
976msgstr "Име"
977
978#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
979msgid "The display name of this dictonary source"
980msgstr "Показваното име на този източник за речник"
981
982#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
983msgid "Description"
984msgstr "Описание"
985
986#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
987msgid "The description of this dictionary source"
988msgstr "Описанието на този източник на речник"
989
990#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
991msgid "The default database of this dictonary source"
992msgstr "Стандартната база от данни на този източник на речник"
993
994#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
995msgid "The default strategy of this dictonary source"
996msgstr "Стандартната стратегия на този източник на речник"
997
998#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
999msgid "Transport"
1000msgstr "Транспорт"
1001
1002#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
1003msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
1004msgstr "Транспортният механизъм, който този източник на речник използва"
1005
1006#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:304
1007msgid "The GdictContext bound to this source"
1008msgstr ""
1009
1010#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:399
1011#, c-format
1012msgid "Invalid transport type '%d'"
1013msgstr "Невалиден вид транспорт „%d“"
1014
1015#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:427
1016#, c-format
1017msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
1018msgstr ""
1019
1020#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:443
1021#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:467
1022#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:491
1023#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:516
1024#, c-format
1025msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
1026msgstr ""
1027
1028#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:541
1029#, c-format
1030msgid ""
1031"Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
1032msgstr ""
1033
1034#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:727
1035msgid "Dictionary source does not have name"
1036msgstr "Източника на речник няма име."
1037
1038#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:736
1039#, c-format
1040msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
1041msgstr ""
1042
1043#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:162
1044msgid "Paths"
1045msgstr "Пътища"
1046
1047#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:163
1048msgid "Search paths used by this object"
1049msgstr ""
1050
1051#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:175
1052msgid "Sources"
1053msgstr "Източници"
1054
1055#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:176
1056msgid "Dictionary sources found"
1057msgstr "Открити източници за речника"
1058
1059#. Translator credits
1060#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:59 ../logview/about.c:47
1061msgid "translator-credits"
1062msgstr ""
1063"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1064"Борислав Александров\n"
1065"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
1066"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
1067"\n"
1068"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1069"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1070"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1071
1072#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:61
1073#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:589
1074msgid "Look up words in dictionaries"
1075msgstr "Търсене за думи в речници"
1076
1077#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:87
1078#, c-format
1079msgid "Unable to open the application icon: %s"
1080msgstr "Неуспех при отваряне на иконата на програмата: %s"
1081
1082#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:118
1083#, c-format
1084msgid ""
1085"Unable to create the data directory '%s': there already is a file with the "
1086"same name.  You should move the file and re-run gnome-dictionary."
1087msgstr ""
1088
1089#. Translators: the first is the file name, the second is
1090#. * the error message
1091#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:130
1092#, c-format
1093msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
1094msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
1095
1096#. Translators: the first is the word found, the second is the
1097#. * database name and the last is the definition's text; please
1098#. * keep the new lines.
1099#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:249
1100#, c-format
1101msgid ""
1102"Definition for '%s'\n"
1103"  From '%s':\n"
1104"\n"
1105"%s\n"
1106msgstr ""
1107"Определение за „%s“\n"
1108"  От „%s“:\n"
1109"\n"
1110"%s\n"
1111
1112#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:263
1113#, c-format
1114msgid "Error: %s\n"
1115msgstr "Грешка: %s\n"
1116
1117#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:289
1118msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
1119msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
1120
1121#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:302
1122msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
1123msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речник"
1124
1125#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:336
1126#, c-format
1127msgid ""
1128"Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
1129"%s"
1130msgstr ""
1131
1132#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:368
1133msgid "Words to look up"
1134msgstr "Думи за търсене"
1135
1136#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:368
1137msgid "word"
1138msgstr "дума"
1139
1140#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:370
1141msgid "Dictionary source to use"
1142msgstr "Източник на речник, който да се използва"
1143
1144#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:370
1145msgid "source"
1146msgstr "източник"
1147
1148#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:372
1149msgid "Show available dictionary sources"
1150msgstr "Показване на наличните източници за дневници"
1151
1152#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:374
1153msgid "Print result to the console"
1154msgstr "Изписване на резултат в конзолата"
1155
1156#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:376
1157msgid "Database to use"
1158msgstr "Базата данни, която да се използва"
1159
1160#. create the new option context
1161#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:392
1162msgid " - Look up words in dictionaries"
1163msgstr " - Търсене на думи в речници"
1164
1165#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:396
1166msgid "Dictionary and spelling tool"
1167msgstr "Речник и проверка на правописа"
1168
1169#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:397
1170msgid "Show Dictionary options"
1171msgstr "Показване на опциите на речника"
1172
1173#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:244
1174#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:539
1175msgid "Save a Copy"
1176msgstr "Запазване на копие"
1177
1178#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:254
1179#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:549
1180msgid "Untitled document"
1181msgstr "Неозаглавен документ"
1182
1183#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:275
1184#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:570
1185#, c-format
1186msgid "Error while writing to '%s'"
1187msgstr "Грешка при запис към %s."
1188
1189#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
1190msgid "Clear the definitions found"
1191msgstr "Изчистване на откритите определения"
1192
1193#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:366
1194msgid "Clear definition"
1195msgstr "Изчистване на определението"
1196
1197#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:367
1198msgid "Clear the text of the definition"
1199msgstr "Изчистване на текста на определението"
1200
1201#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:377
1202msgid "Print the definitions found"
1203msgstr "Печат на откритите определения"
1204
1205#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:380
1206msgid "Print definition"
1207msgstr "Печат на определението"
1208
1209#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:381
1210msgid "Print the text of the definition"
1211msgstr "Печат на текста на определението"
1212
1213#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:391
1214msgid "Save the definitions found"
1215msgstr "Запазване на откритите определения"
1216
1217#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:394
1218msgid "Save definition"
1219msgstr "Запазване на определение"
1220
1221#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:395
1222msgid "Save the text of the definition to a file"
1223msgstr ""
1224
1225#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:529
1226msgid "Toggle dictionary window"
1227msgstr "Показване/скриване на речника"
1228
1229#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:530
1230msgid "Show or hide the definition window"
1231msgstr "Показване или скриване на прозореца с дефиниция"
1232
1233#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:533
1234msgid "Click to view the dictionary window"
1235msgstr "Натискане за показване на прозореца на речника"
1236
1237#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:588
1238msgid "Dictionary entry"
1239msgstr "Дума в речника"
1240
1241#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:592
1242msgid "Type the word you want to look up"
1243msgstr "Напишете думата, която търсите"
1244
1245#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:726
1246msgid "Preferences"
1247msgstr "Настройки"
1248
1249#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:758
1250#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
1251#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
1252#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:760
1253msgid "There was an error while displaying help"
1254msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
1255
1256#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:917
1257#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:269
1258#, c-format
1259msgid "No dictionary source available with name '%s'"
1260msgstr ""
1261
1262#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:921
1263#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:273
1264msgid "Unable to find dictionary source"
1265msgstr "Неуспех при откриване на източник на речник"
1266
1267#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:937
1268#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:289
1269#, c-format
1270msgid "No context available for source '%s'"
1271msgstr ""
1272
1273#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:941
1274#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:293
1275msgid "Unable to create a context"
1276msgstr "Неуспех при създаването на контекст"
1277
1278#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1215
1279#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1232
1280#, c-format
1281msgid "Unable to create the data directory '%s'"
1282msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“."
1283
1284#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1216
1285msgid ""
1286"There is a file with the same name in the path.\n"
1287"You should move the file and re-run the\n"
1288"Dictionary applet"
1289msgstr ""
1290
1291#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1252
1292msgid "Unable to load the applet icon"
1293msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на аплета."
1294
1295#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1281
1296#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1312
1297msgid "Unable to connect to GConf"
1298msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
1299
1300#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1296
1301#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1328
1302msgid "Unable to get notification for preferences"
1303msgstr ""
1304
1305#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1311
1306#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1344
1307msgid "Unable to get notification for the document font"
1308msgstr ""
1309
1310#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:272
1311msgid "Add Dictionary Source"
1312msgstr "Добавяне на източник за речника"
1313
1314#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:318
1315#, c-format
1316msgid "Remove \"%s\"?"
1317msgstr "Премахване на „%s“?"
1318
1319#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:320
1320msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
1321msgstr "Това ще премахне източника на речник за постоянно от списъка."
1322
1323#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:350
1324#, c-format
1325msgid "Unable to remove source '%s'"
1326msgstr "Неуспех при премахване на източника „%s“."
1327
1328#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:638
1329msgid "Add a new dictionary source"
1330msgstr "Добавяне на нов източник за речника"
1331
1332#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:646
1333msgid "Remove the currently selected dictionary source"
1334msgstr "Премахване на текущо избрания източник за речника"
1335
1336#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:661
1337msgid "Set the font used for printing the definitions"
1338msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
1339
1340#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:187
1341#, c-format
1342msgid "%s (page %d)"
1343msgstr "%s (страница %d)"
1344
1345#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:246
1346msgid "Print Preview"
1347msgstr "Преглед преди печат"
1348
1349#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:276
1350msgid "Unable to create a source file"
1351msgstr "Неуспех при създаване на файл за източника"
1352
1353#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:295
1354msgid "Unable to save source file"
1355msgstr "Неуспех при запазване на файла за източника"
1356
1357#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:175
1358#, c-format
1359msgid "Searching for '%s'..."
1360msgstr "Търсене за %s..."
1361
1362#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:199
1363#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:220
1364msgid "No definitions found"
1365msgstr "Не са намерени определения"
1366
1367#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:201
1368msgid "A definition found"
1369msgstr "Открито е определение"
1370
1371#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:203
1372#, c-format
1373msgid "%d definitions found"
1374msgstr "Открити са %d определения"
1375
1376#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:361
1377#, c-format
1378msgid "%s - Dictionary"
1379msgstr "%s - Речник"
1380
1381#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:679
1382msgid "Dictionary Preferences"
1383msgstr "Настройки на речника"
1384
1385#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:795
1386msgid "_File"
1387msgstr "_Файл"
1388
1389#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:796 ../logview/logview.c:86
1390msgid "_Edit"
1391msgstr "_Редактиране"
1392
1393#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:797
1394msgid "_Go"
1395msgstr "_Отиване"
1396
1397#. File menu
1398#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:801
1399msgid "_New"
1400msgstr "_Нов"
1401
1402#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:802
1403msgid "New look up"
1404msgstr "Ново търсене"
1405
1406#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:803
1407msgid "_Save a Copy..."
1408msgstr "_Запазване на копие..."
1409
1410#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:805
1411msgid "_Print..."
1412msgstr "_Печат..."
1413
1414#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:806
1415msgid "Print this document"
1416msgstr "Разпечатване на този документ"
1417
1418#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:813 ../logview/logview.c:99
1419msgid "Select _All"
1420msgstr "Избор на _всички"
1421
1422#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:816
1423msgid "Find a word or phrase in the document"
1424msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
1425
1426#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:818
1427msgid "Find Ne_xt"
1428msgstr "_Следващо търсене"
1429
1430#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:820
1431msgid "Find Pre_vious"
1432msgstr "Намиране на _предишно"
1433
1434#. Go menu
1435#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:826
1436msgid "_Previous Definition"
1437msgstr "П_редишно определение"
1438
1439#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:827
1440msgid "Go to the previous definition"
1441msgstr "Предишно определение"
1442
1443#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:828
1444msgid "_Next Definition"
1445msgstr "_Следващо определение"
1446
1447#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:829
1448msgid "Go to the next definition"
1449msgstr "Следващо определение"
1450
1451#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:830
1452msgid "_First Definition"
1453msgstr "_Първо определение"
1454
1455#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:831
1456msgid "Go to the first definition"
1457msgstr "Първото определение"
1458
1459#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:832
1460msgid "_Last Definition"
1461msgstr "_Последно определение"
1462
1463#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:833
1464msgid "Go to the last definition"
1465msgstr "Последното определение"
1466
1467#. Help menu
1468#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:836 ../logview/logview.c:114
1469msgid "_Contents"
1470msgstr "_Ръководство"
1471
1472#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1125
1473msgid "Look _up:"
1474msgstr "_Търсене:"
1475
1476#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1368
1477msgid "Unable to load the application icon"
1478msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на програмата"
1479
1480#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
1481msgid " (invalid Unicode)"
1482msgstr " (невалиден уникод)"
1483
1484#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
1485#, c-format
1486msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
1487msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
1488
1489#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
1490#, c-format
1491msgid "(%d:%02d Remaining)"
1492msgstr "(Остават %d:%02d)"
1493
1494#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
1495#, c-format
1496msgid "%ld of %ld"
1497msgstr "%ld от %ld"
1498
1499#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
1500msgid "Error loading help"
1501msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
1502
1503#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
1504msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
1505msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
1506
1507#. translators: this is the name of the file that gets made up
1508#. * with the screenshot if a specific window is taken
1509#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
1510#, c-format
1511msgid "Screenshot-%s.png"
1512msgstr "Снимка-%s.png"
1513
1514#. translators: this is the name of the file that gets made up
1515#. * with the screenshot if the entire screen is taken
1516#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
1517#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:164
1518msgid "Screenshot.png"
1519msgstr "Снимка.png"
1520
1521#. translators: this is the name of the file that gets
1522#. * made up with the screenshot if a specific window is
1523#. * taken
1524#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:152
1525#, c-format
1526msgid "Screenshot-%s-%d.png"
1527msgstr "Снимка-%s-%d.png"
1528
1529#. translators: this is the name of the file that gets
1530#. * made up with the screenshot if the entire screen is
1531#. * taken
1532#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:160
1533#, c-format
1534msgid "Screenshot-%d.png"
1535msgstr "Снимка-%d.png"
1536
1537#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:337
1538msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
1539msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
1540
1541#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
1542msgid "Grab a window instead of the entire screen"
1543msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
1544
1545#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
1546msgid "Include the window border with the screenshot"
1547msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
1548
1549#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
1550msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
1551msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
1552
1553#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
1554msgid "seconds"
1555msgstr "секунди"
1556
1557#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
1558msgid "Effect to add to the border"
1559msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
1560
1561#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
1562msgid "effect"
1563msgstr "ефект"
1564
1565#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:452
1566msgid "Options for Screenshot"
1567msgstr "Настройки за снимането на екрана"
1568
1569#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:453
1570msgid "Show Screenshot options"
1571msgstr "Показване на опциите за снимане на екрана"
1572
1573#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:457
1574msgid "Take a picture of the screen"
1575msgstr "Снимане на екрана"
1576
1577#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
1578msgid "<b>Options</b>"
1579msgstr "<b>Опции</b>"
1580
1581#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
1582msgid "<b>Preview</b>"
1583msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
1584
1585#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
1586#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
1587msgid "Save Screenshot"
1588msgstr "Запазване на снимка на екрана"
1589
1590#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
1591msgid "Take Screenshot"
1592msgstr "Снимка на екрана"
1593
1594#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
1595msgid "Take a screenshot of your desktop"
1596msgstr "Създаване на снимка на текущия екран"
1597
1598#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
1599msgid "Save in _folder:"
1600msgstr "Запазване в _папка:"
1601
1602#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
1603msgid "_Name:"
1604msgstr "_Име:"
1605
1606#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
1607msgid "Border Effect"
1608msgstr "Ефект на рамката"
1609
1610#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
1611msgid ""
1612"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
1613"\"none\", and \"black-line\"."
1614msgstr ""
1615"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
1616"„none“, и „black-line“."
1617
1618#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
1619msgid "Include Border"
1620msgstr "Включване на рамка"
1621
1622#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1623msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1624msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1625
1626#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1627msgid "Screenshot directory"
1628msgstr "Папка за снимките на екрана"
1629
1630#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1631msgid "The directory the last screenshot was saved in."
1632msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
1633
1634#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:195
1635msgid ""
1636"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1637"Please check your installation of gnome-utils"
1638msgstr ""
1639"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки на екрана.\n"
1640"Проверете инсталацията на gnome-utils"
1641
1642#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:214
1643msgid "Select a directory"
1644msgstr "Избор на папка"
1645
1646#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:41
1647#, c-format
1648msgid ""
1649"Unable to clear the temporary directory:\n"
1650"%s"
1651msgstr ""
1652"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1653"%s"
1654
1655#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:79
1656msgid ""
1657"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1658"screenshot to disk."
1659msgstr ""
1660"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1661"бъде записана на диска."
1662
1663#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:191
1664msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1665msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1666
1667#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:610
1668msgid "Untitled Window"
1669msgstr "Прозорец без име"
1670
1671#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1672msgid "Preparing to copy"
1673msgstr "Подготване за копиране"
1674
1675#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1676msgid "File already exists"
1677msgstr "Файлът вече е съществува"
1678
1679#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1680#, c-format
1681msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1682msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
1683
1684#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1685#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1412
1686msgid "_Replace"
1687msgstr "_Замяна"
1688
1689#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1690#, c-format
1691msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1692msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1693
1694#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1695msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1696msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
1697
1698#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1699msgid "Search for Files..."
1700msgstr "Търсене за файлове..."
1701
1702#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1703msgid "Default Window Height"
1704msgstr "Стандартна височина на прозореца"
1705
1706#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1707msgid "Default Window Maximized"
1708msgstr "Максимизиране на прозореца по подразбиране"
1709
1710#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1711msgid "Default Window Width"
1712msgstr "Стандартна ширина на прозореца"
1713
1714#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1715msgid "Disable Quick Search"
1716msgstr "Спиране на бързо търсене"
1717
1718#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
1719msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1720msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1721
1722#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
1723msgid "Quick Search Excluded Paths"
1724msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1725
1726#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
1727msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1728msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1729
1730#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
1731msgid "Search Result Columns Order"
1732msgstr "Подреждане на колоната с резултатите от търсенето:"
1733
1734#. Translators: The quoted text is the label of an available
1735#. search option that is translated elsewhere.
1736#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
1737msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1738msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1739
1740#. Translators: The quoted text is the label of an available
1741#. search option that is translated elsewhere.
1742#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
1743msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1744msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1745
1746#. Translators: The quoted text is the label of an available
1747#. search option that is translated elsewhere.
1748#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
1749msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1750msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1751
1752#. Translators: The quoted text is the label of an available
1753#. search option that is translated elsewhere.
1754#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
1755msgid "Select the search option \"File is empty\""
1756msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1757
1758#. Translators: The quoted text is the label of an available
1759#. search option that is translated elsewhere.
1760#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
1761msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1762msgstr "Избор на опцията за търсене „Следват се символните връзки“"
1763
1764#. Translators: The quoted text is the label of an available
1765#. search option that is translated elsewhere.
1766#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
1767msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1768msgstr "Избор на опцията за търсене „Включени са и други файлови системи.“"
1769
1770#. Translators: The quoted text is the label of an available
1771#. search option that is translated elsewhere.
1772#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
1773msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1774msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1775
1776#. Translators: The quoted text is the label of an available
1777#. search option that is translated elsewhere.
1778#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
1779msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1780msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпада с регулярните изрази на името“"
1781
1782#. Translators: The quoted text is the label of an available
1783#. search option that is translated elsewhere.
1784#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
1785msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1786msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост е на групата“"
1787
1788#. Translators: The quoted text is the label of an available
1789#. search option that is translated elsewhere.
1790#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
1791msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1792msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост е на потребителя“"
1793
1794#. Translators: The quoted text is the label of an available
1795#. search option that is translated elsewhere.
1796#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
1797msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1798msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1799
1800#. Translators: The quoted text is the label of an available
1801#. search option that is translated elsewhere.
1802#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
1803msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1804msgstr ""
1805"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1806"и папки“"
1807
1808#. Translators: The quoted text is the label of an available
1809#. search option that is translated elsewhere.
1810#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1811msgid "Select the search option \"Size at least\""
1812msgstr "Изберете опцията за търсене „Размерът е поне“"
1813
1814#. Translators: The quoted text is the label of an available
1815#. search option that is translated elsewhere.
1816#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1817msgid "Select the search option \"Size at most\""
1818msgstr "Изберете опцията за търсене „Размерът е най-много“"
1819
1820#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1821msgid "Show Additional Options"
1822msgstr "Показване на допълнителните опции"
1823
1824#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1825msgid ""
1826"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
1827"should not be modified by the user."
1828msgstr ""
1829"Този ключ определя реда на колоните в резултатите от търсенето. Този ключ не "
1830"бива да бъде променян от потребителите."
1831
1832#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1833msgid ""
1834"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1835"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1836"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1837msgstr ""
1838"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1839"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1840"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1841
1842#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1843msgid ""
1844"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1845"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1846"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1847"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1848"is /."
1849msgstr ""
1850"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1851"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1852"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1853"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1854
1855#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1856msgid ""
1857"This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
1858"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
1859"use the default height."
1860msgstr ""
1861
1862#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1863msgid ""
1864"This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
1865"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
1866"the default width."
1867msgstr ""
1868
1869#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1870msgid ""
1871"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1872"when the search tool is started."
1873msgstr ""
1874"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1875"при стартирането на инструмента за търсене."
1876
1877#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1878msgid ""
1879"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1880"selected when the search tool is started."
1881msgstr ""
1882"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1883"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1884
1885#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1886msgid ""
1887"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1888"selected when the search tool is started."
1889msgstr ""
1890"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1891"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1892
1893#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1894msgid ""
1895"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1896"the search tool is started."
1897msgstr ""
1898"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1899"стартирането на инструмента за търсене."
1900
1901#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
1902msgid ""
1903"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1904"selected when the search tool is started."
1905msgstr ""
1906"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следват се символните връзки“ е "
1907"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1908
1909#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
1910msgid ""
1911"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1912"selected when the search tool is started."
1913msgstr ""
1914"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включени са и други файлови "
1915"системи.“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1916
1917#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
1918msgid ""
1919"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1920"selected when the search tool is started."
1921msgstr ""
1922"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1923"стартирането на инструмента за търсене."
1924
1925#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
1926msgid ""
1927"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1928"is selected when the search tool is started."
1929msgstr ""
1930"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1931"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1932
1933#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1934msgid ""
1935"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1936"the search tool is started."
1937msgstr ""
1938"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1939"при стартирането на инструмента за търсене."
1940
1941#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1942msgid ""
1943"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1944"the search tool is started."
1945msgstr ""
1946"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1947"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1948
1949#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1950msgid ""
1951"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1952"selected when the search tool is started."
1953msgstr ""
1954"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1955"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1956
1957#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1958#. options expander that is translated elsewhere.
1959#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
1960msgid ""
1961"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1962"the search tool is started."
1963msgstr ""
1964"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1965"стартирането на инструмента за търсене."
1966
1967#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:71
1968msgid ""
1969"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1970"is selected when the search tool is started."
1971msgstr ""
1972"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показват се скритите файлове и "
1973"резервните копия“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1974
1975#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
1976msgid ""
1977"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1978"the search tool is started."
1979msgstr ""
1980"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размерът е поне“ е избрана при "
1981"стартирането на инструмента за търсене."
1982
1983#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
1984msgid ""
1985"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
1986"the search tool is started."
1987msgstr ""
1988"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
1989"стартирането на инструмента за търсене."
1990
1991#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
1992msgid ""
1993"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
1994"after performing a quick search."
1995msgstr ""
1996"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
1997"след първия пас на бързото търсене"
1998
1999#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
2000msgid ""
2001"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
2002"command when performing simple file name searches."
2003msgstr ""
2004"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
2005
2006#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
2007msgid ""
2008"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
2009msgstr ""
2010"Този ключ определя дали прозореца за търсене да се стартира максимизиран."
2011
2012#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
2013msgid "Could not open help document."
2014msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
2015
2016#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:321
2017#, c-format
2018msgid "Are you sure you want to open %d document?"
2019msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
2020msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
2021msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
2022
2023#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:326
2024#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:514
2025#, c-format
2026msgid "This will open %d separate window."
2027msgid_plural "This will open %d separate windows."
2028msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
2029msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
2030
2031#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:366
2032#, c-format
2033msgid "Could not open document \"%s\"."
2034msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
2035
2036#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:395
2037#, c-format
2038msgid "Could not open folder \"%s\"."
2039msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
2040
2041#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
2042msgid "The nautilus file manager is not running."
2043msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
2044
2045#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:470
2046#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:811
2047msgid "The document does not exist."
2048msgstr "Документът не съществува."
2049
2050#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:485
2051msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
2052msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
2053
2054#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:509
2055#, c-format
2056msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
2057msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
2058msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
2059msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
2060
2061#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:637
2062#, c-format
2063msgid "Could not move \"%s\" to trash."
2064msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
2065
2066#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:668
2067#, c-format
2068msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
2069msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
2070
2071#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:671
2072#, c-format
2073msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
2074msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2075
2076#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:710
2077#, c-format
2078msgid "Could not delete \"%s\"."
2079msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
2080
2081#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:832
2082#, c-format
2083msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
2084msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
2085
2086#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:866
2087#, c-format
2088msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
2089msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
2090
2091#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1297
2092msgid "Save Search Results As..."
2093msgstr "Запазване на резултата като..."
2094
2095#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1328
2096msgid "Could not save document."
2097msgstr "Документът не може да бъде запазен."
2098
2099#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1329
2100msgid "You did not select a document name."
2101msgstr "Не сте избрали име на документа."
2102
2103#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1359
2104#, c-format
2105msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
2106msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
2107
2108#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1393
2109#, c-format
2110msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
2111msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
2112
2113#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1397
2114msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
2115msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
2116
2117#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1462
2118msgid "The document name you selected is a folder."
2119msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
2120
2121#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1511
2122msgid "You may not have write permissions to the document."
2123msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
2124
2125#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
2126#, c-format
2127msgid ""
2128"GConf error:\n"
2129"  %s"
2130msgstr ""
2131"Грешка в GConf:\n"
2132"  %s"
2133
2134#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
2135#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
2136#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
2137#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
2138#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
2139#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:640
2140msgid "today at %-I:%M %p"
2141msgstr "днес в %-I:%M %p"
2142
2143#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:642
2144msgid "yesterday at %-I:%M %p"
2145msgstr "вчера в %-I:%M %p"
2146
2147#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:644
2148#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:646
2149msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
2150msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
2151
2152#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:825
2153msgid "link (broken)"
2154msgstr "връзка (прекъсната)"
2155
2156#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:829
2157#, c-format
2158msgid "link to %s"
2159msgstr "връзка до %s"
2160
2161#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
2162msgid "Contains the _text"
2163msgstr "Съдържа _текста"
2164
2165#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
2166msgid "_Date modified less than"
2167msgstr "_Датата на промяна е по-малко от (дни)"
2168
2169#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
2170msgid "days"
2171msgstr "дни"
2172
2173#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
2174msgid "Date modified more than"
2175msgstr "Датата на промяна е повече от (дни)"
2176
2177#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
2178msgid "S_ize at least"
2179msgstr "_Размерът е поне"
2180
2181#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
2182msgid "kilobytes"
2183msgstr "килобайта"
2184
2185#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
2186msgid "Si_ze at most"
2187msgstr "Ра_змерът е най-много"
2188
2189#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
2190msgid "File is empty"
2191msgstr "Файлът е празен"
2192
2193#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
2194msgid "Owned by _user"
2195msgstr "Собственост е на _потребителя"
2196
2197#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
2198msgid "Owned by _group"
2199msgstr "Собственост е на _групата"
2200
2201#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
2202msgid "Owner is unrecognized"
2203msgstr "Собственикът не е разпознат"
2204
2205#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
2206msgid "Na_me does not contain"
2207msgstr "И_мето не съдържа"
2208
2209#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
2210msgid "Name matches regular e_xpression"
2211msgstr "Съвпада с регул_ярните изрази на името"
2212
2213#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
2214msgid "Show hidden and backup files"
2215msgstr "Показват се скритите файлове и резервните копия"
2216
2217#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
2218msgid "Follow symbolic links"
2219msgstr "Следват се символните връзки"
2220
2221#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
2222msgid "Include other filesystems"
2223msgstr "Включени са и други файлови системи."
2224
2225#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
2226msgid "_Open"
2227msgstr "_Отваряне"
2228
2229#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
2230msgid "O_pen Folder"
2231msgstr "Отва_ряне на папка"
2232
2233#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
2234msgid "Mo_ve to Trash"
2235msgstr "П_реместване в кошчето"
2236
2237#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
2238msgid "_Save Results As..."
2239msgstr "Запазване на _резултата като..."
2240
2241#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
2242msgid "A locate database has probably not been created."
2243msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
2244
2245#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
2246#, c-format
2247msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
2248msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
2249
2250#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:796 ../gsearchtool/gsearchtool.c:825
2251msgid "No files found"
2252msgstr "Не са намерени файлове"
2253
2254#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:818
2255msgid "(stopped)"
2256msgstr "(спрян)"
2257
2258#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824
2259msgid "No Files Found"
2260msgstr "Не са намерени файлове"
2261
2262#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:829
2263#, c-format
2264msgid "%d File Found"
2265msgid_plural "%d Files Found"
2266msgstr[0] "%d файл е намерен"
2267msgstr[1] "%d файла са намерени"
2268
2269#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:833 ../gsearchtool/gsearchtool.c:871
2270#, c-format
2271msgid "%d file found"
2272msgid_plural "%d files found"
2273msgstr[0] "%d файл е намерен"
2274msgstr[1] "%d файла са намерени"
2275
2276#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:850 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1128
2277#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3026
2278msgid "Search for Files"
2279msgstr "Търсене за файлове"
2280
2281#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:962
2282msgid "Entry changed called for a non entry option!"
2283msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
2284
2285#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214
2286msgid "Searching..."
2287msgstr "Търсене..."
2288
2289#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1237
2290msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
2291msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
2292
2293#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1238
2294msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
2295msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
2296
2297#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1239
2298msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
2299msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
2300
2301#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1240
2302msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
2303msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
2304
2305#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1241
2306msgid "Automatically start a search"
2307msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
2308
2309#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1247
2310#, c-format
2311msgid "Select the \"%s\" search option"
2312msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
2313
2314#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1250
2315#, c-format
2316msgid "Select and set the \"%s\" search option"
2317msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
2318
2319#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1357
2320msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
2321msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
2322
2323#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
2324msgid ""
2325"\n"
2326"... Too many errors to display ..."
2327msgstr ""
2328"\n"
2329"... Твърде много грешки за показване ..."
2330
2331#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
2332msgid ""
2333"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
2334"search."
2335msgstr ""
2336"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
2337"на това търсене."
2338
2339#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1694 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1738
2340msgid "Show more _details"
2341msgstr "Показване на повече _подробности"
2342
2343#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1724
2344msgid ""
2345"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
2346"the quick search feature?"
2347msgstr ""
2348"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
2349"спрете възможността за бързо търсене?"
2350
2351#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1749
2352msgid "Disable _Quick Search"
2353msgstr "Спиране на _бързо търсене"
2354
2355#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1776
2356#, c-format
2357msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
2358msgstr ""
2359"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
2360
2361#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1803
2362msgid "Error parsing the search command."
2363msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
2364
2365#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1836
2366msgid "Error running the search command."
2367msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
2368
2369#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1964
2370#, c-format
2371msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
2372msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
2373
2374#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
2375#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
2376#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1969
2377#, c-format
2378msgid "\"%s\" in %s"
2379msgstr "„%s“ в %s"
2380
2381#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
2382#, c-format
2383msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
2384msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
2385
2386#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2030
2387#, c-format
2388msgid "Remove \"%s\""
2389msgstr "Премахване на „%s“"
2390
2391#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2031
2392#, c-format
2393msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
2394msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
2395
2396#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2124
2397msgid "A_vailable options:"
2398msgstr "Възмо_жни опции:"
2399
2400#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2153
2401msgid "Available options"
2402msgstr "Налични опции"
2403
2404#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2154
2405msgid "Select a search option from the drop-down list."
2406msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
2407
2408#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
2409msgid "Add search option"
2410msgstr "Добавяне на опция за търсене"
2411
2412#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2167
2413msgid "Click to add the selected available search option."
2414msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
2415
2416#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2256
2417msgid "S_earch results:"
2418msgstr "_Резултати от търсенето:"
2419
2420#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2295
2421msgid "List View"
2422msgstr "Списъчен изглед"
2423
2424#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2379
2425msgid "Folder"
2426msgstr "Папка"
2427
2428#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2391
2429msgid "Size"
2430msgstr "Размер"
2431
2432#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2402
2433msgid "Type"
2434msgstr "Тип"
2435
2436#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2413
2437msgid "Date Modified"
2438msgstr "Дата на промяна"
2439
2440#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2815
2441msgid "_Name contains:"
2442msgstr "_Името съдържа:"
2443
2444#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2829 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
2445msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
2446msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
2447
2448#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
2449msgid "Name contains"
2450msgstr "Името съдържа"
2451
2452#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2836
2453msgid "_Look in folder:"
2454msgstr "_Търсене в папка:"
2455
2456#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2842
2457msgid "Browse"
2458msgstr "Разглеждане"
2459
2460#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
2461msgid "Look in folder"
2462msgstr "Търсене в папка"
2463
2464#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
2465msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
2466msgstr ""
2467"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
2468
2469#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2858
2470msgid "Select more _options"
2471msgstr "Избор на още _опции"
2472
2473#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
2474msgid "Select more options"
2475msgstr "Избор на още опции"
2476
2477#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
2478msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
2479msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
2480
2481#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2891
2482msgid "Click to display the help manual."
2483msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
2484
2485#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2899
2486msgid "Click to close \"Search for Files\"."
2487msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
2488
2489#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2925
2490msgid "Click to perform a search."
2491msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
2492
2493#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2926
2494msgid "Click to stop a search."
2495msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
2496
2497#: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37 ../logview/main.c:54
2498msgid "System Log Viewer"
2499msgstr "Преглед на системните дневници"
2500
2501#: ../logview/about.c:54
2502msgid "A system log viewer for GNOME."
2503msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
2504
2505#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
2506msgid "System Log"
2507msgstr "Системен дневник"
2508
2509#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
2510msgid "View the system log file"
2511msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
2512
2513#: ../logview/log_repaint.c:179
2514#, c-format
2515msgid "last update : %s"
2516msgstr "Последно актуализиране: %s"
2517
2518#: ../logview/log_repaint.c:181
2519#, c-format
2520msgid "%d lines (%s) - %s"
2521msgstr "%d реда (%s) - %s"
2522
2523#: ../logview/log_repaint.c:219
2524msgid "Current"
2525msgstr "Текущ"
2526
2527#: ../logview/logrtns.c:37
2528msgid "One file or more could not be opened"
2529msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
2530
2531#: ../logview/logrtns.c:59
2532#, c-format
2533msgid ""
2534"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
2535"to change the permissions on the file.\n"
2536msgstr ""
2537"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
2538"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
2539
2540#: ../logview/logrtns.c:64
2541#, c-format
2542msgid "%s is too big."
2543msgstr "%s е твърде голям."
2544
2545#: ../logview/logrtns.c:67
2546#, c-format
2547msgid "%s could not be opened."
2548msgstr "%s не може да бъде отворен."
2549
2550#: ../logview/logrtns.c:378
2551#, c-format
2552msgid "%s is not a log file."
2553msgstr "%s не е дневник."
2554
2555#: ../logview/logrtns.c:384
2556msgid "Not enough memory."
2557msgstr "Няма достатъчно памет."
2558
2559#: ../logview/logrtns.c:398
2560#, c-format
2561msgid "%s cannot be opened."
2562msgstr "%s не може да бъде отворен."
2563
2564#: ../logview/logview-findbar.c:152
2565msgid "_Filter:"
2566msgstr "_Филтър:"
2567
2568#: ../logview/logview-findbar.c:157
2569msgid "_Clear"
2570msgstr "_Изчистване"
2571
2572#: ../logview/logview.c:85
2573msgid "_Log"
2574msgstr "_Дневник"
2575
2576#: ../logview/logview.c:87
2577msgid "_View"
2578msgstr "_Изглед"
2579
2580#: ../logview/logview.c:90
2581msgid "_Open..."
2582msgstr "_Отваряне..."
2583
2584#: ../logview/logview.c:90
2585msgid "Open a log from file"
2586msgstr "Отваряне на дневник"
2587
2588#: ../logview/logview.c:92
2589msgid "_Close"
2590msgstr "_Затваряне"
2591
2592#: ../logview/logview.c:92
2593msgid "Close this log"
2594msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
2595
2596#: ../logview/logview.c:94
2597msgid "_Quit"
2598msgstr "_Спиране на програмата"
2599
2600#: ../logview/logview.c:94
2601msgid "Quit the log viewer"
2602msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
2603
2604#: ../logview/logview.c:97
2605msgid "_Copy"
2606msgstr "_Копиране"
2607
2608#: ../logview/logview.c:97
2609msgid "Copy the selection"
2610msgstr "Копиране на избраното"
2611
2612#: ../logview/logview.c:99
2613msgid "Select the entire log"
2614msgstr "Избор на целия дневник"
2615
2616#: ../logview/logview.c:101
2617msgid "_Filter..."
2618msgstr "_Филтър..."
2619
2620#: ../logview/logview.c:101
2621msgid "Filter log"
2622msgstr "Филтър"
2623
2624#: ../logview/logview.c:104
2625msgid "Bigger text size"
2626msgstr "По-голям размер на текста"
2627
2628#: ../logview/logview.c:106
2629msgid "Smaller text size"
2630msgstr "По-малък размер на текста"
2631
2632#: ../logview/logview.c:108
2633msgid "Normal text size"
2634msgstr "Нормален размер на текста"
2635
2636#: ../logview/logview.c:111
2637msgid "Collapse _All"
2638msgstr "_Повече информация за всичко"
2639
2640#: ../logview/logview.c:111
2641msgid "Collapse all the rows"
2642msgstr "Разрушава всички редове"
2643
2644#: ../logview/logview.c:114
2645msgid "Open the help contents for the log viewer"
2646msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
2647
2648#: ../logview/logview.c:116
2649msgid "Show the about dialog for the log viewer"
2650msgstr ""
2651"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
2652"дневници"
2653
2654#: ../logview/logview.c:122
2655msgid "_Statusbar"
2656msgstr "Лента за _състоянието"
2657
2658#: ../logview/logview.c:122
2659msgid "Show Status Bar"
2660msgstr "Показване на лентата за състоянието"
2661
2662#: ../logview/logview.c:124
2663msgid "Side _Pane"
2664msgstr "Странична _лента"
2665
2666#: ../logview/logview.c:124
2667msgid "Show Side Pane"
2668msgstr "Показване на страничната лента"
2669
2670#: ../logview/logview.c:126
2671msgid "_Monitor"
2672msgstr "_Наблюдение"
2673
2674#: ../logview/logview.c:126
2675msgid "Monitor Current Log"
2676msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2677
2678#: ../logview/logview.c:128
2679msgid "Ca_lendar"
2680msgstr "Ка_лендар"
2681
2682#: ../logview/logview.c:128
2683msgid "Show Calendar Log"
2684msgstr "Показване на дневника на календара"
2685
2686#: ../logview/logview.c:308
2687#, c-format
2688msgid "%s (monitored) - %s"
2689msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2690
2691#: ../logview/logview.c:519
2692msgid "Open Log"
2693msgstr "_Отваряне на дневник"
2694
2695#: ../logview/logview.c:774
2696msgid "There was an error displaying help."
2697msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2698
2699#: ../logview/logview.c:907
2700msgid "Version: "
2701msgstr "Версия: "
2702
2703#: ../logview/logview.c:976
2704msgid "Days"
2705msgstr "Дни"
2706
2707#: ../logview/logview.c:977
2708msgid "Pointer towards a GSList of days for the current log."
2709msgstr "Указател към GSList от дни за текущия дневник."
2710
2711#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2712msgid "Height of the main window in pixels"
2713msgstr "Височината на основния прозорец в пиксели"
2714
2715#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2716msgid "Log file to open up on startup"
2717msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2718
2719#: ../logview/logview.schemas.in.h:3
2720msgid "Log files to open up on startup"
2721msgstr "Дневници, които да се отворят при стартиране"
2722
2723#: ../logview/logview.schemas.in.h:4
2724msgid "Size of the font used to display the log"
2725msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
2726
2727#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
2728msgid ""
2729"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
2730"created by reading /etc/syslog.conf."
2731msgstr ""
2732"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на прогармата. При "
2733"създаването на този ключ в него по подразбиране се пренася списъка от /etc/"
2734"syslog.conf."
2735
2736#: ../logview/logview.schemas.in.h:6
2737msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
2738msgstr "Определя височината на прозореца за прегледни на дневници в пиксели."
2739
2740#: ../logview/logview.schemas.in.h:7
2741msgid ""
2742"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
2743"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2744msgstr ""
2745"Определя дневника, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2746"са /var/adm/ или /var/log/messages, в зависимост от операционната система."
2747
2748#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
2749msgid ""
2750"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
2751"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
2752msgstr ""
2753"Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
2754"дървовиден изглед. По подразбиране се взема този на терминала gnome-terminal."
2755
2756#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
2757msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
2758msgstr ""
2759"Определя ширината (в пиксели) на основния прозорец на програмата за преглед "
2760"на дневници."
2761
2762#: ../logview/logview.schemas.in.h:10
2763msgid "Width of the main window in pixels"
2764msgstr "Ширината на основния прозорец в пиксели"
2765
2766#: ../logview/main.c:49
2767msgid "Show the application's version"
2768msgstr "Показване на версията на програмата"
2769
2770#: ../logview/main.c:55
2771msgid "Show System Log Viewer options"
2772msgstr "Настройки на прегледа на системни дневници"
2773
2774#: ../logview/main.c:59
2775msgid " - Browse and monitor logs"
2776msgstr ""
2777
2778#: ../logview/main.c:153
2779msgid "Log Viewer"
2780msgstr "Преглед на системните дневници"
2781
2782#: ../logview/main.c:162
2783msgid "Unable to create user interface."
2784msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
2785
2786#: ../logview/misc.c:40
2787msgid "January"
2788msgstr "Януари"
2789
2790#: ../logview/misc.c:40
2791msgid "February"
2792msgstr "Февруари"
2793
2794#: ../logview/misc.c:40
2795msgid "March"
2796msgstr "Март"
2797
2798#: ../logview/misc.c:40
2799msgid "April"
2800msgstr "Април"
2801
2802#: ../logview/misc.c:40
2803msgid "May"
2804msgstr "Май"
2805
2806#: ../logview/misc.c:41
2807msgid "June"
2808msgstr "Юни"
2809
2810#: ../logview/misc.c:41
2811msgid "July"
2812msgstr "Юли"
2813
2814#: ../logview/misc.c:41
2815msgid "August"
2816msgstr "Август"
2817
2818#: ../logview/misc.c:41
2819msgid "September"
2820msgstr "Септември"
2821
2822#: ../logview/misc.c:41
2823msgid "October"
2824msgstr "Октомври"
2825
2826#: ../logview/misc.c:42
2827msgid "November"
2828msgstr "Ноември"
2829
2830#: ../logview/misc.c:42
2831msgid "December"
2832msgstr "Декември"
2833
2834#: ../logview/misc.c:162
2835msgid "Invalid date"
2836msgstr "Датата е невалидна"
2837
2838#. Translators: Only date format, time will be bogus
2839#: ../logview/misc.c:167
2840#, c-format
2841msgid "%x"
2842msgstr "%x"
2843
2844#: ../logview/monitor.c:83
2845msgid "This file cannot be monitored."
2846msgstr "Този файл не може да бъде следен."
2847
2848#: ../logview/monitor.c:86
2849msgid "File monitoring is not supported on this file system.\n"
2850msgstr "Наблюдението на файлове не се поддържа от тази файлова система.\n"
2851
2852#: ../logview/monitor.c:88
2853msgid "Gnome-VFS Error.\n"
2854msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.