source: desktop/gnome-utils.gnome-2-14.bg.po @ 533

Last change on this file since 533 was 533, checked in by kaladan, 17 years ago

Преименувам файла да отразява активния клон

File size: 102.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
8# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2006-02-02 14:19+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2006-02-02 14:22+0200\n"
16"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
24msgid "Floppy Formatter"
25msgstr "Форматиране на дискети"
26
27#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
28msgid "Format Floppy Disks"
29msgstr "Форматиране на дискети"
30
31#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
32msgid ""
33"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
34"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
35msgstr ""
36"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
37"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
38"блокове)."
39
40#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
41msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
42msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
43
44#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
45msgid "Default filesystem type"
46msgstr "Файлова система по подразбиране"
47
48#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
49msgid "Default formatting mode"
50msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
51
52#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
53msgid ""
54"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
55"mtools as the preferred FAT formatting backend."
56msgstr ""
57"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
58"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
59"форматирането."
60
61#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
62msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
63msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
64
65#: ../gfloppy/src/badblocks.c:89
66msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
67msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
68
69#: ../gfloppy/src/badblocks.c:98
70#, c-format
71msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
72msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
73
74#. while (!i)
75#. ;
76#: ../gfloppy/src/badblocks.c:256
77msgid "Checking for bad blocks..."
78msgstr "Проверка за лоши блокове..."
79
80#: ../gfloppy/src/badblocks.c:268
81#, c-format
82msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
83msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
84
85#: ../gfloppy/src/badblocks.c:288 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
86msgid "Checking for bad blocks... Done"
87msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
88
89#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
90msgid "Formatting the disk..."
91msgstr "Форматиране на диск..."
92
93#: ../gfloppy/src/fdformat.c:49
94msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
95msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
96
97#: ../gfloppy/src/fdformat.c:57 ../gfloppy/src/fdformat.c:70
98#, c-format
99msgid "Error formatting track #%d"
100msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
101
102#: ../gfloppy/src/fdformat.c:79
103msgid "Error during completion of formatting"
104msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
105
106#. XXXX - need to tell parent we're finished
107#: ../gfloppy/src/fdformat.c:83
108msgid "Formatting the disk... Done"
109msgstr "Форматиране на диск... готово"
110
111#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
112#: ../gfloppy/src/fdformat.c:99
113msgid "Verifying the format..."
114msgstr "Проверка на формата..."
115
116#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
117msgid ""
118"Unable to write to the floppy.\n"
119"\n"
120"Please confirm that it is not write-protected."
121msgstr ""
122"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
123"\n"
124"Проверете дали не е защитена от запис."
125
126#: ../gfloppy/src/fdformat.c:107 ../gfloppy/src/fdformat.c:192
127#, c-format
128msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
129msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
130
131#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
132msgid ""
133"Unable to access the floppy disk.\n"
134"\n"
135"Please confirm that it is in the drive\n"
136"with the drive door shut."
137msgstr ""
138"Нямате достъп до дискетата.\n"
139"\n"
140"Убедете се, че тя е в устройството\n"
141"и вратата му е затворена."
142
143#: ../gfloppy/src/fdformat.c:114
144#, c-format
145msgid ""
146"Generic error accessing floppy device %s.\n"
147"\n"
148"Error code %s:%d"
149msgstr ""
150"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
151"\n"
152"Код на грешка %s:%d"
153
154#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
155#, c-format
156msgid ""
157"Read Error:\n"
158"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
159msgstr ""
160"Грешка при четенето:\n"
161"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
162
163#: ../gfloppy/src/fdformat.c:140
164#, c-format
165msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
166msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
167
168#: ../gfloppy/src/fdformat.c:151
169#, c-format
170msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
171msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
172
173#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
174#, c-format
175msgid "Error closing device %s"
176msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
177
178#: ../gfloppy/src/fdformat.c:167
179msgid "Verifying the format... Done"
180msgstr "Проверка на форматирането... готово"
181
182#: ../gfloppy/src/fdformat.c:179
183#, c-format
184msgid "Unable to write to device %s"
185msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
186
187#: ../gfloppy/src/fdformat.c:199
188#, c-format
189msgid ""
190"Generic error accessing floppy device %s.\n"
191"\n"
192"Error code %s"
193msgstr ""
194"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
195"\n"
196"Код на грешка %s"
197
198#: ../gfloppy/src/fdformat.c:211
199msgid "Could not determine current floppy geometry."
200msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
201
202#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:219
203msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
204msgstr ""
205"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
206
207#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:239
208msgid "Error while filling the bad blocks list file."
209msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
210
211#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:302
212#, c-format
213msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
214msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
215
216#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
217msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
218msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
219
220#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:342
221#, c-format
222msgid ""
223"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
224"\n"
225"%s (%d)"
226msgstr ""
227"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
228"грешки:\n"
229"\n"
230"%s (%d)"
231
232#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
233msgid "Abnormal child process termination."
234msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
235
236#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:384
237#, c-format
238msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
239msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
240
241#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:396
242#, c-format
243msgid ""
244"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
245"%s."
246msgstr ""
247"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
248"грешки:\n"
249"%s."
250
251#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
252msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
253msgstr "Необикновено прекратяване на процес от mbadblocks."
254
255#. make the filesystem
256#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:465 ../gfloppy/src/gfloppy.c:505
257msgid "Making filesystem on disk..."
258msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
259
260#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:473
261msgid "Unable to create filesystem correctly."
262msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
263
264#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:478 ../gfloppy/src/gfloppy.c:517
265msgid "Making filesystem on disk... Done"
266msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
267
268#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
269msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
270msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
271
272#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:527
273msgid "Error while checking the bad blocks."
274msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
275
276#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
277#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
278msgid "    "
279msgstr "    "
280
281#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
282#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
283msgid "*"
284msgstr "*"
285
286#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
287msgid ""
288"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
289"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
290"formatting.</i></small>"
291msgstr ""
292"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
293"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
294"система DOS (fat).</i></small>"
295
296#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
297msgid "DOS (FAT)"
298msgstr "DOS (FAT)"
299
300#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
301msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
302msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
303
304#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
305msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
306msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
307
308#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
309msgid "File system _type:"
310msgstr "Т_ип на файлова система:"
311
312#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
313msgid "Filesystem Settings"
314msgstr "Настройки на файловата система"
315
316#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
317msgid "Floppy _density:"
318msgstr "Пл_ътност на флопи:"
319
320#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
321msgid "Floppy de_vice:"
322msgstr "Флопи _устройство:"
323
324#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
325msgid "Formatting Mode"
326msgstr "Режим на форматиране"
327
328#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
329msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
330msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
331
332#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
333msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
334msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
335
336#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
337msgid "Linux Native (ext2)"
338msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
339
340#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
341msgid "Physical Settings"
342msgstr "Физически настройки"
343
344#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
345msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
346msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
347
348#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
349msgid "Volume _name:"
350msgstr "Име на _дяла:"
351
352#. This is the "format" verb (not the noun).
353#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
354msgid "_Format"
355msgstr "_Форматиране"
356
357#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
358msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
359msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
360
361#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
362msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
363msgstr ""
364"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
365
366#: ../gfloppy/src/main.c:259
367msgid "Cannot Format"
368msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
369
370#: ../gfloppy/src/main.c:260
371msgid ""
372"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
373"can't format a floppy without one of them."
374msgstr ""
375"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
376"форматирате флопи диск без нито една от тях."
377
378#: ../gfloppy/src/main.c:280
379#, c-format
380msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
381msgstr ""
382"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
383
384#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:345
385#, c-format
386msgid ""
387"The device %s is disconnected.\n"
388"Please attach device to continue."
389msgstr ""
390"Устройството %s е разкачено.\n"
391"Моля, закачете устройството за да продължите."
392
393#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:348
394#, c-format
395msgid ""
396"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
397"be possible.\n"
398"Contact your system administrator about getting write permissions."
399msgstr ""
400"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
401"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
402
403#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:356
404msgid "Cannot initialize device"
405msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
406
407#: ../gfloppy/src/main.c:342
408msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
409msgstr ""
410"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
411
412#: ../gfloppy/src/main.c:345 ../gfloppy/src/main.c:348
413msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
414msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
415
416#: ../gfloppy/src/main.c:509
417msgid "Could not display help for the floppy formatter."
418msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
419
420#: ../gfloppy/src/main.c:528
421msgid "Incorrect volume name"
422msgstr "Некоректно име на носителя"
423
424#: ../gfloppy/src/main.c:529
425msgid "The volume name can't contain any blank space."
426msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
427
428#: ../gfloppy/src/main.c:576
429msgid "The device to format"
430msgstr "Устройството за форматиране"
431
432#: ../gfloppy/src/main.c:577
433msgid "DEVICE"
434msgstr "УСТРОЙСТВО"
435
436#: ../gfloppy/src/progress.c:126
437#, c-format
438msgid ""
439"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
440"found and marked."
441msgid_plural ""
442"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
443"been found and marked."
444msgstr[0] "Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от общо %d)."
445msgstr[1] "Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> (от общо %d)."
446
447#: ../gfloppy/src/progress.c:129
448msgid "Floppy formatted successfully."
449msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
450
451#: ../gfloppy/src/progress.c:135
452msgid "Floppy formatting cancelled."
453msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
454
455#: ../gfloppy/src/progress.c:178
456msgid "Format Progress"
457msgstr "Развитие на форматирането"
458
459#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
460msgid "Default Dictionary Server"
461msgstr "Стандартен сървър за речника"
462
463#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
464msgid "Dictionary Look up"
465msgstr "Търсене в речник"
466
467#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
468msgid "Look up words in a dictionary"
469msgstr "Търсене за дума в речник"
470
471#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
472msgid "Cl_ear"
473msgstr "_Изчистване"
474
475#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
476#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:826 ../logview/logview.c:116
477msgid "_About"
478msgstr "_Относно"
479
480#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
481#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:786 ../logview/logview.c:88
482msgid "_Help"
483msgstr "_Помощ"
484
485#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:4
486msgid "_Look Up Selected Text"
487msgstr "Търс_ене в избрания текст"
488
489#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
490#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:810
491msgid "_Preferences"
492msgstr "_Настройки"
493
494#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:6
495msgid "_Print"
496msgstr "_Печат"
497
498#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:7
499msgid "_Save"
500msgstr "_Запазване"
501
502#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:1
503#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:98
504#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:345
505#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1210
506msgid "Dictionary"
507msgstr "Речник"
508
509#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
510msgid "Look up words in an online dictionary"
511msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
512
513#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
514msgid "Dictionary server (Deprecated)"
515msgstr "Сървър на речник"
516
517#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
518msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
519msgstr "Порт за свързване към сървър"
520
521#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
522msgid ""
523"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
524"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
525"deprecated and no longer in use."
526msgstr ""
527"Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
528"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE "
529"(Вярно). Този ключ е остарял и вече не се използва."
530
531#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
532msgid "The default database to use"
533msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
534
535#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
536msgid "The default height of the application window"
537msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
538
539#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
540msgid "The default search strategy to use"
541msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
542
543#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
544msgid "The default width of the application window"
545msgstr "Стандартната ширина на главния прозорец"
546
547#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
548msgid ""
549"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
550"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
551"no longer in use."
552msgstr ""
553"Сървър за речника, към който да се свързва. Сървърът по подразбиране е dict."
554"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
555"сървъри. Този ключ е вече остарял и не се използва."
556
557#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
558msgid "The font to be used when printing"
559msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
560
561#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
562msgid "The font to be used when printing a definition."
563msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
564
565#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
566msgid ""
567"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
568"dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
569"present in a dictionary source should be searched"
570msgstr ""
571"Име на индивидуалната база от данни или мета-база от данни, която да се "
572"използва за източник на речник. „!“ определя, че всички бази от данни "
573"съдържащи се в източник на речник, трябва да бъдат прегледани."
574
575#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
576msgid ""
577"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
578"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
579msgstr ""
580
581#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
582msgid "The name of the dictionary source used"
583msgstr "Името на използваният източник за речник"
584
585#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
586msgid ""
587"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
588msgstr ""
589
590#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
591msgid ""
592"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
593"deprecated and no longer in use."
594msgstr ""
595"Номер на порт, към който да се свързва. Портът по подразбиране е 2628. Този "
596"ключ е остарял и вече не се използва."
597
598#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
599msgid ""
600"This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
601"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
602"window use a height based on the font size."
603msgstr ""
604
605#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
606msgid ""
607"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
608"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
609"window use a width based on the font size."
610msgstr ""
611
612#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
613msgid ""
614"This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
615"remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
616"TRUE will make the window always appear as maximized."
617msgstr ""
618
619#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
620msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
621msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
622
623#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
624msgid "Whether the application window should be maximized"
625msgstr ""
626
627#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
628msgid "Data_base:"
629msgstr "Баз_за от данни:"
630
631#. Transport methods
632#. Translators: this is the same string used in the file
633#. * gnome-dictionary-preferences.glade for the transport_combo
634#. * widget items.
635#.
636#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:3
637#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:146
638msgid "Dictionary Server"
639msgstr "Сървър на речника"
640
641#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
642msgid "H_ostname:"
643msgstr "_Име на хост:"
644
645#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
646#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:230
647#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:582
648msgid "Print"
649msgstr "Печат"
650
651#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:6
652msgid "Source"
653msgstr "Източник"
654
655#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:7
656msgid "Source Name"
657msgstr "Име на източник"
658
659#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:8
660msgid "_Advanced settings"
661msgstr "_Допълнителни настройки"
662
663#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:9
664msgid "_Description:"
665msgstr "_Описание:"
666
667#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:10
668msgid "_Port:"
669msgstr "_Порт:"
670
671#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:11
672msgid "_Print font:"
673msgstr "_Шрифт за разпечатването:"
674
675#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
676msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
677msgstr "_Избор на източник на речник за търсене на думи:"
678
679#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
680msgid "_Strategy:"
681msgstr "С_тратегия:"
682
683#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:14
684msgid "_Transport:"
685msgstr "_Транспорт:"
686
687#: ../gnome-dictionary/data/french.desktop.in.h:1
688msgid "French Dictionaries from Wikipedia"
689msgstr "Френски речници от Wikipedia"
690
691#: ../gnome-dictionary/data/spanish.desktop.in.h:1
692msgid "Spanish Dictionaries"
693msgstr "Испански речници"
694
695#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:270
696msgid "Client Name"
697msgstr "Име на клиент"
698
699#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:271
700msgid "The name of the client of the context object"
701msgstr ""
702
703#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
704msgid "Hostname"
705msgstr "Име на хост"
706
707#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:285
708msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
709msgstr "Хостът на речниковия сървър, към който да се свързва"
710
711#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
712msgid "Port"
713msgstr "Порт"
714
715#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:299
716msgid "The port of the dictionary server to connect to"
717msgstr "Портът на речниковия сървър, на който да се свързва"
718
719#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:314
720msgid "Status"
721msgstr "Състояние"
722
723#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:315
724msgid "The status code as returned by the dictionary server"
725msgstr "Кодът за статус, както е върнат от речниковия сървър"
726
727#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:763
728#, c-format
729msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
730msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при „%s:%d“"
731
732#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1025
733#, c-format
734msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
735msgstr ""
736
737#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1055
738#, c-format
739msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
740msgstr ""
741
742#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1088
743#, c-format
744msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
745msgstr ""
746
747#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1140
748#, c-format
749msgid ""
750"Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
751"with code %d (server down)"
752msgstr ""
753
754#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1159
755#, c-format
756msgid ""
757"Unable to parse the dictionary server reply\n"
758": '%s'"
759msgstr ""
760
761#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1188
762#, c-format
763msgid "No definitions found for '%s'"
764msgstr "Няма открити определения за „%s“."
765
766#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1203
767#, c-format
768msgid "Invalid database '%s'"
769msgstr "Невалидна база от данни: „%s“"
770
771#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1218
772#, c-format
773msgid "Invalid strategy '%s'"
774msgstr "Невалидна стратегия „%s“"
775
776#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1233
777#, c-format
778msgid "Bad command '%s'"
779msgstr "Неправилна команда „%s“"
780
781#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1248
782#, c-format
783msgid "Bad parameters for command '%s'"
784msgstr "Невалидни параметри за командата „%s“."
785
786#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1263
787#, c-format
788msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
789msgstr "Няма открита база от данни на сървъра за речник при „%s“."
790
791#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1278
792#, c-format
793msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
794msgstr ""
795
796#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1664
797#, c-format
798msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
799msgstr "Връзката със речниковият сървър при %s:%d пропадна."
800
801#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1703
802#, c-format
803msgid ""
804"Error while reading reply from server:\n"
805"%s"
806msgstr ""
807
808#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1774
809msgid "No hostname defined for the dictionary server"
810msgstr "Няма хост за сървъра за речник"
811
812#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1810
813#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1825
814msgid "Unable to create socket"
815msgstr ""
816
817#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1851
818#, c-format
819msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
820msgstr ""
821
822#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1866
823#, c-format
824msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
825msgstr "Неуспех при свързване със сървъра за речник при '%s:%d'"
826
827#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:196
828msgid "Local Only"
829msgstr "Само локални"
830
831#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:197
832msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
833msgstr ""
834
835#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:352
836#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:441
837#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:469
838msgid "Not found"
839msgstr "Не са намерени съвпадения"
840
841#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:500
842msgid "F_ind:"
843msgstr "_Търсене:"
844
845#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:513
846msgid "_Previous"
847msgstr "_Предишно"
848
849#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:521
850msgid "_Next"
851msgstr "_Следващо"
852
853#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:694
854#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:104
855#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
856msgid "Context"
857msgstr "Контекст"
858
859#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:695
860msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
861msgstr ""
862
863#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:709
864#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:119
865#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
866msgid "Database"
867msgstr "База от данни"
868
869#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:710
870msgid "The database used to query the GdictContext"
871msgstr "Базата от данни, която да се използва при запитвания до GdictContext"
872
873#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:724
874msgid "Font Name"
875msgstr "Име на шрифт"
876
877#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:725
878msgid "The font to be used by the defbox"
879msgstr "Шрифтът, който да се използва от полето на дефиницията"
880
881#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:731
882msgid "Emphasys Color"
883msgstr "Цвят на ударението"
884
885#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:732
886msgid "Color of emphasised text"
887msgstr "Цвят на изтъкнатия текст"
888
889#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:737
890msgid "Link Color"
891msgstr "Цвят на връзката"
892
893#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:738
894msgid "Color of hyperlinks"
895msgstr "Цвят на връзките"
896
897#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:743
898msgid "Word Color"
899msgstr "Цвят на думата"
900
901#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:744
902msgid "Color of the dictionary word"
903msgstr "Цвят на думата в речник"
904
905#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:749
906msgid "Source Color"
907msgstr "Цвят на източника"
908
909#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:750
910msgid "Color of the dictionary source"
911msgstr "Цвят на източника на речник"
912
913#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1041
914msgid "Progress"
915msgstr "Прогрес"
916
917#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1078
918#, c-format
919msgid "Definition for '%s' (%d/%d)"
920msgstr "Определение за „%s“ (%d/%d)"
921
922#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1280
923msgid "Error while looking up definition"
924msgstr "Грешка при търсене на определение"
925
926#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1324
927#, c-format
928msgid "Attempting to look up '%s' but no GdictContext defined.  Aborting."
929msgstr ""
930
931#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1332
932msgid "Another search is in progress"
933msgstr "В момента тече друго търсене."
934
935#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1333
936msgid "Please wait until the current search ends."
937msgstr "Изчакайте, докато завърши текущото търсене."
938
939#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1364
940msgid "Error while retrieving the definition"
941msgstr "Грешка при извличане на информацията"
942
943#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:105
944msgid "The GdictContext object bound to this entry"
945msgstr ""
946
947#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:120
948msgid "The database to be used to generate the completion list"
949msgstr ""
950"База от данни, която да се използва за генериране на списък за довършвания"
951
952#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:134
953#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
954msgid "Strategy"
955msgstr "Стратегия"
956
957#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-entry.c:135
958msgid "The matching strategy to be used to generate the completion list"
959msgstr ""
960
961#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:218
962msgid "Filename"
963msgstr "Име на файл"
964
965#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:219
966msgid "The filename used by this dictionary source"
967msgstr "Файловото име, което да се използва от източника на речник"
968
969#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
970#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2355
971msgid "Name"
972msgstr "Име"
973
974#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
975msgid "The display name of this dictonary source"
976msgstr "Показваното име на този източник за речник"
977
978#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
979msgid "Description"
980msgstr "Описание"
981
982#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
983msgid "The description of this dictionary source"
984msgstr "Описанието на този източник на речник"
985
986#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
987msgid "The default database of this dictonary source"
988msgstr "Стандартната база от данни на този източник на речник"
989
990#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
991msgid "The default strategy of this dictonary source"
992msgstr "Стандартната стратегия на този източник на речник"
993
994#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
995msgid "Transport"
996msgstr "Транспорт"
997
998#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
999msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
1000msgstr "Транспортният механизъм, който този източник на речник използва"
1001
1002#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:304
1003msgid "The GdictContext bound to this source"
1004msgstr ""
1005
1006#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:399
1007#, c-format
1008msgid "Invalid transport type '%d'"
1009msgstr "Невалиден вид транспорт „%d“"
1010
1011#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:427
1012#, c-format
1013msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
1014msgstr ""
1015
1016#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:443
1017#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:467
1018#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:491
1019#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:516
1020#, c-format
1021msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
1022msgstr ""
1023
1024#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:541
1025#, c-format
1026msgid ""
1027"Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
1028msgstr ""
1029
1030#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:727
1031msgid "Dictionary source does not have name"
1032msgstr "Източника на речник няма име."
1033
1034#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:736
1035#, c-format
1036msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
1037msgstr ""
1038
1039#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:162
1040msgid "Paths"
1041msgstr ""
1042
1043#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:163
1044msgid "Search paths used by this object"
1045msgstr ""
1046
1047#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:175
1048msgid "Sources"
1049msgstr "Източници"
1050
1051#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:176
1052msgid "Dictionary sources found"
1053msgstr "Открити източници за речника"
1054
1055#. Translator credits
1056#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:59 ../logview/about.c:47
1057msgid "translator-credits"
1058msgstr ""
1059"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1060"Борислав Александров\n"
1061"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
1062"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
1063"\n"
1064"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1065"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1066"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1067
1068#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:61
1069#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:589
1070msgid "Look up words in dictionaries"
1071msgstr "Търсене за думи в речници"
1072
1073#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:87
1074#, c-format
1075msgid "Unable to open the application icon: %s"
1076msgstr "Неуспех при отваряне на иконата на програмата: %s"
1077
1078#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:201
1079#, c-format
1080msgid ""
1081"Definitions for \"%s\":\n"
1082"\n"
1083msgstr ""
1084
1085#. Translators: source name first, then definition
1086#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:210
1087#, c-format
1088msgid ""
1089"From %s:\n"
1090"%s\n"
1091msgstr ""
1092"От %s:\n"
1093"%s\n"
1094
1095#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:220
1096#, c-format
1097msgid "Error: %s\n"
1098msgstr "Грешка: %s\n"
1099
1100#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:232
1101msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
1102msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
1103
1104#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:245
1105msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
1106msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речник"
1107
1108#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:273
1109#, c-format
1110msgid ""
1111"Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
1112"%s"
1113msgstr ""
1114
1115#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
1116msgid "Word to look up"
1117msgstr ""
1118
1119#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:304
1120msgid "word"
1121msgstr "дума"
1122
1123#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
1124msgid "Dictionary source to use"
1125msgstr "Източник на речник, който да се използва"
1126
1127#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:306
1128msgid "source"
1129msgstr "източник"
1130
1131#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:308
1132msgid "Show available dictionary sources"
1133msgstr ""
1134
1135#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:310
1136msgid "Print result to the console"
1137msgstr ""
1138
1139#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:312
1140msgid "Database to use"
1141msgstr "Базата данни, която да се използва"
1142
1143#. create the new option context
1144#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:328
1145msgid " - Look up words in dictionaries"
1146msgstr " - Търсене на думи в речници"
1147
1148#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:332
1149msgid "Dictionary and spelling tool"
1150msgstr "Речник и проверка на правописа"
1151
1152#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:333
1153msgid "Show Dictionary options"
1154msgstr "Показване на опциите на речника"
1155
1156#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:244
1157#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:527
1158msgid "Save a Copy"
1159msgstr "Запазване на копие"
1160
1161#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:254
1162#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:537
1163msgid "Untitled document"
1164msgstr "Неозаглавен документ"
1165
1166#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:275
1167#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:558
1168#, c-format
1169msgid "Error while writing to '%s'"
1170msgstr "Грешка при запис към %s."
1171
1172#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
1173msgid "Clear the definitions found"
1174msgstr "Изчистване на откритите определения"
1175
1176#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:366
1177msgid "Clear definition"
1178msgstr "Изчистване на определението"
1179
1180#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:367
1181msgid "Clear the text of the definition"
1182msgstr "Изчистване на текста на определението"
1183
1184#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:377
1185msgid "Print the definitions found"
1186msgstr "Печат на откритите определения"
1187
1188#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:380
1189msgid "Print definition"
1190msgstr "Печат на определението"
1191
1192#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:381
1193msgid "Print the text of the definition"
1194msgstr "Печат на текста на определението"
1195
1196#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:391
1197msgid "Save the definitions found"
1198msgstr "Запазване на откритите определения"
1199
1200#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:394
1201msgid "Save definition"
1202msgstr "Запазване на определение"
1203
1204#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:395
1205msgid "Save the text of the definition to a file"
1206msgstr ""
1207
1208#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:529
1209msgid "Toggle dictionary window"
1210msgstr "Показване/скриване на речника"
1211
1212#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:530
1213msgid "Show or hide the definition window"
1214msgstr "Показване или скриване на прозореца с дефиниция"
1215
1216#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:533
1217msgid "Click to view the dictionary window"
1218msgstr "Натискане за показване на прозореца на речника"
1219
1220#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:588
1221msgid "Dictionary entry"
1222msgstr "Дума в речника"
1223
1224#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:592
1225msgid "Type the word you want to look up"
1226msgstr ""
1227
1228#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:726
1229msgid "Preferences"
1230msgstr "Настройки"
1231
1232#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:758
1233#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:471
1234#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:324
1235#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:748
1236msgid "There was an error while displaying help"
1237msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
1238
1239#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:917
1240#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:269
1241#, c-format
1242msgid "No dictionary source available with name '%s'"
1243msgstr ""
1244
1245#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:921
1246#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:273
1247msgid "Unable to find dictionary source"
1248msgstr "Неуспех при откриване на източник на речник"
1249
1250#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:937
1251#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:289
1252#, c-format
1253msgid "No context available for source '%s'"
1254msgstr ""
1255
1256#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:941
1257#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:293
1258msgid "Unable to create a context"
1259msgstr ""
1260
1261#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1210
1262#, c-format
1263msgid "Unable to create the data directory '%s'"
1264msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“."
1265
1266#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1230
1267msgid "Unable to load the applet icon"
1268msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на аплета."
1269
1270#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1259
1271#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1319
1272msgid "Unable to connect to GConf"
1273msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
1274
1275#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1274
1276#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1335
1277msgid "Unable to get notification for preferences"
1278msgstr ""
1279
1280#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1289
1281#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1351
1282msgid "Unable to get notification for the document font"
1283msgstr ""
1284
1285#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:272
1286msgid "Add Dictionary Source"
1287msgstr "Добавяне на източник за речника"
1288
1289#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:318
1290#, c-format
1291msgid "Remove \"%s\"?"
1292msgstr "Премахване на „%s“?"
1293
1294#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:320
1295msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
1296msgstr "Това ще премахне източника на речник за постоянно от списъка."
1297
1298#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:350
1299#, c-format
1300msgid "Unable to remove source '%s'"
1301msgstr "Неуспех при премахване на източника „%s“."
1302
1303#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:638
1304msgid "Add a new dictionary source"
1305msgstr "Добавяне на нов източник за речника"
1306
1307#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:646
1308msgid "Remove the currently selected dictionary source"
1309msgstr "Премахване на текущо избрания източник за речника"
1310
1311#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:661
1312msgid "Set the font used for printing the definitions"
1313msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
1314
1315#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:187
1316#, c-format
1317msgid "%s (page %d)"
1318msgstr "%s (страница %d)"
1319
1320#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:246
1321msgid "Print Preview"
1322msgstr "Преглед преди печат"
1323
1324#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:276
1325msgid "Unable to create a source file"
1326msgstr "Неуспех при създаване на файл за източника"
1327
1328#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:295
1329msgid "Unable to save source file"
1330msgstr "Неуспех при запазване на файла за източника"
1331
1332#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:175
1333#, c-format
1334msgid "Searching for '%s'..."
1335msgstr "Търсене за %s..."
1336
1337#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:199
1338#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:220
1339msgid "No definitions found"
1340msgstr "Не са намерени определения"
1341
1342#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:201
1343msgid "A definition found"
1344msgstr "Открито е определение"
1345
1346#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:203
1347#, c-format
1348msgid "%d definitions found"
1349msgstr "Открити са %d определения"
1350
1351#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:667
1352msgid "Dictionary Preferences"
1353msgstr "Настройки на речника"
1354
1355#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:783
1356msgid "_File"
1357msgstr "_Файл"
1358
1359#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:784 ../logview/logview.c:86
1360msgid "_Edit"
1361msgstr "_Редактиране"
1362
1363#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:785
1364msgid "_Go"
1365msgstr "_Отиване"
1366
1367#. File menu
1368#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:789
1369msgid "_New"
1370msgstr "_Нов"
1371
1372#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:790
1373msgid "New look up"
1374msgstr "Ново търсене"
1375
1376#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:791
1377msgid "_Save a Copy..."
1378msgstr "_Запазване на копие..."
1379
1380#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:793
1381msgid "_Print..."
1382msgstr "_Печат..."
1383
1384#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:794
1385msgid "Print this document"
1386msgstr "Разпечатване на този документ"
1387
1388#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:801 ../logview/logview.c:99
1389msgid "Select _All"
1390msgstr "Избор на _всички"
1391
1392#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:804
1393msgid "Find a word or phrase in the document"
1394msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
1395
1396#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:806
1397msgid "Find Ne_xt"
1398msgstr "_Следващо търсене"
1399
1400#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:808
1401msgid "Find Pre_vious"
1402msgstr "Намиране на _предишно"
1403
1404#. Go menu
1405#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:814
1406msgid "_Previous Definition"
1407msgstr "П_редишно определение"
1408
1409#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:815
1410msgid "Go to the previous definition"
1411msgstr "Предишно определение"
1412
1413#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:816
1414msgid "_Next Definition"
1415msgstr "_Следващо определение"
1416
1417#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:817
1418msgid "Go to the next definition"
1419msgstr "Следващо определение"
1420
1421#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:818
1422msgid "_First Definition"
1423msgstr "_Първо определение"
1424
1425#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:819
1426msgid "Go to the first definition"
1427msgstr "Първото определение"
1428
1429#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:820
1430msgid "_Last Definition"
1431msgstr "_Последно определение"
1432
1433#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:821
1434msgid "Go to the last definition"
1435msgstr "Последното определение"
1436
1437#. Help menu
1438#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:824 ../logview/logview.c:114
1439msgid "_Contents"
1440msgstr "_Ръководство"
1441
1442#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:918
1443#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:950
1444#, c-format
1445msgid "%s - Dictionary"
1446msgstr "%s - Речник"
1447
1448#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1132
1449msgid "Look _up:"
1450msgstr "_Търсене:"
1451
1452#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1375
1453msgid "Unable to load the application icon"
1454msgstr "Неуспех при зареждане на иконата на програмата"
1455
1456#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
1457msgid " (invalid Unicode)"
1458msgstr " (невалиден уникод)"
1459
1460#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
1461#, c-format
1462msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
1463msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
1464
1465#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
1466#, c-format
1467msgid "(%d:%02d Remaining)"
1468msgstr "(Остават %d:%02d)"
1469
1470#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
1471#, c-format
1472msgid "%ld of %ld"
1473msgstr "%ld от %ld"
1474
1475#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
1476msgid "Error loading help"
1477msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
1478
1479#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
1480msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
1481msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
1482
1483#. translators: this is the name of the file that gets made up
1484#. * with the screenshot if a specific window is taken
1485#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
1486#, c-format
1487msgid "Screenshot-%s.png"
1488msgstr "Снимка-%s.png"
1489
1490#. translators: this is the name of the file that gets made up
1491#. * with the screenshot if the entire screen is taken
1492#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
1493msgid "Screenshot.png"
1494msgstr "Снимка.png"
1495
1496#. translators: this is the name of the file that gets
1497#. * made up with the screenshot if a specific window is
1498#. * taken
1499#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:152
1500#, c-format
1501msgid "Screenshot-%s-%d.png"
1502msgstr "Снимка-%s-%d.png"
1503
1504#. translators: this is the name of the file that gets
1505#. * made up with the screenshot if the entire screen is
1506#. * taken
1507#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:160
1508#, c-format
1509msgid "Screenshot-%d.png"
1510msgstr "Снимка-%d.png"
1511
1512#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:337
1513msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
1514msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
1515
1516#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:438
1517msgid "Grab a window instead of the entire screen"
1518msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
1519
1520#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
1521msgid "Include the window border with the screenshot"
1522msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
1523
1524#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
1525msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
1526msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
1527
1528#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
1529msgid "Effect to add to the window border"
1530msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
1531
1532#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
1533msgid "<b>Options</b>"
1534msgstr "<b>Опции</b>"
1535
1536#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
1537msgid "<b>Preview</b>"
1538msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
1539
1540#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
1541#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
1542msgid "Save Screenshot"
1543msgstr "Запазване на снимка на екрана"
1544
1545#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
1546msgid "Take Screenshot"
1547msgstr "Снимка на екрана"
1548
1549#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
1550msgid "Take a screenshot of your desktop"
1551msgstr "Създаване на снимка на текущия екран"
1552
1553#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
1554msgid "Save in _folder:"
1555msgstr "Запазване в _папка:"
1556
1557#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
1558msgid "_Name:"
1559msgstr "_Име:"
1560
1561#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
1562msgid "Border Effect"
1563msgstr "Ефект на рамката"
1564
1565#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
1566msgid ""
1567"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
1568"\"none\", and \"black-line\"."
1569msgstr ""
1570"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
1571"„none“, и „black-line“."
1572
1573#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
1574msgid "Include Border"
1575msgstr "Включване на рамка"
1576
1577#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1578msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1579msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1580
1581#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1582msgid "Screenshot directory"
1583msgstr "Папка за снимките на екрана"
1584
1585#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1586msgid "The directory the last screenshot was saved in."
1587msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
1588
1589#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:195
1590msgid ""
1591"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1592"Please check your installation of gnome-utils"
1593msgstr ""
1594"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки на екрана.\n"
1595"Проверете инсталацията на gnome-utils"
1596
1597#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:214
1598msgid "Select a directory"
1599msgstr "Избор на папка"
1600
1601#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:41
1602#, c-format
1603msgid ""
1604"Unable to clear the temporary directory:\n"
1605"%s"
1606msgstr ""
1607"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1608"%s"
1609
1610#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:79
1611msgid ""
1612"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1613"screenshot to disk."
1614msgstr ""
1615"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1616"бъде записана на диска."
1617
1618#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:189
1619msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1620msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1621
1622#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:610
1623msgid "Untitled Window"
1624msgstr "Прозорец без име"
1625
1626#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1627msgid "Preparing to copy"
1628msgstr "Подготване за копиране"
1629
1630#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1631msgid "File already exists"
1632msgstr "Файлът вече е съществува"
1633
1634#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1635#, c-format
1636msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1637msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
1638
1639#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1640#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1412
1641msgid "_Replace"
1642msgstr "_Замяна"
1643
1644#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1645#, c-format
1646msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1647msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1648
1649#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1650msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1651msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
1652
1653#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1654msgid "Search for Files..."
1655msgstr "Търсене за файлове..."
1656
1657#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1658msgid "Default Window Height"
1659msgstr "Стандартна височина на прозореца"
1660
1661#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1662msgid "Default Window Maximized"
1663msgstr ""
1664
1665#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1666msgid "Default Window Width"
1667msgstr "Стандартна ширина на прозореца"
1668
1669#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1670msgid "Disable Quick Search"
1671msgstr "Спиране на бързо търсене"
1672
1673#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
1674msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1675msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1676
1677#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
1678msgid "Quick Search Excluded Paths"
1679msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1680
1681#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
1682msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1683msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1684
1685#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
1686msgid "Search Result Columns Order"
1687msgstr "Подреждане на колоната с резултатите от търсенето:"
1688
1689#. Translators: The quoted text is the label of an available
1690#. search option that is translated elsewhere.
1691#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
1692msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1693msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1694
1695#. Translators: The quoted text is the label of an available
1696#. search option that is translated elsewhere.
1697#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
1698msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1699msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1700
1701#. Translators: The quoted text is the label of an available
1702#. search option that is translated elsewhere.
1703#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
1704msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1705msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1706
1707#. Translators: The quoted text is the label of an available
1708#. search option that is translated elsewhere.
1709#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
1710msgid "Select the search option \"File is empty\""
1711msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1712
1713#. Translators: The quoted text is the label of an available
1714#. search option that is translated elsewhere.
1715#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
1716msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1717msgstr "Избор на опцията за търсене „Следват се символните връзки“"
1718
1719#. Translators: The quoted text is the label of an available
1720#. search option that is translated elsewhere.
1721#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
1722msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1723msgstr "Избор на опцията за търсене „Включени са и други файлови системи.“"
1724
1725#. Translators: The quoted text is the label of an available
1726#. search option that is translated elsewhere.
1727#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
1728msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1729msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1730
1731#. Translators: The quoted text is the label of an available
1732#. search option that is translated elsewhere.
1733#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
1734msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1735msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпада с регулярните изрази на името“"
1736
1737#. Translators: The quoted text is the label of an available
1738#. search option that is translated elsewhere.
1739#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
1740msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1741msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост е на групата“"
1742
1743#. Translators: The quoted text is the label of an available
1744#. search option that is translated elsewhere.
1745#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
1746msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1747msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост е на потребителя“"
1748
1749#. Translators: The quoted text is the label of an available
1750#. search option that is translated elsewhere.
1751#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
1752msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1753msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1754
1755#. Translators: The quoted text is the label of an available
1756#. search option that is translated elsewhere.
1757#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
1758msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1759msgstr ""
1760"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1761"и папки“"
1762
1763#. Translators: The quoted text is the label of an available
1764#. search option that is translated elsewhere.
1765#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1766msgid "Select the search option \"Size at least\""
1767msgstr "Изберете опцията за търсене „Размерът е поне“"
1768
1769#. Translators: The quoted text is the label of an available
1770#. search option that is translated elsewhere.
1771#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1772msgid "Select the search option \"Size at most\""
1773msgstr "Изберете опцията за търсене „Размерът е най-много“"
1774
1775#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1776msgid "Show Additional Options"
1777msgstr "Показване на допълнителните опции"
1778
1779#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1780msgid ""
1781"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
1782"should not be modified by the user."
1783msgstr ""
1784"Този ключ определя реда на колоните в резултатите от търсенето. Този ключ не "
1785"бива да бъде променян от потребителите."
1786
1787#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1788msgid ""
1789"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1790"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1791"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1792msgstr ""
1793"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1794"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1795"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1796
1797#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1798msgid ""
1799"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1800"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1801"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1802"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1803"is /."
1804msgstr ""
1805"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1806"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1807"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1808"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1809
1810#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1811msgid ""
1812"This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
1813"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
1814"use the default height."
1815msgstr ""
1816
1817#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1818msgid ""
1819"This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
1820"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
1821"the default width."
1822msgstr ""
1823
1824#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1825msgid ""
1826"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1827"when the search tool is started."
1828msgstr ""
1829"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1830"при стартирането на инструмента за търсене."
1831
1832#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1833msgid ""
1834"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1835"selected when the search tool is started."
1836msgstr ""
1837"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1838"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1839
1840#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1841msgid ""
1842"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1843"selected when the search tool is started."
1844msgstr ""
1845"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1846"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1847
1848#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1849msgid ""
1850"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1851"the search tool is started."
1852msgstr ""
1853"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1854"стартирането на инструмента за търсене."
1855
1856#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
1857msgid ""
1858"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1859"selected when the search tool is started."
1860msgstr ""
1861"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следват се символните връзки“ е "
1862"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1863
1864#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
1865msgid ""
1866"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1867"selected when the search tool is started."
1868msgstr ""
1869"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включени са и други файлови "
1870"системи.“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1871
1872#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
1873msgid ""
1874"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1875"selected when the search tool is started."
1876msgstr ""
1877"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1878"стартирането на инструмента за търсене."
1879
1880#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
1881msgid ""
1882"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1883"is selected when the search tool is started."
1884msgstr ""
1885"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1886"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1887
1888#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1889msgid ""
1890"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1891"the search tool is started."
1892msgstr ""
1893"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1894"при стартирането на инструмента за търсене."
1895
1896#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1897msgid ""
1898"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1899"the search tool is started."
1900msgstr ""
1901"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1902"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1903
1904#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1905msgid ""
1906"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1907"selected when the search tool is started."
1908msgstr ""
1909"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1910"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1911
1912#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1913#. options expander that is translated elsewhere.
1914#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
1915msgid ""
1916"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1917"the search tool is started."
1918msgstr ""
1919"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1920"стартирането на инструмента за търсене."
1921
1922#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:71
1923msgid ""
1924"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1925"is selected when the search tool is started."
1926msgstr ""
1927"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показват се скритите файлове и "
1928"резервните копия“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1929
1930#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
1931msgid ""
1932"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1933"the search tool is started."
1934msgstr ""
1935"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размерът е поне“ е избрана при "
1936"стартирането на инструмента за търсене."
1937
1938#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
1939msgid ""
1940"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
1941"the search tool is started."
1942msgstr ""
1943"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
1944"стартирането на инструмента за търсене."
1945
1946#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
1947msgid ""
1948"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
1949"after performing a quick search."
1950msgstr ""
1951"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
1952"след първия пас на бързото търсене"
1953
1954#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
1955msgid ""
1956"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
1957"command when performing simple file name searches."
1958msgstr ""
1959"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
1960
1961#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
1962msgid ""
1963"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
1964msgstr ""
1965"Този ключ определя дали прозореца за търсене да се стартира максимизиран."
1966
1967#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
1968msgid "Could not open help document."
1969msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
1970
1971#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:321
1972#, c-format
1973msgid "Are you sure you want to open %d document?"
1974msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
1975msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
1976msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
1977
1978#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:326
1979#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:514
1980#, c-format
1981msgid "This will open %d separate window."
1982msgid_plural "This will open %d separate windows."
1983msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
1984msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
1985
1986#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:366
1987#, c-format
1988msgid "Could not open document \"%s\"."
1989msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
1990
1991#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:395
1992#, c-format
1993msgid "Could not open folder \"%s\"."
1994msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
1995
1996#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
1997msgid "The nautilus file manager is not running."
1998msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
1999
2000#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:470
2001#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:811
2002msgid "The document does not exist."
2003msgstr "Документът не съществува."
2004
2005#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:485
2006msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
2007msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
2008
2009#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:509
2010#, c-format
2011msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
2012msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
2013msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
2014msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
2015
2016#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:637
2017#, c-format
2018msgid "Could not move \"%s\" to trash."
2019msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
2020
2021#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:668
2022#, c-format
2023msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
2024msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
2025
2026#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:671
2027#, c-format
2028msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
2029msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2030
2031#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:710
2032#, c-format
2033msgid "Could not delete \"%s\"."
2034msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
2035
2036#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:832
2037#, c-format
2038msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
2039msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
2040
2041#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:866
2042#, c-format
2043msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
2044msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
2045
2046#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1297
2047msgid "Save Search Results As..."
2048msgstr "Запазване на резултата като..."
2049
2050#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1328
2051msgid "Could not save document."
2052msgstr "Документът не може да бъде запазен."
2053
2054#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1329
2055msgid "You did not select a document name."
2056msgstr "Не сте избрали име на документа."
2057
2058#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1359
2059#, c-format
2060msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
2061msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
2062
2063#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1393
2064#, c-format
2065msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
2066msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
2067
2068#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1397
2069msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
2070msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
2071
2072#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1462
2073msgid "The document name you selected is a folder."
2074msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
2075
2076#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1511
2077msgid "You may not have write permissions to the document."
2078msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
2079
2080#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
2081#, c-format
2082msgid ""
2083"GConf error:\n"
2084"  %s"
2085msgstr ""
2086"Грешка в GConf:\n"
2087"  %s"
2088
2089#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
2090#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
2091#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
2092#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
2093#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
2094#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:640
2095msgid "today at %-I:%M %p"
2096msgstr "днес в %-I:%M %p"
2097
2098#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:642
2099msgid "yesterday at %-I:%M %p"
2100msgstr "вчера в %-I:%M %p"
2101
2102#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:644
2103#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:646
2104msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
2105msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
2106
2107#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:825
2108msgid "link (broken)"
2109msgstr "връзка (прекъсната)"
2110
2111#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:829
2112#, c-format
2113msgid "link to %s"
2114msgstr "връзка до %s"
2115
2116#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
2117msgid "Contains the _text"
2118msgstr "Съдържа _текста"
2119
2120#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
2121msgid "_Date modified less than"
2122msgstr "_Датата на промяна е по-малко от (дни)"
2123
2124#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
2125msgid "days"
2126msgstr "дни"
2127
2128#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
2129msgid "Date modified more than"
2130msgstr "Датата на промяна е повече от (дни)"
2131
2132#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
2133msgid "S_ize at least"
2134msgstr "_Размерът е поне"
2135
2136#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
2137msgid "kilobytes"
2138msgstr "килобайта"
2139
2140#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
2141msgid "Si_ze at most"
2142msgstr "Ра_змерът е най-много"
2143
2144#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
2145msgid "File is empty"
2146msgstr "Файлът е празен"
2147
2148#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
2149msgid "Owned by _user"
2150msgstr "Собственост е на _потребителя"
2151
2152#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
2153msgid "Owned by _group"
2154msgstr "Собственост е на _групата"
2155
2156#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
2157msgid "Owner is unrecognized"
2158msgstr "Собственикът не е разпознат"
2159
2160#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
2161msgid "Na_me does not contain"
2162msgstr "И_мето не съдържа"
2163
2164#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
2165msgid "Name matches regular e_xpression"
2166msgstr "Съвпада с регул_ярните изрази на името"
2167
2168#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
2169msgid "Show hidden and backup files"
2170msgstr "Показват се скритите файлове и резервните копия"
2171
2172#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
2173msgid "Follow symbolic links"
2174msgstr "Следват се символните връзки"
2175
2176#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
2177msgid "Include other filesystems"
2178msgstr "Включени са и други файлови системи."
2179
2180#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
2181msgid "_Open"
2182msgstr "_Отваряне"
2183
2184#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
2185msgid "O_pen Folder"
2186msgstr "Отва_ряне на папка"
2187
2188#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
2189msgid "Mo_ve to Trash"
2190msgstr "П_реместване в кошчето"
2191
2192#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
2193msgid "_Save Results As..."
2194msgstr "Запазване на _резултата като..."
2195
2196#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
2197msgid "A locate database has probably not been created."
2198msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
2199
2200#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
2201#, c-format
2202msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
2203msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
2204
2205#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:796 ../gsearchtool/gsearchtool.c:825
2206msgid "No files found"
2207msgstr "Не са намерени файлове"
2208
2209#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:818
2210msgid "(stopped)"
2211msgstr "(спрян)"
2212
2213#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824
2214msgid "No Files Found"
2215msgstr "Не са намерени файлове"
2216
2217#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:829
2218#, c-format
2219msgid "%d File Found"
2220msgid_plural "%d Files Found"
2221msgstr[0] "%d файл е намерен"
2222msgstr[1] "%d файла са намерени"
2223
2224#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:833 ../gsearchtool/gsearchtool.c:871
2225#, c-format
2226msgid "%d file found"
2227msgid_plural "%d files found"
2228msgstr[0] "%d файл е намерен"
2229msgstr[1] "%d файла са намерени"
2230
2231#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:850 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1128
2232#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3026
2233msgid "Search for Files"
2234msgstr "Търсене за файлове"
2235
2236#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:962
2237msgid "Entry changed called for a non entry option!"
2238msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
2239
2240#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1214
2241msgid "Searching..."
2242msgstr "Търсене..."
2243
2244#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1237
2245msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
2246msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
2247
2248#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1238
2249msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
2250msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
2251
2252#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1239
2253msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
2254msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
2255
2256#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1240
2257msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
2258msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
2259
2260#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1241
2261msgid "Automatically start a search"
2262msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
2263
2264#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1247
2265#, c-format
2266msgid "Select the \"%s\" search option"
2267msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
2268
2269#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1250
2270#, c-format
2271msgid "Select and set the \"%s\" search option"
2272msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
2273
2274#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1357
2275msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
2276msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
2277
2278#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
2279msgid ""
2280"\n"
2281"... Too many errors to display ..."
2282msgstr ""
2283"\n"
2284"... Твърде много грешки за показване ..."
2285
2286#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
2287msgid ""
2288"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
2289"search."
2290msgstr ""
2291"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
2292"на това търсене."
2293
2294#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1694 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1738
2295msgid "Show more _details"
2296msgstr "Показване на повече _подробности"
2297
2298#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1724
2299msgid ""
2300"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
2301"the quick search feature?"
2302msgstr ""
2303"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
2304"спрете възможността за бързо търсене?"
2305
2306#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1749
2307msgid "Disable _Quick Search"
2308msgstr "Спиране на _бързо търсене"
2309
2310#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1776
2311#, c-format
2312msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
2313msgstr ""
2314"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
2315
2316#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1803
2317msgid "Error parsing the search command."
2318msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
2319
2320#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1836
2321msgid "Error running the search command."
2322msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
2323
2324#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1964
2325#, c-format
2326msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
2327msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
2328
2329#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
2330#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
2331#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1969
2332#, c-format
2333msgid "\"%s\" in %s"
2334msgstr "„%s“ в %s"
2335
2336#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
2337#, c-format
2338msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
2339msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
2340
2341#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2030
2342#, c-format
2343msgid "Remove \"%s\""
2344msgstr "Премахване на „%s“"
2345
2346#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2031
2347#, c-format
2348msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
2349msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
2350
2351#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2124
2352msgid "A_vailable options:"
2353msgstr "Възмо_жни опции:"
2354
2355#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2153
2356msgid "Available options"
2357msgstr "Налични опции"
2358
2359#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2154
2360msgid "Select a search option from the drop-down list."
2361msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
2362
2363#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
2364msgid "Add search option"
2365msgstr "Добавяне на опция за търсене"
2366
2367#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2167
2368msgid "Click to add the selected available search option."
2369msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
2370
2371#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2256
2372msgid "S_earch results:"
2373msgstr "_Резултати от търсенето:"
2374
2375#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2295
2376msgid "List View"
2377msgstr "Списъчен изглед"
2378
2379#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2379
2380msgid "Folder"
2381msgstr "Папка"
2382
2383#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2391
2384msgid "Size"
2385msgstr "Размер"
2386
2387#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2402
2388msgid "Type"
2389msgstr "Тип"
2390
2391#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2413
2392msgid "Date Modified"
2393msgstr "Дата на промяна"
2394
2395#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2815
2396msgid "_Name contains:"
2397msgstr "_Името съдържа:"
2398
2399#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2829 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
2400msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
2401msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
2402
2403#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2830
2404msgid "Name contains"
2405msgstr "Името съдържа"
2406
2407#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2836
2408msgid "_Look in folder:"
2409msgstr "_Търсене в папка:"
2410
2411#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2842
2412msgid "Browse"
2413msgstr "Разглеждане"
2414
2415#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
2416msgid "Look in folder"
2417msgstr "Търсене в папка"
2418
2419#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2847
2420msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
2421msgstr ""
2422"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
2423
2424#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2858
2425msgid "Select more _options"
2426msgstr "Избор на още _опции"
2427
2428#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
2429msgid "Select more options"
2430msgstr "Избор на още опции"
2431
2432#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2867
2433msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
2434msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
2435
2436#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2891
2437msgid "Click to display the help manual."
2438msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
2439
2440#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2899
2441msgid "Click to close \"Search for Files\"."
2442msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
2443
2444#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2925
2445msgid "Click to perform a search."
2446msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
2447
2448#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2926
2449msgid "Click to stop a search."
2450msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
2451
2452#: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37 ../logview/main.c:54
2453msgid "System Log Viewer"
2454msgstr "Преглед на системните дневници"
2455
2456#: ../logview/about.c:54
2457msgid "A system log viewer for GNOME."
2458msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
2459
2460#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
2461msgid "System Log"
2462msgstr "Системен дневник"
2463
2464#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
2465msgid "View the system log file"
2466msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
2467
2468#: ../logview/log_repaint.c:179
2469#, c-format
2470msgid "last update : %s"
2471msgstr "Последно актуализиране: %s"
2472
2473#: ../logview/log_repaint.c:181
2474#, c-format
2475msgid "%d lines (%s) - %s"
2476msgstr "%d реда (%s) - %s"
2477
2478#: ../logview/log_repaint.c:219
2479msgid "Current"
2480msgstr "Текущ"
2481
2482#: ../logview/logrtns.c:37
2483msgid "One file or more could not be opened"
2484msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
2485
2486#: ../logview/logrtns.c:59
2487#, c-format
2488msgid ""
2489"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
2490"to change the permissions on the file.\n"
2491msgstr ""
2492"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
2493"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
2494
2495#: ../logview/logrtns.c:64
2496#, c-format
2497msgid "%s is too big."
2498msgstr "%s е твърде голям."
2499
2500#: ../logview/logrtns.c:67
2501#, c-format
2502msgid "%s could not be opened."
2503msgstr "%s не може да бъде отворен."
2504
2505#: ../logview/logrtns.c:378
2506#, c-format
2507msgid "%s is not a log file."
2508msgstr "%s не е дневник."
2509
2510#: ../logview/logrtns.c:384
2511msgid "Not enough memory."
2512msgstr "Няма достатъчно памет."
2513
2514#: ../logview/logrtns.c:398
2515#, c-format
2516msgid "%s cannot be opened."
2517msgstr "%s не може да бъде отворен."
2518
2519#: ../logview/logview-findbar.c:152
2520msgid "_Filter:"
2521msgstr "_Филтър:"
2522
2523#: ../logview/logview-findbar.c:157
2524msgid "_Clear"
2525msgstr "_Изчистване"
2526
2527#: ../logview/logview.c:85
2528msgid "_Log"
2529msgstr "_Дневник"
2530
2531#: ../logview/logview.c:87
2532msgid "_View"
2533msgstr "_Изглед"
2534
2535#: ../logview/logview.c:90
2536msgid "_Open..."
2537msgstr "_Отваряне..."
2538
2539#: ../logview/logview.c:90
2540msgid "Open a log from file"
2541msgstr "Отваряне на дневник"
2542
2543#: ../logview/logview.c:92
2544msgid "_Close"
2545msgstr "_Затваряне"
2546
2547#: ../logview/logview.c:92
2548msgid "Close this log"
2549msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
2550
2551#: ../logview/logview.c:94
2552msgid "_Quit"
2553msgstr "_Спиране на програмата"
2554
2555#: ../logview/logview.c:94
2556msgid "Quit the log viewer"
2557msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
2558
2559#: ../logview/logview.c:97
2560msgid "_Copy"
2561msgstr "_Копиране"
2562
2563#: ../logview/logview.c:97
2564msgid "Copy the selection"
2565msgstr "Копиране на избраното"
2566
2567#: ../logview/logview.c:99
2568msgid "Select the entire log"
2569msgstr "Избор на целия дневник"
2570
2571#: ../logview/logview.c:101
2572msgid "_Filter..."
2573msgstr "_Филтър..."
2574
2575#: ../logview/logview.c:101
2576msgid "Filter log"
2577msgstr "Филтър"
2578
2579#: ../logview/logview.c:104
2580msgid "Bigger text size"
2581msgstr "По-голям размер на текста"
2582
2583#: ../logview/logview.c:106
2584msgid "Smaller text size"
2585msgstr "По-малък размер на текста"
2586
2587#: ../logview/logview.c:108
2588msgid "Normal text size"
2589msgstr "Нормален размер на текста"
2590
2591#: ../logview/logview.c:111
2592msgid "Collapse _All"
2593msgstr "_Повече информация за всичко"
2594
2595#: ../logview/logview.c:111
2596msgid "Collapse all the rows"
2597msgstr "Разрушава всички редове"
2598
2599#: ../logview/logview.c:114
2600msgid "Open the help contents for the log viewer"
2601msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
2602
2603#: ../logview/logview.c:116
2604msgid "Show the about dialog for the log viewer"
2605msgstr ""
2606"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
2607"дневници"
2608
2609#: ../logview/logview.c:122
2610msgid "_Statusbar"
2611msgstr "Лента за _състоянието"
2612
2613#: ../logview/logview.c:122
2614msgid "Show Status Bar"
2615msgstr "Показване на лентата за състоянието"
2616
2617#: ../logview/logview.c:124
2618msgid "Side _Pane"
2619msgstr "Странична _лента"
2620
2621#: ../logview/logview.c:124
2622msgid "Show Side Pane"
2623msgstr "Показване на страничната лента"
2624
2625#: ../logview/logview.c:126
2626msgid "_Monitor"
2627msgstr "_Наблюдение"
2628
2629#: ../logview/logview.c:126
2630msgid "Monitor Current Log"
2631msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2632
2633#: ../logview/logview.c:128
2634msgid "Ca_lendar"
2635msgstr "Ка_лендар"
2636
2637#: ../logview/logview.c:128
2638msgid "Show Calendar Log"
2639msgstr "Показване на дневника на календара"
2640
2641#: ../logview/logview.c:308
2642#, c-format
2643msgid "%s (monitored) - %s"
2644msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2645
2646#: ../logview/logview.c:519
2647msgid "Open Log"
2648msgstr "_Отваряне на дневник"
2649
2650#: ../logview/logview.c:749
2651msgid "There was an error displaying help."
2652msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2653
2654#: ../logview/logview.c:882
2655msgid "Version: "
2656msgstr "Версия: "
2657
2658#: ../logview/logview.c:951
2659msgid "Days"
2660msgstr "Дни"
2661
2662#: ../logview/logview.c:952
2663msgid "Pointer towards a GSList of days for the current log."
2664msgstr "Указател към GSList от дни за текущия дневник."
2665
2666#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2667msgid "Height of the main window in pixels"
2668msgstr "Височината на основния прозорец в пиксели"
2669
2670#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2671msgid "Log file to open up on startup"
2672msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2673
2674#: ../logview/logview.schemas.in.h:3
2675msgid "Log files to open up on startup"
2676msgstr "Дневници, които да се отворят при стартиране"
2677
2678#: ../logview/logview.schemas.in.h:4
2679msgid "Size of the font used to display the log"
2680msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
2681
2682#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
2683msgid ""
2684"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
2685"created by reading /etc/syslog.conf."
2686msgstr ""
2687"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на прогармата. При "
2688"създаването на този ключ в него по подразбиране се пренася списъка от /etc/"
2689"syslog.conf."
2690
2691#: ../logview/logview.schemas.in.h:6
2692msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
2693msgstr "Определя височината на прозореца за прегледни на дневници в пиксели."
2694
2695#: ../logview/logview.schemas.in.h:7
2696msgid ""
2697"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
2698"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2699msgstr ""
2700"Определя дневника, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2701"са /var/adm/ или /var/log/messages, в зависимост от операционната система."
2702
2703#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
2704msgid ""
2705"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
2706"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
2707msgstr ""
2708"Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основия "
2709"дървовиден изглед. По подразбиране се взема този на терминала gnome-terminal."
2710
2711#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
2712msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
2713msgstr ""
2714"Определя ширината (в пиксели) на основния прозорец на програмата за преглед "
2715"на дневници."
2716
2717#: ../logview/logview.schemas.in.h:10
2718msgid "Width of the main window in pixels"
2719msgstr "Ширината на основния прозорец в пиксели"
2720
2721#: ../logview/main.c:49
2722msgid "Show the application's version"
2723msgstr "Показване на версията на програмата"
2724
2725#: ../logview/main.c:55
2726msgid "Show System Log Viewer options"
2727msgstr "Настройки на прегледа на системни дневници"
2728
2729#: ../logview/main.c:59
2730msgid " - Browse and monitor logs"
2731msgstr ""
2732
2733#: ../logview/main.c:153
2734msgid "Log Viewer"
2735msgstr "Преглед на системните дневници"
2736
2737#: ../logview/main.c:162
2738msgid "Unable to create user interface."
2739msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
2740
2741#: ../logview/misc.c:40
2742msgid "January"
2743msgstr "Януари"
2744
2745#: ../logview/misc.c:40
2746msgid "February"
2747msgstr "Февруари"
2748
2749#: ../logview/misc.c:40
2750msgid "March"
2751msgstr "Март"
2752
2753#: ../logview/misc.c:40
2754msgid "April"
2755msgstr "Април"
2756
2757#: ../logview/misc.c:40
2758msgid "May"
2759msgstr "Май"
2760
2761#: ../logview/misc.c:41
2762msgid "June"
2763msgstr "Юни"
2764
2765#: ../logview/misc.c:41
2766msgid "July"
2767msgstr "Юли"
2768
2769#: ../logview/misc.c:41
2770msgid "August"
2771msgstr "Август"
2772
2773#: ../logview/misc.c:41
2774msgid "September"
2775msgstr "Септември"
2776
2777#: ../logview/misc.c:41
2778msgid "October"
2779msgstr "Октомври"
2780
2781#: ../logview/misc.c:42
2782msgid "November"
2783msgstr "Ноември"
2784
2785#: ../logview/misc.c:42
2786msgid "December"
2787msgstr "Декември"
2788
2789#: ../logview/misc.c:162
2790msgid "Invalid date"
2791msgstr "Датата е невалидна"
2792
2793#. Translators: Only date format, time will be bogus
2794#: ../logview/misc.c:167
2795#, c-format
2796msgid "%x"
2797msgstr "%x"
2798
2799#: ../logview/monitor.c:83
2800msgid "This file cannot be monitored."
2801msgstr "Този файл не може да бъде следен."
2802
2803#: ../logview/monitor.c:86
2804msgid "File monitoring is not supported on this file system.\n"
2805msgstr "Наблюдението на файлове не се поддържа от тази файлова система.\n"
2806
2807#: ../logview/monitor.c:88
2808msgid "Gnome-VFS Error.\n"
2809msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.