source: desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po @ 277

Last change on this file since 277 was 182, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Вписвай се в служебната информация на файла и във видимия низ Credits. Подал съм го към CVS-a.

File size: 82.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-09-06 15:55+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-09-06 15:58+0300\n"
15"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:1
23#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:149
24msgid "Dictionary Lookup"
25msgstr "Търсене в речник"
26
27#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:2
28#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:27 ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
29msgid "Lookup words in an online dictionary"
30msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
31
32#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1 ../gdictsrc/gdict-app.c:619
33#: ../logview/logview.c:129
34msgid "_About"
35msgstr "_Относно"
36
37#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2 ../logview/logview.c:99
38msgid "_Help"
39msgstr "_Помощ"
40
41#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
42msgid "_Look Up Selected Text"
43msgstr "Търс_ене в избрания текст"
44
45#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
46msgid "_Preferences"
47msgstr "_Настройки"
48
49#: ../gdictsrc/dict.c:676 ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:700
50#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:747
51msgid "Cannot connect to server"
52msgstr "Връзката със сървъра е неуспешна"
53
54#: ../gdictsrc/dict.c:689
55msgid "Server Error"
56msgstr "Грешка на сървъра"
57
58#: ../gdictsrc/dict.c:690
59msgid ""
60"A serious error occurred. Please check that your server and port are "
61"correct. For reference the default server is dict.org and the port 2628"
62msgstr ""
63"Появи се сериозна грешка. Проверете дали сървъра и портовете са коректни. За "
64"справка: сървър по подразбиране - dict.org - порт 2628"
65
66#. Translator credits
67#: ../gdictsrc/gdict-about.c:40 ../logview/about.c:43
68msgid "translator-credits"
69msgstr ""
70"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
71"Борислав Александров\n"
72"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
73"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
74"\n"
75"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
76"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
77"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
78
79#: ../gdictsrc/gdict-about.c:42
80msgid "A client for the MIT dictionary server."
81msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
82
83#: ../gdictsrc/gdict-about.c:45 ../gdictsrc/gdict-applet.c:351
84#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:101 ../gdictsrc/gdict-defbox.c:114
85#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:499
86#: ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:1 ../gdictsrc/main.c:87
87msgid "Dictionary"
88msgstr "Речник"
89
90#: ../gdictsrc/gdict-app.c:101
91msgid "Connection error"
92msgstr "Грешка при връзката"
93
94#: ../gdictsrc/gdict-app.c:117
95msgid "Unable to perform requested operation."
96msgstr "Неуспех при изпълнението на изисканата операция."
97
98#: ../gdictsrc/gdict-app.c:118
99msgid ""
100"Either the server you are using is not available \n"
101"or you are not connected to the Internet."
102msgstr ""
103"Или сървъра, който използвате не е наличен \n"
104"или не сте свързани с интернет."
105
106#: ../gdictsrc/gdict-app.c:276
107msgid "Print Word Definition"
108msgstr "Показване на дефиницията на думата"
109
110#: ../gdictsrc/gdict-app.c:391
111msgid "Find"
112msgstr "Търсене"
113
114#: ../gdictsrc/gdict-app.c:401
115msgid "_Search for:"
116msgstr "_Търсене за:"
117
118#: ../gdictsrc/gdict-app.c:500 ../gdictsrc/gdict-applet.c:299
119#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:901
120msgid "Could not display help"
121msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен"
122
123#. Top
124#: ../gdictsrc/gdict-app.c:589
125msgid "_Dictionary"
126msgstr "_Речник"
127
128#. Dictionary menu
129#: ../gdictsrc/gdict-app.c:595
130msgid "_Look Up Word"
131msgstr "_Търсене за дума"
132
133#: ../gdictsrc/gdict-app.c:596
134msgid "Lookup word in dictionary"
135msgstr "Търсене за дума в речник"
136
137#: ../gdictsrc/gdict-app.c:597
138msgid "_Print"
139msgstr "_Печат"
140
141#: ../gdictsrc/gdict-app.c:598
142msgid "Print the current definition"
143msgstr "Показване на текущата дефиниция"
144
145#: ../gdictsrc/gdict-app.c:599
146msgid "_Close"
147msgstr "_Затваряне"
148
149#: ../gdictsrc/gdict-app.c:600
150msgid "Close the application"
151msgstr "Спиране на програмата"
152
153#. Edit menu, see below for cut, paste etc.
154#: ../gdictsrc/gdict-app.c:603 ../logview/logview.c:114
155msgid "_Find..."
156msgstr "_Търсене..."
157
158#: ../gdictsrc/gdict-app.c:604
159msgid "Find a word in the text"
160msgstr "Намиране на дума в текст"
161
162#: ../gdictsrc/gdict-app.c:605
163msgid "Find Ne_xt"
164msgstr "_Следващо търсене"
165
166#: ../gdictsrc/gdict-app.c:606
167msgid "Find next occurrence of the word"
168msgstr "Откриване на следващата поява на дума"
169
170#: ../gdictsrc/gdict-app.c:607
171msgid "P_references"
172msgstr "Н_астройки"
173
174#: ../gdictsrc/gdict-app.c:608
175msgid "Configure the application"
176msgstr "Настройване на програмата"
177
178#. View menu
179#: ../gdictsrc/gdict-app.c:611 ../logview/logview.c:117
180msgid "Bigger text size"
181msgstr "По-голям размер на текста"
182
183#: ../gdictsrc/gdict-app.c:613 ../logview/logview.c:119
184msgid "Smaller text size"
185msgstr "По-малък размер на текста"
186
187#. Help menu
188#: ../gdictsrc/gdict-app.c:617 ../logview/logview.c:127
189msgid "_Contents"
190msgstr "_Ръководство"
191
192#: ../gdictsrc/gdict-app.c:618
193msgid "View help for this application"
194msgstr "Преглед на помощта за тази програма"
195
196#: ../gdictsrc/gdict-app.c:620
197msgid "About this application"
198msgstr "Относно тази програма"
199
200#: ../gdictsrc/gdict-app.c:625
201msgid "Cu_t"
202msgstr "О_трязване"
203
204#: ../gdictsrc/gdict-app.c:626
205msgid "Cut the selection"
206msgstr "Отрязва избраното"
207
208#: ../gdictsrc/gdict-app.c:627
209msgid "_Copy"
210msgstr "_Копиране"
211
212#: ../gdictsrc/gdict-app.c:628 ../logview/logview.c:110
213msgid "Copy the selection"
214msgstr "Копиране на избраното"
215
216#: ../gdictsrc/gdict-app.c:629
217msgid "_Paste"
218msgstr "_Поставяне"
219
220#: ../gdictsrc/gdict-app.c:630
221msgid "Paste clipboard"
222msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен"
223
224#: ../gdictsrc/gdict-app.c:631
225msgid "Select _All"
226msgstr "Избор на _всички"
227
228#: ../gdictsrc/gdict-app.c:632
229msgid "Select everything"
230msgstr "Избиране на всичко"
231
232#: ../gdictsrc/gdict-app.c:637
233msgid "_Spellings"
234msgstr "Проверка на правопи_са"
235
236#: ../gdictsrc/gdict-app.c:638
237msgid "View alternate spellings"
238msgstr "Преглед на алтернативните изписвания"
239
240#: ../gdictsrc/gdict-app.c:748
241msgid "_Look Up"
242msgstr "_Търсене"
243
244#: ../gdictsrc/gdict-app.c:757
245msgid "In Dictionary"
246msgstr "В речник"
247
248#: ../gdictsrc/gdict-app.c:758
249msgid "On a Web Site"
250msgstr "На Интернет страница"
251
252#: ../gdictsrc/gdict-app.c:774
253msgid "Word"
254msgstr "Дума"
255
256#: ../gdictsrc/gdict-app.c:775
257msgid "Word Entry"
258msgstr "Запис на дума"
259
260#: ../gdictsrc/gdict-app.c:776
261msgid "Enter a Word or select one from the list below"
262msgstr "Въведете дума или изберете една от списъка по-долу"
263
264#: ../gdictsrc/gdict-app.c:779
265msgid "Look Up for a Word"
266msgstr "Търсене за дума"
267
268#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:155
269msgid "Dictionary word entry"
270msgstr "Дума в речника"
271
272#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:103
273msgid "Looking up word..."
274msgstr "Търсене за дума..."
275
276#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:132 ../gdictsrc/gdict-entry.c:114
277#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:255
278msgid "No matches found"
279msgstr "Не са намерени съвпадения"
280
281#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:143
282msgid "String not found"
283msgstr "Низът не е намерен"
284
285#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:618
286msgid "Definition preview"
287msgstr "Преглед на дефиницията"
288
289#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:947 ../gdictsrc/gdict-entry.c:132
290#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:295
291msgid "Error invoking query"
292msgstr "Грешка при изпълнение на заявката"
293
294#: ../gdictsrc/gdict-entry.c:102
295msgid "Looking up entry..."
296msgstr "Търсене за дума..."
297
298#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:267
299msgid "De_fault Server"
300msgstr "Подра_збиращ се сървър"
301
302#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:278
303msgid "_Server:"
304msgstr "_Сървър:"
305
306#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:286
307msgid "Reset server to default"
308msgstr "Задаване на сървъра с подразбиращите се настройки"
309
310#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:288
311msgid "_Port:"
312msgstr "_Порт:"
313
314#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:298
315msgid "Def_ault Port"
316msgstr "Порт по подраз_биране"
317
318#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:313
319msgid "Reset port to default"
320msgstr "Установяване на подразбираща се стойност за порт"
321
322#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:314
323msgid "Server"
324msgstr "Сървър"
325
326#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:316
327msgid "Server Entry"
328msgstr "Елемент сървър"
329
330#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:316
331msgid "Enter the Server Name"
332msgstr "Въвеждане име на сървър"
333
334#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
335msgid "Port"
336msgstr "Порт"
337
338#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:319
339msgid "Port Entry"
340msgstr "Елемент порт"
341
342#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:319
343msgid "Enter the Port Number"
344msgstr "Въвеждане номер на порт"
345
346#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:322
347msgid "_Database:"
348msgstr "Баз_за от данни:"
349
350#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:332
351msgid "Strat_egy:"
352msgstr "С_тратегия:"
353
354#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:342
355msgid "F_ont:"
356msgstr "Ш_рифт:"
357
358#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:372
359msgid "Web Site"
360msgstr "Интернет страница"
361
362#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:372
363msgid "Search Address"
364msgstr "Адрес за търсенето"
365
366#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:491
367msgid "Dictionary Preferences"
368msgstr "Настройки на речника"
369
370#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:503
371msgid "Web Sites"
372msgstr "Интернет страници"
373
374#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:690
375msgid "Search all databases"
376msgstr "Търсене във всички бази от данни"
377
378#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
379msgid "Database"
380msgstr "База от данни"
381
382#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
383msgid "Database Name"
384msgstr "Име на базата от данни"
385
386#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:872
387msgid "Default Strategy"
388msgstr "Подразбираща се стратегия"
389
390#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:115
391msgid "Spellings"
392msgstr "Правопис"
393
394#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:236
395msgid "Spell-checking..."
396msgstr "Проверка на правописа..."
397
398#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
399msgid "Dictionary server"
400msgstr "Речник"
401
402#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
403msgid "Port used to connect to server"
404msgstr "Порт за свързване към сървър"
405
406#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
407msgid ""
408"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
409"dictionary server supports this option. The default is TRUE"
410msgstr ""
411"Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
412"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
413
414#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
415msgid "The database to use in the dictionary server."
416msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
417
418#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
419msgid ""
420"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
421"http://www.dict.org for details on other servers"
422msgstr ""
423"Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
424"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
425"сървъри"
426
427#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:6
428msgid ""
429"The name of the individual database to use in the dictionary server. ! "
430"specifies that gnome-dictionary should search all databases in a given server"
431msgstr ""
432"Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
433"речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
434"от данни в дадения сървър"
435
436#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:7
437msgid "The port number to connect to. The default port is 2628."
438msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
439
440#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:8
441msgid "The search strategy to use"
442msgstr "Стратегия за търсене"
443
444#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:9
445msgid ""
446"The search strategy to use. This is dependant on the search strategy that "
447"the dictionary server supports. The default strategy is 'lev' - Match words "
448"within Levenshtein distance one"
449msgstr ""
450"Начинът на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
451"търсене, които се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
452"„lev“ - Съвпадения на думи до разлика, определена от закона на Левинщайн."
453
454#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:10
455msgid "Use smart lookup"
456msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
457
458#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
459msgid "Floppy Formatter"
460msgstr "Форматиране на дискети"
461
462#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
463msgid "Format Floppy Disks"
464msgstr "Форматиране на дискети"
465
466#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
467msgid ""
468"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
469"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
470msgstr ""
471"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
472"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
473"блокове)."
474
475#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
476msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
477msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
478
479#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
480msgid "Default filesystem type"
481msgstr "Файлова система по подразбиране"
482
483#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
484msgid "Default formatting mode"
485msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
486
487#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
488msgid ""
489"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
490"mtools as the preferred FAT formatting backend."
491msgstr ""
492"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
493"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
494"форматирането."
495
496#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
497msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
498msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
499
500#: ../gfloppy/src/badblocks.c:85
501msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
502msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
503
504#: ../gfloppy/src/badblocks.c:94
505#, c-format
506msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
507msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
508
509#. while (!i)
510#. ;
511#: ../gfloppy/src/badblocks.c:252
512msgid "Checking for bad blocks..."
513msgstr "Проверка за лоши блокове..."
514
515#: ../gfloppy/src/badblocks.c:264
516#, c-format
517msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
518msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
519
520#: ../gfloppy/src/badblocks.c:284 ../gfloppy/src/gfloppy.c:530
521msgid "Checking for bad blocks... Done"
522msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
523
524#: ../gfloppy/src/fdformat.c:43
525msgid "Formatting the disk..."
526msgstr "Форматиране на диск..."
527
528#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
529msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
530msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
531
532#: ../gfloppy/src/fdformat.c:54 ../gfloppy/src/fdformat.c:67
533#, c-format
534msgid "Error formatting track #%d"
535msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
536
537#: ../gfloppy/src/fdformat.c:76
538msgid "Error during completion of formatting"
539msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
540
541#. XXXX - need to tell parent we're finished
542#: ../gfloppy/src/fdformat.c:80
543msgid "Formatting the disk... Done"
544msgstr "Форматиране на диск... готово"
545
546#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
547#: ../gfloppy/src/fdformat.c:96
548msgid "Verifying the format..."
549msgstr "Проверка на формата..."
550
551#: ../gfloppy/src/fdformat.c:101 ../gfloppy/src/fdformat.c:186
552msgid ""
553"Unable to write to the floppy.\n"
554"\n"
555"Please confirm that it is not write-protected."
556msgstr ""
557"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
558"\n"
559"Проверете дали не е защитена от запис."
560
561#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
562#, c-format
563msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
564msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
565
566#: ../gfloppy/src/fdformat.c:108 ../gfloppy/src/fdformat.c:193
567msgid ""
568"Unable to access the floppy disk.\n"
569"\n"
570"Please confirm that it is in the drive\n"
571"with the drive door shut."
572msgstr ""
573"Нямате достъп до дискетата.\n"
574"\n"
575"Убедете се, че тя е в устройството\n"
576"и вратата му е затворена."
577
578#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111
579#, c-format
580msgid ""
581"Generic error accessing floppy device %s.\n"
582"\n"
583"Error code %s:%d"
584msgstr ""
585"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
586"\n"
587"Код на грешка %s:%d"
588
589#: ../gfloppy/src/fdformat.c:134
590#, c-format
591msgid ""
592"Read Error:\n"
593"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
594msgstr ""
595"Грешка при четенето:\n"
596"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
597
598#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
599#, c-format
600msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
601msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
602
603#: ../gfloppy/src/fdformat.c:148
604#, c-format
605msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
606msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
607
608#: ../gfloppy/src/fdformat.c:157
609#, c-format
610msgid "Error closing device %s"
611msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
612
613#: ../gfloppy/src/fdformat.c:164
614msgid "Verifying the format... Done"
615msgstr "Проверка на форматирането... готово"
616
617#: ../gfloppy/src/fdformat.c:176
618#, c-format
619msgid "Unable to write to device %s"
620msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
621
622#: ../gfloppy/src/fdformat.c:196
623#, c-format
624msgid ""
625"Generic error accessing floppy device %s.\n"
626"\n"
627"Error code %s"
628msgstr ""
629"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
630"\n"
631"Код на грешка %s"
632
633#: ../gfloppy/src/fdformat.c:208
634msgid "Could not determine current floppy geometry."
635msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
636
637#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:218
638msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
639msgstr ""
640"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
641
642#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:238
643msgid "Error while filling the bad blocks list file."
644msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
645
646#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:301
647#, c-format
648msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
649msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
650
651#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:327
652msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
653msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
654
655#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:341
656#, c-format
657msgid ""
658"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
659"\n"
660"%s (%d)"
661msgstr ""
662"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
663"грешки:\n"
664"\n"
665"%s (%d)"
666
667#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:358
668msgid "Abnormal child process termination."
669msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
670
671#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:383
672#, c-format
673msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
674msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
675
676#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:395
677#, c-format
678msgid ""
679"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
680"%s."
681msgstr ""
682"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
683"грешки:\n"
684"%s"
685
686#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:438
687msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
688msgstr "Необикновенно прекратяване на процес от mbadblocks."
689
690#. make the filesystem
691#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:464 ../gfloppy/src/gfloppy.c:504
692msgid "Making filesystem on disk..."
693msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
694
695#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:472
696msgid "Unable to create filesystem correctly."
697msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
698
699#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:477 ../gfloppy/src/gfloppy.c:516
700msgid "Making filesystem on disk... Done"
701msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
702
703#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:521
704msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
705msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
706
707#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:526
708msgid "Error while checking the bad blocks."
709msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
710
711#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
712#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
713msgid "    "
714msgstr "    "
715
716#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
717#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
718msgid "*"
719msgstr "*"
720
721#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
722msgid ""
723"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
724"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
725"formatting.</i></small>"
726msgstr ""
727"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
728"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
729"система DOS (fat).</i></small>"
730
731#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
732msgid "DOS (FAT)"
733msgstr "DOS (FAT)"
734
735#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
736msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
737msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
738
739#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
740msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
741msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
742
743#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
744msgid "File system _type:"
745msgstr "Т_ип на файлова система:"
746
747#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
748msgid "Filesystem Settings"
749msgstr "Настройки на файловата система"
750
751#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
752msgid "Floppy _density:"
753msgstr "Пл_ътност на флопи:"
754
755#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
756msgid "Floppy de_vice:"
757msgstr "Флопи _устройство:"
758
759#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
760msgid "Formatting Mode"
761msgstr "Режим на форматиране"
762
763#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
764msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
765msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
766
767#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
768msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
769msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
770
771#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
772msgid "Linux Native (ext2)"
773msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
774
775#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
776msgid "Physical Settings"
777msgstr "Физически настройки"
778
779#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
780msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
781msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
782
783#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
784msgid "Volume _name:"
785msgstr "Име на _дяла:"
786
787#. This is the "format" verb (not the noun).
788#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
789msgid "_Format"
790msgstr "_Форматиране"
791
792#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
793msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
794msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
795
796#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
797msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
798msgstr ""
799"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
800
801#: ../gfloppy/src/main.c:259
802msgid "Cannot Format"
803msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
804
805#: ../gfloppy/src/main.c:260
806msgid ""
807"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
808"can't format a floppy without one of them."
809msgstr ""
810"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
811"форматирате флопи диск без нито една от тях."
812
813#: ../gfloppy/src/main.c:280
814#, c-format
815msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
816msgstr ""
817"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
818
819#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:346
820#, c-format
821msgid ""
822"The device %s is disconnected.\n"
823"Please attach device to continue."
824msgstr ""
825"Устройството %s е разкачено.\n"
826"Моля, закачете устройството за да продължите."
827
828#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:349
829#, c-format
830msgid ""
831"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
832"be possible.\n"
833"Contact your system administrator about getting write permissions."
834msgstr ""
835"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
836"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
837
838#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:357
839msgid "Cannot initialize device"
840msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
841
842#: ../gfloppy/src/main.c:343
843msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
844msgstr ""
845"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
846
847#: ../gfloppy/src/main.c:346 ../gfloppy/src/main.c:349
848msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
849msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
850
851#: ../gfloppy/src/main.c:510
852msgid "Could not display help for the floppy formatter."
853msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
854
855#: ../gfloppy/src/main.c:529
856msgid "Incorrect volume name"
857msgstr "Некоректно име на носителя"
858
859#: ../gfloppy/src/main.c:530
860msgid "The volume name can't contain any blank space."
861msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
862
863#: ../gfloppy/src/main.c:579
864msgid "The device to format"
865msgstr "Устройството за форматиране"
866
867#: ../gfloppy/src/main.c:580
868msgid "DEVICE"
869msgstr "УСТРОЙСТВО"
870
871#: ../gfloppy/src/progress.c:126
872#, c-format
873msgid ""
874"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
875"found and marked."
876msgid_plural ""
877"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
878"been found and marked."
879msgstr[0] ""
880"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
881"общо %d)."
882msgstr[1] ""
883"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
884"(от общо %d)."
885
886#: ../gfloppy/src/progress.c:129
887msgid "Floppy formatted successfully."
888msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
889
890#: ../gfloppy/src/progress.c:135
891msgid "Floppy formatting cancelled."
892msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
893
894#: ../gfloppy/src/progress.c:178
895msgid "Format Progress"
896msgstr "Развитие на форматирането"
897
898#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
899msgid " (invalid Unicode)"
900msgstr " (невалиден уникод)"
901
902#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
903#, c-format
904msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
905msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
906
907#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
908#, c-format
909msgid "(%d:%02d Remaining)"
910msgstr "(Остават %d:%02d)"
911
912#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
913#, c-format
914msgid "%ld of %ld"
915msgstr "%ld от %ld"
916
917#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
918msgid "Error loading help"
919msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
920
921#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
922msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
923msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
924
925#. translators: this is the name of the file that gets made up
926#. * with the screenshot if a specific window is taken
927#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
928#, c-format
929msgid "Screenshot-%s.png"
930msgstr "Снимка-%s.png"
931
932#. translators: this is the name of the file that gets made up
933#. * with the screenshot if the entire screen is taken
934#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
935msgid "Screenshot.png"
936msgstr "Снимка.png"
937
938#. translators: this is the name of the file that gets
939#. * made up with the screenshot if a specific window is
940#. * taken
941#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:153
942#, c-format
943msgid "Screenshot-%s-%d.png"
944msgstr "Снимка-%s-%d.png"
945
946#. translators: this is the name of the file that gets
947#. * made up with the screenshot if the entire screen is
948#. * taken
949#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:161
950#, c-format
951msgid "Screenshot-%d.png"
952msgstr "Снимка-%d.png"
953
954#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:338
955msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
956msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
957
958#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
959msgid "Grab a window instead of the entire screen"
960msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
961
962#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
963msgid "Include the window border with the screenshot"
964msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
965
966#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
967msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
968msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
969
970#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
971msgid "Effect to add to the window border"
972msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
973
974#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
975msgid "<b>Options</b>"
976msgstr "<b>Опции</b>"
977
978#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
979msgid "<b>Preview</b>"
980msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
981
982#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
983#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
984msgid "Save Screenshot"
985msgstr "Запазване на снимка на екрана"
986
987#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
988msgid "Save in _folder:"
989msgstr "Запазване в _папка:"
990
991#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
992msgid "_Name:"
993msgstr "_Име:"
994
995#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
996msgid "Border Effect"
997msgstr "Ефект на рамката"
998
999#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
1000msgid "Directory that the screenshooter last used to save in"
1001msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките"
1002
1003#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
1004msgid ""
1005"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
1006"\"none\", and \"black-line\"."
1007msgstr ""
1008"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
1009"„none“, и „black-line“."
1010
1011#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1012msgid "Include Border"
1013msgstr "Включване на рамка"
1014
1015#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1016msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1017msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1018
1019#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1020msgid "Web directory"
1021msgstr "Уеб директория"
1022
1023#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:194
1024msgid ""
1025"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1026"Please check your installation of gnome-panel"
1027msgstr ""
1028"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки.\n"
1029"Проверете инсталацията на gnome-panel"
1030
1031#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:213
1032msgid "Select a directory"
1033msgstr "Избор на папка"
1034
1035#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:40
1036#, c-format
1037msgid ""
1038"Unable to clear the temporary directory:\n"
1039"%s"
1040msgstr ""
1041"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1042"%s"
1043
1044#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:78
1045msgid ""
1046"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1047"screenshot to disk."
1048msgstr ""
1049"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1050"бъде записана на диска."
1051
1052#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:188
1053msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1054msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1055
1056#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:611
1057msgid "Untitled Window"
1058msgstr "Прозорец без име"
1059
1060#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1061msgid "Preparing to copy"
1062msgstr "Подготване за копиране"
1063
1064#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1065msgid "File already exists"
1066msgstr "Файлът вече е съществува"
1067
1068#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1069#, c-format
1070msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1071msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
1072
1073#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1074#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1364
1075msgid "_Replace"
1076msgstr "_Замяна"
1077
1078#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1079#, c-format
1080msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1081msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1082
1083#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1084msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1085msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
1086
1087#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1088msgid "Search for Files..."
1089msgstr "Търсене за файлове..."
1090
1091#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1092msgid "Disable Quick Search"
1093msgstr "Спиране на бързо търсене"
1094
1095#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1096msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1097msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1098
1099#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1100msgid "Quick Search Excluded Paths"
1101msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1102
1103#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1104msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1105msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1106
1107#. Translators: The quoted text is the label of an available
1108#. search option that is translated elsewhere.
1109#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
1110msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1111msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1112
1113#. Translators: The quoted text is the label of an available
1114#. search option that is translated elsewhere.
1115#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:10
1116msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1117msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1118
1119#. Translators: The quoted text is the label of an available
1120#. search option that is translated elsewhere.
1121#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:13
1122msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1123msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1124
1125#. Translators: The quoted text is the label of an available
1126#. search option that is translated elsewhere.
1127#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:16
1128msgid "Select the search option \"File is empty\""
1129msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1130
1131#. Translators: The quoted text is the label of an available
1132#. search option that is translated elsewhere.
1133#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:19
1134msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1135msgstr "Избор на опцията за търсене „Следване на символните връзки“"
1136
1137#. Translators: The quoted text is the label of an available
1138#. search option that is translated elsewhere.
1139#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:22
1140msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1141msgstr "Избор на опцията за търсене „Включване на други файлови системи“"
1142
1143#. Translators: The quoted text is the label of an available
1144#. search option that is translated elsewhere.
1145#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:25
1146msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1147msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1148
1149#. Translators: The quoted text is the label of an available
1150#. search option that is translated elsewhere.
1151#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:28
1152msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1153msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпадение на регулярни изрази на името“"
1154
1155#. Translators: The quoted text is the label of an available
1156#. search option that is translated elsewhere.
1157#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:31
1158msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1159msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на група“"
1160
1161#. Translators: The quoted text is the label of an available
1162#. search option that is translated elsewhere.
1163#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:34
1164msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1165msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на потребител“"
1166
1167#. Translators: The quoted text is the label of an available
1168#. search option that is translated elsewhere.
1169#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:37
1170msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1171msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1172
1173#. Translators: The quoted text is the label of an available
1174#. search option that is translated elsewhere.
1175#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:40
1176msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1177msgstr ""
1178"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1179"и папки“"
1180
1181#. Translators: The quoted text is the label of an available
1182#. search option that is translated elsewhere.
1183#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:43
1184msgid "Select the search option \"Size at least\""
1185msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер поне“"
1186
1187#. Translators: The quoted text is the label of an available
1188#. search option that is translated elsewhere.
1189#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:46
1190msgid "Select the search option \"Size at most\""
1191msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер най-много“"
1192
1193#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1194msgid "Show Additional Options"
1195msgstr "Показване на допълнителните опции"
1196
1197#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
1198msgid ""
1199"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1200"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1201"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1202msgstr ""
1203"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1204"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1205"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1206
1207#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:49
1208msgid ""
1209"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1210"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1211"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1212"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1213"is /."
1214msgstr ""
1215"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1216"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1217"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1218"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1219
1220#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1221msgid ""
1222"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1223"when the search tool is started."
1224msgstr ""
1225"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1226"при стартирането на инструмента за търсене."
1227
1228#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1229msgid ""
1230"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1231"selected when the search tool is started."
1232msgstr ""
1233"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1234"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1235
1236#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1237msgid ""
1238"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1239"selected when the search tool is started."
1240msgstr ""
1241"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1242"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1243
1244#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1245msgid ""
1246"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1247"the search tool is started."
1248msgstr ""
1249"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1250"стартирането на инструмента за търсене."
1251
1252#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1253msgid ""
1254"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1255"selected when the search tool is started."
1256msgstr ""
1257"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следване на символните връзки“ е "
1258"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1259
1260#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1261msgid ""
1262"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1263"selected when the search tool is started."
1264msgstr ""
1265"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включване на други файлови "
1266"системи“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1267
1268#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1269msgid ""
1270"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1271"selected when the search tool is started."
1272msgstr ""
1273"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1274"стартирането на инструмента за търсене."
1275
1276#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1277msgid ""
1278"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1279"is selected when the search tool is started."
1280msgstr ""
1281"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1282"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1283
1284#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1285msgid ""
1286"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1287"the search tool is started."
1288msgstr ""
1289"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1290"при стартирането на инструмента за търсене."
1291
1292#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1293msgid ""
1294"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1295"the search tool is started."
1296msgstr ""
1297"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1298"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1299
1300#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1301msgid ""
1302"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1303"selected when the search tool is started."
1304msgstr ""
1305"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1306"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1307
1308#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1309#. options expander that is translated elsewhere.
1310#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
1311msgid ""
1312"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1313"the search tool is started."
1314msgstr ""
1315"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1316"стартирането на инструмента за търсене."
1317
1318#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
1319msgid ""
1320"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1321"is selected when the search tool is started."
1322msgstr ""
1323"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показване на скритите файлове и "
1324"папки“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1325
1326#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1327msgid ""
1328"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1329"the search tool is started."
1330msgstr ""
1331"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размер поне“ е избрана при "
1332"стартирането на инструмента за търсене."
1333
1334#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1335msgid ""
1336"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
1337"the search tool is started."
1338msgstr ""
1339"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
1340"стартирането на инструмента за търсене."
1341
1342#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1343msgid ""
1344"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
1345"after performing a quick search."
1346msgstr ""
1347"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
1348"след първия пас на бързото търсене"
1349
1350#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
1351msgid ""
1352"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
1353"command when performing simple file name searches."
1354msgstr ""
1355"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
1356
1357#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:169
1358msgid "Could not open help document."
1359msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
1360
1361#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:304
1362#, c-format
1363msgid "Are you sure you want to open %d document?"
1364msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
1365msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
1366msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
1367
1368#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:309
1369#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:497
1370#, c-format
1371msgid "This will open %d separate window."
1372msgid_plural "This will open %d separate windows."
1373msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
1374msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
1375
1376#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:349
1377#, c-format
1378msgid "Could not open document \"%s\"."
1379msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
1380
1381#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:378
1382#, c-format
1383msgid "Could not open folder \"%s\"."
1384msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
1385
1386#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:386
1387msgid "The nautilus file manager is not running."
1388msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
1389
1390#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:453
1391#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:767
1392msgid "The document does not exist."
1393msgstr "Документът не съществува."
1394
1395#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:468
1396msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
1397msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
1398
1399#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:492
1400#, c-format
1401msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
1402msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
1403msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
1404msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
1405
1406#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:593
1407#, c-format
1408msgid "Could not move \"%s\" to trash."
1409msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
1410
1411#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:624
1412#, c-format
1413msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
1414msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
1415
1416#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:627
1417#, c-format
1418msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
1419msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
1420
1421#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:666
1422#, c-format
1423msgid "Could not delete \"%s\"."
1424msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
1425
1426#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:786
1427#, c-format
1428msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
1429msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
1430
1431#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:818
1432#, c-format
1433msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
1434msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
1435
1436#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1249
1437msgid "Save Search Results As..."
1438msgstr "Запазване на резултата като..."
1439
1440#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1280
1441msgid "Could not save document."
1442msgstr "Документът не може да бъде запазен."
1443
1444#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1281
1445msgid "You did not select a document name."
1446msgstr "Не сте избрали име на документа."
1447
1448#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1311
1449#, c-format
1450msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
1451msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
1452
1453#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1345
1454#, c-format
1455msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1456msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
1457
1458#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1349
1459msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
1460msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
1461
1462#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1414
1463msgid "The document name you selected is a folder."
1464msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
1465
1466#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1467
1467msgid "You may not have write permissions to the document."
1468msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
1469
1470#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
1471#, c-format
1472msgid ""
1473"GConf error:\n"
1474"  %s"
1475msgstr ""
1476"Грешка в GConf:\n"
1477"  %s"
1478
1479#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
1480#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
1481#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
1482#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
1483#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
1484#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:601
1485msgid "today at %-I:%M %p"
1486msgstr "днес в %-I:%M %p"
1487
1488#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:603
1489msgid "yesterday at %-I:%M %p"
1490msgstr "вчера в %-I:%M %p"
1491
1492#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:605
1493#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:607
1494msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
1495msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
1496
1497#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:786
1498msgid "link (broken)"
1499msgstr "връзка (прекъсната)"
1500
1501#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:790
1502#, c-format
1503msgid "link to %s"
1504msgstr "връзка до %s"
1505
1506#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
1507msgid "Contains the _text"
1508msgstr "Съдържа _текста"
1509
1510#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
1511msgid "_Date modified less than"
1512msgstr "_Дата на промяна е по-малко от (дни)"
1513
1514#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1515msgid "days"
1516msgstr "дни"
1517
1518#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1519msgid "Date modified more than"
1520msgstr "Дата на промяна е повече от (дни)"
1521
1522#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
1523msgid "S_ize at least"
1524msgstr "_Размер поне"
1525
1526#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1527msgid "kilobytes"
1528msgstr "килобайта"
1529
1530#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1531msgid "Si_ze at most"
1532msgstr "Ра_змер най-много"
1533
1534#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
1535msgid "File is empty"
1536msgstr "Файлът е празен"
1537
1538#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
1539msgid "Owned by _user"
1540msgstr "Собственост на _потребител"
1541
1542#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
1543msgid "Owned by _group"
1544msgstr "Собственост на _група"
1545
1546#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
1547msgid "Owner is unrecognized"
1548msgstr "Собственикът не е разпознат"
1549
1550#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
1551msgid "Na_me does not contain"
1552msgstr "И_мето не съдържа"
1553
1554#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
1555msgid "Name matches regular e_xpression"
1556msgstr "Съвпадение на регул_ярни изрази"
1557
1558#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
1559msgid "Show hidden and backup files"
1560msgstr "Показване на скритите файлове и резервните копия"
1561
1562#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
1563msgid "Follow symbolic links"
1564msgstr "Следване на символните връзки"
1565
1566#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
1567msgid "Include other filesystems"
1568msgstr "Добавяне на други файлови системи"
1569
1570#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
1571msgid "_Open"
1572msgstr "_Отваряне"
1573
1574#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
1575msgid "O_pen Folder"
1576msgstr "Отва_ряне на папка"
1577
1578#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
1579msgid "Mo_ve to Trash"
1580msgstr "П_реместване в кошчето"
1581
1582#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
1583msgid "_Save Results As..."
1584msgstr "Запазване на _резултата като..."
1585
1586#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
1587msgid "A locate database has probably not been created."
1588msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
1589
1590#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
1591#, c-format
1592msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
1593msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
1594
1595#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:770 ../gsearchtool/gsearchtool.c:799
1596msgid "No files found"
1597msgstr "Не са намерени файлове"
1598
1599#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:792
1600msgid "(stopped)"
1601msgstr "(спрян)"
1602
1603#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:798
1604msgid "No Files Found"
1605msgstr "Не са намерени файлове"
1606
1607#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:803
1608#, c-format
1609msgid "%d File Found"
1610msgid_plural "%d Files Found"
1611msgstr[0] "%d файл е намерен"
1612msgstr[1] "%d файла са намерени"
1613
1614#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:807 ../gsearchtool/gsearchtool.c:845
1615#, c-format
1616msgid "%d file found"
1617msgid_plural "%d files found"
1618msgstr[0] "%d файл е намерен"
1619msgstr[1] "%d файла са намерени"
1620
1621#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1083
1622#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2897
1623msgid "Search for Files"
1624msgstr "Търсене за файлове"
1625
1626#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:917
1627msgid "Entry changed called for a non entry option!"
1628msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
1629
1630#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169
1631msgid "Searching..."
1632msgstr "Търсене..."
1633
1634#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1192
1635msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
1636msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
1637
1638#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1193
1639msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
1640msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
1641
1642#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1194
1643msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
1644msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
1645
1646#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1195
1647msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
1648msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
1649
1650#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1196
1651msgid "Automatically start a search"
1652msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
1653
1654#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1202
1655#, c-format
1656msgid "Select the \"%s\" search option"
1657msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
1658
1659#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1205
1660#, c-format
1661msgid "Select and set the \"%s\" search option"
1662msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
1663
1664#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1312
1665msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
1666msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
1667
1668#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1612
1669msgid ""
1670"\n"
1671"... Too many errors to display ..."
1672msgstr ""
1673"\n"
1674"... Твърде много грешки за показване ..."
1675
1676#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1626
1677msgid ""
1678"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
1679"search."
1680msgstr ""
1681"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
1682"на това търсене."
1683
1684#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1638 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
1685msgid "Show more _details"
1686msgstr "Показване на повече _подробности"
1687
1688#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
1689msgid ""
1690"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
1691"the quick search feature?"
1692msgstr ""
1693"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
1694"спрете възможността за бързо търсене?"
1695
1696#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1693
1697msgid "Disable _Quick Search"
1698msgstr "Спиране на _бързо търсене"
1699
1700#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1720
1701#, c-format
1702msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
1703msgstr ""
1704"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
1705
1706#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1747
1707msgid "Error parsing the search command."
1708msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
1709
1710#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1780
1711msgid "Error running the search command."
1712msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
1713
1714#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1905
1715#, c-format
1716msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
1717msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
1718
1719#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
1720#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
1721#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
1722#, c-format
1723msgid "\"%s\" in %s"
1724msgstr "„%s“ в %s"
1725
1726#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1912
1727#, c-format
1728msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
1729msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
1730
1731#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
1732#, c-format
1733msgid "Remove \"%s\""
1734msgstr "Премахване на „%s“"
1735
1736#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1972
1737#, c-format
1738msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
1739msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
1740
1741#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2065
1742msgid "A_vailable options:"
1743msgstr "Възмо_жни опции:"
1744
1745#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2094
1746msgid "Available options"
1747msgstr "Налични опции"
1748
1749#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2095
1750msgid "Select a search option from the drop-down list."
1751msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
1752
1753#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2107
1754msgid "Add search option"
1755msgstr "Добавяне на опция за търсене"
1756
1757#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2108
1758msgid "Click to add the selected available search option."
1759msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
1760
1761#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
1762msgid "S_earch results:"
1763msgstr "_Резултати от търсенето:"
1764
1765#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2202
1766msgid "List View"
1767msgstr "Списъчен изглед"
1768
1769#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2262
1770msgid "Name"
1771msgstr "Име"
1772
1773#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
1774msgid "Folder"
1775msgstr "Папка"
1776
1777#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2296
1778msgid "Size"
1779msgstr "Размер"
1780
1781#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2306
1782msgid "Type"
1783msgstr "Тип"
1784
1785#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2316
1786msgid "Date Modified"
1787msgstr "Дата на промяна"
1788
1789#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2686
1790msgid "_Name contains:"
1791msgstr "_Името съдържа:"
1792
1793#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2700 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2701
1794msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
1795msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
1796
1797#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2701
1798msgid "Name contains"
1799msgstr "Името съдържа"
1800
1801#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2707
1802msgid "_Look in folder:"
1803msgstr "_Търсене в папка:"
1804
1805#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2713
1806msgid "Browse"
1807msgstr "Разглеждане"
1808
1809#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2718
1810msgid "Look in folder"
1811msgstr "Търсене в папка"
1812
1813#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2718
1814msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
1815msgstr ""
1816"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
1817
1818#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2729
1819msgid "Select more _options"
1820msgstr "Избор на още _опции"
1821
1822#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2738
1823msgid "Select more options"
1824msgstr "Избор на още опции"
1825
1826#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2738
1827msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
1828msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
1829
1830#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2762
1831msgid "Click to display the help manual."
1832msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
1833
1834#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2770
1835msgid "Click to close \"Search for Files\"."
1836msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
1837
1838#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2796
1839msgid "Click to perform a search."
1840msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
1841
1842#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2797
1843msgid "Click to stop a search."
1844msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
1845
1846#: ../logview/about.c:47 ../logview/logview.c:49
1847msgid "System Log Viewer"
1848msgstr "Преглед на системните дневници"
1849
1850#: ../logview/about.c:50
1851msgid "A system log viewer for GNOME."
1852msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
1853
1854#: ../logview/actions.c:85
1855msgid "Action Database"
1856msgstr "База от данни с действия"
1857
1858#: ../logview/actions.c:96
1859msgid "Actions"
1860msgstr "Действия"
1861
1862#: ../logview/actions.c:168
1863msgid "_Add"
1864msgstr "Доб_авяне"
1865
1866#: ../logview/actions.c:173
1867msgid "Add an action"
1868msgstr "Добавяне на действие"
1869
1870#: ../logview/actions.c:175 ../logview/logview.c:97
1871msgid "_Edit"
1872msgstr "_Редактиране"
1873
1874#: ../logview/actions.c:180
1875msgid "Edit an action"
1876msgstr "Редактиране на действие"
1877
1878#: ../logview/actions.c:182
1879msgid "_Remove"
1880msgstr "_Премахване"
1881
1882#: ../logview/actions.c:187
1883msgid "Remove an action"
1884msgstr "Премахване на действие"
1885
1886#: ../logview/actions.c:274
1887#, c-format
1888msgid "Cannot open action data base <%s>! Open failed."
1889msgstr ""
1890"Базата от данни с действия <%s> не може да бъде отворена! Отварянето е "
1891"неуспешно."
1892
1893#: ../logview/actions.c:309 ../logview/actions.c:322 ../logview/actions.c:333
1894#: ../logview/actions.c:344 ../logview/actions.c:355 ../logview/actions.c:366
1895msgid "Error parsing actions data base"
1896msgstr "Грешка при обработката на базата от данни с действия"
1897
1898#: ../logview/actions.c:400
1899msgid "Can't write to actions database!"
1900msgstr "Записът в базата от данни с действия е невъзможен!"
1901
1902#: ../logview/actions.c:498
1903#, c-format
1904msgid "Error while executing specified action: %s"
1905msgstr "Грешка при изпълнението на определеното действие: %s"
1906
1907#: ../logview/actions.c:521
1908msgid "<empty>"
1909msgstr "<празно>"
1910
1911#: ../logview/actions.c:522
1912msgid "log name regexp"
1913msgstr "регулярен израз за дневник"
1914
1915#: ../logview/actions.c:523
1916msgid "process regexp"
1917msgstr "регулярен израз за процес"
1918
1919#: ../logview/actions.c:524
1920msgid "message regexp"
1921msgstr "регулярен израз за съобщение"
1922
1923#: ../logview/actions.c:525
1924msgid "action to execute when regexps are TRUE"
1925msgstr "действие за изпълнение, когато регулярните изрази са TRUE"
1926
1927#: ../logview/actions.c:526
1928msgid "description"
1929msgstr "описание"
1930
1931#: ../logview/actions.c:662
1932msgid "Edit Action"
1933msgstr "Редактиране на действие"
1934
1935#: ../logview/actions.c:698
1936msgid "_Tag:"
1937msgstr "_Етикет"
1938
1939#: ../logview/actions.c:707
1940msgid "Tag that identifies the log file."
1941msgstr "Етикет, който идентифицира дневника."
1942
1943#: ../logview/actions.c:716
1944msgid "_Log name:"
1945msgstr "Име на _дневника:"
1946
1947#: ../logview/actions.c:725
1948msgid "Regular expression that will match the log name."
1949msgstr "Правилен израз, който съвпада с името на дневника."
1950
1951#: ../logview/actions.c:735
1952msgid "_Process:"
1953msgstr "_Процес:"
1954
1955#: ../logview/actions.c:744
1956msgid "Regular expression that will match process part of message."
1957msgstr "Правилен израз, който съвпада с частта за процеса от съощението."
1958
1959#: ../logview/actions.c:754
1960msgid "_Message:"
1961msgstr "_Съобщение:"
1962
1963#: ../logview/actions.c:763
1964msgid "Regular expression that will match the message."
1965msgstr "Правилен израз, който съвпада със съобщението."
1966
1967#: ../logview/actions.c:773
1968msgid "_Action:"
1969msgstr "_Действие:"
1970
1971#: ../logview/actions.c:782
1972msgid ""
1973"Action that will be executed if all previous regexps. are matched. This is "
1974"executed by a system command: system (action)."
1975msgstr ""
1976"Действие, което ще се извърши, ако всички предходни правилни изрази "
1977"съвпадна. Това се извършва от система команда: system (действие)."
1978
1979#: ../logview/actions.c:792
1980msgid "_Description:"
1981msgstr "_Описание:"
1982
1983#: ../logview/actions.c:801
1984msgid "Description of this entry."
1985msgstr "Описание за този запис."
1986
1987#: ../logview/actions.c:825
1988#, c-format
1989msgid ""
1990"tag: [%s]\n"
1991"log_name: [%s]\n"
1992"process: [%s]\n"
1993"message: [%s]\n"
1994"description: [%s]\n"
1995"action: [%s]\n"
1996msgstr ""
1997"таг: [%s]\n"
1998"Име_на_дневника: [%s]\n"
1999"процес: [%s]\n"
2000"съобщение: [%s]\n"
2001"описание: [%s]\n"
2002"действие: [%s]\n"
2003
2004#: ../logview/desc_db.c:67
2005#, c-format
2006msgid "Cannot open regexp data base <%s>! Open failed."
2007msgstr ""
2008"Базата от данни с регулярни изрази <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
2009"неуспешно."
2010
2011#: ../logview/desc_db.c:177
2012#, c-format
2013msgid "Cannot open description data base <%s>! Open failed."
2014msgstr ""
2015"Базата от данни с описания <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
2016"пропадна."
2017
2018#. ----------------------------------------------------------------------
2019#. NAME:
2020#. DESCRIPTION:
2021#. ----------------------------------------------------------------------
2022#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
2023msgid "System Log"
2024msgstr "Системен дневник"
2025
2026#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
2027msgid "View the system log file"
2028msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
2029
2030#: ../logview/info.c:47
2031msgid "Properties"
2032msgstr "Настройки"
2033
2034#: ../logview/info.c:95
2035#, c-format
2036msgid "%ld byte"
2037msgid_plural "%ld bytes"
2038msgstr[0] "%ld байт"
2039msgstr[1] "%ld байта"
2040
2041#: ../logview/info.c:97
2042#, c-format
2043msgid "<b>Size</b>: %s"
2044msgstr "<b>Размер</b>: %s"
2045
2046#: ../logview/info.c:102
2047#, c-format
2048msgid "<b>Modified</b>: %s"
2049msgstr "<b>Променян на</b>: %s"
2050
2051#: ../logview/info.c:106
2052#, c-format
2053msgid "<b>Start Date</b>: %s"
2054msgstr "<b>Дата на започване</b>: %s"
2055
2056#: ../logview/info.c:110
2057#, c-format
2058msgid "<b>Last Date</b>: %s"
2059msgstr "<b>Последна дата</b>: %s"
2060
2061#: ../logview/info.c:114
2062#, c-format
2063msgid "<b>Number of Lines</b>: %ld"
2064msgstr "<b>Брой редове</b>: %ld"
2065
2066#: ../logview/log_repaint.c:36
2067msgid "January"
2068msgstr "Януари"
2069
2070#: ../logview/log_repaint.c:36
2071msgid "February"
2072msgstr "Февруари"
2073
2074#: ../logview/log_repaint.c:36
2075msgid "March"
2076msgstr "Март"
2077
2078#: ../logview/log_repaint.c:36
2079msgid "April"
2080msgstr "Април"
2081
2082#: ../logview/log_repaint.c:36
2083msgid "May"
2084msgstr "Май"
2085
2086#: ../logview/log_repaint.c:37
2087msgid "June"
2088msgstr "Юни"
2089
2090#: ../logview/log_repaint.c:37
2091msgid "July"
2092msgstr "Юли"
2093
2094#: ../logview/log_repaint.c:37
2095msgid "August"
2096msgstr "Август"
2097
2098#: ../logview/log_repaint.c:37
2099msgid "September"
2100msgstr "Септември"
2101
2102#: ../logview/log_repaint.c:37
2103msgid "October"
2104msgstr "Октомври"
2105
2106#: ../logview/log_repaint.c:38
2107msgid "November"
2108msgstr "Ноември"
2109
2110#: ../logview/log_repaint.c:38
2111msgid "December"
2112msgstr "Декември"
2113
2114#. Translators: Date only format, %x should well do really
2115#: ../logview/log_repaint.c:256
2116#, c-format
2117msgid "%x"
2118msgstr "%x"
2119
2120#: ../logview/log_repaint.c:273
2121#, c-format
2122msgid "Last Modified: %s, %d lines"
2123msgstr "Последна промяна: %s, %d реда"
2124
2125#: ../logview/log_repaint.c:277
2126#, c-format
2127msgid "%d lines"
2128msgstr "%d реда"
2129
2130#: ../logview/log_repaint.c:308
2131msgid "Current"
2132msgstr "Текущ"
2133
2134#. Translators: Make sure this is only Month and Day format, year
2135#. * will be bogus here
2136#: ../logview/log_repaint.c:344
2137msgid "%B %e"
2138msgstr "%B %e"
2139
2140#. Translators: should be only the time, date could be bogus
2141#: ../logview/log_repaint.c:446
2142#, c-format
2143msgid "%X"
2144msgstr "%X"
2145
2146#: ../logview/logrtns.c:51
2147msgid "One file or more could not be opened"
2148msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
2149
2150#: ../logview/logrtns.c:221
2151msgid "Unable to open logfile!\n"
2152msgstr "Дневникът не може да бъде отворен!\n"
2153
2154#: ../logview/logrtns.c:228 ../logview/logrtns.c:248
2155msgid "Not enough memory!\n"
2156msgstr "Няма достатъчно памет!\n"
2157
2158#: ../logview/logrtns.c:303
2159#, c-format
2160msgid ""
2161"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
2162"to change the permissions on the file.\n"
2163msgstr ""
2164"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
2165"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
2166
2167#: ../logview/logrtns.c:308
2168#, c-format
2169msgid "%s is too big."
2170msgstr "%s е твърде голям."
2171
2172#: ../logview/logrtns.c:312
2173#, c-format
2174msgid "%s could not be opened."
2175msgstr "%s не може да бъде отворен."
2176
2177#: ../logview/logrtns.c:351
2178#, c-format
2179msgid "%s not a log file."
2180msgstr "%s не е дневник."
2181
2182#: ../logview/logrtns.c:556 ../logview/logrtns.c:580
2183msgid "ReadLogStats: out of memory"
2184msgstr "ReadLogStats: недостатъчно памет"
2185
2186#: ../logview/logview-findbar.c:275
2187msgid "Fin_d:"
2188msgstr "_Търсене:"
2189
2190#: ../logview/logview-findbar.c:280
2191msgid "_Previous"
2192msgstr "_Предишно"
2193
2194#: ../logview/logview-findbar.c:282
2195msgid "_Next"
2196msgstr "_Следващо"
2197
2198#: ../logview/logview.c:96
2199msgid "_Log"
2200msgstr "_Дневник"
2201
2202#: ../logview/logview.c:98
2203msgid "_View"
2204msgstr "_Изглед"
2205
2206#: ../logview/logview.c:101
2207msgid "_Open..."
2208msgstr "_Отваряне..."
2209
2210#: ../logview/logview.c:101
2211msgid "Open a log from file"
2212msgstr "Отваряне на дневник"
2213
2214#: ../logview/logview.c:103
2215msgid "_Properties"
2216msgstr "Н_астройки"
2217
2218#: ../logview/logview.c:103
2219msgid "Show Log Properties"
2220msgstr "Показване на настройките на дневника"
2221
2222#: ../logview/logview.c:105
2223msgid "Close"
2224msgstr "Затваране"
2225
2226#: ../logview/logview.c:105
2227msgid "Close this log"
2228msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
2229
2230#: ../logview/logview.c:107
2231msgid "_Quit"
2232msgstr "_Спиране на програмата"
2233
2234#: ../logview/logview.c:107
2235msgid "Quit the log viewer"
2236msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
2237
2238#: ../logview/logview.c:110
2239msgid "Copy"
2240msgstr "Копиране"
2241
2242#: ../logview/logview.c:112
2243msgid "Select All"
2244msgstr "Избор на всичко"
2245
2246#: ../logview/logview.c:112
2247msgid "Select the entire log"
2248msgstr "Избор на целия дневник"
2249
2250#: ../logview/logview.c:114
2251msgid "Find pattern in logs"
2252msgstr "Намиране на шаблони в дневници"
2253
2254#: ../logview/logview.c:121
2255msgid "Normal text size"
2256msgstr "Нормален размер на текста"
2257
2258#: ../logview/logview.c:124
2259msgid "Collapse _All"
2260msgstr "_Повече информация за всичко"
2261
2262#: ../logview/logview.c:124
2263msgid "Collapse all the rows"
2264msgstr "Разрушава всички редове"
2265
2266#: ../logview/logview.c:127
2267msgid "Open the help contents for the log viewer"
2268msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
2269
2270#: ../logview/logview.c:129
2271msgid "Show the about dialog for the log viewer"
2272msgstr ""
2273"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
2274"дневници"
2275
2276#: ../logview/logview.c:135
2277msgid "Sidebar"
2278msgstr "Странична лента"
2279
2280#: ../logview/logview.c:135
2281msgid "Show the sidebar"
2282msgstr "Показване на страничната лента"
2283
2284#: ../logview/logview.c:137
2285msgid "_Monitor"
2286msgstr "_Наблюдение"
2287
2288#: ../logview/logview.c:137
2289msgid "Monitor Current Log"
2290msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2291
2292#: ../logview/logview.c:139
2293msgid "Ca_lendar"
2294msgstr "Ка_лендар"
2295
2296#: ../logview/logview.c:139
2297msgid "Show Calendar Log"
2298msgstr "Показване на дневника на календара"
2299
2300#: ../logview/logview.c:668
2301msgid "Date"
2302msgstr "Дата"
2303
2304#: ../logview/logview.c:668
2305msgid "Host Name"
2306msgstr "Име на хоста"
2307
2308#: ../logview/logview.c:669
2309msgid "Process"
2310msgstr "Процес"
2311
2312#: ../logview/logview.c:669
2313msgid "Message"
2314msgstr "Съобщение"
2315
2316#: ../logview/logview.c:745
2317msgid "Version : "
2318msgstr "Версия: "
2319
2320#: ../logview/logview.c:857
2321msgid "Open new logfile"
2322msgstr "Отваряне на нов дневник"
2323
2324#: ../logview/logview.c:1214
2325msgid "There was an error displaying help."
2326msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2327
2328#: ../logview/logview.c:1232
2329#, c-format
2330msgid "%s (monitored) - %s"
2331msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2332
2333#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2334msgid "Log file to open up on startup"
2335msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2336
2337#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2338msgid ""
2339"Specifies the log file to open up at startup. The default is either /var/adm/"
2340"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2341msgstr ""
2342"Специален дневник, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2343"са /var/adm/messages или /var/log/messages, в зависимост от операционната "
2344"система."
2345
2346#: ../logview/zoom.c:71
2347msgid "Entry Detail"
2348msgstr "Подробно за елемент"
2349
2350#. Translators: do not include year, it would be bogus
2351#: ../logview/zoom.c:135
2352msgid "%B %e %X"
2353msgstr "%B %e %X"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.