source: desktop/gnome-utils.HEAD.bg.po @ 181

Last change on this file since 181 was 181, checked in by yavorescu, 17 years ago

(gnome-utils/desktop) NMU, много оправени грешки, но трябва по-внимателен оглед на този файл (затваря: #200)

File size: 82.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-utils.
2# Copyright (C) 2002, 2004 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-utils\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2005-08-30 18:21+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2005-09-05 20:57+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:1
23#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:149
24msgid "Dictionary Lookup"
25msgstr "Търсене в речник"
26
27#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.server.in.in.h:2
28#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:27 ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:2
29msgid "Lookup words in an online dictionary"
30msgstr "Търсене на думи в Интернет речник"
31
32#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:1 ../gdictsrc/gdict-app.c:619
33#: ../logview/logview.c:129
34msgid "_About"
35msgstr "_Относно"
36
37#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:2 ../logview/logview.c:99
38msgid "_Help"
39msgstr "_Помощ"
40
41#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:3
42msgid "_Look Up Selected Text"
43msgstr "Търс_ене в избрания текст"
44
45#: ../gdictsrc/GNOME_GDictApplet.xml.h:4
46msgid "_Preferences"
47msgstr "_Настройки"
48
49#: ../gdictsrc/dict.c:676 ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:700
50#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:747
51msgid "Cannot connect to server"
52msgstr "Връзката със сървъра е неуспешна"
53
54#: ../gdictsrc/dict.c:689
55msgid "Server Error"
56msgstr "Грешка на сървъра"
57
58#: ../gdictsrc/dict.c:690
59msgid ""
60"A serious error occurred. Please check that your server and port are "
61"correct. For reference the default server is dict.org and the port 2628"
62msgstr ""
63"Появи се сериозна грешка. Проверете дали сървъра и портовете са коректни. За "
64"справка: сървър по подразбиране - dict.org - порт 2628"
65
66#. Translator credits
67#: ../gdictsrc/gdict-about.c:40 ../logview/about.c:43
68msgid "translator-credits"
69msgstr ""
70"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
71"Борислав Александров\n"
72"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
73"\n"
74"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
75"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
76"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
77
78#: ../gdictsrc/gdict-about.c:42
79msgid "A client for the MIT dictionary server."
80msgstr "Клиент за речниковия сървър на MIT."
81
82#: ../gdictsrc/gdict-about.c:45 ../gdictsrc/gdict-applet.c:351
83#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:101 ../gdictsrc/gdict-defbox.c:114
84#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:499
85#: ../gdictsrc/gnome-dictionary.desktop.in.h:1 ../gdictsrc/main.c:87
86msgid "Dictionary"
87msgstr "Речник"
88
89#: ../gdictsrc/gdict-app.c:101
90msgid "Connection error"
91msgstr "Грешка при връзката"
92
93#: ../gdictsrc/gdict-app.c:117
94msgid "Unable to perform requested operation."
95msgstr "Неуспех при изпълнението на изисканата операция."
96
97#: ../gdictsrc/gdict-app.c:118
98msgid ""
99"Either the server you are using is not available \n"
100"or you are not connected to the Internet."
101msgstr ""
102"Или сървъра, който използвате не е наличен \n"
103"или не сте свързани с интернет."
104
105#: ../gdictsrc/gdict-app.c:276
106msgid "Print Word Definition"
107msgstr "Показване на дефиницията на думата"
108
109#: ../gdictsrc/gdict-app.c:391
110msgid "Find"
111msgstr "Търсене"
112
113#: ../gdictsrc/gdict-app.c:401
114msgid "_Search for:"
115msgstr "_Търсене за:"
116
117#: ../gdictsrc/gdict-app.c:500 ../gdictsrc/gdict-applet.c:299
118#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:901
119msgid "Could not display help"
120msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен"
121
122#. Top
123#: ../gdictsrc/gdict-app.c:589
124msgid "_Dictionary"
125msgstr "_Речник"
126
127#. Dictionary menu
128#: ../gdictsrc/gdict-app.c:595
129msgid "_Look Up Word"
130msgstr "_Търсене за дума"
131
132#: ../gdictsrc/gdict-app.c:596
133msgid "Lookup word in dictionary"
134msgstr "Търсене за дума в речник"
135
136#: ../gdictsrc/gdict-app.c:597
137msgid "_Print"
138msgstr "_Печат"
139
140#: ../gdictsrc/gdict-app.c:598
141msgid "Print the current definition"
142msgstr "Показване на текущата дефиниция"
143
144#: ../gdictsrc/gdict-app.c:599
145msgid "_Close"
146msgstr "_Затваряне"
147
148#: ../gdictsrc/gdict-app.c:600
149msgid "Close the application"
150msgstr "Спиране на програмата"
151
152#. Edit menu, see below for cut, paste etc.
153#: ../gdictsrc/gdict-app.c:603 ../logview/logview.c:114
154msgid "_Find..."
155msgstr "_Търсене..."
156
157#: ../gdictsrc/gdict-app.c:604
158msgid "Find a word in the text"
159msgstr "Намиране на дума в текст"
160
161#: ../gdictsrc/gdict-app.c:605
162msgid "Find Ne_xt"
163msgstr "_Следващо търсене"
164
165#: ../gdictsrc/gdict-app.c:606
166msgid "Find next occurrence of the word"
167msgstr "Откриване на следващата поява на дума"
168
169#: ../gdictsrc/gdict-app.c:607
170msgid "P_references"
171msgstr "Н_астройки"
172
173#: ../gdictsrc/gdict-app.c:608
174msgid "Configure the application"
175msgstr "Настройване на програмата"
176
177#. View menu
178#: ../gdictsrc/gdict-app.c:611 ../logview/logview.c:117
179msgid "Bigger text size"
180msgstr "По-голям размер на текста"
181
182#: ../gdictsrc/gdict-app.c:613 ../logview/logview.c:119
183msgid "Smaller text size"
184msgstr "По-малък размер на текста"
185
186#. Help menu
187#: ../gdictsrc/gdict-app.c:617 ../logview/logview.c:127
188msgid "_Contents"
189msgstr "_Ръководство"
190
191#: ../gdictsrc/gdict-app.c:618
192msgid "View help for this application"
193msgstr "Преглед на помощта за тази програма"
194
195#: ../gdictsrc/gdict-app.c:620
196msgid "About this application"
197msgstr "Относно тази програма"
198
199#: ../gdictsrc/gdict-app.c:625
200msgid "Cu_t"
201msgstr "О_трязване"
202
203#: ../gdictsrc/gdict-app.c:626
204msgid "Cut the selection"
205msgstr "Отрязва избраното"
206
207#: ../gdictsrc/gdict-app.c:627
208msgid "_Copy"
209msgstr "_Копиране"
210
211#: ../gdictsrc/gdict-app.c:628 ../logview/logview.c:110
212msgid "Copy the selection"
213msgstr "Копиране на избраното"
214
215#: ../gdictsrc/gdict-app.c:629
216msgid "_Paste"
217msgstr "_Поставяне"
218
219#: ../gdictsrc/gdict-app.c:630
220msgid "Paste clipboard"
221msgstr "Поставяне съдържанието на буфера за обмен"
222
223#: ../gdictsrc/gdict-app.c:631
224msgid "Select _All"
225msgstr "Избор на _всички"
226
227#: ../gdictsrc/gdict-app.c:632
228msgid "Select everything"
229msgstr "Избиране на всичко"
230
231#: ../gdictsrc/gdict-app.c:637
232msgid "_Spellings"
233msgstr "Проверка на правопи_са"
234
235#: ../gdictsrc/gdict-app.c:638
236msgid "View alternate spellings"
237msgstr "Преглед на алтернативните изписвания"
238
239#: ../gdictsrc/gdict-app.c:748
240msgid "_Look Up"
241msgstr "_Търсене"
242
243#: ../gdictsrc/gdict-app.c:757
244msgid "In Dictionary"
245msgstr "В речник"
246
247#: ../gdictsrc/gdict-app.c:758
248msgid "On a Web Site"
249msgstr "На Интернет страница"
250
251#: ../gdictsrc/gdict-app.c:774
252msgid "Word"
253msgstr "Дума"
254
255#: ../gdictsrc/gdict-app.c:775
256msgid "Word Entry"
257msgstr "Запис на дума"
258
259#: ../gdictsrc/gdict-app.c:776
260msgid "Enter a Word or select one from the list below"
261msgstr "Въведете дума или изберете една от списъка по-долу"
262
263#: ../gdictsrc/gdict-app.c:779
264msgid "Look Up for a Word"
265msgstr "Търсене за дума"
266
267#: ../gdictsrc/gdict-applet.c:155
268msgid "Dictionary word entry"
269msgstr "Дума в речника"
270
271#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:103
272msgid "Looking up word..."
273msgstr "Търсене за дума..."
274
275#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:132 ../gdictsrc/gdict-entry.c:114
276#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:255
277msgid "No matches found"
278msgstr "Не са намерени съвпадения"
279
280#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:143
281msgid "String not found"
282msgstr "Низът не е намерен"
283
284#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:618
285msgid "Definition preview"
286msgstr "Преглед на дефиницията"
287
288#: ../gdictsrc/gdict-defbox.c:947 ../gdictsrc/gdict-entry.c:132
289#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:295
290msgid "Error invoking query"
291msgstr "Грешка при изпълнение на заявката"
292
293#: ../gdictsrc/gdict-entry.c:102
294msgid "Looking up entry..."
295msgstr "Търсене за дума..."
296
297#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:267
298msgid "De_fault Server"
299msgstr "Подра_збиращ се сървър"
300
301#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:278
302msgid "_Server:"
303msgstr "_Сървър:"
304
305#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:286
306msgid "Reset server to default"
307msgstr "Задаване на сървъра с подразбиращите се настройки"
308
309#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:288
310msgid "_Port:"
311msgstr "_Порт:"
312
313#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:298
314msgid "Def_ault Port"
315msgstr "Порт по подраз_биране"
316
317#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:313
318msgid "Reset port to default"
319msgstr "Установяване на подразбираща се стойност за порт"
320
321#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:314
322msgid "Server"
323msgstr "Сървър"
324
325#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:316
326msgid "Server Entry"
327msgstr "Елемент сървър"
328
329#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:316
330msgid "Enter the Server Name"
331msgstr "Въвеждане име на сървър"
332
333#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:317
334msgid "Port"
335msgstr "Порт"
336
337#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:319
338msgid "Port Entry"
339msgstr "Елемент порт"
340
341#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:319
342msgid "Enter the Port Number"
343msgstr "Въвеждане номер на порт"
344
345#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:322
346msgid "_Database:"
347msgstr "Баз_за от данни:"
348
349#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:332
350msgid "Strat_egy:"
351msgstr "С_тратегия:"
352
353#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:342
354msgid "F_ont:"
355msgstr "Ш_рифт:"
356
357#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:372
358msgid "Web Site"
359msgstr "Интернет страница"
360
361#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:372
362msgid "Search Address"
363msgstr "Адрес за търсенето"
364
365#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:491
366msgid "Dictionary Preferences"
367msgstr "Настройки на речника"
368
369#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:503
370msgid "Web Sites"
371msgstr "Интернет страници"
372
373#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:690
374msgid "Search all databases"
375msgstr "Търсене във всички бази от данни"
376
377#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
378msgid "Database"
379msgstr "База от данни"
380
381#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:855
382msgid "Database Name"
383msgstr "Име на базата от данни"
384
385#: ../gdictsrc/gdict-pref-dialog.c:872
386msgid "Default Strategy"
387msgstr "Подразбираща се стратегия"
388
389#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:115
390msgid "Spellings"
391msgstr "Правопис"
392
393#: ../gdictsrc/gdict-speller.c:236
394msgid "Spell-checking..."
395msgstr "Проверка на правописа..."
396
397#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:1
398msgid "Dictionary server"
399msgstr "Речник"
400
401#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:2
402msgid "Port used to connect to server"
403msgstr "Порт за свързване към сървър"
404
405#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:3
406msgid ""
407"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
408"dictionary server supports this option. The default is TRUE"
409msgstr ""
410"Задаване дали да се използва интелигентния изглед. Тази настройка зависи от "
411"това дали съвъра за речника поддържа тази опция. По подразбиране е TRUE"
412
413#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:4
414msgid "The database to use in the dictionary server."
415msgstr "База от данни, която се използва в сървъра за речника."
416
417#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:5
418msgid ""
419"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
420"http://www.dict.org for details on other servers"
421msgstr ""
422"Сървър за речника, към който да се свърже. Сървъра по подразбиране е dict."
423"org. Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други "
424"сървъри"
425
426#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:6
427msgid ""
428"The name of the individual database to use in the dictionary server. ! "
429"specifies that gnome-dictionary should search all databases in a given server"
430msgstr ""
431"Име на индивидуалната база от данни, която да се използва за сървър за "
432"речника. „!“ определя, че речникът на GNOME трябва да търси във всички бази "
433"от данни в дадения сървър"
434
435#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:7
436msgid "The port number to connect to. The default port is 2628."
437msgstr "Номер на порт, към който да се свърже. Портът по подразбиране е 2628."
438
439#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:8
440msgid "The search strategy to use"
441msgstr "Стратегия за търсене"
442
443#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:9
444msgid ""
445"The search strategy to use. This is dependant on the search strategy that "
446"the dictionary server supports. The default strategy is 'lev' - Match words "
447"within Levenshtein distance one"
448msgstr ""
449"Начинът на търсене, който да се използва. Това зависи от начините на "
450"търсене, които се поддържат от сървъра за речника. Стратегията по принцип е "
451"„lev“ - Съвпадения на думи до разлика, определена от закона на Левинщайн."
452
453#: ../gdictsrc/gdict.schemas.in.h:10
454msgid "Use smart lookup"
455msgstr "Използване на _интелигентно търсене"
456
457#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
458msgid "Floppy Formatter"
459msgstr "Форматиране на дискети"
460
461#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
462msgid "Format Floppy Disks"
463msgstr "Форматиране на дискети"
464
465#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
466msgid ""
467"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
468"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
469msgstr ""
470"0 за бързо форматиране, 1 за стандартно (добавено е и форматиране от ниско "
471"ниво) и накрая 2 за пълно форматиране (добавено е и сканиране за лоши "
472"блокове)."
473
474#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
475msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
476msgstr "САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ - По подразбиране за форматиране на FAT"
477
478#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
479msgid "Default filesystem type"
480msgstr "Файлова система по подразбиране"
481
482#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
483msgid "Default formatting mode"
484msgstr "Режим за форматиране по подразбиране"
485
486#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
487msgid ""
488"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
489"mtools as the preferred FAT formatting backend."
490msgstr ""
491"TRUE - за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за FAT - "
492"форматиране или FALSE за mtools като програма по подразбиране за FAT - "
493"форматирането."
494
495#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
496msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
497msgstr "ext2 за естествена файлова система или fat за файлова система на DOS."
498
499#: ../gfloppy/src/badblocks.c:85
500msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
501msgstr "Вътрешна грешка: Неуспех при търсенето на правилното местоположение"
502
503#: ../gfloppy/src/badblocks.c:94
504#, c-format
505msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
506msgstr "Вътрешна грешка: Странно значение на (%ld) в do_test\n"
507
508#. while (!i)
509#. ;
510#: ../gfloppy/src/badblocks.c:252
511msgid "Checking for bad blocks..."
512msgstr "Проверка за лоши блокове..."
513
514#: ../gfloppy/src/badblocks.c:264
515#, c-format
516msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
517msgstr "Неуспех при отварянето на устройство %s за проверка за лоши блокове\n"
518
519#: ../gfloppy/src/badblocks.c:284 ../gfloppy/src/gfloppy.c:530
520msgid "Checking for bad blocks... Done"
521msgstr "Проверка за лоши блокове... готово"
522
523#: ../gfloppy/src/fdformat.c:43
524msgid "Formatting the disk..."
525msgstr "Форматиране на диск..."
526
527#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
528msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
529msgstr "Не знам какво е това, но е много грешно."
530
531#: ../gfloppy/src/fdformat.c:54 ../gfloppy/src/fdformat.c:67
532#, c-format
533msgid "Error formatting track #%d"
534msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
535
536#: ../gfloppy/src/fdformat.c:76
537msgid "Error during completion of formatting"
538msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
539
540#. XXXX - need to tell parent we're finished
541#: ../gfloppy/src/fdformat.c:80
542msgid "Formatting the disk... Done"
543msgstr "Форматиране на диск... готово"
544
545#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
546#: ../gfloppy/src/fdformat.c:96
547msgid "Verifying the format..."
548msgstr "Проверка на формата..."
549
550#: ../gfloppy/src/fdformat.c:101 ../gfloppy/src/fdformat.c:186
551msgid ""
552"Unable to write to the floppy.\n"
553"\n"
554"Please confirm that it is not write-protected."
555msgstr ""
556"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
557"\n"
558"Проверете дали не е защитена от запис."
559
560#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
561#, c-format
562msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
563msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
564
565#: ../gfloppy/src/fdformat.c:108 ../gfloppy/src/fdformat.c:193
566msgid ""
567"Unable to access the floppy disk.\n"
568"\n"
569"Please confirm that it is in the drive\n"
570"with the drive door shut."
571msgstr ""
572"Нямате достъп до дискетата.\n"
573"\n"
574"Убедете се, че тя е в устройството\n"
575"и вратата му е затворена."
576
577#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111
578#, c-format
579msgid ""
580"Generic error accessing floppy device %s.\n"
581"\n"
582"Error code %s:%d"
583msgstr ""
584"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
585"\n"
586"Код на грешка %s:%d"
587
588#: ../gfloppy/src/fdformat.c:134
589#, c-format
590msgid ""
591"Read Error:\n"
592"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
593msgstr ""
594"Грешка при четенето:\n"
595"Проблем при четене на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
596
597#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
598#, c-format
599msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
600msgstr "Проблем при четене а цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
601
602#: ../gfloppy/src/fdformat.c:148
603#, c-format
604msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
605msgstr "Лоши данни в цил %d.  Продължаване... "
606
607#: ../gfloppy/src/fdformat.c:157
608#, c-format
609msgid "Error closing device %s"
610msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
611
612#: ../gfloppy/src/fdformat.c:164
613msgid "Verifying the format... Done"
614msgstr "Проверка на форматирането... готово"
615
616#: ../gfloppy/src/fdformat.c:176
617#, c-format
618msgid "Unable to write to device %s"
619msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
620
621#: ../gfloppy/src/fdformat.c:196
622#, c-format
623msgid ""
624"Generic error accessing floppy device %s.\n"
625"\n"
626"Error code %s"
627msgstr ""
628"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
629"\n"
630"Код на грешка %s"
631
632#: ../gfloppy/src/fdformat.c:208
633msgid "Could not determine current floppy geometry."
634msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
635
636#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:218
637msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
638msgstr ""
639"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
640
641#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:238
642msgid "Error while filling the bad blocks list file."
643msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
644
645#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:301
646#, c-format
647msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
648msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
649
650#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:327
651msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
652msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
653
654#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:341
655#, c-format
656msgid ""
657"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
658"\n"
659"%s (%d)"
660msgstr ""
661"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
662"грешки:\n"
663"\n"
664"%s (%d)"
665
666#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:358
667msgid "Abnormal child process termination."
668msgstr "Необикновено прекратяване на процес."
669
670#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:383
671#, c-format
672msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
673msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
674
675#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:395
676#, c-format
677msgid ""
678"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
679"%s."
680msgstr ""
681"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
682"грешки:\n"
683"%s"
684
685#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:438
686msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
687msgstr "Необикновенно прекратяване на процес от mbadblocks."
688
689#. make the filesystem
690#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:464 ../gfloppy/src/gfloppy.c:504
691msgid "Making filesystem on disk..."
692msgstr "Създаване на файловата система на диска..."
693
694#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:472
695msgid "Unable to create filesystem correctly."
696msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
697
698#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:477 ../gfloppy/src/gfloppy.c:516
699msgid "Making filesystem on disk... Done"
700msgstr "Създаване на файловата система на диска... готово"
701
702#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:521
703msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
704msgstr "Проверка за лоши блокове... (това може да отнеме време)"
705
706#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:526
707msgid "Error while checking the bad blocks."
708msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
709
710#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
711#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:1
712msgid "    "
713msgstr "    "
714
715#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
716#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:1
717msgid "*"
718msgstr "*"
719
720#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
721msgid ""
722"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
723"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
724"formatting.</i></small>"
725msgstr ""
726"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
727"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
728"система DOS (fat).</i></small>"
729
730#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
731msgid "DOS (FAT)"
732msgstr "DOS (FAT)"
733
734#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
735msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
736msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720КБ)"
737
738#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
739msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
740msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360КБ)"
741
742#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
743msgid "File system _type:"
744msgstr "Т_ип на файлова система:"
745
746#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
747msgid "Filesystem Settings"
748msgstr "Настройки на файловата система"
749
750#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
751msgid "Floppy _density:"
752msgstr "Пл_ътност на флопи:"
753
754#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
755msgid "Floppy de_vice:"
756msgstr "Флопи _устройство:"
757
758#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
759msgid "Formatting Mode"
760msgstr "Режим на форматиране"
761
762#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
763msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
764msgstr "Висока плътност 3.5\" (1.44МБ)"
765
766#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
767msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
768msgstr "Висока плътност 5.25\" (1.2МБ)"
769
770#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
771msgid "Linux Native (ext2)"
772msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
773
774#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
775msgid "Physical Settings"
776msgstr "Физически настройки"
777
778#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
779msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
780msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
781
782#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
783msgid "Volume _name:"
784msgstr "Име на _дяла:"
785
786#. This is the "format" verb (not the noun).
787#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
788msgid "_Format"
789msgstr "_Форматиране"
790
791#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
792msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
793msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
794
795#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
796msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
797msgstr ""
798"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
799
800#: ../gfloppy/src/main.c:259
801msgid "Cannot Format"
802msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
803
804#: ../gfloppy/src/main.c:260
805msgid ""
806"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
807"can't format a floppy without one of them."
808msgstr ""
809"Нито програмата mke2fs нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
810"форматирате флопи диск без нито една от тях."
811
812#: ../gfloppy/src/main.c:280
813#, c-format
814msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
815msgstr ""
816"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
817
818#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:346
819#, c-format
820msgid ""
821"The device %s is disconnected.\n"
822"Please attach device to continue."
823msgstr ""
824"Устройството %s е разкачено.\n"
825"Моля, закачете устройството за да продължите."
826
827#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:349
828#, c-format
829msgid ""
830"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
831"be possible.\n"
832"Contact your system administrator about getting write permissions."
833msgstr ""
834"Нямате подходящи права за запис в %s, форматирането не е възможно.\n"
835"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
836
837#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:357
838msgid "Cannot initialize device"
839msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
840
841#: ../gfloppy/src/main.c:343
842msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
843msgstr ""
844"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
845
846#: ../gfloppy/src/main.c:346 ../gfloppy/src/main.c:349
847msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
848msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
849
850#: ../gfloppy/src/main.c:510
851msgid "Could not display help for the floppy formatter."
852msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
853
854#: ../gfloppy/src/main.c:529
855msgid "Incorrect volume name"
856msgstr "Некоректно име на носителя"
857
858#: ../gfloppy/src/main.c:530
859msgid "The volume name can't contain any blank space."
860msgstr "Името на диска не може да съдържа празно място."
861
862#: ../gfloppy/src/main.c:579
863msgid "The device to format"
864msgstr "Устройството за форматиране"
865
866#: ../gfloppy/src/main.c:580
867msgid "DEVICE"
868msgstr "УСТРОЙСТВО"
869
870#: ../gfloppy/src/progress.c:126
871#, c-format
872msgid ""
873"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
874"found and marked."
875msgid_plural ""
876"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
877"been found and marked."
878msgstr[0] ""
879"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
880"общо %d)."
881msgstr[1] ""
882"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
883"(от общо %d)."
884
885#: ../gfloppy/src/progress.c:129
886msgid "Floppy formatted successfully."
887msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
888
889#: ../gfloppy/src/progress.c:135
890msgid "Floppy formatting cancelled."
891msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
892
893#: ../gfloppy/src/progress.c:178
894msgid "Format Progress"
895msgstr "Развитие на форматирането"
896
897#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:191
898msgid " (invalid Unicode)"
899msgstr " (невалиден уникод)"
900
901#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:471
902#, c-format
903msgid "(%d:%02d:%d Remaining)"
904msgstr "(Остават %d:%02d:%d)"
905
906#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:476
907#, c-format
908msgid "(%d:%02d Remaining)"
909msgstr "(Остават %d:%02d)"
910
911#: ../gnome-screenshot/gnome-egg-xfer-dialog.c:587
912#, c-format
913msgid "%ld of %ld"
914msgstr "%ld от %ld"
915
916#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:86
917msgid "Error loading help"
918msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
919
920#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:87
921msgid "There was an error displaying the help pages for this dialog:"
922msgstr "При опита за показване на помощта се появи грешка:"
923
924#. translators: this is the name of the file that gets made up
925#. * with the screenshot if a specific window is taken
926#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:110
927#, c-format
928msgid "Screenshot-%s.png"
929msgstr "Снимка-%s.png"
930
931#. translators: this is the name of the file that gets made up
932#. * with the screenshot if the entire screen is taken
933#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:116
934msgid "Screenshot.png"
935msgstr "Снимка.png"
936
937#. translators: this is the name of the file that gets
938#. * made up with the screenshot if a specific window is
939#. * taken
940#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:153
941#, c-format
942msgid "Screenshot-%s-%d.png"
943msgstr "Снимка-%s-%d.png"
944
945#. translators: this is the name of the file that gets
946#. * made up with the screenshot if the entire screen is
947#. * taken
948#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:161
949#, c-format
950msgid "Screenshot-%d.png"
951msgstr "Снимка-%d.png"
952
953#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:338
954msgid "Unable to take a screenshot of the current desktop."
955msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия работен плот"
956
957#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:439
958msgid "Grab a window instead of the entire screen"
959msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
960
961#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:440
962msgid "Include the window border with the screenshot"
963msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
964
965#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:441
966msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
967msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
968
969#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.c:442
970msgid "Effect to add to the window border"
971msgstr "Какъв ефект да се добави към рамката на прозореца"
972
973#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:2
974msgid "<b>Options</b>"
975msgstr "<b>Опции</b>"
976
977#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:3
978msgid "<b>Preview</b>"
979msgstr "<b>Предварителен преглед</b>"
980
981#: ../gnome-screenshot/gnome-panel-screenshot.glade.h:4
982#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:2
983msgid "Save Screenshot"
984msgstr "Запазване на снимка на екрана"
985
986#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:3
987msgid "Save in _folder:"
988msgstr "Запазване в _папка:"
989
990#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.glade.h:4
991msgid "_Name:"
992msgstr "_Име:"
993
994#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
995msgid "Border Effect"
996msgstr "Ефект на рамката"
997
998#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
999msgid "Directory that the screenshooter last used to save in"
1000msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките"
1001
1002#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
1003msgid ""
1004"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
1005"\"none\", and \"black-line\"."
1006msgstr ""
1007"Ефект, който да се добави извън рамката. Възможни стойности са „shadow“, "
1008"„none“, и „black-line“."
1009
1010#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
1011msgid "Include Border"
1012msgstr "Включване на рамка"
1013
1014#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
1015msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
1016msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
1017
1018#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
1019msgid "Web directory"
1020msgstr "Уеб директория"
1021
1022#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:194
1023msgid ""
1024"Glade file for the screenshot program is missing.\n"
1025"Please check your installation of gnome-panel"
1026msgstr ""
1027"Липсва файлът на Glade за програмата за снимки.\n"
1028"Проверете инсталацията на gnome-panel"
1029
1030#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:213
1031msgid "Select a directory"
1032msgstr "Избор на папка"
1033
1034#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:40
1035#, c-format
1036msgid ""
1037"Unable to clear the temporary directory:\n"
1038"%s"
1039msgstr ""
1040"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
1041"%s"
1042
1043#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:78
1044msgid ""
1045"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
1046"screenshot to disk."
1047msgstr ""
1048"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
1049"бъде записана на диска."
1050
1051#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:188
1052msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
1053msgstr "Записването на екранната снимка е неуспешно, поради неизвестна грешка"
1054
1055#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:611
1056msgid "Untitled Window"
1057msgstr "Прозорец без име"
1058
1059#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:103
1060msgid "Preparing to copy"
1061msgstr "Подготване за копиране"
1062
1063#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:181
1064msgid "File already exists"
1065msgstr "Файлът вече е съществува"
1066
1067#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:184
1068#, c-format
1069msgid "The file \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1070msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
1071
1072#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:190
1073#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1364
1074msgid "_Replace"
1075msgstr "_Замяна"
1076
1077#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:230
1078#, c-format
1079msgid "Unknown GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1080msgstr "Неизвестен GnomeVFSXferProgressStatus %d"
1081
1082#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
1083msgid "Find files, folders, and documents on your computer"
1084msgstr "Намиране на файлове, папки и документи на компютъра"
1085
1086#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
1087msgid "Search for Files..."
1088msgstr "Търсене за файлове..."
1089
1090#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
1091msgid "Disable Quick Search"
1092msgstr "Спиране на бързо търсене"
1093
1094#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
1095msgid "Disable Quick Search Second Scan"
1096msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
1097
1098#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
1099msgid "Quick Search Excluded Paths"
1100msgstr "Пътища, прескачани при бързото търсене"
1101
1102#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
1103msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
1104msgstr "Пътища, прескачани на втория пас при бързото търсене"
1105
1106#. Translators: The quoted text is the label of an available
1107#. search option that is translated elsewhere.
1108#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
1109msgid "Select the search option \"Contains the text\""
1110msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраното съдържа текста“"
1111
1112#. Translators: The quoted text is the label of an available
1113#. search option that is translated elsewhere.
1114#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:10
1115msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
1116msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е по-малка от“"
1117
1118#. Translators: The quoted text is the label of an available
1119#. search option that is translated elsewhere.
1120#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:13
1121msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
1122msgstr "Избор на опцията за търсене „Датата на промяна е повече от“"
1123
1124#. Translators: The quoted text is the label of an available
1125#. search option that is translated elsewhere.
1126#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:16
1127msgid "Select the search option \"File is empty\""
1128msgstr "Избор на опцията за търсене „Избраният файл е празен“"
1129
1130#. Translators: The quoted text is the label of an available
1131#. search option that is translated elsewhere.
1132#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:19
1133msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
1134msgstr "Избор на опцията за търсене „Следване на символните връзки“"
1135
1136#. Translators: The quoted text is the label of an available
1137#. search option that is translated elsewhere.
1138#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:22
1139msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
1140msgstr "Избор на опцията за търсене „Включване на други файлови системи“"
1141
1142#. Translators: The quoted text is the label of an available
1143#. search option that is translated elsewhere.
1144#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:25
1145msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
1146msgstr "Избор на опцията за търсене „Името не съдържа“"
1147
1148#. Translators: The quoted text is the label of an available
1149#. search option that is translated elsewhere.
1150#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:28
1151msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
1152msgstr "Избор на опцията за търсене „Съвпадение на регулярни изрази на името“"
1153
1154#. Translators: The quoted text is the label of an available
1155#. search option that is translated elsewhere.
1156#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:31
1157msgid "Select the search option \"Owned by group\""
1158msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на група“"
1159
1160#. Translators: The quoted text is the label of an available
1161#. search option that is translated elsewhere.
1162#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:34
1163msgid "Select the search option \"Owned by user\""
1164msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственост на потребител“"
1165
1166#. Translators: The quoted text is the label of an available
1167#. search option that is translated elsewhere.
1168#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:37
1169msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
1170msgstr "Избор на опцията за търсене „Собственикът не е разпознат“"
1171
1172#. Translators: The quoted text is the label of an available
1173#. search option that is translated elsewhere.
1174#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:40
1175msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
1176msgstr ""
1177"Избор на опцията за търсене „При избирането да се показват скритите файлове "
1178"и папки“"
1179
1180#. Translators: The quoted text is the label of an available
1181#. search option that is translated elsewhere.
1182#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:43
1183msgid "Select the search option \"Size at least\""
1184msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер поне“"
1185
1186#. Translators: The quoted text is the label of an available
1187#. search option that is translated elsewhere.
1188#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:46
1189msgid "Select the search option \"Size at most\""
1190msgstr "Избор на опцията за търсене „Размер най-много“"
1191
1192#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
1193msgid "Show Additional Options"
1194msgstr "Показване на допълнителните опции"
1195
1196#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:48
1197msgid ""
1198"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
1199"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
1200"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
1201msgstr ""
1202"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1203"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойностите по "
1204"подразбиране са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
1205
1206#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:49
1207msgid ""
1208"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
1209"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
1210"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
1211"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
1212"is /."
1213msgstr ""
1214"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
1215"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“, "
1216"за търсенето. Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните "
1217"шаблонни символи са „*“ и „?“.  Стойността по подразбиране е /."
1218
1219#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
1220msgid ""
1221"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
1222"when the search tool is started."
1223msgstr ""
1224"Този ключ определя дали опцията за търсене „Съдържа следния текст“ е избрана "
1225"при стартирането на инструмента за търсене."
1226
1227#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
1228msgid ""
1229"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
1230"selected when the search tool is started."
1231msgstr ""
1232"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна по-малко от“ е "
1233"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1234
1235#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
1236msgid ""
1237"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
1238"selected when the search tool is started."
1239msgstr ""
1240"Този ключ определя дали опцията за търсене „Дата променяна повече от“ е "
1241"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1242
1243#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
1244msgid ""
1245"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
1246"the search tool is started."
1247msgstr ""
1248"Този ключ определя дали опцията за търсене „Файлът е празен“ е избрана при "
1249"стартирането на инструмента за търсене."
1250
1251#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
1252msgid ""
1253"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
1254"selected when the search tool is started."
1255msgstr ""
1256"Този ключ определя дали опцията за търсене „Следване на символните връзки“ е "
1257"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1258
1259#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
1260msgid ""
1261"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
1262"selected when the search tool is started."
1263msgstr ""
1264"Този ключ определя дали опцията за търсене „Включване на други файлови "
1265"системи“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1266
1267#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
1268msgid ""
1269"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
1270"selected when the search tool is started."
1271msgstr ""
1272"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името не съдържа“ е избрана при "
1273"стартирането на инструмента за търсене."
1274
1275#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
1276msgid ""
1277"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
1278"is selected when the search tool is started."
1279msgstr ""
1280"Този ключ определя дали опцията за търсене „Името съвпада с чести изрази“ е "
1281"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1282
1283#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
1284msgid ""
1285"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
1286"the search tool is started."
1287msgstr ""
1288"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от група“ е избрана "
1289"при стартирането на инструмента за търсене."
1290
1291#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
1292msgid ""
1293"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
1294"the search tool is started."
1295msgstr ""
1296"Този ключ определя дали опцията за търсене „Притежаван от потребител“ е "
1297"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1298
1299#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
1300msgid ""
1301"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
1302"selected when the search tool is started."
1303msgstr ""
1304"Този ключ определя дали опцията за търсене „Собственикът е неразпознат“ е "
1305"избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1306
1307#. Translators: The quoted text is the label of the additional
1308#. options expander that is translated elsewhere.
1309#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
1310msgid ""
1311"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
1312"the search tool is started."
1313msgstr ""
1314"Този ключ определя дали раздела за търсене „Избор на още опции“ е избран при "
1315"стартирането на инструмента за търсене."
1316
1317#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
1318msgid ""
1319"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
1320"is selected when the search tool is started."
1321msgstr ""
1322"Този ключ определя дали опцията за търсене „Показване на скритите файлове и "
1323"папки“ е избрана при стартирането на инструмента за търсене."
1324
1325#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
1326msgid ""
1327"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
1328"the search tool is started."
1329msgstr ""
1330"Този ключ определя дали опцията за търсене „Размер поне“ е избрана при "
1331"стартирането на инструмента за търсене."
1332
1333#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
1334msgid ""
1335"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
1336"the search tool is started."
1337msgstr ""
1338"Този ключ определя дали опцията за търсене „Най-голям размер“ е избрана при "
1339"стартирането на инструмента за търсене."
1340
1341#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
1342msgid ""
1343"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
1344"after performing a quick search."
1345msgstr ""
1346"Този ключ контролира дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
1347"след първия пас на бързото търсене"
1348
1349#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:68
1350msgid ""
1351"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
1352"command when performing simple file name searches."
1353msgstr ""
1354"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
1355
1356#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:169
1357msgid "Could not open help document."
1358msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
1359
1360#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:304
1361#, c-format
1362msgid "Are you sure you want to open %d document?"
1363msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
1364msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
1365msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
1366
1367#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:309
1368#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:497
1369#, c-format
1370msgid "This will open %d separate window."
1371msgid_plural "This will open %d separate windows."
1372msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
1373msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
1374
1375#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:349
1376#, c-format
1377msgid "Could not open document \"%s\"."
1378msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
1379
1380#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:378
1381#, c-format
1382msgid "Could not open folder \"%s\"."
1383msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
1384
1385#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:386
1386msgid "The nautilus file manager is not running."
1387msgstr "Файловия маниджър Nautilus на е стартиран."
1388
1389#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:453
1390#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:767
1391msgid "The document does not exist."
1392msgstr "Документът не съществува."
1393
1394#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:468
1395msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
1396msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
1397
1398#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:492
1399#, c-format
1400msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
1401msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
1402msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
1403msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
1404
1405#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:593
1406#, c-format
1407msgid "Could not move \"%s\" to trash."
1408msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в Кошчето."
1409
1410#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:624
1411#, c-format
1412msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
1413msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
1414
1415#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:627
1416#, c-format
1417msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
1418msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
1419
1420#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:666
1421#, c-format
1422msgid "Could not delete \"%s\"."
1423msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
1424
1425#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:786
1426#, c-format
1427msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
1428msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
1429
1430#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:818
1431#, c-format
1432msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
1433msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
1434
1435#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1249
1436msgid "Save Search Results As..."
1437msgstr "Запазване на резултата като..."
1438
1439#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1280
1440msgid "Could not save document."
1441msgstr "Документът не може да бъде запазен."
1442
1443#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1281
1444msgid "You did not select a document name."
1445msgstr "Не сте избрали име на документа."
1446
1447#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1311
1448#, c-format
1449msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
1450msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
1451
1452#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1345
1453#, c-format
1454msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
1455msgstr "Документът „%s“ вече съществува.  Искате ли да го презапишете?"
1456
1457#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1349
1458msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
1459msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
1460
1461#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1414
1462msgid "The document name you selected is a folder."
1463msgstr "Името на документа, което сте избрали е папка."
1464
1465#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1467
1466msgid "You may not have write permissions to the document."
1467msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
1468
1469#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:71
1470#, c-format
1471msgid ""
1472"GConf error:\n"
1473"  %s"
1474msgstr ""
1475"Грешка в GConf:\n"
1476"  %s"
1477
1478#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
1479#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
1480#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
1481#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
1482#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
1483#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:601
1484msgid "today at %-I:%M %p"
1485msgstr "днес в %-I:%M %p"
1486
1487#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:603
1488msgid "yesterday at %-I:%M %p"
1489msgstr "вчера в %-I:%M %p"
1490
1491#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:605
1492#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:607
1493msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
1494msgstr "%A, %B %-d %Y на %-I:%M:%S %p"
1495
1496#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:786
1497msgid "link (broken)"
1498msgstr "връзка (прекъсната)"
1499
1500#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:790
1501#, c-format
1502msgid "link to %s"
1503msgstr "връзка до %s"
1504
1505#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:81
1506msgid "Contains the _text"
1507msgstr "Съдържа _текста"
1508
1509#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83
1510msgid "_Date modified less than"
1511msgstr "_Дата на промяна е по-малко от (дни)"
1512
1513#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:83 ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1514msgid "days"
1515msgstr "дни"
1516
1517#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
1518msgid "Date modified more than"
1519msgstr "Дата на промяна е повече от (дни)"
1520
1521#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86
1522msgid "S_ize at least"
1523msgstr "_Размер поне"
1524
1525#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:86 ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1526msgid "kilobytes"
1527msgstr "килобайта"
1528
1529#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
1530msgid "Si_ze at most"
1531msgstr "Ра_змер най-много"
1532
1533#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
1534msgid "File is empty"
1535msgstr "Файлът е празен"
1536
1537#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:90
1538msgid "Owned by _user"
1539msgstr "Собственост на _потребител"
1540
1541#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
1542msgid "Owned by _group"
1543msgstr "Собственост на _група"
1544
1545#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
1546msgid "Owner is unrecognized"
1547msgstr "Собственикът не е разпознат"
1548
1549#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:94
1550msgid "Na_me does not contain"
1551msgstr "И_мето не съдържа"
1552
1553#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
1554msgid "Name matches regular e_xpression"
1555msgstr "Съвпадение на регул_ярни изрази"
1556
1557#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:97
1558msgid "Show hidden and backup files"
1559msgstr "Показване на скритите файлове и резервните копия"
1560
1561#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
1562msgid "Follow symbolic links"
1563msgstr "Следване на символните връзки"
1564
1565#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
1566msgid "Include other filesystems"
1567msgstr "Добавяне на други файлови системи"
1568
1569#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:180
1570msgid "_Open"
1571msgstr "_Отваряне"
1572
1573#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
1574msgid "O_pen Folder"
1575msgstr "Отва_ряне на папка"
1576
1577#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
1578msgid "Mo_ve to Trash"
1579msgstr "П_реместване в кошчето"
1580
1581#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
1582msgid "_Save Results As..."
1583msgstr "Запазване на _резултата като..."
1584
1585#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:255 ../gsearchtool/gsearchtool.c:272
1586msgid "A locate database has probably not been created."
1587msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
1588
1589#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:376
1590#, c-format
1591msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
1592msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
1593
1594#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:770 ../gsearchtool/gsearchtool.c:799
1595msgid "No files found"
1596msgstr "Не са намерени файлове"
1597
1598#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:792
1599msgid "(stopped)"
1600msgstr "(спрян)"
1601
1602#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:798
1603msgid "No Files Found"
1604msgstr "Не са намерени файлове"
1605
1606#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:803
1607#, c-format
1608msgid "%d File Found"
1609msgid_plural "%d Files Found"
1610msgstr[0] "%d файл е намерен"
1611msgstr[1] "%d файла са намерени"
1612
1613#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:807 ../gsearchtool/gsearchtool.c:845
1614#, c-format
1615msgid "%d file found"
1616msgid_plural "%d files found"
1617msgstr[0] "%d файл е намерен"
1618msgstr[1] "%d файла са намерени"
1619
1620#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:824 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1083
1621#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2897
1622msgid "Search for Files"
1623msgstr "Търсене за файлове"
1624
1625#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:917
1626msgid "Entry changed called for a non entry option!"
1627msgstr "Извиканото значение за записа не е опция за записа!"
1628
1629#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1169
1630msgid "Searching..."
1631msgstr "Търсене..."
1632
1633#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1192
1634msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
1635msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
1636
1637#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1193
1638msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
1639msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
1640
1641#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1194
1642msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
1643msgstr "Подрежда файловете по: име, папка, размер, тип, или дата"
1644
1645#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1195
1646msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
1647msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
1648
1649#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1196
1650msgid "Automatically start a search"
1651msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
1652
1653#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1202
1654#, c-format
1655msgid "Select the \"%s\" search option"
1656msgstr "Избиране на „%s“ като опция за търсене"
1657
1658#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1205
1659#, c-format
1660msgid "Select and set the \"%s\" search option"
1661msgstr "Избиране и задаване опцията за търсене „%s“"
1662
1663#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1312
1664msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
1665msgstr "Невалидна опция, зададена в командата за подреждане"
1666
1667#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1612
1668msgid ""
1669"\n"
1670"... Too many errors to display ..."
1671msgstr ""
1672"\n"
1673"... Твърде много грешки за показване ..."
1674
1675#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1626
1676msgid ""
1677"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
1678"search."
1679msgstr ""
1680"Резултатите от търсенето може да са невярни. Имаше грешки при изпълнението "
1681"на това търсене."
1682
1683#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1638 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1682
1684msgid "Show more _details"
1685msgstr "Показване на повече _подробности"
1686
1687#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1668
1688msgid ""
1689"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
1690"the quick search feature?"
1691msgstr ""
1692"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
1693"спрете възможността за бързо търсене?"
1694
1695#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1693
1696msgid "Disable _Quick Search"
1697msgstr "Спиране на _бързо търсене"
1698
1699#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1720
1700#, c-format
1701msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
1702msgstr ""
1703"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
1704
1705#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1747
1706msgid "Error parsing the search command."
1707msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
1708
1709#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1780
1710msgid "Error running the search command."
1711msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
1712
1713#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1905
1714#, c-format
1715msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
1716msgstr "Задаване не текстова стойност на опцията за търсене „%s“."
1717
1718#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
1719#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
1720#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
1721#, c-format
1722msgid "\"%s\" in %s"
1723msgstr "„%s“ в %s"
1724
1725#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1912
1726#, c-format
1727msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
1728msgstr "Задаване на стойност в %s за опцията за търсене „%s“."
1729
1730#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1971
1731#, c-format
1732msgid "Remove \"%s\""
1733msgstr "Премахване на „%s“"
1734
1735#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1972
1736#, c-format
1737msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
1738msgstr "Натиснете, за да премахнете опцията за търсене „%s“."
1739
1740#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2065
1741msgid "A_vailable options:"
1742msgstr "Възмо_жни опции:"
1743
1744#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2094
1745msgid "Available options"
1746msgstr "Налични опции"
1747
1748#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2095
1749msgid "Select a search option from the drop-down list."
1750msgstr "Избор на опция за търсене от падащото меню."
1751
1752#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2107
1753msgid "Add search option"
1754msgstr "Добавяне на опция за търсене"
1755
1756#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2108
1757msgid "Click to add the selected available search option."
1758msgstr "Натискане за избиране на избраната налична опция за търсене."
1759
1760#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2166
1761msgid "S_earch results:"
1762msgstr "_Резултати от търсенето:"
1763
1764#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2202
1765msgid "List View"
1766msgstr "Списъчен изглед"
1767
1768#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2262
1769msgid "Name"
1770msgstr "Име"
1771
1772#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
1773msgid "Folder"
1774msgstr "Папка"
1775
1776#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2296
1777msgid "Size"
1778msgstr "Размер"
1779
1780#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2306
1781msgid "Type"
1782msgstr "Тип"
1783
1784#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2316
1785msgid "Date Modified"
1786msgstr "Дата на промяна"
1787
1788#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2686
1789msgid "_Name contains:"
1790msgstr "_Името съдържа:"
1791
1792#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2700 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2701
1793msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
1794msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни символи."
1795
1796#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2701
1797msgid "Name contains"
1798msgstr "Името съдържа"
1799
1800#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2707
1801msgid "_Look in folder:"
1802msgstr "_Търсене в папка:"
1803
1804#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2713
1805msgid "Browse"
1806msgstr "Разглеждане"
1807
1808#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2718
1809msgid "Look in folder"
1810msgstr "Търсене в папка"
1811
1812#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2718
1813msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
1814msgstr ""
1815"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
1816
1817#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2729
1818msgid "Select more _options"
1819msgstr "Избор на още _опции"
1820
1821#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2738
1822msgid "Select more options"
1823msgstr "Избор на още опции"
1824
1825#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2738
1826msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
1827msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните опции."
1828
1829#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2762
1830msgid "Click to display the help manual."
1831msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
1832
1833#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2770
1834msgid "Click to close \"Search for Files\"."
1835msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
1836
1837#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2796
1838msgid "Click to perform a search."
1839msgstr "Натиснете, за да проведете на търсенето."
1840
1841#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2797
1842msgid "Click to stop a search."
1843msgstr "Натиснете за спирането на търсенето."
1844
1845#: ../logview/about.c:47 ../logview/logview.c:49
1846msgid "System Log Viewer"
1847msgstr "Преглед на системните дневници"
1848
1849#: ../logview/about.c:50
1850msgid "A system log viewer for GNOME."
1851msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
1852
1853#: ../logview/actions.c:85
1854msgid "Action Database"
1855msgstr "База от данни с действия"
1856
1857#: ../logview/actions.c:96
1858msgid "Actions"
1859msgstr "Действия"
1860
1861#: ../logview/actions.c:168
1862msgid "_Add"
1863msgstr "Доб_авяне"
1864
1865#: ../logview/actions.c:173
1866msgid "Add an action"
1867msgstr "Добавяне на действие"
1868
1869#: ../logview/actions.c:175 ../logview/logview.c:97
1870msgid "_Edit"
1871msgstr "_Редактиране"
1872
1873#: ../logview/actions.c:180
1874msgid "Edit an action"
1875msgstr "Редактиране на действие"
1876
1877#: ../logview/actions.c:182
1878msgid "_Remove"
1879msgstr "_Премахване"
1880
1881#: ../logview/actions.c:187
1882msgid "Remove an action"
1883msgstr "Премахване на действие"
1884
1885#: ../logview/actions.c:274
1886#, c-format
1887msgid "Cannot open action data base <%s>! Open failed."
1888msgstr ""
1889"Базата от данни с действия <%s> не може да бъде отворена! Отварянето е "
1890"неуспешно."
1891
1892#: ../logview/actions.c:309 ../logview/actions.c:322 ../logview/actions.c:333
1893#: ../logview/actions.c:344 ../logview/actions.c:355 ../logview/actions.c:366
1894msgid "Error parsing actions data base"
1895msgstr "Грешка при обработката на базата от данни с действия"
1896
1897#: ../logview/actions.c:400
1898msgid "Can't write to actions database!"
1899msgstr "Записът в базата от данни с действия е невъзможен!"
1900
1901#: ../logview/actions.c:498
1902#, c-format
1903msgid "Error while executing specified action: %s"
1904msgstr "Грешка при изпълнението на определеното действие: %s"
1905
1906#: ../logview/actions.c:521
1907msgid "<empty>"
1908msgstr "<празно>"
1909
1910#: ../logview/actions.c:522
1911msgid "log name regexp"
1912msgstr "регулярен израз за дневник"
1913
1914#: ../logview/actions.c:523
1915msgid "process regexp"
1916msgstr "регулярен израз за процес"
1917
1918#: ../logview/actions.c:524
1919msgid "message regexp"
1920msgstr "регулярен израз за съобщение"
1921
1922#: ../logview/actions.c:525
1923msgid "action to execute when regexps are TRUE"
1924msgstr "действие за изпълнение, когато регулярните изрази са TRUE"
1925
1926#: ../logview/actions.c:526
1927msgid "description"
1928msgstr "описание"
1929
1930#: ../logview/actions.c:662
1931msgid "Edit Action"
1932msgstr "Редактиране на действие"
1933
1934#: ../logview/actions.c:698
1935msgid "_Tag:"
1936msgstr "_Етикет"
1937
1938#: ../logview/actions.c:707
1939msgid "Tag that identifies the log file."
1940msgstr "Етикет, който идентифицира дневника."
1941
1942#: ../logview/actions.c:716
1943msgid "_Log name:"
1944msgstr "Име на _дневника:"
1945
1946#: ../logview/actions.c:725
1947msgid "Regular expression that will match the log name."
1948msgstr "Правилен израз, който съвпада с името на дневника."
1949
1950#: ../logview/actions.c:735
1951msgid "_Process:"
1952msgstr "_Процес:"
1953
1954#: ../logview/actions.c:744
1955msgid "Regular expression that will match process part of message."
1956msgstr "Правилен израз, който съвпада с частта за процеса от съощението."
1957
1958#: ../logview/actions.c:754
1959msgid "_Message:"
1960msgstr "_Съобщение:"
1961
1962#: ../logview/actions.c:763
1963msgid "Regular expression that will match the message."
1964msgstr "Правилен израз, който съвпада със съобщението."
1965
1966#: ../logview/actions.c:773
1967msgid "_Action:"
1968msgstr "_Действие:"
1969
1970#: ../logview/actions.c:782
1971msgid ""
1972"Action that will be executed if all previous regexps. are matched. This is "
1973"executed by a system command: system (action)."
1974msgstr ""
1975"Действие, което ще се извърши, ако всички предходни правилни изрази "
1976"съвпадна. Това се извършва от система команда: system (действие)."
1977
1978#: ../logview/actions.c:792
1979msgid "_Description:"
1980msgstr "_Описание:"
1981
1982#: ../logview/actions.c:801
1983msgid "Description of this entry."
1984msgstr "Описание за този запис."
1985
1986#: ../logview/actions.c:825
1987#, c-format
1988msgid ""
1989"tag: [%s]\n"
1990"log_name: [%s]\n"
1991"process: [%s]\n"
1992"message: [%s]\n"
1993"description: [%s]\n"
1994"action: [%s]\n"
1995msgstr ""
1996"таг: [%s]\n"
1997"Име_на_дневника: [%s]\n"
1998"процес: [%s]\n"
1999"съобщение: [%s]\n"
2000"описание: [%s]\n"
2001"действие: [%s]\n"
2002
2003#: ../logview/desc_db.c:67
2004#, c-format
2005msgid "Cannot open regexp data base <%s>! Open failed."
2006msgstr ""
2007"Базата от данни с регулярни изрази <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
2008"неуспешно."
2009
2010#: ../logview/desc_db.c:177
2011#, c-format
2012msgid "Cannot open description data base <%s>! Open failed."
2013msgstr ""
2014"Базата от данни с описания <%s> не може да бъде отворена! Отварянето "
2015"пропадна."
2016
2017#. ----------------------------------------------------------------------
2018#. NAME:
2019#. DESCRIPTION:
2020#. ----------------------------------------------------------------------
2021#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:1
2022msgid "System Log"
2023msgstr "Системен дневник"
2024
2025#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.h:2
2026msgid "View the system log file"
2027msgstr "Преглед на файла със системния дневник"
2028
2029#: ../logview/info.c:47
2030msgid "Properties"
2031msgstr "Настройки"
2032
2033#: ../logview/info.c:95
2034#, c-format
2035msgid "%ld byte"
2036msgid_plural "%ld bytes"
2037msgstr[0] "%ld байт"
2038msgstr[1] "%ld байта"
2039
2040#: ../logview/info.c:97
2041#, c-format
2042msgid "<b>Size</b>: %s"
2043msgstr "<b>Размер</b>: %s"
2044
2045#: ../logview/info.c:102
2046#, c-format
2047msgid "<b>Modified</b>: %s"
2048msgstr "<b>Променян на</b>: %s"
2049
2050#: ../logview/info.c:106
2051#, c-format
2052msgid "<b>Start Date</b>: %s"
2053msgstr "<b>Дата на започване</b>: %s"
2054
2055#: ../logview/info.c:110
2056#, c-format
2057msgid "<b>Last Date</b>: %s"
2058msgstr "<b>Последна дата</b>: %s"
2059
2060#: ../logview/info.c:114
2061#, c-format
2062msgid "<b>Number of Lines</b>: %ld"
2063msgstr "<b>Брой редове</b>: %ld"
2064
2065#: ../logview/log_repaint.c:36
2066msgid "January"
2067msgstr "Януари"
2068
2069#: ../logview/log_repaint.c:36
2070msgid "February"
2071msgstr "Февруари"
2072
2073#: ../logview/log_repaint.c:36
2074msgid "March"
2075msgstr "Март"
2076
2077#: ../logview/log_repaint.c:36
2078msgid "April"
2079msgstr "Април"
2080
2081#: ../logview/log_repaint.c:36
2082msgid "May"
2083msgstr "Май"
2084
2085#: ../logview/log_repaint.c:37
2086msgid "June"
2087msgstr "Юни"
2088
2089#: ../logview/log_repaint.c:37
2090msgid "July"
2091msgstr "Юли"
2092
2093#: ../logview/log_repaint.c:37
2094msgid "August"
2095msgstr "Август"
2096
2097#: ../logview/log_repaint.c:37
2098msgid "September"
2099msgstr "Септември"
2100
2101#: ../logview/log_repaint.c:37
2102msgid "October"
2103msgstr "Октомври"
2104
2105#: ../logview/log_repaint.c:38
2106msgid "November"
2107msgstr "Ноември"
2108
2109#: ../logview/log_repaint.c:38
2110msgid "December"
2111msgstr "Декември"
2112
2113#. Translators: Date only format, %x should well do really
2114#: ../logview/log_repaint.c:256
2115#, c-format
2116msgid "%x"
2117msgstr "%x"
2118
2119#: ../logview/log_repaint.c:273
2120#, c-format
2121msgid "Last Modified: %s, %d lines"
2122msgstr "Последна промяна: %s, %d реда"
2123
2124#: ../logview/log_repaint.c:277
2125#, c-format
2126msgid "%d lines"
2127msgstr "%d реда"
2128
2129#: ../logview/log_repaint.c:308
2130msgid "Current"
2131msgstr "Текущ"
2132
2133#. Translators: Make sure this is only Month and Day format, year
2134#. * will be bogus here
2135#: ../logview/log_repaint.c:344
2136msgid "%B %e"
2137msgstr "%B %e"
2138
2139#. Translators: should be only the time, date could be bogus
2140#: ../logview/log_repaint.c:446
2141#, c-format
2142msgid "%X"
2143msgstr "%X"
2144
2145#: ../logview/logrtns.c:51
2146msgid "One file or more could not be opened"
2147msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
2148
2149#: ../logview/logrtns.c:221
2150msgid "Unable to open logfile!\n"
2151msgstr "Дневникът не може да бъде отворен!\n"
2152
2153#: ../logview/logrtns.c:228 ../logview/logrtns.c:248
2154msgid "Not enough memory!\n"
2155msgstr "Няма достатъчно памет!\n"
2156
2157#: ../logview/logrtns.c:303
2158#, c-format
2159msgid ""
2160"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
2161"to change the permissions on the file.\n"
2162msgstr ""
2163"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
2164"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
2165
2166#: ../logview/logrtns.c:308
2167#, c-format
2168msgid "%s is too big."
2169msgstr "%s е твърде голям."
2170
2171#: ../logview/logrtns.c:312
2172#, c-format
2173msgid "%s could not be opened."
2174msgstr "%s не може да бъде отворен."
2175
2176#: ../logview/logrtns.c:351
2177#, c-format
2178msgid "%s not a log file."
2179msgstr "%s не е дневник."
2180
2181#: ../logview/logrtns.c:556 ../logview/logrtns.c:580
2182msgid "ReadLogStats: out of memory"
2183msgstr "ReadLogStats: недостатъчно памет"
2184
2185#: ../logview/logview-findbar.c:275
2186msgid "Fin_d:"
2187msgstr "_Търсене:"
2188
2189#: ../logview/logview-findbar.c:280
2190msgid "_Previous"
2191msgstr "_Предишно"
2192
2193#: ../logview/logview-findbar.c:282
2194msgid "_Next"
2195msgstr "_Следващо"
2196
2197#: ../logview/logview.c:96
2198msgid "_Log"
2199msgstr "_Дневник"
2200
2201#: ../logview/logview.c:98
2202msgid "_View"
2203msgstr "_Изглед"
2204
2205#: ../logview/logview.c:101
2206msgid "_Open..."
2207msgstr "_Отваряне..."
2208
2209#: ../logview/logview.c:101
2210msgid "Open a log from file"
2211msgstr "Отваряне на дневник"
2212
2213#: ../logview/logview.c:103
2214msgid "_Properties"
2215msgstr "Н_астройки"
2216
2217#: ../logview/logview.c:103
2218msgid "Show Log Properties"
2219msgstr "Показване на настройките на дневника"
2220
2221#: ../logview/logview.c:105
2222msgid "Close"
2223msgstr "Затваране"
2224
2225#: ../logview/logview.c:105
2226msgid "Close this log"
2227msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
2228
2229#: ../logview/logview.c:107
2230msgid "_Quit"
2231msgstr "_Спиране на програмата"
2232
2233#: ../logview/logview.c:107
2234msgid "Quit the log viewer"
2235msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
2236
2237#: ../logview/logview.c:110
2238msgid "Copy"
2239msgstr "Копиране"
2240
2241#: ../logview/logview.c:112
2242msgid "Select All"
2243msgstr "Избор на всичко"
2244
2245#: ../logview/logview.c:112
2246msgid "Select the entire log"
2247msgstr "Избор на целия дневник"
2248
2249#: ../logview/logview.c:114
2250msgid "Find pattern in logs"
2251msgstr "Намиране на шаблони в дневници"
2252
2253#: ../logview/logview.c:121
2254msgid "Normal text size"
2255msgstr "Нормален размер на текста"
2256
2257#: ../logview/logview.c:124
2258msgid "Collapse _All"
2259msgstr "_Повече информация за всичко"
2260
2261#: ../logview/logview.c:124
2262msgid "Collapse all the rows"
2263msgstr "Разрушава всички редове"
2264
2265#: ../logview/logview.c:127
2266msgid "Open the help contents for the log viewer"
2267msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
2268
2269#: ../logview/logview.c:129
2270msgid "Show the about dialog for the log viewer"
2271msgstr ""
2272"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
2273"дневници"
2274
2275#: ../logview/logview.c:135
2276msgid "Sidebar"
2277msgstr "Странична лента"
2278
2279#: ../logview/logview.c:135
2280msgid "Show the sidebar"
2281msgstr "Показване на страничната лента"
2282
2283#: ../logview/logview.c:137
2284msgid "_Monitor"
2285msgstr "_Наблюдение"
2286
2287#: ../logview/logview.c:137
2288msgid "Monitor Current Log"
2289msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
2290
2291#: ../logview/logview.c:139
2292msgid "Ca_lendar"
2293msgstr "Ка_лендар"
2294
2295#: ../logview/logview.c:139
2296msgid "Show Calendar Log"
2297msgstr "Показване на дневника на календара"
2298
2299#: ../logview/logview.c:668
2300msgid "Date"
2301msgstr "Дата"
2302
2303#: ../logview/logview.c:668
2304msgid "Host Name"
2305msgstr "Име на хоста"
2306
2307#: ../logview/logview.c:669
2308msgid "Process"
2309msgstr "Процес"
2310
2311#: ../logview/logview.c:669
2312msgid "Message"
2313msgstr "Съобщение"
2314
2315#: ../logview/logview.c:745
2316msgid "Version : "
2317msgstr "Версия: "
2318
2319#: ../logview/logview.c:857
2320msgid "Open new logfile"
2321msgstr "Отваряне на нов дневник"
2322
2323#: ../logview/logview.c:1214
2324msgid "There was an error displaying help."
2325msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
2326
2327#: ../logview/logview.c:1232
2328#, c-format
2329msgid "%s (monitored) - %s"
2330msgstr "%s (наблюдава се) - %s"
2331
2332#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
2333msgid "Log file to open up on startup"
2334msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
2335
2336#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
2337msgid ""
2338"Specifies the log file to open up at startup. The default is either /var/adm/"
2339"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
2340msgstr ""
2341"Специален дневник, който да се отвори в началото. Файловете по подразбиране "
2342"са /var/adm/messages или /var/log/messages, в зависимост от операционната "
2343"система."
2344
2345#: ../logview/zoom.c:71
2346msgid "Entry Detail"
2347msgstr "Подробно за елемент"
2348
2349#. Translators: do not include year, it would be bogus
2350#: ../logview/zoom.c:135
2351msgid "%B %e %X"
2352msgstr "%B %e %X"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.